Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA PENTRU EXAMENUL LA DISCIPLINA

” REGIUNILE DE DEZVOLTARE ALE ROMÂNIEI – disparități


socio- economice”

CURS

1. CONSIDERAŢII TEORETICO – METODOLOGICE CU PRIVIRE LA


SEMNIFICAŢIA DISPARITĂŢILOR ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ
2. DISPARITÃŢI REGIONALE ACTUALE
3. TRĂSĂTURILE ORGANIZATORICE ALE REGIUNILOR DE DEZVOLTARE
4. PERFORMANŢELE ECONOMICE ŞI POTENŢIALUL DE CREŞTERE AL
REGIUNILOR
5. COMPORTAMENTUL DEMOGRAFIC AL REGIUNILOR DE DEZVOLTARE
ÎN SPAŢIULUI RURAL
6. DISTORSIUNI ÎN DINAMICA SISTEMULUI DE AŞEZĂRI URBANE LA
NIVEL REGIONAL
7. DEZVOLTAREA POLICENTRICĂ ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII
REGIONALE ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIALE
8. COMPETITIVITATEA REGIONALĂ A ROMÂNIEI
9. MUTAŢII ÎN STRUCTURA ECONOMICĂ ŞI IMPACTUL ASUPRA
DEZVOLTĂRII REGIONALE
10. DISPARITĂŢI REGIONALE ALE SISTEMULUI DE SĂNĂTATE
11. DISPARITĂŢI REGIONALE ALE DEZVOLTĂRII UMANE ÎN ROMÂNIA ÎN
CONTEXT GLOBAL
12. DISPARITĂȚI ALE IDSL. PROFILURI REGIONALE.

SEMINARII

13. Modele de regionare politico-administrativă în Europa.


Standardizarea regională în Europa. Nomenclatorul unităţilor
teritorial statistice.
14. Factori generatori şi limitativi ai dezvoltării.
15. Identificarea și caracterizarea mediilor critice și a zonelor
defavorizate din cadrul regiunilor de dezvoltare
16. Integrarea politicilor sectoriale la nivel regional
17. Căile de stimulare a cooperarii inter-regionale