Sunteți pe pagina 1din 677

www.cimec.

ro
DIN MOLDOVA
De la paleolitic in
secolul al XVIII-lea
www.cimec.ro
www.cimec.ro
ACADEMIA DE SOCIALE POLITICE A REPUBLICII SOCIALISTE
ROMNIA
INSTITUTUL DE ISTORIE ARHEOLOGIE "A. D.
tj.
N. ZAHARIA, M. EM. ZAHARIA
DIN MOLDOVA
De la paleolitic n secolul al XVIII-lea
EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMNIA
1970
www.cimec.ro
TABLA DE MATERII
P&lf.
Lista abrevierilor . . . . 7
Introducere (N. Zaharia) . 9
I. privind din Moldova (M. PETREscu-DiMBo-
N. ZAHARIA EM. ZAHARIA) 21
Paleoliticul . 21
Mezollticul 25
Neoliticul 26
Perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului 37
Epoca bronzului 39
Prima a fierului 45
A doua a fierul ui 54
Perioada provinciei Dacia (sec. II III e.n.) 62
Perioada de trecere la feudalism (sec. IV-X) . 74
Feudalismul (sec. X-XVIII) 122
Incheiere 157
II. Corpus-ul dueoperlrllor de din Moldova (N. ZAHARIA,
EM. ZAHARIA M. . . . . 1G7
Etablissements en Moldavie depuis l'epoque paleolithique jusqu'au
XVIII-e siecle (Resume) . 637
Indice de locuri. . 649
Indice de persoane 659
5
www.cimec.ro
AAR
AArh
ActaArch
ACMI
ACMIT
AE
AuF
AG
ArchHung
AI
AIGR
AISC
AM
AMN
AO
AR
ARMSI

ARS
ArhStBuc


A U
BerRGK
BCMI
BIRS
BSNR
BSS
BSRG

Gest
CI
CRIG
CNA
Dacia
DolgCluj
LISTA ABREVIERILOR
folosite n cuprinsul lucrarii
Analele Academiei Romne.
Arta arheologia, 1927-1938.
Acta Archaeologica, Budapesta.
Anuarul Comisiunii monumentelor istorice,
Anuarul Comisiunii monumentelor istorice pentru Transilvania, Cluj,
Archaeologiai Budapest.
Ausgrabungen und Funde, Berlin.
Archaeologia geographica, Hamburg.
Archaeologia Hungarica. A Magyar Nemzeti Muzeum Regeszeti Kiadvnyai.
Acta Archaeologica Musei Nationalis Hungarici, Budapest.
Arhiva
Anuarul Institutului geologic al Romniei,
Anuarul Institutului de studii clasice, Cluj,
Arheologia Moldovei,
Acta Musei Napocensis, C:uj.
Arhivele Olteniei, Craiova.
Arhiva
Academia Memoriile istorice.
Academia Memoriile
Analele romna-sovietice, seria istorie,
Arhivele statului,
Anuarul a Academiei.
Analele ale din
Analele "C. I. Parhon"
Deutsches Archaologisches Institut, Bericht der Romisch-Germanischen Komi-
mission. Frankfurt afM.
Buletinul Comisiunii monumentelor istorice,
Bulletin de l'Institut Roumain de Sofia.
Buletinul numismatice romne,
Bull. de la Section scientifique de l'Academie Roumaine.
Buletinul romne de geogJafie,
Buletin al Academiei Romne.
la "Gestionarul" arheologic Al. Odobescu.
istorice,
Comptes rendu des seances. Institutul geologic,
Cronica
Dacia, recherches et de;ouvertes arcMologiques en Roumanie,
Dolgozatok-Travaux de la Section numismatique et arcMologique du Musee National
de Transylvanie, Cluj, 1910-1919.
7
www.cimec.ro
ED
FoliaArch
IGalR
IMFAN
KS
Materiale
MDG
MIA

MIP
MISTS
MMB
OGAM
PA
PZ
PFA
Raport MNA
RA
RArh
RIR
RP_.AN
SA
SIA
SCIA
SCIV
SCIM
SCN

SMIM
SRIR
Studii
Tribuna
VDI
WPZ
Ephemeris Dacoromana,
Falia Archaeologica, Eudapett.
Institutul geologic al Romniei.
HaeecmuR, Mo.11iJaecr.oeo if:U.IIuaAa AKaoe.Muu CCCP. 1960.
Kpamr;ue cooCtlfOIUII liHcmumyma ucmopuu .Mamepua.t!bHOii KYAbmypM
1 a F CCCP.
Materiale all.e J!ogice p1ivind istoria vcche a R.P.R., voi. 1 (1953); Materiale
arheologice, voi. II-Vlli (1956-1962).
Marele geografic al Romniei, 1899.
Mamepua.l!bt u uccAeooBaHUR, no apxeoAoeuu CCCP, Moskva-Leningrad.
Mamepua.t!M u uccAeooeanu.n no apxeoAoeuu 10eo-aanaoa CCCP u PyMMHCMii
H apo8Hoii Pecny6AuKu,
Ministerul Publice.
Muzeul de istorie Turnu-Severin.
Muzeul municipal
rocyoapcln8eHI-I.b!U Myaeu, Odessa.
Pamdtky A rcheologicke, Praha.
Priihistorische Zeitschrift, Berlin.
Fondului Adamachi,
Raport asupra a Muzeului de tn anii 1942
1943, 1944.
Revue A rcheologique, Paris.
Revista arhivelor,
Revista 1931-1947.
Revista de preistorie de 1937- 1940.
apxeo.11oeu.n, Moskva.
Slovenskd A rche6l6gia, Bratislava.
Studii de istoria artei,
Studii de istorie veche,
Studii de istorie medie,
Studii de
Studii Seria istorie,
Studii materiale de istorie medie,
Studii referate privind istoria Romniei, Partea I Partea a 11-a, Bucu-
1954.
Studii. de istorie,
Tribuna. de Cluj.
BecmHUI> ope8HCU ucmopuu, Moskva.
W iener Priihistorische Z eitschrijt, W icn.
www.cimec.ro
Introducere
O mult nu ntotdeauna n toate detaliile este aceea a
vechilor din vremea ornduirii comunei primitive n perioada
inclusiv. n cu acest capitol din domeniul "geografiei sau al "arheologiei
s-a scris mult n literatura de specialitate, n ultima vreme baza cerce-
prin folosirea a datelor arheologice, istorice, etnografice, geografice, fitogeo-
grafice, antropologice
1
Pe cale s-au adus cu privire la
climatice din diferitele perioade de locuire, precizndu-se pentru aceste
perioade
2
, precum relativ la economice n care au s-au dezvoltat
de tip rural din anumite regiuni, lundu-se n pentru factorii
fizici istorici care au locuirea din aceste regiuni
3
n ceea ce factorii
fizici, s-a ncercat se n dintre mediul fizic,
n cadrul unor culturale, uneori, prin exagerarea rolului factorului fizic, n
determinism geografic.
n de aceste probleme, s-au mai pus n altele, relativ la continuitatea
precum a dintr-un anume teritoriu, ajungndu-se
la o mult mai a acestor probleme
4
Astfel, s-a precizat n mod just, pe
de o parte continuitatea de locuire nu este ntotdeauna cu continuitatea de popu-
iar pe de alta ntreruperea de locuire dintr-o nu coincide n mod obligatoriu
cu o a de locuire din teritoriul n care se
6
n ve-
derea acestor probleme deosebit de importante pentru rurale
din diferite epoci dintr-un anume teritoriu, se impune ca cercetarea nu se limiteze numai
la locul propriu-zis al ci ia n geografice mai mari, n care s-au
n nu ntotdeauna de explicat, de dintr-un
loc n altul, ca aceasta implice o ntrerupere a de locuire din
respectiv
6
Mai mult prin extinderea pe un mai mare, este
posibil se n ceea ce perioada dintre
rurale centrele sau urbane, precizndu-se social-economice politice
din etapa a feudalismului
7
Din punctul de vedere al arheologice
pe ntinderi mai mari de teren, pot fi date ca exemplu acelea de la Biskupin de pe te-
1
Relativ la metodele problematica privind
geografia au n ultima vreme numeroase
studii, ndeosebi n Archaeologia geographica de
la Hamburg.
2
Heinz Schmirtz, Klima, Vegetation und Besiedlung,
n AG, 3, 1952, 1-3, p. 15 urm.
3
H. Jankuhn, Arbeiten zur iilteren Siedlungsgeschichte,
Sch1eswig-Holstein, n AG, 8/9, 1959/60, p. 7.
4
Ibidem, p. 8 urm.; Methode und Probleme sied-
lungsarchiiologischer Forschung, n AG, 4, 1955, p. 73
urm. Vezi P. Grimm, Zur Frage der J(onstanz von friih-
geschichtlichen Siedlungen, n AuF, 2, 1957, 3, p. 97
urm.
6 H. ] ankuhn, loc. cit.
8
Ibidem.
7
Cf. P. Grimm, Stand und Aufgaben der
gischen Pfalzenforschung in den Bez. Halle und Magdeburg,
Berlin, 1961, p. 40; W. Hensel, Pologne L'ar-
chiologie au service de l'histoire, n Annales, Economies,
Civilisations, 2, 1962, p. 212.
9
www.cimec.ro
ritoriul R. P. Polone, prin care s-au descoperit importante resturi de locuire din epipaleolitic
n secolul al XIV-lea e.n., contribuindu-se prin cercetare la o foarte
a locuirii din cadrul geografic respectiv
8
. La aceste
pe o de aproape 800 ha, au participat nu numai arheologi, ci geografi,
geologi, petrografi, pedologi, dendrologi, zoologi, ichtiologi, antropologi, n metalurgie

9
. complexe de fel, mai mult sau mai intense, s-au
n regiunea barajului de la
10
pe Nistru! mijlociu n U.R.S.S.
11
, n sectorul lacului
de acumulare "V. 1. Lenin" de la Bicaz n
12
, precum n alte locuri. Pretutindeni
a metodei arheologice, n
a arheologiei pentru cercetarea satelor medievale
13
n ceea ce satul, n
de datele istorice, toponimice, etnografice, antropologice ale altor discipline, prin
este posibil se de ordin topografic, structural, social-economic, po-
litic, cultural demografic, completndu-se pe cale, n mod datele uneori
incomplete deseori laconice ale izvoarelor scrise
14
.
n de studiile cu caracter metodologie privitoare la arheologia
s-au publicat de izvoare arheologice, prezentndu-se, ntr-o sau mai
att materialul descoperit, locul de ct literatura privind
acest materia11s.
n cu problema este metoda geo-
de H. ]. Eggers n domeniul arheologiei comunei
primitive
16
ntocmindu-se microgeografice detaliate, cu semne speciale,
n care descoperirile de necropole snt cartate cronologic n de detalii privind
solul, altitudinea, altele din zona se ajunge la o reprezentare
a dintre locuire cadrul geofizic biologic dintr-o microregiune ntr-o
17.
n fine, tot n cu interes reconstituirile demografice
cu caracter economic ale medievale rurale din n perioada seco-
lelor X-XVIII, pe de izvoare scrise (cronici, documente, registre de stare de-
scrieri de parohii, diverse opere istorice, geografice literare din secolele XVI-
XVIII), date toponimice onomastice de
18
.
n problema a fost prin sondaje
arheologice. Din acest punct de vedere s-au bucurat de o ceva mai mare
din vremea ornduirii comunei primitive, n anii din se sape
pentru prima n ntregime din faza Cucuteni A de pe Holmul de la

19
apoi aceea din fazele Cucuteni A B de pe de la
20
.
8
Z. Rajevski, Die Methodik der Erforschung van Sied-
lungskomplexen, n Bericht aber den V. Internationalen Kon-
gress jar Vor- und Friihgeschichte, Hamburg, 1958, p. 684.
8
Ibidem.
10
Pentru complexe ncepute n 1951 in re-
giunea canalului Volga-Don, vezi A. P. Smirnov, Hmozu
UCCM008anuu 8 aone cmpoumeJI&em8aHyu6blute8CX:OU F3C,
n KS, L, 1953, p. 5.
11
G. B. Fedorov, J(pe8nue CJIQ8Rne u ux coceou 8
MoAoa8uu, Y'len&!e aanucx:u (cepuR ucmopu>tecx:aR), VI,
1957, p. 237 urm.
12
Vezi rapoartele preliminare de publicate
de C. S. M.
colaboratori, n Materiale, V, 1959, p. 45 urm.; VI,
1959, p. 57 VII, 1961, p. 37 urm., precum volumul
Istorie din Monografia Bicaz (manuscris).
13
Cf. W. Hensel, Pologne medievale, p. 212 urm.
14
Ibidem.
15
Pentru asemenea <le izvoare a se vedea
W. Hensel, Studia i materialy do osadnictwa Wielkopolski
wczesnohistorycznej, Poznan, t. I, 1950 II, 1953; Wars-
10
zawa, t. III, 1959; n ultimele volume autorul a
la suplimente a descrieri analize tehnologice.
18
Hans Jiirgen Eggers, Die vergleichende geographisch-
kartographische M ethode in der Urgeschichtsforschung, n
AG, 1, 1950, 1-3, p. 1 urm. H. Behrens, Einige
Bemerkungen zur vergleichenden geographischkartographi-
schen Methode in der Urgeschichtsjorschung, in AG, 2, 1951,
3-4, p. 97 urm.
17 Asemenea snt publicate indeosebi n diferite
studii in AG. Vezi de ex. Berndt Wachter, Bezie-
hungen zwischen Landschajt und urgeschichtlicher Besied-
lung am Beispiel des Elb-Havel- Winkels, in AG, 8/9,
1959/60, p. 11 urm.
18 Jean-Marie Pesez et Emmanuel le Roy La<lurie,
extras din Villages desertes et histoire economique XI-e-
XVIIJ-e siecles, SEVPEN.
18
V. Dumitrescu colaboratori, Monogra-
fie 1954.
2
0 M. Die wichtigsten Ergebnisse
der A usgrabungen in der neolithischen Sied-
lungvon (Moldau), in
www.cimec.ro
Aceste ca altele de pe teritoriul Moldovei din restul efectuate pe o
mare n ultimii ani, au permis se unele concluzii relativ la ntinderea
sistemul lor de structura planul din cuprinsul lor, precum
n genere cu privire la dezvoltarea a din respective. Cer-
importante s-au efectuat n cuprinsul din vremea ornduirii sclava-
giste, din perioada din orinduirea se n prezent
se sape n ntregime nici o din aceste perioade. De asemenea, nu s-au scris nici studii
speciale de arheologie cu privire la caracteristicile din istoria
veche medie a Romniei. n s-a luat n ntr-o
doar stadiul arheologice relativ la satul medieval de pe teritoriul Romniei, enun-
problemele care trebuie abordate, n scopul acestor
21

n cercetarea acestei probleme un rol important l au arheologice din
diferitele regiuni ale efectuate att n preajma mai mari de arheologice,
ct n teritorii mai n lucrarea de ne n mod deosebit acest fel de
care n ultimii ani au luat o dezvoltare n Moldova, contribuindu-se prin
ele la n mod a arheologice a din pro-
vincie, din vremea ornduirii comunei primitive n perioada inclusiv.
Asemenea de s-au efectuat pe teritoriul Moldovei din ultimele
decenii ale secolului trecut de N. Beldiceanu, Gr. Gh. Diamandi care au
descoperit cteva neolitice n nordul centrul Moldovei, dintre care unele au fost cer-
cetate prin mici sondaje
22
Printre acestea din se vestita cu
de la Cucuteni, pentru prima n 1884 de folcloristul
Th. Burada
23

n genere, aceste sumare aveau caracterul mai mult a unor de
din regiuni disparate
24
, datnd ndeosebi din epoca culturii Cucuteni.
vreme aceea, n timpul primului mondial, nu s-au efectuat re-
arheologice, n mod organizat, pe teritoriul Moldovei. Ele au fost reluate cu
mai intensitate oarecum mai metodic n anumite regiuni ale Moldovei de abia n anii
dintre cele mondiale. Astfel, din vreme efectuate
ntre anii 1923 1935 n NE Moldovei de N. pe malul drept al Prutului, cu
care ocazie a descoperit o serie de paleolitice ntre Mitoc dintre care a
cercetat prin sondaje pe acelea din punctele Stnca La Izvor de la Ripiceni
25
Alte
2
1 N. Constantinescu, Le stade et les perspectives de la
recherche archeologique du village medieval en Roumanie,
n Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 265 urm. De un real folos
pentru studiul arheologic al satului feudal este mono-
grafia lui H. H. Stahl, la studiul satului
romnesc, voi. I-III, 1958-1959-1965,
al istoric social-economic
datele arheologice, contribuind la o mai
a problemelor privind dezvoltarea
satelor medievale de pe teritoriul noastre.
22
Pentru aceste vezi C. Moisil, Privire asu-
p,a preistorice din Romnia, in BCMI. III,
1910, 4, 12, p. 172 urm.; I.
la Dacia nainte de romani, 1912, p. 13 nota 12;
V. Ciurea, A des antiquites prehistoriques du depar-
tement de Baia, in Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 46
t!Tm. p. 49 urm.; I. O din
istoria arheologiei preistorice n Romnia; Gr. C.
introducerea sa la "Preistoria n Romnia, studiu de
arheologie etnografie" (1898, inedit). in
RPAN, I, 1937, 1. p. 17 urm. nota 1. Manuscrisul
lui Gr. cu titlul mai sus a fost dis-
trus in timpul celui de-al doilea mondial, cu pri-
lejul bombardamentelor aeriene care au afectat in parte
Seminarul de preistorie, unde se afla in acest
manuscris.
23
Th. Burada, de la Cucuteni, in Arhiva
literare din XII, 1901, p. 270
urm.
24
Alte arheologice din secolul trecut privind
rurale din l.Violdova sint in
surile din fostele ale Moldovei la Ces-
tionariu sau isvod de la cari se cere a se da
punsuri n vechilor ce se n deose-
bitele comune ale Romniei (manuscris Academia Republicii
Socialiste H.omnia). dintre care pentru Moldova au fost
publicate numai acelea din fostele Dorohoi (Al.
Odobescu, antice din Dorohoi, in Scrieri
literare istorice, voi. Il, 1887, p. 157)
Covurlui (M. n
aprilie, 1940).
25
N. N. la paleo-
liticului din Moldova de Nord, Malurile Prutulut, n
MSStAc, III, IV, mem. 7, 1927, p. 343 urm.; idem,
La Pteistocene el le Paleolithique de la Roumanie du Nord-
Est, extras din AIGR, voi. XIX, 1938, p. 8
urm. p. 32 urm,
11
www.cimec.ro
teri s-au efectuat n NV Moldovei de V. Ciurea, fost director al Muzeului din
pe ale Moldovei, precum pe terasele Siretului din Sucevei
26
.
Prin aceste s-au semnalat verificat, uneori prin mici sondaje, peste 20 de
neolitice, dintre care unele au fost vizitate de N. Beldiceanu Gr.
27
n altele
s-au mai de C. Mateescu
28
, precum arheologice
de VI. Dumitrescu
29
, Hortensia Dumitrescu
30
, Radu Vulpe, Ecaterina Vulpe
31
,
Dintre din regiunea n centrul Moldovei, mai importante
snt cele executate de C. directorul muzeului de arheologie din Piatra
la ndemnul prof. 1. n depresiunile Roznov din

32
Prin aceste s-au identificat 94 de care autor, din
neolitic, epoca bronzului, La Tene perioada
33
n unele dintre aceste
ulterior s-au efectuat sub conducerea lui C.
34
, R. Vulpe ao, Ecat. Vulpe
36
,
VI. Dumitrescu
37
, Hortensia Dumitrescu
38
, Anton
39
, Alexandru Vulpe
40
, Silvia
Marinescu-Blcu
41

