Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Catedra de Contabilitate i Audit Disciplina: AUDITUL INSTITUIILOR FINANCIARE

SI DE CREDIT PROGRAMA ANALITICA

Anul univ. 2010-2011

CAP. 1 Noiuni generale privind activitatea de audit etimologie, definiii, funcii, tipologie i evoluie pe plan internaional i naional 1.1 Consideraii etimologice i evoluioniste privind auditul 1.2 Prezent, trecut i viitor n sfera auditului pe plan internaional i naional 1.2.1 Contextul istoric al apariiei i dezvoltrii marilor firme de audit 1.2.2 Auditul intern funcie nou, universal i periodic 1.3 Definirea conceptului de audit 1.4 Tipologia auditului (n general) CAP. 2 Auditul intern n instituiile bancare 2.1 Definirea auditului n sectorul bancar 2.2 Auditul intern bancar scop, rol i obiective 2.3 Principiile auditului intern 2.3.1 Principiul independenei auditului 2.3.2 Principiul imparialitii 2.3.3 Principiul continuitii 2.3.4 Principiul competenei profesionale 2.3.5 Principiul exhaustivitii 2.3.6 Principiul confidenialitii 2.4 Auditului intern bancar vs. Auditul extern bancar 2.5 Reglementarea, organizarea i desfurarea activitii de audit intern 2.5.1 Cadrul normativ de organizare i desfurare a activitii de audit intern 2.5.1.1 Statutul (carta) auditului intern 2.5.1.2 Standardele Internaionale de Audit Intern i Codul de etic al auditorului intern 2.5.2 Organizarea activitii de audit intern bancar 2.5.3 Desfurarea activitii de audit intern bancar CAP. 3 Controlul intern n instituiile bancare 3.1 Controlul intern delimitri conceptuale 3.2 Controlul intern bancar 3.3 Obiectivele controlului intern 3.4 Sistemul de control intern 3.5 Controlul intern clasificare 3.6 Principii ce asigura calitatea controlului intern 3.7 Limitele controlului intern 3.8 Elementele principale ale sistemului de control intern

3.8.1 Rolul i responsabilitile consiliului de administraie i ale conductorilor instituiilor de credit 3.8.2 Identificarea i evaluarea riscurilor semnificative 3.8.3 Activitile de control i separarea responsabilitilor 3.8.4 Informarea i comunicarea 3.8.5 Activitile de monitorizare i corectare a deficienelor CAP. 4 Auditul extern n instituiile bancare 4.1 Rolul auditorului extern al unei instituii de credit 4.2 Riscul de audit i componentele sale 4.3 Opinia auditorului extern CAP. 5 Relaia control intern - audit intern audit extern autoritate de supraveghere n instituiile bancare 5.1 Relaia dintre auditorii externi i auditorii interni 5.2 Rolul autoritii de supraveghere 5.3 Relaia dintre autoritatea de supraveghere i auditorul extern 5.4 Relaia dintre autoritatea de supraveghere i departamentul de audit intern CAP. 6 Rolul auditului bancar n administrarea riscurilor semnificative 6.1 Aspecte generale privind riscurile n activitatea bancar 6.1.1 Conceptul de risc bancar n accepiune general 6.1.2 Clasificarea riscurilor bancare 6.1.3 Riscurile semnificative i cerinele generale de administrare a lor 6.1.4 Gestiunea global a riscurilor bancare 6.2 Conceptul de risc n activitatea bancar de creditare 6.2.1 Aspecte generale privind analiza i gestiunea riscului n activitatea de creditare 6.2.2 Creditele neperformante - rezultat al materializrii riscului de credit 6.2.3 Msuri de limitare a riscului de credit 6.3 Riscul de credit i implicaiile lui asupra celorlalte riscuri bancare 6.4 Abordarea riscurilor n activitatea bancar la nivelul statelor membre UE CAP. 7 Abordare practic a activitii de audit intern n instituiile de credit BIBLIOGRAFIA: 1) Banca Naional a Romniei - Norma nr. 17/2003 privind organizarea i controlul intern al activitii instituiilor de credit i administrarea riscurilor semnificative, precum i organizarea i desfurarea activitii de audit intern a instituiilor de credit 2) Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements Framework for internal control system in banking organizations, Basel, 1998; 3) Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Internal audit in banking organisations and relationship with internal and external auditors, Basel, 2000; 4) Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Internal audit in banks and the supervisors relationship with auditors, Basel, 2001; 5) Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Internal audit in banks and the supervisors relationship with auditors: A survey, Basel, 2002;

6) Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, The relationship between banking supervisors and banks external auditors, Basel, 2002; 7) Dedu V., Gestiune i audit bancar, Ed. Economic, Bucureti, 2003; 8) Moeller R., Brinks modern internal auditing, 6th edition, John Wiley and Sons Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2005; 9) Niu I., Control i audit bancar, Ed. Expert, Bucureti, 2002; 10) Palfi C., Managementul financiar contabil al riscurilor n activitatea bancar, Ed. Risoprint, ClujNapoca, 2008; 11) http://www.theiia.org 12) http://www.cafr.ro 13) http://www.bis.org 14) http://www.knowledgeleader.com

ef catedr, Prof.univ.dr. Ioan POPA

Titular de disciplin, Lector univ.dr. Cristina TEFNESCU