Sunteți pe pagina 1din 8

FISA PSIHOPEDAGOGICA

Gradinita _____________________________________ Numele si prenumele copilului _____________________________________ Grupa __________________ I.Date generale despre copil si familia sa 1. Date bio ra!ice despre copil" a# Data si locul nasterii _______________________________________ b# Adresa __________________________________________________ $. Date medicale" (se completeaza din fisa medicala): a# Antecedente patolo ice ____________________________________ b# E%olutia psi&o'!i(ica _______________________________________ ). Date despre !amilia copilului"(se subliniaza raspunsul corespunzator si se descrie structura familiei) Structura familiei: tata* mama* !rati + #* surori + #* bunici si alte rude cu care locuieste copilul ______________________________ Pro!esia parintilor" ,ata __________________________ -ama _________________________ Conditii de locuit" ( se apreciaza in urma vizitei acasa la copil, subliniindu-se raspunsul corespunzator) - foarte bune - bune - satisfacatoare - nesatisfacatoare Comentarii _________________________________________________________ Climatul educati% in !amilie: ( se subliniaza raspunsul corespunzator)
-

relatii inter!amiliale" favorabile, nefavorabile relatii intra!amiliale" organizate, dezorganizate, favorabile, defavorabile

cine se ocupa in mod special de copil" mama, tata, bunicii, alte persoane ____________________________ comportamentul educational al parintilor !ata de copil" corect, incorect

Aspecte semni!icati%e ( privind atitudinea parintilor fata de copil: autoritarism, protectie exagerata, neimplicare, nerabdare, nervozitate, empatie, caldura afectiva, acceptare neconditionata a copilului etc.)

Comportamentul copilului in !amilie". oarte buna, !una, Satisfacatoare, "esatisfacatoare Aspecte ale acti%itatii copilului in !amilie" (se subliniaza si se completeaza activitatile) Acti%itati de /oc _____________________________________________________ Acti%itati intelectuale _________________________________________________ Acti%itati artistice ____________________________________________________ Acti%itati practice' ospodaresti _________________________________________ Acti%itati sporti%e _____________________________________________________ II. Activitatea copilului in gradinita si in afara gradinitei 1.0e(ultatele obtinute de copil in cadrul cate oriilor de acti%itati structurate in continutul in%atamantului prescolar.( se apreciaza cu unul din calificativele:foarte bine, bine, satisfacator, nesatisfacator): - #ezvoltarea vorbirii _____________________ - $ctivitati si %ocuri matematice ____________________ - Cunostinte despre mediul incon%urator __________________ ________________________ Comportamentul corect se refera la unitatea cerintelor educative, raportul firesc dintre greseli si
natura sanctiunii, sarcini precise ale copilului, regimul afectiv normal& comportamentul incorect se refera la atitudinea inconsecventa a parintilor fata de copii, rasfat, discriminareafectiva intre copiii frati, lipsa unui program etc. ' Se precizeaza efectul influentelor educationale: adresare politicoasa, atitudine fata de parinti, bunici, spirit de ordine etc

- (xercitii grafice ___________________ - (ducatie fizica ___________________ - $ctivitati artistico-plastice ____________________ - $ctivitati practice ___________________ - (ducatie muzicala ___________________ -)ocuri si alte activitati la alegere ______________________ $. 1ocuri pre!erate de copil" - )ocuri de creatie cu subiecte si roluri - )ocuri de constructie - )ocuri logico-matematice (se bifeaza raspunsul adecvat) ). Conduita copilului in radinita" - si-a insusit deprinderile de comportare civilizata, le aplica in relatiile cu copiii si adultii - si-a insusit deprinderile de comportare civilizata, dar le aplica numai in relatiile cu adultii - conduita nu este constanta - nu si-a insusit deprinderile de comportare civilizata (se bifeaza raspunsul adecvat) 2. Concordanta intre comportamentul copilului in !amilie si in radinita" - exista concordanta - nu exista concordanta - anumite aspecte difera Se mentioneaza _________________________________ (se bifeaza raspunsul adecvat) 3. -odul de indeplinire a sarcinilor" - indeplineste sarcinile intotdeauna - indeplineste sarcinile uneori (sarcinile preferate) - indeplineste sarcinile daca se insista - refuza ocazional indeplinirea sarcinilor Se mentioneaza cauzele__________________