O serie de s-au efectuat n Moldovei Centrale de prof.
C. Cihodaru
42
, n cadrul Muzeului de din condus de prof. O. Tafrali. Prin
aceste s-au identificat mai multe din neolitic n perioada
inclusiv, dintre care mai importante snt acelea de la Rafaila, care au fost
apoi cercetate prin sondaje arheologice, att de C. Cihodaru
43
ct de
R. Vulpe
44
. Asemenea s-au n sudul Moldovei dintre ele pe acelea
executate de Gh. Diamandi
45
de C. Solomon n cteva din cu care
28 V. Ciurea, op. cit., in Dacia, III-IV, p. 46 urm.
27 Ibidem, p. 46; autorul descoperirile
de pe Valea Mare au fost verificate la
locului in 1919 de prof. I.
28 Corneliu Mateescu, O din
cercul cer amicii pictate : n Raport M.N.A .,
II-IV, 1940, p. 63 urm.
2
9
VI. Dumitrescu, Une nouvelle station a ceramique
peinte dans le nord-ouest de la Moldavie, n Dacia, III- IV,
1927-1932, p. 115 urm.
30 Hortensia Dumitrescu, La station prehistorique de
Ruginoasa, in Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 56 urm.
31
Ecat. Vulpe, Raport asupra din comuna
din august-septembrie 1943, in Raport M.N.A .,
1942-1943, p. 37 urm.
32
C. din preistoria
extras din BCMI, XXXI, 1938, p. 5 urm.
3
3 Ibidem.
34
C. village prehistorique a cera-
mique peinte dans la Moldavie du Nord, Roumanie, Bucu-
1946; idem, arheologic Piatra in
SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 819 urm.; C. 1. Za-
M. de la Piatra
In Materiale, VII, 1961, p. 339 urm.
36
Radu Vulpe, arheologice recente n
in -Anuarul liceului de Piatra
1934-1935, Piatra 1936, p. 39 urm.; idem,
Izvoare. din 1936-1948, 1957;
idem, Lesjouilles deCalu, inDacia, VII-VIII, 1937-1940,
p. 13 urm.
38
Pentru efectuate de Ecat. Vulpe la
vezi C. op. cit., n BCMI, XXXI, 1938, 97, p. 28,
nota 3.
37
VI. La station prehistorique de Traian
(Dep. de Moldavie); Fouilles des annees 1936,
1938 et 1940, n Dacia, IX- X, 1941-1944, p. Il urm.
Pentru efectuate de VI. Dumitrescu la
huia-Dobreni, vezi C. op. cit., in BCMI, XXXI,
1938, 97, p. 31-32.
12
as Vezi rapoartele preliminare de de la Traian,
publicate de H. Dumitrescu, n SCIV, III, 1952, p. 121
urm.; SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 45 urm.; SCI V, V,
1954, 1-2, p. 35 urm.; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 459
urm.; Materiale, III, 1957, p. 115 urm.; Materiale,
V, 1959, p. 189 urm.; Materiale, VII, 1961, p. 91
urm. de H. Dumitrescu VI. Dumitrescu, in Materiale,
VI, 1959, p. 157 urm.; Materiale, VIII, 1962, p. 245
urm. Pentru de la vezi H. Dumitrescu,
arheologice la (jud. in SCIV, I,
1950, 2, p. 19 urm.
3
9
Pentru in colaborare de la Piatra
Anton Ioana Mihai
teanu, Sondajele de la Piatra in Materiale, VI,
1959, p. 359 urm. p. 375 urm.
40
Alexandru Vulpe Mihai
de la in Materiale, VIII, 1962, p. 309 urm.
n punct a fost executat un sondaj de
R. Vulpe, vezi C. op. cit., in BCMI, XXXI, 1938,
97, p. 29.
41
Vezi Silvia Marinescu-Bilcu, Sondajul de la
in Materiale, VIII, 1962, p. 235 urm.
42
C. Cihodaru, pentru fixarea unei
preistorice a Daciei preistorice din Vaslui),
in AArch., 7-8, 1931-1932, p. 31-32,43 50.
48
Idem, de la Rafaila, in Anuarul
liceului Mihail Vaslui, 1933-1934, p. 220
urm.; idem, Tamasidava. O
n Moldova n AArch., 13-14, 1937-1938,
p. 10 urm.
44
R. Vulpe colaboratori, Raport sumar despre acti-
vitatea arheologic Poiana- Tecuci, 1949, in
SCIV, I, 1950, 1, p. 41 urm.; idem, de la
din 1949, in Materiale, I, 1953, p. 213 urm.
u Pe arheologice personale de la
Munteni-Vaslui, Gh. Diamandi a intocmit un studiu asupra
descoperirilor din sudul Moldovei, publicat in Buletinul
Soc. de antropologie din Paris, asupra d!.ruia se
Const. Moisil in op. cit., BCMI, III, 1910, nota 11, p. 124.
www.cimec.ro
prilej s-au descoperit o serie de din vremea ornduirii comunei primitive, unele fiind
apoi cercetate prin sondaje
48

Alte s-au n 1939 n 32 de din de
M. descoperindu-se din epoca bronzului, prima a d.oua
a fierului din perioada timpurie
47
Ulterior, n unele din
descoperite prin aceste din s-au efectuat sondaje arheo-
logice de M.
48
, Eugenia Zaharia
49
1. T. Dragomir
5
0. n fine, n
1943, ca o continuare a acestor n sudul Moldovei s-au altele de Corneliu
Mateescu, care n 12 din a semnalat mai multe din neolitic,
La Tene din vremea ornduirii feudale, inclusiv perioada
51
Unele dintre aceste
au fost cercetate prin sondaje mai mici sau mai mari de C. Mateescu
52

C. Cihodaru
63

Deci, n Moldova n perioada dintre cele s-au efectuat mai
mult sau mai intense, n Culoarul Prutului Mijlociu, Sucevei Po-
Moldovei Centrale, Depresiunea. Platforma Covurluiului n Cmpia
Siretului. Cu alte cuvinte, aceste executate n cea mai mare parte de colabora-
torii ai muzeelor din Piatra Tecuci s-au
n aproape toate geografice ale Moldovei.
n obiectivelor se pot deosebi pe de o parte
pentru o dintr-un teritoriu limitat, cum snt acelea pentru identificarea
paleolitice din Culoarul Prutului, iar pe de alta, acesta este cazul cel mai frec-
vent, efectuate pe teritorii mai vaste, n scopul resturilor de locuire
din vremea ornduirii comunei primitive ntr-o mult mai din perioada pre-
neglijndu-se aproape total acelea ornduirii feudale. Metodologie, aceste
s-au efectuat cu pe apelor, n general depistarea de
noi puncte de descoperire ntr-o mai verificarea locurilor semnalate anterior,
ndeosebi prin la Gestionarul lui Al. Odobescu, cum a fost cazul
cu din fostul Covurlui
54
n publicarea rezultatelor s-au avut
n vedere descrierea a locurilor de descoperire, cu o precizie mai mare sau mai
materialul arheologic caracteristic cartarea descoperirilor prin semne
pe sau simple
n concluzie, prin din etapa dintre cele mondiale s-au completat
n mod petele albe de pe arheologice ale Moldovei, editate de Gr. Tociles cu
56
1. 58.
48 Const. Solomon, Descoperiri recente mcetiiri
asupra ctorva antice din jud. Tecuci, in BCMI,
XX, 1927, SI, p. 98 urm.; idem, din Valea
Berheciului, in BCMI, XXII, I929, 59, p. 34 urm.;
idem, Un muzeu regional tn Tecuciu, I932, p. IO.
47
M. de cercetare arheo-
tn Covurlui, n Orizonturi, Revista
profesorilor secundari din III, I940, 5-9, p. 3
urrn.; idern, Archiiologische Forschungsreise im Bezirk
Covurlui (untere Moldau), in Dacia, VII-VIII, I937-
I940, p. 427 urrn.
48
M. arheologice din
jud. Covurlui executate cu prilejul de pe
din Lunea Prutului, in Studii, 1, 1949, 2, p. 100
urrn. ; idern, Raport asupra arheologice din
Covurlui Tutova, n SCIV, 1, 1950, 1, p. 57
urrn.; M. 1. Casan C. Mateescu,
arheologice de la (raion Tg. Bujor,
reg. n SCIV, II, 1951, 1, p. 249 urrn.; idern,
de la Stoicani, n Materiale, 1, I953, p. 3 urrn.;
idem, Cimitirul hallstattian de la Stoicani, n Materiale
I, I953, p. 157 urrn. '
49
Eugenia Zaharia, Morminte sarmatice descoperite
la Cioinagi in 1949, in Materiale, VI, 1959, p. 897 urrn.
50
1. T. Dragornir, arheologice de la Cava-
(r. reg. in Materiale, VI, 1959,
p. 453 urrn.; idern, n Materiale, VII, I961, p. ISI
urrn.
61
Corneliu N. Mateescu, Raport asupra
arheologice ntreprinse n toamna anului 1943 n jud.
Tutova, n Raport M N A 1944, p. 52 urrn.
5
Z Ibidem.
53
C. Cihodaru, R. Vulpe colaboratori,
arheologice de la (r. Murgeni), n SCIV,
II, 1951, I, p. 2I7 urrn.
64 Vezi nota 24.
55
Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archiologiques en
Roumanie, 1900, harta de la p. 119 reprezentind
Dacia
58
Harta a Romniei (la scara 1/500 000),
in I929 de 1.
13
www.cimec.ro
cel de-al doilea mondial, n optime create arheologiei din
de regimul democrat popular, pe sondaje s-au efectuat n Moldova
numeroase arheologice, cu ncepere din anul 1948, o cu preluarea condu-
cerii arheologice de Academia Republicii Socialiste Romnia.
n pentru o mai a descoperirilor din cercetate prin
s-au efectuat de membrii colectivelor respective att n teritoriile
vecine, ct n altele mai de aceste
Astfel de s-au efectuat n 1948 1949 n cadrul Stoicani
din fostul Covurlui, identificndu-se cteva noi verificndu-se altele
semnalate anterior, cu material arheologic din vremea ornduirii comunei primitive perioada

57
, dintre care apoi au fost cercetate prin sondaje arheologice acelea
de la Perieni
58
,
59
, Tg.
60

61

de acest fel au avut loc n 1949 n cadrul sub conducerea
lui R. Vulpe, identificndu-se pe valea Racovei o serie de din perioade
62
Rezultatele acestor pe acelea mai demult, n regiune,
de C. Cihodaru. Unele s-au executat n preajma
de sub conducerea lui Vl. Dumitrescu, identificndu-se cteva din vremea
toare provinciei Dacia, dintre care acelea de la au fost cercetate prin
sondaje
63

n cu acestea, mult mai intense au fost arheologice din cadrul
Poiana Valea Jijiei. Astfel, prin arheologice efectuate n 1951
n cadrul Poiana, condus de R. Vulpe, n peste 30 de din sudul
centrul Moldovei s-au identificat numeroase din neolitic n perioada
inclusiv
64
, unele fiind apoi cercetate prin mici sondaje
65
Cu acest prilej s-a verificat
traseul valului din sudul Moldovei, dintre Siret, Stoicani pe Prut, a cons-
a fost pe seama lui Athanarich
66
De asemenea, prin din
cadrul Valea Jijiei, condus de 1. Nestor, s-au identificat ntre 1949 1952
cteva zeci de datnd din vremea ornduirii comunei primitive n perioada
inclusiv, att pe teritoriul satelor Vechi
67

