Sunteți pe pagina 1din 10

1

INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN CLUJ
UNIVERSITATEA
BABE-BOLYAI
FACULTATEA
DE BIOLOGIE I
GEOLOGIE


OLIMPIADA NAIONAL DE BIOLOGIE
Cluj-Napoa! "# $a%&'( -) ap%'l'( *+#"

PROB DE DEPARTAJARE I DE SELECIONARE A LOTULUI NAIONAL LRGIT DE BIOLOGIE
*+#"

No&,-
Elevii care particip la proba de selecionare a lotului rezolv itemii pentru toate clasele.
Elevii care particip la proba de departajare rezolv numai itemii clasei pentru care au concurat.
Elevii care particip la ambele probe rezolv toi itemii.

ALEGERE SIMPL
La urmtoarele ntrebri alegei rspunsul corect din variantele propuse:

CLASA A I.-A

#/ S(l(&a0' a1o'(%(a o%(&, 23&%( o$po3(3&ul (lula% 4' 5u30'a 1a 23 (lula p%oa%'o&,-
A. mezozom diviziune indirect
B. plasmalem endocitoz i eocitoz
!. cloroplast " #otosintez
$. nucleoid ereditate i variabilitate
*/ M($6%a3a (lula%, o30'3(-
A. trigliceride cu rol de barier
B. #os#olipide alctuite din patru acizi grai
!. celuloz sub #orm de micro#ibrile
$. proteine cru cu rol n di#uzia #acilitat
"/ M'&oo37%'a-
A. provine dintr"un simbiont eucariot aerob
B. are un genom propriu
!. #urnizeaz A%& proceselor de dezasimila'ie
$. prezint tilacoide i strom
8/ R(&'ulul (37opla1$a&' 3(&(7-
A. este #ormat din saculi turti'i suprapui
B. particip la sinteza proteinelor
!. realizeaz sinteza de lipide
$. este mrginit de tonoplast
)/ Nul(olul (1&(-
A. o molecul circular de A$(
B. o zon a nucleului bogat n A)(r
!. mrginit de o membran cu pori
$. vizibil pe tot parcursul ciclului celular
9/ D'&'o:o$''-
A. sunt #ormai din dou subuniti
B. trans#orm proteinele n glicoproteine
!. sunt comuni procariotelor i eucariotelor
$. conin A)( *i proteine
2

;/ C(3&%o:o$ul-
A. con'ine doi centrioli paraleli
B. eist la polii celulei animale n diviziune
!. are + dublete peri#erice de microtubuli
$. este caracteristic celulelor procariote
</ Clo%opla1&(l(-
A. #ac parte din condriom
B. se transmit pe linie matern
!. se divid prin diviziune indirect
$. se numesc cromoplaste la alge
=/ Nul(ul-
A. con'ine cromatin n ,ialoplasm
B. este delimitat de o membran simpl
!. con'ine un singur tip de acizi nucleici
$. este sediul procesului de replicare
#+/ C'&o1>(l(&ul (1&(:
A. un constituent speci#ic celulelor plantelor
B. implicat n transportul intracelular de vezicule
!. constituit la peri#erie din #ibrile de celuloz
$. alctuit din mio#ibrile de actin i miozin
##/P(3&%u o (lul, ?3@! 'lul (lula% $'&o&'-
A. permite observarea bivalen'ilor
B. conduce la #ormarea game'ilor
!. implic o ana#az cu -n cromatide
$. conduce la #ormarea unor celule #iice diploide
#*/ La 23%u'4a%(a Aa A Aa! %apo%&ul 7( 1(B%(Ba%( 7up, B(3o&'p (1&( 7'5(%'& 7( %apo%&ul 7(
1(B%(Ba%( 7up, 5(3o&'p! 23 a:ul-
A. dominan'ei complete
B. genelor letale
!. supradominan'ei
$. codominan'ei
#"/ C3 (Ap(%'$(3&ul 7( $o3o>'6%'7a%( la $a:,%(! 1( o6D'3 23 F
*
-
A. ,ibrizi de dou ori mai numeroi dec.t ,omozigo'ii
B. de trei ori mai multe gene dominante dec.t recesive
!. un procent de ,ibrizi redus la jumtate #a' de /0
$. numai plante impure din punct de vedere genetic
#8/La 23%u'4a%(a AaB6 A aa66 la D%o1op>'la $(la3oBa1&(%! 7a, a%( lo 1(B%(Ba%(a
'37(p(37(3&, a p(%(>'lo% 7( B(3(! 1( o60'3(-
A. un raport de segregare de + :1 :1:02 pentru cele dou perec,i de gene
B. c.te 3 variante de game'i pentru #iecare genitor
!. o segregare de 1 $ :0 r dup #enotip2 pentru #iecare perec,e de gene
$. un procent este de -45 pentru #iecare #enotip
#)/P%o(1ul 7( %o11'3B-oE(% 1( a%a&(%':(a:, p%'3-
A. segregarea independent a perec,ilor de cromozomi
B. trans#erul egal de gene ntre cromozomi neomologi
!. sc,imbul de gene ntre cromozomii omologi n meioza 66
$. #recven' mai mare ntre locii genici mai distan'a'i
#9/D%o1op>'la $(la3oBa1&(% 1( a%a&(%':(a:, p%'3-
A. #emele ,omogametice
B. cromozomi uriai n saliv
!. 7 perec,i de cromozomi
$. autozomi di#eri'i la cele dou see
#;/Co31&'&u'( $u&a0'' B(3o$'(-
A. adi'ia de nucleotide ntr"o gen8 monosomia
B. duplica'ia unei gene8 aneuploidia
!. poliploidia8 prezen'a unui cromozom suplimentar
3

$. aneuploidia8 deleia unui segment de cromozom
#</ T%a31$'&(%( .-l'3Fa&, p%(:'3&,-
A. distro#ia muscular $uc,enne
B. unele #orme de calvi'ie
!. galactozemia
$. ,emeralopia
#=/ Pol'plo'7'a 1( a%a&(%':(a:, p%'3-
A. replicarea materialului genetic nu este urmat de distribu'ie
B. #recven' redus la plantele angiosperme
!. productivitate corelat cu gradul de ploidie la mami#erele domestice
$. prezen'a unuia sau mai multor cromozomi suplimentari
*+/ C3&%-o 5a$'l'(! $a$a (1&( pu%&,&oa%( 1,3,&oa1, a B(3(lo% p(3&%u >($o5'l'( 4' 7al&o3'1$!
&a&,l (1&( >($o5'l'! 5'ul 1u5(%, 7( a$6(l( a5(0'u3'! 'a% 5''a (1&( 1,3,&oa1,/ Al(B(0'
a5'%$a0'a o%(&, p%'E'37 $($6%'' a(1&(' 5a$'l''-
A. ansele de a avea nepoate nepurttoare sunt de 495 pentru ambele boli2 dac ginerele este sntos
B. mama are ambele muta'ii pe acelai cromozom8 #iica este purttoare a genei pentru ,emo#ilie
!. eist 495 anse de a avea un #iu sntos8 eist 495 anse s se nasc o #iic daltonist
$. tatl este ,emizigot pentru ,emo#ilie8 #iica este purttoare a genei pentru daltonism
*#/ V(%:(ala :'7u%'lo%-
A. #ace parte din protistele cu caractere de #ungi
B. conine murein n peretele celular
!. poate intra n alctuirea unor lic,eni
$. are n celul un cromato#or spiralat
**/ T%a31po%&ul a&'E-
A. se realizeaz n sensul gradientului de concentra'ie
B. este sus'inut energetic de oidarea A%&"ului
!. men'ine polarizarea electric a plasmalemei
$. este implicat n ptrunderea apei n celul
*"/ P(%(&(l( (lula% 1(u37a%-
A. vine n contact cu lamela mijlocie i plasmalema
B. este strbtut de plasmodesme
!. se #ormeaz naintea lamelei mijlocii
$. este mai gros la protoplatii vegetali
*8/ S'37%o$ul Gl'3(5(l&(%-
A. se poate diagnostica rapid prin absen'a cromatinei seuale
B. este cauzat de nondisjunc'ia ,eterozomilor la mam sau la tat
!. are ca mani#estri agresivitatea sporit2 talia peste medie
$. este o aneuploidie ce intereseaz un ,eterozom din grupa $
*)/ U3 6,%6a& (1&( >(&(%o:'Bo& p(3&%u o p(%(>( 7( B(3( au&o:o$al( B6 H' po1(7, o B(3, .-
l'3Fa&, %((1'E, 7/ C( p%opo%D'( 7'3 1p(%$a&o:o':'' 1,' Eo% 5' 67 I
A. 9
B. 0:3
!. 0:-
$. 0:0;

CLASA a .-a

*9/ Al(B( %,1pu31ul o%(& %(5(%'&o% la pa%&'ula%'&,0'l( 7'B(1&'(' '3&%a(lula%(-
A. se realizeaz eclusiv prin #agocitoz
B. este modul de ,rnire al tuturor organismelor animale
!. prin #agocitoz sunt nglobate picturi de lic,ide
$. implic #uzionarea vacuolei cu un lizozom
*;/ F(%$(3&a0'a la&', o31&, 23 &%a315o%$a%(a-
A. glucozei n dou molecule de acid lactic
B. alcoolului etilic n acid lactic
!. glucozei n alcool etilic
$. celulozei n gaz metan
4

-7. R(5(%'&o% la '35lu(30a 1,%u%'lo% $'3(%al( a1up%a 5o&o1'3&(:(':
A. ionii azota'i #avorizeaz sinteza acizilor nucleici
B. ionii #os#a'i #avorizeaz sinteza proteinelor
!. plantele etrag din sol cantit'i mari de (2 & i <
$. ionii particip ntotdeauna n mod direct la sinteza substan'elor organice
-+. J(l'Ko6a&(% pKlo%' p%oEoa,:
A. ,epatita
B. ulcerul
!. apendicita
$. gastrita
"+/ V(3&'la0'a pul$o3a%, la a$5'6'(3' 1( 6a:(a:, p(-
A. micarea membrelor anterioare
B. micrile planeului bucal
!. micrile cutiei toracice
$. micarea membrelor posterioare
10. Al(B( Ea%'a3&a o%(&, %(5(%'&oa%( la 1'$0ul E,:ulu' la E(%&(6%a&(-
A. =landele lacrimale ale petilor men'in umiditatea corneei
B. =lobii ocular ai psrilor nu prezint mobilitate
!. !ristalinul petilor este s#eric i elastic
$. >nii peti prezint 1 pleoape
"*/ Al(B( %,1pu31ul o%(& %(5(%'&o% la (A%(0'(-
A. reptilele din medii aride recupereaz apa n cloaca
B. plantele ,idro#ite au ,idatode care re'in apa
!. ne#ronii petilor i am#ibienilor nu au capsul Bo?mann
$. guta'ia asigur ascensiunea sevei n condi'ii de secet
""/ M'4,%'l( pla3&(lo%-
A. nastiile depind de direc'ia stimulului
B. tropismele sunt micri determinate de direc'ia stimulilor
!. tactismul este speci#ic game'ilor #emeieti
$. ,idrotropismul negativ este nt.lnit la #loarea"soarelui
"8/ S'1&($ul 7'B(1&'E la p,1,%' p%(:'3&, u%$,&oa%(l( pa%&'ula%'&,0'-
A. stomacul glandular secret suc gastric
B. gua este o dilata'ie a stomacului
!. pipota nmoaie ,rana
$. gura este prevzut cu un cioc membranos
")/ Pla3&(l( l(Bu$'3oa1( au o Ealoa%( 3u&%'&'E, $a' $a%(! 7(oa%((-
A. au nutri'ie autotro#
B. mbog'esc solul n azot
!. au con'inut bogat n proteine
$. realizeaz simbioz cu bacterii
"9/ Ca%( 7'3&%( 5a&o%'' 7( $a' jo1 l'$'&(a:, p'(%7(%'l( 7( ap, 7'3 o%pul pla3&(lo%I
A. umiditatea atmos#eric sczut
B. temperatura ridicat
!. curen'ii de aer
$. cderea #runzelor toamna
";/ V(%&(6%a&(l( la a%( ao$o7a%(a 1( 5a( a&L& p%'3 7(pla1a%(a %'1&al'3ulu' L& 4' p%'3
7(5o%$a%(a lu'! 1u3&-
A. petii
B. am#ibienii
!. reptilele
$. mami#erele
"</ C'lo1&o$''-
A. au gura lipsit de #lci i #unc'ioneaz ca un piston
B. sunt primele vertebrate cu paleocerebel
!. prezint rinic,i de tip metane#ros
$. au telence#al care integreaz in#orma'iile ol#active
"=/ C'%ula0'a la E(%&(6%a&( p%(:'3&, u%$,&oa%(l( pa%&'ula%'&,0'-
5

A. la peti2 aorta ventral transport s.nge oigenat ctre corp
B. la reptile2 ambele aorte transport s.nge amestecat ctre organe
!. la am#ibieni2 arterele cu origine n bulbul aortic au trei destina'ii di#erite
$. la psri c.rja aortic este orientat spre st.nga
8+/ P%o(1ul a%( 1u10'3( (3(%B(&' 4' $a&(%'al 6'o15(%a-
A. este cel mai vec,i proces de nutri'ie autotro#
B. se #inalizeaz n matricea mitocondrial cu eliberarea A%&"ului
!. asigur conversia energiei i nglobarea ei n biomas
$. particip la circuitul materiei prin descompunerea substan'elor organice
8#/ Al(B( a5'%$a0'a o%(&, %(5(%'&oa%( la 1(Ea 6%u&,-
A. absorb'ia apei condi'ioneaz absorb'ia ionilor
B. circul ascendent prin tra,ee nso'ite de celule anee
!. absorb'ia apei se bazeaz pe mecanisme #izice2 c,imice i biologice
$. #or'a de suc'iune nu depinde de v.scozitatea citoplasmei
8*/ Pa%&'ula%'&,0'l( u%(>'' 23 1(%'a E(%&(6%a&(lo% 1u3&-
A. la peti2 receptorii auditivi sunt situa'i mai ales n lagen
B. la am#ibieni2 apare columela n structura urec,ii interne
!. la reptile2 receptorii auditivi sunt situa'i n melc
$. la psri2 apare timpanul i lagena se pliaz n spiral
8"/ Tu6ul 3(u%al-
A. apare ntr"o #az timpurie a dezvoltrii embrionare
B. este situat ventral #a' de tubul digestiv la toate vertebratele
!. a patra vezicul2 mielence#alul2 se continu cu mduva spinrii
$. partea cranial va genera2 prin multiplicare2 cinci vezicule
88/ U%$,&oa%(l( a5'%$a0'' 7(1p%( E(:'ul(l( (3(5alulu' 1u3& a7(E,%a&( u (A(p0'a-
A. corpii stria'i i talamusul #ormeaz structura nervoas dominant la psri
B. mezence#alul domin celelalte structuri ale sistemului nervos la am#ibieni
!. coliculii cvadrigemeni ai mezence#alului apar la mami#ere
$. neocerebelul la psri i mami#ere2 coordoneaz micrile precise
8)/ D(3&'0'a E(%&(6%a&(lo% a%( u%$,&oa%(l( pa%&'ula%'&,0'-
A. incisivii lipsesc de pe mailarul superior al erbivorelor nerumegtoare
B. premolarii carnivorelor ac'ioneaz prin #or#ecare
!. caninii carnivorelor au cretere continu
$. molarii omnivorelor prezint creste nalte
89/ EA%(0'a 4' 1'1&($ul (A%(&o% la E(%&(6%a&( au u%$,&oa%(l( a%a&(%'1&'' o$u3(! u
(A(p0'a-
A. este #ormat din rinic,i i ci urinare
B. tubii urini#eri ai ne#ronilor sunt #orma'i din patru segmente
!. concentra'ia urinei depinde de mediul de via' al animalelor
$. urina se produce la nivelul ne#ronilor
8;/ S&o$a&(l( 1u3& (lul(-
A. epidermice modi#icate cu #unc'ie de #otosintez2 respira'ie2 circula'ie2 transpira'ie
B. di#eren'iate2 n special2 prin activitatea intens a #elogenului
!. reni#orme2 cu ostiola nc,is:desc,is n #unc'ie de concentra'ia de azot din sol
$. cu densitate mai mare n epiderma superioar a #runzei
8</ Apa 7'3 1ol pa%u%B(! 23&%-o %,7,'3, u 1&%u&u%, p%'$a%,! u%$,&o%ul &%a1(u-
A. periori absorban'i2 eoderm2 parenc,im medular2 endoderm2 periciclu2 ilem
B. rizoderm2 eoderm2 parenc,im cortical2 periciclu2 endoderm2 protoilem2 metailem
!. periori absorban'i2 eoderm2 parenc,im cortical2 endoderm2 periciclu2 protoilem
$. rizoderm2 suber2 #elogen2 #eloderm2 periciclu2 ilem
8=/ CO
*
(1&(-
A. un produs #inal al #ermenta'iei lactice i al respira'iei aerobe
B. redus de bacteriile metanogene pentru generarea energiei necesare sintezei substan'elor organice
!. transportat n s.nge preponderent sub #orm dizolvat n plasm
$. transportat pasiv la nivelul epiteliului alveolar ctre capilarele derivate din venele pulmonare
)+/ Ba&(%''l(-
A. nitri#icatoare c,emosintetizante #ormeaz depozitele de gips
6

B. patogene produc zoonoze de tipul salmonelozei i trico#i'iei
!. simbionte oideaz substratul organic absorbit de ,i#ele ciupercilor
$. celulolitice i metanogene particip la rela'ii de simbioz n stomacul rumegtoarelor


CLASA a .I-a


)#/Cal(a ol5a&'E, a%( u%$,&oa%(l( a%a&(%'1&''-
A. deutoneuronii au proiec'ie n neocorteul temporal
B. protoneuronul este o celul mitral
!. aonii neuronilor multipolari strbat lama ciuruit a etmoidului
$. include o sinaps interneuronal n bulbul ol#activ
)*/La 3'E(l %(3al! o%&':olul 7(&(%$'3,-
A. reten'ia ecesului de ap
B. creterea #iltrrii glomerulare
!. scderea eliminrilor de azot
$. stimularea reabsorb'iei calciului
)"/I3>'6'0'a poa&( 5'-
A. de stingere necondi'ionat
B. dob.ndit condi'ionat
!. etern dob.ndit
$. de nt.rziere necondi'ionat
)8/Col'ul'' '35(%'o%' 1p%( 7(o1(6'%( 7( (' 1up(%'o%'-
A. prezint ntre ei glanda epi#iz
B. primesc colaterale din tractul optic
!. au coneiuni cu corpii genicula'i mediali
$. sunt localiza'i pe #a'a posterioar a mezence#alului
))/La '3(%Ea0'a l'$6'' pa%&''p,-
A. #ibre ce ajung n partea superioar a girului postcentral
B. #ibrele motorii ale nervilor cranieni 6@
!. ramura mandibular a nervului A66
$. #ibre cu origine n ganglionul geniculat
)9/Oa1(l( pa%'(&al(-
A. apar'in viscerocraniului
B. #ormeaz suturi din'ate ntre ele
!. con'in mduv galben
$. se articuleaz anterior cu s#enoidul
);/O E(%&(6%, &'p', a%(-
A. corp vertebral dispus posterior
B. dou perec,i de pediculi
!. proces spinos situat median
$. apo#ize transverse dispuse anterior
)</Pa%a&>o%$o3ul-
A. are activitate legat de prezen'a vitaminei B
B. stimuleaz activitatea osteoblastelor
!. crete ecre'ia renal de #os#a'i
$. produce spasme musculare n ,ipersecre'ie
)=/Mu4>'ul 1ol(a%-
A. este un muc,i posterior al coapsei
B. are inser'ie pe oasele carpiene
!. #ace parte din alctuirea tricepsului sural
$. este inervat de pleul bra,ial
9+/Coloa3a E(%&(6%al, p%(:'3&, u%6u%' 23 pla3-
A. transversal ci#oze
B. sagital scolioze
!. #rontal lordoze
7

$. sagital ci#oze
9#/Mu4>'ul 1>(l(&' p%(:'3&,-
A. dubl vasculariza'ie: somatic i vegetativ
B. inerva'ie somatic ce determin contrac'ii lente i involuntare
!. #ibre vegetative cu e#ecte vasomotorii
$. inerva'ie somatomotorie asigurat de dendritele neuronilor B
9*/S'3ap1(l( (l(&%'(-
A. particip la #ormarea plcilor motorii
B. sunt prezente n anumite regiuni din creier
!. transmit bidirec'ional poten'ialul postsinaptic ecitator
$. sunt nt.lnite n ganglionii simpatici
9"/C(lul(l( u 6a1&o3a4(-
A. con'in rodopsin ce se descompune n purpur retinian i retinen
B. au sensibilitate mare i prag de ecitabilitate mic
!. pot prezenta trei tipuri de pigmen'i #otosensibili
$. #ac sinaps cu neuronii multipolari retinieni
98/D'1&%o5''l( $u1ula%(-
A. reprezint a#ec'iuni neereditare ale muc,ilor
B. sunt maladii degenerative tratabile
!. pot determina de#ormri ale trunc,iului i membrelor
$. pot aprea mai ales la v.rste de peste 19 de ani
9)/B'la-
A. este produsul de secre'ie al celulelor acinare ,epatice
B. con'ine pigmen'i biliari deriva'i din colesterol
!. se depoziteaz n colecist n perioadele interdigestive
$. are activitate lipolitic asupra lipidelor emulsionate
99/La65(%$(3&ul-
A. este prezent n secre'ia digestiv ce include i elastaz
B. ac'ioneaz n segmentul tubului digestiv n care se #ormeaz albumoze
!. trans#orm paracazeina n cazeinogen insolubil
$. coaguleaz n prezen'a !a
-C
grsimile din lapte
9;/Pa%a1'$pa&'ul %a3'a3-
A. are e#ect dilatator la nivelul bron,iilor
B. asigur acomodarea cristalinului pentru vederea de aproape
!. produce vasoconstric'ie la nivelul glandelor lacrimale
$. relaeaz s#incterul vezical intern
9</S(u1a $u1ula%, 1( a%a&(%':(a:, p%'3-
A. perioad de laten' tensiunea n #ibre scade p.n la 9
B. perioad de contrac'ie se scurteaz mio#ilamentele
!. perioad de relaare !a
-C
iese din reticulul sarcoplasmatic
$. amplitudine propor'ional cu intensitatea stimulului
9=/S(%(0'a pa3%(a&', o30'3(-
A. D!E
1
"
n concentra'ie in#erioar celei plasmatice
B. B"amilaz care ,idrolizeaz glicogenul i amidonul
!. colesterol"lipaz i #os#olipaz sub #orm de proenzime
$. c,imotripsinogen activat de enteroFinaz
;+/Boala Co33-
A. se mani#est prin ,ipotensiune arterial
B. este provocat de ,ipersecre'ia de glucocorticoizi
!. se caracterizeaz prin creterea volumului plasmatic
$. duce la des,idratare sever i dezec,ilibre electrolitice
;#/Cal(a 1(31'6'l'&,0'' (p'%'&'( 1( a%a&(%':(a:, p%'3-
A. aonii deutoneuronilor decuseaz medular
B. aonii lungi ai protoneuronilor ajung la nivel bulbar
!. aonii deutoneuronilor #ormeaz lemniscul lateral
$. aonii celui de"al treilea neuron au proiec'ie cortical di#uz
;*/Pla3ul 5%o3&al-
8

A. trece prin aul sagital i transversal
B. este perpendicular pe #runte
!. mparte corpul n dou pr'i asimetrice: ventral i dorsal
$. este planul metameriei corpului
;"/R((p&o%'' $aula%'-
A. detecteaz viteza de deplasare a corpului
B. sunt situa'i n ampulele canalelor semicirculare
!. sunt stimula'i mecanic de otolite
$. asigur men'inerea ec,ilibrului n condi'iile accelera'iei circulare
;8/Ep'5':a p%oA'$al, a 5'6ul(' 1( a%&'ul(a:, u-
A. rotula
B. #emurul
!. tibia
$. tarsul
;)/Su3& %(5l(A( E(B(&a&'E( u (3&%'' 23 &%u3>'ul (%(6%al-
A. de degluti'ie i pupilodilatator
B. corneean de clipire i seual
!. acusticoce#alogir i cardioaccelerator
$. lacrimal i pupiloconstrictor

CLASA a .II-a

;9/ G%upa%(a a$'3o 3u apa%( 23 1&%u&u%a-
A. adeninei
B. guaninei
!. citozinei
$. timinei
;;/ U6'E'&'3a-
A. este un #actor de transcripie
B. are structur steroidic
!. intervine n procesarea proteinelor
$. se nt.lne*te la procariote
;</ P%'$ul B(3o$ (lula% a 5o1& 7(1%'1 la-
A. bacterio#agul p,i@0G3
B. Daemop,ilus in#luenzae
C. Esc,eric,ia coli
D. %,ermus aHuaticus
;=/ R(5(%'&o% la pla1$'7( -
A. nu se pot recombina
B. aparin doar procariotelor
C. #actorul / asigur sinteza antibiotibioticelor bacteriocine
D. se replic independent de cromozomul bacterian
<+/ J'1&o3(l(-
A. de tip D1 se leag de secvenele de A$( linFer
B. au e#ect represor asupra genelor la eucariote
C. sunt molecule reglatoare speci#ice
D. #ormeaz compleul D) cu ribonucleotidele
<#/ C(l $a' $a%( %apo%& 7'3&%( 6%aD( 2l au %o$o:o$'' 7'3-
A. grupa A
B. grupa !
!. grupa $
$. grupa =
<*/ V'%o':'' -
A. produc marmorarea clorotic a crizantemelor
B. au genom #ormat din A$( bicatenar
!. conin #ibre de adeziune
$. sunt protejai de o capsid s#eric
9

<"/ VSR-
A. conine gena src activ n genom
B. provoac rujeola
!. are genom de tip A$(
$. este un bacterio#ag
<8/ C(a $a' $a%( 5%(E(3D, a a3&'o%p'lo% pla1$a&'' al5a 1( a5l, la-
A. a#ricani
B. americani
!. europeni
$. asiatici
<)/ C(l $a' $a%( 3u$,% 7( B(3( 2l a%( 1p('a-
A. Iacc,aromJces pombe
B. &lasmodium #alciparum
!. )ugu rubipres
$. ErJza sativa
<9/ B'op1'a D(1u&ulu' o%'o3'-
A. se practic n ultimul trimestru de sarcin
B. analizeaz celulele #etale de 04 sptm.ni
!. permite detectarea anemiei #alci#orme
$. este o metod noninvaziv
<;/ P%'3 &(%ap'( B(3', 1-a o%(&a& 7(5''(3Da (3:'$('-
A. adenozin"dezaminaza
B. lactat"de,idrogenaza
!. nucleotid"#os#orilaza
$. peptid"polimeraza
<</ I3&(l'B(3Da-
A. are natur poligenic
B. nu poate #i cuanti#icat
!. este o trstur calitativ
$. are ,eritabilitate sczut
<=/ A3&'B(3(l( MJC-
A. sunt codi#icate de gene plasate pe cromozomul +
B. la om sunt denumite DL!
!. se cunosc ca antigeni de transplantare
$. permit transplantul enogenic
+9/ I3&(%l(uF'3a-
A. este produs de lim#ocitele %s
B. stimuleaz rspunsul mediat celular
!. se produce n lim#ocitele B
$. stimuleaz rspunsul mediat umoral
=#/ Pol'$(%a:a TaM-
A. s"a descoperit la specia %etra,Jmena t,ermop,ila
B. catalizeaz sinteza A)(m
!. intervine n prima etap &!)
$. acioneaz n sensul 4K 1K
=*/ P( 6%aDul P al %o$o:o$ulu' Y 1( a5l, B(3a-
A. =;&$
B. I)L
!. (/-
$. ME(-A
="/ O%'B'3(a %(pl'aD'(' p( %o$o:o$ul 7( la E/ ol'-
A. se noteaz cu recA
B. se a#l diametral opus situsului de nc,eiere a replicaiei
!. este plasat l.ng gena pentru rezistena la tetraciclin
$. se cupleaz cu A)( polimeraza
=8/ Ap%oA'$a&'E o '3'$( 7'3 B(3o$ul u$a3 (1&( '$pl'a& 23-
A. metabolism
10

B. semnalizare intercelular
!. imunitate
$. replicaie
=)/ Co$pl(Aul J-R-
A. se #ormeaz n spaiul interstiial
B. induce translaia
!. se poate ata*a de molecula A$(
$. este un antigen de ,istocompatibilitate
=9/ G(3( '$pl'a&( 23 7(&(%$'3'1$ul '3&(l'B(3D(' 1u3& pla1a&( p(-
A. autozomi din grupa !
B. ,eterozomul L
!. autozomi din grupa A
$. ,eterozomul @
=;/ S'37%o$ul R(&&-
A. se mani#est dominant la #ete
B. este o maladie @ linFat recesiv
!. a#ecteaz dezvoltarea gonadelor
$. determin #otosensibilitate cutanat
=</ Dup, L&( 'lu%' PCR 1( o6D'3 7ou, 1(E(3D( 7u6lua&(3a%( 3o' 7( ADN-
A. un ciclu
B. dou cicluri
!. trei cicluri
$. patru cicluri
==/ C3 %(Blajul &%a31%'pD'o3al la (ua%'o&(! p%o$o&o%ul-
A. se leag iniial de A)( polimeraza
B. este notat cu %%AA
!. recunoa*te #actorii de transcripie
$. se mai nume*te *i A$( en,ancer
#++/ A$o%1(l( '3&(%aD'o3(a:, u ADN-ul-
A. n #aza de iniiere a unui ciclu &!)
B. n prezena %aH polimerazei
!. la nivelul Ncapetelor lipicioaseO
$. prin intermediul didezoiribonucleotidelor


4.04.2013

Not: Timp de lucru 3 ore.Toate subiectele sunt obligatorii.
n total se acord 100 de puncte (pentru ntrebrile 1-100 cte 1 punct)


SUCCES !