P. 1
BFT CURS

BFT CURS

|Views: 148|Likes:
Published by Radu Bernard

More info:

Published by: Radu Bernard on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

Sections

  • CURSUL I
  • CURSUL II BALNEOTERAPIA
  • CURSUL III
  • CURSUL V
  • CURSUL VI
  • CURSUL VII Hidrotermoterapia
  • CURSUL VIII KINETOLOGIE

BALNEOFIZIOTERAPIE

CURSUL I Definiţie. Balneofizioterapia este o ramură a medicinei care s-a dezvoltat de-a lungul mai multor secole utilizând unii factori naturali şi artificiali ca mijloace terapeutice. Aceştia s-au aplicat întâi empiric, apoi observaţia clinică a stat la baza aprecierii eficienţei terapeutice a factorilor fizici. Cercetarea ştiinţifică moderna din domeniul fizicii, chimiei, biochimiei, enzimologiei, imunologiei, neopletismografiei şi neurofiziologiei a evidenţiat şi continuă să evidenţieze modalităţile de intervenţie a factorilor fizici. Cu timpul, în numeroase ţări s-a trecut de la noţiunea de balneofizioterapie la cea de medicină fizică. După factorul terapeutic folosit medicina fizică cuprinde o serie de capitole: • balneoterapia (apa minerală şi nămolul), • • hidroterapia, termoterapia,

• climatoterapia, • kinetoterapia, • masoterapia, • pneumoterapia, • ergoterapia, etc. Mecanisme de acţiune. Factorii fizici naturali şi artificiali produc modificări de reactivitate locală, regională şi generală. Intervenţia lor este urmată de reacţii  neuro-endocrino-metabolice care pun în circulaţie factori biologici activi de tipul mediatorilor chimici, cataboliţilor acizi, hormonilor locali şi generali. Se poate aprecia că factorii fizici  stimulează organismul in eliberarea mijloacelor proprii de acţiune pentru restabilirea homeostaziei. Cercetări ale ultimului deceniu au elaborat conceptul asupra capacităţii celulei secretoare, neuronul, de a produce o gamă mare de substanţe chimice cu rol semnalizator şi reglator. Existenţa neuromediatorilor de natură colinergică, adrenergicâ, histaminergică, serotoninergică la nivelul sinapsei precum şi a
1

cotransmiţătorilor şi a mesagerilor de ordinul al doilea asigură o activitate sinaptică modulată adecvată momentului organismului Reacţiile locale sunt reglate şi de activitatea receptorilor presinaptici (autoreceptori) prin fenomene de feed-back pozitiv şi negativ. Sistemul endocrin difuz, paracrin sau APUD răspunzător de hormoni locali, reprezintă un alt mecanism care dă credit influenţelor pe care le exercită balneofizioterapia. Organe cu rol endocrin sunt considerate tubul digestiv, rinichiul, creierul, plămânul. Un sistem care intervine în modularea reacţiilor neuro-endocrine, metabolice a reacţiei de stress în general şi a durerii în particular este reprezentat de peptidele opioide (endorfine, enkefaline, dimorfine). Endorfinele şi enkefalinele secretate de hipofiza anterioară au rol în combaterea stressului şi totodată contribuie la întărirea "controlului de poartă". Factorii balne locali pot influenţa acest sistem la nivel tisular (secreţia de enkefaline). Descărcările hormonale produse de eustressul de efort, acupunctura, masaj, relaxare, kinetoterapie şi repaus activ sunt deosebit de utile în restabilirea echilibrului factorilor neurohormonali de autoreglare şi menţinerea homeostaziei. Unele cercetări au evidenţiat încă circuite neuro-endocrino-imunologice de tip feed-back negativ şi pozitiv. Astfel neuroleukina este recunoscută de ambele sisteme. Ea influenţează producerea de anticorpi . Deprimarea reacţiilor imune de către stressul psihologic are la bază efectele imunosupresoare ale cortizolului şi afectarea receptorilor betaadrenergici leucocitari. Stressul deprimă şi activitatea celulelor NK. La rândul lor produşii de secreţie ai limfocitelor influenţează sistemul neuroendocrin (TLA stimulează ACTH). Şi alte descoperiri dau suport acţiunii factorilor fizici: "controlul de poartă" este principalul mod prin care terapia fizicală induce analgezia; reflexul de axon,. reflexele tonice ale gâtului sprijină acţiunea unor tehnici kinetice; relaţia receptori perifericiechilibrul organismului şi bucla gama contribuie la reeducarea musculară. Prin aceste mecanisme dar şi prin altele, factorii fizici creează la nivelul unor aparate şi sisteme elemente de reglare şi antrenare. Cele mai cunoscute şi utilizate sunt efectele la nivelul aparatului locomotor. Kinetoterapia este de altfel singurul mijloc de funcţionalizare a aparatului locomotor. În acest context modern
2

preocupările s-au dezvoltat şi amplificat; plecând de la o specialitate a cărei adresabilitate era limitată la unele momente şi stadii din evoluţia unor boli reumatismale, metabolice, digestive, renale, s-a ajuns la un conţinut ce se ocupă de recuperare , readaptarea, reabilitarea capacităţii funcţionale, afectată în urma unei boli cronice, congenitale sau posttraumatic. Stabilirea de către O.M.S. a noţiunii de deficit, incapacitate şi handicap în evoluţia mei boli a impus şi noţiunea de recuperare medicală, care se defineşte de către Academia Română ia 1978 " ca o acţiune complexă, medicală, educaţională şi socio-profesională menită a restabili cât mai deplin funcţiile pierdute de un individ precum şi de a dezvolta mecanisme compensatorii, care să-i asigure posibilitatea de muncă şi autoservire, respectiv o viaţă activă, cu independenţă economică şi socială". Factorii terapeutici naturali şi artificiali sunt utilizaţi în reeducarea funcţională a aparatului locomotor, pulmonar şi cardiovascular, limitată parţial sau total prin evoluţia unor boli inflamatorii sau degenerative, neurologice, posttraumatice, ischemice, etc. Pornind de la restantul funcţional al bolnavului determinat prin mijloace obiective (goniometrie, testing muscular, indici funcţionali articulari, capacitate de efort, capacitate respiratorie, etc.), se pot aplica de manieră progresivă şi cât mai precoce scheme complexe de tratament a căror scop este refacerea "ad optimum" a funcţiei afectate. Factorii balneofizicali sunt utilizaţi astăzi în scop    profilactic, curativ, recuperator.

Problemele legate de profilaxia primară, de preîntâmpinare a unor stări morbide ocupă loc principal în cadrul obiectivelor organismelor internaţionale pentru sănătate. Omul societăţii moderne, industrializate şi-a modificat condiţiile de muncă şi habitat, fapt care a dus la apariţia unor sindroame din care amintim:  sindromul hipokinetic (cu consecinţe negative asupra maselor musculare, sistemului osos, capacităţii de efort, etc),  de tulburare a termoreglării cu determinarea aşa numitor boli "a frigore" şi altele. Curele balneare profilactice se adresează tocmai acestor deficienţe. Kinetoterapia, terapia contrastantă (cald-rece) de tonifiere, masajul, balneaţia,
3

nămolul sunt proceduri ce intervin direct în îndepărtarea unor factori de risc şi a unor stări premorbide ale aparatului locomotor, cardiovascular, pulmonar, etc. Este la fel de important în evoluţia dezvoltării aparatului locomotor crearea unui comportament adecvat faţă de solicitările la care este expus. Tonofierea unor grupe musculare, posturarea corectă, restabilirea sinergismelor musculare sunt elemente esenţiale în preîntâmpinarea unor afecţiuni legate de solicitările excesive, de poziţiile vicioase, de unele tulburări ale morfologiei aparatului locomotor (sacralizare, lombalizare, picior plat, etc). Terapia cu factori fizicali are contraindicaţii generale şi speciale. Cele de ordin general sunt: •

afecţiuni acute sau cronice acutizate, boli venerice în stadiul acut, caşectice, umori maligne* hemoragii, sarcina, boli ale sângelui, boli psihice.

• • • • • •

4

sunt folosite încă de la romani. endocrine» imunologice. Valoarea terapeutică a unor factori fizici. urmate de A. factorilor climatici. artificiali sau naturali a fost sesiztă din timpuri străvechi Hipocrate (460 .n. mobilizarea unor mecanisme adaptive. Galen (131 . Saabner-Tuduri este considerat părintele balneologiei româneşti. ei antrenează mecanisme locale şi generale atât prin calităţile lor fizice (termalitate. în ţara noastră deşi unele ape minerale. concură la restabilirea ritmurilor biologice normale ale homeostaziei Terapia cu factori naturali într-o administrare repetată.n. Fătu (1851). de reglare.). Balneoterapia 5 .) susţine utilizarea apei minerale şi a nămolurilor în diverse afecţiuni.201 e. Factorii naturali sunt utilizaţi în scop profilactic. De Bois-Raynoud. balneoterapia se ocupă de studiul şi aplicarea in scop terapeutic a apelor minerale. presiune hidrostatică. mijloacele medicinei fizice. Hoffman "Dissertaţio de mater optima corporis medicina" prin care se atrage atenţia asupra valorii terapeutice a apelor minerale. hidrodinamică) cât şi chimice. a nămolurilor terapeutice şi a emanaţiilor de gaz. primele cercetări fizico-chimice legate de acestea au fost făcute de Ladeslau Pop (1821). etc.) formulează încă din acea perioadă indicaţii ^ntru cura heliomarină şi subliniază rolul masajului şi al kinetoterapiei.e. Kneipp. ..377 î. Galvani.Rolul profilactic a fost apreciat în urma studiilor şi cercetărilor care au evidenţiat creşterea rezistenţei generale a organismului. Evul mediu reprezintă o perioadă de stagnare pentru dezvoltarea ştiinţelor în general. Volta. gimnasticii. pe o durată de timp. deschide o epocă de importante descoperiri în legătură cu aceste mijloace terapeutice (Priessnitz. în cadrul unei cure balneoclimatice organizate 18-20 zile. Modul de acţiune a factorilor naturali este complex. care creează condiţii de antrenare-adaptare complexe. dar şi pentru medicina fizică. asociate altor factori medicamentoşi. Istoric.CURSUL II BALNEOTERAPIA Balneologia. neurovegetative. Publicaţia lui F. Minai Zotta(1854). dietetici şi de ordin psihic. curativ şi recuperator. este o terapie de stimulare.

sau ioni biologici activi în cantităţi mici. ştiinţific recunoscută îndeplinind una sau mai multe din următoarele condiţii: prezenţa unor anumite calităţi fizice. la nivel arteriocapilar sau a axului hipotalamohipofizar ci mult mai complex prin angajarea unor mecanisme reflexe de stimulare a hormonilor locali. genetică şi socială. Apele minerale sunt rareori pure. Apele minerale. obişnuit sunt complexe datorită condiţiilor de presiune. Acest fapt conferă fiecărei ape minerale o individualitate fizico-chimică şi farmacodinamică. in schemele de tratament a unor boli aceşti factori se Rolul recuperator se conturează în legătură cu existenţa unor găsesc alături de cei medicamentoşi.reprezintă un potenţial de sănătate păstra largi categorii de oameni ce înregistrează factori de risc pe linie profesională (pulberi. pulmonar şi cardiovascular. Rolul curativ. temperatură. care au o acţiune terapeutică. prezenţa unor anumite cantităţi de substanţă chimică (o mineralizare totală de cel puţin 1 g la litru. H2S. Clasificarea apelor minerale se face după mai multe criterii: • • • • origine. Intervenţia factorului balnear În cură internă sau externă nu trebuie privită numai prin acţiunea directă locală. curenţi de aer). potenţial magnetic şi chimic în care s-au format. pH şi osmolaritate. sau gaze (CO2. Apele minerale sunt factori terapeutici a căror administrare se face sub indicaţie şi control medical. concentraţie osmotică. 6 . deficienţe funcţionale cronice la nivelul aparatului locomotor. temperatură. dar cel mai folosit este cel chimic. radon) dizolvate. Apele minerale sunt soluţii complexe de săruri şi ioni. umezelâ. igienici. alimentari. Conform acestuia ele se împart în:  ape oligominerale. gaze toxice.  carbogazoase. anumiţi ioni cu efecte cunoscute în cantităţi de cel puţin 1 g la litru. de temperatură.

K+. Aceste ape se găsesc în ţara noastră la Călimâneşti.   sulfuroase. de ionii de Ca2+. Moneasa. a reacţiilor de reglare şi normalizare. ce caracterizează flecare apă minerală. Olănesti. Osmolaritatea apei minerale antrenează şi mecanisme de tip central. Pentru cura externi intră în metabolismul locaL Apele oligominerale. alcaline. având ca principală indicaţie bolile tubului digestiv. externă (băi). Slănic Moldova. Mg2+. Felix. După temperatura la izvor sunt acratoterme şi acratopege. Acţiunea apelor minerale alcaline nu trebuie înţeleasă doar ca o reacţie chimică-de neutralizare. Apele acratoterme se folosesc in cură externă şi se indică în afecţiuni ale aparatului locomotor: spondilita anchilozantă. Ca2+.  sulfatate. căilor urmare. Apele alcaline se administrează mai ales în cură internă. inhalaţii. stări post traumatice. în crenoterapia alcalină indicaţia terapeutică are un caracter individualizat.  feruginoase. Se influenţează în special hemodinamica şi . Mg2+ şi CO2. Acestea sunt reprezentate de ionul bicarbonic legat de cationul de Na2+. mecanic şi chimic. periartrite.  clorurosodice. injecţii. bolile hepato-biliare şi unele boli metabolice. boli neurologice. antispastice şi au indicaţii în bolile tubului digestiv. Pentru cura internă modul de acţiune a unei cure hidrominerale trebuie privit sub raportul unor reglări de tip enzimatic şi metabolic ca urmare a unei intervenţii de tip reflex. Apele alcaline Apele alcaline conţin minimum 1 g săruri la litru. ci în contextul mecanismelor reflexe. Izvoarele 7 joc elementul termic. iodurate. irigaţii.Geoagiu. Apele minerale se administrează în cură internă (crenoterapie).  radioactive. efectele terapeutice fiind dependente de structura chimică a apei şi mai ales de raportul CO2 H/CO3 HNa. căilor biliare. artroze. În cură internă apele acratopege au efecte diuretice. Sunt o categorie aparte de ape minerale care nu se supun condiţiilor din definiţie ele conţinând sub 1 g substanţă dizolvată la litru. nevralgii.

digestivă. dar şi celei chimice. Olăneşti. Q~ dizolvaţi întâkim o gamă largă de varietăţi. vegetative şi endocrine se instalează în mod progresiv în timpul curei Indicaţiile reţin: spondilita anchilozantă . nevralgii. sulf şi gaze. S. etc. Băile ta mare au o utilizare profilactică şi curativă. el intră în constituţia unor aminoacizi. Hidrogenul sulfurat fiind o substanţă hidro şi liposolubilă poate pătrunde în organism pe cale tegumentară.alcaline se găsesc la: Slănic Moldova. În cura externă se pot folosi orice concentraţii. Localităţile sunt: Lacul Sărat. HS. respiratorie. Borsec. hormoni. Acţiunea apei se datoreşte atât componentei fizice (temperatură. potenţial electric. Apele hipotone se găsesc la Sângeorz. în general se acceptă că apele hipotone stimulează secreţia gastrică. în componentele cartilajului articular. artroze. presiune osmotică). periartrite. Imersia într-o astfel de 8 . Apele sulfuroase se utilizează mai ales în cură externă. Trecerea sulfului anorganic în organic şi invers a fost demult demonstrată. evident nu poate fi efectuată decât cu ape izo sau Mpotone. Sulful în organism are numeroase roluri. de la cele hipotone la cele hipertone (3Q0g$). Amara. baie mare) solicitând mecanismele adaptive ale organismului. Apele sulfuroase conţin cel puţin 1 mg/l sulf titrabil. Slanic Prahova. Slanic Moldova. în general sunt mixte având în conţinut bicarbonaţi. Cura internă cu ape clorurosodice. sub formă de H2S. dar ca valoare terapeutică se situează pe primul plan apele sărate concentrate (peste 15 g/l). nervoase. Modificarea reactivităţii vasculare. Apele sulfuroase. Băile Herculane. Buadaş. Tuşnad. Vatra Domei. Vâlcele. afecţiuni de neuron motor periferic. Rolul lor în normalizarea tipului gastrosecretor a fost semnalat de profesorul Băltaceanu. Dat fiind această largă varietate de concentraţii şi combinaţii chimice. Ele se integrează mai ales terapiei contrastante (soare. nămol. Apele clorurosodicc Apele clorurosodice (sărate) conţin cei puţin 1 g la Htm de NaCL în funcţie de concentraţia de ioni de Na+. Ocna Sibiu. S2O3 sau sub formă de complexe coloidale sulfuroase.efectele terapeutice şi indicaţiile sunt numeroase şi diferenţiate.

fapt ce le implică în tratamentul unor dermatoze. care se prelungeşte în timp. Cura externă reprezintă indicaţia cea mai frecventă a apelor carbogazoase. din care anionul SO4. cu Ca+2. Apele sufatate conţin cel puţin 1 g/l de substanţă solidă. Colereza şi kineu'ca căilor biliare este de asemenea influenţată favorabil. Nicolina . Ea se datoreşte efectului vasodilatator prin acţiune directă a CO2 asupra sistemului arteriocapilar. Se produce un efect 9 . ducând la creşterea secreţiei gastrice. Aceste ape se utilizează atât în cura internă cât şi externă.Iaşi. Localităţile sunt* Ivanda şi Izvorul Mircea . hipertensiune arterială. artroze. Diabetul zaharat şi diateza unea reprezintă o altă indicaţie. nevralgii.2 este principalul reprezentant. Această vasodilataţie periferică. având un efect de stimulare a peristaltismului. la 32-34"C. Acţiunea lor se exercita asupra stomacului unde induc procese de diminuare a secreţiei. Apele carbogazoase. nevrite. încât biliopatiile funcţionale reprezintă una din principalele indicaţii . arterite.Bioxidul de carbon influenţează capacitatea dizolvantă.Mg2+ cu Fe. Fe~3. psoriazis. afecţiuni ginecologice cronice. Ca2+. In cura internă au o acţiune hiperemizantâ a mucoasei digestive. Imersia în apă a pacientului este urmată de acoperirea întregii suprafeţe cu o peliculă de bule de CO2. Sunt cotate ca ape de masă. Cele mai importante staţiuni sunt: Herculane. bune. Q". Pucioasa. Cura externă este indicată în spondilita anchilozantă. Balneatiile sulfuroase au şi acţiune keratolitică. Acesta este în combinaţie cu Na+. duce la scăderea presiunii arteriale şi la îmbunătăţirea travaliului cardiac. In cură internă sulful acţionează asupra tractusului gastrointestinal. exeme. Apele sulfatate. aşa încât aceste ape au o mineralizare mare. Apele carbogazoase conţin minim 1 g CO.Iaşi. Efecte importante au loc asupra motilităţii intestinale. apariţia efectului vasodilatator se datoreşte şi micromasajului exercitat de acestea. etc. S"2. Călimâneşti. Această vasodilataţie periferică conduce la modificări de hemodinamică cu îmbunătăţirea activităţii inimii şi a perfuziei tisulare. afecţiuni abarticulare.. Apele sulfatate sunt în general hipotone şi au indicaţii mai ales în cura interna. ca şi a . aşa încât în afara mecanismului chimic. Olăneşti. prin acţionarea directă a receptorilor intestinali. Baia se administrează la temperatura de termoindiferenţă.baie conduce la apariţia unei hiperemii tegumentare. Se găsesc în numeroase combinaţii. celui biliar.

răşini. etc. • • • Substanţa anorganică cuprinde: sulfaţi. hidrosulfură de fier. Nămolul este deci un sistem fizico-chirnic heterogen. vasculopatiile). fin divizate. . După origine nămolurile se împart în: . Indicaţia principală o reprezintă bolile cardiovasculare (HTA stadiul I şi II.. Borsec. Buziaş.capacitatea de a absorbi şi a reţine apa. - minerale formează sedimentarea unor izvoare (sulfuroase. hidraţii de carbon. Nămolul terapeutic acţionează atât în baza calităţilor fizice. Nămolurile terapeutice (peloidele) Nămolurile sunt substanţe de origine mînerală sau organică. 10 - - . Substanţele organice sunt: • acizii huminici. feruginoase) pe particule de sol.nămoluri sapropelice care s-au format pe fundul lacurilor sărate şi a mărilor prin acţiunea unor microroganisme asupra substanţelor organice. Mai cunoscute până în prezent sunt proprietăţile fizice: - hidropexia . etc. care se găsesc în stare de suspensie. Formarea lor a durat timp îndelungat. sindroamele post trombotice.capacitatea de a-şi schimba forma sub acţiunea unor forţe din afară. bioxid de siliciu. - nămolurile nămolurile de turbă au care rezultat se din descompunerea prin sub influenţa sărurilor microorganismelor a resturilor vegetale din mlaştini.asupra florei şi faunei bazinului. silicaţi. are o parte organică şi una minerală. gradul de dispersie . cât şi a celor chimice. calcice. Staţiunile cu ape carbogazoase sunt: Covasna. plasticitatea .hipotermizant care amplifică efectele asupra sistemului circulator prin apariţia bradicardiei.depinde de dimensiunile particulelor. lipidice. implicând procese de ordin geologic. ce prezintă o fază lichidă şi una solidă. densitatea. biologic şi chimic. carbonaţi. cardiopatia ischemică. Vatra Dornei. Tuşnad. limfedemul. resturi proteice. Termenul de peloid se acordă doar nămolurilor terapeutice.

- termopexia . 11 . periviscerite. Ea contribuie cel mai mult la apariţia efectelor terapeutice ale peloidelor.este capacitatea de a absorbi căldura. băi. Nămolul are o metodologie particulară de aplicare şi anume: împachetări complete sau parţiale. afecţiunile post traumatice. oncţiuni. afecţiuni de neuron motor periferic. ginecopatii cronice. cataplasme. Indicaţiile privesc bolile reumatismale degenerative.

III . Se caracterizează prin apariţia efectelor polare. impuls cu pantă progresivă .curent de medie frecvenţă . IV . vibraţiile mecanice şi radiaţiile electromagnetice.100 Hz. Elementul comun al acestor agenţi fizici este capacitatea lor de a influenţa forţele electromagnetice ce se exercită între particulele ce poartă încărcătură electrică (protonii şi electronii). Forme de curent folosite în electroterapie: I.curentul galvanic constant (continuu) a cărui intensitate (I) nu variază în timp. Electroterapia. Intensitatea creşte lent de la "0" la valoarea maximă şi apoi descreşte. întreruperea nu este rectangular. Impulsul electric poate avea mai multe forme: - impuls cu front drept apărut în urma întreruperilor bruşte. apoi revine la valoarea nulă într-un timp scurt (sub 2 secunde).triunghiular. II . După sensul în care circulă curentul electric. 12 .curentul galvanic .curent galvanic întrerupt.800 . - instantanee ci progresivă. aceştia se clasifică în unidirecţionali şi bidirecţionali. Curentul unidirecţional (polarizat).curent continuu (frecvenţa = 0). Această variaţie se numeşte impuls electric.000 Hz. a. Electroterapia înseamnă aplicarea curentului electric asupra unei regiuni a organismului în scopul obţinerii unor efecte terapeutice. .peste 100.curent de joasă frecvenţă (1 .000 Hz. .curent de înaltă frecvenţă .10.CURSUL III ELECTROLOGIA Electrologia are ca scop studiul consecinţelor terapeutice a unor agenţi fizici cum sunt: curentul electric. Formele cele mai folosite sunt: . Modificările bioelectrice induse de aceşti agenţi fizici angajează modificări ale fiziologiei celulare. intensitatea trece de la o valoare nulă la una maximă.