68
, unde s-au efectuat
arheologice, ct mai departe pe Jijiei, Sitnei Bahluiului
69
, cercetndu-se prin
57
M. op. cit., Studii, I, 1949,
2, p. 100 urm; M. colaboratori,
op. cit., SCIV, I, 1950, 1, p. 66 urrn.
58
M. Sondajul stratigrafic de la
Perieni (reg. raion Brlad). n Materiale, III, 1957,
p. 64 urrn. ; idem, Contributions au probleme de la
culture en Moldavie, n Acta Arch, IX, 1958, 1-4,
p. 55 urrn.
59
M. I. Casan C. Mateescu,
arheologice de la n SCIV, II, 1951,
1, p. 249 urm.
80
I. T. Dragomir, op. cit., n Materiale, VI, 1959,
p. 453 urrn.; idem, In Materiale, VII, 1961, p. 151
urrn.
81
Vezi nota 50.
82
R. Vulpe, op. cit., Materiale, I, 1953, p. 474 urrn.
83
VI. Durnitrescu colaboratori, p. 554
urrn.
84
R. Vulpe colaboratori, op. cit., SCIV, I, 1950, 1,
p. 51 ; idem, Activitatea arheologic Poiana-
Tecuci 1950, n SCIV, II, 1951, 1, p. 210 urrn.; C. Ciho-
daru, R. Vulpe colaboratori, op. cit., SCI V, II, 1951,
1, p. 226 urrn. ; R. Vulpe colaboratori, op. cit., SCI V,
III, 1952, p. 209 urrn.
85
R. Vulpe colaboratori, op. cit., SCIV, III, 1952,
p. 210 urrn.
14
88
R. Vulpe, Despre valul din de jos .,zidul"
lui Atanarih, n SCIV, I, 1950, 2, p. 163 urrn.; idern,
Valul din Moldova de jos, In SCIV, III, 1952, p. 218
urrn.; idern, Le .,vallum" de la Moldavie inferieure et le
.,mur" d'Athanarich, Gravenhage, 1957.
87
I. Nestor colaboratori, Activitatea de
arheologice In SCIV, I,
1950, 1, p. 32; idern, Valea jijiei, In SCIV,
III, 1952, p. 20 urm.; A. Florescu, Cteva noi descoperiri
arheologice n depresiunea jijiei, n A III, 1955,
1-2, p. 51 urm.
83
I. Nestor colaboratori, op. cit., in SCIV, III,
1952, p. 84 urrn. ; D. Tudor, R. Vulpe colaboratori,
In SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 394 urni..
89
1. Nestor colaboratori, op. cit., in SCIV, I, 1950,
1, p. 20 urrn.; N. Zaharia, arheologice
executate de colectivul Muzeului de din
n anul 1953, n cuprinsul Moldovei, In SCIV, VI, 1955,
1-2, p. 287 urrn. ; idern, de efec-
tuate n Moldova in cursul anului 1954, n SCIV, VI,
1955, 3-4, p. 897 urrn.; N. Zaharia, M. Petrescu-Drn-
Ern. Zaharia, arheologice n
mprejurimi, n VII, 1956, 2, p. 1 urrn. ;
C. Cihodaru, R. Vulpe colaboratori, op. cit., n SCIV,
II, 1951, p. 228, unde snt descoperirile
de la Crlig de
www.cimec.ro
numai de la Larga-Jijia
70
, Valea Lupului
71
Holboca
72
, iar prin sondaje acelea de
la
73
Prin aceste s-au semnalat, printre altele, numeroase vetre de
sate medievale punndu-se n problema vechimii lor, precum
a raportului lor cu satele actuale. Pe acestea, pe baza descoperirii din Cmpia
Jijiei, s-au ncercat cu privire la caracteristicile din regiune
datnd din vremea ornduirii comunei primitive n perioada inclusiv
74
Alte re-
pe Valea Jijiei s-au ntre anii 1952 1961 n cadrul cu
care prilej, pe un teritoriu limitat din preajma neolitice de pe
s-au identificat mai multe din vremea ornduirii comunei primitive n perioada
inclusiv 75.
n fine, alte au fost executate n ultimii 10 ani, n cadrul


Suceava
77
,
78
n multe altele de pe teritoriul Moldovei.
n afara din cadrul de arheologice, n Moldova s-au
mai efectuat speciale, n anumite teritorii mai vaste sau mai limitate, att de
unii colaboratori ai Muzeului de istorie a Moldovei, ct ai altor muzee, regionale sau
raionale, din Moldova, precum de cteva cadre didactice din general
mediu. Aceste s-au efectuat n cadrul principalelor geografice ale
Moldovei, uneori n cu activitatea de muzeele din cuprinsul
lor. Cele mai multe dintre ele au fost executate ntre anii 1951 1961 de N. Zaharia
n cadrul Muzeului de istorie a Moldovei apoi cu ncepere din 1957 n acela al Comisiei
pentru studiul originii poporului limbii romne
79
Aceste pentru prima bine
orientate din punct de vedere arheologic geografic, un pas mai departe n depis-
tarea prin arheologice, a din vremea ornduirii comu-
nei primitive n perioada inclusiv. Ele au fost executate mai intens n NE
Moldovei, n Bazinul Bahluiului, n Cmpia Jijiei Superioare Culoarul Prutului, intr-o
mai n Sucevei, Moldovei Centrale Depresiunea H
acestui fapt se cunosc mult mai bine din parte a
Moldovei, ndeosebi cele din Cmpia unde s-au efectuat cele mai multe
n ceea ce centrul Moldovei, conform planului de metodice, ntocmit
de Muzeul de istorie a Moldovei, n colaborare cu catedra de isturia Romniei, cele mai multe
de acest fel au fost executate n Moldovei Centrale de M. Petrescu-
70
1. Nestor colaboratori, Sondagiile de la Larga-
Jijia, com. Movileni, raionul Yegiunea (capitol
redactat de Al. Alexandrescu), in SCIV, III 1952, p. 47
urm.
71
M. colaboratori,
arheologic Hlincea-I arheologice la Valea
Lupului (capitol redactat de M. I. Dinu), in SCIV, 1954,
l-2,p. 246 urm.; idem, arheologic
arheologice de la Valea Lupului (capitol redactat
de M. Dinu), in SCIV, VI. 1955, 3-4, p. 701 urm.;
M. Dinu, arheologic Valea Lupului, in Materiale,
III, 1957, p. 161 urm.; idem, arheologic de
la Valea Lupului, n Materiale, V, 1959, p. 247 urm.;
idem, arheologic de la Valea Lupului, in Mate-
riale, VI, 1959, p. 203 urm. ; Dinu, Descoperirile
arheologice de la Valea Lupului, in a III-a,
I, 1955, 1-2, p. 65 urm.
7
2
I. Nestor colaboratori, Valea jijiei,
Descoperirile arheologice de la Holboca, raionul
reg. (capitol redactat de VI. Zirra), in SCIV, III,
1952, p. 94 urm.; N. Macarovici et N. Zaharia, Elephas
trogontherii Pohlig de Holboca-I assy (Roumanie), in Falia
Quaternaria, 12, Krak6w, 1963; idem, Mamutul (Elephas
trogontherii Pohlig) de la Holboca in
de geologie, II, 1963, p. 155 urm.
73
D. Tudor colaboratori, in
SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 415 urm. Se expun rezulta-
tele sondajelor din punctele
Morii, Via
74
I. Nestor colaboratori, n SCIV, III, 1952, p. 20
urm. (capitol redactat de A. N. Zaharia, M. Pe-
Em. Zaharia, op. cit., VII,
1956, 2, p. 41 urm.
76
M. colaboratori,
in SCI V, IV, 1953, 1-2, p. 27, 38 urm.;
idem, arheologic n SCIV, VI, 1955,
1-2, p. 187 urm.
78
M. Petresl colaboratori,
arheologic n SCIV, V, 1954, 1-2, p. 246.
n B. Mitrea colaboratori, arheologic
Suceava-Cetatea arheologice n
regiunile nvecinate, in SCIV, V, 1954, 1-2, p. 314.
7
8
Sebastian Morintz, de la (reg.
r. Vrancea), in Materiale, III, 1957, p. 224.
79
Rezultatele acestor au fost incluse in lu-
crarea de Unele din ele au fost publicate anterior
de N. Zaharia, in SCIV, VJ, 1955, 1-2, p.
p. 333 urm. n SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 897
urm.; precum in colaborare cu M.
Emilia Zaharia, n VII, 1956, 2, p. 1. urm.
15
www.cimec.ro
M. Dinu Em. Bold de la
80
Cu prilejul acestor
efectuate ntre anii 1954 1956, s-au identificat numeroase cuprinznd material arheo-
logic din vremea comunei primitive n perioada inclusiv, pe cursul superior al
Brladului n regiunea Stemnic-Racova
81

Cel de-al treilea sector, cunoscut sub denumirea de Coasta inclus criterii
morfologice n bazinul Bahluiului, a fost cercetat de N. Zaharia n parte de Emilia
Zaharia
82
, efectundu-se la Hlincea
83
Lunea Ciurei
84

ntre 1954 1958 au avut loc alte n regiunea din zona lacului
de acumulare al Hidrocentralei "V. 1. Lenin" de la Bicaz, fiind efectuate de
M. Corneliu Mateescu, N. Zaharia C. S.
85
Cu
ocazie s-a identificat o serie de att din vremea ornduirii comunei primitive
ct din perioada cercetate apoi prin sondaje arheologice
86

Alte s-au n mai multe din regiunea prin
colaboratorii Muzeului de arheologie din Piatra
87
, ca n depresiunea de la
88
,
identificndu-se cu acest prilej o serie de de caracter din vremea ornduirii co-
munei primitive n perioada inclusiv.
n fine, alte speciale s-au efectuat n geografice din sudul
sud-estul Moldovei. Cele mai multe dintre acestea au fost executate de Coman
n Depresiunea Elan-Horincea
89

La aceste efectuate n diferitele geografice ale Moldovei, au mai
contribuit prof. N. Macarovici de la Laboratorul de geologie al "Al. 1. Cuza"
din
90
, precum geografii 1.
91
, 1. Gugiuman
92
Al. Obreja
93
, de la
universitate, care cu prilejul din depresiunea de la Tg. Ocna, Bazinul Bahluiului
Moldovei Centrale au semnalat unele cu resturi arheologice.
80
M. Em. Bold M. Dinu,
arheologice n Central Moldovenesc, I,
Valea Brladului Superior de la izvoare la
in a III-a, 1, 1955, 1-2, p. 1 urm.;
idem, arheologice n Central Moldovenesc,
II, Subregiunea Stemnic-Racova valea Brladului su-
perior ntre Vaslui, in U a III-a,
IV, 1958, p. 1 urm.
81
Ibidem.

O parte din rezultatele acestor au fost


publicate de N. Zaharia in SCI V, VI, 1955, 1-2, p. 287
urm. SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 897 urm.
83
M. colaboratori,
in SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 312 urm.;
idem, arheologic in SCIV, VI,
1954, 1-2, p. 233 urm.; idem, SCIV, VI, 1955, 3-4,
p. 687 urm. ; M. SlovansM sid-
liskd v Moldavskej oblasti Rumunska, n SIA, VI, 1958,
l, p. 209 urm.
114
M. colaboratori, op. cit.,
SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 183 urm.
86
Primele s-au efectuat in 1954 de
M. Corneliu Mateescu. Ele au fost
apoi continuate, din 1955 in 1958, de N. Zaha-
ria, C. S. de membri ai colecti-
vului de arheologice Bicaz.
86
Pentru rezultatele acestor vezi Monografia
Bicaz, voi. I (manuscris), precum C. S. NicoH!.escu-Plop-
M. Principalele rezultate ale
arheologice de la Bicaz, in Materiale, V, 1959,
p. 45 urm.
87
Rezultatele efectuate de
M. C. sint incluse intr-o formll.
16
rezumativll. in lucrarea de urmnd ca acestea
fie publicate in intregime de autori.
8
8 Unele dintre din
nate in lucrarea de au fost efectuate de I. Gugiu-
man (Depresiunea H 1, 1959) de Gh. Poe-
naru-Bordea, ultimul urmind le publice ntr-un articol
aparte.
88
Prin de din regiune,
efectuate de Coman, s-au identificat peste 150
de datind din vremea orinduirii comunei primitive
a orinduirii feudale, inclusiv perioada care
sint incluse intr-o n lucrarea de
au fost prezentate sub titlul arheologice cu
privire la secolele V-XI n sudul Moldovei (stepa
Horincea-Elan-Prut), n AM, VI, 1969, p. 277 urm.
8
Cele citeva semnalate de N. Macarovici n
diferite sectoare ale Moldovei, cu prilejul
geologice pe teren, sint in cuprinsul acestei

