FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Grădiniţa cu Program Prelungit, nr. 12, Alba Iulia Numele şi prenumele copilului: Gheorghe-Coşarcă Alexandra-Maria Grupa: mică, „Bobocei pufoşi”

I.

Date generale despre copil şi familia sa:
1. Date biografice despre copil: • • Data şi locul naşterii: 14.05.2008, Cluj-Napoca Adresa: Alba Iulia, strada Petru Maior, numărul 11, bloc 4, apartament 5, telefon: 0258814302

2. Date medicale: • • Antecedente patologice: nu a suferit boli sau traumatisme care să îi afecteze dezvoltarea fizică şi psihică; Evoluţia psiho-fizică: dezvoltare fizică şi psihică normală, corespunzătoare vârstei.

3. Date despre familia copilului: • Structura familiei: tata, mama, un copil, bunici • Profesia părinţilor: Tata: economist, Banca Transilvania, Alba Iulia Mama: medic, Institutul Inimii, Cluj-Napoca • Condiţii de locuit: foarte bune bune satisfăcătoare nesatisfăcătoare

• Climatul educativ în familie: - relatii interfamiliale: favorabile nefavorabile - cine se ocupă în mod special de copil: mama tata fraţi organizate bunici dezorganizate alte persoane

- comportamentul educaţional al părinţilor faţă de copil: corect incorect aspecte semnificative: atitudinea părinţilor faţă de copil este una de empatie, relaţiile interfamiliale bazându-se pe căldură afectivă, acceptare necondiţionată a preşcolarului.

colorare. lipire. Activităţi intelectuale: puzzle. Activităţi artistice: desen. bunicilor în bucătărie.• Comportamentul copilului în familie: foarte bun bun satisfăcător nesatisfăcător • Aspecte ale activităţii copilului în familie: Activităţi de joc: jocuri libere cu părinţii. Activităţi practic-gospodăreşti: desfăşurarea unor activităţi de ajutorare a părinţilor. . bunicii şi jocuri organizate. Activităţi sportive: mersul cu bicicleta.

albastru). . pensula.numeşte elemente ale lumii înconjurătoare. Rezultate obţinute de copil în cadrul categoriilor de activităţi structurate în conţinutul învăţământului preşcolar: Educarea limbajului: . stampile.utilizează diverse ustensile de scris în redarea unor desene libere sau cu o temă dată (creion.formează grupe de obiecte. pe. . creioane colorate.rupe şi mototoleşte hârtia. .interpretează liber. .îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv cu cuvinte şi expresii noi. . Educaţie plastică: . .II.utilizează forme geometrice în vederea construirii unor structuri (case. . . toleranţă. creioane cerate.manifestă interes faţă de ocrotirea şi îngrijirea mediului. . Educaţie pentru societate: . . autocontrol în relaţiile cu cei din jur. Activităţi matematice: . Activitatea copilului în grădiniţă: 1. în faţă. galben. Activităţi practice: . Educaţie muzicală: . . mare. jos. negative.observă şi recunoaşte fenomene ale naturii. scurt). elemente din natură. creativ lucrări plastice.asociază mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. . . . carioci). . parcuri etc.utilizează materiale din natură pentru realizarea unor lucrări. blocuri. .intonează cântece pentru copii.) Cunoaşterea mediului: .prepară cu ajutorul educatoarei prăjituri care nu necesită coacere. . lung.distinge sunete produse de diverse obiecte.foloseşte corect creionul. în spate.ascultă cu interes cântece pentru copii.recunoaşte cel puţin trei culori.plasează obiecte în funcţie de anumite repere spaţiale (sus.cunoaşte şi respectă reguli de igienă personală.grupează obiecte după criteriul mărimii (mic. .îmbunătăţirea pronunţiei sunetelor şi a cuvintelor.dă dovadă de curiozitate şi interes în explorarea lumii înconjurătoare.respectă regulile grupei. . sub). .manifestă prietenie.acceptă recompensa şi sancţiunea ca rezultat al unor comportamente pozitive.pictează folosind degetul.înţelege şi transmite mesaje simple. . formei (formă de cerc) şi culorii roşu.

