Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD

FACULTATEA DE ING. ALIM., TURISM ŞI PROT. MEDIULUI


SPECIALIZAREA: ISBE, ANUL III

PROIECT ECOMARKETING

OBȚINEREA DE ENERGII
ALTERNATIVE

PROFESOR COORDONATOR: STUDENT:

2010
CUPRINS

Energia solara ............................................................................................................................. pag. 1


Istoric ............................................................................................................................................ pag. 1
A profita de pe urma soarelui ....................................................................................................... pag. 1
Curent electric fotovoltaic provenit din lumina solară ................................................................. pag.1
Panou solar cu tuburi vidate ......................................................................................................... pag. 2
Detaliu panou solar cu tuburi vidate ............................................................................................. pag. 2
Elementul absorbant ..................................................................................................................... pag. 2
Beneficiile și avantajele panourilor solare cu tuburi vidate ........................................................ pag. 3
Descrierea și funcționarea panourilor solare cu tuburi vidate ...................................................... pag. 4
Concluzii ..................................................................................................................................... pag. 5
Bibliografie ................................................................................................................................. pag. 6
ENERGIA SOLARĂ

Istoric
Ideea utilizării efectului termic al radiației solare este veche. Încă din antichitate Archimede a
incendiat flota romană concentrând razele solare cu ajutorul oglinzilor (legendă).
În secolul XVIII, naturalistul Horace-Bénédict de Saussure a construit precursorul panoului
solar de azi, o cutie simplă de lemn, cu interiorul vopsit în negru și acoperită cu sticlă. Cu acest prim
panou solar s-a atins o temperatură de 87°C.
La mijlocul secolului XIX, francezul Augustin Mouchot a dezvoltat panoul lui Saussure
adaugându-i oglinzi concave, iar în anul 1878 la expoziția mondială din Paris a expus o mașină cu
aburi acționată cu energie solară și a propus utilizarea acesteia pentru generarea de electricitate.

A profita de pe urma soarelui


Soarele este un furnizor natural și practic inepuizabil de energie. El este sursa de care depinde
orice viață, dar are o importanță din ce în ce mai mare și ca furnizor al necesarului nostru zilnic de
energie.
Soarele, aflat la o distanță de 150 milioane kilometri de pământ, reprezintă o adevarată sursă
de energie. El oferă zilnic energie gratuită în cantități nelimitate. Utilizarea energiei solare este, spre
deosebire de arderea carburanților, complet lipsită de substanțe toxice și de alte riscuri.
Avem deci cele mai bune argumente pentru a accepta oferta naturii făcută civilizației noastre.
La aceasta lucrează cercetătorii și producătorii echipamentelor care utilizează energia solară,
aflându-se într-o aprigă concurență. În ultimii 10 ani s-au diminuat substanțial ciclurile de viață ale
echipamentelor solare. Tot timpul apar pe piață sisteme din ce în ce mai performante, care utilizează
energia solară. Pe de o parte există instalațiile termice solare, care sunt utilizate pentru încălzirea apei
potabile și, eventual, pentru încălzirea locuinței. A doua categorie privind obținerea energiei solare o
reprezintă modulele fotovoltaice, care produc curent electric.
Instalațiile solare sunt utilizate cel mai adesea pentru încălzirea apei calde de consum.
Necesarul de apă caldă, aproximativ constant pe durata întregului an, poate fi bine combinat cu
oferta de energie solară. În lunile de vară, instalația solară poate acoperi în mod satisfacator
cantitatea de energie necesară. Instalația de încălzire convențională trebuie însă păstrată ca rezervă,
deoarece chiar și vara există perioade cu vreme proastă. De-a lungul unui an, instalațiile solare
livrează până la 60% din energia solară necesară pentru încălzirea apei calde de consum.
Utilizarea instalațiilor solare pentru susținerea încălzirii are un efect pozitiv asupra mediului
înconjurător. În cazul unei exploatări corespunzatoare, instalațiile solare combinate acoperă până la
30% din consumul anual de energie, necesar preparării apei calde de consum și încălzirii. Un metru
pătrat de suprafață colectoare economisește până la 50 l motorină pe an.

