FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Grădiniţa cu Program Prelungit, nr. 12, Alba Iulia Numele şi prenumele copilului: Gheorghe-Coşarcă Alexandra-Maria Grupa: mică, „Bobocei pufoşi”

I.

Date generale despre copil şi familia sa:
1. Date biografice despre copil: • • Data şi locul naşterii: 14.05.2008, Cluj-Napoca Adresa: Alba Iulia, strada Petru Maior, numărul 11, bloc 4, apartament 5, telefon: 0258814302

2. Date medicale: • • Antecedente patologice: nu a suferit boli sau traumatisme care să îi afecteze dezvoltarea fizică şi psihică; Evoluţia psiho-fizică: dezvoltare fizică şi psihică normală, corespunzătoare vârstei.

3. Date despre familia copilului: • Structura familiei: tata, mama, un copil, bunici • Profesia părinţilor: Tata: economist, Banca Transilvania, Alba Iulia Mama: medic, Institutul Inimii, Cluj-Napoca • Condiţii de locuit: foarte bune bune satisfăcătoare nesatisfăcătoare

• Climatul educativ în familie: - relatii interfamiliale: favorabile nefavorabile - cine se ocupă în mod special de copil: mama tata fraţi organizate bunici dezorganizate alte persoane

- comportamentul educaţional al părinţilor faţă de copil: corect incorect aspecte semnificative: atitudinea părinţilor faţă de copil este una de empatie, relaţiile interfamiliale bazându-se pe căldură afectivă, acceptare necondiţionată a preşcolarului.

Activităţi artistice: desen. bunicilor în bucătărie. colorare. Activităţi sportive: mersul cu bicicleta. Activităţi practic-gospodăreşti: desfăşurarea unor activităţi de ajutorare a părinţilor. Activităţi intelectuale: puzzle. bunicii şi jocuri organizate. .• Comportamentul copilului în familie: foarte bun bun satisfăcător nesatisfăcător • Aspecte ale activităţii copilului în familie: Activităţi de joc: jocuri libere cu părinţii. lipire.

parcuri etc. .utilizează forme geometrice în vederea construirii unor structuri (case.pictează folosind degetul. creioane colorate. .cunoaşte şi respectă reguli de igienă personală.utilizează diverse ustensile de scris în redarea unor desene libere sau cu o temă dată (creion.plasează obiecte în funcţie de anumite repere spaţiale (sus.numeşte elemente ale lumii înconjurătoare.observă şi recunoaşte fenomene ale naturii.respectă regulile grupei. carioci). . creioane cerate.II. sub). mare.manifestă interes faţă de ocrotirea şi îngrijirea mediului. toleranţă. lung. Educaţie pentru societate: . .manifestă prietenie. .îmbunătăţirea pronunţiei sunetelor şi a cuvintelor.asociază mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. . . Activităţi practice: . Educaţie plastică: . Activitatea copilului în grădiniţă: 1. .acceptă recompensa şi sancţiunea ca rezultat al unor comportamente pozitive. Educaţie muzicală: . elemente din natură. . . . autocontrol în relaţiile cu cei din jur.înţelege şi transmite mesaje simple. scurt).recunoaşte cel puţin trei culori. Activităţi matematice: .grupează obiecte după criteriul mărimii (mic.interpretează liber.prepară cu ajutorul educatoarei prăjituri care nu necesită coacere.utilizează materiale din natură pentru realizarea unor lucrări. .îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv cu cuvinte şi expresii noi. .distinge sunete produse de diverse obiecte.foloseşte corect creionul. negative. . albastru). .) Cunoaşterea mediului: . în faţă. . Rezultate obţinute de copil în cadrul categoriilor de activităţi structurate în conţinutul învăţământului preşcolar: Educarea limbajului: . pe. pensula. . stampile. în spate.ascultă cu interes cântece pentru copii. formei (formă de cerc) şi culorii roşu.formează grupe de obiecte.intonează cântece pentru copii. . . jos. galben.dă dovadă de curiozitate şi interes în explorarea lumii înconjurătoare. creativ lucrări plastice.rupe şi mototoleşte hârtia. . . blocuri.

