Sunteți pe pagina 1din 1

Orice org poate fi descrisa prin raportare la cateva elemente de baza: struct soc, participantii, scopurile si tehnologia.

Funct unei org ca intreg rezulta din rel care se stab intre toate componentele. In soc modern org nu sunt instituiri spontane ci ele sunt configurate printr o act numita proiectare org. Aceasta se refera la conceperea si aplicarea acelei struct org considerate ca optima pt atingerea performantelor programate intr un mediu social dat. Deci este dublu orientata: catre struct org si catre mediul in care org urmeaza sa func. Struct org sunt strans legate de tehnologii si de procesele in care sunt implicate participanti deci in orice incercare de proiectare org este necesara implicarea tuturor comp.1 Modul de proiectare al unei org depinde in mare masura de distributia resurselor, autoritatii si info. Aceasta distributie influenteaza atat atit, perceptiile si act part, cat si capacitatea managerilor de a lua decizii acceptabile din perspective part car si a eficientei lor tehnice si ec. 2.Modul de instituire a mecanismelor de coordonare si control va permite diferentierea intre org de success si cele care se confrunta permanent cu situatii de criza si neajunsuri.3Eficienta proiectarii org va depinde de tehnologia si procesele prin care sunt realizate act de munca. Totusi, elem de referinta de realizare a proiectarii org este struct org( totalitatea modalitatilor in care este divizta munca in sarcini diferite si a celor in care este realizata coordonarea acestora), Diviziunea muncii si intensitatea coordonarii se concretizeaza prin: poz existente in org, rel intre pozitii si gr de pozitii in unitatile specializate, ierarhizari ale poz si gr in fct de autoritate. Niveluri functionale ale org si rel dintre ele: Niv central: ii corespunde fct de cnd strategic a org(detine responsabilitatea ultima a tuturor act produse si realizate,def misiunea org si strategiile de realizare a acesteia, asigura, direct sau prin intermediari cnd, supravegherea si controlul executarii sarcinilor, stab rel optime cu mediul in care func org, Se def strategia org, directiile de actiune,ob de atins si nivelurile asteptate de performanta)In unele cazuri poate fi asigurata doar de o sg pers, sg responsabila de performante( si propietar si conducator) In fct de relatia de proprietate org poate fi publica sau private, deci cnd strategica responsabila fie fata de guvern, ca autoritate publica, fie fata de proprietarul privat.Cnd strategica este asigurata de un consiliu director ori de cnd sau de adm.Aceasta elaboreaza si adopta strategia org, delegand o apoi spre executie unui conducator,sprijinit de un comitet de executie si de un aparat adm propriu.Cnd intermediara este ierarhic structurata si asigura: controlul si supravegherea intermediara, colectare, prelucarea si transm info vertical, difuzarea deciziilor luate de cnd centrala si formularea deciziilor specific operatiilor din unitatea constitutiva proprie. Se realizeaza si in comp de dezv/comunicare, respective adm, asigurand astfel o unitate de nivel, dar si o convergenta a actiunilor specializate pe comp org. Dezv si com- unitati specializate: cerccetare dezvoltare pt prop, asimilarea sau permanenta imbunatatire a prod.serv,planificare strategic-pt studierea stadiului in care se afla org si a formula prop privind dezv(dat schimbarilor de mediu si piata),controlul calitatii, marketing, consiliere juridica,relatii publice pt imbunatatire com cu mediul si pt promovarea imag org si ultima, programarea productiei-studiul org muncii pt cresterea eficacitatii si eficientei in org. Domeniul operativ adica nivelul de baza al org: aici se constituie profilul definitoriu(elaborarea prod sau serviciilor care dau specific org) si consacra dimensiunea sau amploarea org.Aici sunt procurate materiile prime si se angajeaza forta de muncaspecializata.Ultimul nivel : Adm org- sprijin pt gestionarea financiar contabila si logistica a org. Structura org este raportabiila la 2 elem: diviziunea muncii si intensitatea coordonarii. Mecanisme de coordonare: adapatare reciproca, supravegherea directa,standardizarea proceselor de munca,standardizarea produsului muncii, standardizarea calificarilor,standardizarea normelor.Org au evoluat de la primul nivel de coord spre urm, astfel ca in org moderne standardizarea joaca un rol imp. Cz: esenta proiectarii structurale sta in iden si integrarea unui set de indicatori ce explica generarea si combinarea dif variabile ale celor 2 elem esentiale ale struct. Indicatori:1 Gradul de ierarhizare- ierarhiei ii corespunde un flux dinspre varf inspre baza,uniform, descrescator de autoritate a controlului si supravegherii. Autoritate formala adica cea insituita prin ierarhia sustinuta de reguli si autoritate substantial cea asumata in virtutea rez obtinute.2Tipul de comunicare: formala reglementata de reguli care indica directia si intensitateafluxului de com si informal at cand se constituie in functie de necesitati sau pb ivite.3Distributia sarcinilor de muncaconcentrarea acestora in unitati specializate in struct de org(asocieri intre poz in fct de competente individ. Si de ob)4Adoptarea inovatiilor-intr un mediu in care schmbarea este permanenta si accelerate-solutie-Pot exista fie org conservatoire,lipsite de receptivitate, fie inovatoare, adica instituie acele procese ad hoc de adoptare si aplicare a inovatiilor.