Sunteți pe pagina 1din 11

Cursant: Sararu Andreea Veronica

Grupa 2
CIRCUIT TURISTIC
I. TEMA: Fiecare om trebuie sa-si cunoasca tara, iar noi romanii, suntem un popor
foarte norocos pentru ca avem o tara atat de frumoasa cu atatea peisaje si obiective turistice, incat e pacat sa le
cauti in afara ei. Sa vada frumusetile pe care le ascunde tara noastra, unele dintre ele fiind unicate - si ma refer
aici la traditiile populare romanesti - frumuseti care ar putea fi descoperite si de catre cei din afara teritoriului
nostru daca ar fi mai bine promovate si daca nu s-ar pierde vremea si banii pe proiecte de genul"frunzulita",
care, dupa parerea mea, nu reprezinta mai deloc Romania.
Scopul acestui circuit este acela de a incerca sa vizitam jumatate de tara in doar 7 zile. Sa aratam
turistilor romani de ce atunci cand strainii sunt intrebati ce stiu despre Romania ei raspund Dracula si cum a
devenit Sig!isoara atat de renumita datorita acestui fapt, de ce Sibiul a fost "apitala #uropeana in anul $%%7,
sa vedeam cat de frumos este Defileul Dunarii, de ce &rancusi este recunoscut in afara tarii pentru operele sale
si cum la randul lui a influentat alti sculptori.
II. GRUPUL TINTA: 4 de persoane cu !arsta cuprinsa intre 4"# de ani.
III. TRASEUL CIRCUITULUI: &ucuresti ' &rasov ' Sig!isoara ' Sibiu ' (lba )ulia
' Deva ' *argu +iu ' Drobeta *urnu Severin ' ,rsova ' "raiova ' &ucuresti.
$ARTA CIRCUITULUI
IV. PR%GRAMUL PE &ILE " %'IECTIVE TURISTICE
1
&iua I ' 'ucuresti" P(oiesti " 'raso! )*+* ,-.
,ra 7-%% - plecare din .arcul )zvor - pe traseul- .loiesti-
Sinaia-.redeal-&rasov /ora 0%-1%2. .opas in Sinaia de o
jumatate de ora.
,ra 00-%% - vizitarea obiectivelor turistice propuse-
'RAS%V
Piata S/atu(ui
.ia3a Sfatului din &ra4ov este probabil cel mai cunoscut 4i cel
mai vizitat loc din ora4, fiind frecventat at5t de turi4ti c5t 4i
de localnici pentru care reprezint6 un loc de rela7are 4i punct
de 8nt5lnire 8ntre prieteni. 9n mod frecvent aici sunt
organizate diverse evenimente cultural artistice,concerte 8n aer liber sau t5rguri tematice /t5rgul me4terilor
populari,t5rgul de flori,etc2.
'iserica Nea0ra
&iserica :eagr6 este unul dintre cele mai reprezentative
monumente de ar!itectura gotic6 din Rom5nia dat5nd din
secolele ;)<-;<, este cel mai mare edificiu de cult 8n stil
gotic din sud-estul #uropei. 9n aceast6 biseric6 8ncap circa
=.%%% de persoane. .lanul utilizat de c6tre ar!itec3i a fost
acela de bazilic6 cu trei nave, egale ca 8n6l3ime. &iserica a
ars de 1 ori. )n clopotni6 se afl6 cel mai mare clopot din
spaiul rom5nesc, un clopot din bronz care c5nt6rete >
tone
'iserica S/. Nico(ae
"onstruc3ia bisericii din ?c!ei a 8nceput 8n anul 0@A= cu sprijinul
domnitorului B6rii Rom5ne4ti, <lad "6lug6ru, pe locul unui vec!i
l6ca4 de cult. )nfluen3a lui se e7tinde asupra rom5nilor de pretutindeni,
fiindc6 aici a activat diaconului "oresi care a tip6rit primele c6r3i
biserice4ti 8n limba rom5n6.
Pri-a scoa(a ro-aneasca
.rima 4coal6 rom5neasc6 din &ra4ov se afl6 8n interiorul cur3ii. .rimele
cursuri 8n limba rom5n6 au avut loc aici 8n 0=C1. (ctuala cl6dire
2
dateaz6 din anul 07>%. 9n prezent edificiul ad6poste4te "Duzeul .rima ?coal6 Rom5neasc6". Era3ie diaconului
"oresi aici au v6zut lumina tiparului primele c6r3i 8n limba rom5n6.
Strada S/orii
Str6du3a 8ngust6 8ntre str6zile "erbului 4i .oarta ?c!ei a c6rei e7isten36 este atestat6 8n documentele din
secolul ;<)) a fost un simplu coridor, pentru a ajuta munca pompierilor. (st6zi este o curiozitate a ora4ului.
"ei mai curajo4i afirm6 c6 este cea mai 8ngust6 strad6 din #uropa. "ert este ca l6timea ce variaz6 8ntre 000 4i
01= cm 8i confer6 titlul de cea mai 8ngust6 strad6 a ora4ului. Str6du3a de C% de metrii este parcursa de to3i
turi4tii care ajung 8n ora4, este locul de 8nt5lnire a 8ndr6gosti3ilor 4i nu 8n ultimul r5nd, o tem6 provocatoare
pentru fotografi.
,ra 0@-1% - timp liber pentru servirea mesei /$ ore2. , optiune este
restaurantul &ella Dusica, deoarece este in apropierea obiectivelor
turistice mentionate, iar ambianta medievala si specialitatile culinare
romanesti, unguresti si me7icane va vor incanta.
,ra 0>-1% - plecare spre cazare la Fotel (na /1GGG2. Formalitatile de
cazare si timp de acomodare, plimbare, piscina pana la ora $%-%%, cand se
va servi cina in restaurantul !otelului
&iua II: SIG$IS%ARA
,ra C-%%- mic dejun tip bufet in restaurantul !otelului.
,ra A-%% ' plecare spre Sig!isoara /007 Hm ' 0.1% !2
Turnu( cu ceas
*urnul cu ceas, cel mai mare turn al Sig!i4oarei, cu cei >@ m ai s6i dateaz6 din secolul ;)<. Iidurile sale
groase de $,1 m au oferit siguran3a necesar6 depozitelor de muni3ii, ar!ivei 4i trezoreriei ora4ului. )ntrarea 8n
cetate prin *urnul cu ceas era bine fortificat6 4i aparat6 de trei por3i.
Turnu( Cis-ari(or
3
*urnul "ismarilor se afl6 la cap6tul de nord al zidului cet63ii. Dateaz6 din 0=$0, 4i a fost fortificat 8n 0>%1. 9n
0>%> turnul 8ngrijit de breasla cismarilor a fost par3ial distrus, dar a fost reconstruit 8n 0>=%.
Scara acoperita
Scara acoperit6 sau Scara 4colarilorJ cu 1%% de trepte a
fost construit6 8n anul 0>@$. ( fost acoperit6 pentru
protejarea copiilor, care urmau aceast6 cale spre liceului +.
Faltric!. 9n urma modific6rilor din 0C@A, au r6mas doar
07= de trepte.
Turnu( Croitori(or
*urnul "roitorilor construit 8n secolul ;)< este situat 8n
partea opus6 *urnului cu ceas 4i str6juie4te a doua poart6
de acces 8n cetate.
,ra 01-%% ' plecare spre Sibiu /A1 Hm ' 0.1% !2
,ra 0@-1% ' servirea mesei de pranz pe cont propriu /Restaurantul *averna Romaneasca este o optiune buna,
mancarea este oH, iar servirea este rapida2
,ra 0>-1% ' plecare spre !otelul .arc din Sibiu, formalitati de cazare. Dupa cazare vizitarea obiectivelor
turistice din SI'IU:
Pa(atu( 'ru,ent1a(
Duzeul na3ional &ruHent!al este cel mai mare muzeu din
S# #uropei, datorit6 8n primul r5nd vastelor colec3ii aflate
8n patrimoniul institu3iei. Situat 8n centrul istoric al
ora4ului Sibiu, comple7ul na3ional &ruHent!al este alc6tuit
din .alatul &ruHent!al, Duzeul de )storie :atural6,
Duzeul de )storie, Duzeul de )storia Farmaciei, 4i Duzeul
de (rme 4i *rofee de <5n6toare. Duzeul bruHent!al este
primul muzeu desc!is oficial 8n Romania 8n anul 0C07, la
acea vreme av5nd 0%A% de picturi din colec3ia baronului
Samuel &ruHent!al.
Catedra(a ro-ano"cato(ica
#dificiul construit 8n stil baroc. <itraliile au fost relizate la &udapesta
4i montate la 8nceputul secolului ;;. Fresca din spatele altarului
principal a fost pictat6 8n 0777 de pictorul austriac (nton SteinKald.
