Sunteți pe pagina 1din 10

Data : 3 martie 2009

Clasa: a-IV-a
Institutor: Elena Sandru
Scoala de Arte si Meserii V.Alecsandri Corbu
Aria curriculara: Matematica si stiinte
Obiectul: Matematică
Subiectul: Fractii
Tipul lecţiei: consolidare
Obiective de referinta:
1.3 să utilizeze numere fracţionare pentru a exprima subdiviziuni ale
întregului
1.4 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere fracţionare
3.1 să exprime pe baza unui plan simplu de idei, oral sau în scris,
demersul parcurs în rezolvarea unei probleme
4.3 să manifeste disponibilitate pentru a învăţa de la alţii şi a-i ajuta pe
ceilalţi în rezolvarea de probleme

Obiectiv general:
► Consolidarea capacităţii de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor
care solicită operaţii cu numere fracţionare

Obiective operaţionale:
a)cognitive:
O1- să recunoască fracțiile supraunitare,echiunitare și subunitare;
O2 - să afle o fracție dintr-un întreg;
O3 - să efectueze adunări și scăderi cu fracții date;
O4 - să găsească numărul necunoscut dintr-o fracţie;
O5 - să rezolve probleme cu fracții;
b)afective:
– Cultivarea interesului pentru lucrul cu unitatile fractionare

Strategii didactice:

 Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea,


metoda cubului, metoda știu, vreau să știu, am învățat
 Material didactic: calculator, CD, videoproiector, fişe de lucru, stimulente
 Forme de organizare: frontal, pe grupe
 Durata: 45 minute.
 Locul de desfăşurare: sala de clasă.

Bibliografie:
 Găzdaru Petruţa, Stancu Ana - „Îndrumătorul învăţătorului”
 Manolescu Marin, Constantinescu Maria Magdalena, „Proiectare şi
evaluare didactică în învăţământul primar”
 Lupu Vasile - „Metodica predării matematicii”
 „Culegeri pentru ciclul primar”
MOMENTELE OB. ACTIVITATEA INVATATOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR DO METODE SI MIJLOACE
LECŢIEI OP. ZARE PROCEDEE
Moment Asigur în clasă ordinea şi Elevii pregătesc manualele şi 1’
organizatoric liniştea, ambianţa educaţională caietele de matematică,
favorabilă desfăşurării în bune eliminând alte preocupări.
condiţii a lecţiei.
Verificarea Verific calitativ tema prin citirea Elevii urmăresc tema 3’ conversatia
temei acesteia. individual, corectându-se
acolo unde este cazul.

Captarea Adresez elevilor întrebări pentru


atentiei verificarea noţiunilor teoretice 4’
referitoare la fracții.
- Cum se numește numărul Elevii se concentrează şi conversatia
scris deasupra liniei de răspund la întrebările
fracție? teoretice.
- Dar cel care se află sub
linia de fracție?
- Dati exemplu de o fracție
supraunitară. Elevii sunt atenţi şi rezolvă exercitiul ghicitori
Se vor citi câteva ghicitori oral exerciţiile.
despre fracții.(anexa 1)
Anunţarea Voi comunica elevilor tema Elevii ascultă atenţi 1’ conversatia
temei şi a lecţiei şi obiectivele urmărite. explicaţiile invătătoarei.
obiectivelor (Vom recapitula fracțiile. Vom
rezolva exercitii si probleme cu
fracții).
Anunţarea temei o voi face clar
pentru a fi auzită de toţi elevii,
după care voi scrie titlul pe
tablă.
Consolidarea Voi prezenta un power- point Elevii sunt atenti la 25’ observatia Calculator
cunostintelor care conține diferite exerciții cu explicatiile date. explicatia CD
insusite fracții. Acestea se vor rezolva la videoproiec
anterior tablă. tor
O1 1. Alege varianta corecta:
a) Fractiile 3 , 13 , 7 sunt: Aleg varianta corectă.
supraunitare,
4 13 5
echiunitare,
19
33
516
20 116
6
2218
4 16
2 14
9
6subunitare.
19
7
20 14
72 1
15
251
O2 n−
+ +−+=− ++ + −
= = −
+n = Calculează exercițiile. Exercitiul
16
14
821
18
41816
14
85
2118
41
8 16
14
218 16
14
21
8
27
28 16
14
21
5427
283
ANEXA 1
Ghicitori cu… şi despre…fracţii

Am numărătorul 4,
Din întreg sunt o pătrime.
Cum îmi ziceţi, măi, puştime?

Dacă numitoru-i doi,


Iar numărătorul trei,
Spune-mi, ce fracţie sunt,
Să vă dau pe loc un punct.

Subunitară mă numesc,
Numitorul este opt.
Dacă mintea ţi s-a copt
Şi vrei să fiu fracţie,
Mergând cu-ncetinitorul
Găseşte numărătorul.
Spune-mi, câte variante ai?
Şi…ca să nu mă ţin scai,
Tu, bătut să nu te dai.

Daca sunt subunitara


Si am numitorul 2,
Spuneti-mi pe nume, voi!

Numaratoru-i numar par,


Imediat mai mic ca 10,
Iar numitorul il intrece,
Fiindca este dublul lui.
Cum ma cheama? Poti sa-mi spui?
ANEXA 2
FIȘA DE LUCRU
FIȘA DE LUCRU
FIȘA DE LUCRU
FIȘA DE LUCRU
FIȘA DE LUCRU
FIȘA DE LUCRU