Sunteți pe pagina 1din 17

TESTE GRIL PENTRU EXAMENUL DE LICEN, SPECIALIZAREA NUTRIIE I DIETETIC

Nutriia fiziolo i!"


1. # Si$t%za %$&o %$" &% !ol%'t%rol zil$i!" (ro&u!%) a. 10 g colesterol b. 1 g colesterol c. 100 mg colesterol d. 5 g colesterol e. 500 mg cholesterol Rspuns corect: b Car% &i$tr% ur,"toar%l% or a$% NU 'i$t%tiz%az" !ol%'t%rola. intestin subire b. ficat c. plamnul d. organele sexuale e. osul Rspuns corect: c, e Car% &i$tr% ur,"toar%l% afir,aii 'u$t a&%/"rat% 0$ !%%a !% (ri/%1t% !ol%'t%rolul) a. majoritatea colesterolului pro ine din absorbia colesterolului alimentar b. absorbia intestinal a colesterolului necesit pre!ena srurilor biliare c. 50" din colesterolul excretat de ficat prin bil este reabsorbit #n intestinul subire d. sterolii egetali sunt absorbii #ntr$o proporie redus #n intestinul subire e. colesterolul are rol energetic Rspuns corect: b, c, d Car% &i$tr% ur,"toar%l% !r%'! $i/%lul !ol%'t%rolului '%ri!a. aci!ii gra%i saturai b. fibrele alimentare c. aci!ii gra%i trans d. aci!ii gra%i polinesaturai e. acti itatea fi!ic Rspuns corect: a, c Al% %i r%!o,a$&"ril% $utriio$al% (%$tru u$ !o$'u, o(ti, &% !ol%'t%rol) a. consumai !ilnic organe de animale &creier, ficat' b. consumai carne slab, degresat c. consumai ct mai rar pe%te gras &somon' d. consumai 5 porii !ilnice de fructe sau legume e. e itai prepararea alimentelor prin prjire

*+

.+

2+

3+

4+

Rspuns corect: b, d, e # N%!%'arul zil$i! &% !ol%'t%rol la a&ult %'t% &%) a. (00 mg b. 0 mg c. )00 mg d. *00 mg e. 1 g Rspuns corect: b # Ca$titat%a r%!o,a$&at" &% a(", la a&ultul '"$"to', %'t%) a. 0,5$1 ml+,cal+!i b. 1,5$( ml+,cal+!i c. ($(,5 ml+,cal+!i d. ( ml+,cal+!i e. 1$1,5 ml+,cal+!i Rspuns corect: e # Car% &i$tr% ur,"toar%l% (ro!%$t% %'t% a&%/"rat 0$ !%%a !% (ri/%1t% !o$i$utul &% a(" al or a$i',uluia. -0" b.)0", la btrni %i femei c. 50$.5" d. /0", la obe!i e. 00", la obe!i Rspuns corect: c # Car% &i$ ur,"toar%l% %'uturi 1i or a$% ar% !%a ,ai ,i!" !a$titat% &% a("a. esutul adipos b. esutul osos c. ficatul d. mu%chiul e. plmnul

5+

6+

7+

Rspuns corect: b 89+ 2+ A'o!iai (i%r&%ril% fiziolo i!% &% a(" !u !a$tit"iil% ,%&ii zil$i!%) a. urin 1. 100 ml+!i b. perspiraie insensibil 2. )00 ml+!i c. fecale 3. *00 ml+!i d. respiraie 4. minim .50 ml+!i Rspuns corect: a4, b3, c1, d2 88+ S%l%!tai &i$ li'ta &% ,ai :o' a,i$oa!izii %'%$iali) a. treonina b. alanina c. metionina d. leucina e. prolina

Rspuns corect: a, c, d 8*+ Car% &i$tr% ur,"toar%l% 'u$t a&%/"rat% (ri/i$& a(ortul &% (rot%i$%a. proteinele de origine animal conin toi aminoaci!ii eseniali b. necesarul !ilnic minim acceptat este de (0 g+!i c. necesarul proteic este mai mare la sugar %i la femeile #nsrcinate d. pentru o diet adec at, aloarea biologic a proteinelor de aport trebuie s fie minim .0" e. necesarul de proteine cre%te #n insuficiena renal Rspuns corect: a, c, d 8.+ # D%fi$iia u$ui $utri%$t %'%$ial %'t%) a. organismul nu #l poate sinteti!a, este necesar aportul exogen b. organismul #l poate sinteti!a, dar este recomandat s existe %i aport exogen c. organismul #l poate sinteti!a #n cantiti suficiente #n mod u!ual, dar exist anumite situaii sinte!a de ine insuficient organismului d. aportul exogen este benefic sntii e. organismul #l poate sinteti!a #n cantiti suficiente Rspuns corect: a 82+ Di$tr% a,i$oa!izii !o$&iio$at %'%$iali fa! (art%) a. metionina b. histidina c. cisteina d. alanina e. tiro!ina Rspuns corect: b, c, e 83+ Glia&i$" ;o (rot%i$" /% %tal"< '% "'%1t% ,ai al%' 0$ ur,"toar%l% (la$t%) a. fasole b. soia c. gru d. or! e. o ! Rspuns corect: c, d, e 84+ E=%,(l% &% ali,%$t% !% !o$i$ (rot%i$% !o,(l%t% 'u$t) a. fasole b. carne de it c. albu% de ou d. gru e. soia Rspuns corect: b, c, e 85+ # N%!%'arul zil$i! &% (rot%i$% ;RDA< la a&ultul 'a$ato' %'t% &%) a. 1,5 g+,g corp b. 0,* g+,g corp c. 1 g+,g corp d. 1$1,( g+,g corp

e. 0,0 g+,g corp Rspuns corect: e 86+ A'o!iai ur,"toar%l% za>ari&% !u (ri$!i(ala 'ur'a ali,%$tar") a. glicogen 1. ore!, cartofi, finoase b. galacto! 2. miere c. fructo! 3. ficat d. sucro!a 4. lapte e. amidon 5. sfecl de !ahr Rspuns corect: a3, b4, c2, d5, e1 87+ Car% &i$tr% afir,aiil% (ri/i$& ,%ta?oli',ul lu!i&%lor 'u$t a&%/"rat%a. absorbia intestinal este posibil att pentru mono!aharide, ct %i pentru di!aharide b. lipidele, gumele %i pectinele #ncetinesc absorbia intestinal a glucidelor c. excesul de gluco! este transformat de ctre ficat #n aminoaci!i neeseniali d. cantitatea minim recomandat la aduli este de 1(0$1)0 g+!i e. excesul de fructo! #n intestin poate duce la meteorism, flatulen, diaree Rspuns corect: b, d, e *9+ # @$ fi!at '% 'to!>%az", 'u? for," &% li!o %$, o !a$titat% &% lu!oz" &% a(ro=i,ati/) a. )50 g b. (00$((0 g c. .0$-0 g d. 150 g e. (0$)0 g Rspuns corect: c *8+ # Si$ ura 'ur'" &% %$%r i% a !%lul%i $%r/oa'% %'t%) a. glicogenul b. trigliceridele c. gluo!a d. aminoaci!ii eseniali e. aci!ii gra%i liberi Rspuns corect: c **+ Ur,"toar%l% $u 'u$t a&%/"rat% (ri/itor la i$&i!%l% li!%,i!)) a. repre!int capacitatea hiperglicemiant a unui aliment #n comparaie cu un aliment de referin b. alimentul de referin este, de obicei, !ahrul c. #n funcie de indicele glicemic, alimentele se clasific #n: cu indice mare, mediu %i mic d. alimennte cu indice glicemic mare sunt: pinea integral, fasolea erde, morco ii cru!i e. indice glicemic mic #nseamn o alore sub 55

Rspuns corect: b, d *.+ Car% &i$tr% ur,"torii 0$&ul!itori $u au %f%!t $utriti/ ;$u !o$i$ !alorii-<) a. aspartam b. maltitol c. ciclamat d. sucralo! e. sorbitol Rspuns corect: a, c, d *2+ # La !% '% r%f%r" A!a$titat%a zil$i!" r%!o,a$&at"B ;r%!o,,%$&%& &ailC alloDa$!%< a u$ui $utri%$ta. aportul !ilnic minim recomandat b. aportul mediu !ilnic al unui nutrient recomandat ba!at pe estimri obinute obser aional sau experimental la un grup de indi i!i aparent snto%i c. aportul mediu !ilnic al unui nutrient, suficient pentru a satisface ne oile aproape tuturor indi i!ilor snto%i d. aportul mediu !ilnic al unui nutrient estimat a satisface necesitile a jumtate din indi i!ii snto%i e. aportul recomandat pentru o alimentaie sntoas Rspuns corect: c (5. Car% &i$tr% ur,"torii fa!tori &%t%r,i$" o rat" a ,%ta?oli',ului ?azal ,ai '!"zut"a. #naintarea #n rst b. temperatura mediului ambiant 6)003 c. cre%terea masei de esut adipos d. sexul feminin e. arsurile Rspuns corect: a, c, d *4+ @$ (o'tul (r%lu$ it a(ar ur,"toar%l% ,o&ifi!"ri al% ,%ta?oli',ului) a. ficatul transform aci!ii gra%i #n corpi cetonici b. cre%te degradarea proteinelor #n aminoaci!i c. creierul poate utili!a aci!ii gra%i %i proteinele ca substrat energetic d. cre%te stocarea de glicogen la ni elul ficatului, pro enit din gluconeogene!a din aminoaci!i e. utili!area gluco!ei la ni elul sistemului ner os este redus, ea fiind #nlocuit cu corpii cetonici Rspuns corect: a, b, e *5+ R%f%ritor la fur$izar%a %$%r i%i ur,"toar%l% afir,aii 'u$t a&%/"rat%) a. 1 g de glucide furni!ea! - ,cal b. 1 g de lipide furni!ea! - ,cal c. 1 g de colesterol furni!ea! - ,cal d. 1 g de proteine furni!ea! / ,cal e. 1 g de alcool furni!ea! - ,cal

Rspuns corect: b, d *6+ # P%$tru a '!"&%a 0$ r%utat% 8 E %'t% $%!%'ar &% a %!o$o,i'i) a. )500 ,cal b. .000 ,cal c. ()00 ,cal d. -000 ,cal e. 5000 ,cal Rspuns corect: b *7+ Rata ,%ta?oli',ului ?azal %'t% &%) a. 1 ,cal+,g corp+!i b. 1 ,cal+,g corp+or c. / ,cal+,g corp+!i d. (/ ,cal+,g corp+!i e. )0 ,cal+,g corp+!i Rspuns corect: b, d .9+ # Ca$titat%a r%!o,a$&at" &% a!izi ra1i 'aturai, la a&ultul '"$"to', %'t% &%) a. 15" din necesarul energetic b. 10" din necesarul energetic c. ." din necesarul energetic d. 1(" din necesarul energetic e. (0" din necesarul energetic Rspuns corect: b .8+ # N%!%'arul &% a!i& alfa li$ol%$i! zil$i! la a&ultul '"$"to' %'t% &%) a. 1" din necesarul energetic b. 0,*$1" din necesarul energetic c. (" din necesarul energetic d. 5$." din necesarul energetic e. /" din necesarul energetic Rspuns corect: b .*+ Car% %'t% %f%!tul fi?r%lor ali,%$tar% la $i/%lul tra!tului &i %'ti/ 'u(%riora. accelerea! golirea stomacului b. cresc sen!aia de saietate c. #ntr!ie rata de digestie %i de absorbie a unor nutrieni d. reduc absorbia intestinal de calciu %i fier e. reduc excursia glicemic postprandial Rspuns corect: b, c, e ..+ Ca$titat%a r%!o,a$&at" &% fi?r% ali,%$tar%)) a. 1/$(0 g+!i b. )00 mg+!i c. (0$)5 g+!i d. 1/ g+1000 ,cal+!i e. 50$*0 g+!i

Rspuns corect: c, d .2+ Ur,"toar%l% afir,aii (ri/i$& 'o&iul 'u$t a&%/"rat%) a. excreia se face #n principal la ni el renal b. reglea! olumul extracelular %i 71 c. este principalul cation intracelular d. #n sarcin %i lactaie este necesar dublarea aportului de 8a e. alimentele procesate %i semipreparatele sunt responsabile de .5$ 00" din aportul !ilnic de 8a Rspuns corect: a, b, e )5. A!izii ra1i ,o$o$%'aturai) a. peste -0" din aci!ii gra%i nesaturai din diet sunt repre!entai de acidul oleic b. trebuie s repre!inte 910" din necesarul caloric !ilnic c. sunt aterogeni deoarece duc la cre%terea colesterolului total d. se gsesc #n principal #n grsimile de origine animal e. la temperatura camerei sunt #n form lichid Rspuns corect: a, b, e )*. A!i&ul li$ol%i!) a. este un acid gras polinesaturat omega$* b. este un acid gras neesenial c. se gse%te #n cantitate mare #n uleiul de floarea soarelui %i #n uleiul de semine de struguri d. este precursor al sinte!ei #n organism de prostaglandine, leucotriene, tromboxan e. are ca efect scderea colesterolului total Rspuns corect: a, c, e ).. Puri$%l% a. intr #n structura aci!ilor nucleici b. pro in att din diet, ct %i din degradarea nucleoproteinelor endogene c. produsul final de metabolism este acidul uric d. sunt pre!ente #n cantitate mare #n lapte, ou, nuci, brn!eturi e. un aport exogen crescut cre%te riscul apariiei gutei Rspuns corect: a, b, c, e )0. # Ca$titat%a zil$i!" ,a=i," r%!o,a$&at" &% 'o&iu, la o,ul '"$"to', %'t%: a. 1*00 mg b. ()00 mg c. *,/ g d. 10 g e. (50 mg Rspuns corect: b .7+ Ca$tit"i ,ari &% !ol%'t%rol '% "'%'! 0$) a. albu% de ou b. creier

c. alune d. glbenu% de ou e. ulei de floarea$soarelui Rspuns corect: b, d 29+ Ur,"toar%l% ali,%$t% au (%'t% *9 a. usturoi uscat b. mere dulci c. cacao d. lapte praf e. ma!re erde lu!i&% la 899 )

Rspuns corect: a, c, d 28+ Al% %i ali,%$t%l% !u i$&i!% li!%,i! ,ar% ;F59G<) a. morco i fieri b. soia c. pine alb d. smochine e. cartofi fieri Rspuns corect: c, e 2*+ # Car% &i$tr% ur,"toar%l% ali,%$t% !o$i$% !%a ,ai ,ar% !a$titat% &% fi?r%a. fasole b. prune c. mere d. pine din fin integral e. ma!re Rspuns corect: a 2.+ A'o!iai ali,%$t%l% !u !o$i$utul 0$ li(i&% ;la 899 < a. #ngheat 1. (0 g b. salam de ar 2. 100 g c. pine alb 3. 00 g d. ulei de msline 4. 1( g e. unt de mas 5. 1,5 g Rspuns corect: a4, b1, c5, 42, e3 22+ # Car$%a 'la?" ;899 < !o$i$% (rot%i$%) a. 15 g b. (0 g c. )5 g d. 10 g e. 50 g Rspuns corect: b 23+ # Cal!ulai $%!%'arul !alori! zil$i! al u$ui ?"r?at '"$"to' !u 0$alti,%a &% 8,6* ,, r%utat%a &% 69 E , *7 a$i, o(%rator !al!ulatoar%, $u fa!% '(ort+ a. (000 ,cal

b. (/00 ,cal c. 1-00 ,cal d. (000 ,cal Rspuns corect: b 24+ # Cal!ulai $%!%'arul zil$i! &% (rot%i$%, lu!i&%, li(i&% al u$ui ?"r?at '"$"to' !u 0$alti,%a &% 8,6* ,, r%utat%a &% 69 E , *7 a$i, o(%rator !al!ulatoar%, $u fa!% '(ort+ la a!%'t i$&i/i&+ a. :roteine ; 00 g, lipide ; 00 g, glucide ; )/0 g b. :roteine ; 1*0 g, lipide ; *0 g, glucide ; )05 g c. :roteine ; /0 g, lipide ; /0 g, glucide ; )(0 g d. :roteine ; 00 g, lipide ; 00 g, glucide ; 1-0 g Rspuns corect: a 25+ # Cal!ulai $%!%'arul &% a(" zil$i! al u$ui ?"r?at '"$"to' !u 0$alti,%a &% 8,6* ,, r%utat%a &% 69 E , *7 a$i, o(%rator !al!ulatoar%, $u fa!% '(ort+ a. 1500 ml b. (/00 ml c. 1000 ml d. 5000 ml Rspuns corect: b 26+ # R%(artizai (ro!%$tual $%!%'arul %$%r %ti! zil$i! (% ,%'%l% (ri$!i(al%+ " a. <ic dejun ; (0", prn! ; )0", cin ; (0", ( gustri a cte 15" b. <ic dejun ; (5", prn! ; /0", cin ; (5", ( gustri a cte 5" c. <ic dejun ; )0", prn! ; 50", cin ; (0" d. <ic dejun ; (0", prn! ; /0", cin ; /0" Rspuns corect: a 27+ Ur,"toar%l% afir,aii &%'(r% al!ool 'u$t a&%/"rat% a. este noci #n orice cantitate b. 1 g alcool furni!ea! . ,cal c. inul ro%u conine tanin %i fla onoi!i d. nu d dependen e. 1 g alcool furni!ea! - ,cal Rspuns corect: b, c 50. 8 (ori% &% al!ool %'t% r%(r%z%$tat" &%) a. )50 ml bere b. 1 l in ro%u c. /0 ml spirtoase d. 500 ml bere e. 150 ml in Rspuns corect: a, c, e 51. I$&i!aii al% ali,%$tai%i (ar%$t%ral% 'u$t)

a. 2oli se ere ale tubului digesti &oclu!ii, ileus, hemoragii digesti e superioare, infecii, inflamaii, fistule entero$colice sau entero$ e!icale' b. Risc al abordrii tubului digesti c. =nabordabilitatea sistemului enos d. <aldigestie$malabsorbie Rspuns corect: a, b, d 5(. # H',olaritat%a ,a=i," a u$%i 'oluii !ar% '% (oat% a&,i$i'tra 0$trIo /%$" (%rif%ri!") a. -00 m>sm+l b. )00 m>sm+l c. )50m>sm+l d. .00 msm+l e. 1000 m>sm+l Rspuns corect: a 5). I$&i!aii al% ali,%$tai%i %$t%ral%) a. 4isfagie se er b. ?istule ale intestinului subire distal sau ale colonului c. >bstrucie intestinal complet d. 8ecesiti energetice crescute care nu pot fi acoperite prin administrarea oral Rspuns corect: a, b, d 5/. Di$tr% %f%!t%l% !af%l%i !it",) a. aciune antioxidant b. cre%terea incidenei cariilor dentare c. amn necesitatea de somn d. efect hepatoprotector e. poate duce la constipaie Rspuns corect: a, c, d 55. Car$iti$a a. se gse%te mai ales #n produse de origine egetal b. este un nutrient esenial c. are rol #n oxidarea aci!ilor gra%i cu lan lung de atomi de carbon d. efect posibil de scdere ponderal e. la sporti i, cre%te performana muscular Rspuns corect: c, d 5*. Caf%i$a a. d dependen b. stimulea! puterea de concentrare c. are aciune noci asupra ficatului d. #n sarcin se recomand sub (00 mg cafein+!i e. determin efect diuretic slab Rspuns corect: b, d, e 5.. Cal!iu

a. absorbia este fa ori!at de pre!ena proteinelor b. absorbia este fa ori!at de pre!ena lipidelor #n cantitate mare c. necesarul la adult este de (000 mg+!i d. nu exist cantitate maxim admis e. surse bune: lactate, ar!, somon Rspuns corect: a, e 50. Cal!iu a. calciul se absoarbe mai bine #n lipsa alimentelor b. are rol #n transmiterea impulsului ner os c. necesarul cre%te #n sarcin %i lactaie d. inter ine #n structura oaselor e. surse bune: spanac, cereale integrale, fasole uscat Rspuns corect: b, c, d 5-. Coli$a 1i fo'fati&il!oli$a a. colina nu este un nutrient esenial b. fosfatidilcolina este fosfolipidul predominant din membrana celular a omului c. 3olina este foarte important pentru de! oltarea creierului la ft d. 1limente bogate: ou, %unc, germeni de gru Rspuns corect: b, c, d *0. Tauri$a a. inter ine #n absorbia lipidelor b. se gse%te doar #n alimenntele de origine egetal c. are rol energi!ant d. este un nutrient esenial Rspuns corect: a, c *1. Cro, a. surse importante sunt: cereale integrale, semine, me!eluri b. cromul tetra alent este carcinogen pulmonar c. deficitul duce la neuropatie periferic d. cromul este toxic si nu este permis consumul Rspuns corect: a, b, c *(. Cu(ru a. se stochea! #n ficat, legat de proteine b. este necesar pentru formarea %i meninerea mielinei c. este posibil ca proteinele din lactate %i din ou s scad absorbia d. se gse%te #n numeroase en!ime Rspuns corect: a, b, c, d *). Ji%r a. 3antitatea total de ?e din corp: )0$/0 g b. ?e stocat este legat #n totalitate de proteine, pentru c ?e liber este toxic c. pre!ena acidului ascorbic scade absorbia fierului d. deficitul de fier este unul dintre deficitele nutriionale majore

identificate de ><@ Rspuns corect: b, d */. # Ji%r a. necesarul !ilnic la brbatul adult sntos este de 0 mg b. fierul inter ine #n sinte!a hemului c. pierderile !ilnice de fier sunt de aproximati 10 mg d. sursele mai aloroase sun cele care conin ?e non$hem Rspuns corect: a, b *5. Jluor a. este esenial pentru organism b. are rol #n de! oltarea smalului dentar c. este necesar suplimentarea #n sarcin %i alptare d. cea mai important surs este apa de but Rspuns corect: b, d **. Jo'for a. fosforul este principalul anion intracelular b. ca!eina din lapte cre%te absorbia c. component major al osului d. este necesar suplimentarea #n sarcin %i lactaie Rspuns corect: a, c *.. Io& a. necesar pentru sinte!a hormonilor tiroidieni b. necesarul cre%te #n sarcin %i alptare c. surse bune: pe%te, lactate d. deficitul de iod este extrem de rar Rspuns corect: a, b, c *0. Ma $%ziu a. principalul anion intracelular b. are rol de cofactor en!imatic c. surse bune: legume er!i, semine de floarea$soarelui d. deficitul de magne!iu este foarte frec ent Rspuns corect: b, c *-. Ma$ a$ a. este un micronutrient esenial b. este cofactor #n metaloen!ime c. sursa principala este laptele d. este principalul cation intracelular Rspuns corect: a, b .0. Pota'iu a. este principalul cation intracelular b. este necesar suplimentarea #n sarcin %i lactaie c. att deficitul, ct %i excesul duce la modificri electrocardiogafice d. necesarul la aduli este de ),5 g+!i

Rspuns corect: a, c, d .1. # A(ortul ,i$i, $%!%'ar &% (ota'iu la a&ultul '"$"to' %'t% &%) a. ($/ g+!i b. ),5 g+!i c. /,. g+!i e. * g+!i Rspuns corect: a .(. Ali,%$t% ?o at% 0$ (ota'iu 'u$t) a. banane b. ciuperci c. unt d. ore! alb Rspuns corect: a, b .). S%l%$iu a. alimente cu coninut bogat #n seleniu: iscere, fructe de mare b. nu este esenial pentru om c. face parte din structura unor en!ime d. inter ine #n balana oxidant A antioxidant Rspuns corect: a, c, d ./. Kita,i$a A a. este o itamin hidrosolubil b. depo!itul hepatic este suficient pentru cte a luni, #n lipsa aportului c. rolul cel mai important este #n ederea nocturn d. excesul de itamina 1 #n sarcin poate afecta produsul de concepie Rspuns corect: b, c, d .5. # N%!%'arul &% /ita,i$" A la f%,%ia a&ult" '"$"toa'" %'t% &%) a. .00 microg echi aleni de retinol+!i b. ..0 microg echi aleni de retinol+!i c. )000 microg echi aleni de retinol+!i d. -00 microg echi aleni de retinol+!i Rspuns corect: a .*. Kita,i$a L8 a. este o itamin hidrosolubil b. este o component a membranei neuronale c. are rol de transportor de hidrogen #n diferite sisteme oxidati e ale mitocondriilor d. se gse%te #n alimente de origine animal %i egetal Rspuns corect: a, b, d ... # N%!%'arul &% /ita,i$" L8 la ?"r?atul a&ult '"$"to' %'t% &%) a. 1,1 mg+!i b. 1,( mg+!i

c. 1,) mg+!i d. 1,/ mg+!i Rspuns corect: b .0. Kita,i$a L* a. se degradea! prin prelucrare termic b. necesarul cre%te #n sarcin %i lactaie c. inter ine #n metabolismul lipidelor, corpilor cetonici, glucidelor, proteinelor d. are rol #n coagulare Rspuns corect: b, c .-. # N%!%'arul zil$i! &% /ita,i$a L* la ?"r?atul a&ult '"$"to' %'t%) a. 1,/ mg b. 1,) mg c. 1,* mg d. 1,1 mg Rspuns corect: b 00. Kita,i$a L. a. deficitul duce la boala numit pelagra b. se gse%te doar #n produse animale c. cantitatea depo!itat asigur ne oile organismului pentru ($* sptmni d. are rol #n sinte!a hemoglobinei &hemului' Rspuns corect: a, c 01. # N%!%'arul &% /ita,i$a L. la f%,%ia a&ult" '"$"toa'" %'t% &%) a. 1* mg+!i b. 10 mg+!i c. 1/ mg+!i d. 1. mg+!i Rspuns corect: c 0(. Kita,i$a L4 a. cre%te legarea oxigenului de Bb b. se degradea! prin prelucrare termic c. are rol #n sinte!a neurotransmitorilor d. este sinteti!at %i de flora intestinului gros Rspuns corect: a, b, c 0). Kita,i$a L5 a. necesarul nu cre%te #n sarcin b. este coen!im a unor carboxila!e c. este o itamin liposolubil d. deficitul duce la anemie megaloblastic Rspuns corect: a, b 0/. Kita,i$a L7 a. depo!itele sunt suficiente pentru meninerea ni elului seric #n

limite normale pentru cte a luni b. inter ine #n sinte!a purinelor c. se recomand suplimentarea la femeile #n perioada fertil d. nu se degradea! prin preparare termic Rspuns corect: a, b, c 05. # N%!%'arul &% a!i& foli! 0$ 'ar!i$" %'t% &%) a. *00 microg+!i b. 1 mg+!i c. /00 microg+!i d. 000 microg+!i Rspuns corect: a 0*. Kita,i$a L8* a. are rol #n producerea aci!ilor nucleici b. inter ine #n formarea tecii de mielin c. se gse%te doar #n produsele de origine egetal d. deficitul duce la anemie Rspuns corect: a, b, d 0.. # N%!%'arul &% /ita,i$a L8* la a&ulii '"$"to1i %'t% &%) a. 1,/ microg+!i b. (,0 mg+!i c. (,/ mg+!i d. (,/ microg+!i Rspuns corect: d 00. Kita,i$a C a. are rol antioxidant b. se gse%te att #n produsele egetale %i cele animale c. inter ine #n procesul de coagulare d. este liposolubil Rspuns corect: a, b 0-. # N%!%'arul zil$i! &% /ita,i$a C la f%,%ia a&ult" '"$"toa'" %'t% &%) a. 1,/ mg+!i b. 1 g+!i c. ((0 mg+!i d. .5 mg+!i Rspuns corect: d -0. Kita,i$a E a. itamin liposolubil b. are rol antioxidant c. necesarul cre%te #n sarcin d. se gse%te mai ales #n alimente egetale Rspuns corect: a, b, d -1. # N%!%'arul &% /ita,i$" E %'t% &%) a. 1 mg+1 g de acid gras polinesaturat

b. 1 mg+1 g de acid gras saturat c. 0,/ mg+1 g de acid gras mononesaturat d. 0,/ mg+ 1 g de acid gras polinesaturat Rspuns corect: d -(. # Kita,i$a M a. rol esenial #n coagulare b. itamin liposolubil c. deficitul alimentar este frec ent #n rile de! oltate d. necesarul cre%te #n sarcin Rspuns corect: a, b -). Kita,i$a D a. esenial pentru meninerea scheletului b. itamin liposolubil c. se gse%te doar #n produsele egetale d. are potenial efect antiproliferati pe celule tumorale Rspuns corect: a, b, d -/. # P%$tru a'i urar%a $%!%'arului &% /ita,i$" D %'t% 'ufi!i%$t" %=(u$%r%a la 'oar%, ti,( &%) a. )0 minute+!i, de ($) ori+sptmn b. 10$15 minute+!i, de ($) ori+sptmn c. )0 minute+!i, !ilnic d. *0 minute+sptmn Rspuns corect: b -5. Zi$! a. nu este un oligoelement esenial b. inter ine #n procesul de #n are c. deficitul de !inc este frec ent %i #n !ilele noastre d. este parte component a numeroase en!ime Rspuns corect: b, c, d -*. Ji%r?%r%a &i'tru % ur,"toar%l% /ita,i$%) a. 21 b. 3 c. 4 e. 1 Rspuns corect: a, c -.. Ni!oti$a a. cre%te ni elul dopaminei b. poate duce la asoconstricia coronarelor c. are efect antalgic d. d dependen Rspuns corect: a, b, c, d -0. Clorul a. este principal anion intracelular

b. are rol antioxidant c. particip la reglarea echilibrului acidoba!ic d. nu este necesar suplimentarea #n sarcin %i lactaie Rspuns corect: c, d --. Ali,%$t% ?o at% 0$ ,a $%ziu 'u$t) a. migdale b. pine alb c. carne de porc d. pine integral Rspuns corect: a, d 100. # Cal!ulai $%!%'arul %$%r %ti! (%$tru o f%,%i%, .8 &% a$i, a'i't%$t" ,%&i!al", !u 0$"li,%a &% 8,46 ,, r%utat%a &% 54 E + a. 1*00 ,cal b. 1(00 ,cal c. 1000 ,cal d. (100 ,cal Rspuns corect: a

S-ar putea să vă placă și