Sunteți pe pagina 1din 17

di r ec to r Cri st ia n D ul gh er u

nu m` r ul 11 (1 0 2 ) no i em b ri e 1 9 9 9 w ww.c ul tur is m .fre e se rv e rs .c om

A nt ren a men t pe nt ru b icep [i: Ar no ld Sch warz en eg ge r

T O

Pro g ram e a v an sa t e p en tr u \n cep ` to ri D ialo g cu cit it o rii tia ]i c`

U LT

R IS

Int erv iu cu Io nu] Ma io ru Come n ta rii Olymp ia 9 9

C up a R o m~n ie i

.R

A nt ren a men t pe n tru picio a re: L ee L a bra da

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

T O P C U LT U R IS

.R

M
I I

.R U LT U R IS
un
I

CONNUTUL AMINOACIZILOR / PORIE (4 TABLETE)


144 mg 178 mg 218 mg 331 mg 296 mg 98 mg 174 mg 63 mg 256 mg 249 mg 12 mg 70 mg 766 mg 361 mg 107 mg 216 mg 227 mg

L-ARGININ L-FENILALANIN I L-IZOLEUCIN I L-LEUCIN I L-LIZIN I L-METIONIN I L-TREONIN I L- TRIPTOFAN I L-VALIN Acid L-ASPARTIC L-CISTIN L-GLICIN Acid L-GLUTAMIC L-PROLIN L-HISTIDIN L-SERIN L-TIROZIN
Aminoacizi esen]iali

T O

produs

Este un produs de calitate superioar`, natural, cu un procent [i raport optim de aminoacizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet` [i este asimilat total. Formula produsului asigur` un echilibru stabilt [tiin]ific pentru a avea o cre[tere muscular` optim` [i o recuperare rapid` dup` antrenament. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[te gr`simile pentru energie. Nu con]ine zaharuri [i gr`simi. Este 100% natural din lapte. Se recomand` servirea unei por]ii a c~te 4 tablete de trei ori pe zi, din care una, imediat dup` antrenament. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele.

Editura Redis Co.

Pre]ul revistei: 4.900 lei

S-ar putea să vă placă și