Sunteți pe pagina 1din 399

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.

ro
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CONSILIUL CULTURII ACADEMIA DE TIINE SOCIALE
SI EDUCATIEI SOCIALISTE SI POLITICE A REPUBLICII
' ' '
SOCIALISTE ROMNIA

MATERIALE
SI CERCETARI ARHEOLOGICE
' A Xlii-A SESIUNE ANUAL DE RAPOARTE

Muzeul rii Criurilor


Oradea -1979

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
COORDONAREA APARIIEI PREZENTULUI VOLUM APARINE DIREC-
IEI ECONOMICE I A PATRIMONIULUI CULTURAL NAIONAL DIN
CONSILIUL CULTURII I EDUCAIEI SOCIALISTE.

Prezentul volt.-m cuprinde rapoartele privind rezultatele cercetrilor arheologice din


1978 prezentate la a XIII-a Sesiune anual de rapoarte ce a avut loc la Oradea
intre 9-11 martie 1979. Sesiunea i-a desfurat lucrrile n urmtoarele secii:

1. ARHEOLOGIA COMUNEI PRIMITIVE. EVOLUIA CULTURII TRACICE TIM-


PURII; 2. CIVILIZAIA TRACO-GETO-DACICA; 3. ARHEOLOGIA GRECO-RO-
MANA. PROCESUL ROMANIZARII; 4. FORMAREA POPORULUI ROMAN I A
STATELOR ROMANETI; 5. CIVILIZAIA MEDIEVALA ROMANEASCA.

Volumul a fost pregtit pentru tipar de S. DUMITRACU.


Rapoartele au fost adunate i propuse pentru volum de CORNELIA STOICA
i conductorii seciilor sesiunii.
Corectura a fost fcut de D. IGNAT, N. CHIDIOAN i S. DUMITRACU de la
Muzeul rii Criurilor Oradea. Tehnoredactarea s-a fcut de L. BONDAR - Oradea.

*
Pe copert: ceac dacic descoperit la Biharea.

Responsabilitate~ asupra ~onfinutului rapbart.etor revine n exclusivitate


\.
a~.Jqril~.
'' ) : ; ..

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CUVINT !NAINTE

Intre 9-11. III. 1979, Muzeul rii Criu unic stpn pe viaa i soarta sa, i conti-
rilor din Oradea a gzduit lucrrile celei de nuind spiritul naional, judecata i pasiunea
a XIII-a Sesiuni anuale de rapoarte prelimi- creatoare a romanilor, poporul romn, nou
narii, n cadrul creia arheologi de la diverse aprut n lume, avea s mplineasc, ntr-o
muzee i instituii de profil au prezentat 162 existen de aproape dou milenii, un eroic,
de rapoarte. zbuciumat i mre destin istoric".
Organizat sub egida Consiliului Culturii Volumul de fa nsumeaz comunicrile
i Educaiei Socialiste i a Academiei de susinute n cadrul sesiunii de la Oradea,
tiine Sociale i Politice, manifestarea a pri- oferind o imagine de ansamblu asupra direc-
lejuit efectuarea unui bilan al rezultatelor iilor cercetrii arheologice, aa cum reies
cercetrii arheoLogice din campania 1978,
din prevederile planului unitar pe anii
permind evidenierea temelor prioritare ce
1977-1980, ca i asupra obiectivelor viitoa-
jaloneaz direciile programului de investi-
relor campanii arheoLogice.
gaie n domeniul arheologiei, ct i politica
de conservare, restaurare i valorificare a Dovad a importanei de care se bucur

siturilor i bunurilor arheologice descoperite. problematica patrimoniului arheologic naio


O atenie deosebit s-a acordat sarcinilor nal, publicarea acestui volum urmrete
ce decurg din Hotrrea Comitetului Central crearea unui mijloc de informaie eficient
al Partidului Comunist Romn, din noiem- care s permit specialitilor o privire de
brie 1977, privind srbtorirea a 2050 de ani ansamblu asupra stadiului cercetrii arheo-
de la crearea primului stat dac centralizat logice la nivelul ntregii ri, oferind posibi-
i independent, majoritatea rapoartelor pre- lita'tea depistrii unor zone i probleme ne-
zentate fiind axate pe problemele cunoaterii cercetate pn n prezent, obiective .principale
la nivelul ntregii ri a .procesului formrii ale viitoarelor programe arheologice.
unitare, etnogenetice i culturale, a lumii Grupate potrivit problemelor dezbtute n
traco-getice, a civilizaiei daco-getice, a sim- cadrul celor cinci secii ale sesiunii - arheo-
biozei daca-romane, a formrii poporului logia comunei primitive, evoluia culturii tra-
romn i statelor medievale romneti. cice timpurii, civilizaia traco-geto-dacic,
"Pstrnd de la daci - arta tov. Nicolae arheologia greco-roman, procesul romani-
Ceauescu - setea nestins de libertate, zrii, formarea poporului romn i a 8tatelor
voina de a nu-i pleca fruntea sub jugul medievale romneti, civilizaia medieval
strin, hotrrea de a rmne mereu el nsui, romneasc - rapoartele susinute ofer

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
4 D. M. PIPPIDI

posibilitatea unui contact direct cu expe- Rapoartele publicate n prezentul volum


riena unor cercettori de renume din ara constituie o semnificativ trecere n revist
a forelor angajate n implinirea obiectivelor
noastr, confruntrii unor 1'TU#:ode diverse de
ce revin instituiilor de profil i tuturor spe-
cercetare, atrgind atenia asupra unor pe.te cialitilor din ar pe linia ocrotirii, evidenei
albe de pe harta arheologic a rii, asupra i valorificrii patrimoniului arheologic na-
necesitii corelrii cercetrii arheologice cu ional, ofer o bogat baz documentar-tiin-

obiectivele planului unic de dezvoltare al ific pentru desfurarea unei activiti cul-

rii. turale de nalt inut i eficien.

Prof univ. Dr. Doc. D. M. PIPPIDI


Preedintele Comisiei Arheologice
a Academiei de tiine Sociale i Politice
a R. S. Romnia

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SPTURI ARHEOLOGICE 1978
RAPOARTE PRELIMINARE

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
REZULTA TELE CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DIN STATIUNEA
MIHAI BRUDIU PALEOLITICA DE LA COTU MICULINTI
'
COMUNA COTUCA,
[JUDEUL BOTOANI]

1n cadrul cercetrilor de salvare efec- tul. Versantul drept al vii este format din
tuate timp de mai muli ani n zona Prutu- depozite sarmatice deflate, ~reprezentnd ar-
lui mijlociu, de ctre Institutul de istorie i gile i gresii, care sint instabile, fapt care a
arheologie "A. D. Xenopol" din Iai, am fost provocat un proces intens de alunecare a te-
invitat s particip la spturile de salvare renului. Aceste observaii ne conduc la con-
pentru perioada paleolitic 1 . n decursul cluzia c la depunerea loesului au contribuit
campaniilor din anii 1974 2 i 1977 3 , am efec- vinturile care bteau dinspre nord, in peri-
tuat ample spturi arheologice la Crasna- oada trzie a glaciaiunii Wlirn, areind pe
leuca, comuna Cotuca, jud. Botoani n zona versantul stng al acestei vi depozitul de
numit Stanitea (terasa de la Stanite, Fa-
loess al acestei staiuni, a crui grosime este
leza Prului Stanite, Lutria de la Stanite de peste 5 m.
i Malul Rou). Tot n anul 1977 am efec-
Loessul a fost depus pe stiind de calcar
tuat un sondaj ntr-o nou staiune paleoli- de vrst cretadc care, la mndul lor, stau

tic situat la punctul Girla Mare, pe hota-


pe un pachet de strate de gresie. Nivelul
rul dintre localitile Crasnaleuca i Cotu Mi- geologic subiacent acestora H constituie de-
culini, unde am descoperit trei nivele de
pozitul de silex cretacic, gros I)n la 15 m.
locuire 4 Valea Girla Mare are o lungime de Silexul ar~ o structur bolovnoas i a fost
2 km i este orientat vest-est. cercetat mai de mult de I. Simionescu5 .
Cercetrile din 1978 s-au concentrat asu-
In prezent terenul pe care se afl staiu
pra acestei staiuni, care se afl intr-un de- nea are forma unui promontoriu a crui su-
prafa este nclinat de la NV ctre SE. n
pozit de loess adpostit, format pe latura
stng a vii, la confluena acesteia cu Pru-
campania din 1978 am deschis o seciune de
14 mX9 m pe care am spat-o n platform
\ Mulumim i pe aceast cale prof. dr. doc. Pe- deschis, pn la adncimea de 2,75 m, dup
trcscu-Dmbovia i colegului V. Chirica pentru care sptura a fost continuat n trepte de
ncredinarea antierelor din zona Crasnaleuca - cte 2 m pn la stinca de calcar.
Cotu Miculini. Stratigrafia: Din punct de vedere strati-
2 lVL B r ud i u, Cercetri paleolitice la Crasna-
grafic situaia se prezint astfel:
leuca, comuna Cotuca, jud. Botoani - n Arheo-
logia Moldovei, VIII, 1979 (sub tipar). 1) Sol vegetal gros de 35-40 cm.
' M. B r ud i u, Date noi privind cultura grave-
tia nu lui oriental din Moldova, rezultate din cerce- 5 I. S i m i o n e s c u,
Constituiunea geologic a

trile de la Crasnaleuca, jud. Botoani, mss. rmului


Prutului din nordul Moldovei, Publ. Fond.
1 Idem. A. Adamachi, t, II, nr. 7, p. 27, 53, Bucureti, 1902.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
8 MIHAI BRUDIU

2) Sol de culoare maronie, nelevigat, gros tificat ntr-o aezare paleolitic deschis de
de 60-70 cm, avind, mai ales, spre baz nu- pe teritoriu'! patriei noastre. Este vorba att
meroase galerii de crotovine, rin care au fost de unelte din coarne de ren cit Ii de de-
descoperite atit fragmente ceramice cucute- eurile rezultate din prelucrarea coarnelor,
niene, cit i materiale litice cu specirfic pa- precum i de piese rebut. Uneltele tipice
leolitk, acestea din urm fiind antrenate din din corn sint dou ciocane-trncop, un frag-
stratele inferioare. ment de ciocan utilizat dup rupere ca re-
3) Sol de tranziie ntre depozitul subia- tuor, i un vrf de lance. S-a mai gsit un
cent, aparinind pleistocenului Ii cel supe- sceptru lucrat tot din corn de ren. Deeurile
rior, atribuit holocenului. Acest sol a fost de atelier provin de la ndeprtarea razelor
deranjat de crotovine. de pe coarnele de ren. Se observ la aceste
4) Loess. La partea superioar are galerii piese urmele de tiere cu ajutorul dlilor.
de crotovine. In ceea ce privete ciocanul-trncop, aces-
ln depozitul de loess au fost descoperite ta este un tip de unealt care face serie
urmtoarele nivele arheologice (in ordinea dup cum vom vedea n cadrul acestei sta-
sprii lor): iuni (fig. 1/1).
Nivelul 1, a fost gsit la adncimea de O astfel de pies a fost lucrat pe captul
1,70-1,80 i aparine unui gravetian fi- proxima! al cornului de ren dup ce acesta
nal. Inventarul arheologic este format din a czut. Baza cornului era folosita ca cio-
material faunistic .i litic. Materialul faunis- can, iar partea opus, retezat la o distan
tic este foarte friabil i este reprezentat de de 15-20 cm de la baz, era gurit longi-
oase sifliimate i coarne. tudinal, iar [n orificiul rezultat se introdu-
Materialul litic este format din piese tipi- cea o alt pies proba.bil din lemn, av!ind
ce i debitaj de atelier. Inventarul pieselor captul exterior ascuit, pentru a se putea
tipice se compune din urmtoarele categorii: efectua o aciune de spare sau de despicare
gratoare, un burin, un strpungtor (fig. 1/1- a lemnelor {fig. 4). Aceast reconstituire
5), un percutor. De'bitajul de atelier este for- funcional a fost fcut pe baza unor as-
mat din nuclee, lame i achii. pecte observate pe piesele n discuie. Este
Nivelul al doilea. A fost descoperit intre vorba mai intii de faptul c la toate cioca-
2 m-2,20 m i 2,30-2,50 m. Caracteristica nele - trncop se observ ruperea spre la-
principal a acestui nivel o 'formeaz vetrele tura frontal a orificiului de prindere a pie-
care au grosimi variabile, intre 1 cm-12 cm, sei de lemn anexat. Acest lucru s-a petre-
fiind rspndite mai mult n partea central cut n momentul C'ind se aciona cu o for
i de vest a casetei. Din dou vetre mai 'bo- mai mare dect era rezistena cornului de
gate in crbune au fost ridicate probe pen- ren, iar piesa de lemn introdus disloca a
tru datare prin metoda c14 chie din peretele acestuia. In a'l doilea rnd,
O alt caracteristica a acestui nivel arheo- la una din piese se observ lovituri repetate
logic o reprezint marea cantitate de oase care au fost date pe latura posterioar, pen-
i coarne de ren n stare fragmentar. Oa- tru a fi degajat unealta dintr-o poziie blo-
sele provin de la ren, bovidee Ii cabaline cat. Desigur c acest tip de unealt a putut
i reprezint molari, omoplai, oase de la avea utilizri diverse, care acum este greu
membrele anterioare i posterioare. s le reconstituim.
Faptul cel mai important care trebuie re- ln legtur cu sceptrul, acesta a fost lu-
levat n legtur cu acest nivel, l consti- crat tot din corn, care pstreaz captul pro-
tuie dovezile arheologice care atest exis- xima! (!baza), iar la cel distal a fost rupt
tena unui atelier de prelucrare a cornului prin lovituri date transversal. ln apropierea
de ren i a osului, pentru prima dat iden- captului proxima!, n dreptul primei rami-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
3
2

6
5 7

43 44 15
Fig. 1. Materi.al litic din staiunea paleolitic de la Cotu
Mare: 1-5; niv. I, 6-16 niv. II.
Miculini, ''
punctul Girla

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
10 MIHAI BRUDIU

fkatii a fost perforat. Pe latura dinspre in- din os (fig. 5/21) o pies care a avut o in-
terior se observ patru striaiuni provenind serie, dou piese n stare ifragmentar, cu
probabil de la unelte de silex. Vrful de lan- urme de prelucrare i uzur {fig. 3/3), fr
ce este n stare fragmentar Ji provine de a li se putea stabili funcionalitatea, precum
la un tip de lance care a fost gsit n stare i trei raze avind urme de tiere cu dalta,
mai bine conservat, n nivelul arheologic constituind deeuri de la curirea coarne-
subiacent {III). lor (fig. 3/2 i fig. 5/5).
In ceea ce privete materialul Iitic din ni- Ciocanele trncop snt in stare uzat, fi-
velul U, acesta provine din 20 de ateliere ind rupte la captul distal, unde era intro-
rspndite pe toat suprafaa casetei. Unel- dus piesa anex din lemn. Una din piese
tele tipice snt in numr de 161 Ji repre- are la captul proxima! (ciocan) urme de
zint urmtoarele categorii: gratoare (37), lovituri laterale.
burine {101), gratoar-burin {1), (fig. 1/6-16), Cele dou strpungtoare snt lucrate din
strungtoare (7), .rzuitoare (9), rabot (2), os, unul a fost ascuit prin lefuire i are
lame trunchiate i retuate (4), pies de tip baza rupt, iar cellalt a fost lucrat dintr-un
spine '(1). Ca semiproduse de atelier snt la- cubitus de ren.
mele (90) i lame crete (16). Indicii tilpo- Vrful de lance este lung de 30,4 cm, avnd
logici mai importani care trebuie s ne re- diametru! de 3 cm. Este n stare fTagmen-
in atenia sint cel al budnelor care este tar, fiind rupt la ambele capete. Spre baz
de 620fo, iar al gratoarelor de 230fo. Roca i s-a lsat 'ns 3/4 din peretele cornului pen-
utilizat o formeaz aproape n totalitate si- tru a i se putea introduce o coad de lemn.
lexul cretacic de Prut, care era adus de la Are marginile lefuite, uneori se mai ob-
20 m, din depozitul, la zi, situat pe faleza serv urmele de burin. esutul spongios din
:Prutului. interiorul cornului a fost ~ndeprtat, rezul-
In acest nivel au mai fost gsite lespezi de tind astfel un canal pentru scurgerea snge-
gresie, utilizate ca nicovale, bulgri mici de lui.
ocru i de r~in fosilizat. _ Harponul este lucrat din corn de ren, des-
Cel de al treilea nivel de locuire din a- picat. Suprafaa mai purtnd !nc curbura
ceast staiune se afl la adincimea de peretelui cornului. A avut dou perechi de
2,50 m-2,70 i 2,60 m-2,15 m. Din punct aripioare, ascuite, dispuse simetric, iar a-
de vedere structural acest nivel este fdentic proape de jumtatea piesei are un orificiu
cu nivelul II, fiind format din vetre cu ar- la care s-a acionat cu unealta. din exterior.
suri neg.re i maronii, printre acestea gsin Are mrginile rotunjite, iar virful i trei ari-
du-se numeroase oase i coarne de ren, in pioare snt rupte complet. Se pstreaz par-
stare fragmentar, precum i un mare nu- ial ultima aripioar din dreapta. Lungimea
mr de ateliere pentru prelucrarea silexu- piesei este de 12 cm, lime de 3 cm i gro-
lui. Acest nivel este mai important dect simea de 0,6 cm.
cel anterior att prin numrul mare de piese Materialul litic provine din 35 de ateliere,
tipice, cit <i prin tipurile inedite descoperite de diferite mrimi. Utilajul litic tipic rezul-
aici. tat din acest nivel numr 216 piese din-
Materialul faunistk este reprezentat de o tre care 71 snt gratoare, 126 burine (dli),
mare cantitate de oase sparte provenind de 9 strpungtoare :(fig. 2), 4 rzuitoare, un r
la ren, bovidee, ca'baline 'i uneori de la mar- zuito'f strpungtor, un rabot, 4 lame cu
mot. Au fost gsifi numeroi molari de ren. trunchiere retuat.
Uneltele lucrate din corn de ren snt: trei La baza acestui nivel a fost descoperit
ciocane trncop (fig. 3/1), un V'lrf de lance o bucat de lemn puin pietrificat. Piesa are
(fig. 5/6), un harpon, dou strpungtoare 26 cm X 7 cm X 3~50 cm. Dup aspectul ei ex-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
2

ff

9 iO
Fig. 2. Materialul litic din staiunea paleolitic de la Cotu Miculini, punctul Girla Mare; 1-12,
niv. III.

2.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
3
2
Fig. 3. Unelte din corn din staiunea paleolitic de la Cotu Miculini, punctul Girla
Mare 1. Ciocan trncop din niv. 'IU; '2, 3. Raze de la coarnele de ren detaate cu
dalta.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 4. Reconstituirea ciocanului trncop.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
2

1
'\1
1
. ',1
1 1\'
1

1
1
-
....

1
4

5
Fig. 5. Piese din corn (1, 4, 5, 6) I os (2, 3) din staiunea paleoli.tic de la Cotu
Miculini, punctul Girla Mare.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
REZULTATELE CERCETARILOR ARHEOLOGICE DIN STAIUNEA PALEOLITICA MICULINI 15

terior bucata de lemn a rezultat din despi- tea, care are opt nivele de locuire apari
carea unui trunchi. Urmeaz ca analizele n'nd gravetianului oriental.
dendrologice s stabileasc specia i even- Staiunea paleolitic de la Cotu Miculinri,
tual grosimea trunchiului copacului. Nu s-au este mai important dect toate celelalte prin
observat urme de prelucrare pe suprafaa complexitatea vestigiilor gsite aici, fiind o
lui. descoperire unic pn acum in ara noas-
Nivelul al patrulea a fost lintilnit la adn- tr. Dac n cultura gravetianului oriental
cimea de '2,8 m-3,10 m. Acest nivel de lo- pn acum au fost descoperite unelte din
cuire se extinde n jumtatea esti'c a casetei corn i os numai n petera de la Stnca Ri-
i este mai puin bogat. Au fost descoperite piceni, care au fost salvate de N. N. Moro-
apte ateliere de prelucrare a silexului, pu- an, pentru aezrile deschise, de teras, sau
ine oase sparte, dou buci de eoarne. Ma- din depozite, adpostite de loess, se poate
terialul litic, tipic const din patru gratoare, meniona doar descoperirea din 1974 a unui
2 burine, un rzuitor, i o lam trunchiat wrf de lance i a unui metatansian de cal
oblic i retUJat. Lipsesc vetrele. de la Crasnaleuca - Priul Stanitei. Peste
Nivelul al cincilea a fost ntlnit la adn- iot au fost gsite piese finisate, care puteau
cimea de 3,50 m. n acest nivel a fost des- proveni din atelierele altor aezri pe cale
coperit o vatr din care a fost luat o pro- schimbului sau al colportajului. Singura sta-
b de crbune pentru datare. n cuprinsul iune unde prelucrarea cornului de ren i a
vetrei s-a gsit o groap 'CU crbune. n acest osului este dovedit prin unelte finite, piese
nivel, care a fost cercetat parial, au mai n diferite stadii de prelucrare ca i prin
apTut, trei ateliere de prelucrare a sile- deeuri i rebuturi de atelier este aceea de
xului. la Cotul Miculini.
!Nivelul al aselea a fost descoperit la a- Care este locul acestei aezTi in cadrul
dincimea de 3,70 m n cadrul su descope- culturii gravetianului oriental? Dup cum
rindu-se o vatr care era situat aproxima- este cunoscut, cultura gravetianului oriental
tiv sub vatra nivelului V. Inventarul litic este rspndit pe un larg areal, care in-
i faunistic a fost redus datorit cercetrii cepe din centrul Europei, i se ntinde p'n
unei suprafee mai mici. n estul Cmpiei Ruse. n partea nord-vesti-
O alt observaie care tre'buie menionat c arealul culturii gravetianului oriental se
se refer la faptul c ultimele dou nivele nvecineaz cu cel al magdalenianului tir-
se gsesc intr-un sol gleizat cu concreiuni ziu, acesta ntinzindu-se pn n Cehoslova-
calcaroase. cia i Polonia. Din punct de vedere dimatic
Nivelul al l1aptelea a fost descoperit la a- am'bele culturi se gsesc 'n zona periglada-
dncimea de 4,30 m i a fost cercetat tot pe r unde triete renul, a crui coarne i
o suprafa redus. Inventarul acestui nivel oase au constituit o materie prim preferat
este format dintr-un atelier, i o cantitate pentru obinerea uneltelor de vntoare, pes-
nsemnat de oase sparte provenind de la cuit sau a celor cu semnificaii magica-artis-
un bovideu. tice. Nu ne oprim mai mult, acum, pentru
La adncimea de 5 m s-a dat de stnca de a discuta specitficul patrimoniului rezultat
calcar. din prelucrarea osului i cornului de ctre
Concluzii. Staiunea paleolitic de la Cotu comunitile celor dou culturi, ci vom cu
Miculini, punctul Girla Mare are apte ni- ta s artm c aceste ateliere i justific
vele de locuire, aparin>nd culturii gravetia- prezena la Cotu Miculini, prin poziia geo-
nului oriental din Moldova, fiind a doua din grafic a aezrii care se afla 'in zona peri-
acest punct de vedere dup staiunea de la glaciar. Aezri de teras unde s-au gsit
Crasnaleuca, punctul Lutria de la Stanit- dovezi ale prezenei renului se mai cunosc

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
16 MIHAI BRUDIU

in ara noastr la Buda6 , i Lespezi', fr a In ceea ce privete categoria ciocanelor


se fi descoperit i ateliere de prelucrare a acestea constituie unelte avansate,
trncop
cornului i osului. ca concepie. Piese apropiate ca utilitate, dar
Staiuni paleolitice similare mai importan- diferite ca stadiu de concepie i perfecio
te putem meniona la Molodova V pe Nistru8 nare se mai cunosc la S1Jnca Ripiceni, Mo-
i la Mezin pe Desna 9 lodova V, i Mezin 13 T,rebuie de remarcat
In toate aceste staiuni a ieit la iveal un faptul c cele de la Cotu Miculini, prin gra-
bogat inventar de unelte i obiecte lucrate dul lor de perfecionare sint piese originale
din os i corn de ren. In ceea ce privete in aceast cultur.
analogiile dintre tipurile de unelte din corn Lancea obinut prin tierea in diagonal
i os de la Cotu Miculini acestea i gsesc a cornului nu are analogii n intreg arealul
numeroase similitudini la Stlnca RipicenP 0 , culturii gravetianului oriental.
la Molodova V in nivelele Vll-1 11 , la Mezin 12 Harponul este de asemenea o pies unic
De asemenea, unele deeuri rezultate din din punct de vedere tipologie. Funcional ar
prelUlCrare, 1cum snt razele tiate, au ana- putea fi apropiat de o pies descoperit la
logii la Molodova V i denot o tehnic si- Molodova V/1 a, un:de s-a gJsit un harpon
milar de lucru. Tot acolo se gsete o bun in seciune aproape rotund, cu aripioare pe
analogie pentru piese din corn care au avut trei laturi, avnd i acesta un orificiu. Din
o inserie. nefericire cele dou nivele superioare de la
:M.olodova V, I a, i 1, a fost atribuite Azi-
6 A 1. Pau 1 Ba 1 om ei, Not asupra resturilor
Hanului. Aa dup cum a artat Fr. Bordes
fosile de la Buda, n Materiale VII, p. 25-26.; harponul de la Molodova V nu are nimic
O 1 g a N e c r a s o v i M. B u 1 o i S t i r b u, Con-
tribuii la studiul faunei pleistocene de la Buda
n'ici cu magdalenianul, nici cu alizianuP4,
(jud. Bacu) cu o privire special asupra caracte- iar noi adugm c este o pies de o con-
risticilor Tenului, in Carpica, 1971, p. 7-19. cepie original aparinnd fondului culturii
7 M a r i a B i t i r i i V i o r e 1 C p i t a n u, gravetianului oriental. La fel i harponul de
Aezarea de la Lespezi, jud. Bacu, in Carpica,
la Cotu Miculini poart acelai atribut iar
1972, p. 39-68 cu 19 ilustraii.
8 O. P. Cer ni , Paleoliticina Stoianka-Molo- di:ferenele dintre cele dou exemplare n

IWva V, Kiev, ll961. discuie se datoresc, poate nu att distanei


9 1. G. o v k o p 1 ia s, Mezinskaia Stoianka, Kiev,
in spaiu dintre cele dou bazine hidrogra-
1965. fice, ct distanei in timp. Analizele palino-
10 M. N. M o r o a n, Le pleistocime et le paleo-

Zithique de la Roumanie du Nord-Est. Bucureti, logice i de C 14 sperm s confirme aceast


1938. ipotez.
11
O. P. Ce'!" ni , op. cit., p. 45-153.
12 13
P. 1. B ori s k o v ski, Paleolit Ucrain, 1953, Idem.
Leningrad p. 274, fig. 135/1. 112; 1. G. S o v k o p 1 ia s 14 F r. B o r d e s, La paleolithique du Monde,
op cit., pl. XXXIX/1-6. 1968, p. 186.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
V. BORONEAN, RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
SAPATURILE DE LA OSTROVUL MARE
C. CRACIUNESCU, 1. STNGA
[CAMPANIA 1978]

!oare glbui-cafenie, iar cel superior glbui


n anul 1978 la Ostrovul Mare comuna
rocat.
Gogou, judeul Mehedini activitatea noas-
In ambele orizonturi s-au identificat bo-
tr s-a concentrat :n zona afectat de lu-
gate urme de locuire epipaleolitic, apari
crrile efectuate la Hidrocentrala Porile de
nnd Culturii Schela Cladovei. Peste acesta
Fier II unde se construiete Hidrocentrala.
se aterne stratul cenuiu-rocat format tot
S-a lucrat la km 873 n partea de vest a
din depuneri eoliano-fluviatile n ca-re s-au
satului, chiar pe malul Dunrii mari, i la
gsit dovezi de locuire din prima epoc a
km 875 ~n partea de nord-vest a insulei.
fierului. Urmeaz un strat galben-rocat de
In punctul de la km 873 s-a continuat
aceiai origin in care se gsesc materiale
adncirea seciunilor II - i IV ncepute ffn
din epoca feudal dar i mai recente. Dea-
anul trecut f n care atunci nu s-a putut
supra, stratul vegetal. Menionm c terenul
lucra din cauza nivelului ridicat al apelor
aid este in uoar pant. Acumulrile mari
Dunarif.
ale pantei s-au produs dup observaiile
In urma spturilor din acest an s-au pu-
noastre [n special ncepnd cu epoca feudal.
tut rezolva problemele de stratigrafie ale
Probabil odat cu defriarea insulei i trans-
acestei aezri. Rezultatele snt deosebit de
formarea sa 'n zon cu teren cultivabil, ce-
importante.
ea ce a dus la migrarea nisipului i la acu-
Succesiunea stratigrafic se prezint 'in fe-
mulri disproporionate pe cuprinsul insulei.
lul urmtor: sub adncimea de 1,95-2,00 m,
Probabil in aceast perioad s-a produs o
se afl stratul de prundi ce alctuiete al-
splare a vechilor depuneri deoarece stra-
bia veche a Dunrii. Din sondajul fcut i
tul dih epoca fierului pare a fi fost deca-
din deschiderile naturale se vede c este al-
pat. Unele gropi de locuin din epoca feu-
ctuit din orizonturi de pietri i nisip .care
dal sau hallsta:ttian au ptruns pn n
snt n alternan sau n ncruci:ri. Prun- stni.turile epipaleoliticului. O groap halsta:t-
diul este acoperit de un strat de argil ni- tian s-a apropiat de stratul de pietri la
sipoas - glbuie care comport dou ori- aprox:imativ 10 cm. Cea mai veche dovad
zonturi, unul inferior l'jii altul superior. Cel de locuire provine cum am artat din ori-
inferior este mai colorat \i mai 'bogat in car- zontul superior de argil gl'buie de deasu-
hE>nat de calciu. In orizontul superior s-ati pra prundi:ului. El pare s ateste coexistena
gsit dovezi de locuire. Acest strat este su- unei industrii a silexului, a cuarului ~i ro-
prapus de un strat eolia:no~fluviativ alctuit cilor cuarifice. Industria silexului identifi-
i el din dou ori'zonturL Cel inferior de cu.:. cat in acest strat pare s prezinte un aspect

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
18 V. BORONEAN, G. CRACIUNESCU, I. STINGA

cultural nou n zon, a crui desfurare a Acest strat este suprapus de o depunere
fost parial concomitent cu extinderea pre- neagr humusoid aparinnd cu probabili-
lucrrii cuaritului i a rocilor cuarife. Ma- tate primei epoci a fierului, iar peste acesta
terialele :recoltate s1nt puine deocamdat i un strat gal'bui nisipos in care nu am gsit
nu ne ngduiesc consideraii mai largi. urme arheologice. Spre ap se constat c
In straturile de origin fluviatilo-eloian la o epoc corespunztoare unui moment
se desfoar dou orizonturi culturale am- trziu din formarea depunerilor de pe insul
bele aparinnd culturii Schela Cladovei, din probabil din feudalism, dup o splare par-
care s-a recuperat un ~foarte bogat inventar ial a straturilor s-a depus un strat de ni-
litic dar -i din os sau corn de cerb. sip aluvionar n care se afl materiale din
In ambele nivele s-au gsit urme de lo- toate epocile documentate n amonte pe in-
cuine rvite sau care atest locuine n sula inclusiv din feudalismul timpuriu.
imediata apropiere. Menionm c sptu Locuirea epipaleolitic corespunde a trei
rile s-au plasat n malul surpat de ape care etape din desfurarea culturii Schela Cla-
nu a afectat stratul epipaleolitic. dovei. Cea mai veche aparine unui moment
In stratul hallstattian s-au identificat gropi n care oamenii 'i fceau locuina puin a-
de locuire, pariale contururi ale unor lo- dncit 'n prundi care n centru avea o
cuine cu vetre de foc aparinnd unei etape vatr cu gardin de piatr. Este de dimen-
a culturii Basarabi. Din epoca feudal {pos- siuni mai mici, iar 'ntr-o etap mai trzie
terior sec. XV) s-a gsit o groap cu puine vatra [ocuinei este fcut din lut ars. In
fragmente ceramice iar n strat de aseme- ultima etap ''i face apariia i o ceramic
nea rare fragmente ceramice. specific Culturii Crii--Stracevo, de factur
Km 875. Aici lucrrile s-au desfurat in grosier din specia cu schiviseal roie. Din
dou puncte. Chiar pe malul Dunrii i sus toate straturile de locuire s-a recuperat o
pe cmpul insulei. S-a urmrit a se observa cantitate mare de unelte din cuar, roci cu-
ct de mult se ntindea aiezarea epipaleoli- arifice, os, corn de cerb etc., bolovani de ru
tic spre interiorul insulei. In total s-au exe- cu scobitur, unii vopsii cu culoare roie.
cutat cinci seciuni care dup caracteristi- Remarcm c ntre piesele de cuarit s-au
cile terenului au mers pn la ad'ncimea de descoperit i unele mari care serveau drept
2,50-2,60 m. Seciunea 1,2, i 5 au fost exe- spligi i au fost folosite la sparea gro-
cutate pe malul Dunrii, iar seciunile 3, 4 pilor i poate chiar la lucratul pmintului.
pe cimpul dominat de dunele de nisip mii Adncimea la care se afl prundiul este de
ctor. 2,50-2,30 m.
Stratigrafic situaia se prezint astfel: 2. Pe cmp numai n seciunea III s-a pu-
1. Pe mal spturile au atins stratul de tut merge pn la prundi cu sptura. In
prundi care aici se compune din 'bolovani seciunea a IV-a s-a mers numai pn la a-
mari de rliu, peste care se suprapune un strat dincimea de 1,20 m din cauza unor mor-
de argil mloasa de culoare cenuie, cu un minte.
relief foarte neregulat {accidentat), steril ar- Pe baza observaiilor fcute n seciunea
heologic. Peste acesta se aterne o depunere a III-a aici s-au putut face urmtoarele ob-
eoliano-iflurviatil. care datorit ~locuirii in- servaiuni stratigrafice: prundiul se afl la
tense are o culoare neagr-cenuie, i in ca- 2,50-2,60 m .i este acoperit de un strat de
re s-au observat trei nivele de locuire epi- nisip 'fin. Deasupra prundhului nisipul are
paleolitic care se recunosc dup variaia cu- culoare cenuie spre verzui .pe o grosime de
lorii lor. Cel din mijloc este de culoare mai aproximativ de 0,5 m. Urmeaz un strat de
nchis, cel inferior mai cenuie, iar cel su- nisip rocat n care s-au putut observa dou
perior duce spre o culoare rocat. suborizonturi separate de cite o dung ru-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND SAPATURILE DE LA OSTROVUL MARE 19
ginie iapoi un strat de nisip humusoid suprafa, adulii mai adnc. Asupra unui
uor cen~iu. In stratul de nisip rocat la singur mormnt M 6 s....au gsit obiecte de
1,35 m s-a gsit un bolovan de ru cu sco- inventar care constau din dnci plcue de
bitur, ceea ce ar putea fi un indiciu c argint ntregi i dou fragmentare care st
la aceast cot se afl suprafaa solului in teau n chip de diadem pe fruntea unei a-
epipaleolitic. dolescente. Plcuele au pe ele un ornament
In seciunea a IV-a 8J.a cum am artat
alctuit din dou protuberane cu raze (un
s-au dezvelit mai multe morminte {6) din
fel de rozete) tanate (motiv solar?). Pre-
acestea trei snt de copii i trei de adoles-
zena acestor plcue precum i sistemul de
ceni sau maturi. Cinci dintre ele s'int fr
inventar. Toi snt nmormntai 'n poziie nmormntare in general fr inventar ne
cretineasc cu capul spre apus i picioarele
dau posibilitatea s datm mormintele de
spre rsrit avnd minile aduse pe piept. aici n sec. XIII-XIV (eventual jumtatea
Evident [n unele cazuri m inile au alunecat
1 a II-a a sec. XIII i inceputul sec. XIV). S-a
de pe piept pe abdomen sau l~ng corp. Mor- spat in total o suprafa de 110 m.p.
mintele se afl la adncimi cuprinse 'intre Cercetrile din cursul acestui an vor com-
0,55 i 0,85 m, copii fiind ngropai mai la pleta datele obinute n 1978.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
PROBLEME NOI N AEZAREA
M. BRUDIU, M. ISTRATE PALEOLITICA MALUTENI IV
[JUDEUL VASLUI]

Muzeul judeean Vaslui, n cadrul pla- 2) Sol de culoare roiatic cu desprinderi


nului su de cercetri arheologice din anii prsmatice, puternic gleisat;
1977 i 1978 a nscris i cercetrile in ae 3) Sol de culoare galben-rocat cu slabe
zarea paleolitic din comuna Mluteni, desprinderi prismatice (40-60 cm);
punctul Stejarul lui Filiu (Mluteni IV) ; 4) Sol loessoid nisipos, de culoare gal'be-
n (30 cm);
aparinJnd Gravettianului oriental finaP.
5) Loess cu bogate depuneri de calcar di-
Continuarea cercetrii a fost justificat de
zolvat i aluvionat 2
necesitatea salvrii materialelor arheologice
Analizele palinologice efectuate de cerce-
din aceast staiune a crei stratigrafie s-a
ttorul Marin Crciumaru, de la Institutul
degradat prin lucrrile agricole din ultimul
de Arheologie Bucureti indfc pentru ori-
timp i prin agenii fizici care denudeaz
zontul de locuire paleolitic o perioad c:i-
puternic terenul. De asemenea, reluarea cer-
matic de tranziie de la tardigladar la ho-
cetrilor a mai fost determinat i de ne-
locen3.
cesitatea creterii coleciei paleolitice a mu-
Din punct de vedere faunistic, pe l'ng
zeului din Vaslui.
resturile fosile ntlnite anterior i care, du-
Cu aceast ocazie s-a urmrit continuarea p determinrile cercettoarei Alexandra Bo-
cercetrii Complexului A, pus ~n eviden
lomei, aparineau bovideelor, a mai fost des-
in perioada anterioar (1969-1971) i care coperit un corn provenind de la Cervus Ela-
fusese cercetat parial. In felul acesta prin phus (?) 5 .
seciunile i casetele deschise s-a putut de-
Inventarul litic. Acesta provine, pe de o
limita microzona acestui complex i cunoa
parte din seciunile i casetele deschise n
te restul inventarului arheologic din terenul zona locuinei - atelier {Complex A) i pe
nespat {vezi planul general, pl. I).
de alt parte, din seciunile de control din
Din punct de vedere stratigrafic situaia
nu difer de ceea ce se cunotea din cerce- 2 M. B r u d i u, Paleoliticul superior i epipaleo-

trile anterioare, i anume: liticul din Moldova, Bucureti, 1974, p. 109.


3 Marin C r ciuma r u, Contribuii la cu-
1) Sol vegetal (15-20 cm);
noaterea paleoclimatului i geocronologia paleo-
liticului din Romnia (mss.).
1
Cercetrile au fost efectuate in colaborare cu M. B r ud i u, op. cit. p. 27.
Muzeul judeean de istorie din Galai. La spturi
5 Determinarea acestuia a fost fcut de dr. Ser-
au participat M. Brudiu de la Muzeul din Galai
giu Haimovici de la Universitatea "A. 1. Cuza" Iai,
i Magda Istrate de la muzeul din Vaslui. catedra de antropologie a Facultii de Biologie.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
22 M. BRUDIU, M. ISTRATE

jurul Complexului A. Spturile din ultime- Numrul mare al deeurilor de atelier ca-
le dou campanii au confirmat c densita- re se urc 1a 4 000 indic faptul c locui-
tea materialului litic este mai mare tot in torii care au trit n zona Complexului A
microzona Complexului A cruia i s-a putut au desfurat i o ampl activitate de ate-
delimita complet marginile sale (vezi p:anul lier. In aceast privin se cunoteau din
general). In aceeai zon unde se concentra spturile anterioare unele nicova~e din gre-
materialul litic s-au descoperit i molarii de sie, speci'fice activitii de prelucrare a si-
la bovidee, unele resturi de oase foarte dez- lexului, iar acum se mai pot aduga i dou
agregate i dou percutoare. pel'Cutoare. Prezena percutoarelor in inven-
Din punct de vedere tipologie, putem com- tarul locuinelor atelier, din Gravettianul fi-
pleta acum repertoriul uneltelor descoperite nal cercetat 'in sud-estul Moldovei constituie
aici, anterior, i anume: la cele 13 tipuri 6 o raritate. Pn acum se mai cunoa~?te doar
se mai adaug nc apte. Dintre acestea u- cu exemplar n aezarea pale-olitilc de la
nele tipuri de unelte snt simple - burinul Moscu 7 .
transversal (1) (fig. 3/1) strpungtorul ati- In urma creterii cantitative a inventam-
pic (fig. 3/8-fl), lama ferstru {1) {fig. 3/14) lui arheologic al acestui complex trebuie s
i achia cu scobitur {1) (fig. 3/18) i alte revedem i structura lui. Inc din etapa an-
compuse ca: gratoarul - burin (1) (fig. 2/5), terioar a cercetrii se detaase ponderea
gratoarul pe 8.1Chie cu scobituri laterale {1) mai mare a gratoarelor fa de burine. La
(fig. 1/12), 'burinul pe ru;;chie cu scobituri la- 12 'burine reveneau 53 de gratoare. Din cer-
terale (1) (fig. 3/2). cetrile noi au rezultat 28 de 'burine i 54 de
Dac acesta este noul aspect calitativ al gratoare. In total, n ntregul complex s-au
inventarului litic, nu trebuie s uitm c descoperit 40 de burine i 107 gratoare, ce-
s-au produs i unele mutaii de ordin canti- ea ce constituie un aspect specific al aces-
tativ, i anume, la cele 90 de piese tipice tei aezri.
cunoscute anterior se adaug alte 115 unelte Un alt aspect care .apare acum pentru pri-
care din punct de vedere tipologie se pre- ma dat este prezena n numr mare a u-
zint astfel: neltelor, fapt care apropie din acest punct
'1. Gratoare pe capt de lam 6 de vedere structura inventarului litic de aici
2. Gratoare pe adhie 35 de ale celorlalte staiuni apari:nnd Gravet-
3. Gratoare nudeiforme )H tianului oriental final din sud-estul Moldo-
4. Gratoar...Jburin 4 vei8.
5. IBurine 126 Trebuie s adugm un am-nunt, anume
6. Burin pe achie retuat 2 ca, n cele dou campanii s-a gsit Un nu-
7. Burin nudeifo:rm 1- mr redus de lamele quasi "Dufour" (3)
8. Strpungtoare at~pk~e 4 i dou eXIemplare de vf~flllri "La Gravette",
9. Lam retuat 2 unul fiind fragmentar.
10. Lame cu latura abrupt i("a dos") 4 Din prmct de vedere petrografic, -roca uti-
11. Vrf de tip "La Gravette" tipic '1 lizat a fost aceeai ntlnit i n cercet
112. Pies ferStru 1 rile. anterioare: silexul cretacic de Prut re-
13. AJlahie cu scolbituTi 1 prezint un procentaj de 990fo, restul apar-
14. Achie cu retue de folosire 4 innd unor roci din Carpai, sau din alte
15. Piese "ecailh~" 4
7 M. B r ud i u, Catalogul uneltelor paleolitice i
16. Lamele quasi "Dufour" 8
epipaleolitice din patrimoniul Muzeului judeean
Total '115 Galai (mss.).
8 M. B r ud i u, op. cit., p. 114, 115, 116. Idem,
6 M. B r ud i u, op. cit. p. 109-110. Cercetri paleolitice la Moscu, jud. Galai (mss.).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
PROBLEME NOI IN AEZAREA PALEOLITICA MALUTENI IV 23

zone, cum ar fr istul negru zis de Audia, racteriza printr-un grad avansat de micro-
menilitul de Carpai i silexul galben, cerat litizare. Dar din punct de vedere al struc-
de provenien probabil rsritean. turii tipologice a inventarului existau une-
anurile de control din zona exterioar le deosebiri fa de aezri din aceeai pe-
Complexului A ne-au dovedit c un alt com- rioad, situate in sud--estul Moldovei. In pri-
plex similar mai aproape de acesta nu a fost. mul rind la Mluteni IV existau un numr
In seciunile din anii 1977-1978 deschise nesemnificativ de unelte compuse ca i de
la vest de Complexul A, la o distan de strpungtoare.

50 de metri s-a gsit o densitate de mate- Din acest punct de vedere considerm c
riale arheologice (silex i crbuni) mai pro- se impune o rectificare in legtur cu da-
nunat, dar nu pe o suprafa prea mare. tarea staiunii, f:cut anterior, pornind de
Intre piesele tipice descoperite se gsesc ci- la cele dou aspecte - microlitizarea i in-
teva gratoare i strpungtoare {3). Densita- dicele mic al uneltelor compuse ca Ii indi-
tea mic a pieselor tipice i a deeurilor de cele mare al gratoarelor, stabilind poziia
atelier ICa i crbunii gsii in situ ne conduc cronologic a acesteia ntr-o etap t~rzie a
la concluzia c aid a existat un oomiplex (lo- culturii Gravettianului oriental finaP 0
cuin - atelier), dar care a foot denudat, Avind in vedere noua structur a inven-
datorit 'i !pOziiei in pant a terenului pe tarului arheologic rezultat n urma comple-
care se :gtsea 9 trii acestuia, ca i datele analizei polenu-
Seciunile mai vechi i mai recente au lui, care a stabilit o etap aparinlnd tardi-
artat c pe toat suprafaa acestui versant glaciarului, considerm mai potrivit inca-
se gsesc piese litice care au putut fi rs drarea acestei staiuni n plin etap a Gra-
pndite att de locuitorii staiunii, ct i n vettianului oriental final dm Moldova, res-
cadrul procesului de denudare survenit ul- pectiv naintea aezrilor de la Bereti -
terior prsirii aezrii. Aa se explic !n- Dealul Taberei i Mluteni III 11 . Prin ur-
si rsp1ndirea acestor resturi fosile pe su- mare, aspectul microlitic al inventarului nu
prafaa dintre complexe, fapt intilnit in SII poate reprezenta un criteriu pentru datare.
1977 (vezi planul 2eneral). Att microlitizarea, care este o tendin ge-
In concluzie, putem arta c descoperi- neral a paleoliticului superior, dar mai ales
rile arheologice din ultimele dou campanii la sfritul acestuia, ct i lamelele quasi
din aezarea paleolitic Mluteni IV au "Dufour", care se intilnesc intr-un numr
completat cu date noi aspectul original al mai mare in aceast aezare, i dau un ca-
acestei aezri. Dup cum se tie specificul racter specific n continuare.
materialului litic din aceast aezare se ca-
10 Ibidem.
3 M. B r u d i u, op. ctt. p. 56. 11 Marin C f c i u m a r u, op. ctt.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
CERCETARILE ARHEOLOGICE
V. BORONEAN,
SI MUL TIDISCIPLINARE
1. VLAD '
DE LA CIUPERCENI,
[JUDEUL TELEORMAN]
[CAMPANIA 1978]

Cercetrile ncepute in cursul anului lui de context. In partea superioar a aces-


trecut au fost reluate i n acest an in punc- tui depozit i dintr-o zon mijlocie s-au re-
tele "Carier" i "la vii" din imediata apro- coltat materiale arheologice constnd din
piere. S....au extins de asemenea ntr-un punct achii i nuclee de silex lucrate prin retu-
din vecintate la vest de Valea care lin a- are. Locuirea uman a fost posibil ntr-o
ceast zon ferestruiete terasa nalt a Du- perioad de exondare (de uscat). Din acest
nrii. depozit provin i piese faunistice. Ciclul
In punctul Carier s-au efectuat spturi descris sfrete printr-o perioad mai cal m
arheologice, cercetri de micro ~i macro fau- n care au avut loc sedimentri n form
n, foraje i investigaii geologice. Desigur de pungi, a unor cantiti de nisip din cuar,
unele din analizele pentru care s-au iuat de culoare alb, cu dungi roii sau maronii,
probe nu au fost nc efectuate aa c nu steril arheologic. Urmeaz apoi ciclul n ca-
sntem n situaia de a prezenta datele com- re s-a produs depunerea unui prundi ce-
plete ale cercetrilor. nuiu cu material foarte eterogen rulat, for-
Cercetrile noastre au stabilit aici exis- mat pe seama depozitelor cretacke din zon
tena urmtoarelor cicluri de sedimentare: dar i cu mari aporturi litologice din zona
pe categorii de depozite: deasupra pnzei de defileului Porilor de Fier i a Carpailor
calcar cretacic (senonian) aproximativ 85 mi- orientali. Acest depozit dateaz cu probabili-
lioane ani se afl un ciclu de sedimentare tate din vremea depunerii prundiurilor de
care nu a durat prea mult, alctuit dintr-o Frteti, i corespunde unui moment cnd
argil verzuie, dup oare a urmat un ciclu zona a funcionat ca vale a unui mare pa-
de depunere a unei mase mari de bolovani leofluviu. Partea superioar a acestui sedi-
de silex nerulai provenii din antrenarea de ment este foarte bine consolidat cu carbo-
ctre o surs puternic de ap a unor pri
nat de calciu - o betonare natural. - A-
din stratul cretacic local. Acest -proces s-a
ceast faz cunoate foarte mari variaiuni
desfurat n mai multe etape o'bservabile
de la loc la loc. Dup o faz de tranziie
dup culoare nuanat i variaia dimensio-
n care s-au depus nisipuri de granulaie me-
nal a bolovanilor de silex i a materialu-
die urmeaz ciclul de sedimentare a 1oessu-
rilor n care se constat i paleosoluri cores-
Din colectiv au mai fcut parte: Prof. dr. doc.
P. Cote, ing. D. Popescu, prof. dr. Th. Neagu, punztoare unor momente de inclzire a cli-
dr. E. Terzea, M. Circiumaru i Dardu Nicolescu matului. Depunerea solurilor a avut loc n-
Plopor. tr-o perioad din vremea ultimei glaciaiuni.

4 - Materiale i cercetAri arheoi.Ogice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
26 V. BORONEAN, 1. VLAD

In partea superioar a acestui pachet de ori- punztoare a dou .faze mai blinde dintr-un
zonturi ale loessului se afl paleoliticul su- climat interstadial.
perior care cunoate un facis local contem- Date de locuire atestate prin unelte nu
poran aurignacianului de pe teritoriul rii avem dect din partea superioar a orizon-
noastre i din Europa. O cercetare prin sp tului cu sol fosil care continu 'n toat
turi a [ntregului pachet de loess nu a fost succesiunea depunerilor pn la suprafa.
nc posibil i constituie un deziderat a cer- Astfel locuirea continu i in stratul cu acu-
cetrii din anul acesta. Grosimea pachetului mulri sub form de ppui de pmnt ce

de loessuri variaz intre 6-16 metri, la mar- acoper primul sol fosil, i de asemenea in

ginea malului surpat unde lde altfel este orizonturi cu acumulri de carbonat de cal-
amplasat i sptura noastr arheologic. ciu sub form de granule care l acoper.
Pe baza datelor i observaiilor fcute de La Vii II in stratul cu acumulri de calciu
noi precum i studiilor disciplinelor antre- sub form de ppui de pmnt nu s-au g
nate pe care deocamdat le avem la dispo- sit deCt foarte puine piese arheologice. S
ziie se pot trage urmtoarele concluzii eco- pturile anului acesta vor putea aduce pre-

logice, privind epoca contemporan celor mai cizri mai multe n 1egtur cu apartenena

vechi unelte gsite n depozit. Ne gsim n cultural a acestui strat. Orizontul cu acu-

zona unor spaii largi des1chise, cu o vege- mulri de granule de carbonat de calciu este

taie de tip savano-step, cu oaze de pdure ns bogat n materiale arheologice apari

bogat n faun, situat n vecintatea unei nlnd aceleai perioade cu cel din acelai
surse de ap cu zone inundabile. ntre bio- strat din punct de Vii I.
topii de pdure menionm veverTa zbur Tipologie este vorba de un proces cultu-
toare i dolicopitecul. Aceasta este ambianra ral, o industrie care evolueaz pe nuclee de
in care r. . au putut desful.'a activitatea cei silex local lin general de culoare cenuie cu
dinti oameni furitori de unelte (pn acum plan e lovire preparat, cu supralfa lncli-
identirficai numai dup unelte). Procesul a nat, de dimensiuni mai mari lin partea in-
putut avea 'loc n Villafranchian. Cercet ferioar a depunerilor l cu dimensiuni mai
rile viTtoa.re vor stabili ct de mult se ntin- mici i tendin in debitaj de desprindere
de n timp Villafranchianul n acest loc i ca- de lame, cu ct ne apropiem mai mult de
re anume din etapele sale snt prezente aici. suprafa. Este vorba aa cum am mai ar

Vii I II. In aceste puncte s-a urmrit


i tat de un lfades cultural care se dezvolt la
obinerea de date stratigrafice i culturale nivelul cultural al aurignacianului, cunos-
care s poat fi racordate cu, cele furnizate cind forme specifice legate probabil de cali-
de disciplinele ajuttoare. tile materiei prime, de activitile econo-

Din pachetul gros lossuri sau argile los- mice specifi'ce mediului fizica-geografic i

soide care alctuiesc cuvertura nisipuri'lor i climatic n care se ncadreaz i de tradi-


o succesiune stratigrafic nu
prundhurilor, iile locale preexistente.
am putut avea deat pe o adlncime mer- Deasupra din stratul de humus din sec-
gnd p[n la 5, 10 m n care pn acum am torul Vii II pot fi urmrite gropile de bu-
surprins dou etape cu soiuri fosile cores- cate are unei 'locuiri ce poate fi lncadrat n

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CERCETARILE ARHEOLOGICE I MULTIDISCIPLINARE nE CIUPERCENI 27

sec. XVII-XIX. Intr-o groap de locuin ing,ropat cretinete dar fr inventar. Cer-
distrus prin incendiu s-a gsit i un cuptor cetrile s'int n curs de desf~urare.
gospodresc in stare perfect. Locuina a fost In zona Carierii s-au luat primele msuri
distrus printr-un in'cendiu care a mistuit-o de conservare a depozitului prin in'Chiderea
in intregime. La cea 4 de locuin spre N se sa cu un gard de Slirm ghimpat. In vede-
afla o groap de bucate cu pereii ari care rea conservri.l profilului s-a luat msura de
protejare a sa cu o folie groas de polieti-
avea o form tronconic specific gropilor
len pn la data cind se va face consoli-
de bucate din aceast epoc. In imediata a- darea. Depozitul arheologic i geologic din
propiere a locuinei in partea sa de vest s-a Carier a fost declarat rezervaie arheolo
gsit i un schelet uman, probabil de femeie gic f monument a1 naturii.

4'
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT_ ASUPRA SAPATURILOR
ARHEOLOGICE EFECTUATE
MARIN NICA
N ASEZAREA NEOLITICA
'
DE LA "VIADUCT"- CRCEA
[JUDEUL .OOLJ]

In vara anului 197s s-au continuat s puin ridicate. Vatra era amenajat pe un
pturile arheologice n aezarea neolitic de pat de cioburi fuit cu grij i puternic
la Crcea, punctul "ViaducL" prin deschide- ars. FPagmentele ceramice culese de sub
rea a nc trei seciuni: Seciunea XXV vatr aparin aspectului cultural Dudeti
(25 X 2 m) situat la 10 m est de seciunea Vinea dintr-o faz mai timpurie aa dup
XX; seciunea XXVI {1 OX 2 m); perpendicu- cum dealtfel 6 indic i adincimea la care a
lar pe cele dou seciuni XX-XXV i sec- fost gsit 'Vatra. n apropiere de vatr a
iunea XXVII n partea: de est a aezrii.
1 aprut la adncimea de 0,75 m o grupare
In primele patru carouri ale seciunii restrins de chirpic mpreun cu rare frag-
XXV, la marginea terasei, a fost identifdi- mente ceramice care au aparinut, probabil
t o groap de dimensiuni mari, cu fundul unei locuine de suprafa de tip Dudeti
denivelat, n interiorul creia s-au descope- Vinea. Stratul aspectului cultural Dudeti
rit numeroase fragmente ceramice, unelte de Vinca msoar n zona vetrei .<;>i a resturilor
piatr ~i silex, oase de animale domestice, de chiPpic grosimea de 0,40 m iar cel al ce-
toate aparinnd unei faze evoluate .a cul- ramidi policrome (Starcevo) 0,25 m. Stra-
turii Gumelnia. Cteva fragmente ceramice tul neolitic este suprapus de stratul roman
snt pictate cu grafit. gros de 0,25-0,30 m.
In caroul 9 al aceleiai seciuni s-a desco- In seciunea XXVI au fost descoperite 3
perit o groap (nr. 1) rotund de 1,50 m i gropi cu ceramica policrom (Starcevo IV),
adnc de O, 70 fa de nivelul de clcare al 2 gropi cu ceramic (Starcevo IV), 2 gropi
culturii Starcevo IV. Din umplutura de cu- cu ceramic Dudeti- Vin ca, 2 gropi i un
loare maronie a gropii nr. 1 s-au recoltat 'bordei daco-roman (sec. II-IIi e.n.). Gropile
cteva fragmente ceramice dintre care foarte nr. 4 L<?i 5 de dimensiuni egale (2,25 X 1,10 m)
puine snt pictate policrom citeva fragmente aveau forma oval iar fundul neted. eera-
de oase de animale domestice i un numr mica descoperit n aceste gropi este foarte
mic de unelte de silex. Situaia la marginea 'bogat n forme i ornamente. Un fragment
terasei respectiv n zona cuptoarelor de ars pictat cu motive spiralice, policrome, pro-
oale, groapa nr. 1 a fost adincit n solul vine de la un vas bitronconic de dimensiuni
viu galben pentru scoaterea lutului necesar mai mari. Un material la fel de variat i
modelrii oalelor. In cadrul aceleiai sec- care aparine, de asemenea, fazei Crcea IV
iuni a mai ie.<;>it la iveal la o adncime de ni l-a oferit groapa nr. 3. Aceasta avea o
0,80-0,90 m o vatr neolitic de form ro- form aproape rotund cu dia-metrul de
tund cu diametru! de 0,90 i cu marginile 1,50 m.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
30 MARIN NICA

Groapa nr. 1 de form oval depea di- obiecte de fier i oase de animale domestice.
mensiunea de 4 m i a aparinut probabil S-au putut recupera citeva jumti de
unui bordei neolitic de tip Dudeti-Vinea vase, o cuie dacic din sec. II-III e.n.
care a suprapus gropile nr. 4 i 5 din faza In seciunea XXVII {15 X 2 m) la adinci-
ceramicii policrome. In interiorul bordeiu- mea de 1,30-1,35 m, in jurul unei vetre
lui Dud~ti-Vinca au fost descoperite frag- rvite de form aproape oval s-a con-
mente de vatr i chirpic incendiat, cera- struit o grupare de cioburi, oase de animale
mic de asemenea ars secundar, dou r i pietre care au aparinut unei locuine din
nie i un lfiragment de idol. Dulp aspectul faza Oircea IV (Starcevo IV).
ceramicii bordeiul aparine unei faze evo- Fragmentele de vatr stteau direct pe
luate a aspectului cultural Dudeti-Vinea. solu viu. Vatra a fost deranjat de o groap
Groapa nr. 2, suprapus i deranj-at de bor- recent iar latura de est a locuinei cu o
deiul daco-roman era de form oval {1,50 X groap Dudeti- Vinea, respectiv groapa nr. 1.
X 2 m) cu fundul peretelui de nord-est pu- La captul de sus a seciunii SXXVII a
ternic cuptorit ntrunea toate condiiile pen- ieit la iveal o groap cu ceramic pictat
tru a putea fi l01euit. Cerami1ca descoperit in policrom din care s-a recuperat un vas, un
interiorul acesteia aparinea, de asemenea, picior de cup i unelte de silex i os. Dup
unei faze evoluate a aspectului Dudeti aspectul ceramidi complexul respectiJV (groa-
Vinca. pa Nr. 2) a aparinut etalpei finale a fazei
Bordeiul daco-roman, orientat SV-SE Crcea IV.
avea o form aproape ~otund cu diametru! Rezultatul campaniei arheologice din ,anul
de 5,5 m i groc.pa bordeiului era spat la 1978 de la Circea "Viaduct" a mbogit cu-
0,70 m fa de nivelul de clcare antic. Aco- n~tinele noastre despre g,rupul cultural
periul se sprijinea pe 4 pari a cror gropi Circea i aspectul Dud~ti-Vinea prin noi
erau plasate in partea de sud i de nord. date stJratigrafice cit i despre modul de con-
Podeaua bordeiului !format dintr-o li'Pitur struire al locuinei i uneltelor acestora. S-a
groas puternic btut, se pstra foarte bine. descoperit prima locuin-bordei din seco-
Vatra nu a fost gsit. Probabil ea a rfost lul II-III e.n. cunoscut n Oltenia. Mate-
amenajat 'n afara bordeiului. In interiorul rialul ceramic de tradiie dacic descoperit
acestuia s-au descoperit numeroase frag- mpreun cu cel de tip roman este dovada
mente ceramice lucrate intr-o tehnic de concret a procesului de romanizare al popu-
tradiie dadc mpreun cu cea roman, laiei autohtone cucerit de romani.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
REZULTAlELE SAPATURILOR
EUGEN COMA ARHEOLOGICE DE LA RADOVANU
[1978]

Studierea complexului neolitic de pe locul numai spre periferia de nord-vest a aces-


"La Muscalu", de la captul de vest al Vii teia, 1ar restul terenului a rmas liber?
Coadelor, din apropierea satului Radovanu Problema se complic i mai mult dac
(jud. Ilfov), a continuat i in anul 1978. avem :n vedere faptul c prin spturile
Dup cum se tie pe acel teren se aflau restu- noastr-e efectuate mai demult, s-a constatat,
rile a patru aezri suprapuse, toate apar- pe baz oe observq~ii stratigrafice clare, c
innd fazei de tranziie de la cultura Boian aezarea corespunztoare nivelului 3 a fost
la cultura Gumelnia. Dou din ele au fost prevzut cu un an de ngrdire, ale crui
cercetate n 'intregime. urme au fost delimitate n dou puncte de
Activitatea noastr din 1978 s-a concen- pe panta de la sud de terenul staiunli. Con-
trat asupra dezvelirii i studierii amnunite siderm, c acel an 'nconjura din toate
a rmcielor construciilor de la baza nive- prile aezarea. Prin urmare, n perioada
lului 3 din cuprinsul a~ez.rii. dat, n stadiul actual al cercetrilor, aeza
Remarcm o observaie valabil i pentru rea era alctuit din cele patru construcii
cldirile din acest nivel i anume datorit amintite, aflate spre margine, iar terenul
faptului c terenul folosit pentru aezare staiunii era nconjurat de un an de n-
avea, n vechime, o nclinare mic dinspre grdire. Se cuvine subliniat c pentru s
sud-vest spre nord-est, oamenii neolitici au parea acelui an a fost nevoie de un efort
fost nevoii s-1 amenajeze 'intr-un [el de colectiv al unei comuniti cu mult mai
terase, cu suprafaa orizontal, la mici diife- mari decit cea amintit. Dup prerea noas-
rene de nivel una de alta. tr, singura explicaie posibil ar ifi aceea c
In ultimii ani a fost cercetat prin sp n realitate avem de a face cu o parte din-
turi aproape 'ntreaga ntindere a aezrii, tr-un complex - 3!a dup cum am demon-
pn la adncimea corespunztoare nivelu- strat cu aproape zece ani n urm - anume,
lui 3, dar rmiele construciilor s-au g n cazul nivelului analizat, terenul delimi-
sit numai n poriunea de nord-vest; In tat prin an, mpreun cu cele patru con-
funcie de precizarea fcut se pune [ntre- strucii menionate avea rolul de loc de re-
barea - la care nc nu s:intem n msur fugiu pentru o comunitate mai mare ale
s dm un rspuns categoric - dece, dei crei locuine se vor rfi aflat pe teren des-
staiunea avea o suprafa destul de ntins, chis, pe panta lin din imediata apropiere,
de form oval, de circa 50 X 40 m, oamenii a Vii Coadelor. Pe acel loc, prin spturile
din antfchitate Ii-au nlat construciile Mariei Coma, au fost descoperite resturile

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
32 EUGEN COMA

ctorva locuine, fr a se cerceta sistematic, riu zis, dTimat pe loc. Dac ipoteza noastr
din acest punct de vedere terenul respectiv. se va confirma, ar fi prima bolt de cuptor
In caz de pericol membrii comunitii se mai bine pstrat din cuprinsul aezrilor
puteau retrage ~i apra ln cuprinsul aezrii neolitice de la Radovanu.
fortificate. Lng peretele scurt de nord se aflau res-
Dup cum am amintit, lin sptur s-au turile unei prispe scunde de lut, cu totul
descoperit grmezile de lipitur ars prove- asemntoare celor descoperite n locuin-
nite din patru construcii dirferite. Se cu- ele din nivelurile superioare.
vine s insistm asupra fiecrei din ele, cci In cuprinsul grmezii de lipitur ars a
prezint unele elemente specifice, n oare- locuinei, deasupra stratului corespunztor
care msura deosebitoare. platformei, mai ales n partea de nord, s-au
Grmezile de arsur provin, n parte din observat mai muli bulgri de lipitur cu
podele platforme obinuite i din lipitur urme de nuiele (de circa 0,03 m grosime)
ars la rou din perei. Platformele au avut alturate, provenii desigur din pereii lo-
forma aproximativ rectangul.ar, cu dimen- cuinei. innd seama de raritatea unor
siunile maxime de 8 m lungime i circa astfel de bulgri, sntem de prere, c nuie-
4 m lime, grosimea lor era de pn la lele !S-au folosit mai a~es la r-ealizarea prii
0,25 m. Intre suprafeele de arsur erau in- de sus a pereilor de pe laturile nguste.
tervale de drca 1-1,5 m lime. Se cuvine Construcia a treia, avea de asemenea po-
subliniat c acele construcii au fost paralele dea platform din bulgri mari. Ung la-
intre ele i aveau axul lung orientat pe di- tura lung de est se afl.a soclul masiv reali-
recia apropiat de nord-sud, iar ntreg i zat din lut al cuptorului, cu laturile pstrate
rul era orientat pe direcia est-vest. destul de 'bine i arse la rou.
Prima construcie dinspre vest era rep- Ca i n locuina precedent i in aceasta
rezentat printr-o supi'afa de lipitur i s-au pstrat, l'ng peretele de nord, n parte
de pmnt ars, fr s aib podea plat- 1unecate pe pant, resturile unei prispe
form. Mai semnificativ este observaia c scunde, realizat din lut.
in cadrul construciei nu s-au gsit urme de Cu prilejul demontrii rm'ielor locuin-
cuptor sau de vatr. Observaiile menionate ei s-au descoperit cteva buci de lipitur
ne fac s presupunem c este vorba de o ars cu feuiala netezit CU grij i purt'nd
anex i nu de o locuin propriu zis. urme de decor pictat. s~a pstrat numai fon-
Cea de a doua construcie are stratul de dul prlfos de culoare cafenie nchis ro~
lipitur ars gros 'i prezint toate elemen- cat. Pe ali bulgri snt urme de culoare
tele specifice unei podele platform. Bul- alb, care ar putea reprezenta culoarea cu
grii au pe dedesubt pstrate imprimate care s-au trasat motivele decorative. inem
urme de trunchiuri de copac alturate, aco- s subliniem c pentru prima dat n aeza
perite cu un strat gros de lut amestecat cu rea de la Radovanu se constat existena
multe paie. Lng latura lung de est a unei locuine avnd n interior pereii pictai.
acestei locuine, puin mai la nord de mij- Ultima construcie dinspre est era de di-
locul laturii s-a dat peste o grmad de li- mensiuni mai mici nu a avut nici urmele
pitur cu o form deoselbit, avnd poriuni cuptorului, nici prisp sau vatr. La demon-
mari cu urme de fuial i !buci de lipi- tarea resturilor ei s-a observat c nu avea
tur de aproape 1 m lungime, de 0,10- nici podea-platform, ci n afar de bulgri
0,15 m grosime. Grmada a fost pstrat de lipitur ars, era reprezentat, n mare
ntreag pentru a putea fi analizat cu msur, printr-un stmt de pm'int ars la
toat atenia necesar, deoarece presupu- rou. Se poate deci presupune c grmada
nem c reprezint resturile cuptorului prop- de arsur descris nu corespunde unei lo

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
REZULTATELE SAPATURILOR ARHEOLOGICE DE LA RADOVANU (1978) 33

cuine, ci unei anexe, distruse prin foc pu- l s-a pstrat acelai tip de locuin, dar s-a
ternic. schimbat modul de organizare a aezrii,
Trebuie remarcat simetria. Cele dou fapt oglinldit prin modi'ficarea :planului.
locuine se aflau alturate, iar lng fiecare In timpul dezvelirii construciilor de la
din ele era cte o construcie anex. Una la baza nivelului 3, n unele poriuni, ne-am
vest de prima locuin i a doua la est de adincit ceva mai mult i au fost atinse, la
cealalt. Situaia dat s-ar putea explica o diferen de circa 0,15 m, resturile de li-
prin aceea c oamenii neolitici s-au gndit pitur ars ale a'ltor construcii '<inume cele
s construiasc anexele aa fel ca s fereasc aflate la baza nivelului 4, cel mai vechi ni-
locuinele de vinturile predominante din vel din aezarea datat din faza de tranziie.
zon. De pe acum, se poate meniona, c i acele
In 1978, la baza nivelului 3 cercetat, Ung construcii se afl numai spre marginea de
malul de nord s-au observat poriuni de li- nord-est a platformei aezrii i c au fost
pitur ars. Ele au fost dezvelite in conti- cldite i ele intr-un singur ir.
nuare spre nord i s-a constatat c ele se Intrucit cercetarea aezrii corespunz
intrerup in acea direcie, unde de alt>fel in- toare nivelului 3 este pe terminate nu am
cepe panta mai nclinat. De asemenea, la gsit prea multe materiale i de aceea nu
est de cea de a doua construcie anex sint vom face o prezentare amnunit a lor.
aglomerai bulgri de lipitur ars. A tfost In privina ocupaiilor vom aminti noi
dezvelit o poriune fr a li se da de mar- dovezi in legtur cu practicarea cultivrii
gine, cci grmada continu sub mal. Nu plantelor. In marginea unei anexe i a unei
este clar dac este vorba de o alt construc- locuine, s-au descoperit dou aglomerri
ie sau sint numai bulgri de lipitur pro- mici de cenu negricioas, amestecat cu
venii din locuinele arse descrise i lune- boabe de grtu intr-un caz i n al doilea,
cai pe pant. cenu amestecat cu boabe de form sfe-
Fr a intra in amnunte, in funcie de dc, probabil de neghin.
observaiile noastre fcute la Radovanu, Oasele de animale dei sint puine oglin-
considerm c locuinele aveau pereii con- desc predominarea n nivelul 3 a bovineior,
struii nu in paiant, ci ca i casele de munte urmate de ,porcine.
din trunchiuri de copac aezate orizontal i Uneltele de silex nu snt numeroase. Ma-
mbinate la extremiti. Dup construirea joritatea snt din silex balcanic. Amintim
pereilor se fcea podeaua platform. dintre ele cteva lame, segmente de lame
Inainte de a ncheia acest paragraf se cu- ce au icut parte din seceri i rzuitoare.
vine s subliniem citev,a concluzii impor- Din corn s-au gsit dou unelte de tipul s
tante: pligilor, lucrate din corn de cerb. S-au
- c aezrile corespunztoare nivelului scos la iveal i citeva suie fragmentare
3 i 2 aveau locuinele dispuse intr-un ir de os.
sau n dou iruri paralele. In privina ceramicii este cazul s amin-
- c oamenii din faza de tranziie,. n tim c in locuina de vest s-au dezvelit cite-
aJjezarea de la Radovanu, din nivelurile va aglomerri de cidburi din vase intregi-
3,2 i 1 i foarte probabil ;in ntreaga zon bile, lng peretele ae est, in intervalul
din jur, au folosit acelai tip de locuin de dintre cuptor i co.Jul de sud est al ncpe
form rectangular, cu o singur ncpere, rii, iar o a doua aglomerare se afla lng
prevzut cu podea platform cu cte un colul de nord vest. Observaii similare s-au
cuptor cti soclu masiv aflat pe latura de est fcut i n aUe locuine din nivelurile su~
i cu o prisp scund de-a lungul peretelui perioare. Prin urmare, nu este vorba de o
de nord. Menionm i faptul c in nivelul ntmplare, ci de un obicei al oamenilor din

5 - Materiale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
34 EUGEN COMA

vechime de a aeza vasele in anumite grij i dintr-o pies de lut, parc ar imita
locuri. Recipientele snt de forme obinuite forma unei piini ovale, neted pe o parte i
faz.ei: borcane, vase cu .picior inalt, capace bombat pe cealalt. S-a mai gsit i o figu-
mari. Multe din ele sint decorate prin exci- rin zoomorf fragmenbar de lut.
zie i incrustare cu materie alb. Bo.rca- Acestea au fost principalele rezultate ale
nele de uz comun au bruri n relierf, pro- cercetrilor din anul 1978 de la Radovanu,
eminente i ba.rbotin. care au dus aproape la ncheierea studierii
Din domeniul manifestrilor magico reli- aezrii coreS>punztoare nivelului 3, ceea
gioase semnalm descoperirea n anexa ves- ce ne va permite ca n campania din 1979 s
tic a unui grup mic de obiecte, format din ncepem dezvelirea locuinelor din nivelul
cteva vscioare miniatur, o p~ac ova1, 4 i, dac terenul va fi liber, vom face une-
neornamentat, cu marginile netezite cu le sondaje 'n necropola aezrii.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARILE ARHEOL-OGICE DIN 1978,
NICOLAE URSULESCU DE LA PREOTESTI-
. ' "HAL TA"
[JUDEUL SUCEAVA]

groapa se apropie de fund, conturul ei de-


In mai 1978 au fost continuate cercet
vine tot mai uniform, !fundul gropii prezen-
rile ncepute n 1977 1 Sptura, efectuat
tndu-se albiat. La - 1,70 m, de unde nce-
timp de dou sptmni, s-a limitat la cer-
pea albierea, groapa era de fo.rm oval, cu
cetarea unei gropi menajere (Gr. 1) i a res-
diametrele de 2 x 1,5 m, avnd orientarea
turilor unei locuine (Loc. 2) 2 , ambele da-
est-vest. Umplutura gropii a prezentat un
tnd din subfaza A 3 a culturii Cucuteni.
material extrem de bogat i pstrat n ge-
Groapa nr. 1 a fost sesizat nc de anul neral [n bune condiiuni, datorit caracteru-
trecut, sub vatra locuinei cucuteniene nr. 1, lui nchiiS al complexului, ca i aciditii re-
cu ocazia trasrii anu'lui de control, dup duse a solului. Ins modul de umplere a
demontarea resturilor acestei locuine. Ea a gropii a fost diferit. In zona de la fundul
fost spat de la aproximativ 0,90 m de la gropii (2,10 m) :pn la -1,70 m, materialele
suprafaa actual a solului, adic de la baza
snt sporadice i fragmentare, acesta fiind
primului nivel neolitic i s-a adncit p'n la un indiciu pentru utilizarea gropii ca loc de
2,f0 in (fig. 1). Groapa a servit mai mult ca depunere a resturi~or menajere. Ultedor, de
sigur pentru scoaterea lutului necesar con- la -1,70 m in sus, materia-lele devin extrem
struirii unei locuine, ceea ce i explic ca- de numeroase i de diferite categorii, ce-
racterul neunHorm al conturului ei (fig. 3). ramica fiind 'n cele mai multe cazuri ntre-
Pn pe la - 1,35 m partea estic a gropii gibil. Evident, n acelist poriune, pentru
a fost tiat de un deranjament modern, astuparea g.ropii, au fost aruncate intenia-
ceea ce face ca forma ei s fie recom<>titui~ . nat resturile unei locuine din prima etap
bil cu un oarecare grad de prolba'bilitate
de locuire, pentru a se permite construirea
pentru partea superioar. Pe msur ce locuintei cucuteniene nr. 1, ridicat n a
doua ~tap. Mai- mult, n partea superioar
t Vezi raportul preliminar, semnat de N." Ursu-
lescu i Dr. Popovici, "Cercetrile arheologice din a gropii, intre :-'-0,90 i -0,70 -0,60 m, s-a
1977, de la Preoteti (jud. Suceava)," ~usinut la fcut o nivelare l.ntenionat, prin depune-
sesiunea anual de rapoarte, Bucureti, 10 mar- rea dens a unor fragmente ceramice mari
tie 1978. . si cu pereii groi. (1,1-1,3 cm), care pro-
2 Limitarea n timp ~- cercetrii a fost detet'mi- ~eneau de la 3. :v~se ~e mari dimensiuni. In
nat de faptul c antierul constituie punct de felul acesta s-a 0'biny, un pat solid, pe care
practic arheologic pentru studenii seciei l;ie is-
s-a construit vatri "locuinei nr. 1.
torie-geografie a Institutului de nvmnt superior
din Suceava i se ncadreaz n perioada prevzut .. Locuina _m(. 2 se -~fl spre sud-vest de
pentru aceast activitate. locuina nr. 1 i se prezint puternic deran-

s
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
8

5. N.

, .
', ... .. -
.. .
-. o

... ==

po5tcucutenrene

..
Depunerr o

A doua. etapa Cucufenr(~ol brun inchis) 1)

Pr.ma. etap.. cucutenr (50/ brun - sclbul)
Strat sfenl (cenu!.u- ,9(llbur)
,,
, (J = r::::::. (]
~
Fraqment ceramrce. ~
lipituri de lut co/c:inafe
Vcttra locuinte, nr. 1
Oase
Fig. 1. Preoteti-Halt - 19-78: Profil din locuina nr. 1 i groapa nr. 1 (pe linia
de carouri M).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
-- -. 3

1
1
1

P~EOTEST/-HALT- 978
festunle locum!e nr.
a.
l1moto rospindorii nteroo/e lor
Compler de c~omoc
Com It.. cu li ,uri di:! lut
P,etre dt: !J'esr inros.tli (Jn _.,,.,;
Oo~e
1

b
!

F H J

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
38 NICOLAE URSULESCU

jat i cu puin material. Cauza acestui de- reii s-au prbuit spre nord i est, antre-
ranjament o constituie att construciile din nnd i ceramica n aceast direcie. Locu-
epoca modern care au fost ridicate pe acest ina a avut dimensiunile probabile de 4-
loc, ct \'1i intervenia locuitorilor din a doua 5 m X 2,5-3 m i o orientare nord-sud. Va-
tra a fost construit pe un pat de pietre de
N gresie nisipoas, puternic inroite din cauza
focului. In preajm s-au mai gsit citeva
sprturi mozakale de la lutuiala nisipoas

G a vetrei. Mai multe plcue de la aceast lu-


tuial, ca i buci mai groase de lut, cu
perforaii {provenind de la placa unui cup-
tor), au fost gsite n umplutura gropii nr. '1.
t. Descrierea materialului. Avind n ve'dere
proveniena comun i contemporaneitatea
.:-.- - "
materialelor din groapa nr. 1 i locuina nr.
2, le vom trata aici mpreun.
Un e 1 te 1 e sint prelucrate din diferite
~

f13 3 PREOTESTI- HAL TA-1378 il'Oci ('indeosebi moi), silex, os i corn. Pn


planul 5rop11 nr 1 n preZ'ent nu s-au gsit obiecte de metal.
a) Uneltele de piatr constau din topoare
U Vatra. locumier n.- 1 neperforate, dltie i achii amorfe. Rocile
Lumto JrOfll la - 1, /Om frecvent utilizate erau marna (glbuie i ce-
-- -- la. - f.70m nuiu-nchis) i gresia nisipoas compact .
.. ~ - limd a deran 10menfulu1 Topoarele erau mai ales plate i trapezoida-
modem J le, prezentindu-se, aproape fr excepie, de-
etap cucutenian. Datarea locuinei nr 2 teriorate din cauza utilizrii (fig. 4/1-3). Nu-
n prima etap de 1ocuire cucutenian a fost meroasele a;chii de marn descoperite arat
c prelucrarea se fcea pe loc. 'S-ar putea
fcut pe baza unor fragmente ceramice des-
remarca faptul c lefuirea este destul de
coperite aici, care intregeau unele materiale
neingriji t, neurmrindu-se s se confere un
descoperite n groapa M. 1. In felul acesta
aspect prea estetic pieselor finite. Aceasta,
s-a dovedit c groapa nr. 1 a fost spat cu ca i lipsa pieselor perforate, pare s indi-
ocazia ridicrii locuinei nr. 2 i umplut, ce c n aezarea cucu benian de la Preo-
n prima parte, cu resturi menajere din tim- t eti - "Halt", cel puin n prima etap,
pul folosirii acestei locuine. Dup dezafec- nu exista o specializare n prelucrarea to-
tarea acestei locuine {prO'ba'bil incendiu), o poarelor de piatr. Mai ngrijite se prezint
mare parte din inventarul ei a fost folosit dHiele {fig. 4/4-5), care i sint confecio
pentru umplerea intenionat a gropii, peste nate dintr-o materie prim ceva mai dur
care s-a construit noua locuin, nr. 1. (gresie nisipoas compact).
Din locuina nr. 2 s-au mai pstrat por- b) Uneltele din silex sint extrem de rare.
iuni de lutuial compact {mai ales spre
In schimb s..:au descoperit numeroase dee
sud), zona vetrei (cu puternice deranjamen- uri de prelucrare, atit in groap, ct i n
te), ca i cteva complexe cu material ce- locuin. Aceast situaie s-ar explica prin
rami!c fragmentar. Dup rspindirea mate- :reutilizarea pieselor bune de ctre locuitorii
rialelor pe teren, se poate deduce c vatra celei de a doua etape. Prelucrarea pe loc a
se afla in zona nordic a locuinei i c pe- silexului este dovedit, pe Nng deeuri, fii

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1
"'/.-c:---------
'
~~~
\bl i~'
'~
i
(_/

2. 1 ______
7

CJ

.... '
C~-
.... ' ,

----'-----'
3.
c:;::.:::;::..:::~Scm.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
40 NICOLAE URSULESCU

de descoperirea unui fragment de percutor Probabil c aceste piese au servit ca lustrui-


din conglomerat, n 'locuina nr. 2. De ase- toare.
menea, la suprafaa gropii nr. 1, s-au des- Cer amic a 5 prezint exemplare ntregi-
coperit dou pietre de mari dimensiuni (din bile n groap 'i cu totul fragmentare n lo-
roc dur), una oval i alta paralel_ipipedi- cuin. Formele ceramicii pictate se prezin-
c; ele reprezentau probabil o nicoval i t intr-o gam variat: pahare; vase cu su-
percutorul ei, folosite pentru prelucrarea u- port (rfructiere) - deosebit de numeroase;
neltelor. Materia prim utilizat consta nu- castroane; amforete; amfore. Stilul ornamen-
mai din silex de Prut. Dintre piesele desco- tal predominant const din spirale i deri-
perite, se remarc un splendid vid de lan- vate ale acesteia. Se ntlnesc totUJi i une-
ce, lung de 9,5 cm '(lfig. 4/6) i un grattoir le vase cu decor meandrat, format din linii
(fig. 4/7) pe mkrolam (2,9 cm). drepte. In timp ce pe celelalte vase decorul
c) Osul a constituit materia prim pentru este continuu (liber), pe suporturi el se pre-
obinerea uqor piese variate: ac (fig. 5/5); zint metopic, mprit longitudina~. indeo-
dalt cu vrful puternic lefuit (fig. 5/1); vrf sebi pe linia celor dou orificii rotunde.
(pumnal?) prelucrat pe o jumtate de os, t In cadrul ceramicii nepictate, 'in afar de
iat longitudinal {!fig. 5/2) 3 ; o pies fragmen- specia bar:botinat, se .remarc un vas de
tar, sub forma unei pHic~ triunghiulare, le provizii de mari dimensiuni (chiup), cu ar-
fuit, cu v\r:ful uor rotunjit. (fig. 5/4); 'le dere foarte bun, lustruit n nuane roietice
fuitor, folosit probabil pentru prelucrarea att la suprafaa ct i n interior, care este
uneltelor de piatr sau os\ cu dou planuri decorat sub margine, n dreptul toartelor ro-
de uzur, fcut dintr-o tibie de bovideu, care tunde, perforate orizontal, cu un ir circular
prin utilizare a fost strpuns pe una din de alveole adnci. De remarcat c, pn acum,
fee pn la canalul mduvei {lfig. 6). asemenea vase I?.U ,au mai aprut n etapa a
S-au descoperit dou coarr.e de ovicapri- doua de locuire.
n, unul cu Vrful uor tocit prin utilizare P 1as t i c a este destul de rar, dar in te-
(fig. 5/6), altul cu Virful rupt, ca urmare a resant realizat din punct de vedere artis-
unor lovituri (fig. 5/3). Un corn de bovideu tic, mai ales 'Cea zoomorf.
aveau virful rupt, iar 'baza retezat oblic. ~) Plastica antropomorf const din: dou
fragmente de la partea superioar a unor
Cele mai bune analogii pentru ase~enea piese
3
picioare, cu trata.re steatopig, decorate prin
se la Hbeti (cf. Hbeti, Ed. Acad.,
gsesc
1954, p. 266 i fig. 25/6, 8, 13; pl. LXII/10). incizii (fig. 7/2,3); un fragment din partea
4 J. Ban ner, Das Tisza - Maros - Koros - interioar a unui picior, cu dou foarlie mici
gebiet bis zur Entwicklung der Bronzezeit, Szeged, proeminene laterale, care ar putea desemna
1942, p. 38; J. N eu s tu p n y, Poltssoir..s neolithique gleznele sau semne de nclminte (rfig. 7/4);
en os, in: "Acta Archaeologica", Copenhaga, XXIII, trei mici conwi de lut, cu baza concav (fig.
1952; A. D. A 1 e x an dres c u, lefuitoare de os
7/8-10).
neolitice, in: S.C.I.V., XII, 2, 1961; S. Marine s-
c u - B i 1 c u, Cultura Precucuteni pe teritoriul Ro- b) Plastica zoomorf cuprinde att cepre-
mniei, Buc., 1974, p. 42-43, 46. i~ntri de statuete, probabil ale unor cor-
5 In afar de ceramic cucutenlan, la fel ca n nute mici i(d'ig. 7/5,6), ct i dou toarte -
prima campanie, i n 1978 au aprut fragmente protome. O protom (fig. 7/7) este prins de
ceramii::e rzlee de factur Precucuteni, antrenate peretele unui fragment ceramic i prezint
mai ales in umplutura gropii. Intrucit nu s-a des-' . foarte reaiist trsturile faciale ale unui bo-
coperit nici un complex din aceast t;erload'; 'trata-
rea ceramicii Precucuteni va fi fcut cu alt videu; coarnele, probabil ndreptate in jos,
prilej. snt rupte. Cealalt protom (fig. 7/1) este

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
---
--
1

---~

2.
..0\,Q
1. '0:~ "-ii
~~
'.

s.
..11=
1
1
-~
...

~
,.
' .
'\ti \ ... - ... _. '
Fig. 5. Preoteti-Halt. Piese de os i corn.

6 - Materiale i cercetri arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
\1
\ ';

Fi --- -----
g. 6. . lefuitor
Preoteti-H alta. d"In os.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1:---..._
(~
i--......_

/5
1-
\::::::::
!

6. 8.
1.>------~.
:
1

'
1

9
::
1 1

5crn

Fig. 7. -
Preote.ti-Hal-ta. Plas. t!Ca de lut .

6'

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
44 NICOLAE URSULESCU

prins de un fragment din marginea unui se afirme cu siguran existena unor clare
vas, probabil castron; in interior, in dreptul deoseibiri tipologice intre cele dou etape,
protomei, e practicat o adncitur, probabil datorit mai ales faptului c materialele ce-
pentru prinderea vasului pe dinuntru; sub lei de a doua etape provin numai dintr-un
form mult alungit, protoma prezint gi- complex deschis i nu ~i-au pstrat decorul
tul, capul i botul unui hovideu; ochii snt ntr-un mod satisfctor.
redai sub iforma unor alveole largi, n care De asemenea nu s-a relllit nc surprinde-
s-au plasat dou pastile de lut (la unul din rea unui complex din perioada Precucuteni,
ochi aceast pastil s-a desprins); coarnele dei materiale ale acrstei culturi au fost se-
sint rupte de la baz. sizate in mai multe puncte ale staiunii.
Concluzii. Spturile din 1978 au dovedit Considerm c o continuare a cercetrilor
stratigrafic existena a dou etape de locuire in aceast bogat staiune ar putea s aduc
in cadrul subfazei A 3 a culturii Cucuteni rezolvarea problemelor rmase nc des-
n nordul Moldovei. Deocamdat e dificil s chise.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
AEZAREA NEOLITIC
DE LA SUPLACU DE BARCU
DOINA IGNAT
[JUDETUL BIHOR]
'
Raport preliminar

Aezarea neoliti'c de la Suplacu de Bar- bire de punctul "Coru 1" unde nivelul 1
cu este situat pe terasa joas a Barcu atest o locuire mai intens, aici locuirea
lui, n partea de sud-sud-vest a comunei, de maxim intensitate este n nivelul II.
in dreapta oselei Oradea-Zalu, in hotarul
In nivelul I a fost descoperit o locuin
numit de localnici: "Coru".
de suprafa de 2,80 X 3, 75 m ,oi o vatr sim-
Din :punct de vedere geografic, ~regiunea
pl, de !form oval, dispus in extedorul
dintre Criul Repede i Barcu reprezint o
locuinei.
zon de cmpie joas i mijlocie, prezentind
sub aoest aspect geomorfologic numeroase Inventarul descoperit se compune din frag-
cursuri de ap, grinduri L'il zone ml1tinoase 1 mente de vase mari de provizii, cu pereii
groi, pasta coninnd pietri i mic, cera-
Au fost cercetate dou puncte de intens
mic fin, cu past omogen, vase miniatu-
locuire: Coru I situat la limita teritorial
dintre jud. Bihor i jud. Slaj i punctul rale, fragmente de vase cu picior, un frag-
Coru II (1978), la cea 700 m spre nord-vest,
ment de tigae cu "cioc", unelte din piatr
lefuita.
n malul drept aol Barcului. Stratul de cul-
tur care se contureaz n malul riului, la Din stratul de cultur al acestui nivel pro-
adncimea de 2 m, pe o distan de 36 m a vin deasemenea fragmente ceramirce apar-
fost a.fectat de distrugeri in mic msur, in1nd unor vase mari de provizii, strchini,
deoarece n malul stng el esfe iUbire, spo- castroane, pahare i ceti cu perei subiri,
radic. vase miniaturale.
In punctul de maxim grosime a stratului Au fost descoperite deasemenea dli i to-
de cultur a fost decopertat o suprafa de poare din piatr le'fuit, unelte i deeuri
16X 11,50 m, mprit n 6 casete prin mar- de prelucrare din silex i obsidian, zdrolbi-
tori de Cte 0,50 m lime. toare din piatr.
Aezarea neolitic din punctul "Coru I" ,In nivelul II au fost descoperite i cerce-
este contemporan cu aezarea din punctul tate un numr de 4 locuine.
"Coru Il". S-au suPprins i aici dou ni-
Locuina nr. 7 {5,75X3,70 m) era situat
vele de locuirre separate ntre ele printr-o n malul Barcului, astfel nCt lungimea ei
lentil de 'lut fin, reprezentnd, desigur, o
este aproximativ, fiind distrus in parte.
revrsare a apelor Barcului. Spre deose-
Pe toat suprafaa locuinei sub platforma
1
G h. M h r a, Cmpia Criurilor, Criul Re-
de chkpic a fost descoperit un strat gros
pede i ara Beiuului, Ed. tiinific i enciclo- de crbune provenit de la lemnele despi-
pedic, Buc. 1977, p.-il. cate care au !fost aezate sub platform. Sub

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Plana 1. Malul Barcului.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
-Plana II. Aspecte de sptur.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
.. .
.
t
. ''
...
~ -.................... .
' ..

Plana UI. Unelte

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
- o o ...... ..

...i ( \)

l
.:...
'" .
.. l,
:........,..
.. "

L
1

1
1
1

.'
'
1

Plana IV. Unelte.

7 - Materiale i cercetri arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1
1\
1
,' v.:-- \
\
\

_______ ;
1
1
,_
1

1
\
\
\
\
\
\
\
'
------~'
--------
.,......____-
....... --- --- ---
___________ ::;,
,""
,~..._

1 1
1 1
! 1
1 1
1 1
1
1
1
\ 1
1
' , /

' 1 1
1 \
1
1 \
1 1
1 1
1
1 1
1 \
1 \
1 \
1 \

----
1 \
_."

6
Plana v. Cupe cu".-picior.
---
J
_ _
9 _.1l em

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
5
~

..,
...
a)
"., u
'
...
Oj

o
"' QJ
u
Q)

...
E
o
~

~
ca
""cc:J
p::

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Plana VII. Ceramic picta't.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Plana VIII. Ceramic pictat.
54 DOINA IGNAT

stratul de crbune urmeaz pietriul i ni- schimb, unelte perforate, dect citeva buci
sipul din al'bia rului. de roc cu ncercri de perforare.
In interiorul locuinei a fost descoperit o Materialul ceramic descoperit in cele dou
vatr oval, simpl, pe ca.re se aJflau trei
nivele de locuire const din vase mari de
vase: o cup cu picior i dou oale de di- provizii, cu perei grQIi, buza dreapt, cu
tori sau ibutoni, strchini i lfarlurii cu pe-
mensiuni mai mici. Inventarul locuinei se
reii oblici, buza dreapt, uneori lobat, pic-
compune din f,ragmente de vase mari de
provizii, ceramic fin, uneori pictat atit n tate atit n interior ct !i [n exterior, cupe
interior dit Ii n exterior (strchini, ICupe, cu picior inalt, tronconic, gol [n interior,
boluri) dli i topoare din piatr. vase m!niaturale, unele cu fundul ptrat (ti-
gi?), precum i unele .recipiente n form
Locuina nr. 8 (3, 75 X 2,25 m) a fost dez-
de linguri, adinci, cu coada perforat - a
veHt parial fiind situat in malul casetei
cror utilizare nu o putem preciza deocam-
nr. 4. Este o locuin simpl, fr platform,
dat.
coninnd ceramic i unelte lefuite.
Pictura, dup cum s-a artat, este aplicat
Locuina nr. 9 (2,70X'\i0 m) amplasat la at\t in interior cit i in exterior, iConstlind
distana de 3,50 m de l~uina nr. 7, a fost din benzi late, dispuse sub buz, benzi para-
i ea distrus ~n parte de apele Barcului. lele pe corpul vasului, sau linii meandrice,
Sub platforma de chirpic a fost sesizat i subiri.
aici un strat de crbune, pe toat suprafaa Aezarea nealitic de la Suplacu de Bar-
locuinei. Inventarul se compune din cera- cu poate fi ncadrat ntr-o faz de nceput
mic grosier, cu amestec de nisip i pietri, a culturii Tisa n cea de a III-a faz de dez-
ceramic fin, ceramic p!ctat, dli i to- voltare, fiind deocamdat unic pe terito-
poare din piatr. riul jud. Bihor.
Inventarul cimitirului de la Iclod 2 pre
Locuina nr. 10 (3,00X2,50 m) este o lo-
zint numeroase analogii n formele vaselor,
cuin simpl fr platform avind n ime-
in special al cupelor cu picior.
diata apropiere dou vetre de form oval.
Spre deosebire ns de Idod, unde una
Inventarul const din unelte le~fuite, vase
din componentele genetice este ceramka cu
de provizii, vase din past fin, pictat.
incizii turdene, la Suplacu de Barcu se
In cele dou nivele de locuire, precum i pare c aceast component este reprezen-
in locuine au fost descoperite n total 63 tat de ceramic pictat, care se m~ine
unelte lefuite (dli, topoare, zdrobitoare). nc.
In acelai timp au fost descoperite lbucti Aezarea de la Suplacu de Barcu este
de roc, sau pietre din care se prelucra~ mai tirzie dect materialele de tip lclod, con-
uneltele. Acest fapt ne ndrept~te, cre- stituind o baz local pentru formarea cul-
dem, s afirmm c n aezarea de la Su- tucii Tisa III.
placu de Barcu exista un "atelier" de pre-
lucrare a pietrei. Nu s-au descoperit in 2 !~formaie Gh. Lazarovici.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CUPTOARE DE ARS OALE
Z. SZEKELY,
DIN ASEZAREA NEOLITICA
B. BARTOK '
DE LA ARIUD

Splurile din aezarea neoliLic de la 16 Ferenc in anul 1973. Lucrrile din cam-
Ariud, staiune eponim a culturii Adud, pania de sptur din anul 1977-1978 au
dup moartea lui Laszl6 Ferenc timp de a- fost executate de un colectiv compus din
proape 50 de ani nu au fost continuate. Pro- E. Zaharia, Szekely Zoltn, Eross Janos, Bar-
blemele ridicate de noile descoperiri i n t6k :Botond i Szeke;y K. Zsolt. Tovara E.
domeniul neoliticului, au fcut necesare con- Zaharia din cauza altor preocupri, efectiv
tinuarea spturilor n aceast important nu a putut lua parte la spturi~e din 1978.
aezare, n care din cauza morii premature Obiectivul principal al cercetrllor a fost
a lui Laszl6 multe probleme au rmas nere- stabilirea sistemului de aprare al aezrii
zolvate, deschise. i dezvelirea cuptoarelor de ars oale. Pen-
Din iniiativa ~i sub ndrumarea profeso- tru atingerea acestui scop partea sudic a
rului Ion iNestor, Institutul de arheologie al aezrii in direcia est-vest a fost secionat
Academiei de tiine Sociale i Politice !in cu un an lung de 70 de m (S I. ) latura
colaborare cu Muzeul Judeean Covasna lu- estic a movilei fiind abrupt pe aceast
crrile de spturi au fost II'eluate n anul parte nu s-a fcut an de aprare. Nici n
1969 i s-a lucrat n continuu pn 'n 1975. partea vestic a movilei, unde panta este
Colectivul de munc a fost compus din I. lent, anul de aprare nu s-a putut con-
Nestor responsabil, E. Zaharia, Szekely Zol- stata. Partea nord-estic a aezrii este le-
tan l'?i in dou campanii de var a participat gat cu o ea; secionnd aceast poriune
i Doina Galbenu de la Muzeul de Istorie cu un an (S. II) lung de 29 m s-a constatat
al R.S.R. din Bucureti. In anul 1976, dup c pe acest loc aezarea a fost !ntrit cu
moartea lui Nestor lucrrile au fost sus- un an dublu adinc de 2 m lat de 2-4 m.
pendate. In partea nord-vestic a aezrii, unde
Reluarea lucrdlor de spMur 'incepute terenul a fost splat s-a constatat existena
i neterminate de Laszl6 Ferenc au avut ca anului, pstrindu-se numai o poriune din

scop stabilirea mai exact a etapelor de dez- fundul lui. Laturile sint piezie i a fost ne-
voltare ale acestei culturi i 'ncadrarea ei voie s fie ntll'ite cu an.
just n neolitic. Observaiile i constatrile Spturile lui Laszl6 Ferenc au fost exe-
fcute n acest interval de timp parial au cutate pe partea nordic a terenului spre
fost prezentate de membrii colectivului la piliu, unde panta este abrupt descoperind
sesiunea tiinific organizat cu ocazia ani- trei nivele de locuire. Dar a mai fcut i un
versrii a 100 de ani de la naterea lui Lisz- an secionnd terenul aezrii 'in direcia

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
56 Z. SZ~KELY, B. BARTOK

nord-sud, ca s stabileasc intinderea locuin- iar in exterior lng peretele vestic s-a gsit
elor aezrii. In profilul acestui an au fost un singur vas.
observate straturi de chirpici arse, conside- Cele dou cuptoare laterale au fost adu
rate drept resturi de locuine. Partea sudic gate la cuptorul central la partea estic i
a terenului fiind intact, perpendicular pe cea vestic. Cuptorul lateral estic a avut o
anul lui Laszlo a fost executat anul I, form lunguia tot cu bolt care a fost f
imprind astfel terenul n patru pri fiind cut pe un scllelet de nuiele Hpite cu lut.
numerotate C 1, 2, 3, 4. Dimensiunile cuptorului au fost de 100X50
Partea nord-estic C 1, a fost desvelit de cm iar n interior nu s-au gsit fragmen-
complet i au fost gsite resturile rvite te ceramice sau vase. Cuptorul 'lateral ves-
a opt cuptoare, sta!bilindu-se numai contu- tic a avut aceeai form lunguia, cu bolt,
rul lor de baz, intructt au fost distruse in- care ns nu a fost susinut de un schelet
c in antichitate. Forma lor a fost circular de nuiele. La captul sudic al cuptorului din
cu diametru! ntre 80-100 de cm. In ele au peretele arcului a pornit un tub nclinat spre
fost gsite fragmente de vase pictate i ne- est, in seciune dreptunghiular, gros de 7 cm,
pictate, greuti de plas. Multe din aceste iar la captul de sus a fost astupat cu lut.
fragmente de vase s-au ars secundar, au fost In interiorul cuptorului l'ing peretele estic
deformate sau transformate ntr-un material au fost gsite dou vase nepictate, unul de
stic!os, din cauza temperaturii ridicate din form dreptunghiular, cellalt fiind o cu-
cuptor. p. Gur13- ambelor cuptoare a fost orientat
In partea nord-vestic a terenului, cup- spre nord.
toarele au fost mai numeroase, aezate unele Cuptoarele aezate 'in jurul acestui com-
lng altele. Intre cuptoarele circulare, ae plex de cuptoare a avut o form circular
zate aproape in mijlocul terenului, a fost g cu diametru! de 1 m, pereii lor fiind ridi-
sit i desvelit un complex compus dintr-un cai, fr schelet de nuiele. Focul a fost f
cuptor central i dou laterale. Cuptorul cen- cut din afar, iar la partea superioar unde
tral a avut forma ckcular i a fost prev ieea fumul a existat o deschiztur circu-
zut cu bolt cu gura spre suld. Arcul boltei
lar, care a fost acoperit cu fragmente de
de baz s-a pstrat la nlimea de 30 de cm.
vase mari de provizii. Acestea s-au defor-
La deschiztura gurii arcului s-au observat
mat prin ardere secundar. Cuptoarele au
decoraiuni cu crestturi. In faa gurii a fost
fcut o platform cu gardin n form
fost lin general goale gsindu-se numai frag-
dreptunghiular. Fundul cuptorului 'n direc-
mente de vase pictate !i nepictate, din care
ia est-vest a fost secionat. La baz s-a con- citeva au fost ntregite.
statat un pmnt ars n rou, gros de 30 de cm, Cuptorul central cu cele dou cuptoare
peste care s-a lutuit un strat de lutuial gros laterale reprezint, - dup prerea noastr
de 5 cm, urmat de un strat de nisip fin, - o form mai dezvoltat a cuptoarelor de
galben, gros de 2 cm peste care s-a pus ia- ars oale, fapt dovedit de hornul de lut cu
rai lutuial groas de 3 cm urmat de un care a fost prevzut cuptorul lateral vestic.
strat de pmnt gros de 5 cm, peste care s-a Acest horn sulb form de tub cu seciunea
pus un strat fin de nisip galben, gros de interioar ptrat, a fost fcut n felul ur-
2 cm, urmat de o lutuial groas de 3 cm. moor: un lemn des~picat n form ptrat

Diametru! cuptorului a fost de 1 m i a fost aezat n peretele bolii i dup ce


10 cm. In interiO'rul lui nu s-au gsit vase, bolta a fost fcut, lemnul a fost scos obi-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CUPTOARE DE ARS OALE DIN AEZAREA NEOLITICA DE LA ARIUD 57

nndu-se astfel un fel de horn. Faptul c n rat mai scurt. Deocamdat nu s[ntem in
interiorul tubului nu s-a gsit !funingine, ne stare de a face diferenierea in privina ma-
face s presupunem c a avut destinaia de terialului ceramic din cele dou nivele, de-
a regla temperatura cuptorului, dovad n oarece n cuptoare s-au pstrat puine vase,
acest sens st i faptul c captul tubului a iar din nivelul de sus a fost desvelit numai
fost astupat cu un capac de lut. colul unei locuine prinse n caset. Aceast
Revenind la profilul anului I acesta ara- problem precum i incadrarea acestor dou
t dou nivele de locuire. In nivelul de jos nivele de locuire in rndul nivelelor stabi-
au fost cuptoarele, iar nivelul de sus dup lite de Liszlo, se va rezolva prin spturile
grosimea stratului de cultur, a avut o du- anilor urmtori.

8 - Materiale l cercetAri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ASEZAREA NEOLITICA SI NECROPOLA
' '
E.OBERLANDER-TRNOVEANU, DE LA SARICHIOI [JUDETUL TULCEA]
'
I.OBERLANDER-TRNOVEANU [CAMPANIA 1978]
Raport preliminar

Staiunea neolitic de la Sarichioi (corn. tuat la aproximativ 600 m de marginea su-


dic a satului Sarichioi. Cu acest prilej a
Sarkhiof, jud. Tulcea) este plasat n punc-
tul "La Bursuci", situat la aproximativ 2,5 fost descoperit o a~ezare getic deschis da-
tabil n sec. IV-II i.e.n., in cea mai mare
km n linie dreapt de marginea sudic a
satului. ln toponimia local, numele "La Bur- parte distrus de ape. Tot n aceast zon
suci" desemneaz captul unei zone peninsu- am descoperit citeva fragmente ceramice de
lare, care se ntinde Intre lacurile Razim i tip Dridu i ceramic i unelte de os apar-
innd culturii Noua (ultimele, 'in poziie ne-
Babadag, foste golfuri maritime in antichi-
tate. stratigrafic).
Datorit faptului c descoperirile erau in-
Captul acestei peninsul-e are aspectul u-
nui promontoriu, destul de nalt ( + 12 m) si- teresante, ns 'n acest punct aezarea era
tuat n faa insulei Gradite ~i pe malul opus aproape in intregime distrus d2 ape, ne-am
cetii de la Enisala (aprox. 2,5 km n linie
continuat cercetrile de suprafa in toat
dreapt). In antichitate, promontoriu! "La zona de la sud de satul Sarichioi, n vede-
Bursuci", mpreun cu dealul Petera, pe ca- rea depistrii unui punct in care straturile
re se afl cetatea medieval, strjuiau intra- arheologice s fie mai bine pstrate.
rea ~n fostul golf Bahadag. Cu prilejul acestor peJ"eigheze, atenia
Malul rsritean al promontoriului La ne-a fost atras de promontoriu! "La Bur-
Bursuci" este abrupt 75-80 dar pn" in suci", unde n ruptura malului am descope-
urm cu 15 ani era unit cu insula Gradite
rit un strat gros de locuire de 1-1,5 m, con-
innd fragmente ceramice getice i greceti
printr-o limb joas de pmlint. In unna in-
chiderii Gurii Portia i a deschiderii brau din sec. IV-II i.e.n., precum i un 'bordei
lui Dranov, nivelul apelor Razimului a cres- Dridu. Sus, :pe platou, au fost descoperite
cut i sub influena puternicelor vnturi de urme similare, 'irnpreun cu fragmente cera-
N-E, aua dintre Gradi,te i Bursuci a fost mice aparinnd culturii Baibadag, silexuri i
rupt. Prin aceasta s-a revenit la situatia din
fragmente ceramice neolitice.
antichitate, cnd cele dou puncte era~ sepa- Dei cunoteam anterior nceperii sptu

rate. Spre sud rmul coboar lin. rilor posibilitatea efecturii unor descopedri
De jur 'mprejur se intind zone 'inmlti din perioada neolitic, descoperirea aezrii
nite, inundabile, acoperite cu stufri. i necropolei din aceast perioad a consti-
tuit o surpriz, deoarece scopul cercetrii
!n vara anului 1976 am intreprins un son- noastre viza aezarea getic. Cercetarea s-a
daj de salvare n punctul "La Gruin" si- efectuat n vara anului 1978 n 2 etape: pri-

8'
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 1. Lame i virfuri de silex. Fig. 2. Unelte de piatr.

Fig. 3. Topor greu. Fig. 4. - Vrfuri i strpung>tori de os.


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
AEZAREA NEOLITICA I NECROPOLA DE LA SARICHIOI (JUDEUL TULCEA) 61

ma ntre 21 iunie i 1 iulie i a doua ntre Intre 0,25 i 0,50 m, n medie, in ambele
1 august i 20 august. In prima faz a cer- seciun a fost surprins un strat de drm
cetrilor au participat i studentele Elena tur nears, de culoare galben cen~ie, fr
Marin i Maria Chihaia de la Facultatea de o consisten deosebit. Ea coninea material
istorie - Universitatea Bucureti. ceramic i osteologie aparinnd fazei de
In prima etap a fost deschis o seciune tranziie a culturii Boian spre cultura Gu-
lung de 30 m i lat de 2 m, wientat E-V. melnia. In partea superioar stratul de d
Ea era plasat la 2 m nord de borna topo- rmtur avea o culoare mai deschis i era
grafic i la 9 m de intrarea in grajdul pr'fos. In acest strat de drmtur, la 0,28-
C.A.P. Sarichioi. In acest punct platoul era 0,40 m au fost spate o serie de morminte de
mai nalt, nu se vedea nici o urm de an inhumaie, alctuind o necropol, precum i
uri sau gropi moaerne; in acelai timp, sec- unele gropi, care n unele cazuri perforau
iunea cuprindea o bun parte din pant i straturile i nivelele anterioare, cobornd
platou. Seciunea a fost notat cu siglele chiar sub nivelul antic de clcare. Gropile
SCHIOI-B-78, SI i a fost caroiat din 2 [n snt umplute cu pmnt negricios, conin'ind
2 m, dinspre V spre E. fragmente ceramice din aceeai epoc cu ce-
Intr-o faz ulterioar, din necesitatea de le amintite mai sus, precum i oase, crbune
a se lmuri situaia aprut, s-a mai trasat i cenu. Stratul de drmtur, surprins n
o nou seoiune, lung de 18 rn i lat de mod uniform n toat suprafaa seciunilor,
2 m, paralel cu carourile 1-9 ale primei suprapunea un nivel de lut curat, bttorit,
seciuni. Intre cele dou seciuni a fost l de culoare galben, aflat n medie la 0,50 m
sat un profil lat de 0,75 m. i aceast sec- adncime. Nivelul era separat de drlmtur
iune, notat cu siglele SCHIOI-B-78, S II, de un strat de praJi fin, cenuiu, gros de
a fost caroiat din 2 n 2 m, dinspre V spre pn la 1 cm, care se detaa foarte clar. Acest
E. praf provenea probabil atit din cenu ct i
Ulterior, datorit faptului c majoritatea din resturile unor acoperi'uri de paie sau
descoperirilor se masau n partea de vest a stuf czute i pu'trezite du,p abandonarea lo-
seciunilor, cele dou seciuni au mai fost cuinelor. In S I, P 5, ca i n S II, carou-
prelungite spre vest cu nc 5 carouri de riie 3 i 8 s-au surprins pe acest nivel i
cte 2 m, nota te cu siglele S I, P 1-5 i S II, resturile unor vetre amenajate din lut f
P1-5. uit cu grij.
Pe acest nivel, n S III c.6 i C.P 2 s-au
In zona cercetat [n 1978 depunerile ar- descoperit cteva resturi de oase umane (hu-
heologice nu sint foarte groase, msurnd merusurf, tibii, fragmente de calot i man-
maximum 1,20-1,40 m, cu excepia GR. nr. 5 dibule) care alctuiesc M 4 i M5 In SI c.5-
din S II, unde coboar pn ia 2,70 m. Pe 6, precum i in CI c.1 i P 1_ 4 , ca i n ca-
pant stratul era mai subire, provenind din rourile similare din S II cantitatea de frag-
scurgeri. mente ceramice, osteologice, de unelte de si-
Stratul vegetal este subire, n medie de lex i os, p.recum i de podoabe descoperite
0,25 m, uneori chiar mai puin. Intreg stra- era mult mai mare dect n restul seciunilor
tul vegetal este plin cu resturi arheologice la acelai nivel, fapt care mpreun cu alte
antrenate de plug. Imediat sub aceasta [n- observaii ne fac s credem c 'in aceast
cep straturile arheologice nederanjate de lu- zon avem de-a face cu podelele unor lo'
crri moderne. Ele -aparin unei locuiri uni- cuine de suprafa.

tare din punct de vedere cultural i constau Nivelul descris mai sus suprapune o alt
n reveniri i plecri succesive, probabil la drmtur, asemntoare n ceea ce pri-
vete gradul de pstrare i compoziia cu
scurte intervale de timp.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
":)
Fig. 5. Splig de os. F1g. 1. Mrgele din cuarit, scoici i
melciori

Fig. 6. Podoabe: pandantive de cuarit, os, diabaz, corn Fig. 8. Fragment de vas intregibil
i un fragment de spatwww.e-patrimoniu.ro
de Islanda. / www.cimec.ro
decorat cu spaii excizate i past alb.
AEZAREA NEOLITICA I NECROPOLA DE LA SARICHIOI (JUDEUL TULCEA) 63

cea dintii, dar avnd o consisten ceva mai dat i urmat de o etap de folosire a zonei
mare. Acest al doilea strat de druntur drept loc de depunere a resturilor menajere
msoar in medie 0,30-0,40 cm. Sub acesta ale unor locuine apropiate, dup cum o do-
s-a putut surprinde un alt nivel, constind vedesc numeroaS'ele gropi descoperite .. Intr-o
tot din 'lut curat, bine bttorit, aflat 'in me- ultim etap, zona nu a mai fost locuit i
die la 1,00 m sub nivelul actual. s-a utilizat pentru necropol.
Ca i n cazul nivelului precedent, n une- Facem din nou precizarea c cele dou
le puncte am putut surprinde 'intre nivel i nfvele de locuire, precum !i gropile ante-
drmtur un strat fin cenuiu. rioare i posterioare nu constituie faze cul-
turale distincte. Intre ele nu apar cezuri de
In S I i S II, in carourile 5-6 se remar-
steril, iar mater.lalul descoperit se prezint
c o refacere a podelei prin aplicarea unei
deosebit de unitar, aparinnd fazei de trran-
noi lutuiri, groas de 2-3 cm. Pe acest ni-
ziie de la cultura Boian spre Gumelnia, aa
vel inferior s-au surprins o serie de vetre cum a fost definit de cercettorul E. Coma.
circulare sau ovale, fuite. Astfel in SI c.3 Locuirea din punctul cercetat se limiteaz
aceasta era mai bine pstrat i msura n timp la o perioad relativ scurt, ateva
1,10 X 1,00 m; un fragment de vatr s-a sur- decade, probabil n decursul aceleiai gene-
prins i n c.G-7, de asemenea n S II c.6, raii, dat fiind faptul c locuinele noi se
i c.P 1 refac aproape pe acelai loc cu cele ante-
Descopeliriie de fragmente ce.ramice, oase, rioare, abandonate. Locuinele identificate n
unelte i rpodoabe, mai ales din sooici, sondaj erau de suprafa, de dimensiuni des-
erau mai abundente n SI c.3-6 i P 1- 5 , tul de mari, fiind construite probabil din pa-
precum ~i n carourile similare din S II. i iant. Dei nu am reuit s degajm n n-
in acest caz presupunem existena unor po- tregime nid una din cele patru presupuse
dele de locuine. locuine (2 'in nivelul I i 2 in nivelul 2),
Ele au fost amenajate direct pe vegetalul totui pe baza unor observaii stratig.rafice
antic, gros de 0,10-0,30 m, de culoare bru- credem c el~ erau orientate N-V sau N-E
n. Din acest vegetaJ. antic, care a constituit S-V, cu spatele spre criv. Suprafaa cerce-
nivelul de clcare iniial, se adincesc iin loess tat fiind mic, cit ~i faptul c locuinele au
o serie de gropi circulare (gr. 2, S II, diam. fost abandonate, drimtura rspindindu-se
1,20 m, admc. - 1,30 m) sau ova1e (gr. ::i, in mod uni:.torm n jur i fiind alcatuit din
diam. 1,70X1,10, adinc.- O,tiO i gr. 5, <iiam. ace... ai loess ca restul pamintului, nu am pu-
1,~0 lin profil, adinc. - 1,60 m). Aceste gropi tut face preciz,ri cu privire la forma i di-
umplute cu resturi menajere, chirpic, cenu- mensiunile locuine.or.
~1 nagmeme de vase mtregibi . .e snt 'in In afar de veLre, nu am putut surprinde
totalitate suprapuse ae lutuia . . a nivelului. alte amenajari. Vetrele, atit cele gsite "rn
Tot sub acest nivel, in S II c.P6 la 0,80 m situ", ct i nwneroasele fragmente descope-
a fost descoperit "in si-tu"' un vas intregilbil, rite n gropi erau fuite, fiind n general
aezat cu gura n jos . .Sub vas se afla o mi- de forma rotund, cu diametrul 'n jur de un
c arsur, precum i cteva iragmente de metru. Ele nu prezint urme de utilizare
oase i meldori marini mruni. ndelungat. Interesant este faptul c pe ace-
ln conc.luzie, din datele prezentate mai sus lai nivel apar mai multe vetre, dar din p-
rezult c n punctul cercetat [n 1978 al ae cate, lipsa unei delimitri clare a locuine
zrii de la Sarichioi, "La Bursuci" au existat lor ne impiedic s putem afirma c snt
dou nive!e de locuire propriu zis, prece- locuine comune, cu mai multe vetre.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
64 E. OBi:RLNDER-TARNOVEANU, I. OBERLA.NDER-TARNOVEANU

Intr-o etap ulterioar, dup ce zona a In mormintul M6 a fost descoperit depus


ncetat s mai fie locuit, ea a fost transfor- ca inventar un mic vas globular, confecio
mat n necropol. nat dintr-o past grosolan, avnd drept de-
gresant pietricele i paie, de culoare cenu-
Mormintele de inhumaie snt spate n iu-negricioas.
drmtura ultimului nivel, la numai 0,30- V asul era ~~:z.at tn. dre\t..U.\. ~u.r\.\..
0,40 m sub nivelul actual de clcare. Lng picioare s-au gsit un fragment de
In total au fost descoperite 7 schelete, din- corn de cerb in curs de prelucrare i cteva
tre care 4 ntregi, nederanjate (Ml> M3 , M6 lame de silex, dar datorit faptului c nu
i M7), unul deranjat de groapa unui animal s-a putut delimita .groapa mormntului, nu
(M 2) i dou grupe fragmentare de oase u- avem certitudinea c piesele fac parte din
mane, M 4 i M 5 , amintite deja mai sus. inventar.
Faptul c M 4 i M5 au fost gsite pe po- M 7 nu avea nici o pies ca inventar, dar
delele unor locuine ne face s credem c acest mormnt ne-a prilejuit o surpriz. Sub
nu este vorba de o inmormintare propriu- craniul scheletului a fost descoperit un ai
zis, cit mai degrab avem de a face cu une- doilea craniu, tot de adult, avnd aceeai ori-
le practici rituale sau de cani-balism. entare, ca i scheletul principal. Alturi de
Aceast ultim ipotez este susinut i de craniu se mai gseau i cteva vertebre i
alte numeroase descoperiri de oase umane, coaste i u:n fragment de humerus.
in special falange, att pe nivele, cit i n Din observaiile fcute este clar c nu a-
gropi. vem de a face cu un monnnt mai vechi
Dintre mormintele propriu-zise, 4 erau a- deranjat.
ezate la intervale oarecum regulate, din- In stadiul actual ns nu putem face nici
spre est spre vest, in dou iruri, fiind foarte o afirmaie asupra semnificaiei acestei des-
asemntoare ca ritual i orientare. coperiri, ateptnd n primul rnd rezultatul
Scheletele erau aeza-te n poziie chircit. examenului antropologie.
cu genunchii puternic flectai i minile sub Datorit srciei inventarului, este dificil
cap, culcate pe partea stng, fiind orientat& o atribuire i o datare precis a morminte-
spre N-NE (cu faa spre Est). lor. S1ngurul reper mai important este va-
Numai n dou cazuri s-au surprins Contu sul din M6 , care nu este de factur Boian
rurile gropilor, care erau ovale, cu puin sau Gumelnia, ci .poate fi ncadrat mai de-
mai mari decit scheletele. grab ntr-o cultur de la sfritul neoliti-
Inventarul mormintelor este srccios cului i nceputul epocii bronzului. Lipsa de-
sau lipsete chiar in unele cazuri. corului sau a altor elemente mpiedic n-
M 1 avea depuse lng bazin un virf de s includerea sa n una din culturile aces-
corn, cu urme de utilizare ndelungat, ln- tei perioade.
g cap, n stnga, un Virf de silex triunghiu- Elementele comune de rit ar putea s con-
lar, retuat, iar ntre coaste, s-au gsit dou stituie un indiciu c i celelalte morminte
pandantive circulare perforate, unul de dia- aparin aceleai epod, sau oricum, uneia a-
haz verde, iar cellalt din corn de cerb. propiate (M 1 ?).
In cazul lui M1 putem preciza c, proba- Ultimul mormnt, M2 difer ca rit i ori-
bil, moartea a fost violent. Intre vertebrele entare de celelalte.
irei spinrii s-a gsit vrful rupt al unei El era aezat n poziie ntins, pe spate,
lame de silex. cu braele pe lng corp, fiind orientate SE-
M 2 avea ca inventar un pandantiv semi- NV. Dei este depus tot aproape de supra-
lunar cu braele negale, confecionat din fa, el nu este aliniat ca i celelalte mor-
corn de cerb. minte.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
AEZAREA NEOLITICA I NECROPOLA DE LA SARICHIOl (JUDEUL TULCEA) 65

Lipsa oricrui inventar face dificil data- sau cu nuire median, sau din simple li-
rea i atribuirea sa. nii incizate.
Materialwl arheologic descoperit n aeza Multe vase prezint orificii perforate pe
rea de la Sarichioi - "La Bursuci" este deo- corp sau sub buz.
sebit de bogat i variat, constnd n frag- n cadrul ceramicii grosolane, o categorie
mente ceramice, unelte de os, corn de cerb, aparte o constituie strecurtorHe, destul de
silex i alte roci, podoabe, oase de animale numeroase n aezarea de la Sarichioi.
i alte resturi organice.
b) Ceramica fin
Ceramica este foarte nwneroas dar, din
pcate, extrem de fragmentar, din locuin-
Cuprinde dou grupe, deosebite prin teh-
ele abandonate lundu-se de obicei tot ce
nica de prelucrare a pastei i decor.
era utilizabil. Numai n citeva cazuri, mai In general prezint un slip puternic lus-
ales n gropi, am gsit vase ntregibile. truit.
Ceramica este unitar din punct de vedere Prima grup o constituie n general vase-
cronologic i tipologie, aparinnd n cvasi- le mari, cu decor excizat, umplut cu past
unanimitate fazei de tranziie a culturii Bo alb.

ian spre cultura Gumelnia. Ce:e mai multe Decorul const in benzi excizate de 2-
analogii se pot face cu ceramica publicat 3 cm, zig-zaguri, dreptunghiuri, meandre,
de prof. D. Berciu din fazele Boian IV-V cercuri, iar ntr-un singur caz apare decorul
i Gumelnia I de la Tangru. n dini de lup i triunghiular.
Nu se poate face nici o separare pe nive'e Excizia alterneaz cu benzile lustruite, cu
ntre elementele tipice Boian trzii i cele caneluri i cu pictura cu ocru rou.
Gumelnia timpurii (tehnic, decor, forme) Forma predominant este cea bitronco-
ele aprnd mpreun n toate nivelele i n nic.

gropi, ceea ce credem c ilustreaz nc o Tot n aceast grup se includ vasele care
dat caracterul de tranziie al epocii, ge- au partea superioar lustruit, pictat sau
neza organic a culturii Gumelnia n ca- excizat, iar partea inferioar cu barbotin,
drul culturii Boian i persistena ndelun- mai fin.
gat a e:ementelor Boian tirzii. Se remarc dou elemente interesante.
n cadrul descoperirilor snt prezente n Arderea intenionat a vaselor in acelai timp
egal msur categoriile ceramicii fine i n dou culori, rou i neg.ru, oxidant i re-
gros-o~ane. ductor, pentru fiecar"e fa separat. Acest

a) Ceramica grosolan lucru denot o foarte bun mnuire a tehni-


Este reprezentat de vase de dimensiuni cilor de ardere i probabil i o preparare
mari i mijlocii, ars in general oxidant. Ca special a pastei sau slipului.

degresant s-au folosit cioburi pisate, nisip O serie de vase arse reductor, sint pk-
grosier i chiar pleav. tate anterior arderii cu ocru, care n urma
Domin formele bitronconice sau globula- trecerii prin foc, devine cioco:atiu, mbina-
re, cu fundul plat. Pereii snt acoperii cu rea de nuane gri i brune dnd un efect
barbotin zgrunuroas, depus neregulat, coloristic plcut.
sau n vergi, orientate vertical sau oblic. Cea de-a doua grup este alctuit din
ln unele cazuri decorul este completat cu ~ramica foarte fin, din past foarte bun,
brfuri alveolate dispuse imediat sub buz, ars oxidant, negru sau cenwiu, lustruit
sau pe corp, proeminene simple, perforate puternic.

9 - Materiale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
F ig. 9. Fragm ente cera m ice de cor ate c u b enz i e xcizate. F ig. 110. Fragmente cer ami ce fin e, d ecorate cu pro em i n en e , caneluri i
linii lustruite.

Fig. li. Fragmente de cora t e cu F ig. 12. Ceramic grosolan cu barbotin.


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
canelur ~-u~~~~~~-~~,~~t6---------~~~~----~------~------------------------------------------------~------~__J
.
""

Fig. 1!3. Ceramic cu d ecor de lin ii incizate. Fig. 14. Ceramk decora;t cu mpunsturi.

Fig. 15. Ceramk grosolan. Fig. 16. Fragmente de strecurtori.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
E. OBERLNDER-TARNOVEANU, I. OBERLNDER-TARNOVEANU

La aceast categorie ceramic snt foarte mrgele1e din valve perforate de cardium,
frecvente canelurile dispuse pe glitul vase- unele pstrlnd urme de pictur cu ocru ro-
lor. Majoritatea vaselor sint paharele bitron- u, melci marini, brrile de scoici de ap
conice cu fundul plat, mai rar strchinile i dulce. Deocamdat lipsesc podoabele din
vasele globulare, cu gtul ngustat. Snt frec- Spondylus.
vente fundurile cu "umho" i destul de de- Alturi de podoabele din scoici apar mr
se cele inelare. Ca elemente decorative se gelele din cuarit alb, lefuit i lustruit, pan-
utilizeaz proeminenele ascuite sau perfo- dantivele romboidale din aceeai roc, pan-
rate, pictu1a cu grafit sau ocru n interiorul dantive circulare din diabaz i corn de cerb,
buzei. Rar apare excizia adnc sau alter- pandantive semilunare din corn de cerb.
narea zonelor date cu slip i lustruire, de Obiectele de cult snt srac reprezentate.
culoare neagr, cu zone cenuii, cu linii in- A fost descoperit un singur picioru de idol,
cizate, reele rectangulare, triunghiuri, etc. nedecorat i probabil un picioru de la o
O alt categorie important o constituie mic msu de cult.
uneltele de piatr i os. Oele mai comune O descoperire interesant, legat probabil
sint cele de silex, mai ales lamele i rzui de unele practici de cult o constituie un
toarele, mai rar vrfurile, de obicei retuate. cristal de spat de Islanda, mineral care da-
1n vegetal a fost descoperit un virf de
torit dublei refracii produce rsturnarea
su1i, cwplit pe ambele tee, n form de imaginilor. Pe teritoriul Romniei nu se g
uunz. De asemenea a fost des-coperit un sete dec-t n Maramure. S-au gsit i bul-
nuc1eu rotund de silex i un percutor. gri de ocru i din substan a1b folosit
Din economie se utilizau i achii i la- pentru decorare.
me, care pstrau cortexul de calcar, sau se Locuitorii aezrii de la Sarichioi practi-
reutilizau uneltele rupte. ln unele cazuri se cau ag.ricultura, nomadiznd periodic intr-un
foloseau i lame din calcar cristalin adus de teritoriu, prsind sau revenind :n aceeai
la Enisa1a. Tot din silex a fost confecio aezare, n funcie de sectuirea sau refa-
nat o unealt folosit probabil pentru lus-
cerea fertilitii soiului. Marele numr de
truirea ceramicii, de form paralepipedic, oase de animale domestice, precum i cele
avind feele puternic lustruite. O alta grupa de cerlb carpatin i loptar, mistre i pasari
o constituie topoarele, teslele i dltiele con- arat c o parte important a hranei era
fecionate din roci vulcanice dure, mai ales
oferit de surse animale. De asemenea se
d1abaz. Din 5 topoare descoperite, J sint pe~ practica pescuitul, inclusiv al sturionilor i
forate. S-a descoperit i un topor greu, cu culesul molutelor. Dintre meteuguri, al
nuire pentru ataare de miner. Resturile turi de olrit, prelucrarea pietrei i osului,
de rini, ca i frectoare~e snt i ele frec- se mai practica i esutul i impletitul. Une-
vente, ca i diverse f.ragmente rectangula- le funduri de vase prezint urmele impre-
re de gresie, utilizate pentru pisarea unor siunilor de rogojin. Un numr de produse
substane, in special ocru. - diabazul, ocrul, cristalul de spat de Is-
In cadrul spturilor s-a descoperit un ma- landa provin din zone mai ndeprtate, fiind
re numr de unelte de os i corn: strpun obinute pe calea schimbului. Descoperirile
gtoare, sule, pumnale, cuite, spatule, ~ de la Sarichioi aduc date noi asupra neoliti-
pligi, precum i o serie de oase cresta-te n cului din Dobrogea. Ele atest c purttorii
coad de rndunic, folosite probabil pentru culturii Boian triau, n fazele finale ale cul-
esut. Dintre podoabe cele mai frecV'ente snt turii, in Dobrogea de Nord pn la rmul

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 17. Fund de vas cu impre3iune de Fig. 18. Sarichioi La Bursuci 1978: vedere general
rogojin. dinspre vest - nivelul II i necropola.

Fig. 19. M 1. Fig. 20, M 3.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
70 E. OBERLXNDER-TARNOVEANU, 1. OBERLXNDER-TARNOVEANU

M. Negre. n acest sens descoperirile izolate coperit un frumos f.ragment care atest in-
mai vechi de la Tariverde, Gura Dobrogei, fluena culturii Precucuteni asupra culturii
Cheia, Palazu, Constana, Costine.ti apar n- Hamangia.
tr-o lumin nou. n cadrul spturii a fost descoperit i un
Interesant apare situaia i in ceea ce buton sferic, din past neagr, aparinnd
privete raporturile care au existat ntre probabil culturii Karanovo III. Descoperirile
purttorii acestei culturi i cei ai culturii de la Sarichioi atest nc odat c tranzi-
Hamangia. n aezarea de la Sarichioi nu ia de la cultura 'Boian la Gumelnia s-a f
s-au descoperit decit dou fragmente cera- cut gradat, in aceast etapa apr'ind in pa-
mice, care ipotetic ar putea aparine culturii ralel elemente ale culturii Boian V i Gu-
Hamangia. In schimb, 'ntmpltor a fost des- melnia 1.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Z. SZEKEL Y, ASEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI
'
ZS. SZEKEL Y DE LA PETENI

Satul Peteni (comuna Zbala, jud. Co- 5 X 5 m, fiind dezvelit astfel o suprafa de
vasna) a devenit cunoscut n literatura de 60 x 120 m2. anul executat arat urm
specialitate prin descoperirea unui te7.aur toarea stratigrafie: sub humusul gros de
dacic gsit n anui 1960 in urma lucrrilor 30 cm (strat arat) se afl un strat de cultur
agricole la sud de comun pe platoul Hota-
de culoare castanie gros de 40 cm plin cu
rul de jos - Panta de Mesteceni, proprie-
fragmente de vase, urmat de un alt strat de
tatea Cooperativei agricole de producie. ln
culoare galben, un strat de nisip. Stratul
urma acestei descoperiri terenul a fost cer-
cetat de ctre speciali'tii Muzeului din Sf. de cultur a fost de.ranjat de gropile unor

Gheorghe cu care ocazie a mai fost desco- morminte cu schelet, al cror fund n gene-
perit un alt punct arheologic, unde n urma ral a fost spat in stratul de nisip.
aratului au ieit la iveal fragment'e de vase anul a secionat 2 bordeie, dintre care
i oase umane. ln anul 1962 pe acest loc forma unuia a fost stabilit. Este vorba de
s-au fcut sondaje de verificare i au fost un bordeiu de form dreptunghiular spat
desvelite restut~i de locuine, de vatr, frag- n pmnt cu dimensiunile de 2 X 2 m ntr-un
mente de vase i 8 morminte cu schelet, ca- col cu o vatr circular fcut din pietre.
re au fost ntinse pe spate i orientate n Inventarul bordeiului const din fragmente
direcia est-vest. Ceramica descoperit se de vase i dintr-o piatr de mcinat de form
prezint ca un a<:>pect de cultur Noua de
oval. Pentru ncadra.rea cronologic a bor-
la sf~itul epocii bronzului, iar unele frag- deiului ca element de datare ne servete ce-
mente de vase au avut aspect hallstattian.
ramica gsit n bordei i n an. Materia-
Spturile de mai mare amploare au fost
lul ceramic re.prezint urmtoarele forme:
reluate n cursul anului 1978.
borcane fr toarte i oale cu toart. Sint
Aezarea a fost si-tuat pe un teren mai
decorate i fr ornament. Elemente de de-
ridicat pe malul stng al unui pru, care se
cor snt: bl'u simplu, br'u nsoit de alveole,
vars n Rul Negru, la captul sud-vestic
.mpunsturi cu unglhia, toate aezate sub
al satului, pe partea dreapt a drumului,
buza vasului. Unele vase snt decorate i cu
care duce la Zbala.
mtura {Besenstrich). Se gsete i vasul cu
rrerenul a fost secionat 'n direcia nord- 2 toarte supranlate deasupra huzei vasu-
vest, sud-est cu un an lung de 80 m. Per- lui. Un fragment de vas pe umr este de-
pendicular pe ambele pri ale anului au corat cu un ir de puncte mpunse, cu o li-
fost deschise casete cu dimensiunea de nie incizat de care se leag triunghiuri

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
72 Z. SZf:KELY, ZS. SZf:KELY

umplute cu linii orizontale i cu buton cu Primul mormnt a fost descoperit n C.14,


vri ascuit. este un mormnt dublu. Un brbat a fost de-
Un alt grup de ceramic este fcut din pus n decubit dorsal, cu membrul superior
past bun, ars de culoare neagr. Acest drept ndoit peste torac~. cu falangele pe
grup de ceramic reprezint di'ferite forme stern, mina sting a fost pus puin deasupra
ca c~ti mici cu toart, decorate cu linii in- centurii. Peste centur, cu vrful peste ilia-
cizate, cu caneluri late aezate vertical pe cul drept, a fost depus un cuit de fier.
toarta sau pntecul vasului i vase mari cu Membrul inferior sl!ing a fost indoit de la
perete g.ros. Acestea din urm au glt cilind- genunchi. Scheletul al doilea a fost depus
ric, decorate pe umr cu butoni i cu cane- n stinga primului inhumat, a fost femeie, in
luri n form de ghirland. Un vas tot cu decubit dorsal cu picioarele periect ntinse.
git cilindric este decorat cu triunghiuri f Cuitul, mai mult lama curb a unui cuit,

cute cu linii incizate. este din fier, la miner fr prelungire.


Pe baza materialului ceramic aezarea se Al doilea mormnt, o femeie, a fost des-
coperit in C.15 a fost depus intr-o groap
poate incadra n epoca de tranziie intre
oval .n poziie chircit, membrele infe-
epoca bronzului i prima vrst a fierului
(Hallstatt A) eventual se poate considera, ca rioare au fost strnse pachet i aduse cu ge-
prima faz a primei vrste a fierului n nunchii n dreptul feei. In seciune s-a v
sud-estul Transilvaniei. S-au pstrat unele zut clar, c stratul de cultur de culoare ca-
tipuri de vase i elemente de decor caracte- fenie acoperea mormintul, prin urmare nu
aparinea epocii feudalismului timpuriu.
ristice pentru cultura Ciomortan (triunghiuri
cu hauri, cu capetele petrecute) i pentru Orientarea scheletelor n primul caz a fost
Cultura NO'Ua (vase decorate cu bru n re- V-E, iar in mormntul al doilea SV-NE.
lief, strachina cu 2 tori supranlate) dar Peste aezarea din epoca bronzului trziu-
snt prezente i vase caracteristice pentru Hallstatt timpuriu s-a suprapus un cimitir
faza timpurie a primei vrst a fierului. din feudalismul timpuriu, sec. al XII-lea.
Morii snt nhumai fr .cosciug, ntini pe
Aspectul ceramicii, fiind reprezentate i ti-
puri de vase din epoca bronzului, arat c spate, cu braele lng corp, cu orientare
aezarea reprezint o etap mai timpurie
V-E. Snt fr inventar sau cu inventar
srac; bijuterii caracteristice snt inele de
ca aezrile de la Reci i Cernat. Pentru con-
tmpl cu capt in form de S din argint i
firmarea acestui fapt un argument n plus
este n caseta nr. 14 deranjate de pomii s din bronz. Pe degete au fost inele fcute din
bar de argint cu seciune rotund sau in-
dii i de gropile mormintelor din feudalis-
torsad. In trei morminte au fost gsii de-
mul timpuriu au fost .gsite buci de zgur
de fier, care aparin unui atelier de topit nari de argint ai regilor Geza II i Bela III
minereuri de fier distrus complet. Iar dou (1186-96).
Spturile sint numai n stadiu de nce-
morminte, in care scheletele au fost aezate
in poziie chircit, dac se dovedesc cu si- put, prin urmare rezultatele nu snt conclu-
dente i numai dup dezvelirea aezrii n-
guran c nu aparin epocii feudalismului
tregi pot fi formulate concluzii definitive
timpuriu, atest i mai mult c la Peteni a in privina aezrii i mormintelor din epoca
fost o aezare i unele morminte dintr-o de bronz tirzie-Hallstatt timpuriu i a cimi-
faz timpurie a primei vrste a fierului. tirului din feudalismul timpuriu.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
GABRIEL CRACIUNESCU
ASEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI
'
DE LA OSTROVUL MARE- COLONIE

fn cadrul cercetrilor complexe efectuate mente ceramice i vase fragmentare, a fost


in zona Porile de Fier II, spturile arheo- surprins conturul unei locuine. Ca urmare
logice s-au bucurat de o atenie deosebit, a acestui fapt, au mai fost deschise dou
datorit caracterului de urgen conferit de seciuni perpendiculare pe prima, lucru ce
inaintarea vertiginoas a lucrrilor hidra- a permis surprinderea conturului locuinei
pe aproape toat lungimea.
centralei de pe insula Ostrovul Mare.
Locuina, de o form alungit i orientat
Spturile arheologice ncepute in 1976 au aproximativ NS avea dimensiuni de
fost continuate i n anul 1978, deschizn- 2X3,75 m.
du-se un antier la km fluvial 863, n ime- In interiorul locuinei au fost surprinse
diata apropiere a coloniei lucrtorilor de la multe fragmente de chirpir iar pe latura de
hidrocentral. Suprafaa pe care s-au efec- est, urmele unei vetre. Materialul recoltat
tuat spturile, urma s fie acoperit cu o din perimetrul locuinei, pe lng faptul c
este bogat n comparaie cu restul terenului
mare mas de pmnt, lucru care a determi- cercetat, este i de o mare diversitate.
nat ritmul alert al cercetrii i ncepe.rea Pe lnl! marea densitate a fragmentelor
spturii de la sud ctre nord. Menionm ceramice aparinnd unei mari varieti de
faptul c lin zon fuseser trasate n anii vase. semnalm existena unui topor votiv
anteriori seciuni de control dar care nu din lut n stare fragmentar, un capac de
vas miniatura! i o jucrie pentru copii avnd
surprinseser nivelul de locuire.
o form sferic.
In vara anului 1978 am trasat patru sec- Nu lipsesc nici greutile pentru plas,
iuni paralele cu Dunrea dispuse n direc- vasele de o form alungit precum i ce-
ia NV-SE, n lungime total de 108 m. tile, bine reprezentate de dou piese de mici
Stratul vegetal gros de aproximativ 10 cm, dimensiuni.
era urmat de un altul, cu material arheolo- In mod deosebit atrage atenia o pies Je
logic, iar la 0,40-0,50 m a aprut nivelul form elipsoidal frumos decorat, care n

viu format din nisip galben humusoid. fost gsit n stare fragmentar. In numr
destul de mare apar unelte din silex dar me-
Din zona central a primei seciuni re-
marcm un fragment de statuet antropo-
talul nu este reprezentat dect de o mic
bucat de aram.
morf i o figurin zoomorf reprezentnd
o pasre. Doar n locuin numrul fragmentelor
de statuete antropomorfe ajunge la opt, loc
In carourile 16-19 din prima seciune, din care au fost recuperate i cteva pin-
prezentnd o mai mare frecven de frag- tadere.
10 - Materiale i cercetri arheologice
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
74 GABRIEL CRACIUNESCU

Seciunile 2, 3 i 4 nu au mai adus ele- Materialul ceramic prezent din abunden


mente noi n plus, ba mai mult, nivelul de poate fi mprit in dou categorii: decorat
locuire se subiaz ctre nord, disprnd in i nedecorat.
urmtorii metri in care nu se mai ntlnesc innd seama de modul de ornamentare
decit sporadic fragmente ceramice. a ceramicii, de forma pieselor intregi, putem
Bnuim c aezarea s-a intins mai mult face precizarea c locuina aparine culturii
ctre Dunre. Zona aceasta lat de 150 m nu Girla Mare care este un aspect local al ma-
a fost sondat deoarece intreaga suprafa relui complex al cimpurilor de urne rspn
fusese ras de lama unui buldozer pn la o dit in sud-vestul rii noastre in Serbia i in
mare adincime. nord-vestul Bulgariei.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE
O. MONAH, S. ANTONESCU
ARHEOLOGICA LA PODEI, TG. OCNA

In campania 1978 cercetrile arheologice in stadiul actual al cercetrilor. Pe viitor va


din staiunea cu mai multe nivele de la Po- fi necesar o dezvelire a unei suprafee mai
dei Tg. Ocna, au avut drept scop lmurirea mari de teren. Perieghezele ntreprinse au
problemei fortificaiilor, precum i obinerea dus la descoperirea unui mic turnul aflat la
unor date mai detaliate despre locuirea da- circa 50 m de aezarea de pe Podei. Turnu-
cic i cea din faza Cucuteni B. Cercetrile lui se afl pe partea dreapt a Prului Stri-
din acest an constituie continuarea investi- goiul. Movila a fost rscolit, probabil de
gaiilor mai vechi din anii 1956, 1973 i 1977. cuttorii de comori. Sptura a afectat cen-
Pentru a pune in eviden existena unui trul tumulului, de unde au fost scoase mai
eventual sistem de fortificaie am concentrat multe pietre mari, unele purtind urme de
spturile pe aua de legtur a platoului. foc. Inclinm s atribuim acest turnul geto-
A;ici am trasat o seciune cu lungimea de dacilor care au locuit in sec. I i.e.n. - I e.n.
50/2 m. Sperm s surprindem urmele unor Totui nu poate fi exclus existena unui
fortificaii cucuteniene, monteorene sau da- turnul monteorean cu ring de piatr.
cice. Din cauza suprafeelor plantate cu vie O alt problem care ne-a preocupat in
nu am putut trasa seciunea decit de la mar- aceast campanie a fost aceea a aezrii Cu-
ginea platoului. Pe traseul anului au fost cuteni B. Cercetrile au fost concentrate, ca
surprinse resturile unor construcii dacice i in campania trecut, pe partea de est a
din sec. I. i.e.n.-I e.n. Urmele acestor con- platoului, unde existau citeva suprafee ne-
strucii se prezint sub forma unor aglome- plantate cu vie. In aceast campanie am con-
rri liniare de pietre de riu cu limea de tinuat degajarea unor locuine i gropi des-
circa 3-3,5 m, uneori mai inguste. Au fost coperite in anul trecut. Din spturi au re-
ntlnite mai multe aliniamente de acest fel, zultat numeroase materiale ceramice care
dispuse paralel i la distane variabile. Intre ofer unele date despre aa numita ceramic
pietrele acestor "ziduri" au fost gsite frag- "varianta monteorean". Au fost recoltate o
mente ceramice cucuteniene puternic caro- serie de unelte din piatr i silex. Spturile
date i fragmente ceramice dacice, care pot din acest an au permis mbogirea cuno
fi datate in perioada clasic. Caracterul aces- tinelor noastre despre staiunea arheologk
tor construcii dacice nu a putut fi precizat Podei Tg. Ocna.

10"
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI DE SALVARE LA MILITARI-
M. TURCU, V. LANCUZOV CMPUL BOJA [CAMPANIA 1978]
Raport preliminar

n cartierul Militari pe terenul numit Cim- rile de est i vest ale respectivei seciuni, cit
pul lui Boja in perioada 23 iunie - 10 iulie i prin seciunea II.
1978, s-au realizat cercetri arheologice, des- Forma gropii oval aproape rotund cu
furate prin munc patriotic a unui colec- diametrele de aproximativ 2,10/1,80 m avea
tiv de studeni, de la Facultatea de Istorie latura nordic tiat de un stilp rutier i de
i Filozofie Bucureti. Spre deosebire de anii drumul amenajat ce ducea spre comuna Ro-
1958 i 196-1 cind spturile arheologice s-au u - Militari. In aceast groap in afar de
executat in partea de nord i est a terasei; fusaiole s-au gsit un rzuitor, o lam de fe-
in cadrul anuiui ce a trecut acestea au fost restru i un virf de sgeat executate din
extinse in spechll spre marginea sudic silex.
nalt; abrupt a mamelonului, singurul loc Atit in groap cit i in strat nu au existat
und~ terenul era liber, necultivat, avind n unelte din piatr lustruit ori nisipoas, in~
fa' cursul riului Diinbovia. Menionm c tilnite de obicei in aezrile Glina III.
in perioada cercetrilor anterioare au fost Inventarul gropii in afar de o mare can-
surprinse dou locuiri din perioada feuda- titate de fragmente ceramice, conine frag-
lismului timpuriu aparinnd secolelor II-III mente de chirpic ars puternic i numeroase
i respectiv VI~VII. n 1978 cele dou sec- oase de animale domestice.
iuni ri:otate SI i S II ce au secionat tere- Ordinea de umplere a gropii cu perei ver-
nul pn la baza terasei, aveau pmntul la ticali pstrai pariali pe o latur in partea
suprafa rscolit i distrus de .lucrrile mo- superioar i uor bombai in spre baz a
derne, aa nct solul vegetal actual i cel fost urmtoarea: la fund o depunere de p
cenuiu (cu materiale de sec. II-III) erau mnt nnegrit cu crbune i cenu, iar mai
aproape n intregime distruse. sus un strat de pmnt nroit cu buci de
La adincimea de 0,35-0,45 m fa de solul chirpic, cenu i fragmente ceramice. La
actual spturile au atins un strat de pmnt fel coninutul gropii indic inventarul obi
negru mzros compact nestrpuns de lu- nuit al unei locuine-bordei distrus de un
crri moderne, n al crui coninut s-au aflat incendiu i nu al unei gropi menajere.
fragmente ceramice din epoca bronzului, cr Ceramica aflat in cantitate considerabil
bune i oase; sub acestea zcea pmntul 'Cas- a dovedit existena unei game de forme
taniu neumblat. variabile din care s-au putut intregi doar
Spre captul de sud i spre centrul primei cteva profile.
seciuni a fost suprins conturul unei gropi Din punct de vedere al compoziiei pas-
cercetat atit prin casete deschise pe latu- tei distingem o categorie alctuit dintr-o ce-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
78 M. TURCU, V. LANCUZOV

ramic mai grosolan i o a doua format din Acest gen de decor a fost desigur preluat din
ceramic mai fin. cadrul culturii Gumelnia. Dei tratat ntr-un
Prima ncadreaz vasele lucrate dintr-o mod original, acest decor dovedete n plus
past prost frmntat neomogen i friabil, fondul autohton neolitic din care s-a dez-
n al crui coninut se observ mult nisip, voltat cultura Glina III.
mic, pietricele, calcar i cioburi pisate, ar- Ultima categorie o alctuiete ceramica
derea realizat incomplet, la rou crmiziu cu suprafaa lustruit, avnd culoarea gri n-
sau crmiziu spre galben, d vaselor pe su- chis sau chiar neagr. Arderea incomplet d
prafaa lor pete, iar n sprtur snt cenuii aceluiai vas nuane ce variaz de la negru
sau negre. Din aceast categorie de vase au la brun cenuiu nchis. Aceast categorie cu-
fost descoperite recipiente de dimensiuni prinde numai fragmente de boluri precum
mijlocii i mici cu profilul n forma literei S i vase ce pot indica recipiente tronconice cu
prelung sau uneori au aprut i vase cu gtul fundul ngustat continuat prin pereii uor
n form de plnie. arcuii terminai printr-o gur larg i
A doua grup ncadreaz vasele de culoa- dreapt. Pe umr vasele poart o torti mo-
re glbuie, lucrate dintr-o past destul de delat neglijent, in seciune rectangular.
impur, dar bine frmntat, n sprtur a- Situaia stratigrafic existent la Militari
vnd culoarea gri, neagr sau brun. Pe lng nu ne ngduie o clasificare cronologic, n
formele de vase ntlnite n prima categorie, schimb o atent analiz a ceramicii aflat
mai apar i castroanele. aici i mai precis folosirea pe vase a decoru-
Aproape toate recipientele din cele dou lui de butoni succesivi, realizai din inte-
categorii menionate snt decora te cu: iruri riorul spre exteriorul vasului ne determin
de guri butoni, executai n pasta crud din s considerm c la Militari ceramica se
interior spre exterior; mai rar ntlnim ca ncadreaz in ceea ce A. Prox denumea faza
ornament guri mici succesive realizate pe B in cultura Schneckenberg caracteristic
exteriorul vasului respectiv. Tot ca decor aceleai culturi materiale aflat la Ciurel -
mai apare folosit cte odat i brul alveolar. Bucureti, celei de a doua gropi (notat B)
Multe fragmente au buza crestat sau alveo- din cartierul Rou cuprins in zona nordic
lat. Decorul de butoni era aezat ntotdea- a Capitalei, sau corespunzind nivelului II de
una pe gtul vasului, de cele mai multe ori la Cuciulata.
chiar sub buz. Un numr restrns de vase Intrucit pe dealul de la Militari Cmpul
arat i folosirea tehnicii barbotinei organi- Boja urmeaz s se realizeze lucrri edilitar
zate, aceasta formnd pe vas linii oblice; pa- urbanistice anul acesta cercetrile arheolo-
ralele mai mult sau mai puin continuie. gice vor fi reluate.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE
DAN MONAH ARHEOLOGICA LA MARGINENI-
CETATUIA
'

Staiunea arheologic Mrgineni - Cet cea mai mare parte s-a prbuit datorit alu-
uia a fost cercetat sistematic incepind cu necrilor de teren. Locuina se dateaz in
anul 1973. In momentul de fa, aproape in- faza Cucuteni A 2 , dup materialul ceramic
treaga suprafa a aezrii cucuteniene a fost descoperit. In chirpicul locuinei, deranjat de
investigat. Au fost lsai civa martori pen-
anulmodern au fost descoperite dou frag-
tru verificri ulterioare. Menionm c o bu-
mente de mandibule umane i nc citeva
n parte din aezarea cucutenian a fost dis-
oase care par omeneti. Putem afirma c
trus inainte de inceperea spturilor arheo-
logice. Msurile pe care le-am luat din pri- oasele des,coperite aparin, cu destul !proba-
mii ani pentru a atenua pericolul alunecri bilitate unui purttor al culturii Cucuteni. In
lor de teren i-au artat utilitatea, astfel c apropierea oaselor desooperite, a 'fOISt gsit un
am putut cerceta staiunea fr s se mai fragment de topor votiv de lut.
produc alunecri de teren. Aa cum am mai spus am procedat i la
sparea unor mici suprafee aflate intre sec-
In anul 1978 spturile de la Mrgineni
Cetuia au fost desfurate cu fonduri redu-
iunile din anii trecui i marginea prbuit
se, deonrece, practic, cercetarea era ncheiat. a platoului. Aceste poriuni nu puteau fi re-
In aceast campanie am procedat la sparea zervate ca martori, deoarece n mod sigur n
ctorva mici suprafee care rmseser nes :mii urmtori vor aluneca. Am considerat c
pate ntre seciunile din anii trecui i margi- este bine s recoltm materialele aflate aici,
nea platoului care s-a prbuit in anul 1970. mai ales c puteau oferi unele legturi cu
Tot acum am spat o mic seciune (S XVI) materia lele din complexele de locui re deja
cu dimensiunile de 12,5/2 m care de fapt cercetate. Sp turile acestea prezint aceiai
constituie prelungirea seciunii 11/1973. Tn situaie stratigrafic, confirmnd chiar foarte
aceast poriune partea rmas intact a pl3.- clar stratigrafia stabilit in primii ani de cer-
toului este foarte ngust, doar 2, 70 m, fiind cetare. Putem preciza cu certitudine c ntre
deranjat i de un an modern. In partea nivelele Cucuteni B i A se intercala un ni-
central a seciunii a fost descoperit o mic vel, probabil sporadic i subire de depuneri
parte dintr-o locuin cucutenian, care in Cucuteni A-B. .Aicest lucru se explic prin

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
80 DAN MONAH

faptul c locuirea cea mai consistent din Aezarea cucutenian de la Mrgineni-Ce


faza A-b/B s-a aflat pe poriunea prbuit a tuia este n momentul de fa spat inte-
plutoului. De altfel i locuirea Cucuteni B se gral. Cu toate c o parte nsemnat a aez
pare c a fost concentrat tot n aceast parte rii a fost distrus de alunecrile de teren,
a platoului. Nu este exclus, totui ca locuirea datele obinute n cele ase campanii de s
Cucuteni A s fi fost mai intens, mai inde- pturi, mbogesc considerabil cunotinele
lungat i s fi ocupat o suprafa mai mare noastre despre comunitile i purttorii cul-
dect n celelalte dou perioade. turii Cucuteni.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
S. TEODOR,
DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE
P. SADURSCHI
DE LA LOZNA COMUNA DERSCA
ASEZAREA HALLSTATTIANA
'

Prin spturile arheologice care s-au efec- Aezarea se caracterizeaz prin locuine
tuat n anul 1978 pe Dealul Morii din apro- de suprafa situate la distane relativ ma'("i
pierea turbriei de la Lozna s-a cercetat par- una de alta i prin citeva gropi menajere sau
ial o aezare de la nceputul primei epoci a rituale.
fierului. Forma locuinelor nu se poate deliwita
In sectorul respectiv s-au efectuat trei deoarece resturile de perei i vatr snt rs-
seciuni n anii 1976-1977 cnd s-au adunat pndite pe o suprafa relativ mic de form
numeroase fragmente ceramice caracteristice neregulat cu prelungiri n diferite direcii.
acestei perioade fr s se delimiteze locuine Trei dintre aglomeraiile de chirpici i res-
sau gropi. In anul 1978 cercetrile noastre turi de lipitur ars snt destul de nesemnifi-
au afectat aceeai zon dar pe poriuni mult cative, dar le-am considerat locuine pe baza
mai mari i mai ales pe partea cea mai nalt profilelor care indic acest lucru prin aglo-
a dealului. In acest fel s-a cercetat prin an- merarea chirpicilor in sol i a resturilor de
uri paralele i casete o suprafa de circa cenu, precum i prin adncirea respectiv
4 500 mp. iar prin cercetri de suprafa i in strat fa de nivelul de cultur respectiv.
cu ajutorul detectorului o zon inconjurtoa- Locuinele 1-3 se caracterizeaz prin chir-
re de circa 20 kmp. pici mruni aglomerai mpreun cu resturi
Aezarea hallstattian din cadrul creia ceramice i diverse alte materiale, cenu,
s-au cercetat 6 locuine i dou gropi, ocup crbuni pietre. Fragmentele ceramke snt
o suprafa destul de ntins pe acest deal, rspndite i n jurul acestor aglomerri pe
nedclimitat nc cu precizie, constnd din- o raz de circa 6 metri uneori vase arproape
tr-un strat de cultur relativ destul de sub- intregi. Tot n afara aglomerrilor de chirpid
ire. s-au mai gsit resturi de vetre cu amprente
Din punct de vedere stratigrafic nivelul de de nuiele i lipituri. La cii'Ca 10 metri de lo-
locuire hallstattian se afl imediat sub solul cuina 1 ale crei resturi erau rspndite mai
,
' ... '
arabil, fiind din aceast cauz, foarte afectat mult, se afla o mic canti'tate de ciibuni de
de lucrrile agricole, alunecrile de teren i pmnt, la adincimea de' 0,45 m. Bucele
eroziunea solului. In ,;(profilul seciunilor mid de crbUne de prni:n.t s-au mai gsit,
acest nivel se evi(leni:az printr-o culoare relativ Ia a:ceeB.ti adndlle; n mai multe
cenuie nchis" cu resturi de cenu, pmnt locuri ain seciunile fcute pe Dealul Morii.
ars de culoare neagr sau galben rocat, . Locuinele 4 i 5 se afl.~u, relativ mai apro-
grupuri de crbuni, fragmente ceramice, oase piate una de alta fa ;de celelalte com.plexe.
i pietre de ru. ' ' Dfn locuina 4 caracterizat' p~i~tr-o mare

11 - Materiale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
82 S. TEODOR, P. SADURSCID

aglomerare ae chirpici ari.. pietre i frag- pentru aceast perioad de timp. Se remarc
mente ceramice, pe o grosime de aproxima- cuitul de fier, ca o pies destul de rar ntl-
tiv 0,50 m s-au scos 8 greuti piramidale. nit n mediul hallstattian timpuriu n nor-
perforate, un cuit din fier i o pi~tr de as- dul Moldovei.
cuit. Tot din aceast locuin s-au adunat Descoperit n cadrul locuinei 4, acest cu-
diferite fragmente de la un vas mare, zgu- it are lama dreapt i limba de mner apro-
rificat n cea mai mare parte, dini de mis- ximativ de aceeai lime. Aceast form de
tre i bineneles crbuni. cuit i are prototipul n cuitele din bronz
Locuina5 situat la circa 3 metri spre est din epoca mijlocie a bronzului, dup a cror
de locuina 4, are dimensiuni mai mici dar form s-au conceput i cuitele din os din
se aseamn n ceea ce privete coninutul cadrul culturii Noua.
(resturi de perei i fragmente ceramice). Un cuit din fier de aceeai form s-a de~
Printre urmele acestei locuine s-au desco- coperit n aezarea din perioada timpurie a
perit fragmente de la dou ciocane din pia- primei epoci a fierului de la Trueti-Movila
tr i poriuni mai mari din vatr. Pe ntrea- din esul Jijiei.
ga suprafa se aflau crbuni, fragmente de La fel de caracteristice acestei vremi snt
oase de animale i pietre de ru. i ciocanele din piatr descoperite n locuina
Locuina 6 situat la distana de 70 m n
5 i un alt ciocan, gsit la suprafaa solului
linie dreapt de locuina 4 se caracterizeaz a crui orificiu de fixare pe mner n-a fost
tot prin aglomerarea de chirpici mici necon- terminat. Mai amintim de asemenea cLeva
sisteni, arsur puternic i crbuni.
piese din piatr, mai ales ciocane descoperite
Sub .locuina 6 se afla groapa nr. 2, cu la diferite adncimi n zcmntul de turb
-'--0,50 m adncit fa de nivelul acesteia. din apropiere, care mpreun cu un celt de
Pe ntreaga suprafa cercetat s-au deli- tip transilvnean snt caracteristice perioa-
mitat cu precizie numai dou gropi. Groapa dei de sfrit a culturii Noua i nceputul
nr. 1 din apropierea locuinei 4 avea form primei epoci a fierului.
rotund cu diametru! de 1 metru i adnci-
Tot n locuina 4 se aflau aezate n acelai
mea de 1,40 m fa de solul actual de cl loc, ntr-o form aproximativ circular, opt
care. Pe fundul gropii se afla circa o jum greuti piramidale i alte mici fragmente de
tate dintr-o oal de dimensiuni mari din pas- la astfel de piese, fiecare avnd alt form
t poroas de culoare roie, cu suprafaa ex-
i mrime. Ele provin cu siguran de la un
terioare neagr i lustruit, ornamentat pe rzboi de esut ce se afla n acea locuin do-
gt cu caneluri orizontale; fragmente dintr-o cumentnd esutul ca un meteug casnic
cup de dimensiuni mici din past fin, cr
obinuit n aceast vreme n cadrul unor co-
buni, arsur i pietre mari de ru. muniti de pstori i cresctori de vite.
Groapa nr. 2 ce se afla sub locuina 6, avea Materialul ceramic descoperit este n ge-
aproximativ aceeai form i adncime. In neral destul de bogat dei din cauz c nive-
umplutura sa se aflau resturi de vatr i de lul de cultur este foarte aproape de solul
perei, ceramic fragmentar, chirpici, cenu
arabil, este fragmentar, neputndu-se recon-
_i crbuni. stitui dect un numr redus de forme. Se
In afara complexelor menionate, n sec- constat c forma obinuit este aceea apar-
iunile efe.ctuate de noi precum i la supra- \innd tipului "sac" n diferite variante, de-
faa solului, se aflau fragmente de vase din corat cu bru n relief, simplu, crestat sau,
aceleai categorii ceramice. mai rar, alveolat. Acest bru este dispus sin-
Din cadrul inventarului acestor complexe, gur, adesea sub un ir de guri perforate, pe
o deosebit importan o prezint uneltele, vase de dimensiuni nu prea mari dac inem
puine la numr dar destul de semnificative cont de grosimea pereilor. Alturi de aceas-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA LOZNA COMUNA DERSCA 83

t form poate fi amintit strachina tronco- Descoperirile de la Trueti au documen


nic cu marginea arcuit in interior i cu ca- tat pentru prima dat in zona Moldovei de
neluri oblice pe poriunea rotunjit. Frag- nord o aezare in form de sla, format
mentele din aceast form snt destul de ra- din locuine de suprafa construite din lipi-
re. n locuina 4 i groapa 1 predominau tur de lut aplicat pe nuiele, ~tnf f:au frun-
fragmente de la vase mari cu pereii groi cu zare.
suprafaa exterioar neagr, lustruit i de- Din punct de vedere cronologic, aceast
corate cu caneluri orizontale. aezare se ncadreaz in perioada de sfrit
In ceea ce privete pasta din care s-au lu- a hallstattului timpuriu, secolele X-IX
crat aceste vase, se pot deosebi dou catego- i.e.n., pe baza analogiilor ce se pot face i cu
rii. O specie de calitate bun, fin, de culoa- alte descoperiri mai intense i mai ndelung
re brun cenuie sau cenuie, avind cioburi cercetate din regiunea est carpatic a Rom-
pisate i microprundiuri ca degresant i o niei. In citeva din aceste staiuni cercetate,
categorie de calitate inferioar, poroas, foar- aezrile corespunztoare perioadei timpurii
te sfrmicioas. Din aceast din urm ca- a fierului suprapun niveluri din ultima pe-
tegorie a fost modelat vasul de dimensiuni rioad a bronzului - cultura Noua II, cum
mari din groapa 1. s-a observat in aezarea amintit de la Tru-
In ceea ce privete decorul, in afar de eti, precum i de la Botoana jud. Suceava.
brul simplu sau crestat i canelurile se mai Nivelul respectiv, destul de subire, supra-
ntlnesc mici proeminene conice dispuse pe pune pe acela al "cenuarelor" caracteristice
umerii vaselor. culturii Noua, pstrnd i multe elemente
Un mare numr de fragmente provin de specifice acestei culturi in ceea ce privete
la vase cu pereii verticali i marginea tiat inventarul arheologic i mai ales preferine
drept sau oblic, fr a prezenta vreun element pentru aceleai forme de teren.
de decor. Ele au fost modelate din past bu- Aspectul specific primei epoci a fierului,
n cenuie sau cenuie glbuie. caracterizat prin ceramic neagr sau brun,
Aezarea din care s-au prezentat comple- lustruit, canelat i faetat, de factur est-
xele de mai sus prin caracteristicele sale, european, se ntlnete n zona Moldovei
privind n special ceramica, la care se adau- centrale i de nord, ilustrat i prin alte des-
g cuitul din fier i restul inventarului, se coperiri, cum sint uneltele din piatr i me-
dateaz n faza de nceput a primei epoci a tal, obiectele de podoab, arme i piese de
fierului. In Moldova de nord, aceast faz s-a harnaament. In toate aceste categorii de des-
ilustrat prin cercetrile de la Trueti-Mo coperiri se observ tradiia fondului cultural
vila din csul Jijiei, Corlteni - Pe arin, mai vechi care dinuie pn ctre sfritul
Andrieeni - Iai, Botoana jud Suceava i perioade hallstattiene timpurii i inceputul
alte aezri n curs de cercetare. perioadei urmtoare.

ll"
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
NICOLAE CHIDIOAN
ARHEOLOGICE NTREPRINSE
N ANUL 1978 -N SATUL TAAD,
COMUNA DRAGETI [JUDEUL BIHOR]

Aezarea cercetat este situat la 3 km sud- seciune (S 14 - 1978) lung de 25 m i lat


est de satul Tad, la locul numit "Cetaua". de 1,50 m. Din cadrul descoperirilor din ariul
Ea ocup aproape n ntregime platoul supe- 1978 remarcm un complex de gropi rituale
rior al unui deal din zona colinar a versan- din prima epoc a fierului i o locuin da-
ilor vestici ai Munilor Pdurea Craiului. cic.
Platoul superior se ntinde pe o suprafa de
aproximativ 2 ha.
I. Gropile rituale hallstattiene
Vile ce nconjoar dealul pe 3 din laturi,
pantele abrupte, nlimea mare (363 m), i
Cele trei gropi au fost descoperite in S 14
poziia dominant a "Cetui" fac din aceasta
- 1978. Pentru descongestionarea lor au fost
o fortrea natural cu o poziie strategic
deschise casete mai mici pe laturile anu
excelent.
lui.
Cercetrile arheologice au inceput in anul
1969 i au continuat pn in anul 1978. ln Groapa nr. 1 - Era de form aproape ci-
lindric, cu deschiderea larg (diametng
urma spturilor, care au scos la lumin un
foarte bogat material arheologic, se poate 1,85 m) i nu prea adnc (0,65 m). Pe fundul
afirma c aezarea a fost populat, rind pe gropii s-au depus un "strat" de fragmente
rind, de o populaie din epoca neolitic -
cultura Tisa - din perioada de trecere spre
ceramice provenite de la mai multe tipuri i
exemplare de vase de dimensiuni mari. ---
epoca bronzului - cultura Coofeni - din Peste acest "pat" de ceramic au fost ae
hallstattul timpuriu (Ha A 1-A2) - cultura zate 4 oale mari i un vas mai mic. Oalele
ceramicii canelate i n sfrit, de comuni- ;nt negre in exterior i crmizii in interior,
ti dacice din vremea secolelor I i.e.n. de forme bitronconice, cu pereii bombai,
1. e.n. umeri largi i rotundii, buze inalte i rsfrn
Cercetrile arheologice din campania anu- te. Intre aceste vase, care au fost depuse
lui 1978 s-au continuat pe latura nord-ves- unul lng cellalt formind un dreptunghi
tic a platoului. Aici, in aceast parte, a fost cu laturile aproape egale (fig. 1/1,2), s-a ae
sesizat o mai intens locuire hallstattian zat tot, in picioare, un vas borcan cu un ir
i dacic. Au fost spate o caset (C VIII/a de alveole sub buz iar deasupra lor 4 proe-
- 1978) cu dimensiunile de 14/5,50 m i o minene mici. Tot intre vase s-au descoperit

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR ARHEOLOGICE lNTREPRINSE lN ANUL 1978 LA TAAD 87
cenu, fragmente de crbune i moloz m- petrecut pe acelai loc pe acelai rug, iar
runt. Cele 5 vase amintite au fost parial unele dintre fragmente s-au amestecat.
acoperite de fragmente, mai mari sau mai Groapa nr. 2 - Era de form cilindric,
mici, provenite de la oale cu pereii groi. dar de dimensiuni mai mici ca precedenta
Dou oale, dintre cele 4 mari, au fost acope- (diametru! deschiderii 1,25 m, adincimea
rite cu recipiente pentru a proteja alte vase 0,51 m). Era situat la 6 m distan de grea-
din interiorul lor. pa nr. 1 i perfora platforma unei locuine
Astfel vasul nr. 1, care a fost proptit la neolitice (fig. 2/1).
fund cu 4 pietre, era acoperit cu un castron Direct pe fundul gropii s-au depus, ca un
cu partea inferioar tronconic, umeri proe- strat protector, fragmente ceramice proveni-
mineni i rotunjii, git inalt cilindric i bu- te de la un castron mare (!:.=33 cm, diametrul
za vlurit cu 4 lobi. maxim 52,5 cm) cu fundul ,mic, partea infe-
Castronul era depus cu gura in jos i nu rioar tronconic, umeri proemineni i ro-
acoperea in intregime gura "urnei". Acope- tunjii, git inalt i cilindric,' .. buza dreapt.
rea ns bine gura unui alt vas (tip borcan) Sub umeri sint aranjate trei proeminente
aflat n interiorul oalei mari i care, la rin- mari dispuse oblic in jos. Peste aceste frag-
dul lui, era introdus cu fundul in deschide- mente mari au fost aezate 3 oale mari, de
rea unei oale bitronconice cu buza nalt i tip sac, cu tori apuctori sub buz sau pe
rsfrnt. Aceasta era pus pe fundul inte- umr. Dou dintre ele erau culcate, cu fun-
rior al urnei mari. Deci, cu alte cuvinte, in : dul orientat spre cel de-al treilea care era
oala nr. 1, au fost aezate trei vase; castra- aezat in picioare.
nul lobat, vasul-borcan i oala bitronconic Intre vase au fost aruncate fragmente de
(fig. 1/3-4). crbune, foarte puine oase calcinate i res-
In interiorul oalei mari nr. 2 au fost g- turi de locuine (fragmente de chirpici). Dea-
site fragmente cenuii zgronuroase care supra "pachetului" de vase au fost aezate
aparineau unui vas-borcan, decorat sub bu- bucLmari de ceramic. Dintre ele s-a pu-
z cu o nervur alveolat. tut restaura o jumtate de oal de tip borcan
In interiorul oalei mari nr. 3, chiar aproa- cu un bru alveolar.
pe de fund, se afla o mic farfurie de culoa- In interiorul unei oale mari, culcate, s-a
rea neagr, cu buza vlurit i ornamentat aflat un vas tip sac, cu pereii uor horn-
n interior, pe margini, cu caneluri paralele. bai, ce avea sub gt 4 proeminene mici ori-
Oala mare nr. 4, a fost cpcuit cu 0 stra- zontale. Odinioar acest vas a fost acoperit
chin tronconic cu buza faetat. Ea a alu- de o strachin tronconic, cu buza tras spre
necat de pe deschiderea vasului, probabil in interior i alveolat, ornamentat in exte-
timpul astuprii gropii. In interiorul oalei, rior cu incizii executate cu piaptnul. Stra-
s-a gsit un mic fragment de ac din bronz. china a czut de pe deschiderea vasului-sac
Toate vasele descoperite prezint arderi dar a rmas in interiorul oalei mari (fig. 2/2).
secundare, dar ritualul focului nu s-a pro-
Vasele prezint urme de arsur secundar
dus pe loc, adic in interiorul gropii. Vasele i au fost depuse in groap numai fragmen-
au fost aduse de la locul incinerrii (rug?)
tar.
n stare fragmentar. Nici unul din recipiente Groapa nr. 3 _ Era de form cilindric
nu a fost gsit intreg. Ele au fost sparte sau (diametru! 1 m, adncimea 0,58 m) i se afla
ciobite n prealabil. la numai 2 m de groapa notat de noi cu 2. In
Dintre fragmentele ceramice care acope- interiorul ei s-au aezat fragmente mari din-
reau complexul de vase din groapa nr. 1, tt-un castron, identic ca form i past cu
unele se legau de cioburi gsite in groapa ri- cel aezat ca "pat izolator" n gl'oapa nr. 2
tual 2, ceea ce ne indic c incinerarea, s-::1 adic, cu fundul mic, partea inferioar tron-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1, Groapa ritual Nr. 2, pri,vire de ansamblu. 2. Groapa ritual Nr. 2, detaliu.

3. Loc uina dac i c . 4. Inventarul depozitului de unelte din fier d esco-


p eri.t in locuina dacic .
Fig. 2. Tad.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURTI..OR ARHEOLOGICE lNTREPRIN.SE LA TAAD lN ANUL 1978 89

conic, git inalt i cilindric, buza dreapt i meroase fragmente ceramice, lucrate fie cu
sub umeri 3 proeminene mari. Printre frag- mna fie la roat i un fragment dintr-o greu-
mentele castronului amintit au fost gsite i tate (?) de lut de form piramidal.
alte fragmente mici provenite de la alte re- In colul nordic al ncperii, rezemat par-
cipiente, precum i o cantitate mic de cr ial de zid i parial de o piatr, s-a desco-
bune. perit o rni circular. Este partea fix
Ritualul observat, mai ales in cazul pri- (meta) i este strpuns pe centru de un ori-
melor dou gropi, conine foarte multe ele- ficiu n care s-a fixat un ax din fier.
mente comune cu alte descoperiri din nord- La numai un metru distan de rnia de-
vestul i vestul Romniei (Lpu, Voivozi, scris mai sus, nspre centrul locuinei, s-a
Biharea, Oradea, Peterile lzbndi, Igria i descoperit un mic depozit de unelte de fier
Ungurului, Remetea Mare, Susani, etc.), din aezate pachet fiind, probabil, invelite ntr-o
perioada Br. D - Ha A-B). pnz. Depozitul se compune din: 5 seceri cu
Complexul de gropi cultice sau rituale des- lamele uor curbate i avnd la mner un
coperite n 1978 la Tad se pot ncadra, pe spin; 1 celt sau bard cu un monon perfect
baza inventarului ceramic, dar i a celor- sudat pe marginea gurii; 2 dli cu toc de
lalte descoperiri similare de pe Cetaua, la form alungit (fig. 2/4).
nceputul epocii hallstattiene (Ha A 1) i pot
Incadrarea cronologic i etnic a locuinei
fi atribuite purttorilor culturii ceramicii
este asigurat mai ales de inventarul eera-
canelate.
mic, dar i de piesele de fier. Pentru ele
avem analogii ntr-un numr foarte mare de
Il. Locuina dacic aezri i ceti dacice din vremea secolelor
1. .e.n. - 1. e.n., ca de pild, la Craiva,
In C VIII/b - 1978, s-a descoperit o lo- Grditea Muncelului, Tilica, Luncani, Bli-
