Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele: ___________________________________


Data şi locul naşterii: ___________________________________
Domiciliul: _________________________________________________________________
Vârsta: ________
Cine completează fişa: __________________________________

DATE FAMILIALE
1. Structura şi componenţa familiei
Tatăl: ___________________________ Ocupaţia: __________________________________
Mama: __________________________ Ocupaţia: __________________________________
Tipul familiei:
 normală dezorganizată -  tatăl (mama) decedaţi
 părinţi despărţiţi (divorţaţi)
 părinţi vitregi
Numărul fraţilor: _______
Al câtelea este elevul(a) în ordinea naşterilor: _______

2. Nivelul material şi cultural al familiei


Raportul dintre membrii familiei:
 raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi şi între părinţi şi copii;
 raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare
 dezacorduri puternice, conflicte frecvente
 familie destrămată sau pe cale de destrămare
Condiţiile de viaţă şi muncă ale elevului:
 precare  la limită  acceptabile  bune  foarte bune
Regimul de educaţie aplicat elevului:
- ajută la dezvoltarea armonioasă a capacităţilor fizice şi psihice  da  nu
- preocupări pentru dezvoltarea intereselor, înclinaţiilor aptitudinilor  da  nu
- antrenarea elevului în diferite activităţi:  da  nu
Influenţe din afara familiei (vecini, prieteni, colegi):
 reduse  frecvente  întâmplătoare
STAREA SĂNĂTĂŢII
Boli mai grave de care a suferit elevul ( urmări, handicapuri): ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Starea actuală a sănătăţii:
 bolnăvicios  bună  foarte bună
Rezistenţa la solicitări:
 redusă  bună  foarte bună

ASPECTE PRINCIPALE ALE ACTIVITĂŢII ŞCOLARE


Particularităţi ale debutului şcolarităţii
- a frecventat grădiniţa  da  nu
- conduita:  pozitivă, adecvată începerii şcolarităţii
 negativă, neadecvată începerii şcolarităţii
Rezultate la învăţătură:
- media generală pe clase (calificativ):
Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a

- materii cu rezultate mai bune: _______________________________________________


- materii cu rezultate mai slabe: _______________________________________________
Înclinaţii, aptitudini:
 sportive  artistice  tehnice  ştiinţifice  altele
Concursuri şcolare şi extraşcolare la care a participat elevul şi rezultatele obţinute: _________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Stilul de muncă al elevului:
 sistematic, organizat  inegal, neglijent
Iniţiativa în activitate:
 inventiv  ocazional are iniţiative
 lucrează mai mult şablon  stereotip
 nu manifestă deloc iniţiativă

ASPECTE PRINCIPALE ALE CONDUITEI


Conduita la lecţii:
 participă activ la lecţie
 se lasă mai greu antrenat, participând doar când e solicitat
 obişnuit inactiv
Disciplina:
 disciplinat
 ocazional disciplinat
 indisciplinat
Participarea la viaţa colectivului:
 bun organizator
 bun executor
 retras, izolat

TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE
Caracterul  pozitiv  negativ

Interese, înclinaţii, aptitudini


- are interese:  stabile  difuze  instabile
- interese specializate:  ştiinţă  tehnică  artă  literatură  altele
- înclinat spre preocupări:
 intelectuale  practice  ştiinţifice
 tehnice  artă  sport  altele
- aptitudini generale (nivel):
slab mediu ridicat
inteligenţă:       
spirit de observaţie:       
fantezie creatoare:       
memorie:       

Firea, temperamentul, echilibrul afectiv


Firea:
 deschis, comunicativ, sociabil
 închis, rezervat, puţin sociabil
 tip combinat
Temperamentul:
 impulsiv, nestăpânit, uneori brutal
 energic, vioi, uşor adaptabil
 liniştit, domol, reţinut, chiar lent
 cu rezistenţă redusă la solicitări, foarte sensibil
 tip combinat

Echilibrul emotiv:
 calm, echilibrat, uneori nepăsător
 controlat stăpânit
 emotiv, dar fără reacţii de dezadaptare
 hiperemotiv, excesiv de timid, emoţiile îi dezorganizează performanţele
Dispoziţia generală afectivă:
 realist, cu înclinaţii practice
 vesel, optimist
 înclinat spre meditaţie, singurătate
 mai mult trist, uneori deprimat

Memoria
 mecanică
 logică

Limbajul
 vocabular bogat, exprimare frumoasă
 vocabular redus, exprimare greoaie
 exprimare foarte săracă şi incorectă