FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Grădiniţa cu Program Prelungit, nr. 12, Alba Iulia Numele şi prenumele copilului: Gheorghe-Coşarcă Alexandra-Maria Grupa: mică, „Bobocei pufoşi”

I.

Date generale despre copil şi familia sa:
1. Date biografice despre copil: • • Data şi locul naşterii: 14.05.2008, Cluj-Napoca Adresa: Alba Iulia, strada Petru Maior, numărul 11, bloc 4, apartament 5, telefon: 0258814302

2. Date medicale: • • Antecedente patologice: nu a suferit boli sau traumatisme care să îi afecteze dezvoltarea fizică şi psihică; Evoluţia psiho-fizică: dezvoltare fizică şi psihică normală, corespunzătoare vârstei.

3. Date despre familia copilului: • Structura familiei: tata, mama, un copil, bunici • Profesia părinţilor: Tata: economist, Banca Transilvania, Alba Iulia Mama: medic, Institutul Inimii, Cluj-Napoca • Condiţii de locuit: foarte bune bune satisfăcătoare nesatisfăcătoare

• Climatul educativ în familie: - relatii interfamiliale: favorabile nefavorabile - cine se ocupă în mod special de copil: mama tata fraţi organizate bunici dezorganizate alte persoane

- comportamentul educaţional al părinţilor faţă de copil: corect incorect aspecte semnificative: atitudinea părinţilor faţă de copil este una de empatie, relaţiile interfamiliale bazându-se pe căldură afectivă, acceptare necondiţionată a preşcolarului.

bunicilor în bucătărie. colorare. Activităţi intelectuale: puzzle. Activităţi artistice: desen. Activităţi sportive: mersul cu bicicleta.• Comportamentul copilului în familie: foarte bun bun satisfăcător nesatisfăcător • Aspecte ale activităţii copilului în familie: Activităţi de joc: jocuri libere cu părinţii. lipire. bunicii şi jocuri organizate. . Activităţi practic-gospodăreşti: desfăşurarea unor activităţi de ajutorare a părinţilor.

observă şi recunoaşte fenomene ale naturii.îmbunătăţirea pronunţiei sunetelor şi a cuvintelor. . . .îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv cu cuvinte şi expresii noi.grupează obiecte după criteriul mărimii (mic. . .manifestă interes faţă de ocrotirea şi îngrijirea mediului. blocuri.cunoaşte şi respectă reguli de igienă personală.manifestă prietenie.) Cunoaşterea mediului: .rupe şi mototoleşte hârtia. negative. Activităţi practice: .pictează folosind degetul. . galben. Activitatea copilului în grădiniţă: 1. în spate. creioane cerate.utilizează forme geometrice în vederea construirii unor structuri (case. în faţă. . . . .înţelege şi transmite mesaje simple.utilizează materiale din natură pentru realizarea unor lucrări.ascultă cu interes cântece pentru copii.foloseşte corect creionul. jos. creioane colorate. Rezultate obţinute de copil în cadrul categoriilor de activităţi structurate în conţinutul învăţământului preşcolar: Educarea limbajului: . sub).recunoaşte cel puţin trei culori. .numeşte elemente ale lumii înconjurătoare. .utilizează diverse ustensile de scris în redarea unor desene libere sau cu o temă dată (creion. . autocontrol în relaţiile cu cei din jur. . Educaţie muzicală: .respectă regulile grupei. . Educaţie plastică: . scurt). . lung.formează grupe de obiecte. parcuri etc.acceptă recompensa şi sancţiunea ca rezultat al unor comportamente pozitive. creativ lucrări plastice. .prepară cu ajutorul educatoarei prăjituri care nu necesită coacere. .intonează cântece pentru copii.II. carioci). elemente din natură. formei (formă de cerc) şi culorii roşu.plasează obiecte în funcţie de anumite repere spaţiale (sus.asociază mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. . . pe. albastru). Activităţi matematice: . toleranţă. .distinge sunete produse de diverse obiecte.interpretează liber. pensula. mare.dă dovadă de curiozitate şi interes în explorarea lumii înconjurătoare. Educaţie pentru societate: . stampile.

