FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Grădiniţa cu Program Prelungit, nr. 12, Alba Iulia Numele şi prenumele copilului: Gheorghe-Coşarcă Alexandra-Maria Grupa: mică, „Bobocei pufoşi”

I.

Date generale despre copil şi familia sa:
1. Date biografice despre copil: • • Data şi locul naşterii: 14.05.2008, Cluj-Napoca Adresa: Alba Iulia, strada Petru Maior, numărul 11, bloc 4, apartament 5, telefon: 0258814302

2. Date medicale: • • Antecedente patologice: nu a suferit boli sau traumatisme care să îi afecteze dezvoltarea fizică şi psihică; Evoluţia psiho-fizică: dezvoltare fizică şi psihică normală, corespunzătoare vârstei.

3. Date despre familia copilului: • Structura familiei: tata, mama, un copil, bunici • Profesia părinţilor: Tata: economist, Banca Transilvania, Alba Iulia Mama: medic, Institutul Inimii, Cluj-Napoca • Condiţii de locuit: foarte bune bune satisfăcătoare nesatisfăcătoare

• Climatul educativ în familie: - relatii interfamiliale: favorabile nefavorabile - cine se ocupă în mod special de copil: mama tata fraţi organizate bunici dezorganizate alte persoane

- comportamentul educaţional al părinţilor faţă de copil: corect incorect aspecte semnificative: atitudinea părinţilor faţă de copil este una de empatie, relaţiile interfamiliale bazându-se pe căldură afectivă, acceptare necondiţionată a preşcolarului.

Activităţi practic-gospodăreşti: desfăşurarea unor activităţi de ajutorare a părinţilor. colorare.• Comportamentul copilului în familie: foarte bun bun satisfăcător nesatisfăcător • Aspecte ale activităţii copilului în familie: Activităţi de joc: jocuri libere cu părinţii. Activităţi artistice: desen. bunicilor în bucătărie. Activităţi sportive: mersul cu bicicleta. . lipire. Activităţi intelectuale: puzzle. bunicii şi jocuri organizate.

distinge sunete produse de diverse obiecte. scurt).manifestă interes faţă de ocrotirea şi îngrijirea mediului. albastru).înţelege şi transmite mesaje simple. negative. . . Activitatea copilului în grădiniţă: 1. .recunoaşte cel puţin trei culori. . creativ lucrări plastice. Rezultate obţinute de copil în cadrul categoriilor de activităţi structurate în conţinutul învăţământului preşcolar: Educarea limbajului: . formei (formă de cerc) şi culorii roşu.utilizează forme geometrice în vederea construirii unor structuri (case. . . pensula. .observă şi recunoaşte fenomene ale naturii.) Cunoaşterea mediului: . . . .pictează folosind degetul. Educaţie pentru societate: .rupe şi mototoleşte hârtia. toleranţă. creioane colorate. blocuri. . .manifestă prietenie.ascultă cu interes cântece pentru copii.II. sub).îmbunătăţirea pronunţiei sunetelor şi a cuvintelor. galben.respectă regulile grupei.utilizează materiale din natură pentru realizarea unor lucrări.formează grupe de obiecte. . Educaţie plastică: . în faţă. lung. .prepară cu ajutorul educatoarei prăjituri care nu necesită coacere. mare.dă dovadă de curiozitate şi interes în explorarea lumii înconjurătoare.numeşte elemente ale lumii înconjurătoare. carioci). .foloseşte corect creionul. parcuri etc.grupează obiecte după criteriul mărimii (mic. Activităţi matematice: . . .utilizează diverse ustensile de scris în redarea unor desene libere sau cu o temă dată (creion.plasează obiecte în funcţie de anumite repere spaţiale (sus. jos.asociază mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. .intonează cântece pentru copii. pe. Activităţi practice: . în spate. Educaţie muzicală: .acceptă recompensa şi sancţiunea ca rezultat al unor comportamente pozitive. creioane cerate.interpretează liber. .îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv cu cuvinte şi expresii noi. autocontrol în relaţiile cu cei din jur. .cunoaşte şi respectă reguli de igienă personală. elemente din natură. . stampile.