- )ocuri de miscare si cu caracter sportiv

- refuza indeplinirea sarcinilor (se bifeaza raspunsul adecvat) 4. Adaptarea la radinita" - adaptare foarte buna - adaptare buna - adaptare intermitent tensionata - adaptare continuu tensionata - adaptare dificila - inadaptare (se bifeaza raspunsul adecvat) 5. 0olul pe care il indeplineste in rupul de /oc" - prefera rolul de conducator - prefera sa fie condus - trece cu usurinta de la un rol la altul (se bifeaza raspunsul adecvat) III.Caracteristici ale persoanei 1. -otricitate (se subliniaza raspunsul adecvat) -Controlul si coordonarea miscarilor : foarte bine, bine, slab -*itmul miscarilor: rapid, mediu, lent $. Capacitati co niti%e" (se subliniaza raspunsul adecvat) a# Perceptia" - +erceperea formei : foarte buna, buna, slaba
-

+erceperea marimii: foarte buna, buna, slaba ,rientarea in spatiu: foarte buna, buna, slaba

____________________
- "ivelele de adaptare la gradinita au fost preluate din studiul .+si/ologia varstelor. Ciclurile vietii0,(mil 1erza,2rsula Sc/iopu, (#+,!ucuresti

- ,rientarea in timp: foarte buna, buna, slaba - Spirit de observatie: foarte buna, buna, slaba
b) Atentia"

Stabilitatea atentiei in activitatile organizate de educatoare: - pe parcursul activitatii - in anumite momente ale activitatii (depinde de: _________________________) Stabilitatea atentiei in %oc: - in %ocul individual - in %ocuri cu grupuri mici de copii Concentrarea atentiei exprimata in rezistanta la factorii perturbatori care apar in timpul activitatilor:
-

activitati comune cu intreaga grupa: foarte buna, buna, slaba

- activitati la libera alegere: foarte buna, buna, slaba Distributia atentiei in diferite forme de activitate ale copilului: foarte buna, buna, slaba c# -emoria" - 1iteza de memorare a conustintelor: rapida, medie, lenta - #urata pastrarii cunostintelor: lunga, medie, scurta - $curatetea reproducerii cunostintelor: fidela, creatoare, rigida, cu dificultati d# Ima inatia" Imaginatia reproductiva manifestata in: activitati intelectuale, activitati artistice, %oc Imaginatia creatoare manifestata in: activitati intelectuale, activitati artistice, %oc e# Gandirea" Capacitatea de a utili(a operatiile andirii" (se apreciaza cu unul din calificativele: foarte buna, buna, slaba) - Anali(a __________________ - Sinte(a __________________ - Comparatia ________________ - Generali(area _________________ - Clasi!icarea _________________ - Scrierea si ordonarea _________________

!# 6imba/ul" - 1olumul vocabularului : bogat, mediu, sarac orma de limba% care predomina: Concret situativ Contextual 3onologat #ialogat - 4imba%ul folosit de copil in activitatile organizate de educatoare si in %ocurile si activitatile la alegere este: onetic __________________ 4exical-semantic ______________ 5ramatical _______________ ( se apreciaza cu unul din calificativele: corect, incorect) - 4imba%ul general: Coerent, incoerent (xpresiv, inexpresiv (se subliniaza raspunsul adecvat) - Constructia ideilor in cadrul comunicarii cu adultii si intre copii: (xprimare bogata in idei (xprimare saraca in idei ). ,rasaturi temperamentale dobandite - Mobilitatea psihica: rapid, mediu, lent - Stabilitatea conduitei, echilibrul: stabil, instabil - Intensitatea reactiilor: retinut, exploziv - Rezistanta la dificultati: rezista la solicitari, oboseste usor 2. ,rasaturi de caracter" Sociabilitate, capacitate de comunicare, spirit de prietenie, sinceritate, respect fata de adulti, politete, sarguinta, spirit de ordine, /arnicie, respect pentru munca, corectitudine, independenta, spirit de initiativa, disciplina, perseverenta, negli%enta, dezordine, modestie, stapanire de sine, incredere in puterile proprii, cura%, inganfare, laudarosenie, neincredere in sine, timiditate, ne/otarare, nesiguranta, egoism.

(se subliniaza raspunsul adecvat) 3. De(%oltarea sinelui - Conceptul de sine: cunoaste si poate mentiona caracteristici ale propriei persoane: nume, adresa, compozitia familiei, locul si rolul sau in familie, preferinte personale, competente proprii, etc. _________________________________________ - $precierea de sine: ridicata, scazuta $tribuirea succesului: lui personal, celorlalti $tribuirea esecului: lui personal, celorlalti (se subliniaza raspunsul adecvat) - +rezentarea de sine: 3anifesta atentie pentru propriul comportament: da, nu, in anumite situatii (_________________________). 6si nuanteaza comportamentul in functie de situatie: da, nu, in anumite situatii (_________________________).

IV. Concluzii
1. $precieri generale in legatura cu nivelul dezvotarii copilului si7sau cu pregatirea

lui pentru scoala

8. Sugestii pentru activitatea viitoare cu copilul ___________________________________________________________________

#ata intocmirii _______________________ Cadru didactic ____________________________