Forme de curent electric folosite în terapie Curenţi modulaţi in frecvenţă 13 .

excitomotorie. 1.curent alternativ. Se caracterizează prin absenţa efectelor polare şi prin prezenţa oscilaţiilor particulelor în raport cu poziţia iniţială. Ei pot fi: curenfi simetrici . care poate fi superficială şi profundă dacă există un metal (osteosinteză) în straturile subiacente. Arsura electrică este legată de cantitatea de electricitate pe care o primesc celulele în timpul aplicaţiei 14 . fapt ce va avea ca urmare penetraţia de ioni şi molecule ionizate. Procesul de penetrare a ionilor se numeşte dieîectroliză. amplitudine) pe durata trenului de impulsuri. nutritivă şi rezorbtivă.exponenţial. b. vasodilatatoare. nescindate. Îpractică nu se foloseşte un impuls ci un tren de impulsuri.este un fenomen fizic. ionizantă. galvanic prin piele duce la creşterea permeabilităţii acesteia. local la nivelul ţesuturilor şi în al doilea timp de o acţiune generală. După "aceea perioada de activitate (secunde) urmează o durată de repaus (secunde) in timpul căreia nu trece nici un curent Modularea . apoi descreşte după acelaşi principiu. sinusoidal. Acest proces se impune în practică datorită fenomenului de acomodare care apare rapid şi care scade randamentul terapeutic. Acţiunea biologică a curentului electric. Dielectroforeza este procesul de penetrare a moleculelor ionizante. de variaţie a unor parametri (frecvenţă. cu ajutorul curentului electric. Fenomenul de dielectroliză şi de dielectroforeza este urmat de un proces imediat.impuls cu pantă progresivă . Zona ionizată poartă macromolecula în sensul impus de încărcătura electrică. care se realizează prin blocajul transmiterii durerii. 2. curenţi asimetrici mişcarea electronilor realizează un aspect asimetric faţă de poziţia iniţială de referinţă. antalgică. Acţiunea ionizantă.. Arsura poate fi electrică sau chimică. care permite penetrarea substanţelor chimice prin piele. o succesiune de impulsuri de scurtă durată. Riscul acestui tratament este arsura. 4. Curenţii bidirecţionali (nepolarizaţi). Prin electroterapie se pot obţine următoarele acţiuni: 1. 3. Trecerea unui curent continuu. intensitatea creşte după o curbă exponenţială de la valoarea "0" la cea maximă.

1 mA/cm2 de suprafaţă de electrod. Ca. deoarece membrana celulara şi spatiile intercelulare opun rezistenţe diferite trecerii curentului electric. datorita componentelor sale. ionii de calciu si magneziu o scad. Organismul uman. Arsura chimică este legată de depunerea de produşi acizi pe anod şi bazici pe catod. liniile de forta ale curentului se raspandesc an tot corpul. ci proportionala cu conductibilitatea electrica a tesuturilor. cantitatea cea mai mare trecand ansa pe zonele ce opun rezistenta cea mai mica. curenti de joasa frecventa. aşa încât substanţele caustice să nu atingă pielea.Aceasta nu trebuie să depăşească 0.gradul de alcalinitate. RĂSPÎNDIREA CURENTULUI ÎN ORGANISM Modul an care curentii electrici terapeutici se raspandesc în organism are urmatoarele caracteristici: • indiferent de locul unde sant amplasaţi electrozii. Timpul necesar tratamentului este de 20-30 minute (există un timp de latenţă în penetraţie care este de minim 15 minute). Mg. vibratii mecanice (ultrasunetul). intra an categoria conductorilor de gradul II. forme ale energiei electro-magnetice de analta frecventa (undele scurte). De aceea. iar mediul an care se produce aceasta miscare constituie un conductor electric. Ionii de sodiu si potasiu cresc excitabilitatea tesuturilor. La trecerea curentului se produce disocierea ei an H+ si OH-. • cu cat un segment este situat mai departe de electrozi. prezenta ionilor de H+ imprimand tesutului respectiv gradul de aciditate. 15 . intensitatea curentului nu este egala. cuprinzand metode care folosesc an scop terapeutic diferite forme de curent electric (curent continuu. în practică este util de a se alege intensităţi scăzute (intensitate care se percepe ca o uşoară furnicătură). ELECTROTERAPIE Electroterapia ocupa un loc important an cadrul terapiei moderne. an compozitia sa. apa este prezenta an procent de 75-80 %. campuri electro-magnetice de joasa frecventa si vibratii electromagnetice (radiatii infrarosii si ultraviolete). intensitatea curentului ajuns la el este mai mica. Curentul electric se defineste ca miscare a particulelor ancarcate electric. iar prezenta OH. curenti de medie frecventa). Sarurile minerale sant în majoritate constituite din saruri de Na. este necesară interpunerea între tegumente şi electrod a unui strat hidrofil. • pe regiunea cuprinsa antre electrozi. • un tesut nu este un conductor uniform. numeroase reactii din organism depind de ph-ul mediului. K.

curentul alternativ de analta frecventa nu antampina rezistenta din partea membranelor celulare. joaca rolul hotarator atat an repaus cat si an timpul stimularii. stimulul trebuie aiba o intensitate minima precisa. la nivelul membranei celulare an repaus se realizeaza o diferenta de tensiune numita potential de membrana sau de repaus. La nivelul ei se gaseste o repartitie caracteristica a ionilor. aflati an concentratii diferite de o parte si de alta a membranei. deoarece membrana celulara le opune rezistenta. Pentru declansarea excitatiei. Na+ se gaseste an exteriorul celulei an concentratie de 142-145 mEq/l. Acest comportament al structurilor celulare la diferite grade de intensitate ale stimulului este cunoscut an fiziologie sub denumirea ”legea totul sau nimic“. secretia biliara. Astfel. o crestere a intensitatii stimulului peste valoarea ”pragului“ nu duce la o crestere a raspunsului. Din acest punct de vedere lichidul cefalorahidian. POTENŢIALUL DE ACŢIUNE Depolarizarea 16 . K+ are o concentratie extracelulara de 4 mEq/l si intracelulara de 140-155 mEq/l (raport 1/38). care este foarte subtire (70 MICRONI). apare un raspuns local. MODUL DE PENETRARE AL CURENŢILOR ÎN ŢESUTURI Curentii electrici penetrează în mod diferenţiat ţesuturile în fucţie de tipul curentului: . Actiunea stimulului trebuie sa se exercite un anumit timp minim pentru a se declansa excitatia. care masurat prin tehnica microelectrozilor.curentul galvanic şi curentul alternativ de joasă frecventa se raspandesc exclusiv an spatiul intercelular. rolul principal avandu-l ionii de Na+ si K+. Din calculul teoretic al potentialului de membrana an raport cu concentratia de Na+ si K+ din exteriorul si interiorul celulei a rezultat o valoare de -86 mV. fiind alcatuita din lipide si albumine si avand o permeabilitate selectiva. Excitabilitatea este considerata ca o reactie secundara a tesuturilor si se traduce prin transmiterea mai departe a stimulului de catre celulele si fibrele nervoase. Daca prin stimuli electrici sant excitate mai multe celule. are o valoare de -70 pana la -90 mV (interiorul celulei fiind ancarcat negativ. ca o ractie primara la un stimul. an functie de intensitatea curentului si de suprafata stimulata apare un raspuns tisular variabil ca marime.• conductibilitatea electrica a unui ţesut este direct proportionala cu continutul lui an apa. POTENŢIALUL DE REPAUS Membrana celulara. potasiul intrand an celula printr-un proces pasiv. care expulzeaza activ sodiul extracelular. sangele sant cele mai bune conducatoare de electricitate. limfa. Datorita diferentei de concentratie a ionilor de Na+ si K+. Aceasta diferenta este mentinuta prin mecanismul de ”pompa“. . Numai stimulii ”peste prag“ pot determina o reactie care se propaga ca unda de excitatie si care poate fi masurata la distanta de locul excitatiei. ELECTROFIZIOLOGIE Proprietatea celulelor vii de a reactiona la un stimul se numeste iritabilitate. care se numeste intensitate de prag a stimulului. iar an interior an concentratie de 10-12 mEq/l (raport 12/1). rau conducatoare sant tesutul gras si cel osos. Stimulii sub nivelul ”pragului“ au o actiune limitata la locul unde sant aplicati. mecanism an cadrul caruia rolul principal ai revine pompei de sodiu.

stimulul cu nivel de prag reduce potentialul de repaus cu 15-20 mV.Stimularea celulei prin agenti fizici sau chimici produce schimbari rapide si importante ale valorilor potentialului de membrana. acesta ajungand astfel la o valoare de -65 mV. Are loc astfel procesul de depolarizare. dar dupa un timp scazut.Prin pompa de sodiu-potasiu. Repolarizarea an timpul fazei de repolarizare se produce o inactivare a mecanismului de transport al sodiului spre interiorul celulei. Acţiunea antalgicâ. numita potential ”critic“. cu aceasta procesele declansate de stimulare anceteaza. care influenţează direct procesul inflamator. Ulterior are loc un flux invers al ionilor de potasiu. iar cea interna pozitiva. dar de mai mica amploare. tipica unui sistem care functioneaza dupa legea ”totul sau nimic“. ampreuna acestea realizeaza un potential de actiune de 120 mV. La nivelul ei se produc modificari ale permeabilitatii pentru ionii de sodiu care migreaza masiv dinspre exterior spre interior. Na+ suplimentar iese din celula. s-a stabilit ca o fibra nervoasa mielinizata poate conduce cel mult 800-1000 de impulsuri pe secunda la o stimulare artificiala. viteza de migrare a sodiului fiind de 7 ori mai mare decat cea a potasiului. Datorita modificarilor de permeabilitate si concentratie ionica. an timpul potentialului de actiune (depolarizare) membrana celulara nu poate reactiona la un alt stimul. Aceasta este ”oboseala“. cu cresterea permeabilitatii membranei pentru potasiu cu durata de 1 ms. Prin masuratorile efectuate. 2. care facilitează pătrunderea unor substanţe. cand pragul de excitare este mai scazut. perioada refractara absoluta (1 ms) creste si frecventa maxima transmisa va scadea. iar tensiunea intracelulara atinsa la sfarsitul repolarizarii era de +40 mV. Interiorul celulei atinge an puctul maxim al acestui proces +40 mV fata de exteriorul celulei. - prin acţiunea galvanică sub electrodul pozitiv. este momentul depolarizarii membranei si declansarii potentialului de actiune. -se realizează prin mai multe mecanisme: . motiv pentru care aceasta perioada se numeste ”refractara absoluta“.prin acţiunea ionizantă. Intensitate minima necesara pentru declansarea stimului se numeste reobaza. Simpla trecere a unui curent galvanic se însoţeşte la electrodul pozitiv de un blocaj al transmiterii 17 . Pe parcursul fazei de repolarizare exista o perioada numita ”refractara relativa“. la frecventele mari. fara a se instala fenomenul de oboseala. ”Tensiunea de iesire “ era an timpul repausului membranal de -80 mV.La frecventele mai reduse (50-100 Hz) fibrele nervoase medulare pot fi ansa stimulate pe un timp mai lung. Modificarile de potential care au loc an timpul depolarizarii si repolarizarii alcatuiesc ”potentialul de actiune“. iar potasiul reintra an celula pana cand potentialul atinge valoarea de repaus de -80 mV. prin care partea externa a membranei devine negativa. Restitutia Refacerea potentialului de repaus (restitutia) ancepe dupa terminarea fazei de repolarizare a membranei celulare.

18 . - prin activarea controlului de poartă . Informaţiile nociceptive sunt transmise prin fibrele C. cu conducere rapidă. Această acţiune nu este prea intensă.. Clasic efectul analgezic prin neurostimulare periferică se obţine cu frecvenţe mici (uşoară contracţie) cu durata de 10 sec. electrodul activ fiind polul negativ.). Această acţiune antalgică se manifestă numai la nivelul straturilor superficiale. alt mecanism Aplicarea implică secreţia de de 2-8 morftnornimetice Hz cu intensitate (enkefaline. de mic calibru. în 1965 Melzac şi Wall au evidenţiat existenţa unei acţiuni a fibrelor A (groase.la nivel medular. cu durata de 10 minute. cu viteză mică de 3 m/sec. Stimulul electric poate închide poarta. asupra fibrelor C (nemielinizate. timp de 10 minute. cu curentai alternativ de joasa frecvenţă. este modalitatea care angajează acest mecanism Schema" controlului de poartă". de încărcarea pozitvă a membranelor. Cele mai bune rezultate apar utilizând frecvenţele cuprinse între 30 -100 Hz. sau de durere referită. 130 m/sec. de durere prin dezaferentaţie. Ele pot fi blocate la nivelul porţii de informaţia pornită de la un exteroreceptor şi transmisă prin fibrele A. din acelaşi teritoriu metameric. Neurostimularea periferică se realizează cu electrod aşezat pe traiectul nervului. cu intensitate mică.) prin intermediul unui neuron inhibitor din substanţa Rolando de la nivelul cornului posterior. frecvenţelor limita suportabilului. mare la endomorfine). mai multe şedinţe pe zi. Se datoreşte fenomenului de hiperpolarizare pozitivă (rezultat al absorbţiei de electroni de către polul pozitiv) urmat de întreruperea informaţiilor prin blocarea fluxului nervos. în afara cazurilor de hiperalgie. cu curentul galvanic întrerupt (cu impulsuri sau trenuri de impulsuri). mielinice. cu impulsuri scurte sub 1mili secundâ.durerii.

De asemenea. Reglajul pantei este în funcţie de parametrii musculari (cronaxie. Parametrii morfofuncţionali ai muşchiului (numărul de fibre contractile. care asigură la rândul ei atât nutriţia cât şi eliminarea produşilor. reobază. a parametrilor contractili ai muşchiului.Curba pragurilor de depolarizare 3. la refacerea motoneuronilor prin regenerarea waleriană (1 mm/sâpt) efectorul (muşchiul) nu va mai avea parametrii contractili. trapezoidal) sau iterative (trenuri de impulsuri de joasă şi medie frecvenţă) sau curent alternativ (joasă şi medie frecvenţă). Variaţia rapidă de curent (impuls sau curent alternativ) poate provoca o depolarizare a membranei musculare cu apariţia unei contracţii. are caracterele fiziologice ale contracţiei voluntare. vascularizaţia profundă a muşchiului este direct legată de activitatea contractilă. pragul de climaliză). Tratamentul excitomotor se conduce după EMG. Acţiunea excitomotorie se realizează cu impulsuri izolate (rectangular. se atrofiază şi evoluează spre scleroză. în denervările parţiale. Electroterapia excitomotorie are ca scop menţinerea. Se folosesc pentru excitare impulsurile rectangulare de lungă durată (în denervârile totale) şi cu pantă progresivă . va permite continuarea excitoterapiei. Deşeurile metabolice ce rezultă in urma contracţiei au acţiune vasodilatatoare. sau spre o kinetoterapie de compensaţie. b. cantitatea de glrogen. Fiecare şedinţă de excitoterapie trebuie precedată de câteva minute de termoterapie. 19 ne adresăm . Acţiunea excitomotorie . Muşchi denervat .este deosebită după cum muşchiului inervat sau denervat a. curba intensităţii/durata. Deci.exponenţială. Inexistenţa lui va îndruma tratamentul spre o chirurgie de transplant şi reeducare. Muşchi inervat.În paraliziile periferice prin lezarea motoneuronilor alfa (axonotmesis. enzime) sunt direct legaţi de contracţie. cât mai mult timp. Un muşchi care nu se contractă suficient merge la atrofie. indusă electric. Această contracţie involuntară. neurotmesis sau neurapraxie) muşchiul este flasc. Existenţa unui potenţial de reinervare.

5 mA. când sensul curentului este descendent. modificarea pragului de excitabilitate a fibrelor motorii (scădere la modificarea excitabilităţii în fibrele senzitive (sub anod apare o modificarea excitabilităţii fibrelor vegetative. Pentru realizarea în practică este necesară respectarea legii polarităţii. cervicobrahiale). scădere a excitabilităţii care are drept consecinţă o acţiune antalgică).salicilatul de sodiu. Durata şedinţei este peste 15 minute. tulburări funcţionale vasculare (acrocianoza. contracturi musculare. artralgi şi artrite.reprezintă o formă particulară de aplicare a curentului galvanic. atât profunde cât şi superficiale (nelegată de poli). boli inflamatorii şi infecţioase ale pielii. sindrom Raynaud). nevrite. băi generale . 20 . percepută ca o senzaţie de uşoară furnicătură). faţă de axul membrului sau articulaţiei. galvanic. efectul este sedativ. cu apariţia unei polul pozitiv şi creştere la polul negativ). astfel că medicamentul se aşează la electrodul cu aceeaşi polaritate electrică. Modalităţi de aplicare: cu electrozi aplicaţi pe tegument. stări posttraumatice. Acţiunea fiziologică constă din: - disociaţia şi migraţia ionilor (electroliza). histamina. cu intensitate mică (1. Curent continu. paralizie flască şi. vasodilatatii. sulfatul de magneziu. Substanţele trebuie să fie în soluţii uşor disociabile. in sens transversal sau longitudinal băi parţiale pentru membrul superior şi inferior. novocaina. electroosmoza. intercostale. sărurile acide organice. crurale. spastică. Ionoforeza . de concentraţie mică (1 -2%). la catod . clorura de calciu. La anod se aplică acetilcolina. neuropatii.5 . iar când este ascendent efectul este de creştere a excitabilităţii. mialgii. Se caracterizează printr-un flux de electroni neîntrerupt şi unidirecţional. constant. corticoizii. care are ca scop transportul unor medicamente sau substanţe prin piele.I. acţiune asupra SNC. electroforeza.baia Stanger.2. iminenţă de embolie. Contraindicaţii: stări febrile. Indicaţii: nevralgii (sciatice.

care poate fi rectangular. neofaradici. rectangulari. provocând variaţii de intensitate. cu cât aceasta este mai mare cu atât pauza dintre impulsuri este mai mare. Curenţii cu pantă bruscă. Musculatura inervată normal. iar durata şedinţei este mai mică. frecvenţă şi durată. la maximum 7-10 zile de la lezarea nervului pentru a încetini procesul de atrofie şi de pierdere a resurselor contractile. Aplicaţii cu scop excitomotor. amplitudine. musculatură total denervată. în practică aceste forme mai sunt utilizate în electrogimnastica musculaturiii abdominale hipotone. trapezoidal. în cursul aplicării unui tren de impulsuri putem "modula". sub formă de tren de impulsuri. spasme musculare. Un curent polarizat. acţiune necesară îndepărtării fenomenului de acomodare. exponenţial. în tratamentul insuficienţei constrictorilor vezicali. adesea în urma proceselor de imobilizare sau de reducere a funcţiei articulare (artrite. în terapeutică nu folosim impulsuri izolate ci repetate. exponenţiali mai ales. Aceşti curenţi se folosesc în practică pentru următoarele acţiuni: excitomotorii. alternativi. cu o intensitate care să producă secuse musculare evidente. hiperemizante. Stimularea musculaturii denervate se realizează cu ajutorul curenţilor cu pantă lentă. în stimularea mişcărilor voluntare pentru refacerea memoriei kinestezice. analgetice.CURSUL IV II Curenţii de joasă frecvenţă. într-un timp scurt (mai mic de 2 secunde) se numeşte impuls. faradici pot antrena musculatura pentru creşterea parametrilor morfofuncţionali. triunghiular. A. Aplicarea curenţilor modulţi în electrogimnastica musculaturii striate se execută de regulă prin tehnica bipolară. Tehnica se aplică după efectuarea elctrodiagnosticului şi mai ales a curbei Intensitate/durată (I/t) care poate stabili parametrii optimi pentru impulsuri. a musculaturii respiratorii direct sau indirect prin intermediul nervului frenic. Aplicarea ei trebuie instituită precoce. Pe 21 . Contraindicaţii: paralizii spastice. unidirecţional a cărei intensitate trece de la valoare nula (0) la una maximă. Frecvenţa cu care se instituie tratamentul este în funcţie de gradul afectării neuromusculare. artroze) suferă procese de hipotonie şi/sau hipotrofie.

difazat fix (DF) de 100 Hz. stimularea electrică transcutanată-TENS. Curenţii Trăbert. de la cele reumatismale la cele postoperatorii. posttraumatice. Au efect analgezic. Aplicaţiile sunt diferite după scopul urmărit transversale. Trâbert. Indicaţiile sunt reprezentate de tulburările funcţionale şi contracturile musculare. Este o metodă Valoroasă de terapie* ce se poate aplica şi la domiciliu. Face parte din metodele de reflexoterapie. Ei rezultă din curentul sinusoidal redresat. Electroacupunctura. Durata tratamentului se conduce după potenţialele de reinervare. dinamogen.de 50 Hz. gangliotrope. PS şi RS au efect predominant excitomotor iar MF şi PL analgezic. hipersensibilitate la curent electric. MF. fiind aplicată pe punctele reflexe dureroase. iar cel pozitiv. De mare importanţă în obţinerea rezultatelor este plasarea electrozilor care trebuie efectuată pe zonele dureroase şi dozarea intensităţii. Curenţii diadinamici. Indicaţiile circulatorii. electrostimularea cordoanelor posterioare medulare. durerile psihogene.perioada lungă (PL) şi ritmul sincopat (RS). urmărindu-se ca fiecare muşchi să-şi execute în timpul contracţiei mişcarea fiziologică. herpetice şi neoplazice. Indicaţiile cuprind o gamă largă. Formele clasice utilizate sunt monofazat fix (MF). Durata şedinţei este între 4 – 8-10 minute. Efectul analgezic se instalează la sfârşitul şedinţei.parcursul tratamentului odată cu îmbunătăţirea răspunsului se modifică şi parametrii de stimulare. B. Aplicaţiile sunt zilnice timp de 6-8 10-15 zile. tulburările . Stimularea electrică nervoasă transcutanată (TENS). Excitarea se face selectiv. Teoria "controlului de poartă" ca şi intervenţia unor mecanisme inhibitorii ale etajelor supraspinale explică efectele electroterapiei convenţionale (curenţii diadinamici. hiperemiant. pe puncte dureroase. proximal. perioada scurtă (PS). de 50 şi 100 Hz. longitudinale. Aplicaţii cu scop antalgic. sindroamele dureroase talamice. 22 privesc afecţiunile reumatismale. Sunt impulsuri dreptunghiulare cu efect analgezic şi hiperemiant . aparatele fiind de mici dimensiuni şi portabile. Contraindicaţiile le reprezintă: purtătorii de pace-maker. Durata unei şedinţe poate ajunge şi la 60 minute.Electrodul negativ se aplică pe locul dureros.) dar şi unele tehnici moderne de electroanalgeziei: stimularea nervilor periferici cu electrozi implantaţi.