sărituri pe loc. îndeplineşte uneori sarcinile. 6. 7. şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. mers cu ocolire de obstacole. . nu şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. jocuri logico-matematice. preferă să fie condus. Conduita copilului în grădiniţă: şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. inadaptabil. jocuri de construcţie. greu adaptabil. nu există concordanţă. Jocuri preferate de copil: jocuri de creaţie cu subiecte şi roluri.adoptarea unei ţinute corporale corecte. Adaptarea la grupul de copii din grădiniţă: uşor adaptabil. le aplică în relaţiile cu adulţii şi copiii. Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc: preferă rolul de conducător. 5. 3. Concordanţa între comportarea copilului în familie şi în grădiniţă: există concordanţă.execută mişcări motrice de bază: mers în linie dreaptă. trece cu uşurinţă de la un rol la altul. îndeplineşte sarcinile dacă se insistă.Educaţie fizică: . Modul de indeplinire a sarcinilor: îndeplineşte sarcinile întotdeauna. dar le aplică numai faţă de adulţi. alergare uşoară. spirit de echipă. 4. refuză îndeplinirea sarcinilor. aruncarea la ţintă) . . jocuri de mişcare şi cu caracter sportiv. 2. conduita nu este constantă. rostogolirea unui obiect cu două mâini.manfestă atitudine de cooperare.

în tot timpul activităţii . Motricitatea: • Controlul şi coordonarea mişcărilor: foarte bine bine slab • rapid Ritmul mişcărilor: mediu lent 2.III. Atenţia: • Stabilitatea atenţiei în activităţile organizate de educatoare: . Caracteristici ale personalităţii: 1.la libera alegere: foarte bună bună slabă • Distribuţia atenţiei în diferite forme de activitate ale copilului: foarte bună bună slabă slabă slabă slab slabă slabă .în jocul individual .în jocuri cu grupuri mici de copii • Concentrarea atenţiei exprimată în rezistenţe la factori perturbatori care apar în timpul activităţilor: .activităţi comune cu întreaga grupă: foarte bună bună slabă .în anumite momente ale activităţii • Stabilirea atenţiei în joc: . Percepţia: • Perceperea formei: foarte bună bună • Perceperea culorii: foarte bună bună • Spirit de observaţie: foarte bun bun • Orientarea în spaţiu: foarte bună bună • Orientarea în timp: foarte bună bună 3.

sinteza .4.comparaţia .generalizarea . Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii: exprimare bogată în idei exprimare săracă în idei .analiza . Limbajul • Volumul vocabularului: bogat mediu sărac • Forma de limbaj care predomină: concret situativ contextual monologat dialogat joc joc scurtă cu dificultăţi • Limbajul folosit de copii în activităţile organizate de educatoare. Memoria • Viteza de memorare a cunoştinţelor: rapidă medie lentă • Durata păstrării cunoştinţelor: lungă medie • Reproducerea cunoştinţelor: fidelă creatoare 5. Imaginaţia • Imaginatia reproductivă manifestată în: activităţi intelectuale activităţi artistice • Imaginaţia creatoare manifestată în: activităţi intelectuale activităţi artistice 6. cât si în jocuri şi activităţi la alegere: fonetic lexical-semantic gramatical • Limbajul general: coerent incoerent expresiv inexpresiv 8. Gândirea • Capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii: .clasificarea 7.

Rezistenţa la dificultăţi: rezistentă la solicitări 12. .capacitate de comunicare. .nesiguranţă. . . Trăsături de caracter: .independenţă.disciplină. echilibru: stabil instabil 10. . Intensitatea reacţiilor: reţinut exploziv 11. oboseşte uşor . . .sârguinţă. .neglijenţă. . .curaj. .îngâmfare. Trăsăturile temperamentale dobândite: • Mobilitate: rapidă medie lentă • Stabilitatea conduitei. . .neîncredere în sine.spirit de ordine.respect faţă de adulţi. .9. . .încredere în propriile puteri.corectitudine.stăpânire de sine. .egoism.spirit de iniţiativă.sinceritate.nehotărâre.lăudăroşenie. . .dezordine. . . .respect pentru muncă.perseverenţă.sociabilitate. .hărnicie. .modestie. .politeţe.timiditate.spirit de prietenie. . .

se remarcă faptul că s-a adaptat foarte bine şi cu uşurinţă cerinţelor grupei mici. calm.realizarea unui program de pregătire adecvat posibilităţilor copilului. Concluzii 1. bine definite. pentru obţinera unui randament şcolar pe măsura capacităţilor sale. evidenţierea progreselor realizate de la o etapă la alta . . vârsta nefiind un impediment în vederea formării şi dezvoltării de capacităţi şi deprinderi necesare în parcurgerea grupelor următoare.crearea unui climat de de linişte.IV. 2. Sugestii pentru activitatea viitoare cu copilul: . cu sarcini precise. Ţinând cont de faptul că preşcolarul a fost integrat în grădiniţă înainte de a împlini vârsta de trei ani. . . a performanţelor realizate. fără solicitări sau eforturi în salt. încredere în forţele copilului.cunoaşterea capacităţilor copilului. Aprecieri generale în legătură cu nivelul dezvoltării copilului : Copilul este dezvoltat normal fizic şi psihic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful