Sunteți pe pagina 1din 2

Emil Cconstantin

De la palme, f lci i lan uri, la ari i hectare


Unit ile de m sur arhaice au fost nlocuite prin sistemul metric de m suri i greut i

Stnjenul c.v. i .v. Undeva, spre sfr itul secolului al XIX-lea, ntr-o posibil discu ie purtat ntre comercian i, dulgheri, fierari sau truditori ai p mntului, proveni i din regiuni diferite, puteau fi auzi i urm torii termeni: dac nu i ajunge i nu vrei s -l faci de zece linii, i dau alte patru palme; dac vii cu dou pr jini ale tale la mine, te pun ntre dou zeci de funii sau lan uri. A i n eles ceva? Nu, nu este vorba despre vreo nc ierare ntre me te ugari sau rani. Poate c ast zi, combina ia de termeni pare cel pu in ciudat , dar cam a a st teau lucrurile, de-a lungul timpului, nainte de introducerea Sistemului interna ional de m surare. Sistemul metric de unit i de m sur a fost creat tocmai din dorin a de a pune cap t haosului care domnea n domeniul m sur torilor. nainte de introducerea sistemului metric, pe teritoriul rii noastre, ca de altfel n majoritatea rilor din Europa, existau o sumedenie de unit i de m sur cu denumiri i valori foarte diferite, n func ie de regiunea i perioada la care ne referim, precum i n func ie de utilizatorii acestora. Un exemplu concludent n acest sens l constituie stnjenul lui Constantin Vod (stnjenul c.v.) i stnjenul lui erban Vod (stnjen .v.), unit i de m sur care aveau lungimi diferite i care se foloseau - la un moment dat - n paralel n ara Romneasc ; dup 1844, stnjenul lui Constantin Vod a fost nlocuit pe scar larg cu stnjenul lui erban Vod . Sistemul metric Implementarea sistemului metric, ca unic sistem de m sur , s-a concretizat la data de 15 septembrie 1864, cnd a fost aprobat Legea pentru Adoptarea Sistemului Metric de M suri i Greut i n Romnia. Reglementarea a fost prezentat i sus inut n parlament de Mihail Kog lniceanu i semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. La 28 februarie 1875 a fost adoptat Legea pentru Aplicarea Sistemului Metric de M suri i Greut i care, la articolul 2, prevedea c pn la 1 ianuarie 1876 se vor ntocmi tabele comparative de m suri i greut i care s stabileasc coresponden a dintre sistemul metric i unit ile vechi. Pasul decisiv a fost f cut la 1 ianuarie 1879, cnd, prin legea de mai sus, s-a stabilit c sistemul metric de m suri i greut i devine obligatoriu n tranzac ii. Mai trziu, la 1 ianuarie 1881, sistemul este impus pe toat ntinderea teritoriului Romniei. La vremea aceea, Comitetul special pentru supravegherea aplic rii sistemului metric de m suri i greut i avea drept sarcin informarea tuturor prim riilor din ar n vederea aducerii la ndeplinire a prevederilor legale n vigoare. n Explica iuni asupra transform rii m surilor i greut ilor noi n vechi i viceversa, comitetul arat c pentru a preface un num r de pogoane n hectare, se nmul e te acel num r cu 5,012 i apoi se mparte cu 10,000. Spre exemplu, 158 pogoane se transform n hectare nmul ind cu 5,012, ceea ce d 791,896 i mp r ind cu 10,000, rezult 79 hectare i 18,96 ari. F lcile se transform n hectare nmul ind cu 143 i mp r ind apoi la 100. Astfel, 158 de f lci se transform n hectare nmul ind cu 143, ceea ce d 22 594 i mp r ind cu 100, rezult 225 hectare i 94 ari. mpropriet riri Dup anul de cotitur 1989, ca urmare a schimb rilor survenite, legisla ia n domeniu a fost supus din nou modific rilor. Datorit faptului c n ultima vreme, au fost scoase din arhive i utilizate o serie de documente vechi, n care s-au folosit m suri arhaice de lungime i arie, dar i pentru c n acea perioad nu erau disponibile datele referitoare la coresponden a lor n unit ile Sistemului interna ional, Institutul Na ional de Metrologie (I.N.M.) a efectuat - la solicitarea comisiilor de mpropriet rire pentru aplicarea Legii nr. 1/2000 - un studiu privitor la stabilirea

