Sunteți pe pagina 1din 17

director CRISTIAN DULGHERU num`rul 1 (104) februarie 2000

Revist` difuzat` pe internet la www.culturism.freeservers.com

Iri na Mu nt ea n meda lie de a rgint l a C M on dial e C one xiu ne a min te -mu [c hi

T O

E xpe r]i i r`s pu nd

Pl ani fi care a a ntre nam ent u lu i Dem ons tr a]i i E st e zah` ru l chia r a[ a de d` un `t or?

U LT
An tre name nt pe nt ru l` ]i rea u me rilo r tia ]i c` n arme az` -te cu bice p[i ma i m a ri C u lt u ris t in ven ta to r Dia lo g c u ci tit or ii

R IS

.R

2 CULTURISM

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

Perspective 2000
Mare parte din ceea ce am dorit anii trecu]i s-a ntmplat. Am avut rezultate interna]ionale peste a[tept`ri, num`rul s`lilor [i al practican]ilor a crescut [i culturismul s-a dezvoltat continuu. n ceea ce prive[te culturismul competi]ional sper`m ca anul 2000 s` aduc` statutul de culturist profesionist pentru un culturist romn si cred c` cel mai aproape de aceast` titulatur` este Virgil Buruian` care, dup` p`rerea mea, n acest moment este singurul culturist romn care poate fi capabil s` devin` campion mondial de seniori [i s` concureze la profesioni[ti. El este sprijinit de sponsorii s`i, firmele Natural Plus [i Redis Nutri]ie, iar consacrarea mondial` sper`m s` aib` loc. Pentru perioada urm`toare ]elul nostru trebuie s` fie consacrarea culturismului [i fitnesului ca cel mai important sport de mas`, cu un num`r mare de practican]i. Acest lucru nu este prea greu pentru c` orice om dore[te s` arate bine [i s` fie s`n`tos, iar culturismul este calea cea mai sigur` pentru aceste lucruri. Pe de alt` parte este sigur c` [i pentru a reu[i pe plan profesional fizicul poate avea un rol determinant. Din doi candida]i la un post, candida]i care au aceea[i calificare, dar unul este suplu, atletic [i energic, iar cel`lalt are o burt` proeminent` [i dup` urcarea a dou` etaje abia mai poate s` respire, cine crede]i c` va fi angajat? Mai mult ca sigur c` postul va fi ob]inut de candidatul cu fizic atletic. Sunt [i meserii n care condi]ia fizic` este obligatorie - agen]i de paz`, bodyguarzi, poli]i[ti, militari etc. ntr-o er` a supertehnologiei, cnd omul are pu]ine ocazii s`-[i foloseasc` for]a fizic`, culturismul poate fi o salvare. Perspectivele sunt bune [i v` asigur`m c` revista noastr` o s` fac` tot posibilul pentru dezvoltarea culturismului [i pentru a-[i mul]umi to]i cititorii.
Cristian Dulgheru

Nutrifort-R
Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale recomandat pentru cre[terea rapid` \n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 90 g de produs [i pentru o cre[tere accelerat` a masei musculare se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35g.
Se prezint` la cutii de: 1 kg - 65.000 lei 2,5 kg - 129.000 lei

U LT

Este un concentrat proteic bogat \n carbohidra]i [i proteine, recomandat \n special ectomorfilor (tip slab, longilin, ce ia greu \n greutate), care trebuie s` ia de dou`-trei ori pe zi c~te o por]ie de 70 g. Este recomandat [i celorlalte tipuri genetice, \ns` numai imediat dup` antrenament. Avantajul acestui produs este con]inutul de fibre vegetale care ajut` la formarea bolului alimentar [i care absorb toxinele din intestinul gros. O m`sur` con]ine 40g. Se prezint` la cutii de: 1,2 kg - 45.000 lei 3 kg - 95.000 lei

R IS

Prot-R 65

CONCENTRATE PROTEICE

Mass-R 2

Este un supliment bogat \n proteine (65%) [i este recomandat celor care vor s`-[i asigure o cantitate mare de proteine \n alimenta]ie, f`r` a cre[te stratul adipos. Se recomand` tuturor culturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 g de produs). O m`sur` con]ine 25g. Se prezint` la cutii de: 900 g - 85.000 lei 2,2 kg - 169.000 lei

.R

PRODUSE PENTRU MAS MUSCULAR

profilaxia [i tratarea unor boli [i viroze; stimuleaz` sistemul imunitar, regenereaz` ]esuturile, favorizeaz` metabolizarea calciului, fierului, amelioreaz` hipocalcemia, scade colesterolul sanguin, reduce LDL-colesterolul, m`re[te permeabilitatea ]esuturilor [i elasticitatea vaselor de s~nge, accelereaz` fluxul sanguin. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` dou` p~n` la patru capsule/zi. Se prezint` la cutii de: 50 capsule - 35.000 lei

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele Redis cunoscu]ii culturi[ti: Irina Muntean, Alexandru Costache, Costel Torcea, Felicia [i Petri[or Popa, Cristian Zlatanovici, Drago[ Popescu, Florina Vi[an, Pop Ioan, Cristea Nicolae, Laura Vi[an, campioana na]ional` de atletism Mihaela Oan`.
m`sur` \n amestec cu 200-250 ml ap` sau sucuri hipocalorice, de dou`trei ori pe zi, \n locul meselor, sau ori de cte ori apare senza]ia de foame. P e nt r u s c `d e r e r a p id ` \ n gr eu tate SILUET-R poate \nlocui cu succes toate mesele din zi, deoarece aduce organismului toate substan]ele nutritive necesare (vitamine, minerale, proteine etc.). Se recomand` o cur` de cel pu]in patru s`pt`m~ni. 400 g - 68.400 lei

Protein-R

BATOANE PROTEICE

Super Mass-R

Prot-R 85

T O

Este un supliment ce datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i) poate \nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este recomandat at~t tuturor categoriilor de sportivi, c~t [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu c~t mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` c~te o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 65 g de produs). O m`sur` con]ine 30g. Se prezint` la cutii de: 900 g - 75.000 lei 2,2 kg - 159.000 lei

Are acelea[i recomand`ri ca [i Prot-R 65, doar c` are un con]inut mai mare de proteine (85%), iar o por]ie reprezint` 40 g de produs. O m`sur` con]ine 25g. Se prezint` la cutii de: 900 g - 99.000 lei 2,2 kg - 199.000 lei

Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 100g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 70g, av~nd urm`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine - 18g, carbohidra]i - 27g, gr`sime vegetal` 17g, vitamina C - 28 mg, lecitin` 17 mg, vitamina B6 - 2 mg, vitamina B5 - 2 mg, zinc - 2 mg, magneziu 14 mg. Valoare energetic`: 350 calorii. Se recomand` culturi[tilor pentru cre[tere \n mas` [i for]`, c~t [i altor categorii de sportivi ca suport proteic, vitaminic, energetic [i mineral. Nu are contraindica]ii, fiind un excelent supliment alimentar. Se fac comenzi de minim 5 buc. 25% reducere pentru minimum 100 buc`]i. 7.000 lei/buc

AMINO-R

AMINOACIZI

NOU

Super Protein-R 90

Energocarb-R

Este un supliment energetic din carbohidra]i [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale organismului. Se administreaz` 30 g \nainte de antrenament (pentru a avea energie) [i 40-60 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 35g. Se prezint` la cutii de: 1 kg - 39.000 lei 2,5 kg - 79.000 lei

Este un concentrat proteic de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Se administreaz` c~te o por]ie de 40 g de mai multe ori pe zi, \n limita a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se amestec` cu lapte, sucuri sau ap`. O m`sur` con]ine 30g. Se prezint` la cutii de: 900 g - 135.000 lei

PRODUSE PENTRU SLBIT


Siluet-R

Complex R

VITAMINE I MINERALE

Este un supliment alimentar vitamino-mineral indicat \n cazul solicit`rilor fizice mari, \n avitaminoze, \n

Supliment alimentar care ajut` la sl`bire U stimul~nd arderea gr`similor NO [i eliminarea colesterolului din organism. nl`tur` Comenzile se fac \n scris pe adresa senza]ia de foame datorit` con]iredac]iei sau la telefoanele nutului mare de fibre naturale, care 01/792.25.54; 01/792.24.98 ajunse \n stomac, \n contact cu sucul gastric, \[i m`resc volumul, cre~nd 094.63.22.94; 092.24.47.83 senza]ia de STUL. Ajut` sistemul 094.324.645 imunitar [i are efecte anticancerigene datorit` con]inutului de antioxidan]i. (inclusiv s~mb`ta [i duminica) Produsul se prezint` sub form` de Plata se face la primirea coletului cu produsul comandat, pre]urile incluz~nd pudr`, administr~ndu-se cte o
[i taxele po[tale

Este un produs de calitate superioar`, natural, cu un procent [i raport optim de aminoacizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet` [i este asimilat total. Formula produsului asigur` un echilibru stabilit [tiin]ific pentru a avea o cre[tere muscular` optim` [i o recuperare rapid` dup` antrenament. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[te gr`simile pentru energie. Nu con]ine zaharuri [i gr`simi. Este 100% natural. Se recomand` servirea unei por]ii a c~te 4 tablete, de trei ori pe zi, dintre care o por]ie, imediat dup` antrenament. Pentru sportivii de performan]`, se recomand` dublarea dozelor. Se prezint` la cutii de: 300 tablete - 95.000 lei 500 tablete - 139.000 lei

4 CULTURISM

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

CULTURISM 5

Milos Sarcev:

u aspecul s`u clasic, Milos Sarcev este unul dintre cei mai interesan]i culturi[ti din IFBB. Starul iugoslav, care locuie[te acum n Temecula, California, a ocupat locuri importante n numeroase concursuri de profil. Cu siguran]`, el nu este un monstru din puct de vedere al masei. Dar de ce ar vrea s` devin` a[a ceva? ntreba]i mai mul]i culturi[ti americani ca cine ar vrea s` arate - ca Milos Sarcev sau ca unul dintre sportivii monstruo[i care au ap`rut n ultimul timp - [i tipul cunoscut ca Mishko de prietenii s`i va fi cu siguran]` preferat. i, n afar` de asta, dac` aspectul, frumuse]ea [i carisma mai conteaz` n culturism, Milos merit` s` fie recunoscut ca unul dintre cei mai mari practican]i ai acestui sport, indiferent care este criteriul de clasificare. De cur~nd, l-am ntrebat ce tip de antrenament ar recomanda tinerilor culturi[ti care vor s`-[i construiasc` un fizic de campionat. n seminarele pe care le ]in, spun adesea c` un culturist este o persoan` care poate intra ntr-o camer` goal`, cu absolut nimic n jurul s`u cu excep]ia celor patru pere]i, ie[ind de acolo cu mu[chi. Asta nseamn` s` ai control total asupra mu[chilor t`i. Dac`

po]i s`-]i dezvol]i mu[chii f`r` greut`]i, [tii exact ce este bodybuilding-ul. De exemplu, cele mai multe persoane care efectueaz` flexii pentru bicep[i se concentreaz` asupra ganterei pe care o ridic` [i efectueaz` c~teva repet`ri, f`r` s` simt` cu adev`rat bicepsul. Eu le sugerez s` pun` jos gantera [i cu m~inile libere s` efectueze mi[carea ncord~nd mu[chiul, cu o contrac]ie la apogeul mi[c`rii, pentru o secund` sau dou`. Dup` 1015 astfel de repet`ri, bicep[ii vor fi umfla]i [i nu vor mai putea s` efectueze nici m`car o repetare. i vor spune: Uau, asta este ntr-adev`r altceva!. Ceea ce s-a nt~mplat n aceast` situa]ie se datoreaz` faptului c` nu aveau nimic n m~n`, de aceea s-au concentrat numai asupra bicepsului. Sim]eau bicepsul lucr~nd n timpul mi[c`rii. Eu recomand ntotdeauna culturi[tilor s` lase la o parte m~ndria [i greutatea ridicat`, s` se concentreze numai asupra exerci]iului efectuat pentru un anumit mu[chi. Este foarte important` dezvoltarea conexiunii minte -mu[chi. ncearc` ntotdeauna s` izolezi partea corpului pe care o antrenezi. Deci, dac` ne referim la piept, de exemplu, sunt mul]i mu[chi de sus]inere implica]i ntr-o [edin]` de an-

trenament pentru piept. Lucrezi deltoizii - anteriori, laterali, uneori chiar posteriori. Tricepsul este [i el implicat. Dac` te str`duie[ti s` izolezi pieptul [i faci din antrenarea pectoralilor o prioritate, te vei dezvolta mai bine dec~t dac` efectuezi mi[carea implic~nd to]i mu[chii de sus]inere. Chiar [i atunci c~nd folosesc greut`]i foarte mari, pun accent pe forma strict` a exerci]iului, exact a[a cum trebuie efectuat. Sus]in utilizarea celei mai mari greut`]i posibile ntr-o manier` strict` - nu s` efectuezi \mpins la banc`, de exemplu, gre[ind toate mi[c`rile, smucind bara de la nivelul pieptului, ridic~nd [oldurile de pe banc` [i alte asemenea chestii. Din moment ce am men]ionat \mpinsul la banc`, aceasta este o mi[care de baz` pentru piept. Dar mul]i culturi[ti nu simt ntr-adev`r mu[chii pieptului atunci c~nd efectueaz` acest exerci]iu. Chiar dac` ei lucreaz` n principiu zona median` a pieptului, dac` ]in bara cu m~inile mai apropiate, vor lucra mai mult partea interioar`; dac` ]in bara cu m~inile mai dep`rtate, vor lucra mai mult

U LT

R IS

.R
acest lucru c~nd bara atinge pieptul [i ai capacitate maxim` de oxigen, pentru c` ai inspirat c~t ai putut de mult, ncord~nd mu[chii pectorali, ]in~nd coatele nspre afar` ca s` nu implici [i tricepsul - desigur, nu po]i exclude tricepsul complet, dar po]i s` evi]i accentuarea lui - ncearc` s` ridici acea greutate, f`r` o mi[care brusc`. La apogeul mi[c`rii, ncordeaz`-]i mu[chii pieptului, ca s` po]i sim]i ntr-adev`r pectoralii, n loc s` ridici pur [i simplu bara. Chiar dac` ai greut`]i mai u[oare, chiar dac` nu ai nici o greutate, trebuie s` sim]i fiecare mu[chi n fiecare exerci]iu pe care l efectuezi. Dac` ]i antrenezi bicepsul, este u[or s` te antrenezi la cordarea lui. Nu trebuie s` ai nimic n m~n` ca s`-]i po]i ncorda [i sim]i bicepsul. Indiferent de exerci]iu poate fi pres`, ridic`ri de gantere, trac]iuni la cablu, orice trebuie s` ncordezi mu[chiul, nu numai s` efectuezi exerci]iul ca atare. Acela[i lucru este valabil [i pentru triceps, deltoizii laterali [i posteriori. Nu trebuie s` fii om de [tiin]` ca s` te antrenezi astfel, trebuie numai s` fii sincer cu tine nsu]i, s` te ntrebi dac` sim]i sau nu mu[chiul. Dac` ncordezi mu[chiul n timpul mi[c`rii, l vei sim]i indiferent dac` ridici 9 sau 900 kg!! dup` IRONMAN

Conexiunea minte - mu[chi C

partea exterioar`. i mai exist` mul]i al]i factori. De exemplu, dac` ]in coatele nspre corp, implic` tricepsul mai mult dec~t pectoralii. Dac` ]in coatele ndreptate n afar`, pieptul va fi mai izolat. Dac` las` bara n jos spre g~t, chiar dac` banca este orizontal`, implic` partea superioar` a pieptului - [i, desigur, o parte din deltoizii anteriori. Dac` las` bara spre stomac, implic` partea inferioar` a pieptului [i tricepsul. Ceea ce ncerc s` spun este c` dac` efectuezi \mpins din culcat nu nseamn` neap`rat c` lucrezi partea median` a pieptului. Trebuie s` sim]i ntradev`r mu[chiul pe care l antrenezi. Trebuie s` pui bazele solide ale unei conexiuni minte - mu[chi. Dac` nu sim]i mu[chiul, ]i sugerez s` scazi greutatea n primul r~nd. Indiferent de c~t de mult po]i s` ridici - s` spunem o bar` de 100 kg - scade greutatea la jum`tate. Recomand concentrare total` asupra p`r]ii negative sau - s` spunem - excentrice a mi[c`rii. Eu a[ ncerca s` m` concentrez asupra pieptului. Po]i face asta chiar privindu-]i pieptul n timpul mi[c`rii. A[ ncerca s` inhalez c~t mai mult aer spre sf~r[itul mi[c`rii. C`nd bara a atins nivelul pieptului, nu a[ mpinge-o brusc, a[a cum fac cei mai mul]i culturi[ti. Mi-a[ ncorda mu[chii pectorali, [i n acest timp a[ mpinge ncet bara de la nivelul pieptului. Acesta este un mic pont pentru ca s` reu[i]i s` sim]i]i mu[chiul n timpul \mpinsului. Po]i chiar s`-]i imaginezi o hart` anatomic` [i s` vezi fibrele ncruci[ate ale pectoralilor. Dac` reu[e[ti s` vizualizezi

T O

6 CULTURISM

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

CULTURISM 7
sisteme de periodizare au la baz` o logic` defectuoas`, deoarece consider` c` perioadele care cuprind n esen]` supraantrenamente sunt necesare pentru cre[tere [i deci trebuie urmate de perioade cu intensitate sc`zut` sau seturi pu]ine. Dar eu zic, de ce s` te supraantrenezi de la nceput? Cei mai mul]i presupun - [i este o axiom` nedemonstrat` c`, dac` fac o pauz` mare ntre antrenamente, compenseaz` un antrenament prea intens. Se considera c` perioada necesar` pentru recuperare este de obicei de 48 de ore, dar din moment ce, ast`zi, cei mai mul]i [i antreneaz` o parte a corpului o singur` dat` pe s`pt`m~n`, aceast` perioad` se extinde la cel pu]in 7 zile sau chiar mai mult. Mi-am dovedit asta antren~ndu-m` intens [i c~[tig~nd mas` timp de 32 de s`pt`m~ni la r~nd. Invariabil, chiar dup` o reglare bun` a volumului [i frecven]ei, progresul nu se mai nregistreaz` la un moment dat. Normal, factorii exteriori de stres - de la serviciu sau personali - se adaug` la stresul antrenamentelor [i progresul ncetine[te. Sau pur [i simplu r`ce[ti [i nu ai ce s` faci. Deoarece pu]ini dintre noi pot fi modera]i n antrenamente, este recomandat` o pauz` de c~teva zile, p~n` la o s`pt`m~n`, sau chiar mai mult, n func]ie de c~t ai nevoie. Nu vei pierde din for]` n timpul unei pauze scurte [i vei putea s`-]i reiei antrenamentul cu aproximativ 95 % din energia pe care o aveai nainte de pauz`. De fapt, unii sportivi pot fi chiar mai puternici dup` o pauz` scurt`, ceea ce arat` c` sut deja supraantrena]i. dup` IRONMAN

Exper]ii r`spund :
Presupun~nd c` scopul este acumularea unei mase c~t se poate de impresionant`, sus]ine]i \ntreruperea antrenamentelor din c~nd \n c~nd sau o pauz` total`? Care este cel mai bun mod de a evita supraantrenamentul?
JERRY BRAINUM, cercet`tor n domeniul culturismului. Cea mai bun` metod` de a evita supraantrenamentul este s`-]i ascul]i corpul. Sun` ca un cli[eu, dar corpul trimite ntradev`r semnale inconfundabile c~nd are nevoie de mai mult` odihn`. Acestea pot fi foarte subtile - ca de exemplu pulsul ridicat diminea]a sau o senza]ie de oboseal` a mu[chilor, semnal~nd un timp de odihn` insuficient de la ultima [edin]` de antrenament. n aceste cazuri este indicat ori un antrenament mai u[or ori s` sari peste respectiva [edin]` [i s` fii astfel n form` pentru urm`toarea. Sistemul bine cunoscut de periodizare, care const` n alternarea antrenamentelor u[oare [i dificile este probabil cel mai eficient mod de a preveni supraantrenamentul. i dac` l efectuezi corect, nu-]i vei epuiza resursele finite de recuperare ale corpului. O alt` problem` este aceea c` r`spunsurile difer` de la individ la individ. Antrenamentul ideal al unuia constituie supraantrenament pentru altul. Este nevoie de experien]` [i aten]ie pentru a g`si durata [i frecven]a potrivit` a antrenamentelor. Culturi[tii care iau medicamente, ca de exemplu steroizii anabolici, au un avantaj n ceea ce prive[te recuperarea n fa]a colegilor lor care nu iau astfel de suplimente. Culturi[tii naturali traseaz` o linie sub]ire ntre catabolism [i anabolism, care sunt reprezentate de cortizol, respectiv testosteron. Dr. ELLINGTON DARDEN, autor de c`r]i despre culturism, pionier al antrenamentului intens: Eu nu cred n alternarea intensit`]ii. Pentru cei mai mul]i culturi[ti, recomand o pauz` de 10 zile, dup` fiecare 6 s`pt`m~ni de antrenament intens. n timpul acestei pauze, s` nu efectueze nici un fel de antrenament de for]`. Se concentreaz` doar s` se odihneasc` mai mult dec~t de obicei, s` doarm` [i s` se relaxeze. Cea mai bun` metod` de a evita supraantrenamentul cuprinde trei pa[i: 1) Antreneaz`-te mai pu]in, pe m`sur` ce devii mai puternic, 2) Odihne[te-te mai mult ntre antrenamente, 3) F` pauze dese. FRED KOCH, specialist n periodizare, ini]iator al sistemului de antrenament promovat de revista IRONMAN: Indicatorul pe care cei mai mul]i l folosesc pentru a-[i da seama dac` se supraantreneaz` este oboseala. Se antreneaz` ntotdeauna p~n` la epuizare [i, c~nd sunt complet epuiza]i, se nceteaz` antrenamentul. Exist` dou` probleme n acest sens.

C ri st i an Zl a t a no vi c i Prima se refer` la cuv~ntul supraantrenament. Mul]i oameni cred c` atunci c~nd e[ti obosit e[ti supraantrenat, dar nu este acela[i lucru. C~t timp ai fost obosit [i care a fost cauza? i-ai antrenat puternic picioarele ieri? Ai ie[it n ora[ [i ai b`ut prea mult asear`? Culturi[tii ar folosi orice scuz` ca s` spun` c` sunt supraantrena]i [i s` sar` peste un antrenament. Cealalt` problem` este faptul c`, atunci c~nd nu te mai antrenezi, corpul t`u sl`be[te n aproximativ 6 zile [i ]i vei pierde un anumit procent din for]`. Dac` legi acest fapt de alerg`ri, unde antrenamentul este n general mai sofisticat, nici un sportiv nu alearg` p~n` nu mai poate, pentru ca apoi s`-[i ia o s`pt`m~n` pauz`. Acum, ceea ce cred europenii, ca [i mine de altfel, este c` trebuie s` faci o pauz`, dar una bine planificat`. tim de exemplu c` atunci c~nd te antrenezi ajungi la epuizare n 3-4 s`pt`m~ni. Europenii s-au g~ndit c` trebuie s` te antrenezi intens 3 s`pt`m~ni, iar apoi s` faci o pauz` de o s`pt`m~n`. i, din moment ce ntrun program de periodizare efectu`m intens fiecare set [i fiecare repetare n primele trei

T O

U LT

Dr. RICHARD A. WINETT, redactor la MASTER TRAINER: Aceasta este o ntrebare important`, la care m-am g~ndit mult n ultimul an. De fapt, dac` mi-a]i fi pus aceast` ntrebare anul trecut, v-a[ fi dat un r`spuns cu totul diferit! S` presupunem c` vorbim despre un sportiv natural, care a avut grij` s` echilibreze stresul cu odihna. S` ne oprim atunci asupra mecanismului care st` la baza acumul`rii de mas`. Mai nt~i, trebuie s`

R IS
Al e x a nd r u C os t a c he

.R

s`pt`m~ni, [tim excact c~t` pauz` trebuie s` facem. De exemplu, dac` ncepi s` te sim]i obosit n s`pt`m~na a doua a unui ciclu planificat de 4 s`pt`m~ni, [tii c` trebuie s` ajustezi intensitatea [i pauzele. Repet~nd acest ciclu, cu 3 s`pt`m~ni de antrenament [i una de pauz`, vei ob]ine ntotdeauna acest efect de val. Acesta este cel mai bun mod de a evita supraantrenamentul.

creezi stimulul pentru cre[tere. Acesta apare n urma antrenamentelor [i implic` cre[terea for]ei prin supranc`rcarea mu[chilor. Mai mull dec~t at~t, stimulul se afl` n leg`tur` cu intensitatea efortului [i nu cu volumul sau frecve]a antrenamentelor. Acest lucru este foarte important. n al doilea r~nd, trebuie s` ai energia suficient` pentru a crea terenul pentru o cre[tere masiv`. Contrar p`rerii multor persoane, cre[terea consumului de alimente ar trebui s` fie de 250-300 de calorii pe zi. Dac` te antrenezi intens, po]i c~[tiga aproximativ 200g pe s`pt`m~n`, din care cea mai mare parte va fi reprezentat` de mu[chi. Asta nu pare foarte mult, dar imagineaz`-]i cum ar fi s` c~[tigi 12 kg pe an, din care 9 s` fie mu[chi. Deci acum am identificat mecanismul de cre[tere, dar cum efectuezi antrenamentul propriu-zis? C` s` cre[ti n mas` [i s` devii mai puternic, ai nevoie de un timp adecvat de odihn`. Trebuie s` realizezi ceva vizibil la fiecare antrenament, chiar dac` e vorba de o repetare sau 2 kg n plus la ridic`ri. Cheia devine mic[orarea num`rului de seturi [i sc`derea frecven]ei. Adic` minimul necesar pentru a produce un r`spuns. Dac` reglezi volumul [i frecven]a a[a cum trebuie, nu numai c` vei ob]ine cre[teri importante, dar aproape c` nu vei mai avea nevoie de perioade de antrenament mai pu]in intens sau pauze. Problema la antrenamentele frecvente, cu multe seturi, este c` te extenueaz` foarte repede [i mic[oreaz` c~[tigurile de mas`. Ca atare, cele mai multe

8 CULTURISM

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

CULTURISM 9

Planificarea antrenamentului:

de Serge Dessel tagnare, [i mai r`u, regresie... Nimic nu este mai r`u dec~t atunci c~nd totul pare s` mearg` bine. Sunte]i n form`. Antrenamentul dvs. se desf`[oar` f`r` probleme, cu senza]ii perfecte. Ajunge]i s` ridica]i greut`]i foarte mari. Sunte]i mul]umit c` ob]ine]i acel sentiment de putere dup` fiecare [edin]`. i totu[i, ceva v` las` impresia c` un mic detaliu v` scap`. Rezultatele lipsesc. Nu mai progresa]i. Uneori, v` sim]i]i descurajat [i v` g~ndi]i c` a]i ajuns probabil la limita dvs. genetic`. ndoiala pune st`p~nire pe dvs. Sunte]i poate supraantrenat? Nu dormi]i destul? Procentul de proteine din alimenta]ie este insuficient? Nu asimila]i destule calorii n timpul zilei? Nu lua]i destule suplimente? Uita]i un lucru indispensabil: s` revizui]i antrenamentul! Nici nu v` g~ndea]i la asta, convins c` [ti]i ceea ce face]i, nu-i a[a? Totu[i aceasta este cu siguran]` solu]ia. Ca cea mai mare parte a culturi[tilor din ziua de azi, sunte]i n mod sigur influen]at de moda care v` ndeamn` s` v` supraantrena]i [i s` ridica]i greu. Solu]ia pe care v-o propun v` va pune cu siguran]` pe g~nduri. Chiar v` va face s` v` fie team`. Team`?

Dvs. care ridica]i greut`]i enorme [i v` considera]i un sportiv c`ruia nu i se poate repro[a nimic! Teama de efort (pentru c` despre un efort este vorba) nu ar trebui s` existe la dvs. Ar trebui s` l`sa]i acest sentiment copiilor. Ar trebui chiar s` elimina]i acest cuv~nt din vocabular. Alunga]i teama [i face]i loc nebuniei. Dar o nebunie inteligent controlat`. Pentru c`, dac` ave]i ndoieli, este momentul ca acum ori niciodat` s` ncerca]i aceast` tehnic` nebuneasc`. Refuza]i s` face]i parte din turma ndoctrinat` de principii [i bariere, care - n timp - apar ca ni[te ziduri. 20 de seturi! Da, a]i citit bine! 20 de seturi a c~te 20 de repet`ri; [i este nc` [i mai nebunesc. 20 de seturi a c~te 20 de repet`ri, cu timp maxim de odihn` 1 minut [i 30 de secunde. Asta este f`r` ndoial` debil!! i ca s` func]ioneze, trebuie s` ajusta]i procentajul greut`]ii la 55% din maximul posibil la exerci]iul ales. Un singur exerci]iu ajunge pentru a masacra mu[chiul pe care l ve]i lucra.

.R

nfern te de i minu

U LT

R IS

a Zal`u, \n data de 18.12.1999, la Casa de Cultur` a Sindicatelor, a avut loc o demonstra]ie de culturism la care au fost prezen]i urm`torii sportivii: Monica Mure[an, Mircea Mure[an, Pop Ioan de la Clubul CSM Aurul Baia Mare [i Kerehgyarto Zoltan, Rus Dan, Horotan Hora]iu, tefan Doru, Sarhozi Sandor, Daroczi Albert [i Schlachter Arnold, to]i de la Clubul Hercules Gym. Din p`cate publicul nu a fost a[a de numeros [i asta datorit` preg`tirilor de s`rb`tori, totu[i cei care au venit sigur nu regret` faptul c` [i-au sacrificat aproximativ o or` [i jum`-

Demonstra]ie la Zal`u L
tate pentru a vedea acest spectacol. n cadrul acestui spectacol a avut loc [i o demonstra]ie de arte mar]iale sus]inut` de clubul Kanikaze, din Jibou, condus de maestrul Tiberiu Koredcs. n finalul spectacolului i s-a nm~nat o cup`, n semn de recunoa[tere pentru contribu]ia adus` la dezvoltarea culturismului din Zal`u, d-lui Liviu Unguru[an.

Sponsorii au fost: Clubul Tineretului, Radio Transilvania, SC Tusher, SC Metronom, A.I. Tehnoprint, ziarul Magazin S`l`jan, DJTS S`laj, Casa de Cultur` a Sindicatelor. Schlachter Arnold

IRINA MUNTEAN

Totu[i, c~teva condi]ii sunt necesare: efectua]i exerci]iul cu amplitudine maxim`, cu un ritm potrivit, p`str~nd controlul mi[c`rii de la nceputul p~n` la sf~r[itul fiec`rui set. Pute]i folosi tehnica repet`rilor tri[ate la ultimele 5 seturi. Respecta]i neap`rat timpul de odihn` [i procentajul de lucru. Nu face]i economie de timp. V` trebuie n jur de 25 de minute pentru a efectua 20 de seturi. Ve]i cunoa[te atunci 45 de minute n infern pentru satisfac]ia dvs. deplin`! dup` Le MONDE du MUSCLE

T O

medalie de argint la campionatele mondiale

n num`rul din octombrie al revistei noastre anun]am c` la campionatele mondiale de senioare care au avut loc la Sidney, Irina Muntean a reu[it s` se men]in` n topul mondial ob]innd medalia de bronz cu toate c` a concurat la o categorie superioar` celei din anul 1998, cnd a reu[it cea mai bun` performan]` din istoria culturismului romnesc, reu[ind s` devin` campion` mondial` de senioare. Dar iat` c` la nceputul lunii ianuarie la F.R. Culturism a sosit diploma [i medalia de argint a campionatului mondial de senioare1999 pentru Irina Muntean cu explica]ia c` n urma controlului doping sportiva clasat` pe locul 2 a fost depistat` pozitiv [i Irina a urcat un loc n clasamentul mondial.

10 CULTURISM

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

CULTURISM 11

Este

Cele mai multe persoane m`n~nc` prea mult


S-a estimat c` 25% din caloriile consumate n Statele Unite sunt reprezentate de zah`r. Un american m`n~nc` n medie 50 kg de zah`r anual! Studiile au ar`tat c` o cantitate prea mare de zah`r n alimenta]ie poate duce la obezitate, care poate duce la r~ndul ei la diabet [i o probabilitate crescut` de intoleran]` la glucoz`. Consumul unor cantit`]i mari de calorii din zah`r ajut` la depunerea de gr`sime, deoarece alimentele bogate n zah`r con]in un num`r mare de calorii ntr-un volum mic. Asta n-

Diferite tipuri de zah`r

Unii atle]i naturali consider` anumite tipuri de zah`r sunt mai bune dec~t altele. P~n` la un punct, acest lucru este adev`rat. Fructoza are indicele glicemic mai sc`zut dec~t glucoza, deci are un impact mai redus asupra nivelului de insulin`. Este [i mai dulce dec~t glucoza, deci po]i m~nca ceva la fel de dulce cu mai pu]ine calorii. Din aceste motive glucoza este adesea nlocuit` cu fructoza. Este ns` gre[it s` consider`m fructoza un substituent al zah`rului. Este zah`r: mai bun`, poate, ca glucoza, dar este tot zah`r. C~t despre toate

U LT

xist` o mul]ime de informa]ii gre[ite despre zah`r. Unii culturi[ti sus]in c` zah`rul (prin care ei n]eleg de obicei zaharoz`) reprezint` carbohidra]i puri, a[a cum este cazul cartofului. Al]i culturi[ti evit` zah`rul cu orice pre], consum~nd miere sau melas` ca nlocuitori. Vom vorbi despre cei mai controversa]i carbohidra]i: zaharurile simple, respectiv zah`rul.

R IS

seamn` c` trebuie s` consumi mai multe calorii ca s` te saturi. Baz~ndu-te pe caloriile dob~ndite n acest mod, po]i ajunge la deficien]e nutri]ionale, chiar [i atunci c~nd consumi mai multe calorii. Unii cercet`tori au f`cut leg`tura ntre consumul ridicat de zah`r [i nivelul crescut de colesterol [i triglicerid` - adic` gr`sime - din s~nge, bolile de inim` [i, desigur, cariile dentare. Deci consumul de zah`r n exces nu este n nici un caz un lucru bun. n acela[i timp, produsul final al carbohidra]ilor pe care i consum`m, inclusiv zaharurile, este glucoza din s~nge. Polizaharidele necesit` o procesare mai ndelungat` dec~t monozaharidele sau dizaharidele n tractul digestiv, pentru a transforma moleculele complexe n glucoz`, dar rezultatul final este ntotdeauna acela[i. Nu exist` nici un motiv pentru a deveni paranoic n leg`tur` cu consumul modest de zah`r. Principalul motiv pentru care se recomand` consumul alimentelor cu indice glicemic sc`zut este reprezentat de valorile nutri]ionale ridicate [i impactul redus asupra producerii de insulin`.

SILUET R este suplimentul alimentar cu cel mai bun raport calitate/pre], care ajut` la sl`bire stimul~nd arderea gr`similor [i eliminarea colesterolului din organism. nl`tur` senza]ia de foame datorit` con]inutului mare de fibre naturale, care ajunse n stomac, n contact cu sucul gastric, [i m`resc volumul crend senza]ia de STUL. SILUET R ajut` sistemul imunitar [i are efecte anticancerigene datorit` con]inutului de antioxidan]i (vitamina C, acizi gra[i nesatura]i [i flavone). SILUET R se prezint` sub form` de pudr`, administrndu-se cte o

T O

.R

chiar a[a de d`un`tor?

ZAHRUL

i nc` un factor care trebuie luat n considera]ie: ceea ce mult` lume consider` dulciuri sunt de fapt amestecuri de gr`simi, printre care [i zah`r. O prajitur` cu ciocolat`, de exemplu, con]ine destule gr`simi [i o gr`mad` de zah`r. Con]inutul n gr`simi conteaz` la num`rul de calorii [i contribuie la crearea unor probleme. De fapt, gr`simea este la fel de d`un`toare ca [i zah`rul. Oamenii trebuie s` se uite la compozi]ia alimentelor pe care le consum`, n special la deserturi. Exist` astfel de deserturi n supermarketuri, care folosesc ndulcitori artificiali, dar con]in gr`simi. Ce rost are atunci, dac` nu e[ti diabetic? De asemenea, alimentele din comer] preparate f`r` gr`simi con]in zaharuri. Scute[ti c~teva calorii, dar nivelul de insulin` va cre[te semificativ. Mai bine ai m~nca ni[te fructe.

celelalte forme de zah`r, nu e mare diferen]` ntre ele. Melasa este un produs adi]ional, ob]inut la procesarea trestiei de zah`r. Nu arat` ca zah`rul de mas`, dar asta este la baz`. Zah`rul caramelizat este glucoz` cu pu]in` melas`, iar zah`rul pudr` este zah`r de mas` prelucrat. Chiar [i zah`rul din ar]ar este predominant glucoz`. Numai mierea este ntr-un fel diferit`, fiind o combina]ie de fructoz`, glucoz` [i ap`. Totu[i, nu exist` dovezi [tiin]ifice care s` ateste c` mierea este asimilat` de corpul uman n alt mod dec~t zah`rul. Dac` ]i place gustul s`u, po]i s` m`n~nci pu]in`, dar s` nu crezi c`-]i face bine. De fapt, studiile arat` c` ]i poate distruge din]ii mai repede dec~t zaharurile. Alegerea depinde de gustul t`u personal.

Ponturi pentru a m~nca zah`r


Nu m~nca zaharuri simple nainte de antrenament. Uneori, culturi[tii naturali cred c`, lu~nd gust`ri dulci, [i cresc subit nivelul de energie din timpul antrenamentului. Alimentele care con]in mult zah`r sunt asimilate rapid [i n acela[i timp stimuleaz` eliberarea de insulin`. Se elibereaz` at`t de mult` insulin`, de fapt, nc~t nivelul zah`rului din s~nge ajunge s` fie prea sc`zut, necesit~nd eliberarea de glucagon, pentru a cre[te la loc nivelul. n acest timp, nivelul de energie va fi mai sc`zut dec~t n mod normal, n nici un caz mai ridicat. Masa de dinainte de antrenament trebuie s` fie un produs bazat pe fructoz` sau, [i mai bine, carbohidra]i complec[i. Acestea vor furniza

o surs` mult mai bun` de energie prelungit`. M`n~nc` mai ales carbohidra]i complec[i. Ca o regul` general`, carbohidra]ii complec[i au un indice glicemic mai sc`zut dec~t zaharurile simple. De asemenea, au o valoare nutri]ional` mai mare dec~t caloriile din dulciuri. Repartizarea consumului de carbohidra]i de-a lungul zilei va ajuta [i la men]inerea relativ constant` a nivelului glucozei din s~nge. Acesta este nc` un motiv ca s` iei 5-6 mese scurte pe zi, n loc de tradi]ionalele 3. Desigur, fiecare pofte[te la dulciuri din c~nd n c~nd. Po]i s` cedezi, at~ta timp c~t nu se nt~mpl` prea frecvent. ncearc` s` faci din aceste sc`p`ri excep]ia [i nu regula. Vei avea un corp mai s`n`tos [i dieta disciplinat` ]i va produce mai mult` mas` muscular` natural`. Ce alt stimulent mai vrei?

m`sur` n amestec cu 200-250 ml ap`, lapte degresat sau sucuri hipocalorice, de dou`-trei ori pe zi, n locul meselor, sau ori de cte ori apare senza]ia de foame. Se adreseaz` tuturor supraponderalilor, de toate vrstele - indiferent de sex. Pentru sc`derea rapid` n greutate se pot nlocui cu succes toate mesele din zi, f`r` s` duc` la anemii sau alte efecte secundare nedorite. Spre deosebire de unele tipuri de produse pentru sl`bit, care prin diurez` duc la deshidratare [i elimin` s`rurile minerale, vitaminele [i celelalte substan]e ne-

cesare organismului, SILUET R suplimenteaz` aceste substan]e n necesarul cotidian. SILUET R, produs REDIS Nutri]ie, este distribuit pe pia]a romneasc` de CAT PRESS (tel: 092.831.011) [i se g`se[te \n farmacii, s`li de sport sau magazine de specialitate (raioane de produse dietetice).

12 CULTURISM

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

Antrenament pentru l`]irea umerilor

de Robert Mello

| m p in s d e l a c ea f ` xist` o grup` muscular` care poate face pe oricine s` arate impresionant. Este vorba de umerii largi [i deltoizii rotunzi [i den[i. Cu umerii largi po]i crea iluzia unei forme de V mai accentuate a spatelui, ceea ce arat` impresionant at~t pe plaj`, \n slip, c~t [i pe strad` \mbr`cat la 4 ace. Cu c~t umerii sunt mai largi, cu at~t talia ta pare mai mic`. Unii oameni \ns` reu[esc cu dificultate s`-[i construiasc` umeri rotunzi [i largi, \n special oamenii cu oase mici. n general oamenii cu oase mici sunt considera]i to]i cei cu circumferin]a \ncheieturii pumnului de 16 cm sau mai mic`. n aceast` categorie intr` de obicei toate persoanele ectomorfe, persoane care au un metabolism foarte rapid [i pot m~nca aproape orice f`r` a se \ngr`[a. Ei au avantajul c` intr` foarte u[or \n form` de

U LT

concurs, dar pe de alt` parte pentru ei este foarte greu s` construiasc` o mas` muscular` considerabil`. Ectomorfii se refac mai greu dup` antrenament [i de aceea au nevoie de o pauz` mai mare pentru refacere dec~t endomorfii sau mezomorfii. Ei, de asemenea, trebuie s` reziste tenta]iei de a face mai multe serii sau mai multe exerci]ii pentru c` pot

intra \n supraantrenament. Totu[i, dac` ectomorfii se antreneaz` [i m`n~nc` corespunz`tor \[i pot dezvolta o mas` muscular` de campion. Frank Zane, un tip \n esen]` ectomorf cu oase mici, a reu[it s` c~[tige Mr. Olimpya de 3 ori, sau Larry Scott care avea umerii \ngu[ti a reu[it s` \i l`]easc` prin dezvoltarea unor deltoizi uria[i. Eu cred c` cel mai bun program pentru ectomorfi este acela \n care lucrezi o singur` dat` pe s`pt`m~n` fiecare grup` muscular`, limit~nd num`rul total de serii pe \ntregul antrenament la 25. S` nu uit`m c` majoritatea mu[chilor particip` indirect la antrenamentul altor grupe musculare, deci de fapt ei sunt lucra]i o dat` direct [i o dat` indirect. Tricep[ii sunt solicita]i atunci c~nd antrena]i pectoralul sau umerii, la exerci]iile de \mpins, bicep[ii la toate exerci]iile pentru spate, lombarii atunci c~nd face]i genuflexiuni etc.

R IS

Ridicarea bra]elor \n fa]`

Apoi fac o \nc`lzire de 20 - 30 repet`ri la \mpins cu bara de la ceaf`. ncarc apoi bara pentru prima serie care are 12 repet`ri. Folosind metoda piramidei \ncarc dup` fiecare serie bara sc`z~nd num`rul repet`rilor la 10, 8, 6. Urm`torul exerci]iu este \mpins cu gantere din [ez~nd \n stil Arnold. i spun a[a pentru c` Arnold obi[nuia s` execute astfel \mpinsul cu gantere pentru umeri. Secretul const` \n faptul c` se pleac` cu palmele orientate spre spate, iar sus palmele ajung orientate \nspre \nainte, deci pe parcursul mi[c`rii palmele execut` o rota]ie de 180 grade. Execut o serie de \nc`lzire de 15 repet`ri apoi seriile de 12, 10, 8, 6 repet`ri. Urmeaz` flutur`ri laterale cu gantere - trei serii de 12, 10 [i 8 repet`ri. Pentru deltoizii posteriori fac flutur`ri laterale din aplecat la 9 0 d e g r a d e , cu gantere. Iar`[i 12, 10 [i 8 repet`ri. Penultimul exerci]iu este: ridic`ri alternative de gantere \n fa]`, cu palmele \n jos - 12, 10, 8 [i 6 repet`ri repet`ri.

.R

|m p in s l a a p a ra t Ultimul exerci]iu este \mpins de la piept de la un aparat special (poate fi [i \mpins de la piept din [ez~nd, cu bara), efectuat extrem de lent pentru dou` serii de 3 - 5 repet`ri. Pauza \ntre dou` serii variaz` de la 45 secunde pentru flutur`ri, la 2 minute pentru \mpinsuri. Totul ar trebui s` dureze 75 minute cu tot cu cele 6 serii pentru trapez. Dac` dureaz` mai mult \nseamn` c` v` antrena]i prea lent.

dup` Musclemag

| mp i ns cu g a n t e r e st i l A rn ol d

Programul pe care \l recomand este \mp`r]it astfel: Luni - picioare (gambe, femurali, cvadricep[i) Mar]i - pectoral Miercuri - dorsali [i erectori Joi - deltoizi [i trapez Vineri - bra]e (biceps, triceps [i antebra]e) S~mb`t` [i duminic` pauz` A[adar antrenamentul pentru deltoizi, despre care vorbim \n acest articol, cade joia. ncep cu o serie de trac]iuni, de 30 de repet`ri, la scripete, cu scopul de a \nc`lzi grupa muscular` antagonist`.

T O

F l u t ur ` ri la t er a le

14 CULTURISM

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

CULTURISM 15

ulturismul este n plin` ex- Bucure[ti, Timi[oara, Cluj, Buz`u, pansiune n Rom~nia da- Baia Mare: Florin Uceanu, torit` unor oameni pasio- Cristian Zlatanovici, Virgil Vasile Ardel, na]i de acest sport [i care nu Buruian`, preget` s` d`ruiasc` timpul [i Sebastian V`su], M~ndru]` banii lor pentru a promova ide- S`ndel, Florin Teodorescu. Trei concurente de la Fitness ea de frumuse]e [i b`rb`]ie reprezentat` de culturism [i cea au nc~ntat de asemeni privirile de armonie, feminitate [i gra]ie spectatorilor: Doini]a Onea, Mihaela Ionescu, Ana-Maria reprezentat` de fitness. Astfel ultimul eveniment ma- Zv~nc`. Vinovat de toate acestea jor al anului a avut ca loc de desf`[urare discoteca Enigma a fost doctorul Radu Cristea, redin R~mnicul S`rat care a prezent~nd A.S. Bodybuilding & g`zduit o megademonstra]ie Fitness Rm. S`rat, care a pe data de 18 decembrie 1999. organizat totul n cele mai mici Aceast` manifestare aflat` am`nunte inclusiv invitarea la a doua edi]ie a avut un unui prezentator din Timi[oara succes enorm demonstrat de Iosif Melu]` - care are talent faptul c` num`rul spectatorilor pentru a[a ceva. Doctorul Radu Cristea a luat a dep`[it substan]ial num`rul locurilor la mese, mul]i fiind de la sponsorii: Funda]ia pentru obliga]i s` stea n picioare pe Democra]ie Corneliu Coposu, culoarele de trecere sau la SC Conloc S.A., SC Magazin balcon. Nu pot fi sigur, dar mi-a f`cut impresia c` erau mai mul]i spectatori n picioare care au suportat cu stoicism situa]ia, f`r` a-[i pierde entuziasmul - dec~t cei pe scaune. i au avut ce vedea. Demonstra]ia a nceput cu trei sportivi locali - Marius T`n`sescu, Aura[ Chiril`, F`nel Ezaru - [i a continuat cu nume cunoscute de campioni R a d u C ri st e a [ i c u l t ur i [ t i i de balcanici, europeni, mondiali veni]i de la

R IS

.R

U LT

General, SC Gane Com Srl, magazinul Titi Nica, SC Visconti Srl, discoteca Enigma, [i a dat la sportivii de la culturism c~te un milion de lei, iar fetelor de la fitness c~te 500 de mii. n plus toat` lumea a fost invitat` la un banchet [i hr`nit` bine nainte de a pleca spre cas`. Dac` ar fi 10 demonstra]ii ca aceasta anual, pe l~ng` concursurile tradi]ionale cu premii mari, ar fi posibil ca 5-6 culturi[ti de frunte s` tr`iasc` ca profesioni[tii - din premiile c~[tigate. Deocamdat` anul trecut au fost trei demonstra]ii: la Rm. V~lcea, Deva [i Rm. S`rat. Poate anul acesta vor fi mai multe. Florin Uceanu

Adunarea a avut loc n ziua de 22 ianuarie 2000 n sala de conferin]a a hotelului Sport din cadrul Complexului Na]ional Lia Manoliu. A fost cea mai slab` participare la o adunare general` de la nfiin]area F.R. Culturism. Absen]ele delega]ilor cluburilor se poate datora [i ninsorii care a cuprins toat` ]ara n aceast` perioad`, dar [i sc`derii interesului pentru activitatea din cadrul federa]iei. Cei care nau participat nu au avut ce pierde pentru c` [edin]a a

Demonstra]ie de culturism [i fitness la R~mnicul S`rat

Adunarea general` a F.R. Culturism


afiliate au crescut [i fondurile pentru sprijinirea sportivilor [i cluburilor sunt din ce \n ce mai mici. Anul viitor va avea loc Adunarea General` de alegeri c~nd odat` cu schimbarea componen]ei biroului federal lucrurile poate vor merge mai bine. Iat` calendarul concursurilor din acest an [i telefoanele F.R. Culturism unde v` pute]i adresa pentru orice problem` care este de competen]a sa.

avut loc dup` acela[i tipic ca [i celelalte. Diferi]i participan]i au luat cuvntul pentru a face sugestii sau pentru a critica diverse aspecte din activitatea federa]iei. Cel mai criticat a fost arbitrajul [i pe bun` dreptate mai ales c` n ultimii 15 ani nu prea au fost schimb`ri n brig`zile de arbitri. Unii au luat cuvntul numai ca s` se afle n treab` plictisind asisten]a. Dintre lucrurile care v-ar putea interesa v` pot spune c` toate taxele care trebuie pl`tite de c`tre cluburile

Cristian Dulgheru

Calendar intern [i interna]ional pe anul 2000


1. Etape de calific`ri Oltenia B~rsa Moldova Ardeal Banat Dobrogea Muntenia Seniori, senioare, Perechi, Fitness Juniori, Junioare, Masters, Fitness, Jun.2 Seniori Senioare, Perechi, Fitness Seniori, Senioare Seniori, Senioare, Fitness Seniori, Senioare, Perechi, fitness Senioare, Perechi, Fitness Seniori Seniori Juniori, junioare, masters, fitness Seniori, senioare, fitness Seniori, senioare, fitness Seniori-Faza de zon` 12.02 19.02 26.02 05.03 11.03 18.03 25.03 8-9.04. 22-23.04 5-7.05 26-27.05 26-29.05 01.07 26.08 7-8.09 13-16.10 3-6.11 16-20.11 octombrie 25.11 9-14.12 Rm. V~lcea M.Ciuc Tg. Neam] Turda Timi[oara Br`ila Bucure[ti Cavnic One[ti Bor, Iugoslavia Oradea Torremolinos, Spania V`lenii de Munte Constan]a Oradea Var[ovia, Polonia Loussanne, Elve]ia Malaca, Malaysia Abu Dhabi Bra[ov Timi[oara

C
l a c l ub u l d i n Rm . S` ra t

2. Cupa Federa]iei 3. Campionatul Na]ional 4. Campionat Balcanic 5. Cupa Hercules 6. Campionat European 7. Cupa Telecom 8. Cupa Farul 9. Campionatul Na]ional [i Cupa Gym Mar Strong 10. Campionat Mondial 11. Campionat European 12. Campionat Mondial 13. Campionat Mondial 14. Cupa Rom~niei 15. Cupa Libert`]ii

T O

* Pentru eventualele modific`ri de ultim` or` v` rug`m suna]i la telefoanele F.R. Culturism: 01/ 324.91.25 (fax) sau 01.324.91.78/171; mobil 092.521.298; 092.372.705.

16 CULTURISM

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

CULTURISM 17
Urm`torii culturi[ti rom~ni sunt sponsoriza]i [i folosesc \n preg`tire suplimentele nutritive Universal: Virgil Buruian` campion mondial, Florin Uceanu multiplu campion na]ional, campion balcanic, Ioan Orian multiplu campion na]ional, Cristian Russ campion balcanic

www.culturism.freeservers.com

Produse pentru sl`bire


Este folosit pentru arderea stratului de gr`sime aflat sub piele. Se administreaz` dou` tablete cu una-dou` ore \naintea antrenamentului [i dou` tablete \nainte de culcare.

Este un extract din planta yucca care este un puternic efect antioxidant [i are ca principal rol eliminarea toxinelor din organism. Se administreaz` unadou` tablete/zi.

Yucca

100 capsule - 115.000 lei

100 tablete - 95.000 lei L-Carnitine

Aminoacizi [i produse stimulatoare


Amino 2700

Cromium
Prin administrarea acestui produs se accelereaz` producerea insulinei \n corp, cu efect \n cre[terea for]ei [i a masei musculare. Se administreaz` o capsul`/zi, la una din mese.

U LT

Acest produs con]ine 19 aminoacizi, printre care [i cei opt esen]iali. Are influen]` [i ac]iune foarte puternice. Con]ine arginin [i ornitin \n propor]ie de 2:1 [i vitamina B6. Se administreaz` la \ncep`tori trei tablete/zi [i la avansa]i [ase-nou` tablete/zi. 120 tablete - 145.000 lei 350 tablete - 350.000 lei

Formul` nou` pentru cre[tere \n mas` muscular`, care, pe l~ng` proteine, carbohidra]i, vitamine, minerale, aminoacizi, con]ine creatin` [i glutamin`, asigur~nd energie [i cre[tere rapid`. Se administreaz` 100 g/zi.

