Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrarea 1

STUDIUL RECEPTOARELOR TRIFAZATE DEZECHILIBRATE ALIMENTATE


DE LA REŢEA SIMETRICĂ

1. SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea urmăreşte familiarizarea studenţilor cu aspecte privind funcţionarea


consumatorilor dezechilibraţi alimentaţi dintr-o reţea electrică simetrică şi modul de calcul al
tensiunilor şi curenţilor de fază folosind metoda reprezentărilor în complex.

2. CONSIDERAŢII TEORETICE
a) Teorema potenţialului punctului neutru(Teorema lui Millman)
Potenţialul punctului neutru N de întâlnire a ramurilor unui nod de reţea este egal cu
media aritmetică a potenţialelor bornelor de acces, ponderate cu admitanţele laturilor cores-
punzătoare.
n

V ⋅ Y + V 2 ⋅ Y 2 + ..... + V n ⋅ Yn ∑V k ⋅Y k
VN = 1 1 = k =1
(1)
Y 1 + Y 2 + .....Y n n

∑Y
k =1
k

Se consideră un multipol pasiv cu n ramuri necuplate inductiv între ele sau cu alte ra-

muri exterioare, având impedanţele propii Z1, ……., n, având potenţialele U1, ……., Un, UN

faţă de un punct de referinţă arbitrar P0, fig.1.

Fig.1. Nod de reţea cu n ramuri

1
Lucrarea 1

Ramurile stelei nu sunt cuplate inductiv între ele sau cu alte laturi exterioare şi au

impedanţele proprii Z1 ,Z2, ….Zn . Admitanţele corespunzătoare sunt:

1 1 1
Y1 =
Z1 , Y2 = , Y3 = (2)
Z2 Z3

Exprimarea curenşilor din laturi cu ajutorul diferenţelor de potenţial:

I 1 = Y 1 ⋅ (V 1 −V N )

(
I2 =Y2 ⋅ V 2 −V N ) (3)

(
I3 = Y3 ⋅ V 3 −V N )
Conform relaţiilor primei teoreme a lui Kirchhoff aplicate nodului N:

I 1 + I 2 + ..... + I n = 0 (4)

Îmlocuind relaţiile (3) în relaţia (4) se obţine:


Y 1 ⋅ (V 1 − V N ) + Y 2 ⋅ (V 2 − V N ) + .... + Y n ⋅ (V n − V N ) = 0
Y 1 ⋅ V 1 − Y 1 ⋅ V N + Y 2 ⋅ V 2 − Y 2 ⋅ V N + .... + Y n ⋅ U n − Y n ⋅ U N = 0

Y 1 ⋅ V 1 + Y 2 ⋅ U 2 + ..... + Y n ⋅ U n − U N ⋅ ( Y 1 + Y 2 + Y 3 + ..... + Y n ) = 0 (4)


Y 1 ⋅ V 1 + Y 2 ⋅ V 2 + ..... + Y n ⋅ V n = V N ⋅ ( Y 1 + Y 2 + Y 3 + ..... + Y n )

Y 1 ⋅ V 1 + Y 2 ⋅ V 2 + ... + Y n ⋅ V n
VN =
Y 1 + Y 2 + Y 3 + ..... + Y n

Dacă neutrul reţelei de alimentare se alege drept punct de referinţă cu V0=0, atunci
potenţialele bornelor de acces sunt egale cu tensiunile de fază ale reţelei de alimentare şi re-
laţia (1) ia forma:
Y 1 ⋅ U 10 + Y 2 ⋅ U 20 + ... + Y n ⋅ U n 0 ∑Y K ⋅U K 0
U N0 = = (5)
Y 1 + Y 2 + Y 3 + ..... + Y n Y N + ∑Y K

b) Conexiune stea cu nul de lucru


Se consideră cazul receptoarelor trifazate dezechilibrate cu conexiune stea cu nul de
lucru ce sunt alimentate din reţea trifazată simetrică (Fig.2). Existenţei nulului de lucru face
ca deplasarea neutrului (UNO), datorată sarcinii dezechilibrate, sa fie neglijabilă.

