Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞĂ DE PARCURS/ CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A

ELEVULUI
PREȘCOLAR

I. Date personale : Ionescu Diana

1. Date de stare civilă (tata, mama): legal constituită

2. Şcoli frecventate şi localitatea în care are domiciliul stabil

G.P.N. CU PROGRAM NORMAL NR. 1 LOC. VLAD ȚEPEȘ , JUD. CĂLĂRAȘI

GRUPA MARE

II. Date asupra stării de

sănatate

Antecedente ereditare şi

condiţii de mediu

nu există

Antecedente penale, defecte fizice, deficienţe senzoriale

nu există

Starea generală a sănătăţii

foarte bună, nu a suferit boli sau traumatisme care să îi afecteze dezvoltarea


fizică și psihică

Menţiuni medicale cu importanţă pentru procesul de învăţământ

nu există

III. Date asupra mediului familial

1. Familia: este compusă din 4 persoane


tata: Ionescu Mihai, de profesie economist
mama: Ionescu Maria, de profesie contabilă
fratele: Ionescu Andrei, elev in clasa a VII a
preșcolar: Ionescu Diana

2. Caracteristicile vieţii de familie: familie bine organizată, închegată,


puternică, răspunde pozitiv de cate ori este nevoie, concepție despre
lume și viață bine organizată, comunică bine unii cu ceilalți, realizează
împreună activiăți spontane și planificate, fac anumite promisiuni și
angajamente pe care le respectă, își manifestă adecvat dragostea si
aprecierea pe care o au unii față de alții.

3. Gradul de integrare a elevului în familie: benefică, deoarece își


consideră parinții prieteni, există raporturi armonioase de înțelegere între
4. Atenţia acordată formării copilului : parinții sunt interesați și sprijină
copilul în activitațile desfășurate, acordând o mare importanță acestora și
procesului de formare a preșcolarului, dorind pentru copil o educație căt
mai bună; comunică cu cadrele cadrele didactice ( educatoarea) ; se
informează despre toate conceptele ce trebuiesc aprofundate,
consolidate; implicarea în toate actiunile legate de educația copilului
lor, prin participarea lui la toate acțiunile de formare corespunzătoare;
implicarea este una activă de colaborare cu gradinița.

5. Influenţe extrafamiliale: relații strânse cu colegii și cu prietenii apropiați

6. Acţiuni ale şcolii în colaborare cu familia ; vizite reciproce; sedințele cu


parinții/ lectoratele; vitrine cu material informativ, afișe speciale;
sărbatorirea în comun a unor evenimente din viața preșcolarului;
construirea de relații positive între gradinița și familie;

IV. Date asupra şcolarităţii Preșcolar, grupa mare

1. Situaţia şcolară: și-a însușit deprinderile de comportare civilizata în gradinița; le


aplică în relațiile cu adulții și copiii.

2. Gradul de integrare a copilului în şcoală : familia a avut și are un rol important în


procesul de integrare in gradinița; este obișnuită cu viața în colectivitate;
colaborează cu cei din jur atât adulți cât și copii; integrarea in gradiniță îi oferă un
potențial mare de socializare;

3. Succese deosebite la concursuri, olimpiade, competiţii : concurs de pictură între


grupe

4. Activitatea în cercurile de elevi

5. Preocupări în afara şcolii : jocuri de mișcare și cu caracter sportiv; pictură, muzică;


FIŞA DE PARCURS/ CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A
ELEVULUI
6. Factori explicativi ai reuşitei sau nereuşitei şcolare : reusita preșcolarului se
datorează mediului familiar, atenției acordate de părinți și încrederii de sine; părinții
colaborează constant cu educatoarea și acordă interes mare pregătirii și formării
copilului;

7. Recomandări pentru ameliorarea nivelului de pregătire şi educaţie

V. Date asupra

structurii psihologice.

1.Caracteristicile

proceselor intelectuale

a) Memoria

- viteza de memorare a cunoştinţelor (rapidă, medie, lentă); intiparirea voluntară și


involuntară este rapidă;

- durata păstrării cunoştinţelor (de lungă durată, medie, de scurtă durată): capacitatea
de a reține și stoca informțiile este foarte bună ;memoria de lungă durată este bună;

- Reproducerea cunoştinţelor (fidelă, creatoare, cu dificultăţi): copilul memorează tot


ceea ce observă, ce aude, ce vede ,ce discută colegii sau adulții, poezii, cântece ,
jocuri; reproduce ce a impresionat-o; reține cu ușurință activitățile, jocurile, etc.

b) Imaginaţia

- formele imaginaţiei (reproductivă sau creatoare): atât cea reproductivă cat și cea
creatoare este dezvoltată și se manifestă totodată; copilul este fermecat de conținutul
fantastic al basmelor și povestirilor, acestea contribuind în egală masură la
dezvoltarea imaginației reproductive și a celei productive;

c) Gândirea

- capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii (analiza, sinteza, comparaţia,


abstractizarea, generalizarea, concretizarea): retine insușiri si ignoră altele; reconsideră
însușiri care au fost ignorate; realizează un plan mintal a claselor de obiecte si
fenomene cu insușiri comune; evidențiază asemanările si deosebirile dintre două sau
mai multe obiecte sau fenomene;

- operaţiile instrumentale (algoritmica şi euristica):gaseste soluții si utilizează


deprinderi care au fost memorate; gasește calea care conduce spre soluție
( rezolvare), descoperă anumite asemănări intre anumite situții;

- predominanta gândirii (convergenţa sau divergenţa): gandirea este divergent,


cautând aproape totdeauna un numar mai mare de opțiuni: descoperă direcții diferite
ale unor probleme;
- volumul vocabularului (bogat, sărac, mediu):limbajul este bogat ceea ce face să-i
ofere copilului autonomie si posibilitatea de a se mișca cu usurință in mediul
înconjurator; de a comunica cu cei din jur; de a-și exprima gândurile , ideile,
impresiile; îi ofera un mijloc de creație, afirmare de sine si adaptare la relațiile
sociale.

- forma de limbaj (concret, contextual, monologat, dialogat) : pronunție corectă ,


exprimare nuanțată, accentuarea silabelor, component ale cuvintelor, intonație
însotită de mimica si gesture adecvate;

- limbajul general (coerent, incoerent, expresiv, inexpresiv etc); este coerent si


expresiv, vocabularul bogat, este foarte comunicativă; produce enunțuri corecte,
ideile decurg una din alta, formează lanț de idei in care folosește cuvinte si expresii
frumoase.

- construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii (exprimare bogată


în idei, săracă); exprimarea este bogată in idei, exprimare clară, corectă, logică; se
exprimă corect din punct de vedere gramatical( o mare importanță avand modelele
verbale din familie si anturajul apropiat );

e) Atenţia

- stabilitatea atenţiei în timpul învăţării (la şcoală, acasă).: iși menține atenția
concentrată pentru o anumită durata necesară îndeplinirii cu succes a diferitelor
activitați;

- stabilitatea atenţiei în jocul individual şi în grup: este foarte bună, atât în jocul
individual cat și în cel de grup; urmărește foarte atentă activitatea , în același timp
observă și ascultă explicațiile educatoarei;

- concentrarea atenţiei în raport cu anumiţi factori perturbatori (f. bună, bună, slabă):
foarte bună, își concentrează atenția rezistând la factorii perturbatori care apar în
timpul activitaților comune sau la libera alegere;

- distribuţia atenţiei în timpul orelor (f. bună, bună, slabă): este foarte bună, are
capacitatea de sesiza simultan înțelesul mai multor surse de informații- observă și
ascultă explicțtiile în același timp;

2. Caracteristici de personalitate

a) trăsături temperamentale
: exteriorizată, energică, vioaie, vorbareată, echilibrată, flexibilă, adaptabilă în orice
situație, caracter bine definit
FIŞA DE PARCURS/ CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A
ELEVULUI
- mobilitate (rapidă, medie, lentă) : rapidă, trece cu ușurința de la o stare psihologica la
alta- vioaie, adaptabilă, sociabilă;

- stabilitatea conduitei (stabil, instabil): și-a însușit deprinderile de comportare civilizată,


echilibru stabil, , încredere în forțele proprii, stapânire de sine, spirit de inițiativă;

- intensitatea reacţiilor (reţinut, exploziv) : explozivă

- rezistenţă la efort (rezistent, oboseşte uşor): este foarte bună datorită atmosferei din
familie care este calmă și liniștită; ajutorul, îndemnul, încurajarea , odihna si
alimentația corectă , sunt factori principali si primordiali în rezistența la efort;

b) trăsături de caracter

- sociabilitatea: se adaptează foarte ușor , are o puternica dorință de contact social;


- capacitatea de comunicare : este dezvoltată prin ascultarea vorbirii celorlalți,
reproducerea ei pe baza imitației, construirea unui sistem verbal propriu; consolidarea
lui prin exersarea zilnică;
- spirit de prietenie: este foarte bun, de întrajutorare, stabileste usor relații și încheagă
prietenii;

- sinceritate: datorită mediului în care a fost crescută și educată, este foarte sinceră și de
aceea și-a câstigat încrederea celorlalți, considerând-o o buna și adevarată prietenă;

- respect faţă de adult: fiind un copil educat și învatat de mic cu un comportament


sănătos, își respectă părinții, bunicii, educatoarea si toți adulții cu care intra în contact,
folosind în vorbire cuvinte respectuoase, care nu conțin jigniri , ci calmitate în tonul
vocii;

- politeţe: este un copil civilizat, care cunoaște bunele maniere și le pune în practică;
politicoasă , vorbește frumos , respectă și salută, nu întrerupe atunci când vorbește
cineva, mănâncă frumos, este un exemplu personal al părinților;

- simţ de ordine: foarte bun, dezvoltat și nu numai prin menținerea unui mediu îngrijit, ci
pentru că ordinea din jur o ajută să-și organizeze procesul de gândire;

- hărnicie: este harnică, dobândind această trăsătură în timpul activităților , dar și acasă în
activitățile gospodărești;

- respect pentru muncă: are respect pentru munca colegilor si adulților și pentru
realizările lor; observă munca depusă de colegii de grupă în activitățile desfășurate,
respectă munca parinților si efortul făcut de aceștia , prin respect, corectitudine, dorința
de participare la diferite concursuri și afirmare;

c) aptitudini

- interese: constituie un puternic stimul pentru dobândirea de noi cunoștințe , îmbogațirea


vieții psihice, pentru dezvoltarea aptitudinilor muzicale, a educației plastice, etc.
- preocupări: este foarte preocupată de muzică

- aptitudini: aptitudini generale- spirit de observație, inteligența, se dezvoltă aptitudini


speciale în domeniul muzicii.

- Talent: este foarte talentată în interpretarea cântecelor pentru preșcolari și nu numai;

VI. Recomandări: gradul de dezvoltare fizică , psihică și socială este corespunzător


vârstei;preșcolarul este dezvoltat normal fizic si psihic; este apt pentru școlarizare ; apt
pentru realizarea cerințelor cerute de programa școlară;se recomandă o organizare
eficientă a timpului de studiu; realizarea unui program de pregătire adecvat posibilităților
copilului, fara salturi , cu sarcini precise si bine definite;

EDUCATOARE:……..

S-ar putea să vă placă și