Sunteți pe pagina 1din 3

Auditul de mediu

Tema 4 Tipuri de audit

4.1. NECESITATEA AUDITULUI DE MEDIU

Summit-ul Na iunilor Unite privind Dezvoltarea Durabil, care a avut loc la Johannesburg n perioada 26 august 6 septembrie 2002, a reafirmat dezvoltarea durabil ca fiind un element central al agendei interna ionale i a dat un nou impuls pentru aplicarea practic a msurilor globale de lupt mpotriva srciei i pentru protec ia mediului. Prin Declara ia de la Johannesburg s-a asumat responsabilitatea colectiv pentru progresul i ntrirea celor trei piloni interdependen i ai dezvoltrii durabile: dezvoltarea economic, dezvoltarea social i protec ia mediului la nivel local, na ional, regional i global. Alte repere cronologice: - n 1987, n cadrul raportului Viitorul nostru comun, elaborat de Comisia Mondial pentru Mediu nconjurtor i Dezvoltare, se lanseaz conceptul: dezvoltare durabil, care satisface nevoile prezentului fr s compromit capacitatea genera iilor viitoare de a-i satisface propriile nevoi; - n 1989, UNEP (Programul ONU pentru mediul nconjurtor) organizeaz un atelier privind auditarea mediului nconjurtor; - n 1991, ISO creeaz Grupul Consultativ Strategic privind Mediul nconjurtor (SAGE), nsrcinat cu studiul necesit ii de standarde i cu elaborarea de propuneri pentru sisteme de management de mediu nconjurtor - ISO TC 207. Se realizeaz primul proiect al Reglementarii 1836/1993; - n 1992, la Rio de Janeiro se organizeaz Conferin a ONU privind mediul nconjurtor. Reglementarea nr. 880/1992 a Consiliului EEC pune bazele schemei comunitare de etichetare, privind mediul nconjurtor, i dezvoltare durabil, intitulat Ctre dezvoltare durabil; - la 23 iunie 1993, intr n vigoare Reglementarea Consiliului nr.1836/93, privind participarea voluntar a ntreprinderilor industriale la o schem comunitar de eco-management i audit. Se nfiin eaz ISO TC 207, Comitetul Tehnic pentru Management de Mediu nconjurtor, cu ase subcomitete i un grup de lucru; - n acelai an, EOQ i constituie Comitetul nr.13, privind calitatea mediului nconjurtor; - n 1992, apare prima edi ie a Standardului britanic de sisteme de management de mediu nconjurtor- BS 7750;

4.1. Necesitatea auditului de mediu

Auditul de mediu
Tema 4 Tipuri de audit

- n 1994, apare a doua edi ie a BS 7750, conceput s sprijine organiza iile n introducerea unui sistem de management efectiv ca baz att pentru o performan a de mediu nconjurtor adecvat, ct i pentru participarea la scheme de auditare mediu nconjurtor, adic punerea de acord cu Reglementarea nr. 1836, BS 7750 (adic cu ISO 9000), organiza iile pot alege s foloseasc un sistem de management elaborat n conformitate cu BS 7750 ca baz pentru managementul de mediu nconjurtor. Reglementrile de baz ale managementului de mediu sunt puse ns la dispozi ia practicienilor prin seria de standarde interna ionale ISO 14000. Dintre acestea majoritatea sunt operante, aprute nc din anul 1996, altele se gsesc n faza de elaborare. Standardele ISO 14000 acoper o palet de cinci direc ii de ac iune: 1. Sisteme de management de mediu; 2. Audit de mediu; 3. Eco-marcarea; 4. Evaluarea performan ei de mediu; 5. Evaluarea ciclurilor de via a produselor i serviciilor. Ghidul de utilizare, oferit de ISO 14001, prevede cerin ele cu privire la integrarea managementului de mediu n structura general a managementului calit ii i a managementului general din societatea comercial. Evolu ia conceptelor privind rela ia dintre activit ile socio-economice i mediu, n contextual principiilor dezvoltrii durabile s-a fcut pe dou direc ii: - o prim direc ie, cu caracter obligatoriu constnd din ob inerea de ctre agen ii socio-economici a unor avize, acorduri, permise de func ionare n raport cu Institu iile abilitate pe linia protec iei mediului. n aceast situa ie formele de apreciere a impactului ecologic sunt reglementate prin legisla ia cadru na ional de mediu i detaliate prin legisla ia secundar i ter iar na ional din domeniul respectiv; - o a doua direc ie, cu caracter voluntar, prin care agen ii socio-economici, stimula i de anumite avantaje poten iale, se angajeaz s-i mreasc performan ele de mediu. n acest caz formele de apreciere a impactului ecologic sunt reglementate de standardele men ionate (ISO 14000 i EMAS) care au o recunoatere interna ional sau european.

4.1. Necesitatea auditului de mediu

Auditul de mediu
Tema 4 Tipuri de audit

Pentru uurin a delimitrii auditurilor de mediu acestea au fost grupate n trei mari categorii:

4.1. Necesitatea auditului de mediu