cuin cu planul uor trapezoidal, cu laturile daru, Poiana, Popeti, Moigrad, etc. Seceri de
de 7,60/4,90 m. Ea era foarte puin adncit tipul celor descoperite la Tad se intilnesc
fa de nivelul de calcare antic. Pe laturile i n lumea celtic unde snt mai frecvente
lungi s-au putut bine sesiza contururile gro- mai ales in zonele estice. Pentru elucidarea
pilor stilpilor de susinere (cte 3 pe fiecare unor probleme legate de istoria dacilor, cer-
latur), (fig. 2/3). cetrile arheologice de la Cetaua de la T
In interiorul locuinei s-au descoperit nu- ad, vor continua i in cursul anilor viitori.

12 - Materiale 1 cercetAri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE DIN ASEZAREA
'
PETRE GHERCHE cETO-DACA DE LA SOCU-BARBATETI,
[JUDEUL GORJ]

Pe raza comunei Brbteti, satul Socu, pe Din punct de vedere stratigrafic, acolo un-
dreapta riului Gilort, la poalele dealului de alunecrile de teren nu au intervenit, s-a
"Cioaca Boia", spturile arheologice din va-
ra lui 1978 au scos la iveal o ntins ae
zare geto-dacic, situat pe terasa inferioar
a riului (fig. 1).
Acest punct arheologic a fost sesizat de
specialiti cu muli ani n urm datorit ma-
terialului ceramic care se putea recolt:t de
la suprafa 1
Cunoscut este c geii respectind tradii.J
naintailor 1or, alegeau pentru amplasaTea
aezrilor, terasele apelor i boturile de deal
aprate natural pe cel puin dou laturi, con-
stituind aezri de tip rural pe suprafee
mari, sau centre aglomerate, fortificate, pe
suprafee restrinse, datorit formei de re-
lief.2
innd cont de aceste consideraii, tipolo-
gie, aezarea de la Socu Brbteti se nca-
dreaz n categoria celor rurale, deschise i
nefortifieate. 3 In spatele ei se r1dic seme
dealul "Cioaca Boia" care era folosit de
populaia aezrii pentru refugiu i aprare.
(i) re~diKtl de ~
Din colectiv au fcut parte Elena Brgan, ~ ~.Wri; e4fiti ~e
muzeograf la OJPCN-Gorj i Gh. Calotoiu, muzeo-
graf, la Muzeul judeC'an Gorj. Fotografiile au fost
realizate de Barbu Vasile.
1
A 1 e x an d r u O d o b e s c u, Chestionar arheo-
logic, 1674, mss., Biblioteca Academiei R.S.R.
2
M i o ar a Turc u, Tipurile de aezri i lo-
cuine Latene din Cmpia Munteniei, n Monumen-
te istorice i de aTt, nr. 2, 1977, p. 56. Fig. 1. Localizarea comunei Brbteti fa de
'Dg. Jiu i Filiai.

12*
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
92 PETRE GHERGHE

putut constata avem un singur nivel de


c ferin uor, zona suspectat ca fiind de in~
cultur cu excepia zonei de
geto-dacic, teres arheologic a fost imp~it convenia
nord a platoului, unde n cadrul seciunii nal in trei sectoare, care, la rndul lor au fost
S IV a fost descoperit i o groap rotund marcate cu literele A, B, C, dup cum ur-
de dimensiuni mici (circa 45 cm) i-n care meaz:
s-au aflat materiale ceramice hallstattiene. Platoul pe care se gsete aezarea a fost
In amestec cu materialul ceramic de epoc mpritin dou sectoare; cu litera A a fost
dacic s-au mai descoperit i cteva frag- marcat sectorul neafectat de alunecri de te-

Fig. 2. Vedere de ansamblu a aezrii geto-dacice de la Secu-Brbteti. In prim plan


sectorul A, tn spatele lui (la nord) urmeaz sectorul B (care nu se vede tn fotografie) iar la
stinga este dealul .,Cioaca Boia" marcat cu litera C.

mente ceramice de factur roman, probabil ren cu litera B sectorul afectat de alune-
i
de import, plus o moned de bronz de la im- cri de teren, iar cu litera C, a fost marcat
pratul Augustus, datat anii 19-15 i.e.n. in plan dealul "Cioaca Boia" (fig. 2).
Dar asupra acestora vom reveni pe parcurs. Pentru a inelege mai bine stratigrafia
Acest nivel de cultur geto-dacic, este de aezrii, sondajele au fost executate in sec-
culoare cenuie, iar grosimea lui variaz in- torul A, deci, zona neafectat de alunecri
tre cinci i aizeci centimetri. Cel mai bine de teren.
conturat este nivelul de cultur din partea S-au tras mai multe seciuni, marcate cu
de est a platoului, deci spre albia riului Gi- siglele S 1, S II, pn Ia S IX, late de 2 m
lort. i ale cror lungimi au variat intre 12 i
Cronologic, materialele arheologice rezul- 62 m.
tate le putem atribui secolelor I i.e.n. - II Incadrindu-se tipologie aezrilor rurale
e.n. cu excepia vasului hallstattian. deschise, nefortificate, aezarea geto-dac de
Pentru o stabilire judicioas a cercetri la Socu - Brbteti are locuinele dispuse
lor in timp i pentru a avea un sistem de re- la intimplare, fr s respecte un plan di-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE DIN AEZAREA GETO-DACA DE LA SOCU-BRBTETI 93

nainte stabilit, ar distanele dintre ele snt Legate direct de locuine sint vetrele de
variabile, ceea ce a fcut ca aezarea s ocupe foc aezate direct pe pmnt, form rotund
o suprafa de teren apreciabil . sau oval i rspndite att in interiorul lo-
In ceea ce privete tipul locuinelor, dei cuinei cit i n afar 4 Pe unele dintre ele
spturile sint la nceput, am putut constata au fost descoperite fragmente ceramice i di-
c aici au existat locuine de suprafa i ferite resturi osteologice, o parte din acestea
locuina tip bordeP. prezentnd urme de arsur.

Fig. 3. Locuina de suprafa afectat parial de alunecrile de teren (S II, cas. A).

Dominante, n cadrul aezrii de la Socu Materialele arheologice recuperate din ni-


Brbteti, snt locuine tip bordei care se velul de cultur snt bogate i variate. Pre-
gsesc la adncimea de cea. 0,80-1 metru de domin n general ceramica executat cu
la nivelul actual al solului. mina i la roat, dintr-o past mai grosier
Dintre locuinele de suprafa, pn n pre- sau mai fin, vasele cu dimensiuni i forme
zent a fost identificat numai una singur. diferite, unele dintre ele cu o siluet zvelt
Spre deosebire de bordei, aceasta avea pere-
i frumos ornamentat cu butoni, bruri al-
ii din stlpi impletii cu nuiele i apoi lipite
veolate etc.
cu pmnt, pentru a fi mai clduroase i tot-
odat pentru a le feri de incendii (fig. 3).
Ceramica poate fi grupat astfel:
1. Ceramic lucrat cu mna din past po-
Lng peretele de apus, in colul de nord-
roas.
est al locuinei, au fost identificate resturile
unei gropi de provizii, de pe fundul creia 2. Ceramic cu luciu metalic.
c;-au mai putut recupera boabe de mei car- Dumitru B e r ci u, Unele date preliminare
4

bonizat (fig. 3). asupra rezultatelor cercetrilor de la Ocnia, ju-


deul Vlcea, n Monumente istorice i de art,
3 Ibidem, p. 60. nr. 2, 1977, p. 4.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
94 PETRE GHERGHE

3. Ceramic lucrat la roa t, din past fi- Cni'le snt n general din p ast de culoare
n (culoare cenuie ro ie-crmizie) . cenu ie de mri m i mij locii i cu tori late,
4. Ceramic d aci c pi ctat lucrat la roata
subiri i ornamentate cu o canel ur longi-
obrului.
tudinal . Gtul scurt, corpul bombat, fund
5. Ceramic de im port.
1. In prima categorie am inclus vasul bor- inelar sau drept.
can, cea ca ( cu ia) strecurtoarea i oala. De la stn:~cu rtori s-au descoperi deocam-

Fig. 4. C er amic dad c p ict at.

Cer amica este poroas , aspr, ars neuni- dat numai fragmente din partea inferioar
form i ornamentat n general cu brie n a vasului, prevzute cu orificii.
r elief alveolare sau crestate, linii incise obli- 4. Ceramica pictat provine n general cit:
ce executate n general sub buz sau pe par- la stl chini i fructiere (fig. 4).
tea superioar a pntecului vasului. Pasta este fin de culoare alb-glbuie sau
2. A . doua categorie de ceramic este ca- rou-crmiziu i este pictat cu linii drepte
ra ct eri zat de o past n general fin, com- pe orizontal i erpuite pe vertical, aceas-
p act i aco perit cu un slip lustruit, culoare t tehnic fiind cunoscut sub denumirea de
ne agr. Aici au fost ncadrate urmtoarele ti- p ictur geometric 5 .
puri de v ase : oale, fructiere, cni cu o to art, 5. Ceramica de impor t este reprezentat
strchini. de fragmente de amfor de provenien sud-
Fructiera este lu cra t dintr-o p ast fin , dunrea n.
compact, lustruit , cu buza dre ap t i lat Au mai fost descoperite i alte obiecte din
i rsf rnt orizontal. Corpul adncit, perei lut ars, cum snt : lustruitoarele, greutile,
oblici, piciorul cilind ric, gol n inte rior i pu- fusaiole le, vasele n miniatur .
tn mai larg la baz. Lustruitoarele snt executate dintr-o p ast
3. Ceramica lu crat la roat din p ast ce- bine frm ntat, comp a ct fiind folosite la
nu : e sau r oi e- cr mizi e, li>ine frmnta t, deco rarea vaselor G. Ele au o form oval i
compact, cuprinde f ructiere, strchini, cas- snt prevzute cu mner, care n unele cazuri
troane, ciini, str ecurtori. este ornamenta t cu d ou alveole fcute cu
Fructierele din past ce nuie se aseamn degetul prin presare, pentru a fi m ai u o r de
n general cu cele cu slip negru lucios. Au inut n timpul lucrulu i. Dimensiunile lor
bu za dreapt, lat i rsfrnt orizontal. Pi- vari az ntre 6,5 i 9,4 cm (fig. 5).
ciorul scurt, gol n interior i lrg it la ba z ,
n trepte. 5 I. H. C r i a n, Ceramica daco-ge ti c, Bucu-
re ti, 1969, p. 20 1.
S trchinile i castroanele snt fr de cor i
G V. Cpitan u, Principalele rezul tate ale des-
au buza dre a pt , uor rotunjit sau, ngroa coperirilo r arheologi ce din aez a rea get o - daci c de
t i rot u njit n exterior. la R ctu, Carp ica, l!J76, p. 63;

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 5. Lustruitoare.

Fig. G. Vase tn miniatur.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 7. Picior de fructier.

Fig. 8. Cuie.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 9. Cui.

Fig. 10. Mosor.

13 - Materiale i cercetri arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
98 PETRE GHERGHE

snt executate dintr-o past mai


Greutile dreptunghiular i o jumtate de mrgea
g ranuloas, ars la rou, form piramidal. din past de sticl, ornamentat cu ochiuri.
Erau folosite att la rzboiul de esut ct i Aa cum precizam i mai nainte, ntr-o
pentru nclzitt.il n camere pe timp de lar11, locuin pe lng alte materiale arheologice
dup ce erau arse la foc 7 Cele de la Brb a mai fost descoperit i o moned de bronz
teti socotim c au fost folosite numai la 1z- din timpul mpratului Augustus, ceea ce
dovedete ca i fragmentele ceramice de im-
port existena relaiilor economice ale popu-
laiei geto-dacice cu civilizaia roman, cu
mult nainte de cucerire.
Dintre obiectele de metal, au fost recupe-
rate ntmpltor de elevii din sat sau de di-
veri colecionari particulari cuite dacice, un
clete, inele de coas i diferite buci de
fier informe.
Prezint interes, de asemenea, i materia-
lul osteologie, care dei nu .este prea bogat,
n urma unui studiu de specialitate, se va ti
exact de la ce animale provin i, deci, ce ani-
,Fig. 11. Creuzet.
male erau vnate i sacrificate pentru hran.
boiul de esut, deoarece snt mici i nu pre- In toat aceast perioad populaia aez
zint urme de arsur secundar. rii a folo sit la nevoie, pentru refugiu i ap
Fusaiolele snt executate dintr-o past mai rare, dup cum o atest materialele ceramice
fin sau mai granuloas, au forme diferite: i fragmentele de lipitur cu urme de nuiele

bitronconic, elipsoidal sau lenticular i de la pereii locuinelor, dealul "Cioaca Bo-


snt arse la negru sau la rou. ia" care fiind nalt i foarte abrupt, a oferit
Altele snt executate din fragmente de va- totodat o bun vizibilitate pe toat Valea
se sparte, prelucrate i perforate. Gilortului (sectorul C) (fig. 2).
Au fost descoperite i patru vase n minia- la nceput, cercetrile arheologice din
Dei
tur lucrate dintr-o past aspr la pipit, de aceast localitate au dezvluit i vor de zv
culoare roie (fig. 6). lui sperm n continuare i alte aspecte ale

Fig. 12. Cuit dacic.

Dintre obiectele de podoab descoperite civili7.aieigeto-dacice de pe Valea Gilortu-


amintim un fragment de brar lucrat din lui, care, se presupune a fi fost intens popu-
sticl albastr i frumos ornamentat n ex- lat. i aceast ipotez este susinut de ur-
terior, un fragment de brar din bronz, o mele arheologice descoperite la Vierani II
mrgea din sticl alb, aplatizat, de form (comuna Jupneti) ca s nu mai vorbim de
aezarea i necropola geto-dacic de la Tur-
7 I bidem, p . 64. burea - Spahii, care aparine secolelor III-
H D. B e r ci u, Op. cit., p. 7. II .e.n.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE DIN AEZAREA GETO-DACA DE LA SOCTJ-BARBATETI 99

Dei nu se afl pe Valea Gilortului, fiind z pentru fixarea locului unei aezri sau
totui situat destul de aproape de Brb ceti (fig. 1).
Spturile viitoare vor dezveli ntreaga su-
teti,cetatea geto-dacic de la icleni ple-
prafa a aezrii, contribuind astfel al cu-
deaz de asemenea, pentru ideea densitii
noaterea planului exact al tuturor locuine
triburilor geto-dacice care locuiau aceste me-
lor, amplasarea lor n cadrul aezrii, inven-
leaguri fertile i bogate in izvoare de ap cu tarul acestora etc., putndu-se, astfel face o
debit constant, care aa cum am precizat n- tipologie a locuinelor i materialelor desco-
c de la nceput era una din condiiile de ba- perite.

13

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE
V. SRBU ARHEOLOGICA N STATIUNEA
'
FL. ANASTASIU DE LA GRADISTEA
[JUDEUL BRAILA]-CAMPANIA 1978

A ezarea geto-dac se afl pe un martor de Unul din cele dou bordeie este de form
eroziune situat n stnga rului Buzu, la cea rotund iar cellalt este rectangular. Men-
ionm la bordeiul nr. 1 existena unui fel
5 km n a\"al de Grditea. Popina are forma
unui triunghi cu nlimea, fa de baz, de de prag. Amndou aveau vetre, aezate n
14-17 m, iar nlimea absolut, este a~ partea opus intrrii.
46,49 m. Staiunea se afl pe raza corn. Gr ln privina gropilor, menionm existena
ditea, n perimetrul Ocolului Silvic Iane~.
a dou tipuri: a) n form de sac (26 exem-
Suprafaa aezrii are cea. 12 000 m 2 , a-
plare) i b) n form de clopot cu cotlon (4
vnd urme de locuire pe toat suprafaa. Nu exemplare). Ultima categorie cuprinde gropi
s-au surprins elemente de aprare sau for- adnci i cu resturi arheologice mult mai bo-
tificare. gate.
In 1970 s-a efectuat un sondaj de ctre N. Nu s-au descoperit morminte. Doar n Gr.
Haruchi i F . .A;nastasiu. In campania din 25 sub o zon puternic de arsur s-au des-
1978 s-au executat 12 seciuni nsumnd o coperit, ntr-o cup rsturnat i spart,
suprafa de 360 m 2 i s-au descoperit: Llo-
fragmente de oase calcinate, ce par a fi
cuin de suprafa cu vatr din pietre de
umane.
ru, -2 bordeie cu vetre i 30 gropi. Ceramica
innd cont de pasta din care este lucrat,
Intrucit aezarea a fost folosit pentru cul-
turi agricole i arat pn la cea 25 cm adn- ceramica se mparte n dou mari categorii:
cime, toate elementele de locuire i inventa- a) din past grosier (cea 60-650fo) i din
rul lor, pin la aceast adncime, au fost de- past fin (cea 35-400fo). Din prima cate-

ranjate i distruse. gorie snt lucrate indeosebi vasele de dimen-


Depunerile arheologice snt dispersate, r< siuni mari i mijlocii, iar ca forme principale
stratul cultural ce este mai gros i mai boga~ borcanele i cuile. Arderea acestei categorii
C! S-E zonei cercetate. Nu s-a putut sesiza ceramice este, n cvasitotalitate, oxidant i
vreo ordonan a gropilor, putem doar ob- incomplet.

serva o aglomerare de gropi n zona de S--E. In cadrul ceramicii fine, majoritar este
Din locuina de suprafa s-a pstrat nu- ceramica ars reductor, de culoare cenuie
mai vatra, restul fiind distrus de arturi. iar ca forme principale: cnile, cupele, fruc-
Aceasta avea form rectangular, cu laturile tierele i strecurtorile i unele vase mari
mari concave. Era construit din pietre mari cu buza iat i plat.
i mijlocii de ru. Pe ele i intre ele s-au ob- In ceea ce privete tehnica, ceramica lu-
servat urme puternice de arsur. crat cu mna este majoritar i cuprinde.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
102 V. SlRBU, FL. ANASTASIU

indeosebi, vasele din past grosier. ln ce- - Fragment din buza unei fructiere mo-
ramica lucrat cu roata (20-25Dj0) se includ, delat cu mina din past fin, cu angob
in general, vasele modela te din past fin: brun-cenuie, ars reductor. Dup ardere,
cni, fructiere, strecurtori, strchini. s-au incizat litere, se mai pstreaz dou
In privina formelor, majoritare sint di- din care una este "L" iar cealalt incert.
feritele tipuri de borcane i vase de mare Ceramica de import este reprezentat, in
capacitate, apoi cupele i fructierele, cnile, cvasitotalitate, prin amfore de "tipul Cos"
strecurtorile, cuile, etc. cu tori bicilindrice, modelate din past fi-
Decorul caracteristic borcanelor const din n, cu nisip fin, de culoare alburie, avind

briuri in relief alveolate i butoni, alveolai corpul svelt.


sau nu, i din proeminene. Ceramica fin Numrul fragmentelor este destul de ma-
este ornamentat, in special, prin lustruire. re, reprezentind aproape 10o;0 din totalul
Alte motive ornamentale: impresiunile, ca- ceramicii. In rest, s-au mai descoperit citeva
nelurile, arcadele, liniile orizontale sau in fragmente de urcioare i cni elenistice, i
val. Nu s-a descoperit ceramic dacic pic- fundul unei cupe. De asemenea, menionm
tat. citeva fragmente de sticl.
Vom meniona i citeva piese mai deose- Resturile osteologice, numeroase, provin
bite. de la animale, psri i peti. Majoritatea
Can (i=l3 cm) modelat cu mina din past sint de animale domestice, cele mai nume-
semifin, cu angob brun-castanie, lustrui- roase aparinnd bovinelor, apoi ovicaprine-
t, ars reductor. lor i pordnelor.
Gura este larg, buza rsfrint, marginea Dintre animalele slbatice, cele mai mul-
rotunjit, gtul tronconic, umrul n unghi, te provin de la cervide i de la mistre.
corpul tronconic, fundul plat. Are toart ban- Uneltele descoperite sint, deocamdat, pu-
dat, cu proeminen tronconic in partea ine. Menionm o rini de piatr, citeva
superioar. Pe git are dou caneluri, late i frectoare, cuite din fier, fragmentare, di-
superficiale. verse tuburi, minere i suie, in special din
Can modelat cu mina diQ past semi- coarne de cerb sau din os.
fin, angob cenuie-glbuie, ars oxidant. Podoabele sint reprezentate doar prin-
Are gura inelar, buza rsfrint la orizon- tr-un ac de fibul, din bronz, i un frag-
tal, gitul inalt i cilindric, umrul in unghi, ment de brar din fier.
corpul bitronconic, fundul albiat i evazat. Pe baza materialului rezultat aezarea se
A vea toart prins pe umr i buz. Pre- dateaz in sec. II-I i.e.n. Este posibil ca
zint incizii radiale la baza toartei.
locuirea s nceteze la inceputul sec. I e.n.
Cetile (cuile) sint relativ numeroase i
cu ocazia strmutrii la sudul Dunrii a ce-
de dimensiuni variate, de la cele mari pn lor 50 000 gei de ctre Aelius Catus. Pn
la miniaturi. Majoritatea prezint arsuri se- in prezent nu s-au descoperit nici un fel
cundare i au fost descoperite, aproape in de urme arheologice anterioare sau posteri-
totalitate, in gropile in form de clopot, dis- oare sec. II-I i.e.n.
puse circular in jurul bazei. Nu prezint Menionm c la cea 1 km de aezarea
nici un fel de decor. in discuie se afl un alt martor de eroziune
Fructierele lucrate atit cu mina cit i la de cea 2 ha pe care s-au descoperit urme
roat, sint destul de numeroase, din past de locuire geto-dac numai din sec. IV-
fin, arse oxidant sau reductor. Unele au III i.e.n., pe lng materiale din alte peri-
decor lustruit. oade. Este probabil c populaia s-a mutat,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE ARHEOLOGICA lN STAIUNEA DE LA GRADITEA 103

din motive necunoscute, de pe popina men- Pn in prezent nu cunoatem vreo ipo-


ionat pe cea de care ne ocupm n prezent. tez de identificare a ei cu vreo aezare
Prin proporii i prin bogia materialu- geto-dac.
lui aezarea geto-dac de la Grditea se n- A vnd n vedere c dava geto-dac de la
cadreaz n categoria davelor geto-dace. Grditea se afl n aceast zon i c este
DUip coordonatele date de Ptolemeu (in locuit n sec. II-I i.e.n., cnd nu mai avem
Geografia, III, 8, 4) localitatea Zusidava este nici o alt aezare de amploare n aceast
situat n nord-estul Munteniei, zon unde zon, putem emite ipoteza localizrii Zusi-
o plaseaz i V. Pnan. davei, la Grditea.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
1. H. CRIAN,
SAPATURILOR DIN 1978
FL. MEDELET tA CETATEA DACICA DE LA CUGIR
[JUDEUL ALBA]

ln aceast campanie a fost executat sec- stattian trziu i nici nivelul de locuire apar-
iunea B care a strbtut platoul superior innd epocii bronzului, dei izolat au fost
aproximativ pe axa N-S cznd perpendicu- descoperite fragmente ceramice aparinnd
lar pe seciunea A executat in 1977. Sec- culturii Wietenberg. In acelai timp ns,
iunea B msoar peste 150 de m. Numero- seciunea B a infirmat una dintre constat
tarea seciunii s-a fcut de la O, aproxima- riie preliminare din anul trecut. Atunci pre-
tiv pe zid continuindu-se spre nord pn supuneam c pe centrul platoului superior
la -7 iar spre sud pn la metrul 143. ln n-au existat locuine. Spturile din acest
medie seciunea s-a adncit pn la 1,5 m. an au dovedit ns c ntreaga suprafa
ln seciunea B au fost confirmate o serie a platoului superior a fost locuit. Totodat
dintre concluziile rezultate din analiza pro- n aceast seciune longitudina! s-a consta-
filului seciunii A. S-a constatat astfel, din
tat absena nivelelor din epoca bronzului i
nou, c platoul superior al "Cetii" a fost
din Hallstattul trziu, ceea ce constituie o
amenajat artificial prin tierea vrfului dea-
lului i folosirea materialului stncos rezul- dovad c amenajarea platoului superior a
tat la terasri. ln 1977 se constatase n por- avut loc nc n prima faz dacic (cea
iunea cuprins ntre metrii 20 i 40 ai sec- veche).
iunii A absena unui stratigrafii complex.~ Seciunea B a numeroase locuin-
secionat
care s ilustreze toate etapele de locuire e dacice aparinnd nivelului vechi i nive-
Seciunea B perpendicular pe seciunea A
lului dacic nou. Nivelul dacic vechi datea-
n aceast zon a evideniat un singur nivel
z, foarte probabil din sec. III-Il .e.n. iar
antic de locuire excepie fcnd doar dou
ultimul nivel, dacic nou din sec. I .e.n.-
din locuinele dacice suprapuse care con-
I e.n. Incepind aproximativ de la metrul 116
firm concluziile desprinse din stratigrafia
pn la metrul 130 nivelul dacic nou pre-
locuinei dacice cercetat in seciunea A pe
platoul central, n spatele valului superior zint urmele unui puternic incendiu con-

de aprare. Totodat n seciunea B spre firmnd observaiile fcute n campania pre-


extremitatea sudic a platoului central au cedent cu privire la sfritul aeztii d.:l-

fost surprinse urmele unei locuiri vremel- cice. Un nivel sporadic aparinnd feudalis-
nice din feudalismul dezvoltat. mului, probabil un adpost pastoral a fost
Pe ntreaga lungime de peste 150 m a sec- surprins ntre metrii 117-122, la extremi-
iunii B nu s-a putut surprinde nivelul haU- tatea sudic a platoului.

14 - Materiale l cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
106 I. H. CRIAN, FL. MEDELE

Descrierea profilului seciunii B din timpul celui de-al doilea rzboi mon-
dial.
Aa cum am mai spus seciunea are o lun- In dreptul metrilor 11-16 ne gsim la
gime total de 150 m fiind numerotat de extremitatea unei locuine dovedit de n-
la O la -7 spre nord. Limea ei a fost de groarea stratului de cultur. Acelai lucru
1 m pe ntreaga lungime. i n :dreptul metrilor 17-18. In dreptul
Primul nivel l constituie un humus mo- metrilor 18-19 se pare c a fost amplasat
dern care difer n grosime, existnd por- sondajul executat in 1940 care n-a dat nici
iuni mai inguste sau mai late. In dreptul un rezultat.
metrilor -7, -5 n humusul modern snt Intre metrii 31 i 35 a fost secionat lo-
amestecate fragmente ceramice lucrate cu cuina nr. 8, n parte cercetat n campania
roata sau cu mina aparinnd perioadei da- trecut, care aparine de asemenea dacicu-
cice. Tot aici au fost descoperite i cteva lui nou adincindu-se pn la 80 cm. Intre
fragmente din epoca bronzului, cultura Wie- metrii 35 i 38 seciunea B intersecteaz
tenberg. seciunea A. Intre metrii 38 i 43 n seciu
Intre metrii -5 i -2 a fost constatat nea B a fost descoperit o locuin cu un
amenajarea stncii pentru a se creia planul inventar ceramic deosebit de bogat alctuit
orizontal necesar ridicrii zidului. Deosebit din chiupuri, fructiere lucrate cu roata, o
de interesant i de semnificativ este sco- stra'Chin adnc de culoare roie etc. Tot
birea stncii n dreptul metrilor -3 i -4 aici a fost descoperit toarta unui vas de
iar in dreptul metrilor -3 i -2 s-a fcut fier. In dreptul metrilor 41-42 s-a desco-
o terasare a ei n contrapant. Scobirea se perit vatra de foc bine feuit aezat pe
adincete cu 1 metru fa de nivelul actual un pat fcut din bolovani de riu. La demon-
al solului i ntreaga amenajare are o lime tarea vetrei s-a constatat c ea suprapune
de peste 3 m indicnd limea zidului ri- o vatr mai Ve'Che dar care aparine tot ni-
dicat din bolovani mari de ru unii cu p velului dacic nou.
mnt. Se pare c au existat adevrai con- Diferenierea pe profil ntre dacicul nou
trafori interiori care alturi de contrapant, i dacicul vechi este uor de f'CUt datorit
in care este tiat stnca intre metrii -3 lentilelor de lut galben i stnc sfrmat
i -2 indic modalitatea concret de im- existente, ntre metrii 40 i 41 s-a des'Coperit
piedicare a zidului. colul unei locuine din nivelul dacic vechi
Fortificarea pe latura de nord se pare c din inventarul creia fcea parte ceramic
a fost alctuit numai din puternicul zid de lucrat cu mna de culoare neagr, printre
piatr, lipsind valul de pmnt surprins n care i buza unei strchini invazate. Locuin-
seciunea A pe latura de vest. a se adncete la 1,30 m fa de nivelul
In dreptul metrilor 2-3 a fost secionat actual. In dreptul metrilor 45-46 s-a sec-
o locuin dacic care pe baza materialului ionat o alt locuin care continu pn in
descoperit aparine ultimului nivel dacic, dreptul metrilor 48 adncindu-se 60 cm
adincindu-se pn .la 90 cm fa de nivelul aparinnd nivelului dacic nou.
actual al solului. In poriunea metrilor 3-6 In dreptul metrilor 53-55 a existat o
au fost descoperite patru gropi de stlpi ca- groap modern ce s-a adncit pn la 60 cm.
re aparin la dou locuine (locuina nr. 12) In dreptul metrilor 66-99 au fost surprin-
i locuina nr. 9 situat ntre 6-11 m. se dou urme de stlpi i secionat o alt
Locuina nr. 9 aparine nivelului dacic locuin aparinnd de asemenea nivelului
nou i a fost suprapus de o lentil dens dacic nou ce se adincete pn la 65 cm.
de fragmente mrunte de stnc ce se da- Intre metrii 70 i 71 s-a descoperit o groap
toreaz unei amenajri moderne, probabil de provizii scobit n stnc pn la 1,5 m

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA SAPATURILOR DIN 1978 LA CETATEA DACICA DE LA CUGIR 107

adncime cu diametru! maxim de 1,5 m, dia- bil n cel de-al doilea r2lboi mondial. Intre
metrul fundului 90 cm i diametru! gurii metrii 115 i 130 stratul dacic const din-
60 cm. Intre metrii 72 i 73 se afl urma tr-un nivel gros de arsur care din loc in
unui stlp. loc prezint urme de stlpi. Aceasta suge-
In dreptul metrilor 74-77 se contureaz reaz existena unei puternice palisade de
o alt locuin in care a fost surprins un lemn care a ntrit extremitatea de sud a
perete de chirpic prbuit, locuina adincin- platoului central. Locuirea s-a extins i in
du-se pn la 60 cm. O alt locuin ce se afara acestei fortificaii dup cum o dove-
adncete tot pn la 60 cm a fost descope- desc adncirile existente ntre metrii 132 i
rit pn n dreptul metrilor 82-84. Ince- 134 i apoi ntre metrii 136-137 i 140-
pind cu metrul 85 i pn la 87 se profi- 141 n care au fost descoperite fragmente
leaz o locuin de mari dimensiuni, ea se ceramice dacice.
ntinde pn in dreptul metrilor 88 i 93,
i a avut dou etape distincte departajate
Concluzii
prin lentile de lut i micaist care marchea-
z refacerea podinei. Intre metrii 95-96 se
Seciunea B permite formularea unor con-
pare c a fost vatra locuinei din faza dacic
cluzii, evident preliminare ce urmeaz s
veche. Locuina din nivelul dacic vechi se
fie verificate n campaniile urmtoare.
adincete pn la 1,30 m. In poriunea me-
trilor 97-101 au fost surprinse mai multe Amenajarea terenului pe platoul superior
gropi de stilp iar intre 104~105 m s-a des- s-a fcut in perioada dacicului vechi. For-
coperit o locuin adincit pn la 75 cm, tificarea aezrii difer de la o latur la
aparinnd nivelului dacic nou. O alt lo-
alta. Pe latura de nord se pare c a existat
cuin, de data aceasta aparinnd nivelului
doar zidul de piatr iar pe latura de sud
dacic vechi, adncit pn la 1,14 m a fost o puternic palisad de lemn.
descoperit ntre m 107 i 111. In dreptul Spturile din acest an au adus precizri

metrului 112 s-a descoperit o groap de pro- cu privire la tehnica de lucru a zidului. El
vizii adncit pn la 1,30 m. Ea este de msura aproximativ 3-3,50 m lime avn!i

form cilindric fiind bine pstrat. O alt un pat spat n stnc i contrafori inte-
locuin, creia pare s-i aparin groapa riori.
precedent s-a descoperit ntre metrii 113 S-a dovedit c ntreaga suprafa a pla-
i 114 adncindu-se 1,25 metri fa de ni- toului superior a fost intens locuit att in
velul actual. etapa veche (sec. III-II .e.n.) cit i in cea
Incepind cu metrul 109 i pn n drep- nou (sec. I .e.n.-I e.n.). Masivul nivel de
tul metrului 127 stratigrafia a fost deran- incendiu constatat pe latura de sud se da-
jat att de valul de pmnt ct i de un toreaz foarte probabil sfritului aezrii
adpost pastoral din epoca feudal. Intre ntmplat n timpul rzboaielor lui Traian
metrii 122 i 125 s-a spat o groap proba- cu Decebal.

14"
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGIE
MIHAI IRIMIA N NECROPOLA GETICA DE LA BUGEAC,
COMUNA OSTROV [1978]

O up cum se cunoate, primele spturi - Primul tip cuprinde mormintele in ca-


n necropola nr. 2 de la Bugeac (punctul re oasele incinerate i obiectele de ofrand
Gherie) au fost ntreprinse n anii 1968- erau depuse n urne simple, acoperite cu
1969, cu care ocazie s-au descoperit 19 mor- strchini, castroane, alte vase, alteori cu o
minte de incineraie. simpl piatr.
In anul 1972, ntr-o zon situat la apro- - Al doilea tip l reprezint mormintele
ximativ 100 m nord-vest de grupul de mor- n "cutie" sau "caset" de piatr.
minte cercetat anterior, din dispoziia con- - Al treilea tip cuprinde mormintele cu
ducerii Cooperativei Agricole de producie "manta" de bolovani, n care urna cu res-
Ostrov au fost efectuate cteva anuri ~i turile funerare i obiectele de ofrand erau
gropi de interes gospodresc. Cu aceast protejate de un grup masiv de pietre.
ocazie s-au descoperit mai multe morminte, Ca o variant a acestui ritual, des ntlnit
dintre care 13 au fost salvate, mpreun cu la Bugeac, amintim complexele funerare for-
cea mai mare parte a inventarului lor. mate din dou pri oarecum distincte. Pri-
Cercetrile, reluate n anul 1977, au fost ma parte o forma grupul masiv de pietre n-
ntreprinse in zona afectat de lucrrile gropat la adncimi ce difer de la caz la caz
amintite, descoperindu-se alte 11 morminte. i care marcau oarecum mormintul. La o

In acest an am efectuat in aceeai zon noi anumit distan de 0,20-0,50 m i de obicei

spturi, descoperind alte 28 complexe fu-


la un nivel corespunztor bazei grupului de
nerare. Cu acestea, numrul mormintelor pietre erau ngropate urna i obiectele de
ofrand care fo1 mau cea de a doua parte a
cercetate pn n prezent la Bugeac este
complexului funerar. n acest caz, in groapa
de 69.
iniial a mormntului, care depete une-
Deoarece materialul aprut recent este ori 2 m de la nivelul actual al solului, erau
nc neprelucrat, vom prezenta citeva ca- depuse urna i vasele de ofrand. Probabil
racteristici ale mormintelor din aceast ne- dup ce ele erau acoperite, citeodat chiar
cropol, insistnd ndeosebi asupra a dou protejate suplimentar in "casete" de piatr,
complexe funerare. n aceeai groap, la distana amintit erau
Pn acum ritul funerar ntlnit la Bugeac aezate pietrele, care formau o grmad
este in exclusivitate incineraia, pundu-se destul de mare, alungit sau circular.
distinge patru tipuri principale ale ritualului - Cel de al patrulea tip al ritualului fu-
~unerar. nerar cuprinde mormintele in care rolul gru-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
110 MIHAI IRIMIA

pului mare de pietre era preluat doar de Oasele calcinate erau acoperite de o stra-
unul, doi sau trei bolovani, aezai la o anu- . chin aezat cu gura ~n jos. Este cenuie,
mit distan de urn, fr a o proteja, lucrat la roat, cu corpul nalt, tronconic,
marcnd parc doar mormntul. i n acest buz;a lat, rsfrnt i fundul inelar, profilht.
caz urnele sau vasele de ofrand erau si- Pe partea interioar a buzei prezint o linie
tuate la o anumit distan i sub nivelul incizat n zig-zag. Printre oasele calcinate
indicat de pietre. a fost gsit o fibul, iar n afara urnei un
Dintre cele 69 morminte cercetate pir: cuit de fier.
n prezent, 21 snt n urn, 5 n caset de Fibula de bronz este de tipul cu resort
piatr, 26 cu "manta" de bolovani i 11 cu dublu i picior triunghiular (Glasinac I).
1-3 pietre care "marcau" mormntul. Cuitul, de mici dimensiuni, are corpul drept

Necropola II de la Bugeac se ntinde pe i seciunea triunghiular.


o suprafa relativ mare, probabil de cel Mormntul nr. 61 - colectiv - a aprut
puin un hectar. Toate mormintele snt
sub forma unui grup de vase apropiate, fr
plane. ,,caset" de piatr ori "manta" de bolovani.

Mormintele n urn simpl apar rspn Vasele-urn i cele de ofrand erau dis-

dite printre cele n "caset" de piatr ori puse pe o lungime de 1,75 m i o lime
cu manta de bolovani, neputndu-se face de 1,25 m. In totalitate, inventarul funerar
deocamdat vreo distincie i dispunerea lor. a fost depus la adncimi apropiate, de la
O, 75 - 1~ circa 1 m. Difer adncimea la
Intre complexele funerare cercetate n
care a apr~t partea superioar a vaselor,
anul 1978 amintim descoperirea a dou mor-
datorit nlimii i poziiei diferite a fie-
minte duble care conineau cte dou .urne,
c,rui exemplar n parte. Astfel, exempla-
i a trei morminte colective, ntre care dou
(nr. 62, 65) aveau cte trei urne fiecare, iar rele mai nalte, aezate n poziie vertical
cellalt, nu mai puin de 5 urne diferite
au fost surprinse la adncimea de 0,38 m,
precum i alte vase de ofrand. n timp ce altele mai scunde ori culcate pe
V om prezenta n continuare dou mor- o parte au aprut la adncimi de 0,53-
minte, numerele 60 i 61, care prezint o 0,70 m de la suprafa. Cu tot numrul mare
anumit importan !?i pentru cronologia ne-
de urne i de vase de ofrand, nu pare a h
cropolei de la Bugeac. vorba de nmormntri succesive. In nici un
Mormntul nr. 60 a aprut iniial sub for- caz vasele nu se suprapun. Urnele i vasele
ma unui grup de 11 pietre de mari dimen- ofrand sint foarte apropiate ntre ele, une-
siuni, orientat pe direcia nord-vest, cu o ori snt chiar alturate. Toate vasele au fost
lungime de 1,45 m i lime de 0,75 m. Par- gsite pe loc, uneori n bun stare, alteori
tea superioar a pietrelor a aprut la -0,23 sfrmate datorit presiunii pmntului, ns
-0,27 m de la suprafa, iar baza sa la fr a avea fragmente mprtiate. Cu toat
-0,90. Pornind din stratul de cernoziom strdania noastr nu am putut distinge con-
grupul de pietre se adncea n pmntul turul gropii mormntului. Ins aceast si-
galben-steril. tuaie este general la Bugeac, unde pmn
Vasul-urn a fost aezat la 0,55 m vest tul e uniform, permindu-ne doar n cteva
de "mantaua" de pietre, cu partea superi- cazuri s delimitm gropile. Considerm c
oar la 0,88 m de la nivelul actual al so- grupul de vase descoperit reprezint inven-
lului, iar cu baza la adncimea de 1,07 m. tarul unui singur mormint, deoarece in ca-
Urna era reprezentat de un krater ma- zul unor nmormntri succesive, n condi-
roniu lucrat la roat. Sub buz prezenta iile unei att de mari apropieri dintre vase,
dou tori oarbe, orizontale, arcuite. cel puin cteva ar fi fost parial deranjate.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE IN NECROPOLA GETICA DE LA BUGEAC 111

Urna nr. 1 este reprezentat de un vas erat la roat, cu corpul scund i toarta
bitronconic lucrat cu mna, cu gura evazat supranlat.
i fundul plat. Pe diametru! maxim prezint Alt vas, aflat lng urna nr. 2, lucrat cu
dou apuctori plate. Are ns i o toart mna, are corpul scund, aproape cilindric
vertical, lat, plasat sub buz, element i fundul mare, plat. Prezint sub buz i
oarecum neobinuit pentru astfel de vase. un ir orizontal de alveole i o singur apu-
Urna avea drept capac o strachin tron- ctoare.
conic lucrat cu mna, cu buza evazat i
In nord-vestul urnei nr. 3 era un castron
umr proeminent. Pe umr prezenta o sin-
tronconic lucrat cu mna, care prezenta n
gur proeminen conic.
exteriorul buzei patru proeminene mici,
Urna nr. 2 este o amfor cenuie lucrat alungite; e asemntor castronului-capac al
la roat, cu corpul foarte bombat, gitul urnei nr. 2.
strimt i fundul inelar. Pe umr prezint
Ultimul vas de ofrand al mormntului 61
dou tori orizontale arcuite. Capacul acestei
este un exemplar lucrat tot cu mina, cu
urne era reprezentat de un castron de mari
corpul inalt, tronconic, puin bombat i care
dimensiuni lucrat cu mna, tronconic, care
prezint sub buz un bru alveolat precum
prezint pe partea exterioar a buzei patru
i patru apuctori mici crestate, perforate
proeminente mici, alungite.
vertical.
Urna nr. 3 este un vas-clopot, cu corpul
Studiul inventarului descoperit n cele
puin bombat. Sub diametru! maxim pre-
dou morminte permit unele observaii pe
zint patru apuctori plate, trase puin in
care le vom prezenta in continuare.
jos, iar la partea superioar, patru butoni.
Urna nr. 3 nu era acoperit. In schimb, n Kraterul din mormntul 60 se aseamn
interiorul ei, printre oasele calcinate au fost unor exemplare descoperite la Zimnicea,
gsite un cuit de fier i o fi:bul de bronz.
Ravna, Branicevo, precum i unui alt krater
Cuitul de mici dimensiuni, are corpul puin
descoperit anterior tot la Bugeac. Aparine
curbat i seciunea triunghiular. Fibula tipului III - dup Petre Alexandrescu.

este tot de tipul cu dou resorturi i picior Strachina-capac din mormntul nr. 60 este
asemntoare unui exemplar de la Enisala
triunghiular (Glasinac I).
(cu excepia fundului), precum i mai mul-
Urna nr. 4 era reprezentat tot de un vas
tor vase descoperite tot la Bugeac.
clopot cu corpul bombat. La jumtatea nl
imii prezint patru apuctori plate, trase
Prima urn a mormntului 61, cu profil
puin n jos. Drept capac a fost folosit un
clar bitronconic i o toart vertical se apro-
vas tronconic lucrat cu mna, cu corpul nalt, pie prin forma sa general de exempl::lre
gura foarte larg i fundul plat. Sub buz mai vechi aprute la Tariverde i Petroani,
prezint patru apuctori aplecate.
precum i de unele vase din mormintele
32-33 de la Ravna (Orizontul Ravna I, du-
Ultima urn (a cincea) era un alt vas tron-
p Bernhard Hnsel). Ins modul de dispu-
conic lucrat cu mna. Sub buz prezint doi
butoni mari, discoidali i dou apuctori nere al apuctorilor - pe diametru! maxim
orizontale, masive, n form de potcoav. orizontal i nu aplecate sub linia maximei
Oasele incinerate erau acoperite cu un c~s bombri, apropie urna n cauz de exempla-

tron cenuiu de mici dimensiuni, lucrat la rele mai tirzii, din secolul IV, descoperite
roat. la Grditea Clrai sau tot la Bugeac.
In afara urnelor i a vaselor-capac folo- Urna aceasta se aseamn mai ales unui
site, in mormntul nr. 61 au fost depuse alt exemplar descoperit la Hrova, prevzut
i cteva vase de ofrand. Intre urnele 1 tot cu apuctori i o toart vertical, datat
i 2 a fost descoperit o ceac. cenuie lu- n secolul V .e.n. Apariia torii la acest tip

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
112 MIHAI IRIMIA

de vas poate fi considerat drept un rezul- ctori trase n jos, folosit drept capac pen-
tat al contaminrii produciei locale cu in- tru urna nr. 4, deriv din strchinile tron-
fluene ale ceramicii greceti. conice hallstattiene de tipul celor descope-
Vasele n form de clopot (urnele 3 i 4), rite n tumulii 11 i 46 de la Ferigele. Aici
cu apuctori pe diametru! maxim, iar in strchinile tronconice aveau exclusiv funcia
primul caz i cu butoni se aseamn unor de capac, acoperind urnele. Dup cum s-a
vase de la Satu Nou, Grditea Clrai, precizat, strchinile de acest tip evolueaz,
Ravna II i III (dup Hnsel), Branicevo, la rndul lor, dintr-o variant cu larg rs
precum i unora aprute anterior tot la pndire nc din Hallstatt-ul timpuriu. La
Bugeac. Tigveni este prezent n toate cele trei mor-
Un vas asemntor a fost descoperit la minte ale tumulului I. Vase asemntoare
Enisala in mormintul 5 al tumulului 6 B, celui de la Bugeac au aprut i n mormin-
mpreun cu un bol atti.c din al doilea sfert tele 13 i 20 de la Ravna, integrate de Han-
al secolului IV. Dar acest tip de vas are in sel orizontului Ravna II.
general o foarte larg rspndire i o peri- Din aceeai categorie de vase tronconice
oad relativ ndelungat de intrebuinar<~, face parte i urna nr. 5. Se deosebete de
ceea ce nu ne ajut prea mult la precizme-1 exemplarul anterior prin cei doi butoni plai
cronologiei sale. Doar poziia puin aple<.:at i torile orizontale sub form de potcoav.
a apuctorilor, diferit de a celor mai multe Vase tronconice cu apuctori asemnto:.tre
vase de acest tip descoperite pn acum h au aprut i in mormntul 7 de la Ravn:-t
Bugeac - la care ele snt dispuse numai (aparinnd tot orizontului cronologic Rav-
orizontal - ar putea constitui eventual un na II). Apuctorile orizontale de acest tip
element care s probeze pentru o vechime au fost realizate probabil tot dup modelul
a lor ceva mai mare. torilor orizontale ale vaselor greceti.
Vasul-clopot cu corpul nalt, tronconic, Strachina lucrat cu mna, cu buza eva-
prevzut cu bru alveolat i patru apucturi zat i cu o singur proeminen pe umr
crestate prezint multe analogii. Este ase- folosit .drept capac pentru urna 1 i are
mntor unui exemplar de la Cernavod modelul n exemplarele evazate hallstattie-
(dar care are alt profil), Bugeac (tot cu un ne ale complexelor culturale Brseti-Feri
alt profil), Telia, unor fragmente de la gele, unde ele apar destul de frecvent. In
Alexandria i mai ales unor vase din ori- legtur cu acest tip de vase s-a artat c
zonturile Ravna II i III. Nici acest tip de el apare mai ales n aria subcarpatic, fiind
vas, cu o folosin ndelungat i evoluie destul de sporadic n alte regiuni. Aceast
greu de sesizat nu permite o datare mai constatare a permis concluzia c strachina
strns a complexelor n care apare.
evazat este specific mai ales zonei nord-
Vasul de ofrand cu corpul cilindric, or- tracice, apariia ei in morminte din regiuni
namentat cu un ir de alveole i o apuc mult mai ndeprtate, trebuind s fie pus
toare plat aparine unui tip mai rar n-
in legtur cu rspndirea, in Hallstattul
tlnit. La Ravna (n orizontul II) apare in
tirziu, a unor influene din zona amintit.
forme ntru-ctva asemntoare, dar fr
a fi ornamentat cu alveole. Un exemplar Castronul lucrat cu mna, utilizat drept ca-
oarecum nrudit ca form, tot cu o singur pac pentru urna nr. 2 i un alt exemplar de-
apuctoare, dar care dateaz dintr-o peri- pus ca ofrand, au corpul tronconic i prezint
cad mai trzie ntlnim la Ghenci, n Tran- in exteriorul buzei patru proeminene mici,
silvania. alungite. Castroane apropiate ca form, dar
Vasul tronconic cu gura foarte larg i prezentnd pe baz proeminente trase in sus
fundul mic, prevzut sub buz cu patru apu- s-au descoperit la Ferigele i Ravna II.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE !N NECROPOLA GETICA DE LA BUGEAC 113

Pentru amfora de mari dimensiuni, cu sau chiar de la Bugeac, aprute mai demult
corpul bombat, lucrat la roat, prevzut i datate in ansamblu in secolul IV i.e.n.
cu tori orizontale, nu am intilnit inc, in (mai ales prima jumtate). Se poate ns
bibliografia consultat - exemplare asem sesiza c ne orienteaz spre descoperirile
ntoare. Dup profil se apropie de o am- amintite, din secolul IV; doar vasele-borcan,
form mai tirzie de la Zimnicea i de o alta lucrate de fapt o vreme ndelungat, i in
de la Enisala. Lipsind deocamdat alte re- perioada anterioar, a cror evoluie pe par-
pere nu ne putem pronuna cu certitudine cursul diferitelor eta'pe este foarte greu de
asupra perioa!dei creia i este, in general,
sesizat.
caracteristic.
In schimb numeroase elemente conduc
Ceaca cenuie, la cu toarta supra-
roat,
spre analogii cu descoperiri mai vechi, ale
nlat este asemntoare unui exemplar de
Hallstattului final i ale inceputului epocii
la Alexandria, precum i altor ceti de la Latene. O parte a inventarului celor dou
Ravna (orizonturile II i III). morminte prezint analogii cu descoperirile
Castronul lucrat la roat, folosit drept din nord-estul Bulg,ariei, mai ales cu cele
capac pentru urna nr. 5 aparine unui tip ale orizontului Ravna II. Se pare, de fapt,
ceramic rspndit o perioad relativ ndelun- c descoperirile din sud-vestul Dobrogei de
gat. Cele dou cuite de mici dimensiuni la Viile, Satu Nou, Rasova - Coada Blii,
corespund tipului cu lama dreapt sau foar- Canlia, Ostrov i Bugeac ori din zona Ialo-
te puin curbat, intilnit atit in Hallstattul miei prezint unele caracteristici care le
tirziu (de exemplu la Ferigele), cit i in apropie mai mult de necropola din nord-es-
Latene. tul Bulgariei, dect de grupul descoperirilor
Fibulele cu resort dublu i picior triun- nord-dobrogene, de la Murighiol, Telia,
ghiular (Glasinac I) de tipul celor ntlnite Enisala, cu toate c in esen este vorba de
n mormintele prezentate, nu se preteaz la acelai orizont cultural.
o datare precis. La Tariverde o asemenea In legtur cu cronologia celor dou mor-
fibul a fost gsit n bordeiul nr. 1, m- minte de la Bu;eac, considerm c deose-
preun cu ceramic greceasc cu figuri ne- birile sesizate n raport cu descoperirile ca-
gre, din secolul VI i.e.n. Continu s fie fo- racteristice secolului IV i.e.n. i numeroasele
losit n Hallstattul trziu, dup cum o do- apropieri fa de materialele mai vechi, din
vedesc descoperirile din turnului 24 - m')r- Hallstatt-ul trziu, impun datarea mai tim-
mntul 1 i turnului 40 - mormntul 3 de purie a acestora, n secolul V .e.n. - mai
la Gogou. Dou asemenea exemplare au fost probabil n a doua jumtate, ori spre sfr-
descoperite i la Ferigele, iar un altul la itul lui. Spre aceeai datare ne-ar putea
Alexandria. Alte fibule asemntoare sint orienta i numeroasele analogii cu orizontul
cunoscute la Dobrina. La Ravna un exem- Ravna II (dup clasificarea lui B. Hnsel).
plar a aprut n mormintul 14 b, ncadrat Dar n legtur cu cronologia acestei necro-
de Hnsel tot zonei a II-a. Acest tip, cu o pole, autorul citat consider c orizontul
ntrebuinare ndelungat, persist, se pare, Ravna II s-ar data intre mijlocul secolului
pn in pragul celei de a doua epoci a fie- VI - pin n jurul sau dup anul 500 .e.n.,
rului. dup care ar urma Ravna III, datare care
Din analiza inventarului celor dou mor- ni se pare mult prea timpurie.
minte prezentate se pot observa c unde In legtur cu necropola II de la Bugeac
analogii conduc, in parte, ctre descoperirile reamintim c descoperirile de pn acum au
de la Satu Nou, Grditea Clrai, Enisala putut fi ncadrate numai in secolul IV i.e.n.,

15 - Mater;ale si cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
114 MIHAI IRIMIA

fr a avea dovezi pentru datarea unora rece att suprafaa mare - nc nedelimi-
dintre complexe mai devreme ori mai trziu. tat, ci doar estimat - a necropolei, ct i
Cel mai sigur reper cronologic de pn acum numrul mare de morminte care pot s apa-
era kantharos-ul grecesc cu o toart din r, fac posibil o folosin a sa mult mai
mormintul nr. 9, care dateaz din al doilea ndelungat dect prea iniial.
sfert al secolului IV .e.n. Ins date mai substaniale privind crono-
Descoperirile amintite, din acest an, pa1 logia necropolei de Ia Bugeac ni le vor pu-
s ne ofere primele dovezi pentru incadra- tea oferi att cercetarea tuturor descoperi-
rea mai timpurie, nc din secolul V .e.n., rilor din ultimul timp, comparativ cu alte
a unora dintre mormintele de la Bugeac. materiale asemntoare, ct i spturile ca-
Acest fapt nu ni se pare improbabil, deoa- re urmeaz s se efectueze n viitor.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
114 MIHAI IRIMIA

fr a avea dovezi pentru datarea unora rece att suprafaa mare - nc nedelimi-
dintre complexe mai devreme ori mai trziu. tat, ci doar estimat - a necropolei, ct i
Cel mai sigur reper cronologic de pn acum numrul mare de morminte care pot s apa-
era kantharos-ul grecesc cu o toart din r, fac posibil o folosin a sa mult mai
mormntul nr. 9, care dateaz din al doilea ndelungat dect prea iniial.
sfert al secolului IV .e.n. Ins date mai substaniale privind crono-
Descoperirile amintite, din acest an, pat logia necropolei de la Bugeac ni le vor pu-
s ne ofere primele dovezi pentru ncadra- tea oferi att cercetarea tuturor descoperi-
rea mai timpurie, nc din secolul V .e.n., rilor din ultimul timp, comparativ cu alte
a unora dintre mormintele de la Bugea('. materiale asemntoare, ct i spturile ca-
Acest fapt nu ni se pare improbabil, deoa- re urmeaz s se efectueze n viitor.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
AEZAREA GETICA
C. PREDA,
DE L-A SPRNCENATA [JUDEUL OLT]
M. BUTOI
SAPATURILE DIN 1978

J nainte de a prezenta 'rezultatele obinute zrii, dei nu atinge intensitatea de locuire


de pe urma spturilor din vara anului 1978 a celor ulterioare, se dovedete .a avea de-
de la Sprin;:!enata, pentru o cit mai bun puneri continui pe toat suprafaa cercetat
nelegere a acestora, am gsit cu oale s pn in prezent. El se deosebete de cele-
reamintim citeva din datele generale obi lalte straturi i prin faptul c baza sa este
nute in companiile precedente. Astfel ar fi bine bttorit i ars pe suprafee destul
de precizat c aezarea getic de la Sprin- de ntinse. Este posibil ca zonele arse s
cenata se afl pe un pinten inalt din terast~ reprezinte podini de locuine, mai ales c
dreapt a Oltului. Ea ocup o suprafa des- la nivelul lor au fost descoperite i citeva
tul de restrns (100 X 30 m), dar intens lo- vetre.
cuit, straturile de cultur avind de regu! De acest nivel se leag un complex arhec-
o grosime de 2 m. Aceasta se nfieaz logk, constind dintr-o Vatr uor profila.,
ca un centru getic ntrit, prevzut cu pante bine lutuit i fuit, in jurul creia au fost
rimlt inclinate i cu an i val de aprare. depuse: o statuet de piatr fragmentar i
Deschiderea foarte mare a anului, cea ase vase de lut, printre care se numr:
40 m, las s se intrevald c aici a existat o ceac dacic, patru vase lucrate cu mna
mai nti o viroag natural, amenajat ca i o cni mic de form bitronconic, lu-
an de aprare, cu o adn'Cime de 9 m. crat la roat. Toate acestea se aflau sub
Valul de pmnt are nlimea de 1,50 m o a doua vatr aparinnd nivelului superior
i limea la baz de 7,50 m. i poart evidente urme de ardere secun-
Unul din primele obiective ale spturilor dar.
din vara trecut a fost acela al verificrii Descoperirea ca ntare este deosebit de in-
datelor statigrafice obinute anterior i a teresant i are unele analogii doar cu o si-
stabilirii unei cronologii cit mai exacte a ae tuaie apropiat din dava getic de la Pa-
zrii. Pe parcursul sprii celor dou sec- peti. Este limpede c toate vasele au foot
iuni din campania anului trecut s-a remar- depuse intr-un anumit scop lng vatr i
cat i cu acest prilej prezena a patru stra- supuse apoi unei arderi intenionate i des-
turi de cultur geto-dacic, cu depuneri tul de puternice, urmele acesteia, adesea
arheologice destul de consistente, cu gro- ajungnd pn la rou, pstrin:du-se pe toate
simi de 0,30-0,40 m, ntlnite in egal m cele ase vase. Nu este clar dac vasele
sur pe ntreaga intindere a aezrii. au fost aezate n picioare i apoi, unele
Stratul cel mai vechi situat la baza ae- dintre ele s-au rsturnat n timpul arderii,

15"
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
116 G. PREDA, M. BUTOI

ceea ce ar fi de admis. De asemenea, nu ez:di. Dei nu dispunem nc de elemente de


tim ce a fost depus n aceste vase pentru datare mai preciSe ale primei locuki, deci i
a arde i dac tbate au avut un astfel de ale 'inceputurilor aezrii de la Sprincenata
coninut. Sigur, o anume substan a fost totui tipurile de vase i caracterul cerami-
depus n cuie i n vasul-castron bitron- cii descoperite pn acum, ar ndrepti fi-
conic. Din aceste observaii rezult limpede xarea primei faze de locuire ctre mijlocul
c avem de-a face cu o ardere ritual n sec. II .e.n. Celelalte etape de locuire, aa
apropierea vetrei, unde se afla depus sta- cum rezult din datele oferite de noile cer-
tueta de piatr. Am avea astfel dovada cetri, s....alf nfia n urmtoarea ordine
efecturii unui ritual legat de un eventual cronologic: etapa a doua ar corespunde sfr-
cult al vetrei sau poate dedicat unei alte itului, sec. II i primelor 2-3 decenii ale
diviniti. Situaia aceasta de la Sprincenata, sec. I .e.n., etapa a treia epocii lui Bure-
cu prezena unei statuete pe sau lng vatr bista n principal, iar ultima faz ar urma
nu este singur. 1n unele aezri geto-dace s fie datat la sfritul sec. I .e.n. !i pri-
din aceeai perioad, printre care se num ma parte a sec. I. e.n. pn la o dtat g~Teu
ir Poiana, Popeti, iPietroasele, Crlsani i de p~Tecizat. Unele fragmente ceramice ro-
altele, s-au gsit statuete de lut destul de mane i o fibul de bronz dacic, databile
rudimentar lucrate, in preajma i chiar pe n sec. I e.n., nu snt suficiente pentru a
vetre. Prezena lor ntr-un asemenea con- putea preciza dac aezarea a dinuit sau
text arheologic i repetarea unor asemenea nu pn la cucerirea roman. Deoicamdat
descoperiri au dus la concluzia c acestea nu avem nici-un motiv care s ne oblige
ar putea fi puse in legtur cu un cult al s punem pe seama lui Aelius Catus data
vetrei destul de frecvent i de rspndit final a davei de la Sprncenata. Dac ac-
totodat. Descoperirile de la Sprncenata, iunea genera1ului roman a vizat in primul
ceva mai clar i mai complex decit cele- rnd centrele getice de pe valea A'rgeului,
lalte, constituit din prezena statuetei i a a Dmboviei i a Ialomiei, ,rmne puin
grupului de vase, toate arse ritual, ar veni probabil c aceeai campanie putea s aib o
s contribuie la o mai bun cunoatere i
raz aa de mare incit s cuprind i va-
intef1Pretare a unor atari situaii. Interesant
lea Oltului. 1n plus, facem precizarea, de
de remarcat, tot n cazul de la Sprincenata
loc de neglijat, c aezarea de la Sprince-
este i faptul c deasupra grupului de vase
i a statuetei, n nivelurile superioare au fost
a
nata n-a pierit ca urma're "vreunei distru-
construite, probabil nu ntmpltor, alte geti. Aa cum se prezint ultimul nivel de
dou vetre. locuire, n ntreaga sa structur, am avea
1n aceast prim etarp de locuire domi- de ...a face in f,aza final cu o pierde.re din
n cu autoritate ceramica lucrat cu mna, importan ,,i cu o reducere treptat a lo-

in; specia-l ocea. Justruit, de culoare maronie cuirii pn la prskea ei definitiv .. ~ind
sau neagr. Vasele nelUIStrui.te, eu decor de exact i din ce oauz s-a ntmplat aa, este
ibrt:uri alveolare i butoni sau cele ornamen- o problem la care deocamdat ar fi g'I'eu
tate cu linii incizate n form de 'brad sau de dat un rSipuns cit de ct de plauzibil.
de val; nu sint specifice acestui nivel de lo- Snt, credem noi, cauze mult mai generale
cuire. El-e abund n nivelurile superioare. i mai adnci de ordin istoric i poate eco-

De asemenea a.pare limpede c tipurile prin- nomic, ce ne scap nou, i oaie ntrec cu
cipale de vase lucrate la !Toat, cum snt: mult n importan o aciune de genul ce-
fructie.rele, cni:le bitronconice, cupele de tiJp lei ntreprinse de Aelius Catus.
delian i altele, nu apar n acest prim strat, Nici- cercetlfile. din campania anului tre-
ele fiind tipice depunerilor ulterioare ale a- cut nu au adus multe elemente iti plus n

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
AEZAREA GETICA DE LA SPRlNCENATA 117

ceea ce privete o mai :bun cunoatere a Un loc de seam in rindul descoperirilor


tipului de locuin de la Sprincenata. i de il ocup pietrele de rini, care au aprut
data aceasta au fost surprinse urme de bor- in numr destul de insemnat n raport cu
deie i de locuine de suprafa, fr a: spu- suprafaa cercetat. Acestea, mpreun cu
ne c S-'aU realizat i progrese in direcia gropile de provizii, atest in mod diTect fap-
sta!biildi formelor dimensiunilor i numrul tul c locuitorii din dava de la Sprincenata
acestora. Ceea ce se poate spune in aceast aveau ca ocupaie oprincirpal agricultura, ca-
privin este totui observaia c locuinele re atinsese un grad inaintat de dezvoltare.
de suprafa au fost preferate 'boT'deielor, a- Platoul ce se intinde de-a lungu1 intregii
cestea intHnin'du-se, dup cum ne indic ce- terase i care face parte din Cmpia Boianu-
le 12 vetre i urmele de podine, in toate lui a rep'rezentat atunci, ca i astzi, un
nivelurile i pe intreaga suprafa cePCetat teren din cele mai propice pentru :practica-
pn in prezent. rea agriculturii i creterea vitelor. In a-
Am precizat n raportul de anul trecut ceast privin sint semnificative i vasele
c una din particularitile davei de la mari de provizii, precum i numrul extrem
Sprincenata o constituie i numrul mare de mare de oase de animale domestice.
de gropi, peste '20 descoperite pn n pre- O privire de ansamblu asupra rezultate-
zent. Cele mai mu1te snt gropi de provizii lor obinute pn 'in prezent scoate n evi-
n form de clopot. In interiorul 'lor se g den o dat in plus, importana acestei da-
sesc fTecvent: cenm?e, fragmente de chirpic, ve getice de pe cursul inferior al Oltului.
ceramic, oase de animale etc. Unele dintre Aceasta se nfieaz ca un centru politic
ele se remarc prin grija deosebit cu ca- i economic al unei comuniti getice, poa-

re au fost lucrate. te chiar al unei uniuni de triburi getice.


In rn(iul descoperirilor de pin acum se Spaiul limitat de locuit ai promontocului a

impune, ca i in celelalte aezri geto-da- impus nfiinarea unei a doua aez'fi, pla-
cice, ceramica, atit prin cantitate cit i prin sate de data aceasta la piciorul terasei, in
preajma unor bogate surse de ap i in ime-
varietatea formelor. Sint prezente pr~ndpa
diata vecintate a luncii Oltului. In legtu
lele tipuri de vase lucrate cu mna, decora-
r cu aceast aezare, in care s-a efectuat
te cu bru alveolar, butoane, brad incizat,
doar un mic sondaj, nu avem nc date su-
Unii in val etc., i cele lucrate la roat, prin-
ficiente pentru a putea vorbi de intinderea
tre care se evideniaz fructierele, vasele i intensitatea ei de 1ocuire. Ceea ce cre-
mari de provizii, cnile etc. In mod deosebit dem c se poate susine de pe acum este
se remarc descoperirea unei cupe de tip faptul c aceasta nu s-a putut dezvolta de-
delian cu decor in relief, avnd ca motive ct in legturr strlns i diTect cu dava de
ornamentale: spirale, cercuri concentrice, pe teras. Poziia dominant a davei, care
rozete i la partea superioar cu un ir de putea asigura o supraveghere a vii Oltu-
capete-mti umane. Acesta a aprut in cu- lui pe o distan de 20 km,. constituia o ga-
prinsul nivelului II de locuire, ceea ce ar ranie de securitate i pentru aezarea se-
permite datarea lui ctre sfritul sec. II sau cundar. Importana aceleiai dave iese cu
mai sigur la nceputul sec. I. .e.n. Am avea ct mai mult in eviden cu cit ea apare
astfel un element in plus de datare a pro- deocamdat ca fiind singurul centru ntrit
duselor ceramice getice de tip delian. de 'pe cursul inferior al Oltului.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI N ASEZAREA
'
CORNELIA STOICA GETO-DACICA DE LA CATUNU,
[JUDEUL DMBOVIlAI

Spturile arheologice ntreprinse ntre rei de est a aezarn prin surprinderea unor
anii 1970-1971, n punctul "Viioara", satul eventuale locuine nespate n campaniile an-
Ctunu, corn. Corneti, jud. Dimbovita de c terioare ct i depistarea i localizarea necro-
tre C. Stoica - Muz. jud. Dimbovita i polei. In acest scop au fost trasate 5 anuri
Alexandrina Alexandrescu - Institutul de notate: SA 1, Ss, Se, SE aproximativ perpen-
arheologie Bucureti, au dus la identificare, diculare pe anul ax SI trasat n campa-
pe una din terasele Ialomiei, pe o supra- niile anterioare pe axa longitudinal a tera-
fa de aproximativ 4 ha., a unei aezri sei, orientat sud-nord i S 0 paralel cu SI, la
daco-getice, nefortificate, de caracter rural, 62 m distan de acesta.
datat sec. II-I .e.n., cu dou nivele de Rezultatele cercetrii ntreprinse n va-
locuire, de tipul celor plasate pe boturi de ra anului 1978, au permis completarea pla-
deal, mrginite din dou sau trei pri de nului locuirii geto-dacice de la Ctunu cu
ape 1 dou locuine de tip semibordei La (28) i
Au fost depistate 27 locuine de tip semi- La 1 (29), aparinnd primului nivel de lo-
bordei i de suprafa i 37 gropi de pro-
cuire, amplasate cu aproximaie n zona--es-
vizii i menajere.
tic a aezrii.
Stratul de cultur avea o grosime de apro-
ximativ 0,30 m, cu excepia gropilor me- Totodat, au fos't spate parial 3 locuine,

najere i de provizii ce ajungeau pn la o notate cu L I, L II i L III, smprinse ntre


adncime de -2 m, stratigrafia terenului aproximativ -0,20 -0,60 m adncime, de
prezentndu-se astfel: strat de pmnt vege- form dreptunghiular, cu colurile rotunjite,
tal pn la -0,17 m-0,27 m; strat de cul- dimensiunile :lor variind ntre 3 m i 3,20 m,
tur Lateme cu dou nivele de locuire, pri- lungimea 2 tn i 2,20 m limea, orientate
mul de la -0,27 m pn la -0,40 m, al doi- nord-sud.
lea de la -0,60 m pn la -0,90 m; strat Stratul de cultur este de culoare maronie
galben lutos steril. spre negru, clisos, cu urme slabe de chirpic
Cercetrile au fost reluate in vara anului
i crbune, fragmente de vase i oase, dup
1978, obiectivele principale ale campaniei care urmeaz un strat galben-maroniu, lutos
de spturi fiind delimitarea precis a latu- i steril.

1 C o r n e 1 i a B o r u g - S t o i c a, Cercetrile Inventarul este srac. Predomin ceramica


arheologice de la Ctunu, jud. Dmbovia (1970:- lucrat cu mna, de culoare crmizie-ro
1971), Acta Valachica, 1972, p. 133-140. cat, cu mult nisip, ars inegal, decorat cu

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
120 CORNELIA STOICA

proeminene-apuctori, de form conic. Nu


s-au gsit urme de vetre de foc.
Atit L I cit i L II au fost surprinse in
afara limitelor aezrii de sec. II i.e.n. Lo-
cuina L III s-a profilat sub locuina La apar-
innd primului nivel al aezrii.
Dup tipul materialului ceramic, credem
c aceste 3 locuine ar aparine unui nivel
de locuire mai vechi, nesurprins nc in
spturile anterioare din acest obiectiv.
Locuina La (28 in planul general al ae
zrii), distrus parial de tractoare la nive-
larea terasei, apare n Sa sub forma unui
strat de cultur galben-cenuos, cu o gro-
sime variind ntre 20 cm pn la 5 cm. Semi-
bordei aproximativ de form rectangular,
cu colurile rotunjite, orientat Vest-Est, de
a; dimensiunile L=3,30 m X L=1,80 m. Latura
e<:l

d nordic nu s-a putut marca decit cu foarte


.; mare aproximaie, din cauza operaiunii de
-a"'
c:
~
terasare, efectuat acum civa ani. Locuina
nu avea vatr de foc. Materialul ceramic este
...:l sTac. La 1 (respectiv nr. 29 n planul general
> -~
'"O
al aezrii) a fost SUTJ)rins n Sa, sub forma
.,
;:::1 unui strat de cultur cenuiu nchis cu urme
ica de crbune, chirpic, fragmente de lipitur de
J(
E vatr, imediat sub stl'atul vegetal, la foarte
" '.... mk adffndme de la suprafa.
,.." p...
Locuin de tip semibordei, de form rec-
Jt ....
t.
t>iJ tangular cu colurile uor rotunjite, avnd
r;: dimensiunile de 4 X 3 m. Profilul mal ului su-
dic al locuinei prezint: un strat vegetal
foarte subire, dup care urmeaz stratul de
cultur cenuiu, cu chirpic, citeva fragmente
de crbune, urme rare de cenu, fragmente
de lipitur de vatr surprinse la adncimi
diferite, apoi un strat galben lutos steril, n
care a fost spat semibordeiul. Fundul lo-
cuinei a fost surprins la adncimi diferite,
ntre -0,18 m n caset mal nordic i
-0,36 m-0,40 m n caset mal sudic, fapt
datorat terasrii i nivelrii batului de deal,
de la nord la sud, ceea ce a determinat mo-
dificarea configuraiei terasei, n prezent bo-
tul de deal unde a fost depistat aezarea
Latene fiind mult lit, iar gi"tuitum care l
separa de restul terasei nu mai este marcat.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI lN AEZAREA GETO-DACIC DE LA CTUNU 121

Fi,g. 2. F1ragmente stre c urtori. Fig. 4. Fragmente chipuri.

F ig. 3. Fragment can bitronconic, F ig. 5. Cer ami c lucr at cu mna br u n -negr Lcioas .

Presupunem c locuina avea vatra situa- mica la roat, din past fin cenuie
lucrat
t aproximativ n centrul ei, fapt sugerat de i crmizie: fragmente de fructiere - pi-
descoperirea n aceast zon a numeroase cior .fructier, . cilindric, gol n interior, mai
fragmente de lipitur de vatr cu o crust larg spre buz i uor evazat; fragmente pro-
albicioas foarte tare, care nu au legtur venind de la strecurtori de form conic;
ntre ele, unele fiind gsite cu partea fuit fragmente cni' de dimensiuni mijlocii cu
n jos. Dimensiunile lor variaz, cele mai gtul cilindric, nalt, de form bitronconic ,
mari avnd cea. 4 cm grosime. Nu s-a putut prevzute cu o toart; fragmente chiupuri,
marca forma vetrei i nici dimensiunile; se din past crmizie cu motiv n val i din
pare c era amenajat pe un pat de pmnt past cenuie, etc.
galben-verzui nisipos. Ceramica lucrat cu mna este de culoare
Materialul ceramic descoperit este foarte cenuie-maronie, sau uneori roietic de di-
numeros i foarte divers. Predomin eera- ferite nuane , din past impur , arderea s-a

16 - Ma teriale i cerce l.ri arh eoLogice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
122 CORNELIA STOICA

fcut inegal. Majoritatea fragmentelor din Motivul liniei punctate reliefate (stilizare
aceast categorie provin de la vase-borcan, extrem a palmetei) este specific cupelor
decorate cu bru alveolar, bru-nur, bru produse n centrul de la Crsani, fragmen-
cu butoni de diverse forme, bru cu impre- tele de acest tip descoperite la Ctunu, Cn-
siuni fcute cu degetul, benzi de linii inci- deti, Poiana i chiar Popeti fiind socotite
zate, barbotin (citeva fragmente). O alt ca- ca importuri de la Crsani 4
tegorie de ceramic lucrat cu mina, este cea In Transilvania, exemplarul de la Ctunu
din past omogen, cu luciu metalic de cu- i gsete oarecum analogii, ca stil de deco-
loare brun-cenuiu, ars incomplet, repre- raie, n descoperirile de la Sighioara 5 , aici
zentat prin multe fragmente de strchini existnd un atelier, de producere a cupelor cu
cu buza lat, mult rsfrint in afar i prin decor n relief, stilul predominant fiind la
fragmente strecurtori. fel ca i la Crsani, cel geometric.
In categoria ceramicii fine lucrat la roat Prin analogie cu datarea altor descoperiri
imitind formele greceti i romane, semnalm similare fcute n ar, putem ncadra cro-
o parte dintr-o cup cu decor in relief, imi- nologic exemplarul de la Ctunu, in a doua
taie getic dup balurile deliene sau mega- jumtate a sec. II .e.n. (poate la sfritul lui)
riene, coninnd toate elementele care ar i prima jumtate a sec. I .e.n. 6
putea duce la intregirea perfect a vasului. Demn de semnalat ni se pare fapt.ul c n
Cup semisferic, din ceramic fin, de dava de la Tinosu, situat la cea 10 km
culoare cenuiu-nchis lucrat la roat, buza distan de Ctunu nu au fost gsite pn
uor rsfrint i marcat, cu trei linii para- n prezent cupe getice cu decor n relief,
lele incizate la baza gitului. Pe umrul va- ceea ce ar pleda pentru o datare mai trzie
sului, decor n stil geometric, tije cu perle a acestei staiuni, fa de aezarea noastr de
la capete, alternind cu iruri de linii mici la Ctunu.
n relief (palmete stilizate). Medalionul cen- Pe locul unde presupunem c ar fi vatra
tral aplicat pe fundul cupei, reprezint un L al, Ia -0,16 m s-a gsit o figurin mascu-
cerc divizat n 4 sferturi, prin ncruciarea lin din lut, de culoare galben-crmiziu,
a 2 tije cu perle la capete, fiecare sfert de foarte schematizat. Capul nu este diferen-
cerc avnd n mijloc cite o perl (pastil). iat de trunchi, faa fiind reprezentat prin
Potrivit cu clasificarea fcut de Al. Vulpe reliefarea ochilor i nasului, in urma pre-
i Marieta Gheorghi, cupelor getice cu de- srii lutului ntre degete. Corpul cilindric are
cor n relief, de la Popeti 2 , exemplarul de in partea inferioar 2 protuberane care mar-
la Ctunu, gsit anul acesta, ct i cele 4 cheaz picioarele. Sexul abia schiat. I=
fragmente descoperite n campaniile prece- =5,5 cm.
dente, dup stilul decorrii, predominant geo-
metric, se inscriu in categoria "bol go- A 1 e x a n d r u V u 1 p e i M a r i e t a G h e o r-
drons", mai exact reprezint o combinaie g h i , op. cft., p. 180.
$ I. H. C r i a n, Ceramica geto-daciclf, Bucu-
a tipului I cu III: linii punctate redind pal-
reti, 1969, p. 137-138.
mete stilizate alternnd cu tije cu perle la
e P o i a n a , R a d u i E c a t e r i n a V u 1 P e,
capete. Dacia, III-IV, 1927-1938, p. 310, pag. 313,
Exemplare asemntoare s-au gsit la Cr fig. g,l', 2; p. 317. Snagov. Dinu V. Rosetti,
sani, Cndeti, Gura-Viitoarei, Snagov, Cet Publicaiile Muzeului Municipiului Bucureti
eni, Sighioara, Poiana3 (PMMB), nr. 2, 1935, Tombes a
inoineration
dans la region de Bucarest, p. 59, fig. 113,
2 A 1 e x a n d r u V u 1 p e i M a r i e t a G h e o r- p. 63, fig. 28. Sighioara "Dealul Turcului"
g h i , Bols d reliefes de Popeti, Dacia, XX, I. H. C r i an, op. dt., p. 139. P o p c t i-A 1 e x an -
1978, p. 172. d r u V u 1 pe i Marie ta G h e o r ghi, op. cit.,
a ldem. Pl. 6, fig. 4/14, 6/74, 11/58 i p. 193.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI IN AEZAREA GETO-DACICA DE LA CATUNU 123

Figurina de la Ctunu i gsete analogie


n descoperirile de acest gen fcute n sapa-
turile de la Tinosu7 i Rctu8 Exemplare
de factur oarecum asemntoare s-a,u gsit
la P oiana 9 , Piscul CrsanP 0 , i n punctul
Sturza, satul Brlleti, jud. Vaslui 11
Potrivit clasificrii fcute de Radu i Eca-
terina Vulpe pe baza exemplarelor de figu-
rine antropomorfe de la Poiana, figurina
masculin de la Ctunu se nscrie n tipul

figurinelor grosiere, asemntoare cu un


trunchi de con, cu 2 proeminen te abia mar-
cate la extremitatea inferioar simulnd pi-
Fig. 6. Fraglmentt bol - im i ta ie cup d e li an .
cioarele. Marcarea schiat a sexului, ochi-
lor i picioarelor duc la includerea lor n ca-
tegoria figurinelor antropomorfe.
Att la Poiana ct i la Tinosu, potrivit au-
torilor spturilor efectuate aici 12 , plastica
an tropomorf era datat n perioada Latime

III, apariia ei, n sec. II .e.n. fiind legat


de ptrunderea influenelor romane.
Credem c descoperirea lor n apropierea,
sau pe locul unor vetre i uneori chiar n aa
zisele gropi rituale, ar putea duce la conclu-

7 R a d u i E c a t e r i n a V u 1 p e, L es fouiLles

de Tinosul, Dacia, I, 1924, p. 210, fi g. 41/4-5.


8 Vi ore 1 Cpitan u, Cetuia dacic de la
Rctu, Carpica, VIII, 1976, p. !.19, fig. 49/5.
9 R a d u i E c a t e r i n a V u l p e, Les fouille.l

de Poiana, Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 318, fig.


99/ 2.
10N i c o l a e C o n o v i c i, Cteva figurine an-
tropomorfe getice descoperite la Piscul Crsani
(corn. Balaciu, jud. Ialomia), SCIV, 25, nr. 2, 1974,
p. 299, Fig. 2/1 i 2/2.

G hen u Coma n, Figurine antropomorfe


11

geto-dacice descoperite n judeul Vaslui, SCIV,


28, 2 1977, p. 255-254, fig. 1/1 i 1/ 2.
Fig. 7. Figurin antropomorf.
12 Radu i E c a t e r i n a V u l p e, Les fouilles
de Poiana, p. 319, nota 1.

16"
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
124 CORNELIA STOICA

zia c ar face parte din categoria obiectelor unui nivel mai vechi, care va fi precizat,
de cult cu caracter magic, legate de cultul a'bia dup stu:dierea materialului ceramic i
focului i vetrei. terminarea spturii in zon.
Cercetrile arheologice efectuate in cam- Descoperirea unor fragmente de cupe ge-
pania 1978, in aezarea geto-dacic de la C tice cu decor in relief, de factura celor pro-
tunu, au ntrit concluziile anterioare, in ceea duse in centrul de la Crsani, atest legtu
ce prirvete dataJrea ei in sec. II. i.e.n. - rile economice dintre comunitile getice de
I i.e.n. aducind ns indicii despre existena pe Valea lalomiei.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
MIOARA TURCU CERCETARILOR ARHEOLOGICE
DE LA BRAGADIRU
CAMPANIA 1978

Campania de cercetri arheologice de la se afla o vatr de form dreptunghiular


Bragadiru, din anul 1978, desfurat n pe- (0,65 X O, 72 m) cu colurile rotunjite.
rioada 21 august-4 septembrie, a urmrit Fr a avea o gardin, vatra era alctuit
scoaterea la iveal a unor noi elemente pri- dintr-o crust tare, groas de 0,03 m, pmnt
vind aezrile getic i feudal timpurie. bine ars, sub care se afla cruat un strat de
Staiunea Bragadiru, se afl situat la pe- pmnt galben ars i el. Groapa locuinei a

riferia oraului Bucureti, n partea de sud- coninut pmnt cenuiu n amestec cu res-

vest, la marginea comunei cu acelai nume, turi de chirpic.


pe o teras a rului Sabar. Tot n seciunea XXXI a fost surprins
In cursul ultimelor spturi arheologice, n i o groap aparinnd de asemenea celei de

cele dou seciuni notate S XXXI i S XXXII, a doua epoci a fierului.


situaia stratigrafic s~a meninut aceiai, In form de clopot, groapa tia stratul ce-
aa nct nu insistm s o descriem dup cum nuiu Latene i se adncea pn la 0,80 m
am procedat n alte mprejurri. Pn n mo- fa de nivelul solului actual. Parial distru-
mentul de fa cercetrile de la Bragadiru s de lucrrile agricole, prin coninutul su
au nsumat descoperirea a 33 de complexe, alctuit din fragmente de vase lucrate cu
dintre care 22 aparin epocii geto-dace, iar mina i la roat, aceast groap avea o func-
restul de 16 feudalismului timpuriu. ie menajer.

Urmele materiale ale aezrii Latene geto- In genere atit n stratul cenuiu cit i lo-
dace au fost surprinse att n stratul de cul- cuin precum i in groapa geto-dac s-a g
tur cenuiu - Latene - ct i n locuin. sit ceramic lucrat cu mna i la roat, bine
Astfel la captul de vest a seciunii XXXII cunoscut, caracteristic secolelor II-I .e.n.
a fost surprins i cercetat un bordei notat Seciunea XXXII a dovedit c poriunea
B 38. Groapa acestuia pornete din stratul respectiv de teren n care aceasta a fost
cenuiu Latene i se adncete n solul gal- cuprins a cunoscut o relativ intens locuire
ben lutos. De fonn rectangular cu colu n perioada feudalismului timpuriu. Inc de
rile rotunjite, bordeiul are dimensiunea de la nceperea spturilor au fost semnalate
2,90 m X 2,60 m. In interiorul su nu s-au fragmente de vase, presrate neuniform n
observat nici-o urm de amenajare a pode- stratul cenuiu, alturi de buci de pmnt
lei, sau vre-un rest de intrare precum i nici ars i crbune. S-a observat totui c mate-
o groap de pari. Fundul ncperii era ori- rialul arheologic este mai frecvent in centrul
zontal. Spre colul de nord-est al bordeiului anului acolo unde a fost descoperit un bor-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
126 MIOARA TURCU

dei notat B 37. De form aproximativ o~ral oala borcan fr tori cu umrul rotund uor
acesta avea diametrele maxime de 4,20 X nlat i pntecul rotunjit. Arderea vaselor
X 3,15 m. Pereii spai verticali coborau s-a fcut la rou crmiziu. Foarte puine
fa de nivelul solului actual la minus 0,65 m. fragmente ceramice prezint o nuan de cas-
Pe latura vestic a ncperii au fost dega- taniu nchis. Suprafaa exterioar a vaselor
jate resturile unui cuptor spat .ntr-un bloc este ornat cu incizii, linii orizontale asociate
de pmnt cruat de culoare castanie; cupto- cu cele verticale, bru n val nelipsind nici
rul n form de potcoav avea diametrele chiar decorul al veolar ceea ce ne determin
de 0,65 m i respectiv 0,52 m. Gura cupto- s considerm c B 37 se poate data n plin
rului era orientat spre est, aflat la nivelul secolul X i inceputul celui urmtor. De alt-
podelei; pereii acestuia aproape n ntregime fel in campaniile de cercetri din anii ante-
distrui s-au pstrat pe poriuni nalte de riori am avut posibilitatea s distingem, pe
0,20-0,15 m. Vatra cuptorului era amena- baza categoriilor ceramice din locuirea feu-
jat n pant lin, cobornd de la fund spre dal timpurie, dou faze de locuine. Prima
gur. Pe vatra cuptorului s-au aflat doar c- cuprins ntre sfritul sec. al IX-lea, i n-
teva fragmente ceramice i o cremene rea- ceputul celui urmtor, iar a doua n care se
lizat dintr-un silex. Pe fund locuina pstra incadreaz i locuina descris se dateaz n
o podea amenajat din lut bttorit. In p sec. X i inceputul sec. XI.
mntul de umplutur din bordei s-a gsit un Ca inventar descoperit in acest bordei mai
calup de chirpic de form paralelipipedic semnalm o fusaiol i un cuit fragmentar
lung de 7,5 cm, avind pe una dintre supra.:. din fier.
fee pstrat urmele unei brne ce provenea Cercetrile arheologice de la Bragadiru
probabil de la pereii ncperii. Materialul vor continua i in anul viitor n scopul elu-
arheologic descoperit in locuin este aproape cidrii problemelor legate de intinderea a
n exclusivitate ceramic. Tipul de vas este celor dou locuiri existente aici.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
CERCETARILOR EFECTUATE DE MUZEUL
VIOLETA VEl'URIA BAZARCIUC ORASENESC
, HUSI
, N ANUL 1978:
A. Aezarea neolitic de la Lohan
B. Aezarea geto-dacic de la Buneti
comuna Buneti-Avereti

l n campania din 1978 Muzeul oraului Hui culturii Cucuteni A, aspect cultural necer-
cetat deocamdat in aceast zon.
i~a continuat activitatea de cercetare tiin
ific,prin continuarea cercetrilor in ae Pn la nceperea lucrrilor din 1978 s-au

zarea neolitic de la Lohan punctul Vadul trasat 12 seciuni in cadrul lucrrilor efec-
Teiului, i a nceput cercetarea ntr-o nou tuate in 1976 i 1977. Apariia n 1977 n
staiune privitoare la dezvoltarea civilizaiei seciunea S X a dou schelete chirci te avind
geto-dacice pe teritoriul limitrof oraului drept inventar dou ceti cu torile supra-
Hui n punctul Dealul Bobului comuna Bu- nlate, ceti de tradiie Monteoru, apari

neti-Avereti. nnd culturii Noua, au determinat proiectarea


spturilor n 1978 n funcie de dispunerea
In prima parte a materialului ne vom re-
feri la rezultatele cercetrilor noastre efec- acestor morminte. In 1978 s-au deschis 4
seciuni S XII, S XIV, S V, S XVI, paralele
tuate n aezarea neolitic de la Lohan punc-
tul Vadul Teiului, cercetri ce vor continua cu seciunile deschise anterior cu orientarea
pentru elucidarea anumitor probleme legate NS. Seciunea S XV este seciunea transver-
sal cu orientarea N-S, avnd o lungime de
de recentele descoperiri din acest an i n
campania din vara anului 1979. 130 m la care s-au deschis i 6 casete pentru
dezvelirea locuinelor cucuteniene. In toate
Aezarea neolitic de la Lohan este ae
seciunile deschise stratul de cultur apare
zat pe un promontoriu la poalele pdurii
Ttrni, pe drumul naional 24 B Crasna-
la -0,60 m adncime, avnd o grosime medie
Albia la o deprtare de circa 4 km de oraul
de -0,40 m. In seciunile S XIII i S XIV,
Hui. Staiunea a fost depistat n primvara
apar deasupra platformelor neolitice la adn-
anului 1976 cu ocazia extinderii liniei de cimea de 0,40 m trei schelete foarte prost
nalt tensiune, cnd n gropile pentru plan- conservate ce provin probabil din trei mor-
tarea stlpilor au ieit la iveal fragmente minte lipsite de inventar. In seciunea S XV
ceramice, amulete de silex, idoli etc. pe toat lungimea ei apar 15 morminte din
Bogia materialului arheologic ct i ne- inventarul acestora neputndu-se recupera
cesitatea de salvare a staiunii au deter- dect o ceac cu torile supranlate, de di-
minat efectuarea unor cercetri sistematice mensiuni mijlocii (din mormntul numerotat
n acest punct, innd cont i de faptul c de noi cu nr. 7 avnd drept ornament imediat
dup cercetrile noastre de suprafa efec- sub gtul vasului o linie cu mpunsturi in-
tuate aici, ne-am putut da seama c mate- cizate, precum i o ceac din ceramic gro-
rialul arheologic poate fi ncadrat n aria sier de culoare cenuie fragmentar avnd

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
128 VIOLETA VETURIA BAZARCIUC

'
clare analogii 1 m alte descoperiri simllare tnr perioada respectiv n ae:lrile cucute~
\

ge pe teritoriul Moldovei!. niene qe la Hbeti 2 , Frumuica 3 etc. ln


. In seciunile deschise de noi au fost secio Jbcuinele dezvelite de noi frecvente snt i
nate transversal 10 locuine iar longitudinal percutoarele, dltiele din piatr i topoa-
ase prin casete. Pn n prezent la Lohan a . rele din diferite roci cu duriti deosebite,
fost depistat o singur groap menajer de avnd forr:na trapezoidal cu ceafa ngust
form circulqr< . (S. VIII) mergn.d ! pn )a i tiul convex: dimensiunile lor variind
adncimea de 3 m. ntre 8,2 cm i 12,4 cm. Semnalm prezena
St:ratigrafia solurilor naturale i a depu- i unui topor tip calapod ce prezint pe
nerilor arheologice .aa cum apare n profilul una din suprafeele laterale o ncercare de
seciunii S XV se prezint n felul urmtor: perforare, descoperit n locuina 6.
1. Sol vegetal avnd grosimea medie de Multitudinea materialului arheologic o
0,20 m; constituie ceramica ce poate fi mprit n
2. Sol negru amestecat cu fragmente cera- dou categorii:
mice pn la 0,60 m ce acoperea suprafeele a. ceramica grosier avind n compoziia
de chirpic ale locuinelor; sa ca degresant cioburi pisate, buci de mi-
c, granule de nisip din care au fost mode-
3. Sol argilos brun ptat cu grosimea me-
die de 0,20-0,25 n care sporadic se mai late vasele uzuale pentru gospodrie.
gsesc fragmente ceramice i oase de ani- b. Cenimica de factur fin fr degre-
male. In toate seciunile la o adncime de sant n compoziia pastei de culoare roie
-0,95 m apare solul galben cu o structur crmizie.

fin, dens, nisipos i argilos. In 1978 s-au Marea majoritate a vaselor au fost pictate,
dezvelit ase locuine ce se prezint sub for- dar pictura este conservat foarte prost, ce-
ma unor suprafee compacte de chirpic de z:amica este corodat probabil i din cauza
culoare roie-crmizie cu lungimea variind solului de pdure existent aici.
ntre 10-12 m. Dup ndeprtarea chirpici- Formele ceramice cunoscute snt paharele,
lor provenii de la prbuirea pereilor n cupele de dimensiuni mari i mijlocii cu o
toate locuinele dezvelie de noi s-a putut torti, pe unele din ele pstrndu-se pictura
recupera un valoros material arheologic: vase lbicrom i tricrom, elementele decorului
mici ntregi, unelte din silex, topoare din fiind spirala i derivatele ei, ct i motivele
piatr, rnie, idoli fragmentari i vase in- ynghiulare derivate din spiral. In general
tregibile. Asupra materialului arheologic vasele ce mai pstreaz urmele de pictur
descoperit n acest an ne vom referi n con- snt din categoria ceramicii de factur supe-
tinuare la descoperirile cele mai reprezen- rioar, acestea gsindu-i clare analogii att
tative, urmnd ca la ncheierea lucrrilor s n ceea ce privete forma ct i pictura n
tragem concluziile generale definitive asupra staiunile cucuteniene de la Hbeti4 i
descoperirilor din aceast staiune. Frumuica 5 Alturi de pahare i cupe se n-
Uneltele i armele din silex descoperite tlnesc vasele suport, capacele i vasele cu
aici snt prelucrate din silexul de culoare corpul bitronconic .
.ne~gr cenuie adus de la Prut sporadic
apar i cteva lame i rzuitoare de culoare 2
V 1. Du mit re s cu, Hbeti. Monografie
arheologic, Ed. Acd. R.P.R., 1954, pl. L IX, p
alb vineie, materia prim fiind adus din
22';'.
zona Nistrului mijlociu. Clare analogii aces- 3
C. M ta se, Frumuica, Bucureti, 1946.
tea i gsesc i n descoperirile similare pen- 4
V 1. Du mit re s cu, Hbeti, Monografie
