FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Grădiniţa cu Program Prelungit, nr. 12, Alba Iulia Numele şi prenumele copilului: Gheorghe-Coşarcă Alexandra-Maria Grupa: mică, „Bobocei pufoşi”

I.

Date generale despre copil şi familia sa:
1. Date biografice despre copil: • • Data şi locul naşterii: 14.05.2008, Cluj-Napoca Adresa: Alba Iulia, strada Petru Maior, numărul 11, bloc 4, apartament 5, telefon: 0258814302

2. Date medicale: • • Antecedente patologice: nu a suferit boli sau traumatisme care să îi afecteze dezvoltarea fizică şi psihică; Evoluţia psiho-fizică: dezvoltare fizică şi psihică normală, corespunzătoare vârstei.

3. Date despre familia copilului: • Structura familiei: tata, mama, un copil, bunici • Profesia părinţilor: Tata: economist, Banca Transilvania, Alba Iulia Mama: medic, Institutul Inimii, Cluj-Napoca • Condiţii de locuit: foarte bune bune satisfăcătoare nesatisfăcătoare

• Climatul educativ în familie: - relatii interfamiliale: favorabile nefavorabile - cine se ocupă în mod special de copil: mama tata fraţi organizate bunici dezorganizate alte persoane

- comportamentul educaţional al părinţilor faţă de copil: corect incorect aspecte semnificative: atitudinea părinţilor faţă de copil este una de empatie, relaţiile interfamiliale bazându-se pe căldură afectivă, acceptare necondiţionată a preşcolarului.

Activităţi practic-gospodăreşti: desfăşurarea unor activităţi de ajutorare a părinţilor. Activităţi artistice: desen. Activităţi intelectuale: puzzle. lipire. bunicilor în bucătărie.• Comportamentul copilului în familie: foarte bun bun satisfăcător nesatisfăcător • Aspecte ale activităţii copilului în familie: Activităţi de joc: jocuri libere cu părinţii. colorare. Activităţi sportive: mersul cu bicicleta. . bunicii şi jocuri organizate.

ascultă cu interes cântece pentru copii. Educaţie muzicală: . carioci).manifestă prietenie. autocontrol în relaţiile cu cei din jur. .distinge sunete produse de diverse obiecte. .pictează folosind degetul. . galben. pe. Educaţie pentru societate: .respectă regulile grupei. . . .utilizează forme geometrice în vederea construirii unor structuri (case. creioane cerate.II. Activităţi practice: .observă şi recunoaşte fenomene ale naturii. elemente din natură.îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv cu cuvinte şi expresii noi. . sub). . . în spate.plasează obiecte în funcţie de anumite repere spaţiale (sus.intonează cântece pentru copii. .acceptă recompensa şi sancţiunea ca rezultat al unor comportamente pozitive. stampile. . . formei (formă de cerc) şi culorii roşu. creioane colorate. creativ lucrări plastice. .îmbunătăţirea pronunţiei sunetelor şi a cuvintelor. parcuri etc. .prepară cu ajutorul educatoarei prăjituri care nu necesită coacere. .cunoaşte şi respectă reguli de igienă personală. negative. jos. scurt).grupează obiecte după criteriul mărimii (mic. pensula. .manifestă interes faţă de ocrotirea şi îngrijirea mediului. mare. albastru). toleranţă.) Cunoaşterea mediului: .foloseşte corect creionul. Activitatea copilului în grădiniţă: 1. . .rupe şi mototoleşte hârtia.recunoaşte cel puţin trei culori.numeşte elemente ale lumii înconjurătoare. lung. Activităţi matematice: .utilizează materiale din natură pentru realizarea unor lucrări. în faţă.formează grupe de obiecte. Educaţie plastică: .asociază mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. . . Rezultate obţinute de copil în cadrul categoriilor de activităţi structurate în conţinutul învăţământului preşcolar: Educarea limbajului: .utilizează diverse ustensile de scris în redarea unor desene libere sau cu o temă dată (creion.interpretează liber.înţelege şi transmite mesaje simple. blocuri.dă dovadă de curiozitate şi interes în explorarea lumii înconjurătoare. .

şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. Conduita copilului în grădiniţă: şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată.Educaţie fizică: . 5. Jocuri preferate de copil: jocuri de creaţie cu subiecte şi roluri. 3. le aplică în relaţiile cu adulţii şi copiii. spirit de echipă. mers cu ocolire de obstacole. îndeplineşte uneori sarcinile. Adaptarea la grupul de copii din grădiniţă: uşor adaptabil. 2. Concordanţa între comportarea copilului în familie şi în grădiniţă: există concordanţă. trece cu uşurinţă de la un rol la altul. . jocuri logico-matematice. dar le aplică numai faţă de adulţi. refuză îndeplinirea sarcinilor. îndeplineşte sarcinile dacă se insistă. 4. nu există concordanţă. 7.manfestă atitudine de cooperare. alergare uşoară. nu şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată.adoptarea unei ţinute corporale corecte. sărituri pe loc. jocuri de construcţie. Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc: preferă rolul de conducător. conduita nu este constantă. greu adaptabil. . jocuri de mişcare şi cu caracter sportiv. inadaptabil. preferă să fie condus. Modul de indeplinire a sarcinilor: îndeplineşte sarcinile întotdeauna. rostogolirea unui obiect cu două mâini.execută mişcări motrice de bază: mers în linie dreaptă. aruncarea la ţintă) . 6.

Percepţia: • Perceperea formei: foarte bună bună • Perceperea culorii: foarte bună bună • Spirit de observaţie: foarte bun bun • Orientarea în spaţiu: foarte bună bună • Orientarea în timp: foarte bună bună 3. Motricitatea: • Controlul şi coordonarea mişcărilor: foarte bine bine slab • rapid Ritmul mişcărilor: mediu lent 2.activităţi comune cu întreaga grupă: foarte bună bună slabă .în tot timpul activităţii .în anumite momente ale activităţii • Stabilirea atenţiei în joc: . Atenţia: • Stabilitatea atenţiei în activităţile organizate de educatoare: .III. Caracteristici ale personalităţii: 1.în jocuri cu grupuri mici de copii • Concentrarea atenţiei exprimată în rezistenţe la factori perturbatori care apar în timpul activităţilor: .în jocul individual .la libera alegere: foarte bună bună slabă • Distribuţia atenţiei în diferite forme de activitate ale copilului: foarte bună bună slabă slabă slabă slab slabă slabă .

clasificarea 7. Limbajul • Volumul vocabularului: bogat mediu sărac • Forma de limbaj care predomină: concret situativ contextual monologat dialogat joc joc scurtă cu dificultăţi • Limbajul folosit de copii în activităţile organizate de educatoare.analiza .sinteza .4. Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii: exprimare bogată în idei exprimare săracă în idei . Imaginaţia • Imaginatia reproductivă manifestată în: activităţi intelectuale activităţi artistice • Imaginaţia creatoare manifestată în: activităţi intelectuale activităţi artistice 6.generalizarea . Gândirea • Capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii: .comparaţia . cât si în jocuri şi activităţi la alegere: fonetic lexical-semantic gramatical • Limbajul general: coerent incoerent expresiv inexpresiv 8. Memoria • Viteza de memorare a cunoştinţelor: rapidă medie lentă • Durata păstrării cunoştinţelor: lungă medie • Reproducerea cunoştinţelor: fidelă creatoare 5.

.timiditate. .corectitudine. . oboseşte uşor . .hărnicie.dezordine.îngâmfare.nesiguranţă.lăudăroşenie. .disciplină. . .neglijenţă. Rezistenţa la dificultăţi: rezistentă la solicitări 12. . .încredere în propriile puteri. . . . .nehotărâre. .sinceritate. .respect faţă de adulţi. . Trăsături de caracter: .9.spirit de ordine. . .respect pentru muncă. .modestie. .sârguinţă. .independenţă. .capacitate de comunicare.spirit de prietenie. echilibru: stabil instabil 10.egoism.politeţe. . .curaj.spirit de iniţiativă. . .stăpânire de sine. . Intensitatea reacţiilor: reţinut exploziv 11.neîncredere în sine.perseverenţă. Trăsăturile temperamentale dobândite: • Mobilitate: rapidă medie lentă • Stabilitatea conduitei.sociabilitate.

IV. .cunoaşterea capacităţilor copilului. evidenţierea progreselor realizate de la o etapă la alta . vârsta nefiind un impediment în vederea formării şi dezvoltării de capacităţi şi deprinderi necesare în parcurgerea grupelor următoare. încredere în forţele copilului.crearea unui climat de de linişte. 2. Concluzii 1. . fără solicitări sau eforturi în salt. . Ţinând cont de faptul că preşcolarul a fost integrat în grădiniţă înainte de a împlini vârsta de trei ani. cu sarcini precise. a performanţelor realizate. se remarcă faptul că s-a adaptat foarte bine şi cu uşurinţă cerinţelor grupei mici. pentru obţinera unui randament şcolar pe măsura capacităţilor sale. Sugestii pentru activitatea viitoare cu copilul: . Aprecieri generale în legătură cu nivelul dezvoltării copilului : Copilul este dezvoltat normal fizic şi psihic. bine definite.realizarea unui program de pregătire adecvat posibilităţilor copilului. calm.