Sunteți pe pagina 1din 17

. .

Ambutisarea Ambutisarea: :
- - este un proces de transformare a unui este un proces de transformare a unui
semifabricat plan intr semifabricat plan intr- -o piesa cava de o piesa cava de
orice forma ( fig. 1.15) sau orice forma ( fig. 1.15) sau
- - un proces de modificare a formei si un proces de modificare a formei si
dimensiunilor dimensiunilor
- - sau un proces de modificare numai a sau un proces de modificare numai a
dimensiunilor pieselor cave semifinite dimensiunilor pieselor cave semifinite


Ambutisarea se executa cu ajutorul Ambutisarea se executa cu ajutorul
dispozitivelor combinate de decupare si dispozitivelor combinate de decupare si
ambutisare, pe prese cu simpla actiune, ambutisare, pe prese cu simpla actiune,
sau cu ajutorul matritelor, pe prese cu sau cu ajutorul matritelor, pe prese cu
dubla actiune sau prese multipozitionale. dubla actiune sau prese multipozitionale.
Grosimea semifabricatelor utilizate Grosimea semifabricatelor utilizate
poate varia intre 0,05 mm si 2530 mm, poate varia intre 0,05 mm si 2530 mm,
iar dimensiunile de gabarit ale pieselor iar dimensiunile de gabarit ale pieselor
care se pot ambutisa variaza de la cativa care se pot ambutisa variaza de la cativa
mm pana la cativa metri. mm pana la cativa metri.
M M
Metoda de ambutisare si numarul de Metoda de ambutisare si numarul de
operatii necesare pentru prelucrarea operatii necesare pentru prelucrarea
anumitor piese depind de proprietatile anumitor piese depind de proprietatile
mecanice ale materialului semifabricatelor, mecanice ale materialului semifabricatelor,
de valoarea raportului dimensiunilor care de valoarea raportului dimensiunilor care
caracterizeaza sectiunea transversala si caracterizeaza sectiunea transversala si
inaltimea piesei, de valoarea razelor de inaltimea piesei, de valoarea razelor de
racordare a fundului cu peretii laterali si a racordare a fundului cu peretii laterali si a
peretilor laterali cu flansa, de configuratia peretilor laterali cu flansa, de configuratia
flansei etc. flansei etc.
M M
Prelucrarea prin ambutisare a Prelucrarea prin ambutisare a
pieselor din tabla se executa prin pieselor din tabla se executa prin
doua metode: doua metode:
1. 1. Fara modificarea voita a Fara modificarea voita a
grosimii grosimii materialului materialului (fig 1. 16) (fig 1. 16)
Sub actiunea berbecului presei, Sub actiunea berbecului presei,
poansonul 1 trage semifabricatul in poansonul 1 trage semifabricatul in
cavitatea placii de ambutisare 3, cu cavitatea placii de ambutisare 3, cu
o forta F. o forta F.
M M
M M
Forta F creaza o tensiune in interiorul Forta F creaza o tensiune in interiorul
materialului deformandu materialului deformandu- -l si micsorandu l si micsorandu- -i i
diametrul diametrul
Prevenirea formarii acestora se asigura Prevenirea formarii acestora se asigura
prin retinerea acestuia cu inelul 2. Inelul prin retinerea acestuia cu inelul 2. Inelul
de retinere este actionat de berbecul de retinere este actionat de berbecul
exterior al presei cu o forta Q >Q. exterior al presei cu o forta Q >Q.
M M
22. Cu subtierea voita a materialului . Cu subtierea voita a materialului
Aceasta metoda face parte din Aceasta metoda face parte din
categoria operatiilor de tragere, categoria operatiilor de tragere,
caracterizate prin micsorarea sectiunii caracterizate prin micsorarea sectiunii
transversale a piesei in procsul de transversale a piesei in procsul de
deformare. deformare.
F F
Fasonarea este un procedeu tehnologic de Fasonarea este un procedeu tehnologic de
prelucrare prin matritare la rece a pieselor plane prelucrare prin matritare la rece a pieselor plane
din tabla in urma caruia se obtin piese finite sau din tabla in urma caruia se obtin piese finite sau
se finiseaza piese semifinite, prelucarte, in se finiseaza piese semifinite, prelucarte, in
prealabil, prin diferite procedee de presare la prealabil, prin diferite procedee de presare la
rece, in special, prin ambutisare. rece, in special, prin ambutisare.
Operatiile de fasonare: reliefarea, Operatiile de fasonare: reliefarea,
r rasfrangerea marginilor asfrangerea marginilor, b , bordurarea, l ordurarea, largirea argirea
(umflarea) (umflarea) si si p planarea lanarea
Op Op
Reliefarea Reliefarea - - operatia de formare a unui relief operatia de formare a unui relief
convex convex- -concav prin intinderea locala a concav prin intinderea locala a
materialului piesei. Aceasta operatie se aplica la materialului piesei. Aceasta operatie se aplica la
prelucrarea pieselor din tabla in diferite scopuri, prelucrarea pieselor din tabla in diferite scopuri,
cum ar fi: realizarea unor nervuri entru cum ar fi: realizarea unor nervuri entru
rigidizarea pieselor din tabla; obtinerea unor rigidizarea pieselor din tabla; obtinerea unor
proeminente pe suprafata pieselor; executarea proeminente pe suprafata pieselor; executarea
unor adancituri in piesele care se asambleaza unor adancituri in piesele care se asambleaza
cu diferite verigi, inele, opritoare etc. cu diferite verigi, inele, opritoare etc.
Op Op
Rasfrangerea marginilor Rasfrangerea marginilor - - realizata atat la realizata atat la
conturul interior, cat si la conturul exterior al conturul interior, cat si la conturul exterior al
pieselor. Aceasta operatie se aplica in scopurile: pieselor. Aceasta operatie se aplica in scopurile:
obtinerea de bosaje ( rasfrangeri) pe suprafata obtinerea de bosaje ( rasfrangeri) pe suprafata
pieselor in vederea filetarii; simplificarea pieselor in vederea filetarii; simplificarea
procesului tehnologic de prelucrare a pieselor procesului tehnologic de prelucrare a pieselor
tubulare etc. tubulare etc.
Op Op
Bordurarea Bordurarea - - operatia de rasfrangere a operatia de rasfrangere a
marginilor pieselor cave sau tubulare spre marginilor pieselor cave sau tubulare spre
interior sau exterior. interior sau exterior.
Are scop marirea rigiditatii si rotunjirea Are scop marirea rigiditatii si rotunjirea
marginilor pieselor cave sau tubulare. marginilor pieselor cave sau tubulare.
Op Op
Largirea (umflarea) Largirea (umflarea) - - executa in scopul maririi executa in scopul maririi
dimensiunilor transversale a pieselor cave sau dimensiunilor transversale a pieselor cave sau
tubulare din tabla. tubulare din tabla.
In timpul procesului de umflare se produce o In timpul procesului de umflare se produce o
intindere radiala a materialului de la interior spre intindere radiala a materialului de la interior spre
exterior. exterior.
Op Op
Planarea Planarea - - operatia de indreptare a tablelor operatia de indreptare a tablelor
dupa laminare, a benzilor dupa taiere si altor dupa laminare, a benzilor dupa taiere si altor
semifabricate deformate semifabricate deformate..
Aceste operatii se realizeaza cu ajutorul Aceste operatii se realizeaza cu ajutorul
matritelor matritelor, pe prese. La nevoie, cand , pe prese. La nevoie, cand
piesele au forma corpurilor de rotatie, piesele au forma corpurilor de rotatie,
unele dintre aceste operatii se executa si unele dintre aceste operatii se executa si
pe strunguri speciale de presare la rece. pe strunguri speciale de presare la rece.

