Sunteți pe pagina 1din 8
CURIERUL de Sud Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 1 CURIERUL de Sud Ziarul care
CURIERUL de Sud
Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11
1
CURIERUL de Sud
Ziarul
care
te
reprezintă!
Săptămânal independent de informaţii şi opinii
Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11
Preţul: 3 lei
Uniţi prin limbă, cultură, civilizaţie Simpozionul Internațional „Românii din afa - ra granițelor țării, ajuns
Uniţi prin limbă, cultură, civilizaţie Simpozionul Internațional „Românii din afa - ra granițelor țării, ajuns

Uniţi prin limbă, cultură, civilizaţie

Uniţi prin limbă, cultură, civilizaţie Simpozionul Internațional „Românii din afa - ra granițelor țării, ajuns
Uniţi prin limbă, cultură, civilizaţie Simpozionul Internațional „Românii din afa - ra granițelor țării, ajuns
Uniţi prin limbă, cultură, civilizaţie Simpozionul Internațional „Românii din afa - ra granițelor țării, ajuns

Simpozionul Internațional „Românii din afa- ra granițelor țării, ajuns la cea de-a 13 ediție, a adunat în sala de conferințe a Universității de Stat „B.P.Hasdeu” doctori-cercetători, profesori universitari din mai multe orașe de pe ambele maluri ale Prutului.

doctori-cercetători, profesori universitari din mai multe orașe de pe ambele maluri ale Prutului. pag. 2

pag. 2

Onorează limba naţiei tale
Onorează limba naţiei tale

Onorează limba naţiei tale

Onorează limba naţiei tale
 

pag. 3

Onorează limba naţiei tale   pag. 3 Euroclub United European Cahul Youth la pag. 3  
Euroclub United European Cahul Youth la pag. 3

Euroclub

Euroclub United European Cahul Youth la pag. 3
Euroclub United European Cahul Youth la pag. 3
Euroclub United European Cahul Youth la pag. 3

United

European

Euroclub United European Cahul Youth la pag. 3
Euroclub United European Cahul Youth la pag. 3
Euroclub United European Cahul Youth la pag. 3

Cahul

Euroclub United European Cahul Youth la pag. 3
Euroclub United European Cahul Youth la pag. 3

Youth la

Euroclub United European Cahul Youth la pag. 3

pag. 3

 
 

Scheletul

mastodontului de

Colibaşi a fost scos lumină

la

la

Scheletul mastodontului de Colibaşi a fost scos lumină la la pag. 2
Scheletul mastodontului de Colibaşi a fost scos lumină la la pag. 2
Scheletul mastodontului de Colibaşi a fost scos lumină la la pag. 2
Scheletul mastodontului de Colibaşi a fost scos lumină la la pag. 2

pag. 2

Studenţii nu vor parcare în Piaţa Independenţei Mai mulţi tineri, majoritatea studenţi ai Universităţii de
Studenţii nu
vor parcare în Piaţa
Independenţei
Mai mulţi tineri, majoritatea studenţi ai Universităţii de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, au organizat, mier-
curi, o acţiune de protest împotriva deciziei autorităţilor oră-
şeneşti de a transforma Piaţa Independenţei din centrul ora-
şului în parcare cu plată.
pag. 4
Zilele tineretului la Cahul În perioada 6-13 noiembrie, la Cahul s-au desfăşurat Zilele Ti -
Zilele tineretului la Cahul În perioada 6-13 noiembrie, la Cahul s-au desfăşurat Zilele Ti -
Zilele tineretului la Cahul În perioada 6-13 noiembrie, la Cahul s-au desfăşurat Zilele Ti -
Zilele tineretului la Cahul În perioada 6-13 noiembrie, la Cahul s-au desfăşurat Zilele Ti -

Zilele tineretului la Cahul

Zilele tineretului la Cahul În perioada 6-13 noiembrie, la Cahul s-au desfăşurat Zilele Ti - neretului.

În perioada 6-13 noiembrie, la Cahul s-au desfăşurat Zilele Ti- neretului. Cu această ocazie au fost organizate mai multe ac- ţiuni sportive şi culturale destinate tinerilor. Evenimentele au fost organizate de Centrul de Tineret şi Dezvoltare a Sportului în colaborare cu Secţia Cultură a Consiliului Raional, Primăria oraşului Cahul, instituţiile de învăţământ şi ONG-urile de tine- ret din oraş.

Raional, Primăria oraşului Cahul, instituţiile de învăţământ şi ONG-urile de tine - ret din oraş. pag.

pag. 5

Invitaţie la teatru! Teatrul Republican Muzical- Dramatic “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul Vă invită la
Invitaţie la teatru!
Teatrul Republican Muzical-
Dramatic “Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul Vă invită
la spectacolul COCOŞELUL
NEASCULTĂTOR de I. Lu-
cian, care va avea loc pe data
de 27 noiembrie, ora 12 00 , în
clădirea teatrului. Regia: O.
Mereoară.
Vă aşteptăm!
clădirea teatrului. Regia: O. Mereoară. Vă aşteptăm! A fost dat startul la lucrările de aprovizionare cu
A fost dat startul la lucrările de aprovizionare cu apă a satului Roşu din raionul
A fost dat startul la lucrările de aprovizionare
cu apă a satului Roşu din raionul Cahul
pag. 6
cu apă a satului Roşu din raionul Cahul pag. 6 3-30-303-30-30 PUBLICITATE Tinerii din localităţile de
3-30-303-30-30 PUBLICITATE
3-30-303-30-30
PUBLICITATE
Tinerii din localităţile de Sud ale Republicii Moldova promovează activismul În cadrul săptămânii tineretului

Tinerii din localităţile de Sud ale Republicii Moldova promovează activismul

de Sud ale Republicii Moldova promovează activismul În cadrul săptămânii tineretului desfă - şurată în

În cadrul săptămânii tineretului desfă- şurată în r. Cahul, A.O. Perspectiva a dat startul activităţilor în cadrul proiectului “Promovarea activismului tinerilor din lo- calităţile de Sud ale Republicii Moldova”.

cadrul proiectului “Promovarea activismului tinerilor din lo - calităţile de Sud ale Republicii Moldova”. pag. 4

pag. 4

CURIERUL de S u d 2 Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

CURIERUL de Sud

CURIERUL de S u d 2 Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

2

Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

CULTURĂ

CULTURĂ

Uniţi prin

limbă, cultură, civilizaţie

Simpozionul Internațional „Românii din afa- ra granițelor țării, ajuns la cea de-a 13 ediție, a adunat în sala de conferințe a Universității de Stat „B.P.Hasdeu” doctori-cercetători, profesori universitari din mai multe orașe de pe ambe- le maluri ale Prutului. Tema ediției curente a fost „România, Moldova, Ucraina – împreună spre Europa”. Evenimentul a fost organizat de Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălnicea- nu” Iași în parteneriat cu Despărțământul „Iu- lia Hașdeu” de la Cahul, Universitatea de Stat „B.P.Hașdeu”, Complexul Muzeal Național din Iași și Consulatul General al României la Ode- sa. El se înscrie în șirul acțiunilor culturale și științifice, prin care este marcată cea de-a 150 aniversare de la fondarea Asociațiunii ASTRA.

Ea a fost înființată în anul

1861 la Sibiu de către 157 de cărturari inimoși. Primul

ei președinte a fost Andrei

Șaguna, canonizat recent. Actualmente ASTRA are 70 de despărțăminte, atât în țară, cât și în afara ei. Acti-

vitatea cea mai fructuoasă o desfășoară Despărțământul de la Iași în frunte cu Are-

ta Moșu. Detalii relevan- te despre Asociațiune a menționat, la începutul lucrărilor Simpozionului, Victor Axentii, conferențiar

universitar, doctor. Simpozionul Internațional „Românii din afara granițelor țării” s-a înce- put la 9 noiembrie la Iași, unde a fost găzduit de Mu- zeul Unirii, urmând trase- ul Cahul – Odesa –Ismail. La Cahul lucrările lui au durat doar câteva ore, in- cluzând opt comunicări științifice ale profesorilor universitari de pe loc, de la Chișinău, Iași, București, Constanța, Cluj. „Au venit 50 de persoaneț pe care le găzduim cu toată bucuria și dragostea”, a menționat Doina Focșa, președinta Despărțământului „Iulia Hașdeu”. ASTRA are în tradițiile ei unitatea spirituală a tu- turor românilor prin lim- bă, cultură, civilizație, în-

tre confesiuni, generații, între cei de la orașe și de la sate. „Acesta-i cezul nos- tru și-l urmăm și astăzi , întrucât este actual”, a rele- vat Areta Moșu, președinta Despărțământului de la Iași, fondat la 18 noiembrie 1994. La Odesa astriștii au avut o întâlnire la Consu- latul General al României, au depus flori la bustul lui M.Eminescu, instalat în vara anului curent în cadrul Deniilor Eminesciene, după care s-au deplasat la Ismail, unde au fost găzduiți de co- munitatea românească. Simpizionul este organi- zat cu asistența financiară parțială a Departamentului pentru românii de pretutin- deni al Guvernului Româ- niei.

