Sunteți pe pagina 1din 1

GRADINITA COLIBRI

STR. DOCHERILOR NR. 22 CONSTANTA JUDEUL CONSTANA TELEFON/ FAX. 0241638025

PROCEDURA De acordare a calificativelor pentru personalul didactic din gradinita An scolar 2011/ 2012
1. Stabilirea responsabilitatilor personalului gradinitei in conformitate cu:

- Contractul individual de munca, fisa individuala a postului anexa la fisa individuala a postului Prevederile R.O.F.U.I.P. capitolul VII Prevederile Statutului Personalului Didactic Prevederile R.O.I. Prevederile Legii 87/ 2006 2. Prezentarea continutului fisei de evaluare la inceputul anului scolar.
3. Analiza rapoartelor de activitate realizate semestrial si anual privind starea si

calitatea invatamantului

din gradinita; analiza activitatii desfasurate

in cadrul

comisiilor metodice, a compartimentelor functionale. 4. Completarea fisei de evaluare de catre fiecare persoana 5. in vederea acordarii calificativelor pe baza portofoliului profesional autoevaluarea. Prezentarea cadrului didactic in Consiliul de Administratie impreuna cu seful catedrei/ comisei metodice unde pe baza rapoartelor de activitate; a propunerilor sefilor de comisii metodice; a celorlalte compartimente functionale se acorda calificativul anual.
6. Semnarea fisei de evaluare cu punctajul si calificatIvul acordat de catre persoana

evaluata, in prezenta membrilor Consiliului de Administratie si a responsabilului de catedra/ comisie metodica ori compartiment functional. 7. Stabilirea clasamentului cu punctajul si calificativul acordat in functie de Director, Marcel Dumitra rezultatele inregistrate.