Controlul tehnic de calitate cuprinde trei faze: Controlul tehnic de calitate cuprinde trei faze:
controlul calitatii materiei prime controlul calitatii materiei prime
controlul interfazic controlul interfazic
controlul final. controlul final.
Executarea fazelor de control se face tinand Executarea fazelor de control se face tinand
seama de: seama de:
prescriptiile de material prescriptiile de material
denumirea sau simbolul marcii de otel folosit denumirea sau simbolul marcii de otel folosit
tehnologiile de lucru tehnologiile de lucru
tratamentul termic primar tratamentul termic primar
desenul piesei finite desenul piesei finite
caracteristicile fizice caracteristicile fizice- -mecanice mecanice
precum si alte prevederi suplimentare precum si alte prevederi suplimentare

Controlul efectuat poate fi: Controlul efectuat poate fi:
distructiv distructiv (metoda neeconomica), atunci cand (metoda neeconomica), atunci cand
este necesara efectuarea unei analize este necesara efectuarea unei analize
microscopice microscopice
nedistructiv nedistructiv - -cu pulberi magnetice pentru defecte cu pulberi magnetice pentru defecte
de suprafata de suprafata
nedistructiv nedistructiv- - cu ultrasunete pentru defecte de cu ultrasunete pentru defecte de
adancime adancime