Sunteți pe pagina 1din 28

HIGHWAY AND BRIDGE ENGINEERING 2009

CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR CU PILOŢI FORAŢI ŞI COBORÂREA


NIVELULUI FREATIC CU DRENURI SIFON PE DN 15
SCARA / SCALE X 1:100
SCARA / SCALE Y 1:100

8.5
385.00 0.50 0.50 0.50 3.00 3.00 0.50 0.50 0.25 0.50

0,7 min
1.60 S 3.05
0.90
4.0%
384.00 2.0% 4.0%
1:3
1:1

383.20

383.00
Deluviu argilos galbui cu fragmente de gresie decimetrice

381.90
382.00 Grinda long. de
Grinda long. de
rigidizare
rigidizare
381.00 Retea Drenuri Grinda
Sifon I transv. de
380.00 rigidizare

379.00
108

378.00

377.00

376.00

375.00
18 m

374.00

373.00
17

372.00

371.00
Retea piloti
Marne si sisturi argiloase

370.00 forati O 880


30

369.00

368.00

367.00
30

366.00

365.00
4m
364.00

COTE
383.91
383.90
383.40

383.90

383.92

383.94

383.94

383.91

383.88
384.02

PROIECT
PROJECT
LEVEL
COTE TEREN
383.67
383.60
383.51

383.52

383.62

383.65

383.66

383.69

383.38
383.75

TERRAIN
LEVEL 3.25

DISTANTE
0.50
0.50

DISTANCES 1.50 0.75 0.75 3.25 0.75 0.75

CONFERENŢIAR:
Prof.dr.ing. Nicolae BOŢU
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Iaşi
ISTORICUL LUCRARILOR REALIZATE PE
AMPLASAMENT IN TRECUT

„ În anii '60, s-au realizat în aval de drum două reţele cu ziduri de


sprijin din bolţi cu pilaştri din beton simplu.
„ În perioada 1973-1974 au avut loc importante degradări ale
acestor elemente structurale (secţionări ale pilaştrilor, deplasări şi
rotiri ale bolţilor...), drept urmare s-a propus consolidarea
acestora.
„ Consolidarea elevaţiilor fisurate ale pilaştrilor s-a făcut cu ajutorul
unor ancoraje direct în corpul fundaţiei pe o lungime activă de cel
puţin 5,00 m.
„ Bolţile s-au consolidat prin solidarizarea lor cu ancore prinse în
câte 5 juguri. Găurile forate au avut diametrul tot de 110 mm,
armătura folosită pentru fiecare jug fiind OB 37 cu Ø 25 mm.
„ Drenuri transversale si longitudinale tip “spic” si chesoane cu
foraje orizontale.
„ Ziduri de sprijin cu fundatie rigida din beton ciclopian si cu fatada
din zidarie de piatra cu mortar.
„ În anul 1991 drumul a fost supra-înălţat pe toată lungimea cu
1,20-1,50 m, fără să se intervină asupra lucrărilor adiacente.
INTRODUCERE
- Amplasament: DN 15 km
259+200 ÷259+600
- Versant cu diferenta de
nivel 40m;
- Pozitionare pe versant : a
II-a treime;
- Profil transversal mixt cu
panta medie intre
25…30%;
- Panta traseului in lung
este de 5…6%.

- Sub aspect geologic, amplasamentul se caracterizează printr-


un fundament aparţinând cretacicului mediu acoperit în suprafaţă
de depozite cuaternare-deluviale.
Camin de vizitare dren
colmatat.

Camin de vizitare dren


deplasat de impingerea
pamantului
Degradari structurale ale
elevatiei pilastrilor

Degradari structurale ale


boltilor
STAREA TEHNICĂ A DRUMULUI LA ÎNCEPUTUL
ANULUI 2009.
„ Fenomen de instabilitate de 30 ani
„ Alunecarile de teren au dus la :
• tasări importante in dreptul drumului de ordinul metrilor
• distrugeri ale lucrărilor iniţiale de sprijinire
• forfecarea si colmatarea podetelor
• Distrugerea si colmatarea sistemelor de drenaj
• Colmatarea si ruperea rigolelor si a santurilor favorizand
infiltratia apelor pluviale
CAUZE SI FACTORI CARE AU DUS LA ALUNECARILE
DE TEREN
„ Condiţiile care au favorizat dezvoltarea acestor alunecări au
fost în primul rând cele de ordin geologic. Astfel prezenţa
stratelor de Hangu în care şisturile argilo-marnoase
formează până la 88% din masa depozitelor, favorizează
mari deplasări de teren.
„ Ploile torenţiale din ultimii ani, dar mai cu seamă din
primăvara şi vara anului 2005 au reactivat vechi tasări de
teren.

