Sunteți pe pagina 1din 3

INTOCMIREA CAIETULUI DE SARCINI

1. Generalitati
Prezentul caiet de sarcini se refera la produsul ,,Instalatie de fabricare a pastelor
fainoase" (IFPF) actionata de un motor electric propriu.
Echipamentul electric de comanda, protectie si semnalizare se monteaza pe un
panou, acesta realizand:
 comanda de cuplare, decuplare a motorului electric de actionare
 semnalizarea cu un bee galben a functionarii corecte a motorului
 semnalizarea intrari in functiune a protectiei termice cu un bee rosu, el
semnalizand supraincalzirea motorului si intreruperea alimentarii
acestuia cu curent electric. La cerere pe langa semnalizarea luminoasa in
acest caz se poate monta si o semnalizare acustica. Puterea electrica
absorbita: max. l,lkw Conditii de functionare a motorului:
 altitudinea locului de montare a motorului va fi max. 1000m
 temperatura limita a mediului ambiant va fi de max. 40°C
 umiditatea relativa a aerului va fi de max. 80% la +20°C
 clasa de izolatie a motorului: B.
Toate aparatele montate trebuie sa corespunda specificatiei pe aparate. Prinderile cu
suruburi trebuie asigurate impotriva desurubarii prin inele de siguranta sau vopsea duco.
Sistemul de legare la pamant trebuie sa aibe o acoperire metalica de protectie sau
sa fie executate din metal inoxidabil. surubul de legare la pamant trebuie sa fie marcat
vizibil cu vopsea de culoare rosie, de preferinta pe o suprafata alba cu diametml de
20mm.
Conductele de legatura intre aparate trebuie sa fie din cupru, flexibile, in izolatie
PVC, avand tipul si sectiunea indicate in tabelele de conexiuni.
Echipamentele trebuie sa corespunda probelor de functionare in gol stabilite in
faza de verificare si probelor de punere in functiune care se fac cu consumatorii si
aparatele locale conectate la tablou.
La grupul de amestecare, piesele care nu sunt executate din otel inoxidabil si intra
in contact cu produsul alimentar se nicheleaza.

2. Montare si punerea in functiune


Instalatia se livreaza in stare dezasamblata. Pentru montare la beneficiar, in functie
de amplasament se va pregati fie fundatia necesara, fixandu-se instalatia cu ajutorul
suruburilor de fundatie, fie pe o masa metalica cu fixare prin suruburi de fixare ce
inlocuiesc suruburile de fundatie.
Dupa fixarea scheletului metalic si a suportului motorului de fundatie, se monteaza
lagarele fixandu-se de scheletul metalic cu ajutorul suruburilor de fixare. Se monteaza
arborii si elementele montate pe aces.tia: rulmentii, bucse, distantiere, elemente de
etans.are si fixare si efectueaza apoi operatia de ungere a lor cu unsoare
consistenta(vaselina grafitizata). Apoi se fixeaza grupul de amestecare si grupul de
extrudare.
Se realizeaza apoi o proba de mers in gol, fara a cupla grupul de amestecare si
grupul de extrudare pentru reglarea angrenajului conic si a celui melcat. Acest reglaj
se realizeaza din suruburile de prindere.
Reglarea se face astfel:
 se realizeaza cuplarea cu grupul de extrudare
 se realizeaza reglarea angrenajului melcat
 se vopseste cu o vopsea speciala dantura melcului
 se angreneaza cu roata melcata, urmarindu-se angrenarea corecta a
celor doua subansambluri
Reglarea se va face fie cu ajutorul distantierelor, fie prin deplasarea lagarelor
datorita gaurilor prelucrate din scheletul metalic.
Dupa reglarea angrenajului melcat se trece la reglarea angrenajului conic utilizand
aceasi metoda a fetei de control.
Reglarea se face fie prin strunjirea bucsei metalice utilizata ca distantier, fie prin
reglarea vasului cu axul de amestecare datorita gaurilor prelucrate.
Dupa ce se reglaza si angrenajul conic, se controleaza perpendicularitatea axului
amestecatorului si coaxialitatea acestuia cu ajutorul piulitelor fluture.
Se efectueaza strangerea tuturor suruburilor de fixare si se fixeaza canalul
tronconic ce face legatura dintre vas si extruder. Se regleaza apoi distanta dintre axe a
transmisiei cu curea, asigurandu-se intinderea ei.
Se ung lagarele si se efectueaza o proba de mers in gol. Se urmareste buna
functionare a instalatiei si detectarea eventualelor zgomote, socuri, frecari.
Se efectueaza eventualele reglaje si se trece apoi la efectuarea rodajului la mersul
in sarcina folosindu-se si amestecatorul si extruderul. Reglarea pozitiei paletelor se
realizeaza in cursul rodajului asigurandu-se o amestecare uniforma si in functie de
produsul realizat. La inceput se utilizeaza o cantitate mica de produs, ea crescand
progresiv pana la capacitatea maxima.
Dupa incheierea rodajului se curata angrenajele de unsoare si se ung apoi cu o
unsoare noua. Durata minima a rodajului este de 8 ore. Ungerea ulterioara se va face ori
de cate ori este nevoie.

3. Conservarea.
Toate suprafetele metalice prelucrate, nevopsite vor fi acoperite cu un strat de
vaselina termica pentru protejare, mai putin suprafetele pieselor care intra in contact
direct cu produsul alimentar, aceste suprafete vor fi in prealabil curatate.

4. Asamblare.
Piesele si subansamblurile utilajului se acopera cu o folie din plastic, apoi se vor
ambala.
Grupul de actionare se va livra astfel: motorul va fi ambalat m carcasa de lucru
folosita de intreprinderea producatoare. Capacul de plastic impreuna cu setul de matrite
se vor asambla separat intr-o cutie separata pentru a se evita deteriorarea sau pierderea
lor.
Scheletul metalic poate fi asamblat atat de intreprinderea constructoare la cerere cat
si de beneficial, respectand desenele de executie.
Trusa de scule si piesele de rezerva se vor ambala separat intr-o cutie de lemn.

5. Transport.
Transportul la beneficiar se va efectua cu mijloace auto sau pe calea ferata. In
scopui evitarii accidentelor si a degradarii coletelor in timpul transportului se vor lua
toate masurile pentru asigurarea conditiilor necesare manipularii corecte a acestora precum
si a respectarii normelor de protectia muncii pe tot timpul transportului.

6. Depozitare.
Utilajul, precum si coletele ce contin piese si subansambluri se depoziteaza in
magazii inchise, ferite de intemperii. Coletele se as,eaza pe cadre de lemn sau rafturi
pentru a evita patrunderea umezelii pe la partea inferioara.
In cazul depozitarii pe timp indelungat se vor lua masuri pentru a se asigura
protectie contra factorilor naturali, agenti mecanici si corozivi.

7. Documente
Aparatul trebuie sa fie insotit la livrare de urmatoarele documente:
 certificat de calitate
 cartea tehnica
 catalogul pieselor de schimb
 certificat de garantie
 borderoul componentelor livrate
Garantia se acorda in conditiile utilizarii corecte conform specificatiilor existente,
se acorda o garantie de 12 luni. Garantia se rezuma la inlocuirea pieselor defecte fara
facturare catre beneficiar, in cazul cand se constata ca defectiunile s-au produs in
conditii normale de exploatare si intretinere.
Intreprinderea furnizoare nu isi asuma nici o raspundere pentra defectiuni care se
constata ca se datoreaza transportului sau depozitarii necorespunzatoare la beneficiar.

8. Conditii privind montajul.


Montajul trebuie efectuat de o echipa care cunoaste amanuntit componenta si
modul de functionare. La montaj trebuie sa se asigure:
 functionarea lina, fara socuri, sau frecari ale utilajului;
 reglarea angrenajelor pentra obtinerea unei bune functionari;
 asigurarea etans,eitatii lagarelor.
La cererea beneficiaralui se poate monta intreaga instalatie intr-o carcasa din tabla
cu rol de a proteja personalul muncitor de subansamblurile in miscare.

9. Conditii privind protectia contra coroziunii.


Categoria de protectie, conditiile tehnice privind acoperiri protectoare cat si
regulile si metodele de verificare a calitatii acestora sunt conform STAS 10702/1-83,
respectiv:
 sistem de acoperire prin vopsire cu uscarea peliculelor la aer;
 categoria de protectie contra coroziunii: II,
 durata medie 4-7 ani.
Materialele de baza ale sistemului de acoperire prin vopsire cu uscarea
peliculelor la aer, numar de straturi, grosimea totala a sistemului de acoperire si
indicative de utilizare in functie de clasa de agresivitate a mediului va fi conform STAS
10702/2-83, respectiv ulei de rasini alchidice si copolimeri vinilici cu grosimea totala a
sistemului de acoperire de 30um.