Sunteți pe pagina 1din 1

Directia General a Finan elor Publice Bra ov Serviciul Metodologie i Asistent Contribuabili

Prin OMFP nr. 2869/2010 publicat n M.O. nr. 882/ 2010 au fost aduse urm toarele modific ri i complet ri:
1. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile a fost completat cu art. 141 - 143, referitor la nregistratea n contabilitate a opera iunilor economico-financiare, astfel:
REGULA: nregistrarea n contabilitate a opera iunilor economico-financiare se efectueaz lunar. EXCEP IE: Entit ile care n exerci iul financiar precedent au nregistrat o cifr de afaceri sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro pot nregistra n contabilitate opera iunile economico-financiare la alte perioade dect lunar, dar nu mai trziu de data pentru care se ntocmesc declara iile privind impozitul pe profit, respectiv data situa iilor financiare anuale sau a raport rilor contabile stabilite potrivit legii. n acest caz, nregistrarea n contabilitate se efectueaz pe baza documentelor justificative sau a unui centralizator n care sunt nscrise mai multe documente justificative al c ror con inut se refer la opera iuni de aceea i natur i la aceea i perioad , situa ie n care documentele justificative se anexeaz la acesta. n mod similar, nregistrarea n Registrul-jurnal i Cartea mare se efectueaz pentru aceea i perioad . Pentru determinarea plafonului de 35.000 euro se utilizeaz cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ional a Romniei, valabil la data ncheierii exerci iului financiar precedent.

2. Raportari contabile la 30 Iunie 2011


REGULA: Operatorii economici, indiferent de forma de organizare i forma de proprietate, au obliga ia s ntocmeasc i s depun raport ri contabile la 30 iunie 2011 la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice. Art.IV din OMFP nr. 2869/2010 : EXCEP IE : ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011, entit ile care n exerci iul financiar precedent au nregistrat o cifr de afaceri sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro nu mai depun la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice raport ri contabile n cursul exerci iului financiar 2011. Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizeaz cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ional a Romniei, valabil la data ncheierii exerci iului financiar precedent (curs la 31 decembrie 2010- 4,2848lei/ero).
Material publicat in 29. 04.2011