„ CAUZE PRINCIPALE:
• forfecarea si colmatarea podetelor
• Functionarea defectuasa a retelelor de drenaj
• Distrugerea si colmatarea sistemelor de drenaj
• Colmatarea si ruperea rigolelor si a santurilor ce au favorizat
infiltratia apelor pluviale in deluviul de panta
Degradari ale drumului
datorate alunecarilor de
teren

Podete forfecate si
colmatate
LUCRARI DE CONSOLIDARE PROPUSE
„ Soluţiile de intervenţie propuse au avut în vedere eliminarea
cauzelor degradărilor deja existente, prevenirea declanşării
altor fenomene negative şi consolidarea şi reabilitarea
întregii zone în aşa fel încât circulaţia mijloacelor de
transport să se facă în condiţii de siguranţă maximă.
„ decolmatarea tuturor drenurilor executate atât în 1961 cât şi
în 1975: drenuri „spic”, drenuri longitudinale, respectiv
transversale.
„ realizarea unei reţele de drenuri sifon pe toată lungimea
analizată.
„ stabilizarea corpului drumului cu ajutorul unui ecran de
sprijin discontinuu din piloţi foraţi de diametru mare.
„ refacerea podeţelor care au suferit degradări ca urmare a
mişcărilor de teren.
„ nivelarea versanţilor amonte si aval în aşa fel încât să nu
mai fie zone unde apa pluvială să băltească o lungă perioadă
de timp.
PILOTI FORATI Ø 880MM
SECTIUNE B-B

„ Diametrul: Ø880mm
„ Lungime: 18,00 m
„ Distanta interax: 1,76m C20/25

„ Dispusi pe doua randuri


„ Rigidizati cu grinzi din beton
armat
„ Armare piloti: PC52 24Ø28
„ Clasa Beton : C20/25

SECTIUNE C-C
SECTIUNE TRANSVERSALA
SCARA 1:10

1 2 C20/25

3
4
Armare grinzi de
rigidizare si incastrare
cap pilot.

Cofrare grinzi de
legatura intre piloti
S C A R A / S C A L E X 1 :1 0 0
S C A R A / S C A L E Y 1 :1 0 0

8 .5
3 8 5 .0 0 0 .5 0 0 .5 0 0 .5 0 3 .0 0 3 .0 0 0 .5 0 0 .5 0 0 .2 5 0 .5 0

0,7 min
S 3 .0 5
0 .9 0 1 .6 0
4 .0 %
3 8 4 .0 0 2 .0 % 4 .0 %
1 :3

1:
1
3 8 3 .2 0

3 8 3 .0 0

Deluviu argilos galbui cu fragmente de gresie decimetrice


3 8 1 .9 0
3 8 2 .0 0 G r in d a lo n g . d e
G r in d a lo n g . d e
rr iiggi di idz ai zr e a r e
3 8 1 .0 0 R e te a D re n u ri G r in d a
S ifo n I tra n s v . d e
3 8 0 .0 0 r ig id iz a r e

3 7 9 .0 0

108
3 7 8 .0 0

3 7 7 .0 0

3 7 6 .0 0

3 7 5 .0 0

18 m
3 7 4 .0 0

3 7 3 .0 0
17

3 7 2 .0 0

3 7 1 .0 0
R e te a p ilo ti
Marne si sisturi argiloase

3 7 0 .0 0 fo ra ti O 8 8 0
30

3 6 9 .0 0

3 6 8 .0 0

3 6 7 .0 0
30

3 6 6 .0 0

3 6 5 .0 0
4 m
3 6 4 .0 0

C O T E
383.91

383.90

383.40

383.90

383.92

383.94

383.94

383.91

383.88
384.02

P R O IE C T
P R O JE C T
L E V E L
C O T E T E R E N
383.67

383.60

383.51

383.52

383.62

383.65

383.66

383.69

383.38
383.75

T E R R A IN
L E V E L 3 .2 5

D IS T A N T E
0.50

0.50

D IS T A N C E S 1 .5 0 0 .7 5 0 .7 5 3 .2 5 0 .7 5 0 .7 5
Montaj si turnare
fundatie parapet

Vedere dupa realizarea


consolidarii
Sistemul rutier este
realizat peste reteaua
de grinzi si are in
componenta fundatiei
doua randuri de
geotextil.
DRENURI SIFON
Cămin Φ800mm Tub de sifonaj dren 2
dren1