R IS

60 capsule 135.000 lei

1,5 kg - 210.000 lei

Produs care con]ine 250 mg carnitin`/ pastil`, foarte eficient \n timpul programelor de sl`bire. Se administreaz` unadou` capsule/zi.

Produs excelent pentru cre[terea \n mas` muscular`. Con]ine proteine, carbohidra]i, aminoacizi, vitamine. Se administreaz` 50-100 g/zi, \n dou`-trei reprize (o repriz` de administrare trebuie s` fie dup` antrenament), amestecat cu ap`, lapte sau sucuri.

Mega Mass

.R

Masiv Mass

Masiv Mass este un produs destinat cre[terii masei musculare [i refacerii rapide dup` efort. Datorit` con]inutului echilibrat de proteine, carbohidra]i, vitamine [i minerale. Masiv Mass este o solu]ie perfect` n alimenta]ia oric`rui sportiv. Se recomand` administrarea a 2-4 m`suri pe zi (2 m`suri - 90 gr) din produs Masiv Mass, dizolvat n lapte, sucuri, ap`, de preferin]` dup` antrenament. Produsul se prezint` sub form` de pudr` cu arome de ciocolat` [i vanilie, ambalat la cutii de 1 kg. Pre]: 70.000 lei.

Giant Mass 4100

Creatin Rapid Mass

Fat Burner Plus

Produse pentru mas` muscular`

Firma Natural Plus srl unic importator al firmei americane Universal v` pune la dispozi]ie o nou` gam` de suplimente nutritive realizate cu materii prime de cea mai nalt` calitate, importate din USA, Germania, Belgia, procesul de dozare [i ambalare fiind realizat de Natural Plus, urmnd o testare riguroas` a calit`]ii produselor n laboratoare avizate de Ministerul S`n`t`]ii. Aceste noi produse pot fi secretul reu[itei dumneavoastr`, NaturalPlus garantnd calitatea [i eficien]a lor.

1,3 kg - 230.000 lei

T O

Este un puternic anabolizant natural, extras din plante, f`r` efecte secundare. Se recomand` pentru cre[terea \n mas` [i for]` muscular`. Se iau [ase tablete/zi \n trei reprize. Tabletele se iau cu ap`, dup` ce se rup \n dou`.

Natural Sterol

Concentrate proteice
Milk & Egg

100 capsule - 90.000 lei Cromium Picolinate 100 capsule - 155.000 lei

Este unul din cele mai puternice produse realizate pentru cre[terea masei musculare. Con]ine proteine, carbohidra]i, aminoacizi, vitamine [i diferi]i agen]i anabolici care contribuie la cre[terea rapid` \n mas` muscular`. Se administreaz` dou`-trei m`suri/zi, dup` antrenament. Se prezint` la cutii de:

Gain Fast

Este un stimulator al puterii de concentrare [i al memoriei. Folosit` regulat, vitamina B \nl`tur` oboseala [i d` s`n`tate pielii, p`rului, unghiilor [i nu \n ultimul r~nd stimuleaz` cre[terea masei musculare. Se administreaz` o tablet`/zi.

Vitamina B Complex

100 tablete - 150.000 lei

0,9 kg - 175.000 lei 1,36 kg - 295.000 lei

Produs complex de minerale. Acest produs asigur` necesarul de minerale care este eliminat \n urma antrenamentelor prin transpira]ie, revigor~nd organismul. Administrare: 1-2 tablete dup` servirea mesei.

Mega Minerale

Creatin Rapid Mass este recomandat celor care doresc ob]inerea unei mari mase musculare de calitate ntr-un timp foarte scurt aceasta fiind posibil datorit` con]inutului echilibrat de proteine, carbohidra]i [i creatin`. Creatina folosit` n acest produs este de cea mai bun` calitate fiind ob]inut` de Creapure. Se recomand` administrarea a 2 m`suri/zi (90 gr) din produs amestecat cu lapte, ap` sau sucuri. Produsul se prezint` sub form` de pudr` cu arome de ciocolat` [i vanilie, ambalate la cutii de 900 gr. Pre]: 100.000 lei.

U NO
Natural Plus, Str. M. Kog`lniceanu, nr. 2, bloc J, ap. 49, ora[ Dej, Jud. Cluj, cod 4650 064/432.562 094/696.280 094/696.270 fax: 064/432.562 email: natural@codec.ro
Plata se face la primirea coletului cu produsul comandat, pre]urile incluz~nd [i taxele po[tale sau la telefoanele Comenzile se fac \n scris pe adresa:

U
Max Protein 90%

100 tablete - 125.000 lei


Spa Pak

90 tablete - 265.000 lei 120 capsule - 335.000 lei


Animal Pak

Concentrat proteic de mare calitate, concentra]ia de proteine fiind de 84%. Prin administrarea acestui produs se rezolv` problema proteinelor din alimenta]ie. Se consum` dou` m`suri/zi (56 g) amestecat cu ap`, lapte sau sucuri.

Con]ine minerale [i vitamine naturale \n propor]ii ideale pentru corpul omenesc. Se prezint` la plicule]e care con]in cinci tablete. Se recomand` administrarea unui plicule] zilnic, la una din mesele principale.

Max Protein are n compozi]ie o combina]ie de Isolated Soy Protein [i Proteina de lapte, cele dou` elemente fiind a[a combinate nct rezult` o super protein` cu caracteristici deosebite. Cu ajutorul acestui produs se poate ob]ine o cre[tere a masei musculare mpreun` cu accentuarea definirii. Se recomand` administrarea a 2 m`suri pe zi (2 m`suri - 50 gr) din produsul Max Protein, mixat n lapte, sucuri, ap`, de preferin]` dup` antrenament. Produsul se prezint` sub form` de pudr` cu arome de ciocolat` [i vanilie fiind ambalat la cutii de 600 gr. Pre]: 100.000 lei.

907 g - 275.000 lei

30 plicule]e a 5 tablete - 210.000 lei

Acest produs con]ine vitamine, minerale, aminoacizi, agen]i anabolici [i substan]e ajut`toare ca inosine, protogin, dibencoside, enzime pentru digestie, choline, inositol. O cutie con]ine 44 de pache]ele care au fiecare c~te 11 tablete. Se ia un pachet/zi, dup` mas`.

Vitamine [i minerale

44 pache]ele/11 tablete 590.000 lei

Are rol important \n regenerarea celulelor [i a \ntregului organism [i este indispensabil` \n alimenta]ia sportivului, prevenind \mboln`virile, deteriorarea articula]iilor. Se administreaz` o tablet` dup` masa de diminea]`.

Vitamina C 1000 mg

Calciul \nt`re[te sistemul osos, men]ine s`n`tatea din]ilor [i intervine \n asimilarea alimentelor. Magneziul este de ne\nlocuit \n buna func]ionare a mu[chilor [i a sistemului nervos. Se administreaz` trei tablete pe zi, dup` servirea mesei

Calciu - Magneziu

Este un produs, av~nd o calitate deosebit`. Este destinat prevenirii deterior`rii celulelor musculare [i \ncetinirii \mb`tr~nirii lor. Con]ine sulfat de glucosamin`, vitamina C, vitamina E [i selenium. Se administreaz` o capsul` pe zi.

Antioxidant

DISTRIBUITORI:
Creatine Monohydrate

100 tablete - 125.000 lei

100 tablete - 95.000 lei

Supliment care ajut` la cre[terea for]ei [i a masei musculare. n timpul administr`rii mu[chii suport` un antrenament greu [i de durat`, creatina absorbind acidul lactic din mu[chi. Administrare: faza de \nc`rcare, 7-10 zile, administr~ndu-se 10-30 g/zi, 100 capsule - 95.000 lei \n func]ie de greutatea corporal`; faza de men]inere, 5-10 g/zi. Se prezint` la cutii de: Creatina Monohydrat, 300 g - 215.000 lei; a firmei nem]e[ti Creapur, este cea mai 500 g - 315.000 lei; concentrat` din lume, este produs original 900 g - 495.000 lei cu marc` \nregistrat` [i este distribuit` \n ]ar` numai de Natural Plus [i Redis. Creapur furnizeaz` creatina monohidrat pentru multe firme cunoscute: Twinlab, Universal etc.

Prahova-Ploie[ti: 12.35.03 Miercurea Ciuc: 094/535.370 Ia[i: 21.67.69; 092/876.311 Bra[ov: 094/513.810 Oradea: 059/132.556 Baia Mare: 094/510.006

n zonele

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

CULTURISM 19
mentului, sunt 7, prezentatorii solicit` c~teodat` 8 pozi]ii ad`ug~nd (probabil pentru c` le place lor) o pozi]ie care nu se afl` printre cele 7, o pozi]ie n plus. Spre exemplu la ultimul concurs din 1999, prezentatorul a solicitat concuren]ilor 8 pozi]ii obligatorii la toate categoriile de greutate. Cel pu]in a fost consecvent. Alt`dat` ns` o parte a concursului a fost arbitrat` cu 8 pozi]ii, iar cealalt` cu 7 din motive care mi scap`.

U LT

Buruian` Virgil a colectat n anul 1999, din concursuri [i demonstra]ii, premii totale de 17,5 milioane lei. El a c~[tigat de departe cei mai mul]i bani, dintre culturi[tii rom~ni, anul trecut, deoarece a participat la toate concursurile [i demonstra]iile ]inute. Suma ar fi putut fi ceva mai mare dac` nu ar fi pierdut Open-ul la CAMP Na]ionale [i la Cupa Gym Mar Strong dar [i a[a suma este echivalent` cu un salariu de 1,5 milioane lei pe lun` adic` salariul mediu pe economie. Pe l~ng` banii c~[tiga]i din concursuri, s` nu uit`m c`

au ap`rut pe pia]`, \n S.U.A., primii fulgi de cereale (fulgi de porumb [i de gr~u) cu proteine concentrate introduse n ei. Ei pot fi consuma]i ca atare sau pu[i n lapte exact ca [i fulgii de cereale obi[nui]i. Excelen]i pentru hrana copiilor sau chiar [i pentru culturi[tii care vor s` mai diversifice meniul, o por]ie din ace[ti fulgi pu[i ntr-o can` de lapte degresat asigur` 43 g protein`, 40 g carbohidra]i, 3 g gr`sime [i 5 g fibre vegetale.

...

T O

V i r gi l B u ru i a n `

Jakes Strauss din Africa de Sud pare s` fie la ora actual`, potrivit revistei Muscle Mag Interna]ional, culturistul cu cele mai mari bra]e de pe planet` cu un perimetru de 67 cm. Gigantul sud african a impresionat [i a ridicat c~teva spr~ncene (a

...

Paul Dillett nu face niciodat` genuflexiuni cu bara pe ceaf` consider~nd c` riscurile de accidentare sunt prea mari [i c` acest exerci]iu este mai eficient pentru fesieri dec~t pentru cvadricep[i. De[i aproape to]i ceilal]i mari campioni spun c` genuflexiunile sunt cel mai eficient mod de a dezvolta picioarele, Paul i contrazice [i are ca argumente 2 picioare gigantice dezvoltate cu extensii (3 serii x 10-20 repet`ri), pres` (4x10-20), pres` invers` (n care corpul se mi[c` n sus), (n englez` Hack Squat) (4x10-20) [i iar extensii (4x10-20).

...

R IS
A rn o l d S ch w a rz e n e g ge r Arnold Schwarzenegger apare ntr-un nou film - End of Days- lansat n America n noiembrie, iar n Rom~nia n decembrie 1999. Chiar dac` nu este un film de valoarea seriei Terminator [i probabil nici nu va primi vreun Oscar pentru interpretare, nu se poate s` nu vezi cu pl`cere [i interes un film cu Arnold dac` e[ti culturist. de[i exist` un regulament strict al Federa]iei Rom~ne de Culturism dup` care trebuie s` se desf`[oare concursurile, preluat de la IFBB (Federa]ia Interna]ional` a Culturi[tilor), ocazional prezentatorii concursurilor modific` acest regulament sub privirile ng`duitoare ale unor oficiali ai FRC. Astfel la runda pozi]iilor impuse care, potrivit regula-

Flex Wheeler va avea nc` un copil. Dac` primul copil a fost un b`ie]el botezat Darius [i s-a n`scut

...

culturismul feminin pierde teren n favoarea concursurilor de fitness feminin. Anul 1999 ne-a oferit nc` un exemplu n acest sens n momentul n care IFBB, cu numai o lun` nainte de data programat` s` aib` loc competi]ia Miss Olympia, a anun]at c`,

...

foarte aproape de ziua n care a avut loc Mr. Olympia 1998, cel de-al doilea se va na[te spre sf~r[itul lui februarie 2000 adic` n preajma concursului Arnold Classic [i Flex sper` ca acesta s` fie fat`. Oare so]ia lui Flex i va face acestuia c~te un copil pentru fiecare concurs major din circuitul profesionist?

.R
...
F lex W he l l e r

...

Virgil Buruian` prime[te o sponsorizare substan]ial` n produse [i bani de la firmele Natural Plus [i Redis Nutri]ie. Una peste alta putem spune c` Virgil este cel mai aproape de statutul de profesionist n Rom~nia; dintre culturi[tii rom~ni, desigur.

groaz` sau a uimire dup` caz) chiar [i la competi]ia gigan]ilor: Mr. Olympia 99 unde a fost prezent ca spectator (deocamdat`). Sigur c` Jakes nu era n form` de concurs c~nd a fost m`surat [i sigur c` nu nseamn` c` e[ti cel mai bun culturist dac` ai cele mai mari bra]e (mai este nevoie [i de spate, piept, umeri, coapse, gambe, abdomen [i apoi de echilibru ntre ele, de fibrare, separare, densitate, vascularizare etc.) dar chiar [i a[a 67 de cm este o cifr` absolut fantastic` mai ales c` majoritatea muritorilor de r~nd nu au aceast` dimensiune nici m`car la coapse.

din lips` de sponsori [i din cauza slabei v~nz`ri a biletelor, a anulat competi]ia. A fost nevoie de interven]ia lui Joe Weider care a venit cu fondurile necesare premierii c~[tig`toarelor [i de organizarea concursului cu o s`pt`m~n` mai devreme, odat` cu un alt eveniment major Womens Pro Extravaganza pentru a avea asigura]i spectatorii.

O
...

Pa u l D i l l e t t

20 CULTURISM

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

CULTURISM 21

de Joe Spinelo

c~nd ace[tia se ncordeaz`. Actualmente m` antrenez n Atlantis Gym din Montreal dup` urm`torul program: patru zile antrenament, o zi pauz`. n prima zi lucrez pieptul [i umerii, n a doua picioarele, n a treia spatele [i n a patra bra]ele. Pentru grupele musculare mari - piept, spate, picioare fac 15-20 de serii, pentru cele mai mici - gambe, bicep[i, tricep[i, umeri - 9-12 serii. Greut`]ile pe care le folosesc mi permit s` fac cel pu]in 6 repet`ri singur, dar nu cu mult peste. Filosofia mea este aceea c` mi[carea trebuie s` fie c~t mai ampl` pentru a ob]ine o dezvoltare c~t mai complet`. Cred c` repet`rile par]iale nu dezvolt` complet mu[chiul [i deci reprezint` o pierdere de timp. Fac pauze de 2-3 minute ntre serii c~nd m` antrenez pentru mas` [i maxim de un minut c~nd m` preg`tesc pentru un concurs. n ultimul timp am ob]inut progrese deosebite utiliz~nd o

R IS

F l e x i i c u b a ra

T O

U LT

metod` nou` pe care sunt gata s` o dezv`lui cititorilor. De fapt metoda nu este chiar a[a de nou` fiind o versiune modificat` a ceea ce face Sergio Olivia (Mr. Olympia n anii 67, 68, 69). El f`cea o serie de mpins din culcat pentru pectorali, apoi una de trac]iuni la bar` pentru spate [i tot a[a cu pauze de 1-2 minute ntre ele. Eu fac 4 serii pentru bicep[i cu nc` 4 serii din alt exerci]iu, apoi iar fac 4 serii pentru tricep[i [i a[a mai departe.

e[i se vorbe[te foarte mult n ultimul timp despre importan]a construirii unui corp simetric [i echilibrat, nu am nt~lnit nc` un culturist care s` nu vrea s`[i dezvolte bra]ele c~t mai mult posibil chiar dac` ar fi s`[i distrug` echilibrul ntre ele [i restul corpului. n aceste zile trebuie pur [i simplu s` ai bra]e bune pentru a reu[i n culturismul profesionist. Este o necesitate. Ca [i campion al Canadei la amatori, bra]ele mele erau destul de mari, dar odat` trecut la profesioni[ti trebuie s`

concurez cu Flex Wheeler, Paul Dillett, Ronnie Coleman a[a c` trebuie s` le fac [i mai mari. La v~rsta de 26 de ani am deja o experien]` de 9 ani n culturism [i [tiu c` la n`l]imea mea de 1,67 trebuie s` c~nt`resc mai mult de 93 de kg n concursuri pentru a fi competitiv. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la profesioni[ti nu a fost at~t masa lor muscular` c~t densitatea [i detaliile am`nun]ite ce devin vizibile

.R
F le x ii ha m me r c ur l Sistemul acesta merge uimitor de bine. M` simt a[a de puternic. Cre[terea mea a fost incredibil`. Primul meu exerci]iu este: flexii cu bara dreapt` pentru bicep[i. Dup` 3-4 serii a 6-8 repet`ri trec la tricep[i pentru care fac 3-4 serii de extensii pentru tricep[i din st~nd, cu c~te un bra]. Revin la bicep[i cu 3-4 serii de flexii cu gantere ]in~nd tot timpul palmele fa]` n fa]` (Hammer Curl). De fapt cu acest exerci]iu lucrez mai mult

Ex t e ns i i p e nt r u t r ic ep s d in s t ~ n d

narmeaz`-te cu bicep[i mai mari

22 CULTURISM

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

CULTURISM 23
eseburgeri [i cartofi pr`ji]i [i b~nd Cola o dat` sau de dou` ori pe s`pt`m~n`, particip~nd la un concurs [i ajung~nd la un nivel de gr`sime - zero. Dac` unii dintre noi ar avea aceste obiceiuri, am ajunge s` ar`t`m ca ni[te cheeseburgeri. Evident, oamenii care iau medicamente [i vor putea reveni mai repede, ceea ce, n combina]ie cu suplimentele, produce mai mul]i mu[chi [i , n consecin]`, un metabolism mai activ. CORY EVERSON. De 6 ori Ms. Olympia, joac` n Gotta Sweat: Antrenament n circuit. A[a mi-am sub]iat corpul dup` ce m-am retras din culturismul competi]ional [i este programul pe care l folosesc pentru a-mi men]ie condi]ia la ora actual`. 25 de minute, 3 zile pe s`pt`m~n`, asta e tot. O or` ar fi mult prea mult. C~nd mi permite timpul, mi place s` trec [i la al patrulea antrenament. Ideea este s` te mi[ti n continuu - nu m` opresc p~n` nu mi se termin` timpul. M` limitez la exerci]ii de baz`, folosind at~t greut`]i, c~t [i aparate [i efectuez n general 8-12 repet`ri pe set, lucr~nd partea superioar` a corpului ntr-o zi [i partea inferioar` n urm`toarea zi. De asemenea, merg foarte mult pe jos, alerg~nd prin zone mai dificile pe dealurile din jurul casei mele. C~nd am nevoie de o pauz` pentru o [edin]` foto sau un nou episod din Gotta Sweat, sar peste antrenamentul cu greut`]i, efectu~ndu-mi antrenamentul n circuit n ziua urm`toare.

mu[chiul ce se afl` sub mu[chiul biceps [i care se nume[te biceps brahial. La acest exerci]iu fac 8-10 repet`ri pe serie. Ultimul exerci]iu este: extensii pentru tricep[i la cablu din st~nd n picioare. Pentru aceasta folosesc un m~ner drept. Acesta este exerci]iul meu favorit pentru

dup` Musclemag

LONIE TEPPER. Profesor de educa]ie fizic` cu o experien]` de 23 de ani la nivel liceal [i universitar: Mai nt~i, trebuie s` schimb`m terminologia, de la pierdere n greutate la pierdere n gr`sime. C~t despre cel mai bun mod de a folosi antrenamentul pentru a realiza acest lucru, nu exist` metoda cea mai bun`, din cauza diferen]elor genetice dintre indivizi. n trecut, pentru pierderea n gr`sime, se recomanda o combina]ie ntre un program de aerobic [i modificarea dietei. Antrenamentul cu greut`]i nu era folosit, deoarece este o activiate anaerob` - nu se ard prea multe calorii ridic~nd greut`]i. Acum [tim c` tr`g~nd de fiare ]i po]i construi ]esutul muscular, care duce la cre[terea metabolismului de baz`. Ast`zi, chiar [i Colegiul American de Medicin` Sportiv` recomand` antrenamentul cu greut`]i ca parte a regimului de sl`bit. C~t de mult trebuie s` te antrenezi depinde de determinan]ii genetici, dar oricine poate beneficia incluz~nd antrenamentul cu greut`]i n cadrul

R IS

.R

Ex t e ns i i la c a b lu

tricep[i [i fac 3-4 serii a c~te 6-10 repet`ri. Dar acesta nu este totul pentru bra]e. Urmeaz` 2 serii de flexii cu bara pentru antebra]e intercalate cu 2 serii de extensii tot pentru antebra]e. Cred c` principalul avantaj al acestei metode de antrenament este faptul c` dup` primul exerci]iu pentru bicep[i urmeaz` pentru ace[tia o pauz`, timp n care lucrez tricep[ii [i deci ei au timp s` se refac` [i n acest fel pot lucra cu greut`]i mai mari la al doilea exerci]iu [i tot a[a [i la al treilea [i al patrulea exerci]iu. Desigur c`, oric~t de tare te antrenezi oric~t de bun este programul t`u de antrenament, nu o s` faci nici un progres dac` nu m`n~nci corespunz`tor cu efortul depus [i cu obiectivele pe care le ai. Astfel eu consum cam 5000 de calorii pe zi mp`r]ite n 6 mese. M`n~nc o gr`mad` de carne de cal care este mai slab` dec~t cea de vac` [i desigur [i albu[uri de ou`, pe[te, curcan, piept de pui cu cartofi sau orez plus vegetale. ncerca]i acest program. Sunt sigur c` rezultatele v` vor face ferici]i. Eu, cu siguran]`, sunt.

Exper]ii r`spund :
Care este cea mai bun` metod` de a folosi antrenamentul cu greutate pentru a sc`dea \n greutate?
unui regim de sl`bit. Tind s` fiu de acord cu ultimele recomand`ri ale CAMS privind un antrenament care s` vizeze ntregul corp, de 2 ori pe s`pt`m~n`, cu 3 seturi a c~te 12 repet`ri. Ar trebui s` fie suficient dac` te antrenezi destul de intens. A[ ad`uga 35 zile de antrenament cardiovascular, 20-60 de minute [edin]a. C~t despre diet`, din nefericire - sau din fericire, depide dup` cine te iei - genetica are rol major. De exemplu, unii oameni au mai multe celule de gr`sime dec~t al]ii. De aceea po]i vedea tipi ca Flex Wheeler [i Chris Cormier m~nc~nd cheC o ry E ve r s on

T O

U LT

dup` IRONMAN

24 CULTURISM

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

CULTURISM 25
de lichide consumate. n perioada f`r` sare trebuie s` fii atent c` sunt alimente bogate n sodiu (sare-clorur` de sodiu-) astfel ]elina, lactatele [i apa mineral` etc. trebuie evitate. Baft` la concurs!

Culturist inventator D
e c~te ori un culturist str`in sau rom~n are succes ntr-un alt domeniu dec~t sportul I prezent`m realiz`rile m~ndrindu-ne c` unul de-al nostru a reu[it ceva deosebit, fie c` este vorba de un rol ntr-un film, ob]inerea de contracte de publicitate, deschiderea unei s`li personale, apari]ia n clipuri muzicale sau chiar realiz`ri n plan social cum ar fi: ntemeierea unei familii, na[terea unui copil etc. De data aceasta semnal`m ob]inerea unui brevet de inventator pentru un aparat de culturism de c`tre Florin Uceanu. De parc` nu i-ar fi ajuns c` are dou` rubrici permanente n revista noastr` de aproape 10 ani, c` a scris o carte despre antrenament [i o bro[ur` despre suplimente nutritive, c` are o gr`mad` de titluri de campion na]ional, c` a participat la numeroase emisiuni TV despre culturism, c` a ap`rut ntrun clip muzical etc. S` mai zic` cineva acum despre culturi[ti c` sunt numai mu[chi f`r` creier c~nd se [tie c`, pentru a fi inventator, trebuie s` ai un coeficient de inteligen]` peste medie cu cel pu]in 10 puncte (90 este media, iar inventatorii au cel pu]in 100 pe scala coeficientului de inteligen]`). Aparatul n cauz` este destinat antren`rii mu[chilor bicep[i [i prezint` ca noutate absolut` pe plan mondial faptul c` mi[carea de flexie este combinat` [i cu cea de supina]ie n acela[i timp. Astfel chiar [i un ncep`tor este obligat de aparat s` fac` mi[carea corect` chiar dac` el habar nu are de a[a ceva. n esen]`, aparatul imit` exerci]iul flexia antebra]elor pe bra]e cu gantere din [ez~nd pe scaun.

R IS

Din c~te [tim noi, Florin este singurul campion na]ional care a ob]inut [i brevet de inventator. I nu ne referim aici doar la culturism ci la toate sporturile din Rom~nia. De altfel el este [i printre pu]inii care a scris o carte n domeniul lor de activitate. Astfel revista noastr` devine singura revist` din Rom~nia care are un asemenea campion n colectivul de redac]ie, iar o revist`, se [tie, este la fel de bun` ca [i oamenii care o scriu. Cristian Dulgheru

Constantin Adrian Cristian - Foc[ani


R: Cu o lun` naintea zonalelor, ]i recomand din lista trimis` de tine Creatin Rapid Mass, apoi treci pe Max Protein 90 % sau Super Prot-R 90 [i ia [i creatin` separat plus Complex-R. I Amino-R ar fi de asemeni bun mai ales n ultima lun`, dar nu n cantit`]iIe sugerate de tine ci mult mai pu]in dac` iei Super Prot-R 90. R: Pentru a ie[i n eviden]` cu separarea ta n fa]a unor concuren]i mai masivi, va trebui s` ai grij` cu ce vopsea te dai c`ci unele astup` [i s`

stai pe toat` durata apari]iei pe scen` ncordat n special la coapse, abdomen [i spate. Asta este o treab` foarte grea ba chiar epuizant` a[a c` ar fi bine s` exersezi n oglind` dou` s`pt`m~ni nainte de concurs pentru a c`p`ta experien]`. De asemeni, pentru a pune n eviden]` separarea muscular` [i fibrarea trebuie s` diminuezi la minim at~t stratul de gr`sime dar [i apa de sub piele. Apa de sub piele este redus` de urm`torul protocol: cu 6 zile nainte de concurs m`re[ti pu]in cantitatea de sare consumat`. Faci asta timp de 3 zile iar apoi cu 3 zile nainte de concurs sco]i sarea complet din alimenta]ie. Cu 48 de ore nainte de concurs reduci de asemeni cantitatea

.R
Fe l i c i a [ i P e t r i [ o r Po p a

B`jenaru Florin Bucure[ti


R: Am o propunere mai interesant` pentru tine [i prietenii t`i: veni]i la primul concurs din Bucure[ti cu un aparat foto (cam peste 2 luni) [i vom face poze mpreun` n spatele scenei dup` ce m` voi nc`lzi pentru concurs.

