Sunteți pe pagina 1din 4

Calculul fortelor si stabilirea pozitiei centrului de presiune :

Calculul fortelor de deformare este necesar pentru a putea dimensiona si verifica fiecare poanson, pentru a putea determina pozitia centrului de presiune si pentru a putea alege utilajul de presare. In tabelul 1 de mai jos sunt prezentate scjitele corespunzatoare poansoanelor incluse in echipament, precum si a fortelor ce actioneaza pentru prelucrare (liniile ingrosate corespund elementelor de contur care participa direct la deformare). Tabelul 1.
Nr . Cr t Forma si dimensiunile sectiunii transversal a partii active a poansoanelor Formule de calcul Forta de deformare Forta totala pe poansonul i [N] 23948.4

Fst
Fst=kL1g

Find
-

Fsc

Fimp

Fel
-

21382.4

1496.8 1069.2

Fst=kL2g

21382.4 1496.8 1069.2

23948.4

Fst=kL3g

7321.6

512.6

366.1

11495.2

Fst=kL4g

7321.6

512.6

366.1

11495.2

Fst=kL5g

9148.4

640.4

457.5

10246.3

Fst=kL6g

10455.3

731.9

522.8

11710

Fst=kL7g

4992

349.5

249.6

5591.1

Fst=kL8g

3993.6

279.6

199.7

4472.9

Fst=kL9g

2091.1

146.4

104.6

2342.1

10

Fst=kL10g

2091.1

146.4

104.6

2342.1

11

Fin=

457.2

Q=460

457.2

1374.4

Forta totala de deformare: Ft=

108966.1

K=1.3 Ksc=0.07 Kimp=0.05 =400N/mm2 b=20mm g=0.8

pozitiei centrului de presiune:

Determinarea

Aceasta etapa este foarte importanta pentru procesul de deformare deoarece nestiind unde anume trebuie pozitionat cepul pe placa de capat, riscam sa compromitem mai multe elemente ale echipamentului de deformare (elemente de ghidare, elemente active) prin ridicare necorespunzatoare si neechilibrata. Astfel, pentru determinarea centrului de presiune al cepului respective coordonatele centrului, in prima faza se va raporta schema tehnologica la un sistem de axe convenabil ales (Figura 1), folosind relatiile adecvate urmatoare: Xcp= ; Ycp=

Figura 1-raportarea schemei tehnologice la un sistem de axe XoY-

Astfel, se obtine:

Xcp=

=77.6977.7

Ycp=

=0.5

In concluzie, coordonatele centrului de presiune sunt : (77.7 ; 0.5)