Sunteți pe pagina 1din 14

Scenariul activităţii extracurriculare “Ziua Pedagogului 2007”

Liceul Teoretic nr.2 Briceni


Organizator: Caduc Aliona, director adjunct în problemele educaţiei,
profesoară de limba şi literatura română
Pe scenă la o masă, între cărţi stă învăţătorul şi cercetează la lumina unei lămpi
mici. O elevă recită pe fonul unei melodii poezia „De ziua ta, iubite profesor”.
E miez de noapte. Dorm copii-n pace,
Un bec mai luminează undeva.
Tu cauţi gînduri spre a rezolva.
- La lecţia de mîine ce voi face?

Atunci în minte – nvăţătura toată


De pe la dascăli, din biblioteci,
Materia din carte cum s-o legi,
Ce-ţi pare multă şi prea complicată...

Vorbeşti în gînd, te contrazici mereu,


Adaugi, scazi ori cizelezi cuvîntul,
Te chinui şi cu ora şi cu gîndul
- Dar fac cum se cuvine eu?

A doua zi în zori eşti obişnuit


Da-n gînd vezi clasa care te aşteaptă
Şi cauţi o-ntrebare mai deşteaptă
Pentru elevul cel mai răsărit.

Învăţătorul se ridică de la masa de lucru şi merge spre şcoală (în alt capăt al scenei
este amenajată o clasă: masa profesorului, cîteva bănci în care stau elevii în aş-
teptarea dascălului). (Continuă recitalul.)
În drum spre şcoală oamenii ce-i vezi
Îşi deapănă probleme personale,
Tu răscoleşti problemele şcolare:
- Ce-i asta? Da aşa? Dar tu cum crezi?
(Elevii se ridică la intrarea profesorului).
În clasă eşti din nou în căutare,
Nu-ţi afli loc şi lămureşti febril,
Materia mai clar şi mai util,
Dorind să ştii ce ştie fiecare.

...Te-ncearcă un şuvoi de noi fiori


În clipe de culori sentimentale,
Primind buchetul proaspăt de petale,(un elev dăruieşte flori profesorului)
Întrebi:(Profesorul întreabă)- Dar pentru ce-s aceste flori?

-1-
Elevul care a dăruit flori Buchetul meu de flori
e prea puţin,
Chiar şi pămîntul să ţi-l dau
ca să mă-nchin...
Îţi luminează calea, viaţa Ta,
O, dulce-amară, dar frumoasă stea.

Alt elev din bancă Lumina cuvîntului de Tine semănat


aprinde mii de lumini pe pămîntul de el însetat:
Seminţele vorbelor Tale înţelepte
încolţesc în Credinţă şi Speranţă,
aduc Iubire unde e ură,
Adevărul unde e minciună,
Mîngîiere unde e durere.
Pentru aceasta, mărite Dascăl,
Azi ţi se închină
Floare şi pom, pasăre şi om.

Alt elev din bancă Te asemeni cu o torţă arzîndă,


deoarece întunericul neştiinţei de tine îl văd luminat.
Cu un pom te asemăn, ce dă rod pentru alţii,
căci roadele tale se măsoară peste ani prin
succesele discipolilor tăi:
Cu atît mai senin şi mai blajin,
mai înţelept şi mai preţuit apare
chipul tău în faţa miilor de părinţi
şi copii care ţi-au ascultat şi îţi ascultă
învăţătura, Iubite Dascăl şi îndrumător.

Alt elev din bancă Mă uit la cuvîntu-ţi


Să ştiu cum arăţi tu la suflet...
Iar sufletul ţi-a fost atît de mare,
Stimate pedagog, încît ai putut prin
Cuvînt şi dăruire de sine să semeni
lumină, raţiune şi chibzuinţă în sufletul
şi inima oricărui dintre noi.

Alt elev din bancă În miezul toamnei, cu un val de brumă argintie, cu mireasma
amăruie a crizantemelor imaculate şi cu adînci plecăciuni, vă
aducem deosebite sentimente de afecţiune şi respect.
Alt elev din bancă Distinşi semănători de lumină, onoraţi dascăli!
Vă aducem un curcubei de crizanteme cu ocazia zilei profesi-
onale şi vă urăm realizări frumoase pe cel mai important
ogor al neamului – suflet de copil.
-2-
Grupa vocală va interpreta cîntecul „Anii de şcoală”

Anii vin şi se duc, prefîcăndu-se-n şir de cucoare,


Revărsînd melodia de-a lungul întregului zbor.
Ce cuvinte să-ţi spun, dragă învăţătoare? - bis
Ce covor să-ţi aştern pe cărarea ursită de dor? - bis

Din caietele mele crescutu-ţi-au firele-ţi albe,


Din a mele năzbîtii mîhnitele cute răsar.
Unde sunt pe pămînt, sclipitoarele salbe? -bis
Să le porţi dumneata, dăruite de-ai tăi şcolari? -bis

Anii vin şi se duc, prefăcîndu-se-n şir de cucoare,


Revărsînd melodia de-a lungul întregului zbor,
Fiecare din noi are-o mamă şi o-nvăţătoare, -bis
Vă cuprindem, surate, cu sete, iubire şi dor. -bis

Prezentatorul I Se macină timpul, adunînd imaginea anilor în istorie. Mai trece o


toamnă şi doar omul nu se înpotriveşte acestei treceri, ducîndu-şi
crucea pînă la capăt.
Cu un mesaj de felicitare pentru colectivul profesoral al L/T nr.2,
vine dna director, Frasîniuc Lidia.
(Mesajul de felicitare al dnei director).
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentatorul II În miezul de toamnă, din corola timpului, palpitănd se desprinde o


suavă petală. E plină de sobră lumină şi ninge cu frunze de
aramă
peste mii de binecuvîntate destine.
E sărbătoare...
Cu adîncă recunoştinţă pentru colectivul de profesori ai L/T nr.2,
vine reprezentantul Primăriei de Briceni, dna Cemortan Larisa,
contabil-şef.
(Mesajul de felicitare al dnei Cemortan)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentatorul I E toamnă şi frunzele îşi dansează valsul înstrăinării, impunînd
atmosfera de melancolie şi vestind că încă o generaţie este în
trece-
re.

Prezentatorul II E toamnă şi Duminica din sufletul profesorului devine


sărbătoare
pentru toţi. Chipul său blînd ce dăruie înţelepciune, te cheamă spre
acel lăcaş, în care copiii vin şi se duc, dansînd valsul generaţiilor.
Astăzi anotimpul cu tot ce e al lui îţi aparţine, iar noi ne închinăm
în faţa ta, iubite dascăl! În plină sărbătoare vom încerca să-ţi des-
chidem uşile şcolii pentru a-ţi aduce în dar momente de revelaţie.

-3-

Poezia „Învăţătorului” – Creaţie proprie- Gîncu Mihaela, eleva cl. a XII-a (U)

În ochii tăi cei limpezi, stropiţi cu dor de carte


Stimat de mine-n veacuri, învăţător vei fi –
Izvor de-nţelepciune, o lume ne desparte
Dar dragostea de tine în veci nu va muri.

Tu ţi-ai trăit o viaţă, citind a mele gînduri


Pierdute-n geniu sumbru tu cărţi ai mai citit
Eu ţie-ţi dăruiesc cu drag aceste rînduri,
Citind pe faţa-ţi rece un vis neîmplinit.

Tu mi-ai deschis n-odată a lumii mare poartă


Şi cunoscută lumea de mine-a fost curînd,
Păcat că ai o viaţă, păcat că ai o soartă,
Dar nu-i păcat că anii ţi-ai petrecut muncind.

Privesc spre tine parcă aş fi ceva ce simte,


De toamnă rece ochii ţi s-au umplut cu ploi
Şi-acum mi-e dor de tine, de sfatul tău cuminte,
Lumina ta din suflet o vom purta mereu.
Suita de dans popular – Hora fetelor – hora mare – sîrba – cl.a XII-a (U)

Prezentatorul I O, scump învăţător,


O lume-ntreagă te compară
Cu anotimp de primăvară,
Cu zorii zilelor senine
Cu preţul vieţii, preţul pîinii.
C-o magistrală între soare,
Cu cheia tainelor din mare.
Cu ochii călduroşi de mamă –
Şi gustul mustului de poamă.
Căci tu, cît inima îţi bate,
Aprinzi în oameni dor de carte.

Prezentatorul II În ziua asta aş dori să fie numai soare


Cu suflet cald să pot privi Măreaţa-ţi sărbătoare
Şi truda să ţi-o răsplătesc cu-a soarelui sclipire,
Din frunza toamnei să-ţi doinesc un cînt de fericire.

Cîntecul „Adio” – interpretează elevelecl.a XII-a (U), Căpăţîna Veronica şi Zdeara Dorelina
Acompanement Chitară Din acest an nu te-oi vedea,
Rămîi, rămîi cu bine.
Mi-oi aminti în calea mea,
De tine.
De astăzi doar tu fă ce vrei,
Dar dorul mă apasă.
-4-

Cei mai frumoşi ani de liceu,


Mă lasă.
Refren: Oricît eram de fericit!
Că vin din nou la şcoală.
Dar ultimul an a venit,
Şi zboară.
Şi cînd în taină mă rugam,
Timpul să se oprească.
În veci alături să te am,
Tu dascăl.
Atunci cînd sună clopoţelul,
Privim cu drag în urmă.
Lîngă noi vedem profesorul,
Intruna.
El totdeauna ne ajută,
Să finisăm cu brio.
Şi la sfîrşit noi toţi vom spune.
Adio!!!
Refren: 2 ori.....

Poezia „Noi vă numim eroi” – recită eleva cl.a XII-a (R), Sîtaru Tatiana

Noi vă numim eroi şi-avem dreptate


Căci n-aţi plecat în ţări îndepărtate
Cum pleacă alţii după bogăţii
Ci aţi rămas aici, lîngă copii.
Simbolică vă e remunerarea
Dar în speranţa, că va fi mai mare
Pe timp frumos, pe ploi şi pe ninsori
Veniţi la şcoală-dragi învăţători.

Ducînd povara anilor în spate


Ne învăţaţi pe toţi să facem carte
Şi pentru firul cel de păr cărunt
Noi ne-nchinăm pîn-la pămînt.

Pe malul mării de ştiinţe


Ne-aţi fost colacul de salvare
Să-mi spuneţi blîndelor fiinţe:
De unde aţi luat răbdare?

Şi peste ani sunteţi cu noi


Şi vă vedem ades în vis
Am pus o floare pentru voi
În fiecare vers ce-i scis de noi.

Valsul – cl.a XII-a (R)


Prezentatorul I Izvoare de minuni rămîneţi prin vreme,
Din temple de flori să păşiţi ca şi-acum,
Din ochii de stele să ningă poeme,
-5-

Iar gîndul va fi un drum,


Pe care doar îngerii umblă şi cîntă...

Vă fie cuvîntul lumină prin clipă


Şi sufletul – leagăn pentru aripă,
Şi ochii – izvoare de doruri sublime,
Iar lacrima – mir pentru ziua de mîine...

Prezentatorul II Învăţătorul... cîtă înţelepciune şi cîtă meditaţie. Rege şi filozof,


înger şi creştin, sclav şi aristocrat, muză şi zeu. Iubite dascăl, su-
fletu-ţi cere frumosul ce arde ca o lumînare în vid. Ai crescut şi
creşti plugari, fîntînari, medici şi economişti, jurişti. Ai semănat şi
semeni un lan de lumină în inimile noastre.
Fiind întrebaţi despre relaţia „profesor – elev”, majoritatea copii-
lor susţin că pedagogii sînt asemenea părinţilor, care îi ajută să
crească mari, sănătoşi, bine dezvoltaţi, în special spiritual. De
ace-
ea secvenţa ce urmează este dedicată astăzi tuturor profesorilor -
părinţi. (Cîntecul înscenat „Casa părintească” – cl. a XII-a (U)

Dansul „Căsuţa Noastră” – cl.a XII-a (R).


Prezentatorul I Acesta ţi-e harul, aceasta-i chemarea,
Să sapi în adîncuri, să dai de izvoare,
Şi-ncet să le urci cu ochii spre soare
Din care îngenunchind –
Să bea oricine în Rugăciune de Sărbătoare.

Prezentatorul II Ţi-am dărui tot Universul,


Dar nu avem aşa putere
Şi îţi dedicăm doar versul
Căci e şi asta o avere.
Poezia „Excelenţa Sa, Dascălul” de Vlada Breahnă
– recită Tcaciuc Cristina, Eleva cl.a XII-a (U)
Excelenţa Sa nu are cont în bancă. Nu
are vilă cu douăzeci de camere. Nu
are afaceri prospere prin ţară. Excelenţa
Sa are un suflet cît galaxia. Are riduri şi
fire albe de la generaţiile care sînt şi de
la cele care au fost.
Excelenţa Sa îşi mobilează viaţa cu
extemporale, teze, concursuri. Rareori se
gîndeşte la ultimul stigăt al modei...
Desele-i preocupări sunt legate de
programe, perfecţionări, examene. De
cele mai multe ori şlefuieşte
nestematele altora. Pentru ele vinde pe
-6-
bani mărunţi secundele fiilor lui.
Excelenţa Sa trudeşte viaţa-ntreagă la
secera ascuţită a lunii, semănînd pulberi
de aur peste seminţele ce stau să-
ncolţească. Uneori, ochelarii i se acoperă
de roua amară, dacă un fost elev, ajuns
senator, îi uită în anticameră ca pe un
obiect decorativ. Alteori zîmbet de rodie
îi inundă obrajii, cînd un necunoscut, pe
stradă, îşi scoate pălăria în faţa lui:
„Bună ziua, Domnule profesor, eu sînt...”
Excelenţa Sa nu-şi numără anii după
buletin, ci după vîrstă – mereu aceeaşi,
care înfloreşte în bancă. Constată cu
surprindere – într-o zi că trebuie să iasă
la pensie şi nu înţelege de ce inima lui, cu
două preinfarcte, bate ca la
optsprezece ani.
Excelenţa Sa, ca un pui de căprioară în
bătaia puştii, nu ştie că se aseamănă cu sfinţii.
Ei au dăruit. El se dăruieşte.
Cel de Sus i-a hărăzit loc înalt în izvorul
Luminii, loc plin de verdeaţă, din care
Măria Sa, Dascălul, să poată priveghea şi
de dincolo pruncii sufletului său.
Dansul Hip-Hop-Moldovenesc – elevii cl.a XII-a (U)

Prezentatorul I Ce inimă mare trebuie să ai ca zi de zi, an de an, s-o împarţi tutu-


ror! Şi ce suflet bogat şi răbdător!
Şcoala pentru fiecare din noi rămîne a fi o insulă specială a copilă-
riei noastre! Cel matur niciodată nu se poate întoarce acolo!

Prezentatorul IDoar profesorii au o viză de reşedinţă permanentă pe această


insulă.
Deoarece şcoala pentru Dumneavoastră e o adevărată casă, iar co-
piii – ajutorul Dumneavoastră.
Dansul disciplinelor – cîntec înscenat – cl.a XII-a (U). Acompanement chitară
1. Dacă vă interesează tare,
Noi vă zicem tot pe şleau
În aceşti 12 ani de şcoală
Multe se mai întîmplau.
Tare-mi este dragă şcoala
Că m-apucă plictiseala
Vin cu chiu, cu vai la lecţii,
Dar mă sprijină pereţii.
Foişor într-un picior
Să înveţi nu e uşor
De cu zi şi pînă-n seară
Stau cu catea subsuoară.

2. Limba-i tare complicată


-7-

Cum să scrii corect ţi-arată,


Enunţuri s-alcătuieşti
Pînă cînd îmbătrîneşti.
Ce-i acela substantiv?
N-am ştiut, nici n-am să ştiu,
Dar cunosc ce-i predicat,
Să vă spun? Iac-am uitat!

3. Matematica e grea
Nu-nţeleg nimic din ea,
Cum încerc a rezolva,
Mă apucă inima.
Ce mă fac, ce mă fac?
Matematicii nu-i plac
Parcă ea îmi place mie?
Ba deloc! E-o nebunie?
X şi Y să-i găsesc,
Dar nicicum nu-i potrivesc.

4. Ochii, capul – tot mă doare


Cînd îmi dau de studiat
Cîte două teme – odată
La biologie neapărat.

5. Noi la geo cînd plecăm


Părul coadă îl strîngem,
Machiajul îl stergem,
Şi ţoapele lepădăm.
Şi-ncă nu învăţ şi basta,
Iarăşi m-a pălit năpasta.
Apa, solul. Ce mai este?
Luna unde se găseste?

6. La chimie am venit,
Tema nu am pregătit
E o dată-n săptămînă
Cartea nu se dă la mînă.

7. English language, wi like it


But in English we don’t speak
But we can să-nvăţăm
Şi-n Europa să plecăm.

8. Le france, vous parles?


Ori deloc nu pricepe?
Oui, nu pricepe nimic
Dar ne străduim un pic...

9. Amazoancele-aţi venit?
Tema voi aţi pregătit?
-8-
Or, iar la dansuri aţi plecat?
Şi istoria n-aţi mai învăţat?

10. Băbuţelor azi normativele daţi,


Zece metri alergaţi.
Uniformă nu aveţi?
Şi în clasă nu-s băieţi?
O mie de flotări veţi da
Pe frînghie veţi urca
Absenţe vă pun acuma
La ore-s trei – pe listă 21.

11. Legea-i una pentru toţi


Ea nu ne alege
Dacă ne vom face hoţi,
Cu bine nu ne-alegem...

12. Agendele la control


Cine n-are nota 2!
Toată clasa nota 2?!
Bun, vă las doar pînă joi...

13. Foaie albă, foaie goală,


Ne-ntîlnim din nou la şcoală
Doamne, spune-mi ce să fac
De testări cumva să scap?

14. Biologia – e o floare,


Geografia – e un glob,
Matematica-i o cifră,
Fizica e un motor.
Limba pentru toţi e-o carte,
Iar istoria izvor.
Informatica-i programe,
Strînse în calculator,
English este limbă nouă,
Iar franceza cea de-a doua,
Latina e limbă moartă,
Educaţia fizică – sănătate.

15. Clasa mea e foarte bună


Şi la carte, şi la glumă.
Mie-mi place clasa mea
Pentru c-am crescut în ea.
Îmi iubesc liceul meu
Ca pe Sfîntul Dumnezeu
Cu copii deştepţi la carte
Ce le iscodesc pe toate.

Bocetul liceenilor – grupa vocală de băieţi – cl.a XII-a (R)


(Melodia de la Şi-aşa-mi vine cîteodată, acompanement chitară)
-9-

Şi-aşa-mi vine cîte-odată, dorule


Şi-aşa-mi vine cîte-odată,
Să dau cu agenda-n piatră,
Să dau cu agenda-n iatră, dorule.
Din ea ca să iasă tot, măi dorule
Din ea ca să iasă tot
Că m-am săturat s-o port ,
Că m-am săturat s-o ort, măi dorule.
Cînd s-ompărţit norocul, măi, dorule/ 2ori
Nu eram în clasă eu/2 ori
Am ieşit eu din liceu/2 ori, măi,dorule
Nu ştiu cum s-o împărţit, măi, dorule,/2 ori
Căci puţin mi-o revenit/2 ori, măi, dorule.
Şi de-atuncea n-am noroc,măi, dorule/2 ori
Fost-am prins eu cum mă joc/2 ori
La recreaţie-n belot/2 ori măi, dorule
Toţi la teze copiau, măi, dorule,/2 ori
Profesorii nu-i vedeau/2 ori măi, dorule
Cînd şi eu am încercat, măi, dorule,/ 2ori
Hap!... M-au prins, vai, ce păcat, măi, dorule/2 ori
După şcoală am fumat, măi, dorule/2 ori
Şi morală am luat/2 ori măi, dorule.
Uşa clasei am stricat, măi, dorule,/2 ori
Şi tot noi am reparat/2 ori măi, dorule.
La reclamă învăţăm, măi, dorule/ 2ori
Şi la lecţii răspundem/2 ori măi, dorule
Dar nu asta-m vrut să spun, măi, dorule, /2 ori
Să ne-alegem un alt drum, măi, dorule
Drumul care ne-a –nvăţat nu se poate de uitat, măi, dorule/2 ori.
Doişpe ani am învîţat, măi, dorule/2 ori
Acum nu e de lăsat/2 ori măi, dorule,
Profesorilor stimaţi, măi, dorule, / 2 ori
Pe noi nu vă supăraţi/ 2 ori măi, dorule....

Cîntecul „Trec anii de şcoală”- interpretează elevii din clasele a XII-a


Trec anii spre culmi ciocîrlii se înalţă
Cu triluri frumoase, cu noi melodii,
Dar anii de şcoală rămîn o povaţă
Şi-n anii de vreme şi-n anii tîrzii.

Refren: Cîntecul cu vorba voastră-l scriu


Graiul vostru este veşnic viu
Pe aripi de dor vă scriu
De-atîtea ori scrisori
Iubiţi învăţători, iubiţi învăţători.
Trec anii şi zboară departe de şcoală
De ultimul sunet, de noi auzit
Dar dorul de banca şi şcoala natală
În sufletul nostru mereu va-nflori.
-10-

Refren:

Trec anii şi iarăşi vă cer o povaţă


Copii însetaţi de sfătosul cuvînt
Cu voi împreună mai mîndru se-nalţă
Dulcele grai pe srăbunul pămînt.

Prezentatorul I Cu un cîntec, cu o poezie


Cu un cuvînt sau cu o floare,
Mă-nchin eu azi Măriei Tale,
Şi nu doar azi, ci-n fiecare zi.

Prezentatorul II Mă-nchin, m-aplec pîn- la pămînt


Şi aleg cuvinte din vocabularul sfînt
Şi le rostesc cu gingăşie
Şi le dedic doar ţie,
Iubite şi stimate profesor!

Grupa vocală de fete va interpreta cîntecul „Dragii noştri, profesori”


Dragii noştri profesori,
Vă aducem nişte flori.
Vă rugăm a le primi, şi
Sînt cărarea inimii.
Refren: Vă rugăm cu soare,
Şi cu sărbătoare,
Să primiţi aceste flori,
Florile iubirii,
Florile măririi,
Dragii noştri profesori.
Ţara fără profesori,
E ca cerul fără sori,
E ca cerul fără sori,
Ca zăvoiul fără flori.
Refren:
Toate vouă se cuvin,
Tocmai voi aveţi puţin.
Tocmai voi aveţi puţin,
După Doamne, atîta chin.
Refren:
Noi cu ce vom ajuta,
Numai cu smerenia,
Numai cu smerenia,
Şi numai cu dragostea.
Refren:
Dans Ţigănesc – cl. a XII-a (U)
Dansul popular „Hora” –cl.a XII-a (R)

-11-

Prezentatorul I Şi iarăşi berzele se duc,


Dispar ca visele în zare.
Şi cade frunza de pe nuc
Acoperind încet cărarea.

Prezentatorul II Rup o crenguţă de busuioc din grădina veşniciei şi o aplec la


locul
aşteptărilor, o scald la lumina soarelui, o înalţ spre azurul cerului ca
„Tu” în această sărbătoare să fii luminat de zîmbetele şi respectul
co-
piilor pe care-i educi, pentru că inima „Ta” cînd cîntă, cînd plînge.
Cîntecul „Dragi profesori”- V.Dani – Interretează elevii ambelor clase.

Răsfoind în cartea vieţii


Anii cei de şcoală plini
Prea frumos au zis poeţii
Profesorii sînt divini,
Au nins albe crizanteme,
Peste chipul lor cel drag
Şi ne-ntoarcem iar din vreme
Să-i înveşnicim în veac.

Refren: Dragi învăţători,


Bunii profesori,
Ninge toamna cu iubire
Numai pentru voi.
Dragi învăţători,
Sfinte sărbători,
Vă aducem azi în suflet
Cerul plin de flori.
Ne-nchinăm de sănătate
Astăzi pentru voi.
Au trecut neobservate
Toamnele de-atîtea ori
Revenim ca altă dată
Lîngă bunii profesori
Să aducem mulţumire
Pentru visul împlinit,
Şi o stea în nemurire
Pentru somnul nedormit.
Refren:
Înfloresc ca niciodată
Azi cuvintele în vers,
Clopoţelul ritmic bate
Fuga clipelor imens
Răsfoind în cartea vieţii
Anii cei de şcoală plini
Prea frumos au zis poeţii
Profesorii sînt divini.
Refren:

-12-

Prezentatorul I E ziua Ta...


Ce să-ţi aduc în dar?!
O să-ţi aduc o floare de pe plaiul Zimbrului,
Ca să-ţi lumineze chipul de icoană...
De-ar putea petala ei să-ţi întoarcă anii,
Puterea, seninătatea de altădată din priviri,
Ţi-aş culege stele de pe cer, dar mi-e frică
că se vor topi de căldura Ta. Soarele-şi pierde
Din lucire alături de sufletu-ţi.

Prezentatorul II Adunînd în buchetele suave de dumitriţe roua Edenului şi în-


cercînd a suspenda clipa luceafărului, cu certitudine, vom reuşi
astăzi să împletim o diademă siderală a Înţelepciunii şi Speran-
ţei a Prezentului şi Vitorului.

Prezentatorul I Dragi profesori!


Dea Domnul să rămîneţi
statornici prin vreme.
Ca stînca, ca dorul săpat
în poeme,
De Nobleţe şi Har, lîngă
Suflet de Pîine,
Vă fie pecetea e ziua ce vine.

Prezentatorul II Rămîneţi cu destinul de a semăna


Dor de zbor în suflet de copil,
Şi atunci vom fi pe lume cît vor fi
Stelele şi drumul apelor.
Să fii ca apele – numai drum...
Cînd eşti izvor, nu poţi decît să curgi spre mare.
Cîntecul „E sărbătoare” – interpretează Veronica Căpăţînă, eleva clasei a XII-a (U).
-13-