BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

1

Rata anuală a inflaţiei a revenit în interiorul benzii de variaţie din jurul ţintei
12 10 8 6 4 2 variaţie anuală (%)

Ţintă 2006 5,0

Ţintă 2007 4,0 dec.07

Ţintă 2008 3,8 dec.08

0 dec.06
Sursa: INS, BNR

Ţintă 2009 3,5 dec.09

Ţintă 2010 3,5 dec.10

Ţintă 2011 3,0 dec.11

Ţintă 2012 3,0

Ţintă 2013 2,5 dec.13

dec.12

Notă: Lăţimea intervalului de variaţie este de ±1 punct procentual în jurul ţintei

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

2

10

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sursa: INS

procente

rata lunară rata medie anuală rata anuală

Rata anuală a inflaţiei se plasează la minimul istoric, în timp ce rata medie anuală se ajustează mai lent

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
3

dec.08 ian.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 iun.09 iul.09 aug.09 sep.09 oct.09 nov.09 dec.09 ian.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 iun.10 iul.10 aug.10 sep.10 oct.10 nov.10 dec.10 ian.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 iun.11 iul.11 aug.11 sep.11

Dezinflaţie pronunţată în trimestrul III 2011, chiar şi excluzând efectul de bază favorabil asociat modificării TVA
 Corecţiile majore ale preţurilor volatile ale produselor alimentare în contextul unui an agricol peste medie  Persistenţa deviaţiei negative a PIB faţă de potenţial  Atenuarea tensiunilor pe pieţele materiilor prime pe plan internaţional  Majorările unor preţuri administrate (servicii comunale şi transport feroviar, inclusiv metroul)  Uşoara depreciere a monedei naţionale faţă de euro

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

4

-5

-25 15 35 55 75 95

Sursa: INS, calcule BNR

Legume, total

iul.10 aug.10 sep.10 oct.10 nov.10 dec.10 ian.11 f eb.11 mar.11 apr.11 mai.11 iun.11 iul.11 aug.11 sep.11

aug.10 sep.10 oct.10 nov.10 dec.10 ian.11 f eb.11 mar.11 apr.11 mai.11 iun.11 iul.11 aug.11 sep.11

-25 15 35 55 -5 -25 15 35 55 -5

75 75

95

Cartofi
95

Variaţie cumulată de la debutul episodului inflaţionist (%)

Corecţia preţurilor legumelor până la niveluri inferioare celor din vara anului 2010

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
iun.10 iul.10 aug.10 sep.10 oct.10 nov.10 dec.10 ian.11 f eb.11 mar.11 apr.11 mai.11 iun.11 iul.11 aug.11 sep.11

Alte legume

5

Dinamica cererii de consum rămâne favorabilă procesului dezinflaţionist
160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 apr.08 iul.08 iul.09 iul.10 ian.08 ian.09 ian.10 ian.11 iul.11 apr.09 apr.10 apr.11 oct.08 oct.09 oct.10
vânzările cu amănuntul (exclusiv auto)* venitul disponibil al populaţiei* credite de consum (stoc)

indici (2007=100), termeni reali

10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

contribuţii

sold conjunctural, medie mobilă pe 3 luni Aşteptări pentru următoarele 12 luni

10 0 -10 -20 -30 -40

nivelul economisirii rata şomajului situaţia economică generală situaţia financiară încrederea consumatorilor (sc. dr.)