cu efect excitomotor şi de activare a circulaţiei periferice. nevrite. cât şi de adiţie. sau indirect prin gimnastica musculară. vasodilatator. entorse. Modularea duce la obţinerea a două forme: - lunga perioadă .cu efect excitomotor (20-50 trenuri/sec. decontracturant (frecvenţa 12-35 Hz). artroze.). O altă particularitate constă în aceea că excitaţia poate fi produsă la oricare din poli.000 şi 10.III. pe musculatura netedă. celălat 4. pe musculatura striată (frecvenţa mică de 10 Hz). hiperemizant. Deci efectele terapeutice ale mediei frecvenţe sunt: analgezic: se obţine cu curentul de 10. hemiplegii. tulburări circulatorii periferice. endotisular are loc atât un fenomen de anulare. Cele mai folosite metode de aplicare sunt bipolară şi interferenţială.000 Hz ca medie frecvenţă pură. - excitomotor: se obţine cu curentul de 5. decontracturant se obţine cu curentul de 10. luxaţii. Sunt curenţi sinusoidali cu frecvenţe cuprinse între 1000 şi 10. periartrite. Durata şedinţei este de 10-15-20 min. rezorbtiv ce se obţin prin acţiune directă analgezic (80-100 Hz). Metoda foloseşte aplicarea încrucişată a doi curenţi de medie frecvenţă decalaţi între ei cu 100 Hz (exemplu: un curent de 4. contuzii).000 Hz şi lungă perioadă. nevralgii. care mătură 360° la fiecare interferenţă. artrite.100 Hz). Media frecvenţă permite aplicarea nedureroasă şi profundă a unor intensităţi mari de curent electric. 23 . cu scurtă perioadă şi cu media frecvenţă redresată.000 Hz. vasculotrofic.). sechele posttraumatice. hipotonii. mialgii. pareze.000 Hz. La locul de încrucişare a celor doi curenţi. paralizii. Indicaţii: artrite cronice. Curenţii interferenţiali (Nemec). Se obţine o blocare reversibilă a conductibilităţii nervoase.) şi analgezic (100-500 trenuri/sec. biotrofic (50- 100 trenuri/sec. Efectele fiziologice ale curentului Nemec sunt: excitomotor. atrofii musculare.. Curenţii de medie frecvenţă.000 Hz. redresată şi modulată. în urma căruia rezultă un curent de 100 Hz care se propagă după un vector. cu intensitate ce creşte şi descreşte progresiv la începutul şi sfârşitul şedinţei. nevralgii. chiar concomitent dacă aceştia sunt dispuşi simetric. scurta perioadă . Indicaţii: stări posttraumatice (sindrom algodistrofic.000 Hz. trofic. Forma bipolară foloseşte frecvenţele de 5.

TBC. • 24 . stări caşectice. procese inflamatorii purulente.Curenţii interferenţiali Contraindicaţii: • • • afecţiuni febrile.

Curenţii de înalta frecventă. Clasificarea curenţilor de înaltă frecvenţă: - diatermia cu unde lungi. angajeze termoreglarea.000 Hz).40Mhz). diatermia cu unde medii (X = 300 cm. Absorbţia este condiţionată de lungimea de undă şi natura ţesutului. Se caracterizează prin următoarele: nu are efect electrolitic. diatermia cu unde scurte (X = 22.CURSUL V IV. analgezia.11. încălzirea ţesutului cu unde cu frecvenţă înaltă are drept consecinţe: vasodilataţia.000 Hz).000 -1. înalta frecvenţă reprezintă aplicarea terapeutică a câmpului electric şi magnetic de înaltă frecvenţă şi a undelor electromagnetice cu frecvenţă de peste 300 KHz.000. Această încălzire a ţesutului fără influenţarea pielii se numeşte diatermie. Radiaţia electromagnetică de înaltă frecvenţă este absorbită la om de elemente tisulare bune conducătoare şi este transformată în căldură. rezorbţia.3000 m şi frecvenţa = 100. spasmoliza. 25 - . frecvenţa = 13. frecvenţa =1-3 Mhz). Efecte biologice.21. d'Arsonval (cu X = 2000 .7 cm. nu provoacă excitaţie neuromotorie (nervii motori sunt excitaţi numai are efect caloric de profunzime care durează peste 24 ore fără să de impulsuri până la 3.

au două modalităţi de aplicare. faringite. Diatermia capacitivă. nevrite. Diatermia inductivă (în câmp inductor) utilizează în principal efectul magnetic al radiaţiei. colecistopatii). La limita dintre straturile tisulare apare o reflexie parţiala care poate determina o zona de supraîncălzire. Microundele (undele radar) . Cel mai folosit sistem este cu electrozi condensatori (două discuri metalice cu diametrul de 10-20 cm.06 m. Indicaţii terapeutice: procese subacute şi cronice ale aparatului respirator (sinuzite. fiind mai puţin reţinute de ţesutul gras. Transformarea înaltei frecvenţe în căldură se datoreşte constantei dielectrice şi conductibilităţii electrice conform legii Joule. Cele mai folosite sunt undele cu X = 12 cm. Undele radar pătrund în ţesutul muscular. nevralgii. 1. Este o metodă cu o mai mică acţiune de profunzime. Undele scurte . tumori.1 micron şi frecvenţa peste 300 Mhz. traheite.) iar pentru stadiile cronice se utilizează dozele medii şi calde (III şi IV) timp de 20 min. ale aparatului urogenital (metroanexite. Aceasta se realizează cu un fir izolat (solenoid) cu care se înfăşoară segmentul de corp de tratat (sau corpul în întregime). prezenţa corpilor metalici endotisulari. periviscerite). periviscerite. graviditate. hemoragice şi ischemice. Distanţa electrod-tegument influenţează nivelul pătrunderii în ţesuturi. după cum se accentuează pe componenta magnetică sau electrică a radiaţiei. Pentru stadiile acute ale bolii se utilizează doze aterme şi oligoterme (I şi II. microundele-radar (X = 12 cm. pneumopatii). izolaţi printr-o îmbrăcăminte de sticlă sau plastic). procesele reumatismale articulare. Tratamentul se aplică prin metoda câmpului radiant Aplicaţile sunt monopolare. Grăsimea şi măduva osoasă având o rezistenţă electrică de 10 ori mai mică se încălzesc mai puţin. frecvenţa = 300 Mhz). pregătirea musculaturii pentru kinetoterapie.au lungime de undă de 1 m . ale aparatului digestiv (distonii vegetative. flexibili). . Aplicaţia realizează 26 2.1. inductiv sau capacitiv. Clasic lungimea de undă folosită este de 11. Contraindicaţii: stări acute. astm bronşic. degenerative. Regiunea de tratat se introduce între armăturile condensatorului. timp de 1-5 min. în practică se foloseşte terapia cu unde scurte şi microunde. Metodologie de aplicare a tratamentului cu unde scurte: mai întâi se alege metoda. TBC. se îndepărtează corpurile metalice şi se controlează tegumentele. apoi electrozii (rigizi.

pregătirea musculaturii pentru kinetoterapie.depresiuni ce se aplică unui corp perpendicular sau tangenţial la suprafaţa lui. stări supurative). Efectele aparatului Diapuls sunt deosebite. V. Dozele folosite sunt mici. aplicate Ambele Vibroterapia (sonoterapia) infrasonică Această modalitate terapeutică se realizează cu aparate de vibromasaj local 27 .o bună încălzire de profunzime. cu raport favorabil muşcbi-grăsime (4/1). afecţiuni urogenitale. nevralgii. vibraţii tipuri de înaltă de frecvenţă vibraţii 500 sunt Khz 3 Mhz (ultrasunetele). în practică. Contraindicaţii: acelaşi ca la diatermia cu unde scurte şi termoterapie (neoplazii. respiratorii. Pentru efectul nedorit asupra ochilor se recomandă purtarea în timpul tratamentului a unor ochelari speciali. sonoterapia) Vibraţia mecanică se defineşte ca o succesiune de presiuni . arteriopatii aterosclerotice. globii oculari. în timp ce frecvenţele mari influenţează metabolismul celular. în ultima perioadă se folosesc aparate care emit întrerupt undele scurte şl radar. mijlocii şi calde iar durata tratamentului de 3-510 minute. nevrite. (vibroterapia. Scopul în această tehnologie este de a elimina căldura şi reacţiile vasculare condiţionate de aceasta deoarece s-a constatat că pulsaţiile inferioare a 100 Hz au consecinţe antiinflamatorii importante. stomatologice. corpii metalici endotisulari. timp de 6-10 zile. Vibraţiile mecanice. Diatermia radiativâ Unde pulsatile atermice. Indicaţii: sechele post traumatice. mergând până la nivel de intimitate celulară. Vibraţiile mecanice se clasifică după frecvenţă în: - vibraţii de joasă frecvenţă 1-400 Hz (infrasunetele).

/sec) caz în care incidenţa nu se combină cu reflectata. Vibraţiile se propagă în linie dreaptă în mediile solide şi lichide. vasomotorii. efecte sedative. decontracturante. de oxidare şi reducere. Se formează o zonă în care vibraţiile adiţionează. sau în urma fricţiunii particulelor din mediu mai ales la nivelul feţelor de separare. 28 . termic. Emisia de ultrasunete poate fi în câmp continuu sau discontinuu. Aerul şi toate gazele provoacă o reflexie totală a energiei. Ca fenomen fizic nedorit poate apare unda staţionară. O parte din energia ultrasonică se transformă în căldură. refracţie. iar cele mai reflectizante sunt osul compact şi gazele din pulmon şi intestin. Vibraţia ultrasonică (ultrasonoterapia) Ultrasunetele sunt produse de un cristal de cuarţ care este supus unor descărcări de înaltă frecvenţă care îl deformează succesiv (fenomen piezoelectric).sau general având în funcţie de frecvenţa utilizată şi regiune. Ultrasunetul este un fenomen ondulator care se caracterizează prin procesele de reflexie. rezorbtive. Ţesuturile cele mai absorbante sunt parenchimul pulmonar şi osul spongios. Cuantificarea vibraţiilor se face prin exprimarea puterii totale de emisii în Waţi. raportată la unitatea de suprafaţă (W/cm2). supunând celulele la o forţă importantă şi o zonă în care aceasta se anulează. Aceasta rezultă din combinarea undei incidente cu unda reflectată. de cavitaţie. Efectele fvtico-chimice ale undelor ultrasonore sunt: mecanic. Absorbţia depinde de natura mediului. sau dacă se produc emisiuni pulsatile. difracţie şi absorbţie întâlnite în mecanica ondulatorie. Acest fenomen este îndepărtat dacă emiţătorul de ultrasunete este deplasat cu mişcări uniforme (2 cm. prin fenomenul de absorbţie a energiei.

simpaticolitic. prezenţa pieselor metalice endotisulare reprezintă o contraindicaţie relativă. torticolis. în traumatologie). prin iradierea lanţului simpatic. Efecte negative: la copil ultrasunetele pot influenţa cartilajul de creştere. cu efecte antalgice. Deformarea celulelor sub efectul ca rezultat modificări electrice la nivelul membranei. de creştere a permeabilităţii cutanate. accelerând metabolismul celular şi mitoza celulară. de producere a hipertermiei osoase (dacă este aplicat pe eminenţele de eliberare de gaz la nivelul fluidelor în cazul dozelor mari de degradare a moleculelor de AND (de aici. Oscilaţiile de potenţial electric vor influenţa fiziologia. activând metabolismul celular. metabolic. simpaticolitice. prin blocaj de transmitere a nocicepţiei. Aceasta este situată într-un cap emiţător care vine în contact cu tegumentele. pe musculatura contractată reacţionai. având indicaţie în spasmolitic. testicul şi ovar). gonartroze. vibraţiile de înaltă frecvenţă se pot opune la consolidarea focarelor de fractură. (fenomenul de cavitaţie ce se acompaniază de citoliză şi distracţii vasculare). tenosinovite. Efectul mecanic se datoreşte vibraţiilor care se transmit fiecărei particule deplasări pendulare. Metodologie de aplicare şi elemente de optimizare a acţiunii terapeutice: 29 . Aplicaţiile locale în emisie continuă au efect: - antalgic.Formarea undei staţionare. dureri localizate (PSH. spasmolitice. Căldura este absorbită in întreg ţesutul. cu consecinţe asupra vascularizaţiei superficiale şi profunde şi asupra terminaţiilor nervoase. contraindicaţia pentru osoase) cu riscul arsurii. capsulite. Efecte biologice. nevralgii. antiinflamator având acţiune favorabilă în tendinite. Emisiunea poate fi în câmp continuu sau pulsatil. Aparatele folosite In practică sunt compuse dintr-un generator de înaltă frecvenţă care acţionează o placă piezoelectrică.

afecţiuni tumorale. pentru a asigura penetrabilitatea se interpune între piele şi capul permanent se asigură o deplasare lentă a capului emiţător pe aplicarea se poate face şi în apă. efectele terapeutice sunt amplificate de utilizarea unor unguente are acţiune reflexă prin folosirea pe zonele Head şi ganglionii procese inflamatorii articulare şi abarticulare de etiologie medicamentoase. aplicarea în punct fix se realizează in condiţii bune. contracturi musculare. Contraindicaţii: procese infecţioase. Indicaţii: reumatismală. ulei de parafină sau diverse unguente terapeutice. 30 . plăcută (în emisia continuă) după 1 minut de tratament. durata şedinţei este de până la 8 minute. procese vasculare prin obţinerea pe cale reflexă a simpaticoiizei. osteoporoza. calus în formare. grefe osoase recente. regiunile oculare sau genitale. cicatrici cheloide.simpatici. antiinflamatorii mai prompte. bolnavul resimte o căldură nu există acţiuni cumulative a efectului termic. emisiuni pulsatile. suprafaţa tegumentară. utilizând cuplajul cu joasă frecvenţă oferă efecte decontracturante şi emiţător un gel. sechele posttraumatice.

activităţii SNC. Orice agent fizic extern cu o intensitate şi o valoare eficientă poate influenţa echilibrul ionic al celulelor. spasmoliticâ. timp de 3-4 minute are acţiune sedativă generală. modificând permeabilitatea membranelor. b. Câmpul magnetic de joasă frecvenţă se obţine prin trecerea unui curent de joasă frecvenţă de 50 sau 100 Hz. muscular. anabolic. Aparatul emite trei forme principale de câmp magnetic: forma continua (de 50 Hz. a glandelor endocrine. pentru regiunea lombară şi cervicală şi încă două bobine paralelipipedice ce se aşează pe regiunile dureroase. Metodologia de aplicare: aparatul numit Magnetodiaflux prezintă două bobine circulare. catabolic sau trofotrop. Efecte biologice: a. continuu. Numeroase studii au demonstrat influenţa câmpurilor magnetice asupra sistemului nervos central şi vegetativ. a metabolismelor. 100 Hz şi 50-100 Hz). precum şi asupra activităţii celulelor. alternativ sau redresat. sau întrerupt ritmic sau aritmie printr-un sistem de bobine. asupra reacţiilor metabolico-erizimatice ale contracţiei musculare.100 şi 50-100 Hz şi forma întreruptă aritmie cu aceeaşi parametri. forma întreruptă ritmic de 50. antrenând reacţii de tip ergotrop. creşterea tonusului .CURSUL VI VI Câmpurile magnetice de joasă frecventă. de reglare a somnului şi aplicarea în regim întrerupt (ritmic sau aritmie) determină stimularea. 31 aplicarea în regim continuu de 50 sau 100 pulsaţii/sec. Câmpul magnetic produs de un curent electric are aceeaşi parametri fizici ca şi curentul. Durata şedinţei este de 4-6-8 minute pe o perioadă de 8-10 zile. El se materializează prin liniile de câmp magnetic. analgezică. Câmpul magnetic este produs de un curent electric sau de un câmp electric variabil..

bolnavul este aşezat confortabil după ce sau înlăturat toate obiectele metalice. in derm şi tipul " C" care nu pătrunde fiind absorbit la suprafaţa tegumentelor. tipul " B"ce pătrund. degenerative. în HTA şi afecţiunile vasculare periferice. Radiaţiile luminoase. antiinflamatorii. purtătorii de pace-maker. Magnetoterapia locală este indicată în ortopedie pentru accelerarea căluşarii. epilepsia. Fototerapia. Radiaţiile infraroşii (IR). Indicaţii: în afecţiuni reumatismale inflamatorii. tendinţa La hemoragii. Terapia cu IR se realizează utilizând surse naturale sau artificiale. Undele cu puterea cea mai mare de penetraţie in organism sunt cele cu lungimea de undă de 1 micron ceea ce corespunde zonei IR apropiat Penetrarea acestora este urmată de o încălzire a ţesutului ce antrenează rapid o reacţie de termoreglare. decontracturante. care va activa circulaţia locală şi generală. anemia. Efectele IR sunt deci cele ale termoterapiei: antalgice.Pentru şedinţa de magnetodiaflux. şi se clasifică in :    tipul " A" puternic penetrant. sechele posttraumatice unde se produce o scădere a contracturii şi creşterea pragului dureros. A. spasmolitice.Contraindicaţii: sarcina. abarticulare. Iradierea cu IR va determina apariţia unui eritem caloric care dispare la 30-40 minute. în nevroze şi distonii neurovegetative. Sursele artificiale sunt reprezentate de baia de lumină parţială şi generală (un sistem 32 . IR sunt situate in afara spectrului vizibil. Au lungimea de undă intre 1 mm-760 milimicroni.

C (2. Se clasifică în 3 categorii: A (4. reducerea factorului citotoxic. radiatoare cu IR.) Sunt radiaţii cu lungimea de undă de 400-1000 milimicroni. 5. determină depunerea de anti-SSA s-au şi anti-SSB şi la efecte nivelul joncţiunii de dermoexemplu demonstrat favorabile. Penetrabilitatea acestora în organism este foarte redusă (0.150-2. 33 . Emiţătorul de IR se plasează la 50-75 cm faţă de regiune. efect vârsta.000 W prevăzute cu reflector şi localizator).v. O expunere prelungită poate angaja o ridicare a temperaturii generale a corpului Indicaţii: nevralgii. 9. provoacă fenomen de fluorescentă (u.150 A°). provoacă reacţii fotoalergice.v. expunerea la u.de becuri legate in serie şi montate in spaţiu închis). peroxidul de oxigen." A'). anticorpi epidermice." C). ele absorbindu-se total în epiderm. antirahiticâ. efecte imunologice. durata iradierii este în funcţie de afecţiune.0002. histamina. înaintea gimnasticii medicale şi a masajului. deci acţiune efect bactericid (u. Mod de aplicare.v. în doze eritem. a cărui intensitate variază cu durata B şi expunerii. B (3. 8. sechele posttraumatice. C regiunea un iradiată. sinteza de vitamină D. neoplazii. lămpile Solux (bec de 1. " A". 7. contracturi musculare. care emit u.000. determină apariţia unui eritem actinie. Modul de aplicare este în funcţie de sursa naturală (helioterapie) sau artificială (lămpi cu vapori de mercur de joasă presiune.v.v. ce Eritemul antrenează presupune fotochimic ultravioletelor 2. 3. 6. (u.u. prostaglandinele. 4.v.v. B. stări hemoragice. creşterea rezistenţei la infecţii. Contraindicaţii: traumatisme recente.800 A"). Efecte fizice şi biologice: 1.850 A'). provoacă pigmentarea pielii prin efect fotocatabolic (u. Radiaţii ultraviolete (actinoterapia ." A')." B').3.800-1. artroze. ischemie. efect stimulator pe metabolismul bazai. inflamaţii. efect analgezic. sursa.3 mm).

tumori benigne. fotodermătoze. tumori maligne. Această energie este stocată sub formă biochimică (ATP) şi este urmată de O activare importantă a celulelor. c.lasser terapia tisulară. şi a timpului de 10 minute care nu trebuie depăşit Iradierile sunt generale şi locale.în iradierile parţiale este necesară biodozimetria pentru a determina timpul necesar obţinerii celui mai slab eritem. tulburări de pigmentaţie. TBC pulmonar. crescându-se progresiv timpul pe şedinţă cu un minut Se obţin efecte de stimulare şi remineralizare. Lasserul arseniu de galium emite în infraroşu de 9. herpes.eczeme. colagenoze. afecţiuni ortopedice. d. Distanţa sursă tegument în acest caz este de 50 cm. . deci în spectru roşu de manieră continuă. . . Terapia cu lasser este organizată în prezent în 4 compartimente: a.040 A° de manieră pulsatilă.neon emite pe lungimea de undă de 6. Lasserterapia Lasserul heliu . afte. . psoriazis. " C". hipofuncţii glandulare. . Indicaţii: în profilaxia rahitismului.Lasser terapia tisulară se adresează: ţesutului cutanat activarea cicatrizării (ulcere corneene. b. Absorbţia este mai ales cutanată pentru câteva minute.lasser terapia bioenergetică. sistemului sanguin . Accidente: eritem acut. nevralgii. insuficienţă hepatică sau renală. escare). Contraindicaţii: hiperfuncţii glandulare. Efectele negative impun pe de o parte necesitatea protecţiei ochilor pentru a se evita fotooftalmia şi cataracta iar pe de altă parte dozarea terapiei pentru a evita atrofiile cutanate şi degenerările cancerigene. neurodermite.lasser terapia sistemica. vârstele extreme (copii foarte mici şi bătrâni). Energia emisă de lămpile cu presiune înaltă este mare ceea ce impune o respectare riguroasă a distanţei de 75 cm. a. ulcere varicoase.328 A° . " B".Iradierea generală se face de la distanţa de 1. boli dermatologice. .000 de ori mai mare ca lumina naturală.lasser terapia reflexă. Energia acestor radiaţii este de 50. . " A".activează macrofagele cu creşterea capacităţii 34 .sau de înaltă presiune care emit u. plăgi cutanate.v.5 m. urticarie. extracţii dentare.

afecţiuni dermatologice. presiune).de apărare a organismului.Lasser terapia reflexă . apt să menţină 35 . Aplicaţia poate fi încă îmbunătăţită prin suplimentarea unui factor mecanic (periaj. c. Din punct de vedere al temperaturilor folosite. tendinite. termoconductibilitate mare (de 25 ori mai mare ca a aerului). Hidrotermoterapia acţionează prin angajarea unor mecanisme şi sisteme dintre care cele mai importante sunt termoreglarea şi sistemul vascular. a reacţiilor de oxidoreducere de la nivel mitocondrial. convecţie. d. Lasserul aplicat pe punctele de . în practică se disting: crioterapia (înjur de 0°). CO2). Prezenţa O2 creşte randamentul reacţiilor energogene celulare. Indicaţii: nevralgii. antalgice prin mecanisme neprecizate astăzi. Termogeneza este rezultatul proceselor chimice celulare. Proprietăţile fizice ale apei pe care se sprijină hidroterapia sunt' Acestor proprietăţi fizice li se pot adăuga şi altele. Lasser terapia sistemica. care prin vasodilataţie sau vasoconstricţie realizează un mecanism de supapă. răşini. Termoreglarea se desfăşoară cu contribuţia sistemului vascular. chimice prin dizolvarea unor substanţe (extracte plante.iradierea unui punct dureros are consecinţe acupunctura poate restabili circulaţia energetică. Termoliza se realizează prin procese fizice de conducţie. . CURSUL VII Hidrotermoterapia Aplicarea metodică a apei la diferite temperaturi şi stări de agregare ca şi a altor medii semisolide constituie hidrotermoterapia. termoterapia(peste38°) capacitate termică mare. reechilibrând " controlul de poartă".Lasser terapia bioenergetică. iradiere şi evaporare. hidroterapia (5-36°). Restabileşte funcţia normală de transmitere a fibrelor" A". b. fricţiune.

. tiroidă şi suprarenale) care menţin* echilibrul termic. vegetative (către reţeaua vasculară şi sudorală) şi endocrine (către hipofiză. chiar întreruperea lui şi la nivelul unei fibre musculare spastice se produce relaxarea acesteia prin reducerea activităţii reflexe.declanşarea unor mecanisme reflexe prin intermediul receptorilor cutanaţi . Aplicaţiile generale de cald antrenează modificări sistemice importante cu consecinţe cardiovasculare.creşterea temperaturii locale. Aplicaţiile generale de rece conduc la modificări mult mai ample: 36 . Aplicaţiile locale se adresează extremităţilor sau unor segmente corporale şi au următoarele efecte: vasodilataţie în teritoriul de aplicare şi pe metamerul corespunzător. rece. musculare. metabolice. Aplicaţiile locale determină următoarele modificări: vasoconstricţie cu reducerea fluxului sanguin în primul timp: vasodilataţie dacă se continuă scăderea temperaturii. . De la nivelul hipotalamusului anterior şi posterior pornesc reacţii somestezice (către musculatura striată). Depăşirea reacţiilor homeostaziei duce la apariţia hipertermiei. Sensul şi amploarea reacţiilor vasculare şi metabolice este sub controlul sistemului neuroendocrin.în consecinţă vom obţine ca efect spasmoliza. Aplicaţiile de rece sunt de asemenea generale şi locale. Recele este un agent fizic mult mai eficient în ceea ce priveşte reacţia vasculară. analgezia. relaxarea ţesutului conjunctiv. eliberarea de histamină) şi centrale. rezorbţia. Efectele în hidrotermoterapie sunt diferite după agentul folosit (cald. Aportul de căldură din exterior tinde să destabilizeze confortul termic ceea ce impune declanşarea reacţiilor de homeostazie.temperatura constantă a părţii centrale a organismului Sistemul vascular periferic arteriolar şi capilar are o structură de anastomoze şi sfinctere precapilare care contribuie la reglarea fluxului sanguin. mecanisme Vasele implicate sunt anastomozele arterio-venoase. . Aplicaţiile locale de rece. care recunoaşte locale (reflex de axon. respiratorii. cu gheaţă sau comprese cu apă rece influenţează transmiterea influxului nervos. moment în care fibra de colagen îşi reduce vâscozitatea. indiferent) ca şi după felul aplicaţiei (generale sau locale).

37°. -duş scoţian.- scăderea volumului sanguin circulant ca urmare a vasoconstricţiei. Expunerea la cald-rece timp îndelungat face ca reactivitatea la frig să fie mult mai puţin brutală. . fricţiuni cu cuburi de gheată. . Calde: Generale: .39. prin antrenarea mecanismelor vegetative. Pentru ca să se realizeze acest efect este necesară repetarea in timp a metodologiei. Reacţia organismului la aplicarea procedurilor de hidroterapie are nuanţe individuale. Tipuri de procedări de hidrotermoterapie A. oncţiuni cu nămol in condiţii naturale. pernă electrică. în condiţiile ţării noastre acest tip de terapie se realizează prin: helioterapie urmată de baia in mare.băi la temperatura de indiferenţă (34-35°). cel puţin 12-14 zile.afuziuni.Rece Generale: Locale: -spălări: comprese reci.40. Metodologia constă din aplicarea succesivă la intervale mici a factorilor contrastanţi. 37 . băi de lumină generală. Se începe cu alternanţa cald si se termină cu cea rece.băi hipoterme (28-30°). baie de lumină parţială. cald-rece.42'. Hidrotermoterapia cu factori contrastanţi Este o terapie mult utilizată in ţările dezvoltate având rol profilactic prin inducerea de modificări adaptive la nivel vascular.împachetări parafină. angajarea mecanismelor de termogeneză musculară şi metabolică. -băi reci (18-22°). -sauna (80-100°). Locale: B. activarea axului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenal. -băide abur-50*. ^. urmate de expunerea la soare şi baie in mare. băi la temperatura de: 36. în funcţie de aceasta Lambart a descris două tipuri la nivelul populaţiei: microkinetic şi macrokinetic. băi hiperterme de 38. . împachetări cu nămol.

Mişcarea nu trebuie privită simplist. os. Toate mişcările antrenează modificări de percepţie. Treptat cuceririle în domeniul neurofiziologiei. Se stochează schemele şi nu evenimentele de ordin motor. numai ca rezultatul mecanic al intervenţiilor articulare. abstractizată (Benstein). modul lor de acţiune le face actuale. contracţiei musculare. traumatic. muşchi. tendon. musculare. la nivelul comenzii. propriocepu'v şi integrativ. legată de medicina empirică. 38 . Mijlocul de reabilitare cel mai eficient este mişcarea. autoservirea. ci în complexitatea ei ce implică şi funcţii neuropsihologice care asigură conştient imaginea de seif. aşa încât practica modernă dispune de numeroase tipuri de exerciţii de tip analitic. tendinoase. Kinetologia s-a dezvoltat de-a lungul timpului pornind de la empirism. atât sub raportul calităţii cât şi a ordinii de apariţie. până la nivel central. deteriorată congenital sau în urma unei boli dobândite. memoria motrică se stochează sub formă spaţială de engrame superioare de formă geometrică. înregistrate. articulaţie. a căii de transmitere sau efectorului. Elementele de patologie pot intercepta mişcarea de la nivel periferic. Aceste modificări de ordin inflamator.în concluzie se poate spune că deşi procedurile de hidrotermoterapie au o utilizare foarte veche. Ştiinţa care se ocupă cu studiul mişcării organismelor vii se numeşte Kinetologie sau Kinetofiziologie. sintetic. generează impotenţă funcţională. ischemic. tumoral ce lezează întreg lanţul de mişcare. degenerativ. prevăzute şi recunoscute. ancorându-le în medicina profilactică. biomecanicii au dat suport unor tehnici valoroase de facilitare şi antrenare a mişcării. curativă şi recuperatorie CURSUL VIII KINETOLOGIE Aparatul locomotor prin componentele sale musculo-tendino-scheletice asigură integrarea organismului în mediu. Toate se realizează datorită unui proces motor reţinut în memorie. termen creat în 1857 de Daily. Medicina modernă oferă posibilitatea optimizării funcţiei aparatului locomotor. Postura şi mişcarea fundamentează comportamentul fiecăruia. protecţia faţă de unele agresiuni.

modificarea prehensiunii şi mersului alături de un examen fizic amănunţit dă posibilitatea fundamentării ştiinţifice a programului kinetic. • • • • tracţiunile continui şi discontinui. aparatului circulator (îndepărtează edemele-efect de pompaj) şi menţin troficitatea ţesuturilor. orteză) şi de corecţie prin care se urmăreşte corijarea unei posturi prin aplicarea unei orteze sau unui aparat gipsat - Posturile sunt atitudini impuse unor segmente ale aparatului locomotor în scop terapeutic sau preventiv. trebuie să pornească de la cunoaşterea restantului funcţional. Termenul de kinetoterapie nu este sinonim cu cel de gimnastica medicală. corset.Kinetologia cuprinde astăzi un domeniu preventiv. cât şi din punct de vedere al obiectivelor propuse. care stabilesc unghiul de mişcare. Tehnicile anakinetice cuprind: - Imobilizarea. pasive. tehnici sau metode în scop de reeducare funcţională.Ea se execută pe axele fiziologice şi nu trebuie să producă durere. când se adresează părţilor moi şi de facilitare (ex. mobilizarea pasivă asistată şi mobilizarea pasivă mecanică. (aparat gipsat. Aplicarea unor exerciţii. atelă. care suspendă mişcarea articulară şi contracţia voluntara. Este de contenţie. fapt ce le diferenţiază în tehnici active şi . sistemului nervos (menţin memoria kinezică). Mişcarea pasivă se realizează de către kinetoterăpeut . Ele pot fi corective. 39 Tehnicile dinamice se însoţesc de deplasarea segmentelor şi se realizează cu sau fără contracţia musculară. Modalităţile tehnice de realizare sunt. de unde şi cele 2 capitole mari ale kinetologiei: kinezia şi akinezia. forţa şi rezistenţa musculară. asuplizează structurile capsuloligamentare. terapeutic şi de recuperare. Tehnicile kinetologice se clasifică în tehnici anakineticc şi kinetice. Bilanţul musculoarticular formulat în baza unor elemente obiective. domeniul acesteia fiind mult mai limitat. mobilizarea forţată sub anestezie. atât din punctul de vedere al mijloacelor utilizate. Tehnicile pasive se utilizează de foarte multă vreme şi au efecte asupra aparatului locomotor (cresc amplitudinea articulară. declanşează strech-reflex-ul). Tehnicile kinetice sunt dinamice şi statice. drenajul bronşic).

strech-reflex-ul) şi voluntară.Mobilizarea activă implică prezenţa contracţiei musculare. pură (mişcarea se execută fără o intervenţie ajutătoare). În cursul relaxării musculare tensiunea de contracţie scade. - Tehnicile kinetice statice nu determină mişcarea segmentului. Forţa pe care o dezvoltă un muşchi care încearcă să mobilizeze un obiect imobil se numeşte forţă izometrică. activo-pasivă şi activă cu rezistenţă. Dar se ştie că totdeauna muşchiul păstrează o anumită tensiune de contracţie chiar atunci când se află într-o stare de relaxare maximă (tonusul muscular). Tehnica unei manipulări are momente precise (punerea în poziţie. Efectele acestui tip de contracţie sunt: • • • creşterea amplitudinii articulare. creşterea forţei musculare. dar îşi creşte tensiunea. Mecanoterapia şi scripetoterapia sunt metode speciale care utilizează diverse instalaţii pentru antrenamentul musculoarticular. Există numeroase metode care au diverse scopuri din care cităm câteva: Kabat (facilitează actul motor voluntar). Jacobson şi Schultz (produc relaxarea progresivă). până la limita jocului anatomic. Manipulările coloanei vertebrale şi membrelor sunt mobilizări forţate care poartă elementele unei articulaţii peste jocul voluntar. Ea este activă reflexă şi se realizează prin contracţii musculare reflexe necontrolate (reflexul de întindere. Williams (reeducă discopatiile) etc. dezvoltarea coordonării musculare. în acest tip de contracţie muşchiul nu-şi modifică lungimea. Mobilizarea activă poate fi liberă. ce se realizează prin contracţie musculară voluntară. Klapp (redresează scoliozele). Un grup de exerciţii fizice CARE AU ACELAŞI OBIECTIV pot forma o metodă de kinetoterapie. punerea în tensiune şi 40 . Contracţia izometrică şi relaxarea musculară sunt cele 2 posibilităţi de realizare a tehnicilor statice. când o forţă exterioară se opune parţial forţei mobilizatoare.

Recuperarea în neurologie oferă un câmp larg de acţiune. deviaţie. precocităţii. posttraumatic). reumatismal. reeducarea sensibilităţii. Pentru fiecare bolnav în contextul restantului sau dezechilibrului său funcţional se indică tehnici şi metodologii care dau individualitate acestor obiective. progresivitaţii şi continuităţii. în creşterea aportului sanguin şi în principal uşurează greutatea corpului facilitând mişcarea (forţa lui Arhimede). Obiectivele de bază în kinetologia aparatului locomotor sunt -relaxarea.impulsul manipulativ). dezaxare. neurologic. Prevenirea sau ameliorarea tulburărilor funcţionale cauzate de diversele boli reumatismale se poate face numai aplicând un complex medicamentos şi fizical care interceptează atât lanţurile patogenice ale bolii. retractură. reeducarea respiratorie. cât şi deficitul funcţional. redoare şi anchiloză. Exerciţiile fizice executate în apă sunt aceleaşi ca şi cele executate în aer liber. deformare. creşterea forţei musculare. Recuperarea unui bolnav reumatismal are particularităţi care rezultă din evolutivitatea bolii şi a deficitului. care pot avea construcţii deosebite după scopul urmărit. un program terapeutic se desfăşoră gradat respectând regula. respirator. corectarea posturii şi aliniamentului corpului. în general. dar lui Robert Maigne îl revine meritul fundamentării teoretice şi transpunerii în practica medicală modernă. Tracţiunile intermitente în care forţa creşte şi descreşte progresiv sunt cele mai utilizate în prezent. nondurerii. retracţie. Hidrokinetoterapia este o metodă deosebit de utilă în refacerea funcţiei locomotorii deoarece apa prin proprietăţile sale fizice intervine în realizarea supleţii capsulo-tendinoase. Tracţiunile şi elongaţiile vertebrale au scopul de a îndepărta vertebrele între ele. din faptul că structurile tendino-musculo-s-heletale suferă leziuni de tip amiotrofie. Hidrokinetoterapia se desfăşoară în bazine. creşterea mobilităţii articulare. coordonarea mersului şi echilibrului. Se remarcă şi faptul că există anumite obiective kinetice pentru fiecare sector de patologie (cardiovascular. antrenarea la efort. Nu se poate 41 . Originea acestor tehnici este foarte îndepărtată.

programul va fi adaptat realităţii clinico-funcţionale. refacerea localizării senzaţiei. care este diferită ca obiective şi metodologie după tipul leziunii. centrale sau periferice. De asemenea este important şi tipul de leziune. spasticitatea. refacerea coordonării şi abilităţii refacerea stereognoziei. neuropraxie. sănătoase. În recuperarea sindromului motor se urmăresc obiective ca: - hemiplegicul nu are afectată forţa musculară. pentru că factorii care determină sau influenţează pierderea controlului motor sunt diferiţi. Deci. 42 În refacerea sindromului vasculotrofic senzitiv se urmăreşte: . neurotmesis.concepe în prezent tratamentul unei boli neurologice fără latura reeducaţională. senzitiv şi vascular. refacerea imaginii kinestezice. hemiplegicul formează scheme anormale şi stereotipice de mişcare. axonotmesis. pentru că acesta creşte pentru combaterea spastici se folosesc schemele de mişcare reflex cele anormale. pentru refacerea schemelor normale de mişcare trebuie suprimate mişcările nu trebuie executate cu efort. creşterea forţei musculaturii restante. evitarea apariţiei deformărilor şi atitudinilor vicioase. evitarea atrofiilor muşchilor paralizaţi. De exemplu există o serie de principii care fundamentează programul de recuperare a unui hemiplegie: inhibitorii. creşterea forţei şi rezistenţei musculare. În recuperarea bolnavului cu leziuni de neuron periferic se ţine seama de semnele clinice de bază pe care le determină leziunea nervului şi care constau din: sindromul motor. el prezintă incapacitatea elaborării unei comenzi normale a impulsului nervos.

stabilitate. Reabilitarea bolnavului cardiovascular trebuie să fie prudentă (numai după ce s-au îndepărtat contraindicaţiile). abilitate. (dirijarea bazin. sub monitorizare (ECG. Recuperarea bolnavului respirator are alte coordonate. puls) şi îndelungată. gimnastica gimnastica costale. creşte întoarcerea venoasă. Parametrii de efort se stabilesc prin aplicarea unor teste. ritmul respirator. aerului. Sechela post traumatică o regăsim la nivelul articulaţiei. dar se cunoaşte şi faptul că fiecare exerciţiu are efect de îmbogăţire a patului vascular funcţional. Acesta influenţează favorabil debitul cardiac. ea trebuie promovată permanent şi la domiciliul bolnavului. Pentru a ameliora " ad optimum"un deficit funcţional orice program kinetic este urmat de programe de terapie ocupaţională care favorizează abilitarea bolnavului 43 . educarea tusei: educarea vorbitului. Obiectivele unui program kinetic în acest domeniu sunt: respiraţiei relaxarea. posturarea (relaxantă. diafragmatice. creşte volumul sistolic. kinetoterapia reprezintă o metodă importantă pentru că se adresează direct unor verigi fiziopatologice. Obiectivele recuperării articulare sunt dependente de stadiul clinico-funcţional şi ele se referă la: durere. Ameliorarea debitului cardiac permite o mai bună oxigenare a creierului şi a întregului organism. Recuperarea bolnavului post traumatic porneşte de la necesitatea reducerii sechelelor disfuncţionale datorate impactului. inflamaţie. reeducarea reeducarea şi diafragmului şi peretelui abdominal).în recuperarea sindromului vasculotrofic medicina fizică poate interveni cu numeroşi factori. musculaturii şi osului. Principiul de bază al reeducării cardiovasculare îl reprezintă antrenamentul la efort. în cadrul metodologiei de recuperare funcţională a deficienţelor respiratorii. mobilitate. îmbunătăţeşte ejecţia. de drenaj bronşic). raportul între timpii respiratori). precum şi ameliorarea mecanismelor periferice de extracţie a oxigenului. corectoare respiratorie reeducarea (coloană propriu-zisă respiraţiei vertebrală. antrenamentul la efort. la care uneori se asociază tulburări induse de actul ortopedico-chirurgical sau de imobilizare. tensiune. controlul coordonarea respiraţiei.

muşchii. netezirea) se realizează prin alunecarea palmelor. căreia astăzi i se recunosc numeroase efecte terapeutice este masajuL Se defineşte ca un ansamblu de mişcări manuale şi mecanice care mobilizează metodic tegumentele. MASAJUL O tehnică foarte veche practicată în antichitate de chinezi» egipteni şi romani. Masajul clasic însumează o serie de manevre de care sunt legate anumite efecte: 1. în înţelegerea bazelor fiziologice ale masajului trebuie pornit de la următoarele: profundă. în sensul circulaţiei de retur. existenţa unei bogăţii de receptori cutanaţi. mecanice.bolnavului pentru kinetoterapie. în practica sportivă şi în medicina preventivă. etc. tendoanele influenţând circulaţia superficială şi musculară. trunchiurile nervoase. Ciriax. rezobtivă prin mobilizarea lichidului interstiţial. receptorii. prezenţa unor zone reflexogene.pentru o anumită gestualitate a vieţii cotidiene sau profesionale. substanţe posibilitatea influenţării lichidului interstiţial prin mobilizări existenţa zonelor metamerice cutanate. stimulantă sau decontracturantă după tipul de manevră folosit. Aplicarea masajului presupune apariţia unor efecte reacţionale complexe care se traduc prin următoarele acţiuni fiziologice: antalgică locală şi la distanţă. posibilitatea eliberării locale de hormoni. substanţe opioide. Fiecare subiect are individualitatea sa tegumentară. existenţa unei reţele vasculare importante legată funcţional cu cea vasoactive. Effleurajui (mângâierea. Masajul poate fi aplicat în forma sa clasică sau în baza unor tehnici moderne: masajul reflex. şi are rol sedativ deosebit 44 . trofică prin influenţarea circulaţiei superficiale şi profunde. uşor. Ca metodă terapeutică pasivă este utilizat în pregătirea. relaxantă locală şi generală. fasciile.

2. Presiunea se adresează tuturor straturilor având efect de mobilizare a edemului. baterea influenţează excitabilitatea neuro-muscularâ. Fricţiunea mobilizează inserţiile tendinoaponevrotice şi diferitele straturi tisulare ameliorând elasticitatea acestora. 3. Tapotamentul. 4. 45 .

O parte importanta a efectelor biostimularii laser sunt: diminuarea durerilor acute si cronice. implicit asupra metabolismului. Acest tratament de fizioterapie are efect decontracturant si de stimulare a circulaţiei sanguine. durerii pana la biostimularea celulara. in insuficienta venoasă cronica. acelerarea formarii si cresterii calusului.status post fracturi). regenerarea mai rapida a nervilor sectionati. abarticulare. Ultrasunet Tratamentul cu ultrasunet produce un micromasaj la nivelul tesuturilor. Tratamentul cu curenti terapeutici are efecte bune in afectiunile neurologice si afetiuni reumatismale. Avantajul terapiei cu unde scurte consta in penetrabilitatea mult mai mare în comparatie cu alte metode de fizioterapie. asigurand o penetrare in profunzime a substantelor antiinflamatoare sub forma de gel. Unde scurte Este o metoda de fizioterapie care foloseste proprietatile campului condensator generat de curenti de inalta frecventa cu proprietatea ca 46 trecerea prin tesuturi produce caldura in la profunzime.accelerarea vindecarii plagilor cu favorizarea cicatricilor elastice.Biostimulare laser Este tehnica medicala care foloseste laser de joasa putere pentru a stimula sau a inhiba anumite functii celulare. ionizare. Terapia cu laser are multiple aplicaţii in fizioterapie. avand efecte asupara schimburilor de substante intre celule. Curenti terapeutici Curentii folositi în fizioterapie (curenti diadinamici. Tratamentul cu laser s-a dovedit a avea rezultate foarte bune în afectiuni postraumatice (ex. Este folosit cu succes in recuperarea medicala sportiva si reumatismala. Magnetodiaflux Efectul campului magnetic asupra organismului uman este foarte complex. de la terapia Indicaţiile: afecţiuni reumatismale inflamatorii. TENS. atrofii musculare după imobilizari prelungite. de asemenea efecte endocrine si asupra sistemului nervos vegetativ. curenti interferentiali. Baile galvanice sunt folosite în fizioterapie in principal pentru terapia durerii de origine nervoasa sau musculara. . status post plastie de ligamente) si afectiuni reumatice. galvanizare. electrostimulare musculara si nervoasa) moduleaza perceptia dureroasa la nivelul nervilor motori si senzitivi sau stimuleaza contractiile musculare si implicit circulatia sanguina cu efecte biochimice locale antiinflamatoare si miorelaxante. in functie de doza poate sa faca o incalzire a tesuturilor tratate. Bai galvanice Baile galvanice combina actiunea curentului continuu si neofaradic cu efectul termic al apei. degenerative. Efecte bune in stres si oboseala cronica si recuperare medicala ortopedica (ex.

presiune. curent electric) folosite atat pentru preventie cat si pentru tratament. dezvolta. tije. prin intermediul unui ansamblu de terapii fizice (caldura. nu provoaca durere sau alte senzatii neplăcute.Fizioterapie Este practica medicala care. 47 . lumina. intretine si recupereaza capacitatile fizice functionale si motrice individuale. peacemaker. • Biostimulare laser • Curenti terapeutici • Ultrasunet • Bai galvanice • Magnetodiaflux • Unde scurte Unele proceduri de fizioterapie sunt contraindicate la persoanele cu tumori. proteze metalice. Toate procedurile de fizioterapie sunt noninvazive. şuruburi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->