81 l. geografica-economice asupra
n depresiunea
in a II-a, VII, 1961, 1, p. 215
urm. ; I. C. Martiniuc colaboratori,
geografice la studiul in Probleme de geografie,
V, 1957 (capitolul istorica-geografice, p. 271
urm.). n lucrarea de sint
descoperite n acest sector.
83
Pe din depresiunea
mai sus (nota 88), I. Gugiuman a mai executat
altele pe teritoriul Moldovei; dintre acestea numai
unele sint in lucrarea de
93
Al. Obreja, Cteva date istorica-geografice asupra
satului in AB, VIII, 1936, 1, p. 61
urm.
www.cimec.ro
Prin toate aceste efectuate n anii regimului democrat-popular, 'n cadrul
sau al unor speciale, au sporit n mod considerabil cu privire
la cadrul geografic, continuitatea unele caracteristici ale
de pe teritoriul Moldovei, nu numai din vremea ornduirii comunei primitive,
ci din perioadele
n stadiul actual al aceste date pe cele rezultate din
sondajele arheologice, unele cu privire la perioada feu-
timpurie, n care a avut loc procesul poporului a limbii romne. Acesta a fost
motivul pentru care Comisia pentru studiul poporului a limbii romne a nscris
n planul de problema din Moldova. n acest scop s-au
intensificat extins arheologice pe tot teritoriul Moldovei, de arheologii
Muzeului de istorie a Moldovei, n colaborare cu muzeografii de la celelalte muzee de istorie
din provincie, punndu-se accentul ndeosebi pe identificarea din perioadele
timpurie. n unele dintre din aceste perioade, semnalate cu pri-
lejul s-au efectuat apoi sondaje arheologice, ale rezultate pre-
un deosebit interes pentru problema originii poporului a limbii romne
94

n lucrarea de snt prezentate rezultatele arheologice din Moldova
dintre anii 1951 1961 cu privire la efectuate n cadrul Muzeului de istorie
a Moldovei al Comisiei pentru studiul poporului a limbii romne. De asemenea
snt luate n principalele rezultate ale celorlalte recent pe
teritoriul Moldovei, att n cadrul catedrei de istoria Romniei de la Facultatea de istorie
filozofie din ct ale muzeelor din Moldova, precum de unii locali.
Pentru fiecare se stadiul problemei, aceea
n ce arheologice recente privind dinamica din
diversele etape ale istoriei vechi medii a Moldovei. n acest scop, s-au grupat descoperirile,
att din partea de concluzii a ct din corpus, n geografice bine delimitate
din punct de vedere teritorial : Bazinul Bahluiului, Cmpia Jijiei Superioare Culoarul Prutu-
lui, Sucevei, Moldovei Centrale, Depresiunile Elan-Horincea, Subcar-
Cmpia Siretului 9
5

grupare a descoperirilor de pe geografice este de
faptul teritoriul Moldovei morfologice, fizica-geografice biologice care,
mai mult sau mai tipurile de caracteristicile lor n diversele etape
ut N. Zaharia, Em. Zaharia S. Sondajul arheo-
logic de la .,Dealul in Materiale,
VII, 1961, p. 461 urm.; Em. Zaharia N. Zaharia,
la culturii materiale din sec. V e.n.
din Moldova fn lumina de la n
AM, VI 1969, p. 167 urm. N. Gostar,
sondajele de la (r. In M ateri-
ale, VIJI, 1962, p. SOS urm.; D. G. Teodor Gr. Foit,
arheologice de la (r. Gura Humorului),
din anii 1961-1964 (manuscris).
95
Pentru aceste geografice, vezi };[ono-
grafia a Republicii Populare Romne, I, Bucu
1960. n lucrarea de s-au avut in vedere prin-
cipalele geografice din monografie,
folosindu-se pentru zona a Prutului inferior,
in locul denumirii de Cmpia a Elanului, aceea
de Depresiunea intrucit
astfel se pot mai lesne locale
ale fazelor de mpopulare ale acestei zone depresionare,
care nu se numai la valea Elanului. Pentru
ctmpia de a Siretului vezi 1. Gu-
2 - c. 361
giuman, Regiunea in Natura, geologie-geografie
1961, 1, p. 31.
Spre deosebire de celelalte geografice ale Mol
dovei, prezentate n lucrare in limitele lor strict
morfologice, Bazinul Bahluiului nu este tratat n sens
geologic, ci ca bazin hidrografic, incluznd pe Cmpia
a Jijiei inferioare a Bahluiului zona de
a precum o parte din Sucevei.
S-a adoptat acest procedeu pentru motivul aceasta
este regiunea cea mai intens aproape uniform
care, n linii largi, ne poate duce la concluzii de
ordin general n ceea ce dintre diversele
tipuri de relief intensitatea de locuire Avem
n vedere pe aceasta faptul valea Bahluiului a
fost intotdeauna un larg uluc de trecere dinspre
stepice din jurul Negre spre cele pericarpatice
deci o de concentrare
n noastre de teren nu s-au utilizat
de Elementele de care ne-am servit la cartarea
a descoperite au fost, in mod necesar,
cele de ordin descriptiv morfologic, nregistrate pe
teren. n snt justificate micile necon-
ale geografice care eventual s-ar
putea ivi n unele cazuri.
17
www.cimec.ro
ale istoriei vechi medii a Moldovei. Astfel, de locuire oterite de Cmpia
a Jijiei snt diferite de acelea ale din Sucevei din cel al Mol-
dovei Centrale. se n anumite istorice,
pentru locuirea n regiuni de cmpie sau de ca se prin aceasta
posibilitatea ca, n alte istorice, locuirea se n ambele cadre geografice.
Aceste reies destul de clar din studiul din diversele perioade ale istoriei vechi
medii a Moldovei, n textul de
Din punct de vedere metodologie, acest fel de executate nu numai pe cursul
apelor ci n cadrul geografice, este mai indicat dect acela bazat pe
riie limitate numai n sensul lungimii rurilor, seama de aspectul fizica-geografic al
respective. ntruct asemenea s-au efectuat cu mai intensitate
n nordul Moldovei mai n rest, ordinea de prezentare a geografice n
care s-au semnalat prin acest fel de cercetare, a fost de la nord spre sud.
Bine de cercetare prezentare a descoperirilor este proprie Moldovei,
neputndu-se generaliza pretutindeni pe teritoriul noastre. Din aceste motive socotim
din Muntenia, spre exemplu, trebuie efectuate dinspre sud spre nord, cercetn-
du-se metodic lunea Cmpia apoi depresiunile sinclinale sau intracolinare
precarpatice din zona dealurilor Tot din Transilvania din
celelalte regiuni trebuie fie bazate pe o proprie, n de caracteristicile ca-
drului natural respectiv n care s-a locuirea n diferitele etape din istoria veche
medie a Moldovei.
Din acest punct de vedere, ca a arheologice, felul n care au fost
executate recentele de n cadrul Muzeului de istorie a Moldovei
un pas mai departe n acestui mod de cercetare a Pentru viitor se impune
ca acest fel de capete un caracter mai complex, prin organizarea de
arheologice la care participe, de arheologi geografi, unii geologi, pedologi, carto-
grafi cu nrudite, precum o de muncitori pentru
eventualele sondaje n vederea unor de ordin cronologic cultural, cum s-a proce-
dat recent de arheologii sovietici n timpul din regiunea Prut-Nistru
96

n lucrarea de analizndu-se descoperite prin recente de pe
teritoriul Moldovei, s-a avut n vedere, n mod constant, n diversele subu-
geografice, tipul de continuitatea sau discontinuitatea de
locuire, social-economice istorice n care s-au dezvoltat, precum caracteristicile
aspectelor de identificate n cuprinsul cu prilejul acestor recu-
n anumite cazuri s-au descoperirile din cteva necropole, ndeosebi din
perioada care interes pentru procesului de dezvoltare social-
a din aceste De asemenea, s-au introdus n textul
de rezultatele efectuate pe teritoriul inclusiv de la Curtea

97
, precum acelea de la Curtea din
98
de la Baia
99
, care
nu privesc direct satul medieval, n multe interes pentru problema
produselor n mediul rural din preajma acestor centre urbane dom-
Descoperirile rezultate prin toate aceste snt prezentate n capitolul
96
G. B. Fcdorov, op. cit., n J!'!i!l-tbte tom.
VI, 1957, p. 237 urm.
9
7 N. Zaharia, M. Em. Zaharia,
op. cit., n VII, 1956, 2, p. 21 urm.; Al. Andro-
nic, arheologice la istoricul n
perioada n AM, I, p. 271 urm. ; Al. Andronic
Eug. arheologice pe teritoriul
n anii 1956-1960, n AM, II-III, 1964, p. 409
urm.; Al. Andronic, Conlributions archeologiques a
l" histoire de la ville de ] assy au M oyen-Age, n Dacia,
18
N.S., IX, 1965, p. 463 urm. ; Al. Andronic, Eug. Neam-
M. Dinu, arheologice de la Curtea
din n AM, V, 1967, p. 169 urm.; Al. Andronic,
Curtea din n Revista .Muuelor, 1968,
p. 552 urm.
98
efectuate de colaboratorii
de Muzeului de istorie a Moldovei, cu rezul-
tate nepublicate.
99
Dan G. Teodor Emilia Zaharia, Noi date arheologice
referitoare !a trgul Baia (manuscris).
www.cimec.ro
n ordine alfabetic n cadrul geografice, iar n partea (corpus)
numai alfabetic pe geografice.
Accentul principal n prezentarea materialelor arheologice s-a pus pe descoperirile din
perioadele timpurie, care snt n cu problema
poporului a limbii romne. ntruct cu prilejul acestor au fost identificate
alte resturi de locuire, din vremea ornduirii comunei primitive din etapa feudalismului
dezvoltat, n lucrarea de au fost induse acestea, neputnd fi eliminate din repertoriul
descoperirilor arheologice dintr-o de prezentare a descoperirilor res-
pective se impune prin felul care nu permit ale materialului dintr-un
anumit loc de descoperire. Cu totul alta ar fi fost o asemenea cercetare ar fi
pornit de la studiul materialelor provenind din descoperiri mai vechi, din muzee sau
n acest caz s-ar fi putut lua n numai descoperirile dintr-o
Acest plus de documentare, impus de caracterul de teren, nu studiului
problemei ci, din contra, contribuie la o mai a dinamicii
din diversele etape, vechi medii, ale istoriei Moldovei.
Identificarea cu a materialelor arheologice, din Hallstattul trziu n perioada
timpurie, descoperite cu prilejul acestor ca studiul cartarea
din care provin aceste materiale, din intervalul de timp respectiv, un deosebit interes
pentru problema poporului a limbii romne, ntruct prin aceste se aduc
dovezi concludente cu privire la caracteristicile din
mai din istoria Moldovei.
ncheind introducere, autorii aduc lor conducerilor Comisiei pentru
studiul poporului a limbii romne, Institutului de arheologie al Academiei
Filialei din a Academiei, pentru sprijinul material moral acordat acestor
De asemenea, snt prof. I. Nestor, membru corespondent al Academiei, pentru
sprijinul acordat, att n timpul pe teren, ct
aceea, n faza prin revizuirea ntregului material arheologic din seco-
lele II-XIII e. n.
Autorii au primit un sprijin din partea muzeografi de la muzeele
de istorie din Moldova, prin au luat de descoperirile n
cadrul acestor muzee: I. (Piatra Gh. Constantinescu V. Pa-
lade Eug. (Brlad), S. V. Ursache (Roman), V.
V. Perian (Dorohoi) I. T. Dragomir
De asemenea, profesorilor Gh. Poenaru-Bordea,
Gh. Coman, I. Marin, Aristotel Const. Buraga Temistocle Malec, s-au putut introduce
n lucrare datele principalelor rezultate ale de ei.
Pentru ncadrarea a materialelor descoperite, de un real folos
le-a fost sprijinul colegilor de la Institutul de istorie arheologie din : Al. Andronic,
M. Dinu, Marilena Adr. C. Florescu, N. Gostar, I. Eug. A.
D. Teodor, precum de la Institutul de arheologie din Eug. Zaharia, Gh. Diaconu,
Bucur Mitrea Oct. Iliescu, le pe cale.
La fel ei snt desenatorilor Ecat. Petrovici M-L. Teodoriu, cartogra-
fului P. Polonic, fotografilor Th. P. Vasiliu, secretar-dactilografei El. Winckievici,
precum laborantelor Aglaia Iliescu El. Ababei pentru concurs acordat.
n fine, ei n mod deosebit Editurii Academiei Republicii Socialiste
Romnia, n special Neonilei de la de istorie pentru de-
n vederea volumului pentru tipar.
www.cimec.ro
www.cimec.ro
1. privind din Moldova
PALEOLITICUL
Prin de efectuate n ultimile decenii n Moldova s-au iden-
tificat 179 de paleolitice, situate pe teritoriul a 121 de

