Sunteți pe pagina 1din 57

INSTRUCTIUNI UTLIZARE DISPOZITIV DE PROTECTIE

BIOINFORMATIONALA TORSER

În prezenta lucrare sunt sintetizate datele din literatura de specialitate


şi cele din experienţa practică, privind utilizarea unei invenţii unice -
dispozitivul TORSER, invenţie bazată pe o îmbinare complexă a câmpului
de torsiune de dreapta şi al conţinutului materialelor acestui produs
(polimer îmbogăţit cu metaloide, combinaţii complexe ale cuprului şi
aurului). O atenţie deosebită a fost acordată procedeelor de aplicare a
acestui aparat în scopul protecţiei şi tratării sănătătii oamenilor în viaţa de
toate zilele.

Lucrarea se adresează medicilor, cercetătorilor ştiinţifici în domeniul


bioinformational, specialiştilor în domeniul parapsihologiei aplicate, în cel
al medicinii alternative. Este utilă unui cerc larg de cititori ce caută metode
naturale şi sigure de însănătoşire.

„Medicina viitorului va renunţa la injecţii şi


medicamente. Arsenalul terapeutic anterior va
fi înlocuit de noile tipuri de radiaţii, şi numai
unele dintre acestea noi începem să le
descoperim ...”

Dr. D’Arsonval

1
Introducere
Se măreşte, în mod constant, numărul de medici, bioterapeuţi, biologi,
ingineri şi oameni de cele mai diferite profesii care au încredere în
proprietăţile de protecţie şi de însănătoşire ale dispozitivului TORSER.
Recunoştinţa pacienţilor reprezintă o mărturie elocventă a popularităţii
crescânde a dispozitivului TORSER, întrucât, până la ora actuală, nu au
existat nici un fel de mijloace de protecţie împotriva radiaţiilor patogene.
Mergând în întâmpinarea numeroaselor solicitări ale medicilor, ale
bioterapeuţilor, ale lucrătorilor din radio-televiziune şi sport, ale pacienţilor,
oamenilor de cele mai diferite profesii, care utilizează dispozitiv TORSER,
am pregătit aceste informaţii cu scopul de sistematizare a reprezentărilor
ştiinţifice acumulate până în prezent şi de utilizare a acestui aparat pe baza
sintetizării rezultatelor şi a experienţei acumulate în practică. Oferim
recomandările corespunzătoare privind utilizarea practică corectă a
acestuia. S-a ţinut cont şi de informaţiile celor 2 conferinţe medicale,
dedicate trasării concluziilor privind utilizarea practică şi generalizarea
aplicării ştiinţifice şi empirice a unor dispozitive universale de protecţie,
simple şi accesibile pentru fiecare om în viaţa de toate zilele şi la locul lui
de muncă.
La ora actuală, alături de utilizarea pe scară largă a generatorului de
câmp de torsiune TORSER de către medicii, bioterapeuţi, acţiunile acestui
dispozitiv sunt studiate în clinici, centre şi policlinici, atât pentru adulţi, cât
şi în instituţii destinate copiilor din 26 de tari. Datele prezentate la
conferinţele planificate şi datele cercetărilor din clinici şi centre medicale şi
de profilaxie sunt prezentate în această lucrare. Recomandări concrete
referitoare la utilizarea raţională a dispozitivului TORSER, în calitate de
mijloc de protecţie şi de profilaxie a urmărilor negative ale progresului
tehnico-ştiinţific.

O direcţie nouă în domeniul


protecţiei şi însănătoşirii oamenilor
Până în prezent sunt cunoscute unele dintre cele mai puternice surse
de influenţe patogene asupra omului, care conduc la distrugerea câmpurilor
fizice fine (CFF) ale acestuia, cu urmări foarte grave. Aceste surse patogene
sunt următoarele:
l) Radiaţiile cosmice;
2
2) Zonele geopatogene ale pământului;
3) Acţiunile social-patogene;
4) Radiaţiile tehnopatogene;
Până în prezent se poate afirma că locuitorii oraşelor sunt supuşi
concomitent acţiunii tuturor tipurilor de radiaţii patologice, enumerate mai
sus, şi, în acest cadru, se produce distrugerea rapida a câmpului energetic al
omului.

Organismul uman

Acesta reprezintă un biosistem echilibrat,


autoreglabil, care este în măsură să se vindece singur de
boli, dacă sunt create condiţiile corespunzătoare legilor
naturii şi care nu sunt în contradicţie cu ecologia omului.
Studierea acestor condiţii şi a legilor fine ale
naturii, ca rezultat al nenumăratelor cercetări în domeniul
acţiunilor ultraslabe, a stabilit că orice obiect material
reprezintă nu un simplu corp (câmp) material, „osos”, ci
acesta posedă şi alte tipuri de materialitate, a căror
determinare nu este sesizată de către organele de simţ cu
care suntem înzestraţi. Saturarea energetică a
organismului uman este asigurată de sinteza a trei câmpuri: magnetic,
coulombic şi torsionic.
Câmpul magnetic este cunoscut de către toţi prin utilizarea lui în
diferite dispozitive electrotehnice în viaţa noastră de toate zilele. Într-un
obiect biologic câmpul magnetic reprezintă substanţa executivă.

- Câmpul magnetic.
Participă în funcţionarea ţesutului muscular şi este nemijlocit legat de
circulaţia sângelui prin vasele sangvine. De exemplu, în muşchii vaselor
sangvine există un set de microelemente cationice, care formează cele mai
puternice magneţele alungite din natură, formând un ghid de unde
magnetoecranat.
Unda magnetică, chiar dacă este de cea mai mică mărime, trecând
prin vasul sangvin ca printr-un ghid de unde, balansează sistemele
magnetice într-atât, încât vasele sangvine pe toată lungimea lor se
transformă în nişte micropompe ale sângelui.

3
Fiecare ţesut muscular are setul propriu de cationi. Setul şi
compunerea sau aranjarea acestora sunt de aşa fel, încât eliminarea chiar a
uneia dintre componente micşorează susceptibilitatea magnetică, prin
urmare, şi manevrabilitatea.
De insuficienţa cationilor se leagă numeroase afecţiuni, cum ar fi:
spasmele, slăbiciunea, osteocondrozele, herniile, distrofiile musculare,
slăbirea muşchiului inimii, aritmiile, peristaltismul necoresponzător al
stomacului şi al intestinelor etc.
La ora actuală, se poate afirma cu convingere că la baza vindecării
bolilor, prin aplicarea homeopatiei, a nămolului, argilelor, sărurilor marine,
cât şi prin acţiunea asupra punctelor de acupunctură, stă saturarea iono-
cationică.
În felul acesta, energetica de câmp a omului este bazată pe câmpurile
magnetic, coulombic şi torsionic. Câmpul coulombic răspunde pentru
asigurarea vieţii, pentru organizarea materiei vii.
Câmpul de torsiune asigură procesul gândirii, receptarea şi
transmiterea informaţiei, alimentarea energetică a materiei vii şi dirijarea
câmpului magnetic, în timp ce câmpul magnetic realizează funcţia
executivă. La o încărcare energetică ideală, organismul uman trebuie să
producă toate componentele necesare asigurării vieţii, inclusiv vitamine,
hormoni şi chiar microelemente.

- Câmpul coulombic.
Asigură ionicitatea (caracterul de plasmă) a materiei biologice.
Datorită ionicităţii, susţinute permanent de câmpul coulombic, se asigură
procesul continuu al metabolismului. Câmpul coulombic reprezintă
începutul asigurării vieţii oricărei materii vii.
Câmpul coulombic străpunge tot spaţiul. Acesta reprezintă substanţa
concentrată obligatorie a soarelui, a planetelor, a organismului uman, a
oricărui organ al acestuia, a fiecărei formaţiuni funcţionale finite şi a
fiecărei celule. Acesta „se scurge” în organism sub formă de unde sferice,
trecând prin anumite focalizări, se concentrează în zona duodenului. În felul
acesta, tocmai în această zonă se află gradientul maximal al câmpului
coulombic, adică gradul maxim de ionizare, cu sinteza ulterioară.
Valoarea câmpului coulombic al omului se poate schimba, modifica
de la cea de maximal mare până la cea de periculos de mică. Micşorarea
câmpului coulombic reduce intensitatea proceselor fiziologice, dereglează
asigurarea funcţională a organelor, dereglează metabolismul, schimbul
informaţional intercelular. În acelaşi timp, se reduc funcţiile de protecţie ale
organismului, legate în mod adecvat de valoarea câmpului coulombic.

4
Scăderea câmpului coulombic sub limita unei anumite valori va
conduce la dereglări fiziologice ale metabolismului. Se poate spune că în
plan fizic imunitatea reprezintă gradul de ionicitate (stare de plasmă) a
organismului şi este legată nemijlocit de valoarea câmpului coulombic.
În ultimul deceniu, se produce micşorarea vertiginoasă a câmpului
coulombic al spaţiului nostru din cauza unei ecologii proaste, ceea ce
condiţionează progresul unor boli, precum cancerul, epidemiile virale,
imunitatea scăzută şi altele.

- Câmpul de torsiune.
Pentru majoritatea absolută a oamenilor acesta reprezintă încă o taină.
Deocamdată nu există dispozitive cu ajutorul cărora câmpul de torsiune să
poată fi măsurat şi apreciat rapid. Cu toate acestea, deja, astăzi este
suficient de evident faptul că există un fundament material pe care se
realizează gândirea. Acest fundament material este chiar câmpul de
torsiune, care reprezintă temelia asigurării energetico-informaţionale.
Spre deosebire de câmpul coulombic, câmpul de torsiune al
Pământului este localizat deja până la un anumit grad. De acest câmp este
legată rotirea câmpurilor planetei în decurs de 24 de ore, în cadrul căreia
axa de rotaţie a pământului coincide cu axa câmpului de torsiune. Ca
proprietate unică a câmpului de torsiune o reprezintă acel fapt că
transmiterea informaţiei pe baza lui materială este instantanee, întrucât
pentru el orice fel de materie este absolut permeabilă.
Cu toate că are un caracter misterios, câmpul de torsiune este
omniprezent: în gândire, clarviziune, în zone geopatogene, în spaţiul –
Hartman, în canale informaţionale, vârtejuri şi tsunami, în triunghiul
Bermudelor, cutremurele de pământ şi erupţiile vulcanilor, furtunile,
fulgerele în formă de sferă, punctele de acupunctură, - toate acestea
reprezintă manifestări primare sau secundare ale câmpului de torsiune.
În organismul uman canalul câmpului torsionic este format de-a
lungul coloanei vertebrale. Fiecare vertebră conţine un generator torsionic,
care reprezintă o formă spiralo-conică dublată, cu un început comun în
partea ascuţită, în vârf, şi două ieşiri în partea lărgită.
Generatorul fiecărei vertebre este legat prin câmpuri energetice cu un
anumit organ sau cu un grup de organe. Jos, în zona coccisului şi în vârf
există nişte formaţiuni puternice spiralate de intrare şi de ieşire a energiei.
În starea lor normală iniţială, toate generatoarele de torsiune (ca şi cum ar fi
introduse unul în altul) dirijează energia spre organele corespunzătoare şi
spre formaţiunile funcţionale.
Organele noastre se află în permanenţă pe regim de pompare,
alimentarea tuturor organelor se produce şi atunci când dormim chiar şi
5
numai timp de 10-15 minute. Somnul reprezintă restabilirea energetică a
organelor reproductive prin reîncărcare pe canalele torsionice.
Dacă, în mod sistematic, unul şi acelaşi generator, din anumite cauze,
nu primeşte încărcare, atunci organul corespunzător, sau un grup de organe,
se epuizează din punct de vedere energetic şi apar modificările funcţionale,
iar pe urmă şi cele patologice ale organelor. Cel mai adesea suferă din cauza
insuficienţei torsionice glandele suprarenale, rinichii.
Acest câmp conţine întreaga informaţie despre Universul material,
despre trecutul acestuia, prezentul şi viitorul lui. O atenţie deosebită şi
studiere aprofundată le cer procesele de gândire, de receptare, de
transmitere a informaţiei, care, de asemenea, se produc pe fundamentul
material al câmpului de torsiune. Descoperirea caracteristicilor
microcâmpurilor de torsiune, profilul multiplu al acestora, nu o singură
dată, va uimi şi va frapa oamenii secolului al XXI-lea.

- Radiaţia cosmică -
Aceasta reprezintă legătura dintre activitatea
energetică a soarelui, comportamentul omului şi
sănătătea acestuia şi a fost determinată de către
savantul rus L.Cijevski în anii 20-30 ai secolului
nostru. De obicei, radiaţia cosmică acţionează
benefic asupra unui om sănătos, în afară de
cazurile de amplificare a activităţii cosmice:
explozii solare, furtuni magnetice, dependenţă meteopatică.
S-a observat însă, că în timpul lunii pline şi al lunii noi, la o anumite
grupe de oameni se observă: amplificarea dereglării activităţii sistemului
nervos, amplificarea neliniştii interioare, modificarea indicatorilor de stare
funcţională, modificarea echilibrului acido-bazic şi a formulei sângelui,
mărirea vitezei de sedimentare a eritrocitelor, tahicardie cu aritmii şi
scăderea rezistenţei electrice a învelişului cutanat, precum şi alte
modificări.
Caracterul dezvoltării acestor procese depinde de mai multe cauze: de
durata acţiunii cosmice, de particularităţile zonelor vătămătoare locale, de
starea sistemului imunitar şi a rezervelor organismului, de povara ereditară
etc.

6
- Zonele geopatogene -
În vechime aceste zone au fost denumite ca „locuri primejdioase”, iar
chinezii le-au denumit prin termenul de „dinte al dragonului”. În
geobiologie a fost introdus deja de mult timp termenul de „zone de
excitaţie”, întrucât s-a demonstrat modificarea stării funcţionale a omului
spre rău, care se află într-o zonă geopatogenă şi în focare geopatogene.
Focarele geopatogene sunt situate strict perpendicular pe suprafaţa
pământului şi o străpung complet, neavând intensitate proprie. Focare de
dimensiuni 10x10cm, 10x20cm şi 20x20cm, în funcţie de fluxul energetic
ascendent sau în scădere, se împart în mod convenţional în cele pozitive cu
(+) şi în cele negative cu (-).
Natura focarului zonelor geopatogene nu este clară până în prezent.
Majoritatea oamenilor de ştiinţă este de părere că acestea sunt de
provenienţă cosmică. S-a scos însă în evidenţă faptul că acţiunea lor asupra
organismului, conduce la scăderea treptată a stării de imunitate la 91%
dintre oameni şi la apariţia unor procese patologice ireversibile, mai mult,
într-un grad mai evident la acele grupe de structuri celulare care s-au aflat
în mod nemijlocit în raza de acţiune a acesteia.

