Sunteți pe pagina 1din 2

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Şos. Pipera-Tunari nr. 4C,


Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov
Tel.: 021– 230.75.70/71/72, fax: 021– 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001
Capital social subscris şi întegral vărsat: 114.857.215 RON
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006
C.I.F. RO 1553483
Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

BILANT conf OMFP 1752/2005


-preliminat-

2007 2008

-mii RON-
Active

Imobilizari necorporale 90 478


Imobilizari corporale 54,153 73,905
Imobilizari financiare 5,170 51,332
Total active imobilizate 59,413 125,715
Stocuri 235,097 277,349
Creante 98,715 109,738
Casa si conturi la banci 165,756 67,446
Total active circulante 499,569 454,533
Cheltuieli in avans 2,607 1,797

Total active 561,589 582,045

Pasive

Capital social 200,000 200,000


Prime de capital 84,769 84,769
Rezerve din reevaluare 7,169 6,215
Alte rezerve 27,792 35,502
Actiuni proprii 0 2,853
Rezultat reportat 6,973 1,717
Profit repartizat 7,401 0
Rezultat curent 7,401 8,227
Total capitaluri proprii 326,702 333,576

Datorii
Datorii pe termen lung 112,276 86,856
Datorii pe termen scurt 112,953 155,299
Total datorii 225,229 242,155
Provizioane 1,404 1,677
Venituri in avans 8,254 4,637

Total pasive 561,589 582,045

Constanta Oradea Ploiesti Cluj Napoca


Str. Jupiter nr. 2C Crisului nr.10 Stefan Greceanu, bl L1, ap 1 Strada Inau nr. 18
0241 – 615.743/615.722 0359 – 401.749 0244 – 529.327 0264 – 555.370/371
0729.100.008 0788.561.070 0244 – 529.328 0729.100.189
Website: www.impactsa.ro
Contul de profit si pierdere conf OMFP1752/2005
-preliminat –

2007 2008

-mii RON-

Cifra de afaceri neta 108,646 151,687


Total venituri din exploatare 158,642 234,325

Total cheltuieli din exploatare 134,516 209,087

Castigul din exploatare 24,126 25,238

Total venituri financiare 23,438 20,818

Total cheltuieli financiare 37,344 35,643

Profitul financiar -13,906 -14,825

Profitul brut 10,220 10,413

Impozit pe profit 2,819 2,186

Profitul net 7,401 8,227

Constanta Oradea Ploiesti Cluj Napoca


Str. Jupiter nr. 2C Crisului nr.10 Stefan Greceanu, bl L1, ap 1 Strada Inau nr. 18
0241 – 615.743/615.722 0359 – 401.749 0244 – 529.327 0264 – 555.370/371
0729.100.008 0788.561.070 0244 – 529.328 0729.100.189
Website: www.impactsa.ro