Dintre aceste
16 snt socotite ca nesigure, putnd unei perioade mai trzii. Multe din desco-
periri se n sectorul nord-estic al CmpieiJijiei Superioare din Depresiunea Pru-
tului Mijlociu, sub denumirea de Cmpia Dintre aceste cteva au
fost cercetate anterior de N. N. care a publicat rezultatele sale
n studii speciale
101
, precum n lucrarea de privind pleistocenul paleoliticul din
nordest ul noastre 102.
Prin recente din nord-estul Moldovei s-a considerabil
paleolitice, aducndu-se un bogat material documentar.
Extinzndu-se paleolitice n restul Moldovei, s-au descoperit alte puncte
cu resturi de locuire Aceste din descoperiri, n mult mai restrns, snt
localizate n sectorul vestic al Cmpiei Jijiei Superioare, cuprinznd Sucevei, n Po-
Moldovei Centrale, incluznd micile depresiuni ca n zona
sub denumirea de Depresiunea Brladului
103
Asemenea descoperiri nu lipsesc n
zona a nici n Cmpia a Siretului
104

Pe baza acestor cuprinznd aproape tot teritoriul Moldovei, se pot desprinde
unele date cu privire la vechimea locuirii paleolitice din parte a precum
unele caracteristici relativ la tipurile de din perioadele respective.
Paleoliticul inferior a fost documentat la Mitoc, n depunerile argilo-nisipoase de la baza
terasei inferioare ( ?) a Prutului
105
, unde s-au descoperit cteva unelte prelucrate pe
100
N. Zaharia, op. cit., n SCIV, VI, 1955, 1-2,
p. 287 urm.; idem, op. cit., SCIV, VI, 1955, 3-4,
p. 897 urm.; idem, Descoperiri paleoliiice n Moldova
efectuate ntre anii 1952-1957, in AM, 1, 1961, p. 11
urm.
10
1 1. Simionescu N.N. Une station aurigna-
ciene en Moldatie, in A RMSS, X, 1926, 3, p. 59 urm.;
idem, op. cit., n s. III, IV, ms. 7, 1927, p. 343;
N. N. Contribution a l'etudP- de Quatern.'lire de
la Moldavie du NE, n BSS, XIV, 1931, p. 11 urm.;
idem, Le Mousterien dans le NoYd de la Moldavie, n L'An-
thropologie, LXI, Paris, 1931 ; idem, Evolufia
preistorice-paleolitice din Romnia NE rezultatele
nute, 1933; idem, Le Solutreen de la Moldavie du NE,
Comunication au VII-e Congres international d'Histoire,
Sect. La Prehistoire, Varsovie, 1933; idem, Solutreenul
din Romnia raporturile sale cu acela din
Transilvania din limitrofe, 1933; idem, L'industrie
levalloisienne dans les depots pUistocenes de Roumanie, in
Melanges de Prehistoire et d'Anthropologie offerts au prof.
H. Begouen, Toulouse, 1934; idem, Le Mousterien de
l'abri-sous-roche de Stnca-Ripiceni (Moldavie), Bruxelles,
1935 (1936); idem, La station paUolithique de grotte de
Stnca Ripiceni, n Dacia, V-VI, 1935-1936, p. 1-22.
1o2 N. N. op. cit., AIGR, XIX, 1938.
1
3
V ezi nota 95.
104
Ibidem.
106 C. S. N. Zaharia, Raport
preliminar asupra paleolitice din anul 1956,
capitolul Mitoc (Dealul Malu Galben),
V, 1959, p. 34 urm.; idem, de la
Mitoc, in Materiale, VI, 1959, p. 11 urm,
21
www.cimec.ro
naturale de silex, cu cioplituri pe marginile paleoliticului inferior (probabil
clactonian) 1
6
n loc, prin metodice, s-au descoperit alte piese care docu-
paleolitic inferior i piesa descope-
n nisipurile de la baza terasei inferioare a Bahluiului, la
107

Alte unelte de silex, ntregi sau fragmentare, care prin caracteristicile lor tipologice ar
putea fi atribuite clactonianului aspectelor nrudite, au fost descoperite n regiune
la Bodeasa, Ghireni
108