3...5 m
dren2
Tub de sifonaj dren 1

Foraj şi dren
vertical

Nivel iniţial al
apei

Plan de referinţă

Cămin de vizitare aval cu


Nivelul apei după Rezervor permanent
sasuri automatice
rabatere plin cu apă
Drain Siphon®
Principiu de funcţionare

Adâncimea minimă
de îngheţ

Tub PVC pentru


protecţia tuburilor de
sifonaj

Tub de
Cămin de protecţie
sifonaj
Φ800mm

Foraj Φ200mm H=8.50m la


echipat cu dren altitudinea
Ø110mm + filtru de 500m
pietriş 2...4 mm Plan de
referinţă

dren Φ110 mm
Rezervor permanent
plin cu apă Tub U
Dren Sifon®

Eficienţă
- Adâncimea până la care se poate coborî pânza de
apă subterană, de la punctul cel mai înalt al reţelei de
sifonaj:

H < 9.50 - 1.16 X /1000 - θ°C / 73.6


-Pentru o altitudine de 500m şi o temperatură maximă
de 30°C, H=8.50m
- Pentru a afla adâncimea faţă de CTA, la această
valoare se adaugă şi înălţimea căminului de vizitare
(1,20-2,50 m)
Dren Sifon®
NOTE TEHNICE

• Reţea de cămine şi tuburi PVC ferită de căldură sau îngheţ


• Permeabilitatea straturilor 10-5m/s ... 10-7m/s
• FORAJE : D=200 mm minimum,
•DISTANŢA INTRE FORAJE : 3.00 până la 5.00 m
• Tuburi de sifonaj: diametre 10 până la 14 mm
• Debite: Diametru 10mm = 120 l/h Diametru 14mm = 250 l/h
• Date necesare pentru proiectare:
- plan de situaţie, ridicări topografice, studiu geotehnic
- poziţia straturilor acvifere
- piezometrie
- permeabilitate : încercări de determinare a debitelor prin sifonare
Dren sifon®
Terasamente
Dren sifon ®
FORAJE

Introducerea drenului vertical, crepinat


Dren sifon®
Cămine de vizitare pentru drenuri sifon

Tub PVC
Rezervor crepinat şi
permanent filtru de pietriş
plin cu apă
Dren sifon®
Cămine de vizitare pentru drenuri sifon

Către căminul de
evacuare a apei
Tub de sifonaj
Dren
crepinat

Rezervor Dren vertical


permanent
Filtru pietriş plin cu apă

Tub de sifonaj
Dren sifon®
Cămin de vizitare sasuri

Tub de sifonaj

După instalare

Cămin de vizitare aval cu sasuri automatice


Dren sifon ®
Amorsarea şi întreţinerea drenurilor sifon

1. amorsarea drenurilor sifon se realizează cu apă curată introdusă cu ajutorul unei pompe prin
extremitatea aval a tubului de sifonaj

2. Ca la toate sistemele de drenaj, este recomandată întreţinerea anuală a drenurilor sifon prin spălare cu
apă curată.
Dren Sifon ®
Evacuarea apei

Evacuarea apei
MONITORIZARE
Drenuri Sifon
74

72 C1

C4
70
Nivel hidrostatic (m)

~7.5m

68

66

64

62

60
12 Jul 04 01 Aug 04 21 Aug 04 10 Sep 04 30 Sep 04 20 Oct 04 09 Nov 04 29 Nov 04 19 Dec 04
MONITORIZARE

Retea de drenuri
Electropneumatice Retea de
drenuri sifon
Retea de
drenuri sifon Put de
observare

Nivel Hidrostatic
actual

Sectiune transversala
CONCLUZII
„ Se poate trage concluzia că o cauză importantă a pierderii
stabilităţii versanţilor, de cele mai multe ori, o constituie
colmatarea drenurilor şi a podeţelor.
„ Dacă aceste constructii anexe care au un rol important in
asigurarea stabilităţii terasamentelor la drumuri ar fi fost
intreţinute corespunzător, atunci degradările lucrărilor de
consolidare iniţiale şi costurile de reabilitare erau mai mici.
„ Un rol important în exploatarea drumurilor naţionale situate
pe versanţi în zonele cu potenţial de alunecare ridicat il
poate avea urmărirea în timp cu ajutorul sistemelor de
monitorizare automate, şi intreţinerea lucrărilor de drenaj
existente.
„ Astfel, având la bază toate datele necesare se poate
interveni la timp pentru remedieri înainte ca fenomenul sa
ia amploare şi să genereze alunecări de teren sau degradări
ale terasamentelor.
VA MULTUMESC PENTRU
ATENTIE

Prof.dr.ing. Nicolae BOŢU


Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Iaşi