arheologic, Ed. Acd. R.P.R. 1954, pl. L XXX, 1,
t A d ira n C. F 1 ore s c u, in Arh. Mold., II- 4, LXX 4.
III, 19611, p; 1511!. 5
C. Mtase, ibidem, pl. 13, pl. 14.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
'- 129
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA CERCETARn.OR EFECTUATE DE MUZEUL DIN HUI

Plastica de la Lohan cuprinde figurine an- minte sint distruse, in faza actual de cerce-
tropomorfe i zoomorfe. Figurinele antropo- tare nu putem trage nici o concluzie asupra
morfe snt din categoria idolilor cu excepia formei gropilor, a orientrii scheletelor, nici
unui singur exemplar descoperit de noi n dac n practica ritualului era sau nu vorba
locuin 6 Idolul are corpul striat, snii mici de o nmormntare pe baz de rudenie sau
i ombilicul snt redate prin pastile de lut stratificare social.
aplicate. Ochii snt marcai prin dou orifi- Cercetrile noastre din 1979 vor elucida o
cii, iar braele se prezint sub forma unor serie de probleme ridicate de necropola din
conuri scurte i aplatizate, spatele este drept, epoca bronzului trziu, innd cont i de fap-
picioarele lipite, oldurile reliefate snt per- tul c este singura necropol din aceast
forate transversal. Descoperirea acestor idoli epoc cercetat sistematic in zona noastr.
feminini de la Lohan poate fi pus n leg Asupra cercetrilor efectuate de noi n
tur cu practicile magice ale cultului fecun-
1978 la Lohan, pe baza materialului arheo-
ditii, situaie cunoscut i n alte staiuni
logic descoperit ct i analogiilor in desco-
neolitice cercetate anterior. Plastica zoomorf peririle similare de la Hbeti i Frumuica
este reprezentat prin trei exemplare patru- de pe teritoriul Moldovei, aezarea se poate
pede, frecvente fiind i protomele zoomorfe ncadra n aria culturii Cucuteni A pentru
modelate din peretele vasului cu analogii la anumite particulariti ale materialului des-
Hbeti i Izvoare 7 Nelipsite la Lohan sint
coperit aici pe baza n primul rind a apari-
i altarele de cult cu patru sau mai multe
iei picturii bicrome i tricrome, permit in-
picioare unul din acestea aparine formei cadrarea relativ a acestei staiuni in faza
de altar cu recipient. A 2-A 3. Depistarea i cercetarea aezrii
In ceea ce privete necropola din epoca de la Lohan a dus la mbogirea patrimo-
bronzului tirziu, inventarul celor 19 mor- niului nostru muzeal dndu-ne posibilitatea
minte descoperite de noi este srac. Pe baza cunoaterii unui nou aspect cultural a evo-
formelor de vas descoperite ct i a materia- luiei culturii Cucuteni n aceast zon, la
lului ceramic fragmentar, clare analogii i Hui cunoscndu-se aspectul cultural Cucu-
gsesc. n descoperirile de la Trueti 8 , Ba- teni A-B nc din 1964.
linteti Cioangi 9 , Doina - Piatra Neam 10
In condiiile descoperirii celor dou mor-
.minte cit i a cercetrilor din acest an, am
crezut c este vorba doar de o folosire par-
ial a staiunii cucuteniene i anume partea
Aezarea geto-dacic de la Dealul Bobului
de sud pentru nmormntri, . fapt infirmat comuna Buneti-Avereti Jud. Vaslui
de cercetarea din acest an, mormintele aa
cum. artam mai sus aprnd i pe platou. Alturi de cercetrile efectuate n aezarea
Faptul c marea majoritate a acestor mor- neolitic i necropola din epoca bronzului de
la Lohan, n vara acestui an colectivul mu-
s N .. B e r les cu, Plastica Cucutenian din ve- zeului i-a orientat activitatea de cercetare
chile colecii ale Muzeului de Istorie a Moldovei, tiinific i spre cercetarea altor perioade
tn Arh. Mold., I.I-HI, p. 71. istorice, privitoare la cunoaterea culturii
7 V 1. Du mit re s cu, ibidem; Radu V u 1 pe,
materiale aparinnd geto-dacilor, preocupare
-Izvoare, spturile din 1936-1948.
8 A d r i a n
mai veche ce a stat n atenia noastr.
C. F 1 ore s cu, ibidem.
9 E. Z a h ar i a, Das Bronzezeitliche Griiberfeld
In acest sens nc din primvara anului
von Balinteti-Cioangi in Dacia, N.S. VII 1963, 1978 n cadrul cercetrilor de suprafa am
p. 142 fig. 3/1-4, 10, p. 153, fig. 7/1, B. cutat -s le canalizm pentru descoperirea
1o A d r i a n C. F l o r e s c u, ibidem. unor noi vestigii geto-dacice.

17 - Materiale i cercetri arheOilogice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
130 VIOU:TA VETURIA BAZARCIUC

Cercetarea noastr de suprafa pe teri- Formele de vas cunoscute aici snt vasele
toriul comunei Buneti-Avereti a fost fruc- de tip borcan lucrate cu mna din past de
tuoas n sensul c a fost depistat aezarea culoare neagr cenuie i brun rocat pre-
de pe Dealul Bobului i nc alte dou sta- zentnd pe suprafaa exterioar proeminen-
iuni neolitice. te conice, butoni, cnile cu o toart de di-
Cercetrile n aezarea de la Dealul Bobu- mensiuni mici i mijlocii cu buza uor
lui au nceput n luna iulie 1978 nchein- ngroat spre exterior cu gtul svelt, lucrate
du -se la 15 august 1978, cercetri ce vor din past cenuie i roie crmizie. Paha-
continua i n campaniile noastre viitoare. rele de dimensiuni mici cu gura larg, str
Aezarea este situat pe un bot de deal
chinile lucrate din past de culoare neagr
cenuie cu fundul aproape sferic. Vasele bi-
.la circa 3 km sud-est de satul Bun eti, la o
distan de circa 4 km de oseaua Hui-Iai
tronconice de dimensiuni mari din past de
punctul Crlig n apropiere aflndu-se pdu culoare cenuie cu gtul svelt cu buza n-
groat, dreapt, uor evazat spre exterior.
rea de la Arsura. Staiunea avnd o supra-
fa aproximativ de 6 ha este aprat na-
Capacele din past de culoare roie cr
tural din trei pri foarte greu accesibile n mizie de form sferic prezentnd la supra-
partea de sud construindu-se un val de ap faa exterioar o torti de form circular

rare. In cadrul cercetrilor efectuate n acest pentru apucat. Referindu-ne la decorul exis-
an s-au trasat 5 seciuni i trei casete. Orien- tent pe ceramica descoperit de noi acesta
tarea seciunilor este sud-vest, nord-est cu este format din bru alveolat dispus pe su-
prafaa exterioar a vasului imediat sub buza
lungimea de 30 m i limea de 2 m. Stra-
tul de cultur n toate seciunile deschise vasului sau nconjurnd vasul prezentndu-se
apare imediat sub solul vegetal adic la sub forma unei ghirlande. Alturi de acest
-0,30 m cu grosimea medie de 0,25 m. In motiv se mai cunoate i decorul n relief
seciunile deschise de noi ct i n casete ce se prezint sub forma unor virgule dispus
au fost dezvelite 5 locuine de suprafa de pe toat suprafaa vasului.
tipul semibordeiului, avnd colurile uor ro- Obiectele de lut snt frecvente la Buneti,
tunjite. Prezena urmelor de crbune i ce- ele constnd din fusaiole de dimensiuni mici
nu n aceste locuine provine probabil de de form bitronconic, iar dou din acestea
la pereii locuinelor. Toate locuinele au avut de form circular, diametru! lor variaz n-
vetre de foc deschise dispuse n colul de tre 2-3,5 cm. Cele dou fibule descoperite
N-N-E situaie prezent i n locuina 5 de noi n caseta B seciunea V, snt de tip
din seciunea S III cas. B. Asupra materia- tracic i una celtic avnd analogii i n alte
lului descoperit marea lui majoritate o pre- descoperiri de pe teritoriul rii noastre cum
zint ceramica, obiecte de podoab din fier ar fi n tezaurul de la Epureni n.
i bronz i cteva vrfuri de sgei din fier. Intregul material descoperit i gsete
Ceramica n general, descoperit de noi aici clare analogii n descoperirile de la Arsura,
poate fi ncadrat n categoria ceramicii lu- Poiana, Corni-Hui etc. In toate seciunile
crat din past grosier avnd n compoziia
deschise de noi snt frecvente oasele de
ei foarte mult degresant, pn n prezent ce- animale domestice de la cornutele mari i
mici ce atest c una din ocupaiile princi-
ramica de factur superioar din past fin
pale ale geto-daci1or din aceast perioad
fiind ntr-o proporie redus.
era creterea animalelor.
Alturi de ceramica geto-dacic specific
In faza actual a cercetrilor vom ncerca
perioadelor sec. III-II .e.n. n aezare snt
s concluzionm cteva observaii prelimi-
prezente manoane de amfor i fragmente
din amfor greceasc. 11
V. Pr va n, Dacia, Ed. St. Bucureti, 1007.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA CERCETARILOR EFECTUATE DE MUZEUL DIN HUI 131

nare, cercetrile viitoare urmnd a elucida rial arheologic descoperit, a clarelor analo-
o serie de probleme de ordin arheologic i gii pe care acesta l are i n alte staiuni
stratigrafic asupra aezrii de la Bunteti. cercetate pe teritoriul Moldovei, Arsura,
Prezena in seciuni a bucilor de zgur ct Corni-Hui, Poiana12 , Cucorni nivelul vechi
i a celor cteva vrfuri de sgei din fier, - Botoani, aezarea se poate ncadra n
demonstreaz c meteugul prelucrrii me- perioada sec. IV-III .e.n. Existena unor
talelor era bine cunoscut geto-dacilor de la alte staiuni arheologice pentru perioada III-
Buneti. Descoperirea celor 5 locuine, gro- II .e.n n apropierea aezrii de la Buneti,
simea stratului de cultur i bogia materia- Arsura, Corni-Hui, Phneti, demonstreaz
lului arheologic ne determin s afirmm c concludent dezvoltarea civilizaiei geto-daci-
locuirea aici a fost de lung durat. Prezena lor n zona Ruilor nainte de ocupaia bas-
fragmentelor de amfor greceasc demon- tarnic.
'itreaz strnsele legturi comerciale pe care
12 Si 1 vi a Te odor, Cetatea Traco Getfcd de
c.."'munitile de triburi de pe teritoriul Mol-
la Arsura jud. Vaslui, in Materiale, 10. - Si 1 vi a
dovei le aveau cu coloniile greceti de la nor- T e o d o r i V i o 1 e t a B a z a r c i u c, material
dul Mrii Negre. Pe baza ntregului mate- inedit aflat la Muzeul ora Hui.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SONDAJUl ARHEOLOGIC
.LARISA NEMOIANU DE LA CALINETI, .
(JUDETUL -MARAMURES]
' '

Aezarea dacic de la Clineti, jud. Mara- Dou seciuni au avut orientarea N-S i
mure, .este situat pe panta "R~goazele", trei E-V, fiind fie perpendiculare, fie para-
din apropierea satului, limitat de vile Ro- lele cu valea Ciutei.
goazele i Ciutei. A fost semnalat n lite- Dintre cele cinci seciuni spate, patru nu
ratura de specialitate de Radu Popa i Ca- au dat rezultat. Imediat sub solul vegetal, n
rol Kacs6 care au publicat rezultatele sp care s-au gsit i urme foarte vagi de chirpic
turii din 1971, in SCIVA, 4, 1974. In cadrul i fragmente ceramice, a aprut solul virgin.

lucrrilor din 1971 se descoperise o locuin Seciunea S 1, trasat perpendicular pe va-


de suprafa, cu material ceramic, fragmen- lea Ciutei, orientat N-S, avnd o lungime
te de rini i metal, care dovedeau exis- de 10 m i o lime de 1,50 m a fost singura
tena in zon a unei populaii sedentare, da- care a dat rezultate.
cice, din perioada secolelor II-III e.n. La 3 m de la extremitatea nordic a ei
Scopul relurii spturilor a fost pe de o (care corespunde extremitii dinspre valea
parte, dezvelirea unor noi complexe de lo- Ciutei) dup ndeprtarea stratului vegetal a
cuine, iar pe de alta, o eventual depistare aprut un pmnt brun cu fragmente cera-

a necropolei. S-a impus cu att mai mult cu mice i chirpic. La adncimea de 0,50 m am
cit n Maramureul istoric, dup cunotin ajuns la o podea fcut din pmnt bttorit
ele noastre, nu s-au mai cercetat alte ae i cu urme de lipitur. La 0,70 m de peretele

zri din aceast epoc.


estic i la un metru de la marginea de nord
La sondajul efectuat n iulie 1978 i la a podelei am gsit citeva fragmente de vatr
cu pmnt puternic nroit sub ele, pstrnd
care am participat din partea Muzeului Na-
forma oval a vetrei. Pe podeaua locuinei
ional, a luat parte i Gheorghe Todnc de
fragmentele de chirpic i de ceramic
la Muzeul: din Sighetul Marmaiei.
erau repartizate uniform, cu o sensibil in-
Vegetaia bogat de pe panta acoperit cu
tensificare a ceramicii in apropierea vetrei.
trifoi i cartofi - au impus unele restricii Podeaua era pus pe un pat de pietre de
in privina trasrii seciunilor i, ntr-o oa- ru, care, fr a acoperi toat suprafaa,
recare msur, au determinat locul de spat. erau mult mai dense pe pereii de est i sud.
S-au trasat n total 5 seciuni i dou ca- Pentru determinarea conturului locuinei, am
sete. Seciunile au avut o lungime ce a va- trasat dou casete, pe cele dou maluri ale
riat ntre 10 i 15 m i o lime de 1,50 m. seci unU S 1.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
134 LARISA NEMOIANU

Am ajuns la urmtoarele concluzii: este o galben crmizie, de diferite nuane. Pe ci-


locuin de suprafa, . fragmentele de chir- teva f-ragmente s-au pstrat i ornamente
pic gsite pstrnd urme de lemne mai groa- constituite din briuri alveolare i proemi-
se i de nuiele; cu toate c nu am putut sur- nene cilindrice, sa\.1. m,1mai px:oeminene ci-
prinde decit trei gropi de stlp (cu diametru lindrice (mai mici decit cele de pe ceramica
variind intre 0,35 i 0,45 m), dup podeaua din faza clasic).
de lut btut am putut reconstitui mrimea Un fragment din buza unei strachine (?)
i forma ei. Era rectangular de 6 X 4,20 m. romane, din past ordinar de culoare gri-
Vatra, aflat la 0,70 i respectiv 1 m de la cenuie este singura bucat lucrat cu roata.
pereii nordici i estici, avea forma oval, Din puinul material gsit i din caracte-
cu diametre de 0,60 i O, 75 m. risticile locuinei (form, dimensiuni) consi-
Materialul gsi:t pe podea era format din derm c este vorba de o locuin, dintr-o
resturi mici de ceramic i din fragmente de perioad apropiat in timp - poate puin
chirpic i un fragment de cute. Ceramica, anterioar celei descoperite n 1971 - pr
foarte puin i prost pstrat din cauza sit, spre deosebire de ea, nu in condiii
aciditii ridicate a solului este neintregibil fortuite, nefiind urme de arsur, ci n linite.
i format in general din buci de pntece Credem c se impune reluarea spturilor
de vase. Lucrat cu mina, din past grosier, de la Clineti, cu fonduri mai mari, care s
avind ca degresant cioburi pisate i pietri.,. permit o mai bun cercetare a zonei pentru
cele, cele citeva fragmente de buze fceau fixarea duratei, a ntinderii i eventual a
probabil parte din vase borcan, de culoare necropolei staiunii.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
H. DAICOVICIU,
1. FERENCZI,
CERCETARI N INCINTA SACRA
1. GLODARIU,
E. IAROSLAVSCHI A SARMIZEGETUSEI

Pn de curnd, o caracteristic a strii cer- se cerea ndeprtat. Rezultatele cercetrii


cetrilor privind incinta sacr de la Sarmi- pot fi sintetizate in urmtoarele:
zegetusa (Dealul Grditii) era slaba cunoa Construcia, din piatr de talie (blocuri
tere a nivelurilor anterioare epocii lui De- fasonate de calcar), pare s fie rectangular.
cebal. Cu excepia unor sondaje efectuate Latura ei de est a fost dezvelit pe o lun-
in interiorul sanctuarului-calendar i cu ex- gime de 7 m (faa extern) i de 6,10 m (faa
cepia sanctuarului vechi de pe terasa a XI-a,
intern); faa extern a laturii de nord a
nu se ntreprinseser cercetri n aceast
fost degajat pe o lungime de :2,90 m, iar
direcie.
cea intern pe o lungime de 4,20 m. Limea
Situaia a nceput s se schimbe abia in
zidului este de 1,14 m pe latura nordic i
1976, cind degajarea complet a presupusu-
de 1,10 m pe cea estic, adic de circa trei
lui turn de paz de la captul nordic al ma-
ori mai mic decit limea-standard a zidu-
relui sanctuar de andezit de pe terasa a
rilor de incint i de bastioane.
X-a a artat c aceast construcie nu era
un turn, ci o parte a unui complex format din In genere, zidul construciei s-a pstrat pe
trei ncperi adiacente, reprezentnd o locu- o- nlime de 1-2 rinduri de blocuri (un
in. In aceeai var s-au descoperit i ur- singur bloc din rndul al treilea a mai rmas
mele unei construcii la captul de sud al pe latura de est). Primul rnd (cel mai de
sanctuarului amintit. jos), aezat direct pe stnc, este format din
Intrerupte, din motive obiective, in anul blocuri obinuite (de ex.: 52X52X46 cm;
1977, spturile n incinta sacr a Sannize- 82X50X39 cm; 64X50X32 cm); el cuprinde
getusei au fost reluate in 1978, urmrind ns i citeva blocuri a cror grosime este de

dou obiective: circa dou ori mai mic (17-25 cm). Rn-
1. Dezvelirea n continuare a construciei dul al doilea este format numai din asemenea
de la captul sudic al terasei a X-a; blocuri "njumtite". Unele blocuri din am-
2. Trasarea unei seciuni magistrale de-a bele rinduri snt prevzute cu "babe". Em-
curmeziul terasei a XI-a pentru identifica- plectonul zidului conine foarte puin piatr.
rea nivelurilor mai vechi. La o distan de 78 cm de latura estic a
Primul obiectiv a fost realizat numai par- construciei, n interiorul acesteia, se afl un
ial din cauza enormei mase de pmnt care fel de prag de 3,22 m lungime, format din

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
136 H. DAICOVICIU, I. FERENCZI, I. GLODARIU, E. IAROSLAVSKI

lespezi de calcar. In partea sa de sud, peste pmnt brun, lut i sfrmturi de micaist.
lespezi au fost aezate trei blocuri de calcar, Pe acest nivel s-a ridicat o locuin cu dou
lrgimea acestei intrri (dac este vorba in- ncperi (cea exterioar poHgonal, iar cea
tr-adevr de o intrare) reducindu-se astfel interioar absidat), avnd pereii de nuiele
la 2 m. i lipitur de lut. Nivelul acestei locuine
Din msurtorile fcute rezult c nivelul corespunde celui al sanctuarului vechi din
pe care au fost aezate zidurile construciei partea sudic a terasei a XI-a. Locuina a
se afl cu 45 cm mai jos decit nivelul actual sfrit printr-un incendiu, resturile ei fiind
(deci cu circa 60 cm sub nivelul antic) din gsite la adncimea de 2,65-2,80 m.
sanctuarul de andezit de pe terasa a X-a. In a doua faz, terasa a fost nivelat (ceea
El corespunde, aadar, cu nivelul ncperilor ce se observ foarte bine datorit stratului
situate la nord de sanctuar. Toate aceste con- de lut fin, albs'trui, care acoper drmtu
strucii snt mai vechi decit sanctuarul. rile locuinei) i ntructva ridicat; pe acest
Construcia a suferit un incendiu, desigur nivel nu exist ns, cel puin n aceast
accidental, marcat de un strat de arsur sur- zon a terasei, nici un fel de construcii.
prins in interiorul ei. Dup aceste incendiu, In a treia faz, terasa este mult nlat
construcia a fost refcut, pavimentul ridi- i lrgit cu un strat de lut amestecat cu
cndu-se cu 8-10 cm; poate c tot acum a pmnt brun i cu sfrmturi de micaist
fost scurtat pragul de lespezi de calcar. (pe alocuri ns lutul este foarte pur). Pe
Faptul c zidul s-a pstrat in mare msur acest nou nivel, care reprezint ultima faz
pe aceeai nlime, faptul c arsura com- de amenajare a terasei, s-au construit sanc-
pact, puternic, provenit din incendiul tuarele de andezit i zidurile-platforme des-
provocat de romani, nu ajunge pn la blo- pre care va fi vorba mai departe.
curile construciei i, in sfrit, extrema s Descoperite n SM, la 37-45 cm adn-
rcie a inventarului (fragmente ceramice spo- cime, aceste ziduri (Z 1 i Z 2) au fost degajate
radice lucrate cu mna sau la roat) pledeaz n ntregime prin executarea unor casete. Z~o
pentru ideea c aceast construcie a fost situat spre vest, este orientat N-S,. are o
desfiinat i parial demolat n momentul lungime de 6,17 m pe faa vestic i 4,17 m
amenajrii marelui sanctuar de pe terasa a pe cea estic i msoar n lime 1,51 m.
X-a. Peste partea ei nordic s-a ridicat ns Z 2, situat spre est, este orientat aproape
alt construcie, numai din lemn i lipitur, NE--SV, are o lungime de 5,80 m i o lime
care a sfrit printr-un puternic incendiu, de- de 1,47 m.
sigur in anul 106 e.n. Peste resturile arse ale Rolul acestor ziduri-platforme este neclar,
acestei noi construcii s-au prbuit, mai dei ele par s fie legate, ntr-un fel sau al-
nti, poriuni din zidul de susinere al tera- tul, de dou din sanctuarele de andezit de
sei, cu blocuri i emplecton, iar apoi s-a scurs pe terasa a XI-a. In adevr, Z 1 cade peDpen-
grul carbonizat dintr-un hambar aflat pe dicular pe micul sanctuar patrulater cu 18
terasa a IX-a. coloane, in dreptul pragului de calcar din
Pentru realizarea celui de-al doilea obiec- colul sud-vestic al acestuia, iar Z 2 ajunge
...iv al campaniei, pe terasa a XI-a s-a trasat foarte aproape de stlpii micului sanctuar
o seciune magistral (SM) de 54,60 X 2 m, circular. Situaia celor dou ziduri-platforme
orientat aproximativ E--V. Dei pe o ase- prezint similitudini i cu "galeria" joas,
menea distan stratigrafia nu este absolut acoperit cu lespezi, care, dinspre "soarele
omogen, se pot distinge uor principalele de andezit", ptrunde ntr-un sanctuar pa-
faze de amenajare a terasei. trulater foarte distrus, dar i cu cele dou
In prima faz, nivelul terasei este marcat platforme aflate, prima, la extremitatea su-
de limita superioar a unui strat format din dic a sanctuarului vechi de pe terasa a

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI lN INCINTA SACRA A SARMIZEGETUSEI 137

XI-a i, a doua, la extremitatea nordic a posterior micului sanctuar patrulater, sau,


sanctuarului care i-a luat locul. Din pcate, cel mult, construit odat cu acesta (afirmaia
nici rolul "galeriei", nici rolul platformelor este valabil ns exclusiv pentru acea por-
amintite nu este exact stabilit. iune a canalului, care se afl in zona micu-
In sfrit, s-a urmrit traseul canalului de lui sanctuar patrulater). De asemenea, s-a
calcar care, venind dinspre piaeta pavat, stabilit c Z 1 a fost construit odat cu ca-
trece pe sub marginea "soarelui de andezit", nalul sau i'mediat dup el. Aceste concluzii
erpuiete printre coloanele micului sanctuar snt importante deoarece arat c n faza
patrulater de andezit i se ndreapt spre final a incintei sacre de la Sarmizegetusa
captul de nord al terasei. Canalul se adn- nu s-au ridicat exclusiv construcii de ande-
cete treptat n pmnt; dac n zona "soare-
zit, ci i anumite construcii de calcar.
lui de andezit" el era deschis sau, cel mult,
Principalul rezultat al cercetrilor din
acoperit cu lespezi la nivelul solului, pe ul-
tima sa poriune degajat, n zona micului 1978 in incinta sacr a Sarmizegetusei const
sanctuar patrulater, el este acoperit cu ele- n identificarea unui nivel mai vechi decit
mente de jgheab. cel al sanctuarelor de andezit pe terasele a
S-a putut stabili c "soarele de andezit" X-a i a XI-a. Investigarea acestui nivel va
este posterior canalului sau, cel mult, con- constitui obiectivul de cpetenie al viitoa-
struit odat cu el, n timp ce canalul este rei campanii de spturi.

18 - Materiale i cercetri arheolo~:ice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRIVIND SAPATURILE
VIOREL CAP IT ANU ARHEOLOGICE DE LA RACATAU,
[JUDEUL BACAU]

C ercetrile arheologice din campania anu- geto-dacic i ele constau din: unelte, podoa-
lui 1978 n cetuia dacic de la Rctu be, ceramic dacic lucrat cu mina i la
s-au efectuat ntre 6-31 iulie 1978. roat, ceramic de import din categoria
Aezarea dacic ntrit de la Rctu amforelor i terra sigillata. Majoritatea obiec-
se afl pe malul sting al Siretului, in punctul telor il formeaz cetile dacice lucrate cu
"Cetuia", de pe raza comunei Horgeti, jud. mina, vasele - borcan, cupele, castroanele,
Bacu, la vest de colinele Tutovei. cnile etc., ultimele sint lucrate la roat,

Cercetri sistematice se intreprind in din past fin de culoare cenuie i crmizie.


aceast aezare, pe acropol incepind cu anul Ceramica de import este reprezentat prin
1968, iar n necropola tumular s-au cerce- amfore, cupe, baluri i farfurii din past
tat n ntregime doi tumuli, unul n anul fin de bun calitate.
1969 i al doilea n anul 1978. Au fost descoperite i citeva- obiecte din
Spturile arheologice pot fi considerate fier i bronz cum ar fi cuite, cosoare, cercei.
n continuare de lung durat deoarece su- In aceast seciune s-au inregistrat i un
mele afectate sint foarte mici n comparaie mare numr de gropi, 36 in majoritate in
cu importana aezrii i cu grosimea stra- form de clopot cu adincimea cuprins ntre
tului de cultur care este foarte bogat in 0,40 m i pn la 2 m. In majoritatea gro-
material arheologic. pilor s-au descoperit vase ceramice dar i
Cercetrile din campania anului 1978 au fusaiole, lustruitoare, unelte din os, pietre
fost concentrate att pe acropol in vederea de rini etc.
lichidrii seciunii nr. XIX nceput in anul O dat cu lichidarea acestei seciuni putem
1977, cit i in necropola tumular, care se aprecia c n aceast zon n-a putut fi vorba
afl la nord de localitatea Pinceti. de o locuire propriu-zis, terenul fiind expus,
Seciunea XIX se afl in partea de sud a n-a putut fi folosit in toate perioadele isto-
acropolei i cuprinde o suprafa de 120 m rice cit cetuia a fost locuit decit ca loc
ptrai. A fost mprit in sect. A B i C de acces.
pentru a uura fixarea materialului in plan. In ultima parte a locuirii acropolei, atunci
In urma cercetrii in intregime a S XIX cind aceast zon a fost abandonat ca drum
apreciem c toate materialele rezultate din de acces, intrarea in aezare se fcea prin
spturi aparin ultimului nivel de locuire partea de vest, aa cum o qemonstreaz um-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
140 VIOREL CAPITANU

plutura din anul mare de aprare dacic, In sfertul T. 2, n partea de sud-vest a fost
care nconjoar, cetatea, probabil la ncepu- descoperit un cuptora cu bolt avind di-
tul secolultii II e.n. mensiunile de: 1,12 cmX0,75 m. Podina pro-
De atunci <dat~az materialul arheologic ,priu-zis a vetrei . avea o -grosime de 2 cm,
descoperit n cele 36 de gropi sclpate pentru iar pmntul ars pn la rou de sub ea are
lutul necesar gospodriilor geto-acice. o grosime de 0,20 cm.
Locuirea intens a fost pe acropol acolo Interesant ni se pare n acest mormint
unde au fost descoperite un mare numr de rugul, care are dimensiunile de 3,50 m X
locuine n anii din urm folosindu-se in X 3,45 m, realizat pe un pat de lut galben
egal msur piatra, lemnul i pmntul. rezultat din groapa mortuar, i care se afl
Al doilea obiectiv asupra cruia ne-am n- la numai 1 m distan de rug in partea de
dreptat atenia n campania din 1978 se afl nord-est.
pe raza comunei Pinceti, la cea. 1 km de Intreaga suprafa a rugului a fost cuprin-
cetuia dacic i este cunoscut de localnici s de foc cu ocazia incinerrii defunctului,
sub denumirea de "La moghili". fapt constatat cu ocazia cercetrii intregii
In anul 1969 a fost cercetat n ntregime un suprafee care a constituit rugul.
turnul (T. 1), iar n campania din acest an Cenua rezultat din arderea lemnelor a
a fost cercetat cel mai mare turnul (T. 2), fost tras la marginea rugului, centrul ru-
din cele ase movile care se profileaz la gului prezentind puternice urme de ardere
orizont. pn la rou.
Turnul nr. 2 are un diametru de 30 m i Impreun cu cenua de la ardere s-au
nlimea de 1,70 m. ps'trat i foarte muli drbuni de la esene

S-a procedat la mprirea movilei (T. 2) tari de copaci, probabil stejar.


n patru sferturi, lsndu-se un profil n In partea central a rugului s-au descope-
cruce cu limea de un metru. rit oase calcinate umane, cenu i crbuni.
Dup nlturar~a pmntului spat din .cele In groapa T. 2 (M. 2), n pmntul de um-
patru sferturi, s-a procedat la sparea gro- plutur s-au descoperit fragmente ceramice
pii mortuare, care se afl iri. centrul inovilei. specifice civizilaiei geto-dacice i de import
La adncimea de 1,75 m acolo unde ncepe de factur roman aparinnd secolelor
groapa propriu-zis a fost descoperit un mor- 1 .e.n.-1 e.n. buci de lut ars de la vetre,
mnt de inhumaie, aezat n poziie ntins, buci de. rugin de la diferite obiecte de. fier.
cti minile pe lng corp i capul orientat cu In pmntul de umplutur din mantaua
privirea spre rsrit.
tumultilui pe lng fragmente ceramice da-
~orrrintul de nhuinaie aparine dup in-
cice au fost descoperite i dou fibule din
ventar unui sarmat i este alctuit din dou bronz aparinnd Latene~ului dacic trziu.
fibule de bronz, de tipul cu portagrafa nal-
Cteva ,oase de animale- Illari - bovidee
t, uri vas.:.oorcan lucrart cu mna i un cui
ta din fier puternic oxidat.
au aceeai provenien ca i ceramica - au
fost aduse cu pmntul de umplutur pentru
G:roa:pa ~ormntului -dacic. are adincimea
groap i movil din aezarea dacic; de pe
de 2, 75 m.:, 'iar d!ainetrul maxim la suprafa
este' de 4 m, .iar ftindui gropii a~e un diam. acropol atunci cind a .fost incinerat i n-
gropat cpetenia geto-dac.
de 2,45.
In: trei diri-:cele patrli sferturi ati fost des- Pentru a avea o imagine .ct mai complet
coperite vetre de foc - sirrtple la niveh.il de a ritului i ritualului la populaia geto-dac
clcare a solului aritic, realfzate direct pe se impuhe pe vittit cercetarea n intregime
pmntul vegetaL a 'riecropolei tumtilare ~i a necropolei civile~

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRIVIND SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA RACATAU 141

In urma cercetrilor din anul 1978 n ce- cinta necropolei, mai nti la Brad (Zargida-
tuia dacic de la Rctu, probabil antica va) i acum la Rctu.
Tamasidava se desprind cteva concluzii: - Materialele arheologice descoperite n
- Acropola a fost intens locuit n seco- aceast campanie ntregesc i completeaz

lele I .e.n. I e.n. imaginea noastr asupra civilizaiei geto-


dacice.
- Materialele descoperite arat nivelul
- Fiind vorba de o aezare de importan
superior la care au ajuns forele de produc-
republican nscris n programul de cer-
ie n epoca primului stat dac centralizat i
cetare al C.C. al P.C.R. cu privire la sr
independent i apoi n continuare n vremea
btorirea a 2050 de ani de la crearea primu-
lui Decebal.
lui stat centralizat i independent de sub
- Necropola tumular ne-a furnizat noi i Burebista se impune alocarea unor fonduri
importante date privind ritul i ritualul la substaniale de spturi pentru a avea o ima-
strmoii notri geto-daci. Pentru a doua gine ct mai complet atunci cnd vom re-
oar se descoper rugul propriu-zis in in- dacta monografia aezrii.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SANTIERUL ARHEOLOGIC
'
NICOLAE CONOVICI PISCUL CRASANI - 1978
Raport preliminar

Jn campania din 1978 au fost reluate cer- doar fragmente ceramice izolate i o lam
cetrile in incinta fortificaiei getice de pe de silex, n A.7. In schimb au aprut com-
"Piscul Crsanilor", pe mamelonul vestic. plexe arheologice hallstattiene trzii (aspectul
Inainte de nceperea unei noi spturi, s-a Birseti-Ferigile). Acestea se prezint sub
trecut la demontarea martorilor rmai din forma unei gropi menajere (gr. 59) i a unui
suprafaa A 1_ 4f1973, care erau in mare parte an circular folosit in scopuri rituale (gr. 60).
drmai. Cu acest prilej au fost cercetate Groapa menajer, de form tronconic, cu-
8 gropi menajere, unele aprute parial in prindea cenu, cteva oase de animale, frag-
spturile din 1973, care au fost numerotate mente ceramice provenind de la un borcan
in continuare cu numerele 34, 35, 40, 51-55. cilindric, decorat sub buz cu trei bruri al-
A fost recuperat astfel o mare cantitate de veolare paralele i de la alte vase nedeter-
material arheologic, indeosebi ceramic. Un minate precum i o strachin cu gura curba-
interes particular il prezint gropile nr. 54 t spre interior i cu caneluri pe margine,
(cu material neolitic Boian-Aldeni), 34 i 55 spart in situ, care avea gura tirbit din ve-
n care s-a gsit cte o toart de amfor lo- chime. anul ritual avea form circular,
cal cu tampil anepigrafic; tampilele snt cu diametru! exterior de circa 3 m i cel in-
asemntoare cu cele descoperite la Cet terior de 1,50 m la gur, ngustndu-se spre
eni - Arge. fund. Adncimea anului, pornind de la ni-
Dup epuizarea martorilor din suprafaa A velul de clcare antic, msura 1,60-2 m
i trecerea lor in plan, am inceput cerceta- (vezi plan i profil). anul era umplut~ cu
rea suprafeei A, situat la 4,50 m nord de cenu, un strat de pmint ars sfrimicios
..--
S.A i la circa 1 m nord de S.X/1972. Noua peste care s-au gsit fragmente de la mal
suprafa, cu dimensiunile de 10 X 10 m, a multe urne bitronconice sparte ritual i arun-
fost i ea mprit n patru printr-un mar- cate pe toat suprafaa anului. Dintre
tor n cruce cu limea de 1 m, obinindu acestea s-a putut reconstitui o urn bitron-
se astfel patru suprafee mai mici, numero- conic, cu gura evazat, git tronconic, um
tate de la 5 la 8, in continuarea celor din rul reliefat i decorat la partea superioar
S.A. cu patru proeminene triunghiulare, cu sec-
In suprafaa nou cercetat nu au mai fost iune dreptunghilar; fundul este drept> i
cuprinse complexe de locuire neolitice, ci mai ingust dect gura. Urna avea pereii lus-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
144 NICOLAE CONOVICI

truii. Alte fragmente provin de la urne bi- aparin acestui nivel, ele fiind acoperite cu
tronconice decora te cu butoni m~<;:~ cilindrici , . resturile de podea amintite. Aceluiai nivel
sau cu o toart de mari dimensiuni. In inte:- pare s-i aparin i gr. 75 din As, care este
riorul anului se pst:~;a un, "mi~:z;" ;de p- de fapt groapa unui semibordei.
mnt cruat, al crui diametru atinge la baz Ultimul nivel gE!tic a fost surprins n toate
2,20 m. Vrful acestui miez era tiat de o . cele_ patru suprafee. El se dateaz n prima
groap getic (gr. 58), nct nu putem pre- jumtate a sec. I .e.n. Resturi de la dou
ciza dac a fost amenajat n vreun fel. Men- locuine (drmturi din chirpic) au fost des-
ionm c i n campania din 1973, n supra- coperite n As i n A 5 _ 7 , la adncimi variind
faa A 3 , a aprut un bordei hallstattian din ntre 0,50-0,70 m. Nu s-au gsit ns urme
aceeai perioad. Aceasta ne face s presu- de podele i nici vetre stabile. Au aprut de
punem c n perioada hallstattian .trzie a asemenea "depozite" de fragmente ceramice
existat aici o aezare, poate de scurt du- i oase de animale, precum i gropi mena-
rat, ale crei urme au fost n cea mai mare jere. Acestui ultim nivel i aparin, se pare,
parte terse de locuirea getic ulterioar. gropile nr. 57, 58, 61, 64, 69, 70, 71, 73 i 76.
In acest sector au fost surprinse numai trei i acest nivel este acoperit cu cenu pro-
nivele de locuire Latene, dat~bile n secolele venind din incendierea aezrii, fenomen sur-
II-! .e.p. Primul nivel ,a fost surprins nu- prins i n spturHe anterioare:
,mai n suprafaa A 6, la adncimi. var,iind n- Campania din. 1978 a furnizat date impor-
. ,tre 1,38---:-1,48 m (de la nivelul de. aici .al te- tante pri:v,ind locuirea getic din partea nord-
renului). , El se prezenta ,sub forma unei vestic a. fortificaiei. Se remarc absenJa cu
.,platforme". de p,mnt gaiben, btut, fr desvrire a vetrelor. stabile n acest sector,
urme_ de . vatr,. c;ie form. oval, msurnd .<;!eea ce ne duce la presupunerea c aici se
4X5 m .. Sub aceast, "podin",. n partea de aflau numai construcii auxilia,r:e, la care se
norfl, a aprut o. gro_ap menajer (gr. 68). ad&ug i mulimea gropilor menajere. Aces-
Deasupra podinei-:platform am gsit. buci _tea din urm conineau, de regul, puin m,a-
de pmnt galben ntrit, lipite .de. suprafaa terial arheologic (cu .excepia gropilor nr. 65
aces~eia, fragmente getice databile n sec. II . i 72). Groapa 72,. n. afara materialului ar-
.e:I_l.,:oase de animale i un strat foarte gros heologic obinuit, mai coninea i dou fe-
de cenu. amestecat cu buci de pmnt ars mure. uii'!-ane, provenind .. de_ la ~cel~i indi-
(lipitur). Stratul de cenu atinge 0,50. m :vid. Nu.putemnc preciza semnificaia aces-
grosim~. Aceluiai nivel i aparine i gr. 63, tei descoperiri. Gropile aveau o_ form cilin-
.situat n partea de sud a podinei. Nu au dric sau albiat_ i erau puin a~loci, cu ex-
aprut vetre. cepia gr. 65 care avea form de pinie i
Al doilea nivel getic, databil ctre sfri- coninea o mare cantitate de cenu, frag-
tul se~. II - nceputul sec. I .e.n., a fost mente ceramice, oase de animale i buci de
surpd1~s. mai clar n suprafeele A 5,6 ,7 , la chirpic ars.
adntirrfea relativ de 0,95'--'-1,10 ni, sub for- Din . ntreg materialul arheologic recoltat
. 'ma unor aglomerri de drmturi (chirpic), 'ne reine ~tenfa n primul tind ceramica.
a unor mici "depozite' de fragmente eera- Ceramca hallstattian se poate nipri n
mice i oase de animalei a unor gropi ~me- 'dou categorii: ceramic poroas, decorat -cu
najere. In suprafaa As, n partea de vest, bruri alveolare i ars oxidant i cefamica
au aprut i urmele unei podele de lut. In lustruit, de calitate mai bun. Din aceast
ceea ce privete gropile menajere, acestea ultim categorie fac parte strachina din gr. 59
nu pot fi delimitate n totalitate. de cele i fragmentele de urne bitronconice din -an-
. aparinnd nivelului ultim. Este probabil n- ul ritual, amintite mai sus. Fragmentele re-
s ca gropile nr .. 62, 66, 67, toate din As, s cuperate din anul ritual .prezint urme de

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ANTlli:RUL ARHEOLOGIC PISCUL CRAANI - 1978 145
ardere secundar, neuniform, produs n gsit n apropierea satului Crsanii de Sus i
momentul aruncrii lor rituale n pmntul un topor de tip calapod, din gresie lefuit,
incins al anului. Ambele specii ceramice aparinnd aezrii neolitice de pe Piscul Cr
sint lucrate cu mna. Ceramica Latime cu- sanilor. De asemenea, ne-a mai informat des-
prinde cunoscutele specii lucrate cu mina pre descoperirea, cu ani in urm, n perime-
(paroase i lustruite), ceramica lucrat la trul aezrii civile de pe Platou a dou tetra-
roat, de culoare cenuie i ceramica de im- drahme getice de tip Inoteti-Rcoasa pre-
port (fragmente de amfore). Merit o men- cum i de o moned de bronz de la impra
iune special torile de amfore locale cu tul Claudius descoperit la cteva sute de
tampile anepigrafice, provenind, se pare, metri deprtare de aezarea civil de pe Pla-
din alt centru getic important (poate Cet tou. Profesorul pensionar Ion Copuzeanu din
eni) i cele cteva fragmente de cupe cu de- Bucureti ne-a informat despre descoperirea,
cor n relief, dintre care unele par a fi fost in anii 1919-1920, in apropierea Fiscului, a
produse la Popeti, iar altele chiar la Cr unui stater de aur de la Lysimach, ajuns ul-
ani. terior la Bucureti.
Dintre celelalte materiale arheologice, In anul 1978 colegul Crian Mueeanu a
amintim partea inferioar a unei rnie de fcut spturi de mic amploare in aezarea
tip roman (meta), spart n dou, gsit n getic de la Copuzu-Delu, situat la circa
gr. 61 aparinnd ultimului nivel de locuire 1 km distan de Piscul Crsani. Aezarea de
din aezare. Un fragment de catillus a fost aici este suprapus de o necropol biritual
descoperit n 1977, in groapa unei locuine din sec. IV e.n. (cultura Sintana de Mure
din aceeai perioad, din aezarea civil de Cerneahov). Cu acest prilej a cercetat inte-
pe Platou '(S.V Pl.) gral dou gropi menajere getice coninnd
Cu prilejul campaniei din 1978 am intrat, materiale databile la sfritul sec. II - in-
mulumit nvtorului Alexandru tefan
ceputul sec. I i.e.n.
din Crsanii de Jos in posesia unor descope-
riri ntmpltoare. Este vorba de un denar Campania din 1978 a adus noi precizri
roman republican de la L. Thorius Balbus privind diferitele faze de locuire ale Fiscului
(sec. I i.e.n. dup Crawford); moneda este Crsanilor i zonei nvecinate, ntr-un terito-
subaerat, probabil o copie local. Acelai riu care se dovedete tot mai mult a fi fost
nvtor ne-a mai donat i un follis anonim martorul unei continuiti nentrerupte de
de la Mihail IV Paphlagonianul (1034-1041), locuire.

19 - Materiale i cercetAri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
M. BABE, RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
M. CONSTANTINESCU DE LA CRLOMANETI,
[JUDEUL BUZAU]

1 n ultimii ani numrul marilor aezri ge- tite, analizele polinice i studiul resturilor de
to-dace de epoc "clasic", cercetate prin s faun au venit s aduc precizri privind
pturi sistematice a sporit cu nc una: dava mediul natural i modul de procurare a hra-
de la Cirlomneti, corn. Verneti, jud. Bu- nei, respectiv gradul de dezvoltare al agri-
zu. Staiunea ii era cunoscut lui Odobescu culturii i creterii vitelor, in cadrul comu-
nc din 1871, probabil pe baza rspunsuri nitilor succesive de la Cirlomneti.
lor la "Cestionarul arheologic", drept "Mo- In ultimii 4 ani (1975-1978) ritmul sp
vila cu cetate de la Nicov". Abia ns in turilor s-a redus, datorit - intre altele -
1968 au fost ntreprinse aici primele spturi reorganizrii Muzeului judeean. In aceast
cu caracter de sondaj (M. Babe), iar ince- perioad nu s-au mai atacat noi suprafee,
pind din 1972 s-au desfurat, an de an, s accentul punndu-se pe epuizarea celor n-
pturi de amploare, rod al colaborrii dintre cepute. In toate suprafeele cercetate s-a
Institutul de Arheologie Bucureti i Muzeul mers pn la pmntul viu, spindu-se inte-
judeean Buzu, cu participarea temporar gral atit depunerile din epoca fierului i a
a unor specialiti de la Muzeul de istorie al bronzului, cit i gropile corespunztoare,
R.S.R. i de la Laboratorul de antropologie care merg, uneori, pn la 3 m adncime. In
din Bucureti. campania 1978, odat cu epuizarea arealului
Pe baza rezultatelor obinute in primele E 2b Nord i cu desfiinarea unor martori din-
trei mari campanii de spturi (1972-1974) tre suprafeele spate, s-a incheiat cercetarea
s-a putut stabili locul davei de la Cirlom integral a unei suprafee de cea. 700 m.p

neti n cronologia relativ i absolut a cul- situat in partea de sud-est a davei.

turii geto-dace "clasice" (Dacia, XIX, 1975). La sfritul acestei prime mari etape a cer-
Dintre descoperirile cele mai interesante, cetrilor de la Crlomneti se confirm
s-au publicat statuetele zoo- i antropomor- stratigrafia staiunii, aa cum a fost descris
fe, care pun intr-o lumin cu totul nou arta n studiul din Dacia, XIX/1975. De jos' in
geto-dac din prima jumtate a sec. I i.e.n. sus, succesiunea straturilor este urmtoarea:
Au fost valorificate i descoperirile din epoca 1. - pmnt viu maroniu-glbui.
bronzului, in folosul unei mai bune cunoa 2. - Prima depunere din epoca bronzu-
teri a evoluiei culturii Monteoru (fazele Ic 4, lui, corespunzind fazelor Monteoru Icc:--Jca.
Ic3, Il 8 ). In sfrit, pentru ambele epoci amin- Uneori, . aceste doJ..l faze se pot separa chiar

19

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
148 M. BABE, M. CONSTANTINESCU

stratigrafic n depunerea respectiv. Pe o mul nivel de clcare, n pmntul viu- pes-


suprafa destul de ntins, primul nivel de te 50 de gropi din epoca bronzului i din a
clcare din epoca bronzului este marcat de doua epoc a fierului - cele mai numeroase
o arsur (defriare?). Pe acest nivel se sur- i mai bogate n materiale fiind cele geto-
prind adesea resturile unor construcii, sub dace. Dintre acestea din urm remarcm
forma unor lentile de lut galben, provenite gropile nr. 2, 3, 4, 8, 10, 32, 41 n care au
din podelele sau pereii locuinelor. aprut numeroase fragmente de ceramic,
3. A doua depunere din epoca bronzului chirpic, oase de animale, obiecte de fier i
corespunznd fazei Monteoru Ila. Este vorba bronz etc. Deosebit de interesant este groa-
de o depunere cenuoas, cu mult ceramic pa nr. 3, de form tronconic (diam. max.
i oase de animale. Nivelul de clcare este 180, adncime fund - 2,90 m), ai crei pe-
marcat de aglomerri (platforme) compacte, rei au fost cptuii cu o lipitur de lut
de pietre, sesizate n mai multe locuri ale galben-verzui de cea. 3-4 cm grosime. Este
suprafeei spate. vorba de o groap de provizii (eventual
4. Strat intermediar, steril arheologic, co- pentru pstratul apei) asemntoare gropi-
respunztor ntreruperii de Iocuire pe "Ce- lor nr. 8 din suprafaa E 2b Nord, 22 i 25
tuia" de la Crlomneti ntre epoca trzie din suprafaa E 1c Sud i 65 din suprafas.
a bronzului i nceputul epocii "clasice" a E 2c Sud. Dezafectat n urma prbuirii pr
culturii geto-dace (sec. II te.n.) --,-- ceea ce ii sale superioare, aceast groap a servit
nseamn o ntrerupere de aproximativ un finalmente pentru depozitarea diverselor re-
mileniu. De menionat, totui, c n acest in- ziduuri (ceramic, oase animale), descope-
terval de timp se situeaz unele rare mate- rite n mare cantitate. Remarcm, n special,
riale arheologice atribuibile Hallstattului numeroasele fragmente de pithoi, aprute
mijlociu. mai ales la partea superioar a, gropii. Bo-
5. Depunerea geto-dac din a doua epoc gate n materiale ceramice s-au dovedit a
a fierului, corespunztoare unei Iocuiri ce a fi i gropile 2, 32, 8 i 10. Gropile la care ne
durat circa un secol, ntre mijlocul sec. II referim reprezint, n principiu, complexe
i.e.n. i anii 70-60 ai sec. 1 .e.n. Remanie- nchise, utilizabile ntr-o ncercare de stabi-
rile i nivelrile succesive au fcut ca n ca- fire a cronologiei relative a staiunii de Ia
drul acestei depuneri s nu se poat deosebi Crlomneti. Considernd ca un lucru c
nivele intermediare i ca, n general, urmele tigat faptul c descoperirile geto-dace din
de locuire mai vechi s fie terse de cele mai aceast staiune se ncadreaz ntre mijlocul
noi. Aa se face c singurele complexe de secolului II i mijlocul sec. I .e.n., rmne
locuire constatate in situ dateaz din perioa- ca o problem de studiat n viitor nscrierea
da final a existenei aezrii geto-dace. Ob-
- n decursul acestor o sut de ani - a
servaiile fcute n anumite zone ale supra-
diferitelor complexe, n funcie de asocierile
feei spate arat c sfritul acestei locuiri
specifice de ceramic.
va fi fost brusc, violent, legat probabil de
evenimente rzboinice din vremea lui Bu- Oricum, n ansamblu, materialele geto-
reb~sta. dace de la Crlomneti se dovedesc a fi re-
Sapturile din 1978 au confirmat, cum prezentative pentru prima faz a culturii
artam, observaiile mai vechi privind stra- geto-dace "clasice", datat aproximativ n-
tigr'afia staiunii de la Crlomneti. Ele au tre 170 i 70 .e.n. Publicarea monografic
contribuit; totodat, la sporirea materiaiu- a acestor materiale va aduce o contribuie
lui documentar de care dispunem. In supra- important la cunoaterea culturii geto-da-
faa cercetat n 1978 (E 2bN), msurnd cilor n perioada ce a premers i coincide cu
10 X 10 m, au fos't identificate - sub pri- primii ani ai domniei lui Burebista.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1. GLODARIU, RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
E. IAROSLAVSCHI, ARHEOLOGICE NTREPRINSE
TH. NAGLER, N 1978 LA URA MICA,
M. RILL [JUDETUL SIBIU]
'

Spturile arheologice din campania anu- lor se vor meniona in ordinea cronologic
lui 1978 reprezint continuarea acelora din a epocilor crora aparin.
anii precedeni, efectuate n punctul "R Cele mai vechi materiale arheologice des-
loave" de pe teritoriul comunei ura Mic. coperite in anul 1978 aparin culturii Coo
Dup cum s-a menionat n rapoartele feni din perioada de trecere de la neolitic
de spturi din anii precedeni, n punctul la epoca bronzului. Constau din citeva frag-
amintit s-au descoperit mai multe locuiri mente de silexuri i mult ceramic, toate
succesive din epoci diferite, ncepnd cu fa- gsite n poziie secundar. Locuinele pur-
za final a epocii neolitice i perioada de ttorilor culturii Coofeni erau de suprafa
trecere la epoca bronzului, continund cu i ca urmare au fost rvite integral de lo-
epocile bronzului, Latene, roman i nche- cuirile ulterioare.
ind cu epoca prefeudal. Situaia este ntructva analoag n pri-
Cercetrile din campania anului 1978 vina materialelor aparinnd bronzului
au avut dou obiective principale: continua- dezvoltat (cultura Wietenberg-Sighioara),
rea spturilor n zona locuirilor antice cu- aflate i ele in poziie secundar. De altfel,
prins ntre pirile Rloavelor i stabilirea n nici una din campaniile de pn acum nu
ariei generale de interes arheologic, indife- s-au gsit materile Wietenberg care s nu
rent de epocile n care se dateaz descope- fi fost deranjate de locuirile din celelalte
ririle. epoci.
Seciunile spate snt II (44 X 2 m), III Fr ndoial, mai importante pentru is-
(50X2 m), IV (60X1 m), V (36X2 m) i VI toria veche a rii noastre snt aezrile din
(35 X 2 m), crora li se adaug casetele i acelai punct, databile in epocile Latene,
suprafeele deschise in pereii lor pentru roman i prefeudal, toate bine reprezen-
sparea integral a locuinelor i a gropilor tate de descoperirile arheologice.
descoperite i 23 sondaje de 2 X 1 m; adnci-
mea medie a seciunilor, casetelor, supra- Aezarea dacic
feelor i sondajelor a fost de 1,50 m, cea
minim de 1 m i maxim de 3 m. Pe baza materialelor arheologice recol-
In vederea nlesnirii urmririi prezentrii tate pn acum, locuirea dacic la Riloava
de fa, principalele rezultate ale spturi- pare s nceap n jurul anului 200 .e.n.;

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
150 I. GLODARIU, E. IAROSLAVSCffi, TH. NGLER, M. RILL

ea continu apoi nentre-


:; )~...
... t::
rupt pe parcursul epocilor
.....
..., Latene D i roman. Faza
~ kl~o 6o
(J ... mai veche, iniial, a ae-
<.:>CO zrii s-a dovedit a fi la
c ~
t.~O. poalele masivelor delu-
-CII
E CII roase de la vest, de undE::
~
~"O
CII
tJ CII
a continuat s se extind
~a
(J
n zona mrginit de p
rie le Riloavelor i la
O) CQ<a
CII 1-o
"O~ miazzi de prul de sud.

(]] B~
o,C Locuinele descoperite
se mpart n dou tipuri
;:s<ll
t.~ E
eo ."l?JIJ::
t(fj...
distincte: adnci te n p-
..... mint i de suprafa. Cele
........
ca
coc
adnci te n pmnt snt
ma<~~
::J.~
rn~
semibordeie patrulatere,
'<! Cll'Q cu colurile rotunjite, de
~ "O ai
't>
......
><CI)- 3-3,77 X 3,70-4 metri.
.5 s ::s
~-~~
~ Sistemul de construcie
[l]::SCOCil
<.11-o'+-<
este cel obinuit ntlnit
O CI) CII
-us..
CII p. n epoca daci c: un schelet
~ "O~ CII
~' 'O ctl ~ -~ de pari nfipi n pmnt
'"'eeca
..., ce susineau pereii din
CII l>D s..
mpletitur de nuiele li-
~ >~~
""'""' ~r:::
~
... 0) pit cu lut i acoperiul
1-t
QJ-~
,ai QJ de paie, cel din urm n
.., "tii c
.... -::s ctl... dou ape. Podina locuin-
~~ ..... elor, uneori cu straturi

~
.~
\..:)
m. . .s ....
-;;;;~

."O
5_s
ctl ...
.....
succesive de lutuial, era
din pmnt btut.
~ ~
t::o.
::s::s
S-a descoperit i o lo-
~ (,1 (,1
cuin de suprafa, pa-
~ ~00
'- ...,ai"
re-se rectangular, in te-
~~, gral distrus de lucrrile

.
~ ~
1
..,
...etiC::s
ti-e
"'~
agricole moderne.
~
~t-. In legtur cu locuin-
~
l.r -a~- tele dacice preromane este
~ ~~ de remarcat semibordeiul
':"~::: g] ......o
QJ
rn-o
O
16, descoperit n seciu-
nea II (fig. 1), care avea
~ ~:2
~ ~ E
1ii5l pe una dintre laturile
cr.. ... scurte un cuptor cruat n
~ "'
ti-
1/)o

~.
\..')

i ... =
..... o...
.o.
pmnt. Inventarul arheo-
logic dateaz semibordeiul
"" - ...
QOO
~ba in sec. II-I i.e.n. Pentru
celelalte locuine rmine

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETAR.ll.OR ARHEOLOGICE INTREPRINSE IN 1973 LA URA MICA 151

in continuare stranie absena vetrelor de Ceramica lucrat cu mna, majoritar


foc din cuprinsul lor. cantitativ in complexele nchise (locuine,
Cu toate nu au afectat dect
c spturile gropi) databile n sec. II .e.n.-1 e.n., este
o mic poriune a pe baza consta-
aezrii, reprezentat de vasele de mrime mijlocie,

trilor fcute pn acum, se poate susine c cunoscute sub numele de vase borcan de
n privina evoluiei sistemului de construc- cetile tronconice i de cnile cu o toart.
ie tendina era de a adnci tot mai puin
locuinele. De altminteri semibordeiele, cu
podina cobort fa de nivelul de clcare
antic cu 0,35-0,60 m, se apropie ca aspect
de locuinele de suprafa.
In spaiul dintre locuine, fr o regul
anume, s-au descoperit numeroase gropi de
provizii i menajere. Cele din prima cate-
gorie au de obicei forma unei pilnii ae
zate cu gura in jos i sint lutuite pe fund
i pe perei. Serveau la pstrarea proviziilor
(in primul rnd, dac nu exclusiv, cereale)
1-2 ani, pn cind erau strpunse de roz
toare sau se infiltra apa, dup care deve-
neau locuri de aruncare a resturilor mena-
jere, ceea ce explic inventarul lor uneori
Fig. 2. Cuptorul de ars ceramic.
extrem de bogat i variat. Alte construcii
gospodreti complementare locuinelor nu
Vase ntregibile s-au gsit foarte puine.
s-au descoperit.
Ceramica lucrat la roat const mai ales
Este de semnalat ns aflarea, n preajma
din fructierele cenuii i chiupurile cenuii
amintitului semibordei cu cuptor, a unui
i roii, cele din urm uneori cu buza n
cuptor de ars oale, (fig. 2), deosebit n pri-
trepte.
vina sistemului de construcie de instalaii
similare cunoscute in alte aezri dacice.
Circular ca form, fr picior sau perete Aezarea daco-roman
susintor n camera de foc, cuptorul avea
o camer de ardere cu grtar (cunoscuta Cum s-a mai spus, locuirea dacic din
plac perforat) i bol, iar n faa aces- epoca Latene continu nentrerupt pe par-
teia, nspre gur, o bordur lat, mrginit cursul epocii romane. S-a constatat ns c
de un prcan scund, ce servea probabil la locuinele i construciile gospodreti da-
"coacerea" vaselor nainte de a fi introduse tabile pe durata stpnirii romane n Dacia
n camera de ardere. Cuptorul se dateaz n
se afl nu atit n zona dintre priele R
sec. II-I .e.n.
loavelor, ct mai ales la sud i est de ele.
Materialele arheologice constau din cera-
mic lucrat cu mna i la roat, lustrui-
Locuinele cercetate pn acum aparin
toare fragmentare, un fragment dintr-o categoriilor amintite i in legtur cu faza
brar din sticl albastr, o dlti de dacic preroman: semibordeie i de supra-
bronz i oase de animale. fa. Nu s-au constatat deosebiri eseniale

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
152 I. GLODARIU, E. lAROSLAVSCHI, TH. NAGLEl'l., M. RU.L

intre sistemele lor constructive i in pri- din moment ce spturile nu au afectat nc


vina materialelor utilizate. i cu toate cea mai bogat zon a fazei de loC'Uire ro-
acestea in cuprinsul aezrii trebuie s fi man.
existat i locuine pretenioase, prevzute Poate cel mai important rezultat al cerce-
chiar cu instalaie de nclzire de tip hypo- trilor arheologice pentru epoca stpnirii ro-
caust. O demonstreaz fragmentele de tegu- mane conSit in descoperirea unei eJq>loatri
lae mammatae gsite in pereii unora din- de minereu de fier. Minereul, sub forma unor
tre cuptoarele locuinelor prefeudale i care lentile aluvionare, exist chiar sub aezarea
nu puteau fi aduse de 1~ mare distan. Si- de la Riloave, in zona mrginit de celle dou
gur este ns c aria aezrii s-a extins con- pirlie. S-:a constatat c sistemul de exploataN!
siderabil pe parcursul epocii romane. era cel al gropilor deschise cu direcia orien-
S-a constatat totodat c gropile de pro- tat in fum~ie de direcia lentilei de minP-
vizii. i menajere sint mai puin numeroase reu. Nu este exclus, deci, s se descopere in
decit in faza anterioar i nu totdeauna in cursul cercetrilor viitoare i instalaiile de
form de par sau de pilnie aezat cu gura redus minereul de fier.
in jos. Sistemul lor de spare i de amena- In cursul acelleiai campanii de cercetri
jare este ns identic. s-a incercat urmrirea in con1tinuare a traseu-
Materialele arheologice constau i de lui drumului roman care, dup ce urca pe va-
ast dat mai ales din ceramic lucrat cu lea Oltului i trecea pe la Cedonia, se in-
mina (puin) i la roat (majoritatea) i drepta spre A:pulum, chiar prin apropierea
oase de animale. Ceramica lucrat cu mina aezrii de la ura Mic. Traseul a fost pier-
este reprezentat doar de dou categorii de dut la aproape 1 km. est de aezare. Cutarea
vase: cunoscutele ceti tronconice i vasele lui va continua in campaniile viitoare.
borcan, celle din urm ornamentate cu obi 'Spuneam la inceput c al doilea obiectiv
nuitele briuri in relief, crestate, cu alveole al cercetrilor din anul 1978 a constat in de-
sau simple. Pred.omin net ceramka lucrat limitarea ariei aezrilor antice de la R
la roat i reprezenta:t pn acum exclusiv de loava. Dincolo de faptul c sondajele execu-
formele pur romane: castroane cu caneluri tate s-au sdldat cu implinirea acestui dezi-
circulare pe buz, farfurii, vase de mrime derat, tot ele au dus la o descoperire dintre
mijlocie cu inel scund, fie in p~st roie sau cele mai nsemnate. Anume, spre marginea
sud-estic a aezrii, mpreun cu ceramic
glbuie, fie in past cenuie.
de factur "roman trzie", s-a gsit i o fi-
. Inexistena formelor dacice tradiionale ~u
bul de bronz cu semidisc, databil la ince-
crate la roat s indice incetarea funcionrii putul secQ!lului IV e.ri. Piesa ca atare este ex-
atelierelor de ceramiti de dinain,tea cuceririi trem de important pentru c ea, mpreun
roonane? PosibiLcit vreme formele trdeaz cu monedele de bronz des-coperite ntmpltor
ateliere bune ce funcionau probabil n cen- pe traseul drumului roman nc inainte de in-
trele urbane ale provinciei traiane. De alt cepere'a cercetrilor, arat continuarea vieii
parte ns prezena n inventarul locuinelor n aezare i dup retragerea aurellan. Am
a_ ceramicii uzuale, brune sau brun-negricioa- avea de-a face, aadar, cu o continuitate ne-
se, arat existena i a unor ateliere mai mo- ntrerupt de locuire din secolul Il i.e.n.
deste ce puteau funciona n aezri rurale i pn n secolul IV e.n., din cite tim unic
prin excelen. Este evident c toate aceste pn acum pe eteritoriul Daciei. Cercetrile
observaii trebuie privite cu rezerva necesar viitoare vor avea l menirea de a insista

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURn.OR ARHEOLOGICJ: lNTREPRINSE IN 1978 LA URA MICA 153
asupra fazei romane i postromane a aez locuinei ce a rmas neocupat de cuptor se
rii a crei importan pentru problema afla un fel de treapt cruat in pmnt, adi-
continuitii i a etnogenezei romnilor nici c "vatra" din apropierea cuptorului. S-a
nu mai este nevoie s fie aici subliniat. amintit in legtur cu locuinele de epoc
roman c la unele cuptoare prefeudale s-au
Deocamdat slpturille efectuMe au urm
utilizat pentru ridicarea bolii i fragmente
rit in detalii doar trensformrile intervenite
de tegulae mamma.tae, crora le adugm
pe parcursul epocii romane in cultura mate-
acum iglele, tot fragmentare i din aceeai
rial a populaiei dacice din aezare. In si-
epoc roman.
nul aezrii au fost instalai i coloniti ve-
ln mod obinuit locuinele prefeudale sint
nii din allte provincii ale Imperiului roman,
mai ibine pstrate decit celelal1e poate i da-
dup cum o arat inscripia funerar a Iuliei
torit adincimii mari. In spaiul dintre ele nu
Magiona descoperit la ura Mic in secolul s-au descoperit alte construcii gospodreti
trecut. Numele defunctei indic originea sa contemporane.
noric sau pannon.
Inventarul locuinelor const aproape ex-
clu'Siv din cerami'C i oase de animale; rar
Locuirea prefeudal s-au gsit i alte piese, din1re care amintim,
pentru importana ce o alU la datarea fazei
prefeuda~e a aezrii, un pinten de fier i o
Dup o intrerupere a locuirii de 2-3 seco-
mrgi,c din past de sticl.
le, pe locul aezrilor mai vechi s-a infiripat
o alt aezare datalbil in secolele VIII-IX Ceramica este reprezentat numai de va-
e.n. dar care ar putea s nceap nc de la sele de mrime mijlocie lucrate cu roata in-
sfritul veacului Vri i s dureze mai mult. ceat i cu roata rapid i de tvile lucrate

Incertitudinea provine din extinderea nc re- cu mina. Vasele de mrime mijlocie sint fie
dus a cercetrilor i din descoperirea unor brune, fie brun-crmizii i au ca ornamente
materiale databile n sec. X i XII numai in cunoscutele fasdcole de linii orizontale i in
straiu'l de cultur, adic nu i in complexe val, dispuse mai ales n jumtatea superioar
nchise. a nlimii redpientului.
Locuinele aezrii prefeudale sint toate de Diferenieri cronologice mai nuanate pen-
tip bordei, cu adincirea fa de nivelul de tru ceramica prefeudal nu se pot face cu
clcare in jur de 1 m, patrulatere i cu di- toate c sigur ele au existat. O arat, de alt-
mensiuni relativ mari (4 X 4,50/5 m). Siste- minteri, i situaiile n care locuinele prefeu-
mul de construcie nu este diferit de al semi- dale s-au suprapus unele peste celelalte sau
bordeielor din epocile anterioare. Toate aveau au fost refcute la un nivel mai ridicat.
un schelet de stLpi mari care susineau pere- Izolat n stratul de cultur s-au descoperit
ii din mpletitur de nuiele lipit cu lut. i fragmente ceramice care aparin fr ndo-
In dou cazuri s-au descoperit stlpi i n ial tipului Ciugud i alte dou omamentate
spaiul locuinei, plantai acolo pentru susi cu rotia. Cercetrile viitoare vor duce pro-
nerea acoperiului in dou ape. babil i la descoperirea unor complexe n-
Toate locuinele prefeudale au n interior, chise cu astfel de materiale.
ntr-'Un col sau pe una dintre laturile scurte ln legtur cu aezarea prefeudal este de
un cuptor. Acesta esrte fie cruat in perete adugat c ea pare s fi ocupat atit zona
(rar) sau din ,piatr (adesea), fie ridicat anu- mrginit de priiele R1oavelor, cit i pe
me din lut, dar fr bdlt (dou doar). De aceea aflat la sud-est de confluena lor. Ea
obicei in poriunea de pe latura scurt a aparine populaiei romneti.

20 - Materiale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
154 L GLODARIU, E. IAROSLAVSCHI, TH. NJlGLER, M. Rll..L

La captul succintei prezentri a princi- la constatarea c ele permit urmrirea pe


palelor rezultate ale cercetrilor arheologi'Ce cale arheologic a continuitii dacilor n Da-
de la ura Mic este pe menionat c tota- cia roman, a procesului de romanizare des-
lul complexelor nchise descoperite pn fura;t in provincie i a continuitii daca-ro-
acum este de 23 locuine (dadce, daco-romane manilor dup retragerea aurelian, pe de o
i prefeuda'le) i 68 gropi de provizii sau me- parte, precum i precizarea aspectului cul-
najere (dacice ~i da<co-romane). turii materiale a populaiei autohtone n epo-
In legtur cu importana ieit din comun ca de incheiere i imediat urmtoare ncheie-
a cercetrilor de la ura Mic, dou a51pecte rii procesului de formare a poporului i a
sint d subliniat in primul rind. Ne referim Umbii romne, pe de alt parte.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
G. POPILIAN,
ARHEOLOGICE EFECTUATE
M. NICA
N ASEZAREA DACICA SI PREFEUDALA
' '
DE LA GROPANI [1978)

Aezarea prefeudal de la Gropani se din toamna anului trecut s-au concentrat


afl la 1 km sud de sat n imediata apropiere mai mult in acest punct. Astfel s-au spat
Ia captul de sud-est al ctunului Dosul care dou seciuni (S 6 i 7) paralele i foarte
aparine de satul Gropani, comuna Vu}peni apropiate intre ele cu dimensiunile de 3 X
(judeul Olt). Mergnd pe oseaua Bal 45 m. In cadrul acestora au fost descoperite
Gropani la 200 m surl de intrarea n ctu 43 de gropi din epocadacic dintre care peste
nul Dosul se observ o mic teras uor in- 30 erau pentru provizii, un cuptor din ace-
clinat, a prului Geamrtlui cuprins de eai vreme i o cantitate redus de cidburi
dou dealuri ca intr-un clete. Aici, la Gura din epoca bronzului i a Hallstattului finaL
Vii, pe care locuitorii satului au numit-o Ceramica epocii bronzului aparine culturii
"Gura Gurgotei" se afl suprapuse aezrile Verbicioara fazele finale IV-V. Majoritatea
aparinnd sec. II-III e.n., V-VII i XII- fragmentelor provin de la vase de mari di-
XIII e.n. Privit din Valea Geamrtluiulw mensiuni cu gura larg deschis, pereii groi
aezarea se observ foarte greu fiind bine ornamentai cu hriuri alveolate i apuctori
mascat de cele dou dealuri amintite mai plastice de asemenea alveolate adnc dispuse
sus. Valea pe care se afl cele trei aezri in apropierea buzei. Pasta vaselor de pro-
a fost spat in terasa Geamrtluiului de vizie este grosolan modelat din cioburi fi-
ctre un torent de ap pe care locuitorii 1-au xate cu pietricele. Un fragment din partea in-
numit Gurgota. Torentul adincindu-se a in- ferioar a unei ceti oare fundul inelat specific
tersectat pinza freatic dind natere la iz- vaselor din faza final a culturii Verlbicioara.
voare care se prelungesc in valea Geamrt Ornamentul executat-cu mturica este foarte
luiului sub forma unui fir subire. de ap. rar, la fel de rare snt i motivele incizate.
Prin urmare, caracterul dosit al aezrii, bo- Pe un fragment de mici dimensiuni s-a putut
gia de izvoare, lunea larg a Geamrt
observa motive de romburi executate prin
luiului cu puni ~i pduri seculare au atras
nepturi i incrustate cu past alb, acesta
comunitile umane inc din epoca bronzu-
este un motiv caract-eristic de asemenea faze-
lui. Pe terasa opus riului Gemrtlui la ca-
ptul de est a ctunului Ovrei noi am iden-
lor finale ale culturii Verbicioara.
tificat o aezare din epoca dacic care su- Ceramica Hallstaottian este ceva mai nu-
prapune dou orizonturi subiri ale epocii meroas. Fragmentele de buz descoperite ne
bronzului i Hallstattului ttrziu. Spturlle indici formele specifice culturii Hallstattiene,

20"

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
156 G. POPn.IAN, M. NICA

castroane ~u ~ arcuit n in~ior., Cas,.. . multe. Praeminenele cilindrice snt mai rare.
troane trdtieonice, :borcane cu pereii puin Se intilnesc proeminene mai ascuite sau cu
bombai ornamentai cu 'Briuri alveolare, vasei - seciunea dreptW:tghiul'r foarte adesea al ve-
mari de provizii cu gitul trompetiform orna- dlate sau crestate.
me11tate cu caneluri i apuctori plastice.. Ceramica lucrdt kL roat, are pasta fi-
Ce81oa cu dou tori 'supran!late i ca~}ate n lbine frmntat de culoare cenuie i con-
sint piese de asemenea ;prezente. ~antiU\tea ine palete de mk. Forma cea mai rspin
totui redus a ceramicii descoperite, clt i dit sint oalele cu buza ntoars oblic n aia-
lipsa celorlalte elemente de ornamentic ne r, cu corpul bombat i fundul inelar. Ur-
impiedic ns s facem o incadrare mai pre- meaz fructiera cu diametru! de 30-40 cm
cis a descoperirilor epocilor lbronzului i cu piciorul scurt i gol n interior. S-au gsit
Hallstaitului de la Gropani. i citeva fragmente care aparin unor cas-
,Jn sectorul Ovrei stratul cel mai bogat este troane. Ornamentele ntlnite pn acum
cel dacic. Pn n prezent complexele arheo- snt inciziile n val i acelea obinute in teh-
logice cele mai numeroase snt gropile. S-au nica lustruirii. Pe un fragment s-a pstrat
dezvelit 43 de gropi in majoritatea lor de pro- un ornament realizat prin linii obinute prin
vizii care aveau form de clopot. Pereii . i
fundul acestora erau lutuii cu grij. Diame- lustruire dispuse n reea.
trul lor varia ntre 1,50-2 m iar adncimea Obiectele de fier sint puine la numr.
ntre 0,80-1,50 m. Atit n gropi cit i n stra~ Amintim cteva cuitae de form obinuit
tul dacic s-au gsit numeroase fragmente ce- in aceast vreme, fragmente de dalt, verigi
rami~e. Materialul ceramic poate fi mp:z'Lt .a. Demne de menionat snt i dou lupe
n dou mari categorii: ceramica lucrat cu de fier ceea ce indic existena unor mete-
mina i ceramica lucrat la roat. ugari fierari. ,
Ceramica lucrat cu mna, poroas de uz In groapa nr. 11 s-a gsit o moned dacic
comun reprezint aproximativ 800fo din n- care poate fi ncadrat in tipul Adincata-
treg .materialul ceramic. Pasta acestei catego- Mnstirea {dup tipologia lui C. Preda) care
rii conine adesea pietricele, ci:oburi pisate i da<teaz la sfritul seco'lului al II-lea i.e.n.
mai rar paiete de mic. Majoriatea fragme:n- i aezarea dacic de la Ovrei se poate data
telor provin de la vase mari i mijlocii arse dE!'Ci n aceast vreme.
in cea mai mare parte la .crmiziu. Unele tn aezarea prefeudal din pundul "Gura
fragmente poart urme de fum din timpul Gurgotei" s-a spat seciunea nr. 27 unde a
folqsirii lor fie la fiert, fie la iluminat {ce- fost descoperit 0 locuin bordei din secolul
tile). Cele mai frecvente .forme sint vasul VI e.n. Lo~uina nr. 17 este in form de pa-
borcan, fr'uctiera i ceaca dadc; tru1ater cu latura de sud de 3,60 m. iar la-
Ornamentul cel mai des ntlnit este briul tura de vest de 3,40 m. Groapa bordeiului ori-
in ornament alveolat. Briele n relief alveo- entat nord-sud era spat la adncime de
late sint dispuse in mod obi~nuit orirontal 1,60 m fa de nivelul actual i de 0.,70 m
mai ales pe diametru! maxirn i pe gtul fa de nivelul de clcare prefeudal. Podea-
su umrulJ. vasului. Citeodat Sin<t dispuse ua neted era deranjat de trei gropie. Aco-
in ghirland sau ori:rontale: Se 1ntilnete ade- periut bordeiului ,se sprijin pe 4 rpari a c
sea irul de alveole aplicat pe diametru! ma- ror gropi se aflau in cele 4 coluri ale lo-
xim al oalelor..:.oorcan. Inciziile constituie .cuinei. CUJptorul spat intr-un pat de pmnt
o alt tehnic de ornamentare. Eiementu1 or- cruat (1,55 X 1,10) avea dimensiunile de
namental realizat n aceast tehnic intilnit 0,60/0,95 m. Bolta cuptorului construit din
mai frecvent eme valul dintr-o linie sau mai pietre i vltuci se inla cu O,J5 m fa de

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR ARHEOLOGIC:&: EFECTUATE LA GROPANI [1978] 157

Va'tr.Vatra n form de potcoav prezenta din fier bine pstrat. Este unica pies desco-
puternice crpturi din -cauza arderii nde- perit pn acum pe teritoriul Olteniei. Pn
lungate. Pereii bordeiului nr. 17 aveau gro- n prezent n aezarea de la Gropani au fost
simea de 0,20 m aa cum ne-o indic spa- descoperite 17 bordeie dintre care 11 apar-
iul dintre cuptor ~i peretele gropii bordeiu- in secolului VI, 5 secolului XII-XIII i 1
Lui. Printre resturile cuptorului prbuit pe secolului II-III. Anu~ acesta se va desf~ura
vatr s-au descoperit numeroase fragmente ultima campanie de spturi in punctul Gura
ceramice tipice culturii romanice Ipote'ti Cin- Gurgotei urmnd ca la inceputul anului vii-
deti de la nceputul secolului VI. Intr-o tor s prezentm un studiu monografie al
groap de par a fost gsit un brroar de plug tuturor descoperirilor.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI ARHEOLOGICE PRIVIND
CULTURA DACILOR DIN NORDUL
MIRCEA IGNAT
MOLDOVEI N SECOLUL 11-111 E. N.
Raport preliminar

Planul de spturi arheologice a Muzeului trate n nordul Moldovei n cursul secolu-


judeean Suceava a cuprins i cercetri ,pri- lui a1 III-lea e.n. Publi-carea integral a ma-
vind civilizaia dacic din primele secole terialelor care este n curs de :redactare, va
al erei noastre. Astfel, n campania anului oferi suportul real al unor discuii asupra
1978, s-au continuat spturile n necropola acestor vestigii. Nu mai insistm asupra sp
de la ZyQ.rl_i.~~i a nceput investigarea altor turilor din campania anului 1978 intrucit
dou mon~umente, este vorba de aezarea de acestea au avut numai caracterul unor son.;.
la Vornicenii Mari (corn. Moara) i de verifi- daje de verificare pentru surprinderea unor
carea unei descoperiri mai vechi, cea de la eventuale depuneri arheologice din preajma
~:J?olhetii Mari. Trebuie s menionm c dei necropolei i mai ales a aezrii contempo-
rezulta,te1e spturilor arheologice nu sint rane.
lipsite de semni-ficaie, acestea nu au relevat
ns materiale, situaii stratigrafke sau de
Cel de-al doilea obiectiv al spturilor
alt natur, care s aib darul ineditului.
noastre l constituie aezarea de la Vornice-
Acumularea informaiilor obinute va per-
nii Mar, din locul numit "La ipoel". Dato-
mite totU!i o mai bun cunoatere a culturii
rit unor cercetri de suprafa mai vechi
i civilizaiei dacice din nordul Moldovei.
aici s-a depistat o bogat depunere arheolo-
III gic, din care, datorit lucrrilor agricole,
au aprut la suprafa buci mari de chir-
Prin spturile din necropola de la Zvo- pic i numeroase fragmente ceramke. Intre
rtea, a crei cercetare a inceput nc din materialele descoperite cu prilejul acestor
anul 1969, dezvelindu-se un numr de 94 de cercetri s-a gsit un fragment de oglind
morminte, s-a delimitat suprafaa necropo- sarmatic, fr tamga i un denar de argint
lei, cercetarea acesteia fiind practic nche- aparinnd unei emisiuni din anii 193-197,
iat, ceea ce ne ofer posibilitatea studierii cu efigia Iuliei Domna.
unui monument cu anumite particulariti Spturile s-au desfurat prin trasarea
ale ritualului funerar i ale inventarului, par- unei seciuni cu o lungime de 150 m, perpen-
ticulariti care au fost explicate prin faptul dicular pe panta dealului i pe prul Tu-
c aici sint prezente alturi de vestigiile tava. In cadrul acestei seciuni au aprut de-
populaiei dacice i elemente alogene in!fil- punerile acestei aezri, mai bogate fiind cele

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
160 MIRCEA LONAT

situate intre carourile 45-120. In aceast Cele patru morminte descoperite in anul
poriun~ a anului s-au surprins mai multe 1978 se nscriu n dou tipuri ale ritualului
complexe cudocuire: dou locuine de supra- funerar: morminte n urn (M2 i M5) i
fa, dou' gropi, un bordei i o va:tr. Pentru morminte cu oasele illcinerate depuse direct
cercetarea acestora s-au deschis, in paralel cu in groap (M3 i M4), fr inventar. S-a
anul, apte casete cu dimehsiuni variabile. mai observat c pe vechiul nivel de clcare,
Materialul arheologic recoltat prin cerce- de unde s-au spat gropile mormintelor, se
tarea seciunii i a complexelor de locuire gsesc nup1eroase fragmente ceramice arse
dezvelite prin casete se compune din nume- secundar, a cror prezen se poate datora
roase fragmente eeramice de la diferite vase unui anumit ritual - spargerea vaselor cu
de factur dadc lucrate cu mina sau la ofrande ce au nsorit pe defunct la rug.
roat, fragmente de amfore romane, un su- Mormintele au fost surprinse intre adn-
port lde rfrigare din lut, dteva :firagmente din cimile de -0,35 i -0,50 m i cuprindeau
obiecte metalice ce urmeaz a fi identifkate ca inventar alturi de ceramic, fragmente-
dUip curirea acestora. Toate piesele dove- [e unui pieptene de os cu m[nerul format
desc c aezarea se poate data in sec. din trei plci i ni turi din fier (M3) i o
II-III e.n. cataram din bronz, de form oval (M5).
'De un interes deosebit este situaia din In ceea ce privete ceramica remarcm si-
bordeiul con1urat intre carourile 106---'1100 tuaia constatat n M 2, unde alturi de va-
unde pmntul de umplutur cuprindea o sul ce avea rolul de urn funerarl s-au mai
cantitate apreciabil de zgur, ceea ce dove- gsit nc fragmentele a trei vase diferite,
de'te c n apropiere a eXistat un eventual toate depuse cu gura in jos. Nu putem in-
atelier in care se produceau diferite piese sista asupra ceramicii ntruct vasele sint
din fier. Totodat aici ca i situaia stratigra- abia in curs de restaurare, remarcm totui.
fic observat in profilul gropii nr. 2, au in c un vas (uma din M5) are o past zgrun-
dicat posibilitatea existenei a dou etape de uroas, apropiat de pasta ciment caracte-
locuire, dac nu chiar a dou niveluri dis- ristic sec. al IV-lea, ceea ce ne determin
tincte de locuire, ceea ce ar prezenta un in- s presupunem c necropola se ncadreaz
teres tiinific deosebit, fapt care, alturi de in primele decenii ale secolului al IV-lea
bogia depunerii arheologice, impune con- e.n.
tinuarea cercetrilor in aceast ru;ezare. Evident, se impun cercetri mai ample pe
care ne propunem s le efectum n acest
an pentru a surprinde ct mai multe ele-
tntre descoperirile aparinnd secolului al
III-lea sau inceputului secolului al IV-lea e.n. mente care definesc acest interesant i con-
din nordtiiJ. Moldovei mult discutate in lite- troversat monument.
ratura arheologic dedicat acestei perioade,
sint cele de la Dolhetii Mari, ceea ce a im-
pus reluarea cercetrilor tn locul numit "La Cercetarea vestigiilor dacice de epoc ro-
Todreasca", Hnde in anul 1957, Dinu Marin man din nord-vestul Moldovei este nc
a descoperit un mormntt de incineraie. ntr-o faz iniial. Sparea unor aezri i
Spturile recente au relevat c n acest
a citorva necropole ca i cartarea tuturor
punct exist o necropol plan de incineraie, descoperirilor din aceast perioad va per-
d~operindu-se nc patru morminte. Din mite o cunoatere mai bun a lumii dacilor
pcate, condiiile obiective in care s-au des- din afara provinciilor romane, legturile
f~urat locrrile nu au permis dezvelirea unei acestora cu lumea roman i cu celelalte
supmfee mai mari. populaii din vecintate.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
SEVER OUMITRACU ~ARHEOLOGICE DE LA MICA
[JUDEUL BIHOR]

La rsrit de satul Mica, corn. Chilaz, 2. In partea de nord-vest a satului Mica,


j. Bihor, la locul "Fntina Sasului" au fost n tarlaua dintre oseaua Oradea-Marghita
efectuate cercetri arheologice intr-o sta- i drumul ce duce din osea in satul Mica
tiune in care au fost descoperite ntmpltor se afl, de asemenea, o intins aezare, din
materiale ceramice datnd din sec. III-IV
raza creia, de la suprafaa solului, au fost
e.n. 1 Cu ocazia spturilor arheologice de la
adunate mici fragmente ceramice neolitice,
"Fntna Sasului" s-au fcut cercetri de te-
Ha i eventual LT.
ren i in alte locuri topografice din hotarul
satului Mica. 3. Spre rsrit de "Fntina Sasului", in
1. Astfel pe "Dealul Borchi" la vest de tarlaua ntins ce desparte acest loc de
valea ce desparte acest deal de "Fntina Sa- Ctunul Svabilor (ine administrativ de co-

'<lului" a fost descoperit o ntins aezare muna Tuteu, j. Bihor) se afl, n dou
neolitic aparinnd culturii Cri 2 identifi- locuri topografice diferite, primul spre
cat pe teren prin multe "pete" arheologice nord, o aezare Ha (unde s-a gsit un depo-
de pmnt negru cu cioburi, chirpic i ce- zit de bronzurP i o figurin de lut ars) i
nu, ce se conturau clar la suprafaa tere- al doilea punct spre sud, cu o aezare neo-
nului n raport cu restul solului, glbui, ar- litic (dup cioburile culese la suprafaa
gilos. S-au adunat de la suprafaa solului terenului se pare c aparine, de asemenea,
fragmente ceramice, toporae neperforate, culturii Cri).
lame i nuclee mici de obsidian i un ciob 4. La locul "Fntna Sasului" a fost cer-
datnd, pare-se, din sec. VIII e.n. (este foar- cetat poriunea de aezare aflat pe pla-
te corodat).
toul dealului, la 180 m de Fntina cu cum-
1 Pentru descoperirile arheologice mai vechi v. pn (este o fntn de hotar cu izvoare
Sever D u m i t r a c u, Repertoriul monumen- abundente, permanente de ap potabil),
te lor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de spre nord, unde arturile de tractor au scos
arhitectur i art din judeul Bihor, Oradea, 1974,
la iveal numeroase urme de cultur mate-
p. 45 s.v. idem, Fibule romane de tipul cu ,.capete
de ceap" descoperite n Criana, in Crisia, VI, rial: neolitice, Ha (A-B), de epoc roman
Oradea, 1976, p. 38-39. i puin fragmente prefeudale.
2 Materialele neolitice Cri descoperite cu acest

prilej au fost date spre studiu colegei D. lgnat de 3 N. C h i d ioa n, Depozitul de bronzuri de
la Muzeul rii Criurilor din Oradea. la Mica, in SCIV A, 28, 1, 1977, p. 55-70.

21 - Materiale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
162 SEVER DUMITRACU

Au fost. trasate trei seciuni4 (S-I la conexindu-se, n mare cu ceramica de epoc


180 m de Fintina de care a fost ancorat, pe. roman i parial post-roman descoperit
direcia nord-sud; S-II la 13 m nord de n cele trei seciuni.
S-I orientat est-vest i S-Ili la .13 m sud La aceeai distan de Fintina cu cum-
de S-I orientat de asemenea est-vest), ob pn (180 m nord), i la 50 m vest de sec-
inndu-se urmtoarea situaie stratigrafic: iunile de pe platou, n panta dealului s-a
sub stratul de cultur, la 0,25-0,35 m apa- conturat pe teren o pat neagr cu resturi
re un strat subire de epoc roman la adnci- culturale abundente. Prin spturile execu-
mea de 0,35-0,40 m, sub care, pe alocuri, la tate6 (s-a spat o suprafa cu laturile de
adncimea de 0,45-0,50 m apar cioburi 20 X 20 m), s-a cercetat n ntregime pata
neolitice i chiar urme de concentrri (plat- neagr cu resturi culturale, distins net de
forme?) de lut ars. La 0,50 m sub humusul restul solului argilos glbui, adunndu-se
cu resturi organice (un sol argilos-nisipos) din pmntul arat, pn la adincimea de
se ptrunde n argila glbuie nederanjat. 0,30/0,35 m o cantitate apreciabil de eera-
Ceramica descoperit se compune din trei mica cenuie, fin, dintre care cteva do-
categorii de olrie distincte: huri aveau pe ele motive stampate (Fig.
A. Ceramic lucrat cu mina din past 2/1-5). La adncimea de 0,40 m a fost gsit
grosier de culoare crmizie folosind ca i un ciob de culoare crmizie lucrat din
degresant nisip mrunt sau cu !bobul mare. past fin, care a fost ornamentat cu mo-
B. Ceramic modelat la roat din past tiv stampate peste care . s-a dat cu vopsea
cenuie bine aleas, cu aspect spunos sau (firnis?) de culoare roie-crmizie (Fig.
uneori aspr la pipit, ornamentat cu 2/6). Aceasta este fr ndoial o ceramic
benzi de linii simple sau n val (v. Fig. de lux.
1/1-3) Sub stratul vegetal la 0,40-0,45 apare o
C. Ceramic modelat la roat din past lentil de pmnt negricios ce se deosebete
de culoa~e negricioas, neagr, folosind ca de stratul vegetal i de argil glbuie ne-
degresant nisip i avnd un aspect zgrunu umblat. In partea central-sudic a acestei
ros (fig. 1/4) pete de pmnt negricios (groas de 0,10 m)
A mai fost descoperit o fibul de fier a fost dezvelit un "cuptor" sau mai degrab
(din care s-a pstrat numai arcul) pare-se o vatr de form patrulater (1, 10 X 0,90 m)
de tipul MUF, datnd cu probabilitate din nconjurat din trei pri de o gardin nal-
sec. II-III, eventual nceputul sec. IV e.n. 5 , t de 0,10-0,12 m lsnd o "porti" spre
sud. In colul de nord-vest s-au pstrat cr
4 La spturile din 1977 efectuate cu apte elevi
buni, iar n mijlocul vetrei se afla depus
de la coala General din Mica, alturi de sub-
semnatul au mai pal'ticipat colegii Al. Sianu i pe vatr o oal mare (retezat de plug ceva
B. tefnescu. Hadnagy A. a efectuat ridicarea to- mai jos de mijloc) avnd la fund simetric
pografic a terenului. Tuturor le aducem i pe di~puse, patru alveole (adncituri). Lng
aceast cale, pentru ajutorul ce ni 1-au acordat, vatr nu s-a gsit cenu, care s indice o
cuvenitele mulumiri.
folosire ndelungat, ci numai crbuni, indi-
~ De la suprafaa terenului, din pmntul artor
au mai fost adunate urmtoarele piese: 1. Mrgea cnd o ardere intens cu o mare cantitate de
din past neagr ornamentat cu motive din past lemne dar, pare-se, fiind folosit o singur
roie. Este o mrgea cilindriform cu capetele n
dat. Vatra era spat n solul virgin, argil
form de con (se aseamn cu un mic "tvlug").
lJna asemantoare a mai fost gsit la Pori, com.
de culoare glbuie-roietic.
Marca, j. ~laj; 2. Vrf de sgeat cu dublu cr-
6 La spturile efectuate n 1978 a participat
lig, din fier, cu tub uor conic pentru tij; 3. Ro-
zet de pinten, din fier, foarte mare (s-ar putea colegul Gh. Gorun. Ele au fost efectuate cu apte
s fie feudal??) elevi de la coala General din Chilaz.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 1. Mica, j. Bihor. 1-3 Ceramic cenuie ornamentat cu benzi de iinii
simple i in val; 4: ceramic negri<:joas-zgrunutoas ornamentat cu benzi
de linii. Muzeul rii Criurilor, Inv. nr. 10506 i 10509.

V / '
.

Fig. 2. Mica, j. Bihor. 1-5: Ceramic cenuie fin ornamentat


cu motive stampate; 6: ceramic crmizie fin vopsit cu rou
peste motivele stampate. Muzeul rii Criurilor, Inv. nr. 10506,
10507, 10509.

21*

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
III
-0.36
-0.30

==-
-1\.-- rr--
~-- v---
- ~.::: :_=._
-------
_()_-=---_-_
-------
~-=-=
---------
-

- - - - - - -0.~1 - -

:-_-_-__: 1

lllllllllll2
. \_-:-_-_-_-_--o-o-o--
- ---- - - - 111

===-
-=------- -----,
1111113
A 1t -1)~_-_- 11'
X 5

XX
XXX
Fig. 3. Mica, j.
6
7

Bihor.
-TriTi111!TIIi;
Schia rmielor "tumululuiu de pmrJJt de la locul
tt 1 1111 m
"Fntina Sasului",
1: pmint negru lutos cu cioburi; 2,: lut argHos cenuiu cu cioburi Ha; 3: lut crmiziu cenuos vir-
gin; A: vatr de lut l's; X: cioburi cenuii neornamentate; XX: cioburi cenuii stam~ate; XXX:
ciob crmiziu stampat.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
- o 1m- - - --

-------------
--------

---.

Pl,ATRA Il

1 1 1

1 1
1 1 ! 1

1 1

1 1-07~
' 1
1

1
1 ' 1 1 : 1 1 1
VAS DE LUT
1
GARDINDE -
1 1
1 lUTARS - -
l 1 1 1
1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 l

ct=-_____J) - - -
1----
1 1 1 1

...... ------- ----~--- --


MlSCA "FTntna sasului"
Fig. 4. Mica, j. Bihor. Schia vetrei patrulatere ie lut ars de sub ,,mantaua tumulului".

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
166 SEVER DUMITRACU

Forma oval (Fig. 3) a petei de pmnt descoperit mc1 un fragment in zona platou-