Mihai Rad Cluj Napoca


R: Rapid Mass este un produs bun, dar f`r` un antrenament dur cu greut`]i mari, axat n special pe exerci]ii de baz`, f`r` o alimenta]ie bogat`,axat` n special pe carne, br~nz`, lapte, ou`, pe[te, fasole uscat`, ca surse de proteine, [i cartofi, paste f`inoase, orez, fructe etc. ca surse de carbohidra]i [i f`r` odihn` suficient` nu ve]i reu[i s` cre[te]i probabil dec~t n prima lun`. Dac` ns` asigura]i toate cele de mai sus, pute]i spera la v~rsta dumneavoastr` la o cre[tere sus]inut` timp de un an sau chiar mai mult. R: Naposimul nu este supliment alimentar. Este un medicament creat pentru oameni bolnavi sau b`tr~ni. El intr` n categoria substan]elor dopante pentru c` are n compozi]ie un steroid anabolizant [i este interzis sportivilor. Cei ce l folosesc ob]in rezultate, dar sufer` [i efecte secundare negative.

T O
F l or i n U c e a n u [i f i i ca s a C ri s t i n a

U LT

CULTURISM

www.culturism.freeservers.com

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

CULTURISM 27

B. Ioan Constantin Jud Dolj


: Florine, te rog s`-mi trimi]i steroizi anabolizan]i c` am luat toate vitaminele din farmacie [i toate proteinele de la revist` [i nu am dat nici un rezultat. tiu c` au efecte secundare [i c` atac` poten]a, dar pentru mine nu mai nseamn` nimic important. Vreau s` ajung culturist de valoare c` am 25 de ani [i fac de la 18 ani [i nam realizat nimic p~n` n ziua de azi. R: Te n[eli! Nu am steroizi anabolizan]i [i deci nu ]i voi trimite.

T O

Bota Ovidiu Pompiliu Hunedoara

R: M` bucur c` e[ti pe deplin satisf`cut de r`spunsurile pe care ]i le-am dat la scrisoarea precedent` [i c` ai luat 7 kg n 3 luni. Sper s` fi la fel de satisf`cut [i acum. R: Mega Mass plus Amino 2700 reprezint` o combina]ie foarte bun` pentru tine. R: Este adev`rat c` nu prea suntem prezen]i la TV [i ceva

trebuie f`cut pentru asta, dar s` nu uit`m c` pe pia]a rom~neasc` sunt 3 reviste dedicate exclusiv culturismului. Ce sport mai beneficiaz` de a[a ceva? V` spun eu : nici unul, cu excep]ia fotbalului c`ruia I sunt dedicate ziare ntregi [i emisiuni de [tiri n fiecare zi. R: Greut`]i mari nseamn` greut`]i cu care tu po]i face maxim 4-6 repet`ri singur urmate eventual de 2-3 repet`ri efectuate cu ajutorul unui partener. tiu c` unii sunt ajuta]i dup` prima repetare - dac` ar face asta ocazional ar fi Ok- dar la ei este ceva permanent [i asta este contraproductiv R: Ai febr` muscular` dup` fiecare antrenament? Asta este bine.

U LT

n plus risc` s` fie prin[i la controalele doping ce se efectueaz` uneori la concursuri [i s` fie suspenda]i pe o perioad` de 2 ani. R: Suplimentele nutritive nu sunt considerate dopaj, n fond este vorba de alimente concentrate [i se pot folosi tot timpul anului f`r` a avea efecte secundare negative. Folosirea lor naintea concursurilor, de obicei, se intensific`. R: Eu practic culturismul de 21 de ani [i la nceput nu foloseam nici un fel de suplimente nutritive pentru c` nu se g`seau n Rom~nia. Prima cutie de proteine am folosit-o cam dup` 2 ani. Acum folosesc produsele firmei Universal care m` sponsorizeaz` de vreo 5 ani. G~ndind retrospectiv cred c` a[ fi ob]inut rezultate mult mai bune dac` ace[ti sponsori ar fi ap`rut c~nd aveam 17-18 ani. Dar asta este! R: n cartea Culturism de performan]` g`si]i datele mele antropometrice din perioada c~nd am nceput.

Pe de alt` parte, am mai scris [i cu alte ocazii c` eu lupt pentru un culturism curat, natural, iar revista noastr` nu vinde dec~t produse care nu v` pot face r`u, a[a c` scrisoarea dumneavoastr` patetic` [i-a gre[it ]inta. Trebuia s` o trimite]i la altcineva. N-am idee la cine pentru c` nu m` nv~rt n cercul celor care folosesc sau comercializeaz` steroizi anabolizan]i. Nu pot s` v` ajut nici n privin]a ob]inerii de rezultate pe cale natural` pentru c` nu mi-a]i trimis nici un fel de date care s` m` ajute s` identific problema care te opre[te s` progresezi. Pe de alt` parte, trebuie s` n]elegi c` nu to]i sunt f`cu]i pentru a fi campioni, iar dac` ajungi campion asta nu nseamn` c` e[ti un om realizat n via]`. n primul r~nd c` premiile nu sunt prea mari ca s` po]i tr`i decent din ele, cel pu]in n Rom~nia, iar n via]` trebuie s` ai ]eluri mai importante precum: cariera profesional`, familia etc. p`str~nd sportul ca pe un hobby. n concluzie, nu se merit` s`]i distrugi s`n`tatea pentru ceva care este posibil s` nu se realizeze nici cu steroizi anabolizan]i.

Constantin Robert Buz`u


R: Dorian Yates recomand` acela[i lucru n cazul unui dezechilibru ntre for]a membrelor: lucrul cu gantere. Astfel ve]i fi obligat s` mi[ca]i greut`]i egale cu ambele bra]e. R: Nivelul la care au ajuns profesioni[tii n ziua de azi este foarte greu de atins f`r` steroizi anabolizan]i, dar la noi n ]ar` se poate nc` ob]ine un loc n primii trei la campionatele na]ionale f`r` a folosi steroizi. Problema este c` se avanseaz` rapid spre vremurile c~nd acest lucru nu va mai fi posibil din cauza faptului c` federa]ia nu face controale antidoping. Eu am reu[it s` c~[tig 5 concursuri anul trecut, dar, n ritmul n care apar peste noapte tineri gigantici care este clar c` sunt plini de steroizi anabolizan]i, nu [tiu dac` anul acesta voi mai reu[i acelea[i performan]e. Din fericire ns` cea mai mare parte a carierei mele sportive s-a desf`[urat pe vremea c~nd - dac` aveai un genetic bun- puteai s` ie[i camp i o n na]ional f`r` steroizi.

R: Deocamdat` n culturismul profesionist se face control doar la diuretice [i nu exist` nc` semne c` urmeaz` s` se schimbe ceva.

M i rc e a S ib ic ea n u

R IS

.R

C.S. - Satu Mare


R: Nu trebuie s` te antrenezi mai mult atunci c~nd iei creatin`, iar mai intens nu v`d cum din moment ce teoretic te antrenezi deja la intensitate maxim` sau cel pu]in a[a ncerc`m s` facem to]i. For]eaz` ini]ial cre[terea num`rului de repet`ri cu greut`]ile folosite acum [i apoi for]eaz` m`rirea greut`]ilor. R: Nu cunosc am`nunte n leg`tur` cu schimbarea afirma]iilor din reclame. A fost probabil dorin]a importatorului [i nu este problema revistei. R: Dintre cele 2, Natural Sterol are efect mai puternic.

Lu c i a n P a n t ea

Danny Timi[oara
R: Antrenamentele pentru mas` pot fi f`cute n paralel cu un regim mai strict - n cazul endomorfilor - [i este posibil s` progresa]i f`r` s` v` ngr`[a]i. R: Fiecare produc`tor sau importator hot`r`[te singur ce scrie n reclama produselor sale. ntr-adev`r cele dou` produse sunt similare chiar dac` reclamele difer`. ns` nu pot eu comenta asta.

R: Complex-R [i Creatin` Monohidrat sunt produse bune at~t n programele pentru mas` c~t [i n cele pentru sl`bire. Primul pentru c` asigur` vitaminele [i mineralele, iar cel de-al doilea pentru c` m`re[te rezisten]a la efort necesar` n ambele cazuri.

Pantea Daniel Vasile Jud. Alba


R: Sigur c` pute]i s` v` asigura]i cantitatea de proteine necesar` strict din alimente (br~nz`, lapte, ou`, fasole, pe[te, pui, vit`, porc), f`r` a folosi suplimente alimentare bogate n proteine numai s` le ave]i n cantit`]i suficiente.

S e b a st i an V ` su ]

28 CULTURISM

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

PROBLEME MEDICALE I MEDICAMENTE


D r. An ca-I leana G UR U
intens capsula se contract` [i arunc` n circula]ie o cantitate mare de s~nge. Aceast` contrac]ie a capsulei splinei este dureroas`. Ecografia arat` modific`rile organice, adic` structurale ale organelor; ceea ce ai p`]it tu nu se poate eviden]ia la ecograf. ]i recomand calmante, antispastice cum ar fi scobutil, lizadon, papaverin` n perioada dureroas` [i concomitent reducerea efortului fizic.

revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

CULTURISM 29
Nu sunt de acord cu consumul suplimentar de proteine (dac` alimenta]ia ta este suficient`) n condi]iile n care nu faci efort fizic. Alimenta]ia n exces poate s` duc` ea singur` la ngr`[are [i mboln`vire.

M. Constantin Ilie Vatra Dornei, Suceava


Po]i practica exerci]ii de culturism pentru dezvoltare general`, asociind n acela[i timp exerci]iile de alergare pentru cre[terea condi]iei fizice generale (mai ales dac` vrei s` te prezin]i la examen la [coala militar`). Exerci]iile de culturism pot stopa cre[terea, dac` sunt f`cute exagerat, dup` un program neadecvat [i f`r` a avea grij` de refacerea post efort. n condi]iile n care nu ai nceput nc` s` execu]i program de dezvoltare fizic`, nu este indicat s` consumi concentrate proteice. Aceasta reprezint` un supliment la efort. Anabolizante nu sunt recomandate, mai ales n perioada de cre[tere - reduc [ansa de cre[tere statural`. ]i recomand s` ncepi s`-]i mbun`t`]e[ti condi]ia fizic` prin exerci]ii de alergare; dac` le efectuezi progresiv de

2-3 ori pe s`pt`m~n` va disp`rea contractura abdominal` hepatic` din partea dreapt` a abdomenului, pe care o acuzi.

Ilie Lauren]iu Bucure[ti


n leg`tur` cu programul pe care ai inten]ia s`-l execu]i, consider c` 5 antrenamente pe s`pt`m~n`, de 1-2 ore fiecare, reprezint` un efort prea mare. Pentru a progresa, organismul trebuie s` aib` [I timpul necesar de refacere post efort. Consider c` trei antrenamente pe s`pt`m~n` sunt suficiente pentru tine. Pentru sl`bire se poate administra L-Carnitina (un supliment care nu are contraindica]ii), cu 30 minute naintea antrenamentului aerob. Pentru evitarea for]`rii scoliozei este necesar s` faci exerci]ii specifice pentru tonifierea abdominal` [I paravertebral`. Evolu]ia miopiei trebuie controlat` cel pu]in o dat` pe an.

Dobre Daniel - Turnu M`gurele


]i recomand s` ncerci s` vii la o consulta]ie la Bucure[ti. Aceast` consulta]ie va evalua ntinderea leziunii tale [i poate s`-]i ofere indica]ii pentru o recuperare corect` [i rapid`. Entorsele de genunchi recidivate nevindecate au mare poten]ial de cronicizare cu reducerea stabilit`]ii genunchiului.

Cioroiu Bogdan - Br`ila


n leg`tur` cu m`surarea staturii ]i atrag aten]ia c`, ntradev`r, diminea]a structura este mai mare (dup` odihna de noapte), iar seara structura poate s` scad` (chiar cu 3 cm) prin tasarea cartilajelor [i discurilor intervertebrale. Aceasta este o comportare normal`, este evident c` ]esuturile tale au o elasticitate bun` (semn de tinere]e), iar structura se va stabiliza dup` v~rsta de 20 de ani. Oricum, ai o statur` frumoas`, la peste 180 cm. n leg`tur` cu durerea de la nivelul bicepsului brahial, probabil c` a fost generat` de un efort exagerat. ]i recomand baie cald`, masaj cu unguent tip fenilbutazon` [i menajare la exerci]iile care suprasolicit` bra]ul.

.R

Teodorescu George Bucure[ti


Exerci]iile de abdomen sunt necesare pentru men]inerea echilibrului abdomen-spate. Tu, probabil c` ai exagerat cu nc`rc`tura [i astfel a ap`rut accidentul. Peretele abdominal este destul de rezistent la efort, dar o leziune abdominal` se vindec` foarte greu [i trebuie mult` r`bdare pentru c` cicatrizarea se face n mai multe planuri musculare [i poate dura de la 6 luni la 1 an. Oricum, cicatricea poate r`m~ne sensibil` la frig [i la manevrele de ntindere. Fiind bucure[tean, ai putea veni la o consulta]ie.

