Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. crt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Grupe de servicii Avize si receptii Avize si receptii Avize si receptii Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Furnizare date de cadastru,geodezie si cartografie Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (ui) Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (ui) Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (ui) Dezmembrare/Comasare Dezmembrare/Comasare Dezmembrare/Comasare Intabulare sau inscriere provizionare Intabulare sau inscriere provizionare Intabulare sau inscriere provizionare Intabulare sau inscriere provizionare Notare Notare Rectificare Rectificare Rectificare Rectificare Rectificare Rectificare Rectificare Rectificare Actualizare informatii tehnice Actualizare informatii tehnice Consultare/Informare Consultare/Informare Consultare/Informare Consultare/Informare Consultare/Informare Consultare/Informare Consultare/Informare

Codul serviciului 111 112 113 121 122 123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214 1215 211 212 213 221 222 223 231 232 233 234 241 242 251M 251C 251P 252 253 254 255 256 261 262 271 272 273 274 275 276 277

Termen (zile Termen n regim de lucrtoare) urgen (zile lucrtoare) Aviz incepere lucrari 7 2 Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre 9 3 Receptie lucrari fotogrammetrice 9 3 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore 3 1 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite 3 1 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster 3 1 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial 3 1 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D 3 1 Copii certificate ale planurilor si hartilor 3 1 Plan parcelar in format digital 3 1 Plan parcelar analogic 3 1 Ortofotoplan rezolutie 0,5 2 m 3 1 Ortofotoplan rezolutie 0,10,4 m 3 1 Aerofotograme 3 1 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m 3 1 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m 3 1 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m 3 1 Receptie si infiintare carte funciara 21 7 Receptie (nr. cadastral) 9 3 infiintare carte funciara 9 3 Receptie dezmembrare / comasare 9 3 Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara 9 3 Dezmembrare pentru exproprieri 9 3 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice 9 3 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii 9 3 Ipoteca/ Privilegiu 2 1 Imobile expropriate 9 3 Fuziune / divizare 6 2 Alte notari (inclusiv radierea) 6 2 Indreptare eroare materiala(MIXT) 3 0 Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD) 1 0 Indreptare eroare materiala(CF) 1 0 Rectificare limite imobil 21 7 Reconstituire carte funciara 3 0 Modificare suprafata 6 2 Repozitionare imobil 3 1 Anulare operatiuni cadastrale 3 1 Inscriere constructii 21 7 Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice 21 7 Consultare documente din arhiva 3 1 Extras de carte funciara pentru informare 3 1 Extras de carte funciara pentru autentificare 1 in aceiasi zi Certificat de sarcini 5 2 Copii certificate din mapa de acte si carti funciare 3 1 Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele /denumirea proprietarului 6 2 Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan 3 1

Denumirea serviciului

S-ar putea să vă placă și