CURENT ELECTRIC FOTOVOLTAIC PROVENIT DIN LUMINA SOLARĂ

Cuvântul "fotovoltaic" este format din cuvântul grecesc pentru lumină și din numele
fizicianului Allesandro Volta. Acest cuvânt desemnează transformarea directă a luminii solare în
energie electrică prin intermediul celulelor solare. Celulele solare se compun din două straturi
electrice încărcate diferit: într-un strat există o lipsă de electroni liberi, iar în celălalt strat un surplus.
Îndată ce energia luminii întâlnește celula, se produce o tensiune electrică. La racordul unui
utilizator, acesta beneficiază de curent electric. Cu cât mai multe celule solare compun modulele
fotovoltaice, cu atât mai mare va fi randamentul instalației. Curentul continuu produs va fi
transformat în curent alternativ cu ajutorul unui transformator și apoi va fi înmagazinat în rețeaua
electrică națională.
Chiar dacă producerea curentului electric solar va fi pentru o perioadă de timp mai
costisitoare, ea reprezintă una dintre opțiunile viitorului pentru societatea modernă. De îndată ce
instalațiile vor fi fabricate în serie mare, costurile curentului electric solar vor scădea considerabil.
Astfel va creste aportul său în producerea curentului electric, care în prezent se situează sub 1%.
Teoretic, s-ar putea acoperi, în ciuda puținelor ore de insolație, circa 20% din necesarul de curent
electric, dacă s-ar înveli cu celule solare toate acoperișurile și suprafetele îndreptate spre sud și lipsite
de umbră.
PANOU SOLAR CU TUBURI VIDATE

Detaliu panou solar cu tuburi vidate

O construcție specială prezintă panourile solare cu tuburi vidate. Ele se compun din tuburi
paralele în spatele cărora se află reflectoare pentru concentrarea radiației solare. Tuburile vidate se
compun din două tuburi de sticlă concentrice între care este vid. Tubul din interior este înconjurat de
o suprafață absorbantă de care este atașat un tub de cupru prin care circulă un agent termic. Vidul
dintre tuburi reduce la minimum pierderile de căldură prin convecție și conducție, pemițând
obținerea de performanțe superioare (randament și temperaturi mai mari). Datorită temperaturilor
mai mari, instalația de încălzire poate necesita elemente speciale pentru eliminarea pericolului
supraîncălzirii. Astfel de panouri sunt mai eficiente în zonele cu temperatură moderată, utilizarea lor
în zone calde justificându-se doar în instalații tehnice unde este nevoie de temperaturi mai mari. Un
alt avantaj îl reprezintă faptul că suprafața absorbantă fiind mereu perpendiculară pe direcția razelor
solare, energia absorbită este aproape constantă în cursul zilei. Tehnologia utilizată la fabricarea
acestui tip de panou este asemănătoare celei de la centralele termice cu jgheaburi parabolice.

Elementul absorbant

Elementul absorbant trebuie să capteze cât mai bine radiația solară, atât cea directă cât și cea
difuză, și să o transforme în căldură; în același timp căldura cedată sub forma de radiație să fie cât se
poate de mică. În termeni tehnici aceasta înseamnă că trebuie să se comporte selectiv față de
lungimile de undă corespunzatoare celor două procese.
În țările cu climă mai caldă se întrebuințează adeseori componente acoperite doar cu așa
numitele lacuri solare. Aceste lacuri sunt foarte rezistente la căldură și de regulă sunt de culoare
neagră pentru a da gradul de absorbție cel mai mare posibil pentru radiația solară. În același timp
aceste lacuri au un nivel destul de înalt de emisie în zona de mijloc a radiației infraroșii – ca urmare
o parte a căldurii captate va fi emisă din nou.
Panourile solare cu tuburi vidate - Prezentare

Beneficiile și avantajele panourilor solare cu tuburi vidate

- Construcție și design inteligent:

Posibilitate de montaj pe acoperiș plan, înclinat, fațade etc.; utilizabil pentru prepararea apei
calde menajere, pentru încălzirea spațiilor, pentru încălzirea și pentru răcirea solară; flexibilitate
ridicată prin module cu lățimi diferite; conectare în serie până la 15 m2; proiectate pentru exterior;
timp de asamblare scurt datorită unităților prefabricate și sistemelor de fixare, conectare simplă;
tehnica de interconectare simplă; racordul de tur și retur poate fi alternativ în stânga ori în dreapta
colectorului; schimbarea tubului este posibilă fără golirea circuitului - „cuplare uscată"; conectare
simplă la sistemul hidraulic prin racorduri cu inele de strângere.

- Fiabilitatea panorilor solare cu tuburi vidate

Fiabilitatea și durata de viață ridicată este asigurată de buna calitate a materialelor utilizate,
materiale necorozive, sticla borosilicat, cupru, aluminiu protejat anticoroziv; etanșeitate perfectă -
vacuum sigur datorită sudurii sticlă /sticlă (nu metal /sticlă) - principiul termosului; fiabilitate
ridicată datorită cuplării uscate.

- Reciclabilitate

Materialele utilizate sunt în totalitate reciclabile.

- Energie captată și performantă

Energie extrem de mare captată pe suprafața mică; datorită absorbantului circular fiecare tub
are în orice moment orientarea optimă față de soare; eficiența de conversie a energiei foarte mare;
eficiența ridicată a absorbantului; pierderile de căldură ale colectorului sunt reduse la minim datorită
stratului de vid din interiorul tubului de sticlă; fluidul de lucru din interiorul țevilor de cupru
parcurge tubul vidat fără a utiliza un schimbător de căldură intermediar; atât radiația directă cât și cea
difuză, la diferite unghiuri de incidență, este preluată întodeauna de absorbantul circular; reflectorul
CPC și circulația directă are contribuție substanțială la captarea energiei; datorită izolației termice
prin vacuum se poate utiliza eficient chiar și în sezonul rece; surplusul de energie captată vara este
mai mic decât în colectoarele plane, iar energia captată iarna este mai multă decât în varianta plană;
utilizabil și în sistemul „low-flow" pentru suportul încălzirii de spații.
Descrierea și funcționarea panourilor solare cu tuburi vidate

Tuburile Solare sunt formate din trei piese importante și se livrează complet preasamblate:
tubul de sticlă vidat; reflectorul CPC; colectorul de agent termic.

- Tubul vidat

Din punct de vedere constructiv tubul este format din două tuburi de sticlă concentrice cu
spațiu vidat între ele și ermetic închise.
Pentru ca acest ansamblu să fie utilizabil în domeniul solar, tubul interior pe partea exterioară
este acoperit cu un strat selectiv, cu rol de absorbant. Acoperirea selectivă este protejată de zona
vidată și este compusă din nitriți de aluminiu și caracterizată prin coeficient de absorbție ridicat și de
emisie scăzut.

- Reflectorul CPC

În scopul creșterii eficienței colectorului solar cu tuburi vidate, în spatele tuburilor este
amplasată o oglindă reflectoare a razelor solare CPC (Compound Parabolic Concentrate).
Reflectorul, prin geometria sa, asigură o funcționare optimă chiar și în situațiile în care unghiul de
incidență a radiației nu este favorabil, de asemenea în condiții de radiație difuză. Acest element
crește substanțial cantitatea de energie preluată de colector. Prin unghiul de incidență nefavorabil se
înțelege unghiul de incidență diferit de cel perpendicular, raza incidentă fiind pe diagonala tubului.

- Colectorul și fluidul de lucru (AT)

Țevile de colectare și distribuție de AT din colectorul solar sunt localizate în interiorul unei
cutii speciale în partea superioară și sunt izolate termic. Conexiunile pe tur și retur pot fi localizate
alternativ în stânga sau în dreapta.
În fiecare tub vidat există o țeavă „tub U" cu circulație directă a fluidului de lucru, conectate
individual la colectorul din partea superioară și astfel prezintă fiecare aceeași rezistență hidraulică.
În interiorul tubului vidat, pe tubul „U" există presată o tablă circulară în scopul măririi
suprafeței de schimb de căldură.
CONCLUZII:

O varianta de încalzire, care începe să ia amploare si pe piața românească, este cea a


sistemelor de energie solară. În fața unor neajunsuri majore previzibile, cum ar fi epuizarea
rezervelor de combustibili fosili și distrugerea echilibrului ecologic, energia solară apare ca soluția
cea mai probabilă de înlocuire a surselor de energie exploatate în prezent.
Acestea au la baza aspectul economic și ecologic al utilizării energiei solare pentru încalzirea apei,
fiind cele mai raspândite în lume. Costurile sunt scazute în comparație cu cele ale utilizării energiei
convenționale, putându-se crea o combinație între cele două sisteme, micșorând astfel cheltuielile de-
a lungul anului.

Poziția geografică a țării noastre este favorabilă utilizării energiei solare, putându-se utiliza
sistemele de captare pe întreaga perioadă martie ... noiembrie.

Evolutia sistemelor de energie solară în România depinde în cea mai mare măsură de factorul
legislativ. Măsurile impuse de stat pentru reducerea poluării și de subvenționare a energiilor
nepoluante ar conduce implicit la o dezvoltare a pieței sistemelor de energie solară. Intrarea țării
noastre în UE înseamnă și implementarea susținută a programelor vizând energiile regenerative-
nepoluante. Accentul se va pune îndeosebi pe energia solară, resursă foarte puțin utilizată în prezent,
în condițiile în care valoarea totală a energiei solare interceptată de Pământ este de 15000 ori mai
mare decât necesarul curent al întregii omeniri.
BIBLIOGRAFIE

http://www.climatehnic.ro/free_energy/23/energie-solara.html, 10.05.2011, ora 20.00


http://www.climatehnic.ro/free_energy/23/prezentare.html, 10.05.2011, ora 20.30
http://www.energie-gratis.ro/energia_solara.php, 11.05.2011, ora 22.00
http://www.biodieselmagazin.ro/revista/main-story/438/energia-solara-tot-mai-atractiva-din-punct-de-
vedere-economic, 11.05.2011, ora 22.30
http://www.google.ro/images?
q=ENERGIA+SOLARA&hl=ro&gbv=2&tbs=isch:1&sa=N&start=60&ndsp=20, 11.05.2011,
ora 23.00