echivalen ei ntre unit ile vechi de m sur i cele actuale n domeniul lungimi. Studiul realizat de c tre I.N.M. a fost pus la dispozi ia Biroului Romn de Metrologie Legal , care la rndul lui l-a transmis birourilor din teritoriu. Unit i de lungime Iat , n continuare, cteva exemple din studiul furnizat de I.N.M. - Transformarea unit ilor de lungime n metri: funia, lan ul, otgonul (funia, lan ul, otgonul = 10 stnjeni) - ara Romneasc = 19,665 m; stnjen Constantin Vod - ara Romneasc = 2,020 m; obra (obra = 4 pr jini) Moldova = 26,76 m; lan ul (lan ul = 10 stnjeni) - Moldova = 22,300 m; p trar (p trar = 2 rupi) Moldova = 0,15925 m. Transformarea unit ilor de lungime vechi, folosite n Transilvania i Banat, n metri (sursa: Memorator de metrologie, Ed. Tehnic 1965, Autori: N. Ilioiu, Gh. Ivanovici): mila ungar = 8,3536 km; mila austriac = 7,5859 km; stnjen vienez (Klafter) = 1,8964 m; cot vienez (Elle) = 0,7770 m; picior (picior = 12 degete) englez 0,3048 m, picior austriac (urm ) = 0,3160 m, picior francez = 0,3240 m; ol vienez (policar) = 0,0263 m; orgya (orgya = 6 picioare) englez = 1,8288 m, orgya austriac = 1,896 m, orgya francez = 1,944 m; deget francez = 0,0270 m; stnjen (stnjen = 6 suhuri/talpe) = 1,8288 m (existau n sec. XIX) etc.

Premiere timi orene Primul laborator de metrologie din Timi oara a fost nfiin at cu pu in nainte de anul 1918 i a func ionat pe str. T. Neculu nr. 6 (zona Pia a Traian). Sediul actual (propriu) de pe str. Crizantemelor a fost stabilit ntre anii 1955-1956, de cnd aici s-a format un Laborator regional de metrologie avnd n subordine unit i din vestul rii, inclusiv din Cluj-Napoca, ne-a declarat dl Adrian Gherasimov, directorul adjunct al Direc iei regionale de metrologie legal Timi oara. Dup 1956, laboratorul se perfec iona n special n domeniul mase (cntare), m rimi electrice i for e, cele mai vechi utilaje fiind construite aici, pn n anul 1960, de speciali ti timi oreni, precum trei ma ini de for necesare pentru verificarea diferitelor tipuri de dinamometre, astfel ajungnd singurul laborator de acest gen din ar , la acea vreme, care se conforma sistemului interna ional de m suri i greut i. De-a lungul timpului au fost dezvoltate diverse utilaje - ma ini de ncercat care au extins domeniul pentru for e, pentru ca pn n zilele noastre s fie singurul laborator de for e na ional care nu se afl n subordinea Institutului Na ional de Metrologie, avnd n vedere buna dotare cu aparatur . Ultima investi ie mai important n actualul laborator timi orean a fost f cut ntre anii 2001-2002, cnd au fost achizi ionate - contra sumei de aproximativ trei miliarde de lei un set de traductoare de for , ce vor fi folosite ca etaloane de referin na ional . Totodat , laboratorul D.R.M.L. Timi oara este i singurul din ar care produce etaloane de duritate i unicul ce poate verifica etaloane de duritate; multe institu ii de acest tip din Europa de Est solicit serviciile i produsele oferite de aceast direc ie. Nu n ultimul rnd, trebuie amintit c , n anul 1920, prin subsolurile unor cl diri din ora ul de pe Bega erau montate contoare de ap (fabricant: N. Meinecke - 1920) i c , probabil, cel pu in n jurul acestui an era primul ora contorizat - par ial din Romnia.

Dacii erau scunzi? n antichitate, unele dintre cele mai folosite unit i de m sur pentru lungimi erau degetul (un deget: 0,018 m - Egipt; 0,019 m - Grecia; 0,019 m - Roma) i palmacul (un palmac = 4 degete; un palmac: 0,075 m - Egipt; 0,077 m - Grecia: 0,073 m - Roma). Pe teritoriul Daciei, nainte de cucerirea roman , un deget era egal cu 0,0145 m, un palmac - 0,058 m. S fi fost str mo ii no tri dacii pu in mai scunzi? (Sursa: Unit i de m sur folosite pe teritoriul Daciei, 1966, autor: N. Ilioiu). Agenda nr. 18/3 mai 2003 www.agenda.ro

S-ar putea să vă placă și