negru cu cioburi (8 X 6 m), bine conturat lui unde apare ceramica lucrat cu mna, cea
de restul pmntului argilos din jur i su- cenuie ornamentat cu benzi simple i in
prapunind clar o groap cu material Ha, val i ceramica negricioas zgrunuroas.
pare a indica in acest loc o locuin rotun- Se pune de asemenea pr01blema dac nu
d? sau mai degrab un tumul in care vatra exist in afar de deosebirea actual cultu-
de form. patrulater (Fig. 4) pare a fi jucat ral observat i o deosebire cronologic in-
un rol de cult. Analogii se gsesc in epoca tre cele dou tipuri de descoperiri amintite.
roman in tumuli unde asemenea vetre au Dac avem de-a face cu o deosebire numai
fost puse n legtur cu ospul funebru 7 cultural, in sensul c pe platou avem de-a
Spre o asemenea concluzie ar pleda i frag- face cu resturi cotidiene de cultur mate-
mentele de ceramic fin (cenuii i cel c rial i in "turnului" de pe pant, cu cera-
rmiziu, stampate) descoperite in raza "tu- mic de excepie, legat de cult, sau dac
mulului" i din -care, pn n prezent nu s-a avem de-a face cu o deosebire cronologic
n sensul datrii nivelului? de pe teras in
7 D. Pr o t a s e, Rfturile funerare la daci i da- sec. II-IIIflV e.n. i a nivelului "funerar"
co-gei, Buc., 1971, p. 89 "In legtur cu ospul n sec. III-IV e.n. (ceramica stampat), r
funebru se pare c stau i acele vetre mal mici,
fr oase arse, ce adesea se afl sub mantaua ma-
mne s stabileasc spturile i cercetrile
vilelor". viitoare cu mai mult certitudine.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
A. V. RADULESCU,
ANTIERUL ARHEOLOGIC
N. CHELUA-GEORGESCU,
ALBESTI 1978
M. MUNTEAN-BARBULESCU '

Cercetrile din ultimele dou campanii de cetarea caroului 50 din sectorul B, ne-a
spturi de la Albeti (jud. Constanta) s-au permis s analizm natura soulului pe care
orientat mai mult spre sudul incintei, con- s-a ridicat aceast incint. La o adncime
servat mai bine pe laturile de nord i de care variaz intre 1, 75 i 2,10 m, intilnim
est. stinca natural, roca platoului fiind calcarul
Inc din 1976 s-au surprins pe platoul oolitic caracteristic ntregei zone Hagieni-
aezrii dou categorii de ziduri: Albeti.
i n cazul acestei aezri nu se dezminte
a) Pe latura de nord a platoului s-a dega-
jat un zid de incint lung de 45 m cu li tehnica greceasc de construirea a unei in-
mea de 2,10 m, avind la vest i la est dou cinte, care folosea avantajele terenului. ln
laturi de aceleai dimensiuni. Curindu-se cazul nostru botul de deal pe care este ae
zat incinta oferea posibilitatea construirii
ultima asiz a paramentului de piatr pro-
buit din emplecton s-au putut face obser-
unor laturi lungi care fceau unghiuri drep-
vaii legate de tehnica sa constructiv. Ast-
te la coluri.
fel, pe partea exterioar, aceast incint Cercetarea efectuat asupra acestei incin-
este format din blocuri mari de calcar t te in timpul campaniei de spturi din 1978
iate paralelipipedic i aezate paralel cu di- a avut ca rezultat i descoperirea unei mo-
recia zidului. Imbinarea blocurilor de di-
nede in emplecton. Este vorba de o pies de
mensiuni mari, care variaz ntre 0,42 m/ argint btut de CaUatis in a doua jum
1,20 m i 0,25 m/1,15 m, se fcea printr-o tate a secolului a IV-lea i.e.n., de 6,15 gr,
intr-o perfect stare de conservare; aspectul
juxtapunere perfect a feelor bine ecuari-
ei demonstreaz c nu a fost mult vreme
sate. Paramentul interior al incintei se ca-
sau aproape de loc in circulaie. In conclu-
racterizeaz prin aceeai manier construc-
zie, incinta de care am vorbit nchide un
tiv, singura deosebire constind din dimen-
perimetru de 50 X 45 m, intr-o zon deosebit
siunile mai reduse ale blocurilor care-I al- de important nu numai pentru aprarea
ctuiau.
platoului dar i pentru o bun observaie
Cele dou fee exterioare sint unite ntre asupra ntregii vi.
ele cu un emplecton in compoziia creia a b) Pa latura de nord, prin cercetarea
fost introdus piatr inform amestecat cu straturilor mai profunde, care trec de ni-
argil. velul locuirii de la mijlocul sec. IV .e.n, s-a
Demantelarea colului pe care-I face la- surprins baza unui alt zid de incint gros
tura de est cu cea de nord, surprins in cer- de 1,80 m, la numa,i 30 cm distan de cel

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
' SECTOR A
DDDD~_IJC)D&:JgDDD
DDDDI~~~~EJ~DD
DDDD~~DDOCJODDD
DDDDiJDDDrEDDDD
DDDD[]DDDDDDDD
DDDD~DDDDDDDD
DDD@JUDDDDDDDD
DDCiJ~DDDDDrnUD
DD~[]DDDDD~~EJ
DDCI:JmDDDDO~lJD
DO ~:;~ BJDDDDDDIJD
~ DDC!~CODDUDDDIJDco
~ DD[JD~DDDDDDilJD~
DDC~DD DODO D DI:J D ~
DD LfiJ
'* 111 Cli.;I~ODr:=JD
~-~~.~ii .~t' n l~
138 ~~~ r~.
~ ~~oo
D D ~~~~~~n~ ~~'&~~''D ~ ~~~~~
DDDDDDDDDDDDD
L....J
L-J '---=

ALB ETI
Q SCA~A ~~;

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC ALBETI 1978 169

descris mai sus i perfect paralel cu aces- dinal'e 'Paralele celor dou iniCin te. De re-
ta. De menionat c cel de al doilea zid este marcat de asemenea c n afara incintei ce-
realizat n partea inferioar din blocuri de lei mari s-au cercetat i alte locuine, pre-
calcar mai sumar fuite. In colul de nord- vzute cu vetre i cuptoare de pine, nca-
vest al platoului cea de a doua incint con- drate cronologic n limitele de la mijlocul
serv trei asize, ultimele dou fiind realizate sec. IV .e.n. i sfritul sec. II .e.n.
din blocuri de calcar frumos rostuite. Dac Materialul arheologic descoperit n acest
pe latura de nord aceast incint are lungi- an vine s completeze imaginea pe care
mea de 41 m, cea de est, complet cercetat, ne-am format-o n urma cercetrii din cam-
are 80 m. paniile anterioare i anume ca n secolele
Situaia stratigrafic ne arat c aceast III-II .e.n. aezarea ajunsese la un nalt
incint este suprapus de precedenta, da- grad de dezvoltare economic. In locuinele
tat de moneda callatian din sec. IV .e.n. cercetate, aparinnd acestui nivel de locuit,
In cazul acesta avem o incint mai veche s-au descoperit un numr impresionant de
care nchidea o suprafa mult mai mare amfore, unelte din fier, greuti n form de
din platoul mrginit de vi adnci la vest, trunchi de piramid din ceramic bine ars,
nord i est. folosite la rzboaiele de esut. Pe lng aces-
In acest stadiu al cercetrilor s-au sur- tea campania de spturi din 1978 are ca
prins numai dou nivele de locuire pe in- rezultat i apariia unor elemente de excep-
tregul platou. Locuinele din interiorul ce- ie: un medalion de argint de form ro-
lor dou incinte ne ofer dovezi materiale tund, cu diametrul de 33 mm, pe care
sigure care dateaz cele dou faze la un in- apare o scen mitologic; un altar ceramic
terval de timp foarte apropiat. de form paralelipipedic care are pe cele
i ntr-un caz i n cellalt ncperile snt patru fee grupuri de zeiti reprezentate
realizate n esut ordonat, cu axele longitu- n altorelief: Poseidon cu Amfitrita, Nike

Fig. 2. Albeti 1978. SD. locuine pe latura de E a incintei.

22 - Materiale 1 cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
170 A. V. RADULESCU, N. CHELUA-GEORGESCU, M. MUNTEAN-BARBULESCU

incoronind un trofeu, Apollo cu Artemisa Se adaug la acestea 1 exemplar care


i pe cea de a patra scen cu Dionysos n- dup astynom i productor poate s apar-
soit de un Silen i o Menad; mai amintim in grupelor II-V, 2 piese din grupele
un pond de plumb, mai multe virfuri de IV-VI i 4 din grupele V sau VI.
lance din fier precum i cuite i cosorae Repartiia pe grupe a amforelor tampi
din acelai metal. late sinopeene descoperite la Albeti con-
Cel de-al doilea nivel de locuire este bine firm n parte concluziile desprinse din lo-
datat, n campania din 1978 s-a gsit o mo- tul cercetat la Callatis i anume numrul
ned callatian din bronz din perioada redus de tampile din primele trei grupe,
autonom, avind pe avers capul Demetrei n cazul de fa un singur exemplar, pre-
cu o contramarc n form de rozet, iar pe cum i sporirea importurilor incepind cu
revers, aproape ters, dar se poate deduce grupa a IV-a.
coroana de spice. Vom arta in cele ce urmeaz numele noi
Primul nivel de locuire a dat la iveal, in de astynomi i productori, precum i sim-
urma cercetrii locuinelor, mai multe vase bolurile diferite fa de cele cunoscute pn
btinae precum i vase de uz casnic de
acum la Callatis i in imprejurimi.
provenien greceasc cum ar fi cratere din
din grupa I-a productorul 'Apze:7nok-
past roiatic, amforete miniaturale cu tor-
tie circulare lipite de vas i mai multe
din grupa a II-a astynomul 'Io~ockzo~ o
exemplare de cantharos cu coaste verticale
MoA.7totypou, care apare pe dou exemplare
din tipul West-Slope cu ghirlande sub buz.
gsite in carourile 1 i 59 din sectorul B.
Pn in 1977 au fost descoperite la Al-
- din grupa V -a astynomul 7tOCfL~tA.oc; o
beti 110 fragmente de amfore tampilate,
care se impart pe centre de producie dup Ekot-rottou, productorul 'HqJotta-rtoc; cunoscut
cum urmeaz: pentru prima dat cu astynomul 'lke:atoc; o
BotX,XLOU.
Sinope 45exemplare =40,9o;0 Tot astfel pe dou tampile (sector B, ca-
Heraclea Pontic 17 =15,50/o rolilile 78 i 121) apare astynomul 'Avtmoct-
Rhodos 19 " =17,20/o poc; o N(k<Uvoc; cu ali productori dect cei
Thasos 7
"
"
= 6,30/o atestai la Callatis: A7tot-rouptoc; i HpotkJ..dooc;.
Cnidos 6 - 5,50/o Inainte de a trece la cea de a asea grup
Cos "
5
" - 4,50/o amintim c pe 4 exemplare apare numele
Paros 1 - 0,90/o astynomului "tqJtc;o Eanot(ov (grupa V sau
Centre "
VI), dovad a importurilor crescinde nre-
nedeterminate 5 - 4,50/o gistrate in aceast perioad.
"
Fenomenul este cu atit mai evident in in-
Cele 45 de tampile sinopeene se nca-
tervalul grupei a VI-a (120-70 i.e.n.) sau
dreaz in grupele stabilite qe Grakov, clasi- dup clasificarea lui Braschinski (150-100
ficare care pare a rmne in general vala-
i.e.n.) 55,50/o din totalul tampilelor sino-
bil, dei nu lipsesc alte ipoteze in privina
peene descoperite la Albeti fac parte din
cronologiei. Lotul descoperit la Albeti se
aceast grup.
repartizeaz dup cum urmeaz:
Intilnim astfel loturi de tampile care
Grupa I-a (Sfritul aparin aceluiai astynom i mai multor
sec. IV-270 i.e.n.) 1 exemplar productori. Astfel 9 exemplare apar cu
Grupa IV-a (180-150 i.e.n.) 5 exemplare numele astynomului 'A7toAA<UVLOYJc; o 7to0"2~0())
Grupa V-a (180-120 i.e.n.) 5 exemplare v(ou cu diveri productori, trei tampile
Grupa VI-a (120-70 .e.n.) 25 exemplare fiind gsite pe pavajul locuinei din carou-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC ALBETI 1978 171

Fig. 3. Albeti 1978 . .s.D. Colul de SE al incinteidin sec. IV. .e.n.

rHe 66-49, la -0,35 m adincime, contri- rile mai noi ale lui Braschinski i Vasi-
buind la datarea acesteia. lenko, respectiv din a doua jumtate a sec.
Amintim de asemenea 5 exemplare C;iin IV .e.n., pn la mijlocul sec. III i.e.n.
timpul astynomului 'lk~aLo~ o 'E-r;;;ovlkou, sau Astfel, din grupa a III-a (a doua jumtate
3 cu astynomul Mr)'p6owpo~ o 'A0l]vL7tou a sec. al JV.,.lea sau jnceputul sec. UI .e.n.)
atestat pentru prima da,t n sudul Dobro- avem un exemplar cii simbol i dou nume,
gei. Tot in acest sens notm cite un exem- tip cunoscut i din descoperirile de la Calla-
plar cu astynomii !pCXLVL7t1tO~, 0l]pLkA:rj~ O'A7toA- tis.
J..w(ou, productorul M;;;v(ako<;. Cele mai multe dintre tampilele din He-
Putem spune deci c amforele tampilate racleea Pontic descoperite la Albeti ..,..... 11
sinopeene descoperite la Albeti . ntregesc - fac parte din grupa a IV-a, datat n pri-
in chip substanial tabloul numelor. de pro- ma jumtate a sec. III .e.n., coninnd nu-
ductori, astynomi i implicit combinaiile mele productorului (de obicei dispus pe
de simboluri, cunoscute pn acum n sudul dou rinduri) fr simbol, dintre numele
Dobrogei, dovedind prin numrul mare de noi notm pe 'HplikAELTO~, ntlnit pe dou
exemplare din grupa a VI-a c nu poate fi exemplare.
vorba de o scdere a importurilor din acest De precizat c din grupa a V-a, de pe la
centru, ci dimpotriv o sporire a lor, amfo- mijlocul sec. al III-lea, s-au descoperit trei
rele sinopeene inlocuind, se pare, amforele tampile cu cteva litere sau nume prescur-
din alte centre, care nceteaz s mai circule, tate.
cum s-a observat i la Tomis i Histria. In spaiul cercetat pn n prezent n ae
Cele 17 tampile din Heracleea Pontic se zarea de la Albeti au fost gsite numeroase
ncadreaz n grupele III-V dup clasific- fragmente de amfore de provenien rho-

22"
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
172 A. V. RADULESCU, N. CH!:LUTA-GI!:ORGESCU, M. MUNTEAN-BARBULESCU

dian, astfel nct cele 19 exemplare tampi Fragmentele de amfor thasiene descope-
late ilustreaz numai n parte prezena im- rite pn acum la Albeti sint mai puine la
porturilor din Rhodos (fapt care ne-a deter- numr, comparativ cu situaia de la Calla-
minat s nu le mprim la doi cum se pro- tis, unde acestea ocup locul al doilea in
cedeaz pentru calcularea procentelor). privina frecvenei. Din cele 7 exemplare
Din cauza compoziiei pastei i a depune- amintim o tampil descoperit n caroul 49,
rilor calcaroase, tampilele rhodiene snt la -0,70 m adncime, avind ca simbol pe
mai prost conservate, ceea ce a ingreunat Heracles trgnd cu arcul, datnd de la ju-
mprirea lor pe grupe, in citeva cazuri mtatea sec. IV i.e.n., fiind pin acum cea
pstrindu-se doar finalul unor nume i sim- mai veche tampil din aezare. Celelalte
bolul, de obicei floarea de rodie. Avem ast- amfore thasiene au fost produse n interva-
fel piese din grupa a II-a {280-220 i.e.n.) lul de dup 320 pn la 200 i.e.n. (grupa a
dup clasificarea Virginiei Grace, cu epo- V-b in clasificarea Vinogradov) constind din
nimi atestai pentru prima oar la Callatis: simbol, etnicon i nume, tipuri ctinoscute i
Ecv6a-rpct-ro~. xctp!J.ok:Aljc:;. la Callatis.
Mai numeroase snt exemplarele din gru-
Ce se poate afirma in actualul stadiu de
pa a III-a (220-180 .e.n.) perioad de ma~
cercetare al aezrii de la Albeti?
xim inflorire a exportului rhodian, fiind
atestai atit eponimi Atvea(8ct!J.oc:; , cit i
-1) Existena a dou faze distinete crora
productori noi la Callatis: KptC&lV, MivT6p. le corespund dou ziduri de incint, care in-
Un singur exemplar se dateaz la sfritul cadrau platoul aezrii, atit maniera con-
sec. II-lea sau inceputul celui urmtor - structiv ct i dovezile materiale artnd
productor ~6>poc:; perioad in care impor- ct de scurt a fost intervalul de timp in care
turile rhodiene nceteaz in centrele vest una din incinte o suprapune pe cea de a
pontice. doua.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC ALBETI 1878 173

2) Cea de-a doua incint datat cu mo- Sub form de ipotez:


neda callatian de argint din a doua jum Intr-o aezare btina care se intindea
tate a sec. IV .e.n., inchide o suprafa pe intreg platoul de la Albeti, mrginit de
mult mai mic decit incinta pe care o su- vi adinci pe trei laturi, callatienii constru-
prapune. iesc la mijlocul sec. IV i.e.n., pe spaiul cel
3) Abundenta materialului arheologic da-
mai uor de aprat, un fort cu laturile de
tat in sec. III-II .e.n. arat c in acest in-
45 m care amintete acel tip de pyrgos atit
terval aezarea a cunoscut o perioad de
maxim inflorire economic.
de des intilnit in vecintatea cetilor gre-
ceti. In acest caz fenomenul istoric cunos-
4) Un eveniment (politic) important pe-
trecut la mijlocul sec. IV i.e.n. a precipitat cut la Seuthopolis, cind intr-un astfel de
construirea unei noi incinte, care nchidea o pyrgos s-a dezvoltat un mare ora, este to-
suprafa mai mic dar mai uor de aprat tal diferit aici, unde, in interiorul unei mari
datorit amplasrii acestui spaiu pe botul aezri cu incint, se construiete fortul, in-
de deal ct i grosimii mai mari cu 30-35 tr-o perioad cind evenimente politice re-
cm a zidului. clamau ntrirea intregului platou.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
CERCETARILE ARHEOLOGICE
ZAHARIA COVACEF
DIN SECTORUL V AL CETATII CAPIDAVA
'
[Campaniile din anii 1975, 1976 i 1978]

C ercetrile de pn acum de la Capidava aceasta din urm apare deasupra, fapt ce


au lmurit o serie de aspecte ale vieii din ingreuneaz foarte mult cercetarea la Capi-
epoca feudalismului timpuriu 1 Cit privete dava, determinind i un ritm mai lent.
epoca roman, spturile practicate au con- Sectorul situat n colul de est af cetii
firmat doar ultima faz de refacere, cind, a fost cercetat n campania din anul 19553
dup marea distrugere din sec. VI e.n., cas- ln anul 1975, cnd am fost cooptat n co-
trul i reduce suprafaa la un sfert din pe- lectivul de lucru de la Capidava, condus de
rimetrul cetiF. Radu Florescu, am primit sarcina conti-
Bordeiele populaiei strromneti, con- nurii cercetrilor n sectorul V al cetii.
struite intre secolele IX-XI, n trei etape, Intreaga suprafa a sectorului s-a m-
au distrus i rvit nivelele romane; eera- prit n carouri de 5 X 5 m, notindu-se cu
mica feudal-timpurie ieind la iveal odat litere pe latura de sud-est (J, K, L, M, N) i
cu cea romana-bizantin i nu de puine ori cu cifre pe latura de nord-est (77, 76, 75,
1 Rezultatele
74).
cercetrilor sint publicate intr-o
serie de rapoarte publicate de Gr. F1orescu in Dacia Prima operaie presupunea demontarea
i, mai nou: G r. F 1 ore s cu, Spturile de la zidurilor celor 13 bordeie, aprute in sp
Capidava, n Studii, 1, 1949; G r. F lor e s cu i turile anterioare, care lmuriser proble-
colaboratorii, Capidava. Raport asupra activitii mele legate de etapele de via din feuda-
din 1956, in MCA, 5, 1959, p. 555-564; G r. F 1 o-
lismul timpuriu, crora le aparineau 4 , i
r e s c u i R. F 1 o r e s c u, S pturile arheolo-
gice de la Capidava, in MCA, 6, 1959, p. 617-627;
adincirea pn la ultimul nivel roman de lo-
Gr. F1orescu, R. F1orescu, Gl. Ceaca- cuire.
1 o p o 1, S pturile arheologice de la Capf.dava, in
3 Dup o intrerupere de 6 ani, Academia R.S.R.
Materiale, 7, 1960, p. 571-581; G r. F 1 ore s cu,
R. F 1 o r e s c u, G 1 o r i a C e a c a 1 o p o 1, Sp a hotrt redeschiderea antierului de la Capidava,
turf.Ze arheologice de la Capidava, in Materiale, 8, motiv pentru care ,a pus la dispoziia colectivului
1962, p. 693-704; R. F 1 ore s cu, :-.1". C h e 1 u utilajul necesar pentru executarea unei spturi
G e o r g e s c u, Spturile de la Capidava, n Pon- contiincioase. La incheierea campaniei s-a rapor-

tica, 7, 1974, p. 417-435. Cercetrile de pn in tat c din aceast suprafa, de aproape 500 mp-
1957 sint sintetizate in volumul: Capidava. 1. Mo- notat convenional-sectorul V - s-a scos tot
nografie arheologic, Bucureti, 1958, de Gr. Flo- ceea ce Capidava cuprindea ca document istoric
rescu, R. Florescu i P. Diaconu. In afara rapoar- pentru epoca feudal-timpurie, cf. G r. F 1 ore s cu,
telor au aprut o serie de studii privind diverse ma- Capidava 1, p. 151-159, 162.
4 In cercetarea mai veche s-a stabilit c cele 13
teriale arheologice: inscripii, ceramic, sau cu pri-
vire la unele probleme administrative, militare etc. bordeie sint din dou etape de via, cf. Capida-
2 G r. F 1 ore s cu, Capidava 1, p. 15. va 1, p. 135-245.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
176 ZAHARIA COV ACJi:P

De la nceput putem spune c cele trei tur, a crei circulaie merge pn n anul
campanii de spturi arheologice (1975, 537 e.n. (Justinian)7.
1976 i 1978), n care s-a lucrat cu for de Inlturnd resturile bordeiului nr. 14, in
lucru minim (echipe de 8-10 elevi), au l~ carourile N 77 i N 76, la o adincime de
murit o serie de probleme, dar au deschis 0,80 m. s-a descoperit podina lutuit a unui
totodat noi semne de ntrebare. In primele alt bordei, notat B 209. In latura dinspre
dou campanii s-a lucrat n carourile: J 75, nord-vest a acestuia a fost surprins vatra
J 76, J 77, L 75, L 76, L 77 i N 75, N 76 bordeiului nr. 12- spat nc din anul1965.
i N 77; iar n vara anului 1978, n carou- In stratul de moloz de deasupra acestei
riie: K 76, L 76, M 76, M 77 i N 77. podine (B 209), am gsit o moned de la
Prima descoperire notabil: n caroul N Constans (341-346). Faptul c bordeiul 209
75 am surprins podina unui bordei (notat il tia pe B 12 - considerat a aparine pri-
B 196), cu vatra n partea de vest. Nu am mului nivel - ne ndeamn s-1 conside-
putut gsi pereii acestui bordei, distrui rm mai nou dect acesta. In situaia creat
desiguri de bordeiele din jur ce aparineau astfel, putem vorbi - n sectorul V al ae
unui alt nivel de locuire. Materialele pe ca- zrii - de existena a trei nivele de locuire
re le-am gsit aici (fragmente ceramice de- pentru perioada feudalismului timpuriu.
corate cu striuri n val, resturi osteologice), In campania din anul 1955 fusese scoas
dar mai ales faptul c bordeiul a fost dis- la lumin o construcie semicircular lng
trus parial de celelalte - mai trzii - , zidul de incint - in caroul L 77, conform
numerotrii actuale - considerat a fi un
pledeaz pentru incadrarea lui n cel de al
turn de aprare din epoca trzie a cetii.
II-lea nivel de locuire din perioada feuda-
Cercetrile ntreprinse de noi au dus la des-
lismului-timpuriu (sec. IX e.n.) 5
coperirea, in acest punct, a unui hypocaust
In caroul N 76, deasupra unui zid ce se i a unui praefurnium. In praefurnium am
profileaz pe direcia sud-nord a fost desco-
gsit o moned de la Arcadius (emis intre
perit o gardin ce a apaTinut unui bordei anii 402-408 e.n.), dovad a faptului c la
(B 14) ale crui drmturi au fost surprinse inceputul secolului V e.n., construcia func-
i n caroul N 77, lng zidul de incint. In- iona (sau urma s fie pus in funciune).
lturnd drmturile am descoperit: frag- In seciunea J, situat de-a lungul zidu-
mente ceramice feudal-timpurii, amestecate lui de incint dinspre nord-est - curtina
cu altele din epoca romano-bizantin, cr F - a fost surprins o podin ce urc din-
mizi, fragmente de sticl - de la vase a spre est - din caroul J 76 - unde are o
cror form nu poate fi determinat i de adncime de 2 m, spre nord - pn n ca-
la geamuri. Tot aici s-a gsit un instru- raul J 75 - unde ajunge doar la 0,50 m
ment, n form de trapez prelung, dinat la adncime. Podina este de fapt nivelul de
captul lit, utilizat la trasarea striurilor clcare ce se prezint n pant datorit d
rmturilor care 1-au adncit nspre est. La
pe vase 6 Apariia acestui instrument n ae
ntretierea carourilor J 77 i J 76 s-a de-
zarea feudal-timpurie de la Capidava este
gajat un zid din piatr cu mortar - lat de
deosebit de nsemnat. Adugm la aceste
0,50 m - perpendicular pe zidul de incint.
descoperiri i dou monede: una de la V a-
Lng acest zid, spre est, a fost descoperit
lens (364-375), aprut lng zidul pe care
se afla gardina i alta, scoas din drm- 7
La determinarea monedelor m-au ajutat co-
legii Radu Ocheeanu (pentru monedele descope-
s G. F 1 ore s cu, Capidava 1, p. 159. rite in campaniile din anii 1975 i 1976) i Vertan
s Dimensiuni: L: 12,45 cm, 1: 2,35 cm i gro- Antoneta (pentru monedele descoperite in anul
sime: 0,50 cm. 1978), crora le mulumesc i pe aceast cale.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PR!i:LIMINAR PRIVIND CERCETARILE ARHBOLOGICE DIN SECTORUL V AL CETAII CAPIDAVA 177

o amfor cu coaste, pe un strat de crbuni alt. chiup, mai mic dect precedentul, dar i
(Din interiorul amforei s-au recuperat boabe el plin cu pietre, crmizi, olane, fragmente
de gru). In aceeai seciune- J - s-a des- de amfore i de geamuri, piroane i buci
coperit, la adincimea de 0,86 m, un dolia de de tencuial colorat. Lng gura acestui
dimensiuni mari (Diametru! maxim la gur dolia s-a gsit o moned de la Filip Junior
este de 0,60 m, iar in interior de 0,41 m). (244-249 e.n.). In exteriorul lui "b" (la
La golirea vasului s-a scos o cantitate mare nord), la adncimea de 0,15 m (raportat la
de pietre, de diferite mrimi, czute din "b", sau de 0,70 m - raportat la "a"), s-a
zid, crmizi, fragmente ceramice i de sti- gsit un fragment de umeralia (din fier),
cl (provenind de la geamuri) i foarte mul- dintr-o lorica8
te oase de roztoare mari. Potrivit acestor Spturile au scos la iveal i alte ziduri.
mrturii (amfora, zidul, vasul de provizii), Astfel, n carourile M 77 i M 76 a aprut
complexul a dinuit pn n sec. V e.n. zidul "e", perpendicular pe curtina G i pa-
Zidul aprut n caroul J 76 - pe care ralel - i identic - cu "a". Deasupra lui,
l-am notat "c" - se continu n caroul K 76 lng zidul de incint, s-a descoperit vatra
unde se ntlnete, ntr-un unghi drept, cu unui cuptor, nconjurat cu un ir de pie-
un alt zid, notat "d", distrus spre nord-vest tre, ce a aparinut desigur bordeiului nr. 13.
de construcia bordeiului nr. 4. La degaja- In jurul vetrei se aflau fragmente de vase,
rea zidului "c" s-a gsit o moned de la ntregibile, databile n sec. X e.n. La de-
Claudius II (268-269 e.n.). montarea bordeiului nr. 13, n zona de lng
In seciunea N - carourile N 76 i N 77 vatr, s-a gsit ntre pietre o moned de la
- s-a degajat zidul orientat sud-nord (no- mpratul Vasile II (976-1025) 9
tat cu "a"), construit n opus mixtum: pe o Zidurile construciei deservit de hypo-
nlime de 0,80 m snt patru rnduri de caust au fost notate: "g" (n caroul M 77)
pietre de calcar (ocupnd 0,50 m nlime), i "h" (n carourile L 76 i L 77), acesta din
urmate - n partea de jos - de cinci rn- urm continuat cu zidul "i" (n caroul K 77).
duri de crmizi. Urmrind zidul spre sud Curind bordeiul nr. 6, s-au depistat alte
constatm c pe o lungime de 2,05 m acesta ziduri - a cror destinaie va fi lmurit n
are limea de O, 75 m, dup care se ntre- campaniile viitoare. Semnalm doar gsirea,
rupe pe o lungime de 1,75 m, pentru a rea- sub podina bordeiului, a trei monede de la
pare (de la ultimul rnd de crmizi din Constans (337-341 e.n.).
partea inferioar, n jos) - cu limea de
Pe nivelul la care s-a oprit sptura n
1 m de astdat i a continua nc
campania din vara anului 1978, am gsit o
2,60 m pn la incidena cu zidul de incint.
m::~re cantitate de crbuni, de brne carbo-
Poriunea ntrerupt a fost la un moment
nizate - mai ales lng zidurile de incint,
dat nchis cu chirpici (avnd dimensiunea:
ale cror pietre snt puternic arse - de in-
50 X 35 X 15 cm), acum czui i distrui. Din
cendiu - la acest nivel.
aceast zon s-a recuperat o mare cantitate
Rezumnd situaia din teren la ora actua-
de piroane i scoabe de fier, precum i bu-
l putem emite cteva concluzii:
ci de tencuial colorat.
La distana de 6,40 m de zidul curtinei G, 8 Fragmentul, format din p!cue mici, a fost
paralel cu acesta, a aprut un alt zid, legat curat la laborator i urmeaz s fie remontate
cu pmnt, lat de 0,55 m, n unghi drept cu plcuele.
9 O moned de la mpratul Vasile II a fost
"a" - notat de noi "b". Intre cele dou
gsit n campania din anul 1955, n bordeiul nr. 6,
ziduri, la -0,80 m (comparat cu zidul "a"). al crui zid - acum - s-a nruit peste cel al
s-au gsit foarte multe fragmente de am- bordeiului nr. 13. Gri g ore F 1 ore s cu, Capi-
fore, ntregibile, olane i igle czute i un dava I, p. 147-148.

23 - Materiale l cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
178 ZAHARI,.I\. COVACEF

Zidurile .,a" i .,e" sint contemporane .i cpere este refcut zidul .,c" unde s-a
aparin unei etape mai vechi de locuire. Ele gsit moneda de la Claudius . II (268-269
inchideau o ncpere mare, avind o intrare e.n.).
cu limea de peste un metru i jumtate; Intr-o etap urmtoare, ua din zidul .,a"
descoperirea chiupului in aceast ncpere, este nchis cu un perete din chirpici; etapa
dimensiunile ei, cantitatea mare de amfore aceasta corespunde nivelului de clcare sur-
fragmentare, distana fa de poarta cetii prins la adncimea de 0,15 m, in afara zidu-
ne fac s presupunem c era utilizat drept lui .,b", pe care a fost gsit fragmentul de
magazie pentru pstrarea proviziilor, la fel umeralia.
ca i incperea de lng curtina F (format Unei alte etape - aparinnd secolului V
de zidurile .,c" i .,d"), unde s-a gsit cel e.n. - i se circumscrie funcionarea hypo-
lalt vas de provizii. Moneda de la Filip Ju- caust-ului.
nior (244-249 e.n.), gsit lng gura chiu- Sfritului secolului V i nceputului seco-
pului din prima ncpere, (dintre .,a" i "b"), lului VI e.n., i corespunde marea distru-
ne indic perioada de funcionare a maga- gere, documentat i n acest sector, in ur-
ziei. Dup cum se tie cetatea a fost dis- ma creia castrul i restrnge suprafaa de
trus de goi n timpul invaziei din anul locuire la un sfert din perimetrul cetii din
248 i refcut in a doua jumtate a acelu- sec. II e.n. innd cont i de acest ultim ni-
iai secoP 0 In sectorul nostru a fost sur- vel roman - de puternic distrugere i de
prins aceast refacere: astfel, primei nc incendiu - avem, pn acum, n sectorul V
peri i se adaug zidul .,b", iar la a doua n- al Capidavei, cinci nivele pentru o perioad
cuprins intre sec. III e.n. i pn la ncepu-
1
Capidal'a, 1, p. 14. tul sec. VI e.n.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI EFECTUATE
1N NECROPOLA ROMANA
N. CHELUJGEORGESCU
[CAPIDAVA - 1978]
Raport preliminar

Campania de spturi la Capidava s-a vea ocazia s surprindem o stratigrafie ct


desfurat in anul care a trecut in dou de ct clar, dar nici mcar o bun nre-
etape calendaristice, ~egate de vacanele e- gistrare a acestora.
levilor liceeni, principala for de munc pe In campania de spturi din anul 1978
care o folosim pe antier. s-a impus efectuarea unei ridicri topogra-
In prima etap, desfw-at in luna apri- fice minore la scara 1/200, a intregului cmp
lie, s-a lucrat cu 40 de oameni. i n anul necropolar i tracordarea acestuia cu ridica-
care a trecut cercetarea s-a axat pe conti- rea topografic a cetii (la aceeai scar)
nuarea spturii in necropolra troman, s efectuat :n anul 1975.
ptur nceput in iarna anului 1976. De- Cercetarea arheologic a urmrit in pri-
clanat de o sptur de salvare, datorat mul rnd obiectivele care urmau s fie afec-
construciei drumului judeean Cernavod tate de sptura mecanic pentru amenaja-
Hrova, care trecea prin neoropola roman, rea canalelor de irigaie, staiilor de pompa-
urmtoarele campanii de spturi s-au des- re precum i pe terenul pe care se amp-'asau
furat tot n cimpul necropolar din motive stlpi de nalt tensiune.
:esne de neles. In primvar, s-a cercetat turnului 7, si-
1) Volumul mic de informaii privind via- tuat la circa 400 m nord-est de cetate. Cu
a roman a Capidavei, strins n ultimii 10 aceast ocazie s-au surprins i cercetat pa-
ani, s-a datorat unei cercetri minuioase a tru morminte.
stratului de la inceputul feudalismului, deo- 1) Mormintul principal de inhumaie, da-
sebit de bogat pe suprafaa cetii romane- tat n secolul VIII .e.n.
trzii. 2) Un mormint de indneraie din secolul
2) Marile transformri la care este supus II e.n.
ntreg terenul din imediata apropiere a ce- 3) Dou morminte de inhumaie din se-
tii inclusiv necropo'la roman, supus unor
colul IV e.n.
rscoliri mecanice pentru amenajarea sta-
Turnului 7 se ncadreaz in cea de a doua
iilor i canalelor pentru irigaii. variant a necropolei romane tumulare, cind
3) Aflat pe teren agricol, care ani de-a locuitorii secolului II e.n., prima jumtate
rndul a fost supus arturii, necropolra ro- a secolului III e.n., au folosit amenajri tu-
man tumular din secolul II-III e.n. pre- mulare mai vechi. Strati.grafia ntregii con-
zint construcii tumulare att de aplatizate strucii a surprins o amenajare tumular cu
nct n urmtorii 5-6 ani nu vom mai a- manta de piatr, spart in mai multe locuri

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
180 N. CHELUAGEORGESCU

pentru incinerarea din secolul II e.n. i ce-


le dou inhumri din secolul rv. e.n., hb :~
acestea adugindu-se mai multe gropi mo-
derne datorate scoaterii pietrei. de ot:Mre s
teni.
Mormntul nr. 1, surprins n sectfim~a B,
a fost amenajat prin efectuarea unei gropi
dreptunghiulare, 1ung de 3,10 m, lat de
1,80 m i adnc de 1,50 m, innd seama de
actualul nivel de clcare. In argil s-a su~
prins o groap dreptunghiular lung de
2,30 m i lat de 0,65 m, cu coluri~le rotun-
jite, n care se afla inhumaiul, aezat pe
partea dreapt, minile aduse in fa, picio-
rul st'ng aezat peste cel drept. ln zona ca-
pului, in dreptul claviculei stingi, s-a g
sit un vas ooramic aparinnd culturii Ba-
badag II. Intreaga amenajare funerar era
prevzut CU o manta format din piat>r
inform aezat la 0,70m de la groapa de
nhumare a mormfntului nr. i. Orentarea
scheletului est-vest, cu capul la vest. Mor-
mntul nr. 1, mormintul principal al tumu-
lului este situat aproximativ in centrul in-
tregii amenajri tumulare care are diame- Fig. 1. Capidava T8.
trul de .24 m.
ceram1ca i un numr apreciabil de fructe
Mormfntuz nr. 2. Este un mormint de in- cavbonizate (smochine, nuci, curmale, conuri
cineraie, din categoria mormintelor "in
de brad, buci din coaord de vi).
trepte", cu indnerare pe loc. Cercetat in
Intregul inventar ceramic descoperit in a-
seciunea A acesta se prezint astfel: o groa-
cest mormint de incineraie dateaz con-
p dreptunghiular lung de 2,80 m, lat de
struc-ia funerar la sfritul secolului II e.n.
1,50 m, n care s-a practicat sparea altei
gropi {groapa de incinerare propriu-zis) Xn seciunile C i B, ocientate est-vest,
dreptunghiulare, adnc de 0,60 m, lat de s-au surprins n mantaua tumulului dou
0,50 m i 2 m lungime. Orientarea acestei morminte de inhumaie din secolul IV e.n.
Dup ~nlturarea pietrei care alctuia man-
gropi sud-vest nord-vest, oasele calcinate
ale cutiei craniene .au fost surprinse in par- taua tumu'lului (adpostitoare a mormntu-
tea de sud-vest a gropii. Tot in aceast par- lui principal) s-au practicat dou gropi
te, pe prispa format de adincitura gropii dreptunghiulare cu colurile rotunjite la a-
de incinerat i prima groap dreptunghiu1a- dincimea de 1,30 m de actualul nivel de
r mai mare, erau aezate trei tuburi de clcare. Lungimea gropii era de l,!JO m, l
apeduct cap la cap, lungi de 0,61 m. Sub imea de 0,48 m la ambele morminte. Sche-
ele s-au gsit dou lacrimarii ceramice i un letele inhumailor au fost sunprinse n pozi-
opai; ln. jurul gropii de incinerat, oare pre- ie daorsal, cu m'iinUe aduse din cot pe
zenta o crust puternic ars, erau aezate piept. Ambele morminte au orientarea est-
celelalte ofrande: vase ceramice tip fructi- vest cu capul la vest. Mormintul de inhu-
er, opaie ceramice, vase de uz comun din maie nr. 4 avea ca inventar funerar o fi-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI EFECTUATE IN NECROPOLA ROMANA 181

bul de bronz de tipul Zwiebelknopffibeln, singular pentru necropola de secol IV e,n.


n partea dreapt a
aezat lin.g 'Clavicul a Capidavei. Artam in raportul din 1977 c
cutiei craniene. s-au .gsit n necropol:a de secol IV e.n. mai
multe morminte de inhumaie, care aveau
TumuZuZ 8
pe una din laturile gropii de inhumat un i-r
Cercetarea acestuia a nceput in campa-
de olane sau crmizi aezate in picio.are.
nia de spturi desfurat n perioada 1 iu-
nie--1 august 1978, la sfn~itul acesteia mai Cercetarea streturilor mai rprofun'de a'le
rmnnd de cercetat 1/3 din consbrucia fu-
tumulului nr. 8 a dat la iveal trei construc-
ii funerare - morminte de incineraie pe
nerar. Situat la 120 m nord-vest de incinta
cetii, amenajarea tumular prezenta o loc cu gropi, dreptunghiul-are mai mari, in
nlime maxim de 1,80 m i un diametru
care se practicau gropile propriu-zise de in-
de 38 m. Peste acest turnul se afla un drum cinerat, lsnd o prisp pe care se aezau
de ar. Secionarea tumulului a permis sur- ofrandele.
prinderea unei complexe situaii sbratitgra- In campaniile de spturi din acest an
fice. In mantaua acestuia, 'la numai 35 cm s-au surprins elemente de rit i :ritual, pre-
de nivelul actual de clcare, s-au descope- cum i situaii stratig.rafice care ne permite
rit, pn la terminarea perioadei de cerce- s stabilim mai exact modul de amenajare
tat, 15 morminte de inhumaie din secolul a acestor incinerri n morminte cu trepte.
IV e.n. Toate inhumrile s-au fcut n gropi i .Ja aceste trei amenajri funerare de in-
dreptunghiulare cu colurile rotunjite. Sche- cinereie s-a gsit un lbogat inventar fune-
letele au fost surprinse n poziie dorsal, rar constind in: vase ceramice de forme di-
cu miinile aduse din cot pe piept. Orienta- ferite, unele din ele individualizin~du-se .prin
rea scheletelor era est-vest, cu capul la vest, forme i past, n marea mas a ceramicii
la toate cele 15 morminte. Din grupul aces- romane din secolul II - inceputul secolu-
tor morminte de inhumaie din secolul IV lui III e.n. in Dobrogea. Mai menionm, ra-
e.n. se detaeaz, prin particulariti de ri- ma de bronz a unei oglinzi decorat cu sce-
tual, mormntul nr. 7 care avea pe latura ne bachke, un numr mare de opaie cera-
de vest, de-a lungul gropii de inhumat, un mice, monede. i la aceste morminte s-au
ir de piatr inform, situaie care nu este gsit aezate, atit pe prispa gropii dreptun-

Fig. 2. Fig. 3.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
182 N. CHELUTA-GEORGESCU

ghiulaore ct i pe groapa propru-zis de avea o situaie stratigorafic clar a tumu-


incinerat, un numr mare de fructe carbo- lului. Vom rezuma c n cele ase seciuni
nizate (nuci, smochine, curmale, conuri de efectuate pn acum s-au descoperit 15 mor-
brad, precum i vrejuri de vi oatf'boni- minte de inhumaie din secolul 1V e.n.
zate). (morminte secundare), trei morminte de in-
Cercetarea tumulului nr. 8 va continua in cineraie de secol II e.n. care, pn la epui-
campania de spturi din anul 1979 prin zarea suprafeei de cercetat, par s fie mor-
efectuarea celor patru seciuni rmase ne- mintele principale care au determinat con-
cercetate. Numai la finalul cercetrii vom st,rucia funerar a tumulului nr. 8.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
GHEORGHE PAPUC
tTROPAEUM TRAIANI 1978
SECTORUL "POARTA DE VEST"

Incampania arheologic din vara anu- piatr legat cu pmnt, limea lor ffind
lui 1978, s-au executat spturi arheologi- de 65-70 cm.
ce pe curtina dintre turnurile nr. 13 i 14, Zidul de est, are o lungime de cea. 21 m,
din imediata vecintate a porii de vest, ur- iar cel de vest, cu 1,5 mai puin, distana
mIind dou obiective: dezvelirea curtinei intre ele fiind de 5 m. Zidul sudic pornete
i ceroetarea locuinei extrammos, din apro- pe latura f~onta1 a turnului nr. 14, merge
piere. Menionm de la bun nceput, c nu perpendicular 3 m, ca apoi s fac un unghi
s-a terminat oercE~tarea n teren, fapt ce de- spre nord, unghi marcat de un contrafort
termin prezentarea unui raport preliminar de 50/60 cm; continund nc 7 m din punc-
urmind ca un studiu detaliat s-1 realizm tul amintit. La trei metri de la contrafort,
dup epuizarea cercetrii arheologice. aceast latur se nchide in zidul de vest

Incepem prezentarea cu locuina extra- al ncperii, zid paralel cu incinta, care pe


muros. Pe latura sud-vestic a incintei, au lungimea sa de cea 20 m, este prevzut cu
aprut mai multe locuine in imediata ve-
nu mai puin de apte contrafori dispui
neregulat. Pe latura nordic locuina este
cintate a zidului de aprare 1 Aa stau lu-
delimitat de un alt zid care se sprijin cu
crudle pe latura sudic a turnului nr. 15,
captul estic pe turnul nr. 13. Pn acum
la turnul nr. 19 sau la poarta de sud i de
considerm c mai exist nc un zid para-
vest a cetii 2 , locuine care aveau o -form lel cu laturile lungi ale incintei, deoarece
rectangular, o parte a pereilor fiind con-
zidul suClic continu, iar n faa zidului cu
stituit de zidul incintei sau ale turnurilor contrafori au aprut la 2 m vest, trei so-
amintite. De o form cu totul oeosebit es- cluri ~rectangulare {40/40 cm) pstrate pe o
te locuina de care ne ocupm in materia- nlime de 15 pn la 60 cm. Pe baza ob-
lul de fa i care este orientat nord-sud, servaiilor din teren, locuina extra-muros
paralel cu incinta, dar la o distan de n discuie, avea urmtoarea alctuire: o n-
14,60 m de aceasta. Cldirea are zidurile din cpere central (care probabil ero fragmen-
tat) lung de peste 20 m i lat de 5 m.
1 Tropaeum Traiani, voi. 1, sub tipar; snt pre- Spre est se afla o curte mrginit de curti-
zentate aceste locuine n capitolul realizat de
n i turnuri, avnd o suprafa de 306 m p.
subsemnatul.
La vest de ncperea central, pe suprafaa
2 Aceast locuin a constituit obiectul comu
nicrii noastre la Sesiunea anual de rapoarte, unde au aprut cele trei socluri, bnuim o
Bucureti 1978: vezi Pontica X, pp. 357-360. alt curte, dar a crei form i funcionaU-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
TROPAEUM TRAIAN!
SECT~ POARTA DE VE5 T
SCARA
O 1 2 3 4 SM

~ Ot> 8
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

~~.Btb%~~~~'ll~'J~o~~~\)g~m'600g~~~ ,
l 1 ' \
: 1 \ \
1 1 \ \
1 1 \ \

;(:roo
\ \

1 1
1 1
1
1
1
)L-I~ 1
1

\
1

c
[

E
T 14 r ~~"'"'~

ZONA
NECERCETATA

!
r
Tropaewn Traiani 1978.
TROPAEUM TRAIAN! 1978. SECTORUL "POARTA DE VEST" 185

tate va putea fi stabilit de cercetrile vii- avem nc toate datele straU.grafice care s
toare. C avem de a face cu o locuin din ateste o restaurare a acestei curtine, dar snt
ultima perioad (sec. VI) a cetii Tropaeum suficiente argumentele de cu totul alt na-
Traiani, ne-o demonstreaz ceramka desco- tur OOre dup preTea noastr snt indu'bi-
perit pn acum (fragmente de amfore cu tabile n rprobarea Tefacerii curtinei. Este
sbriuri i coaste, ceramic cenuie cu "umbo" vorba de crucile pe care le au pe faa su-
etc.), specific sec. VI e.n. perioar cind dintre blocurile de t<=~:lie a-
Mai departe, vom prezenta cel de-al II- mintite mai sus. Crucile au capetele lite
lea obiectiv din campania 1978 i anume (bifurcate), fiind enuite in mij'locul prii
curtina dintre turnurile 13 i :14. vizibile a suprafeei superioare, suprafa
Lungimea sa este de 21 m. Nivelul fun- peste care urma rndul urmtor de para-
daiei sale este cu 2,14 m mai inalt decit meni. Tipul de cruce de pe blocurile noastre

fundaia porii de vest, cu care se nvecinea- este ntlnit pe diverse monumente creti
z, fapt datorat pantei care urc de la sud ne3 i pe ceramica roman .tirzie cu decor
spre nord. In captul din imediata vecin tampilat\ fiind datat acest tip de cruce c
tate a turnului 14 se vd 4 blocuri de para- tre sfritul sec. V i n tot sec. al VI -lea.
ment cu bosaj, inalte de 50 m. Captul de Momentul cnd au fost executate aceste
nord al cur.tinei, nu a fost nc descoperit, crud pe blocurile de parament, putea fi na-
rmnnd un martor masiv de 6/6 m. In zo- inte de montarea zidului, dar cel mai precis
na central curtina a fost construit din blo- in momentul montrii lor in incint. Acest
curi refolosite, provenite de la edifidile din lucru ne oblig la datarea refacerii n pe-
cetate, aezate direct pe patul de mortaT al rioada amintit, fapt care este confirmat de
fundaiei, alctuind o prim asiz de 20- spturile de la poarta de sud a cetii un-

40 cm. Dar ce <reine n mod deosebit aten- de s-a surprins o refacere din vremea lui
ia snt cele apte blocuri care alctuiesc Iustinian 5
asiza a doua la care se mai adaug unul Nu legm 'in mod peremtoriu refacerea de
prbuit in imediata apropiere a zidului i un anumit atac din perioada amintit ci mai
altul gsit ceva mai departe {intr-un an repede, de o epoc de reconstrucie pe care
fcut de Gr. Tocilescu la sfritul sec. XIX). au cunoscut-o cetile romana-bizantine din
Dimensiunile acestor blocuri sint deosebite Do'brogea. Avem de-a face nu cu o cirpire
de cele ntlnite la Testul blocurilor, nli a zidului ci cu o refacere de la baza zidu-
mea lor fiind de 107 cm, grosimea de 45- lui n sus pe toat g.rosimea sa. N-ar fi ex-
4 7 cm, iar lungimea variaz ntre 1'26 cm, i clus ca acum s se fi fcut qi modificarea
134 Cm. Blocurile au toate feele lise i au vizibil la poarta de vest n sensul unei u-
fost dispuse n zid cite dou pe lungime i oare strimtri a acesteia.
unul pe g.rosime fapt care se rrepet de dou
In privina reportului dintre casa cu con-
ori. Blocurile aezate cu latura mic (gro-
trafori i repararea incintei, datele de :pn
sime) spre exteTior intr mult in emplecto-
acum nu sint suficiente aa c a<teptm re-
nul zidului, suplinind traversele de consoli-
zultatele cercetrilor viitoare.
dare a zidului. Pe faa superioar se vd
gurile de prindere a unuia de cellalt, lu- 3 E m i 1i a n P o p e s c u, Inscripii din sec.
cru necesar deoarece faa dins.pre interior IV-XIV, descoperit in Romnia. Bucureti, 1977
fiind dreapt se realizeaz o priz anevo- p. 177, Nr. 166, p. 208, Nr. 196, p. 222, Nr. 210,
p. 387, Nr. 433 A.
ioas cu emplectonul.
' SCIV, 4 1964 pp. 695-725 i Pontica VI 1973,
Pe o lungime de 9,5 m asiza are in zona pp. 153-192.
central a curtinei nlimea de 1,07 m. Nu 5 Supra, nota 1.

24 - Materiale i cercetrt arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Zidul cu contrafori.

. Blocuri refolosite.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Zona refcut a curtinei.

Crucile de pe parameni.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SACIDAVA -1978
CONSTANTIN SCORPAN
Raport preliminar

Spturile arheologice de 1la Sacida;va, pe Stratigrafia extramuros


dealul Musait, de pe malul dobrogean al
Dunrii, au inceput n 1969, continuind p- In toate seciunile extramuros, perpendi-
n in prezent, cu unele intTer.uperi. culare pe turnuTi sau curtine, a fost nre-
La nceputul cei"cetrilor (196g._1971) gistrat o succesiune stratigrefic asemn
ne-am ;propus, cum ero i firesc, s lmu toare celei din interior, cu foarte mici va-
rim cit mai bine situaia stratigrafic i cro- riaiuni (doar in ceea ce privete .grosimea

nologic, caracterul aezrii, ariile ocupate straturilor i numrul straturilor de incen-


in diferite epoci i desigur, obinerea unor diere din sec. V i de la sfritul sec. VI).
date eseniale despre elementele fortificaiei Observaiile efectuate n 11 seciuni extra-

(incint ~i turnuri). muros ne-au permis s nregistrm date


Cele mai importante seciuni au depit strotigrafice deosebit de interesante.
incinta in exterior, tot aa cum s-au efec- 1 - La nivelul pmntului viu, sau ime-
tuat i seciuni numai n exteriorul incintei, diat deasupra acestuia, apare soclul ~pra
obinnd peste tot corespondene stratigra- gu1) turnurilor. In cazul curtinelor, limita
fice intra i extra-mwos. dintre pmntul viu i primul strat arheo-
Avnd n vedere multitudinea i semnifi- logic reprezint limita dintre temelie i pa-
caia datelor nregistrate pn acum, .in vam
rametrul aparent. O serie de observaii ne
anului 1978 am trecut la descopertarea, la fac s bnuim c inainte ae ll'girea adei
cetii i con:strui.rea noii inCinte, s-a des-
exterior, .pe msuTa mijloacelor materiale de
fumt o ampl aciune de curire, de de-
care dispunem, a unor turnuri i a unor
curtine. Dezvelirea extra-muros se impunea gajare i amenajare a terenului de-..a lun-
anul acesta, pe de o parte ca urmare fireas- gul traseului noii indnte i in afara sa.
c a rezultatelor obinute in campaniile an-
2 - Peste pmntul steril, se afl un strat
terioare, i a faptului c stratul exterior de de mortar, pietri i achii de calcar, ceea
drmturi, constituit de-a lungul vremuri- ce reprezint desigur nivelul constructorilor
lor prin aciunea destructiv a factorilor na- de la inceputul sec. IV. Aceast datare este
turali i prin demantelri moderne, avea o asigurat i de monedele descoperite n stm-
grosime de 2-5 m deasupra ultimulu'i nivel tul de mOTtar (Licinius, 316-324 i Con-
extramuran, pe de alt paTte pentru c dis- stantin I, 330-335).
puneam de !pOSibiliti de aplicare a unor 3 - Urmeaz un stmt de depuneri, cu
metode de conservare. unele subiri nivele de lut galben, apari-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 1. Sacidava, turnul D.

Fig. 2. Sacidava, curtina C.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 3. Sacidava, curtina F.

Fig. 4. Sacidava, incinta de sud cu turnurile C i A.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
192 CONSTANTIN SCORPAN

nnd de asemenea sec. IV {monede de la de acces c.treele (celelalte laturi eficient


Constans Constantius Il). aprate i de rpele adinci): pe latura sudi-
4 - Un strat de incendiu, de la sfritul c: turnurile A, B, C, F i G; pe latura ves-
sec. IV, acoperit de un ferm nivel de lut tic: turnurile D i E. Pe latura de est:
galben. (Numai monede de 1a Valentinian, poarta de intrare i parte a curtinei .n ex-
Valens ~i Arcadius). tremitatea de nord-est.
5 - Urmeaz mai multe straturi subiri Am notat turnurile i curtinele cu litere-
de incendiu, cu mult crbune i cenu, le alfabetului 'in ordinea descoperirii lor.
aparinnd veacului al V -lea. TURNUL G. Apra colul de sud-est. Este
6 - Un strat de mortar, cu pietri i ni- un turn exterior i rectangular (cum sint de
sip, care ~reprezint momentul de refacere fapt toate la Saddava) cu latura frontal
nceput in vremea lui Anastasius. de 8,65 m, latura de est de 5,40 m, iar cea
7 - Strat gros de demantelare, fr urme de sud-est de 5 m. Din paramentul frontal
de incendiu. au lfmas, dup demantelrile moderne, nu-
8 - Din nou, mai multe straturi subiri mai trei .rinduri (asize) de blocuri, la baz.
de incendiu. Blocuri~e de piatr de dimensiuni mari i
9 - Straturile superioare au fost distru- foarte maTi, au d:ost ~zate culcat, unul
se de demantelarea modern a zidurilor i peste altul pe limea lor, realizndu-se un
a pietrelor de parament. parament de tip special, deosebit de rezis-
Am remarcat c n sec. V, dar mai ales tent. Cele mai multe blocuri de piatr re-
spre sfritul sec. VI, pmntul in afaifa in- prezint vechi monumente de arhitectur
cintelor se nal treptat depind i aco- reutilizate la refacerea general a cetii de
perind uneori sodurile. In acest fel, .panta la nceputul sec. IV e.n.
accentuat i eventualul an de aprare au In colul de sud-vest al turnului G se evi-
fost modificate. deniaz un mare altar, cu o inscripie pe
De asemenea, in unele zone, cum este faa exterioar, ns martelat. Numai ci-
cazul mai ales la curtina C, straturile de teva litere au mai scpat distrugerii.
incendii din sec. V i mai ales din .sec. VI- TURNUL F. De form dreptunghiular
VII snt mult mai numeroose (fa de in- are latura frontal de 10 m. Din parament
terior i fa de alte zone extramurane) se mai pstreaz 3 asize, la baz, din blocuri
ajungnd pn la ase suprapuneri n sec. V foarte mari, a'ezate culcat pe lat, obin'in
i opt 'in sec. VI-VII. Situaia aceasta se du-se o mare trie a laturei frontale. i
a~eamana cu ceea ce s_.a observat !i in pro- la acest turn au fost 'l"efolosite numeroase
filele extramuros de la Capidava ~i Dino- fragmente arhitectonice i inscripii din epo-
geia. ca roman timpurie. La construcia colu
O alt observaie este c stratigrafia (i lui de vest, a fost utHizat un altar cu in-
numismatica) secolului al IV-lea, mai cu sea- S>Cripia 'la exterior, martelat sistematic, ob-
m la nivelul turnurilor, indic o lunog pe- servndu-se acum doar citeva litere . .Remar-
rioad de construcie a noii incinte (romane cm la acest turn, daif i ca o ~regul gene-
trzii), perioad ce ncepe cu Diocletian i ral, c vechile monumente arhitectonice au
se termin la Consbantius II, dac nu chiar fost utilizate i amplasate deosebit de judi-
mai trziu '(Valens?). cios oi inventiv.
In prezent este dezvelit aproape n in- TURNUL B. Este un tuTn monumental,
tregime latura de sud a :lndntei i paria1 perfect conservat pe o nlime de 3 m. De
cea de vest, pe o lungime total de aprox. form rectangular, latura frontal are o
200 m Hniari care au fost i cel mai puter- lungime de 9,13 m, latura de est are 4,65 m,
nic fortificate datorit posibilitilor UIO<IJ'e iar cea de vest are o lungime de 5,32 m. i

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 5. Sacidava, turn B - latura frontal.

Fig. 6. Sacidava, turn B. latura de est.

25 - Materiale i cercetri arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
194 CONSTANTIN SCORPAN

Fig. 7. Schem de plan topografic Sacidava 1978.

la a~t t~rn s-~u fol~sit n~meroase spol_ia. '" 1altar a fost de asemenea a'iiezat, culcat, dar
1
Se ma1 pastreaza 6 as1ze dm parament, 1ar !"cu faa epigmfic la exterior, pe colul pa-
a 7-a i a 8-a lsnd urme evidente n cae- ramentului rsritean. Intreaga inscripie a
menta (emplecton), ca i lespezi bransvemale suferit o total martelare, ulteri08[' mo-
nc nederanjate. Blocuri mari i grele eul-
mentului construciei. Cteva mari altare au
eate unul peste altul s-<au ntrebuinat la
fost aezate i la temelia colurilor turnu-
construcia soclului i asizelor de la baz.
De asemenea, la temelia colurHor, s-au n- lui, remarcndu-se unul din marmur, fru-
trebuinat blocuri fo8JI"te mari, ncruciate mos finisat. Inscripia se afl pe una din
alternativ. feele interioare. Un alt altar se obsenr

Majoritatea blocurilor paramentului aces- n paramentul laturei de vest. In partea su-


tui turn reprezint fragmente arhitectonice perioar a turnului, asizele azi lips {7 i
i epigrafice din epooa roman timpurie. 8) pstreaz n mortarul emplectonului ur-
Astfel, n asiza superioar se afl un 'bloc mele dare, in negativ, ale unor inscripii.
tiat din1Jr-o veche arhitrav ce mai ps Studierea literelor ne-a permis s constatm
treaz la exterio'l." patru litere terminale ale c este vorba despre stelele funerare (nr.
unei inscripii latine (HENS). Este prima i inv. 21.405, 21.410 i 21.411) descoperite n
singura inscripie exterioar care nu a fost vara 1976 n stratul de demantelare din ex-
martelat. Tot n paramentul frontal, a fost teriorul turnului B (publicate de noi n E-
aezat cu faa -la exterior o stel funerar, pigraphica - volum dedicat Congresului VII
ntreag, cu inscripia ulterior martelat in internaional de epigrafie i n Pontica X).
ntregime, pe cnd registrele superioare ale Alte cteva lespezi din parament se dove-
stelei, care conin numai ornamente i sim- desc a fi inscripii dar cu faa spre emplec-
boluri fr scriere, au rmas neatinse. Un ton.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SACIDA VA - 1978 195
Soclul turnului B a fost construit in to- asize regulate, dnd impresia i amintind, oa
talitate numai din fragmente mari arhitec- i celelalte turnuri de fapt, de tradiia zidu-
tonice, ingenios i practic amplasate con- rilor masive greceti ("ciclopice").
form cu dimensiunile i formele cerute de Pe Lng soclu, i el deosebit de ingenios
proiectul arhitectural. construit, se mai vd opt asize de blocuri.
In ansamblu, turnul B este unul dintre Paramentul, mpreun cu emplectonul, dau o
cele mai Tezistente, mai interesante i mai grosime de 2,40 m. Colurile turnurilor, chiar
armonios construite turnuri ale Sacidavei. n temelie, s-au construit din blocuri de mari
TURNUL A. De asemenea are form dimensiuni. i aici au fost ntrebuinate mo-
dreptunghiular, cu latura frontal de 10,21 numente vechi, mai a;les altare - in para-
m, latura de est de 6,85 m, latura de vest ment, dar i fragmente aThitectonice - 'n
de 5,51 m. Din paramentul frontal se ps special la saduri.
treaz trei rnduri de blocuri i lespezi mari.
Blocurile se sprijin direct unul .pe altul,
i aici numeroase spolia: 5 altare n soclu desigur cu mortar, dar n cantitate foarte
i cteva stele funerare n paTament.
mic. Spaiile, nguste, dintre pietre, la su-
Una dintre aceste stele, aezat cu faa prafa, au fost atent rostuite cu tencuial
n sus, deci in interiorul zidriei, are cinci fin. Unele interspaii au fost completate cu
rnduri n limba latin, bine pstrate. pietre de mai mici dimensiuni sau chiar cu
Din drmturile turnului au fost scoase crmizi.
in 1976 stelele funerare nor. inv. 21404,
Interesant este faptul c, pentru o per-
21405, 21408.
fect mbinare intre blocurile mari de piatr,
TURNUL C. Apr colul de sud-vest al cteva au fost tiate special, n trepte, teh-
cetii, avnd i el un plan rectangular.
nic care amintete din nou tradiia greceas-
Frontul are 8,60 m, latura de est are 4,80, c. Paramentul frontal ne ofer i imaginea
iar cea de vest 5,35. Para:mentul frontal mai clar, sugestiv, a modului de construire a
pstreaz pe ling soclu, nc trei asize. So-
turnurilor i ordonrii asizelor. Putem obser-
clul i dou asize au fost construite din les- va sistemul de constl'ucie al temeliei, la col-
pezi mari, groase, cu'lcate una peste alta. A uri i la mijloc, apoi paramentul din hlocuri
treia asiz este construit din lespezi foar- foarte mari ("cielopice") pn la o nlime
te mari, culcate pe oant, alternnd, regulat, de aprox. 5 m., apoi n partea sUJperioar un
cu lespezi transversale, ptrunse n caemen- parament din blochete, colurile fiind n con-
ta. Paramentul acestui turn este deosebit de tinuare tot din blocuri mari.
ngrijit realizat, analogiile ducind cu certi-
TURNUL E. Rectangular, cu latura frontal
tudine la vechi sau mai noi mode:e greceti.
de 10,26 m. Se mai pstreaz din paramentul
TURNUL D. Se afl pe latura de vest, poa-
frontal dou asize, din mari blocuri, printre
te cea mai vulnerabil. In orke caz, este deo-
care altare i inscripii.
camdat cel mai puternic, mai bine conser-
vat i mai monumental turn al Sacidavei. Ceea ce este deosebit de interesant, este
Imbrac acei~i form dreptunghiular. La- faptul c in latura frontal a acestui turn, a
tura frontal are 14 m, celelalte dou cte fost deschis o poart de intrare n cetate -
5 m. Parametrul se pstreaz pe o nlime poart de vest. Poarta de vest avea o lr
de 5 m, iar mpreun cu emplectonul ajunge gime de 2,90 m. Pragurile sint .construite din
la 6,5 m nlime. blocuri mari, vechi ste'le funerare masive re-
Prima remarc este aceea c paramentul utilizate. Se observ de asemenea anurile
acestui turn a fost ridicat numai din blocuri paralele, de la trecerea roilor de care. Poarta
de piatr de dimensiuni mari i foarte mari, fl funcionat n sec. IV, apoi, dup invaziile
aezate culcat unul peste altul, dispuse n din sec. V a fosot blocat cu un zid din blocuri
25"
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
196 CONSTANTIN SCORPAN

amestecate, mai mari i mai mici, negLijent incint mult mai rudimentar lucrat i adosat
aezate. la exterior.
Poarta de vest se afl la exact captul str Tot n acest an, sJptl.l!rile au continuat i
zii principale ce pornete de la poarta de est. in interiorul cetii Sacidava. In zona de sud-
Cu toa.rte acestea, o poa.rt principa1 de in- est a fost descoperit i parial dezvelit o
trare ntr-o cetate, practkat n latura fron- mare locuin din sec. IV-VI, eu refaJceri
tal a unui turn de aprare, intrare neflan- i modificri.
cat de alte elemente fortificate, rmne un Construi1 t iniial ~anceputul sec. IV, din
fapt surprinz,tor, ntlnit deocamdat numai ziduri de piatr i mortar, sufer o distrugeTe
1a Sacidava. i o puternk demantelare la sfritul sec.
CURTINA F. Are o lungime de 19 m, ps IV. Zidurile vor fi apoi refcute, tot din pia-
trat pe o lime de 2-3 m. Ceea ce este tr i mortar. Pe faa interioar pereii au
su11prinztor este faptul c faa exterioar, n fast tencuii cu mult atenie i ornamentai
ntregime, a fost tencuit cu un strat gros de prin incizare, motive de cercuri i ovale dis-
mortar fin, lustruit a1tent .. puse n registre orizontale.
CURTINA B. Are o lungime de 18,75 m. In veacul al III-lea cldirea se bucur de o
A fost construit din blochete tiate mai nou refacere, cnd se construiete un paVlaj
regulat ca la alte curtine, ntr-o ordine de de crmizi. Spre sfiTitul sec. VI, o nou dis-
opus quadratum. Se observ 'la oaceast curti- trugere duce la o refacere a unor ziduri, dar
n cel puin dou reparaii i o poart de rudimentar, fr mortar i acolo unde nu
intrare, ngust, pentru pietoni. exist substrucia vechilor ziduri, cele noi nu
CURTINA A. In lungime de 18,60 m, a au fundaie.
fast construit din hlochete de dimensiuni ln una din camere (camera nr. 4), nivelul
mici i mijlocii, ntr-un opus quadratum, ne- I datat (cu certitudine) la sfritul sec. VI i
glijent, degenerat. nceputul sec. VII ond de fapt ddirea .fu-
La colul de sud-vest, n dreptul turnului sese distrus i reparat-rudimentar, ne-a
C (de fapt peretele posterior al turnului), in- ofeTit un bogat inventar, mai ales ceramic,
cinta are un traseu cuvb, mai accentuat spre aflat "in situ" pe o podea de aprox. 10 m 2
colul de vest, continund, rectiliniu, spre Parte din vase erau, n momen tu1 desco-
nord. peririi, ntregi; parte erau sparte pe loc de
CU RTINA C. Sistemul de construcie al in- presiunea pmntului, dar ntregibile. Nivelul
cintei de pe latura de vest, este cu totul deo- suferise un incendiu, aa c toate vasele, fr
sebit. Deasupra temeliei vel'ticale, de la su- excepie, au urme vizibile de ardere secun-
prafaa nivelului de clcare antic, n sus, dar, cele mai multe fiind, puternic defor-
paramentul exterior formeaz mai nti un mate de foc.
numr de 3-5 retrageri succesive spre inte- Majoritatea covritoare a materialului ce-
rior (trepte) i abia in spatele acestora se ri- ramic este lucrat la roat, n forme i cu or-
dic faa propriu-zis a zidului de aprare. namentare caracteristke lumii romane din
Aceast tehnic se constat i mai departe, la sec. VI. mpreun cu vasele romane au ap
cul'tina D, a aceleiai irucinte de vest. rut ns i cteva oale 'lucrate cu mna, unele
Pentru a reveni la curtina C, remarcm c ornamentate cu crestturi pe buz. De aseme-
are o mai mare lungime (26,80 m), mpr nea, unele fragmente ceramice lucrate la roa-
it n trei segmente frnte (desigur urmrind t snt ornamentate cu bruri alveolate n re-
conformaia terenului). lief, sub :buz sau pe corp. Toate acestea do-
CU RTINELE D i E- au fost dezvelite pe vedesc fr putin de tgad persistena tra-
mici poriuni. Curtina E, dup o spargere a diiilor getice autohtone, preluate de eera-
fost reparat dar i dublat cu un zid de mica muran trzie.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
V. H. BAUMANN
CERCETARI ARHEOLOGICE N ZONA
"SARICA- NICULITEL"

Cercetrile arheologice efectuate n vara mum 2r2 m i limea de 1 m (S 2} i de mi-


anului 1978 au avut n vedere localizarea nimum 7,5 m/0,80 m (S 4), incadrind de o par-
vestigiilor arheologice din teritoriul cuprins te i de alta seciunea principal S 1
intre localitile Telia i staiunea viticol Din punct de vedere stratigrafic, sub un
Sadea. In urma cercetrilor de suprafa, strat de 0,70 m de pmnt arabil, urmeaz un
au fost depistate n.tr-un perimetru restrns sol brun-rocat care variaz intre 0,30-
urmele unor locuiri izolate situate la o dis- 0,50 m, sub care se afl loessul. S 1 a czut
tan de aproximativ 1 300-1 500 m una de
perpendicular pe dou laturi ale unei cldiri,
cealalt. Aceste mrturii se afl pe "Valea
situate la o distan de 9,50 rm una de cea-
viilor", o mic depresiune care desparte dea- lalt, limea zidurilor fiind de 0,61 m. Zi-
lul Sarica de dealurile Teliei. Dintre cele pa- durile construite ldin piatr cu mortar alb-
tru locuiri, n dou s-au efectuat sondaje care glbui din var, cu nisip i prundi, au fost
ne-au relevat existena n aceast zon a distruse de lucrrile de terasare. Din eleva-
unor ferme rurale de tip "villa rustica". ia lor s-a pstrat aproximativ 0,40-0,50 m
I. Primul sondaj a vizat un bot de deal di- nlime, temelia aflndu--se la -1,40 m
recionat N-S 30 situat pe partea vestic a adincime fa de solul actual, zidul pstrin
Vii viilor, denumit de localnici "La Pomos- du-se pe o nlime total de 0,96 m. La
tita". Locul era cunoscut de mai muli ani, -0,80 m adncime, in interiorul camerei, de-
deoarece in anul 1968, cu ocazia plantaiilor numit convenional C, s-a dat peste drm
de vi-de-vie au fost scoase la iveal pietre tura de igl i chirpic, de pe ultimul nivel de
fasonate i material de constrocie. Printre locuire, de pe care s-au recoltat fragmentele
localnici circula legenda existenei n acest unei amfore cu corpul bombat i toartele tor-
loc a unei bisericue i a unei fintini foarte sionate. Acest nivel (N 1} se afl la -1,10 m
adnci. Sondajul s-a efectuat n apropierea adncime, caracterizndu-se printr-o structur
D.N.22, n interiorul plantaiei de vi--de-vie. de lut tasat cu urme pronunate de incendiu.
In funcie de condiiile existente au fost La -1,21 m adncime, s-a dat peste al doilea
realizate apte seciuni, dintre care Sh orien- nivel de locuire, incendiat ca i primul, de
tat longitudinal pe direcia batului de deal, pe care s-a recoltat un opai ntreg i un os
lung de 22 m i lat de 1,5 m. Celelalte ase cu urme de prelucrare. In apropierea zidu-
seciuni, mai mult sau mai puin perpendicu- lui din Sud, o lespede de piatr acoperea o
lare pe sl> au fost executate printre irurile vatr situat la adncimea celui de al doilea
de vi-<le-vie, lungimea lor fiind de maxi- nivel. In partea de Vest a seciunii S 2 , situa-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
198 V.H.BAUMANN

t in amonte, au fost descoperite resturile litatea Telia, n punctul numit "Izvorul Mai-
unor ziduri dintre care dou aflate la adin- cilor", situat pe Valea viilor, in apropierea
cimea de 1,50 m i la o distan de 2 m unul unui drum antic care unea limes-ul dunrean
de cellalt, fuseser distruse din antichitate, cu zona central a Dobrogei. In acest punct,
n spaiulli:ber aflindu-6e o ma~re cantitate de a fost descoperi<t un complex de cuptoare
piatr de construcie. La 7,25 m deprtare aparinnd unor proprietari a cror villa a fost
spre Vest, se afla cel de al treilea zid, su- localizat n imediata apropiere. Complexul
perficial, care mrginea o teras situat la cuprinde 6 cuptoare, dintre care trei erau
o altitudine de 2 m fa de nivelul celorlalte cunoscute nc din anul 1968, fr a se cu-
ziduri. In S 3 a fost surprins zidul nordic al noate funcionalitatea lor i epoca n care
cldirii pe care cdeau perpendicular zi- au funcionat. In anul 1978 au fost cercetate
dul terasei i zidul vestic al ncperii parial patru cuptoare, predzndu-se caracte-
C. Latura sudic a cldirii a fost sur- rul lor de instalaii pentru redus minereul de
prins n seciunea S 4, iar latura es- fier, modul de funcionare i structura lor,
tic in seciunea S 2 , n aval. Structu- ca i ncadrarea lor cronologic n epoca ro-
ra tuturor zidurilor, corespunztoare celor man, (sec. II-III e.n.).
dou laturi ale ncperii c surprinse n slo Cuptoarele de la "Izvorul maicilor" au fost
dimensiunile celor dou spaii ale cldirii: amplasate ntr-o zon pduroas i n ime-
ncperea C - 10,50 m cu 9,50 m; spaiu diata vecintate a unei cariere din care se
teras - 7,20 m cu 9,50, evideniaz o con- extrgea minereul de fier aflat la suprafa.
strucie masiv, ridicat n panta de la Est Probele preliminare de laborator efectuate
la Vest care, respectnd configuraia terenu- la Combinatul Metalurgic Tulcea, au stabilit
lui s-a adaptat perfect condiiilor de teren c este vorba n special de magnetit i oli-
existente. gist n cantitate mai mic. Minereul conine
Spaiul cuprins ntre cele dou ziduri afla- un procentaj minim de 18,5%, fiind bogat n
te n extremitatea de Vest a ncperii C, siliciu, (41% Si0 2 ). Din aceste considerente,
marca probabil trecerea sper teras. la reducerea fierului a 'fost folosit ca fondant
In actualul stadiu al cercetrilor nu putem calcarul negru de Guttenstein, aflat din abun-
evidenia definitiv funcionalitatea acestei den n dealurile Niculielului. Ca reductor
cldiri. Poziia sa izolat ne ndeamn s cre- era folosit mangalul, obinut din lemn.
dem c este vorba de o villa rustica. Ceea ce Secionarea instalaiilor a evideniat c
ni se pare demn de precizat se refer la in- aparineau tipului de cuptor cu cuva nalt,
cadrarea sa cronologic. Cantitatea mare de care funciona cu tiraj natural, realizat prin
ceramic fragmentar, amfora globular si- dispunerea pe vertical a cuvei deschise sus,
tuat pe nivelul 2 i opaiul ntreg descope- pe unde se intrOducea amestecul de minereu,
rit pe primul nivel ne dau posibilitatea s mangal i fondant, i pe orizontal a gurii
incadrm construcia din punctul "La Pomos- pentru evacuarea produsului obinut i p
tita" n limitele secolului IV e.n. In sprijinul trunderea aerului necesar arderii. In acest
acestei cronologii vine i descoperirea unei sens, toate cuptoarele au fost amplasate di-
monede de bronz (Constantius II?) n zona rect n pereii din loess a unei pante abrupte
terasei. Importana descoperirilor din punctul amenajate n acest scop.
"La Pomostita" ridic n acest fel problema Cuptoarele snt de mrimi neobinuite. Ce-
perpeturii n timp a construciilor de tip le mai bine pstrate, respectiv nr. 2 i 6, au
villa rustica, cel puin pn la mijlocul seco- 3-4 m nlimea actual, sint de form bi-
lului IV al erei noastre. tronconic, cu o cuv cu pereii puternic vi-
II. Cel de-al doilea sondaj arheologic a fost trifiai care n zona diametrului maxim atinge
efectuat la aproximativ 2 km Vest de loca- intre 10-11 picioare romane i care se n-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
::........................:"..:..}.....\ ,. /):.: ..........
A ..\ .. .........
r,

V -~~
.. .. .... .
....

Pl. I. - 1. - Plan de situaie (1 : 50 000) cu amplasamentul fermelor localizate n vara anuLui 1968.
2. - Vedere general a locului de amplasare a complexului mete1ugres c (cuptoarele 1-3) de la ,.Izvorul Maicilor".
3. - Cuptoarele 1-3, secionate.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CD

...
......
O)
...,
-
1 m .
<t ->
.r.....
1
u ~

al
z
a:
<{
cn 1

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Pl. II. -Complexul meteugresc de la ,.Izvorul Maicilor".
1. - prin cuptorul nr. 2.
Seciune
2. - Vatra cuptorului-forje nr. 1.
3-4. - Seciune prin cuva cuptorului nr. 3.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Pl. III. - 1. - Seciune executat n faa cuptoarelor 1-3 .,Izvorul
Maicilor".
2. - Seciune longitudinal prin cuptorul nr. 6 ,.Izvorul Maicilor".

26 - Materiale 1 cercetri arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Pl. IV. - Villa roman de la Pornostita - aspecte de antier.
1. - Vedere general asupra locului de amplasare.
2. - Aspect de antier - seciunea S 1
3. - Aspect de antier - seciunea S 2 (amonte) cu nivel ncpere C i nivel teras T.
4. - Aspect de antier - seciune S 3 (amonte) cu nivel ncpere C ~Ji nivel teras T.
5. - Aspect de antier - latura sudic a cldirii necuprins in S 1 i S 2 (aval).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI ARHEOLOGICE IN ZONA "SARICA-NICULIEL" 203

gusteaz jos, spre .gura de evacuare, pentru restier. Spre deosebire de celelalte instalaii
a asigura un tiraj normal, o ncrctur mare cercetate, cuptorul nr. 6 nu a mai fost cur
i o aciune uniform a reaciilor chimice, at n antichitate, ceea ce ne face s credem
mbuntind bilanul termic al procesului c reprezint ultima etap de utilizare in pro-
de reducere. Rezultatul era un burete de cesul de reducere a minereului de fier de
fier, cu incluziuni de zgur. Incrctura se ctre fermierul de la "Izvorul maicilor". Din
fcea de sus, i era continu. Cnd se bloca seciunea executat prin cuva cuptorului au
i nu se mai putea obine metal, datorit to- fost scoi burei de zgur cu un procentaj
pirii fondantului, se incerca curirea meca- de fier de 7,040/o i buci de calcar vitrifiat,
nic a gurii de evacuare, fenomen bine sur- ceea ce demonstreaz c reducerea minereu-
prins prin secionarea cuptorului nr. 2. Da- lui n acest cuptor se fcea la temperaturi
c nu mai putea fi utilizat, era abandonat i de aproximativ 1 300-1 400C.
se construia alturi un alt cuptor. S-a obser- In conformitate cu observaiile i datele
vat astfel c cuptorul nr. 1 a fost transfor-
arheologice avute pn in prezent, complexul
mat in forj pentru cuptorul nr. 2, ale crui
meteugresc de pe "Valea viilor", punctul
reziduri de fondant au servit ca vatr. De
"Izvorul maicilor", i nceteaz activitatea
altfel, dimensiunile mari ale cuvei, drm
la mijlocul secolului III e.n., foarte probabil
tura de pietre din interior i folosirea numai
a intrrii cuptorului nr. 1, pe care s-a desco- n condiiile marei invazii a goilor dintre a-
perit un strat de 4 cm de funingine de man- nii 249-251 e.n., cronologie valabil pentru
gal, demonstreaz acest lucru. De asemenea, majoritatea proprietilor rurale din zona
cuptorul nr. 3 a fost ntrebuinat dup bloca- Telia, Niculiel, Isaccea.

rea sa, ca forj, probabil pentru cuptorul nr.


4, rmas necercetat. Seciunea efectuat in Incheiere
faa celor patru instalaii aflate pe panta de
est au favorizat observaii exacte asupra mo- Datorit caracterului limitat al sondajelor
mentului funcionrii acestor instalaii. Stra- arheologice efectuate n vara anului 1978, ob-
tigrafic, se observ c la data funcionrii servaiile fcute nu pot fi concludente.
cuptorului nr. 3 ca forj, primele dou cup-
Problemele deosebit de importante ridicate
toare nu mai erau ntrebuinate, deoarece ni-
de spturile arheologice din zona Telia -
velul vetrei sale acoperea depunerHe i nive-
Niculiel, att n ceea ce privete cronologia
larea de deasupra cuptorului-forje nr. 1. an
aezrilor rurale din teritoriul de nord al
ul de control a relevat o folosire ndelungat
a acestor instalaii. La nivelul vetrei gurii de Dobrogei, cit i aspectul mai puin cunoscut
evacuare a cuptorului nr. '2, a fost descope- al coninutului meteugresc al activitilor
rit ceramic roman, specific celei de-a economice desfurate de fermele romane din
doua jumti a secolului II e.n., laolalt cu Dobrogea, aportul populaiei btinae la pro-
ceramica indigen, mult mai numeroas, iar ducia material a societii romane, solicit
pe nivelul forjei nr. 3, s-a gsit, alturi de noi intervenii, n sensul continurii cercet
ceramica btina i roman, o moned de rilor arheologice i lrgirii ariei de cercetare.
bronz argintat (Severus Alexander)i un inel Totodat, datorit amplasrii complexului
de bronz. meteugresc de la "Izvorul Maicilor" in-
La aproximativ 50 m spre Sud se aflau tr-o zon deosebit de pitoreasc, propunem
alte dou cuptoare, dintre care a fost secio restaurarea parial a unora din cuptoarele
nat cuptorul nr. 6. Cuptorul nu a putut fi mai bine pstrate, respectiv nr. 2, 3 i 6 i
cercetat in ntregime datorit amplasrii sale conservarea lor in interiorul unei construcii
intr-un loc unde trece n prezent un drum fo- spedal amenajate n acest sens.

26
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
DINOGETIA, 1978
ALEXANDRU BARNEA
RAPORT PRIVIND SAPATURILE
ARHEOLOGICE DIN SECTORUL D,
VIA PRINCIPALIS [11]

Seciunile efectuate in continuarea celei n- O prim precizare n plus fa de cerce-


cepute in 1976, SVP 2 i 3, au oferit detalii trile precedente privete datarea funcion
stratigra'fice noi, la care se adaug i unele rii strzii, intre prima parte a epocii Domina-
precizri in plus rezultind din prelucrarea tului, de la nceputul secolului al IV-lea i
materialelor care nu au putut intra dect cu pn la sfritul domniei lui Valens. Elemen-
titlu de meniune in raportul precedent. tele care asigur aceast datare sint reprezen-
Reamintesc aici c scopul cercetrii pe ca- tate, pentru inceput i continuitate, de citeva
re am nceput-o din 1976 n sectorul D i ca- monede i unele fragmente ceramice puin
re va trebui continuat i in anii urmtori, numeroase, iar pentru sfritul perioadei, de
este de a cunoate evoluia aezrii romana- o serie de monede din nivelul urmtor des-
bizantine in aceast zon, unde seciunile de coperite in apropierea strzii. Cu un an inain-
pn acum au intersectat strada principal i te menionam existena a nc dou niveluri
o parte din cldirile adiacente, surprinzind pn la distrugerea din anul 559, confirmatt

parial n 1978 strada est-vest, perpendicula- de mai mult vreme prin probe foarte con-
r pe cardo. S-a putut constata c atit strada
cludente2. Dintre nivelurile notate n rapor-
principal cit i locuinele adiacente dinspre
tul prezentat n 1978, am observat c al doi-
est i vest au cte trei faze principale de fo- lea este caracterizat prin dou etape, in a
cror delimitare intervin acum eLemente de
losire1.
mai mare certitudine. Astfel, n ncperea de
1
Exist ia patra faz, mai slab reprezentat, la est de strad, cele circa 60 de monede de
analizat parial n rapoartele privind Dinogetia bronz descoperite pe nivel (cifra este aproxi-
i descris ulterior astfel: "n ultimele trei-patru mativ datorit conservrii foarte proaste a
decenii ale secolului al VI-lea, deasupra ruinelor
unora dintre ele), n msura n care au pu--
nivelate s-au nlat pe ici i colo, mai ales in
jumtatea de nord a cetii, unde terenul era mai tut fi identificate, ofer un criteriu foarte
nalt, alte construcii de zid, ntr-o tehnic infe- important de datare a primei etape a nivelu-
rioar, din piatr i rare fragmente de crmid, lui al doilea de care pomeneam mai sus. In
legate cu lut negru, n loc de mortar sau lut gal-
ben, ca mai inainte. Sub aceast nfiare s
ansamblu, monedele identificate snt emise
rac, viaa a dinuit - cum am spus - pn la dup evenimentul pe care istoriografia antic
sfritul secolului al VI-lea, in timpul mpratului
2
Mauriciu Tiberiu (582-602), de cnd dateaz i Idem, Dacia, N.S., 10, 1966, p. 237-259; DID,
ultimele monede descoperite printre ruinele ei"; II, p. 429-430. Situaia se confirm i in alte ae
I. B ar ne a, Dinogetia, Meridiane, Bucureti, zri, ca de pild Histria, G h. P o e n ar u - B o r-
1969, p. 14. de a, Pontica, 4, 1971, p. 326-327.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
206 ALEXANDRU BARNEA

i modern l numete "dezastrul de la A- trile viitoare n privina cronologiei zonei


drianopol" din anul 378 3 , i prelungesc etapa este precizarea finalului primei etape i a n-
care ne intereseaz pn ctre mijlocul seco- ceputului celei de a doua ale nivelului n dis-
lului al V -lea. Aadar, n microzona cerceta- cuie care precede nivelul al treilea, bine se-
t, care, fiind central, poate informa preli- sizat n strad i n poriunile dezvelite ale
minar i asupra situaiei generale a aezrii, cldirilor adiacente. De subliniat c, n pri-
(mai ales c, reamintesc, nivelul respectiv vina elementelor stratigrafice oferite de pro-
apare i n seciunea strzilor mai sus men- filul de nord al seciunii SVP 3, care a sur-
ionate), se nregistreaz o activitate intens prins intersecia strzii principale cu strada
n perioada cuprins aproximativ ntre dom- est-vest, acestea n-au fcut dect s le con-
niile mprailor Theodosius 1 (379-395) i firme pe cele precedente. S-a observat n
Theodosius al II-lea (408-450). Caracteristi- plus c nivelarea din secolul al X-lea, inega-
c pentru perioada respectiv este pstrarea l pe alocuri, folosete n extremitatea de
aspectului quasiurban ctigat de fortrea rsrit a seciunii, adic la circa 3-4 m est
n prima parte a secolului al IV-lea, folosirea de la intersecia strzilor, pe o mic poriu
construciilor i strzilor mai vechi conti- ne, chiar nivelul strzii din secolul al VI-lea,
nund n cadrul deja cunoscut, fr modifi- i el ceva mai ridicat din cauza terenului i
cri eseniale. Deci, nsi aceast delimitare apropierii stncii.
a dou etape n cursul secolului al V-lea cu in s precizez n ncheiere c importana
precizarea c prima dintre ele nu mai apare cercetrii ntreprinse n ultimii ani la Dino-

ca un "hiatus" ci sub forma bine documen- getia, care, cum se vede, trebuie continuat,
tat a unei continuri a locuirii, este de cea se leag nu de amploarea spturilor arheo-
mai mare importan. Asemenea aspecte au logice, ci de o sporire i adncire a cunoa
mai fost sesizate clar doar la Histria n urma terii ct mai aproape de adevr a cronologiei
uneia din aezrile fortificate de mare impor-
cercetrilor mai recente\ i, nu mult dup
tan nlnuite pe frontiera dunrean a pro-
aceea, n cetatea Tropaeum Traians. Ceea ce
vinciei i Imperiului totodat. Or, o aseme-
rmne nc dificil de definit pentru Dino-
nea aprofundare n aglomerarea i concen-
getia i mi propun s examinez prin cerce- trarea vertical i orizontal maxim pe care
o reprezint stratigrafic i n suprafa for-
3
Ammianus Marcellinus, XXXI, 13; DID, II,
tificaia romana-bizantin de la Dinogetia,
p. 400-401.
nu este posibil dect acordnd pondere ma-
4
A 1. S u c e v e a n u , C. S c o r p a n, Pontica,
4, 1971, p. 167-1684 A 1. Sucevean u, A. Sion, jor calitii. Iar n acest sens nu amploarea
RMMMIA, 43, 1974, 1, p. 5. ci detalierea cercetrii arheologice trebuie
5
Tropaeum Traiani, 1, Cetatea, Bucureti, 1979, avut n vedere n primul rnd pentru rea-
p. 38-39. lizarea optim a scopului propus.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
G. POPILIAN, RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
M. NICA, ARHEOLOGICE DE LA LOCUSTENI,
C. TATULEA [JUDETUL DOLJ]
'

Satul Locusteni, din comuna Danei, judeul 60 m. Pe primii 25 m limea msoar 2 m


Dolj, se afl la 50 km sud de Craiova i la iar restul seciunii este lat de 1 m. S. 6 m
circa 18 km nord de Dunre. Obiectivele ar- soar 32 m lungime i este lat de '2 m. Sec-
heologice se afl la circa 3 km sud de sat, iunile 7, 8 i 9 au lungimea de 32 m iar l
pe malurile prului Predeti. Suprafaa cu imea de 1 m. Am socotit c aceasta ar fi me-
urme arheologice a fost mprit n patru toda cea mai bun n vederea precizrii n-
sectoare: 1. sectorul A de la vest de necro- tinderii aezrii i depistrii locuinelor. Cri-
pol, 2. necropola, 3. sectorul B, aezarea de teriul de amplasare a seciunilor 1-a consti-
la est de necropol i 4. sedorul D, aeza tuit frecvena fragmentelor ceramice care se
rea din epoca fierului. Primele trei sectoare puteau observa la suprafa.
se afl pe stnga prului Predeti, iar ulti- Seciunile spate n sectorul B au cuprins
mul pe malul drept al acestuia. o parte din periferia de sud-est a aezrii
In anul 1978, s-au fcut spturi n sec- neolitice "timpurii, precum i partea de sud-
toarele B i D. In sectorul B cel mai vechi ni- vest a anului semicircular din epoca bron-
vel de locuire dateaz din epo'Ca neoHtic, zului.
cultura Starcevo-Cri III (Milojicic). Urmeaz Stratul neolitic Starcevo-Cri III (Miloj-
un nivel subire din perioada de tranziie de cic), de culoare maronie, atinge, n zona pe-
la neolitic la bronz, cultura Coofeni, apoi riferic a aezrii, grosimea de 0,10-0,15 m.
un nivel care aparine epocii bronzului, cul- Urmele neolitice snt foarte rare; ele devin
tura Verbicioara, faza ci timpurie, suprapus mai frecvente n zona locuinelor sau a gro-
de un nivel din prima epoc a fierului (cul- pilor menajere. Astfel, ntre carourile 18-20
tura Basarabi) i, n sfrit, ultimul nivel ce ale seciunii nr. 5 a fost descoperit o locuin-
aparine unei aezri daca-romane din seco- neolitic de suprafa cu dimensiunile de
lele II-III. 5,75X4 m. Urmele acesteia se mai pstreaz
Obiectivul principal al spturii a fost doar sub forma unor aglomerri de cioburi,
dezvelirea aezrii daca-romane. In acest oase de animale, cteva pietre i buci de
scop s-au trasat apte seciuni (vezi planul): chirpic risipite anarhic pe o suprafa adin-
seciunile nr. 3, 5, 6, 7, 9 n direcia nord- cit n solul viu cu 0,35-0,40 m fa de ni-
sud, cu o distan de 10 m n'tre ele i seciu velul de clcare. Cele mai multe resturi erau
nile nr. 4, 5 n direcia vest-est. Seciunea concentrate n jurul vetrei. Fragmentele de
nr. 3 este lung de 14 m i lat de 2 m. Sec- vatr, rvite pe o suprafaa de 0,70X
iunea nr. 4 are lungimea de 12 m i limea 0,95 m, erau situate spre mijlocul laturii de
de 2 m. Lungimea seciunii nr. 5 este de nord a locuinei. Ieirea acesteia se afla, pro-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
208 G. POPILIAN, M. NICA, C. TATULEA

babil, in colul de sud, aa cum ne-o indic cic2 , Gladnica 3 , Donja Branjevina4 (stratul
podeaua care este mai ridicat n aceast Ia), Obre P, Lepenski Vir 6 , Anza Begovo7 i
parte a locuinei. La mijlocul laturei de nord, Starcevo 8 Desigur, analogii se pot face cu
respectiv n dreptul vetrei, s-a observat o ni- numeroase alte aezri din aceeai faz a cul-
folosit probabil la pstrarea vaselor. turii Starcevo-Cri descoperite pe teritoriul
Ceramica descoperit n locuin corespun- rii noastre sau a rilor vecine.
de, dup toate caracteristicile, culturii Stan"!e- Tot n seciunea nr. 5, din acelai sector B
vo-Cri, faza III (Milojcic). Toate categoriile de la Locusteni. a fost identificat anul de
cerami<ce snt modelate dintr-o past cu mul- aprare al aezrii epocii bronzului. Gura