-50 -60 -70 -80

iul.08

iul.09

iul.10

ian.08

ian.09

ian.10

ian.11

oct.08

oct.09

oct.10

iul.11

apr.08

apr.09

apr.10

* date ajustate sezonier Sursa: INS, CE-DG ECFIN, calcule BNR

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

apr.11

oct.11

6

Evoluţia nefavorabilă a cererii externe limitează revirimentul activităţii economice
Comenzile noi în industrie (în termeni reali)
60 40 20 0 -20
piaţa externă

Caracterul limitativ al cererii din perspectiva operatorilor în industrie
sold conjunctural, importanţă relativă* 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 mai.11 iul.11 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2007 2008 2009 2010 2011 * ponderea acordată cererii în totalul factorilor limitativi ai producţiei

variaţie anuală (%)

-40
piaţa internă

-60 nov.09 nov.10 iul.09 ian.09 ian.10 iul.10 mar.09 mar.10 ian.11 mar.11 sep.09 sep.10 mai.09 mai.10

Sursa: Eurostat, CE-DG ECFIN

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

7

100

150

200

250

300

50

0

Sursa: Index Mundi

indice 2005=100

Alimente Produse energetice

Semnale de temperare a presiunilor inflaţioniste din partea preţurilor materiilor prime pe pieţele internaţionale

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Materii prime agricole
8

Metale

ian.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 iun.08 iul.08 aug.08 sep.08 oct.08 nov.08 dec.08 ian.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 iun.09 iul.09 aug.09 sep.09 oct.09 nov.09 dec.09 ian.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 iun.10 iul.10 aug.10 sep.10 oct.10 nov.10 dec.10 ian.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 iun.11 iul.11 aug.11 sep.11

Tendinţă de depreciere a monedelor din regiune pe fondul creşterii aversiunii la risc
Curs de schimb
119 procente, 31 decembrie 2010=100
EUR/RON EUR/PLN

Primă de risc (spread-uri CDS, 5 ani)
600 550 500 450 400 350 puncte de bază
RO HU PL (scala din dreapta) CZ (scala din dreapta)

puncte de bază

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50

114

EUR/CZK EUR/HUF

109

104 300 99 250 200 94 iun.11 ian.11 iul.11 mar.11 aug.11 sep.11 dec.10 mai.11 feb.11 apr.11 oct.11 150 iun.11 ian.11 iul.11 aug.11 mar.11 sep.11 dec.10 mai.11 feb.11 apr.11 oct.11

Sursa: BNR, Bloomberg

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

9

Anticipaţiile inflaţioniste (cu o importantă componentă adaptivă) se menţin la niveluri ridicate, deşi au revenit pe trend descendent
Anticipaţiile consumatorilor privind evoluţia preţurilor în următoarele 12 luni
12 10 8 variaţie anuală, procente

Rata dobânzii de politică monetară
procente pe an 12 10

România
8

Ungaria
6 6

Polonia
4 2 0 ian.08 ian.09 ian.10 sep.08 sep.09 sep.10 ian.11 sep.11 mai.08 mai.09 mai.10 mai.11 ian.08 ian.09 ian.10 sep.08 sep.09 sep.10 ian.11 sep.11 mai.08 mai.09 mai.10 mai.11 4

Cehia

2 0

Sursa: Sondaj CE-DG ECFIN, estimări BNR conform metodologiei Carlson-Parkin

Sursa: băncile centrale naţionale

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

10

Mai mult de jumătate din rata inflaţiei s-a datorat componentelor exogene (produse cu preţuri administrate şi volatile, tutun şi alcool)
10 8 6 4 2 0 -2 contribuţii la rata anuală, puncte procentuale
preţuri administrate combustibili rata inflaţiei (sc. dr.) preţuri volatile alimentare tutun şi alcool

procente

10 8 6 4 2 0 -2

Sursa: INS, calcule BNR

ian.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 iun.09 iul.09 aug.09 sep.09 oct.09 nov.09 dec.09 ian.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 iun.10 iul.10 aug.10 sep.10 oct.10 nov.10 dec.10 ian.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 iun.11 iul.11 aug.11 sep.11

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

11

Dezinflaţia la nivelul CORE2 ajustat – frânată de transmiterea cu întârziere a detensionării pieţelor materiilor prime agricole asupra preţurilor alimentelor procesate
7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2
mărfuri alimentare servicii mărfuri nealimentare CORE2 ajustat (scala din dreapta)

contribuţii (puncte procentuale)

variaţie anuală (%)

7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2

Sursa: INS, calcule BNR

ian.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 iun.09 iul.09 aug.09 sep.09 oct.09 nov.09 dec.09 ian.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 iun.10 iul.10 aug.10 sep.10 oct.10 nov.10 dec.10 ian.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 iun.11 iul.11 aug.11 sep.11

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

12

Proiecţia ratei anuale a inflaţiei IPC
procente

 Proiecţia inflaţiei IPC în runda curentă prevede menţinerea acesteia pe termen mediu în intervalul din jurul ţintei centrale  Pe orizontul proiecţiei, amplitudinea oscilaţiilor ratei anuale a inflaţiei IPC se estompează pe măsura atenuării impactului unor şocuri cu caracter tranzitoriu din perioadele recente

interval de incertitudine interval de variaţie ţinta anuală de inflaţie rata anuală a inflaţiei (sfârşit de perioadă)

12

10

8

6

4

2

0 T4 2006 T4 2008 T4 2010 T4 2011 T4 2012

Sursa: INS, proiecţie BNR

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

13

Influenţă semnificativă a efectelor de bază asupra ratei anuale a inflaţiei în anul 2012
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 nov.11 aug.11 mar.11 mar.12 sep.11 aug.12 sep.12 dec.11 nov.12 ian.11 iun.11 ian.12 iun.12 iul.11 apr.11 mai.11 apr.12 mai.12 iul.12 dec.12
14
Medie ian.-apr. : 0,70% Medie mai-sep.: -0,20% 0,70% > 0,26%  Efect de bază favorabil -0,20% < 0,24%  Efect de bază nefavorabil Medie ian.-apr.: 0,26%

procente

proiecţie*
rata lunară rata anuală

Medie mai-sep.: 0,24%

oct.11

feb.11

* ratele lunare corespund unei proiecţii prudente (nu sunt prevăzute variaţii negative în vara anului 2012).
Sursa: INS, proiecţie BNR

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

feb.12

oct.12

În a doua parte a anului 2012 este posibilă situarea ratei medii anuale a inflaţiei la niveluri compatibile cu criteriul de la Maastricht
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 iun.09 iun.10 iun.11 aug.09 aug.10 aug.11 iun.12 aug.12 apr.09 apr.10 apr.11 apr.12 oct.09 oct.10 oct.11 dec.08 dec.09 dec.10 dec.11 oct.12 dec.12
15

procente
rata lunară rata medie anuală rata anuală

proiecţie

feb.09

feb.10

feb.11

Sursa: INS, proiecţie BNR

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

feb.12

Ipoteze externe ale proiecţiei
 Consecinţele, până în prezent, ale crizei datoriilor suverane din zona euro şi persistenţa incertitudinilor* legate de soluţionarea acesteia...  ... au condus la revizuirea în jos, în unele cazuri substanţială, a principalilor indicatori macroeconomici ai mediului extern

2011
Modificare faţă de runda anterioară

2012
Modificare faţă de runda anterioară

Preţul petrolului (dolari/baril) Creştere economică în zona euro (%) Inflaţia anuală din zona euro (%) Euribor 3M (%)

94,4 1,6 2,5 1,35

   

94,5 0,5 1,7 1,06

   

Sursa: Ipoteze BNR pe baza datelor U.S. Energy Information Administration, Consensus Forecasts, cotaţii futures.

* Măsurile recente de suplimentare a pachetului de asistenţă financiară pus la dispoziţia ţărilor cu vulnerabilităţi legate de sustenabilitatea datoriei externe nu par să fi redus aversiunea la risc pe pieţele financiare internaţionale.

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

16

Revizuirea proiecţiei deviaţiei PIB comparativ cu runda anterioară
2011 Factori
Cererea externă – impact negativ asupra exporturilor Condiţiile monetare reale – uşor stimulative în termeni relativi, rămânând adecvate atât continuării dezinflaţiei, cât şi creşterii economice viitoare Impulsul fiscal-prociclic
(sensul de acţiune al factorului)

2012
(sensul de acţiune al factorului)

Deviaţia PIB (% faţă de potenţial)
3 RAI aug. 2011 RAI nov. 2011

0

-3


-6 T3 2009 T3 2010 T3 2011 T3 2012 T3 2013

Sursa: estimări BNR

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

17

Revizuirea proiecţiei inflaţiei anuale CORE2 comparativ cu runda anterioară
2011 Factori
Deficitul de cerere – determinant major al dezinflaţiei Preţurile de import – contribuţie favorabilă pe termen mediu Anticipaţii inflaţioniste*
 reducere graduală pe întreg orizontul proiecţiei  susţin nivelul în scădere al ratei anuale a CORE2 ajustat (sensul de acţiune al factorului)

2012
(sensul de acţiune al factorului)

Inflaţia anuală CORE2 (%)
9 RAI aug. 2011 RAI nov. 2011 6

 

 

3


0

Preţurile produselor din tutun
*) adaptive şi anticipative

T3 2009

T3 2010

T3 2011

T3 2012

T3 2013

Sursa: INS, estimări BNR

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

18

Proiecţia ratei anuale a inflaţiei IPC (2)
Contribuţia componentelor la proiecţia ratei anuale a inflaţiei – dec./dec. an anterior –
6

puncte procentuale

produse din tutun combustibili preţuri LFO preţuri administrate CORE2 fără tutun

5 4 3 2 1 0 -1 -2

3,3
-0,3 pp

3,0

2011 0,4 0,7 -1,0 1,5 1,7

2012 0,2 0,4 0,5 0,8 1,1

produse din tutun combustibili preţuri LFO preţuri administrate CORE2 fără tutun
Sursa: proiecţii BNR

Notă: toate valorile sunt rotunjite la prima zecimală

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

19

Potenţiale cauze de abatere a inflaţiei de la traiectoria proiectată
Pe termen scurt – riscuri echilibrate, pe termen mediu – abatere în sus, atenuată însă faţă de proiecţia anterioară
Cauze
Coordonatele mediului extern:
– evoluţia economiei zonei euro şi criza datoriilor suverane

Balanţa riscurilor

Variaţii semnificative ale cursului de schimb al leului
– pe seama aversiunii faţă de risc a investitorilor... – … şi a fluxurilor volatile de capital

Risc de abatere în sus

Incertitudini privind implementarea fermă şi consecventă a măsurilor de consolidare fiscală şi a reformelor structurale Dinamica preţurilor administrate:
– liberalizarea pieţei gazelor naturale şi a energiei electrice – alte majorări de preţuri şi tarife sub constrângerea necesităţilor de finanţare a bugetului de stat

Echilibrată

Echilibrată pe termen scurt, în sus pe termen mediu

Materializarea oricăruia dintre riscurile menţionate ar putea reinflama anticipaţiile privind inflaţia, conducând la efecte relativ amplificate asupra diverselor măsuri ale inflaţiei. BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
20

Hotărâri ale Consiliului de administraţie al BNR
 Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,00 la sută de la 6,25 la sută pe an începând cu data de 3 noiembrie 2011  Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar  Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

21

Calendarul şedinţelor Consiliului de administraţie al BNR pe probleme de politică monetară

5 ianuarie 2012 2 februarie 2012 *

*) discutarea şi aprobarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

22

La încheierea conferinţei de presă, următoarele materiale vor fi disponibile pe website-ul BNR (www.bnr.ro):
 Versiunea integrală a Raportului asupra inflaţiei − noiembrie 2011 (limba română)  Sinteza Raportului asupra inflaţiei − noiembrie 2011 (limba engleză)  Prezentarea Guvernatorului BNR

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

23