Sunteți pe pagina 1din 2

SITUATIA DE COLECTARE A CHELTUIELILOR PE

DESTINAII
Simb
Cont
601
602
603
605
611
612
613
614
622
623
624
625
626
627
628
635
641
642
645
6811
1

Natura Cheltuielilor

Chelt cu materii prime


Chelt. cu materiale
consumabile
Ch. cu obiecte de inventar
Ch cu energia apa
Cheltuieli cu intretinerea si
reparatiile
Cheltuieli cu chiriile
Cheltuieli cu prime de
asigurare
Cheltuieli cu studii si
cercetari
Cheltuieli cu comisioanele si
onorarii
Cheltuieli protocol, reclama
si publicitate
Ch cu transport bunuri si
persoane
Cheltuieli deplasari interes
de serviciu
Cheltuieli postale PTTR
Ch. cu comisioane bancare
Alte cheltuieli cu servicii terti
Impozite pe cladiri si Taxa
Mij Transp
Salarii personal
Chelt cu tichete masa
Protectie sociala inclusiv
comis camera munca si
fond de risc
Cheltuieli cu amortt. MF
Total I Repartitia Primara

Total

SECTIA 1

Sectia 2

intreprindere
264,800

Vestiar M
158,720

Vestiar D
106,080

Vestiar M

Vestiar D

142,600
72,000
44,000

31,000

15,600

14,000

10,000

Cheltuieli indirecte
MontConf Met
Finis

10,000
10,000
20,400

12,000
10,000

12,000

10,000

2,000

20,000
20,000
14,400

Sectii auxiliare
Sec
AIR
Trans

8,000
8,000
2,200

CGA

12,000
12,000
1,700

DESF

14,000
14,000
1,800

8,000
8,000
3,500

10,000
1,500

500

4,000

1,300

700

10,500

10,500

7,500

7,500

15,000

15,000

425

100

50

50

75

100

3,400
20,000
5,000
13,000
18,000
112,100
3,740
31,724
32,220
828
,009.30

50
3,400

20,000
5,000
5,000

8,000

14,400

9,000

8,400

6,300

10,000
880

12,000
440

12,000
440

10,000
8,000
660

8,000
20,000
880

0
12,000
440

4,075

2,547

2,377

1,783

20
8,195.20

1
33,227.00

2,830
10,000
78,210.
00

3,396
5,760
77,546.
00

3,396
5,000
39,586.
00

2,264
10,000
60,69
9.00

5,660
960
104,200.0

3,396
500
83,486.0

24,777.
20

18,082.
90

Simb
Cont

Explicatii

Total
intreprindere

SECTIA 1
Vestiar M

Vestiar D

Sectia 2
Vestiar M

Vestiar D

Cheltuieli indirecte
MontConf Met
Finis

Sectii auxiliare
Sec
AIR
Trans

CGA

DESF