dar le aplică numai faţă de adulţi. spirit de echipă. 2. Modul de indeplinire a sarcinilor: îndeplineşte sarcinile întotdeauna. jocuri de construcţie. aruncarea la ţintă) . preferă să fie condus. Jocuri preferate de copil: jocuri de creaţie cu subiecte şi roluri. Adaptarea la grupul de copii din grădiniţă: uşor adaptabil. inadaptabil. 5. Conduita copilului în grădiniţă: şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. alergare uşoară. nu există concordanţă. 4. refuză îndeplinirea sarcinilor. . . şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. sărituri pe loc. nu şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. greu adaptabil. mers cu ocolire de obstacole. 3. 6. jocuri logico-matematice.execută mişcări motrice de bază: mers în linie dreaptă. îndeplineşte sarcinile dacă se insistă.manfestă atitudine de cooperare. rostogolirea unui obiect cu două mâini. 7. jocuri de mişcare şi cu caracter sportiv.adoptarea unei ţinute corporale corecte. Concordanţa între comportarea copilului în familie şi în grădiniţă: există concordanţă. trece cu uşurinţă de la un rol la altul. conduita nu este constantă.Educaţie fizică: . îndeplineşte uneori sarcinile. le aplică în relaţiile cu adulţii şi copiii. Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc: preferă rolul de conducător.

în jocuri cu grupuri mici de copii • Concentrarea atenţiei exprimată în rezistenţe la factori perturbatori care apar în timpul activităţilor: .în tot timpul activităţii . Atenţia: • Stabilitatea atenţiei în activităţile organizate de educatoare: .activităţi comune cu întreaga grupă: foarte bună bună slabă . Percepţia: • Perceperea formei: foarte bună bună • Perceperea culorii: foarte bună bună • Spirit de observaţie: foarte bun bun • Orientarea în spaţiu: foarte bună bună • Orientarea în timp: foarte bună bună 3.la libera alegere: foarte bună bună slabă • Distribuţia atenţiei în diferite forme de activitate ale copilului: foarte bună bună slabă slabă slabă slab slabă slabă . Caracteristici ale personalităţii: 1.în jocul individual . Motricitatea: • Controlul şi coordonarea mişcărilor: foarte bine bine slab • rapid Ritmul mişcărilor: mediu lent 2.III.în anumite momente ale activităţii • Stabilirea atenţiei în joc: .

Gândirea • Capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii: . cât si în jocuri şi activităţi la alegere: fonetic lexical-semantic gramatical • Limbajul general: coerent incoerent expresiv inexpresiv 8.generalizarea .4.sinteza . Limbajul • Volumul vocabularului: bogat mediu sărac • Forma de limbaj care predomină: concret situativ contextual monologat dialogat joc joc scurtă cu dificultăţi • Limbajul folosit de copii în activităţile organizate de educatoare.comparaţia . Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii: exprimare bogată în idei exprimare săracă în idei . Memoria • Viteza de memorare a cunoştinţelor: rapidă medie lentă • Durata păstrării cunoştinţelor: lungă medie • Reproducerea cunoştinţelor: fidelă creatoare 5.analiza .clasificarea 7. Imaginaţia • Imaginatia reproductivă manifestată în: activităţi intelectuale activităţi artistice • Imaginaţia creatoare manifestată în: activităţi intelectuale activităţi artistice 6.

sociabilitate. .corectitudine. echilibru: stabil instabil 10.nesiguranţă.respect pentru muncă.independenţă.neglijenţă. . Rezistenţa la dificultăţi: rezistentă la solicitări 12. .sârguinţă. Intensitatea reacţiilor: reţinut exploziv 11.spirit de iniţiativă. . . .capacitate de comunicare.spirit de prietenie.nehotărâre. .hărnicie. . .9.lăudăroşenie.politeţe. . .îngâmfare.perseverenţă. . . .neîncredere în sine.egoism.spirit de ordine. . . . Trăsături de caracter: . . .timiditate. .curaj. .respect faţă de adulţi.disciplină. . . Trăsăturile temperamentale dobândite: • Mobilitate: rapidă medie lentă • Stabilitatea conduitei.încredere în propriile puteri. . .modestie. oboseşte uşor . .stăpânire de sine. .sinceritate.dezordine.

crearea unui climat de de linişte. 2. . vârsta nefiind un impediment în vederea formării şi dezvoltării de capacităţi şi deprinderi necesare în parcurgerea grupelor următoare. Aprecieri generale în legătură cu nivelul dezvoltării copilului : Copilul este dezvoltat normal fizic şi psihic. evidenţierea progreselor realizate de la o etapă la alta . a performanţelor realizate.IV. Sugestii pentru activitatea viitoare cu copilul: . încredere în forţele copilului. pentru obţinera unui randament şcolar pe măsura capacităţilor sale. fără solicitări sau eforturi în salt.cunoaşterea capacităţilor copilului. se remarcă faptul că s-a adaptat foarte bine şi cu uşurinţă cerinţelor grupei mici. cu sarcini precise. . calm.realizarea unui program de pregătire adecvat posibilităţilor copilului. Ţinând cont de faptul că preşcolarul a fost integrat în grădiniţă înainte de a împlini vârsta de trei ani. Concluzii 1. bine definite. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful