Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL NA IONAL MIHAI VITEAZUL-SFNTU GHEORGHE PROF.NV.PRIMAR.ILYS IBOLYA CLASA I.A.

COALA ALTFEL PROGRAMUL ACTIVIT ILOR EXTRACURRICULARE 2-6 APRILIE 2012

Nr. crt
1.

Denumirea activit iiTEMA


Minte s n toas n corp s n tos

Obiective urm rite


- formarea i cultivarea interesului pentru problematica s n t ii - cunoa terea organismului uman i a func iilor vitale, precum i a unor norme de comportament pentru asiguralui dintre s n tatea individual i colectiv - cunoa terea no iunilor legate de s n tate i boal n vederea dezvolt rii armonioase a organismului - formarea i consolidarea deprinderilor de igien a muncii, de odihn i recreere - formarea deprinderilor de alimenta ie ra ional i de desf urare de exerci ii

Tipul activit ii
-activitate de educa ie pentru s n tate i stil de via s n tos -ntlnire cu un cadru medical -activitate practic a)igiena corporal reguli, deprinderi, activit i zilnice b)igiena alimenta ieiprepararea unei salate de fructe

Responsabil
Prof.nv.primar Ilys Ibolya Prof.nv.pre colar Sorescu Anca (Gr dini a Raz de soare) Ed.Gal Laura (Gr dini a Alb ca Z pada)

Participan i/ Invita i
Elevii clasei I.A. Prescolarii grupelor mari P rin i Dr.Anghelescu Cristina

Termen

Evaluare
luni, 2 aprilie 2012 Album foto

fizice n vederea men inerii s n t ii - dezvoltarea capacit ii de aplicare a normelor igienicosanitare prin corectarea deprinderilor gre ite i ncurajarea celor corecte

2.

Micul cet ean

-formarea deprinderilor de comportament civic, de educatie rutiera -cunoasterea normelor de securitate privind situatiile de urgenta

-activitate de educa ie civic , educa ie rutier , de cunoastere si respectare a normelor PSI si de comportament in alte situatii de urgenta alte situatii de urgenta

Prof.nv.primar Ilys Ibolya

Elevii clasei I.A. Prescolarii grupelor mari P rin i Reprezentantul IPJ Covasna, dl Toth Sigismund(p rinte)

mar i 3 aprilie 2012

Album foto, lucr ri plastice, chestionare

3.

Drumul hrtiei

-cunoa terea provenien ei hrtiei, -observarea procesului tehnologic de fabrica ie i de prelucrare a hrtiei -formarea deprinderilor de colectare selectiv a de eurilor reciclabile

-vizit la Dunapack -vizit la tipografie

Prof.nv.primar Ilys Ibolya

Elevii clasei I.A.

miercuri, 4 aprilie 2012

Expozi ie cu lucr rile copiilor, album foto

P rin i -atelier de lucru: confec ionare de juc rii, felicit ri, diverse obiecte din hrtie reciclat prin tehnica Origami, colaj Reprezentantul firmei Dunapack, dna Toth Ana(p rinte)

4.

Elevii clasei I.A. Micul colec ionar -formarea deprinderilor de petrecere a timpului liber ntr-un mod pl cut i util prin colec ionarea diferitelor obiecte -valorizarea experien elor personale, a pasiunilor i hobby-urilor elevilor -prezentarea colec iilor personale (timbre, juc rii, erve ele, monede,etc) Prof.nv.primar Ilys Ibolya P rin i

joi 5 aprilie 2012

Album foto, expozi ie tematic

Banii-scop sau mijloc?

-cunoa terea banilor, a rolului acestora -formarea deprinderilor de a economisi i de a cheltui banii ntr-un mod chibzuit

-activitate interactiv de informare si joc

Prof.nv.primar Ilys Ibolya

Reprezentantul unei unit i financiare din Sf.Gheorghe dna Cuco Gabriela Gineta(p rinte) Elevii clasei I.A. vineri 6 aprilie 2011 -Postere, afi e,album foto

5. Protejnd mediul, protej m via a

-stimularea curiozi ii -activitate de educatie copiilor prin investigarea ecologica si protectia realit ii; mediului(drume ie) -formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de ngrijire i ocrotire a mediului, aplicnd cuno tin ele nsu ite; -n elegerea cauzalit ii unor fenomene, schimb rilor i transform rilor din mediul nconjur tor.

Prof.nv.primar Ilys Ibolya

P rin i