Sunteți pe pagina 1din 1

Guvernul Olandei, prin interdmediul Programului ORIO (Facilitatea pentru dezvoltarea

infrastructurii), oferă suport financiar proiectelor din ţările în curs de dezvoltare, printre care şi
Republica Moldova, pentru încurajarea dezvoltării infrastructurii publice. Prima licitaţie de
propuneri de proiecte 2010 a fost lansată la 15 februarie curent. Sectoarele prioritare pentru
R.Moldova, în cadrul programului sînt: aprovizionarea cu apă potabilă, canalizare, irigare;
transportul public, construcţia şi reabilitarea drumurilor, căilor ferate,; eficienţa energetică,
sursele alternative de energie.

Programul ORIO contribuie la toate fazele proiectului, începînd cu pregătirea proiectului, ceea
ce implică elaborarea studiului de fezabilitate, proiectare, dosar de tender, pînă la implementarea
prorpiu-zisă, precum şi menţinerea şi operarea obiectului.

Bugetul proiectelor poate varia între 2-60 mln. Euro. În funcţie de etapa proiectului, Guvernul
Olandei finanţează în proporţie de 50% etapa de pregătire a proiectului şi 35% - etapa de
implementare, menţinere şi operare a obiectului. Costurile rămase urmează să fie finanţate din
sursele proprii ale Guvernului, credit comercial sau fonduri acordate de instituţiile financiare
internaţionale.

Potrivit serviciului relaţii publice al Ministerului Economiei, progrmul nu prevede o limitare a


bugetului în dependenţă de ţara eligibilă, finanţarea realizîndu-se în funcţie de solicitările
parvenite din partea fiecărui stat. Guvernul Olandei va selecta spre finanţare proiectele care
întrunesc toate condiţiile de evaluare şi primesc cel mai înalt scor.

Propunerile de proiecte pot fi înaintate doar de către Guvernul Republicii Moldova.


În acest context, Ministerul Economiei solicită prezentarea propunerilor în domeniul dezvoltării
infrastructurii energetice (eficienţa energetică, surse alternative de energie) pînă în data de 14
aprilie 2010, la adresa a.ivanov@mec.gov.md.

Pentru detalii suplimentare sunteţi rugaţi să accesaţi pagina web:


http://www.evd.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=248529