2
Lucrarea 1

Fig .2. Reţea cu tensiuni trifazate simetrice care alimentează un receptor dezechilibrat
în stea cu fir neutru.
Se cunosc impedanţele de fază ale receptorului :
Z1 ≠ Z 2 ≠ Z N (6)
Z2 = Z3 = Z (7)
şi tensiunile de fază ale reţelei de alimentare :
U 10 =U f

U 20 = a 2 ⋅ U 10
(8)
U 30 = a ⋅ U 10

U 10 + U 20 + U 30 = U 10 + a 2 ⋅ U 10 + a ⋅ U 10 = U 10 ⋅ (1 + a 2 + a ) = U 10 ⋅ 0 = 0 (9)
U 10 + U 20 + U 30 = 0 ⇒ −U 10 = U 20 + U 30

Conform teoremei potenţialului punctului neutru, demonstrată în relaţia (5):

U N0 =
∑Y K ⋅U K 0
Y N + ∑Y K

Y 1 ⋅ U 10 + Y 2 ⋅ U 20 + Y 3 ⋅ U 30 Y 1 ⋅ U 10 + Y ⋅ ( U 20 + U 30 ) Y 1 ⋅ U 10 + Y ⋅ ( − U 10 )
U N0 = = = =
Y1 + Y 2 + Y 3 + Y N Y1 + Y 2 + Y 3 + Y N Y1 + Y 2 + Y 3 + Y N U N0 ≠ 0
Y 1 ⋅ U 10 − Y ⋅ U 10 U 10 ⋅ ( Y 1 − Y )
= =
Y1 + Y 2 + Y 3 + Y N Y1 + Y 2 + Y 3 + Y N
(10)
În figura 3. sunt reprezentaţi fazorii tensiunilor de fază şi deplasarea neutrului.

3
Lucrarea 1

Fig.3. Diagrama de fazori a tensiunilor de fază şi deplasarea neutrului.


Curenţii I1, I2 şi I3 se pot calcula astfel:
U 1N 1
I1 = = ⋅ U 1N = Y 1 ⋅ U 1N = Y 1 ⋅ (U 10 − U N 0 )
Z1 Z1

U 2N 1
I2 = = ⋅ U 2 N = Y 2 ⋅ U 2 N = Y 2 ⋅ (U 20 − U N 0 ) (11)
Z2 Z2

U 3N 1
I3 = = ⋅ U 3 N = Y 3 ⋅ U 3 N = Y 3 ⋅ (U 30 − U N 0 )
Z3 Z3

După ce se calculează deplasarea neutrului UN0, se pot calcula uşor tensiunile de fază
ale receptorului şi curenţii din relaţiile (11)

3. DESFĂSURAREA LUCRĂRII

1. Se studiaza capitolul 2, consideratii teoretice;


2. Se rezolvă următoarea aplicaţie:
Avem un receptor trifazat pur rezistiv, în stea cu fir neutru ce este alimentat de la o
reţea electrică de joasă tensiune. Receptorul este format din lămpi de iluminat cu următoarele
rezistenţe:
R1=882 + n Ω
R2 = R3 =555 + n Ω .

4
Lucrarea 1

Să se afle deplasarea neutrului UN0, tensiunile aplicate fazelor receptorului U1N,, U2N
U3N şi intensitatea curenţilor de fază I1, I2, I3.
a)există un conductor neutru de inductivitate neglijabilă şi rezistenţa neutrului RN= 0,5 Ω
b) conductorul de neutru se întrerupe.

Fig.4. Reţea cu tensiuni trifazate simetrice care alimentează un receptor dezechilibrat în stea
cu fir neutru.
4. CHESTIUNI DE STUDIAT
1. Deplasarea neutrului;
2. Tensiunile de fază ale consumatorului;
3. Deplasarea neutrului şi tensiunile de fază în cazul în care conductorul cu funcţie de
neutru se întrerupe;
4. Să se specifice rolul conductorului de neutru;

BIBLIOGRAFIE

1. Golovanov, C Albu, M. Probleme moderne de măsurare în electroenergetică,


Bucureşti, Ed. Tehnică, 2001, pp. 467 – 508.
2. Baggini, A., Handbook of power quality, ed. John Wiley & Sons Ltd, , 2008, pp. 163
– 185.
3. Ionel LEPĂDAT, Cătălin MIHAI, Elena HELEREA, “Influenţa dimensionării
conductorului de neutru asupra calităţii energiei electrice”, Conferinţa Naţională şi
Expoziţie de energetică CNEE 2009, ISSN: 1843 – 6005, pp.589 – 597.