Sunteți pe pagina 1din 2

Auditul de mediu

Tema 2 Legisla ia european i interna ional n domeniul protec iei mediului

2.1. LEGISLA IE INTERNA IONAL

Acorduri i protocoale interna ionale Acordurile i protocoalele interna ionale sunt obligatorii pentru semnatari i sunt prezentate sub form de obiective de atins. Obiectivele abordeaz aspectele de mediu la nivel global. Dei sunt obligatorii nu exist un mecanism de control i de impunere a acestor acorduri. Comunitatea interna ional s-a reunit pentru prima dat n 1972 la Conferin a de la Stockholm privind Mediul Uman, pentru a dezbate problema mediului global i a necesit ilor de dezvoltare. n urma conferin ei au rezultat: Declara ia de la Stockholm; Planul de Ac iune pentru Mediul Uman; Programul Na iunilor Unite pentru Mediu; Fondul Voluntar pentru Mediu. n iunie 1992, la Rio de Janeiro, s-a desfurat Conferin a Na iunilor Unite privind Mediul i Dezvoltarea, la care s-au reunit 115 de conductori ai statelor lumii. Cu aceast ocazie, pe plan interna ional, a fost recunoscut oficial necesitatea de a integra dezvoltarea economic i protec ia mediului n obiectivul de dezvoltare durabil i s-a afirmat importan a, n continu cretere, a dreptului interna ional al mediului, ca mecanism de codificare i promovare a dezvoltrii durabile. n urma conferin ei au rezultat: Declara ia de la Rio; Agenda 21; Un document fr putere obligatorie, care con ine principiile pentru managementul conservrii i dezvoltrii durabile a tuturor tipurilor de pduri; Organizarea institu ional a Comisiei Mondiale pentru Dezvoltarea Durabil; Mecanismul de finan are pentru implementarea Agendei 21. Conven ia cadru a Na iunilor Unite pentru Schimbarea Climei (FCCC) cerea ca emisiile de gaze cu efect de ser s fie reduse pn n anul 2000 i s ajung la nivelul anului 1990. n 1997 semnatarii FCCC s-au ntlnit la Kyoto pentru a pune la punct o nou edi ie, a doua, a conven iei, mai practic care s-a denumit Protocolul Kyoto. Protocolul Kyoto ia n considerare ase emisii care produc efectul de ser: dioxid de carbon, metan, oxizi de azot, hidrofluorocarbon, perfluorcarbon, hexafluorur de sulf. Summit-ul Na iunilor Unite privind Dezvoltarea Durabil, care a avut loc la Johannesburg n perioada 26 august 6 septembrie 2002, a reunit 104 conductori ai statelor lumii i a avut ca principale rezultate: Declara ia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabil i Planul de implementare a Summit-ului mondial privind dezvoltarea durabil.
2.1. Legisla ie interna ional

Auditul de mediu
Tema 2 Legisla ia european i interna ional n domeniul protec iei mediului

Alte acorduri interna ionale: - 1979 Conven ia de la Geneva (privind poluarea transfrontalier); - 1985 Protocolul de la Helsinki (privind reducerea dioxidului de sulf); - 1989 Protocolul de la Montreal (privind substan ele care distrug ozonul); - 1991 Protocolul VOC de la Geneva.

2.1. Legisla ie interna ional