t pleav i, mai rar, cu pietricele. Suprafaa anului era larg de 2,80 m, fundul de
exterioar a vaselor este mai ntotdeauna ne- 1,40 m, iar adncimea de 1 m. Prin trasarea
tezit, prevzut cu un slip crmiziu peste n continuare, spre est, a seciunilor 6, 7, 8,
care s-a aplicat culoarea roie, dup care s-a din 10 n 10 m, s-a putut reconstitui o parte
trecut apoi la lustruirea acesteia. Predomin din forma circular a acestuia. Pe fundul an
formele bombate i semisferice, n special cu- ului, n seciunea nr. 7, au fost descoperite

pe de culoare roie-brun, crmizie i, mai dou schelete umane. Primul schelet, mai bi-
rar, maronie. Vasele snt ornamentate cu mo- ne pstrat, (probabil birbat) avea capul n-
tive tipice culturii Starcevo-Cri, faza III, dreptat spre est, picioarele ncruciate la
respectiv motive liniare de culoare nchis, glezne, genunchiul stng flexionat, cel drept
neagr sau brun, pe fond rou-caram1z1u n poziie dreapt, ntins, mna dreapta fle-
sau rou~brun. Motivele liniare snt organi- xionat din cot i cu palma pe umrul sting.
zate n benzi de cte dou linii groase, trase Mna stng lipsete. Dou pietre pentru r
vertical pe suprafaa exterioar a vaselor niat erau puse lng piept, iar la genunchiul

bombate. Spaiul benzilor este umplut cu al- piciorului drept se afla un fragment de buz
te linii mai subiri trasate paralel, oblic sau de la un vas de mari dimensiuni. Al doilea
n reea. Sub buza vaselor bombate, motivul schelet avea capul ndreptat spre vest, invers
liniar se desfoar n zig-zag. Intr-un sin- fa de primul schelet, ntors pe partea
gur caz ntlnim pictur executat n stil "so- dreapta, mna stng era ridicat n sus la
lid" sau "plin", de tradiie proto-sesklo. Mo- nlimea capului, iar mna dreapt ndoit
tivul barbotinei, ct i cel plastic, este folo- n sus, n unghi drept. Piciorul stng era n
sit mai puin. Pe un fragment de culoare c poziie dreapta, iar cel drept se pare a fi
rmizie liniile incizate paralel, combinate cu fost tiat i aezat cu laba peslte gt. In apro-
cele n reea snt lustruite. Picioarele msu
elor de cult snt ornamentate cu mici pro-
2 R. G a 1 o vi c, Z.N.M.B., III, 1962, pl. VIII-
X.
eminene sub form de ochi, simboliznd re- 1. G 1 i si c, B. I o v an o vi
3
c, Glasnik M.K.I.M.,
prezentri zoomorfe. Uneltele de silex i pia- II, 1957, p. 223-233, pl. II.
tr snt rare. Cteva lame de silex de culoare S. K a r m a n s k i, Rant neolit. Donja Bran-
4

maronie pstreaz urme de uzur. jevina, Odbci, J;975, pl. 27, 28.
5
A. B e n a c, Wissenschaftliche Mttteilungen
Complexul neolitic de la Locusteni cores- des Bosnisch-Herzegowintschen Landes Museums
punde, prin caracteristicile descrise mai sus, II, Sarajevo, 1973, pl. XVI-XXI. '
complexelor nivelului III de la "Hanuri" i a 6
D. S re j o vi c, Starinar, XVIII, 1967, p. 162-
nivelului I de la "Viaduct" - Crcea 1 Ana- 164.
7
M a r i j a G i m b u ta s, Archaeology, 25, 1972,
logii pn la identitate se pot face cu cerami- p. 118.
ca descoperit n Iugoslavia n aezrile: Te- 8 D. Ar a n d j e 1 o vi c- G ar a sa n i n, Star-
cevcka Kultura, Ljubliana, 1954, pl. XIV, XVI;
1 M. Ni ca, Dacia, N.S., 21, 1977, p. 16, 27, V 1. Mi 1 o j {: i c, Kors-Starcevo -V inca, p. 109,
fig. 11/9-13, p. 35, fig. 17/1-9. pl. 19/10-19.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE DE LA LOCUTENI 209

pierea bazimllt.Ii s-a .gsit o rnia, un frag- de lucrrile agricole. Lipsa vetrei n locuin
ment de baz de vas, iar n zona gtului un s-a constatat i la Crcea, precum i la Stru
mic fragment de spiral de bronz care a leti-Mkneti9. In umplutura locuin~i,
aparinut probabil unei femei. Dup aspec- mai ales spre fund, au fost gsite multe frag-
tul nmormntrii, cele dou schelete au a- mente ceramice, o brar de fier deschis,
parinut unor indivizi din epoca bronzului, cu capetele rsucite n spiral, precum i c-
probabil ucii: primului tindu-i-se mna teva fragmente dintr-o rni de tip roman.
dreapt, iar celuilalt piciorul stng. Amndoi Acestea din urm fceau parte din piesa su-
au fost aruncai n anul de aprare ntr-o perioar, mobil - catillus. Firete c n sta-
oarecare dezordine. diul actual al cercetrilor nu se poate spune
Spfurile arheoLogice din sectorul B de dac amplasarea locuinelor a urmrit un
la Locusteni aduc noi contribuii la cunoa anume plan. Se poate remarca ns c ae
terea rieoliticului timpuriu din sudul Olte- zarea s-a ntins pe versantul sudic al unei
niei, precum i unele date privitoare la mo- dune de nisip stabilizate i c la suprafa se
dalitile de aprare a aezrilor din epoca pot vedea fragmente ceramice de-a lungul
bronzului timpuriu din a~ceast zon. acestui versant (ngust de 50 m) pe o lungi-
Stmtul daca-roman se afl la o adncime me de circa 300 de metri.
ce variaz ntre 0,15-0,25 m i este gros de Materialul ceramic este cel mai numeros.
0,40 m. Adnciunea relativ mic a fcut ca el Majoritatea fragmentelor ceramice au fost
s fie_ parial afectat de lucrrile agricole .. gsite n gropi i n locuin. Materialul ce-

Cele mai numeroase complexe arheologice ramic recoltat este destul de variat pentru
care aparin acestui nivel snt gropile men~ a contura mcar n parte aspectul culturii
jere i acelea folosite pentru pstrarea cerea- materiale a locuitorilor. Avnd drept criteriu
lelor. Cele din prima categorie au forma ro- tehnica de confecionare a ei, ceramica poate
tund, unele cu fundul conic, iar cele care fi mpr~it n dou mari categorii: I. eera-
serveau drept hambare au forma unui clo- mica lucrat la roat i II. ceramica lucrat
pot, cu pereii i fundul bine lutuii. In am- cu mna. Din ntreaga cantitate de fragmente
bele categorii de gropi s-a gsit mu'lt cera- ceramice, chiar la un examen statistic sumar,
mic. Au fost descoperite, n total, douspre reiese c ceramica a fost folosit cu prec
zece gropi. In campania din anul 1978 nu s-a dere de locuitorii aezrii din sectorul B. de
gsit dect o singur locuin, n S.6, carou- la Loc~teni. Considerm c e interesant de
riie 2 i 3. Aceasta a fost spat la o adnci- menionat faptul c n aezarea din sectorul
me de 0,80 m fa de nivelul de -clcare an- A procentul de ceramic autohton dacic
tic i la 1,30 m fa de cel actual. Forma ei este mai mare de 300Jo. Acestei aezri i
este aproximativ oval i are dia.metrul mare aparine necropola deja cercetat.

de 3,20 m, iar cel mic de 2,65 m. S-a putut Ceramica lucrat la roat poate fi mpr
preciza o singur groap de stlp i deci nu it n dou cate~orii: A - ceramic local
se poate reconstitui tehnica acoperiului. Nu lucrat n atelierele din aezare, descoperite
a putut fi sesizat nici intrarea locuinei. Po- in campaniile arheologice anterioare 10, B ---'-
deaua era bttorit i lutuit cu grij. Nu ceramica de trg adus din centrele urbane
s-au desCoperit urme de vatr n interiorul apropiate, Sucidava sau Romula.
locuinei. Vatra se afla n afar, la o distan LA. Ceramica local poate fi i ea mpr
de 1 m spre est, la suprafaa solului. Ea avea it n dou categorii: ceramic din past fi-

la baz un strat de pietri gros de 0,10 m, 9 M. Con 5 tanti ne 5 cu, CAB, 2, 196.5, p.
peste care s-a aezat un strnt de lut bine ta- 14:~ -i ur -.
sat, gros de 0,06 m. Forma nu a putut fi sta- '0 a: Popi 1 ia n, Cerarr.ica roman din Ol-
bilit deoarece vatra fusese n parte distrus trnia, CraioJa, 1976. p. 144

27 - Matertale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
210 G. POPILIAN, M. NICA, C. TATULEA

n de culoare cenuie, cu suprafaa lustruit cniele cu o toart i cu corpul ornamentat


i ceramica din past sgrunuroas din cauza cu coaste. s . . au ntlnit i cteva fragmente
pietricelelor cu care este amestecat. Pasta de amfor care par s aparin tipului 4. O
are culoare crmiziu deschis sau neagr. singur form, care aparine categoriei nu-
Formele cele mai des ntlnite snt: oala bor- mit de noi convenional "de trg", este con-
can cu buza rotunjit ntoars n afar, cor- fecionat din past gri sgrunuroas. Este
pul bombat avnd de regula diametru! ma- vorba de un castron cu buza ntoars n in-
xim n treimea superioar. Fundul este n terior i fundul uor concav, ncadrat de noi
cele mai multe cazuri inelar i cteodat con- n tipul 5. S-au mai gsit fragmente de ur-
cav. Aceast form are uneori ornamente ca- cioare romane de tipurile 2 i 5.
re constau dintr-o linie n val trasat ntre II. Ceramica lucrat cu mna are pasta
dou lini paralele incizate pe umrul vaJSu- amestecat cu mult nilsip i din aceast cau-
lui. z este foarte friabil. Forma cea mai frec-
O alt form (destul de ra-r) este oala cu vent este oal~a borcan cu buza ntoars n
dou tori, cu buza ntoars orizontal n afa- afar, corpul bombat, cu diametru! maxim la
r, gtul cilindric sau tronconic, corpul piri- jumtatea vasului i fundul plat. Decorul cel
form i fundul inelar - tipul 4 dup tipolo- mai folosit este brul alveolat i, mai rar,
gia noastr. S-a gsit acum pentru prima nealveolHt, plasat pe diametru! maxim. Ade-
dat ntr-o aezare rural roman. Este foar- sea, pe gtul vasului se afl un decor format
te frecvent ns n aezrile urbane i ne- dintr-o singur linie, sau din mai multe li-
cropolele lor din Dada inferioar, dar cbn- nii incizate n val. Uneori, pe brul n relief
fecionat numai din past crmizie. Soco- snt plasate trei-patru pastile (sau butoni)
tim c exemplarele de la Locusteni, toate din aezate simetric.

past cenuie fin, au fost confecionate lo- Din aceea<1i categorie ceramic s-au gsit
cal. i foarte puine f,ragmente de ceti dacice.

Castroanele i cnile cu o toart snt alte Datarea aezrii din sectorul B de la Lo-
forme care aparin acestei categorii. Cerami- custeni se face destul de ferm datorit eera-
ca din past sgrunuroas de culoare crmi micii romane adus din centrele urbane, ca-
zie sau neag,r este srac n forme, cea mai re indic ultima jumrote a secolului al II-
frecvent fiind oala 'borcan cu buza ntoars
lea i prima jumtate a secolului al III-lea
i rotunjit n afar, cu pntecul bombat i
e.n.
fundul drept sau conoav. Decorul - atunci
cnd exist - const din lini'i paralele, mai Sectorul "D"
mult .sau mai puin adncite. Un fragment
dintr-o oal borcan cu buza ntoars n afa- In campania anului 1978 au fost continua-
r are ns pe umr o band lat de 3 cm te spturile i n sectorul "D", situat pe te-
pictat cu alb, pe care au fost desenai, cu rasa nalt a malului drept al prului Pre-
rou se pare, nite cai. Nu s-a pstrat decit deti opus necropolei i aez,ri'i daco-roma-
partea anterioar a unui oal i coada celui ne, unde au fost deschise patru seciuni, la
din fa. Este, presupunem, o dovad a per- est de zona cercetat n anul precedent.
sistenei unor tehnid autohtone anterioare. Seciunile, numerotate de la I la IV, au fost
I.B. Ceramica de trg esta lucrat de obi- trasate dup cum urmeaz:
cei din past fin crmizie, cu suprafaa - S.I, cu dimensiunile 50 X 1,5 m, m'ien-
acoperit totdeauna cu o vopsea roie de di- tat N.NE - S.SV, la 21 m est de seciunea
ferite nuane. Formele ntlnite pn acum V/1977.
snt: castroanele de tipul 1, cnile cu toart, - S.II, cu dimensiunile de 34 X 1,5 m, pa-
.. de tipul 3, f,recvent ntlnite la Cioroiul Nou, ralel cu S.I, la 3 m vest de aceasta.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE DE LA LOCUTENI 211

- S.III, egal i paralel cu S.II, la 14,5 m n corpul vasului. Buzele snt, cel mai ades,
de aceasta. crestate. Mai rar apare buza crestat, dublat
- S.IV, cu dimensiunile de 17 X 1,5 m, n de un bru alveolat situat dedesubt. De re-
prelungirea sudic a seciunii S.II, peste dru- marcat pentru aceast categorie ceramic
mul de cmp lat de 8 m. prezena unor fragmente de vase cu perei
Spturile au confirmat constatrile din mai subiri, a cror aspec't amintete de ce-
anul 1977 privind existena n acest sector a ramica Glina.
unei succesiuni de locui re preistoric, pre- Ceramica fin se reduce la un singur tip
cum i a unui nivel medieval. Stratigrafic - acela al cetilor lticrate din past dens,
situaia se prezint astfel: la baza stratului de culoare neagr sau, mai rar, cenuiu n-
de cultur au fost descoperite sporadic frag- chis, ce au corpul rotunjit, puin teit, g-
mente ceramice neolitice, cu pictur mono- tul nalt n form de plnie i torile sim-
crom, care indic un orizont foarte subire, ple, din band ngust, ce pornesc imediat de
discontinuu, ce aparine fazei a III-a (Milojcic) sub buz. 12 Toate aceste vase snt neornamen-
a culturii Starcevo-Cri 11 El este suprapus tate.
de un nivel de locuire, gros de circa 0,25- Aspectul general al ceramicii de epoca
0,35 m, corespunztor fazei timpurii a cultu- bronzului descoperit n sectorul "D" ne de-
rii Verbicioara. Urmtorul nivel de locuire, termin la analogii cu cea descoperit n sec-
cu o grosime de circa 0,15-0,30 m, dateaz torul "B" 13 , datat n prima faz a culturii
din prima epoc a fierului i aparine cultu- Verbicioara. Dar lipsa ornamentelor la ce
rii Basarabi. Ultimul strat arheologic indic tile lucrate din past fin, ca i prezena
o locui:re feudal datnd din secolele .XV- unor elemente glinoide n ceramica grosier
XVI. ne fac s considerm c descoperirile din sec-
In nivelul de locuire din epoca bronzului torul "D" snt mai vechi, aparinnd unei eta-
au fost descoperite mai multe gropi menaje- pe mai timpurii. Ar exista, prin urmare, po-
re (S.I - gropile 2, 6, 7; S.II - groapa 5), sibilitatea n viitor a aprofundr_ii prin sp
de form oval, cu diametru! cuprins ntr.e turile de la Locusteni a problemei genezei
0,48-1,37 m, care conineau f.ragmente de culturii Verbicioara.
lipitur de vatr, oase de animale, deeuri Spre deosebire de campania anului prece-
masive de silex, precum i o mare cantitate dent, urmele de locuire hallstattian desco-
de ce'l'amic, materiale gsite frecvent i n perite n anul 1978 snt mai srace. Totui,
cuprinsul stratului arheologic. n cele dou gropi dezvelite (S.I-gr.5 i
Mai important i interesant este eera- S.II-gr.6), ca i n nivel, au fost gsite nume-
mica, care se mparte n cunoscutele catego- roase fragmente ceramice n asociere cu bu-
rii: de uz comun i fin. ci de lipitur de vatr i deeuri de silex.

Ceramica de uz comun este lucrat din Ceramica descoperit se mparte n cera-


past grosier, aspr, cu pietricele n com- mic de uz comun i ceramic fin.

poziie, de culoare roietic, cenuiu-glbui


12 Analogii la Verbicioara (D. B e r ci u, Dacfa,
sau brun. Majo:ritatea fragmentelor provin
N.S., V, 1961, v. 131, fig. 3/6, 7; S. Mori n t z,
de la vase cu perei groi, tip borcan, sau
Contribuii arheologice la istoria tracilor timpurii,
de la vase cu corpul mai mult sau mai p~in I, Bucureti, 1978, p. 22-23, fig. 7/6; 8/1-2) i
bombat, gt nalt, gur Larg, buza ngroat, Locustcni sector "B" (M. N i c a, Contribuii la
uor arcuit spre exterior. Aceast categorie cunoaterea culturii Verbicioa1a n Oltenia, comu-
ceramic este ornamentat cu mturica, cu nicare prezentat la Congresul de tracologie, Bucu-
barbotin sau cu alveole mari, uor adncite reti, 1976).
13
M. N i c a, Contribuii la cunoaterea culturii
11 M. Ni ca, SCIV A, 27, 1976, 4, p, 453. V erbicioara n Oltenia.

27*
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
212 G. POPILIAN, M. NICA, C. TATULEA

Ceramica hallstattian de uz comun, redu- culcate, terminate n spiral i motive un-


s cantitativ, const din fragmente de vase ghiulare cruate, lustruite. La exterior, un
lucrate din past grosier, aspr, cu mult ni- decor format din dou benzi ce conin rom-
sip n compoziie i pietricele mrunte, de buri lustruite combinate cu romburi hau
culoare roietic i brun-roietic. Ele pro- rate ncrustate cu alb marcheaz zona de se-
vin de la vase borcan cu fund plat, perei paraie a ealotei de buz. i acest tip este
drepi sau uor arcuii, buza dreapt, deco- ntlnit frecvent n inventarul necropolei de
rate cu bruri alveolare (mai rar crestate), la BasarabF 6
cu proeminene aplatizate sau cu combinaii Apalogiile evidente n ceea ce privete ce-
de bruri alveolate i butoni. ramica ne determin s datm nivelul hall-
Din aceasta categorie fac parte i fragmen- stattian de la Locusteni n aceeai vreme cu
tele unui vas parial ntregibil, lucrat din necropola de la Basarabi 17
pas brun-roietic, descoperit in groapa In ultimul nivel de locuire - feudal- au
nr. 5. Acesta 'avea corpul uor rotunjit, gt fost descoperite dou locuine-bordt~i (S.I-
inalt, buza S'curt, teit oblic, tras puin loc.2; S.II-loc.1), precum i mai multe gropi,
spre exterior. Buza crestat era dublat de dintre care reinem trei ca fiind gropi de
dou bruri de asemenea crestate, intre care pstrat cereale.
se nscrie toarta lat, cu nervur longitudi- Locuina nr. 1, descoperit n S.I, are for-
nal.
ma patrulater, cu laturile de 3,30 X 2,80 m.
Ceramica fin este lucrat din past den- ~a se adncete pin la 0,56 m fa de nive-
s, de culoare roietic, brun i neagr. Au lul actual. In poz1ie relativ central se g
fost descoperite numai fragmente de str sete v.atra, a crei form nu a putut fi ae-
chini. Acestea sint de dou tipuri: terminat fiind distrus n parte de lucr
a) strchini cu fund plat, corpul n form rile agricole. Lng aceasta, precum i n
de calot i buza ndoit inspre interior. colul de sud-est al locuinei au fost desco-:
Unele fragmente au pe corp mici proeminen- peri te deu vase n care s-a gs~t cite un ou.
te aezate imediat sub linia diametrului ma-
Locuina nr. 2 a fost descoperit n S.I, la
xim. Aceste strchini snt ornamentate cu ca-
-1,42 m. Ea se ad.incea pn la -,l4 m fa-
neluri orizontale la partea superioar; dind
de nivelul de clcare feudal. Nu a putut fi
impresia buzei faetate. Unele fragmente pre-
uezveht dect parial. Aceast 1ocum, de
zint un ornament suplimentar constind din
form patrulater, era unental est-vest i
benzi oblice sau triunghiuri executate din
avea latura de vest lung de 3,50 m. Pe
linii paralele, dese, imprimate cu rotia. Att
aceast latur se gsea cuptorul boltit, spat
forma ct i ornamentele snt specifice Hall-
stattului timpuriu i se intilnesc frecvent la n perete, cu vatra la -0,98 m i captul bol-
Bassarabi,14 Balta Verde i Gogou 15 tei la 0,62 m, ambele cote fiind luate in ra-
port cu nivelul de ckare actual. In partea
lb) sbrchini cu fund plat, corpul n for-
stng a gurii cuptorului se gsea o groap
m de calot, bine delimitat de buza lat
rotund, cu diametru! de 0,38 m, ce cobora
evazat, lucrate din past neagr sau roie
tic lustruit. Buza este ornamentat cu benzi
cu 0,37 m sub podeaua locuinei lucrat din
ce conin combinaii de romburi i triun- lut bine tasat.
ghiuri ha~urate, ncrus.tate cu alh, de S-uri Gropile de provizii (S.II-gr.2; S.III-gr.l)
aveau form de ou i se adnceau pn la
V 1. D u mit re s c u, Dacia, N.S., 12, 1968,
14

p. 218-220, fig. 24. . I& V 1. Du m i t re s c u, op. cit., p. 220-223,


10 fig. 25/1-6; 26, 27, 28.
D. Berciu; E. Coma, Materiale, II,
1956, p. 396, 458. 17 Ibidem, p. 257-260.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE DE LA LOCUTENI 213

2,40 m i respectiv 2,33 m. Aveau gura i - borcanul cu fundul ngust i plat, cor-
fundul mult ngustate, iar diametru! maxim pul ovoidal, gt scund, buza ngroat i ca-
sub linia median. La ambele gropi pereii nelat, uor rsfrnt.

erau ari la rou. - cana cu fundul ngust, uor profilat,


corp alungit, mai bombat n zona curburii
In locuine, ca i n gropile de provizii, au
maxime, git nalt, gura larg, cu cioc de
fost gsite fragmente ceramice i oase de
scurgere, toart aplatizat.
animale, ndeosebi de porc i de vit.
- urciorul. S-a gsit un fragment de ur-
Ceramica aparine unei singure categorii cior cu picior nalt, gol, corp alungit, rotun-
- ceramic uzual. Vasele au perei subiri, jit.
lucrai din past dens, aspr, de culoare ro- Aspectul general al acestei ceramici duce
ietic sau brun-roietic. Au fost deosebite la datarea nivelului de locuire feudal n se-
trei forme de vas: colele XV-XVI.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
M. MOCA,
F. MEDELE,
CERCETARILE ARHEOLOGICE
DOINA BENEA,
DIN CASTRUL TIBISCUM
[Campania 1976]
R. PETROVSZKY

f n anul 1976, cercetrile arheologice la cas- 1964-1975 au stabilit 4 nivele: una de p


trul Tibiscum au fost efectuate n colaborare mnt urmat de dou faze din piatr posibil
de ctre Muzeul Banatului din Timioara i i o a treia.
Muzeul judeean de Etnografie i Istorie Ca- Dimensiunile castrului cu aproximaie ar
ransebe. fi de 310 X 195 m. La poarta de nord a cas-
Castrul ca i aezarea civil Tibiscum snt trului (principalis sinistra) turnurile snt p
relativ puin cunoscute n literatura de spe- trate (este cercetat exhaustiv doar cel din-
cialitate, doar cu ocazia publicrii unor des- spre est) avnd dimensiunile de 7 X 5,80 m,
coperiri fortuite. Cercetri arheologice de cu zidul gros de 1,40 m construit din blocuri
oarecare amploare au fost iniiate n anii masive fasonate din gresie glbuie. iPoarta
1923-1924 de episcopul Ioan Boro din Lu- are o lime de 3,90 m.
goj i apoi de G.H. Mateescu, cercetri care La porta pretoria, turnul de sud al porii
au rmas nepublicate pn n prezent. are aceleai dimensiuni, poarta avnd o l
Se pare c n acea perioad au fost spate ime de 4 m, C'Onstruit n aceeai manier.
anumite poriuni din castru (n zona porii Turnurile porii decumane nu snt dezvelite.
pretoriene) ca i o construcie aflat la sud
Cercetrile din anul 1976 organizate de ce-
de via pretoria.
le dou muzee i-au propus urmtoarele:
Spturi arheologice sistematice au fost
1. dezvelirea pe ct posibil a laturii de vest
ncepute n anul 1964 de ctre Muzeul Ba-
a castrului care n sp~turile din 1975 fu-
natului. Ele au identificat i dezvelit n bun
parte castrul ca i o serie de cldiri particu- sese identificat prin mici sondaje;
lare: case, ateliere, prvlii, un templu (?) 2. efectuarea unei seciuni magistrale E-V
ce formau canabae-le. pentru stabilirea unor repere cronologice
Castrul Tibiscum. Spturile arheologice privind fazele de construcie ale castrului;
au identificat zidul de incint al cetii, cele 3. un sondaj la poarta pretoria pentru
dou pori de pe latura de est, cea de nord identificarea zidului de incint, n poriunea
i vest (cea din sud nu se mai pstreaz, ca aflat lng blocul care delimita poarta. Sec;.
de altfel ntreaga latur, fiind distrus din torul de vest al castrului. S-au trasat dou
cauza cursului fluctuant al Timiului), pre- seciuni paralele cu zidul de incint de vest
toriul ca i un numr mare de construcii V 1 (la 8,'30 m de colul de N-V al castrului),
interioare al cror caracter nu este prea bine de 30X 1 m i la 30 m S-V de aceasta o a
precizat. Cercetrile ntreprinse n perioada doua V 2 (cu aceleeai dimensiuni 30 X 1 m).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
216 M. MOGA, F. MEDELE, DOINA BENEA, R. PETROVSZKY

Cu aceast ocazie s-a putut observa n de- nivelare antic din lut galben, dup care este
taliu sistemul de construire al zidului de .in- construit un al doilea drum urmat de o dis-
cint, el constind din piatr de ru nelegat trugere prin incendiere 1,10-1,35 m. Ur-
cu mortar peste care erau aezate blocuri ma- meaz un nou nivel de arsur masiv i o a
sive fasonate din gresie friabil (70 X 23 cm; treia refacere a viei decumana la 0,80-1,10.
55 X 30 cm). Din loc n loc se observ refa- Deasupra acestuia apare un strat subire de
ceri cu piatr de carier din augit-andezit, arsur peste care in dreptul turnului de sud
legate cu mortar, ca adevrate plombe. In- al porii pe o lungime de 1,50 m apare len-
treaga latur de vest a fost afectat de o tila de construcie din mortar de fapt refa-
distrugere masiv, ce a impus refacerea cere a turnului. Ultima refacere a viei decu-
grabnic, in prip oarecum a zidului cetii. mana are loc la 0,35-0,68 m deasupra creia
In acelai timp trebuie s menionm c in apare un strat de drmtur din igle i ola-
citeva poriuni, zidul este dezafectat prin spo- ne care ns nu prezint urme de incendiu.
lierea pietrei. Deci, avem de-a face cu patru refaceri ale
Materialul arheologic aprut n cele dou drumului dup construirea castrului, respec-
seciuni este relativ srac. Apar fragmente tiv a turnurilor porii decumana. O moned
ceramice de amfor, oale i strachini din de bronz de la impratul Traian a fost des-
past cenuie, nu prea fin cu degresant lu- coperit pe primul nivel de clcare al turnu-

crate la roat. Totodat au fost descoperite lui de nord ceea ce poate constitui un ele-
i dou virfuri de sgei diferite ca tip: pri- ment de datare "post quem". Lentilele de
mul cu virful in patru muchii cu un pedun- construcie ce apar la turnurile de nord i de
cul gol n interior mai lung (L.:.._4,7 cm), ce- sud ale porii atest refaceri ale acestora f
llalt in 3 muchii cu. un peduncul subire cute cu piatr de carier. Prima refacere a
(L=4,7 cm). tu:murilor corespunznd primei refaceri a
Porta decumana, dezvelirea acestei pori a drumului - via decumana. Materialul eera-
inceput nc n 1975; lucrrile s-au oprit cu mic aprut in aceast poriun.e este foarte
deosebire asupra viei decumana a crei stra- srac. Const din ceramic de culoare cenu-
tigrafie pe cit de clar pe att de interesan- ie cu o past puin grosier cu pietri deco-
t. Via - decumana are o lime de 4,25 m. rat cu bru alveolar, i fragmente de amfor
Primul nivel de locuire este de culoare cenu- roie.
ie-negricioas, pigmentat cu buci de cr Estul castrului. Exist dou pori. Una
bune, mici fragmente ceramice, neintregibile, aflat la 45-46 m de colul de nord-est al
cuie, un vrf de sgeat din fier in patru mu- castrului, iar a doua de fapt porta pretoria la
chii etc. Acest nivel apare la adincimea de 1,40 m de acelai col de nord-est. Pn acum
2,20-2,25 m i are o grosime de 10-15 cm. cercetrile arheologice dezveliser - dup
Deasupra acestui strat, uor adincit la mar- cum menionm - turnul dinsprl'! sud al por-
gini este primul nivel al drumului, uor boltit ii pretoria <;anstruit din blocuri de gresie
spre mijloc, realizat din pietri mai mare. fasonat. Poarta avnd o lime de 4 m, prin
Construirea sa corespunde cu cea a turnuri- mijloc trecea un canal de scurgere; dinspre
lor din piatr ale porii (executate din blocuri nord poarta era flancat de un bloc central
masive de calcar glbui). Acest prim nivel executat din aceeai piatr de gresie fasona-
al drumului apare la 1,50-1;85 m. Deasupra t ridicat pe o fundaie din piatr de ru i
acestui nivel al drumului pe toat suprafaa mortar. Pentru a verifica dac nu exist po-
exist un strat subire de arsur cu ~rbune, sibilitatea unei pori duble s;..a trasat o sec-
lemn, fragmente de igl i olane, stratul iune perpendicular pe bloc, 13X 1,50 m cu
avind o grosime de cea. 5 cm, apoi apare o o caset de 8 X 2,50. Seciunea adncit pn
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARILOR ARHEOLOGICE DIN CASTRUL TmiSCUM 217

la 2,45 m a atins nivelul de clcare al primei gat, const din ceramic, citeva piese din me-
faze al porii, al crei turn era executat tot t~l I monede.
din blocuri de gresie glbuie cu o fundaie Ceramic .. Caracteristic pentru castrul i
din trei rinduri de piatr de riu. Zidul tur- aezarea de la Tibiscum, este realizat din-
nului este construit astfel avind in exterior tr-o past nu prea fin, avind ca degresant
un parament din blocuri de calcar, iar inte- mic i pietricele, lucrate la roat, de culcare
rior emplecton din piatr de riu i de carier. fie roie, fie cenuie. Se remarc oalele de
Turnul dinspre nord al porii dezvelite cu tip simplu cu fundul plat, buza uor rsfrint
acest prilej era ntrit cu un contrafort exe- in afar, decorate cu striuri de linii drepte
c~tat din piatr de carier. Stratul dens de sau incizate i~ val; cni cu una sau dou
cl:rmtur a fost in mare parte deranjat de tori i corpul sferoidal, de culoare cenuie
gropile moderne practicate pentru spJlierea neagr. Strachini sau patere cu buza cane-
pietrei. In acest strat au aprut n numr lat i pl~t sau corp tronconic mai ales din
nmre olane i igle din care unele cu tam past roiatic. Mici fragmente de vase lucra-
pila CIV, deci C(ohors) I V (indelicorum) ca te cu mna provenind de la ceti i oale-bor-
i o tampil fragmentar MA.SY, a crei lec- can, decorate cu buton, apar in primul i al
tur nu poate fi pe deplin elucidat, pare fi- doilea nivel de locuire din castru. In cursul
resc ns a presupune c. reprezint o tam cercetrilor au fost descoperite i Citeva frag-
pil executat in oficina celor dou uniti mente de terra sigillata decorate cu motive
neregulate: Numerus Palmyrenorum Tibis- animaliere i antropomorfe. Un fragment mai
censium i Numerus Maurorum Tibiscensium. mare de strachin a aprut in S 1A, avnd i
Aceast refacere a porii pretoria pare s fie nceputul unei tampile din care nu se mai
de fapt ultima. Deci, avem o poart dubl, pstreaz decit numai litera M - poate de
prima cu o lime de 4 m, iar a doua de la Melausus.
3,80 m asemntoare cu cea de la castrul Tot n aceast seciune a aprut o mic
Micia. tampil CIA. Opaiele descoperite sint in
Seciunea S 1A i S 1 B a fost trasat pe toa- cea mai mare parte fragmentare, fr tam
t limea castrului i este orientat est-vest. pil, dintr-o past de bun calitate, cu cor-
S. 1 B cuprinde poriunea dintre poarta pre- pul rotund, capacul uor adincit, de obicei
toria i principia (58 X 1 mY iar S 1A pe cea decorat. Un singur opai fragmentar este de
dintre poarta decumana i principia (100X culoare cenuie cu firnis de culoare- nchis,
1 m) pretoriul fiind dezvelit in cea mai mare corpul mult alungit capacul decorat cu cer-
parte in cursul spturilor anterioare. In- curi concentriee. Piesele se dateaz in seco-
trucit nu a putut fi atins solul viu pe in- lele II-III. Piese din metal: - arme, au fost
treaga suprafa cercetrile arheologice vor descoperite in numr foarte mic, n deosebi
continua i in anul 1977. Stlratigrafic au fost virfuri de sgei din fier care sint de dou ti-
surprinse mai multe nivele_ de locuire distru- puri, cu virful in 4 muchii cu un peduncul
se prin incendieri masive. In S 1B carou 25- tronconic mult alungit, gol in interior i cu
28 apare la adincimea de 1,18-1,40 via prin- trei muchii, cu pedunculul de aceeai form.
cipalis sinistra avind o lime de 3,30 m exe- Virfurile de lance aprute toate in S 1A i
cutat din pietri fiind uor boltit la mijloc. B, au lama alungit cu o nervur longitudi-
Intre 0,92-1,10 m apare o nou refacere a nal reliefat, cu un peduncul de obicei de
viei principalis dup un strat de arsur. Dea- form tronconic. Au mai aprut piese din
supra acesteia urmeaz un .strat relativ gros bronz de mici dimensiuni cum ar fi aplici, fi-
de crmid, igl i mortar. Materialul ar- bulP, aee de bronz, catarame, chei i o ptes
heologic aprut n intreaga seciune este bo- de harnaament. Monedele snt marea majo-

28 - Materiale l cercetAri arheo'logice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
218 M. MOGA, F. MEDELE, DOINA BENEA, R. PETROVSZKY

rilate din bronz doar citeva din argin~ i pro- lui are loc n vremea aceluiai mprat,
vin de la Domiian, Traian, Hadrian, An~onin apoi urmeaz o faz de distrugere maxim
iPiul, Iulia Mammeea, Alexander Sever i Fi- care s-a nregistrat att pe via decumana ct
lip A;rabul. i pe latura de vest a castrului i care proba-
bil trebuie pus n legtur cu rzboaiele lui
Concluzii Hadrian cu sarmaii iazygi din anii 117-118
e.n.
Pe baza cercetrilor anterioare i a sptu Pentru celelalte dou nivele de refacere
rilor efectuate la Tibiscum n anul 1976 se nu exist deocamdat elemente sigure de da-
desprind urmtoarele concluzii: n castru tat. Cercetrile viitoare de la porta pretoria
exist 4 nivele de locui re: primul corespunde vor aduce desigur o serie de lmuriri n acest
lui Traian, ridicarea apoi n piatr a castru- sens.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ADRIANA RUSU
CERCETARI N NECROPOLA
MUNCELU - BRAD

C ercetrile din N ecropola roman de la ceramice, cam, urcioare, fructiere, strchini,


Muncelu - Brad au continuat in campania opaie cu un singur arztor, cuie de fier,
din 1978 in ambele sectoare, delimitate de scoabe, fragmente de cuar i silex.
drumul ce duce spre localitatea Ormindea, de Materialul ceramic descoperit prezint ca-
pe terasa numit "La Petreneti" orientat racteristici ale ceramicii romane provinciale
NE-SV. Sectorul I a fost numit poriunea cu uoare variaii de la tipurile bine cunos-
de teras din partea dreapt a drumului ce cute gsite pe teritoriul Daciei romane.
duce spre Ormindea, locul unde au fost n- Remarcabile se fac i cele dou stele fu-
treprinse spturi i n campania din anul nerare gsite n preajma mormntului M 84
1977, iar sectorul II poriunea din partea i in carou! A' 3 Ele snt rupte din pricina
stng a drumului. culltivrii cu ani n urm a terenului, apoi
La cele 82 de morminte de incineraie des- plantaie de pomi i pune, pstrndu-se
coperite i cercetate n campania anului 1977 astfel fragmentar. Ambele snt constituite
se a.daug un numr de nc 33, n total ci- din dou registre, relief n partea superioar
mftirul avind 115 morminte. unde chipurile defuncilor snt nchise in-
Toate apar cu groapa de form rectangu- tr-un medalion care este la rndul su inscris
lar i orie~tate NE-SV, N-S, E-V. Lungi- n cimp rectangular i I)artea inferioar cu
mea lor variaz intre 1,50 m i 1,90 m, iar inscripie pstrat fragmentar.
limea ntre 0,60 i 0,90 m, i se adncesc La stela descoperit n preajma mormntu-
pn la 0,80 m. lui 84 ntre relief i textul inscripiei apare
Prile laterale sint puternic arse nct p scena unui banchet funerar mrginit lateral
mntul a cptat aspectul unei cruste de cu- de cte o coloan.
loare crmizie cu o grosime de 2--4 cm. In Interesant apare i de aceast dat ritul de
sptur mormintele pot fi sesizate, i de ast nmormntare i anume incinerare, credem,
dat, la 0,30-0,40 m sub nivelul actual al so- cu ardere pe loc. Mirmaia o vedem valabil
lului, prin crusta de pmnt ars, care contu- prin existena grosimii stratului de crbune
reaz mormntul. Pereii ari socotind de la aflat pe fundul gropii, a arsurii pereilor gro-
baz merg pe ntreaga adncime a mormn- pii ct i prin apariia unei adncituri de
tului care este de 0,25-0,40 m. Fundul mor- 30 X 25 cm n peretele mormntului, care erau
mntului este acoperit pe toat suprafaa cu urme de brne de lemn folosite pentru ridica-
un strat de crbune n grosime de 2-15 cm. rea rugului deasupra gropii.
Materialul de inventar al mormintelor es- La o serie de morminte apar urme de pari
te destul de srac. El const din fragmentE' care au un diametru de 6-7 cm unele n

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
o
o

- ,Set
.,tltf(J

" .,

o o
"""1

....
o

o -e,IS G

\ 1111

(ii] ARSUR

EZZld SOL VEGETAL

-
~

~
!El
IZiil
S11RA T CULTURA
CARBUNE
URME PARI
ARSURA LNDERALA
CERA!:MiDCA
..
ll3J CUAR, CRISTAL
CUIE
C!D

Pl I. - Tipun de morminte de incineraie.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
(-----~-

, ' -.Jr..

;
,''".)~--,
1
1 1
1 1
1 '
' 1
\ 1
' \
1
1

1 1. J f

Pl II. - Materiale descoperite n morminte.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
'

\ .__
-o t

t) 11

'~

...-..
15

~" w...
Pl. III _- M~,Lcriale . n morminte.
d cscopente
'"
1
f.
~

.j' ~ -1~
'1

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI IN NECROPOLA MUNCELU-BRAD 223

afara conturului mormintelor, altele n inte- tragerea i prelucrarea minereului -aurifer


rior. Datorit pmntului afnat care se afl din aceast parte a Munilor Apuseni n se-
in groapa de par acetia nu puteau fi altceva colele II-III e.n.
decit susintorii unui eventual acoperi al Cimitirul, o descoperire de amploare prin
mormntului, avind de a face aici cu o necro- cercetri sistematice alturi celoll"lalte mate-
pol plan.
riale din acest teritoriu pomenite n litera-
Cimitirul de la Muncelu - Brad prin par-
tura de spedalitate din secolul trecut i n-
ticularitile sale de rit de nmormntare i
ceputul celui actual presupune existenta unor
a formelor de vase ce au fost descoperite
drept material de inventar aparine unei aezri de minieri n aceast parte vestic a

populaii coloniste de ilU.ri sau dalmatieni, provinciei romane, care aveau ca punct prin-
adu..i n aceast zon imediat dup cucerirea cipal n ndeletnidire extracia din minele
roman, populaie ce se ndeletnicea cu ex- Ruda- Brad.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
ANIOARA SION, ARHEOLOGICE DIN THERMELE
LUCIA MARINESCU
DE LA MICIA
[VEEL, JUDEUL HUNEDOARA]
[Campania 1978]

n anul 1978 au continuat lucrrile de con- S~a stabilit, de asemenea, c acest edificiu

solidare a thermelor de la Micia i au fost de- a avut tlrei faze de construcie relativ uor de
gajate o serie de ncperi care fmt~ser cerce- sesizat datorit suprapunerilor de ziduri la
tate n anul 1968 de un colectiv al Muzeului care S-'au folosit mortare diferite din punctul
judeean Deva i al Universitii "Babe-Bo
de vedere al compoziiei, alipirii unor ziduri
lyai" din Cluj-Napoca, condus de dr. docent noi la altele existente, avnd cotele fundaii
Oct. Floca. Lucrrile de consolidare ne-au lor la nivele diferite, ca i datorit succesiu-
prilejuit o seam de observaii, pe care le nilor de pavimente care s-au su11prins n c-
comunicm suocint n cele ce urmeaz.
teva locuri. Pe lng aceste faze constructive
Astfel, s-a constatat c la Micia avem de a s-au observat i diverse reparoii ale cldirii.
face cu un complex "thermal" n adevratul Planimetria primei faze a edifidului difer
neles al cuvntului, complex compus din net de aceea a fazei urmtoare, care se pre-
zint ca o refacere din temelii a construciei,
trei edificii distincte, cu partiuri cuprinznd
compartimentri diferite, dar avnd fiecare
aproape pe acelai loc i avnd pavimentul
toate ncperile necesare fluxului complet de subsolului la o cot aproximativ identic cu
baie, specific pentru romani. aceea a pavimentului de peste suspensurile
Edificiul, degajat n anul trecut, orientat cu primei f,aze (1,48 fa de 1,58 m).
Ultima faz de construcie const n extin-
axul lung pe direcia est-vest, are ncperile
derea planului celei de a doua, adugarea a
nenclzite situate spre nor.d, iar cele prev
dou abside i deschiderea unor noi praefur-
zute cu hypocaustum spre sud. El se compune
nia, ca i refacerea bazinelor din frigidarium.
dintr-un mare frigidarium, un apodyterium,
Cea mai veche moned gsit n condiii
4 camere nclzite, o latrin i trei camere- stratigrafice sigure (ntr-o seciune de veri-
anex. Pe latura de est s-au de6coperit 6 les-
ficare din exteriorul portieului de 38 X 2 m)
pezi de calcar niruite i amplasate la dis- a aprut la -0,97 m sub primul nivel de d
tane egale ntre ele (2,20 m) reprezentnd rmturi. Este un dupondius de la Hadrian
fundaii de coloane ale unui portic ce flanca (RIC, 557) emis la Roma n anul 118. Cele
latura estic i care continua parial i pe la- mai noi monede dar care nu au fost nc pre-
turile de nord i sud. cis determinate datez de la Filip Arabul.

29 - Materiale l cercetrl arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SANTIERUL ARHEOLOGIC
'
MICIA - NECROPOLA
IOAN ANDRIOIU
[Raport pentru campania de cercetri

din 1978]

n perioada 5 septembrie - 3 octombrie morminte plane cu groapa ars i morminte


1978 Muzeul judeean Hunedoara - Deva a cu groapa nears. Numerotarea mormintelor
continuat cercetrile ncepute n 1977, n ca- a fost fcut n ordinea descoperirii lor.
drul antierului atheologic Micia, la necro- !Mormintele din prima categorie, n numr
pola roman. Fondurile neces<llre cereetrii de cinci (M 10---113, 17), cu g1roapa .albiat, au
aprut la adncimi variind ntre 0,35 m -
(10 000 lei) au fost puse la dispoziie de ctre
Muzeul judeean Deva. Din colectivul de cer- 0,50 m fa de nivelul actual al solului. Con-
cetare au fcut parte Ioan Andrioiu i Cor- turul lor se delimita bine n solul argilos
brun-crmiziu. Lungimea la gur 1,70-
neliu Avram de la Muzeul din Deva.
Ceocetrile prevzute n a~east campanie
1,95 m, limea 0,70-0,87 m, adncimea
au continuat pe cele din 1977, avnd drept 0,34-0,49 m. Orientarea aproximativ pe di-
recia est-vest, cu excepia lui M 11 care are
scop dezvelirea acelei pri din necropola es-
tic a aezrii ~romane Micia aflat azi n axul lung al gropii pe direcia SE-NV. Fun-
dr-eapta liniei ferate Deva - Arad, la sud de dul i ma~rginile gropilor mortuare snt pu-
casa sitelor, cldire anex a termocentralei ternic arse nct pmntul a cptat aspectul
Mintia - Deva. Aici au fost sesizate, n cer- unei cruste de culoare hrun-ro'iatec, cu pe-
cetarea intreprins n 1977, opt morminte te negre, groase de 5-7 cm. Coninutul mor-
apatrinnd fazei de nceput a -cimitirului (pri-
mintelor const din oase umane calcinate
ma jumtate a secolului I e.n.). In acest sens amestecate cu buci de crbune, fragmente
au fost trasate patru seciuni, paralele, late de pmnt ars la rO'u. Cenua se afl n can-
titi redULSe, excepie fcnd M 11 la care
fiecare de 2 m i cu lungimi diferite, n-
sumnd o suprafa cercetat de 96 m 2 cantitatea d-e cenu, arstllr, buci de mate-
In timpul spturilor s-a putut stabili c n rial lemnos earbonizate gsite n groapa so-
pulcral ne determin a considera C incine-
zona cercetat se plaseaz marginea nord-
vestic a neoropolei, unde au fost aflate mor-
rarea s-a produs aici i nu pe un rug n exte-
minte din prima jumtate a sec. II e.n. Mor- rior. Inventarul funerar este relativ bogat:
mintele cunosc o concentrare spre captul es- Ulrcioare funerare, cuie de fier, inte de fier,
tic al seciunilor, rrindu-se spre partea opu- monede de bronz etc.
s care nu cunoate urme de nmormntare. Mormintele cu groapa nears, mai puine
In suprafeele dezvelite (S VI-IX) au fost numeric (M 9, 18, 16) se reduc la o simpl
descoperite un numr de 10 morminte de in- groap de form aproximativ rotund oval

cineraie, care se ncadreaz n dou din tipu- (diametru! aproximativ 0,90 m), fr o alt
rile de morminte de indneraie cunoscute: amenajare special, n interiorul creia au

29"
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SANTIERUL ARHEOLOGIC
'
MICIA - NECROPOLA
IOAN ANDRITOIU
' [Raport pentru campania de cercetri

din 1978]

n perioada 5 septembrie - 3 octombrie morminte plane cu groapa ars i morminte


1978 Muzeul judeean Hunedoara - Deva a cu groapa nears. Numerotarea mormintelor
continuat ce-rcetrile ncepute n 1977, n ca- a fost fcut n ordinea descoperirii lor.
drul antierului aTheologic Micia, la necro- !Mormintele din prima categorie, n numr
pola roman. Fondurile nece&a~re cercetrii de cind (M 10~13, 17), cu gJroapa alhiat, au
aprut la adncimi variind ntre 0,35 m -
(10 000 lei) au fost puse la dispoziie de ctre
Muzeul judeean Deva. Din colectivul de cer- 0,50 m fa de nivelul actual al solului. Con-
cetare au fcut parte Ioan Andrioiu i Cor- turul lor se delimita bine n solul argilos
brun-c'fmiziu. Lungimea la gur 1,70-
neliu Avram de la Muzeul din Deva.
Cef1Cetrile prevzute n aceast campanie
1,95 m, limea 0,70-0,87 m, adncimea
au continuat pe cele din 1977, avnd drept 0,34--0,49 m. Orientarea aproximativ pe di-
recia est-vest, cu excepia lui M 11 care are
scop dezvelirea acelei pri din necropola es-
tic a aezrii \romane Micia aflat azi n axul lung al gropii pe direcia SE-NV. Fun-
dreapta liniei ferate Deva - Arad, la sud de dul i maJrginile gropilor mortuare snt pu-
casa sitelor, cldire anex a termocentralei ternic arse nct pmntul a cptat aspectul
Mintia - Deva. Aici au fost sesizate, n cer- unei cruste de culoare brun-roiatec, cu pe-
cetarea intreprins n 1977, opt morminte te negre, groase de 5-7 cm. Coninutul mor-
apa["innd fazei de nceput a dmitirului (pri-
mintelor const din oase umane calcinate
ma 'jumtate a secolului I e.n.). In acest sens amestecate cu buci de crbune, fragmente
au fost trasate patru seciuni, paralele, late de pmnt ars la rou. Cenua se afl n can-
titi redUlSe, excepie fcnd M 11 la care
fiecare de 2 m i cu lungimi diferite, n-
sumnd o suprafa cercetat de 96 m 2 cantitatea de cenu, arsUJr, buci de mate-
In timpul spturilor s-a putut stabili c n rial lemnos carbonizate gsite n groapa so-
pulcral ne determin a considera c incine-
zona cercetat se plaseaz marginea nord-
vestic a neoropolei, unde au fost aflate mor-
rarea s-a produs aici i nu pe un rug n exte-
minte din prima jumtate a sec. II e.n. Mor- rior. Inventarul funerar este relativ bogat:
mintele ~unosc o concentrare spre captul es- Ulrcioare funerare, cuie de fier, inte de fier,
tic al seciunilor, rrindu-se spre partea opu- monede de bronz etc.
s care nu cunoate urme de nmormntare. Mormintele cu groapa nears, mai puine
In suprafeele dezvelite (S VI-IX) au fost numeric (M 9, U, 16) se reduc la o simpl
descoperite un numr de 10 morminte de in- groap de form aproximativ rotund oval

cineraie, care se ncadreaz n dou din tipu- (diametru! aproximativ 0,90 m), fr o alt
rile de morminte de incineraie cunOLScute: amenajare special, n interiorul creia au

29"
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
228 IOAN ANDRIOIU

fost depuse rmiele incinerate culese de\1 Merit a fi relevat descopeTirea n S VII
pe rug. Urmele de 'arsur, cenu i crbuni, a unei aglomerri de pietre aranjate n form
relativ reduse, se ,afl pe fundul gropilor. dreptunghiular (2,40 X O, 70 m) pe care-I con-
In morminte au foot gsite oase calcinate, s1derm un cenotaf (M 15). Sub stratul de
buci de crbune, iar uneo1ri i buci de p-
pietre nu a fost gsit nici o pies de inven-
tar.
mnt ars. Obiectele de inventar snt mai pu-
Continuarea cercetrilor n necropola de
in numeroase (urcior, cuie de fier, moned).
la Mida n 1979 o considerm necesar. Ea
Pn n stadiul actual al cercetrii, nu a are n vedere stabilirea limitelor sudice i es-
fost nc identificat locul unde se efectua ar- tice ale necropolei i a dezvelirii monumen-
derea cadavrelor defuncilor. telor funerare aflate n aceast zon.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
.l<'ig. 1. Necropola Micia .

Fig. 2. Necropola Micia.

Fig. 3. - Necropola Micia.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 4. Necropola Micia.

Fig. 5. Necropola Micia .

Fig. 6. Necropola Micia.


Vedere generala seciunilor.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
H. DAICOVICIU,
D. ALICU, SANTIERUL ULPIA TRAIANA
'
1. PISO, SARMIZEGETUSA
C. POP,
[Campania 1978]
It RUSU

Cercetrile din anul 1978 n capitala Daciei structura valului, spre baz, se mai observ o
romane au fost orientate n mai multe di- lentil de pmnt ars, greu de explicat, i o

recii: dung ruginie lung de apro-ape 4 m i groas

1. Investigarea n continuare a sistemului de circa 2 cm, provenind poate de la putre-


defensiv al or-aului; zirea unei scnduri de lemn.
2. Degajarea construciilor din preajma Panta exterioar a valului a fost strpuns
amfiteatrului; ulterior de zidul oraului, construit n opus
3. Dezvelirea n continuare a marelui tem- incertum cu mortar i placat la exterior cu
plu nchinat mai multo-r diviniti; blocuri fasonate. Zidul, a crui baz se afl
4. Cutarea unor vestigii din epoca medie- la adncimea de 1,45 m, are o lime total de
val. 2 m i a fost construit in trepte in sensul c
Rezultatele obinute la primele dou obiec- acea parte a temeliei peste care s-au aezat
tive var fi expuse n prezentul raport. La ob- blocurile fasonate se adncete mai mult n
iectivul al treilea lucrrile cu fost de mic pmnt, strpungnd i solul viu; pe o nli
anvergur i ele vor fi prezentate, mpreuml me de 20 cm temelia a fost construit fr
cu cele din 1979, cnd templul n chestiune mortar. Dup o berm de 1,50 m, pe care s-au
va fi complet dezvelit. Ct despre vestigiile prbuit i au rmas citeva blocuri, urmeaz
romane ieite la iveal cu prilejul cutrii un an care n-a putut fi cercetat din pricina
unor urme de locuire din evul mediu, ele vor apei freatice; el coincide, probabil, cu an
fi prezentate n raportul tovarului Radu ul valului de pmnt. S-ar prea c ntre
Popa. m 24-25 ai seciunii incepe panta unui alt
Cercetrile asupra .sistemului defensiv al an, dar apa ieit n mare cantitate ne m-
Ulpiei Traiane, ncepute n 1975 prin tu-asa- piedic s facem afirmaii precise in aceast
rea unei seciuni (Z 1) pe latura nordic a in- privin.

cintei urbane, au fost reluate prin alte dou Este, oricum, vdit c zidul oraului a fost
seciuni: Z 2 (pe latura estic), de 30X2 m, nfipt, cel puin pe aceast latur, n partea
i Z 3 (pe latura sudic), de 56 X 2 m. S-a lu- exterioar a unui val de pmnt, situaie ca-
crat n condiii dificile din pricina nivelului re se ntlnete adeseori la castrele cu dou
ridicat al apei freatice. faze. Aceast mprejurare sprijin, dup p
In Z 2 a fost pus n eviden un val de rerea noastr, ipoteza c incinta Sarmizege-
pmnt negru i galben, a crui nlime tusei romane urmeaz, mai mult sau mai pu-
actual maxim este de 2, 70 m i a crui baz in, traseul incintei de pmnt a unui mare
avusese iniial o lime de circa 13 m. In castru, poate al legiiunii a IV-a Flavia Felix,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
232 H. DOICOVICIU, D. ALICU, I. PISO, C. POP, A. RUSU

ridicat ntre cele dou rzboaie dacice ale lui rile cldirii, late de 0,50 m, s-au pstrat
Traian. destul de prost datorit calitii inferioa-
Spre interior, baza valului a f.ost strpuns re a mortarului folosit. Latura ei estic nu
de dou canale, azi pline de nisip,. construite este paralel cu schola gladiatorum. Colul
din piatr de ru, fr mortar. Canalul de NE al cldirii A se suprapune tcanalului de
vest, orientat NE-SV, este placat n interior evacuare a apei aparinnd scholei gladiato-
cu lespezi nefasonate; cel estic, orientat N-S, rum. Laturile lungi, respectiv sudic i nor-
nu are un asemenea placaj. dic, snt strbtute de dou canale, pri-
In Z 3 valul s-a pstrat pe o nli mitiv construite din piatr de ru. Pri-
me maxim de 2,10 m de la solul viu. i mul canal este paralel cu latura de est,
n acest caz, partea lui exterioar a fost t care formeaz de fapt peretele estic al
iat pentru construirea zidului, lat la baz de canalului. Acest canal continu pe circa
1,60-J, 70 m; aici temelia zidului n-a mai 4 m i n exteriorul cldirii, spre nord.
fost construit n trepte. Placajul exterior al Al doilea canal, ale crui urme au fost g
zidului s-a pstrat mai bine dect n Z 1 , pe site i n exteriorul cldirii, spre sud, intr
o nlime de trei rnduri de blocuri. Pnza n cldire la 4,25 m de colul sud-estic al ei
de ap freatic ne-a mpiedicat din nou s i se curbeaz spre vest, n mijlocul camerei,
facem observaii asupra anului (sau a an pentru a reveni apoi la aceeai distan de
urilor). colul nord-estic, ieind prin latura nordic.
Panta interioar a valului a fost tiat de In unele poriuni, mai ales n zona de
o mare groap (3,30 m n diametru), care se nord-est a cldirii, au fost surprinse resturi
adncete 1,75 m fa de nivelul antic. In ea dintr-un pavaj de cocciopesto. La 2,85 m de
s-a gsit o mare cantitate de zgur, crbune zidul estic al ei, paralel cu acesta, s-a desco-
i pmnt ars, precum i dou monede arse perit un zid legat cu pmnt, lat de 0,45 m,
i extrem de corodate. aezat pe pavajul camerei.
In spatele valului, la o distan de circa Materialul arheologic descoperit n cldire
3 m, se vd urmele unui drum lat de 3,75 m, const din cteva fragmente ceramice i o r
pavat cu piatr de ru i mrginit de ambele ni fragmentar. Se poate stabili o crono-
pri cu pietre mai mari. iPe latura nordic logie relativ a cldirii, lipsind ns elemen-
a drumului exista o rigol lat de 25 cm, iar te pentru o cronologie absolut. Astfel, n-
apoi urma un zid n opus incertum, lat de tr-o prim faz a existat o cldire cu o sin-
1,10 m, aparinnd unei construcii care ur-
gur ncpere pavat cu cocciopesto. Aceast
meaz a fi cercetat n viitor. Este posibil s
cldire este ulterioar fazei 1 de la schola
avem de-a face cu incinta unui complex arhi-
tectonic, spaiul aflat la nord de zid repre- gladiatorum, zidul ei estic nclecnd un pe-
zentnd o curte; aa s-ar explica uoara de- rete al canalului scholei. La un moment dat,
nivelare ce se observ aici. camera este umplut cu pmnt galben i mo-
In zona amfiteatrului, cu prilejul degajrii loz. Acum snt construite canalele i zidul
laturii vestice a schelei gladiatorum au fost care mparte construcia n dou ncperi.
surprinse zidurile a dou cldiri. Cele Din pcate, nu am surprins acest al doilea
dou cldiri au fost excavate n toamna anu- nivel de clcare, el fiind distrus probabil nc
lui 1978. Pentru simplificare, vom numi cl inainte de anul 1882, an n care "Societatea
direa dintre schola gladiatorum i amfitea- de istorie" de la Deva ncepe spturile la
tru cldirea A i cea aflat la nord de ea - amfiteatru i depoziteaz _pmntul excavat
cldirea B. n zona cercetat acum de noi (menionm
Cldirea A, de form aproape patrat, are c la -0,80 m am -gsit o moned maghiar
dimensiunile exterioare de 8 X 9,10 m. Zidu- din anul 1879).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ANTIERUL ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA 233

Din acest motiv nu putem nici mcar pre- cit i de o faz urmtoare a cldirii antice.
supune, pn la secionarea ntregii zone a Limea ei maxim este de 3, 70 m.
amfiteatrului, adncimea la care se afla cel Intre ea i camera 2, aflat la est, se ri-
de-al doilea nivel. Prin urmare, putem ad- dica un perete lat de 0,22 m. Camera 2, ps
mite ideea c zidul transversal al cldirii, trat mai bine, are dimensiunile de 3 X
orientat N-S, este de fapt temelia fr 2,35 m.
mortar, adncit n umplutur, a unei struc- Camera 3, cea mai bine pstrat, situat
turi de lemn sau piatr legat cu mortar. mai spre est, este desprit de camera 2
Nu putem preciza destinaia cldirii, dar printr-un perete lat de 0,32 m i de came-
ea poate fi pus n legtur cu schola gla- ra 4, aflat la nord de ea, printr-un perete
diatorum i amfiteatrul. lat de 0,22 m. Dimensiunile sale snt de
Cldirea B. La aceast construcie, aflat 3,45 X 3,40 m.
la nord de cldirea A i la vest de schola Camera 4 este parial distrus de zidurile
gladiatorum, fr a fi ns paralel cu vreu- din faza urmtoare i de cldirea modern
nul din edificiile amintite, au fost surprinse amintit. Dimensiunile sale snt de 4 X 3,40 m.
4 faze de construcie. La nivelul camerelor s-a gsit terra sigillata,
Din prima faz s-au pstrat numai urmele databil la nceputul sec. II.
laturii sudice i, parial, ale laturii estice. Ur- In faza a III-a cldirea de lemn este de-
mele constau n impresiunile n solul antic molat i se construiete alta, cu ziduri de
ale unor brne de lemn, care constituiau tal- piatr. Din aceast faz au fost gsite pn
pa cldirii. Prima faz este incendiat, ur- acum doar o parte din zidul sudic i" din cel
mele incendiului constnd dintr-o mare can- estic. Zidurile de piatr nu mai urmeaz
titate de crbune, arsur etc. Brnele din fun- aceeai direcie cu pereii de lemn. Astfel.
daie n-au ars; ele au fost scoase, iar anul zidul estic distruge o parte din pavajul ca-
rmas a fost umplut cu pmnt. merei 4, iar zidul sudic se distaneaz trep-
In faza a II-a se construiete o alt cldire tat cu 0,38-0,60 m de peretele sudic al cl
tot de lemn, care ns nu mai respect pla- dirii din faza a II-a. Intre zidurile fazei a
nimetria primei faze. La'tura ei estic se afl III-a se aeaz un strat gros de umplutur
cu 2,10 m mai spre vest dect n prima faz. din pmnt galben, pigmentat cu mortar i
Peretele sudic urmeaz aceeai direcie cu crbune. In stratul inferior al umpluturii s-a
peretele sudic al primei faze. Mai mult chiar, gsit o moned de la Faustina. Nivelul su-
brna de la talp este aezat n anul pri- perior al umpluturii, deci nivelul de clcare
mei faze. Spaiul liber rmas (brna din faza din faza a III-a, nu a fost surprins din ace-
a II-a este mai ngust i mpins civa cen- lai motiv ca i n cazul cldirii A.
timetri spre nord) este umplut cu 2-3 rn- Latura sudic a fost gsit pe o lungime
duri de piatr mrunt. De asemenea, sub de 9 m, iar cea estic pe o lungime de
brn s-a aezat un rnd de piatr n dung. 10,25 m. Limea zidului, construit n opus
Pereii vestic i nordic ai cldirii nu au fost incertum din piatr de ru legat cu mortar,
surprini din cauza unei construcii moderne. este de 0,40 m.
Cldirea a fost compartimentat de perei lai Faza a IV-a este de fapt o compartimen-
de lemn. Pavimentul su, gros de 0,10- tare ulterioar a cldirii din faza a III-a.
0,15 m, din cocciopesto, pstreaz foarte bine Ei i aparin dou ziduri adosate zidului su-
spaiile ocupate de brnele pereilor despr dic i celui estic ale fazei a III-a. Aceste
itori. In aceast faz. cldirea avea cel pu- ziduri sparg pavimentul de cocciopesto din
in patru ncperi. faza a II-a a camerelor 1 i 4. Lipsa nivelu-
Camera 1, aflat la vest, este parial dis- lui sUJperioc nu ne permite consideraii pri-
trus att de construcia modern amintit, vind eronologia fazelor de sfir1it ale ddi['ii.

30 - Materiale i cen:etri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
GH. POENARU BORDEA, SAPATURILE DE SALVARE
CR. M. VLADESCU DE LA CASTRUL ARUTELA DIN 1978

Cercetrile ntreprinse la Arutela n cam- 1,68 m. Murus-ul s-a pstrat pe o nlime


paniile 1967-1970, ale cror rezultate au maxim de 1,20-1,25 m i una minim de
fost comunicate i publicate, care defineau 0,26 m, la punctul de unde a putut fi urm
situaia castrului i locul su n sistemul de-
rit doar pe urma pietrelor izolate din funda-
ie. La exterior s-a urmrit, soclul cunoscut
fensiv al limesului Alutan, s-au efectuat pn
la terasamentul cii ferate Rmnicu Vlcea- din campaniile anterioare, lat de 0,13 m i
Sibiu de pe malul stng al Oltului. nalt de 0,20 m. La 7 m spre Olt de la locul
de unde s-a inceput sptura, se afl o plat-
Odat cu demontarea cii ferate, care aco-
form exterioar incintei, montat pe un so-
perea partea de vest a castrului pn la ma-
clu nalt de 0,15 i lat de 0,18 m, avind
lul Oltului, n legtur cu lucrrile de ame-
ieindul de front de 0,45-0,50 m i lungi-
najare a hidrocentralei Turnu, a devenit po-
mea de 2,80 m, construit in aceeai tehnic
sibil i obligatorie o cercetare arheologic
cu murus-ul. Platforma constituie pentru
avnd caracter de salvare a acestei zone. S
castrul de la Arutela un element nou de
ptura a dus la dezvelirea integral a supra-
construcie, avind foarte probabil funcia de
feei rmas necercetat, nsumnd 975 m 2 ,
suport pentru o main de lupt. La interior
ea efectundu-se n perioada 6 iulie-5 au-
au mai aprut doi pinteni, primul situat la
gust cu concursul minii de lucru pus la
4 15 m cel de al doilea la 8,50 m de ultimul
dispoziie de lotul nr. 1 al antierului hidra-
plnten 'vestic dezvelit in campaniile anteri-
centralei Turnu, (condus de ing. Mihil) i
oare, distana intre ei fiind de 3,40 m.
de militari de pe antierul Muzeului militar
central de la Racovia. Zidul sudk de incint a mai fost urmdt
pe o lungime de 13,20 m pn la ruptura
Zona de cercetare a fost caroiat n ase
malului. Murus-ul are aici o grosime de
suprafee, marcate de la nord la sud.
1,58-1,60 m i prezint la exterior un soclu
Zidul de nord al incintei castrului a fost lat de 0,15 m i inalt de 0,25 m. Inlimea
urmrit spre vest pe o lungime de 12 m la
sa actual variaz intre 0,40 i 0,86 m. La
care se adaug nc 3 m, pe parcursul c interior, la 3,10 m de ultimul pinten vestic
rora au mai rmas pietre din temelie, la dezvelit anterior, apare un alt pinten, urmat
captul su malul prezentndu-se ca retezat
la 7,20 m de un al doilea i la 11,50 m de
de apele Oltului, probabil cu prilejul unei al treilea. Pe latura interioar a zidului su-
revrsri petrecut n antichitate. Grosimea dic de incint se observ un soclu alctuit
sa era de regul, ca i n restul incintei de din pietre legate cu mortar .lat de 0,20-
1,58-1,60 m, ajungnd n zona pintenilor la 0,25 m i inalt de 0,18-0,20 m.

Jo
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
GH. POENARU BORDEA, CR. M. VLADESCU
236

Din elevaia zidurilor de nord i de sud paralel cu latura de nord a praetorium-ului


ale praetoriumului nu s-a mai pstrat ni- i este pstrat pe o lungime de 6 m i o
mic; n schimb, pe latura nordic s-a aflat lime de 2,20 m, fiind similar ca tehnic,
o fundaie de pietri lung de 0,90 m i lat pant i deviere cu via sagularis. Via latera
de 0,40 m, la captul vestic al zidului ps praetorii dextra continu n aceleai condiii
trat, avnd n continuare, coliniar, pe traseu dar este mai deranjat. Se pstreaz pe o
cteva pietre izolate. Pe latura sudic s-au lungime de 6,9 m i o lime de 1,80 m.
ntlnit doar pietrele izolate, coliniare. La- La 0,90 m de captul viei latera praetorii
tura vestic a cldirii poate fi marcat ipo- sinistra s-a descoperit un bazin-rezervor,
tetic prin aceeai metod, astfel nct lungi- construit din pietre i crmid, aezate
mea toat a zidurilor de nord ~i de sud ale oblic, avnd dimensiunile 42 X 32 m pn la
pretoriului msoar 16,30 m. In interior nu 15 X 40 m, adinc de 0,45 m i placat pe fund
au putut fi delimitate ncperile de la vest cu aceleai materiale. In retentura dextra
de atrium. Pe o suprafa de 3, 70 X 8,30 m pe baza pietrelor izolate coliniare se recons-
s-au descoperit pietre mici de ru formnd tituie ipotetic o barac de lemn, a crui la-
un pavaj n legtur cu cel din atrium. In tur estic apruse anterior, avind laturile
colul interior nord-vestic s-a aflat un alt de nord i de sud lungi de circa 15 m. In
pavaj, tot din pietre mici, poate al unui retentura sinistra a existat foarte probabil
e\"entual oficiu, urmat spre vest pe aceeai o barac simetric n interiorul cruia au
direcie de un pavaj de crmizi pe o supra- aprut pe o suprafa de 5 X 4 m resturi din-
fa de 3 X 3,80 m. tr-un paviment de crmid.
La 1,60 m sud de primul pavaj amintit La 1,90 m vest de locul relurii spturii
mai sus se afl un canal de scurgere format pe latura nordic, la exterior pornete un
din pietre aezate oblic avnd deschiderea la canal acoperit cu dale mari de piatr urm
partea superioar de O, 70 m i la partea in- rit pe o lungime de 4 m pe direcia nord
ferioar de 0,20 m. Canalul a fost urmrit dup care cotete n unghi drept pe direcia
pe o lungime de 2,80 m n pant spre Olt. est-vest pe o lungime de nc 5 m, poate
Din via decumana, care apare acum pen- n legtur cu termele care, dup informa-
tru prima oar la Arutela, s-au pstrat doar iile efului de lot, s-ar fi aflat la o distan
pietre izolate de ru la vest de mijlocul la- de circa 50 m nord de castru.
turii vestice pe o lungime de 5, 70 m pn Pe suprafaa cercetat s-au descoperit ur-
n malul rupt de Olt. mtoarele obiecte mai importante:

La 3,50 m de incinta nordic se afl via - trei monede de bronz, doi sesteri de
sagularis, nclinat spre Olt, amenajat din la Hadrian i un as de la Caracala;
pietre de ru, avnd marcat mijlocul cu dale -un opai
sau pietre mai mari. Se pstreaz pe o lun- - un ulcior mic
gime de 10 m cu o uoar deviere spre - vrfuri de pilum
nord-vest i este lat de 1,40-1,90 m. Via vrfuri de sgei siriene
sagularis de lng zidul sudic este deranjat o brar de bronz
intre zona inainte cercetat i pn la pri- un pandantiv de cuiras
mul pinten din campania actual, de unde o fibul
se pstreaz pe o lungime de 12,68 m, cu un pinten fragmentar
o uoar deviere tot spre nord-vest, avind Cercetarea castrului propriu-zis se ncheie
o lime maxim de 2 m. Structura ei este astfel, urmnd ca ulterior s se fac lucr
aceeai cu cea de lng latura de nord. rile de consolidare i restaurare, pentru a
Via latera praetorii sinistra continu de la rmne n continuare ca obiectiv n circuitul
segmentul dezvelit in campaniile anterioare, turistic al vii Oltului.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
ARHEOLOGICE EFECTUATE N "VILLA
VICTOR BAUMANN RUSTICA" DIN MARGINEA NORDICA .
A COMUNEI NICULITEL
'
[JUDEUL TULCEA]

vest de DN 224, iar in 1972 a efectuat un son-


0,0 Din anul 1970 Muzeul "Deltei Dunrii"
daj intr-o "villa rustica'' aflat in vecinta
din Tulcea a luat in studiu teritoriul rural,
tea movilei, la cea. 200 m S-E5
situat in zona de sud-est a cetii Noviodu-
num, tot mai puternic afectat de lucrrile 0,2 Aceste cercetri au permis delimitarea
agricole. Cercetrile de suprafa au con- a dou zone funcional distincte in antichi-
tribuit la localizarea de numeroase urme de tate: zona necropolei tumulare a cetii No-
locuiri care s-au succedat in aceast zon n- viodunum, situat la N-E de valea Acic-tepe
cepnd cu prima epoc a fierului i pn la i teritoriul rural cuprins la sud, intre dou
aezri romane: una la Niculiel, alta situat
inceputul feudalismului romnesc.
ntre L. Rotund i L. Telincea, la cea. 5 km
0,1 Cercetri mai vechi fuseser executate
NE de satul Niculiel. In acest teritoriu au
de colectivul de la Garvn - Dinogeia in
fost localizate 6 gospodrii romane de tip
1953, in punctul ,.Cetuie" situat la 3 km
"villa rustica".
vest de satul NiculieP, in 1955-1956 in
zona portuar a cetii Noviodunum (Punctul 0,3 Afectarea valului de pmnt care n-
conjoar spre nord comuna Niculiel ca i a
"Pontonul Vechi") 2 , iar in 1958, Institutul de
Arheologie din Bucureti in colaborare cu altor vestigii arheologice din apropierea aces-
muzeul din Tulcea, au efectuat spturi ar- tuia, n special a celor din imediata extremi-
heologice in necropola tumular a cetii, in tate de nord a comunei, datorit extinderii
construciilor gospodreti de la C.A.P. Ni-
punctul "Movilele dese" 3
culiel au impus spturi sistematice in
In anul 1970~1971 muzeul din Tulcea a
aceast zon, in vederea cercetrii i salvrii
secionat o movil funerar roman situat
mrturiilor arheologice existente.
n apropierea prului Capaclia, la cea 600 m 0,4 In marginea nordic a comunei Nicu-
liel printre alte vestigii arheologice, a fost
1 antierul Garvn-Dinogeia, SCIV, 1-2/1954
(Sondajul de la Niculiel).
4 Rezultatele acestei cercetri au fost publicate
2 l.B a r n ea i B u c u r M i t re a, Spturi rle G. Simion, n Peuce, VI, Tulcea, 1977,
le de salvare de la Noviodunum, Materiale, V, p. 126 i urm., sub titlul ,.Descoperiri noi n teri-
1959, p. 461 i urm. toriul Noviodunens".
3 Exp. B u j o r G. S i m i o n, Spturile de
i 5 Vezi V. H. Bau ma n n, Observaii arheo-
salvare din cimitirul roman de la Isaccea, Mate- logice asupra poziiei i cronologiei aezrilor ru-
riale, VII, 1960; Exp. Bujor, Dacia, N.S., IV, rale din zona de nord a Niculielului, n Peuce,
1960. IV, Tulcea, 193-1975, p. 109 i urm.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
\\ ! '
i! \

+t. . .----F---
.... -
1 '

~-+-::-_--\-1- + - - - - - --r----1-----+--------r---t-----H
', -:.;--- -.7"!- - -- ! i
,, ! ~
' ,,~ ----;::::.-::-----.::--.---- -- l ! \
~ l~: .. r----
----.:--===:-___ --.

..-
~
15 -._
: - _,. - ---L_ r- -__ ----- i - ~:-:; J r
)- 1 -~~-- '~ -==- -,_ - =.:::_ ---+ ~- ..... ~ . i:.
. . .. 1 1 ~ ........... - - --"-_ ( ;:

. . . k r- ,_ ,_ - -': - . -_
~-. w.' - - - -==t~ ','1
\
""-

. _\ : :_:'_. 1 _:_:_'.----'!P 'i


f7tfh. ..

-~:.:-
Ii r- - + ';;::_ 1 -
c-),
:

-
..-,
1

"'+--'
12 .,".

.__..f-.1---:--

' -----+-
!1
1 /.
1
1 . .
,-
--- JC r\
\;V: ::-~~-
. . ::

-
: 1 /-1........
1 1 / , , .. ; 1

ft/
'L_
f
.
'
~
1. -
! !
( !!
:1

:
--
-
-.
~; ~:-----\--t-
;
-...\. i
,---
--+i, ---~+----Mi,__
i 1
L~__ --+~----1~+=--1"--- - - i
. 1
1

.
1

1
. ::
\ 1 : :
i' ~ .
a..-~ ..- E \
: 1 1 ' 1 1
, _ !! 1 . -

,~,_......~~~i
1
', :1 11 ,
'. 1: .. . 1 .c.4, ..

1/-._ -- ?1
-~r-------i

....:l,JTI,-;-, ~~~~+i:_.__:_-,~.'-. . . !\4', -;1~-:


,

.. ~-.,
1 ' - t"';_,::~b: /' 1 B.
- c~:b_bc. -~-~ ----.;:
1

fi ;------
1.

l:_ ____
,! -rLI ,-, 1 .
- -
r 1 1. , ~- --...:_:~.~--~.,
1

. . . .;:- ". , -- .: :. :. . 1.
l!; ' 1 - { f ---- ._:_rJ.:-., .,,-;;,;
' __1_ -' ' 1
r'H'

~-- ~-r-A__ 0

--
'"'"'r - --: - - - - ' : l-l1
8 , ..... - -----(--:::::::::. ------- ,' .i J:l:. 1 ,: :;, \

. - ---- -- :::,::-.:-:::..u ' i -- . j: i \


D l E F 1 G l H l 1 \ \. ---J::.~-:_:1 ~.

www.e-patrimoniu.ro
Fig. 1. / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE lN "VILLA RUSTICA" NICULIEL 239

cercetat o "villa rustica" aparinnd epocii na destinat cercetrii a fost mprit n ca-
romane timpurii. rouri cu latura de 10 m codificate, conform
Lucrrile au fost finanate de Muzeul "Del- planului la scara: 1 : 500, cu litere de la A
tei Dunrii" Tulcea i au fost conduse de la U pe axa absciselor i cu cifre de la 1 la
V. H. Baumann. Spturile arheologice s-au 20 pe axa ordonatelor. Villa se nscrie n ca-
desfurat n cursul anilor 1972-1974 i rourile D,E,F,G,H,I,J, 9-16 din caroiajul ge-
1977, n campanii scurte de cea 2-3 spt neral. Reconstituind pe baza spturilor ar-
mni, urmrindu-se ncadrarea cronologic, heologice, configuraia antic a terenului, pu-
ntinderea, elementele constitutive ale com- tem face precizarea c proprietarul roman
plexului gospodresc i structura social-eco- i-a amplasat gospodria la marginea unui
nomic a acestuia 6 . Villa de la Niculiel se platou nu prea nalt care se pierdea la nord
afla situat n apropierea unei necropole tu- ntr-o pant lin. In aceast zon, stratul ar-
mulare cu movile aplatizate datorit perma- heologic se afl situat la numai 0,30 m sub
nentelor arturi executate de-a lungul ani- solul actual, pe cnd n rest el ncepe de la
lor, fiind desprit de o aezare de tip "vi- 0,60-0,80 m adncime, fiind n multe locuri
cus" printr-un mare val de pmnt care n- puternic rscolit, pn la adncimea de 1 me-
conjoar dinspre nord NiculieluF. tru, de arturile executate anterior i supra-
0,5 Inainte de cooperativizare intreaga su- pus de un strat gros de depuneri aluvionare.
prafa fusese cultivat cu vit de vie. Cu 1,1 Intreaga zon a fost sondat iniial prin
ocazia plantrilor efectuate, proprietarul a dou seciuni n cruce, n funcie de care s-au
extras o mare cantitate de piatr, demante- stabilit patru sectoare de cercetare (!-sud;
lnd o serie de substrucii, n special n par- II-est; III-nord; IV-vest), executndu-se 44
tea de vest i de sud-vest a villa-ei. In zona de seciuni a cror 'mrime i amplasare au
de amplasare a villa-ei n 1962 au fost s fost condiionate de obiectivele tiinifice ur-
pate anuri adnci pentru protejarea depen- mrite.
dinelor C.A.P.-ului de torenii pluviali care, 1,2 Villa de la Niculiel cuprinde o supra-
dup nivelarea valului de pmnt inundau fa de aproximativ 4 593 mp, fiind ncon-
permanent acest sedor depunnd o rm:are jurat de o incint construit din piatr le-
cantitate de ml. Aces:te anvuri au disbrus gat cu pmnt n tehnica "opus incertum"
vestigiile arheologice ntlnite i 13iprorape n de 0,65 m lime, prevzut pe laturile de
ntregime incinta de est a villa-'ei. nord i sud de rontrafori ptrai de 0,65 X
0,6 Toate acestea au ngreunat cercetrile
0,65 metri. Este de form rectangular, cu
arheologice, fcndu-le uneori imposibile. Zo-
laturile mici de 64,40 m lungime situate la
6
Exceptnd lucrarea mai sus citat, cercetrile nord i sud, laturile mari, de est i de vest,
din villa rustica, de la Niculiel au rmas inedite avnd lungimea 71,35 m. In colul de sud-est
pn la terminarea lor n vara anului 1977. Re- al gospodriei a fost descoperit o cldire
zultatele finale le-am prezentat n octombrie 1977
dreptunghiular format din trei ncperi
ntr-o form prescurtat la sesiunea Muzeului de
istorie naional i arheologie din Constana, cu (A, B, C).
titlul "O villa rustica specializat n creterea ani- 1,3 Primele dou ncperi (A i B) fac corp
malelor" i sub forma unui scurt raport la sesiu- comun spre est cu zidul de incint i au di-
nea anual de rapoarte tiinifice inut la Mu-
zeul de istorie al R. S. Romnia, Buc., 9-11 mar- mensiuni apropiate. Cea mai mare ncpere,
tie 1978. A este aproximativ de 10 X 11,50 m, [ncpe
7
Aceste precizri se fac numai cu scopul de a rea B, situat la nord, avnd dimensiunile de
realiza o ct mai real localizare a villa-ei, fiind 11 X 9,50 m. Cea de a treia ncpere, C, si-
convenionale din punct de vedere al relaiei isto-
rice dintre villa i valul de pmnt din epoca ro- tuat la vest, era lung de aproximativ 20 rn
manitii trzii. i lat de 3 m.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
240 VICTOR BAUMANN

Acest coridor lung era mrginit la vest de in cursul cercetrilor arheologice, vin s evi-
un zid din piatr legat cu pmnt, ingust de denieze faptul c aceast cldire, cu tot as-
0,50 m. Compartimentarea interioar a cl pectul ei modest i destul de curios dac
dirii s-a fcut cu ajutorul pereilor de chir- avem n vedere mrimea ncperilor, a folo-
pic. Cele trei ncperi aveau podeau situat sit drept locuin.
la acelai nivel i realizat din pmnt btut, 2,0 - Cldirea era mrginit n partea de
cu pregnante urme de arsur in centrul n- nord de un zid masiv din piatr legat cu
cperii B i puternic incendiat n partea su- pmnt, cu temelia .de 0,60 m, din care s-au
dic a ncperii A. In faa coridorului C spre pstrat aproximativ 0,50 m din elevaia con-
vest, pe o lime aproximativ egal, marcat struit din blochete fasonate. In colul din
la nord de un zid ingust de piatr pe al crui nord-vest al ncperii B un fragment de zid
capt a fost surprins postamentul unei baze avind aceeai structur i lime (0,65 m)
de coloane, i la vest de un fragment dintr-o marca o intrare blocat de drimtura de
. coloan de calcar, se afl probabil un portic chirpic a zidului care desprea pe res-
(D). tul lungimii, ncperile B i A de C.
In interiorul acestuia a fost gsit o mas In marginea exterioar a zidului de nord
compact de chirpic ars, prbuit pe po- al cldirii au fost descoperite resturile unui
deaua incendiat. Cantitatea mare de cera- jgheab unghiular realizat din igle i pietre
mic gsilt n stare fragmentar, diverse late aezate pe cant, care avea legtur cu o
obiecte de uz casni>e - o pia'br de 'rini, construcie special amenajat in vederea re-
cteva piese de bronz, o Hngu~i de os - inerii apelor pluviale rezultate de pe acope-
toate provenind din zona porti<;ului D, un ac riurile nclinate ale cldirii. Aceast insta-
de argint cu lnior din acelai metal folosit laie (E) era alctuit din 3 ziduri de piatr
pentru prinsul vemintelor, descoperit in in- cu pmnt, construite n tehnica "opus in-
cperea C, dou ace de pr i dou de cusut certum", tencuite cu mortar pe feele inte-
din os i un ac de pr din bronz - prove- rioare i dispuse paralel n aa fel incit for-
nite din incperea B, un styllus din fier g mau dou canale corespondente. Canalul de
sit in incperea A, ca i procentajul de 60D/o nord, mai ngust (0,40 m), avea legtur cu
din numrul total al monetelor descoperite jgheabul exterior printr-o deschidere mai

Fig. 2. - Aspect din timpul spturi!or.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE IN "VILLA RUSTICA"-NICULIEL 241

larg in form de pilnie, pe cind cel sudic, re, instalaia pentru reinerea apei pluviale
mai lat (0,50 m), forma un fel de bazin cu are 24 picioare lungime i 8 picioare lime,
marginile ovale, pe fundul cruia se depozi- aceeai dimensiune de 8 picioare au i spa-
tase o mare cantitate de ml. Construcia, se iile dintre postamentele de pe zidul peristy-
sprijinea la est pe zidul gros al incintei i lului. Peristylul avea latura de est i probabil
avea pereii puternic ngroai in locurile ca- i cea de vest, surprins parial, de aproxi-
re supoi-tau presiunea apei. Avea o lungime mativ 25 m lungime respectiv 86 de picioare,
de aproximativ 7 m i o lime de 2,32 m pe cnd latura de nord, bine delimitat n
(respectiv 1/3 din lungime). Aceast instala- cursul spturii, de 29 m, reprezint exact
ie original, construit la nivelul solului, era 100 de picioare romane.
o cistern, care dup masivitatea zidurilor, 2,4 Aceast curte interioar nconjurat de
trebuie s fi avut o nlime apreciabil. peristyl era deschis larg spre sud. In apro-
2,1 O curte interioar (P) ncadrat din pierea colului de sud-vest al incintei se afla
trei pri de un peristyl, se afla situat in o intrare '.locg de 'Cllplroximativ 3 m. Un frag-
centrul gospodriei. Zidul peristylului, nalt ment de coloan descoperit lng intrare pre-
de O 30 m avea baza n forma unei plinte de supune c poarta era flancat de coloane de
.' '
0,50 m lime, construit din pietre de di- calcar. Prin aceast intrare se putea ptrun
verse mrimi legate cu pmnt, pe care fu- de n curtea interioar, in pavilionul de lo-
sese aranjat regulat un ir de blocuri mari cuit, sau direct n zona rezervat dependin-
de piatr. La distane care variau ntre 2,32- elor.
2,35 m, se aflau postamente rectangulare de 3,0 Este regretabil c, datorit distrugeri-
calcar cretacic sau blocuri de piatr local, lor moderne, partea de sud-vest a villa-ei nu
mari. Pe patru dintre ele s-au gsit bazele a putut fi cunoscut suficient. Se poate pre-
unor coloane din acelai material i chiar supune c amplasarea unei pori n acest sec-
fragmente din coloanele peristylului. tor s-a fcut mai ales n scopul ptrunderii
2,2 Pe mijlocul laturii de nord a peristylu- directe n zona dependinelor, fr a deranja
lui a fost scoas o coloan ntreag, monolit, eventual celelalte spaii aferente gospodriei.
din calcar cretacic, avind 2,14 m lungime i Aceste dependine erau situate n jurul curii
un diametru de 0,28 m. Suprapus unei baze interioare in zona de vest, nord i est a aces-
de coloan de O, 17 m nlime (7 + 3 + 7), teia.
s-au obinut 2,31 m care, adugai la nli
3.1 Cercetrile arheologice au evideniat
mea zidului de 0,30 m, ne-au dat nlimea existena unor spaii mari in special n par-
de 2,61 m. Aceast dimensiune corespunde tea de nord, delimitate de dou iruri de pi-
perfect piciorului roman de 0,29 m 8 , repre- latri cvasiptrai construii din piatr legat
zentnd 9 picioare nlime, ceea ce presupu- cu pmnt pe care erau situate postamentele
ne c acoperiul peristylului se afla la apro- unor coloane, foarte probabil de lemn, cu sec-
ximativ 3 m nlime. iune ptrat, n conformitate cu unul din
2,3 Verificind folosirea piciorului roman postamente in care s-a pstrat locul de n-
ca unitate de msur in construirea villa-ei
castrare al coloanei. Pilatrii au dimensiuni
de la Niculiel, nu putem s nu observm c
de aproximativ 1 X 1,20 m, distana dintre ei,
dimensiunile incintei (de 71,34X64,38 m) co-
calculat din centrul lor, fiind de 3 m. Cel
respund exact numrului de 246 X 220 picioa-
mai nordic i'r de pilatri se afl 'la o distan
8C f. G r. F 1 ore s c u, Sisteme constructive de 4-5 m de incinta de nord a gospodriei,
romane la Histria, SCIV, IV, 3-4/1953. delimitnd spaiul numit de noi K.

31 - Materiale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
242 VICTOR BAUMANN

Fig. 3. - Aspect din timpul spturilor.

Cel de al doilea ir de pilatri, de dimen- acest sector, vin in sprijinul afirmaiei de mai
siuni ceva mai reduse (1 X 1 m) se situa cu sus.
9 m mai la sud, marcnd un spaiu - 1 - de 3,4 Numrul mare de animale pe care 'tre-
dimensiuni respectabile. La 4 m sud de cel de buie s le fi posedat proprietarul villa-ei de
al doilea ir de pilatri s-au descoperit frag- la Niculiel este relevat de suprafaa de peste
mente ale unui zid masiv de piatr legat cu 1 250 mp destinat adpostirii lor cit i de
pmnt, asemntor ca dimensiuni zidului de necesitile curente de ap potabil. In afara
incint. cisternei E, despre care am amintit, situat
Acest zid delimita la nord spaiul H i crea pe latura nordic a pavilionului de locuit,
la sud un culoar (G) de 2,60 m, de-a lungul aceluiai scop ii era destinat cea de a doua
!"'-turii de nord a peristylrului. cistern (F), descoperit in zona estic a gos-

Se pare c, iniial, zidul avea o alt func- podriei, in imediata vecintate a staulelor
ionalitate, deoarece s-a observat o deman- pentru vite.
telare ngrijit a unor pri din el pn la ni- 3,5 Aceast construcie are o lungime de
velul de clcare i meninerea unor fragmente 11,90 m, :reSipectiv 40 picioare romane. Este
de cea 3,50 m lungime in scopul departaj construit n tehnica "opus latericium" din
rii spaiului interior. crmizi bipedale (de 0,36 X 0,36 m) i semi-
Aici au fost descoperite i resturile unei pedale de 0,36X0,17 m.
vetre ovoidale, de aproximativ 2,20X1,80 m, Latura estic de 0,61 m a fost ntrit in
ntrebuinat, dup grosimea stratului de p exterior de un rnd de pietre prinse cu mor-
mnt ars, o perioad ndelungat de timp. tar din var de cea 0,20 m grosime. Astfel l
3,2 In interiorul dependinelor (K i !) nu imea laturii de est reprezint aproximativ
au fost surprinse elemente care s ateste o dublul grosimii laturii de vest.
oarecare mprire a lor. In H, existena frag- Un zid intermediar imparte interiorul cis-
mentelor de zid situate 'in faa a cite doi ternei in dou compartimente de dimensiuni
pHaJtri, ca i .poziia vetrei, pot evidenia diferite: unul patrulater de 1,65 mx 1,65 m,
eventual 'locuri 'd-elimitate de gardud m- cellalt dreptunghiular, lung de 9,10 mx
pletite sau din lemn. 1,65 m. Pereii interiori ai cisternei au fost
3,3 Dup prerea noastr, aceste depen- acoperii de tencuial roz de 2,5 cm, iar par-
dine nu puteau fi destinate dect animalelor doseala, realizat dintr-un strat gros de "sig-
i in special vitelor. Cantitatea mare de oase ninum" acoperit cu "cocciopesto" de aceeai
de vit, descoperit in cursul spturilor ca culoare, a fost delimitat printr-o bordur
i nivelul de clcare puternic bttorit n nalt de 4 cm i lat de 8 cm. Nivelul nc-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE !N .,VILLA RUSTICA"-NICULIEL 243

perii patrulatere se afl cu aproximativ 5 cm depistat un mare apeduct orientat sud-est -


sub nivelul celeilalte, fiind acoperit de un nord-vest, unul din numeroasele apeducte
strat gros, dens, de depuneri aluvionare. care transportau apa izvoarelor, captat din
3,6 Construcia fcea parte din categoria dealurile Niculielului, spre. marea cetate a.
cisternelor subterane, nivelul su fiind situat Noviodunum-ului. Este lesne de ce credem
cu 1 m sub nivelul de clcare antic. Masivi- c villa de la Niculiel dispunea de ap po-
tatea laturii estice a cisternei relev c di- tabil. Distrugerilor moderne i neputinei
recia de scurgere a apelor pluviale era din- de a executa o sptur exhaustiv pe o ase-
spre vest. menea suprafa la o adncime relativ mare,
4,0 In afara curii centrale nconjurat pe li s-a datorat faptul c nu a fost surpins sis-
peristyl, cercetrile arheologice au eviden- temui de canalizare.
iat c ntreaga gospodrie era acoperit cu~ . 4,2 In zona mpdurit a Niculielului ploi-
un acoperi de igle i olane, dispus n aa fel le erau n antichitate, ca i acum o jumtate
nct, prin realizarea unor pante diferite, s de secol, foarte abundente, izvoarele aveau
creeze posibiliti de scurgere a apelor plu- un debit mare de ap, o mare parte a tereriu-
viale dinspre vest spre est prin dou direcii, rilor erau folosite pentru punat, n special
corespunztor celor dou instalaii de cap- pantele line ale dealurilor cultivate astzi cu
tare: n instalaia de piatr E, la nivelul so- vi de vie. Aceasta explic, de altfel, carac-
lului pe jgheab, n cisterna F, direct de pe terul preponderent pstoresc al gospodriei
acoperi. Cele dou cisterne de la Niculiel de la Niculiel.
ne apar, astfel, construite n conformitate cu 5,0 Influena roman se face puternic sim-
informaiile transmise de Vitruvius (De arch. it n sistemul de construcie al villa-ei 9 Pe-
VIII, 6, 14) i Varro (De re rustica, I, II, 2) ristylul, caracteristic provinciilor meridiona-
care recomandau situarea acestora n apro- le, reprezint elementul central, n jurul c
pierea acoperiurilor, pentru ca uvoiul de ruia se grupeaz celelalte construcii. Incinta
ploaie s curg direct n interior, dar i aco- de piatr care mprejmuiete ntreaga gospo-
perirea acestor cisterne. Tot Vitruviu, dar i dde ca <i mprirea spaiilor intterioare au
Pliniu {Hist. natur. XXXVI, 52) susineau, ajutorul irurilor de coloane, aveau menirea
c pentru a se curi de eventuale impuriti, de a grupa cele mai ii~portante dependine
cisternele trebuiesc compartimentate, ndoite ale gospodriei, care, n cazul ri care proprie-
sau ntreite, in cazul celor de la Niculie m- tarul le-ar fi r~alizat ca piese independente,
prite n dou. Palladius (I, 17) recomanda ar fi necesitat cheltuieli suplimentare i ar
cisterne mai mult lungi dect largi, iar in fi ocupat o mare parte din spaiul interior,
cazul celor care nu snt subterane, indica att .:de necear unei gospodrii specializate
