Sunteți pe pagina 1din 5

Auditul de mediu

Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

10. 2. CONDUCEREA UNUI PROGRAM DE AUDIT

Generaliti O organiza ie care are nevoie s desfoare audituri trebuie s implementeze i s conduc un program eficient de audit. Scopul unui program de audituri este s planifice tipul i numrul auditurilor, s identifice i s furnizeze resursele necesare pentru a le efectua. Programul de audit poate include audituri cu o varietate de obiective. n func ie de mrimea, natura i complexitatea organiza iei care urmeaz a fi auditat, programul de audit poate include unul, cteva sau mai multe audituri i audituri comune sau combinate. Managementul de la cel mai nalt nivel al organiza iei trebuie s delege autoritatea pentru conducerea programului de audit. Cei responsabili de conducerea programului de audit trebuie s: - stabileasc obiectivele i amploarea programului de audit - stabileasc responsabilit ile, resursele i procedurile; - se asigure de implementarea programului de audit - monitorizeze, analizeze i s mbunt easc programul de audit; i - se asigure c sunt men inute nregistrri corespunztoare ale programului de audit. Figura 1 ilustreaz fluxul procesului pentru managementul unui program de audit. Obiectivele i amploarea programului de audit Obiectivele unui program de audit Aceste obiective se pot baza pe urmtoarele considera ii: - priorit ile managementului; - inten iile comerciale; - cerin ele sistemului de management; - cerin e reglementate i contractuale; - nevoia de evaluare a furnizorilor; - cerin ele clientului; - nevoile altor pr i interesate; - poten iale riscuri pentru organiza ie.
10.2. Conducerea unui program de audit

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Autoritatea pentru Programul de audit

Stabilirea programului de audit: - obiective i amploare - responsabilit i - resurse - proceduri mbunt irea programului de audit

Planific

Ac ioneaz

Implementarea programului de audit: - programarea auditurilor - evaluarea auditorilor - selectarea echipei de audit - conducerea activit ilor de audit - men inerea nregistrrilor

Competen a i evaluarea auditorilor Execut Activit i de audit

Monitorizarea i analizarea programului de audit - monitorizare i analiz - identificarea nevoilor de ac iuni corective i prevenire - identificarea oportunit ilor pentru mbunt ire

Verific

Fig. 1 Schema ilustrativ de aplicare a ciclului (PEVA) n managementul unui program de audit

10.2. Conducerea unui program de audit

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Amploarea unui program de audit Amploarea unui program de audit poate varia func ie de: - domeniul, obiectul i durata fiecrui audit de efectuat; - frecven a auditurilor de efectuat; - numrul, importan a, complexitatea, similarit ile i loca iile care urmeaz a fi auditate; - standarde, cerin e legale, reglementate i contractuale i alte criterii de audit; - nevoia de acreditare sau de certificare/nregistrare; - concluziile auditurilor anterioare sau rezultatele analizei programului de audit anterior; - orice problem legat de limb, aspecte culturale i sociale; - preocupri ale pr ilor interesate; - schimbri semnificative n organiza ie sau n func ionarea acesteia. Responsabilitile resursele i procedurile programului de audit Responsabilit i Responsabilitatea pentru conducerea unui program de audit trebuie s fie atribuit uneia sau mai multor persoane care n eleg principiile de audit, care au competen a de auditor i aplic tehnicile de audit. Celor crora li s-a atribuit responsabilitatea pentru conducerea programului de audit trebuie s: a) defineasc, implementeze, monitorizeze, analizeze i s mbunt easc programul de audit; b) identifice i s furnizeze resurse pentru programul de audit Resurse Atunci cnd se identific resurse pentru un program de audit, trebuie s se ia n considerare urmtoarele: a) resursele financiare necesare pentru a dezvolta, implementa, conduce i mbunt i activit ile de audit; b) tehnicile de audit; c) procesele de realizare i men inere a competen ei auditorilor, i de mbunt ire a performan ei auditorului; d) disponibilitatea auditorilor i a exper ilor tehnici, care au competen corespunztoare unor obiective specifice ale unui program de audit; e) durata auditurilor; f) timpul de cltorie, cazarea i alte nevoi de auditare.

10.2. Conducerea unui program de audit

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Proceduri ale programului de audit Procedurile programului de audit trebuie stabilite i s includ: - planificarea i programarea auditurilor; - asigurarea competen ei auditorilor i a auditorului ef; - selectarea echipei de audit corespunztoare; - efectuarea auditurilor; - efectuare auditurilor de urmrire; - men inerea nregistrrilor programului de audit; - monitorizarea realizrii i mbunt irea programului de audit. Implementarea programului de audit Implementarea unui program de audit trebuie s includ: - comunicarea programului de audit pr ilor relevante; - coordonarea i programul auditurilor i a altor activit i de audit; - stabilirea i men inerea procesului pentru evaluarea ini ial a auditorilor i evaluarea continu a nevoilor de instruire i dezvoltarea profesional continu a auditorilor; - asigurarea desemnrii echipei de audit; - furnizarea resurselor necesare de echipa de audit; - asigurarea realizrii auditului conform programului de audit; - asigurarea controlului nregistrrilor activit ilor de audit; - asigurarea analizelor i aprobarea rapoartelor de audit i asigurarea distribuirii lor ctre clientul auditului i alte pr i interesate; - asigurarea auditului de urmrire, dac este aplicabil; nregistrri ale programului de audit Trebuie men inute nregistrri pentru a demonstra implementarea programului de audit cum ar fi: a) nregistrri pentru fiecare audit: planuri de audit; rapoarte de audit; rapoarte de neconformitate; rapoarte de ac iuni corective i preventive, i rapoarte ale activit ilor de urmrire reuzultate n urma auditului. b) rezultate ale analizei programului de audit; c) nregistrri referitoare la personalul utilizat n audit care trateaz teme cum ar fi: - Evaluarea competen ei i a performan ei auditorilor; - Selectarea echipei de audit i - Men inerea i mbunt irea competen ei. nregistrrile ar trebui re inute i pstrate corespunztor n siguran .
4

10.2. Conducerea unui program de audit

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Monitorizarea i analizarea programului de audit Implementarea programului de audit ar trebui s fie monitorizat i analizat la intervale corespunztoare pentru a evalua dac obiectivele sale au fost ndeplinite i pentru a identifica oportunit ile de mbunt ire. Rezultatele ar trebui raportate managementului de la cel mai nalt nivel. Ar trebui utiliza i indicatori de performan pentru a monitoriza caracteristici cum ar fi: - capabilitatea echipelor de audit de a implementa planul de audit; - conformitatea cu programele i programrile de audit; - feedback-ul de la clien ii auditului, audita i i auditori.

10.2. Conducerea unui program de audit