"elelalte picturi au fost realizate 8n anul 0A%@ de pictorul LudKig
Mandler din DNnc!en. ,rga a fost construit6 anul 0C>%, de Marl
Fesse din <iena.
Turnu( S/atu(ui
4
F6r6 8ndoial6 c6 *urnul este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Sibiului. ?i pe drept cuv5nt, *urnul
Sfatului se afl6 8n centrul ora4ului 8nc6 de c5nd au fost puse primele c6r6mizi pentru construc3ia burgului lui
Fermann, iar de atunci a r6mas s6 creasc6 odat6 cu el. 9n acele vremuri, *urnul avea doar patru etaje 4i servea
ca fortifica3ie a por3ii de intrare din cea de-a doua serie de fortifica3ii a cet63ii Sibiului. .entru c6 se afla situat
c!iar l5ng6 cl6direa 8n care se aduna sfatul ora4ului
,ra $%-%% ' cina in restaurantul Fotel .arc
&iua III: AL'A IULIA
,ra C-%% ' mic dejun tip bufet in restauranul !otelului
,ra A-%% - o mica plimbare prin centrul Sibiului, propunere- clatitaria de langa *erasa&uftnita, acolo se
gasesc cele mai bune clatite din tara.
,ra 00-%% ' plecare spre (lba )ulia /70 Hm ' 0.1% !2
,ra 01-%% ' pranz, $ ore. <a propunem restaurantul &oema
,ra 0=-%% - vizitarea catorva obiective turistice
Catedra(a ortodo2a
"atedrala ortodo7a, cunoscuta si sub numele de "atedrala 9ncoronarii, constituie e7presia artistica a unitatii
noastre nationale realizata prin actul din 0A0C.
(r!itectura sa, inspirata din &iserica Domneasca din *irgoviste, se inscrie in
curentul romantic initiat in arta romaneasca in ultimele decenii ale secolului
trecut, ce si-a propus valorificarea creatiei artistice medievale. Decoratia
pictata 8n fresca este realizata 8n spiritul iconografiei traditionale de catre
"onstantin .etrescu.
Catedra(a ro-ano"cato(ica
Ridicata in secolul ;))), este cel mai valoros monument al ar!itecturii
medievale timpurii din
*ransilvania, imbinand
armonios elementele romanice cu cele gotice.
"ea mai importanta constructie din epoca Renasterii
timpurii din *ransilvania.
)n interiorul catedralei se afla sarcofagul lui )ancu de
Funedoara, alaturi de cele ale fratelui sau +o!annes
Diles,a fiului sau mai mare Ladislau si cele ale reginei
)sabella si a fiului sau )oan Sigismund.
5
Mu3eu( Nationa( A(4a Iu(ia
Duzeul :ational al Onirii din (lba )ulia se numara
printre cele mai importante institutii muzeale din
Romania, atat din punctul de vedere al patrimoniului
sau, cat si al prestigiului stiintific. Duzeul este
adapostit in "ladirea &abilon din 0A>C, care prin
bogatia plastica a fatadelor reprezinta celui mai
important monument de ar!itectura romantica din
oras.
,ra $%-%% - "ina in cadrul restaurantului
&iua IV: 5EVA
,ra C-%%- mic dejun tip bufet in restaurantul !otelului
,ra A-%%- plecare spre Deva />7 Hm -0,0= !2
,ra 0%-1% - vizitarea "etatii Deva, &iserica Reformata, .alatul Dagna "uria, Statuia )mparatului *raian
Cetatea 5e!ei
Donument istoric si de ar!itectura laica, "etatea Devei a fost construita la mijlocul secolului ;))) pe Dealul
"etatii. Functiona ca fortareata militara cand a
fost ocupata de trupele austriece pentru a doua
oara. )ncepand din luna iunie $%%=, accesul pe
"etate se poate face si cu *elecabina.
*elecabina este singurul ascensor inclinat din
Romania, iar din punct de vedere al lungimii
traseului /$7C metri2 si a diferentei de nivel /0=C
metri2 este primul din #uropa.
'iserica Re/or-ata
"onstructia bisericii reformate a fost proiectata
de Szasz +ozsef in stil eclectic a inceput in anul
0C1>.
Lucrarile au fost intarziate, datorita marelui incediu din
acelasi an /0C1>2, a revolutiei din 0C@C si a inundatiei din
0C=0, fiind inc!eiate doar in anul 0C=1, iar turnurile dupa 7
ani. )n turnul estic se gaseste unul dintre cele mai mari
clopote din judet, cantarind 1>%% Hg.
,ra 01-1% ' masa de pranz /propunere- "asa Rustica din
Deva2
,ra 0=-1% ' plecare spre *g +iu /0@A Hm ' $.1% !2
6
,ra 0C-%% ' vizitarea obiectivelor din oras, (nsamblul ar!itectural al lui &rancusi, Duzeul de (rta, "asa
memoriala ". &rancusi
Co(oana In/initu(ui
Sculptura este o stilizare a
coloanelor funerare specifice
sudului Rom5niei. Denumirea
original6 era P"oloana
recunotinei f6r6 sf5rit i a
fost dedicat6 soldailor rom5ni
din .rimul R6zboi
Dondial c6zui 8n 0A0> 8n
luptele de pe malul +iului
Masa tacerii
Dasa t6cerii, lucrat6 8n calcar,
reprezint6 masa dinaintea
confrunt6rii 8n b6t6lia la care
urmeaz6 s6 participe
combatanii. *impul este
prezent, fiind reprezentat prin
dispunereacircular6 a celor 0$
scaune, care 8l m6soar6. *otul
decurge 8n t6cere.
Poarta Sarutu(ui
.oarta s6rutului arat6 ca un arc
de triumf, simboliz5nd triumful
vieii asupra morii. .e feele
fiec6rei coloane se reg6sete
simbolul s6rutului, dou6
jum6t6i ale unui cerc, at5t de
caracteristic operei lui &r5ncui
,ra $%-1%-
plecare spre
cazare, la
!otel (nna, pentru servirea cinei la ora $0-%% ,in restaurantul !otelului.
&iua V: 5R%'ETA TURNU SEVERIN
,ra C-%% - mic dejun tip bufet in restaurantul !otelului
,ra A-%% - plecare spre Dr *r Severin / C@ Hm ' 0.1% !2
,ra 00-%% ' vizitarea obiectivelor- "arstul Roman Drobeta, "etatea Severinului, Ruinele
Podu( (ui Traian
.odul lui *raian a fost construit in numai trei ani dupa planurile
celebrului ar!itect, (polodor din Damasc, fiind considerat cea
mai indrazneata lucrare inginereasca a antic!itatii romane. .odul
a fost ridicat pe $% de piloni din blocuri de piatra, la capete
avand cate un portal monument, ale caror relicve se vad pe
ambele maluri ale Dunarii. .entru partea lemnoasa a constructiei
s-au folosit stejarii de pe $%% de !ectare de padure.
Mu3eu( Re0iunii Porti(e de 6ier
7
Duzeul regiunii QQ.ortile de FierQQ este structurat in sectii de istorie /peste =%.%%% de e7ponate privind bogatul
trecut al tinutului2, etnografie, arta plastica, stiintele naturii /include si un interesant acvariu2.
Castru( ro-an 5ro4eta
"astrul roman Drobeta , devenit ulterior un important centru
militar i politic, a fost iniial construit pentru a ad6posti =%% de
soldai care asigurau paza podului lui *raian.
,ra 01-1% ' masa de pranz
,ra 0=-1% ' vizitarea Duzeului Regional .ortile de Fier,
urmand un timp liber pentru cumparaturi, plimbari etc
,ra $%-%% ' cina in cadrul restaurantului !otelului "ondor GGG
&IUA VI: %RS%VA
,ra C-%%-mic dejun tip bufet in restaurantul !otelului
,ra A-%% ' plecare spre ,rsova /10 Hm ' 1% min2
,ra 0%-%% ' un mic traseu pe munte, se urca pe "iucaru Dare, pt a
se vedea Defileul Dunarii si "azanele. *ot de acolo se vede si
granita cu Serbia
,ra 01-%% ' masa de pranz, propunere Restaurantul ,rsova, pe
malul Dunarii unde privelistea este superba.
,ra 0=-%% ' plecare cu vaporul Flamingo pe Dunare. ,rsova '
"azanele Dari ' @ ore
"el mai interesant traseu pe Dunare este ,rsova - "azanele Dari,
traseu care dureaza apro7imativ @ ore.
