Sunteți pe pagina 1din 16

Energii regenerabile

Verdele trebuie s primeze n casa ta!... de la aragaz, pn la bec!

prof. Vasilica Savu prof. Elena Dinu


Colegiul Economic, C l ra i

Energia clasic surs epuizabil !


 Agen ia Interna ional a Energiei estimeaz c n anul 2030, Europa va importa energie n propor ie 2030, de 70%; 70% Resursele de petrol se vor epuiza n 40 de ani! (sursa: (sursa:
AIE)

 Gazele naturale mai sunt disponibile pentru nc 60 de ani de acum incolo! (sursa: AIE) (sursa: Consumul actual va duce la epuizarea n 200 de ani a resurselor de c rbune! (sursa: AIE) (sursa:

Energie electric verde n Rom Romnia - angajamente


38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% 30% 2010 2015 2020 33% 35% 38%

Surse regenerabile identificate pe teritoriul Romniei Rom


 energia eolian ; energia solar ; Hidroenergia; biomasa ; energia geotermal .

Harta eolian a Romniei Rom

Harta eolian a Romniei Rom


 Pentru scopuri energetice intereseaz zonele n care viteza medie a vntului este cel pu in egal cu 4m/s, la nivelul standard de 10 metri deasupra m/s, solului; solului; viteze egale sau superioare pragului de 4m/s, (redate prin nuan e de bleu), se reg sesc n Podi ul Central Moldovenesc i mai ales n Dobrogea; Dobrogea; peste 8m/s, redate prin culoare mai inchis , repartizate indeosebi pe vrfurile cele mai nalte ale Lan ului Carpatic. Carpatic.

Harta solar a Romniei

Harta solar a Romniei


 Dac am exploata la maxim ntregul poten ial solar din ara noastr : am putea substitui in aceasta form aproximativ 50% din volumul de ap 50% cald menajer sau 15% din cota de energie termic 15% pentru nc lzirea curent .

Biomasa
 Ar putea acoperi: acoperi:
 aproape o cincime din consumul total de resurse primare al Romniei, sau 89% din c ldura necesar nc lzirii locuin elor i preparar rii hranei n mediul rural, numai prin consumul de reziduuri i de euri vegetale.

Distribu ia procentual a energiilor regenerabile (estimare, anul 2010)

 65% biomas ; 17% energie eolian ; 13% energie solar ; 4% microhidrocentrale; 1% geotermal.

Distribu ia teritorial a energiilor regenerabile


I - Delta Dun rii (energie solar ); II - Dobrogea (energie solar , energie eolian ); III - Moldova (cmpie i platou: micro-hidro, energie eolian , biomas ); IV - Carpa ii (IV1 - Carpa ii de Est; IV2 Carpa ii de Sud; IV3 - Carpa ii de Vest, poten ial ridicat in biomas , micro-hidro si eoliana); V - Platoul Transilvaniei (poten ial ridicat pentru micro-hidro si biomasa); VI - Cmpia de Vest (poten ial ridicat pentru energie geotermic si eoliana); VII - Subcarpa ii (VII1 - Subcarpa ii getici; VII2 - Subcarpa ii de curbur ; VII3 Subcarpa ii Moldovei: poten ial ridicat pentru biomas , micro-hidro); VIII - Cmpia de Sud (biomas , energie geotermic , energie solar ).

Ce sunt Certificatele Verzi?


 Surs de c tig suplimentar pentru produc torii care livreaz energie curat n re ele. 1 Certificat Verde = 1MWh de energie electric din surs regenerabil = 24-42 c tig suplimentar 24-42 pentru produc tor. Exist o pia a certificatelor verzi, paralel celei a energiei electrice, dar: To i distribuitorii sunt obliga i s cumpere o cot fix de energie provenit din surse regenerabile. 2,20% a fost cota anual obligatorie n 2006.

Capacit i energetice noi i efortul investi ional total, n perioada 2003-2015


Efortul financiar necesar se estimeaz s ajung la circa 2,7 miliarde de Euro, din care:

1,3 miliarde Euro pentru 2003 - 2010 ; 1,4 miliarde Euro pentru 2011 2015.

Fondul de Mediu ofer sprijin n dezvoltarea energiilor regenerabile


 VALOAREA FINAN RII: RII: RII: RII: minim 50.000 de lei i maxim 20.000.000 de lei 50. 20.000. PROCENTUL COFINAN Pn la 50 % (pentru operatorii economici) sau pn la 60% 60% (pentru autorit ile locale), din costurile eligibile ale proiectelor. proiectelor. DURATA FINAN RII: RII: maxim 24 de luni de la data ncheierii contractului PROIECTELE MOMENTULUI: MOMENTULUI: AFM a aprobat un proiect de microhidrocental si 4 proiecte pe biomas , avnd deja n finan are alte 4 proiecte pe biomas . av Alte 14 aplica ii sunt n curs de analiz la AFM, dintre care 5 AFM, pentru energie eolian .

Avantajele energiilor regenerabile (mediu, economice, sociale)


   Mai pu ine gaze cu efect de ser ; Mai pu ine de euri; euri; Reducerea dependen ei energetice; energetice; Promovarea de tehnologii moderne verzi; Noi oportunit i pentru mediul de afaceri; Noi locuri de munc .

Energii regenerabile

Verdele trebuie s primeze n casa ta!... ta!... de la aragaz, aragaz, pn la bec!