Focarul (+) al unei zonei geopatogene este prezent practic lângă


fiecare loc de dormit al bolnavilor oncologici. Spre deosebire de cele ale
organelor, îmbolnăvirile maligne (leucemia, limfogranulomatoza) au plus –
focare ale zonelor geopatogene şi sunt depistate în diferite zone ale locului
de dormit, pe punctele corespunzătoare ale proiecţiei trunchiului.
Merită atenţie următorul fapt: de regulă, în timpul cercetării locurilor
de dormit ale bolnavilor, la care au fost descoperită o tumoare benignă (de
orice localizare) în zona locului de dormit, corespunzătoare organului
afectat, apare focarul „minus”. Ulcerul gastric apare atât în focarele tip
„plus”, cât şi în cele de tip „minus”. S-a descoperit însă că ulcerul gastric
care apare într-un focar „plus”, ulterior se va transforma într-unul malign.
Focarul (-) ale zonelor geopatogene, în locurile corespunzătoare ale
dormitoarelor, se întâlneste la oameni care suferă de boli neuropsihice,
cardiovasculare, de unele boli cronice: mastopatii, nefrite, colecistite,
gastrite, anexită.
Când focarul unei zone geopatogene se află în zona locului de dormit,
lângă căpătâi: la om pot să apară următoarele senzaţii: durerile de cap
nocturne, ameţeli la ridicarea capului, dereglarea somnului, senzaţia
7
inexplicabilă de disconfort. În cazul localizării lui în regiunea inimii apar
senzaţii neplăcute în regiunea pieptului, junghiuri la inimă, dereglarea
frecvenţei contracţiilor inimii, modificarea presiunii, dispnee.
Întrucât sistemul nervos central printre primele reacţionează la
acţiunea radiaţiei pământului, toate modificările se manifestă, înainte de
toate, printr-un grad ridicat de excitabilitate, nervozitate (senzaţie de
tensiune) a oamenilor sau printr-o starea de depresie, de apăsare.

Simptome comune

Observaţiile confirmă că la oamenii care se află


peste opt zile într-o zonă geopatogenă se observă
unele simptome comune: sentimentul de disconfort,
reclamarea unei slăbiciuni generale, somnolenţă sau
insomnie, dureri permanente de cap şi ameţeli,
tensiune inexplicabilă, nervozitate, sentimentul de
frică, arsuri şi junghiuri în tot corpul, spasme
intermitente la picioare, extremităţi reci „de gheaţă”.
O şedere mai prelungită într-o zonă
geopatogenă va conduce la îmbolnăvirea de leucoză,
de scleroză laterală, la dereglarea circulaţiei cerebrale, fenomene spastice,
spasme clonice, migrene şi la creşterea inexplicabilă a temperaturii până la
39-40oC, la strabism.

Cercetările efectuate de către membrii societăţii


pentru geobiologie, sub conducerea doctorului
E.D.Hartman, au demonstrat că benzile active ale unei
reţele dreptunghiulare sub forma unui grilaj,
îndreptate spre NORD-SUD, provoacă în mare parte
îmbolnăviri cardio-vasculare, iar benzile ce merg în
direcţia EST-VEST conduc la diferite inflamaţii,
tumori, artrite, reumatism.
La oamenii, ale căror locuri de dormit se află în
punctele de intersecţie ale grilei diagonale, se remarcă
apariţia îmbolnăvirilor vasculare, astmatice, reumatice, spasme, tahiaritmii.
În felul acesta, din informaţiile prezentate se poate
trage concluzia că intervalul îmbolnăvirilor provocate de
radiaţia pământului în zonele geopatogene este extrem
de larg. Medicii de diferite specialităţi trebuie să ţină
cont de acest fapt în cazul când li se adresează pacienţii
în legătură cu bolile lor cronice.
8
Doar 5% dintre oamenii care se află într-o zonă geopatogenă rămân
sănătoşi pe seama potenţialului mare al forţelor de protecţie sau al celor
ereditare ce le au la dispoziţie; datorită acestui fapt ei pot să reziste mult
timp influenţei ucigătoare a radiaţiei pământului.
În conformitate cu teoria biosimetriei funcţionale, în rândul populaţiei
există tipuri de oameni cu polarizare („de stânga” şi „de dreapta”) care
reacţionează complet diferit la radiaţia pământului. Punctele cancerigene
locale în zonele geopatogene, în majoritatea lor, corespund intersectărilor
induse, mai mult, undele radiate au frecvenţele lor caracteristice şi, de
obicei, au o polarizare în stânga.
În acelaşi timp, unele îmbolnăviri sunt provocate şi de intersectările
fluxurilor de ape subterane, (în cazul sclerozei difuze) şi au o polarizare
mixtă (la limfogranulomatoză). Ciroza ficatului este, de asemenea,
provocată de o radiaţie cu polarizare în stanga.
Zonele geopatogene în locurile de domiciliu sau în cele de muncă
ale oamenilor trebuie recunoscute ca un factor de risc ridicat şi este
necesar să fie luate toate măsurile pentru depistarea şi neutralizarea
acestora.

- Reactiile naturii -
Pomii aflati sub influenta nociva
a campurilor de torsiune din stanga in zonele geopatogene.

9
Se poate observa ca in aceste zone mortale iarba nu creste, tulpinile
pomilor sunt rasucite in stanga si pe ele sunt prezente tumori canceroase.
Zonele geopatogene creeaza campuri puternice cu polarizare in
stanga, foarte nocive pentru vegetatie, animale si, in mod deosebit, pentru
oameni.
Aceluiasi pericol cu urmari foarte grave pentru sanatate sunt supusi
absolut toti oamenii. Tumorile canceroase, osteoporoza, imbolnavirile
cardiovasculare, psihice, a sistemului reproductiv, endocrin sunt doar cateva
din cele mai frecvente.
Grav este faptul ca aceste zone mortale sunt absolut invizibile pentru
simturile noastre si niciodata nu stim cand si unde ne putem afla sub
influenta lor nociva.
Astazi, singura solutie pentru a ne feri de aceste campuri periculoase
reprezinta folosirea mijloacelor de protectie bioenergetica.

- Influenţele social-patogene -
Acestea reprezintă radiaţiile de câmp ale oamenilor. Învelişul biologic
de câmp ale omului reprezintă protecţia primordială a acestora, înainte de
toate, împotriva influenţei nocive a altor oameni. Oameni cu „ochii răi”,
„deochiul”, „descântecele” şi „blestemele”. Aceste noţiuni, ca şi spaima în
faţa lor, ne însoţesc pe parcursul mai multor secole şi nu degeaba.
După cum ne putem convinge singuri, unele fapte, care înainte au fost
considerate de către ştiinţă ca nişte superstiţii, la ora actuală îşi găsesc
explicaţie şi confirmare. Parapsihologii au ajuns la următoarea concluzie:
semnele, credinţele populare au la bază nişte experienţe de viaţă dintre cele
mai serioase. Uneori nici nu ne dăm seama cât de des suntem supuşi
influenţei din partea altor oameni.
Este cunoscut faptul că există o categorie de persoane care au
capacitatea de a exercita influenţă asupra câmpului informaţional al altor
oameni, mai mult, deseori, fără să-şi dea seama de acest lucru. Dar sunt şi
alţii care, în mod conştient, stăpânesc asemenea capacităţi şi acţiunea lor
poate fi atât de benefică, cât şi malefică. Şi cu cât este mai puternică
apariţia influenţei, exact cu atât se modifică, se deformează şi se micşorează
biocâmpul nostru, iar spre sfârşitul zilei acesta devine slab şi neuniform,
începem să simţim o oboseală crescută, scăderea forţelor şi a dorinţelor. Şi
10
atunci este nevoie urgentă de somnul de noapte ca să nivelăm aceste
deformări şi să restabilim energia proprie.
Aceste influenţe pot fi prezentate sub formă de influenţe anomalice
externe şi interne asupra biocâmpului omului în cadrul interacţiunii lor
reciproce.

- Influenţe anomalice externe -


Acestea reprezintă toate cele patru tipuri de influenţe asupra câmpului
informaţional al omului, enumerate mai sus.
Rezultatul unei astfel de anomalii poate fi denumit prin termenul de
„gaură externă”. Dacă axa „găurii” va trece prin zona unor organe vitale ale
câmpului fizic, atunci urmările pot fi catastrofale.
De exemplu, dacă această axă trece prin muşchiul inimii, la acel om
va apărea, în cel mai fericit caz, starea de preinfarct, iar în cel mai rău caz
apare infarctul.
Deosebit de sensibil la aceste dereglări energetice este pancreasul.
Medicii, foarte des, se lovesc de un diabet apărut din senin şi care
progresează în mod catastrofal, iar acesta este deosebit de periculos, mai
ales la copii.
Medicina modernă nu are, deocamdată, nici capacitatea de a înţelege,
nici de a da explicaţie cauzelor şi nici un tratament sigur al unei astfel de
afecţiuni. Dar există varianta că diabetul începe ca o boală strict „de câmp”.
Este suficient ca, în stadiul iniţial, să fie lichidată, „peticită gaura”, ca toate
simptomele bolii să dispară complet. Dar şi aceste lucruri nu reprezintă
totul.
Există şi influenţe interne (psihice) anomalice
asupra structurilor de câmp proprii ale omului însuşi.
Dintre acestea fac parte emoţiile noastre: excitaţiile,
furia, ura, supărarea, răutatea, invidia, amărăciunea,
gelozia, cu setea predominantă pentru îmbogăţirea
materială şi pentru vorbe murdare şi alte defecte umane.
Toate acestea provoacă în jurul sursei acestor
emoţii nişte vibraţii energetice puternice şi aceste
vibraţii sunt în măsură să străpungă sau să deformeze
învelişul biologic de câmp propriu. Dar dacă omul
concentrează asupra cuiva furia sa, atunci această vibraţie va deforma
imediat câmpul biologic al victimei sale; o asemenea anomalie noi o
denumim prin termenul de „gaură internă”.

11
Iată de ce emoţiile agresive superficiale nu trebuie să pătrundă în
interior, acolo unde trebuie să fie numai iubire. Ca să fii un om sănătos,
trebuie să fii sincer şi cu mult simţ al umorului, întrucât aceste sentimente
nu vor permite agresiuni să pătrundă în suflet şi ne vor salva de durere şi de
boală. Iată de ce trupul şi sufletul trebuie să se dezvolte şi să funcţioneze în
armonie (într-un corp sănătos – un spirit sănătos).
Toate corpurile în spaţiu şi timp sunt străpunse de unde ale câmpului
informaţional energetic. Tocmai în acest camp este conţinută întreaga
informaţie despre Univers, despre prezent şi viitor.
Gândurile, sentimentele, dorinţele, emoţiile, cuvintele rostite şi
gândite reprezintă materie acestui camp reală de dimensiuni şi de
importanţă universale, care este capabilă de a interacţiona cu materia
atomomoleculară mult mai compactă. „Gândurile şi dorinţele circulă prin
aer, fără să cunoască graniţe şi ecrane” şi pot încăpea într-un singur
neutrino. Fiecare corp este străpuns din toate părţile de către câmpul
torsionic, care are capacitatea de a pătrunde prin toate.
Gândurile şi formele gândurilor se pot desprinde de corp, pot să
călătorească în spaţiu şi chiar „să vă vină” în cap. Creierul uman reprezintă
un receptor original de idei, iar la cine acesta este mai bine „reglat”, acela,
probabil, este mai deştept. Încă filozofii antici au afirmat, că copiile
energoinformaţionale ale obiectelor şi ale fenomenelor reale există
independent de oameni.
Experimentele demonstrează că învelişurile, gândurile, aura,
„corpurile fine”, şi chiar sufletele sunt compuse din materie - din nişte
particule elementare ultrauşoare, din aşa-numiţi microleptoni. Masa
acestora este de câteva ordine mai mică decât a electronilor.
Pachetele de microparticule sunt văzute într-un anumit mod de către
persoanele denumite extrasens - care au capacitatea de a percepe
biocâmpurile şi de a acţiona asupra acestora). La ora actuală corpurile fine
sunt înregistrate în laborator de către un aparat fotoleptonic cu sensibilitate
faţă de microparticule.
A fost stabilit caracterul unic al unor asemenea fotografii, de exemplu:
fotografia unui tubercul de cartof cultivat într-un raion învecinat
Cernobâlului, care prin aspectul său exterior nu se deosebeşte cu nimic de
alţi tuberculi şi pare că nu poate produce pericol pentru sănătate. Tuberculul
parcă ar fi neradioactiv. Însă pe fotografia fotoleptonică se vede clar o
structură neagră în interiorul tubercului de cartof.
În felul acesta, experimentele şi calculele demonstrează faptul că
există peste 10 varietăţi de microleptoni. Aceştia se deosebesc prin masă şi
prin alte caracteristici, datorită cărora pot fi explicate multe fenomene
enigmatice din lumea înconjurătoare. Nu trebuie să avem îndoieli că
12
metodele analizei microleptonice vor fi utilizate pe scară largă în secolul al
XXI-lea în medicină, geologie, ecologie, radioteleviziune ş.a.m.d.

- Acţiunile tehnopatogene -
Acestea cuprind radiaţiile geopatogene, concentrate în anumite locuri
ale activităţii economice a omului: construirea metroului, amenajarea
minelor, a excavaţiilor miniere, pomparea petrolului, a gazului din cavităţile
subterane etc. şi în alte surse
energetice şi de radiaţii create
de om, în timpul funcţionării
cărora, întotdeauna, este
prezentă şi o componentă
patogenă substanţială.
În rândul vechilor surse
de poluare a mediului
înconjurător, deja cunoscute,
intră: liniile de înaltă tensiune,
tot transportul electric, autovehicule, toate tipurile de aparate electrice,
cablajul şi altele.
În această listă s-au adăugat şi cele noi, mult mai periculoase surse de
radiaţie patogenă: computere personale, cuptoarele cu microunde,
telefoanele mobile, radiotelefoanele, antenele, aparatele de copiat,
instalaţiile de radiolocaţie şi cele Roentgen, aparatele de fizioterapie,
instalaţiile dentare cu ultrasunete, televizoarele şi alte "bunuri ale
civilizaţiei".
Din punct de vedere medico-biologic omul reprezintă un sistem
complex cu un câmp de torsiune strict individual, care cuprinde inclusiv
datele privind starea de sănătate si codurile genetice ADN. Complexitatea
câmpului de torsiune al omului este determinată de un număr uriaş de
substanţe chimice - surse primare de radiaţii de torsiune din organismul
acestuia, de caracterul complex al repartiţiei în spaţiu a acestor substanţe în
corpul, de dinamica complexă a transformărilor biochimice în procesul
vieţii şi activităţii.