Paulina LINGURARU

pretutin- deni al Guvernului Româ- niei. Paulina LINGURARU Scheletul mastodontului de la la Colibaşi a fost
pretutin- deni al Guvernului Româ- niei. Paulina LINGURARU Scheletul mastodontului de la la Colibaşi a fost
pretutin- deni al Guvernului Româ- niei. Paulina LINGURARU Scheletul mastodontului de la la Colibaşi a fost

Scheletul

mastodontului de

la
la
Româ- niei. Paulina LINGURARU Scheletul mastodontului de la la Colibaşi a fost scos După ce mai
Româ- niei. Paulina LINGURARU Scheletul mastodontului de la la Colibaşi a fost scos După ce mai
la
la

Colibaşi a fost scos

Scheletul mastodontului de la la Colibaşi a fost scos După ce mai multe mij- loace de
Scheletul mastodontului de la la Colibaşi a fost scos După ce mai multe mij- loace de

După ce mai multe mij- loace de informare în masă au publicat informaţii des- pre descoperirea unor rămă-

șiţe de dinozar în satul Co- libași, Academia de Știinţe

a Moldovei s-a autosesizat

și o echipă de cercetători s-a deplasat la locul săpă- turilor arheologice. Despre aceasta anunţă profesorul

ţifică Mammut borsoni). În urma săpăturilor efectua- te, la lumină au fost scoase numeroase fragmente din scheletul mastodontului :cu- tia craniană (72 cm lăţime),

fragmente de molari, fildeși, coaste, rotula unui femur. Pe parcursul lucrărilor au fost găsite piese scheletice ale altor animale care au trăit în aceeași perioadă cu mas- todontul de la Colibași pre-

în aceeași perioadă cu mas- todontul de la Colibași pre- lumină Grigoriţă. Teodor Obadă afirmă că

lumină

Grigoriţă. Teodor Obadă afirmă că în acel loc ar mai fi piese valoroase ale scheletului, de aceea, cu sprijinul lui, a stu- dentilor și a elevilor, săpătu- rile urmează să fie continua- te la primăvară.

de istorie din localitate, Va - sile Grigoriţă. Potrivit lui, la săpături s-au alăturat stu-
de istorie din localitate, Va -
sile Grigoriţă. Potrivit lui,
la săpături s-au alăturat stu-
denţii de la Universitatea
,,B.P.Hasdeu’’din Cahul și
elevii din Colibași.
Astfel, s-a stabilit că pie-
sele scheletice colectate
aparţin mastodontului lui
Borsoni (Denumirea știin-
cum: rozătoare mici, castor,
cerbi, broaște ţestoase.
Craniul mastodontului
de la Colibasi, dupa dimen-
siunile sale (72 cm lăţime)
este unic nu numai pentru
teritoriul Republici Moldova
dar si pentru Europa, spune
TALON
pentru anunţuri şi felicitări
Decupează acest talon şi adu-l la Oficiul poştal din localitatea ta sau la redacţia zi-
arului “Curierul de Sud” şi întreg raionul Cahul va vedea anunţul sau felicitarea ta
(Numele, prenumele)
Adresa, telefon
Conţinutul anunţului / felicitării
CURIERUL de S u d Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 3

CURIERUL de Sud

CURIERUL de S u d Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 3

Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

3

Onorează

de S u d Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 3 Onorează limba În fiece zi
de S u d Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 3 Onorează limba În fiece zi

limba

În fiece zi îmi revendic dreptul de a vorbi în limba

maternă, care deja de 22 de ani deține statutul de limbă oficială a acestei țări. Mă strădui s-o fac cu discreție, dar, trebuie să recunosc, că de multe ori îmi reușește cu mare greu să mă stăpânesc, să mă mențin în limitele decenței și-a afabilității. Oricât de mult efort n-aș depune, nu pot să rămân calmă, când se găsește câte un rus, bulgar sau găgăuz, extraordinar de „inteli- gent” și „versat” în proble- me de lingvistică, care, pe

o tonalitate ce nu suportă

contraziceri, îmi declară că limba pe care o vorbesc se numește moldovenească, și nu română, cum consider eu, ținând cont și respec- tând opinia savanților din domeniu. De obicei sunt corectată, când utilizez sin- tagma limba română. Cu totul recent o biblioteca- ră dintr-un sat populat de reprezentanți ai mai multor etnii, inclusiv moldoveni,

alias români, a consumat cantități solide de combus- tibil spumos, pentru a mă convinge că limba mea ma- ternă se numește așa cum spune dânsa, și nu cum cred eu. Apropo, savanta mea interlocutoare, bulgăroai- că de naționalitate, nu cunoaște limba părinților și-a bunicilor săi, vorbind-

o numai pe cea a lui Vla-

dimir Ilici. Mi-a spus că

noi, moldovenii, ar trebui

să ne mândrim cu faptul că

cunoaștem și vorbim atât de bine limba rusă. Asta înseamnă că, spiritual, sun- tem mult mai bogați ca ei.

Adevărate și frumoase toa-

te până aici, dar nu pot să

nu întreb de ce nu doresc și dânșii să fie la fel de mân- dri și de bogați, învățând limba oficială a țării în care trăiesc? Aproximativ aceeași discuție am avut-o și cu o membră activă a

Organizației de tineret a PCRM, o duduiță lipsită de inteligență și bun simț, care se crede o mare patrioată a acestei țări, chiar dacă nu-i cunoaște și nu-i respectă is- toria și limba. Tentativa de a le convinge că denumirea limbii este în exclusivitate problema noastră, a mol- dovenilor, a fost comple- tamente inoperantă. Cum cutezăm noi să decidem, când sunt alții care consi-

deră că trebuie s-o facă în locul nostru?! Când este vorba de o problemă de asemenea importanță, cred că-i înțelept să ne plecăm urechea la ceea ce spun specialiștii în domeniu. Și dacă alolingvii, care au tupeul să-mi impună proverbualul glotonim „limbă moldovenească”, îmi provoacă revolta jus-

„limbă moldovenească”, îmi provoacă revolta jus- naţiei tale tificată, atunci consân- genii mei, care stau

naţiei tale

moldovenească”, îmi provoacă revolta jus- naţiei tale tificată, atunci consân- genii mei, care stau pe aceleași

tificată, atunci consân- genii mei, care stau pe aceleași baricade, mă în- tristează peste măsură. Mă descumpănește obișnuința multora dintre ei de a vor- bi în limba fratelui mai mare la piață, în unitățile comerciale, instituțiile pu- blice. Când întâlnesc la piață câte un uncheș sau o mătușă din vreun sat de pe Valea Prutului, care mi se adresează într-o rusă stâl- cită, nu pot să nu-i întreb de ce nu vorbesc în lim- ba lor maternă. Răspun-

de unde să știu în ce lim- bă vorbești neata?” Încerc să le amintesc că sunt în țara lor și ar fi firesc să vor- bească în limba părinților. Reacțiile-s diverse. Cel mai des, însă, consângenii mei se supără foc că s-a găsit „o deșteaptă” care-i învață cum să vorbească. Un nene, o dată, m-a privit lung , a chibzuit și mi-a zis, stânjenit de comportamen- tul său:„E drept ce spui”. Din cauza că nu-i ce- ream în unica limbă pe care o cunoaște, o vânză-

servească. Recent am intrat în magazinul de cărți din centrul urbei și vânzătorul m-a întrebat, cu o amabi- litate afișată: „Cito jelae- te?” Descumpănită, i-am răspuns că mi-ar fi plăcut să fiu întrebată în limba română. Vai, mi-am aprins paie-n cap! Domnul, pe un ton moralizator, mi-a spus că cunoaște limba română mult mai bine decât mine (de unde știe cum o cunosc eu?), dar vorbește în ce limbă dorește, pentru că el face comerț, și nu politică

sul, care de fiece dată este

toare, enervată peste mă-

și

tot așa mai departe. Dacă

același, mă deprimă: „Păi

sură, a refuzat să mă de-

o

cunoaște atât de bine, de

ce n-o vorbește, n-o res- pectă? „Onorează limba nației tale și priveghează pentru a ei conservare și cultiva- re”, ne îndeamnă marele cărturar Gheorghe Asachi. S-o onorăm, deci, și s-o iubim, pentru că numai în cazul acesta ne vor respecta străinii și vor depune efort pentru a o cunoaște.

