Sunteți pe pagina 1din 3

Auditul de mediu

Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

7. 1. PROCEDURA DE ORGANIZARE I COORDONARE A SCHEMEI DE MANAGEMENT I AUDIT DE MEDIU (EMAS), CARE PERMITE PARTICIPAREA VOLUNTAR A ORGANIZA IILOR LA ACEAST SCHEM

n paralel cu activitatea Comitetului Tehnic ASRO 237 Sisteme de Management de Mediu ISO 14000, autoritatea public central pentru protec ia mediului a promovat prin Ordinul nr. 50/2004 i Schemele de Management de Mediu i Audit EMAS. Ordin modificat i completat prin Ordinul nr. 444/2006 i Ordinul nr. 1313/2006. n cele ce urmeaz se vor prezenta prevederile respectivului ordin. Titlul Ordinului nr. 50 din 14 ianuarie 2004 privind Stabilirea procedurii de organizare i coordonare a schemelor de management de mediu i audit (EMAS) n vederea participrii voluntare a organiza iilor la aceste scheme a fost modificat prin Ordinul 1313/2006 n Procedura de organizare i coordonare a schemei de management i audit de mediu (EMAS), care permite participarea voluntar a organiza iilor la aceast schem. Procedura de organizare i coordonare a schemei de management i audit de mediu (EMAS), permite participarea voluntar a organiza iilor la aceast schem, denumit n continuare EMAS, n scopul evalurii i mbunt irii performan elor de mediu ale organiza iilor. Romnia aplic de la data aderrii la Uniunea European Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului nr. 761/2001/CE din 19 martie 2001, care permite participarea voluntar a organiza iilor la schema comunitar de management i audit de mediu (EMAS), publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. L114 din 24 aprilie 2001, denumit n continuare Regulament". Autoritatea competent pentru aplicarea prevederilor Regulamentului este autoritatea public central pentru protec ia mediului. Participarea n cadrul schemelor de management i audit de mediu se realizeaz prin nregistrarea organiza iilor n cadrul acestor scheme, denumit n continuare nregistrare EMAS. Cea mai mic parte din structura unei organiza ii luate n considerare n scopul nregistrrii EMAS este un amplasament. n cazuri excep ionale, cea mai mic parte din structura unei organiza ii luate n considerare n scopul nregistrrii EMAS poate fi mai mic dect un amplasament.

7.1. Procedura de organizare i coordonare

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

n ultima perioad s-au mai fcut pai n domeniul derulrii efective a sistemului EMAS n Romnia. Astfel s-au pus la punct elemente legate de : nfiin area Comitetului consultativ EMAS; nfiin area Biroului EMAS; nfiin area Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice i juridice ca verificatori de mediu (Comisia de acreditare); nfiin area Registrului Na ional EMAS. a. Comitetul consultativ EMAS este constituit din 19 membri, dup cum urmeaz: 2 reprezentan i ai autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului; un reprezentant al Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului; un reprezentant al Grzii Na ionale de Mediu; un reprezentant al autorit ii publice centrale pentru economie i comer ; un reprezentant al autorit ii publice centrale pentru transport, construc ii i turism; un reprezentant al autorit ii publice centrale pentru ntreprinderi mici i mijlocii i coopera ie; 2 reprezentan i ai institutelor de cercetare relevante n domeniul protec iei mediului; 2 reprezentan i ai institu iilor de nv mnt superior; 4 reprezentan i ai asocia iilor patronale; 4 reprezentan i ai organiza iilor neguvernamentale care desfoar activit i n domeniul protec iei mediului. b. Biroul EMAS este constituit din cel pu in 2 exper i n domeniul sistemelor de management de mediu i al auditului de mediu din cadrul Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului. c. Comisia de acreditare - ndeplinete func iile organismului na ional de acreditare a verificatorilor de mediu i de supraveghere a activit ii acestora i este constituit din 15 membri de nalt inut profesional cu experien n domeniul protec iei mediului i al sistemelor de management de mediu i audit de mediu, dup cum urmeaz: 2 reprezentan i din cadrul autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului; 2 reprezentan i ai Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului; un reprezentant al Grzii Na ionale de Mediu; un reprezentant al autorit ii publice centrale pentru economie i comer ; un reprezentant al autorit ii publice centrale pentru ntreprinderi mici i mijlocii i coopera ie;
7.1. Procedura de organizare i coordonare

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

2 reprezentan i ai institutelor de cercetare relevante; 2 auditori de mediu certifica i de organisme acreditate de Asocia ia de Acreditare din Romnia - RENAR; un reprezentant al institu iilor de nv mnt superior; 3 reprezentan i ai persoanelor atestate de autoritatea public central pentru protec ia mediului pentru realizarea evalurii impactului asupra mediului i/sau a bilan ului de mediu. Documentele necesare nregistrrii unei organiza ii n cadrul EMAS se nainteaz Biroului EMAS. Comitetul consultativ EMAS decide acordarea nregistrrii EMAS dac organiza ia solicitant ntrunete toate cerin ele pentru ob inerea nregistrrii EMAS n baza documentelor i informa iilor primite i n special a investiga iilor fcute pe lng autoritatea teritorial pentru protec ia mediului, n privin a respectrii de ctre organiza ie a legisla iei de mediu relevante. Biroul EMAS nregistreaz organiza ia prin atribuirea numrului de nregistrare i trecerea organiza iei n registru. Biroul EMAS ntiin eaz conducerea organiza iei cu privire la acordarea nregistrrii EMAS. n vederea rennoirii nregistrrii EMAS, organiza iile prezint Biroului EMAS urmtoarele documente: a) actualizrile anuale ale declara iei de mediu, validate n conformitate cu prevederile pct. 3.4 din anexa III la Regulament; b) formularul completat, care include cel pu in informa iile prevzute n anexa VIII la Regulament; c) dovada achitrii tarifului de rennoire a nregistrrii EMAS.

7.1. Procedura de organizare i coordonare