Sunteți pe pagina 1din 5

Cei 144.

000 de rascumparati din Apocalipsa

De Aurel Munteanu- Luni 11 Iulie 2011

Apocalipsa 7: 1-8 :
1. Dup aceea am v zut patru ngeri, care st teau n picioare n cele patru col uri ale p mntului. Ei ineau cele patru vnturi ale p mntului, ca s nu sufle vnt pe p mnt, nici pe mare, nici peste vreun copac. 2. i am v zut un alt nger, care se suia dinspre r s ritul soarelui i care avea pecetea Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru ngeri, c rora le fusese dat s vat me p mntul i marea, 3. zicnd: Nu v t ma i p mntul, nici marea, nici copacii, pn nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! 4. i am auzit num rul celor ce fuseser pecetlui i: o sut patruzeci i patru de mii, din toate semin iile fiilor lui Israel. 5. Din semin ia lui Iuda, dou sprezece mii erau pecetlui i; din semin ia lui Ruben, dou sprezece mii; din semin ia lui Gad, dou sprezece mii; 6. din semin ia lui A er, dou sprezece mii; din semin ia lui Neftali, dou sprezece mii; din semin ia lui Manase, dou sprezece mii; 7. din semin ia lui Simeon, dou sprezece mii; din semin ia lui Levi, dou sprezece mii; din semin ia lui Isahar, dou sprezece mii; 8. din semin ia lui Zabulon, dou sprezece mii; din semin ia lui Iosif, dou sprezece mii; din semin ia lui Beniamin, dou sprezece mii au fost pecetlui i.

Apocalipsa 14:1-5 :
1. Apoi m-am uitat i iat c Mielul st tea pe muntele Sionului; i mpreun cu El st teau o sut patruzeci i patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele S u i Numele Tat lui S u.

2. i am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; i glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cnt cu l uta, i cntau din l utele lor. 3. Cntau o cntare nou naintea scaunului de domnie, naintea celor patru f pturi vii i naintea b trnilor. i nimeni nu putea s nve e cntarea, afar de cei o sut patruzeci i patru de mii care fuseser r scump ra i de pe p mnt. 4. Ei nu s-au ntinat cu femei, c ci sunt verguri i urmeaz pe Miel oriunde merge El. Au fost r scump ra i dintre oameni, ca cel dinti rod pentru Dumnezeu i pentru Miel. 5. i n gura lor nu s-a g sit minciun , c ci sunt f r vin naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

1 Plasarea evenimentului ce include pecetluirea si rascumpararea : Contextul acestui eveniment de pecetluire si de rascumparare al acestor 144.000 de persoane are loc in perioada Necazului celui Mare . In toata aceasta perioada mania lui Dumnezeu este dezlantuita pe pamant si o multime de ingeri purtatori de nenorociri lovesc pamantul si pe locuitorii lui . Acesti 144.000 , sunt persoane vii si locuiesc pe pamant ( nu in cer ). - Scriptura ii prezinta ca pregatiti sa fie pecetluiti in zilele cand vantul nu sufla pe pamant :
Dup aceea am v zut patru ngeri, care st teau n picioare n cele patru col uri ale p mntului. Ei ineau cele patru vnturi ale p mntului, ca s nu sufle vnt pe p mnt, nici pe mare, nici peste vreun copac. -Cele 4 vanturi sunt tinute in mana si oprite de 4 ingeri asezati in cele 4 puncte cardinale: ..am v zut patru ngeri, care st teau n picioare n cele patru col uri ale p mntului. Ei ineau cele patru vnturi ale p mntului . . -Insarcinarea acestor ingeri este sa vatame pamantul si marea : ..cei patru ngeri, c rora le fusese dat s vat me p mntul i marea . -Scriptura arata ca , un inger ce poarta pecetea Dumnezeului Celui Viu ii opreste din misiunea lor , pentru ca intai trebuie pecetluite fruntile celor 144.000 , ca mai apoi sa isi duca ei, insarcinarea la capat :