Paulina LINGURARU

și vor depune efort pentru a o cunoaște. Paulina LINGURARU Euroclub United European Youth la Cahul
și vor depune efort pentru a o cunoaște. Paulina LINGURARU Euroclub United European Youth la Cahul

Euroclub

efort pentru a o cunoaște. Paulina LINGURARU Euroclub United European Youth la Cahul Prin intermediul săp

United European

Youth

cunoaște. Paulina LINGURARU Euroclub United European Youth la Cahul Prin intermediul săp - tămânalului „Curierul
cunoaște. Paulina LINGURARU Euroclub United European Youth la Cahul Prin intermediul săp - tămânalului „Curierul

la Cahul

Prin intermediul săp- tămânalului „Curierul de Sud”, vreau să vin cu un apel tuturor despre implementa- rea unui nou proiect european în Cahul numit Euroclub United European Youth care va avea tendinţa de recrutare, promovare şi schimb de experi- enţă a tinerilor activi în specificul integrării europene.

Acest proiect va avea la bază un ansamblu de acti- vităţi cum ar fi: seminare, conferinţe, mese rotunde, concursuri, dezbateri aca- demice și schimb de expe- rienţă prin programe edu- caţionale. Toate aceste vor

fi capabile de a dezvolta și

structura abilităţile fiecă-

rui din noi. Prin experien- ţa proprie de peste hotare

și mai ales acea din vizita

de la Kiev am reușit să în- ţeleg cât de valoros este de

a crea proiecte europene

care vor servi ca o bază

a promovării tinerilor în

care ei vor putea face pe

viitor o schimbare raţio-

nală în folosul societăţii și interesul său propriu.

la

Kiev am avut onoare să organizăm o întâlnire in- formală cu Delegaţia UE, Fondul Soros, EuroClubul din Universitatea “Krok” și EuroClubul din Liceul “Apogey”. În aceste clu- buri foarte mult s-a ob- servat tendinţa de impli- care a părinţilor copiilor în aceste grupuri de tineri

deoarece într-adevăr do- resc ca viitorii lor copii să cunoască cit mai mult despre integrarea euro- peană și activităţile aces- tora. Implicarea părinţilor este materializată în su- portul moral și financiar deoarece cred în perspec-

tivele acestor Cluburi. Totodată conform agendei de lucru am avut întâlniri la mese rotunde

privind discuţiile despre metodele și tehnicile de gestionare a proiectelor

care a avut un impact po- zitiv asupra conceptului

de dezvoltare a EuroClu- burilor din R. Moldova.

În

acea

vizită

de

În comparaţie cu Clubu- rile din Ucraina, cluburi- le noastre au un potenţial mai mare și pe o continu- itate mai îndelungată de- oarece ele se bazează pe ridicarea nivelului de in- telectualitate și schimburi de experienţă care îi vor face pe tineri mai flexibili și receptivi în interesele sale dar nu anume în că- utare permanentă de noi proiecte pentru dobândi- rea de resurse financiare care ele va servi ca unica cale de existenţă a Euro- Cluburilor. Aceasta meto- da devine una mobilizată și de risc care va avea un impact negativ în caz de nereușire în obţinerea acelor avantaje. Din toate întâlnirile menţionate de mai sus eu am selectat cea mai renta- bilă informaţie care mi-a permis să înţeleg însuși mecanismul și funcţiona- re acestor Cluburi. Toată această experi- enţă obţinută va servi un bun start de parteneriat cu Clubruile din Ucraina care pe viitorul apropiat

cu Clubruile din Ucraina care pe viitorul apropiat planificăm o activitate de un schimb de experienţă

planificăm o activitate de un schimb de experienţă la Kiev apoi la Harikov între tinerii din Kiev și Cahul. În concluzie pot spune că dacă tinerii Cahuleni

vor fi implicaţi în Euro- Club cu atât vor putea beneficia de experienţă frumoasă, prieteni noi, idei raţionale și locuri pi- torești. Pentru conformitate:

adriana80@mail.ru

Sergiu DANDEŞ Presedintele EuroClubu- lui “United European Youth”

CURIERUL de S u d 4 Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

CURIERUL de Sud

CURIERUL de S u d 4 Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

4

Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

Instruirea pe tot

parcursul

vieţii

…mă bucur când învăţ ceva nou, pentru că voi putea împărtăși cunoștinţele mele altora Toţi avem dreptul la educa- ţie indiferent de vârstă – aces- ta fiind un drept universal ce reprezintă nevoia și condiţia de bază pentru dezvoltare. Suntem deprinși să ne instru- im într-un anumit domeniu, să ne formăm anumite de- prinderi și să învăţăm pre- ponderent în prima jumătate a vieţii. De fapt, sunt o mulţi- me de lucruri interesante pe care le asimilăm unii de la alţii pe toată durata vieţii, nu nea- părat într-o instituţie de învă- ţământ, ci în diferite grupuri de interese dezvoltându-ne permanent și perfecţionându- ne continuu. Niciodată nu este prea târ- ziu să înveţi, chiar dacă ești deja la o vârstă înaintată și crezi că nu mai are sens să-ţi dedici din timpul tău liber ac- tivităţii de învăţare, sau crezi că nu ar avea cineva răbda- rea să lucreze cu un ucenic ca tine. Acesta a fost mesajul transmis în perioada 19-21

octombrie 2011 de Asociaţia Obștească dvv international Moldova Reprezentanţa Asociaţiei Germane pentru Educaţia

Adulţilor) în cadrul Progra- mului de formare „Particula- rităţi de învăţare a persoane- lor de vârsta a III-a”. Aici au fost prezentate metode, teh- nici și forme de lucru cu se- niorii, modalităţi de motivare

și implicare a lor în diferite

activităţi, cât și importanţa instruirii adulţilor pe tot par-

cursul vieţii. În cadrul atelie- rului au fost prezentate bune practici în lucrul cu seniorii, diferite istorii de succes din activităţile de instruire a per- soanelor de vârsta a III-a din experienţa ţărilor Europene, a Federaţiei Ruse, dar și a Repu- blicii Moldova. dvv international - In- stitutul pentru Colaborare Internaţională a Asociaţiei Germane pentru Educaţia Adulţilor, susţine activitatea

a circa 200 parteneri inter-

naţionali în peste 40 de ţări, asigurând transferul de bune practici acumulate de univer-

sităţile populare din Germa- nia (Volkshochschulen, VHS) în ţările-partenere. Obiectul activităţii îl constituie imple- mentare conceptului de învă-

ţare pe parcursul întregii vieţi prin intermediul diverselor programe non-formale de educaţie pentru adulţi. Aceste formări au ca scop sporirea șanselor de viaţă decentă și reducerea gradului de sărăcie

a cetăţenilor. Centrul Contact-Cahul dorește să devină unul dintre

partenerii A.O. dvv interna- tional Moldova. În acest scop invităm ONG-urile care ofe- ră servicii de formare pentru adulţi să vină cu anumite idei, bazate pe nevoi concrete ale grupurilor-ţintă – vulnerabile sub aspect socio-economic, idei care ar sta la baza unui proiect regional. Împreună vom iniţia acţiuni con-crete întru promovarea unei culturi

a învăţării pe parcursul între- gii vieţi.

Elena GHIDU,

asistent proiecte

CONTACT-Cahul

gii vieţi. Elena GHIDU, asistent proiecte CONTACT-Cahul Tinerii din localităţile de Sud ale Republicii Moldova

Tinerii din

localităţile

asistent proiecte CONTACT-Cahul Tinerii din localităţile de Sud ale Republicii Moldova promovează activismul În
asistent proiecte CONTACT-Cahul Tinerii din localităţile de Sud ale Republicii Moldova promovează activismul În

de Sud ale Republicii Moldova promovează activismul

de Sud ale Republicii Moldova promovează activismul În cadrul săptămânii tineretului desfășurată în r.