Sub acţiunea câmpului de torsiune de stânga,


celulele organismului sunt supuse unor modificări
structurale şi fiziologice, având drept rezultat:
dereglarea sistemului nervos, cardiovascular,
sistemului imunitar şi hormonal etc.
Se formează defecte de comunicare în schimbul
13
de informaţii, dezintegrarea legăturilor structurale reciproce, prezente iniţial
în modelul genetic al omului. Procesele de antibiorezonanţă apărute în acest
cadru dereglează rezonanţa armonioasă dintre niveluri şi duc la o serie de
îmbolnăviri serioase şi greu tratabile.
Într-un asemenea spaţiu informaţional polarizat din stânga la toate
organismele vii se produce minimalizarea treptată a energiei atomilor şi
electronilor, ceea ce conduce la încetinirea tuturor proceselor biochimice.
Ca urmare a acestui fapt, apar unele dereglări în organismul uman, care
depind de intensitatea acţiunii câmpului de torsiune şi a duratei contactului
cu acesta.
Oamenii de ştiinţă au acumulat deja o masă critică de cercetări şi
experimente efectuate care confirmă faptele influenţei negative şi extrem de
periculoase a câmpului de torsiune din stânga asupra organismului uman.
De exemplu, cercetările privind acţiunea câmpului de torsiune asupra
sângelui au fost efectuate în octombrie 1996 la Centrul de Tehnologii
Energoinformaţionale din cadrul Institutului de Stat pentru Mecanică Fină
şi Optică din Sankt-Petersburg.
Analiza datelor obţinute a demonstrat că dintre indicatorii analizei
clinice a sângelui cel mai sensibil faţă de radiaţiile de torsiune este
indicatorul vitezei de sedimentare a eritrocitelor (VSE).
Valorile VSE s-au modificat, în comparaţie cu cele de fond, de patru-
cinci ori, în funcţie de parametrii de iradiere. Pentru cercetările ulterioare a
fost utilizat numai indicatorul VSE ca cel mai informativ, adică indicatorul
VSE poate fi folosit pentru înregistrarea şi aprecierea proprietăţii radiaţiei
de torsiune. Mărirea VSE până la 35-40 mm/h a confirmat acţiunea
nefavorabila a câmpurilor de torsiune stanga asupra organismului uman.
Utilizarea telefoanelor celulare conduce la apariţia distoniei
neurocirculatorii, adică la dezechilibrarea activităţii electrofizice a celulelor
creierului, ceea ce, în continuare, în mod cu totul real va conduce sau la
aritmie cardiacă sau la dezechilibru hormonal, adică la pierderea potenţei la
bărbaţi şi la dismenoree la femei şi, în final, va conduce la procese
tumorale.
Penetrarea radiatiei dupa utilizarea
telefonului mobil timp de 10 min.

14
Adult Copil 12 ani Copil 3 ani

În raportul Institutului de Cercetare pentru Medicina Muncii se poate


citi: "La ora actuală există un număr mare de diferite dispozitive tehnice,
care emană în mediul înconjurător radiaţia electromagnetică neionizantă...
Legat de acest fapt, în multe regiuni, tensiunea sumară a câmpurilor
electromagnetice a crescut în comparaţie cu fondul natural cu 4-15 ordine !
”.
Potrivit datelor cercetătorilor din SUA, Canada, Spania şi Suedia, la
majoritatea femeilor care lucrează la computer în perioada de sarcină, fătul
se dezvoltă anormal, cu defecte în dezvoltarea creierului. Probabilitatea de
avort spontan creşte până la 80%.
S-a stabilit faptul că radiaţia anomalică a
banilor - bancnotelor de hârtie, un pachet de bani
ce conţine 20 de bancnote are în jurul său câmpuri
fine care acţionează extrem de negativ asupra
câmpului biologic al omului, iar acest lucru se
produce cu o intensitate similară radiaţiei
monitoarelor de calculator. Radiaţia patogenă a banilor poartă urmele
energetice ale aspiraţiilor psihoemoţionale ale oamenilor, prin mâinile
cărora aceştia au trecut, deformând câmpurile fizice fine ale noilor posesori.
Ne putem imagina în ce stare se află oamenii care lucrează cu bani: în
trezorerii, bănci, casierii, magazine.

Ce au în comun tipurile de radiaţii anomalice descrise mai sus?


În toate cazurile este vorba de distrugerea câmpului informaţional ale
omului de către nişte clustere anomalice mari ale câmpurilor fizice fine sau
de aşa numita radiaţie torsionică cu polarizare din stânga. Aceste raze
anomalice pătrund peste tot, acţionează asupra tuturor oamenilor, indiferent
de sex, vârstă şi stare de sănătate, iar nivelul acestor radiaţii, odată cu
dezvoltarea civilizaţiei, creşte în mod constant.
S-a stabilit faptul că anomaliile câmpurilor electromagnetice
generează anomalii în comportamentul oamenilor şi al animalelor. Noi
avem cunoştinţe despre bioritmurile corpului nostru, care sunt strâns legate
de mişcarea Pământului. Modificările în pulsaţia energiei Pământului
influenţează nemijlocit asupra presiunii sângelui, respiraţiei, funcţionării
inimii, sistemului imunitar al organismului şi producerii de hormoni.
Oamenii care lucrează în câmpul electromagnetic al cablurilor de
înaltă tensiune au şanse de 5-8 ori mai mari de a se îmbolnăvi de leucemie.
La muncitorii care deservesc radarele sau antenele de 8-12 ori creşte riscul

15
de a se îmbolnăvi de polisitemie – o boală a sângelui, care se caracterizează
prin surplus de globule roşii.
S-a demonstrat că celulele canceroase supuse unei radiaţii de numai
60Hz (ca normă - 10Hz) încep să crească de 6 ori mai repede, în
comparaţie cu ritmurile obişnuite.
Primele simptome ale stării de disconfort, care apar în cazul
deteriorării câmpului informaţional şi energetic a omului, sunt comune
pentru toate cele patru tipuri de acţiune patogenă.
Aceste simptome sunt: fatigabilitatea rapidă, scăderea memoriei,
reclamarea oboselii generale, starea de somnolenţă sau insomnia, durerile
de cap cronice, ameţelile, depresiile, psihozele şi nevrozele cu sentimentul
de neîncredere, refugiul „în sine”. Acestea sunt deosebit de periculoase la
vârsta copilăriei şi cea a adolescenţei.
Dezvoltarea în continuare a acestei stări primare de "preboală"
conduce la dezorientarea sistemului imunitar, cu toate urmările ce decurg de
aici: procese tumorale, bolile sistemului endocrin, uro-genital,
cardiovascular, etc.

Dispozitivul de protectie TORSER

După numeroase experimente, pe parcursul a mai multor ani, s-a


reuşit rezolvarea, cu succes, a problemei de protecţie împotriva influentei
nocive a radiaţiilor tehnopatogene, de către un grup de oameni de ştiinţă din
Ucraina în colaborare cu NASA.
Aceştia au creat un dispozitiv unic, nu numai din punct de vedere al
posibilităţilor de protecţie, dar şi al celor de însănătoşire: generator de câmp
de torsiune din dreapta sub denumirea comercială TORSER.
Autorul invenţiei: A. Pavlenco - doctor în ştiinţe tehnice, academician
în cadrul Academiei Internaţionale de Bioenergotehnologii şi al Academiei
de Ştiinţe Tehnice din Ucraina.
A.Pavlenco a lucrat la eleborarea proiectului de neutralizare a
reactorului din Cernobâl.

Principiul de funcţionare
TORSER reprezintă un dispozitiv de protecţie principial nou, bazat
pe legile studiate privind interacţiunea câmpurilor informaţionale (de
torsiune); din punct de vedere al construcţiei şi al acţiunii sale, acesta
nu are analogi în practica mondială, ceea ce în mod sigur permite să fie
numit ca dispozitiv bazat pe noile tehnologii de vârf ale secolului XXI.
16
TORSER poate fi inclus în clasa a treia de surse artificiale de câmpuri
de torsiune formale din dreaptă. În aceste elaborări au fost utilizate
principiile de deviere şi neutralizare a câmpurilor de torsiune stângi (din
partea stângă), generate de toate surse tehno- şi geopatogene precum:
monitoare, televizoare, telefoane mobile, aparate de copiat, transport
electric, autovehicule şi alte, în cadrul interacţiunii acestora cu câmpurile de
torsiune dreaptă (din partea dreaptă) ale dispozitivului TORSER.
În mod concret, toate aparatele electronice, în timpul funcţionării
creează câmpuri de torsiune din stângă, cu influenţă extrem de negativă
pentru utilizator. Aceste câmpuri au un grad foarte ridicat de penetrare şi nu
se supun ecranării.

Secretul acestui dispozitiv.

Dacă radiaţia, care exercită influenţă negativă


asupra omului, nu poate fi ecranată, atunci de ce nu
ar putea fi deviată ?
Tocmai pe acest principiu funcţionează
TORSER. Influenţa negativă este înlăturată tot cu
ajutorul unui tip de camp, dar care este pozitiv şi
inofensiv pentru om.
În jurul utilizatorului se creează o zonă "curată" de radiaţii şi, ca
urmare a acestui fapt, în organismul uman începe procesul de autorefacere.
De aceea, destinaţia dispozitivului TORSER este aceea de a crea în jurul
omului o zonă de protecţie, corecţie şi sigură din punct de vedere biologic.

TORSER, prin esenţa sa, deviază si neutralizeaza radiaţia


componentei negative de torsiune a câmpului electromagnetic al aparatelor
electronice, creând un obstacol în calea apariţiei legăturilor energo-
informaţionale între emiţătorul de radiaţii şi om. Ca urmare a acestui fapt,
indicatorii fiziologici ai organismului uman se menţin la parametrii optimi.
În felul acesta, prin utilizarea TORSER-ului, se creează condiţiile
sigure si confortabile în timpul exploatării diferitelor aparate şi dispozitive
electronice.
Oamenii de ştiinţă, care lucrează cu generatoare active de câmp de
torsiune dreapta, au ajuns la concluzia că o astfel de acţiune reprezintă un
factor foarte puternic de revigorare. Acesti oameni, practic nu au apelat la
medici, iar bolile infecţioase şi cele legate de suprarăcire le-au suportat
mult mai usor.
TORSER exercită asupra omului o acţiune perfect similară cu cea a
17
generatorului de câmp de torsiune din partea dreaptă amintit mai sus.
Caracterul unic al TORSER-ului constă în posibilitatea de acţiune
locală şi la distanţă asupra omului şi faptul că nu necesită alimentare
electrică.
Dacă biocâmpul este dereglat, epuizat fondul energo-informaţional al
organelor interne şi al sistemelor din cauza suprasolicitărilor nervoase şi
psihice de lungă durată, atunci chiar şi o utilizare pe termen scurt a
dispozitivului TORSER exercită o acţiune de restabilire simţitoare.

Construcţia dispozitivului TORSER


Din punct de vedere al construcţiei, TORSER este compus din cilindri
concentrici de aceeaşi înălţime, amplasaţi coaxial unul în altul, executaţi
dintr-un material dielectric special, iar în spaţiul dintre aceştia sunt
amplasaţi cilindri de dimensiuni mai mici, fabricaţi
din metale speciale. Aceşti cilindri metalici din
interiorul dispozitivului, cu dimensiunile şi
proporţiile lor geometrice determinate, asigură
formarea unor câmpuri formale complexe de
torsiune.
Spaţiul dintre cilindri este umplut cu un polimer
complex (compoziţia acestuia este know-how), care este supus acţiunii unui
anumit generator activ de câmp de torsiune din dreapta în timpul
polimerizării acestuia, ceea ce permite realizarea polarizării de spin de
dreaptă a biopolimerului care garantează proprietăţile de protecţie ale
dispozitivului.
Pentru ridicarea gradului de sensibilitate a polimerului faţă de
acţiunea câmpului de torsiune, înainte de polarizare, în material se introduc,
unele adaosuri paramagnetice (combinaţii complexe ale cuprului si aurului,
telurului). Moleculele adaosurilor se introduc în catenele polimerului şi,
prin interacţiunea câmpului de torsiune exterior cu câmpul creat de cilindri,
forţează moleculele legăturilor polimerului să se alinieze în direcţia
necesară.
Structura obţinută în felul acesta se păstrează în timpul întăririi
polimerului. Ca rezultat al acestui fapt, câmpul static de torsiune formal al
dispozitivului TORSER se măreşte în mod substanţial, ceea ce-i ridică la
maxim eficienţa.
Dispozitivul TORSER este permis pentru utilizare pe scară largă în
rândul populaţiei, ceea ce este confirmat prin documentele de expertiză
corespunzătoare ale Inspecţiei Sanitar - Epidemiologice de Stat şi ale
18
Comitetului de Stat pentru Standardele Federatiei Ruse si prin Acordul
International.

Elaborarea TORSER-ului a obţinut aprobarea Comitetului pentru Noua


Tehnică Medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii al Federaţiei Ruse, în
cadrul Programului „Security XXI” prezentat de către Academia
Internationala de Bioenergotehnologii si compania NEOTEK.
Astăzi sunt peste 1.400.000 de clienţi mulţumiţi care folosesc acest
dispozitiv. TORSER are o perspectivă uriaşă, întrucât este cea mai buna
invenţie în domeniul sănătăţii şi al tehnologiei la nivel mondial.

TORSER este destinat:

1) Protecţiei biocâmpului omului împotriva


acţiunii nocive provocate de toată aparatura
medicală (fizioterapie, roentgen, radio-chimică,
dentară etc.), de aparatele tehnice precum:
televizoare, computere, aparate de copiat,
imprimante cu laser, cuptoare cu microunde, radio-
telefoane, telefoane mobile, transport electric, autovehicule şi de multe
altele;
2) Neutralizării zonelor geopatogene în locuinţe;
3) Profilaxiei dereglării stării de echilibru a sistemului energo-
informaţional al omului şi armonizării acestuia;
4) Neutralizării influenţelor nocive, emanate de alţi oameni şi de alte
surse nocive.
5) Restabilirii câmpului energo-informaţional al omului ("pompă
energetică").
6) Tratamentului numeroaselor îmbolnaviri.

Cine are nevoie de TORSER?

Absolut toţi oamenii ! De la copii până la bătrâni.


Persoanele care lucrează în situaţii extreme de "stres" şi care iau
hotărâri de mare răspundere:
1) Lucrătorii de Stat, ai Serviciilor Speciale;
2) Cei care lucrează în domeniul mijloacelor de informare în masă
(radio şi TV), jurnaliştii, programatorii, etc.
3) Este necesar, în mod permanent, medicilor şi lucrătorilor din
domeniul medical, profesorilor, biologilor, aviatorilor, oamenilor de ştiinţă,
19
lucrătorilor de la metrou, mine, vânzătorilor, casierilor, lucrătorilor din
bănci, etc.
4) Tinerele femei, în mod deosebit cele gravide;
5) Copiii.
6) Pensionarii.

Efectul formei

Încă de pe vremea atlanţilor se ştia despre existenţa radiaţiei create de


către forma şi masa unui obiect. Ei ştiau să folosească acest fenomen pentru
scopuri dintre cele mai diferite în construcţia clădirilor, piramidelor, a unor
concentratoare speciale, ce aveau forţă magică de intensitate şi destinaţie
diferită - de la cea tămăduitoare, vindecătoare, creatoare până la cea de
ecranare şi de distrugere.
Cercetările din ultimii ani au demonstrat că forţa radiaţiei formei
depinde nu numai de orientarea acesteia în spaţiu, de volum şi masă, dar şi
de timpul şi locul de amplasare a acesteia.
Formele grafice şi fiecare semn desenat radiază. Pentru ca radiaţia să
apară, este suficient să desenezi o linie sub un anumit unghi. Literele şi
semnele, care se studiau în şcolile antice nu s-au creat întâmplător, ci au
reprezentat forţe ale naturii şi au avut nu numai valoare simbolică.
Acestea radiau acea forţă pe care o exprima forma lor. Pentru mărirea
forţei radiaţiei se ia în considerare alegerea materialului: din ce este făcută
o anumită formă, adică se ia în considerare nu numai forma, ci şi
conţinutul. Figurile şi semnele magice reprezintă pentru cei consacraţi în
sensul ezoteric al acestora - nişte acumulatoare de forţe reale şi eficiente.
S-a stabilit că multe embleme ale ordinelor spirituale, ale statelor, ale
mişcărilor religioase şi politice prezintă radiaţii cu anumite caracteristici.
Surse puternice de radiaţii sunt pătratele magice, triunghiurile, anumite
cifre, etc.

Efectul conţinutului

Utilizarea energiei ce vine din cosmos sub formă de radiaţie leptonică


sau cronală poate fi depistată cu ajutorul diferitelor figuri geometrice
folosite drept acumulatori. Unele din cele mai larg utilizate figuri sunt:
cercul, spirala şi piramida. În spectrul energiilor acestor figuri sunt prezente
toate modelele de frecvenţă ale radiaţiilor organelor şi celulelor sănătoase
ale omului.
Tot aşa cum produsele din alimentaţia noastră conţin nu numai
substanţe folositoare, necesare vieţii omului, dar acestea mai poartă şi
20
informaţii despre unde şi cum au fost cultivate, de către cine, cum au fost
transportate, unde au fost păstrate şi prelucrate.
Aşa şi combinaţiile sau legăturile de substanţe minerale (aur, cupru,
metaloide) care sunt introduse in polimerul TORSER-ului îşi poartă energia
informaţională proprie.
Mineralele joacă un rol fiziologic uriaş în însuşi organismul uman.
Intrând în componenţa tuturor celulelor, acestea determină structura
celulelor şi a ţesuturilor, participă la procesul metabolismului intercelular,
în procesele fermentative, menţin presiunea osmotică şi echilibrul acido-
bazic la un anumit nivel.
Microelementele necesare organismului reprezintă catalizatori şi
stabilizatori ai diferiţilor fermenţi, vitaminelor, hormonilor, care ajută la
utilizarea biologică şi absorbţia componentelor neorganice în formă
ionizată. Elementele ionizate şi compuşii acestora exercită o influenţă
deosebită asupra tuturor proceselor din organism. Esenţa lor constă în aceea
că ele ridică gradul de activitate în compuşii lor mai mult decât în stare
separată.
Efectul benefic al elementelor din contrucţia TORSER-ului coincide
cu rezultatele pozitive obţinute pentru acele îmbolnăviri în cazul cărora
homeopaţii recomandă utilizarea suplimentară a acestor metaloide.
Microelementele şi metaloidele conţinute în TORSER, exercită asupra
câmpurilor fizice fine ale omului o influenţă similară influenţei aceloraşi
substanţe din microorganismele la nivel submolecular în homeopatie, ceea
ce ne duce la gândul despre unul şi acelaşi punct de aplicare şi acţiune
asupra omului, adică asupra nivelului energoinformaţional al acestuia.
Această presupunere este confirmată şi prin faptul că efectul pozitiv
de pe urma procedurilor cu dispozitivul TORSER coincide cu acele
indicaţii pentru care homeopaţii recomandă şi utilizează aceste adaosuri în
practica lor în cazul diferitelor boli.
Conform indicaţiilor homeopatice de folosire a acestor metale şi
metaloide, este posibilă prognozarea din timp sau presupunerea efectului
pozitiv al TORSER-ului pentru cele mai diferite îmbolnăviri. Mai mult,
efectul maxim este produs de formă, conţinut în combinaţie cu câmpul de
torsiune din dreapta.
Această îmbinare prezintă nişte caracteristici uimitoare, cu un spectru
cu totul larg, şi exercită o influenţă puternică asupra celor mai răspândite
dereglări ale funcţiilor: psihică, nervoasă, cardiovasculară, respiratorie,
endocrină, a tubului digestiv şi ale pielii.
Propunem să vă facem cunoştinţă cu această analogie conform
principalelor indicaţii privind utilizarea în homeopatie a formelor ionizate
ale acestor metale şi metaloide, care intră în componenţa TORSER-ului.
21
Aurul (Aurum metallicum) a ocupat întotdeauna unul din locurile
importante printre mijloacele medicale homeopatice. Acesta este
recomandat în cazul:
- bolilor psihice şi nervoase: scleroză cerebrală cu depresii, nelinişte,
irascibilitate, epilepsie, meningită;
- bolilor cardiovasculare: stenocardie, aortită, arterioscleroză, boala
hipertonică de gradul II şi III – ş.a.m.d;
- bolilor de ochi;
- bolilor de nas şi urechi;
- bolilor ficatului; ale sistemului osos;
- bolilor feminine: fibroame ale uterului, metrită cronică, vaginită şi
în cazul chisturilor ovarelor şi altele.

Cuprul (Cuprum metallicum) intră în componenţa plantelor şi a


tuturor speciilor de animale. Conţinutul total al cuprului în organismul
omului este de 100-150 mg. În ficatul unui om matur sunt cam 35 mg, în
sânge 5 mg. În eritrocite cuprul se găseşte în combinaţie cu proteina stromei
şi nu în hemoglobină.
Conţinutul de cupru în sânge se modifică în mod ritmic în decursul
celor 24 de ore: cantitatea maximă de cupru se observă la amiază, iar cea
minimă - la miezul nopţii. Mărirea conţinutului de cupru în ser se observă
în cazul bolii lui Basedow, al brucelozei, în cazul unor forme de ciroză
hepatică.
Utilizarea cuprului ca mijloc terapeutic pentru tratarea unei serii de
afecţiuni este cunoscută din vremurile antice. Astfel, de exemplu, medicii
încă din sec. al XIX-lea au folosit cu succes, în scop profilactic împotriva
holerei, purtarea plăcuţelor de cupru pe piept şi pe spate. Toţi cărora au
reuşit să le agaţe aceste plăcuţe de cupru nu s-au îmbolnăvit de holeră. În
homeopatie, preparatele cuprului se folosesc în cazul următoarelor
dereglări:
- boli psihice şi nervoase: coree, meningită, encefalită, arahnoidită,
epilepsie, eclampsie, paralizii, scleroză difuză, nevroze, alcoolism;
- îmbolnăviri cardiovasculare: stenocardie, colaps cu mişcări
spastice, cianoză, endarterită obliterantă;
- îmbolnăviri ale căilor respiratorii: bronşită, tuse convulsivă, cu
accese de tuse până la sufocare şi cianoză, astm;
- boli gastro-intestinale: gastroenterită, vome, diaree cu sânge şi
colici puternici, holeră, dezinterie;
- hepatite, ciroză hepatică cu ascită;
- anemii care nu răspund la tratamentul doar cu fierul.
22
Telurul (Tellurium) este un metaloid rar, care intră în componenţa
TORSER-ului. Pulberea de telur amorf a fost încercată de către Gering şi
introdusă în homeopatie în anul 1850. În componenţa organismului omului
nu a fost descoperit, dar din punct de vedere chimic are foarte multe în
comun cu sulful.
Principalele indicaţii pentru utilizarea lui sunt următoarele:
- bolile nervoase: durerile de cap cu senzaţia de întindere a pielii
capului, durerile nevrotice puternice şi acute sub ochiul stâng,
ameţeli dimineaţa la trezire şi seara înainte de somn, amorţirea în
ceafă şi în partea superioară a gâtului; insomnia cu stare de
somnolenţă şi cu imposibilitatea de a adormi din cauza epuizării
sistemului nervos.
- nevralgia nervului sciatic, cel mai adesea celui din partea dreaptă;
- bolile organelor respiratorii: tuberculoză, laringită în fază
incipientă, tuse dimineaţa, cu expectorarea de mucoasă
transparentă sau uşor cu sânge, faringo-laringită;
- hepatită cronică;
- bolile urechilor: otită purulentă, cu scurgerea puroiului cu miros de
scrumbie;
- bolile de ochi: conjunctivite cu frica de lumină, blefarite cu
îngroşarea pleoapelor, eczema pleoapelor, secreţii caustice;
- bolile pielii: prurit cutanat, erupţii veziculoase între degetele de la
mâini, pruritul palmelor şi în cutele pielii, erupţie veziculară în
grup (Herpes circinatus, Herpes zoster) cu prurit puternic şi cu
dureri, tondantă tricofitică (Herpes tonsurans), psoriazis, acnee,
căderea părului – alopecie areată, seboree largă, transpiraţie
abundentă.

Ţinând cont de aceste indicaţii şi observând efectele pozitive în urma


tratamentului cu TORSER, aproape pentru toate simptomele bolilor
enumerate mai sus, este evident că nu numai forma si câmpul "tratează", ci
şi aceste adaosuri din polimerul TORSER-ului.
Elementele componente ale TORSER-ului neutralizează unele
câmpuri neechilibrate, determinând în mare măsură starea psihosomatică a
omului.
Starea psihosomatică determină interacţiunea şi influenţa planetelor
cu chakrele şi organele omului:

23
Planetele Chakra / Culoarea Organul
Saturn Mulathara (roşie) Splina, auzul

Jupiter Swathistana (orange) Ficatul, mirosul

Marte Manipura (galbenă) Stomacul, muşchii, gustul

Soare Anahata (verde) Inima, vederea

Venus Vishukta (albastră) Rinichii, glanda tiroidă, palparea

Mercur Adjna (azuriu) Plămânii, vederea

Luna Sahasrara (violet) Creierul, vederea

Aceste lucruri se bazează pe principiul că fiecare planetă exercită o


influenţă predominantă asupra naturii proprii şi, în mod corespunzător,
asupra organelor şi sistemelor organismului omului, a cărui bază o
reprezintă.
De asemenea, elementele TORSER-ului, selectate conform legiilor
astrologice, intrând în interacţiune cu organismul, atrag influenţa benefică
într-o proporţie necesară pentru organism, exercitând, în acest fel, asupra
omului acel efect cu caracter unic de revigorare şi însănătoşire.
Bazându-ne pe cercetările ştiinţifice cele mai recente, se cunoaşte
faptul că omul are un biocâmp propriu individual diferit ca mărime şi
intensitate, prin care îşi primeşte influenţa benefică a preparatelor
homeopatice încă înainte de administrarea lor internă.
Dacă apropiem de organismul uman, de punctele biologice active ale
acestuia, un aparat care emană energie pozitiva, atunci acesta începe să
acţioneze la distanţă aproape în acelaşi mod, ca şi cum l-am fi "utilizat",
introdus în interiorul organismului uman.
Exact aceeaşi acţiune realizează şi dispozitivul TORSER asupra
omului, adică acţionează nu numai câmpul de torsiune din dreapta, dar şi
compoziţia metalelor şi metaloidelor, care sunt introduse în polimer.
În homeopatie, doctorul Haneman, cu 150 de ani în urmă, a observat
că, cu cât este mai mică doza (diluţia mai ridicată), cu atât mai repede
bolnavul se va însănătoşi. Şi cu cât este mai ridicată diluţia, cu atât mai
eficientă va fi acţiunea, adică unul şi acelaşi medicament, dar în diferite
concentraţii, va acţiona în mod diferit asupra bolii.

24
Continuând efectuarea analogiei cu homeopatia şi cu acţiunea
dispozitivului TORSER este evident că acţiunea câmpului de torsiune în
combinaţie cu aceste adaosuri complexe, şi încă de la distanţă, oferă un
rezultat pozitiv rapid, fără efecte secundare.

Generatorul câmpului de torsiune TORSER


este indicat pentru:

- Tratamentul oboselii, asteniei, epuizării fizice;


- Îmbunătăţirea randamentului psihic;
- Scurtarea perioadei după boli, intervenţii chirurgicale sau
radioterapie;
- Cresterea rezistentei organismului la infectii;
- Creşterea performanţei fizice, în special la sportivii de
performanţă;
- Tratamentul impotenţei, creşterea libidou-lui;
- Scaderea stresului datorat afecţiunilor nervoase;
- Îmbunătăţirea somnului;
- Tratamentul stărilor depresive;
- Inducerea stării de confort şi stabilitate;

Regulile şi metodele de bază


privind utilizarea TORSER-ului
Ţinând cont de experienţa de utilizare a acestui dispozitiv (4728 de
persoane, din care 1493 bărbaţi, 2648 femei şi 587 copii în decursul
perioadelor de la 1-7 luni, până la 1-4 ani şi peste), s-au analizat materialele
puse la dispoziţie şi cazurile din practică.
În continuare sunt descrise acele cazuri, care sunt confirmate de o
serie de rezultate similare.

Este mai bine ca tratamentele să fie efectuate înainte sau după cel
putin o oră de la masă. Efectuarea tratamentelor este mai bine să fie
începută ziua, dar dacă se face noaptea, este recomandată poziţia întinsă, cu
capul spre Nord.
Începerea cursului de tratament este recomandat să fie făcut imediat
după lună nouă. În lună plină sau lună nouă este mai bine ca tratamentele să
nu fie efectuate sau să fie limitate până la nivelul minim pe zi.

25
Pentru dreptaci dispozitivul TORSER se va lua în mâna stângă sau se
va amplasa în buzunarul stâng. Pentru stângaci, se va ţine în mâna dreaptă,
în buzunarul drept, pe partea dreaptă a corpului.
Daca folosiţi TORSER-ul pentru zona capului, în cazul celor dreptaci
trebuie amplasat dispozitivul în stânga capului, la o distanţă de minim 20-
70 cm; iar în cazul celor stângaci, în partea dreaptă a capului, la aceeasi
distanţă.
Durata în timp este strict individuală şi variază de la 3 minute până la
4 ore. Tratamentele pot fi efectuate în fiecare zi, de 2-3 ori pe zi sau peste
1-2 zile.
TORSER-ul poate fi folosit şi în cazul copiilor nou-născuţi. Însă
acţiunea trebuie să fie mediată prin mamă sau printr-un om matur, care ţine
dispozitivul la el si atinge cu mâna acel loc al copilului, spre care trebuie
îndreptată influenţa de vindecare.
Este interesant de remarcat faptul că acţiunea TORSER-ului poate fi
transmisă nemijlocit prin apă (ca băutură, prin scăldat), hrană, sare, etc.
Este necesar ca în prealabil, în decurs de o oră, dispozitivul TORSER să fie
amplasat în apropierea (20-50cm) hranei, apei, a sucurilor, fructelor, sării,
zahărului, a îmbrăcăminţii, nămolului medicinal. Toate acestea păstrează şi
emană informaţii transmise de către dispozitivul TORSER.

Cum trebuie totuşi aplicat dispozitivul?


Trebuie să relaxăm corpul, să intrăm într-o stare de repaos, să ne
concentrăm asupra petei de lumină dinaintea noastră sau asupra vibraţiilor
de culoare de pe anumite porţiuni ale corpului sau asupra procesului de
respiraţie. De regulă, energia urmează gândirea. Dacă gândirea s-a
concentrat asupra mâinii, se amplifică fluxul de energie în direcţia mâinii,
dacă ne concentrăm asupra piciorului, fluxul merge spre picior.
De aceea, dacă vom ţine TORSER-ul şi vom continua să ne gândim la
neplăceri şi la diferite probleme, atunci energia poate să ne lovească în cap
şi să provoace dureri de cap. Dacă nu vom relaxa corpul, atunci în regiunile
încordate ale corpului curgerea energiei va fi îngreunată şi poate apărea
senzaţia de distensie sau de durere.
Terminând tratamentul cu TORSER, trebuie executate exerciţiile de
încheiere pentru distribuirea uniformă a energiei în corp, în cap. Pentru
aceasta o anumită perioadă de timp (10-15min) vom sta liniştiţi,
concentrându-ne asupra respiraţiei, făcând inspiraţie lentă si adâncă, o
pauza de 5 secunde şi expiraţie. O trecere bruscă din starea de repaos la
operaţii active poate provoca o uşoară ameţeală.
26
Recomandări şi procedee
de aplicare ale TORSER-ului

Recomandările practice privind utilizarea dispozitivului TORSER au


fost întocmite sub formă de tabel-schemă, dedicate unor anumite tipuri de
boli. Schemele anexate au un caracter de recomandare şi trebuie să fie
privite nu ca o dogmă, ci ca un îndrumar pentru activitate, ca un ghid.
Se înţelege că utilizarea se va face ţinând cont de starea individuală, în
fiecare caz concret, luând în considerare tratamentul ales, modificat în mod
constant în procesul de tratament. Reamintim şi subliniem că dispozitivul
TORSER nu este un panaceu împotriva tuturor maladiilor, ci este un
dispozitiv care accelereaza procesul de creare a condiţiilor pentru
vindecarea organismului, pentru întărirea semnificativa a sistemului
imunitar şi pentru prelungirea vieţii active.
Aplicarea acestui aparat nu anulează recomandarea metodelor de
tratament tradiţional, ci reprezintă o metodă ajutătoare, complementară de
tratament, care, în mod substanţial, influenţează mărirea şi accelerarea
eficienţei terapiei efectuate. S-a observat că efectul de amplificare
terapeutic îl dă asocierea dispozitivului TORSER cu fitopreparate.

Deosebit de eficient este tratamentul în combinaţie cu produse


homeopate şi cu suplimente alimentare, cu antioxidanţi de diferite forme.
Reamintim că, în cazul utilizării TORSER-ului, este mai bine ca în primele
trei zile acesta să fie utilizat la o anumită distanţă de corp, şi anume de la 10
la 90 cm (in faţa calculatorului, pe frigider, televizor, sub pat, sub pernă,
etc.).
Timpul se mareste treptat de la 25 de min până la 10-12 ore pe zi.
După aceea, se va trece la o aplicare locală (în buzunar, în mână sau pe
zona organului bolnav, treptat mărind durata de utilizare în fiecare zi.

Toate simptomele stării de disconfort, apărute ca urmare a acţiunii


patogene pentru organismul uman, au fost împărţite, în mod convenţional,
pe trei niveluri:
- nivelul psiho-informaţional;
- nivelul energo-informaţional;
- nivelul motor şi de forţă.

Pornind de la această clasificare:


1) Acţiunea la distanţă este mai bine să fie folosită asupra stării
nivelului psiho-informaţional;
27
2) Asupra dereglării nivelului energo-informaţional este mai bine să se
efectueze îmbinarea acţiunii locale şi a celei de la distanţă;
3) Acţiunea locală este folosită cel mai des la nivelul locomotor şi
muscular;

Pentru amplificarea acţiunii dispozitivului TORSER (sau de la două


dispozitive), este necesar ca acestea să fie amplasate în felul următor:
1) unul în faţa celuilalt (de exemplu în cazul pneumoniei);
2) sub unghi drept (în cazul durerilor de articulaţie);
3) paralel unul faţă de celălalt (în cazul sindromului radicular).

Efectul aşteptat în urma utilizării dispozitivului apare la toţi în mod


diferit şi se observă:
1) O reacţie foarte rapidă după 5-30 min;
2) O reacţie rapidă a organismului - de la 2 la 7 zile;
3) Reacţie medie, moderată de la 7 la 60 zile;
4) O reacţie de lungă durată, latentă, uneori o reacţie neobservată - de
la 60 de zile şi peste - poate să se producă cu acutizări.
Alegerea metodelor propuse pentru aplicarea TORSER-ului, conform
schemei, în cazul diferitelor boli vă va ajuta, la început, să găsiţi o cale
optimă de a obţine un efect maxim de însănătoşire şi de tratament. În timpul
servirii mesei este de preferat ca TORSER să fie amplasat în mijlocul
mesei.

Avertizări, atenţionări
Încă o dată reamintim că nu există, în mod practic, contraindicaţii,
dar:
1) Se va începe utilizarea aparatului, cel mai bine la distanţă şi se va
mări zilnic de la 25 minute la 2 ore şi peste, ţinând cont de starea
individuală a bolnavilor şi de simptomatica ce se modifică în fiecare zi în
procesul de tratament, ceea ce crează un tablou mai rapid al adaptării
câmpurilor fizice fine ale bolnavilor;
2) În cazul acutizării simptomaticii în procesul de tratament este
necesar de a se reduce timpul de acţiune şi numărul de şedinte pe zi, până la
anulare pentru câteva zile a tuturor tratamentelor;
3) După o perioadă de acutizare se recomandă aplicarea dispozitivului
TORSER în regim economic, în scopul adaptării organismului;
4) S-a remarcat că la unii pacienţi foarte sensibili, după procedura cu
dispozitivul TORSER, pot apărea unele reacţii locale - pe mână, pe piept,
pe coapse şi în alte locuri. Se simte într-o zonă limitată de hiperemie
28
amplificată fără durere şi fără temperatură. Acestea nu sunt arsuri! Acestea
sunt nişte zone de reacţie rapidă, locală ale receptorilor de căldură periferici
ai pielii.
5) La copii se va începe întotdeauna acţiunea la distanţă a aparatului
TORSER, fără contact sau cu ajutorul unui om matur, de la l la 20 minute,
cu mărirea treptată a perioadei de aplicare;
6) Sunt posibile şi aşteptări de rezultate exagerate de pe urma acţiunii
dispozitivului şi o evaluare neadecvată a manifestărilor normale ale
dinamicii simptomelor bolilor. Trebuie să ţineti cont că TORSER este un
mijloc auxiliar în cadrul unui tratament complex!

Principalii participanţi la cercetările ştiinţifice


pentru verificarea şi implementarea
dispozitivului TORSER.
Pe parcursul a 12 ani, proprietăţile de protecţie ale acestui dispozitiv,
caracterul lui sigur în contact cu utilizatorul, au fost verificate în cele mai
prestigioase instituţii ştiinţifice, medicale şi tehnice din 26 de ţări.
A fost obţinut un număr mare de expertize favorabile şi procese
verbale de atestare corespunzătoare.

• Institutul de Medicină (Moscova).


• Academia de Reglementare Medicală şi Socială (Ucraina).
• Institutul de Cercetare Ştiinţifică pentru Obstetrică şi Pediatrie
(SUA).
• Institutul de Stat de Cercetare Ştiinţifică şi de Încercări în domeniul
Medicinii Militare din cadrul Ministerului Apărării al Federaţiei
Ruse.
• Academia de Medicină Cosmică (Rusia).
• Universitatea de Stat de Pediatrie (Ucraina).
• Centrul Oncologic Naţional (Suedia).
• Universitatea din Kuopio (Finlanda).
• Centrele de medicină complementară din 26 de ţări ale lumii.

29
Metode de aplicare a dispozitivului TORSER
în cazul diferitelor boli
Bolile Locul unde Timpul de Durata curei
se aplică acţionare de tratament
1 2 3 4 5
2 Psihoze În partea Se va 3-12 luni
frontală începe cu
dintre 5 minute,
sprâncene mărind
sau la peste o zi
distanţa de cu 15-20
50-90 cm, de minute
lângă până la
pernă 24 de ore
3 Nevroze --- ” --- --- ” --- --- ” ---

4 Depresii În --- ” --- --- ” ---


regiunea
plexului
solar sau
în
buzunar,
ori la
5 Alcoolism distanţă, --- ” --- --- ” ---
lângă
pernă

Psihastenii În --- ” --- --- ” ---


(sindromul de regiunea
oboseală) plexului
solar sau
în
buzunar,
ori la
distanţă
lângă
pernă sau
pe
regiunea

30
ficatului

Insomnii În partea Pe durata Până la


frontală întregii restabilirea
dintre nopţi somnului
sprâncene
sau la
distanţă,
lângă
pernă,

7 Somnolenţa În partea Pe durata Până la


frontală întregii zile restabilirea
dintre tonusului
sprâncene

Dereglări În Permanent, De la o lună


encefalopatice buzunar, la picioare la 12 luni
(traumatisme lângă sau la
cranio- plexul căpătâi
8 cerebrale, solar sau
comoţii lângă
cerebrale, pernă, la o
dureri de cap) distanţă de
50-90 cm

Dereglări de În buzunar O zi da o zi 12 luni şi mai


vedere sau pe nu sau mult
(miopie, regiunea permanent
astigmatism, ochilor începând
conjunctivită) cu 5
minute
până la 24
de ore
31
9 Infecţii Local – Se va Până la
respiratorii pe zona începe cu 5 dispariţia
virale acute, cutiei minute completă a
gripă, angină, toracice adăugând simptomelor
highmorită, sau pe căte 10
sinuzită regiunea minute în
frontală, gâtului, pe fiecare zi
glosită, zona până la 24
amigdalită nasului, a de ore pe zi
cronică, cefei
vegetaţii
adenoide

10 Alergii, Pe Se va --- ” ---


nerodermite, regiunea începe cu 5
psoriazis, plexului minute. Se
eczeme, solar – vor adăuga
seboree local, sau câte 5
la distanţă, minute în
la căpătâi, fiecare zi
la 50-80 până la 24
cm de ore

Sindromul Pe zona --- ” --- Până la


11 dureros şi dureroasă dispariţia
starea post (local) durerilor
operatorie

12 Tractul Pe zona Se va De la 3 zile


gastro- sau începe cu 5 până la 6
intestinal – organul minute, luni
gastrite, ulcer dureros adăugând
duodenal, sau la căte 20 de
colecistite distanţă, minute în
acute şi lângă fiecare zi
cronice căpătâi, la până la 24
calculoase, 50-90 de de ore
colită cronică cm
noaptea

32
13 Aparatul uro- --- ” --- --- ” --- Până la
genital – ameliorarea
cistită, stării
pielonefrită,
pielită

14 Aparatul Pe De la o oră Până la


respirator – regiunea la 24 de ore dispariţia
bronşite, pieptului simtomelor
pneumonii, (în faţă,
astm bronşic sau în
spate, pe
segmentul
pieptului şi
al coloanei
vertebrale)

15 Bolile cardio- Se vor De la 1-5 Până la


vasculare: începe minute, ameliorarea
primele treptat (în stării
şedinţe la funcţie de
Hipertonie distanţă, senzaţia de
de la 1 confort) se
minut la vor adăuga
15-25 de în fiecare zi
minute căte 10-20
Hipotonie Local – pe de minute,
regiunea până la 24
Tahicardie sternului de ore, sau
în faţă (în peste o zi
Tahiritmie zona
inimii) sau
Bradicardie se va lua în
mâna
Starea de post stângă şi
infarct se va
relaxa; sau
la distanţă
la capătul
patului sau
deasupra
33
patului

16 Bolile Pe plexul De la 5 Până la


endocrine: solar minute îmbună-
adăugând tăţirea
Diabet câte 20 de indicato-
zaharat minute de rilor
2, 3 ori pe zahărului
zi, la 2 ore,
în funcţie
de senzaţie

Hiper- şi Local – pe --- ” --- Până la


hipo- funcţia regiunea amelioararea
glandei glandei stării
tiroide tiroide; la
distanţă –
la capătul
patului la
20-40 de
cm

Sarcina toxica Pe De la 5 Până la


segmentul minute, ameliorarea
sacrat adăugânt stării
inferior câte 20 de
sau la minute
distanţă, până la 24
lângă de ore, în
picioare la funcţie de
30-50 cm senzaţii se
poate şi
accelera

Sterilitate Local – pe --- ” --- --- ” ---


regiunea
uterului

Mastopatii Pe --- ” --- --- ” ---


regiunea
glandei
34
mamare
(local)

Anexite Pe --- ” --- --- ” ---


regiunea
anexelor

Prostatite --- ” --- --- ” --- --- ” ---

Dereglarea Pe --- ” --- --- ” ---


ciclului regiunea
menstrual anexelor
(eroziuni, sau a
fibromiome, uterului,
endometrioză, sau pe
chlamidoză, regiunea
kraurozis) lombo-
sacrată

Dereglările Regiunea --- ” --- --- ” ---


sexuale lombo-
(impotenţă, sacrată, --- ” --- --- ” ---
frigiditate) sau partea
inferioară
a
abdomenu-
lui sau la
distanţă –
50-90 cm

17 Procese Pe De la 5 --- ” ---


tumorale, regiunea minute la
tumorii şi 24 de ore,
pe treptat
segmentul
de
proiecţie al
coloanei
vertebrale

18 Modificările Pe zona Se va Până la


35
bolilor dureroasă începe cu dispariţia
sistemului (local) 30 de simptomelor
osteo- minute,
muscular şi al adăugând
celui căte 2 ore
tendinos: până la 24
Mialgii de ore
(dureri zilnic
musculare)

Radiculită Pe zona --- ” --- --- ” ---


lombosacrată dureroasă
acută şi pe
segmentul
lombo-
sacrat al
coloanei
vertebrale.
Sub unghi
drept 2
aparate

19 Scleroză --- ” --- --- ” --- --- ” ---


difuză

Modificările Sub unghi Zilnic sau --- ” ---


sistemului drept pe peste o zi
osteo- zona
articular: dureroasă
Artroza şi pe
segmentul
lombo-
sacrat al
coloanei
vertebrale
(o zi da, o
zi nu)

20 Artrozo- zona --- ” --- --- ” ---


artrită dureroasă
deformantă şi pe
36
segmentul
lombo-
sacrat al
coloanei
vertebrale
(o zi da, o
zi nu)

Bolile --- ” --- Se va --- ” ---


coloanei începe cu 2
vertebrale: ore
Osteocon- adăugând
droză câte 2 ore
Osteoporoză până la 24
de ore

Radiculită Pe --- ” --- --- ” ---


lombo sacrată segmentul
cronică lombo-
sacrat al
coloanei
vertebrale.

21 Alergii, În fiecare Se va 2-6 luni până


diateze, zi începe de la dispariţia
neuroder- pe plexul la un simptomelor
mite, acnee solar; fără minut,
juvenilă contact, la adăugând
o distanţă în fiecare zi
de 30-50 câte 10
cm sub minute
pat, la până la 10
picioare ore pe zi

22 Diabetul --- ” --- --- ” --- 2-6 luni până


zaharat sau la dispariţia
noaptea, la simptomelor
circulatorie pe picioare sau
regiunea şi vom ameliorarea
ombilicală adăuga simtomelor
(a plexului câte 3
37
sacrat) minute
noaptea la până la 12
picioare, ore pe zi
sub pat

23 Excitabilitate Noaptea la 10-12 ore --- ” ---


nervoasă picioare, în timpul
ridicată (12- sub pat somnului
15 ani)

24 Copii care au Pe De la 5 Până la


stat în zone cu regiunea minute la ameliorarea
nivel ridicat plexului 24 de ore stării
de radiaţii solar, sub
pat,
noaptea

Rezultatele utilizării dispozitivului TORSER


Există o anumită experienţă în
utilizarea aparatului TORSER în
tratamentul complex a peste 4700 de
oameni, unde au intrat observaţiile şi
autoobservaţiile medicilor şi ale
bioterapeuţilor; autoobservaţiile
voluntarilor şi ale pacienţilor. A fost
determinat un anumit grad de protecţie a fara protectie cu TORSER
câmpurilor fizice fine ale omului şi
următorul efect de însănătoşire şi de
tratament pe 3 niveluri ale biocâmpului omului.

În tratamentul complex al bolnavilor au intrat: o dietă şi un regim


alese în mod individual prin iridodiagnostic.
Sub influenţa acestui tratament complex, în combinaţie cu influenta
dispozitivului TORSER se lărgeşte, se uniformizează şi se fortifică
semnificativ stratul informaţional-energetic de protecţie al biocâmpului

38
omului, care îl protejează de energii interne şi externe anomalice ale
mediului înconjurător, fapt demostrat de măsurătorile punctelor energetice.
De regulă, la început au fost remarcate reacţii pozitive ale sistemului
nervos şi ale celui psihic, după care s-au manifestat şi modificări somatice.

Analizând acest material, putem remarca următoarea dinamică


pozitivă a simptomelor bolilor la nivel psiho-informaţional:

- La 87% dintre bolnavi au scăzut: excitabilitatea, irascibilitatea,


tensiunea internă.
- La 96% a fost remarcat un efect sedativ de calmare, somnul se
prelungeşte chiar din primele zile; uneori omul dormind, cu mici
pauze, până la 2-3 zile la rând, ca şi cum „ar vrea să se sature de
somn”. Somnul devine profund, scăzând ca durată (începe să se
sature de somn în 5-7 ore).
- La 98% din pacienţi a scăzut astenia generală, sindromul de
oboseală. Scad în intensitate, iar uneori dispar complet stările
depresive şi reacţiile depresive la 53% dintre bolnavi. Apare un
sentiment de bucurie, fericire şi optimism.
- La 96% dintre bolnavii aflaţi sub observaţie au dispărut complet
sau au devenit mai rare durerile de cap şi ameţelile.
- La 17% dintre bolnavi, lent (în decurs de 8-12 luni), au scăzut în
intensitate zgomotul, sunetul, foşnetul, sunetul de apă curgătoare
din cap şi urechi.
- La 23% din cazuri s-au ameliorat simţul olfactiv şi senzaţia de gust
în gură, au scăzut fierbinţeala şi uscăciunea în gât, gustul de metal,
arsuri, salivaţia; s-a observat curăţarea limbii, a sinusurilor
highmoritice. Acest lucru s-a produs, deseori, prin acutizări
neînsemnate.
- La 15% dintre cazuri s-a remarcat o creştere a gradului de acuitate
a vederii (cel mai des la bolnavi cu dioptrii +).
- La 90% s-a observat o ameliorare generală a stării după
traumatismele cranio-cerebrale cu comoţie cerebrală.
- La 34% dintre bolnavi s-a observat o scădere iar uneori dispariţia
ticurilor, a spasmelor, a tremorului capului şi al extremitaţilor.

Dinamica simptomelor bolilor la nivelul energo-informaţional a


fost următoarea:
39
- La 45% din cei supuşi observaţiei s-a remarcat că în perioadele de
timp rece (toamnă, iarnă) nu au suferit de infecţii respiratorii virale
acute şi de gripă.
- La 2% au scăzut în intensitate reacţiile alergice; polinozele,
psoriazisul, eczemele şi seboreea.
- La 92% dintre bolnavi s-a observat un efect antiinflamator şi
reducerea sindromului de durere şi de endem (dureri de articulaţii
în zona lombo-sacrată), cât şi după operaţiile la articulaţii şi în
regiunea abdominală (apendicită, laparotomii şi altele, cât şi după
operaţii de hernie de disc (intervertebrală)).
- La 3% dintre cei cu operaţii de tumori s-a remarcat că perioada
postoperatorie se reduce de două ori, cu rare complicaţii.
- La 20% dintre bolnavi s-au redus în intensitate procesele
inflamatorii în cazul gastritelor şi ulcerului duodenal, cu vindecarea
accelerată şi epitelizare a ulcerului fără cicatrici.
- La 38% dintre bolnavi s-a observat o ameliorare în cazul astmului
bronşic.
- 59% dintre bolnavi au scăpat definitiv de cistite şi pielo-nefrite.

O atenţie deosebită am vrea să acordăm rezultatelor cercetării


sistemului cardio-vascular:
În cazul hiper- şi hipotoniei cu tahiaritmii este necesar ca dispozitivul
TORSER sa fie aplicat la distanţă, pe timp de noapte. Aparatul se
amplasează la capul patului sau sub pernă, în primele 3-5 nopţi. După
aceea, se va lua în mâna stângă, bolnavul se va relaxa şi îl va ţine de la 15
minute, adăugând apoi în fiecare zi câte 10-15 minute până la îmbunătăţirea
stării.
De regulă, starea generală începe să intre în normal; se răresc crizele
şi intensitatea lor, se normalizează ritmul şi funcţionarea inimii. Acest lucru
a fost remarcat aproape la 60% dintre bolnavi. Expunerea începe cu doze
foarte mici – de la 10 pana la 30 de minute, repetând procedura după 5-6
ore.
În cazul utilizării dispozitivului TORSER s-au observat două cazuri
de îmbunătăţire a ritmului cardiac după prima procedură. În starea de post-
infarct cu blocul ramurilor fasciculului lui Hiss, bine acţionează
dispozitivul TORSER în regim de cruţare (câte 10-15 minute la 5-6 ore, în
fiecare zi, sau o dată la 2 zile).

Un loc deosebit îl ocupă modificările sistemului endocrin:

40
S-a observat primă şi clară tendinţă de normalizare la 20% dintre
pacienţi a funcţiei pancreasului, adică se normalizează zahărul din sânge
(bineînteles, în cadrul unui tratament special şi complex), chiar şi la
bolnavii dependenţi de insulină se reduce administrarea insulinei de la 24-
50 unităţi la 2 unităţi pe zi.
La 35% dintre bolnavi s-a remarcat normalizarea hiper- şi hipo-
funcţiei glandei tiroide.
La 11% s-a observat scăderea lentă a mastopatiei.
La 26% dintre cazuri, in decurs de 3-7 luni, s-a remarcat normalizarea
dereglării ciclului menstrual fără hemoragii. Se normalizează hemoragiile
disfuncţionale pe parcursul a 2-3 cicluri menstruale. Se înregistrează
ameliorarea cursului şi a vindecării eroziunilor colului uterin,
endometriozelor, a chlamidozei.
La 10% dintre cazuri s-a observat amelioararea stării în cazul
sarcinilor toxice. Se recomandă numai acţiunea la distanţă asupra
femeilor gravide.
Dereglările sexuale dispar peste 3-12 luni, creşte libidoul, potenţa, atât
la bărbaţi, cât şi la femei. Utilizarea regulată a dispozitivului TORSER da
un puternic impuls stimulator sistemului de protecţie şi secreţiei de hormoni
vitali, incluzând hipotalamusul, glandele suprarenale, pancreasul şi prostata.

Dinamica simptomelor bolilor nivelului motor şi de forţă este


următoarea:
- Se observă o ameliorare evidentă în 28% din cazuri la artroză, artrite
şi
radiculite sacrate, osteocondroze şi osteoporoze;
- Într-o serie de cazuri simptomele sclerozei difuze s-au redus până la
posibilitatea persoanei suferinde de a se deservi şi deplasa în mod
independet.
- În cazul bolii Parckinson s-a observat scăderea tremurului
extremităţilor şi
al capului.

Bolile copiilor
Primele şedinţe de utilizare a dispozitivului TORSER pentru copii
pana la 3 ani trebuie facute la distanţă, de la 10 cm la 90 de cm, mai bine ca
dispozitivul să fie pus sub pătuţ sau lângă capul patului.
- Cel mai rapid efect s-a observat la copii cu un grad ridicat de
excitaţie nervoasă, cel mai adesea la nou-născuţii cu hipertonus, la
41
adolescenţi de 12-16 ani. La aproape 90% din cazuri, copiii devin
mai liniştiţi şi mai echilibraţi, se reduc accesele de dureri de cap,
„colicile” în abdomen, dereglările şi disconfortul la stomac.
- La 80% dintre cazuri s-a micşorat enurezisul.
- La 35% din cazuri s-au jugulat aproape complet crizele de astm
bronşic.
- La 60% dintre copii au scăzut alergiile, diatezele. La 8% din
adolescenţi a dispărut complet acneea juvenilă. Adenoidele au
dispărut la 6%.
Forma cerebrală a poliomelitei: s-au ameliorat la fiecare al zecelea
copil mersul, auzul, vorbirea, a crescut gradul de inteligenţă.
- La copii, în 7% din cazuri, diabetul zaharat a scăzut până la cifrele
minimale (5,1) şi nu s-a mai ridicat, cu condiţia respectării dietei şi
a regimului adecvat.
-

În felul acesta, ca urmare a utilizării în cadrul unui tratament complex


cu aparatul TORSER, fluxurile de energie devin palpabile şi se supun
controlului. Dacă, după cura de tratament se va continua utilizarea
TORSER-ului o dată la două zile, atunci, în afară de efectul profilactic, cu
timpul pot fi descoperite funcţii ascunse: îmbunăţirea vederii, a auzului, a
simţului olfactiv, a sensibilitaţii generale, se amplifică intuiţia şi conectarea
periodică la diferite canale informaţionale.
De aceea, fiţi atenţi în permanenţă la starea dumneavoastră generală şi
nu abuzaţi de „doze” foarte mari, nu uitaţi de dezvoltarea calităţilor
spirituale proprii, reducând propriul egocentrism.
Este greu de apreciat acel folos, pe care este în masură să vi-l ofere
dispozitivul TORSER, în special celor care se ocupă de autodezvoltare, de
curăţarea organismului de reziduri, prin cele mai diferite metode, cu
suplimente alimentare sau prin înfometare medicală, prin microbiotică, prin
băi cu apă rece, autoreglare psihică, yoga, etc.
Utilizarea dispozitivului TORSER amplifică, în mod substanţial,
efectul unor astfel de practici şi permite accelerarea în atingerea succesului.

Contraindicaţii privind utilizarea dispozitivului TORSER practic nu


există. Unica regulă în cazul utilizării acestui dispozitiv: nu trebuie să fie
aşteptat un rezultat exagerat. Trebuie să întelegem, că acesta reprezintă o
metodă auxiliară de protecţie şi de acţiune în cadrul unui tratament

42
complex, ales individual pentru fiecare bolnav, metodă care dă posibilitatea
de a se obţine rapid un efect pozitiv fără efecte secundare.
Este minunat şi faptul că putem să propunem, cu toată răspunderea, o
abordare unică şi complet nouă a utilizării TORSER-ului în cazul celor mai
diferite boli, atât pentru persoane mature, cât şi pentru copii.

Aprecierea funcţionării dispozitivului TORSER

1. Foarte bună – au răspuns 3740 persoane.


2. Bună – au apreciat 976 persoane.
3. Satisfăcătoare – 12 cazuri.

Cazuri din practică şi observaţii


privind utilizarea dispozitivului TORSER

Observaţiile medicilor

*** Mi-am vindecat sarcoidoza la plămâni, confirmată exact prin


roentgenografie. În decurs de câţiva ani, m-am tratat cu toate mijloacele
accesibile în medicină. Nu am avut rezultate pozitive.
În anul 2001 am aflat despre generator torsionic. În decursul unui an,
l-am purtat la mine în permanenţă. Vindecarea a fost înregistrată prin date
clinice şi de laborator.

*** Bolnavul K., 42 de ani, pilot. Diagnostic: hepatită cronică persistentă.


Anamneza: era bolnav de hepatită cu o etiologie neclară de circa 1,5 ani. În
urma primei delegaţii de lungă durată în Egipt, acutizările bolii apăreau
aproape lunar şi dispăreau singure, fără un tratament special.
Cu 3 luni în urmă la acest bolnav a fost diagnosticată o gastrită
cronică erozivă pe care o trata cu almagel şi cu alte preparate similare.
Ultima înrăutăţire a stării generale a apărut ca urmare a abuzului de alcool:
dureri de stomac, greaţă permanentă, uneori cu vărsături, o slăbiciune
generală bruscă, dureri de cap, insomnii, instabilitate a stării psihice,
irascibilitate, negativism, arsuri, absenţa poftei de mâncare.
În analiza sângelui: bilirubina normală, dar totuşi ceilalţi indicatori au
fost cu mult peste normal, proteinele, de asemenea, peste normal.
Din prima zi de tratament metoda de bază a fost TORSER-ul.
Bolnavul a adormit cu dispozitivul în mână pentru 2 ore. După trezire,
43
starea lui s-a îmbunăţit. Au dispărut arsurile, greaţa, a scăzut în intensitate
slăbiciunea, a apărut pofta de mâncare.
În ziua următoare şi-a procurat bucuros un dispozitiv TORSER
propriu şi nu s-a mai despărţit de acesta pe toată perioada de tratament,
remarcând o ameliorare substanţială a stării sale generale cu fiecare zi care
trecea, echilibrarea şi creşterea tonusului general al organismului.
A utilizat acest aparat nu în mod permanent, ci câte 20, 30 de minute,
cu pauze de 1,5-2 ore, în funcţie de starea pe care o avea. Bolnavul,
personal, a apreciat TORSER-ul ca un „dispozitiv minunat” şi l-a luat cu el
în următoarea delegaţie de lungă durată în Africa. Înainte de plecare, în cea
de-a opta zi de tratament, a fost efectuată analiza sângelui: transaminazele,
proteinele si urina – aveau indicatori normali.
Medicii s-au mirat de faptul că, în decurs de opt zile, s-a putut
restabili funcţia ficatului. Bolnavul însuşi şi-a apreciat starea ca bună, el
considerându-se apt de muncă, starea lui a revenit aproape la normal. A
plecat vioi, plin de viaţă şi echilibrat.
Termenul scurt de şedere a acestuia nu ne-a permis să efectuăm cele
10 şedinţe de tratament necesare, obişnuite dar analizele sângelui, ale urinei
şi starea lui generală ne-au demonstrat că efectul medical dorit a fost atins,
mai mult, într-o perioadă de timp foarte scurtă, în special, în ceea ce
priveşte restabilirea funcţiilor ficatului.

*** Pacienta H. nu a putut mult timp să rămână însărcinată, iar când a


rămas gravidă a simţit o senzaţie persistentă de disconfort.
La analiza cu ultrasunete sarcina nu a fost descoperită şi numai peste
şase săptămâni, la următoarea analiză cu ultrasunete, a fost stabilită sarcina.
Înainte de sarcină şi în timpul acesteia, pacienta a folosit preparate
anticoncepţionale hormonale (din ultima generaţie). Pe fondul înrăutăţirii
stării generale, durerile în regiunea anexelor şi întârzierea ciclului
menstrual au obligat-o să se adreseze medicilor, care au scos în evidenţă
dereglarea codului genetic în AND-ul fătului, provocată de efectuarea
analizei cu ultrasunete şi de folosirea anticoncepţionalelor hormonale.
Utilizarea dispozitivului TORSER, în decurs de o lună, a înlăturat la
această pacientă senzaţia de disconfort. După alte trei luni s-a observat
restabilirea codului genetic în AND-ul fătului, sarcina decurgând normal.

*** Pacienţii G. şi S. s-au adresat şi s-au plâns de dereglarea somnului,


exprimată prin faptul că adormeau târziu, somn superficial, cu treziri
repetate noaptea oboseală accentuată dimineaţa.
Aplicarea dispozitivului TORSER, pe timp de noapte, sub pernă, a
restabilit somnul normal, după două săptămâni.
44
Pe propria persoană a remarcat că oboseşte mult mai puţin după ce a
lucrat la calculator şi a devenit mult mai liniştită. Simte că este protejată!

*** O femeie gravidă de 22 de ani a remarcat o slăbiciune bruscă. La


computer măsurătoarea energetică a fost foarte joasă - 40 (norma este de
50-60). A utilizat TORSER câte 30 de minute în fiecare zi în decurs de 3
săptămâni. Ca rezultat, s-a înviorat, a devenit veselă şi optimistă.

*** La 25 de pacienţi: aceleaşi reclamaţii – dureri sâcâitoare în regiunea


inimii, aritmii, dispnee, funcţionalitatea inimii scăzută (la EKG), oboseală,
tesiune arterială 80 şi 40, „musculiţe” în ochi.
Au utilizat TORSER câte 30 de minute în fiecare zi, cu adăugarea a
câte 30 de minute, până la 2 ore. Toţi indicatorii, la calculator, intră dintr-o
dată în „zona sănătăţii”; nu mai există aritmii, dureri de inimă şi în ochi.

*** Bolnavă, 68 de ani, i s-a indicat regim la pat, a suferit infarct de


miocard, dureri de inimă, nu avea putere, lua câte 10 tablete de
nitroglicerină pe zi. A folosit TORSER, câte 30 de minute de 5-6 ori pe zi.
Peste 2 săptămăni au încetat durerile, a apărut puterea, a început să
meargă, iar nitroglicerina o mai ia din când în când, câte 1-2 tablete pe zi,
destul de rar.

*** Bolnava D., 73 de ani, cu artroză la articulaţia coxo-femurală dreaptă


(nu putea să-şi ridice mâna). O durea îngrozitor, era foarte irascibilă.
Poartă dispozitivul TORSER în permanenţă – durerile şi irascibilitatea
au scăzut în intensitate, a început să zâmbească mult mai des.

*** La un profesor, aflat la casa de vacanţă, a început o hemoragie


disfuncţională din uter. A aşezat pe abdomen dispozitivul TORSER şi peste
5 ore hemoragia a încetat.
Tot la această pacientă s-au remarcat crize dese pancreatice, de fiecare
dată chemând salvarea. La recomandarea medicului, a aplicat pe abdomen
dispozitivul TORSER. După 20 de minute, criza a scăzut brusc şi a încetat.
În decurs de două săptămâni, crizele nu au mai reapărut.

*** Bonava V., de 61 de ani, suferea de diabet zaharat, era dependentă de


insulină după o operaţie (gangrenă la laba piciorului). A fost utilizat
dispozitivul TORSER, pe zona operaţiei. Bolnava a fost externată din spital
cu mult mai repede decât ceilalţi bolnavi, starea generală s-a
îmbunătăţindu-se în fiecare zi, în decurs de 2 luni.

45
Autoobservaţii ale pacienţilor

*** Un bolnav de 50 de ani avea stenoza vaselor creierului.


A utilizat TORSER: aproximativ după 3-5 minute din primele şedinţe
a început un zgomot în cap, o uşoară ameţeală; după aceea toate au scăzut
în intensitate, a apărut liniştea.

*** Femeie de 88 de ani. Petrecea mult timp în faţa televizorului, suferea


de dureri de cap. După 3-4 zile de purtare permanentă a TORSER-ului
asupra sa, au trecut durerile de cap. După 4 săptămâni avea un somn şi o
dispoziţie foarte bună.

*** Programator, utilizează TORSER în cazul dereglării somnului şi


pentru înlăturarea durerilor de osteocondroză şi gastrointestinale;
„TORSER folosesc periodic, în cursul zilei, cand lucrez la calculator,
câte 6-8 ore”.
Rezultatele: au dispărut complet durerile de cap, s-a diminuat
oboseala ochilor, s-a normalizat somnul, a crescut capacitatea de muncă, a
trecut guturaiul alergic şi, pe parcursul unui an întreg, nu a avut nici un caz
de boli virale acute, angină şi gripă; s-a normalizat funcţionarea tractului
gastro-intestinal.
Aprecierea TORSER-ului – excelentă!

Pacientul cu probleme de
circulatie sangvina, dureri în regiunea
inimii, tahicardie, funcţionalitatea
inimii scăzută.
A purtat TORSER-ul in
buzunarul stang timp de 8 luni si s-a
vindecat definitiv.
Se poate observa campul
energetic foarte puternic in partea
stanga (in imagine in partea dreapta),
iar in regiunea inimii s-a creeat un
surplus protector de energie.

46
*** Bolnava K., 52 de ani. Infarct miocardic, dureri permanente şi
junghiuri în regiunea inimii.
Am utilizat dispozitivul TORSER câte 30 de minute, pe parcursul a
trei zile, iar după aceea, în mod permanent, toată ziua. Durerile au dispărut,
fără medicamente.

*** Femeie, 64 de ani, diagnostic: osteocondroză a 9-12 vertebre, mari


dureri de spate, fatigabilitate, zone locale dureroase la presare.
Acţiunea timp de 7 zile a dispozitivului TORSER: prin aplicarea în
timp de noapte pe coloana vertebrală a dat rezultate fantastice – durerile au
dispărut. A rămas doar un singur punct dureros.

*** Bărbat, 56 de ani, prin aplicarea dispozitivului circa 30 minute pe


partea dreaptă în zona ficatului – au trecut durerile de ficat şi a vezicii
biliare.

*** Un antrenor s-a intoxicat cu mâncare. Utilizarea TORSER-ului de la


30 minute până la 2 ore a înlăturat complet simptomele durerilor puternice,
greaţa şi starea accentuată de slăbiciune.

*** Bolnavul K, 50 de ani, după externarea din spital, cu diagnosticul de


cancer la ficat cu metastaze.
A ţinut TORSER-ul în mod permanent. După o săptămână a început
să mănânce, a apărut forţa. Iar după 5 luni a fost operat de ulcer perforat la
stomac.
În timpul operaţiei, medicul care l-a operat pe acest bolnav nu a
descoperit metastaze…

*** Bolnavul S., 29 de ani, remarcă: cu TORSER a început să vadă mai


bine, are mai multă încredere în propriile forţe, stare de linişte şi bucurie, a
căpătat mai multă energie.

*** Bolnavul G., 54 de ani. Acestuia i s-a pus diagnosticul de inflamare a


prostatei.
După o lună de purtare permanentă a dispozitivului TORSER,
diagnosticul a fost anulat de către medic.

*** Bolnava E., 47 de ani. Era în evidenţă cu diagnosticul de cancer la


colul uterin. După terapia tradiţională cu raze, peste 1,5 ani au reapărut
durerile în partea inferioară a abdomenului şi în regiunea lombară. Din

47
analiza bio-chimică a sângelui şi biopsie s-a confirmat prezenţa
metastazelor.
A utilizat TORSER-ul exact 4 luni, câte 25 de minute, cu intervale de
1,5 ore. Simptomatica a dispărut total, diagnosticul a fost anulat, fapt
confirmat de analize.

*** Bolnavul B., 47 de ani. După operaţia pe coloană – hernie de disc – în


decurs de 2,5 ani m-am aflat în stare de imobilitate la pat.
După utilizarea timp de o lună a dispozitivului TORSER am început
să merg fără ajutor.
„Mulţumesc pentru aparatul-minune!”.

*** Bolnava T., 3 luni a stat la spital şi tot salonul – 4 persoane au utilizat,
pe rând, dispozitivul TORSER. Bolnava remarcă faptul că, peste o
săptămână, atmosfera din salon a devenit mult mai favorabilă, optimistă.

*** Femeie cu valvele înlocuite la inimă şi cu pneumonie a apărut


ameliorarea chiar a doua zi. După o săptămână pneumonia a început să se
vindece.

*** O altă bolnavă avea pancreasul umflat şi ulcer duodenal, care


provocau dureri puternice în centură.
După câteva tratamente cu TORSER, durerile au încetat, ulcerul
gastric s-a cicatrizat.

*** Bolnava O. Utilizând TORSER-ul în mod permanent, a remarcat:


1) De când foloseste dispozitivul, n-a suferit niciodată de boli
provocate de răceală. Înainte suferea în fiecare lună de boli respiratorii
acute.
2) Practic, imediat au încetat durerile de articulaţii şi durerile
musculare nocturne, legate de schimbările de vreme (oscilaţii de
temperatură, zăpadă, ploaie). Înainte de aceasta era în evidenţa unui
reumatolog.
3) De câţiva ani, în mod treptat, s-a amplificat depresia, care a început
să scadă brusc în intensitate, după o lună de purtare permanentă asupra sa a
dispozitivului TORSER.
4) A început să suporte mai uşor transportul comun şi locurile
aglomerate (în magazine, în metrou şi altele). Înainte de aceasta îşi pierdea
cunoştinţa din cauza ameţelii.
5) A observat o influenţă pozitivă asupra proceselor inflamatorii şi a
durerilor (în cazul inflamării anexelor, durerii de cap, durerii de măsele),
48
mai mult, cu cât este mai aproape TORSER-ul de locul dureros, cu atât
efectul medical pozitiv este mai mare.
6) A apărut rezistenţa fizică, s-a ameliorat starea emoţională generală.

*** Bolnava P. Utilizează TORSER din 2001. Din punct de vedere fizic,
în nici un fel de condiţii nu a simţit acţiunea dispozitivului (nici căldură,
nici arsură, nici junghiuri, nici răceală).
Însă, după o perioadă de aproximativ 4 luni, utilizând dispozitivul 24
de ore din 24, a observat că starea psiho-emoţională s-a ameliorat, a devenit
liniştită în interior. Nu a depistat nici un fel de frică şi nici un fel de
dependenţă patologică faţă de aparat.

*** În primăvara anului 2002, fiul meu de 12 ani şi-a construit o plută şi a
plecat pe râu, unde încă mai era gheaţă, pluta s-a răsturnat, el a ieşit din apa
rece, a alergat la un prieten, unde şi-a uscat hainele. A venit acasă, fără să
spună nimănui nimic, a adormit. Noaptea temperatura s-a ridicat până la 40
grade C, a început tusea puternică şi continuă pe fondul unei stări de
inconştienţă.
Mama a pus pe pieptul fiului dispozitivul TORSER, după 20 minute
tusea a încetat, a mai ţinut dispozitivul încă 20 minute, spre dimineaţă toate
simptomele au dispărut, iar copilul a povestit despre cele întâmplate.

*** Psiholog, bioterapeut. Lucrând cu un număr mare de pacienţi, remarcă


faptul că utilizarea dispozitivului TORSER uşurează cu mult contactul cu
oamenii, reduce oboseala, ajută rapid la restabilirea energiei proprii
consumate.
Utilizarea dispozitivului amplifică acţiunea metodelor terapeutice
asupra fiecărui individ, este nevoie de un număr mai mic de şedinte. Efectul
terapeutic rămâne pe o durată foarte lungă.

*** În trenul electric, un bărbat de 70 de ani a avut criză de inimă, a întrat


în stare de inconştienţă, culoarea feţei era galben pergament, pulsul
insesizabil.
I s-a pus dispozitivul TORSER pe regiunea inimii. După 10-15
minute, bărbatul şi-a recăpătat cunoştinţa, a început să vorbească, faţa a
căpătat culoarea roz şi el, singur, putea să ţină dispozitivul în mână. La
următoarea staţie îl aştepta salvarea, spre care a fost condus la braţ.

*** Soţul a avut atac de inimă (ca urmare a stresului). A fost aplicat
TORSER pe regiunea inimii, câte 20-30 minute, cu intervale de 3-4 ore, iar
pentru noapte dispozitivul i-a fost amplasat la picioare. Soţul a dormit
49
aproape tot timpul, iar a doua zi durerile s-au ameliorat, a rămas
slăbiciunea. După 10 zile, fără să ia medicamente, s-a făcut mai bine şi a
mers la serviciu.

*** După un traumatism suferit la picior, (am fost lovită de o maşină) mă


dureau foarte tare picioarele, durerile se amplificau mult în timpul nopţii şi
pe vreme urâtă, fapt pentru care adormeam foarte greu.
După utilizarea TORSER-ului, în cea de-a 7-a zi, (noaptea îl ţineam la
picioare, iar ziua îl purtam cu mine în buzunar), durerile din picioare au
încetat, am început să adorm liniştită. Călătoriile cu metroul au devenit mai
liniştite, iar starea generala mult mai echilibrată.

Autoobservaţii neobişnuite

*** Medic narcolog, psihiatru. A remarcat că, sub influenţa dispozitivului


TORSER, în decurs de 6 luni, până la 1,5 ani, la pacienţii care suferă de
alcoolism cronic, scade atracţia pentru băuturi alcoolice, se atenuează
simptomele de abstinenţă.
S-au modificat senzaţiile gustative faţă de băuturile alcoolice, după
prelucrarea băuturilor (TORSER-ul lânga ele), pe parcursul a 3-10 ore, cu
ajutorul aparatului TORSER scădea semnificativ influenţa de îmbătare a
alcoolului asupra persoanei.

*** Pacientă, 76 de ani. Pe parcursul unei luni m-am aflat într-o stare
depresivă, totul îmi pica din mîini, mă dureau articulaţiile, nu aveam poftă
de mâncare, mă durea capul, somnul era dereglat. Cu o lună în urmă mi-a
murit soţul, cu greu mă deplasam prin apartament.
Ţineam TORSER-ul ziua câte 2-3 ore în buzunar, iar noaptea îl
puneam la picioare, la o distanţă de 20-30 cm de corp. Peste o săptămână,
starea generală s-a îmbunătăţit, au trecut durerile de cap, din articulaţiile
picioarelor, a apărut pofta de mâncare, s-a normalizat somnul, am devenit
activă.

*** Medic. Remarcă la propria persoană, la prietenii săi şi la pacienţi că,


prin purtarea permanentă a TORSER-ului, conducerea automobilului în
călătorii pe distanţe lungi, de câteva zile, a devenit substanţial mai uşoară,
nu apărea oboseala şi starea de somnolenţă la volan.
Descrie observaţiile situaţionale: purtarea dispozitivului TORSER
uşurează contactul cu oamenii de anumite profesii - poliţişti, grăniceri,
controlori, inspectori fiscali, vameşi etc. Tendinţa generală: sau aceştia nu
te observă, sau au o comportare politicoasă şi corectă, fără a fi agresivi.
50
*** Medici roentgenologi.
După utilizarea TORSER-ului au remarcat absenţa oboselii, scăderea
simptomelor de conjunctivită, scăderea până la absenţa totală, a reacţiilor
alergice.

*** Medici chirurgi.


Ţineau TORSER-ul în timpul operaţiilor, în buzunarul halatului. După
operaţii de mai multe ore nu au simţit acea oboseală obişnuită.
La pacienţii operaţi vindecarea se producea mult mai repede şi fără
complicaţii.
Un efect demonstrativ special privind vindecarea se observă la
pacienţii de vârstă înaintată, de la 65 la 90 de ani.

*** Medici terapeuţi, neuropatologi, oncologi, psihiatri.


Folosind TORSER-ul la consultaţiile de ambulatoriu pentru bolnavi,
au remarcat absenţa oboselii după o zi de muncă.

*** Medic genicolog. Remarcă, la propria persoană, scăderea durerilor de


inimă, iar în perioada premenstruală, a devenit mult mai liniştită.

*** Observă după utilizarea dispozitivului în decurs de 3 luni, o ameliorare


a stării generale şi au devenit mai rare crizele de hipertonie, ameliorarea
durerilor de inimă, a crescut tonusul general, s-au rărit bolile respiratorii
acute.

*** De la TORSER, pe care îl poartă în poşetă, înainte şi după cursurile de


la Institutul de Medicină, după o lună, a încetat să mai simtă oboseala
rapidă şi slăbiciunea. A început să sufere mai puţin de boli cauzate de
răceală, a devenit mult mai energică şi cu o capacitate de muncă ridicată şi-
a amplificat bunăvoinţa faţă de oameni. Nevoia de somn s-a redus cu până
la 5 ore.

*** Într-un grup, unde, după mâncare şi bere cinci persoane au început să
se certe. Punând pe masă TORSER-ul, la 1 minut discuţia a devenit
liniştită.
Înlăturând TORSER-ul, totul s-a repetat, din nou au început să
vorbească tare. Din nou a fost pus pe masă TORSER-ul şi din nou, discuţia
a început să curgă pe un ton liniştit.

51
*** Mult timp lucrează la calculator. Remarcă o oboseală puternică,
frecvente hemoragii în albul ochilor, căderea părului.
A folosit TORSER zilnic, timp de 2 luni. Deja, a doua zi s-a simţit cu
mai multă capacitate de muncă decât înainte. După aceea vasele din ochi au
încetat să se rupă, a încetat căderea părului, a crescut tonusul general.

*** În timpul durerilor de cap a aplicat TORSER-ul în regiunea cefei,


unde era durerea. A mutat dispozitivul spre frunte. După 15-20 minute,
durerea trecea complet.

*** Studiind prin metoda biolocaţiei acţiunea TORSER-ului a demonstrat:


- Biocâmpul omului după acţiunea TORSER-ului se măreşte
semnificativ;
- Energia omului, protejat de TORSER, merge spre restabilirea
propriilor necesităţi;
- Dispozitivul TORSER protejează omul împotriva acţiunii
televizorului, computerului şi a telefonului mobil.

*** Un bărbat de 56 de ani, care nu putea trăi fără cafea, întrucât lucra
mult la calculator şi cu oamenii, după procurarea TORSER-ului a devenit
mai liniştit, oboseşte mai puţin şi a început să bea mai puţină cafea.

*** Femeie de 64 de ani, dureri permanente în picioare, a observat


scăderea forţelor. După o purtare de trei săptămâni a dispozitivului
TORSER, picioarele o dor mai puţin, a apărut o energie de nestăpânit, a
renunţat complet la cafea.

*** Conducerea maşinii pe parcursul a 4 ore îi provoca o oboseală


puternică la picioare şi capul îi devenea greu. Cu dispozitivul TORSER,
după ce a condus timp de 9 ore, nu a simţit oboseala. A dispărut durerea de
cap după o ziua de muncă şi călătoriile cu masina.

Reacţii ale copiilor

Este de preferat ca efectuarea tratamentelor la copiii mici să se facă


fără contact, de la 1 minut la 30 minute zilnic, după aceea se vor adăuga
câte 5-20 minute pe zi sau pe timp de noapte.

52
*** Un copil de trei luni ţipa toată ziua, iar noaptea dormea prost. O rudă
şi-a pus în buzunar dispozitivul TORSER şi a ţinut fetiţa în braţe aprox. 25-
30 minute, după care copilul a dormit toată noaptea.

*** Altă fetiţă de 9 luni avea un somn rău şi ziua şi noaptea. Nu îşi îndoia
picioruşul drept, de aceea se sprijinea pe unul singur, iar când se ridica
cădea.
Dispozitivul TORSER i s-a pus pe timp de noapte sub pătuţ. Exact
peste o săptămână fetiţa stătea pe ambele picioruşe şi începea să facă primii
paşi. Nu a mai fost nevoie nici de masaj, nici de medicamente, fetiţa a
început să doarmă bine şi ziua şi noaptea.

*** Un copil bolnăvicios, irascibil, capricios şi lipsit de vlagă. Îl chinuia


pruritul, dormea rău şi neliniştit, nu mânca bine. Medicul a remarcat faptul
că din primele zile, de când a început să-l ajute (medicul avea asupra sa în
permanenţă un TORSER), toţi apropiaţii copilului au observat că acesta, în
prezenţa medicului, devenea mai liniştit. S-a împrumutat pentru o noapte
dispozitivul mamei copilului.
TORSER a fost pus sub pătuţ – copilul a dormit linistit toată noaptea,
nu s-a trezit nici măcar o singură dată. Diagnosticul copilului – rahitism cu
modificarea sistemului osos şi muscular, deformarea coloanei vertebrale, a
picioarelor şi formarea incorectă a oaselor bazinului – simptome confirmate
de către ortoped şi pediatru. Analiza sîngelui arată hemoglobina scăzută.
Schimbarea modului de viaţă al acestuia, alimentaţia, masajul,
gimnastica medicală, vitaminele şi TORSER-ul (noaptea sub pătuţ) au dat
peste două luni o ameliorare substanţială. S-a restabilit tonusul muşchilor,
copilul a luat în greutate, a început să meargă mai sigur pe el, iar cu
dispozitivul TORSER doarme liniştit toată noaptea, iar dimineaţa este un
copil vesel şi robust, s-au îmbunătăţit analizele.
Părinţii exprimă mulţumiri sincere pentru TORSER.

*** Angină acută lacunară, ca urmare a consumului de îngheţată, cu


temperatură ridicată de 39 grade C, dureri de gât, frisoane, transpiraţie
abundentă, slăbiciune. I s-a aplicat TORSER-ul pentru 5 minute pe
regiunea pieptului, cu intervale de 2 ore împreună cu produse homeopate.
Starea lui, spre seară, s-a îmbunătăţit, iar vindecarea completă a survenit
peste 3 zile.

*** După scăldatul în mare a început să-l doară puternic o ureche.


Utilizarea TORSER-ului câte 5-10 minute a calmat durerea, dar la frig

53
urechea începea să doară din nou. Utilizarea dispozitivului în continuare a
înlăturat şi această durere.

*** Acces acut de dureri de cap, temperatura 39,9°C, frisoane, guturai. A


utilizat dispozitivul TORSER noaptea sub pernă, spre dimineaţă toate
simptomele au dispărut.

Reacţii ale animalelor

Majoritatea animalelor sunt înzestrate cu o capacitate de a se orienta


fără greşeală în zonele geopatogene şi, în consecinţă, aceste locuri sunt
evitate. Nici un câine nu va sta culcat în raza de acţiune a unui focar al
zonei geopatogene, chiar dacă stăpânul lui încearcă ani întregi să-l
obişnuiască cu acel loc.
Dar este interesant faptul că pisicile preferă să se afle perioade
îndelungate de timp în aceste zone nocive. În cadrul unei serii de cercetări
efectuate în Canada s-a descoperit că pisicile se simt bine sub acţiunea
nocivă a focarelor zonelor geopatogene. Oricât ar fi de ciudat, există specii
de animale şi plante care preferă să se afle tocmai în zonele geopatogene şi
acestea se simt perfect normal în acele locuri, care acţionează ucigător
asupra altor specii.

De aceea sunt aşa de diferite reacţiile animalelor la acţiunea asupra lor


a dispozitivului TORSER.
1) Pisica dormea tot timpul la picioarele stăpânei sale. Când stăpâna a
luat în mâini un dispozitiv TORSER, pisica a reacţionat brusc şi a fugit
repede pe dulap şi după aceea două zile s-a ascuns după draperie.
2) Câinele pearce. Se ascundea de toţi, dar când s-a pus pe masă un
TORSER, acesta a început să se învârtă pe lângă masă, jucăuş.
3) Un câine, după neutralizarea cu TORSER a unei zone geopatogene,
a început să doarmă pe acel loc.

Reacţii ale plantelor

Se cunoaşte faptul că apa, spirtul, sarea, zahărul păstrează pentru o


perioadă extrem de îndelungată memoria referitoare la vibraţiile,
biocâmpurile gravitaţionale şi torsionice, substanţele cu care au intrat în
contact sau care au fost dizolvate în ele.

54
Această proprietate a fost de mult timp folosită în medicină şi, în
special, în homeopatie pentru înregistrarea, păstrarea şi transmiterea către
om a proprietăţilor medicale ale obiectelor din lumea organică şi cea
anorganică.
Acest lucru a fost folosit şi de noi în practica proprie. Astfel, de
exemplu, apa folosită pentru stropirea culturilor de grădină a fost prelucrată
cu ajutorul unui TORSER în decurs de o oră (TORSER era amplasat în
apropierea recipientului cu apă).
Plantele din straturile udate cu această apă creşteau mai repede şi
arătau mai robuste decât pe lotul de control.
Biologii au remarcat că, plantele de cactus şi begoniile unde era
amplasat TORSER au început să-şi schimbe rapid culoarea galbenă în cea
verde, iar după aceea a început amplificarea creşterii plantelor.
Seara am scăpat dispozitivul TORSER în iarbă la casa de vacanţă.
Dimineaţa s-a observat în jurul acestuia o porţiune cu iarbă de un verde
intens, pe o rază de aprox. 2 metri.

Reacţii mediate

Având în vedere proprietatea de a păstra memoria informaţională, am


utilizat sarea (de bucătărie), nămolul şi argila după prelucrarea lor cu
TORSER de la 3 la 24 de ore. Aceste substanţe deveneau purtătoare de
informaţii şi de funcţii ale TORSER-ului şi au manifestat proprietăţile de
protecţie şi de însănătoşire a omului.
De exemplu, sarea prelucrată cu TORSER era amplasată lângă
televizor, pe o zonă geopatogenă sau în mâncare. S-a remarcat influenţa de
protecţie şi de însănătoşire, însă cu o intensitate mai redusă decât în cazul
utilizării dispozitivului TORSER.
O astfel de metodică, o recomandâm în acele cazuri, când din diverse
motive nu sunt posibilităţi de procurare pentru uz personal a dispozitivului
TORSER şi pentru reducerea reacţiei organismului la acţiunea campului
torsionic.
Noi am utilizat TORSER pentru tratarea oricăror produse
alimentare şi băuturi, atât cu scopul îmbunătăţirii calităţilor acestora, cât şi
pentru înlăturarea informaţiei negative, care se păstrează în ele. De regulă,
produsele şi băuturile, înainte şi după prelucrarea lor termică, în stare
naturală sau în ambalaj, erau amplasate lângă TORSER pentru o oră.
S-a remarcat îmbunătăţirea proprietăţilor de gust ale mâncării,
reducerea acţiunii de îmbătare a alcolului, a durităţii apei, scăderea energiei
negative şi creşterea celei pozitive.
55
Încheiere

Informaţiile oferite reprezintă o experienţă de sistematizare a


rezultatelor privind utilizarea generatorului torsionic TORSER. Utilizarea
lui pe scară largă şi în diferite situaţii de către medici, obsevarea şi studierea
acţiunilor TORSER-ului într-o serie de clinici şi centre mari din Ucraina,
Rusia si alte tari, cât şi autoobservaţiile voluntarilor ne-au ajutat la adunarea
materialului pentru această carte. S-a ţinut cont, de asemenea, şi de
concluziile conferinţelor internationale organizate, privind generalizarea
experienţei practice.
Sperând în rezultate pozitive scontate în utilizarea acestui dispozitiv
pentru protecţia şi vindecarea de diverse maladii, vom fi bucuroşi dacă
Dumneavoastră veţi dori să ne împărtăşiţi observaţiile şi dorinţele
Dumneavoastră.

Să fiţi sănătoşi şi să aveţi parte de toate bunurile sufleteşti si


pământeşti !

DOAMNE AJUTĂ !

56
www.torser-protectie.ro
e-mail : office@health-king.ro
Tel. 0722.733.048 & 0771.371.572

57