Educaţie fizică: . greu adaptabil. inadaptabil. spirit de echipă.manfestă atitudine de cooperare. Modul de indeplinire a sarcinilor: îndeplineşte sarcinile întotdeauna. 7. 4. 3. nu şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. . . mers cu ocolire de obstacole. conduita nu este constantă. Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc: preferă rolul de conducător. îndeplineşte sarcinile dacă se insistă. jocuri logico-matematice. Jocuri preferate de copil: jocuri de creaţie cu subiecte şi roluri. 5. refuză îndeplinirea sarcinilor. dar le aplică numai faţă de adulţi. 6. Adaptarea la grupul de copii din grădiniţă: uşor adaptabil. Conduita copilului în grădiniţă: şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. 2. le aplică în relaţiile cu adulţii şi copiii. îndeplineşte uneori sarcinile. aruncarea la ţintă) . trece cu uşurinţă de la un rol la altul. sărituri pe loc.execută mişcări motrice de bază: mers în linie dreaptă. alergare uşoară. nu există concordanţă. jocuri de mişcare şi cu caracter sportiv. rostogolirea unui obiect cu două mâini. preferă să fie condus. Concordanţa între comportarea copilului în familie şi în grădiniţă: există concordanţă. jocuri de construcţie. şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată.adoptarea unei ţinute corporale corecte.

Caracteristici ale personalităţii: 1. Atenţia: • Stabilitatea atenţiei în activităţile organizate de educatoare: .în jocul individual .activităţi comune cu întreaga grupă: foarte bună bună slabă .în jocuri cu grupuri mici de copii • Concentrarea atenţiei exprimată în rezistenţe la factori perturbatori care apar în timpul activităţilor: .III. Motricitatea: • Controlul şi coordonarea mişcărilor: foarte bine bine slab • rapid Ritmul mişcărilor: mediu lent 2.la libera alegere: foarte bună bună slabă • Distribuţia atenţiei în diferite forme de activitate ale copilului: foarte bună bună slabă slabă slabă slab slabă slabă .în tot timpul activităţii .în anumite momente ale activităţii • Stabilirea atenţiei în joc: . Percepţia: • Perceperea formei: foarte bună bună • Perceperea culorii: foarte bună bună • Spirit de observaţie: foarte bun bun • Orientarea în spaţiu: foarte bună bună • Orientarea în timp: foarte bună bună 3.

4. Imaginaţia • Imaginatia reproductivă manifestată în: activităţi intelectuale activităţi artistice • Imaginaţia creatoare manifestată în: activităţi intelectuale activităţi artistice 6. Memoria • Viteza de memorare a cunoştinţelor: rapidă medie lentă • Durata păstrării cunoştinţelor: lungă medie • Reproducerea cunoştinţelor: fidelă creatoare 5. Gândirea • Capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii: .generalizarea .sinteza .analiza .comparaţia . cât si în jocuri şi activităţi la alegere: fonetic lexical-semantic gramatical • Limbajul general: coerent incoerent expresiv inexpresiv 8. Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii: exprimare bogată în idei exprimare săracă în idei . Limbajul • Volumul vocabularului: bogat mediu sărac • Forma de limbaj care predomină: concret situativ contextual monologat dialogat joc joc scurtă cu dificultăţi • Limbajul folosit de copii în activităţile organizate de educatoare.clasificarea 7.

Trăsături de caracter: .modestie. .respect faţă de adulţi. .hărnicie. .încredere în propriile puteri.perseverenţă. .sociabilitate.dezordine.politeţe.corectitudine. .îngâmfare. oboseşte uşor .capacitate de comunicare.neglijenţă. .spirit de iniţiativă. . . .neîncredere în sine. . . . echilibru: stabil instabil 10.independenţă.nesiguranţă. .curaj.spirit de prietenie. Trăsăturile temperamentale dobândite: • Mobilitate: rapidă medie lentă • Stabilitatea conduitei.nehotărâre.sârguinţă. .spirit de ordine. .disciplină.sinceritate. . . . . . . .egoism. Intensitatea reacţiilor: reţinut exploziv 11.stăpânire de sine. Rezistenţa la dificultăţi: rezistentă la solicitări 12. .9.respect pentru muncă. .lăudăroşenie. .timiditate. . .

cu sarcini precise.realizarea unui program de pregătire adecvat posibilităţilor copilului. Concluzii 1.IV. calm. Sugestii pentru activitatea viitoare cu copilul: . . pentru obţinera unui randament şcolar pe măsura capacităţilor sale. Ţinând cont de faptul că preşcolarul a fost integrat în grădiniţă înainte de a împlini vârsta de trei ani. . Aprecieri generale în legătură cu nivelul dezvoltării copilului : Copilul este dezvoltat normal fizic şi psihic. încredere în forţele copilului. fără solicitări sau eforturi în salt. a performanţelor realizate. se remarcă faptul că s-a adaptat foarte bine şi cu uşurinţă cerinţelor grupei mici. vârsta nefiind un impediment în vederea formării şi dezvoltării de capacităţi şi deprinderi necesare în parcurgerea grupelor următoare. 2. . bine definite. evidenţierea progreselor realizate de la o etapă la alta .crearea unui climat de de linişte.cunoaşterea capacităţilor copilului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful