Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA DOMENIUL INGINERIE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII

Tehnici adaptive i euristice utilizate n comunica iile optice

Coordonator lucrare: Sl.dr.ing Gabriel Predusca Absolvent: Rada Ciprian Cornel


Targoviste 2009

Cuprins:
 SISTEME DE COMUNICA II DE DATE SURSE OPTICE UTILIZATE LA TRANSMISIA PE FIBRE OPTICE TRANSMISIA SEMNALELOR OPTICE DETECTORI DE RADIA IE OPTIC METODE DE MODULA IE I DEMODULA IE OPTIC SISTEME DE COMUNICATII OPTICE WIRELESS SISTEME DE COMUNICATII OPTICE INTER-VEHICULE CONCLUZII

Reprezentarea general a unui sistem de comunica ii de date


    Echipamentul terminal de date (DTE) din punctul A; Echipamentul de comunica ii de date (DCE) din punctul A; Interfa a dintre DTE i DCE din punctul A; Canalul de transmisie dintre punctele A i B; Echipamentul DCE din punctul B; Echipamentul DTE din punctul B; Interfa a dintre DTE i DCE din punctul B
Punctul A Punctul B Display-uri, console, calculatoare personale sau imprimante

DTE

DCE Canal de transmisie Interfa DTE/DCE

DCE

DTE

Interfa DCE/DTE

MODULA II NUMERICE FOLOSITE N TRANSMISIILE DE DATE Modula ia digital n amplitudine (Amplitude Shift Keying): este metoda de modula ie liniar prin care semnalul este translatat din banda de baza n S util doua benzi situate simetric n raport cu frecven a purt torului.
Spurt

Smod

Reprezentarea semnalului modulat n amplitudine

Modula ia n frecven (Frequency Shift Keying): const n modularea n frecven a unui semnal purt tor sinusoidal, n func ie de valoarea logic a bitului ce trebuie modulat.

Sutil Spurt 1 Spurt 2 Smod

Reprezentarea semnalului modulat n frecven

 Modula ia n faz (Phase Shift Keying): const n modificarea fazei unui purt tor n func ie de valoarea logic a bitului ce trebuie modulat.

Sutil Spurt Smod

Reprezentarea grafic a semnalului modulat n faz

CODURI DE LINIE UTILIZATE N RE ELELE DE COMUNICA II


Codul binar
Codul binar poate ap rea n dou forme i anume: cod NRZ (Non Return - to - zero code) cod RZ (Return - to - zero code) n cazul codului NRZ bi ii individuali se succed f r nici o pauz , dupa cum se vede in figura.

 

Semnal binar n cod NRZ

In cadrul codului RZ, elementul binar i men ine valoarea (0 sau 1) numai pe o semiperioad a semnalului de tact, lund n mod obligatoriu valoarea 0 pe durata celeilalte semiperioade

Semnal binar n cod RZ

Codul AMI (Alternate Mark Inversion): Conversia unui semnal AMI se realizeaz astfel: - bi ii de valoare 1 din semnal sunt reda i n AMI prin impulsuri de tensiune care au alternativ polaritate pozitiv i negativ ; - bi ii de valoare 0 din semnal sunt reda i n AMI prin tensiune nul .

Codul AMI

Avantajele si dezavantajele fibrei optice:


 Avantajele fibrelor optice. Printre principalele avantaje pe care le ofer comunica iile pe fibre optice sunt urm toarele: 1) L rgime de band mare. 2) Greutate i dimensiuni mici. 3) Imunitate la interferen ele electromagnetice. 4) Absen a interferen elor electromagnetice ntre canale. 5) Lipsa scnteilor. 6) Compatibilitate cu dispozitivele semiconductoare. 7) Costuri reduse. 8) Nu este nevoie de licen de emisie.

Dezavantajele fibrelor optice. Pe lng binen eles c exist i dezavantaje, cum ar fi:

avantaje,

1) Lipsa cerin ei de l rgime de band . 2) Lipsa standardelor. 3) Degradarea caracteristicilor optice.

METODE DE MODULA IE I DEMODULA IE OPTIC


Un modulator optic este un dispozitiv care moduleaz o surs de radia ie optic pentru a ob ine un semnal care s transmit informa ie dintr-un punct n altul. Radia ia optic modulat este ob inut , de obicei, de la o diod laser, dar poate proveni i de la o diod electroluminiscent . . MODULA IA DIRECT : este cea mai simpl metod . n modula ia direct intensitatea poate fi modulat n mai multe feluri. Exist trei metode importante pentru a se realiza modularea intensit ii radia ie optice: Modula ia de Semnal Mare, Modula ia de Semnal Mic i Modula ia Impulsurilor n Cod. Modula ia de Semnal Mare - este ob inut prin emiterea sau nu a radia iei optice. Cnd se trece de la starea de emisie la starea n care nu exist emisie de radia ie, curentul invers scade de la o valoare superioar curentului de prag la una inferioar . Modula ia de Semnal Mic - este ob inut prin aplicarea unui semnal de curent mic asupra unui dispozitiv optic de emisie, care este inversat la o anumit valoare deasupra valorii curentului de prag. Modula ia Impulsurilor n Cod (Pulse Code Modulation - PCM). La fel ca n Modula ia de Semnal Mic, radia ia laser n Modula ia Impulsurilor n Cod este inversat la un anumit nivel deasupra valorii de prag, dar acum se aplic un semnal dreptunghiular. Astfel, curentul variaz n sus i n jos crend o diferen de intensitate.

 

De la stnga la dreapta sunt prezentate: PCM, Modula ie de Semnal Mare i Modula ie de Semnal Mic

MODULA IA INDIRECT : Exist mai multe tipuri de dispozitive care realizeaz modula ie indirect . Modulatori Electro-Optici. Modula ia electro-optic este cea mai utilizat metod de modula ie indirect . Dou dintre cele mai utilizate modulatoare electrooptice sunt: Modulatorul Pocket Longitudinal i Modulatorul Pocket Transversal. Modulatorul Pocket este alc tuit dintr-un polarizor de intrare, un cristal, ale c rui propriet i optice pot fi controlate prin aplicarea unui cmp electric, i un polarizor de ie ire.
Radia ie polarizat Polarizor liniar de intrare Fascicol incident Radia ie Tensiunea modulatoare polarizat elicoidal Polarizor de ie ire

Cristal electro-optic

Structura unui modulator Pocket

SISTEME DE COMUNICA II OPTICE WIRELESS


Re elele radio f r fir - wireless - se extind foarte rapid, dar, de i ratele de transfer a datelor sunt n continu cre tere, apare o incompatibilitate tot mai mare ntre re elele fixe i cele mobile. Re elele pe fibr optic au rate de transfer de zeci de gigabi i pe secund , n timp ce rate de transfer de zeci de megabi i pe secund sunt dificil de oferit utilizatorilor mobili. Exist dou metode de implementare a re elelor optice. n figura de mai jos este prezentat o re ea difuz .

Re ea optic wireless care folose te un emi tor cu arie mare de acoperire

Cealalt metod const n utilizarea vizibilit ii directe ntre emi tor i receptor, a a cum este ilustrat
Sta ie de baz care folose te canale optice multiple cu vizibilitate direct i c i alternative

Structura i caracteristicile emi torilor i receptorilor optici


Emi torul optic este alc tuit dintr-un circuit de modulare pentru semnalul de intrare, un circuit de comand pentru LED-uri i o plac pe care sunt dispuse acestea. Sunt dispuse 100 de astfel de LED-uri ntr-o matrice de 10x10. Curentul de polarizare a fost stabilit la 0,5 A.
Emi tor optic Radia ie optic Lentil de focalizare Receptor optic Circuit de amplificare Circuit de demodulare Decodor CMI Modulator optic Date Decodor CMI Circuit de comand Diod elect rolu mini scent Fi ltr u op tic

Date de ie ire Ie ire de tact

3R Fotodiod pin

Tact

Surs de alimentare 12 V CC

Surs de alimentare 12 V CC

Structura emi torilor i receptorilor optici

Performan ele receptorilor i emi torilor optici


3 4

Distan a de comunicare: m 30 50 m 70 m

R at 5 a er 6 or 7 ii de 8 bi 9 10 t
-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20

Nivelul de recep ie al radia iei [dBm] Nivelul de recep ie optic n func ie de rata erorii de bit

R at a er or ii de bi t

5 6 7 8 9 1 10 100

Num rul de LED-uri

Num rul de LED-uri n func ie de rata erorii de bit

Test efectuat cu emi torii i receptorii optici monta i pe vehicule


n cadrul unui test propriu-zis cu emi tori i receptori optici monta i pe vehicule, s-a ob inut o comunicare bun n condi ii de vreme nnorat , un curent direct de 0,5 A i o distan de 120 m. Fotografia prezint o scen din cadrul testului propriu-zis.

Scen care prezint un test efectuat cu emi torii i receptorii optici monta i pe vehicule

SIMULARE DISPOZITIV DE EMISIE RECEP IE OPTIC


Cu ajutorul programului de simulare Electronics Workbench, versiunea 5.12, am pus n eviden func ionarea unui dispozitiv de emisie-recep ie optic . Schema electric de principiu a dispozitivului este prezentat n figura care urmeaz :

Schema electric de principiu a dispozitivului de emisierecep ie optic

Cu ajutorul unui osciloscop, simulat n cadrul acestui program, este reprezentat semnalul care se ob ine la ie irea dispozitivului, (figura prezentata mai jos) i care, mai departe, este preluat de calculator. Semnalul de ie ire pentru partea de emisie este reprezentat n figur cu ro u, iar semnalul de ie ire ob inut din partea de recep ie este albastru. Se poate observa cu u urin c cele dou semnale sunt n faz .

Semnalul ob inut la ie irea dispozitivului de emisie-recep ie optic

 S-au produs modific ri fundamentale privind transmiterea informa iei pe canale de leg tur , n prezent existnd posibilit i de transmitere rapid a unor volume imense de date ntre abona ii afla i n orice punct de pe suprafa a P mntului sau din spa iu. Cuceririle tehnologice din ultimele decenii n domeniul comunica iilor de date au determinat o dezvoltare f r precedent a acestora. n ncercarea de a realiza o compara ie ntre sursele de radia ie optic , prezentate n aceast lucrare, am ajuns la concluzia c utilitatea acestora ine foarte mult de tipul aplica iilor n cadrul c rora sunt folosite. De i LED-urile au o putere mic de emisie, iar divergen a fascicolului este mare, am observat c acestea sunt larg utilizate datorit faptului c sunt u or de construit, modulat i au o bun fiabilitate.

CONCLUZII

 n ceea ce prive te utilizarea diodelor laser n sistemele de comunica ii prin fibre optice, folosind receptori optici, ele ofer transmisii de date cu viteze mari, de sute de Mbps, la distan e de ordinul zecilor de km, fapt ce va permite o larg dezvoltare a comunica iilor telefonice, a transmisiilor de televiziune i a transmisiilor de date de comand i de control, n dispozitivele de automatizare, de interconectare a sistemelor de calcul i de prelucrare a datelor, etc. n practic , diodele laser pot ajunge pn la o l rgime spectral de 40 GHz. Laserii au aplica ii n toate domeniile n care calit ile proprii ale radia iei emise sunt necesare: industrie, fuziunea nuclear , medicin , spectroscopie, telecomunica ii, holografie, metrologie, aliniere - direc ionare, interferometrie, etc. Din studiul pe care l-am efectuat n cadrul capitolului referitor la metodele de modula ie a radia iei optice s-a observat c , de i, modulatoarele optice directe sunt simple ca metod de func ionare i construc ie, ele au ca dezavantaj principal viteza mic . n schimb, modulatorii indirec i au o utilizare foarte larg deoarece ofer viteze mari, ei putnd opera pn la viteze de 40 Gbps. Re elele optice wireless ofer l rgimi de band mult mai mari dect la re elele de radio-frecven , deoarece pot ajunge n domeniul THz