Tot paleoliticului inferior i se pot atribui unele piese de caracter levalloisian, descoperite
la Mitoc
109
, prezentnd analogii cu cele descoperite de N. N. la
Ripiceni (La Izvor) n de la baza terasei inferioare a Prutului no.
Prin aceste cteva descoperiri, localizate n Cmpia Moldovei de NE, se o
parte din privind cea mai veche din dezvoltarea de pe
teritoriul Moldovei. n linii largi s-a stabilit locurile preferate pentru stabilirea
din vreme, ca din perioada a paleoliticului mijlociu, snt terasele joase
interfluviile de la rurilor. n genere, identificarea acestor este
ntruct pe locurile respective s-au suprapus depuneri de argile, nisipuri luturi, care ating
grosimi medii ntre 10 12 m. Singurul indiciu care poate fi folosit la identificarea lor este
resturilor de n depunerile lutoase ale teraselor mai rar a unel-
telor, lamelor de silex, ndeosebi n preajma atelierelor.
Urmele de locuire din paleoliticul mijlociu, musterianului, n cu
acelea din paleoliticul inferior snt mai numeroase, fiind semnalate n 40 de puncte (trei n-
doielnice), din 27 de
a. Bazinul Bahluiului: (La Cogeasca Veche (Dealul Movilenilor ?),
(La Hrtop), Hodora (La Holboca (Cimitirul animalelor, Izvorul Pndarului),
(Fabrica de Abator), (La
b. Cmpia Jijiei Superioare: Bodeasa (Fundul Bodesei), (Dealul
Cobla (La Cariere?), Ghireni (Vatra satului, La Hrtop, Coasta (Dealu
La Movila Horia (La Liveni (La La Btci), M.
(La Hatie), Miorcani (Dealul Cotului), Mitoc (La Izvor, Malu Galben, La Pisc), Nichiteni (Prul
Calului), Plugari (n Cot?), Ripicenii Noi (La La Izvor), (Dealul
Hodoroaia, Hrtopul Stnca (Vatra satului, La (La Burci,
Dealul Horodiuca, Dealul Boboc), (Dealul Unchetea), (Movila Stnei),
(Movila Scruntarul
c. Sucevei : (Marginea a satului) m.
deci majoritatea descoperirilor atribuite paleoliticului mediu snt concentrate
aproape exclusiv n Cmpia Jijiei a Bahluiului.
Inventarul litic al din cunoscut mai bine prin
de Ja Ripiceni-lzvor
112
Mitoc
113
, se prin vrfuri de racloare, plate
nuclee cu urme de desprinderi lucrate din silex sau negru, provenit din de-
pozitele cenomaniene din zona a Prutului sau din
teraselor.
108
Ibidem.
107
M. Dinu, op. cit., n SCIV, VI, 1959, 3-4, p. 701;
C. S. Cercetdri asupra paleoliticului
timpuriu, in Materiale, III, 1957, p. 285 urm.
108
N. Zaharia, op. cit., AM, I, 1961, p. 19 (Ghireni),
p. 23 urm. (Bodeasa
108
Ibidem, p. 15 (Ripicenii Noi) ; C. S.
N. Zaharia, op. cit., n Materiale, VI, 1959,
p. 18 (Mitoc). Descoperirea unei piese de caracter levalloi-
sian de la este
110
N. N. op. cit., n Melanges de Prehis-
toire . .. , Toulouse i idem, de 1' homme fossile en
Roumanie, n Report of X VI International Geological
Congress, Washington, 1933 (1936), p. 2.
111
descoperire din Sucevei
se poate atribui paleoliticului mijlociu numai pe baza
resturilor de a stratigrafice, materia-
lul litic fiind pierdut.
112
N. N. op. cit., n AIGR, XIX, 1938,
p. 41 urm.
113
C. S. N. Zaharia, op. cit.
n Materiale, V, p. 35 uqn. Materiale, VI, p. 14
urm.
www.cimec.ro
Dintre aceste materiale, o racloarul de tip "La Quina", des-
coperit n de pe Dealul de la precum vrfurile de de la
Mitoc-Izvor. De asemenea, fie amintit craniul cu defense al mamutului din specia
Elrphas trogontherii, descoperit n 1956 la Holboca (jud.
114
paleonto-
singura de acest fel la noi n s-au de silex de caracter musterian.
Tot musterianului i vrfurile de de tip szeletian, cioplite bifacial n
de de la Mi toc Ghireni
115
, care analogii cu piesele din Europa
ndeosebi din Ungaria Slovacia.
n cuprinsul s-au descoperit resturi musteriene, uneori asociate cu cele
dt> tip szeletian, n mod terasele joase, adesea chiar colmatate, ca de ex. :
Bodeasa, Horia, Liveni, Mihail Ripicenii Noi, Stnca
Alteori, ele se pe pantele hrtopite ale teraselor medii :
Mitoc, Plugari. n alte cazuri, ele se sub marginile supuse :
Cohla, Ghireni, Hodora, Miorcani, Nichiteni,
Unele dintre aceste din cuprinsul zonei depresionare a Cmpiei Jijiei Superioare,
snt locuite n etapa n paleoliticul superior, cum o dovedesc descoperirile
de la Ghireni, Mitoc, Ripiceni, din alte locuri.
n ceea ce perioada Paleolitieului superior, n urma de
s-au identificat resturi de locuire n 154 de puncte, la care se mai pot alte 12 cu carac-
ter ndoielnic, situate pe teritoriul a 113
Aurignacianul timpuriu, ca de nceput a paleoliticului superior, este reprezentat
printr-un mai mic de descoperiri, provenind din Curteni, Ghireni, Horia,
Mitoc, Ripicenii Noi, Santa-Mare aproape toate situate in imediata apropiere
de cursul Prutului.
n genere, piesele litice, ntregi sau fragmentare, aurignacianului timpuriu
snt lucrate prin tehnica desprinderilor lamelare, din nuclee de Lamele des-
prinse de pe aceste nuclee snt masive unele dintre ele au capetele fiind transformate
n gra toare .
Mai rar s-a ntlnit forma de burin.
n cu descoperirile din cu mult mai numeroase snt acelea din
aurignacianul mijlociu trziu (gravettian). Dat fiind specificul de
datarea materialului aproape exclusiv criterii tipologice, ar fi greu se face o
ncadrare a descoperirilor din aceste ultime etape ale paleoliticului
superior. Din aceste motive se descoperiri din aurignacianul
mijlociu trziu :
a. Bazinul Bahluiului: (Dealul (Livada Gostat, Dealul Hu-
culuU, Bahluiului), Capu Redil.\lui (La Ciurea
(Lunea Ciurei ?), Crlig (Dealu lui Popa Ioan), Cogeasca Veche (Dealul Movilenilor), Cotnari
lui (La Holm), (Dealul ?) , (Dealul Viei?),
Erbiceni (Dealul Cimitirului), (Dealul Boghi..llui), Galata (Valea lui
(La Hlincea (Poala a dealului
Nicolinei), (Dealul Holboca (Cimitirul animalelor, Izvoru Pndarului),
Holm (Dealul Holm), (Cartier Crucea Cartierul Abator, Str. Ciurchi nr. 134 ?),
(Piscul Bordeiului, Piscu lui Toader), (La sud de sat), Rediu Aldei (Holmul
cel Mare, Coada Stncii}, (Peste Spinoasa (Poala Catargului, Pe Canal),
(Holm), (La Odaie), (Dealul Frasinului).
b. Cmpia ]ijiei Superioare : (La (La Pietroi, La Stni),
Bodeasa (Fundul Bodesei, La Movile), Cinghine (La Dealul La Hrtop ?),
114 N. Macarovici N. Zaharia, op. cit., nota 72.
116
N. Zaharia, op. cit., AM, 1, 1961, p. 16 urm.;
Maria Bitiri, asupra prezentei unor forme de
unelte bifaciale n paleolitice din Romnia, n
SCTV, VII, 1956, p. 431 unn,
23
www.cimec.ro
Crniceni (Pe Holm). (La Cimitir), (Hrtopul Bodronului, La Observator),
Crasnaleuca (La vest de sat), Dobrceni (La Hlboci), (La Epureni-Popricani
(Dealu lui Dumnezeu), Vlcelele-Strunga (Dealul Vlcelele
de deasupra Hrtopului, Coasta Ghireni (Vatra satului, de la
Lanu la Balta Dealu Livezii, Balta lui Filip, La Hrtop, Iazul de Jos, Coasta
n hotar cu Crasnaleuca), (Terasa Jijiei), (Dealu la Movila
(La Hrtop, n Hrtop), Horia (La (n
(La Larga-Jijia (Ghiolu la Bulhac), (La Liveni (La
Vatra satului, Valea Ciocoiului, La Btci), Manoleasa (Ripa de la
(Dealul M. (LaHatie), Mitoc (La Izvor, Malu Galben, Izvorul
satului, La Pisc, Prul Hrtopului, Cotu Mic, La Mori, Pru lui Istrati), (La Hrtop),
Nichiteni (Prul Calului), (Movila lui Probota (Dealul Unchetea, La Movila Viei,
n Baie), (La Odaie), Ripicenii Noi (La Ripa la Monument, La Izvor, Dealu
Lipovanului, Podul Ripicenilor, La Pichetul Vechi), (Terasa Prutului, Dealul
Punar), (Dealul Santa-Mare (Vatra satului), (Ripa
Turcului, Troian, Marginea a satului), Stnca (La Vatra satului), (Baia
Veche, La Dealul Horodiuca, Ominteanca), Todireni de la
(Movila Stnei).
c. Sucevei: Agafton (Dealul Alba (La (doi km N
de sat), (Dealul Muchiosu), Darabani (La Terasa Prutului), Dealu (La
Temelii), (Dealul Crucii, La Mocirle), Lozna (La ?) , Movileni (n
Oboroceni (Dealul Barcu), (n Hrtop), Strunga Dealului Drmoxa), Unsa
(La nord-estul satului), Valea (La (Dealul
d. Moldovei Centrale: Bazga (Dealul Bazga), (La ?),
(Ripa Mare), Curteni (Vatra satului), (ntre Dealuri),
(Marginea a satului?, Sub (Marginea a satului),
(C.A.P. Recea, Leaua I, Leaua II), (La
Perieni (Ripa (Zarea Sipeni (Vatra satului),
(Movila Faurului), (La Cimitir), (Dealul Valea Satului
(Dealul Zorleni (La nord de sat), 23 August (Dealul Ciorani).
e. Cmpia Siretului: Buda (La Piatra (Peste Vale), Slobozia
Mielului (Dealul Bielci II), (Vatra satului), Tg. Ocna (Dealul Oglinzi (Dealul
Tecuci (La
Aceste descoperiri paleolitice din Moldova se n lungul teraselor mai inalte,
pe promontoriile marginile ca pe podul platformelor de eroziune, att n re-
. giunile colinelor nalte, ct n cuprinsul reliefurilor plate din depresiunile extracarpatice,
subcarpatice chiar intracarpatice.
ncadrarea a acestor descoperiri s-a pe baza datelor
n urma arheologice de la Ripiceni de la La Izvor) 116, Mitoc
(La Izvor, Malul Galben)
117
, Bofu Mic,
118
, Bistricioara (Gura
Bistricioarei
119
, precum de la Buda (La t2o.
n momentul de n Moldova se cunosc numai paleolitice n aer liber, n
care s-a pe terasele din lungul rurilor. Chiar grota de la Stnca Ripicenilor
nu este propriu-zis o ci doar un mic ntr-o a stncii, folosit temporar.
Aceasta nu exclude posibilitatea ca n viitor se identifice pe teritoriul Moldovei unele
11& N. N. op. cit., Bruxelles, 1935 (1936).
117
C. S. N. Zaharia, op. cit.,
In Materiale, V, 1959, p. 34 urm.; idem, de
la Mitoc, Materiale, VI, 1959, p. Il urm.
118
C. S. N.:.
colaboratori, op. cit., n Materiale, V, 1959, p. 45 urm.;
idem, op. cit., n Materiale, VI, 1959, p. 57 urm.
119
Ibidem, n Materiale, VI, 1959, p. 58 urm.
1
2
0 C. S. colaboratori,
arheologice de la Buda, In Materiale, VII,
1961, p. 21 urm,
www.cimec.ro
locuite de om, cu att mai mult cu ct n unele puncte din jurul masivelor
Pietrele Doamnei, n care se ntlnesc topice incluznd de s-au resturi
a tipice de silex patinat
121

MEZOLITI CUL
Mezoliticul, ca succednd etapei finale a paleoliticului superior,
perioadei postglaciare, datat ntre 10 000/8 000 5 600 .e.n.
122

la noi problema acestei etape este n curs de dezbatere
123
,
cele cteva din vreme, descoperite n ultimul timp n Moldova, constituie un
indiciu mezoliticul a existat aici, sub un facies tardenoisian, pe cel swide-
rian cunoscut de curnd la
124
. Dintre tardenoisiene identificate recent, mai
bine prin de sondaje este aceea de la Spinoasa (jud.
pe unul dintre martorii de eroziune din al Bahluiului, n apropierea
Erbiceni
125
n urma micului sondaj practicat n acest punct n 1961, s-a semnalat o depunere
cu mai multe piese litice gravettianului final de aspect microlitic, care este
de o alta, n mod exclusiv elemente de caracter mezolitic (tardenoisian),
de La rndul ei, din depunere era de o alta, care,
pe utilajul neolitic de silex, o serie de fragmente ceramice minuscule corodate,
provenind din vase cu aspect de mare primitivitate.
Inventarul litic, corespunznd depunerii mezolitice, din lame microlitice, uneori
cu vrfuri trunchiate oblic, trapeze tipice, precum din gratoare discoidale nuclee
de tipul "creion". Pe aceste elemente, a datare este descoperirea se
mai cu neregulate de silex marginal, precum cu fragmente
de oase de animale, solul respectiv o o culoare deo-

o ( ?) de la (r. din larg al
Prutului, unde elementele litice se pe unor cordoane argilo-nisipoase, n
de dune alungite.
Utilaj microlitic s-a descoperit la (jud. pe
dominante din preajma Prutului, la Vlcelele (jud. n sectorul vestic al
Cmpiei Jijiei Superioare, precum la Murgeni n Depresiunea Elanului.
n orice caz, avndu-se n vedere cele cteva descoperiri sigure de piese mezolitice din
Moldova, cu analogii n regiunile nvecinate din U.R.S.S.
126
, Polonia
127
Slovacia
128
, se
poate deduce n mod sigur faciesului tardenoisian pe teritoriul Moldovei.
121 Pe locurile dcr t:rnite la Cul/;eci fn
de pe La Borte, la Pietrele Doamnei, s-au
asemenea de silex.
122 Istoria Romniei, 1, 1960, p. 25.
12a C. S. Introducere n problemele
paleoliticului fn R.P.R., In Probleme de ant"opologie,
1, 1954, p. 69; C. S. Eugen
Microlitele de la Herculane, n SCIV, VIII, 1957,
1-4, p. 17 urrn.
124 C. S. Sur la presence du Swi-
dt!rien en Roumanie, Dacia, N.S., Il, 1958, p. 5 urrn.
125 N. Zaharia, op. cit., in AM, I, 1961, p. 28-29,
p. V, fig. 78-83. n 1962 1963 in punctul de la Erbi-
ceni (Spinoasa I in text) au avut loc mai mari,
conduse de Al. care au confirmat
rezultatele anterioare.
128
P. 1. Boriskovski, Paa6e8Ku KUMeH-
noao Tupacno11eM u Paa8eJibHOU, In Ma-
no apxeo11oauu ce6epnoao I1pu'4t!pHoMOp1>11,
1, Cdesa, 1957, p. 4 urrn. ; Problemele paleoliticului
superior mezoliticului de pe coasta de nord-vest a
Negre, n SCIV, XV, 1964, 1, p. 5 urm.
127
J anusz K. Kozowski, Epipaleolit i mezolit stano-
wisk otwartych, n Prace Archeologiczne, 1, 1960, nr. 28,
p. 94 urm.
12
8 Juraj PICistocenne piesocne duny pri Seredi
a ich paleoliticke a mezoliticke osidlenie, in SlA, V, 1957,
1, p. 5 urrn.; idem, Mezolitick4 a neoliticke kamenne.
ndstroje z dun .. Vfky" pri Dolnej Strede, In SIA, VII,
1959, 2, p. 241 urm. pl. !-III.