acoperiuri boltite. Forma m'ai mult oval i n creterea animalelor. Situarea pavilionului
ngust a cisternei E, era foarte indicat pen- de locUit n colul de sud-est al villa-ei s-a
tru un astfel de acoperi. fcut n: scopul delimitrii stricte a spaiu-
4,1 Un sistem de alimentare a villa-ei cu lui destinat animalelor, dar, mai ales pentru
ap potabil nu a fost descoperit n cursul
9 tn general, ferma de la Niculiel respect prin-
cercetrilor arheologice, totui au fost gsite
cipiile concepionale ale lui Vitruviu (De archi-
n cteva locuri (incperea A, la baza peris- tect, VI, 6, 1) referitoare la Tepartizarea spaiului
tylului, pe latura de vest a incintei) frag- interior n jurul unei curi care reprezint ele-
mentul esenial i ale crei dimensiuni, n cazul
mente de apeduct ceramic. La aproximativ
de fa, snt calculate dup numrul de animale
50 m sud-vest la villa cercetat de noi a fost i reflect puterea economic a proprietarului.

31*
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 4. - Elemente de construcie (in situ).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE IN .,VILLA RUSTICA"-NICULIEL 245

a proteja locuina de vnturile reci dinspre 5,4 Totodat s-a constatat c fragmentele
nord. de zid care despart culoarul G de dependin-
5,1 Ca pretutindeni n lumea roman, pla- ele rezervate animalelor, fceau parte ini-

nul villa-ei de la Niculiel evideniaz sim- ial dintr-un zid continuu, reprezentnd foar-
plitatea i strictul necesar. Proprietarul, in- te probabil incinta de nord a gospodriei in
diferent de originea sa etnic, este un roman prima etap.
care folosind cu o stTidee aproape uimitoa- Aceast constatare se bazeaz i pe faptul
re, regulile de construcie universal valabile c nivelul de locuire, cuprins intre zid i pi-
n lumea roman, i adapteaz gospodria latrii care delimitau spaiul H, suprapunea
mediului natural existent i necesitii de a direct un strat de pmnt negru, fr depu-
valorifica resursele "praedium-ului" su, sub- neri arheologice reprezentnd n prima etap
ordonndu-1 unei activiti destinate schim- vegetalul din afaora gospodriei. Cum arta
bului. villa n aceast etap, este dificil de spus,
5,2 Simplitatea villa-ei deriv din funcio numai pe baza a citorva elemente care au
nalitatea sa i nu din posibilitile materiale mai putut fi cercetate. Cu certitudine c cu-
red~se ale proprietarului. C aa trebuie s prindea un spaiu mult mai restrns dect n
fi fost, o demonstreaz evoluia structural etapa a doua cnd are loc o amplificare a gos-
a gospodriei. In construcia villa-ei au fost podriei, prin construirea dependinelor pen-
sesizate demolri de ziduri i refaceri prin tru animale, lrgirea i ntrirea cu contra-
refolosirea unor materiale vechi, adausuri i fori a incintei.
extinderi. Spturile executate n zona pa- 5,5 Aspectul modest al pavilionului de S-E,
vilionului de locuit au evideniat, pe baza ncperile sale mari care depesc spaiul util
observaiilor stratigrafice i numismatice, destinat unor camere, n cazul n care ar fi
existena a dou faze sucesive de locuire, de fost locuite de proprietar, evideniaz un alt
la nceputul sec. II e.n. i pn la mijlocul aspect al villa-ei, strins legat de nsi func-
sec. III e.n., marcat de o distrugere surve- ionalitatea ei. Cu singuran c ncperile
nit n timpul domniei mpratului Marcus pavilionului de S-E erau locuite, fapt rele-
Aurelius i o alt distrugere pe la 249 e.n., VTat i la nceputul expunerii. Dar villa de la
dup care villa de la Niculiel ii nceteaz Niculiel era adaptat creterii animalelor,
existena. Aceste observaii, verificate pe iar proprietarul, desigur om nstrit, i avea
pa'l'ICursul desfurrii cercetdlor arheologi- locuina la Noviodunum, sau mai probabil n
ce, au demonstrat c peristylul n forma sa aezarea de tip "vicus" din apropiere. Gos-
actual a fost construit la o dat posterioar podria de la Niculiel nu face parte din ca-
anului 141 e.n., cu care ocazie, sub postamen- tegoria de "villae rusticae" rezideniale i n
tul colului su de N-E a fost pus aa cum acest sens, pavilionul de S-E era destinat per-
se mai obinuiete i astzi, o manet de ar- sonalului - pstorilor i ngrijitorilor- pus
gint de la Diva Faustina. Cu prilejul unei sub supravegherea unui intendent.
refaceri constructorii au refolosit ca baze de 5,6 O situaie sumar ne relev faptul c
coloane, postamente mai vechi sau dale de din cele aproape 150 de fragmente ceramice
calcar pe care au schiat, destul de nende- tipice scoase din sptur, 116 aparin eera-
mnatec, elementele lor componente - plin- micii de uz comun dup cum urmeaz: 18 oa-
ta i dusina. Ba, mai mult dect att, au im- le cu apuctori, 10 oale-borcan, 22 strchini,
provizat un postament dintr-o piatr de r 14 castroane, 22 farfurii, 10 ulcioare i 20
ni. amfore.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
246 VICTOR BAUMANN

Un raport, intre spaiul de locuit i cel des- toresc, gsindu-i analogii sigure in centrul
tinat animalelor pe de o parte i, intre aces- ItalieP 0
tea i procentajul de ceramic de uz comun, Dar, dincolo de asemnri, villa rustica de
pe de alt parte, ne ndeamn s estimm la Niculiel i are originalitate ei, izvort
din diversitatea tipologic a acestor gospo-
numrul personalului villa-ei la aproximativ
drii, cauzat de o multitudine de factori,
10-15 oameni.
aducindu-i n acest fel un aport substanial
Fr a intra n alte detalii, privind origi- la cunoatera acestui gen de proprieti,
nea etnic sau regimul juridic al proprietii att de larg rspndite n lumea roman, dar
de la Niculiel, care depesc cadrul rapor- nc insuficient cunoscut pe teritoriul Do-
tului de fa, incheiem prin a meniona c, brogei.
"villa rustica" cercetat la Niculiel, este ase- 10
Vezi, K!. S w o b oda, Romische und ro-
mntoare tipului meridional cu caracter ps- manische Palste, Wien, 1924, p. 10-30

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
A. PANAITESCU
DESCOPERIRI PE VIA FORENSIS
A MUNICIPIULUI .TROPAEUM TRAIANI

n anul 1977 au inceput cercetri arheologice lui de sud-est al porticului forensis, cel de
pe latura de est a bazilicii cu acelai nume.
sistematice pe Via Forensist, ele pornesc de
Este compus in anumite poriuni, cele care
la colul de sud-est al porticului de pe latura
incep de la nord spre sud 3 , din bolovani ase-
lung, de est, a basilicii forensis i continu
mntori pietrelor de riu de dimensiuni mici
ctre sud, spre poarta de sud a cetii, in sco-
avind ca liant pmnt bine bttorit i in
pul descoperirii unor noi cartiere i edificii i
anumite zone fragmente ceramice: crmid
al drar:ific'fii unor aspecte din existenta OQ"a-
i igl, toate aezate pe un strat de pmnt
f?uLui ~roman i romano-.Jbizantin. Dat fiind
galben bine tasat. In ultimele seciuni pava-
situaia de inceput a slpturHor ne vom-re-
jul este format numai din fragmente cera-
zuma in rindurile ce urmeaz la unele pro-
mice prinse tot ntr-un strat de pmnt gal-
bleme de stratigrafie bazate pe descope~irile
ben. Structura pavajului n prima sa poriu
monetare fcute i la o fibul deosebit de
ne evideniaz o tehnic de construcie ntil-
important gsit in cursul anului acestuia
' nit i pe via principalis unde cercetrile mai
urmnd ca odat cu campaniile viitoare s
vechi i mai recente au descoperit un "blo-
prezentm i alte aspecte ridicate de comple-
caj de piatr ntrit cu rn" dedesuptul
xitatea vieii desfurate pe teritoriul urbei
cruia urmeaz pmnt galben bttorit 4
antice.
ln ultima seciune, chiar pe pavaj, a fost
O prim serie de probleme au aprut ca
descoperit o moned emis ntre anii 364-
urmare a descoperirii pe via forensis, la
3785 in vremea mpratului Valentinian I.
adncimi ce variaz intre 1,30 i 0,80 m de
Pornind de la faptul c prima poriune, cea
la nivelul actual, a unui pavaj. Pavajul a fost
constituit din bolovani, se afl la acelai ni-
surprins in toate cele nou seciuni exe.cuta-
vel cu porticul forensis i adugnd moneda
te2 (vezi fig. 1) i pornete din dreptul colu-
descoperit pe poriunea format numai din
1 O denumim astfel deoarece ne referim la pe-
3 Este vorba de poriunea ce incepe din colul
rioada post-constantinian. In lucrrile de specia-
de sud-est al porticului forensis i care se continu
litate mai este denumit i via cardo, vezi I. Bar-
in Ds1, Ds2, Ds3, Ds4, Ds5 i Ds6.
n e a : "Cetatea Tropaeum Traiani in lumina ul- 4 G. M u r nu: "Noi spturi in cetatea Tro-
timelor spturi arheologice", Pontica, 10, 1977,
paeum", 1910, p. 11. Deasupra acestora aflndu-se
p. 265.
lespezile cu care era pavat via principalis.
2 Seciunile snt orientate est-vest, deci perpen-
$ Moneda a fost gsit la 1,30 m de la nivelul
diculare pe axul strzii i au urmtoarea ordine actual de clcare in momentul n care se executa
de la nord la sud; Ds-1, Ds-2, Ds3, Ds4, Ds5, Ds6: curirea poriunii respective. Este de tip securitas
Ds7, DsB, Ds9. reipublicae, L.R.B.C. II.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
.
.
.
BAZILICA
FORENSIS ..
... ....
... ...
... ..
TROPAEUM TRAIAN! .. ..
ZIDUL DE INCINT
SECTOR SU O VEST
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

50

100 M.

Fig. 1.
DESCOPERIRI PE VIA FORENSIS A MUNICIPIULUI TROPAEUM TRAIAN! 219

fragmente ceramice putem enuna, cu rezer- in poriunea pe care am surprins-o pe via


vele cuvenite 6 , ipoteza c n a doua jumtate forensis fundaie, dar utilizeaz pe strada se-
a sec. IV e.n. a avut loc o refacere a pavaju- cundar o fundaie mai veche, probabil de
lui strzii, pavaj construit n prima jumtate la nceputul sec. IV e.n. 9 In Dc/2 a fost sur-
a secolului sub mpraii Constantin i Lici- prins pe o mic poriune un pavaj asemn
nius. Refacerea a afectat doar anumite por- tor ca structur cu cel din ultima poriune a
iuni din strad, eventual fiind corelat cu viei forensis, pentru ca n Dc/1 la 'minus 1 m
o oarecare reducere a lrgimii ei. Aceast si- de la nivelul actual s fie descoperit o mo-
tuaie ar putea determina ideia c porticul ned datat ntre anii 383-395 e.n. in vre-
forensis a fost nlat in cursul sec. IV e.n., mea lui Arcadiu 10 Mai adugm la argu-
fie in vremea constantinian, fie in perioada mentele enunate i lipsa unei poriuni din
de relativ pacificare a provinciilor de la pavajul viei forensis, Nil, chiar in dreptul
Dunrea de Jos in timpul mprailor Valen- interseciei cu strada secundar. Bazai pe
tinian, Graian, Teodosiu I i Arcadiu 7 , timp situaia amintit credem ca probabil o aco-
in care se constat o activitate constructiv perire a primului nivel reparat cu un strat
i de reparaii remarcabil. ln cazul n care de pmnt galben bine bttorit n care au
pavajul din prima poriune este de epoc fost tasate fragmente ceramice i pietri, poa-
constantian avem o analogie cronologic te pentru a da un aspect stradal unitar n
evident cu via principalis 8 (fig. 2/1). zona de centru a cetii n vremea mpratu
Incercind s sintetizm aceast situaie pu- lui Teodosiu I cind, se tie, acesta pe la 386
tem afirma c ne aflm in faa unui nivel de e.n. a trecut pe drumul Marcianopolis -
utilizare al strzii databil pentru sec. IV e.n., Tropaeum n timpul nrfringerii ostrogoilor
cu reparaiile justificate de o perioad de o n de~ta DunTii 11 Avean lin asemenea con-
jumtate de secol de folosire a pavajului: diii un al doHea nivel al s'brzii forensis
Nil i NII/1. dabat la sfT'itul sec. IV e.n. NIII 12
Deasupra pavajului prezentat am surprins In legtur cu strada secundar o moned
in profil, in toate seciunile un strat de p descoperit tot la nivelul pavajului dateaz
mnt galben bine bttorit cu o grosime de din anii 561-562 din perioada lui Iustinian 13
38 cm peste care se distinge un al doilea pa- Este vorba deci de utilizarea acestei strzi i
vaj, mai subire, n care predomin fragmen- la jumtatea secolului VI e.n., situaie ce o
tele ceramice dar ntlnim i pietri. In n- putem extinde i la via forensis.
cercarea de a data acest al doilea nivel al
9 Dacia N.S., 21, 1977, p. 247. Autoarea denu-
viei forensis ne vom sprijini pe cteva date
mete acest pavaj NII i l dateaz n prima ju-
oferite de descoperirile fcute pe o strad se- mtate a sec. IV e.n.
cundar ce o intersecteaz i pe ceea ce ne 1 Fundaia este format din piatr de dimen-

arat profilul din partea de nord a spturii. siune mijlocie prins cu pmnt, asemntoare cu
Pornind de la acestea observm c nivelului fundaia basilicii forensis descoperit n cursul
campaniei din anul 1977 i nscris n categoria
al doilea i corespunde baza, sub form de
"zidurilor uscate".
soclu, a unui edificiu care se continu pe la- 11 Este de tip salus reipublicae, AE, 4, L.R.B.C.
tura de sud a sa ctre est. Edificiul nu are II, 1978.
12 D.I.D., val. 2, 1968, p. 405-406.
6 1. Bar ne a: op. cit., p. 266. AutDrul este 13 Cercetrile viitoare vor oferi un cadru mai

pentru o probabil nlare a porticului la sfr- larg pentru a preciza legtura ce exist ntre eve-
itul sec. V i prima jumtate a sec. VI e.n. nimentele din ultimul sfert al sec. IV e.n. i efec-
7 G. Murnu: op. cit., v. 20; V. Prvan: tele negative pe care le-au avut asupra cetii
"Cetatea Tropaeum", B.C.M. I, 4, 1911, p. 187. Tropaeenilor. Vezi I. Bar ne a: op. cit., p. 266,
8 M. Mr g in ea nu - C r s toi u: ,,Problt- C. S c o r p an: "Cercetri topografice i stratigra-
mes d'architecture concernant la citerne romaine fice asupra limes-ului romana-bizantin la Dun
et la basilique chnHienne de Tropaeum Traian. rea de Jos", tez de doctorat (rezumat), 1978, p. 23.

32 - Materiale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
DESCOPERIRI PE VIA FORENSIS A MUNICIPIULUI TROPAEUM TRAIAN! 251

Este probabil c pn la sfritul vieii ur- una din anii 547-548 e.n., Iustinian i alta
bane din cetate n aceast zon s mai fi avut din 573-574 Iustin al II-lea 16 Este probabil
loc refaceri i modificri ale pavajului celor o ultim faz de locuiTe, o faz care cuprinde
dou strzi. APgumentun afirmai1a prin e- i o refacere care nu mai ine seama de este-
xistena pe via principalis a unei ultime tica constructiv, ncheiat de atacul avar de
faze de refacere realizat n sec. VI e.n. n la 586 e.n. In sprijinul afirmaiei noastre mai
vremea lui Iustinian i de9coperirea lo[' la vin dou elemente; un chiup aflat n colul
nord, peste drum de baziliea forensis, a u- de sud-est al ncperii spart de piatra pr
nor monede de la acelai mprat a'flaJte Ia buit din zidul de est i o puternic urm
temelia edificiilor din zon. 14 de incendiu pe strada secundar lng care
O alt serie de probleme se refer la edifi- s-au gsit o moned de la Iustinian i una
ciile din estul viei forensis. O prim cldire, ilizibil datorit ederii ei n foc, nivelul de
descoperit parial, se afl la intersecia viei arsur de la sfritul sec. VI e.n. fiind sur-
forensis cu strada secundar. Edificiul, aa prins i in alte locuri din cetate, strzi, car-
cum aminteam, a fost ridicat la sfritul sec. tere de locuine, turnuri 17
IV e.n., are intrarea pe str. secundar i zi- O pies interesant prin problemele pe ca-
dul pe care l-am surprins format dintr-:-un re le pune a fost descoperit, tot in Dc/3, la
parament de blocuri paralelipipedice prinse minus 0,50 m de la ni'Velul actual in dr1-
cu pmnt i ntrite din loc n loc cu frag- mtura provenit de la zid.ul. de est. Este o
mente ceramice, iar emplectonul din bolovani fibul de form circular avnd D=3,5 cm
prini cu pmnt. Grosimea lui este de 0,80 m i gr=0,2 cm confecionat, prin turnare, din
i se afl n Dc/1. bronz. In interior~! cercului se gsesc trei
In Dc/3 ntlnim o situaie stratigrafic litere R.N.A. Pe spatele piesei se ps
concludent in privina unor nivele de via treaz locul de fixare i acela de prin-
din aceast zon central a oraului. In pro- dere al arcului. Legat de semnificaia celor
filul de nord se gsete un zid asemntor trei litere credem c sint cretine. La aceast
celui de Dc/1. Pe fundul casetei exist o po- concluzie aducem urmtoarele argumente.
din de pmnt galben bine bttorit care Unul este acela c fibula a fost descoperit
niveleaz un zid mai vechi de 0,65 m grosime n zona central a oraului n apropierea unor
pe care s-a gsit o moned de la jumtatea edificii cretine (basilica cu transept, basilica
sec. V e.n. Se poate constata n acest context "simpl") intr-un nivel datat in sec. V-VI
o refacere a locuinei respective la jumtatea e.n. 18 n care avem o populaie cretin ma-
secolului amintit locuina fiind ns construi- joritar. In al doilea rind analogiile cu in-
t iniial odat cu edificiul din Dc/1 deci la scripiile cretine din aceast epoc ntresc
sfritul sec. IV e.n. 15 . Aproape de nivelul ac- afirmaia noastr, scrisul inscripiilor este ne-
tual de clcare, la 0,20 m tot n Dc/3 a fost
identificat un alt zid, poate chia'f :fundaie, 16 Zidul din Dc/1 i cel din Dc/3 delimiteaz la

aflat pe latura de est a casetei format din blo- nord i la sud strada secundar la NIII.
17 Pentru Iustinian vezi D.O.W.I., p. 99, iar pen-
curi de dimensiuni mari prinse cu pmnt n
tru Iustin al II-lea, M.I.B., p. 94, nr. 43 a.
care snt zidite i dou baze de coloan (vezi 18 G r .. Toci 1 e s cu: Biblioteca Acad. R.S.R.,
fig. 2/2 i 3/1 i 3/2). In pmntul cercetat secia manuscrise, fond Tocilesc:U, mss. 5128, file-
din aceast zon au fost gsite dou monede le 26, 29, 84, 92, 93; G h. Papuc : "Consideraii
asupra perioadei de sfrit a cetii Tropaeum Tra-
14
Moneda a fost gsit n Dc/2 i este emis n iani", Pontica 10, 1977, p. 358; C. Scor pa n: op.
Nicomedia, D.O.W.I., p. 123, nr. 159.1. cit., p. 14, 23, 24; idem, Pontica 5, p. 357. Este
15 M. Mr g in ea nu-C r s toi u: op. cit., cert folosirea sporadic a locuinei n discuie i
p. 247. Ultimul nivel este denumit NIII; V. Pr- dup 586 e.n., situaie care se mai ntlnete in
van: op. cit., p. 190. cetate.

32
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 3.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
DESCOPERIRI PE VIA FORENSIS A MUNICIPIULUI TROPAEUM TRAIAN! 253

glijent, influenat fiind de cel cursiv 19 ori li- ie fcnd litoralul pontic, snt cu rare excep-
terele de pe fibul dovedesc influena respec- ii redactate n limba latin vulgar 21
tiv. Un alt element care vine n sprijinul In sfrit pe teritoriul Daciei obiectele
ipotezei este ligatura existent ntre literele cretine 22 s-au descoperit, fr excepia, n a-
N i A i care nu poate fi pus numai pe sea- ezri cunoscute ca mari cenlt;r-e unbane sau
ma tiparului n care a fost turnat piesa, Si- n &ezri rrura1e din vremea stpnirii 'l'O-
tuaii asemntoare ntlnim la inscripiile mane, con'text ce poate fi extins :i l teri-
cretine nc din sec. IV e.n. 20 In al patru- toriul Scythiei Minore 23
lea rnd n onomastica cretin numele vechi, Pe baza argumentaiei prezentate subli-
pgne, snt prsite n sec. IV-VI e.n. i niem caracterul cretin al literelor -de pe Ii-
nlocuite cu altele luate dup personaliti bul i propunem urmtoarea formul: R(ex)
religioase sau ntruchipnd anumite virtui, N(axarianus) A (fiind liter apocaliptic). Da-
ne limitm la urmtoarele exemple: Nonna, c cevcetrile viitoa.<re, atit n incinta celtii
Nonnas, Nazarianus. De asemenea inscripiile ct i in necropolele acesteia, vor confirma
cretine provenind din Scythia Minor, excep-
ipoteza atunci fibula cu litere cretine de la
Tropaeum Traiani va constitui un argument
19 Monedele descoperite snt de la jumtatea
sec. V e.n. pn la Iustinian 547-548. (vezi nota 16). puternic n dovedirea originii latine a cre
2o M. Munteanu: "Mrturii cretine pstrate tinismului de la Dunrea de Jos.
in muzeul de arheologie Constanta". De la Dunre
la Mare, mrturii istorice i monumente de art E m. Popescu: op. cit., p. 123, 127; 1. Bar-
2
2

cretin, 1977, p, 98; E m. Popescu: "Cteva n ea: "Les monuments paleochretiens de Rouma-
consideraii cu privire la limba inscripiilor cre nie" n Pontificio instituto de archeologia cristia-
tine din Scythia Minor", idem, p. 1(.3. na, 6, 1977, p. 29. Chiar la Tropaeum Traiani este
21 M o Il y Te as da 1 e, S mit h: "The devlo- menionat o inscripie paleocretin bilingv,
pement of the altar canopy in Roma", Revista di N. 81 n catalog, fig. 33, p. 112.
archeologia cris;tiana, 1-4, 1974, p. 386, fig. 4, nu- 23
D. P ro ta se: "Problema continuitii in
mele de Gaudentianus avnd AV pe o medalie din Dacia in lumina arheologiei i numismaticii", 196,
epoca lui Constantin cel Mare. p. 157.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ALEXANDRU SUCEVEANU
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
DE LA FNTNELE DIN ANUL 1978

In campania
A

arheologic din 1978 ne-am Revenind la descoperirile campaniei din


continuat cercetrile n nucleul din sudul sa- 1978 - care amplificate i desigur corelate
tului (nceput n 1975) lrgind spre sud su- cu alte cercetri similare, despre care (cu ex-
prafeele II i III, n funcie de dimensiunile cepia celor ale lui V. H. Baumann) nu avem

cldirii identificate din seciunea I. ns din pcate nici o tire, vor ajunge s

In ordinea cronologic a descoperirilor constituie cndva un suport mai sigur pentru


menionm c, pe lng mai vechile mate- o teoria de felul celei anunate - s menio
riale ceramice aparinnd epocii trzii a bron- nm nainte de toate faptul c stratigrafia
zului (cultura Noua), n acest an a aprut n postulat nc din 1975 n-a avut dect s fie
S II (-0,65-1,05 m) ceramic de tip Baba- pe deplin confirmat.
dag oeea ce, dac nelegem corect lUCI"'.lrile Astfel nivelul I aflat n S I i III la adn-
(pe baza informaiilor primite de la prof. D. cimea medie de 1,00-1,05 m (n S II el tre-
Berciu, S. Morintz, A. D. Alexandrescu), ar buie s fi fost oricum mai sus, ceea ce H face
asigura o continuitate nentrerupt a acestei greu de distrus de nivelul II, dac ntr-ade-
aezri de la sfritul mileniului II .e.n., pn vr aici va fi i existat nivelul I) ne prezint
ctre mijlocul mileniului I .e.n. Dup o pe- zidul din sudul construciei, distrus de com-
rioad pentru care nu avem - momentan partimentrile suferite n timpul nivelului II.
nici un indiciu arheologic, urmeaz locuirea Neavnd nici un indiciu pentru limita de
roman (asupra creia vom reveni) dintre nord a cldirii n acest moment socotim c
secolele II-IfVI e.n. pentru ca ultimul frag- cea vizibil n N II va fi existat nc din tim-
ment ceramic din zon s dateze din secolele pul nivelului I, ea fiind doar reparat ulte-
IX-X e.n. Aceast sumar reluare a crono- rior. ~a cum am mai spus-o, nivelul I care
logiei aezrii pe care o cercetm are rostul se poate data n prima jumtate a sec. II e.n.,
firete s semnaleze importana deosebit a se caracterizeaz printr-un numeros mate-
acestei cercetri care - cu toat modestia rial indigen, situaia n care existena unei
fondurilor puse la dispoziie - ar atesta una villa rustica, nc din acest moment, ne apare
dintre cele mai remarcabile continuiti de mai grea de susinut.
locuire din Dobrogea. i fenomenul ne apare Nici pentru perioada urmtoare (altfel spus
cu att mai interesant cu ct se petrece n N II. - ultimul sfert al sec. I - prima
mediul rural pre i post existent dominaiei jumtate a sec. III e.n.) nu putem postula
romane, cel care odat rorrianizat avea s existena unei villa rustica, ct vreme res-
perpetueze sinteza daca-roman, baza etno- turile de locuire se ntind pe o raz de cteva
genezei poporului romn. hectare. Mai normal ni s-ar prea, n acest

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
256 ALEXANDRU SUCEVEANU

caz, denumirea de vicus eventual cu v~terani Reamintind doar c n nucleul de la nord


i ceteni romani, cldirea pe care o cerce- de sat situaia este invers Qn primul nivel
tm fiind una dintre locuinele acestui vicus. numai ceramic roman, n al doilea multe
Inclinm deci pentru opinia dup care co- materiale ceramice indigene), nu facem de-
munitatea avut n vedere s-ar fi intitulat ct s atragem atenia asupra avansurilor i
acum veterani et cives Romani et Consisten- secularilor fireti ale mediului indigen la
tes vico ... (o descoperire fericit ar putea impactul roman, situaia ce ar trebui avut
suplini cele dou lacune, n msura n care n vedere fie i numai teoretic pentru stu-
descoperirile din 1978 n-au fcut dect s diul procesului de romanizare.
confirme profundele mutaii pe care le-a su- Dup o puternic distrugere urmat de o
ferit cldirea n cel de-al doilea moment de perioad mai ndelungat de prsire (peste
existen. Ceramica este integral de factur un strat gros de arsur se afl ntregul aco-
roman, chiar cele cteva fragmente cenuii peri prbuit, al cldirii) viaa se reia n
cu bru alveolar snt executate acum la roat. forme mult mai modeste, utiliznd parte din
Las la o parte alte descoperiri care confirm zidurile vechii construcii. Ceramica desco-
o "romanizare" material a complexului cer- perit n acest an n N III - aflat n medie
cetat (sticl, metale, opaie, amfore etc.) i la 0,30-0,40 m - confirm datarea lui n
m opresc la fragmentele arhitectonice des- secolele IV-V e.n. (amfora cu striuri drep-
coperite n 1977 dar a cror poziie strati- te, cupe i boluri cu firni etc.). Acestor ele-
grafic nu era clar atunci. Descoperirea mente de datare sntem astzi n situaia s
unui nou fragment de data aceasta clar pe le adugm dou monede una gsit lng
podeaua locuinei din N II (aflat la 0,55- sptura noastr, alta pe un bot de deal aflat
0,65 m) precum i reanalizarea situaiei din la 150 m la Vest, ambele datnd de la mij-
1977 ne-au dus la concluzia c bazele de locul secolului IV e.n. (Constantius Gallus
coloan precum i coloanele au aparinut clar - 351/354 e.n. i respectiv Constantius II -
monumentului II, ele fiind apoi (n N III) 355/3&1).
bgate ntr-o groap ce perfora i N 1.
Reamintind c pn la indiciile de locuire
Construcia pe care o cercetm ar fi putut
de secol IX-X e.n. ar rmne o perioad
avea deci aspectul unei Villa, poate chiar
elegant, dar juridic vorbind nu credem c
destul de lung de hiatus, pe care o sperm
ns anulat de noi descoperiri din zon sau
se poate vorbi de o form plus acareturile
respective - care era prin definiie izo- din vecintatea ei, ncheiem sumara prezen-
lat - ci de o locuin dintr-un sat roman tare a campaniei din 1978 cu sperana c
al crei contur exact, oricum pe o suprafa fondurile pentru campania din 1979 vor asi-
de cteva sute de m 2 , rmne a fi precizat gura un raport mult mai consistent pentru
de viitoarele cercetri. viitoarea sesiune.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1. AL ALDEA,
SAPATURILE ARHEOLOGICE
V. MOGA,
DE LA GHIRBOM
H. CIUGUDEANU
[Campania 1978]
Raport preliminar

Spturile din vara anului 1978, efectuate prevzut cu dou nituri, ambele piese din
in punctul numit "Intre veli", situat la mar- bronz. Aceste materiale, mai puin nume-
ginea de sud a satului Ghirbom, au avut ca roase ca n campaniile precedente, indic,
scop principal continuarea cercetrii aez dup toate probabilitile, caracterul agrar
rii rurale romane surprins aici n campa- al aezrii romane de la Ghirbom, unde, cer-
niile din anii precedeni. cetrile din 1974 i 1975 au scos la lumin
Locuirea antic se situeaz pe pantele de substruciile unor cldiri, dintre care una,
sud-est ale dealului ce mrginete spre vest dezvelit integral n 1975, a fost prevzut
-nord-vest prul Hambocului. cu sistem de nclzire bazat pe hypocaustum.
In campania din 1978 au fost deschise trei Seciunea VII, aflat spre nord-est de cea
seciuni i o suprafa (S. VI, S. VII i prezentat anterior, s-a dovedit mult mai
S. VIII) n zona marginal de sud a aezrii. bogat n vestigii arheologice.
In S. VI i suprafaa A a fost descoperit o Din punct de vedere stratigrafic, situaia
nou locuin roman, din care s-au mai n cadrul acestei seciuni se prezint astfel:
pstrat doar substruciile din piatr de ru La baza stratului de cultur se afl un ni-
i crmid. Datorit erodrii puternice a vel de locuire neolitic, aparinnd culturii
solului i a lucrrilor agricole intense, lo- Vinca-Turda, faza B2. Materialul ceramic
cuina roman a fost n mare parte distrus, rezultat provine de la vase grosiere, de cu-
pstrndu-se doar parial. loare crmizie sau neagr, dar i de la vase
Din ceea ce s-a pstrat putem stabili c de bun factur, confecionate dintr-o past
ea a avut o form patrulater dreptunghiu- fin, ngrijit lucrat. Formele ceramice cele
lar. mai frecvente snt vasele cu pereii drepi,
Dezvelirea interiorului locuinei a permis tronconice, vasele n form de bol sau str
recuperarea a numeroase fragmente cerami- chinile. Au fost descoperite i cteva picioare
ce, aparinnd categoriei ceramicii roii, lu- de cupe, pline n interior, specific turd
crat la roat, bine cunoscut n repertoriul iene.

ceramicii provinciale romane: strchini, oale Motivele ornamentale cele mai frecvente
pentru provizii, cu buza dreapt, funduri snt binecunoscutele benzi umplute cu punc-
inelare etc. In interiorul locuinei au fost te incizate, formnd un decor unghiular, dar
descoperite i piese confecionate din metal, s-a descoperit i un fragment dintr-un vs
constnd din cuie de fier, un fragment din- cior cu perei subiri, lustruii i decorai cu
tr-un mic clopot i o aplic trapezoidal, caneluri fine, orizontale.

33 - Materiale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
o o

-90 '
_ _ _ _ _ __::__ a o
_6-....:;;&!-----
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA GHffiBOM 259

Dei n partea superioar a siratului de


cultur au fost scoase la iveal i materiale
romane, n special fragmente de igle i c
rmizi, dar i cteva fragmente de vase, stra-
tigrafic nu a fost surprins un nivel roman.
Nu este de loc exclus ca acest nivel s fi dis-
prut n urma eroziunii i, mai ales, a dis-
trugerii acestuia de ctre locuirea ulterioar,
feudal timpurie.

Aceast ultim locuire, pstrat doar n


anumite zone, a fost semnalat nc din cer-
cetrile efectuate n 1974.
In seciunea de care ne ocupm, urmele
feudale timpurii au fost surprinse doar n
zona celor dou bordeie descoperi te (n carou-
rile 8-9 i 17-20). Primul bordei (B 1), sec-
ionat doar printr-o margine a lui, coboar
n solul viu pn la o adncime de 2,00 m de
la nivelul actual. In pmntul de umplutur
a bordeiului au fost gsite foarte multe frag-
mente ceramice specifice secolelor XI-XIII:
buze i perei de cldrue de lut, fragmen-
Fig. 2. te de oale-borcan decorate cu incizii orizon-
tale sau cu benzi ondulate. Vasele erau lu-
In categoria materialului ceramic menio crate la roata rapid, cu o past de bun
nm i descoperirea unui fragment provenit
calitate, de culoare neagr, brun sau cr
mizie. In umplutura bordeiului au fost gsite
dintr-o statuet de lut, extrem de deterio-
i foarte multe oase de animale, crbune i
rat, nct nu putem da, cel puin pn n
cenue.
momentul de fa, nici un fel de precizri.
Cel de al doilea bordei (B 2), aflat n ca-
Materialele litice snt ilustrate prin nu-
ptul de sud al seciunii a fost secionat
clee, achii i lame de silex, cteva lame de median, fiind cuprins ntre carourile 17-20
obsidian, o mic dlti de piatr i cteva (pe o lungime de 6 m, continundu-se nspre
fragmente provenite din rnie de mn. sud), adncindu-se pn la 2,10 m n solul
In cuprinsul seciunii nu am surprins nici viu. Ca i n cazul bordeiului descris ante-
o locuin neolitic. Cu toate acestea, n ni- rior, din umplutura acestuia au ieit la
velul neolitic au fost descoperite foarte mul- iveal numeroase fragmente ceramice, apar-
te fragmente de chirpic, provenite, probabil, innd acelorai tipuri de vase, oase de ani-
de la o locuin de suprafa aflat n zona male, crbune i cenue. In plus, aici a fost
respectiv. descoperit i o piatr provenit de la o
Din punct de vedere stratigrafic, nivelul tocil pentru ascuit, de form aproximativ
corespunztor locuirii turdiene, cu o gro- rotund, plat i cu o perforaie central.
sime medie de cea 0,50 m, nu este conti- Muchea, lat de 6-7 cm, era puternic lus-
nuu, fiind puternic afectat att de locuirile truit, dovedind folosirea ei ndelungat.
ulterioare, ct i de scurgerile de ap pe Seciunea VIII, deschis spre vest de S.
panta dealului. VII, nu a mai dat la iveal nici un fel de ma-

33*
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
o~--------~----~----------------~2~---------------J~-----

[![] Humus ~ Turda


Nivel
~ Bordee ec. XI-XIII ~ Depuneri aluvionare

Os o Chirpic ~ Piatr
GHIRBOM - .. Tntre veli " - 1978
S VII. Profilul peretelui de V.
Se. 1:25

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
r=-:-=-=1
~

i
1~

Ol 6 9 L
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
9 'f.
1~
......-
f7
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
nrrm Humus
M Nivel roman
a Zona \ocutnteI romane GH\RBOM -.,Intre veli" -1978
Q CSol negru kri\ loluvlunl) s. \JI - Prof1lul peretelui ele V in
zona locuintei romane
. Sc::1:25.
c=J Sol '1/IU
Fig. 4.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA GHIRBOM 261

terial neolitic, ci numai roman i feudal tim- piat, n punctul numit "Ciorcobar", unde,
puriu, extrem de amestecat. De altfel i descoperiri fortuite semnalau existena unei
compoziia solului (amestec de humus cu lut alte locuiri romane intense. Intr-adevr, son-
galben) ne-a dat posibilitatea s conchidem dajele efectuate au demonstrat existena, i
c n aceast zon eroziunea a fost extrem n acest loc, a resturilor unor locuine ro-
de puternic, materialele arheologice gsite mane, cu fundaii din bolovani mari de pia-
- puine la numr - provenind din scur- tr de ru. Au fost recuperate multe frag-
gerile de pe panta dealului. mente ceramice, precum i o moned de
Se impune, pe viitor, concentrarea sapa- bronz de la Gordianus III, extrem de bine
turilor n zona aflat nspre satul actual conservat.
(spre nord-est de zona cercetat), unde se Locuirea roman suprapune o aezare mai
pare c locuirea a fost mai intens. veche, datnd din epoca bronzului, cu mate-
Este interesant de urmrit, totodat, i riale ceramice bogate, aparinnd fazelor II
problema raporturilor dintre locuirea turd i III ale culturii Wietenberg. Cu aceeai'
ian de aici i aezarea Petreti aflat n ocazie, n stratul Wietenberg a fost dezve-
apropiere (la cea 1 km spre nord), aezare lit i o vatr, cu baza construit din plci
care i are nceputurile n faza A a culturii de gresie, de form aproximativ oval, avnd
Petreti, n a crui prim nivel apar i o serie dimensiunile de 65 X 80 cm.
de materiale de factur Turda B2. Cercetarea sistematic a acestei zone se va
II. In cadrul campaniei din 1978 au fost desfura n campaniile viitoare, n cadrul
executate i cteva sondaje ntr-o zon apro- antierului complex de la Ghirbom.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
MAGDA TZONY, RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DE LA TRGSORU VECHI
GH. DIACONU '
[JUDEUL PRAHOVA]

Cercetrile de la Trgoru Vechi au conti- roane folosite pentru suprastructura lemnoa-


nuat, potrivit planului, n cadrul a trei s a cldirii.
obiective importante. In ncperea de la sud de cuptor (ncpe
In prima parte a campaniei eforturile au rea cu cele dou bazine de ap rece) au fost
fost ndreptate spre cercetarea colului de demontate marginile unei bi de mortar pe
nord-est al complexului thermal, unde fu- care, dup pregtkea succesiv a mortaru-
sese reparat nc din anul trecut (1977), o lui, constructorii au nivelat-o i au integrat-o
ncpere care a putut fi identificat cu n pavajul ncperii. Sub fosta baie de mor-
praefurnium. tar a fost reperat i apoi cercetat o lo-
cuin semiingropat de form oval-alun-
Cuptorul, orientat aproximativ est-vest a
git, in cuprinsul creia a fost desooperit
fost construit n apropierea ncperii cu hy-
pocaust situat la vest de praefurnium (cer- un bogat material ceramic lucrat in cea mai
cetat n anii trecui) i cu care comunica
mare parte cu mina. Dup toate indiciile,
printr-o deschidere, intenionat conSJtruit n complexul aparine unei aezri geto-dacice
zidul despritor. de sec. II i Inceputul sec. I i.e.n., identifi-
cat in anii trecui in zona de la nord de
Cuptorul avea o singur gur de ardere,
complexul thermal.
vatra fiind realizat dintr-o pl-ac de mor-
In aceaslt campanie au fost surprinse noi
tar. Din sistemul de construcie al pereilor
elemente legate de funcionalitatea incperi
nu ni s-a pstrat dect baza acestora sub
lor, a sistemului de alimentare cu ap i
forma unor rosturi de mortar n care erau
evacuarea celei reziduale etc.
ncastrnte probabil crmizi cu dimensiunile
In legtur cu cele semnalate merit sub-
de 0,27 X 0,34 m. Peretele de nord era dublat
liniat descoperirea in situ a unei conducte
cu un zid construit din piatr i crmid
in zidul de sud al bazinului mare (piscina-
rostuit cu morta~r.
natatio) conduct care fcea legtura pe sub
In interiorul canalului de ardere au fost zid cu canalul mare de drenaj descoperit in
descoperite in situ brne carbonizate pro- palaestra.
venind de la copaci de esen tare (fag, ste- In ceea ce privete cel de al doilea mare
jar, oarpen). obiectiv, castrul situat la aproximativ 80-
In suprnfaa cercetat au fost gsite c 110 m nord-est de therme, au fost practi-
rmizi dintre 0are unele stampilate, olane cate noi seciuni i suprafee in cuprinsul
i igle provenite de la acoperi, pl~i i unui pavaj de epoc roman ce se leag de
crmizi pavimentare, picoturi, cuie i pi- zidul semicircular cer'Cetat in 0ampania tre-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
264 M. TZONY, GH. DIACONU

cut. Din terenul cultivat cu cultur


pcate VIII-X e.n. cu un pietrar situat n colul
succesiv i lipsa de fonduri nu ne-a ng dinspre Criv i cu o piatr de rni bine
duit s desfurm o reea larg de seciuni pstrat folosit ca treapt la intrarea bor-
pentru delimitarea complexului. Ca i n anii deiului.
precedeni pe pavajul amintit ca i n struc- SUJCCinta prezentare a rezultatelor obinute
tum acestuia au aprut materiale de cert la Tffcr-,g~or in campania din 1978 nu .poate
factur roman datnd din primele decenii fi ncheiat fr a schia cteva probleme
ale sec. I e.n. uneori asociate cu materiale ce se impun a fi urmrite in viitor. In pl"i:-
geto-dacice confinnnd observaiile din cas- mul rnd este necesar s se intensifice cer-
trul contempoTan de la Drajna. cetrile din perimetrul castTului pentru a
Cel de al treilea obiectiv n care au con- defini natura acestuia (din pmnt sau din
tinuat cercetrile l-a constituit necropola piatr), planul fortificaiei, tehnica de exe-
complex de sec. II-IV e.n. cui.e, relaia castru-therme i legturile
In suprafaa trasat (VII B) situat n dintre complexele romane i nivelul geto-
zona dintre cele dou incinte voievodale, au dacic similar dup cte se pare aceluia de
fost descoperite trei morminte dintre care la Drajna. In acelai context vor fi urm
unul de incineraie i dou de inhumaie rite n continuare raporturile dintre com-
(purtnd numerele 380-382). plexele romane i cele aparinnd dacilor
O seri'e de morminte au fost distruse de liberi, sarmailor i goilor, ce se afl n
complexele de locuire din epocile mai noi, curs de cercetare n cadrul complexului ar-
printre care i o locuin-bordei din sec. heologic de la Trgoru Vechi.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE
DIN NECROPOLA DE LA BRLAD -
VASILE PALADE VALEA SEACA.
CAMPANIA DIN ANUL 1978
Raport preliminar

In
A

campania din anul 1978 au fost con- lui de al doilea individ era complet distrus
tinuate cercetrile n necropola aezrii de i mprtiat pe loc. Scheletul de pe latura
la Brlad-Valea Seac prin deschiderea a vestic este mai mare i mai robust pe cnd
11 seciuni lungi de 34-36 m, late de cel de pe latura estic este ceva mai mic
1,50 m, orientate pe direcia N-S i a unei de statur cu oasele mai subiri. Probabil
seciuni lungi de 52 m cu aceeai lime este vorba de schelete aparinnd unui br
orientat pe direcia est-vest, paralel cu bat i a soiei sale decedai i ngropai n
seciunea principal. Adncimea seciunilor, acelai timp. In acest sens, pledeaz i rap-
variaz ntre 1,30-1,80 m. tul c n dreptul unde fusese gtul schele-
Pe suprafaa cercetat au fost descoperite tului de pe latura de est, mai mic de sta-
un numr de 75 noi morminte din care 33 tur, se gseau numeroase mrgele de sticl.
de nhumai-e i 42 de incineraie. La sfr- Ceea ce atrage atenia n mod deosebit la
itul campaniei de spturi din anul 1978 acest mormnt dublu este faptul c dislo-
numrul total al mormintelor descoperite se carea prii superioare a scheletelor a avut
ridic la 507, din care 211 de nhumaie i loc n acelai timp, oatsel'e dislocate fiind
296 de incineraie. aezate pachet peste partea inferioar (ti-

Din cele 33 de morminte de nhumaie noi bii peronee) ale ambe}or schelete deodat.
descoperite, un numr de 26 au scheletele Din punct de vedere al deranjrii par-
nederanjate. Celelalte 6 mor'minte au sche- iale a scheletelor menionm M 484 la care

letele rvite total sau numai parial, fr picioarele au rmas ned~ranjate n ntregime
ca inventarul nsoitor s fie sustras, ci doar iar partea superioar a corpului complet
n parte distrus. Dintre acestea amintim dislocat este adunat pachet la mijlocul
M 462 n care au fost depuse dou schelete gropii pe latura vestic. In mormintul 506
aezate unul lng altul uor distanate. Am- scheletul are dislocat doar cutia cranian
bele schelete au fost deranjate n sensul c i regiunea cervrcal mpreun cu clavicu-
au fost dislocate oasele cutii toracice i ale lele i primele cteva coaste, ntreg pache-
bazinului mpreun cu femurele, care erau tul de oase fiind aezate pe bazin.
adunate pachet i depuse la captul de sud Inventarul ceramic i alte obiecte care se
al gropii peste labele picioarelor i n parte aflau la captul de nord al gropii n jurul
peste ti:bii i peronee. Craniul individului craniului a fost deranjat i frmiat. O
de pe partea vestic a gropii a fost numai serie de vase care se aflau pe latura de est
deplasat de la locul su pe cnd craniul ce- la picioare au rmas ns neatinse. Noile

3'1 - Materiale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
266 VASIT..E PALADE

morminte cu scheletele deranjate din ve- Este vorba probabil de o mam i copilul
chi'rne deSICoperite n aceast campanie, toa- su ngropai mpreun. Gestul copilului de
te aiparinnd unor indiviZli aduli, ilustTea- a se prinde cu ambele brae de braul drept
z aceeai situaie ntlnit i n alte mor- al scheletului adult este semnificativ n acest
minte similare din anii anteriori i anume, sens, el reprezentnd "unirea prin moarte"
o intenie :premeditat, vizind n mod eX!pres intre fiul neajutorat i mama sa.
deshuma.rea scheletului i nu jefuirea moir- Remarcm de asemenea situaia din moT-
mntului. Faptul c obiectele de inventar mntui 495 n care se afla numai craniul
surprinse cu prilejul resprii gropii mor- unui copil, mpreun cu cteva vase de
mntului 506, n-.au fost sustrase dei unele ofrand aezate n jurul su. Cazul nu este
erau procurate din import i deci valoroase unic, n necropol asemenea morminte cu
cum snt paiharul i mrgelele de stid, con- cranii de copii, nsoite exclusiv de inven-
stituie dovada cert c nu este vorba de tar ceramic au mai fost ntlnite i n anii
jaf. Dealtfel, n necropol asemenea situaii anteriori.
sint numeroase. Remarcm n aceast or- In legtur cu mol"mintele de nhumaie
dine de idei c in aciunea de deshumare menionm p'l'ocentul ridicat al celor apaT-
se urmrea cu precdere partea superioaT innd unor copii mici care reprezint 1/3
a scheletului i anume cuca toracic i cu- din total (11 copii i 22 aduli) i faptul c
tia oranian, oare nu Tmneau aproape nici- n marea lor majoritate mormintele de n-
odat intacte, uneori neglijndu-se partea humaie (30) snt nsoite de un inventa[' fu-
inferioar ~a cum s-a vzut din nou Ia cele nerar mai mult sau mai puin bogat i re-
trei morminte discutate mai sus. Se dove- prezentativ.
dete aa cum s-a artat i cu alte prilejuri In cadrul ritului incineraiei ntlnim ca
c este vorba de un obicei magica-ritual, i n anii precedeni mocminte cu resturile
de a distruge i disloca craniul i cutia to- cinerare depuse n urne, 13 morminte i fr
racic, sediul gndirii i al sufletului, dup urne 29 morminte. Din punct de vedere al
o anumit perioad de timp de la nmor- pastei i tehnicii de lucru a urnelor, 7 din-
mntare numai la indivizii aduli. Obiceiul tre ele snt lucrate cu mna din past gro-
respectiv aa cum au constatat unii ceiTe- sier, 5 snt lucrate la roat din past zgrun-
ttori se ntlnete n diferite regiuni ale uroas i una din past fin cenuie. Un
Europei unde peste populaiile locale se su- numr dt> 8 UTne au fost ~ezate normal in
prapun i convieuiesc o perioad mai n- groap, 4 dintre ele fiind prevzute cu ca-
delungat de timp diferite grupuri de po- pac. Alte 5 urne au fost aezate n groap
poare migratoare i capt o amploare mai cu gura n jos, situaie rel'ativ frecvent n-
mare odat cu marile migraii (sec. IV-VII). tlnit in necropol i in anii precedeni.
In legtur cu mormintele de nhumatie Din cele 29 de morminte de incineraie
remarcm pe lng mormintul dublu 462 fr urne, unele, 8 la numr, au avut restu-
in care se aflau scheletele a doi aduli so rile cinerare depuse direct in groap fr
i sotie (?) un al doilea mormint 482 in care fragmente de vase, alte 8 morminte aveau
se afla scheletul unui individ adult aezat oasele calcinate amestecate cu fragmente ce-
intins pe spate cu capul la nord, cu mina ramice. Un nwnr de 10 morminte aveau
dreapt ndoit din cot .~ezat pe bazin, iar resturile cinerare depuse diTect n groap i
alturi pe partea dreapt zcea scheletul acoperit:Je cu fragmente de la unul sau de
unui copil mic sub un an, ~ezat culcat pe la mai multe vase, iar n trei morminte oa-
partea stng, cu faa spre scheletul adult, sele calcinate au fost aezate pe un aternut
avind pidoarel'e uor strnse i minile n- de fragmente provenind de la unul sau JUai
doite din cot ntinse spre scheletul adult. multe vase.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGI(;E DIN NECROPOLA DE LA B!RLAD- VALEA SEACA 267

In ce privete inventarul nsoitor, faptul tele de nhumaie 496 i 499 imitnd dup
c acesta era depus pe rugul funerar, ade- ct se pare castroanele lucrate la roat din
sea se distrugea definitiv fie prin combustie past fin. Tot o imitaie dup forme lucra-
cum este cazul pieptenilor de os, fie prin to- te la roat din past fin reprezint o str
pi.re, cum se observ la mrgelele i paha- chinu descoperit n mormntul de nhu-
re'le de sticl. Au fost totui surprinse cteva maie 502., lucrat din past nengrijit cu
obiecte de inventar adesea distruse aproape cioburi :pisate n compoziie.
n ntregime prin calcinare, la un numr de Dintre vasele lucrate la roat din past
9 mo-rminte{ 4 cu urn i 5 fr um). Prin- fin reine atenia cana cu gtul foarte nalt
tre obiectele de inventar se ntlnesc adesea i ngust din mormntul de nhumaie nr.
pieptenii lucrai din corn de cerb, fibule i 507 i urciorul de culoare crmizie proba-
catarame de bronz, pandantive cldru din bil de import din mormntul 501, iar dintre
fier, fusaiole de lut, cuite etc., inventarul cele lucrate din past zgrunuroas amintim
nsoitor nedeosebindu-se n general de cel urna din mormntul 450 de culoare crmi
prezent n mormintele de nhumaie din zie-glbuie cu buza dreapt rotunjit, ngro-
cimitir. at la exterior, decorat cu o linie incizat
Inv.entarul mormintelor. Materialul cel mai n zig-zag, dispus orizontal pe umeri, mai
numeros din inventarul mormintelor desco- rar ntlnit n repertorul ceramic al necro-
perite n campania din anul 1978 l consti- polei. Dintr-o past zgrunuroas cu cioburi
tuie ca i n anii precedeni ceramica. Au pisate provenind de la vase lucrate cu mina
fost descoperite n total 193 de vase ntregi a fost executat la roat o strchinu opai
i reprezentate prin fragmente din care 60 i o oal cu dou tori de asemenea rare n
lucrate cu mna, 99 luorate la roat din pas- necropol.
t fin i 34 din past zgrunuroas. Prin-
Dintre celelalte obiecte de inventar sem-
tre vasele borcan lucr'ate cu mna din past nalm apariia unui tip de pieptene neintil-
nengrijit cu cioburi pisate n compoziie
nit pn n prezent n necropol, din punct
menionm pe cele decorate cu cte 3-5
de vedere al construciei plcilor care for-
proieminene conice dispuse pe umeri des- meaz mnerul i al decorului. Acest nou tip
coperite n mormintele de nhumaie nr. 452, este reprezentat prin 3 exemplare, distruse
486 i 507, i din mormntul de incineraie n mare msur de acizii humici, descope-
446. La vasul din mormntul 507 butonii se rite n mormintele 473, 494 i 501. Tipologie
asociaz cu alveole circulare intercalate, iar
pieptenii se raliaz celor cu mnerul pre-
cel din mormntul 452 prezint pe jumta vzut cu prelungire semicircular cunoscui
tea inferiO'ar uoare caneluri verticale rea- i sub denumirea "cu mnerul n form de
lizate prin apsare cu degetul n pasta moa- clopot". Deosebirea de pieptenii obinuii
le a vasului. Urna din mormntul 489 este aparinnd acestui tip const n aceea c
decorat cu alveole oblice pe buza lit ori-
placa dubl care formeaz prelungirea semi-
zontal. drcular, este lucrat separat de placa rec-
In mormintele de nhumaie 486 i 494 se tangular de la baz, care prinde i fixeaz
afl cte o ceac fr toatrt de cea mai au- plcile pe care snt crestai dinii. Aceast
autentic factur autohton, iar n mormin- construcie reprezint o nou manier de
tele (de nhumaie) 437 i 506 au fost des- lucru a pieptenilor, !re2Ultatul unor cutri
coperite cte un castron tronconic lucrat cu viznd creterea productivitii muncii i o
mna din aceeai past nengrijit. Din past utilizare mai eficient a materiei prime. Se
grosier de aceeai calitate au fost execu- observ n acelai timp tendina net de a
tate i castroanele cu corpul uor bombat i micora prelungirea semicircular i de a i
buz rsfrnt la exterior oblic din mormin- se da o form apropiat de cerc supran1l-

33*
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
268 VASILE PALADE

at cu 1/2 ori 3/4 din lungimea peste placa In campania de spturi din anul 1978 au
rectangular care fixeaz plcile cu dini feist descoperite i cteva obiecte de sticl
lucrat separat. Avantajele noii tehnici snt importante prin prezena lor cu totul re-
evidente: se realizeaz piepteni mai supli, dus n inventaru[ moi'ITlintelor Sintana de
cu caracteristici estetice superioare; se asi- Mure.
gur o productivitate cu mult superioar i A:stfel n mormntul 501 s-a descoperit un
o utilizare cu mult mai eficient a resurselor pahar conic foarte alungit realizat prin suf-
de materie prim, in orice caz limitate lare i un urcior de sticl cu corpul ci'lin-
anual. ObservaiHe asupra materiei prime dric, ambele n stare fragmentar cu pri
intrate n procesul de prelucrare., din ate- lips probabil ca urmare a antrenrii aces-
lierele de la Birlad-Valea Seac o demon- tora pe ruguri n afara gropii mormn-
streaz. Decorul de pe mnerul pieptenilor tului.
respectivi este realizat i el ntr-o tehnic In monmntul 506 s-a descoperit un allt pa-
nou n raport cu ornamentele obinuit n- h8JT de stid de form conk in mare pade
tlnite pe pieptenii lucrati din trei rnduri descompus datorit calitii inferioare a ma-
de plci suprapuse, prinse n nituri meta- terialului din care a fost lucrat. Din ceea
lice. Noutatea const n aceea c decorul se
ce s-a putut salva se observ c paharul are
realizeaz n tehnica gravurii. La cele dou
faete relativ ovale uor hexagonale dispuse
exemrnlare reconstituite, decorul sugereaz
pe trei rnduri circular, iar sub buz o oa-
nurul rsucit dispus fie pe marginea pl
nelur circular orizontal.
cii rectangulare de la baz i continuat cu
alt model pe marginea circular, aa cum In mormntul 507 s-a descoperit un pahar
este aplicat pe pieptenele din mormntul conic de dimensiuni relativ mari, avnd nl
imea de 19,3 cm i diametru! gurii de
416, fie dispus de jur mprejurul plcii se-
micirculare, pe un rnd ncadrat de cte dou 13,2 cm. Prin dimensiuni, acesta poate fi so-
rnduri de jgheaburi paralele, ori pe dou cotit mai curnd o cup dect pahar. Paha-
rinduri la baz, simplu, aa cum apare pe rul este decorat cu trei caneluri fine dis-
exemplarul din M 501. puse circular, una sub buz, a doua cu 2,5 cm
Printre obiectele mai deosebite semnalm mai jos, iar a treia, foarte ngust i super-
ficial aproximativ la jumtatea nlimii
pandantivul format dintr-o verig de srm
de fier de care snt suspendate prin tiie de acestuia.
srm trei cldruse lucrate din tabl de fier. Decorul principal l formeaz ns buli-
De fundul fiecrei cldrue prevzut cu nele albastre, de form oval patru de di-
cte trei perforaii sint suspendate prin tije mensiuni mai mari dispuse cte dou fa n
de srtn cte alte trei cldrue mai mici. fa pe jumtatea superioar i dou pe cea

Pandantivul n parte distrus prin oxidare a inferioar, combinate cu grupe de cte trei

aprut n mormntul de incineraie nr. 446 buline alungite, de dimensiuni mici sub cele
cu urn lucrat cu mna decorat cu proe- dou mari de pe jumtatea superioar a pa-

minene conice pe umeri. Asemenea pan- harului i deasupra celorlalte dou de


dantive au mai fost descoperite dealtfel n pe jumtatea inferioar a paharului. Paha-
necropol atit n morminte de incineraie ct rul este reaJlizat prin suflare dintr-o sticl
i de nhumaie, ns ntr~o stare de des- de calitate bun care s-a foogmentat ns
compunere care nu ne-a permis reconsti- datorit presiunii. Prin dimensiuni, form i
tuirea sa n anii precedeni, tipul respectiv decor, paharul este un unicat pn la aceas-
nefiind nt.lnit ntreg nicieri pn la aces- t dat n aria culturii Sntana de Mure
t dat. Cerneahov.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE DIN NECROPOLA DE LA BlRLAD- VALEA SEACA 269

Lotul cel mai valoros de obiecte desco- foi de aur delimitndu-se un spaiu n care
perit n anul 1978 l constituie o cataram se pstreaz suprafaa original a plcii de
de argint placat cu aur descoperit n mor- argint. Pe acest spaiu snt di,spuse cele trei
mntul 507 i dou medalioane de aur din nituri aezate la distane egale ntre ele. Spi-
care unul n mornnntul 501, iar al doilea n nul este acoperit la rndul su cu foi sub-
mormntul 507. De fapt mormntul 507 n ire de aur dispus pe dou fii transver-
care s-a descoperit paharul-cup decorat cu sale, una la captul din spate i alta nve-
buline albastre, catarama de argint placat lind jumtatea din fa a spinului.
cu aur i medalionul de aur, este cel mai Placa de la cataram este decorat att pe
bogat mormnt cunoscut pn la aceast dat suprafaa central i cea marginal acoperite
n Cultum Sntana de Mure. Pentru a sub- cu foi de aur ct i pe spaiul cruat din-
linia starea material i social excepio tre acestea cu suprafaa de argint. Decorul
nal a celui nmormntat aici, amintim c
realizat n tehnica gravurii const din in-
n inventar se mai aflau zece vase de lut cizii dispuse oblic pe marginea plcii. Alte
din care nou lucrate la roat, reprezentate linii oblice neorganizate snt gravate pe spa-
prin dou cni de culoare cenuie1 un cas- iul suprafeei de argint, formnd cu cele de
tron cu trei tori, mai multe strchini i pe margine un decor n spic. Partea margi-
oale etc. nal a plcii semidrculare de aur delimitat
Dealtfel i mormintul 501 n care se afla prin dou linii paralele, formeaz un cmp
primul medalion de aur poate fi socotit ca de linii oblice dispuse neregulat. Partea cen-
aparinnd unui individ (adolescent(?)) de tral a acesteia dispune de un decor reali-
condiie social deosebit. i n acest mor- zat din incizii semilunare imitnd, probabil
mnt au fost descoperite V'ase, ceramice, un coada de pun. Foiele de aur de pe spin
pahar i ulciorul de sticl etc. snt decorate cu incizii dispuse n reea cele
Medalionul din mormntul 501 provine de de la partea din spate mai fine i mai dese
la Flavius Iuliu:s Constans (337-350) iar cel n raport cu cele de pe :segmentul de la ca-
din mormntul 507 de -la Flavius Valerius pul spinului. Prin combinaia argintului i a
Constanius II (337-361). Ambele medali- aurului i prin decorul aplicat, catarama nu
oane snt realizate din monede "Solidus" de are analogii deocamdat n aria culturii Sn-
aur crora li s-au adugat ulterior urechiu- tana de Mure.
e de suspendare fie din fie plat (meda-
Se poate aprecia totui c dei executat
lionul de lia Constans) fie din srm circu-
cu oarecare stngcie decorul de pe placa i
lar n seciune (medalionul de la Constan-
spinul cataramei amintete de piesele de
tius II). Metalul topit la adugirea urechiu-
podoab specifice sfritului sec. IV i pri-
ei de suspendare a medalionUilui de la Con-
stantius II a acoperit literile vecine din in- mei jumti a sec. al V -lea e.n.
scripia marginal. In aceast ordine de idei se cuvine s
Catarama de argint din mormntul 507 subliniem faptul c toate obiectele databile
are placa de prindere la centuro. de form la limita dintre sec. ~1 IV-lea i al V -lea
semicircular fixat de centur prin trei ni- descoperite n anul 1978 se concentreaz n
turi cu capul modelat semisferic. Partea cteva morminte care se grupeaz ctre pe-
centml a plcii adncit uor n form se- riferia vestic a necropolei spre pant, sec-
micircular este acoperit cu foi de aur tor n care s-au fcut nmormntri n ultima
care se prelungete de o parte i de alta a parte a timpll!lui cnd aceasta a mai fost
spinului, mbrcnd tabla de argint care folosit. Din punct de vedere cronologic este
prinde inelul oval al cataramei. Muchia pl fr ndoial c mormintele n care au fost
cii de fiXIare este acoperit la rndul su cu descoperite paharele, pieptenii, catarama de

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
270 VASn.E PALADE

argint combinat cu aur, cele dou medali- dei pot fi socotite n acelai timp ca transpu-
oane de aur, se plaseaz n timp n jurul neri n past nengrijit lucrate cu mna a
anului 400. Pieptenii amintii i cele dou unor forme tipice lucrate la roat din past
pahare de sticl mping 1aceast datare chiar fin, realimte mai curnd pe seama popu-
ctre primele decenii din sec. V e.n., prin laiei autohtone.
analogiile pe care i le gsesc n descoperiri Campania de spturi din anul 1978, prin
simi'lare din regiuni mai mult sau sau puin materialele valoroase descoperite, aduce mr
ndeprtate. turii concludente cu privire la bunstarea
Din punct de vedere etnic, nsi faptul i stratificarea economica-social a populai
c unele morminte se dateaza la limirt:a de ei autohtone romanice i la legturile nen-
dup anul 400 ne ndeamn s ne ndrep- trerupte ale acesteia cu romanitatea sud-du-
tm n primul rnd ctre populaia autoh- nrean. Mormntul 507 prin inventarul su
ton. Vasele lucrate cu mna decorat cu deosebit de valOTos, n care se afl n mod
butoni pe umeri asociai cu alveole, ori cu simbolic un singur vas lucrat cu mna deco-
alveole pe buz, descoperite n morminte de rat cu proeminene conice i alveole pe
incineraie (M 446, 489) ori de nhumaie umeri a aparinut cu siguran unei cpe
(M 452, 486, 507) asociate cu ceaca dadc tenii autohtone locale.
fr toart (M 486) confirm n primul rnd In acelai timp dovezile cu p~ivire la pre-
prezenla etnosului autohton romanic, fr s lungirea n timp a necropolei i n primul
exclud n ntregime midle grupuri goto- i eventual cel de-al doilea deceniu din
sarmatice, deja semnalate n necropol dar sec. al V-lea e.n. este semnificativ pentru
care n acest sector snt totui reduse, re- problema continuitii i a formrii poporu-
strngndu--se Ia cele dou morminte cu pra- lui romn.
guri (M. 437, 473) i unul cu scheletul ae Cercetarea integral a sectorului vestic al
zat n diagonal fa de axul gropii (M. 404) necmpolei unde aceasta se extinde in ul-
i cteva vase lucrate cu mna care ar putea tima etap a sa de folosire, va aduce cu si-
fi puse pe seama unor tradiii Przeworsk guran noi dovezi n aceast direcie.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
MACDA TZONY, RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
! V. DROB
DE LA CORNETI - CRIV AT,
[JUDEUL DMBOVIA]

1n urn1a unei anchete de teren, ntreprin- cetarea crora au fost deschise mai multe
s de noi n toamna anului 1977 n partea suprafee.
de sud, sud-est a judeului Dmbovia, au In paralel, pe panta dinspre albia veche a
fost descoperite mai multe aezri din dife- Ialomiei a fost trasat o nou suprafa
rite epoci istorice care urmeaz s fie cu- deasupra unei locuine supus degradrii.
prinse n viitorul repertoriu arheologic al Cu prilejul cercetrilor din seciune i su-
judeului mai sus menionat.
prafee au fost constatate urmtoarele:
O zon extrem de bogat n vestigii ar- - In solul arabH cu o grosime ce variaz
heologice este situat la sud-est de comuna ntre 15-25 cm au aprut izolat fragmente
Corneti, mrginit spre sud de albia rului
ceramice, chirpic i oase de animale.
Ialomirta iar spre est de aceea a prrlului
- Stratul de locuire sitUJat sub solul ara-
Cricovul Dulce.
bil este reprezentat de un pmnt negru
Punctul ales de noi pentru a fi sondat se murdar, fiind destul de srac n materiale
afl la cea 1 km sud de satul Criv pe arheologice.
una din terasele nalte din stnga Ialomiei.
-...,..- In schimb -locuinele se detaeaz preg-
Promontoriu:! respectiv are latura de vest
nant datorit coninutului i materialelor
udat de apele Ialomiei, cea de nord-vest
din umplutura acestora. Ele snt de form
mTginit de albia veche a rului, iar cea
rectangular cu laturile de 2 X 2,5 m sau
de sud nchis de o viroag adnc. De pe
ovale uor ngropate n pmnt. In dou
ntreaga suprafa au fost culese numeroa-
dintre ele (cele de form oval) au fost des-
se fragmente ceramice, rezultate n urma
coperite vetre - cuptor folosite pentru n-
lucrrilor agricole i a splrii pantelor dup
c:lzit i prepararea hranei. In cea de a treia
ploi i topirea zpezilor.
locuin pentru cercetarea vetrei-cuptor va
Avnd n vedere configuraia terenului, a fi nevoie de lrgirea suprafeelor. Cu ace-
fost trasat mai nti o seciune pe creasta lai prilej vom examina i unica situaie de
promontoriului, orientat aproximativ vest- ntretiere cu o alt locuin-bordei sau
est de care n viitor vom ancora seciunile groap al c.rui raport stratigrafic va fi sta-
ajuttoare n vederea identificrii i cer-
bilit n campania viitoare.
cetrii exhaustive a complexelor arheolo-
Din stratul de cultur, dar mai ales n um-
gice.
plutura locuinelor a fost recoltat un bogat
De""'a 'lungul seciunii amintite au fost sur- material arheologic care ne mij 1locete nc
prinse dou complexe de locuire pentru cer- de pe acum s formulm unele ipoteze pri-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
272 M. TZONY, V. DROB

vind datarea aezrii i apartanena etnic Din restul materialului arheologic desco-
a .comunitii omeneti de la Criv. perit la Criv menionm cteva fusaiole i
Cum este i firesc vom ncepe cu eera- fragmente de greuti pentru rzboiul de
mica care i n cazul de fa se dovedete a esut, care probeaz practicarea torsului i
ocupa prirrnul loc n rndul materialului ar- esutului n aezarea noastr.
heologic. In timpul spturilor .au mai fost desco-
Potrivit tehnicii de execuie ceramica se perite cteva mrgele, fragmente de cuite
mparte n dou mari categorii: cea lucrat de fier, o moned de bronz din sec. II e.n.,
cu mna i cea lu-crat la roat. un fragment de cataram cu decorul n pel-
Din rndul primei categorii fac parte: ta precunn i' fragmente de vase de sticl.
oala mare de provizii, oala-borcan cu pro- Printre cele mai sigure elemente de da-
file i ornamente motenite din ceramica tare menionm o fibul din bronz cu picio-
clasic geto . . dacic la care se adaug cuile. rul nto-rs pe dedesupt care i gsete ana-
Din cea de a doua categorie remarcm ce- logii la Sn tan.a de Mure i Gherseni n
ramioa cenuie fin i cenuie neagr (cas- cea de a doua jumtate a sec. IV e.n.
troane, strchini, ulcioare) cu bune analogii Aceeai datare este susinut i de pre-
n cultura Chilia-Militari. zena ceramicii smluite care n descoperi-
Pe un loc de frunte se situeaz ceramica rile de pn acum a aprut numai n aso-
zgrunuroas provincial-roman cu profile ciere cu materiale din sec. al IV-lea e.n.
i ornamente variate. (Spanov, Independena i Pietroasele).
In sfrit cerarmica roman de import este Aezarea de la Criv, jud. Dmbovia,
documentat prin amfore din past coali- contemporan cu aezrile de tip Sntana
nat, castroane, strchini i ulcioare. de Mure din zona de nord, nord-est a Mun-
Este locul s precizm c ceramica carac- teniei, prin inventarul su, pare s aparin
teristic purttorilor culturii Sntana de Mu- unui grup de btinai care i-a pstrat n
re este reprezentat ntr-o foarte mic pro- mai mare msur cultura sa tradiional da-
porie n aezarea de la Criv. ca-roman.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
DESCOPERIRI SARMATICE
M. BUTOI N SUD-VESTUL MUNTENIEI,
A. MINCA ;NTRE LIMESUL ALUTAN SI LIMESUL
'
TRANSALUTAN

1n anul 1969 se descoperea ntmpltor pe tecul vasului, cu dou inele n relief care
terasa nalt din stnga Oltului, n drep- nconjoar gtul la baz i sub buz n drep-
tul satului Mrunei, primul mormnt sar- tul torii; o amfor roman din past de
matic din secolul al IV-lea, de la vest de argH alb, cu corpul fusiform, cu o poriune
limesul alutan, pe care-I semnalam iniial din gt i o toart lips. Toate aceste vase
n ziarul local OltuP, apoi l publicam n au analogii n necropole le din secolul al IV-
colaborare cu Gheorghe Bichir. 2 Inventarul lea din Muntenia.
acestui mormnt se compunea dintr-o can Tot pe teritoriul satului Viespeti s-a des-
i o oglind de bronz cu tamga. coperit n anul 1926 un tezaur monetar din
De atunci pn n prezent alte descoperiri care 30 monede de argint ajunse la Muzeul
s-au adugat celei de la Mrunei, confir- naional de istorie snt emisiuni de la Con-
mnd c n secolul IV grupuri de pstori stans II la Valens, datnd din anii 352-353
sarmai au ptruns cu turmele lor n zona pn la 365-366. 3
de es din sud-vestul Munteniei, pn la In anul 1976 se descoperea n terasa nalt
malul stng al Oltului, convieuind alturi din stnga Oltului, n dreptul satului Stejaru,
de autohtoni. aflat la 30 km nord de Mrunei, locul pri-
In anul 1975 elevii colii generale din sa- mei descoperiri, o can asemntoare ceiei
tul Viespeti, comuna Sprncenata, descope- din mormntul de nhumaie de la MruneL
reau n terasa din faa colii un nou mor- Din info:rmaiile primite de la descoperitor,
mnt de nhumaie al crui inventar., ajuns cana, care a ajuns la Muzeul din Slatina, a
la muzeul din Slatina, se compune din trei fcut parte din inventarul unui mormnt
vase modelate la roat: un castron din past de nhumaie.
fin cenuie, lustruit, de form semisferic, Ultima descoperire, cea mai important
cu inel de susinere, buza uor rsfrnt spre este necropo'la plan de nhumaie din ora-
exterior; o can din aceeai past i aceeai ul Drgneti-Olt, localitate care se g
tehnic, cu corpul scund, bitronconic, gtul sete la 13 km nord de Sprncenata i 13 km
larg, cilindric, fundul inelar, cu o toart cu sud de MruneL
nervur median care unete gtul cu pin- Aici, spturile pentru fundaii de blocuri
din vara anului 1978, au dus la descoperi-
1 M. B u toi, O interesant descoperire arheo-
rea a apte morminte.
logic, n Oltul, 23 martie 1969.
2 Gh. Bichir i M. Butoi, Un mormnt 3 C o n st a n a ti Il" b u, Comunicri la se-
sarmatic descoperit in sud-vestul Munteniei, SCIVA, siunea Muzeului de istorie al R.S.R., din 13-14 de-
1, 1975, p. 137-140. cembrie 1974, fila 28.

35 - Materiale i cercetAri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
274 M. BUTOI, A. MINCA

Din relatrile primite de la descoperitori m1z1e, fin, tronconic, buza uor arcuit
rezult c n toate cazurile morii au fost spre exterior, fundul inelar.
nhumai la adncimi ce variaz ntre 2 m- In alte dou momninte s-au descoperit str
2,50 m. Scheletele orientate n general nord- chini de form asemntoare ns modelate
sud, ca i n cazul mormntului de la M din past fin cenuie ..
runei, erau aezate pe spate, cu minile n-
Intr-unul din morminte, fr a putea pre-
tinse pe lng corp i picioareile ntinse.
ciza n care, a aprut o mrgea din sticl
Unul dintre morminte se pare c nu a albastr de form ovoidal.
avut inventar. O parte din inventarul des- In apropierea punctului n care s-au des-
coperit n celelalte morminte a fost salvat. coperit cele apte morminte n vara anului
Inventarul primului mormnt a fost alc 1978, cu cea 10 ani n u:vm, s-au descope-
tuit din dou vase modelate la roat i o fu- rit aJlte morminte de nhumaie al cror in-
saiol din past fin, cenuie. ventar s-a pierdut, ns din informaiile pri-
- Urcior ICU angob neagr cu u~me de mite rezult c inventarul acestora era com-
lustruire n exterior, cu pntecul bombat i pus tot din vase cenuii lucrate la roat i
gtU!l tubular, fundul plat, cu o toart care din oglinzi de bronz de tip sarmatic. Din n-
unete gtul cu pntecul vasului. Un inel n tregul inrventar gsit atunci s-a pstrat un
reli~ nconjoar gtul n partea superioar, singuT ulcior modelat cu roata din past fin,
n dreptul torii. cenuie, bitronconic, cu gtul nalt, tubular
Strachin cu profH carenat i fund ine- cu o toart i fundul inelar.
Iar. Toate vasele descoperite la Drgneti, mo-
Fusaiol de form tronconic, preferat delate numai cu roata, i gsesc numeroase
de ctre sarmai, cu analogii n mai mulre analogii n necropolele din secolul al IV-lea
necropole sarmattce. atribuite culturii Sntana de Mure - Cer-
In cel de al doilea mormnt s-au descope- neahov.
rit dou rvase: Descoperirile pe care le-am prezentat ar
- Can modelat cu roata din past fin putea aparine acelor sa:vmai purttori ai
cu angob neagr cu Ul1llle de lustruire, bi- culturii Sntana de Mure-Cerneahov care,
tronconic, gtul larg, cilindric, cu o toart aa cum arat Gheorghe Diaconu,t mpini
care unete gtul cu pntecul recipientului. de ctre goi pe la mijlocul i n a doua ju-
- Strachin modelat cu roata din past mtate a secolului al IV-lea au fost dislo-
cai spre vest o dat cu taifalii.
fin, crmizie deschis, lustruit, cu pereii
larg evazai i buza rsfrnt orizontal spre Tezaurul descoperit pe teritoriul satului
exterior, fundul plat. Viespeti constituie o dovad n acest sens,
fiind ngropat n condiiile tulburi ale unor
In cel de al treilea mormnt s~a gsit o
noi deplasri de populaii, o dat cu migra-
can bitronconic modelat cu roata din past ia hunHor.
fin, cenuie, gtul nalt, cilindric, buza ro-
Aceste descoperiri dorvedesc c zona dintre
tunjit spre exterior fundul inelat cu o toar- limesul alutan i limesul transalutan (zona
t. Un inel n relief nconjoar gtul vasului de vest a Munteniei) este nc slab cerce-
la baz. tat iar intensificarea cercetrilor n viitor
Tot n acest mormnt a aprut i un frag- va aduce noi contribuii la cunoaterea isto-
ment de lam de cuit, lat de 3 cm, puternic riei vechi a patriei pentru perioade mai puin
corodat. cunoscute.
Din cel de al patrulea mormnt provine o 1
G h. D i ac o n u, Des:pre sarmai la Dunrea
strachin modelat cu roata din past cr- de jos, SCIV, 2, 1963, p. 342.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SANTIERUL ARHEOLOGIC OSTROVUL
ION STNG '
MARE - 1978 PORILE DE FIER 11

La km. fluvial 864,5 vest - colonie, n Pe pietrar au fost gsite deranjate mai
continuarea nivelului de locuire de epoca multe fragmente de vatr portabil de for-
bronzului a fost surprins i un nivel prefeu- m circular cu un diametru probabil de
dal. Indicii ale unui nivel prefeudal au ap 0,50-0,60 m, gardina :nalrt: de 0,15 m i
rut sporadic i n primele dou seciuni dar groas de 0,3 m.
mai ales n seciunile 3 i 4 fcute toate una Pietrarul este de form ptrat cu latura
n continuarea celeilalte i paralele cu Du- de 1,15 un din pietre de ru, n general mari,
nrea. unele dintre ele albe, de natur caltaroas.
In seciunea 4 la adncimea de 0,80 m. a In comparaie cu mrimea pietrarului vatra,
aprut o aglomerare de pietre arse n dia- n form de potcoav, este mi'C. Gura vetrei,
metru de 1,20 m i nlimea de 0,30 m. Se flancat de dou pietre mari (0,37 X 0,25 X
deschide o caset lateral de 4,60 X 4 m. pen- 0,30 m) este ndreptat spre sud. Lungimea
tru a urmri conturul bordeiului. de 0,65 m, limea gurii de 0,45 m iar la
Bordeiul are o form ptrat cu latura de interior de 0,30-0,32 m. Vatra este uor al-
3,30 m. orientat sud-nord, pietrarul n col- biat i gura plniat. Materialul arheologic

ul de nord-vest i intrarea prin partea de recoltat din nivelul prefeudal este destul de
sud spre Dunre. Conturul bordeiului a putut srac. In seciunea 3 1'3 ald'incimea de 0,40 m
fi urmrit datorit brnelor arse pstrate in au fost gsite un vrf de sgeat n trei mu-
situ. Nu au fost descoperite gropi de pari n chii i un brici de brbierit, lung de 0,11 m,
afar de una central. Bnuim c avem de ambele specifice sec. VI-VII e.n.
a face cu un semibordei a crui groap a Fragmentele ceramice, farte puine snt
strpuns nivelul hallsttatian. Pereii au fost lucrate la roat nceat i cu mina, din pas-
fcui din brne puse longitudinal, una peste t CU mult pietri i cioburi pisate n ames-
alta, pn la nivelul prefeupal sau puin dea- tec, zgrunuroas, superficial ars. Majorita-
supra lui. Acoperiul n dou ape avea c tea fragmentelor au fost recoltate de pe
priori mai subiri ce susineau acopermn pietrar.
tul, multe urme din ei fiind gsite carboni- Din categoria celor lucrate cu mna fac
zate pe podeaua bordeiului. parte fragmente din dou oale de mrime
Chiar dac a fost fuit, podeaua borde- mijlocie, cu fundul gros, amintind de eera-
iului nu se mai pstreaz, fiind aezat pe mica dacic lucrat cu mna, buza eva:oat,
un pmnt galben-nisipos cu un mare grad cu marginea rotunjit fr ornamente. Alt
de umiditate. fragment de buz de vas este tiat drept.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
276 ION STINGA

Din categoria ceramicii lucrat la roat, se radice fragmente hallsttatiene,. uor bombat
pstreaz fragmente dintr-un perete de ocd, spre vrf, fapt ce ne indic c locul a fost
mai subire, ornamentat cu linie simpl n special ales pentru nlarea tumulului.
val, iar spre gt cu un grup de linii incizate - La suprafa un strat vegetal recent,
ciT'CUla.r. O fusaioi luorat din aceeai past, format din depuneri aluvionare sau eoliene.
ns mai ngrijit cu nlimea 2 cm i dia- Incinerarea defunctului i ospul ritual
metrul de 2,9 cm a fost gsit tot pe pie- s-au desfurat pe loc.
trar, alturi de un instrument din os, pro- Vatra rugului, cu un diametru de 4 m a
babil un mpungtor nefinisat. avut iniial un fel de podeal din fragmente
Sistemul de construcie al bordeiului i de c,rmizi i igle romane. Pe vatra rugu-
materialul arheologic recoltat ne permit s lui au fost gsite scoabe, piroane, plumb to-
ncadrm nivelul prefeudal n sec. VII e.n. pit, un fragment de cuit i altele. Probabil
defunctul a fost aezat pe un soclu sau o
Prundul Deiului tang de .lemn. Tot aci au fost gsite 'f,reg-
mente ceramice romane i dou monede tre-
La aproximativ 200 crn aval de P.rundul cute prin foc (Probus i Diocleian), un cu-
Deiului a fost cercetat n 1978, turnului cel ita i dou fragmente din sticl neagr-al
mai bine conservat (majoritatea snt distrui bstruie.
parial sau n ntregime de apele Dunrii). Mormntul propriu-zis, format din puine
Turnului are o lungime de aproximativ resturi cinerare, un pumnal i un cuita da-
20 m. i o lime (excluznd partea distrus cic a fost aezat direct pe pmnt galben.
dinspre Dunre) de aproximativ 15 m Se Pe cete dou pete de arsur cu mult cenu,
traseaz dou seciuni n cruce. Una para- aflate n partea estic a tumulului, au fost
lel cu Dunrea de 30 X 1 m, alta perpendi- gsite multe oa5e de animale n special mari.
cular pe Dunre de 15 X 1 m. Le bnuim a fi vetre de libaie.
Stratigrafic se constat urmtoarele: Mrimea rugului funerar i existena a
- Un strat de pnnnt negru cu care s-a dou vetre de libaie ne sugereaz ideea exis-
acoperit mantaua de pietre cu fragmente ce- tenei a dou sau mai multe morminte dis-
ramice romane. truse de apele Dunrii. Acelai lucru ni-l
- Aglomerarea de pietre de ru care n spune i mrimea tumulului. Pietrele au fost
vrful tumulului atinge grosimea maxim de aezate dup incinerare i ospul ritual, pes-
0,40 m. i care se ngusteaz spre poale. te tot, exceptnd vatra rugului care fusese
- La baz un strat galben:...nisipos cu spo- podit cu crmizi romane.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
REZULTATUL CERCETARILOR
T. OLTEANU, ARHEOLOGICE DE LA IRNA,
V. TEODORESCU, [JUDEUL PRAHOVA]

N. NEAGU [anul 1978] cu pr1v1re
la secolele III-XI

In campania anului trecut, cercetrile de la secolelor III-IV i VIII-IX, completind,


Sirna au continuat n punctul denumit astfel, lanul cronologic al locuirii din n-
"Fntna lui Hru" prin explorarea celor treaga perioad a secolelor III-XI.
dou seciuni (SIV i S V), deschise spre li-
Fr a strui aici i acum n ceiace pri-
mita de vest a promonttoiului rpe care se afl vete nivelul de locuire din epoca bronzu-
obiectivul arheologic investigat. Cele dou lui, nivel surprins i n S IV i S V, o deo-
seciuni amintite, orientate N-S, au msu
sebit nsemntate prezint descoperirile re-
rat n lungime 63,75 m (S IV) i 48,50 m feritoare la locuirea din secolele III-IV
(S V), ad1indtr-se 1a o distan de peste 70 m e.n., constind dintr-o locuin adncit la
fa de seciunile I i III deschise n cam-
circa 0,60-0,70 m, interceptat in S IV.
paniile anterioare.
Forma este rectangular, dup cum o indi-
Dei complexele descoperite n cele dou
c colul de NE al locuinei, surprins in sec-
seciuni (S IV, S V) n-au fost n ntregime
iune. In acest col se afla i cuptorul "pie-
explorate, nefiind posibil cercetarea lor pe
trar" amenajat din pmntul galben n care
suprafa din cauza culturilor existente, s-a
observat c n aceast parte a promontoriu- s-a adncit locuina, avnd diametru! de
lui, aezrile din perioada cuprins ntre 0,50 m. La partea superioar, pstrat pe o
sec. III i XI continu s existe, ns cu nlime de 0,50 m, cuptorul prezenta o ar-

unele' deosebiri i precizri cronologice. Da- mtur a pereilor i a bolii, n grosime de

c dinamica locuirii, n general, continu la 15 cm, din pietre de ru de mrime mijlo-


nivelul constatat n seciunile anterioare, n cie, legate cu lut, bolt care, din cauza
aceast zon se observ o intens vieuire greutii pietrelor i schimbase poziia ini-
n secolele VIII-X, fiind vorba, probabil de ial. La demontare, printre materialele g
centrul aezrii din secolele respective. Pre- site se numra i o plac din lut, circular,
cizrile cronologice de care aminteam se re- cu o grosime de 0,10 m care prezenta un
fer la dou verigi din lanul perioadei din- orificiu n mijloc cu diametru! de 0,07 m,
tre sec. III-XI, verigi doar presupuse n precum i dou calupuri poliedrice din lut
campaniile anterioare. Este vorba, pe lng ars, prezentnd puternice urme de arsur,
cele dou faze de locuire Ipoteti-Cndeti observaie care duce la concluzia c au ser-
(sec. V-VII) i de etapa de locui re din se- vit la astuparea ori'fiociului cuptorului de
colele IX-X su1prinse n seciunile ante- evacuare a fumului dup funcionarea aces-
rioare, de locuine i complexe aparinnd tuia, pentru a mpiedica eliminarea cldurii.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
278 T. OLTEANU, V. TEODORESCU, N. NEAGU

Din aceeai vreme, sec. III-IV, dateaz S. III. "Podooua" locuinelor era amenajat
i o alt locuin surprins parial in S V; din pietre mici i mijlocii de ru, ncastrat~
se observ cum ceramica de tradiie dacic n iut. La una din locuine s-au observat
i provincial-roman ncepe a fi contami- urme de pari cu diametru! variind ntre
nat de cunoS'cuta 'Ceram.ilc Sntana de Mu- 0,05 m i 0,10 m, dispunerea fiind destul de
re. In acest complex au ieit }a ivea'l o fi- dezordonat, nct o explicaie plauzibil a
bul din 'brO'l1Z, turnat, 'aVind piciorul port- rostului lor este greu de dat n stadiul ac-
a<gl'ad' !foarte pronunat. Ea face parte din tual al cercetrilor.
grupa filbulelor de tradiie roman in'ti'lniie O importan aparte prezint i comple-
destul de frecvent 'n secolele II-III i chiar xele aparinnd epocii cuprinse ntre seco-
la in;ceputul sec. IV, att pe teritoriul Rom- lele VIII i XI; complexe compuse din dou
niei, cit :i n al1te pri, 1cuan e filbula, ase- locuine i un cuptor de mici dimensiuni, se
mntoare ca tip, de la Gorohov din pare pentru reducerea minereului de fier.
U.R.S.S. din cultura Cerneahov pulblicat de Potrivit rezultatelor cercetrilor nc n
T. B. Bareva, G. A. Vosnesenskaia i N. curs de efectuare, locuinele aparin unor
Cernh, in Metal cerneahovskoi culturi, faze distincte ca vreme. Una din locuine,
Moscova, 1972. Fibula de la irna, dei se interceptat n S V, careul 15, are una din
ncadreaz n acelai tip, prezint particu- laturi de 1,50 m fiind spat n trepte la o
laritii distincte, constituind, dup cerce- adncime de 0,50-0,60 m. Aceast dimen-
trile de pn acum, o variant singular. siune ct i faptul c n interiorul ei a fost
Semnalm, totodat, descoperirea in acelai gsit o imens cantitate de ceramic, oase
context din S.V. i a unui distribuitor de de animale i alte materiale aruncate, par
curele realizat din bronz prin turnare, pies a indica existena mai de grab a unei ane-
care, de asemenea, se ncadreaz n vremea xe care a servit, ulterior, drept loc de de-
amintit. La aceiai concluzie, n privina pozitare a resturilor menajere ntr-o anu-
datrii, ne conduce i prezena in aceiai mit vreme. In afar de ceramic, asupra
seciune a unui gt de amfor din past gal- creia vom reveni ndat, semnalm pre-
ben-albicioas, fin, ce se dateaz n secolul zena unor mici buci de zgur de fier pro-
al IV-lea precum i fragmente ceramice ce- venite, iprobaibil, de Ioa prelucrare, sau poate
nuii cu linii n X lustruite. In cazul nostru, chiar de la operaiunea de reducere, cuie lde
.amfora este suprapus de o vatr pe care fier, dou mici bare de fier, un fragment de
s-au descoperit dou vase din past roie: vas (?) din fier, o cataram simpl din bronz,
unul lucrat cu mna, dintr-o past grosier, precum i un fragment dintr-un pandantiv
altul lucrat cu roata, fiind confecionat din- din bronz sau poate dintr-o fibul. De ase-
tr-o past mai bine frmntat. Acest com- menea, dou strpungtoare din os i o fu-
plex dateaz din secolele V-VI, delimitnd saiol n trunchi de con, din lut, cu pasta
astfel cu destul claritate, epoca secolelor fin, deosebit de ngrijit lucrat. Semnalm
III-IV reprezentat prin complexele deja i prezena unor fragmente dintr-un ph
amintite, de cea a secolelor V-VI repre- ru de sticl de culoare verde-pal, precum
zentat prin coexistena celor dou tipuri i un fragment dintr-un pandantiv de metal
ceramice surprinse pe vatr. torsionat.
Cele dou seciuni explorate n cursul Ceramica descoperit, fragmente din oal
anului 1978 au mai pus n eviden i alte borcan de variate dimensiuni, intregibile
complexe: este vorba mai intii, de 4 locuin- multe dintre ele n proporie! de 50o;0 (atra-
e semiadncite, cercetate doar parial, avnd gem atenia c nu s-a explorat dect o mic
form rectangular, datnd din secolele V- parte din complex), i care indic mai de-
VII, corespunztor locuinelor din S. 1 i grab rolul de loc de depozitare, este aproa-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
REZULTATUL CERCETARILOR ARHEOLOGICE DE LA IRNA 279

pe in exclusivitate lucrat cu roata de mare din complexul seciunii V, considerm c ea


turaie. In mare majoritate ea aparine spe- se ncadreaz tipologie i stilistic in limita
ciei roietice cu pietricele in past, dar se secolului VIII i eventual nceputul secolu-
ntlnete i ceramic cenuie, intr-o mic lui urmtor. Fiind un complex "nchis" avem
proporie, alturi de specia nisipoas. Din astfel n fa imaginea tipurilor ceramicei
punctul de vedere al formelor arhitecturale, utilizate de populaia aezrii ntr-un anumit
se remarc caracterul destul de unitar al moment al perioadei menionate. Ea vine s
ceramicii din complexul amintit, evideniind se adaoge, cu precizrile de rigoare, la ti-
speciile arhitecturale i decorative dintr-o purile ceramice deja cunoscute specifice
etap cronologic limitat, dat fiind speci-
epocii amintite.
ficul de complex "nchis". Se intilnesc, de
Cea de a doua faz de locuire din cadrul
pHd, doaJr 4 tipuTi de buze de vas, ou mki
secolelor VIII-XI este reprezentat prin-
diferene intre ele, incit ar putea fi denu-
tr-o locuin de mari dimensiuni: latura in-