refuză îndeplinirea sarcinilor. aruncarea la ţintă) . 6. 5. Conduita copilului în grădiniţă: şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. 3. îndeplineşte uneori sarcinile. dar le aplică numai faţă de adulţi. inadaptabil. rostogolirea unui obiect cu două mâini. mers cu ocolire de obstacole. jocuri logico-matematice. sărituri pe loc. îndeplineşte sarcinile dacă se insistă. . Concordanţa între comportarea copilului în familie şi în grădiniţă: există concordanţă. jocuri de construcţie. nu şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. spirit de echipă. Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc: preferă rolul de conducător. alergare uşoară.Educaţie fizică: . greu adaptabil. preferă să fie condus. Jocuri preferate de copil: jocuri de creaţie cu subiecte şi roluri. . jocuri de mişcare şi cu caracter sportiv. 2. 7. nu există concordanţă.manfestă atitudine de cooperare. trece cu uşurinţă de la un rol la altul. conduita nu este constantă.execută mişcări motrice de bază: mers în linie dreaptă. 4. Adaptarea la grupul de copii din grădiniţă: uşor adaptabil. Modul de indeplinire a sarcinilor: îndeplineşte sarcinile întotdeauna.adoptarea unei ţinute corporale corecte. le aplică în relaţiile cu adulţii şi copiii. şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată.

în jocuri cu grupuri mici de copii • Concentrarea atenţiei exprimată în rezistenţe la factori perturbatori care apar în timpul activităţilor: .în jocul individual .în tot timpul activităţii . Caracteristici ale personalităţii: 1.la libera alegere: foarte bună bună slabă • Distribuţia atenţiei în diferite forme de activitate ale copilului: foarte bună bună slabă slabă slabă slab slabă slabă . Motricitatea: • Controlul şi coordonarea mişcărilor: foarte bine bine slab • rapid Ritmul mişcărilor: mediu lent 2.III. Atenţia: • Stabilitatea atenţiei în activităţile organizate de educatoare: . Percepţia: • Perceperea formei: foarte bună bună • Perceperea culorii: foarte bună bună • Spirit de observaţie: foarte bun bun • Orientarea în spaţiu: foarte bună bună • Orientarea în timp: foarte bună bună 3.în anumite momente ale activităţii • Stabilirea atenţiei în joc: .activităţi comune cu întreaga grupă: foarte bună bună slabă .

clasificarea 7.analiza . cât si în jocuri şi activităţi la alegere: fonetic lexical-semantic gramatical • Limbajul general: coerent incoerent expresiv inexpresiv 8.comparaţia .sinteza . Memoria • Viteza de memorare a cunoştinţelor: rapidă medie lentă • Durata păstrării cunoştinţelor: lungă medie • Reproducerea cunoştinţelor: fidelă creatoare 5.4. Imaginaţia • Imaginatia reproductivă manifestată în: activităţi intelectuale activităţi artistice • Imaginaţia creatoare manifestată în: activităţi intelectuale activităţi artistice 6. Gândirea • Capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii: .generalizarea . Limbajul • Volumul vocabularului: bogat mediu sărac • Forma de limbaj care predomină: concret situativ contextual monologat dialogat joc joc scurtă cu dificultăţi • Limbajul folosit de copii în activităţile organizate de educatoare. Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii: exprimare bogată în idei exprimare săracă în idei .

Trăsături de caracter: . . echilibru: stabil instabil 10.lăudăroşenie. oboseşte uşor .neîncredere în sine.disciplină.spirit de ordine. . Trăsăturile temperamentale dobândite: • Mobilitate: rapidă medie lentă • Stabilitatea conduitei.neglijenţă. . .dezordine. .încredere în propriile puteri. .respect faţă de adulţi. . .nesiguranţă.perseverenţă. Intensitatea reacţiilor: reţinut exploziv 11. . .spirit de prietenie.respect pentru muncă.sârguinţă.independenţă. . .stăpânire de sine. . .nehotărâre. . . .curaj. .capacitate de comunicare. .spirit de iniţiativă.corectitudine. .timiditate.îngâmfare. . .politeţe.hărnicie.sinceritate.egoism.modestie. . Rezistenţa la dificultăţi: rezistentă la solicitări 12. .9. . .sociabilitate. .

evidenţierea progreselor realizate de la o etapă la alta . bine definite. . încredere în forţele copilului.IV. . cu sarcini precise.crearea unui climat de de linişte. a performanţelor realizate. se remarcă faptul că s-a adaptat foarte bine şi cu uşurinţă cerinţelor grupei mici. calm.realizarea unui program de pregătire adecvat posibilităţilor copilului. pentru obţinera unui randament şcolar pe măsura capacităţilor sale. Aprecieri generale în legătură cu nivelul dezvoltării copilului : Copilul este dezvoltat normal fizic şi psihic. Ţinând cont de faptul că preşcolarul a fost integrat în grădiniţă înainte de a împlini vârsta de trei ani.cunoaşterea capacităţilor copilului. vârsta nefiind un impediment în vederea formării şi dezvoltării de capacităţi şi deprinderi necesare în parcurgerea grupelor următoare. 2. Sugestii pentru activitatea viitoare cu copilul: . fără solicitări sau eforturi în salt. . Concluzii 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful