Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA ,,OVIDIUS CONSTAN A

Specializarea:Asisten Social

Rela ii n cadrul familiei disfunc ionale i influen ele asupra dezvolt rii psihosociale a copiilor Lucrare de licen

Coordonator tiin ific, Conf.univ.,dr., Laura Giurgiu


Absolvent, Tutunea Ana-Maria

Constan a 2009

ARGUMENT
Familia:
- ,,un dat n sine, care nfiin eaz ntr-o lume aflat ntr-o continu schimbare. - mediator ntre individ i societate. - un sistem de rela ii inter- i transpersonale. Familia problematic : Ne confrunt m cu o criz a familiei, ca rezultat al unor factori externi nefavorabili. Dep irea crizei se poate realiza prin creearea unor condi ii optime pentru existen a familiei.

II. Cadru teoretic privind familia


Familia - ,,grup care i are originea n c s torie fiind alc tuit din so i i so ie i copii n scu i din unirea lor. Familia nuclear unitate compus dintr-o pereche marital i copiii dependen i de ei. Familie extins cuprinde nucleul familiei i alte rude i genera ii. Familie disfunc ional disfunc iile ap rute la nivelul cuplului conjugal influen eaz ntregul sistem familial.

III. Metodologia cercet rii


3.1.Obiectivele i ipotezele cercet rii Obiective:  eviden ierea nivelului stimei de sine la copiii care nu beneficiaz de un climat familial adecvat;  identificarea modului n care stima de sine influe eaz rela iile sociale ale copiilor i grupul de integrare a acestora;  con tientizarea stilului parental de c tre p rin ii consilia i i al influen elor acestuia asupra comportamentului copilului lor;  identificarea modific rilor produse n comportamentul copiilor de c tre activit iile desf urate n Centrul de zi (consiliere, educa ie i suport.);  n elegerea i adoptarea unor modalit i de disciplinare, adecvate propriului stil parental.

Ipoteze:
Ipoteza de baz :
Se prezum c dezvoltarea stimei de sine a copiilor din familiile disfunc ionale depinde n mare m sur de responsabilitatea i rolul socializator al familiei, institu iilor educa ionale i organiza iilor nonguvernamentale. Ipoteze secundare: 1. 2. se prezum c o stim de sine sc zut o au in general copiii proveni i din familii disfunc ionale; se prezum c integrarea ntr-o colectivitate este o problem cu care se confrunt copiii din familiile disfunc ionale; se prezum c efectele climatului familial conflictual asupra copiilor pot fi diminuate prin interven ie specializat n Centrul de zi.

3.

IV. Proiectarea cercet rii


Durata:
Subiec ii: Centru de zi din Agigea Copii 26 16 fete 10 b ie i Faza prechestion rii Culegerea datelor Interpretarea datelor Finalizarea temei Februarie 2009 Martie-Aprilie 2009 Mai 2009 Mai 2009 Fazele cercet rii Faza document rii Lun /An Octombrie 2008-Ianuarie 2009

Faza elabor rii instrumentelor Ianuarie 2009

Parin i - 20 femei -6 b rba i

3.2 Instrumentele de investigare

Instrumente

Chestionar Self - Esteem

Test sociometric

Cum m comport cu copilul meu?

Chestionar Self-Esteem

Construirea -Conceptul de sine chestionarului: 20 - ntreb ri pe o Iubirea de sine scal de apreciere n 5 Concep ia despre sine trepte. ncrederea n sine Ex: 5. ntotdeauna;
4. adesea; 3. uneori; 2. rar; 1. foarte rar. Cuprinde sensul obiectiv al contuidelor. 4 Roluri sociale: - un bun fiu / fiic - un bun elev - un bun coleg - un bun prieten

Validarea chestionarului Dup decodificarea datelor ob inute n urma test rii subiec ilor, analiza rezultatelor urm re te aspectele cantitative, prin aplicarea aparatului statistic corespunz tor. n tabelul 1 sunt prezentate: Mediile valorilor i abaterile standard
Descriptive statistics stim de sine Mean Std. Deviation 0,99 N

2,77

26

Mean medie Std. Deviation abatere standard N num r subiec i

IR PA SM TM ND BM VA IA RB DD GE MV ZS ID VF CV VM SI AE IE DA AI DN BI IV SP STIMA DE SINE

58 61 65 64 61 68 69 69 70 71 72 72 84 72 72 73 73 74 76 77 78 90 79 83 78 10 20 30 40 50 60 70 79 90 80

La nivelul grupului stima fa

de sine are o distribu ie normal , redat n histogramele de mai jos:


4.E ecurile te fac s te sim i inferior celorlal i?
12 10

1. i dore ti s ai succes la coal ?


30

20

10

Std. Dev = ,99 Mean = 4,6 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 N = 26,00

Std. Dev = 1,20 M ean = 3,2 N = 26,00 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

doresc succesc

inferior celorlalti

2. i place s nve i/s lucrezi cu colegii?


14 12

5. n general, te compor i natural cnd e ti cu prietenii?


12

10

10 8 8 6 6 4 4 2

2 0 2,0 3,0 4,0 5,0

Std. Dev = 1,01 Mean = 4,2 N = 26,00

Std. Dev = 1,35 Mean = 3,7 N = 26,00 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

sa invat cu colegii

ma comport natural

3. i place s -i aju i pe ceilal i?


16 14 12 10 8

6.n general, cnd lucrurile merg prost, consideri c tu e ti de vin ?


12 10

6
4

4 2 0 2,0 3,0 4,0 5,0 Std. Dev = ,99 Mean = 4,2 N = 26,00
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2 Std. Dev = 1,29 M ean = 3,2 N = 26,00

sa ajut pe ceilalti

eu sunt de vina

7. n cazul unei dispute, dore ti cu orice pre s - i spui propriile p reri?


10 14 12 8 10 6

10. Pentru tine este absolut necesar s ai succes?

6 4 4 2 Std. Dev = 1,36 M ean = 3,5 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 N = 26,00 0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2 Std. Dev = 1,24 Mean = 4,1 N = 27,00

imi spun parerile

necesar sa am succes

8. Prietenii t i te iubesc?
10

11. Ai impresia c strici tot ce atingi?


14 12

8 10 6

4 2 Std. Dev = 1,42 Mean = 3,5 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 N = 26,00 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2 Std. Dev = 1,23 Mean = 4,0 N = 26,00

prietenii ma iubesc

stric tot ce ating

9. n general, le dezv lui celor din jur propriile tale sentimente sau emo ii?
12 10

12. Dac ceilal i nu te apreaciaz , atunci tu e ti mul umit de tine?


10 8

8 6 6 4 4

2 Std. Dev = 1,66 Mean = 2,8 N = 26,00 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Std. Dev = 1,31 M ean = 3,3 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 N = 26,00

dezvalui pareri

nu sunt multumit

13. E ti mul umit de aspectul t u fizic?


14 12

16. Te sim i util?

12

10

10 8 8 6 6 4 4 Std. Dev = 1,35 Mean = 3,9 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 N = 26,00 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2 Std. Dev = 1,33 Mean = 3,4 N = 26,00

multumit de aspect fizic

ma simt util

14. Consideri c cei din jurul t u sunt mai buni/ grozavi dect tine?
10

17. Crezi c prietenii t i te respect ?


8

8 6

6 4 4

2 2 Std. Dev = 1,33 Mean = 3,6 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 N = 26,00 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Std. Dev = 1,51 Mean = 2,9 N = 26,00

grozavi decat mine

prietenii m respecta

15. i este u or s por i discu ii cu cei din jur?


10

18. Te bucuri cnd ceilal i colegi ai t i au succes?


14 12

8 10 6

4 2 Std. Dev = 1,52 Mean = 2,7 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 N = 26,00 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2 Std. Dev = 1,50 Mean = 3,7 N = 26,00

sa port discutii

colegii au succes

19. Crezi c vei deveni o persoan important ?


10

20. Familia ta te iube te?


30

20 6

4 10 2 Std. Dev = 1,38 Mean = 3,3 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 N = 26,00 0 2,0 3,0 4,0 5,0 Std. Dev = ,67 Mean = 4,7 N = 26,00

o persoana importanta

familia ma iubeste

Descriptive statistics
ntreb ri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4,6 4,2 4,2 3,2 3,7 3,2 3,5 3,5 2,8 4,1 4,0 3,3 3,9 3,6 2,7 3,4 2,9 3,7 3,3 4,7 Mean Std. Deviation 0,99 1,01 0,99 1,20 1,35 1,29 1,36 1,42 1,66 1,24 1,23 1,31 1,35 1,33 1,52 1,33 1,51 1,50 1,38 0,67 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 N

Ipoteza psihologic 1: Se prezum c o stim de sine sc zut o au in general copiii proveni i din familii disfunc ionale; Ipoteza nul : Copii proveni i din familiile cu un climat afectiv normal au o stim de sine mai mare dect copiii din familiile disfunc ionale. ionale. (Ipoteza nula se infirma.)

Testul Sociometric
Testul sociometric- menit s furnizeze informa ia primar ;
- instrument de m surare a atrac iilor i respingerilor. Sociograma grupului: Sociograma atrac iilor: - 2 subgrupuri ntre subiec ii: SP DN BI, SP- BI IV; - 21 de rela ii de atrac ie reciproc ntre: MV ZS, ZS IA, ZS DD, ZS ID, ZS MV, DD TM, TM ND, TM PA, ID VA, VA RB, CV SI, DA VM, DA AI, AI BI, SP DN, SP BI, BI AI, BI IV, IV AE, BI DN, IV SP;
SOCIOGRAMA COLECTIV A ALEGERILOR
Cu cine ai prefera s preg te ti o activitate la centru, Vara mpreun ?

SOCIOGRAMA COLECTIV A RESPINGERILOR


Cu cine nu ai dori s preg te ti o activitate la centru, Vara mpreun ? ti

80,8 % alegeri unilateral 38,5% din alegeri sunt reciproce

57,7% respingeri unilaterale 26,9 % din respingeri sunt reciproce

Alegere unilateral Alegere reciproc Subiect feminin Subiect masculin

Ipoteza psihologic 2: Se prezum c integrarea ntr-o colectivitate este o problem cu care se confrunt copiii din familiile disfunc ionale;

Copiii din familii disfunc ionale au ntotdeauna Ipoteza nul : probleme de integrare n colectivitate. (Ipoteza nula se infirma.)

Cele dou ipoteze cercetate anterior nu se confirm . Matricea sociometric - nregistreaz dou respingeri . Subiec ii ND, PA, nu au o stim de sine sc zut .

Index alegeri pe grup pozitive/negative

Tr ire emo ional Satisfac ie Statut

Cum m comport cu copilul meu?


P rin ii sunt primii profesori ai copilului. P rin ilor le revine rolul esen ial n cre terea copiilor. Cen tru de zi Agigea sprijin pentru familie n difilcutate. Educa ia p rin ilor: o educa ie a educa iei copilului; un studiu al dezvolt rii copilului; o formare de abilit i de comunicare i analiz a copilului; un examen cognitiv al sarcinilor secven iale n cre terea, dezvoltarea i educarea copilului.

1.Ce cuvinte folosi i cnd v ncuraja i copilul?  utilizeaz alte cuvinte  utilizeaz cuvinte de ncurajare
Ce cuvinte folosi i cnd v copilul?
Series1; 2; 65,39; 65% 1 2 Series1; 1; 34,61; 35%

ncuraja i

4. i cere i direct copilului s respecte ordine impuse f r s comenteze? da i cere i copilului s respecte ordine impuse f r s comenteze? i cere i copilului s nu respecte ordine
34,6; 35% ; 0% impuse f r s comenteze? da

65,4; 65%

nu

2. Ce cuvinte folosi i cnd v l uda i copilul?  utilizeaz alte cuvinte dect cele de laud  utilizeaz cuvinte de laud
Ce cuvinte folosi i cnd v copilul? l uda i

5.Se ntmpl foarte rar s v pedepsi i copilul? nu Se ntmpl da foarte rar s
v pedepsi i copilul?; ; 0% nu; 53,85; 54% da; 46,15; 46%

Se ntmpl foarte rar s v pedepsi i copilul? da

nu
Series1; 1; 42,3; 42% Series1; 2; 57,3; 58% 1 2

3. Ce note a luat copilul dvs. in ultima perioad ? nu tie  tie ce note a luat
Ce note a luat copilul dumneavoastr , n ultima perioad ?

6. Sunte i de acord cu ideea ,,copii vor nflorii singuri la momentul pitrivit? da nu
19,19; 19% ; 0% Sunte i de acord cu ideea ,, copiii vor nflori singuri la momentul potrivit? da

Series1; 1; 15,338; 15% 1 2 Series1; 2; 84,62; 85%


80,81; 81%

nu

7. V consulta ii cu copilul cnd lua i o decizie care are leg tur cu el? da V consulta i cu copilul cnd lua i o
decizie care are leg tur cu el?

8.V ngrijora i imediat dac au trecut 10 minute de la ora la care copilul trebuia s ajung de la coal ? V ngrijora i da imediat dac au Series1; ; trecut 10 minute nu 0% de la ora la care
Series1; 0,8; 1%
1

copilul trebuia s nu

Series1; 92,2; 99% da

da; 100; 100%

Ipoteza psihologic 3: Se prezum c efectele climatului familial conflictual asupra copiilor pot fi diminuate prin interven ie specializat n Centrul de zi. Acest ipotez se confirm . P rin ii au deprins metode importante de a aplana conflictele ap rute ntre ace tia i copiilor. Pentru copii este foarte important i decisiv s poat avea sentimentul cert de siguran emo ional .

Concluzii i implica ii ale cercet rii n practic practic


,, Copilul are nevoie de familie, dar nu de orice fel de familie. Andre Berge

Familia este mediul educogen primar. Familia este cel mai adecvat mediu de structurare intelectual afectiv si volitiv a personalit ii copiilor. n prezent familia ca unitate social s-a schimbat foarte mult, la nivel atitudinal, n sensul c a crescut ct mai mult rata divor urilor i a tensiunilor i conflictelor din cadrul familiei. Existen a ,,crize familiale:- inversarea rolurilor so -so ie; - problemele materiale; - absen a p rin ilor; Centru de zi Agigea ofer : - sprijin ca familia s - i exercite responsabilit t le parentale; - ocazia de a experimenta rolul de membru al unui grup de egali; - ocazia de a- i dezvolta competen ele i de a- i constitui deprinderi n toate domeniile vie ii cotidiene

Acest lucru a fost demonstrat n lucrarea sus inut , iar n urma cerect rii s-a putut observa, cum sacest serviu oferit de stat, i nu numai de stat, contureaz armonios caracterul i valoarea omului d ruit de familie societ ii.

Bibliografie selectiv :
Adler, A., (1995), Psihologia colarului greu educabil, Editura Ia i, Bucure ti Allport, G. W., (1981), Structura i dezvoltarea personalit ii, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti Baumrind, D., (1991), The influence of parenting stile on adolescent compence and substance use . Journal of Adolesce B ban, A., (1998), Stres i personalitate, Editura Presa Universitar Clujean , Cluj Napoca B ban, A., (2001), Consiliere educa ional , Editura Casei Corpului Didactic, Cluj Napoca Berge, A., (1977), Etre parent aujordhui/ Federation internationale pour leducation des parent, Toulouse Ciofu, C., (1998), Interac iunea p rin i copii, Editura Medical Amaltea, Bucure ti Ciohondaru, E., (2004), Succesul rela iei dintre p rin i i copii acas i la coal , Editura Bucure ti Chelcea, S., (2002), Un secol de cercet ri psihosociale, Editura Polirom, Ia i Cosmovici, A., (2006), Psihologie general , Editura Collegium, Bucure ti ***(1981), Dic ionar de Psihologie social , Editura tiin ific i enciclopedic , Bucure ti Dragu, A., (2002), Psihologie i pedagogie colar , Ovidius University Press, Constan a Minuchin, S., Fishman, H.C., (1981), Family, Terapy,Tehniques, Cambridge, M.A, University Mitrofan, I., Ciuperc , C., (1997), Introducere n psihosociologia i psihosexologia familiei, Editura Alternative, Bucure ti Mitrofan, I., Mitrofan, N., (1997), Familia de la A la Z, Editura tiin ific , Bucure ti Neculau, A.,(2003), Manual de psihologie social , Editura Polirom, Ia i Parkison, L., (1993), Separation, Divorce and Families, British Association of Social Workers, tradus la Editura Alternative, Bucure ti Satir, V.,(1964), Conjoin Family Therapy, Palo Alto, C.A., Sience and Behavior Books Sntion, F., (2007), Introducere n psihologia social , Ovidius University Press Constan a. chiopu, M., Verza, E., (1997), Psihologia vrstelor, Editura Didactic i pedagogic , Bucure ti Turliuc, M. N., (2007), Psihosociologia comportamentului deviant, Editura Institutul European, Ia i Vicent, R., (1972), Cunoa terea copilului, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti Vl sceanu, L., coala la r scruce. Schimbare i continuitate n curriculum obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom Voinea, M., (1993), Sociologia familei, Tipografia Universit ii Bucure ti, Bucure ti Zlate, M., Zlate, C., (1982), Cunoa terea i activarea grupurilor sociale, Editura Politic Bucure ti Zlate., M., (2004), Psihologie. Eul i personalitatea, Editura Trei, Bucure ti