.e aceasta ruta pot fi observate malul romanesc cat si malul sarbesc,
ambele maluri oferind peisaje aparte prin frumusetea constructiilor
specifice zonei, unde natura a creat cel ai frumos muzeu in aer liber
din #uropa. (ici pot fi vazute fenomenele de formare a celor doua
lanturi muntoase "arpatii si
&alcanii, in "azanle Dici,
locul unde cei doi munti se infratesc.
.e langa aceste minunate bogatii naturale puteti admira si vestigii
istorice din cele mai vec!i timpuri. *ot in aceasta zona poate fi
admirata .estera .onicova, pestera ale carei galerii insumeaza 0>>% m
si in care se poate intra atat pe uscat, cat si cu barca pe apa dar si
grandioasa statuie intitulata c!ipul regelui dac Decebal. (ceasta
opera de arta este sculptata direct in stanca si dimensiunile o pot
compara cu c!ipul presedintilor din SO(.
8
,ra 0A-%% - plecare spre "raiova /0@@ Hm ' $ !2
,ra $0-%% ' cazare si cina in cadrul !otelului .laza
&IUA VII 7 CRAI%VA
,ra C-%%-mic dejun tip bufet in restaurantul !otelului
,ra A-%% ' vizitarea obiectivelor turistice- &iserica Danastirii +ianu, &iserica Sf Dumitru, "asa &anei, "asa
<oievozilor.
,ra 0$-%% ' .lecare spre .itesti ' &ucuresti /$$C Hm ' 1 !2 cu oprire in ,rasul Lalelelor pt masa
,ra 0C-%% ' sosire in &ucuresti, .arc )zvor
V. ELEMENTE %RGANI&AT%RICE
(utocar de @@ de locuri
:umar soferi- $
E!id- 0
.arcari- in fiecare oras in care o sa ne oprim, autocarul ne va lasa intr-o parcare apropiata obiectivelor turistice
VI. ANALI&A PRET
9
*. Costu( ser!icii(or de ca3are:
"
0
R0=%leiScamera dubla
"
$
R07=leiS camera dubla
"
1
R0>% leiS camera dubla
"
@
R0=% leiS camera dubla
"
=
R0@% leiS camera dubla
"
>
R01%leiS camera dubla
*otal cazare- $0 camere duble T 0 camera single R 0A.A0% lei
2. Masa
)n cele 7 zile turistii beneficiaza de 0$ mese. Dic dejun si cina in cadrul !otelului.
8. Costu( transportu(ui- "ompania de transport percepe un tarif de 0 euro T tvaS Hm, iar contractul prevede
ca plata soferului sa fie inclusa in acest tarif. De asemneaza pt 7 zile trebuie sa platim 0@%% Hm, deci 0@%% G
=.@= R 7>1C lei
4. C1e(tuie(i or0ani3atorice: .arcari- 0= parcari cu ta7a G = lei R 7= lei
#.C1e(tuie(i cu 01idu(: E!idul turistic este platit cu @% euroSzi /0C% lei2 si baneficiaza de toate facilitatile
turistilor.
10
:r.
"rt.
#lemente de c!eltuieli #lemente de calcul <aloare pe turist
/lei2
<aloare totala /lei2
0 "azare A%= G $$ camere
/duble T 0 single2
@A7.7= 0A.A0% lei
$ Dasa demipensiune % %
1 *ransport 0 @%% Hm G 0 euro
T tva
0A%.A= 7>1C lei
@ "!eltuieli organizatorice 0= G = 0.C 7= lei
= "!eltuieli cu g!idul 0C%G 7 10.= 0$>% lei
> "!eltuieli cu soferul % % %
7 *otal c!eltuieli/tva inclus2 7$$ lei $C.CC1 lei
C "omision in U din
c!eltuieli
$% U 0@@.@ lei =77> lei
A *otal costuri C>>.@ 1@.>=A lei
0% Rotunjiri A%% 1=.%%%
00 .ret de vanzare 9 (ei
+.C1e(tuie(i cu so/eru(: S-a convenit ca acesta sa beneficieze de toate facilitatile turistilor, masa si cazare, iar
diurnal ii va fi platit de catre compania de transport.
:.Co-ision in ; din c1e(tuie(i- (gentia percepe un comision de $%U din totalul c!eltuielilor cu *<(.
<.Rotun=iri
*otal costuri R 1@.>=A lei
Rotunjire R 1=%% lei
*otal costuri pe persoana ' C>> lei - rotunjire 9 (ei
11