FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Grădiniţa cu Program Prelungit, nr. 12, Alba Iulia Numele şi prenumele copilului: Gheorghe-Coşarcă Alexandra-Maria Grupa: mică, „Bobocei pufoşi”

I.

Date generale despre copil şi familia sa:
1. Date biografice despre copil: • • Data şi locul naşterii: 14.05.2008, Cluj-Napoca Adresa: Alba Iulia, strada Petru Maior, numărul 11, bloc 4, apartament 5, telefon: 0258814302

2. Date medicale: • • Antecedente patologice: nu a suferit boli sau traumatisme care să îi afecteze dezvoltarea fizică şi psihică; Evoluţia psiho-fizică: dezvoltare fizică şi psihică normală, corespunzătoare vârstei.

3. Date despre familia copilului: • Structura familiei: tata, mama, un copil, bunici • Profesia părinţilor: Tata: economist, Banca Transilvania, Alba Iulia Mama: medic, Institutul Inimii, Cluj-Napoca • Condiţii de locuit: foarte bune bune satisfăcătoare nesatisfăcătoare

• Climatul educativ în familie: - relatii interfamiliale: favorabile nefavorabile - cine se ocupă în mod special de copil: mama tata fraţi organizate bunici dezorganizate alte persoane

- comportamentul educaţional al părinţilor faţă de copil: corect incorect aspecte semnificative: atitudinea părinţilor faţă de copil este una de empatie, relaţiile interfamiliale bazându-se pe căldură afectivă, acceptare necondiţionată a preşcolarului.

Activităţi artistice: desen. Activităţi intelectuale: puzzle. Activităţi practic-gospodăreşti: desfăşurarea unor activităţi de ajutorare a părinţilor. colorare. Activităţi sportive: mersul cu bicicleta. bunicii şi jocuri organizate. .• Comportamentul copilului în familie: foarte bun bun satisfăcător nesatisfăcător • Aspecte ale activităţii copilului în familie: Activităţi de joc: jocuri libere cu părinţii. bunicilor în bucătărie. lipire.

recunoaşte cel puţin trei culori. Activitatea copilului în grădiniţă: 1. .ascultă cu interes cântece pentru copii. . . . blocuri. . .distinge sunete produse de diverse obiecte.plasează obiecte în funcţie de anumite repere spaţiale (sus.observă şi recunoaşte fenomene ale naturii. Educaţie plastică: .îmbunătăţirea pronunţiei sunetelor şi a cuvintelor. creioane cerate.utilizează materiale din natură pentru realizarea unor lucrări. Educaţie muzicală: . în faţă. . galben. Activităţi matematice: .acceptă recompensa şi sancţiunea ca rezultat al unor comportamente pozitive. . . .II.pictează folosind degetul. stampile.utilizează diverse ustensile de scris în redarea unor desene libere sau cu o temă dată (creion.asociază mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.manifestă prietenie.utilizează forme geometrice în vederea construirii unor structuri (case.numeşte elemente ale lumii înconjurătoare.grupează obiecte după criteriul mărimii (mic. formei (formă de cerc) şi culorii roşu. . elemente din natură.interpretează liber. în spate.cunoaşte şi respectă reguli de igienă personală. Rezultate obţinute de copil în cadrul categoriilor de activităţi structurate în conţinutul învăţământului preşcolar: Educarea limbajului: . pensula.intonează cântece pentru copii. . .foloseşte corect creionul. .rupe şi mototoleşte hârtia. toleranţă. sub). .respectă regulile grupei.manifestă interes faţă de ocrotirea şi îngrijirea mediului. autocontrol în relaţiile cu cei din jur. Activităţi practice: . pe. . . carioci). Educaţie pentru societate: . lung.formează grupe de obiecte. albastru). . .) Cunoaşterea mediului: . mare. jos. .înţelege şi transmite mesaje simple. creativ lucrări plastice.îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv cu cuvinte şi expresii noi. scurt).dă dovadă de curiozitate şi interes în explorarea lumii înconjurătoare. creioane colorate. . parcuri etc.prepară cu ajutorul educatoarei prăjituri care nu necesită coacere. negative.