În cadrul săptămânii tineretului desfășurată în r. Cahul, A.O. Perspecti- va a dat startul activităţi- lor în cadrul proiectului “Promovarea activismului

tinerilor din localităţile de Sud ale Republicii Mol- dova”. 33 de tineri din 11 lo- calităţi au participat la primul atelier de informa- re „Iniţiere în participare comunitară –tehnici de mobilizare si implicare la nivel local”. Localităţile implicate în cadrul acestui proiect sunt: Giurgiulești, Văleni, Slobozia Mare, Gotești, Brînza, Andrușul de Sus,

Iargara, Leova, Manta, Pe- linei, or.Cahul. În calitate de formatoa- re ale atelierului au fost Mariana Ţurcan și Vera Ţurcanu-Spătari.

La începutul atelieru- lui, fiecare grup local și-a prezentat comunitatea din care vine prin diverse cre- aţii: cântec, poezie, dese- ne. Astfel, tinerii au dat dovadă cât de mult ţin la localitatea lor și că sunt dispuși să contribuie la dezvoltarea acesteia. Subiectele abordate în cadrul atelierului au fost:

participare și activism ci- vic, argumente pro și con- tra implicării în comuni- tate, forme de participare la nivel local. Un alt moment impor- tant a fost prezentarea pașilor concreţi pentru analiza și identificarea problemelor comunitare și anume: arborele proble- mei, relaţia dintre cauză- efect. Lucrând în echipe, ti- nerii participanţi au lu-

crat la analizarea situaţiei comunităţii din care vin, la identificare de necesi- tăţi. Astfel, la finalul ate- lierului fiecare grup de iniţiativă s-a oprit asupra unei probleme, asupra că- reia trebuie să cerceteze ajungînd acasă. Planul de lucru cu întrebările inclu- se îi va ghida să afle mai multe aspecte ale proble- mei și le va fi de folos la următorul atelier cînd vom lucra asupra etapelor următoare de elaborare a proiectelor. Acest proiect este sus- ţinut financiar de Fondul Naţional pentru Demo- craţia din SUA (NED).

Victoria IVANCIOGLO, coordonator de proiect

Studenţii

Independenţei

vor parcare în Piaţa

de proiect Studenţii Independenţei vor parcare în Piaţa nu Mai mulţi tineri, majori- tatea studenţi ai
de proiect Studenţii Independenţei vor parcare în Piaţa nu Mai mulţi tineri, majori- tatea studenţi ai

nu

Mai mulţi tineri, majori- tatea studenţi ai Universi- tăţii de Stat „Bogdan Petri- ceicu Hasdeu” din Cahul, au organizat, miercuri, o acţiune de protest împo- triva deciziei autorităţilor orășenești de a transforma Piaţa Independenţei din centrul orașului în parcare cu plată. Potrivit protesta- tarilor, amenajarea parca- rii pe un loc cu o denumi- re simbolică și, mai mult decât atât, în faţa unui monument arhitectural atentează grav la aspectul centrului urbei. Acţiunea de protest a fost precedată de către o adresare în scris, din 14.10.2011, a studen- ţilor cahuleni, semnată de 111 persoane, prin care aceștia, invocând motive- le sus-menţionate, solicită anularea deciziei de autori- zare a parcării în Piaţa In- dependenţii și demararea unui amplu proces de dez- bateri privind identificarea altor spaţii pentru rezol- varea problemei spaţiilor pentru parcare din oraș. În răspunsul emis stu- denţilor cahuleni pe 08.11.2011 (ignorând ter- menul legal de 15 zile lu- crătoare), Primăria susţine că „amenajarea parcări- lor pentru autoturisme în

Piaţa Independenţei și în Piaţa Horelor zilnic între orele 7.00 – 15.00, cu ex- cepţia
Piaţa Independenţei și în
Piaţa Horelor zilnic între
orele 7.00 – 15.00, cu ex-
cepţia zilelor de sărbătoa-
re [
]
este temporară și a
avut ca scop soluţionarea
problemelor aglomeraţiei
transportului pe arterele
principale ale orașului”.
Mulţi dintre cei care au
asistat la protestul tine-
rilor consideră iniţiativa
lor ca fiind una lăudabilă,
doar că, cred ei, efectul ar
fi fost unul vizibil dacă nu-
mărul demonstranţilor ar
fi fost considerabil mai mare.
Amintim că, anterior, Consiliul
orășenesc Cahul a mai adoptat o
decizie referitoare la transportul
public din oraș, prin care a mo-
dificat traseul vehiculelor de rută,
fapt care a provocat nemulţumirea
cahulenilor.
C.S.
CURIERUL de S u d Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 5

CURIERUL de Sud

CURIERUL de S u d Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 5

Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

5

Zilele tineretului

la Cahul

În perioada 6-13 noiem- brie, la Cahul s-au desfășurat Zilele Tineretului. Cu aceas- tă ocazie au fost organizate mai multe acţiuni sportive și culturale destinate tinerilor. Evenimentele au fost organi- zate de Centrul de Tineret și Dezvoltare a Sportului în co-

laborare cu Secţia Cultură a Consiliului Raional, Primăria orașului Cahul, instituţiile de învăţământ și ONG-urile de tineret din oraș. Șirul evenimentelor dedi- cate Săptămânii Tineretului

a fost deschis de „Cupa Pre-

ședintelui” la fotbal, ce a avut loc duminică, 6 noiembrie pe

Stadionul „Atlantic” din oraș. Câștigătoarea cupei este echi- pa „Prut” din Colibași. Un alt eveniment ce s-a desfășurat tot în aceeași zi a fost un se- minar de informare pentru tineri cu tema „Iniţierea în participarea comunitară”, or- ganizat de Asociaţia Obșteas- că „Perspectiva” în colaborare cu CTDS. Au participat peste

50 de tineri din localităţile ra-

ionului. Cea de-a doua zi a fost

marcată prin activitatea civică

a tinerilor în salubrizarea lo-

cului de agrement „Parcul Ve- teranilor”. Tot luni, 7 noiem- brie, a fost dat startul semi- nariilor-profilactice în patru

localităţi ale raionului, pentru

a spori gradul de accesibilitate

la informaţie și tinerilor din

aceste localităţi dar și din sa- tele învecinate. Evenimentul a fost organizat de C.O. „Pas cu Pas”or. Cahul Asociaţia Ob- ștească „Viaţa Nouă”cu sus- ţinerea Centrului Tineret și Dezvoltare a Sportului. Marţi, 8 noiembrie tinerii din raion și-au demonstrat abilităţile atletice pe teren ac- cidentat. Șirul activităţilor a continu- at. Astfel joi, 10 noiembrie s-a desfășurat Concursul raional al Tinerilor Interpreţi „Vocile Tinerilor”, la care au participat

13 tineri din Cahul, Andrușul

de Jos, Borceag, Alexanderfe- ld. Evenimentul s-a desfășurat

într-un cunoscutul local de noapte din orașul Cahul. Una din condiţiile concursului a

fost interpretarea pieselor în limba română, deci semnate de autori autohtoni și de pes-

te Prut. Spectatorii prezenţi la

eveniment au putut să-i admi-

re pe participanţi la cele două

probe cerute în regulament: o piesă populară și una de estra- dă.

Câștigătoarea Premiului Mare este Ludmila Danilceac, binecunoscută la Cahul, lo- cul II a fost împărţit de Oxana

Duca din Cahul și Elena Bă- dănac din Andrușul de Jos, iar locul III a fost ocupat de Ga- briela Milici, Ion Ghecev, Ca- hul și Rodion Covalenco din Alexanderfeld. Tuturor, din partea Consiliului Raional, le- au fost înmânate diplome de participare, iar câștigătorilor

și câte un cadou de preţ. Seara a continuat pe ace-

lași ritm, astfel cei prezenţi au avut parte de un dublu eveni- ment, putând admira și etapa

de toamnă a concursului inte-

lectual Brain-Ring. Pentru ti-

tlul de campion și-au încercat puterile opt echipe. În finala

mare au intrat echipele USC „B.P.Hasdeu”, „AIESEC” și echipa LT „M. Eminescu” din Cahul, cea din urmă obţinând

și Marele Trofeu.

În ultima zi a săptămânii

s-a desfășurat Cupa Tineretu- lui la tenis de masă. Săptămâna Naţională a Tineretului, s-a încheiat Du- minică, 13 noiembrie, cu o discotecă organizată în Clu-

bul „Insomnia” de Centrul de Tineret și Dezvoltare a Spor- tului în parteneriat cu Centrul Obștesc „Pas cu Pas” din ora- șul Cahul, Asociaţia Obșteas-

că „Viaţa Nouă” și un grup de

tineri activiști. Tinerii s-au distrat pe măsura așteptărilor, dar și s-au felicitat reciproc. Prezent la toate evenimen- tele consacrate Ziua Naţională

a Tineretului a fost dl Vladi-

mir Calmîc, vicepreședintele raionului Cahul, care a și co- ordonat toate aceste acţiuni.

Cahul, care a și co- ordonat toate aceste acţiuni. Unsprezece tineri dintre cei mai activi din

Unsprezece tineri dintre cei mai activi din raion au fost de- cernaţi cu diplome din partea Consiliului Raional Cahul:

1. Maria Marin, A.O. „Axis” Cahul

2. Sergiu Drangoi, A.O. CI „Info-Tarsal”

3. Ana Oprea, Centrul Pro-Europa Cahul

4. Nicolae Moroianu, FC Fondul pentru Tineri Cahul

5. Galina Popa, A.O. „Contact”

6. Lupu Tatiana, A.O. „Contact”

7. Adrian Constantinov, A.O. „AIESEC”

8. Cristina Lazarciuc, A.O. „Perspectiva”

9. Mariana Ghinea, A.O. „Perspectiva”

10. Stepan Untilov, A.O. „AIESESC”

11. Victoria Ivancioglo, A.O. „Perspectiva”

Câștigătorii sunt următorii:

Fete:

Locul I: Vlada Coceaș Locul II: Luminiţa Ciobanu Locul III: Tatiana Budu Băieţi:

Locul I: Oleg Eni Locul II: Alexandru Cazavasili Locul III: Dumitru Bzovii

Echipe:

Locul I: LT „Ioan Vodă”, Cahul Locul II: LT „Petru Rumeanţev”, Cahul Locul III: LT „Ion Creangă”, Cahul

Câștigătorii „Crosului de Toamnă” sunt:

Categoria Juniori 16-19 ani (fete) Locul I: Valentina Matcaş – Cahul, Școala Profesională Nr 1 Locul II: Valentina Croitoru – Cahul, Colegiu de Medicină Locul III: Svetlana Demincova – Cahul, Colegiu Industrial- Pedagogic. Categoria Juniori 16-19 ani (băieţi) Locul I: Anatol Neagu – Crihana Veche, LT „M. Eminescu” Locul II: Vadim Marin – Cahul , Școala Profesională Nr 2 Locul III: Ion Vrabie – Cahul, Școala Profesională Nr 1. Categoria Tineret 20-25 ani (fete) Locul I: Valentina Petricov – Școala Profesională Nr 1 Locul II: Liudmila Moldovanu – Școala Profesională Nr 1 Locul III: Liudmila Gherganov – Școala Profesională Nr 1 Categoria Tineret 20-25 ani (băieţi) Locul I: Alexandr Halangot – Cahul, LT „S. Rahmaninov” Locul II: Nicolae Tabac – Cahul, Colegiu Industrial-Pedagogic Locul III: Andrei Salcovenco – Cahul, LT „S.Rahmaninov” Categoria Tineret 26-30 ani (fete) Locul I: Vlada Afanasieva – Cahul, LT „S. Rahmaninov” Locul II: Maria Cuzmenco – Cahul, LT „S. Rahmaninov” Locul III: Tatiana Cernamaz – Cahul, USCH. Categoria Tineret 26-30 (băieţi) Locul I: Ghenadie Tâmbalist – Cahul, Departamentul Ca- rabinieri Locul II: Boris Terzi – Cahul, LT „D. Cantemir” Locul III: Vasile Balan – Găvănoasa, LT „Igor Creţu”.

Concurs în susţinerea şi menţinerea salubrităţii mediului înconjurător în Cahul Compania Naţională de
Concurs în susţinerea şi menţinerea salubrităţii mediului înconjurător în Cahul Compania Naţională de
Concurs în susţinerea şi menţinerea salubrităţii mediului înconjurător în Cahul Compania Naţională de

Concurs în susţinerea şi menţinerea salubrităţii mediului înconjurător în Cahul

menţinerea salubrităţii mediului înconjurător în Cahul Compania Naţională de Asigurări în Medicină des-

Compania Naţională de Asigurări în Medicină des- fășoară în lunile octombrie- decembrie campania de sen- sibilizare a populaţiei “Pro- movarea modului sănătos de viaţă. Ediţia 2011”. În cadrul acestei ample campanii este organizat un concurs în susţinerea și menţinerea salubrităţii me- diului înconjurător în orașul Cahul. Regulamentul concursului în susţinerea și menţinerea salubrităţii mediului înconju- rător în orașul Cahul:

1. Concursul este organi- zat de promotorii Campaniei “Promovarea modului sănă- tos” de viaţă și Agenţia Teri- torială CNAM Cahul. 2. Scopul concursului:

renașterea tradiţiilor și pro- movarea noilor abordări în amenajarea gospodărească

și

salubră a străzilor, spaţii-

lor verzi, curţilor, terenurilor

aferente ale construcţiilor,

terenurilor sportive și a

zonelor pentru agrement, a fântânilor și izvoarelor, utili- zarea tehnologiilor moderne

în procesele de salubrizare.

3. La concurs pot participa

toţi locuitorii orașului Cahul. 4. Materialele pentru concurs pot fi prezentate în

formă de fotografii, articole din presă, expuneri scrise, rapoarte și prin invitarea re- prezentantului Agenţiei Teri- toriale CNAM la faţa locului.

5. Materialele pentru con-

curs se prezintă la Agenţia Teritorială CNAM până la

a

curs se prezintă la Agenţia Teritorială CNAM până la a 18.12.2011. 6. Juriul compus din repre-
curs se prezintă la Agenţia Teritorială CNAM până la a 18.12.2011. 6. Juriul compus din repre-

18.12.2011.

6. Juriul compus din repre-

zentanţii Agenţiei Teritoriale

CNAM și promotorii Cam- paniei “Promovarea modului

sănătos de viaţă” vor face to-

talurile concursului până pe data de 20 decembrie 2011.

7. Premiul I - îl constituie

suma de 3000 de lei.

Premiile II-III vor consti-

tui utilaje și obiecte utilizate la salubrizarea și amenaja- rea teritoriului, echipament sportiv. 8. Materialele pentru concurs sunt recepţionate pe adresa orașul Cahul, str. Ștefan cel Mare 16, Agen- ţia Teritorială CNAM, tel.

029922371 de la 15 noiem- brie până la 18 decembrie

2011.

029922371 de la 15 noiem- brie până la 18 decembrie 2011. Concurs în susţinerea modului activ
029922371 de la 15 noiem- brie până la 18 decembrie 2011. Concurs în susţinerea modului activ
029922371 de la 15 noiem- brie până la 18 decembrie 2011. Concurs în susţinerea modului activ
029922371 de la 15 noiem- brie până la 18 decembrie 2011. Concurs în susţinerea modului activ

Concurs în susţinerea modului activ de în Cahul

2011. Concurs în susţinerea modului activ de în Cahul viaţă Compania Naţională de Asigurări în Medicină
2011. Concurs în susţinerea modului activ de în Cahul viaţă Compania Naţională de Asigurări în Medicină
viaţă
viaţă

Compania Naţională

de Asigurări în Medicină desfășoară în lunile octom- brie-decembrie campania de sensibilizare a populaţiei “Promovarea modului sănă- tos de viaţă. Ediţia 2011”. În cadrul acestei ample

campanii este organizat un concurs de susţinerea mo- dului activ de viaţă în orașul Cahul. Regulamentul concursu- lui în susţinerea unui mod activ de viaţă:

1. Concursul este organi- zat de promotorii Campa- niei “Promovarea modului sănătos” de viaţă și Agenţia Teritorială CNAM Cahul. 2. Scopul concursului:

promovarea modului de

viaţă activ, practicarea cu re-

gularitate a culturii fizice și a sportului, amenajarea mini- terenurilor sportive la locul de trai, stimularea competi- ţiilor de cartier, stimularea turismului local, promova- rea în mass-media locală a avantajelor unui mod de via- ţă activ, antrenarea agenţilor economici în amenajarea terenurilor sportive și orga- nizarea de competiţii. 3. La concurs pot parti- cipa toţi locuitorii orașului Cahul. 4. Materialele pentru concurs pot fi prezentate în formă de fotografii, articole din presă, expuneri scrise, rapoarte și prin invitarea re- prezentantului Agenţiei Teri- toriale CNAM la faţa locului. 5. Materialele pentru con-

curs se prezintă la Agenţia Teritorială CNAM până la

18.12.2011.