B`daru Gheorghe Vaslui

Popescu Mihai Suceava


Cred c` ]I-am mai r`spuns odat`. Splina este un rezervor de s~nge - n cazul unui efort

T O

Pentru simptomele despre care mi-ai scris, este necesar s` faci un consult la medicul urolog din policlinica jude]ean`. Tratamentul cu medicamente asem`n`toare celor pe care le-ai folosit tu, are multe efecte secundare, nedorite, mai ales la v~rsta de 16 ani.

Dani S. Timi[oara

Mi-a]i scris pentru a solicita program de sl`bire. Eu consider ca cele c~teva kilograme pe care le ave]i n plus nu justific` elaborarea unui program special; v-a[ recomanda, mai mult` aten]ie la ceea ce m~nca]i [i anume: un program corect cu 3-4 mese pe zi, reduse cantitativ, cu mic dejun obligatoriu [i cu alimente bogate n proteine (carne, br~nz`, ou`, lapte). V` recomand reducerea dulciurilor [i f`inoaselor. n privin]a exerci]iului fizic pute]i ncerca alergarea de durat` de 15-20 minute sau mersul vioi pe jos. Dac` lucrurile nu se amelioreaz`, scrie]i-mi [i v` trimit programul.

U LT

Berculean Maria Mihaela Vicovu de Sus, Suceava Bece Monica Com. Ru[i Mun]I, Mure[

Faptul c` ai nceput s` practici exerci]ii de culturism este o dovad` a faptului c` te sim]i bine. n privin]a recuper`rii, ]i recomand continuarea exerci]iilor pentru mers at~t cu piciorul drept c~t [i cu cel st~ng. De ce nu po]i merge pe v~rfuri cu piciorul drept? Nu cumva este [i o problem` la nivelul tendonului achilian? Faci exerci]ii de culturism pentru dezvoltarea gambelor? i-ai m`surat perimetrele coapselor [i gambelor n relaxare [i n contrac]ie pe mu[chiul rece [i pe mu[chiul nc`lzit? Ai luat tratament cu cantit`]i mari de vitamina B1 [i vitamina E pentru refacere nervoas` [i muscular`? I-ai f`cut un examen de conducere nervoas` la clinica de neurologie? A[tept ve[ti de la tine, r`spunsuri la toate aceste ntreb`ri [i afirm c` recuperarea se poate face dac` te folose[ti de toate mijloacele de refacere existente.

R IS

P le s t i ci Va si l e O rav i] a

L e a fu Va l e nt i n B ucu re [t i

Ci ob a nu Pe t ri [or Pi t e [ ti

pute]i procura urm`toarele patru lucr`ri: cartea Culturism de performan]`, autor Florin Uceanu suplimentele revistei: 100 exerci]ii de culturism Din secretele campionilor Alimenta]ie [i suplimenta]ie \n culturism

G.T. GYM BUCURETI


Str . Valer ian Pre sc ure a 26 Te le fon: 4 11. 52 .09

R IS

C u n u ma i 9 0 0 0 l e i

Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) l~ng` turnul de para[utism telefon: 092.697.522 antrenor Dan Enu]`

CSS 5 - Bucure[ti

SC PROSPORT BAIA MARE, str. Alexandru Odobescu 1/17 execut` aparatur` pentru s`li de for]`, b`ri olimpice 50, 2200 mm lungime, discuri de cauciuc 30, 50. Tel: 062/21.64.34 Sl`nicean Vasile sau Mure[an Andrei; 092.39.66.97 V~nd multifunc]ionale, schi]e tehnice, discuri, bare populare, m~nere, gantere, [i alte accesorii. Tel.: 069/222.821

Ofert` special`

S`li de culturism

.R

Este produs de Centrul de Cercet`ri pentru Tehnologii Ecologice Spirulina are \n compozi]ie Cyano-bacterii Spirulina platensis, un organism unicelular care are influen]e binef`c`toare asupra organismului, [i calciu natural. Acest produs are urm`toarele calit`]i: \mpiedic` formarea acidului lactic \n mu[chi, conferind astfel o mai mare rezisten]` la efort, [i, implicit, o mai mare energie la

antrenament. Principalul efect al acestui produs este sporirea energiei [i m`rirea tonusului musculaturii. Contribuie la cre[terea masei musculare, la men]inerea unui organism t~n`r, la catifelarea pielii [i la ridicarea calit`]ii p`rului. Produsul este natural [i nu are nici o contraindica]ie. Con]ine: proteine 60%, lipide 5%, glucide 20%, vitamine [i minerale.

Se administreaz` dou`-trei capsule de trei ori pe zi. La sportivi se poate dubla doza. Pe pia]a occidental` pre]ul a 100 de capsule este 15 dolari. V` oferim produsul Spirulina \n flacoane a 50 de capsule la extraordinarul pre] de numai 45.000 lei, inclusiv taxele po[tale. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau prin scrisori

S p i ru l i n a

MIC PUBLICITATE
V~nd videocasetele Mr. Olympia 97, Blood and Guts cu Dorian Yates; To the extreme cu Shawn Ray; Mr. Olimpia 98; Antrenamentul lui Ronnie Coleman la pre]ul de 70.000 lei/buc. Comenzi la telefon 092.626.944 V~nd hanorace negre cu fermoar pe piept, cu sau f`r` guler dublu, imprimeu pe spate (bodybuilding [i desen). Hanorac clasic: 90.000 lei; hanorac cu guler dublu: 100.000 lei Adresa: Tudorache V. O. P. 6. T~rgovi[te jud. D~mbovi]a cod 0200. Tel.: 092.260.308
Bucure[ti, os. Olteni]ei, nr. 13, sector 4 (la intrarea \n Parcul Tineretului, la terenurile de tenis) Zilnic \ntre orele 09.00 - 21.00; s~mb`ta [i duminica 10.00 - 14.00 (Vii c~nd vrei) Rela]ii la tel.: 092.54.30.77

La magazinul

KETTLER
din Bucure[ti, calea Mo[ilor 292, g`si]i o gam` larg` de aparate [i accesorii pentru practicarea culturismului [i fitnesului [i suplimente nutritive. tel. 01/2102280

Stadionul T inere tului culturism [i ae robic, re duce re pentru studen]i. Te lefon 65 0. 91. 21 Z ona bd. 1 Mai - Parc ul Cire [arii; te l. : 0 94. 80. 99 .68 ; antr enor Ale xandr u Cos tache

TORA CLUB

LICEUL AUREL VLAICU

(l~ng` metrou Sem`n`toarea), toat` gama suplimentelor nutritive UNIVERSAL [i REDIS, [i alte accesorii pentru practicarea culturismului. Program zilnic: 11-17, s~mb`ta: 11-14
Vindem pentru practicarea culturismului tricouri, pantaloni, fond de ten, produse nutritive, bare olimpice MNUI DE ANTRENAMENT CENTURI DE PIELE Comenzi prin telefon: 062/220614; 0945100 06; 094828833

IDM Regie, stand G 17,

n Bucure[ti, la

Str. Alex andru Obre ja 3A ([ c oala nr. 1 94 ), B ucure [ ti, se ctor 4 . Antre nor: pr of. Cr is tian Ne agu Te l. : 6 84. 93 .21 ; 09 2. 76. 23 .40
( progr am di mi nea] a [ i dup`-am iaz a)

U LT

CHRIS GYM

V~nd la pre] avantajos cadru culisant, b`nci de \mpins reglabile (3 buc), helcometre (2 buc), pres` picioare, banc` Scott, 1000 kg discuri de la 2 la 30 kg [i b`ri clasice, 450 kg gantere de la 2 la 31 kg. Tel.: 044/280405, orele 18-20. BODY SHOP - Linie de nutri]ie sportiv`: Peste 100 tipuri de produse [i 4 ani de experien]`. Echipament, m`nu[i, centuri etc. Bra[ov, bd. G`rii nr 1. Tel: 094.513.810, antrenor - Ovidiu Mezdrea. V~nd Creatin`, Glutamin`, Adrostene, Animal Stach. Tel.: 092.876.311 V~nd bar` popular` [i set discuri originale Weider, dou` m~nere gantere Weider, toate complet nichelate - 250$. Tel.: 092.76.23.40 V~nd la pre] avantajos aparatur` complet` modern` de culturism, inclusiv b`ri drepte, bar` Z, discuri de la 3 la 25 kg, gantere de la 5 la 25 kg. Rela]ii la tel.: 046/219367, orele 18-20. V~nd bare olimpice, discuri cauciucate,aparate [i accesorii. Comenzi [i informa]ii la tel.: 094.70.53.44

HIEROMAT FITNESS STUDIO


Calea Cr~nga[i nr.6, Bucure[ti

Cei care d oresc s ` se a bo neze l a revis ta Cul tu rism p ot con tra cta ab on am ent e la ori care o fi ciu p o[ ta l, p~ n` pe d at a d e 15 a fi ec`rei lu ni . Fac em p reciza rea c` pu bl ic a] ia este \ nsc ris` \n Cat al og ul Presei I nt erne la poz i] ia 4025. Da c` d ori ]i v` p ut e]i ab on a d irect la reda c]i e, tri mi ]~ nd u n m an da t p o[t al cu su ma de 30.000 l ei p ent ru [a se a pa ri ] ii s au 60.000 lei pen t ru 12 ap ari ]i i.

Abonamente

To]i cei care doresc numerele din urm` ale revistei noastre le pot procura trimi]~nd pe adresa redac]iei un mandat po[tal cu suma de 4.000 lei pentru fiecare revist` solicitat`. Redac]ia mai dispune de numerele: 29, de la 32 la 46, de la 48 la 53, de la 55 la 79, de la 81 la 100. OFERT EXCEPIONAL Pute]i ob]ine toate revistele enumerate mai sus la pre]ul de numai 65.000 lei

T O

P arc ul Tiner etului, Re ghin; tel: 094 .5 91. 97 5 Str. C ioc`ne [ti nr.1 (z ona - metrou Ap`r`torii P atriei). Antre nor: Mirc ea P~rjol. T el.: 68 4.9 2.1 0

POWER SEBASTIANO-GYM SAMSON GYM

Put e]i pro cu ra nu merel e: 1, 2, 3, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 32 p l` ti nd nu ma i 7.000 l ei la pri mi rea co let ul ui . Rev ist ele v ` pa rvi n \ n t re i-p at ru zi l e de c~ nd pri mi m cererea , care se po at e fa ce \ n scri s sau tel ef on ic.

Dac` nu de]ine]i colec]ia revistei "Condi]ia fizic`", v` facem o ofert` avantajoas`:

SALA SPORTURILOR DACIA BUZU


Antrenor : S`nde l M~ndr u]`

Do ri ] i o s a l` cu do t ` ri c om p le t e?
O g`si]i \n Bucure[ti, sta]ia de metrou Groz`ve[ti (cap`tul \nchis al sta]iei), cu posibilit`]i de antrenare la culturism [i fitness. Program zilnic 10-20; s~mb`ta 10-15 (vii c~nd vrei, stai c~t vrei). Rela]ii la telefon: 686.00.23 - dup` ora 20

NOU

O nou` sal` de culturism [i fitness. Dotare complet` [i condi]ii deosebite. Str. Valerian Prescurea nr. 26
(l~ng` Complexul de S`n`tate Budapesta).

G.T. GYM

Editura Redis Co str. Constructorului 5, bl. 16, sc. A, ap. 8, et. 1 Buftea, jud. Ilfov, cod 78910 Tel.: 01/792.25.54; 792.24.98; 094.63.22.94; 092.24.47.83; 094.32.46.45 Colectiv de redac]ie: Florin Uceanu, Gabriel Bodean, Anca Gur`u, erban Damian, Virgil Buruian`, Cristian Neagu, Paul Dumea, Constantin Ionescu (corespondent SUA) Foto: Viorel Dulgheru, Dorel Florea Pretip`rire: Dana Kolesnicov CAT Press srl - tel.092.831.011 www.catpress.freeservers.com

Telefon: 411.52.09, 092.76.50.82 antrenor George T`nase

.R U LT U R IS
un

CONNUTUL AMINOACIZILOR / PORIE (4 TABLETE)


144 mg 178 mg 218 mg 331 mg 296 mg 98 mg 174 mg 63 mg 256 mg 249 mg 12 mg 70 mg 766 mg 361 mg 107 mg 216 mg 227 mg

L-ARGININ L-FENILALANIN L-IZOLEUCIN L-LEUCIN L-LIZIN L-METIONIN L-TREONIN L- TRIPTOFAN L-VALIN Acid L-ASPARTIC L-CISTIN L-GLICIN Acid L-GLUTAMIC L-PROLIN L-HISTIDIN L-SERIN L-TIROZIN
Aminoacizi esen]iali

T O

produs

Este un produs de calitate superioar`, natural, cu un procent [i raport optim de aminoacizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet` [i este asimilat total. Formula produsului asigur` un echilibru stabilt [tiin]ific pentru a avea o cre[tere muscular` optim` [i o recuperare rapid` dup` antrenament. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[te gr`simile pentru energie. Nu con]ine zaharuri [i gr`simi. Este 100% natural din lapte. Se recomand` servirea unei por]ii a c~te 4 tablete de trei ori pe zi, din care una, imediat dup` antrenament. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele.

Editura Redis Co.

Pre]ul revistei: 4.900 lei

S-ar putea să vă placă și