sărituri pe loc. Concordanţa între comportarea copilului în familie şi în grădiniţă: există concordanţă. conduita nu este constantă.manfestă atitudine de cooperare. trece cu uşurinţă de la un rol la altul. spirit de echipă. Modul de indeplinire a sarcinilor: îndeplineşte sarcinile întotdeauna. alergare uşoară. şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. . le aplică în relaţiile cu adulţii şi copiii. jocuri logico-matematice. 5. refuză îndeplinirea sarcinilor. 3. 2. preferă să fie condus. Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc: preferă rolul de conducător. mers cu ocolire de obstacole. aruncarea la ţintă) . Conduita copilului în grădiniţă: şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. greu adaptabil.execută mişcări motrice de bază: mers în linie dreaptă. 4. Adaptarea la grupul de copii din grădiniţă: uşor adaptabil. nu şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată. rostogolirea unui obiect cu două mâini. îndeplineşte uneori sarcinile. 7.Educaţie fizică: . îndeplineşte sarcinile dacă se insistă. inadaptabil. dar le aplică numai faţă de adulţi. 6. jocuri de mişcare şi cu caracter sportiv. . Jocuri preferate de copil: jocuri de creaţie cu subiecte şi roluri. nu există concordanţă. jocuri de construcţie.adoptarea unei ţinute corporale corecte.

activităţi comune cu întreaga grupă: foarte bună bună slabă .în jocul individual . Percepţia: • Perceperea formei: foarte bună bună • Perceperea culorii: foarte bună bună • Spirit de observaţie: foarte bun bun • Orientarea în spaţiu: foarte bună bună • Orientarea în timp: foarte bună bună 3.în jocuri cu grupuri mici de copii • Concentrarea atenţiei exprimată în rezistenţe la factori perturbatori care apar în timpul activităţilor: .în tot timpul activităţii . Caracteristici ale personalităţii: 1. Motricitatea: • Controlul şi coordonarea mişcărilor: foarte bine bine slab • rapid Ritmul mişcărilor: mediu lent 2. Atenţia: • Stabilitatea atenţiei în activităţile organizate de educatoare: .la libera alegere: foarte bună bună slabă • Distribuţia atenţiei în diferite forme de activitate ale copilului: foarte bună bună slabă slabă slabă slab slabă slabă .în anumite momente ale activităţii • Stabilirea atenţiei în joc: .III.

Memoria • Viteza de memorare a cunoştinţelor: rapidă medie lentă • Durata păstrării cunoştinţelor: lungă medie • Reproducerea cunoştinţelor: fidelă creatoare 5.sinteza . Gândirea • Capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii: . cât si în jocuri şi activităţi la alegere: fonetic lexical-semantic gramatical • Limbajul general: coerent incoerent expresiv inexpresiv 8.analiza .generalizarea . Limbajul • Volumul vocabularului: bogat mediu sărac • Forma de limbaj care predomină: concret situativ contextual monologat dialogat joc joc scurtă cu dificultăţi • Limbajul folosit de copii în activităţile organizate de educatoare. Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii: exprimare bogată în idei exprimare săracă în idei . Imaginaţia • Imaginatia reproductivă manifestată în: activităţi intelectuale activităţi artistice • Imaginaţia creatoare manifestată în: activităţi intelectuale activităţi artistice 6.comparaţia .4.clasificarea 7.

dezordine. . . . .independenţă.respect pentru muncă. . oboseşte uşor .disciplină.îngâmfare. .respect faţă de adulţi. . .sociabilitate. . .corectitudine.sinceritate. .capacitate de comunicare. Rezistenţa la dificultăţi: rezistentă la solicitări 12.9.lăudăroşenie.spirit de iniţiativă.nesiguranţă. . Trăsăturile temperamentale dobândite: • Mobilitate: rapidă medie lentă • Stabilitatea conduitei. . .spirit de prietenie. . . Trăsături de caracter: .neglijenţă. . . Intensitatea reacţiilor: reţinut exploziv 11.neîncredere în sine.curaj. .perseverenţă.stăpânire de sine.încredere în propriile puteri. . .modestie. .hărnicie.egoism. . .timiditate. .spirit de ordine.nehotărâre. . echilibru: stabil instabil 10.sârguinţă. .politeţe.

IV. cu sarcini precise. Sugestii pentru activitatea viitoare cu copilul: . . se remarcă faptul că s-a adaptat foarte bine şi cu uşurinţă cerinţelor grupei mici. Ţinând cont de faptul că preşcolarul a fost integrat în grădiniţă înainte de a împlini vârsta de trei ani. pentru obţinera unui randament şcolar pe măsura capacităţilor sale.crearea unui climat de de linişte. evidenţierea progreselor realizate de la o etapă la alta . încredere în forţele copilului.cunoaşterea capacităţilor copilului. fără solicitări sau eforturi în salt.realizarea unui program de pregătire adecvat posibilităţilor copilului. Concluzii 1. 2. . vârsta nefiind un impediment în vederea formării şi dezvoltării de capacităţi şi deprinderi necesare în parcurgerea grupelor următoare. bine definite. Aprecieri generale în legătură cu nivelul dezvoltării copilului : Copilul este dezvoltat normal fizic şi psihic. . calm. a performanţelor realizate.