6. Juriul compus din re-

prezentanţii Agenţiei Teri- toriale CNAM și promoto- rii Campaniei “Promovarea modului sănătos de viaţă” vor face totalurile concur- sului până pe data de 20 de-

cembrie 2011.

7. Premiul I - îl constituie

suma de 3000 de lei. Premiile II-III – inventar și echipament sportiv.

8. Materialele pentru concurs sunt recepţionate pe adresa orașul Cahul, str. Ștefan cel Mare 16, Agen- ţia Teritorială CNAM, tel. 029922371 de la 15 noiem- brie până la 18 decembrie

2011.

CURIERUL de S u d 6 Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

CURIERUL de Sud

CURIERUL de S u d 6 Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

6

Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

SOCIAL

SOCIAL

A fost dat startul

aprovizionare cu apă a satului Roşu

din

lucrărilor de

aprovizionare cu apă a satului Roşu din lucrărilor de raionul Cahul Săptămâna aceasta, în ca- drul

raionul Cahul

Săptămâna aceasta, în ca- drul evenimentului de mar-

care a 508 ani de la fondarea localităţii Roșu, proiectul implementat de către Agen- ţia de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) în localitate,

a primit undă verde pen-

tru implementare. Finan- ţat de Guvernul României

prin Agenţia Internaţională de cooperare a Germaniei (GIZ), poiectul își propune

să aprovozioneze cu apă po-

tabilă peste 800 de gospodă- rii, 8 societăţi cu răspundere

limiată, insitiţiile publice și 35 de întreprinderi. Proiectul a fost selectat spre finanţare în 2010 iar în- ceperea oficială a lucrărilor a avut loc săptămâna aceasta. La eveniment au fos prezenţi reprezentanţii GIZ Moldo- va, Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, Responsabi- lul tehnic, Antreprenorul și Autorităţile Publice Locale. Acesta va crea condiţii de aprovizionare cu apă pota- bilă a celor 3700 locuitori

ai s. Roșu prin montarea a

12,5 km de traseu, a 2 staţii de menţinerea tensiunii, a 5 puncte de aprovizionare cu apă a unităţilor de transport pentru starea antiincendi- ară. Astfel vor fi formate 18

locuri de muncă. În urma implimentării proiectului se vor îmbunătăţit condiţiile de viaţă a locuitorilor.
locuri de muncă. În urma
implimentării proiectului se
vor îmbunătăţit condiţiile de
viaţă a locuitorilor.
Bugetul total al proiectu-
lui este de 2 089 995 lei cu o
durată de implementare de 5
luni
Sursa: adrsud.md

Inspecţia

totalizări

muncii în agricultură -

adrsud.md Inspecţia totalizări muncii în agricultură - În perioada 26 septembrie – 11 noiembrie 2011 Inspecţia

În perioada 26 septembrie – 11 noiembrie 2011 Inspecţia Muncii în colaborare cu Organizaţia Inter- naţională a Muncii a desfăşurat Cam- pania naţională de Inspecţie a muncii în agricultură „Pre- venirea şi comba- terea muncii nede- clarate, riscurilor legate de utilizarea echipamentelor mecanice şi a pes- ticidelor în agricul- tură”.

În această perioadă, 6 in- spectori de muncă din cadrul Inspectoratului de muncă Cahul au efectuat vizite de

control la 20 de unităţi agri- cole: 4 unităţi din raionul Cantemir, 4 - din raionul Ta- raclia și 12 unităţi din raionul Cahul. În cadrul desfășură- rii campaniei s-a acordat atenţie fenomenului muncii nedeclarate, riscurilor legate de utilizarea echipamente- lor mecanice și a pesticide- lor. Astfel s-a constatat că unităţile supuse controlului admit utilizarea mașinilor și

a utilajului agricol cu unele

încălcări ale condiţiilor teh-

nice recomandate de uzina producătoare dar și de nor- mele prevăzute în actele nor-

matice în vigoare. Pesticidele

și alte substanţe chimice sunt

utilizate de către unităţi, se- zonier, fără a fi depozitate pe perioade îndelungate. Încă- cările constatate au fost con- semnate în procese-verbale de control și au fost înaintate prescripţii pentru înlăturarea încălcărilor admise. În pro- cesul efectuării controlului inspectorii de muncă au uti- lizat diferite metode (sensibi- lizarea, informarea, consuta- rea etc.) pentru a ajuta anga- jatorii să reducă factorii care ar putea duce la producerea diferitor accidente în proce- sul utilizării echipamentului

mecanizat agricol dar și a pesticidelor. Pe lângă vizitele de control efectuate la uni- tăţile agricole, campania și-a mai propus să sensibilizeze atât angajatorii cât și anga-

jaţii, mărind conștientizarea

pericolelor la care sunt expuși în pro- cesul de exploatare a echipamentelor mecanice și a pes- ticidelor în agricul- tură, dar și a con- secinţelor muncii nedeclarate. Astfel, în „Curi- erul de Sud, au fost publicate diferite articole din cadrul campaniei. Pentru confor- mitate: Inspecto- ratul teritorial de muncă Cahul - str. V. Alecsandri 102, tel/fax. 2-202-0

Iurie

CRĂCIUNEAC,

inspector-şef

ITM Cahul

PUBLICITATE
PUBLICITATE
CURIERUL de S u d Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 7

CURIERUL de Sud

CURIERUL de S u d Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 7

Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

7

CULTURĂ

CULTURĂ

de S u d Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 7 CULTURĂ Programului de implementare a
de S u d Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 7 CULTURĂ Programului de implementare a
de S u d Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 7 CULTURĂ Programului de implementare a
de S u d Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 7 CULTURĂ Programului de implementare a

Programului de implementare a măsurilor de eficienţă energetică

de implementare a măsurilor de eficienţă energetică În urma apelului de propuneri de proiecte legate de
de implementare a măsurilor de eficienţă energetică În urma apelului de propuneri de proiecte legate de

În urma apelului de propuneri de proiecte legate de eficienţa energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie, Ministerul Economiei a selectat instituţiile care vor beneficia și lucrările respective aprobate spre finanţare în cadrul pro- gramului de implementare a măsurilor de eficienţă energetică și valorificare a surselor regenerabile de eneregie.

Nr.

Raionul

Localitatea

Instituţia beneficiară

Lucrarea finanţată

Suma totală

alocată, lei

1.

Basarabeasca

Carabetovca

Liceul teoretic ,,Ştefan cel Mare”

Schimbarea ferestrelor, uşilor

450

000

2.

Cahul

Lebedenco

Gimnaziul ,,A. Russo”

Schimbarea ferestrelor, uşilor

500

000

3.

Cahul

Andruşul de

Gimnaziul ,,M.

Schimbarea ferestrelor, uşilor

340

000

Sus

Sadoveanu”

 

4.

Cahul

Brânza

Grădiniţa de copii ,,Bucuria”

Schimbarea ferestrelor, uşilor

600

000

5.

Cahul

Slobozia

1.

Grădiniţa

Schimbarea ferestrelor, uşilor

300

00

Mare

,,Mioriţa”

 

2. Grădiniţa ,Licurici»

 

6.

Căuşeni

Căuşeni

1. Grădiniţa de copii

Schimbarea ferestrelor, uşilor

1 100 000

nr. 1

2.

Grădiniţa de copii

 

nr. 2

7.

Căuşeni

Tănătari

Liceul teoretic ,,P. Erhan”

Schimbarea ferestrelor, uşilor

300

000

8.

Cimişlia

Ecaterinovca

Şcoala, Grădiniţa de copii

Schimbarea ferestrelor, uşilor

330

000

9.

Cimişlia

Ialpujeni

Gimnaziul ,,D.

Schimbarea ferestrelor, uşilor

180

000

Cantemir”

 

10.

Cimişlia

Lipoveni

Liceul sportiv Lipoveni

Schimbarea ferestrelor, uşilor

460

000

11.

Cimişlia

Cicur-Mingir

Grădiniţa de copii

Schimbarea ferestrelor, uşilor

150

000

12.

