Sunteți pe pagina 1din 2

Auditul de mediu

Tema 9 Linii directoare referitoare la principii, sisteme i tehnici de aplicare ISO 14004

9. 1. DOMENIU DE APLICARE Standardul descrie elementele unui sistem de management de mediu i furnizeaz organiza iilor recomandri privind modul n care se stabilete, se implementeaz, se men ine sau se mbunt ete un sistem de management de mediu. ndrumrile din prezentul standard sunt destinate utilizrii voluntare ca instrument de management intern i nu sunt destinate pentru a fi utilizate drept criterii de certificare/nregistrare pentru SMM. n principal cuprinsul standardului este prezentat n figura 1.
CUPRINS Introducere Vedere de ansamblu Avantajele unui SMM 1. Domeniu de aplicare 2. Referin e normative 3. Termeni i defini ii 4. Elemente ale sistemului de management de mediu 4.1. Generalit i 4.1.1. Modelul sistemului de management de mediu 4.1.2. Angajamentul managementului la cel mai nalt nivel i leadership-ul 4.1.3. Domeniul de aplicare al sistemului de management de mediu 4.1.4. Analiza de mediu ini ial 4.2. Politica de mediu 4.3. Planificare 4.3.1. Aspecte de mediu 4.3.2. Cerin e legale i alte cerin e 4.3.3. Obiective, inte i program (programe) 4.4. Implementare i operare 4.4.1. Resurse, atribu ii, responsabilitate i autoritate 4.4.2. Competen , instruire i contientizare 4.4.3. Comunicare 4.4.4. Documenta ie 4.4.5. Controlul documentelor 4.4.6. Control opera ional 4.4.7. Pregtire pentru situa ii de urgen i capacitate de rspuns Fig. 1. Con inut SR ISO 14004

9.1. Domeniu de aplicare

Auditul de mediu
Tema 9 Linii directoare referitoare la principii, sisteme i tehnici de aplicare ISO 14004

4.5. Verificare 4.5.1. Monitorizare i msurare 4.5.2. Evaluarea conformrii 4.5.3. Neconformitate, ac iune corectiv i ac iune preventiv 4.5.4. Controlul nregistrrilor 4.5.5. Audit intern 4.6. Analiza efectuat de management 4.6.1. Analiza efectuat de management 4.6.2. mbunt irea continu Anexa A. Exemple ale coresponden ei ntre elementele sistemului de management de mediu Tabelul A.1. Exemple de activit i, produse i servicii i aspectele de mediu i impacturile lor asociate Tabelul A.2. Exemple de activit i, produse i servicii i aspectele de mediu, obiectivele, intele, programele, indicatorii, controlul opera ional i monitorizarea i msurarea asociate acestora Bibliografie Fig. 1. Con inut SR ISO 14004 (continuare)

Domeniu de aplicare Acest standard interna ional reprezint un ghid referitor la stabilirea, implementarea, men inerea i mbunt irea unui sistem de management de mediu i coordonarea acestuia cu alte sisteme de management. Dei sistemul nu prevede gestionarea problemelor de sntate i securitate ocupa ional, acestea pot fi incluse n cazul n care o organiza ie dorete s-i implementeze un sistem integrat de management de mediu i de management al snt ii i securit ii ocupa ionale Liniile directoare din acest standard interna ional sunt aplicabile oricrei organiza ii, indiferent de mrimea, de tipul, loca ia sau nivelul de maturitate. Aceste ndrumri sunt destinate utilizrii n mod voluntar ca instrument de management intern i nu sunt destinate a fi utilizate drept criterii de certificare/nregistrare pentru SMM.

9.1. Domeniu de aplicare