- El a strigat cu glas tare la cei patru ngeri, c rora le fusese dat s vat me p mntul i marea, zicnd: Nu v t ma i p mntul, nici marea, nici copacii, pn nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! 2 Cine sunt cei pecetluiti : - Cei pecetluiti sunt 144.000 din toate semintiile lui Israel : i am auzit num rul celor ce fuseser pecetlui i: o sut patruzeci i patru de mii, din toate semin iile fiilor lui Israel.(Ap.7.4.) -Ei sunt din urmasii lui : Iuda, Ruben, Gad, Aser, Neftali , Manase, Simeon, Levi , Isahar, Zabulon, Iosif si Beniamin. Dintre fiii lui Iacov, aici nu apare Dan . Apare Manase fiul intai nascut al lui Iosif . - Trebuie facuta totusi o dierenta intre cei 144.000 care sunt evrei si ceilalti mantuiti contemporani lor dar dintre neamuri al caror numar nu este dat de Scriptura Ap.7.9-17. Dup aceea m-am uitat i iat c era o mare gloat pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice semin ie, din orice norod i de orice limb , care st tea n picioare naintea scaunului de domnie i naintea Mielului, mbr ca i n haine albe, cu ramuri de finic n mini; 10. i strigau cu glas tare i ziceau: Mntuirea este a Dumnezeului nostru, care ade pe scaunul de domnie, i a Mielului! 11. i to i ngerii st teau mprejurul scaunului de domnie, mprejurul b trnilor i mprejurul celor patru f pturi vii. i s-au aruncat cu fe ele la p mnt n fa a scaunului de domnie, i s-au nchinat lui Dumnezeu, 12. i au zis: Amin. A Dumnezeului nostru s fie lauda, slava, n elepciunea, mul umirile, cinstea, puterea i t ria, n vecii vecilor! Amin. 13. i unul din b trni a luat cuvntul i mi-a zis: Ace tia, care sunt mbr ca i n haine albe, cine sunt oare? i de unde au venit? 14. Doamne, i-am r spuns eu, tu tii. i el mi-a zis: Ace tia vin din necazul cel mare; ei i-au sp lat hainele i le-au albit n sngele Mielului. 15. Pentru aceasta stau ei naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu i-I slujesc zi i noapte n Templul Lui. Cel ce ade pe scaunul de domnie i va ntinde peste ei cortul Lui. 16. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo alt ar i . 17. C ci Mielul, care st n mijlocul scaunului de domnie, va fi P storul lor, i va duce la izvoarele apelor vie ii, i Dumnezeu va terge orice lacrim din ochii lor.

-Cele doua categorii de numere ( cei 144.000 si cei care nu pot fi numarati ) identifica persoane distincte cu nume si prenume . Numarul lor nu trebuie spiritualizat sau privit ca simbol. Prima categorie este un numar fix . La categoria neamurilor este un numar imens de mare dar si acesta este tot definit ( si limitat ) la Domnul. Numele acestora sunt gasite in Cartea Vietii , a Mielului care a fost jungheat. Afirmatii de genul ,, Femeia este simbolizata cu biserica in Ap.12 si Ap 17.

Deci cei 144. 000 atat barbati cat si femei credinciosi ,nu s-au intinat cu femei spune ca , nu au fost intinati de regulile doctrina si ivatatura din cultul din care fac parte nu au nici un temei Scriptural .
Eu personal cred, ca Adunarea lui Cristos nu se afla pe pamant in aceasta perioada cand sunt pecetluiti acesti 144.000 si ceilalti din toate natiunile , limbile si toate semintiile pamantului.

3 In ce consta pecetluirea: Vedem ca dupa ce li se aplica pecetea, pe fruntile rascumparatilor apar doua nume:
.. aveau scris pe frunte Numele S u i Numele Tat lui S u. - Ap.14.1.

4 Caracteristicile celor 144.000 de rascumparati : - Acestia sunt doar barbati ( nu sunt copiii, femei sau fecioare ) concluzie trasa din Ap.14.4. unde sta scris :
Ei nu s-au ntinat cu femei, c ci sunt verguri .

- Sunt doar evrei urmasi ai semintiilor lui Israel (semintia lui Dan lipseste )Ap.7.4.
i am auzit num rul celor ce fuseser pecetlui i: o sut patruzeci i patru de mii, din toate semin iile fiilor lui Israel.

- Au fost rascumparati dintre oameni, ca cel dintai rod pentru Dumnezeu si Miel- Ap.14.4. .. . Au fost r scump ra i dintre oameni, ca cel dinti rod pentru Dumnezeu
i pentru Miel.

Nu au avut reletii sexuale cu femei Ap.14.4. Ei nu s-au ntinat cu femei, c ci sunt verguri

Sunt gasiti mereu in prezenta Mielului Ap.14.4. i urmeaz pe Miel oriunde merge El.

In gura lor nu s-a gasit minciuna Ap.14.5.

i n gura lor nu s-a g sit minciun , c ci sunt f r vin naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

- Ei canta o cantare care nu o poate canta si invata nimeni Ap.14.3.


Cntau o cntare nou naintea scaunului de domnie, naintea celor patru f pturi vii i naintea b trnilor. i nimeni nu putea s nve e cntarea, afar de cei o sut patruzeci i patru de mii care fuseser r scump ra i de pe p mnt.

Pecetea lor pe frunte este un semn ca ei sunt exclusivi ai lui Dumnezeu pe cand ceilalti contemporani ai lor vor avea pe frunte semnul Anticristului.

Concluzie: Cei 144.000 sunt barbati care vor trai candva in viitorul apropiat sau mai putin indepartat in Israel.Ei nu sunt numiti Mireasa (Adunare) ci insotitori , ai Mirelui , ce il urmeaza peste tot . Sunt sfinti care vor trai vremuri foarte grele , oameni care vor experimenta din plin Necazul lui Iacov dar, sunt nepatati de pacate sau compromisuri.Oameni separati de lume dar uniti cu Cristos. Sunt prezentati ca cel dintai rod pentru Dumnezeu si Miel , ce poarta o pecete pe frunte ca senm distinct intre cei ce slujesc lui Yahweh si cei ce slujesc lui Anticrist.