Leova

Sărăţica

Grădiniţa de copii

Izolarea termică a pereţilor exteriori. Schimbarea ferestrelor, uşilor

680

000

Nouă

 

13.

Leova

Cupcui

Grădiniţa de copii

Schimbarea ferestrelor, uşilor

200

000

14.

Leova

Covurlui

Grădiniţa de copii

Schimbarea ferestrelor, uşilor

130

000

15.

Leova

Cazangic

Grădiniţa de copii s. Selişte

Schimbarea ferestrelor, uşilor

60 000

16.

Leova

Tochile

Grădiniţa de copii

Schimbarea ferestrelor, uşilor

240

000

Răducani

 

17.

Taraclia

Ciumai

Liceul Teoretic Ciumai

Schimbarea ferestrelor, uşilor

600

000

18.

Ştefan Vodă

Ştefan Vodă

IMSP-Spitalul Raional

Schimbarea ferestrelor, uşilor

1 000 000

PUBLICITATE PREŢURI MAI MICI DECÎT PE PIAŢĂ! Motocultoare 10500 lei Motosape 9500 lei Motoferestraie 7900
PUBLICITATE
PREŢURI MAI MICI DECÎT PE PIAŢĂ!
Motocultoare
10500 lei
Motosape
9500 lei
Motoferestraie
7900 lei
Generatoare
7500 lei
Motoare
Motopompe
Hidrofoare
Compresoare
GL 5200-20
PROMOŢIE
VALABILĂ PÂNĂ
LA 30.11.2011
1600 lei
1260 lei
15000 lei
14500 lei
Ne găsiţi pe str. 31 August 13 v/1,
magazinul “Axecom Prim”
tel: 0299 20614, 069279105, e-mail: axecomprimsrl@gmail.com
tel: 0299 20614, 069279105, e-mail: axecomprimsrl@gmail.com Programul Teatrului “B. P. Hasdeu” din Cahul
tel: 0299 20614, 069279105, e-mail: axecomprimsrl@gmail.com Programul Teatrului “B. P. Hasdeu” din Cahul

Programul Teatrului

“B. P. Hasdeu” din Cahul (noiembrie 2011) Data LOCUL SPECTACOLUL Ora DESFĂŞURĂRII 03.11 SOACRA SANATORIUL
“B. P.
Hasdeu” din Cahul
(noiembrie 2011)
Data
LOCUL
SPECTACOLUL
Ora
DESFĂŞURĂRII
03.11 SOACRA
SANATORIUL
“NUFĂRUL ALB”
19 30
de G. Vasilescu
Regia: Sandu Ţurcanu
11.11
TACHE, IANKE ŞI
CADÂR de I. Popa
TEATRUL
„B P.HASDEU”
19 30
(premieră )
Regia: V. Ignat
14.11 TACHE, IANKE ŞI
CADÂR
SANATORIUL
“NUFĂRUL ALB”
19 30
de I. Popa
Regia: V. Ignat
17.11
MIRII
BUCLUCAŞI
SANATORIUL
“NUFĂRUL ALB”
19 30
de A. Cehov
Regia V. Ignat
21.11
SOACRA
SANATORIUL
19 30
de G. Vasilescu
“NUFĂRUL ALB”
SE CAUTĂ UN
24.11 BĂRBAT PENTRU
SANATORIUL
19 30
O FEMEIE
de S. Zlotnicov
“NUFĂRUL ALB”
COCOŞELUL
27.11 NEASCULTĂTOR
TEATRUL
”B.P.HASDEU”
12 00
de I. Lucian
(pentru copii)
Regia: O. Mereoară
27.11 TACHE, IANKE ŞI
18 00
CADÂR de I. Popa
28.11
DOI+UNU ŞI UN
CAL
SANATORIUL
“NUFĂRUL ALB”
19 30
de M. Prepeliţă
Regia: G. Mândru
Preţul: pentru maturi-30 lei; studenţi-15 lei; copii-15 lei
DEZVOLTARE REGIONALĂ
Falsificatorii de ziare au
părăsit R. Moldova

Cei doi cetăţeni ucraineni, care în primăvara acestui an au fost implicaţi în clonarea ziarelor „Timpul de diminea- ţă” și „Ziarul de Gardă” au părăsit teritoriul Republicii

Moldova, deși aveau interdic- ţie de a părăsi teritoriul ţării, informează Agenţia Monitor Media. Informaţia a fost confirma-

tă de procurorul Lucreţia Za-

haria, care conduce urmărirea penală pe cazul clonării celor

două ziare. Zaharia a declarat, citată de

„Ziarul de Gardă” că „se iau toate măsurile necesare”, fără

a preciza care sunt acţiunile

întreprinse de procuratură în legătură cu această situaţie. Precizăm că, acum o lună, „Ziarul de Gardă” a scris des- pre dispariţia lui Oleg Havici și Iaroslav Koţiuba, urmăriţi penal în cazul clonării celor două publicaţii din Chișinău. Atunci, Lucreţia Zaharia a declarat că va cere ofiţerului de urmărire penală să le facă celor doi „o citaţie la domici- liul înregistrată la noi, pentru

a verifica dacă ei sunt sau nu

aici”. Agenţia Monitor Media amintește că, la sfârșitul lunii aprilie, în Chișinău și în subur-

biile acestuia au fost distribuite circa 50 de mii de exemplare ale publicaţiei „Ziarul de Chi- șinău”. Autorii acesteia au făcut uz de machetele, rubricile și sloganul săptămânalului „Zia-

rul de Gardă”. Redacţia „ZdG”

a calificat acest caz drept atac

de imagine, afirmând că i-a fost un prejudiciu moral de circa jumătate de milion de lei.

La 6 mai, a fost distribuit ziarul fals „Timpul Chișinăului”, care

a utilizat machetele și corpul

de litere a ziarului „Timpul de dimineaţă”. Ambele ziare falsificate, editate în ajunul campaniei electorale locale, conţineau articole cu caracter electoral denigratort la adre- sa a doi concurenţi electorali (Dorin Chirtoacă – PL și Vic- tor Bodiu - PLDM). Cei doi cetăţeni ucraineni, implicaţi în clonarea ziarelor menţionate, au fost reţinuţi la Chișinău în data de 14 mai a.c.

Anunţ!

Primăria comunei Zârnești anunţă concurs privind ce- rerea ofertelor de preţuri la următorul obiect:

schimbarea ferestrelor la Liceul Teoretic „Ion Crean- gă” din localitate. Ofertanţii pot obţine caietul de sarcini în incinta Pri- măriei Zârnești Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 20 noiembrie 2011, ora 10 00 . Informaţii suplimentare la nr. de telefon 0(299)59735

CURIERUL de S u d 8 Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 PUBLICITATE OFERTĂ AVANTAJOASĂ

CURIERUL de Sud

CURIERUL de S u d 8 Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 PUBLICITATE OFERTĂ AVANTAJOASĂ PENTRU

8

Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11

CURIERUL de S u d 8 Joi, 17 noiembrie 2011, Nr. 11 PUBLICITATE OFERTĂ AVANTAJOASĂ PENTRU
PUBLICITATE
PUBLICITATE

OFERTĂ AVANTAJOASĂ PENTRU PLASAREA PUBLICITĂŢII!

Publicitatea plasată în săptămânalul “Curierul de Sud” va fi difuzată şi la postul de radio “Uni- vers FM” Cahul (101.4 FM). Oferim servicii de design grafic şi elaborarea spoturilor audio.

servicii de design grafic şi elaborarea spoturilor audio. CURIERUL de S u d Adresa: or. Cahul,

CURIERUL de Sud

şi elaborarea spoturilor audio. CURIERUL de S u d Adresa: or. Cahul, b-dul Victoriei 1 V
şi elaborarea spoturilor audio. CURIERUL de S u d Adresa: or. Cahul, b-dul Victoriei 1 V
şi elaborarea spoturilor audio. CURIERUL de S u d Adresa: or. Cahul, b-dul Victoriei 1 V

Adresa: or. Cahul,

b-dul Victoriei 1 V , tel: 0299 2 29 40,

068521026

(Petru),

069391341,

079005172

(Iurie),

069708107

(Vitalie)

e-mail:

infosudmedia@gmail.com

Acum anunţul tău este citit de întreg raionul!

Publică anunţul tău în unicul ziar raional - Curierul de Sud - şi el va fi citit de locuitorii raionului Cahul.