mite variante ale unui anumit tip arhitec-
terceptat de S V msoar 5,10 m, adnci-
tonic. In general buzele sint uor rsfrinte
mea locuinei n pmnt fiind de 0,40 m. Pe
n afar, cu marginile relativ drepte, forme
latura interceptat se afla cuptorul amena-
care trdeaz o clar evoluie din ceramica
jat din pmnt galben, vatra acestuia, pu-
secolelor V-VII, in special din ultima pe-
ternic ars, msurnd 2,50 diametru, mri
rioad a acestei epoci, dup cum rezult din
me neobinuit i, din cite cunoatem, sin-
analogiile cu ceramica acelei vremi desco-
gular. Observaiile au fost clare, aspectul
perit mai cu seam in S I i III.
unitar al vetrei nelsnd loc vreunei inter-
Decoraia este deosebit de bogat i va-
pretri privind eventual dubla folosire a
riat, distonnd, din acest punct de vedere,
acesteia.
de ceramica secolelor anterioare de la irna.
Ceramica descoperit n locuin, unitar
Cel mai frecvent decor este valul simplu
ca aspect, se compune aproape n exclusivi-
sau multiplu in diferite combinaii: cu stri-
tate din specia roie, unele vase-borcan pre-
uri sau benzi de striuri, caneluri, X-uri exe-
zentnd arsuri secundare. Ca aspect stilistic,
cutate cu dinii pieptenului sau cu rotia etc.
ea se nfieaz cu decoraii n val simplu
Se remarc decoraia in registre n care
i multiplu in diferite combinaii, cu benzi
alterneaz valul simplu sau multiplu cu
de striuri fiind asemntoare cu cea de la
striurile simple sau duble, n diverse com-
Dridu (faza matur) i cu cea de la Bucov
binaii. La unul din vase se constat o de-
din sec. X, fapt care ne conduce la incadra-
coraie in 7 registre care mbrac intreg
rea ei n acelai secol. Este executat la
cimpul exterior al vasului i, totodat, sint
decorate buza interioar a vasului i mar- roata cu turaie mare, pasta ingrijit lucrat,
ginile acesteia dnd un aspect deosebit de vdindu-se i aici lipsa, cu dou excepii, a

plcut. De altminteri vasul cu ornamentaia tampilelor pe fundul vaselor.

amintit constituie el nsui un exemplar Astfel, cercetrile de la Sirna din campa-


foarte rar pn acum asemenea modalitate nia anului 1978 aduc noi precizri n leg
intilnindu-se, din cele cunoscute, la Dridu. tur cu evoluia aezrilor omeneti din se-
Cteva fragmente din specia cenuie cu lus- colele III-XI e.n. stabilind verigi cronolo-
tru prezint ca ornament motivul n reea. gice care lipseau pn acum, cea a sec. III-
De remarcat lipsa total a stampilelor pe IV i VIII-IX, in cadrul locuirii existente,
fundul vaselor. Lund n consideraie carac- i ntregind lanul aezrilor din perioada
teristicile prezentate pin aci, ale ceramicii secolelor III-XI e.n.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE
GH. ANGHEL, DE LA SNMICLAU - "GRUIOR",
M. BLAJAN COMUNA SONA, JUDEUL ALBA, 1978
Raport 'preliminar

1n cursul lunii septembrie au continuat trund doar fundul :bordeilor hallstattiene i


spturile arheologice la Snmiclu, avnd gropile adnci ale mormintelor.
ca scop cercetarea integral a cimitirului Din punct de vedere arheologic s-au con-
prefeudal, din punctul "Gruior", stabilirea statat trei nivele de locuire: 1. nivelul pre-
limitelor sale i obinerea de informaii pri- istoric reprezentat de cultura Coofeni i
vind inventarul i coordonatele stratigrafice cultura Basarabi; 2) nivelul prefeudal (se-
ale mormintelor i dezvelirea complexelor colele V-VI e.n.) i 3) nivelul feudal tim-
de locuire din zona "Rstoci". puriu (secolele XI-XIII).
'l. In cadrul cercetrHor s-au executat :in 1. Locuirea preistoric cuprinde cteva
punctul "Gruior" trei seciuni de dimen- fragmente ceramice rzlee din cultura Co-
siuni diferite (S XVIII 9,50 X 2 m; S XIX : ofeni, recoltate din nivelul superior al stra-
14,30X2 m i S XX: 10,80X2 m) cu lungi- tului aluvionar, i dou bordeie hallstattie-
mea cuprins ntre 10-15 m i limea con- ne suprapuse, semnalate la captul de nord
stant de 2 m, amplasate pe terasa sud-esti- al seciunii XVIII. Spate pn la adncimea
c a plato.ului, pe malul stng al rului. de 2,15-3,05 m bordeiele dezvelite parial
Orientate pe direcia NV-SE sau E-V, ptrund pn n stratul aluvionar. Inventa-
anurile au adncimea maxim de 3,15 m. rul locuinelor const din vetre rotund-
Sub raport stratigrafic, lund ca element ovale cu cenu i crbune, oase de anima-
de referin profilul seciunii XVIII, se con- le, pietre de ru, buci de chirpici, un frag-
stat urmtoarea succesiune stratigrafic: ment dintr-o aplic de bronz, precum i
0-0,30 m humus; 0,20-0,75 m sol negru fragmente de funduri, perei i margini de
macrogranular cu urme de locuire feudal borcane, strchini i vase bitronconice, or-
timpurie; O, 75-1,50 m strat argilos galben, namentate cu butoni i proeminente. De
ngroat n partea central i subiat spre asemenea, fragmente ceramice hallstattiene
captul de SE, provenit din depunerile alu- semnalm n toate seciunile n pmntul de
vionare scurse de pe versantul sud-vestic umplutur al mormintelor prefeudale i la
al movilei "Gruior" i strpuns de gropile baza nivelului feudal timpuriu.
locuinelor feudale timpurii; 1,50-2,10 m sol 2. Nivelului prefeudal i aparine cimiti-
brun negricios cu bordeie i ceramic hall- rul de inhumaie care ocup malul stng al
stattian; 2,10-3,15 m sol brun-glbui alu- rului i colul de SE al terasei platoului
vionar nisipos steril arheologic, n curs p- "Gruior". In cursul spturilor s-au mai

3G - Materiale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
282 GH.ANGHEL,M.BLAJAN

dezvelit sd.1elete umane- (patru n


nc aJSe nsoesc i observaiHe stratigrafice, consta-
seciunea XVIII cte unul n seciunea
i tm c cinci din cele ase morminte aparin
XIX i seciunea XX), numrul morminte- unor indivizi aduli-maturi i doar unul
lor, mpreun cu cele descoperite anterior, (M40) poate fi atribuit unui copil adoles-
ridicndu-se la 43. Din cele ase morminte cent, de sex neprecizat.
unul (M40) are groapa rectangular, trei Pe !baza ritualu':ui de nmot1m ntare, ari-
1

snt trapezoidale, cu colurile rotunjite sau turilor funerare i a inventarului, cimitirul


drepte (M38, M39, M41) i dou, dezvelite de la Snmiclu-Gruior" poate fi nca-
parial, au conturul neprecizat (M42, M43). drat provizoriu n secolele V-VI e.n. n
Gropile cu pereii spai vertical, uneori n- precizarea apartenenei etnice, condiionat
clinai spre sud datorit micrii straturilor de viitoarele descoperiri ce vor epuiza ci mi-
taie nivelul hallstattian i ptrund pn n tirul i de studiul antropologie al schelete-
straturile aluvionare, nisipoase i marnoase lor, se ine seama de lipsa armelor din mor-
depuse pe marginea platoului. Adncimea minte, de folosirea unui inventar srccios
gropilor atinge limite medii cuprinse ntre i orientarea cretin a defuncilor. Aceste
1,65-2,20 m (M39, M40, M41, M42, M43), argumente pledeaz n favoarea unei popu-
iar M38 are fundul gropii spat pn la laii panice i sedentare care poate fi iden-
3,05 m. tificat cu locuitorii aezrii prefeudale din
Starea de conservare a osemintelor este "Rstoci".
proast. n general, epHizele oaselor lungi, 3) Nivelul feudal-timpuriu este reprezen-
coastele, vertebrele, piesele osaturii mini- tat de o vatr de foc (seciunea XVIII) i
lor i lahelor picioarelor snt descompuse n un bordei, dezvelit parial la captul de est
totalitate. Cele 'ase morminte snt att de r al seciunii XIX, n malul stng al rului.
vite, la o dat ulterioar depunerii defunc- Inventarul bordeiului const dintr-o vatr
ilor, nct majoritatea oaselocr-, scheletelor, de foc simpl, cu cenu i crbune, oase
dezartkulate i fragmentate, fiie c snt eva- de animale, fragmente de oale i cldrue
cuate din groa~p (M39 :i M40), fie 'C se ps de lut pe baza crora se plaseaz cronologic
treaz mpr'tiate sau aruncate in poziiile n a doua jumtate a secolului XII i nce-
cele mai neifireti pe fundul- sau la extremi- putul secolului XIII. Materialul arheologic
tile gropii sepukrale (M38, M41). provenit din seciuni, pe lng oasele mena-
Majoritatea scheletelor, ntinse iniial pe jere de animale, valve de scoici de ru, chir-
spate, snt orientate cu capul la V i picioa- pici cu impresiuni de nuiele i stinghii, i
rele spre E, cu excepia M38 i M39 care o cantitate mare de ceramic, mai conine
i obiecte de fier (cuie, vrfuri de sgei, de
prezint o mic deviere a axului pe direcia
VSV-ENE. Poziia minilor celor ase sche- os i fier, un corn de furc etc.).
lete rvite rmne neprecizat. II. Al doilea obiectiv cercetat se afl n
punctul "Rstoci", situat pe malul drept al
Inventarul mormintelor este att de sr Trnavei Mici, la cea 100 m de marginea
ccios i de fragmentat nct majoritatea rului, n cotul format la est de "Gruior".
pieselor de metal i os snt reprezentate Aici se ridic o movil rotund nalt de
prin resturi nesemnificative provenite din 1,5-2 m fa de lunea din jur, presrat cu
lame de cuite de fier (M38), piepteni bila- numeroase gropi spate pentru exploatarea
teraH (M40), precum i un fragment de stra- nisipului aluvionar. n ultimii ani, partea de
chin cenuie (M41).
S-V a movilei a fost afectat de o groap
n lilpsa unor date oferi,te de determindle de colib, spat de ciurdarii din localitate,
antropologice, avnd n vedere dimensiunile care a distrus parial dou cuptoare feudale
scheletelor, componena inventarului ce le timpurii. Taluzarea peretului de SV al gro-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURU.E ARHEOLOGICE DE LA SlNMICLAU- JUD. ALBA 283

pii, lung de 9,50 m, a precizat n profil dou pat n stratul aluvionar nisipos pma la adn-
locuine, n al cror inventar intr cuptoa- cimea de 0,90 m. Din podeaua bordeielor
rele afectate. distrus prin suprapuneri succ~sive s-au dez-
Pentru cercetarea bordeielor s-a executat velit doar poriuni reduse care nu ne per-
pe locul aplatizat al movilei dou seciuni mit s precizm dimensiunile, cu excepia
paralele care, extinse lateral n funcie de locuinei B3 de form rectangular (6,40 X
obiectivele arheologice aprute n cursul 3,80 cm).
cercetrilor, au ajuns la forma unei casete 'Fundul hordeielor ~ste perforat de nume-
(XXI), aproximativ rectangular, cu dimen- roase gropi ovale, oval-alungite sau cu con-
siunile de 8f8,50 m. tur neregulat, de diferite dimensiuni, care
In suprafaa cercetat, a crei adncime ptrund la adncimi cuprinse ntre 0,85-
variaz ntre 0,5:0----'1,40 m, s-au dezvluit 1,30 m. Gropile coninnd cenue, crbune,
pariral sau total apte locuine distruse in fragmente de oale i cldrue, precum i
parte, ca urmare a unor suprapuneri succe- lespezi de gresie silidoas nsoesc instala-
sive i a locuirii intense a movilei. Dou iile de nclzire i au destinaia de cenu-
dintre locuine aparin epocii prefeudale are. Fiecare locuin este prevzut cu c-
(B1 i B2) iar celelalte cinci conin mate- te un cuptor cu cupol de lut ars. Cuptoa-
riale arheologice caracteristice feudalismu- .re}e ce!"ce1Jate, afectate de lucrTHe ulterioa-
lui (B3-B7). re, cu excepia celui din B7, snt aezate pe
Locuinele prefeudale, spate pn la un soclu de pmnt cruat, ridicat deasupra
adncimea de 0,52-1,36 m cu axul lung podelei cu 15-20 cm. Vatra de form ova-
orientat spre direcia N-S sau SE-NV, au l-alungit sau circular, este format din-
forma rectangular cu colurile rotunjite, tr-o platform de lipitur groas de 5-
prevzute cu gropi de stlpi n coluri. Cele 10 cm, cu faa lutuit, concav-alveolat n
dou locuine suprapuse pstreaz doar por- partea central. Stratul de lipitur, negru
iuni din jumtatea de nord i SV a podelei, la suprafa i maroniu-crmiziu n pro-
lat de 2,65 m i respectiv 3,50 m. Inventa- funzime, prevzut cu crpturi i fisuri, este
rul locuinelor cuprinde vetre de foc simple, aezat pe un pat format dintr-un rnd de
cu mult cenu i crbune, oase menajere cioburi de oale i cldrue de lut, dispuse
de animale, valve de scoici de ru i mult unul lng altul, cu pietricele i buci de
ceramic lucrat la roat rapid, din past gresie amplasate n golurile rmase libere
cenuie, fin sau zgrunuroas. Ca for- sau pe margine. Cupola format dintr-un
me remarcm oalele cu sau fr toart, c perete din lipitur argilioas, ars maroniu,
nile cu cioc i castroanele, care dateaz bor- se nal deasupra vetrei cu 35-40 cm, por-
deiele n secolul VI e.n. Fragmente cerami- nind din gardina ngroat la baz. Gura
ce prefeudale, asociate cu cele feudale tim- cuptorului se prezint ca o deschidere pa-
purii, menionm i n bordeiele din seco- trulater (80 X 40 cm) amplasat in partea
lele XI-XII. de sud sau est a vetrei i astupat cu les-
Celelalte 'Cinci locuine suprajpun n parte pezi de piatr. In dreptul gurii cuptorului
bordeiele prefeudale astfel nct, sub aspect vatra se prelungete (cu 50 cm), sub forma
cronologic, prezint o succesiune de locuire unei platforme de lipitur (ars maroniu).
continu a aceluiai spaiu timp de aproape In interiorul cuptoarelor, sub chirpicul c
dou secole. Forma bordeielor este rectan- zut pe vatr, ct i sub vatr, pe lng frag-
gular, cu colurile rotunjite, prevzute cu mente de cale i cldrue de lut feudale
gropi de stlpi n coluri. Orientate diferit, timpurii, s-au aflat i cioburi prefeudale
locuinele au axul lung; pe direcia E-V p~ovenite din stratul rvit al locuinelor
sau ENE-VSV. Fundul bordeielor este s- din secolul VI. e.n.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
284 GH.ANGHEL,M.BLAJAN

Cuptoarele snt aezate pe latura de N Slau mentaiei ncadreaz cele cinci locuine pe
de V, in partea opus intrrii in locuin. o perioad de dou secole, ncepnd de la
Unele bordeie aveau scheletul de deasupra mijlocul secolului XI, pn la nceputul se-
ridicat din lemne i acoperiul in dou ape, colului XIII.
dup cum ne sugereaz gropile de stilpi Seciunea XXII trasat pe marginea
conturate in coluri sau in partea central nord-estic a movilei a precizat in aceast
a locuinelor. Inventarul bordeielor, ames- zon un strat de locuire prefeudal i feu-
tecat n zonele de suprapunere i greu de dal timpurie, dovedind locuirea intens a
separat, const dintr-o cantitate relativ ma- movilei in cele dou perioade.
re de oase menajere de animale (porcine, In concluzie, considerm c rezultatele
ovine, bovine, psri, etc.), valve de scoici, spturilor arheologice de la SnmiJClu -
obiecte diverse de fier i os, un fragment de "Gruior" i "Rstoci" aduc un plus de in-
rini i mult ceramic feudal timpurie formaii i noi dovezi privind continuitatea
(secolele XI-XII). populaiei romanice i romneti in epoca
Marginile de oale, cldrue i strchini prefeudal i feudal-timpurie in bazinul
pe baza tehnicii, pastei profilaturii i orna- mijlociu al Trnavei Mici.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
O. CH. TEODOR,
CH. COMAN,
SAPATURILE ARHEOLOGICE
R. ALAIBA
DE LA DRAGESTI - VASLUI
'

Cu ocazia unor cercetri de suprafa exe- dent, spturi arheologice de salvare de mai
cutate n cursul anului 1977, pe teritoriul mare amploare, prin care a putut fi cerce-
satului Drgeti, comuna Todireti, judeul tat o suprafa de peste 800 m 2
Vaslui, s-au descoperit n diverse locuri de
Cu prilejul spturilor arheologice intre-
pe teritoriul localitii, numeroase resturi
prinse s-au dezvelit mai multe complexe de
a["heologice aparinnd mai mul.Jtor perioa-
locuire, datnd din diferite epoci istorice,
de istorice. Dintre acestea un interes deose-
precizndu-se unele noi aspecte legate de
bit prezentau urmele de cultur material
coninutul culturii materiale , din etapele
daco-carpic i de tip Dridu, de pe locul
respective de timp.
numit "Silite" aflat n marginea de sud est
a: satului, n imediata lui apropiere pe ma- Din punct de vedere stratigrafic s-au pu-
lul rului Sacov. In aceast poriune de tut preciza o succesiune de niveluri cultu-
teren, parial transformat fn ima, locul se rale destul de mare, ceea ce a permis o des-
prezint sub forma unei terase plate, uor tul de bun departajare a bunurilor desco-
nclinat ctre sud-vest. In acest loc malul perite.
nalt i abrupt al Sacovului era puternic Cel mai vechi nivel de cultur material
erodat, in fiecare an de ctre apele rului, aparine epocii bronzului i anume fazei sa-
anwenind prin drlmarea sa periodic, n- le de sfri<t ""?i a ifost mai !bine precizat in-
semnate poriuni din acest obiectiv arheo- spre capetele de la sud ale seciunilor III, IV
logic. i IX, care au intersectat parial unele "ce-
A vndu-se n vedere importana descope- 'nuarte" situate la marginea terasei.
ririlor arheologice fcute cu; prilejul cerce- U!rnltorul nivel aparrine epocii La Tene
trilor de suprafa efectuate, ca i situaia II i corespunde civilizaiei geto-dacice din
existent n teren, s-a impus imediat efec- secolele III-II i.e.n. Acestui nivel i apar-
tuarea unei spturi de salvare, prin care ine un bordei, pstrat parial i mai multe
s-a taluzat n ;trepte malul abrupt, n acest gropi izolate, toate situate de asemenea c
mod evitndu-se penh'u un timp, :prbuirea tre capetele dinspre sud ale seciunilor tra-
n continuare a unor poriuni din aceast sate.
teras. Peste nivelul La Tene II, se suprapune un
Pornindu-se de la situaia existent - n strat de cultur, deosebit de bogat in ves-
cursul anului 1978 s-au efectuat pe acest loc, tigii arheologice, aparinnd civilizaiei car-
n continuarea sondajului din anul prece- pa-dacice din secolele II-III e.n. Intensita-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
286 D. GH.TEODOR, GH. COMAN,R. ALAIBA

tea locuirii din aceast vreme a fost deose- namentate cu caneluri i avnd uneori tori
bit de mare pe ntreaga suprafa a terasei, prevzute cu butoni sau cu creast. Alturi
putndu-se delimita chiar unele suprapu- de ele s-au gsit o mare cantitate de oase
neri de locuin i preciza cel puin dou de animale, unele din ele prelucrate sau n
etape cronologice din evoluia aezrii din stare de prelucrare, evideniindu-se mai ales
aceast vreme. Din perioada respectiv s-au omoplaii crestai, cteva spatule sau m-
identificat 12 locuine de tip bordei, dintre pungtoare caracteristice acestui aspect cul-
care 8 au fost dezvelite integral. In afar de tural.
acestea s-.au mai delimitat 11 :l'ocuine de Un deosebit interes l reprezint vestigiile
suprafa reuindu-se s se precizeze mai geto-dadce datnd din epoca La Tene, se-
bine doar dou. Pe lng complexele de lo- colele III-II .e.n. Din bordeiul pstrat par-
cuire s-au mai descoperit cteva vetre n aer ial, ca i din gropile aparinnd aceleiai
liber i cteva gropi simple umplute cu res- vremi, provin cteva fragmente ceramice
turi de ceramic, 1 chirpici i crbune. din vase de tip borcan ornamentate cu br~
Nivelul urmtor, destul de subire apari uri n relief, simple sau cu alveole, cu bu-
nnd secolului al IV-lea nu a 1puttut H prea toni sau proeminente conice, avnd uneori
bine determinat stratigrafic dect n unele buza ornamentat cu crestturi. Exist i
poriuni din seciunile II, III i IX, unde s-a cteva fragmente provenite din castroane i
1
observat mai clar, distingndu-se prin cu- fructiere avnd suprafaa uor lustruit.
loarea sa cenuie negricioas i n deosebi Alturi de resturile ceramice amintite, apar-
pe baza materialelor ceramice caracteristice innd geto-dacilor sau descoperit i alte c-
culturii de tip Sntana de Mure. Dei nu teva lucrate tot cu mna, din past destul
s-au identificat complexe de locuire, vetre de fin de culoare neagr sau brun-rocat,
sau gropi, nu este exclus ca acestea s exis- cu suprafeele bine lustruite provenite din
te, urmnd s fie precizate prin spturile vase borcan de form aproape bitromconic,
viitoare i n aceast parte a aezrii. De prevzut cu buze faetate i cu tori n
asemenea, sporadic pare s fi fost, n aceas- form de X, specie ceramic care aparine
t poriune din teras i locuirea din seco- migratorilor bastarni, cu care populaia
lele X-XI e.n., corespunztoare unui as- geto~dacic a conrvieuit un anume timp. Tot
pect de tip Dridu trziu, neputndu-se iden- aces bei epoci i aparin dteva fusaiole de
1

tifica nici n aceast vreme vre-un complex lut, o gresie de ascuit precum i un pan-
de locuire. dantiv de form oval, dintr-o foi de ar-
In schimb a fost bine precizat ultimul ni- gint S'au bi'lion.
vel de locuire aparinnd perioadei feudale, Fr ndoial, o importan aparte pre-
secolele XVI-XVII, din care s-a dezvelit zint vestigiile arheologice datnd din seco-
trei bordeie, un cuptor n aer liber i dou lele II-III e.n. aparinnd civilizaiei car-
gropi simple cu puin material n ele. pice. Numrul uneltelor i al obiectelor di-
In ceea ce privete resturile datnd de la verse, ca i bogia i varietatea formelor
sfritul epocii bronzului (cultura Noua), re- ceramice i a ornamentelor subliniaz cu
marcm mai nti numeroasele fragmente claritate stadiul nalt de dezvoltare a socie-
ceramice provenite din vase borcan, cu tii locale geto-dacice din epoca corespun-
marginea dreapt sau uor rotunjit cu ztoare provinciei romane Dacia. In ceea
umeri prelini i corpul n form de sac, or- ce privete locuinele din aceast vreme, re-
namentate cu bruri n relief, simple sau n marcm existena bordeielor de form rec-
asociaie cu mpunsturi i incizii. De ase- tangular cu colurile rotunjite i cu latu-
menea s-au descoperit fragmente de borca- rile n general drepte, groapa locuinei
ne i cni cu suprafaa lustruit, unele or- avnd o adncime relativ mic, nedepind

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA DRAGETI- VASLUI 287

0,40 m. Unele din aceste bordeie sint prev meniul prelucrrii metalelor. Fr ndoial,
zute cu vetre, in altele vatra lipsete. Cteva un loc aparte pe lng alte activiti mete
din locuine au n unul din coluri cte o va- ugreti l ocup producerea ceramicei. Nu
tr de foc de form oval nconjurat de vom insista asupra !bogiei de forme i or-
pietre de ru sau gresie local. Remarcm namente sp2cifice civilizaiei carpice ci doar
c este pentru prima oar cnd astfel de ve- vom sublinia constatarea c alturi de ele-
tre pietrar se ntlnesc n locuinele datnd mentele caracteristice geto-dacice lucrate
din secolele II-III e.n. Faptul c sparea la roat, une.le de veche tradiie cum snt
gropii acestor locuine bordei s-a fcut anumite tipuri de borcane, castroane, fruc-
chiar din stratul de cultur aparinnd seco- tiere i cni, ca i a ceramicii lucrate cu
lului II-III e.n. precum i constatarea c mna din categoria creia snt nelipsite bor-
in interiorul locuinelor, n afar de restul canele ornamentate cu bruri n relief, str
din aceast vreme, nu s-a descoperit nici un chinile i cuile, se ntlnesc i numeroase
fragment ceramic sau obiect care s apari elemente ceramioe de influen sau prove-
n unei epoci ulterioare, ne determin s nien roman.
atribuim astfel de complexe de locuire, cul- Este interesant de artat c in campania
turii carpice, evident cu rezervele impuse de spturi din anul 1978 la Drgeti, in
de caracterul nc incomplet al cercetrilor. seciunea V s-a putut determina stratigrafic
Existena unor astfel de vetre cuptor in se- o succesiune nentrerupt de mai multe lo-
colele II-III e.n. chiar dac ele nu snt n- cuine aparinnd secolelor II-III e.n. care,
trutotul identice cu forma, dimensiunile i pe acelai loc, se intretaie. Este vorba de
sistemul de construcie al acelora din veacu- suprapunerea parial a trei bordeie: B IV,
rile ulterioare, ne determin s presupunem B V, i B VI a cror determinare stratigra-
c ele ar putea eventual constitui, prototi- fic i n plan apare foarte clar, indicnd
pul acelora din secolele V-VI e.n. Fr n- nu numai o refacere eventual a locuine
doial, aceast observaie va trebui urm lor, ci chiar existena unor posibile etape
rit atent n campaniile de spturi viitoare distincte de locuire.
nu numai la Drgeti ci i eventual chiar n In imediata apropiere a acestor bordeie
alte aezri din aceeai vreme. exist un al patrulea bordei - B VII, din
Pe lng bordeiele din aceast epoc s-au aceeai vreme, dup cum o indic resturile
mai descop2rit i cteva locuine de supra- arheologice din inventarul sau i raportul
fa a cror form i dimensiuni snt mai stratigrafic cu complexele de locuire men-
greu de dete'l~minait datorit condiiilor nu ionate. Firete, rmne ca n campaniile
prea bune de conservare. de spturi viitoare s fie precizate n deo-
In general, in interiorul bordeielor, lo- sebi etapele cronologice i culturale crora
cuinele de suprafa sau din cele citeva le aparin complexul de locuire din seciu
gropi aparinnd acestei vremi, s-a recoltat nea V, analizndu-se mai ales unele ele-
un bogat material arheologic, evideniin mente de tehnic a construciei lor, precum
du-se n deosebi uneltele din fier, os, lut i i coninutul inventarului lor insistndu-se
piatr dintre care menionm secerile, co- asupra acelora cercetate numai parial.
soarele i cuite din fier, rniile circulare Din nivelul secolului al IV -lea, corespun-
din piatr, unele lucrate din roc vulcanic, ztor culturii de tip Sntana de Mure de
"lupele", din fier, diferite alte obiecte, un la Drgeti-Vaslui, provin doar fragmente
tipar din piatr i alte cteva unelte pentru ceramice lucrate cu roata din past cenu-
prelucrarea bijuteriilor, toate dovedind pe ie negricioas sau uneori glbuie, eviden-
lng ndeletnicirile agricole i o intens ac- iindu-se cteva resturi de castroane cni i
tivitate meteugreasc, n special in do- chiupuri, ornamentate cu linii lustruite sau

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
288 D. GlL TEODOR, GH. COMAN, R. ALAIBA

cu rotita dinat precum i cu incizii puin evoluia aezrilor omeneti din aceste se-
adnci. Alturi de resturi sau descoperit i cole n Podiul Central Moldovenesc, unde
fragmente de amfore romane. densitatea de locuire din cele mai vechi
Intrucit nu s-a indentificat nici un com- timpuri constituie o caracteristic pentru
plex arheologic datnd din aceast vreme aceast subunitate geografic din Moldova.
este nc dificil de stabilit ce intensitate a Descoperirile arheologice de la Drgeti
putut avea locuirea din secolul al IV-lea n Vaslui, deosebit de bogate i variate dove-
aceast poriune din teras. desc c aproape permanent pe aceste melea-
Intr-o situaie asemntoare se afl i cele guri au existat condiii deosebit de prielnice
cteva resturi datnd din secolele X-XI e.n. pentru njghebarea unor comuniti umane,
i aparinnd unei faze trzii a culturii de fapt confirmat nu numai de vestigiile preci-
tip Dridu. Fragmentele ceramice lucrate la zate pe terasa de la "Silite", ci i de nu-
roat i ornamentate cu struri vlurite sau mrul deosebit de mare al aezrilor de pe
orizontale, cu buzele arcuite i carenate, ntreaga vatr a localitii ca i de pe Valea
precum i cele cteva fragmente provenite Rului Sacov n general.
din cldri de lut, ornamentate cu linii v Fr ndoial c prezentul raport nu a
lurite snt totui insuficiente pentru a ne putUit cuprinde tO'ate datele obinute prin
putea permite unele aprecieri, fie ele i ge- cercetarea arheologic ntreprins la Dr
nerale, privind caracterul, durata i intensi- geti-Vaslui. Rezultatele prezentate succint
tatea locuirii umane din epoca feudalismu- nu pot dect s sublinieze n plus importan-
lui timpuriu de la Drgeti. a deosebit a acestui obiectiv arheologic
Cele trei bordeie datnd din secolele mai ales pentru cunoaterea civilizaiei ge-
XVI-XVII aparinnd unui sat disprut to-dacice n ansamblul ei, ca i pentru une-
probabil n secolele urmtoare snt ultimile le epoci istorice mai puin cercetate. Desi-
vestigii atestate din punct de vedere cro- gur exist nc o serie de probleme neelu-
nologic i cultural, pe terasa "Silite" de la cidate fie de ordin stratigrafic, fie de ordin
Drigeti. Cercetarea 'in continuare a acestui cronologic sau cultUJl"al. Rezolvarea ioc nu
sat medieval al crui nume urmeaz s fie va putea fi ns posibil dect prin conti-
eventual depistat pe baza analizei informa- nuarea spturilor ca i printr-o analiz
iilor documentelor scrise ale epocii, ar pu- atent a materialelor arheologice provenite
tea aduce date noi i importante privind din asemenea cercetri.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE
1. FERENCZI,
DE LA BULCI [JUDEUL ARAD]
M. BARBU N ANUL 1978
Raport preliminar

Primele lucrri au fost destinate defririi timp se ncadreaz n perioada secolelor


terenuLui inconjurtoT in vederea trasrii n XIV-XVI. In acelai context menionm
teren a tronsonului urmtor din magistrala apariia unor obiecte de fier, n spe cuie,
S~r care are orientarea nord-sud. Seciunea precum i cteva lame de cuit.
a fost prelungit cu aproximativ nc 50 rn In poriunea cuprins ntre m 56 i m 61
pe direcia nord, ea avnd o lrgime de 3 m. au fost sesizate trei gropi distincte, umplute
Terenul (o parte a cmpului de ruine) este cu acelai moloz care, probabil, reprezint
accidentat din cauza unor lucrri anterioa- secionri de ziduri. Probabil, ele snt mult
re, printre care nu snt de exclus "sptu~ ulterioare i au fost fcute pentru a se pu-
rile" rdin 1868 ale cercettorului maghiar tea scoate material de construcie pentru
F. Fl. R6mer. cldkHe din zon (ne .gindim, [nainte de
Lucrrile de sptur propriu-zise au n- toate, la castelul baroc din apropiere).
ceput prin ndeprtarea stratului de pmnt Intre m 61-62 i m 63,5-66, att n pro-
vegetal cu o grosime variabil, strat foarte fil, ct i n seciune au aprut ziduri cu
greu de strpuns din cauza rdcinilor i fundaia din piatr de ist cristalin, adus
cioturilor de copaci. de undeva din mprejurimi. Pietrele sint le-
Dup ndeprtarea humusului actual, a- gate cu un mortar ce conine var stins pe
proape de centrul cmpului de ruine, s-a lu- loc. Din aceste ziduri au rmas doar fun-
crat ntr-un strat compact de moloz care daiile, precum i unele poriuni din nivelul
conine fragmente de crmid, c1mizi in- de clcare.
tregi din epoca feudal, buci mari de . Pe parcursul seciunii a fost observat un
mortar, buci de marmur de form patru- strat de pmnt cenuiu-nchis, uor lutos,
laier ~i rombic. (Aceste :buci rde marmu- care se deschide puin la culoare pe msura
r de form patrulater i rombic, de cu- adncirii. In afar de poriunea n care lip-
loare alb i cenuie snt lefuite pe una din sete, tiat de zidurile medievale i de an
cele dou fee i pe muchii). Ele au fost fo- ul ce se albiaz, el este prezent peste tot,
losite, probabil, ca i pri ale unui padi- subiindu-se treptat, aproape pe nesimite
ment n biserica abaiei benedictine. spre nord. Acest strat pare a fi un humus
Stratul de moloz, pomenit mai sus, lip- vechi. Pe el s-a gsit un pavaj (o poriune
sete pe parcursul seciunii ntre metrii cu dimensiuni foarte reduse) din crmizi
72-83 i 84-88. (de factur roman?) ntre m 55-56 i m
In acest strat, la baza sa au aprut frag- 67-70. Tot aici, foarte sporadic fa de di-
mente ceramice medievale, fragmente ce n mensiunile existente, au aprut cteva frag-

37 - Materiale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
290 I. FERENCZI, M. BARBU

mente de ceramic roman de culoare gal- n exterior, ce a fost secionat anul prece-
ben-crmizie, cu o e-
past fin, specific dent pe Iatura de sud-vest, in afara cimpu-
pocii romane. (Dou fragmente ce prezint lui de ruine.
incizii orizontale, obinuite i la ceramica In concluzie, n ce privete rezultatele s
roman, se pa.re c provin din partea supe- pturilor lele la Buld, ncepute nc n
rioar, spre gt a unui ukior roman). In ace- 1976, dei din cmpul de ruine, numit "Ce-
lai strat antic menionm apariia i a unor tate", situat pe un grind vechi al Mureu
fragmente de funduri de vas din epoca ro- lui, au ieit la lumin materiale ceramice
man. cu caracter roman, pn n momentu~ de fa-
Peste acest sti:at, n zona cuprins ntre nc nu am reuit s identificm urmele
m 70-71, s-a observat un rpavaj regulat din incontestalbile ale unei fO'rtifi:caii romane,
crmizi care au dimensiunile (limea i fie ea chiar i de dimensiuni reduse. Pn
grosimea) apropiate de cele ale crmizilor acum nu avem nici o idee de unde a scos
amintite mai sus. Crmizile din urm ns arheologu'l maghiar F. FI R&mer c<rmizile
nu snt legate c;u mortar, ci snt alturate cu stampila legiunii a XIII Gemina. Majo-
{"lipite") perfect. ritatea covritoare a urmelor de construcii
La terminaia nordic a acestui padiment i cea a materialului arheologic aparine,
de crmizi ncepe, nc deasupra lor, o ri- fr doar i poate, abaiei benedictine, care
dictur 'V'a!lifor:m .realizalt prin aruncarea a existat n acest loc n epoca feudalismului
unor mase de pmnt provenite din anul timpuriu i dezvoltat.
(de aprare?) de pe latura de nord a cmpu- Concomitent cu lucrrile de pe "Cetate"
lui de 1r11ine. anul pornete din nemijlo- s-a fcut o recunoatere a terenului la est
cita apropiere a platformei de crmizi, ns de satul Bulci, nu prea departe ns de ulrti-
deasupra lor. In aceast zon ncepe s co- mele case ale lui, n partea de hotar numit
boare i stratul de humus vechi i chiar
"Dmbul lui Roman". Locul se prezint ca
se pierde pe panta sudic a anului unde
un grind al Mureului, cu dimensiuni mai
snt fragmente de crmizi.
reduse ns ca i n cazul grindului "Ce-
Nu s-a ajuns, n zona anului, n stratul
de pmn't virgin, .care este fO'arte jos, in zo- tate".
na cuprins ntre m 65,2-83. De pe vrful colinei care pare a fi artifi-
La m 83 reapare nivelul vechi, care este cial, se pot vedea unele contururi ale te-
acoperit, n unele poriuni, cu nite lentile renului, foarte aplatizate din cauza munci-
de crmid i o mas de pietri fin de o lor agricole ndelungate, similare unor ele-
form bombat n val. mente aparintoare unor anuri i valuri
In aceast zon, ncepnd de la m 93, hu- (cu anurile n "exterior", cu o form rec-
musul vechi cpcuiete un strat subire i tangular, uor rotunjite la "coluri").
mai vechi, care, amestecat, conine mate-
Toate aceste forme de teren care snt
riale arheologice din secolele XI-XII e.n.,
mult apla'tizate, seamn cu elementele de
apoi din prima vrst a fierului, fragmente
aprare ale unui burgus sau castellum ro-
ceramice din perioada de tranziie de tip
Coofeni (sau Baden-Pecel ?) i din epoca
man. Dup afirmaiile localnicilor mai
neolitic de tip Tisa. (Vestigii dacice n-au vrstnici, la finele secolului trecut i la n-
ieit la iveal n campania arheologic din ceputul veacului nostru, de aici au fost
1978). scoase materiale de construcie (crmizi i
In partea de nord a cmpului de ruine te- pietre), folosite la ridicarea caselor particu-
renul coboar uor i apare anul conturat lare din vecintate.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
M. BARBU, CERCETARILE ARHEOLOGICE
M. ZDROBA DE LA ARAD - VLADIMIRESCU

C ercetrile arheologice asupra. perioadei Spturile ntreprinse pe parcursul ctor-


cuprins ntre sec. VI-X e.n., odat cu ulti- va ani, ncepnd din toamnn anului 1975, n
mele trei decenii, au cunoscut o mare am- locul numit de localnici "La Cetate" sau "Die
ploare, att n zona extracarpatic cit i cea Schanzen" au dus la descoperirea unei for-
intracarpatic. tificaii de pmnt i lemn datnd de la sfr-
itul primului mileniu al erei noastre. Peste
Amploarea deosebit acestor cercetri a
aceast fortificaie se suprapune un cimitir,
permis istoricilor i arheologilor s clarifice
pe baze noi problemele privind aceast pe- care pe :baza obiectelor de inventar se dateaz
rioad istoric n care pn atunci continui-
n sec. XI-XII. Datarea nceputurilor ci-
tatea populaiei autohtone, trsturile i uni- mitirului la jumtatea veacului XI a fost ul-
tatea civilizaiei ei, raporturile sale cu popu- terior confirmat de descoperirea, la cteva
laiile n migraie i consecinele acestor
din morminte, a unor monede emise de re-
contacte, au fost tratate n chip unilateral, gii arpadieni din aceast perioad. Au fost
ipotezele emise fiind cu uurin acceptate. descoperite monede aparinnd regilor Petru
Andrei I i Bela I, emisiuni cuprinse ntre
Chiar dac pe teritoriul ardean cercet anii 1038-1074.
rile nu au avut amploarea celor din ar
In exteriorul fortificaiei, pe latura nor-
privind perioada sec. VI-X, descoperirile
dic, au fost surprinse urmele unei aezri
de pn acum atest. c~ntinuitatea popula-
de sec. XI-XII contemporan cu cimitirul.
iei romneti n nceast pnrte a rii. Re-
marcabile sub aspectul mrturiei privind Sub fortificaie i cimitir a fost dezvelit
parial i o aezare romneasc anterioar
continuitateea romnilor snt descoperirile de
acestora, aezare datnd din sec. VIII-IX.
la Felnac, Arad-Vladimirescu, Zbrani, Bulci,
Chiineu Cri, Bodrogul Nou, Seitin i Cla-
Complexitatea staiunii arheologice de la
Arad-Vladimirescu, importana descoperi-
dova.
rilor, a fcut posibil~t "COntinuarea cercetri
Oercetrile de te.ren i spturile efectuate lor i in {'Ursul anului 19i8.
n zonn cuprin"s ntre oraul Arnd i loca- Cercetrile din campania 1978 au avut ca
litatea suburban Vladimirescu, au de- scop aprofundarea cercetrii fortificaiei ce
monstrat c, datorit condiiilor prielnice de se ncadreaz n sec. IX-X, cercetarea ae
locuire, oamenii au populat-o intens din epo- zrilor contemporane sau posterioare ei i
ca neolitic i pn n evul mediu dezvol- mai ales aezrii romneti de sec. VIII-
tat. IX.

37"
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
292 M.BARBU,M.ZDROBA

Campania a nceput prin trasarea i exe- aezarea de aceeai perioad din apropierea
cutarea seciunii S.6. Aceast seciune a fost fortificaiei, a fost trasat seciunea de son-
executat n partea de vest a grindului pe daj B.l. Seciunea a fost orientat pe direc-
care se ridic fortificaia. Avnd orientarea ia Est-Vest i n final a avut o lungime de
de la vest la est ea a pornit din marginea 36 m i limea de 2 m. Seciunea aceasta a
interioar a anului de aprare de pe la- fost executat n vederea surprinderii unor
tura vestic a fortificaiei. Ea a fost execu- eventuale urme de aezare contemporane
tat la 15 m de latura sudic a seciunii S.3 sau anterioare cu fortificaie de pmnt ce
trasat n 1977 i a intersectat seciunea S.2 se afl la circa 500 m nspre vest.
executat n anul 1976. Aceast seciune a In urma efecturii seciunii S.6, pe margi-
fost executat n vederea elucidrii sistemu- nea vestic a grindului, au fost surprinse n
lui de construcie a valului de pmnt, a seciunea 8.6 i n caseta E dou locuine din
surprinderii grtarului de brne de la baza aezarea de sec. VIII-IX. Locuinele au o
valului de aprare i a urmelor de locuine form patrat cu colurile rotunjite. Gropile
din sec. VIII-IX, urme ce au fost remarcate bordeielor i au nivelul de pornire la -
n zona de vest a grindului. Seciunea S.6 1,30-1,40 m fa de actualul nivelul de cl
avnd o lungime de 56 m i limea de 2 m care. Fa de vechiul nivel de clcare ele se
a surprins la adncimi variabile stratul de adncesc cu aproximativ - 0,50-0,60 m.
pmnt neumblat. Din cele trei locuine cercetate pn n
Pe latura nordic a fortificaiei la 15 m prezent se observ faptul c dimensiunile
de seciunea S.2 nspre est a fost executat lor snt variabile.
seciunea S.7. Ea a avut orientarea de la Au fost surprinse gropi de pad cu dia-
nord la sud i n final a atins o lungime de metrul n jur de 20 cm i care se adncesc
53 m. Seciunea a suPprins anul i valu~ de fa de pardoseal cu aproximativ 25-
aprare de pe latura nordic a fortificaiei, 35 cm. In aceste gropi erau nfipi parii pen-
sistemul su de construcie i zona de nord tru susinerea acoperiului, acoperi care
a cimitirului de sec. XI-XII. probabil era n dou ape. Gropile de pari au
Pe latura sudic a lui S.6, la o distan fost gsite la marginea locuinelor n inte-
de O, 75 m ncepnd de la m 9 i pn la m 14 rior nefiind surprinse gropi care s consoli-
a fost executat caseta D. Aceast caset a deze susinerea acoperiului.
fost executat pentru a se surprinde contu- In zona colurilor de nord-vest ale locuin-
rul unui bordei sesizat n profilul sudic al elor au fost descoperite urmele unor vetre
seciunii S.6. de foc. Materialele recuperate din aceste
Pe latura nordic a seciunii S.6 n zona vetre de foc ne duc la indiciul c ele au fost
cuprins ntre metrii 10-24, la o distan nite cuptoare de tip "pietrar". S-au gsit
de 0,75 m de latura nordic a seciunii s-a pietre care reprezentau cptueala pereilor
efectuat caseta Ei ea cu lime de 3 m, spre de la margine, pietrele fiind de dimensiuni
a se cerceta urmele de locuinte observate n diferite.
profilul nordic al seciuni S.6. In interiorul locuinelor cercetate pn n
In grdina colii generale din Vladimi- momentul de fa nu au fost descoperite
rescu, n zona de vest a promontoriului pe gropi pentru provizii, dar nu este exclus ca
care se afl ruinele bazilicii din sec. XIII- aceste gropi de provizii s se gseasc n
XV, ntr-un sector unde au fost recoltate afara locuinelor undeva n apropiere.
n urma unei cercetri de suprafa, frag- In interiorul uneia dintre locuine a ap
mente ceramice de sec. III-IV, fragmente rut o platform cu circa 20-25 cm mai nal-
ceramice de sec. VIII-IX i materiale ce- t dect podeaua bordeiului. Dup opiniile
ramice de sec. XI-XII similare cu cele din unor cercettori, pe baza analogiilor etnogra-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARn..E ARHEOLOGICE DE LA ARAD 293

fice, acest gen de platforme din lut erau teva funduri de vas 15e observ mlrd de olari
folosite drept lavie sau paturi. care aparin acestei perioade.
Tot n aceast locuin n apropierea Pe lng ceramic, n locuinele cercetate
cuptorului a aprut o groap de form ovoi- n campania 1978, au a[prut i fusaiole n-
dal, groap ce se adncete cu aproximativ tregi sau fragmentate. Unele exemplare snt
15 cm fa de nivelul podelei. Probabil bitronconice sau bitronconice rotunjite.
aceast groap a fost fcut pentru strngerea Impungtorile din os descoperite n inte-
cenuii i a resturilor menajere. riorul locuinelor snt realizate din oase
In interiorul locuinelor i n preajma lor ovicaprine i au vrful lung foarte ascuit.
au fost descoperite fragmente ceramice n- Au fost gsite coarne care probabil urmau
tregibile, fusaiole, mpungtoare din os, m- s fie transformate n mnere pentru unelte
nere confecionate din coarne de cerb. i arme. Unul din aceste coarne a fost retezat
Fragmentele ceramice gsite n interiorul la ambele capete pentru a fi transformat
locuinelor i n preajma lor au permis re- in mner. Urme de semiprelucrare se obser-
constituirea unor oale fr toart. Umerii v i pe un fragment de tibie de bovin
vaselor snt destul de proemineni i bine care a fost retezat la ambele capete, pro-
articulai. Se observ att pe materialul n- babil pentru a fi transformat ntr-o cu-
tregit, d't i pe fragmentele cercetate c de- tiu.
corul de linii incizate i valuri acoper toat Pe lng ceramic, impungtorile de os,
suprafaa vasului pn spre partea inferioa- oasele semiprelucrate, s-au mai gsit n in-
r. In zona umrului spre gt se observ un teriorul locuinelor, n straturile de depunere
decor de linii vlurite, la unele exemplare. i in arprorpierea lor, numeroase oase de bo-
Snt exemplare la care liniile vlurite au vine, porcine, scoici, oase i solzi de pete.
unghiuri foarte ascuite. Pe alt~ fragmente Prezena numeroaselor oase i a solzilor de
este incizat numai o linie vlurit ce se pete ct i a scoicilor se explic prin exis-
leag de un registru de striuri ce coboar pe tena n imediata vecintate n acea vreme
suprafaa vasului. Pe unele fragmente ben- a unui bra a Mureului ce oferea o hran
zile formate din linii drepte alterneaz cu destul de abundent.
cele din linii vlurite. Toate vasele restau- Existena coarnelor de cerb, a colilor de
rate pn n prezent au diametru! de ma- mistre demonstreaz c o parte din hran
xim rotunjire n partea superioar. La ma- oamenii i-o procurau vinnd animalele din
joritatea exemplarelor restaurate ct i afla- pdurile ce inconjurau grindul pe care se
te n stare fragmentar, diametru! gurii este afla aezarea.
mai mare dect cel al bazei. In general bu- i n aceast campanie, n apropierea lo-
zele vaselor snt rsfrnte drept n afar i cuinelor, au fost gsite fragmente de zgur
uor rotunjite. Unele buze snt uor n metalifer fieroas, care ne duc la ideea c
uite spre interior. Ceramica cercetat pn n aceast aezare, la un moment dat, oame-
n prezent este lucrat dintr-o past cu ni- nii se ocupau i de prelucrarea metaleLor.
sip micaceau la o roat nceat. In general Fragmentele acestea au fost gsite ntr-un
culoaQ'"ea este cenuie cu nuane TOie'tice. strat de prnffnt cenuiu existent sulb valul de
Au fost recuperate i fragmente ceramice plm.int al i'ortifiicaiei, corespunzind nivelului
crmizii. Majoritatea fragmentelor ceramice superior al locuinelor i depunerilor de e-
recuperate prezint fenomenul de ardere se- poc.
cundar. In evoluia aezrii se nregistreaz o lo-
Pe baza analogiilor cu materiale din alte cuire ndelungat, demonstrat de nivelul
ceramka din locuin-ele de la Arad-
aezri, de depunere ce nconjoar locuinele. Aceast
Vladimirescu aparine sec. VIII-IX. Pe ci- locuire este confirmat i de faptul c pri-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
294 M.BARBU.M.ZDROBA

ma locuin cercetat n campania din anul Pe latura de nord n prima faz de con-
1978, arvnd indicativul L.2, n zona sud-ves- strucie cei care au ridicat valul spre a se
tic a fost intersectat de o alt locuin ul- asigura grtarului de brne o poziie ct mai
terioar cu indicativul L.3. Exact n zona stabil, au realizat se pare pe ntreaga latur
colului sud-vestic al primei locuine se afl o nivelare a terenului.
colul nord-vestic a lui L.3 avnd n aceast Ceea ce a rmas din valuri, la ora ac-
zon i vatra de foc de care s-a pomenit mai tual, reprezint un strat de lut galben scos
nainte. din anul de aprare i amestecat cu pietri.
Al doilea obiectiv ce a fost cercetat, ca Pe latura de nord cantitatea de pietri ce se
urmare a spturilor din campania 1978, 1-a gsete n val, este cu mult mai mare dect
reprezentat fortificaia de pmnt i lemn i pe celelalte valuri ce au fost cercetate pn
sistemul su de construcie. Seciunea S.6 n P.rezent. Este i explicabil acest lucru
a surprins valul de aprare de pe latura de prin faptul c pe latura de nord-vest anul
vest a fortificaiei iar seciunea S.7 a str a fost mai adnc dect n alte pri ale fortifi-
puns valul i anul de aprare de pe latura caiei.
de nord. Descoperirea unor fragmente ceramice sub
.In urma secionrii valului de aprare de valul de pmnt din prima perioad, frag-
ctre seciunea S. 7, n partea sa superioar mente care prin factur, form i ornamen-
s-a observat puternice urme de arsur, chir- taie se dateaz pe baz de analogie n sec.

pici, mzg i crbune provenind de la incen- IX-X, confirm datarea primei faze a for-
dierea fortificaiei. tificaiei de la Arad-Vladimirescu n
aceast perioad. De asemenea, n campa-
In evoluia valului de pmnt au fost sur-
prinse cele dou faze de construcie semna- nia din 1978, spturile au surprins i anul
late nc din campaniile anterioare. de aprare, n a crui evoluie s-au reconfir-
mat dou faze de construire. In prima faz
Valul de pmnt n prima faz a fost rea-
anul este mai lat i mai puin adnc, iar
lizat prin scoaterea pmntului din anul
n faza a doua el se adncete i se ngus-
de aprare i apoi pFin tasarea i baterea
teaz. Din aceast a doua faz provine pie-
sa pe un grtar de brne. In momentul in-
triul pe care l gsim n valul de aprare.
cendierii grtarul de brne a ars, rezultnd
Latura interioar a anului de aprare, n
nite brne puternic carbonizate ntr-un pro-
comparaie cu cea exterioar, era destul de
ces de ardere inoxidante. Brnele din partea
abrupt spre a ngreuna accesul dumanu
de sus a scheletului au ars mpreun cu p
lui nspre valul de aprare.
mntul aezat ntre i peste ele, conform
In partea superioar a valului de apra
principiului cuptoarelor de ars crmizi pn
re, nspre interiorul fortificaiei, sub stratul
la vitrifiere. Ca urmare a prbuirii schele-
de humus actual a aprut un vrf de sgeat
tului de lemn s-a format un strat compact
cu lama n form de frunz ngust uor
de pmnt ars, strat ce se ntlnete i n alte
oval n seciune. Spinul este rotund n sec-
fortificaii din Transilvania sau Moldova. In
iune i are o lungime aproximativ egal cu
faza a doua valul este refcut, fiind mult
cea a lamei. Asemenea vrfuri de sgeat,
mai lat i mai nalt ca la nceput dar lipse
n unele complexe arheologice se dateaz
te grtarul de brne pentru consolidare. Con- n sec. X, cum este i cazul celor de la Bu-
solidarea s~a fJout doar 'CU bkne vertioale cov.
ce erau infipte n val din loc n loc. Grosi- Al treilea obiectiv ce a fost cercetat, ca
mea acestor brne a variat ntre 15-20 cm, urmare a spturilor din aceast campanie,
ele fiind surprinse n seciuni n stare de a fost reprezentat de cimitirul de sec. XI-
putrezire. XII, cimitir ce se dezvolt dup distrugerea

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA ARAD 295

i abandonarea fortificaiei. Inceputurile ci- prin seciunea de sondaj B.1 din apropierea
mitirului au fost stabilite la jumtatea sec. bazilicii medievale. In urma executrii aces-
XI, prin faptul c n campania anterioar tei seciuni a rezultat un bogat material ce-
au fost descoperite ca i piese de inventar la ~ramic 'ce aparine se.c. XIII-XV. A:cestei
cteva morminte monede din aceast perioa- epoci i aparine i o poriune de zid _ce a
d. In aceast campanie au fost cercetate fost surprins n seciune, zid ce fcea parte
43 de morminte. Toate mormintele au orien- din anexele complexului monastic. Seciu
tare est-vest; capul spre vest cu privirea i nea a surprins i materiale de sec. XI-XII
picioarele spre est. Exist mici variaii fa i chiar de III-IV, ns nu au putut fi ur-
de axa est-vest, variaii legate probabil de mrite stratigrafic, deoarece straturile de
anotimpul n care s-a fcut nmormntarea. cultur au fost rscolite de spturile medie-
Datorit solului i lucrrilor agricole din zo- vale respectiv, de fundaiile complexului mo-
n, mormintele, n general, sint slab conser- nastic.
vate .. In cadrul ritului de nmormntare, la Spturile din anul 1978, efectuate n con-
majoritatea mormintelor braele sint ntinse tinuarea celor precedente au confirmat exis-
in lungul corpului, ns se observ i unele tena unei aezri romneti anterioare for-
diferenieri. La unele din mor_minte unul din tificaiei de pmnt, aezare datnd din sec.
brae este aezat pe abdomen i cellalt in VIII-IX.
1ungul corpului. Aezarea a durat destul de mult in timp,
Inventarul mormintelor este srac, dar c- lucru pe care ni-l confirm stratul de cul-
teva posed obiecte de podoab constnd in tur ct i faptul c unele locuine mai noi
inele de tmpl cu terminaia in form "S" ntretaie pe cele mai vechi abandonate la
simplu sau dublu din argint i bronz. un moment dat.
Au mai fost gsite i citeva inele de ar-
Cercetrile asupra sistemului de construc-
gint i bronz executate n tehnica rsucirii.
ie al fortificaiei au confirmat existena a
La un mormnt a aprut un inel cu un cha-
dou faze distincte n evoluia acestei ceti
ton de masiv i care poart o sticl _colorat,
de pmnt care tipologie aparine sec. IX-X.
inel ce aparine sec. XI asemntor cu cele
din zona Dunrii de jos. In aceast perioad teritoriul ardean era
Din descrierea mormintelor se observ s parte integrant a voievodatului bnean
rcia de inventar i totala lips a armelor condus de G lad.
care deosebete acest cimitir de altele din Cu privire la situaia politic a ducatului
aceeai epoc. lui Glad i implicit referiri i la zona ar
Observaiile antropologice efectuate, mai dean, o serie de infmmaii ni le furnizeaz

ales analiza craniologic au permis stabili- Anonymus. Prezentarea evenimentelor f


rea unui tip antropologie europoid. Cteva cute de cronicarul anonim duce la conclu-
din morminte au fost protejate cu casete rea- zionarea faptului c ducele Glad a stpnit
lizate din crmizi, care se pare c au fost o unitate politic distinct fiind cel mult
arse n cadrul aezrii descoperite pe latura ajutat, n unele cazuri, de aliaii si din su-
de nord a fortificaiei. In stratul de cultur dul Dunrii.
contemporan cu cimitirul au fost descoperite ~n prima 'jum,tate a sec. X, odat cu
numeroase fragmente de cldri de lut, buze schimbarea raportului de fore in aceast
i funduri de vas de culoare roietic lucrate parte a Europei, cetele de clrei maghiari
la roat cu o past foarte bine ars, mate- ncep s fac incursiuni nspre rsrit, lovin-
riale ce provin din aceeai aezare. du-se de rezistena ducatului lui Glad, eve-
Ultimul aspect urmrit in timpul cercet nimente descrise pe larrg de cronicarul ano-
rilor din campania 1978, a fost reprezentat nim.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
296 M.BARBU,M.ZDROBA

Analiza sistemului de construcii din prima cnd n anii 927-928 i mai precis n 934
faz a fortificaiei de la Arad-Vladimirescu, are loc rzboiul de aprare condus de Glad.
sfritul ei printr-un puternic incendiu ct Cercetrile de la Arad-Vladimirescu vor

i existena materialelor arheologice ce se


continua n viitor, avnd ca scop studierea
aezrii romneti anterioare fortificaiei i
ncadreaz n sec. IX-X, ne determin s
datnd din sec. VIII-IX, cercetarea fortifi-
concluzionm faptul c primul nivel de for-
caiei n ansamblul ei i aezrilor contem-
tificare este distrus n prima jumtate a porane, n vederea aprofundrii cunotine
sec. X. Ipoteza aceasta a distrugerii se leag lor despre teritoriul ardean n perioada
i documentar de prima jumtate a sec. X, sec. VIII-XII.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR -

SEVER DUMITRACU ARHEOLOGICE DIN ANUL 1978


DE LA BIHAREA

Spturile arheologice din anul 1978 de la itul epocii bronzului (M-2 i .....__ 4) i unul
Biharea au fost executate n continuarea ce- (M-3?) ce pare s dateze de la nceputtll Ha.
lor efectuate n anul 1977 la punctul Grdina Mormntul (?) Nr. 2 const dintr-un vas
C.A.P.-Baraj, n partea de staiune de la nord ;mare (urn?) retezat de plug, care se pare
de cetatea de pmnt. Astfel au fost spate c a fost acoperit cu o strachin 1 ce a fost
patru seciuni S-V-VI/1978 n SUJprafaa gsit deplasat spre est de vasul mare
A 1 (paralele cu S-I-IV/1977) i S-V-VI/1978 (Fig. 1). Mormntul (?) Nr. 4 const dintr-o
n Suprafaa A 2 (paralele cu S-I-IV/1977), ngrmdire de fragmente c~ramice aflate
cercetndu-se practic poriunea dintre ma- parial ntr-o groap i altele pe un "prag"
lul prului Cemeu i captul primei par- mai nalt situat spre vest de groap. Au pu-
cele a Grdinii C.A.P.-Biharea, din acest tut fi restaurate: o urn (?) mare lbitronco-
punct. nic i trei ceti de lut cu to,arta supranl
Au fost prinse mai multe obiective arheo- at, dintre care dou (Fig. 2) snt lucrate
2

logice ce se niruie cronologic ntre epoca din past fin, de culoare neagr-plumburie
neolitic i feudalismul timpuriu. In conti-
de un real efect artistic. In groap a mai fost
nuare vom reda cronologic aceste descope- gsit o "rni" din ist cristalin. Mormn-
tul (?) Nr. 3 dateaz de la nceputul Ha i
riri, marcnd ntre paranteze i locul din s
pare a fi mai recent dect cele de la sfritul
ptur unde au fost gsite.
epocii bronzului. A fost restaurat o strachi-
In afar de cioburile rspndite n aeza n mare (Fig. 3) cu buza crestat.
re i antrenate n diferite alte complexe ar-
In continuarea spre nord-vest a atelieru-
heologice ulterioare au fost descoperite dou
lui LT spat n 1977 a fost dezvelit groapa
poriuni compacte de fragmente ceramice
de deservire i cuptoarele acestui atelier.
neolitice, un martor la nord-'Vest de groapa
Groapa avea o form quasi-oval (Sup. A 1)
de deservire a cl.llptoarelor LT (Sup. A 1) ~i o
din care se adnceau, n partea de sud, dou
groap cu resturi ceramice i 10hirpic n zona
gropi cu resturi ceramice LT. Cuptoarele
gropilor dacice ~din S-N-VI, Sup. A 2).
(C 1, 2, 3) aveau toate trei gurile de foc n-
La nord de groapa i cuptoarele LT, de lo-
dreptate spre vest. Snt cuptoare de tipul
cuina din sec. V-VI, fiind tiat de o groa-
cu dou compartimente suprapuse, cu pi-
p dacic, a fost gsit un nivel deranjat de
depuneri arheologice de la sfritul epocii 1 Muzeul rii Criurilor, Oradea, Inv. Nr. 10.515.
bronzului. La fel (n S-V, Sup. A 1) au fost 2 Muzeul rii Criurilor, Oradea Inv. Nr. 10.517
gsite iiliC dou morminte datnd de la sfr- i 10.518.

38 - Materiale i cercetri arheologice


www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
F ig. 1. - Strachin de lut ars - capacul urnei M-2 datnd d e la sfr itul epocii bronzului.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 2. - Ceti< de lut de culoare neair-plum burie descoperite n M-4 datnd de la sfritul
epocii bronzului.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 3. - Strachin de lut ars descoperit n M-3 datnd de la inceputul Ha (?)
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 4. - Imaginea Cuptorului Nr. 1 descoperit alturi dll alte dou in atelierul
de ola: LT.

Fig. 5. -Imaginea S-V-VI (din Sup A 1 /1978) cu gmpile cu material dacic de epoc
roman i n fund unnele locuinei romn eti din sec VIII-IX/X e.n.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 6. - Ceac dacic descoperit ntr-o groap dacic de epoc roman.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR ARHEOLOGICE DE LA BIHAREA

Fig. . - Gro;;p d;1cic din S-\'I (Sup. A 2 /1978).

cior median i plac perforat. S-a pstrat form de "butoi"?). In faa cuptorului a fost
mai bine C 1 {Fig. 4) unde s-a putut deslui gsit o "prisp" din lut ars i groapa sa de
camera de foc i o parte din gurile de foc, deservire (?) n a crui pmnt de umplutur
piciorul median i o parte din placa perfo- se gseau numeroase fragmente ceramice LT.
rat pe care se cldeau vasele n camera de Au mai fost descoperite nc 11 gropi
ardere. Celel,alte dou cuptoare (C 2, 3) au fust (mormtnte deranjate, jefuite? n vechime)
aproape complet distruse. S-a pstrat numai (6 n Sup. A 1 i 5 n S-V-VI din Sup. A 2
vatra camerei de foc cu uoare urme ale pi- (Fig. 5)), cu material dacic de epoc roma-
ciorului mediam.' Camera de foc a 'fost s n; dintre care 7 aveau form de "sac", dou
pat n lutul galben nederanjat. cu forme ce nu au putut fi surprinse sigur
Ceramica descoperit (numai fragmente) din cauza suprapunerilor i ptrunderilor
este identic cu cea descoperit n 1977, mai recente i dou adnci de peste 2 m res-
adic ceramic cenuie (i puin crmizie) pectiv 2,16i 2,15 m, avnd fundul conic i
fin lucrat la roat. Snt n ~pecial strchini cu pereii ari la fund. Intr-una din gropi
i oale de tip caraf. Mai puin cantitativ s-au gsit pe fund semine carbonizate. Aces-
este ceramica cu grafit n past (ornamen- te gropi, adnci, se remarc i printr-un ma-
tat cu striuri), lustruit ori grafitat. Cte- terial ceramic mai deosebit, n special frag-
va cioburi pstreaz urme de pictur de cu- mente de ceti dacice (Fig. 6). In toate gro-
loare neagr sau negricioas, altele snt or- pile ns (Fig. 7) se asociaz cele trei tipuri
namentate cu motive stampate. ceramice gsite i n gropile dezvelite n
Spre est de groapa de deservire i cuptoa- 1977, ceramic dacic lucrat cu mna (va-
rele cu picior median a fost descoperit un se-borcan i fragmente de ceti) i modelat
alt cuptor avnd numai o camer de ardere la roat de culoare cenuie i crmzie. Ce-
a vaselor, spat n lutul galben virgin (n ramica crmizie de factur roman provin-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 8. - Locuina din sec. VIII-IX e.n., detaliu cu ,.pietrarul" n care este refolosit un
fragment mai vechi de rini.

Fig. 9. -- Sula de os din locuine din sec. VIII-IX.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 10. - St.:ie de os din locuine din sec. VIII-IX.

39 - Materiale i cercetri arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
...

..,,

..., ..

Fig. H. Cerami c lucrat [a ~oat din sec. VIiii-IX e.n.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR ARHEOLOGICE DE LA BIHAREA 307

cial ne ndeamn s datm materialul din galben. Cuptoraul (est?) este de form pa-
gropi n prima parte a epocii romane din Da- trulater:I (0,62 X 0,42 m). In locuin s-au g
cia. Datri mai strnse urmnd a fi stabilite sit trei suie de os la un loc (un mic "de-
n viitor n cgzul in care n gropi vor fi g pozit") (Fig. 9, 10), prbnele de lut ars i ce-
site monede sau piese de metal, eventu:al . ramic lucrat la roat din past zgrunu
prrn jude,oarea comparativ a materialului rroas ornamentat cu striuri i benzi de li-
ceramic. nii n val (Fig. 11). Locuina suprapunea o
Sub stratul vegetal (la 0,40-0,60 m adn- groap Ha i o groap (M) dacic de epoc
cime de la nivelul actual de clcare) s-a roman.
conturat o locuin datnd din sec. V (even- In Suprafaa A 1 au mai fost prinse urmele,
tual prima jumtate a sec. VI) e.n., de form distruse de lucrrile agricole, a dou locuin-
patrulater (5,50 X 4,40 m). Pmntul negru e feudale timpurii. Urmele lor, mai ales
de umplutur din cavitatea rmas de la lo- fragmente ceramice apar n pmntul negru-
cuin se adncete pn la 0,82-0,90 m i mzros n i sub stratul vegetal la adnci-
este plin cu cioburi lucrate la roat din mea de 0,25/0,30 m. Din prima locuin s-a
past cenuie i negricioas zgrunuroas, ca- pstrat un fragment dintr-o vatr de foc
racteristic acestor secole. (S-V), la adncimea de 0,55 m, iar a doua,
In captul sud-vestic al Sup. A 1 (S-V-VI) suprapunnd locuina prefeudal din sec.
la 0,47 m sub actualul nivel de clcare i V/VI e.n., este de tipul adncit n pmnt i
imediat sub stratul vegetal se definete prin nu a putut fi suprins dect parial deoarece
pmntul negru-mzros o locuin (6,50 X atinge taluzul prului Cemeu. Ambele da-
X 3, 70 m) ce se adncete n pmnt pn la teaz din sec. XI--XIII. Ceramka este lu-
0,70/0,82 m. In partea de sud-est a fost g crat la roat, cu foarte puine ornamente.
sit "pietrarul" (Fig. 8), vatra de foc, construi- In aceste locuine apar i fragmente de ca-
t din pietre i o bucat de rni de calcar
zane de lut.
refolosit, analoag celei descoperite la "Ca-
Spturile viitoare vor trebui continuate
tu Malului"s, corn. Vadu Spat, pe valea
Budureasci, n Muntenia, atribuit culturii
spre sud n terenul dintre Sup. A 1 i latura
vechi romneti. Imediat lng "pietrar" se de nord a cetii de pmnt unde, se pare,
afla un cuptora de lut ars spat :n lutul se concentreaz locuinele romneti din sec.
VIII---I)(/X e.n.
a G h. D i a con u, Sondajul arheologic de la
V adu Spat (jud. Prahova) n SCIV A, 29, 2, 1978, 4 Muzeul rii Criurilor, Oradea, Inv. Nr. 10.537
pp. 291-301, fig. 1/3. a, b, c.

39
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
MARIA COMA SAPATURILOR DE LA SLON-PRAHOVA
[CAMPANIA 1978]

Spturile arheologice efectuate la Sion in o alt seciune (LIII), tot in vederea surprin-
anul 1978 au continuat pe platoul din faa derii unor eventuale morminte.
celor dou ceti n vederea gsirii unor noi Nici n aceast seciune, ca de altfel nici
morminte de inhumaie n preajma mormn- n seciunea XXXII (aflat la vest de sec-
tului descoperit n campania din anul 1976. iunea XXVII) nu am gsit morminte din
In acest scop a fost prelungit seciunea epoca feudal timpurie, in schimb, s-a putut
XXXII, care n cursul cercetrilor anterioare preciza traseul unui zid despritor a dot
a secionat doar cele dou incinte de sud ale ncperi din cldirea cnezial nr. 5 de pe
cetilor I A i I B, n poriunea de la vest platou asupra cruia aveam unele indoieli.
de poart. In spre captul de nord-vest al acestei sec-
In prelungirea seciunii nr. XXXII nu au iuni au aprut resturi din coliba ciob
mai aprut morminte feudale timpurii, n neasc din secolul al XVII-lea, din care ap
schimb, n captul de nord-vest al ei a ap ruser resturi i in celelalte seciuni altu
rut negativul zidului care forma colul de rate (XXVII, XXXII).
sud-vest al turnului de aprare din faa por- Prin trei seciuni (L, LI i LIV) i o mic
ii a cetii I B. suprafa am cutat s lmurim definitiv
Printre pietrele rvite care proveneau traseul incintelor celor dou ceti IA i I B,
din colul turnului, amintit mai sus, se afla n partea de est.
i un fragment de rni folosit secundar. In timp ce incercam s definim_ ct mai
Astfel rnia din care provenea acest frag- exact cu putin planul celor dou ceti ni
ment trebuie datat nainte de perioada de s-au ivit unele probleme n legtur cu tra-
existen a cetii I B, deci pe la mijlocul seul zidurilor de incint, mai ales in acele
secolului al IX-lea. poriuni unde terenul a suferit alunecri re-
In aceeai seciune XXXII au mai aprut petate nc din vechime.
nc resturile pariale ale unei colibe care In seciunea LIV trasat pe o mic por-
pe baza fragmentelor ceramice poate fi da- iune de teren de circa 10 X 4 m rmas in
tat aproximativ n secolul al XVII-lea. O situ am reuit s surprindem traseul ziduri-
parte din aceast colib a fost descoperit lor de incint ale cetii IA i I B la o
i n seciunea alturat (nr. XXVII) n cam- distan de circa 10 m de colul de nord,
pania din anul 1976. zon unde aveam cele mai mari nedumeriri.
La est de seciunea XXVII, in care a ap n legtur cu traseul celor dou ziduri de
rut mormntul de inhumaie a fost trasat incint.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
310 MARIA COMA

Unele preciziuni in legtur cu traseul zi- In campaniile precedente am dat peste ur-
durilor Q.e incint lng turnurile din partea mele unui zid care bara valea de la est i
de est s-au lmurit i in seciunile nr. L i LI. nord-est de dealul "La Ciug". Profitnd de
Intr-o mic suprafa deschis in dreptul clima mai uscat din anul 1978, cnd mla
captului de vest al seciunii L, a ieit la tina de pe fundul acestei vi a secat, am
iveal un fel de palisad din trunchiuri de secionat o poriune unde speram s inter-
copaci la fel ca i in partea opus in apropie- ceptm zidul de barare al vii. Dup siste-
rea zidului vestic de incint. Aici ns, in mul de construcie al temeliei acestui zid
partea de est , terenul fiind mai stincos, pietre i crmizi prinse n mortar, zidul
aceast palisad a fost construit din trun- cercetat de noi aparine cetii I B. Se pune
chiuri de copaci mai subiri in comparaie ns problema cercetrii mai amnunite a
cu cea din partea de vest. Aceast palisad, traseului su, ca i depistarea existenei
ca i cea din partea de vest, avea rolul, cre- eventual a unui alt zid din apropiere care s
dem noi, de a feri o alunecare a terenului corespund cetii IA.
mai nalt peste zidul de incint al cetii care
se afla pe partea superioar a pantei.

In concluzie, in urma cercetrilor efec-
O situaie care se cuvine a fi amintit n tuate la Sion n anul 1978 s-au putut preci-
chip special a aprut in seciunea L n spre za urmtoarele:
captul de est al acesteia. Aici sub negati- 1. Mormintul de inhumaie descoperit n
vul zidului de incint i al turnului de ap anul 1976 pe platoul din faa cetii i da-
rare de pe latura de est al cetii I A au tat de noi pe la mijlocul secolului X este
aprut dou pete mari de arsur ca un fel izolat. In poriunea de teren care a mai r
de vetre. In cazul n care acestea nu vor fi mas de cercetat in jur e puin probabil s
pete de arsur de tipul celor descoperite la mai existe alte morminte.
palisadele de lemn de pe partea superioar 2. S-au adus preciziuni absolut necesare
a pantei in jurul trunchiurilor de copaci in legtur cu traseul zidurilor de incint
ari care se afl cu 15 m mai sus, ci repre- n partea de est a cetilor I A i I B, ca i
zint vetre propriu-zise atunci ele capt o a turnului de aprare de la vest de poart
importan deosebit, deoarece s-ar putea a cetii I B.
pune problema existenei unei aezri ome- 3. S-a completat cercetarea colibei ciob
neti care ar data din perioada dinainte de neti din secolul al XVII-lea, aparinnd pro-
construirea celor dou ceti. Aceast locui- babil unei stne.
re n msura n care va putea fi clarificat 4. S-a secionat zidul de barare a vii spre
trebuie datat pe baza stratigrafiei pe la n- est de nlimea "La Ciug", care este con-
ceputul secolului al IX-lea, eventual i la temporan cu cetatea I B.
sfritul secolului al VIII-lea. Ea nu ar pu- In viitor se pune problema continurii cer-
tea aparine decit unei populaii vechi ro- cetrii pe panta de vest, n poriunea unde
mneti din zon. n repetate rnduri localnicii ne-au semnalat
Ctre ipoteza unei locuiri anterioare celor c au ieit la iveal oase, pentru descoperi-
dou ceti ne duce nc o observaie fcut rea unor eventuale morminte in aceast
pe partea superioar a pantei n zona palisa- zon.
dei din partea de est. Aici sub groapa unuia De asemenea, se impune continuarea cer-
din trunchiurile de copaci infipte n sol se cetrii pe panta de est n poriunea n care
afla o alt groap, cu fundul albiat n care au aprut cele dou vetre, pentru a stabili
a fost descoperit un fragment ceramic, lucrat dac aici a existat sau nu o locuire veche
din past amestecat cu nisip i ornamentat romneasc anterioar construirii cetilor
cu linii orizontale executate prin incizie. IA i I B.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
CERCETAREA ARHEOLOGICA
GEORGETA MARIA lUCA
DE LA MESTEACAN,
[JUDETUL MARAMURES)
' '

Aezarea de la Mesteacn a fost identificat cumentul este din Arhiva capitlului din
n primvara anului 1976 cu ocazia unei cer- Lelesz. La aceast dat Mesteacnul apare
cetri de suprafa ntreprinse de Muzeul sub denumirea de Nyres; n 1470 - Nyrfal-
judeean :1,\faramure, n colaborare cu cerce- va; in 1543 - Kis Nyres (magh. nyirfas -
ttorii Vlad Zirra i Radu Harhoiu de la "pdure de mesteceni ") 1. Incepind cu 1733
Institutul de Arheologie din Bucureti. apare n documente sub denumirea de Mes-
Satul Mesteacn, corn. Valea Chioarului', tyaka (1733), Mesztekan (1750), Mesztyeken
jud. Maramure, se afl in sectorul sudic al (1760-1762) 2
podiul ui Purcre- Boi u Mare-J ugstreni, Aezarea se gsete n bazinetul creat de
ce face parte din Platforma Chioarului. In rul Valea Caselor, in punctul numit "La
raza Mesteacnului acest podi prezint o Parhon". Toponimicele "Parhon" i "Vale;:i
zon de ngustare, folosit ca drum de leg Caselor" apar, ca hotare ale satului Mestea-
tur ntre valea Soineului i depresiunea cn, n documente, in anul 17703
Bii Mari, aici aflndu-se i drumul naional Pe artura proaspt s-au distins, in pri.:..
1C. Zona constituie, altud de delfHeul So- mvara anului 1976, dou pete mari de p
meului de la icu, singurele ci naturale mnt nchis la culoare, coninnd fragmente
de acces din:!i!pre Some n depresiunea Bii ceramice, chirpic, pietre arse. Cercetarea
Mari. Este un podi structural cu altitudi- aezrii' prin sptur a devenit posibil in
nea medie de 500-550 m, grefat pe forma- toamna anului 1978. Lucrrile s-au desf
iuni tabulare monoclinate, paleogene. Ori- urat ntre 29 sept.-20 oct., cu o ntreru-
zonturile calcaroase au condiionat apariia pere de cteva zile. Datorit fondurilor limi,..
formelor carstice. Prin adncirea afluenilor tate i a dificultilor intimpinate in gsirea
mruni ai Someului n orizonturile calca- forei de munc, cercetarea s-a limitat la
roase au fost create numeroase chei, n spa- dO'U anuTi de sondaj i trei casete.
tele crora se ntlnesc mici bazinete locale. In vara anului 1978, pe rteren ta fost sem
In aceste bazinete, ct i pe suprafeele struc- nat porumb, C3Jre la data spturiloc, nedez-
turale, s-au dezvoltat aezri omeneti (Ex.
Cozla, Ciula, Poienia, Purcre etc.). 1 J. K adar, Szolnok-Doboka varmegye mono-

Localitatea Mesteacn este menionat graphia, vol. V, Dej, 1901, p. 257.


2 c. S u c i u, Dicionar istoric al localitilor
pentru prima dat n 1424 ntr-un docu- din Transilvania, vol. 1, Ed. Acad. R.P.R., Buc.,
ment scris referitor la punerea n posesie a (196), p, 392.
fiilor lui Balkfi Sandrin: Ioan i Vasile. Do- a C. Suci u, op. cit., p. 292.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
312 GEORGETA MARIA IUGA

voltndu-se, nu a fost recoltat. Dup nltu fixare este mai mare n partea inferioar
rarea acestuia 3llTl trasat seciunea S I (L - (1,55 cm) dect n partea superioar (1,29 cm).
10m; 1-1,5tm) ~i, n linie dreapt, la o dis- Regiunea diametrului maxim (2,95 cm) este
tan de 10 m, seciunea S II (L - 20 m; uor ascuit. In jurul gurii de fixare (D -

1-1,5 m). In orientarea seciunilor m-am 0,89 cm) este teit oblic n ambele pri.
.ghidat dup kagmentele cer'alffii10e ce ap Este lucrat din tuf i ornamentat foarte
fin cu cte ase cercuri concentrate pe fie-
reau sporadic la suprafaa solului.
care jumtate. Avnd n vedere lucrtura
Solul viu, reprezentat prin lut galben - extrem de fin, precum i greutatea redus
"arin", cum i spun localnicii - se afl la (11 g), nu este exclus ca ea s fi fost folosit
o adincime de aprox. 25-30 cm, fiind supra- ca obiect de podoab.
pus de solul vegetal. Despre un strat de cul- Cut ea este lucrat din gresie fin cuar-
tur propriu-zis, aparinnd aezrii, se poate
itic i are o form paralelipipedic, fiind
vorbi doar in imediata apropiere a comple- lung de 6,35 cm i lat de 2,79, respectiv
xelor de locuire, unde se pot distinge n pro- 2,16 cm. Una din laturi este mai neted i
file lentile subiri de pmnt mai nchis la mai ngust, fapt ce dovedete utilizarea ei
culoare, situate la baza solului vegetal. Frag- ndelungat; grosimea la capete: 1,7 i
mentele ceramice gsite n afara acestora 1,11 cm, iar la mijloc 1,1 cm. Cealalt parte
au fost probabil purtate acolo cu ocazia are o grosime de 1,9 cm la captul mai gros
lucrrilor agricole. In cele dou seciuni au i 1,45 cm la mijloc i n cellalt capt. Am-
aprut dou complexe de locuire. Primul bele pri laterale prezint de asemenea ur-
complex - Complex A - din SI, l-am ur- me de folosire, constatndu-se o folosire mai
mrit prin casete, care au permis dezvelirea accentuat a prii din fa, ceea ce a dus
n suprafa a unei locuine, iar pe cel de al la teirea i ngustarea piesei n partea de
doilea l-am urmrit doar n profilul seciunii mijloc.
SII. Obiecte 1 e de fier, nefiind nc cu-
Locuina din Complexul A este o locuin rate, ne este mai greu s ne pronunm
de suprafa, avnd o form aproximativ asupra lor. Cert e faptul c avem de a face
dreptung'hiular. Limitele exacte i podeaua cu 2 1 am e de cuit. Prima are o lun-
nu au putut fi stabilite cu maxim claritate gime de 9,1 cm (lungimea cozii - 2,53 cm
din cauza lucrrilor agricole. Oiteva din frag- i limea 0,9 cm). Lama are limea la baz
mentele de chirpic descoperite prezint ur- mai mare (1,67 cm) i se ngusteaz spre
me de fuial. Pe latura estic au aprut vrf pn la 1 cm. A doua lam are o lun-
urmele unei vetre deschise constnd dintr- gime de 8 cm i o lime de 1,36 cm. Un alt
un strat de crbune i pietre de ru, prove- obiect de fier, o m p u n g t o a r e (?) -
nite probabil din marginea ei, care au fost - a fost descoperit cu ocazia demontrii
ns rvite de pluguri pe o suprafa mai vetrei. Are o lungime de 9,85 cm i unul din
ntins. capete este ascuit. Pe corp are dou proe-
Inventarul locuinei const din: fragmen- minene de limonit formate probabil n ur-
te ceramice, cteva obiecte de fier, o fusaio- ma oxidrii obiectului.
l, o cute, o moned, resturi osteologice. Deosebit de interesant este descoperirea
F u s a i o 1 a are o form bitronconic cu in colul nord-vestic al locuinei, la o adn-
nlimea de 2,05 cm. Partea superioar mai cime de 23 cm, a unei m o n e d e. Aceasta
lat (1,38 cm), iar partea inferioar mai n- prezint urme de ardere puternic. A fost
gust (1,27 cm). Diametru! n jurul gurii de identificat de ctre cercettorii Gheorghe

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRIVIND CERCETABEA DE LA MESTEACAN 31<3

Poenaru Bordea i Bucur Mitrea, care au iate drept. Excepie face un singur fragment
datat-o dup flanc i metal In se:c. IV e.n. ceramic de culoare maronie a crui buz este
(Constantinus II, TeL temp, reparatio - dup uor rotunjit; el este ornamentat cu linii
toate probabilitile). orizontale ce pornesc din imediata apropiere
M a t e r i a 1 u 1 c e r a m i c este catego- a buzei. O bun parte din fragmentele lucra-
ria cea mai bogat reprezentat. Se compune te la roat sint decorate. Decorul const dir:
in principal din fragmente de vase lucrate linii orizontale i valuri trasate ca fa:s'Cicul
cu roata (citeva fragmente prezentind in de linii, precum i din combinaia celor dou
interior acele dungi orizontale adincite, spe- motive. Valul are un aspect variat, realizat
cifice roii cu nvrtire rapid) precum i cu meandre l'al.'\gi, dar i cu meandre strinse,
lucrate cu mina. aproape ascuite. In ceea ce privete liniile
Din categoria vaselor lucrate cu mna re- orizontale, din analiza mai multor fragmente,
marcm 5 fragmente de tvie de culoare reiese c ele erau dispuse n benzi. Nu avem
crmiziu-rocat, cu marginea scund (cea. certitudinea c ele acopereau ntreaga supra-
3 cm) i uor arcuit, cu fundul i pereii fa a vasului. Remarcm absena semnelor
groi, iar buzele rotunde (un exemplar pre- de olar.
zint uoare urme de cresttur). Sint mode- Dintre materialele rezultate din afara lo-
late cu mna dintr-o past de calitate slab cuinei semnalm un vas lucrat la roat,
format din nisip cu bobul mijlociu i eia- parial ntregit, cu fundul mai subire dect
huri pisate. Fragmentele snt prea mici pen- pereii (diametru! - 8 cm). Este fcut din-
tru a putea permite reconstituirea mrimii tr~o :past cu nisip fin i grosier. Este evazat
tvielor. i ornamentat cu dungi verticale adincite
Alturi de tvie remarcm frag- dou realizate, probabil, cu mina.
mente de este, lucrate maf ingrijit, din- Mai menionm de asemenea prezena,
tr-o past de calitate mai bun - nisip cu att n SI ct i in S II, a unor fragmente ce-
bobul mrunt; una dintre ele are in compo-
ramice cenuii, unele lucrate dintr-o past
ziie, dup indiciile noastre, cuar pisat -
foarte fin. Dintre ele evideniem o toart
au buza rotunjit. Inlimea este de 3,67 cm,
fragmentar, modelat dintr-o past cu ni-
respectiv 3,32 cm, iar grosimea pereilor de
sip fin i grosier, de culoare cenuie, a crei
1,16, respectiv 1,08 cm. Tot dintre fragmen-
form prezint analogii cu ceramica de fac-
tele ceramice lucrate cu mna remarcm o
tur roman tirzie.
parte dintr-un vas cu corpul bombat, mode-
lat dintr-o past in compoziia creia intr Din seciunea S II s-au scos, alturi de al-
cioburi pisate, ornamenat cu benzi incizate te fragmente ceramice, trei tvie fragmen-
atit pe orizontal cit i pe vertical. tare, lucrate cu mina, dintr-o past de cu-
Fragmentele ceramice lucrate cu roata au loare cenuie. Dintre acestea una este de di-
in compoziia lor nisip cu bobul mrunt i mensiuni mai mari, nlimea fiind de
mijlociu, fapt care le confer un aspect "za- 2,35 cm. O alt tvi are nlimea de 1,6 cm
harat" i uneori i cioburi pisate i nisip i este modelat dintr-o past foarte fin.

grosier. Buzele, lucrate ingrijit, sint rsfrinte In ambele seciuni s-au gsit buci de
in afar i, in majoritatea cazurilor, sint t- z g u r c u l i m o n i t.
40 - Materiale i cercetri arheologice
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
314 GEORGETA MARIA IUGA

In captul seciunii S II a aprut un nivel singure la concluzii cu implicaii istorice mai


de b 1 o c u r i d e c a 1 c a r intre care se generale. Am vzut c alturi de materiale
aflau fragmente ceramice din epoca bronzu- din sec. IV (moneda, fragmentele ceramice),
lui, printre care buza unui vas mare de pro- au aprut i materiale mai recente cu ele-
vizii, ornamentat cu striuri. Deoarece, din mente din cultura Dridu. In anii viitori se
cquza pantei dulci, nu este sigur proveniena impune reluarea cercetrii in vederea cla-
acestor blocuri de calcar, se poate pune rificrii cronologiei staiunii i stabilirea ca-
problema transportrii lor din alt parte, racterului aezrii, mai ales c staiunea se
ipotez ce urmeaz a fi verificat. inscrie printre puinele puncte databile n
Sondajul de la Mesteacn nu face parte mileniul I e.n. i cevce\tate n judeul Mara-
din categoria cercetrilor care pot duce ele mure.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SANTIERUL ARHEOLOGIC
R. POPA, '
SARMIZEGETUSA,
ST. MATEI,
'
[JUDEUL HUNEDOARA]
V. ESKENASY,
[Epoca postroman]
1 CHICIDEANU,
Raport privind rezultatele cercetrilor
1. lUCA
campaniei 1978

1
Cercetrile care i-au propus identificarea, ("viam publicam per mediam eiusdem viile
studierea i valorificarea vestigiilor post- sew rpossessionis" n dooument), a unei "cu-
romane de la Sarmizegetusa, fosta capi- ria" a familiei de care a fost voTiba.
tal a provinciei romane Dacia, au por-
Se adaog acestor premise menionarea
nit de la citeva premise foarte clare. Pe de la nceputul secolului al XVI-lea la Var-
o parte, dup cum se tie, la Sarmizegetusa hely (identic cu Grdite - Sarmizegetu.,.
s-au produs n repetate rnduri descoperiri sa - Britonia) a unei "ecclesia valachica"
mai mullt sau mai pruin nt"rmrpltoare de unde se aflau inscripii romane, publicate
materiale din secolele IV, VI-VII i VIII- de umanistul Mezerzius. La Sarmizegetusa
IX, consemnate in literatura de specialitate nu mai exist . azi decit o singur biseric
sau conservate n depozite!~ Muzeului din care dateaz, dup toate aparenele, din se-
Deva. Este vorba de monete izolate, despre colul trecut. Tradiia local afirm c ea ar
un :mic tewur, de reamenajri sumare ale fi fost construit pe locul unei biserici de
ruinelor ,romane, despre podoaibe caraderis- lemn. mai vechi. Poziia excentric a acestei
Uce sau despre ceramic. Descoperirile la biserici in raport cu partea veche a satului,
care ne referim s-au produs jn zona tamfi- face foarte probabil aceast tire. nseamn
teatrului roman, a Templului Augustalilor c biserica din secolele XV-XVI, desigur
sau in loouri mai puin precizate. mult mai veche ca nceputuri dect aceste
secole, a disprut in secolele XVI-XVII
Pe de alt parte, documentele- "d.in seco-
fr urme, fiind apoi nlocuit cu biserica
lele XIV-XV care ni s-au pstrat atest
de lemn.
existena aezdi romneti medievale n
secolele XIII-XIV sub numele de Britonia, In sfrit, o analiz fie i sumar a topo-
prezena aici a unei familii feudale rom- grafiei actuale a satului, dovedete c p~r
neti care deinea la 1315 demnitatea de tea lui cea mai veche se afl intre Riuor
"jude de Haeg" (probabil "al rii Haegu- i ~lia ca:e s-a creat pe traseul anului de
lui"), familie care poate fi urmrit in ve- "aparare dmspre vest al oraului roman.
chime pn pe la anul 1200, existena la.iJAcest nucleu vechi al Britoniei-Sarmizege-
1377 a unei strzi principale orientate est- tusa medievale se compune din ulie para-
vest care mprea satul n dou jumti lele i echidistante, atit ele ntre ele cit i
i care pornea de la malul Riuorului spre cu zidurile oraului roman. Una dintre
vest precum i existena, la est de Ruor i aceste ulie pare deci s fi fost "via publica"
la nord de pomenita strad principal din secolul al XIV-lea, orientat est-vest.

40"
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
316 R. POPA, T. MATEI, V. ESXENASY, I. CffiCIDEANU, I. ruGA

In lumina acestor informaii, colectivttl tetice. Aceasta cu att mai mult cu cit este
care i-a propus cercetarea epocii post- de pre5JUJpUS c locuirea post-roman i me-
romane de la Sarmizegetusa, a inclus in die\llal itimpuTie a refolosit rruinele con-
plan 3 obiective: sbruciHor romane din secolele II-III.
- verificarea coincidenei dintre cele 4 Din toate aceste motive, doar primul din-
ulie orientate est-vest din nucleul vechi al tre obiectivele care ni le-am propus a putut
satului i strzile principale ale oraului fi indeplinit n campania 1978. Este vorba
roman; de verificarea corespondenei dintre actuala
- identificarea n zona de nord-vest a reea stradal a localitii i strzile oraului
oraului roman, acolo unde s-a conservat roman. In dou dintre seciunile pe care
reeaua de strzi romane i unde se afla i le--am trnsat pe malul de rsrit al Ruo
satul romnesc din secolele XIII-XIV, a rului, am surprins pe marginea nordic a
complexelor de locuit"e care s explke ICllpa'ri- uliei cu n'f. II {numortoarea adoptat por-
ia repetat la Sarmizegetusa a unor vesti- nelte de [a nord spre sud) marrginea unei
gii din secolele IV-IX; strzi romane, diferenele fiind de ordinul
- identificarea pe teren a urmelor curiei 0,70-1,00 m, diferene cu totul normale a-
pomenite n secolul XIV i a vechii biserici vndu-se 'in vedere traseul Ul'iOr ~erpuit al
a satului, aceste dou construcii putnd fi actualelor ulie.
presupuse a se afla unul in apropierea ce- Cele dou seciuni pomenite au surprins
luilalt deoarece in multe localiti din ara temeliile a trei cldiri r