Anunţurile pot fi transmise prin telefon la nr. 029922940, prin e-mail: infosudmedia@gmail.com, sms la nr. 068521026, 079005172 sau pot fi aduse direct la sediul redacţiei: b-dul Victoriei 1 V (lângă Piaţa Horelor).

sau pot fi aduse direct la sediul redacţiei: b-dul Victoriei 1 V (lângă Piaţa Horelor). CURIERUL

CURIERUL de Sud

sau pot fi aduse direct la sediul redacţiei: b-dul Victoriei 1 V (lângă Piaţa Horelor). CURIERUL
sau pot fi aduse direct la sediul redacţiei: b-dul Victoriei 1 V (lângă Piaţa Horelor). CURIERUL

Horoscop

14-20 noiembrie

Berbec

CURIERUL de S u d Horoscop 14-20 noiembrie Berbec În prima parte a săptămânii te poţi

În prima parte a săptămânii te poţi ocupa cu succes de activităţile gospodărești. Poţi face curăţenii generale, reparaţii curente sau aprovizionarea cămării pentru

iarnă. Relaţiile familiale vor fi tensionate, însă vei reuși să depășești totul cu bine. Se recomandă multă atenţie și răbdare în relaţiile parteneriale, întrucât tendinţa de

a te implica prea mult în treburile altora îţi poate crea neplăceri.

Taur

Săptămâna aceasta ar trebui să te concentrezi pe relaţiile parteneriale și colabo- rările sau proiectele aflate în lucru. Ești destul de reticent în acest segment de viaţă, așa încât poţi strica unele relaţii bune. Financiar stai bine, mai ales că îţi vin bani și bunuri materiale de la autori necunoscuţi sau de la cine te aștepţi mai puţin.mult în treburile altora îţi poate crea neplăceri. Taur Gemeni Încă de la începutul săptămânii ar

Gemeni

necunoscuţi sau de la cine te aștepţi mai puţin. Gemeni Încă de la începutul săptămânii ar

Încă de la începutul săptămânii ar trebui să te simţi bine, cu poftă de viaţă și cu dorinţă de a te implica în tot și toate. Bine ar fi să te rezumi doar la tre- burile tale și să îi lași în pace pe ceilalţi. Relaţiile parteneriale sunt bune, însă dacă apar neînţelegeri, acestea ţi se datorează numai ţie.

Rac

neînţelegeri, acestea ţi se datorează numai ţie. Rac În prima parte a săptămânii beneficiezi de un

În prima parte a săptămânii beneficiezi de un suport astral bun, astfel încât ar trebui să te simţi excelent și să te implici curajos în toate problemele vieţii cotidiene. Zilele de 16 și 17 noiembrie sunt potrivite pentru cumpărături, dar și pentru verificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Poţi primi cadouri și recompense mărunte, dar de folos. La serviciu există înţelegere, o bună comunicare, dar ai răbdare și ascultă și părerile celorlalţi.

Leu

dar ai răbdare și ascultă și părerile celorlalţi. Leu Dorinţa de interiorizare este destul de pregnantă

Dorinţa de interiorizare este destul de pregnantă în primele zile ale săptămânii. Sunt recomandate activităţile ușoare și evitarea aglomeraţiilor. Sunt momente bune pentru plimbări în aer liber, meditaţii în locuri sfinte și pentru creionarea unor noi planuri de viaţă. Sănătatea este vulnerabilă pe segmentele aparatului digestiv supe- rior și secundar pe sistemul osos.

Fecioară

digestiv supe- rior și secundar pe sistemul osos. Fecioară Relaţiile cu prietenii îţi deschid această

Relaţiile cu prietenii îţi deschid această săptămână. Sunt posibile discuţii contradictorii, dar prudenţa și discernământul te pot feri de neplăceri. Zilele de 16 și 17 noiembrie îţi aduc dorinţa de a sta doar cu tine însuţi, departe de forfota cotidiană. Se pot accentua unele probleme de sănătate, în special cele legate de inimă și sistem circulator.

Balanţă

cele legate de inimă și sistem circulator. Balanţă Dacă la începutul săptămânii ești foate activ în

Dacă la începutul săptămânii ești foate activ în plan social, spre sfârșit vei dori să fii doar cu tine însuţi sau cu cei dragi pentru a te relaxa și reface după evenimentele petrecute. Pe 14 și 15 noiembrie sunt posibile discuţii aprinse cu șefii. Ţi se pot face reproșuri că nu te implici suficient în problemele profesionale. Fii prudent, încearcă să te explici în cuvinte puţine, dar concise.

Scorpion La începutul săptămânii poţi primi vești din străinătate sau legate de studii, dacă ești implicat în vreo formă de școlarizare. Îţi sunt favorizate demersurile legate de călătorii îndepărtate. Chiar dacă apar neplăceri vizavi de planurile tale de călătorie, le vei putea depăși cu succes. Sunt zile bune pentru discuţii pe teme spirituale sau pentru activităţi culturale.

pe teme spirituale sau pentru activităţi culturale. Săgetător Tu în continuare ar trebui să te simţi

Săgetător

spirituale sau pentru activităţi culturale. Săgetător Tu în continuare ar trebui să te simţi bine și

Tu în continuare ar trebui să te simţi bine și să fii în prim planul atenţiei celorlalţi. Profită de îndemnul astrelor de a-ţi îngriji și înfrumuseţa trupul și sufletul prin vizite la saloanele de întreţinere corporală sau prin dialoguri cu specilaiști în dezvoltare spirituală. Pe 14 și 15 noiembrie sunt momente po- trivite pentru a-ţi achita taxele, impozitele, facturile sau pentru a te ocupa de relaţiile cu instituţiile bancare.

Capricorn

a te ocupa de relaţiile cu instituţiile bancare. Capricorn Săptămâna începe pentru tine cu aspecte parteneriale.

Săptămâna începe pentru tine cu aspecte parteneriale. Sunt posibile discuţii

aprinse cu partenerul de viaţă sau de afaceri. Ai putea decide să închei o relaţie sau

o colaborare care nu te mai avantajează. De fapt, tu ai nevoie de o reconstrucţie a

propriei personalităţi, iar ce se petrece în jurul tău tocmai la asta te ajută. Relaţiile cu membrii familiei sunt tensionate și este bine să fii prudent.

Vărsător

sunt tensionate și este bine să fii prudent. Vărsător Săptămâna îţi aduce forfotă la serviciu și

Săptămâna îţi aduce forfotă la serviciu și în relaţiile parteneriale. În zilele de 14 și 15 noiembrie se pare că vei avea multe și mărunte de făcut la serviciu, dar fără ajutorul colegilor. Șefii te susţin, ba chiar te vor împovăra cu alte sarcini de lucru. Recomandabil este să te mobilizezi și să răspunzi cum se cuvine treburilor din sfera profesională, mai ales că ţi se vor recunoaște meritele, iar plata va veni la momentul potrivit.

Peşti

meritele, iar plata va veni la momentul potrivit. Peşti Începutul săptămânii îţi aduce chef de petrecere.

Începutul săptămânii îţi aduce chef de petrecere. Te poţi îndrăgosti, dar orice mi- nune ţine doar trei zile. Bine ar fi să îţi îndrepţi atenţia și eforturile către un hobby. Relaţiile cu persoana iubită poate cunoaște neplăceri. Alţii vor avea de pus la punct problemele copiilor. Pe 16 și 17 noiembrie se anunţă multă treabă la serviciu. Rela- ţiile colegiale vor lăsa mult de dorit, așa încât bazează-te doar pe forţele tale.

CURIERUL d e S u d Abonarea la Curierul de Sud - unicul ziar raional

CURIERUL de Sud

Abonarea la Curierul de Sud - unicul ziar raional din Cahul - se face la Oficiul poştal din localitatea Dumneavoastră

Poşta Moldovei

1 lună

3 luni

PM33333

Curierul de Sud

12 lei

36 lei

Săptămânal independent de informaţii şi opinii Înregistrat la Ministerul Justiţiei, Nr. 253 din 18 august 2011 Tipărit la Tipografia “Prag 3” SRL Tiraj: 2000 ex.

Redactor-şef: Petru BOTEZATU (068521026) Redactor responsabil: Agripina HIOARĂ Redactor: Iurie CRĂCIUNEAC (069391341,

079005172)

Adresa redacţiei: or. Cahul, b-dul Victoriei 1 V , tel: 0299 2 29 40, e-mail: infosudmedia@gmail.com