www.cimec.ro
NEOLITICUL
Protoneoliticul
Problema unei culturi materiale anterioare neoliticului timpuriu n Moldova,
nu de vreme n mod ipotetic
129
, a fost n pe baza descoperirilor arheologice
de la
130
a fost apoi n mod special n unele din
131.
Perioada i se atribuie n mod protoneo-
litic (aceramic ori ceramic) sau s-a considerat este prin descoperirea
unor fragmente ceramice cu caractere de mare primitivitate de ceramica n
cultura
Prin de din ultimii 10 ani n Moldova, s-au descoperit aici cteva
n n care s-au semnalat resturi ceramice din categorie :
a. Bazinul Bahluiului : Crlig (Dealu lui Popa Ioan) Spinoasa (Pe Canal, Poala Ca-
targului).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Hrtop, Pietrosu I ?)
de deasupra Hrtopului ?).
c. Sucevei : Oboroceni (Dealul Barcu).
Toate aceste snt situate pe marginile nalte ale cu celei de
la Spinoasa, care se pe unor martori de eroziune, n largul
al Bahluiului.
n aceste de resturilor ceramice, reduse la fragmente minuscule
corodate, produselor litice, reprezentate prin lame gra-
toare micro- macrolitice din silex cu mai mult sau mai prezentnd
un luciu caracteristic, care ar putea fi atribuit elementelor microgranulare, de aport
eolian.
Este de remarcat resturile acestea de locuire suprapun la Spinoasa elemente mezo-
litice, la zac peste o depunere n care se piese microlitice de la
paleoliticului, iar la Oboroceni se pe de nisipuri alu-
viale de la baza solului vegetal
1
3
2

Pentru moment, dat fiind mic de puncte n care au fost sesizate resturile acestei
ceramici primitive, ct lipsa unor metodice, care precizeze n mod nendoielnic
lor ipoteza acestei culturi protoneolitice cu nu poate
fi cum asupra ei nu se pot face nici cu caracter definitiv.
Neoliticul timpuriu
Cultura n cu etapa a protoneoliticului, a
pe teritoriul Moldovei este mai mult dect epoca a neoli-
ticului timpuriu, este mult mai bine n urma de ndeosebi
128 1. Nestor, Probleme noi n cu neoliticul
din R.P.R., n SCI V, I, 1950, 2, p. 211 ; D. Berciu,
Neolitic preceramic n Balcani, n SCI V, IX, 1958, 1, p. 98
urm.; idem, Asupra protoneoliticului Europei sud-
estice, n Omagiu lui Constantin Daicoviciu,
1960, p. 27, nota 2; Eug. cu privire
la cultura cu de pe teritoriul R.P.R.
din regiunile vecine, n SCIV, XI, 1960, 2, p. 239
urm.
130
Al. Pliunescu, Locuirea de la
n SCIV, IX, 1958, 2, p. 265, 269 urm.; C. S.
M. op. cit., n Materiale,
V, 1959, p. 52 urm.; C. cola-
26
boratori, arheologic Bicaz, n Materiale, VI.
1959, p. 63 urm.
131 C. S. pe marginea
paleoliticului de nceputurilor neoliticului nostru,
n SCIV, X, 1959, 2, p. 231 urm.; D. Berciu, Contri-
la problemele neoliticului din Romnia n lumina
noilor 1961, p. 19;N. Viassa, ln
cu neoliticul t(mpuriu de la n
AMN, I, 1964, p. 463.
132
stratigrafice s-au n deschiderile
naturale oferite de degradarea pantelor prin
exceptnd Spinoasa, unde acestea au fost prilejuite
de unui mare canal de drenare a
www.cimec.ro
cu ncepere din anul 1949, precum n urma arheologice de la Vechi
133
,
Valea Lupului
134
Perieni 13
5

Prin aceste efectuate n nordul sudul Moldovei, pe faptul s-au
caracteristicile cronologia a celor culturi din neoliticul timpuriu (cultura
a ceramicii liniare), s-a putut deduce aceste culturi au fost pe aproape tot teri-
toriul Moldovei 1
36
.
n ceea ce cultura de origine a fost prin
n 77 de puncte din 55 de :
a. Bazinul Bahluiului: (Cantonul C.F.R. nr. 38, La (La
Dealul Bogonos (Dealul din Mijloc), (La Iaz), Ciurea (Baba-Nicula, Tinoasa),
Crlig (Vatra satului), Cogeasca Veche (La Fntna Lungului),
din Valea Hainei), (Rpa de la Interfluviul Criva-Haina), (Fntna
Cazacului), (ntre Lanurile Cogenilor), Erbiceni (La Curtea Veche), (Dealul
Hlincea (La Cantonul Ciurei), Holm (Panta a dealului Holm, Panta
a dealului Holm), (Ceairu lui Peretz), (Terasa de la Marginea
a satului, Iazul (n Popricani (Dealul Vultur), Srca
(La La Valea Lupului (La Canton, La Fabrica Dealu la
?).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Cimitir), Doina (Valea Doinei),
Vlcelele (Dealul Iacobeni (La (Cimitirul animalelor),
Probota (Dealul Unchetea), (Gura (Dealul din Mijloc, Valea

c. Sucevei: Strunga (Dealul Drmoxa, Marcaj 156),
d. Moldovei Centrale: Arsura (Ruginosu II), Bereasa (La Gisca),
(Vatra satului, La Islaz), (La (G.A.S.
(Coasta Perieni (Valea Valea Babei),
(La NE de sat spre Mireni), Cuzei (Vatra satului).
e. Depresiunea (La (Marginea
a satului, Scndureni), (Marginea a satului, Dealul Carpenului),
(C.A.P. Recea, Leaua 1), (Dealul
f. Magistralei), (Dealul Cucului), Dochia
(La Iaz), Mera (Valea Merei), (Podul Bisericanilor, Podul (Dealul
Viei).
g. Cmpia Siretttlui Varia: (La Vasile Grozavu, La Izvoare), (Con-
Brlad-Berheci).
Aproape toate aceste snt situate pe locuri joase, inundabile sau mocirloase,
ocupnd mai mult sau mai ntinse, pe grindurile din pe un-
ghiulare ale interfluviilor, precum pe promontoriile teraselor de
n unele cazuri, apei sub dealurilor, culturii
se pe : Probota (Dealul Unchetea), (Dealul Carpenului)
(Dealul ..
Un alt tip de aparte este acela de hrtop, ntlnit mai ales n fundul care
zonele colinare.
pe care o majoritatea culturii pare indice un climat
arid care a determinat coborrea lor pe fundul n apropierea firului de
cu debitul redus la etiaj, sau pe malurile joase ale iazurilor. Extinderea pe mari a
133
I. Nestor colaboratori, op. cit., In SCI V, 1, 1950,
1, p. 28 urm. (raport Al. Alexandrescu); idem,
turile de pe Valea ]ijiei
n anul 1950, In SCIV, II, 1951, 1, p. 55 urm,
l
34
Ibidem, p. 57 urm,
135 M. op. cit., In Materiale, III,
1957, p. 65 urm.
131 M. op. cit., In Acta Arch, IX,
1958, 1-4, p. 55 (harta).
27
www.cimec.ro
acestor trebuie pe seama felului "nomad" de a plantelor determinat de
caracterul de primitivitate al uneltelor utilizate la cultura solului n epoca
Din felul cum aceste se prin cartare, reiese ele se n
cmpiile cu caracter depresionar din preajma silvostepei mai lesnicioase
de Slaba lor n depresiunile subcarpatice (de ex. la pe
pe se prin caracterul specific al acestei zone predominant silvice.
Datarea din vreme se pe elementele ceramice descoperite
fragmentar. Acestea provin din oale lucrate din sau mai cu
n uneori cu la exterior (vase de provizie). Vasele din
mai au gtul nalt, fundul profilat cu suport cilindric sau cruciform, iar exte-
riorul de cele mai multe ori lustruit decorat cu motive n relief, alveole, impresiuni de unghie,
caneluri mai rar cu motive pictate cu alb sau brun pe fondul negru ori alb.
Dintre celelalte resturi de locuire descoperite n cuprinsul acestor se
uneltele din silex (lame microlitice, gratoare pe de percutoare), din
(topoare de tip "calapod") din coarne de cerb de plug lucrate din partea
a cornului), precum unele de lipituri arse, provenind din
n ceea ce spirituale, o o repre-
zentarea n relief a unui cap de probabil
n cuprinsul din punctul La pe teritoriul satului lacobeni (jud.
n genere, pe baza acestor resturi descoperite, cu analogii n marea arie de
a culturii este, dificil se precizeze ele uneia sau eventual
mai multor faze ale acestei culturi.
Cultura eeramieii liniare. Acestei culturi i 24 de puncte de descoperire, situate
pe teritoriul 21 de :
a. Bazinul Bahluiului: (La (La Iaz, Tinoasa). (In-
terfluviul CrivaJHaina), (Coada Iazului), (Cartierul (Movila
din Terasa de la Munteni (Valea (n
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Prul de la Vlcelele (Dealul
(Cimitirul animalelor, La
c. Sucevei: Bucecea (La Sagna (La Vie), Baia
d. Moldovei Centrale: Arsura (Ruginosu II), Bereasa (Gisca?), (La
Islaz) (La NE de sat spre Mireni).
e. Depresiunea (Dealul Henciu 1 ?).
f. (La Izvoare, La Vasile Grozavu).
cum se din enumerare a punctelor de descoperire, cele mai
multe ale culturii ceramicii liniare provin din locuri n care s-au descoperit
resturile culturii s-au semnalat cteva n care au fost descoperite numai
resturi de locuire ale culturii ceramicii liniare, ca de ex. : (Coada Iazului),
(Cartierul (Movila din Munteni (Valea (n
(Prul de la (La Bucecea (La Sagna (La Vie).
A vndu-se n vedere asocierea n cele mai multe cazuri a resturilor de locuire ale celor
culturi n cu privire la caracterul
culturii lor pe teritoriul Moldovei snt valabile - n genere -
pentru culturii ceramicii liniare.
Cultura ceramicii liniare, de origine spre est la Nistru,
Bugul mijlociu
137
n Moldova dinspre regiunile subcarpatice ale Ucrainei
138
,
137 Eugen op. cit., n SCIV, XI, 1960, 2, pl. I
(harta) ; idem, Betrachtungen ilber die LineaYbandkeramik
auf dem Gebiet de!' 'I'Umiinischen Volks'l'epublik und de!'
ang'l'enzenden Liinde'l', Dacia, N.S., III, 1959, p. 42 (harta);
E. TeY'I'itoi'l'e OYientale des tYibus de la ce'l'amique
linlai'I'B, p. 3 urm. Vezi T. S. Passek E. K.
28
lla.M!!mnwm KYJtbmypbt Jtuneiino-Mnmo'lnou Kepa.MuKu
na meppumopuu CCCP, Moscova, 1963.
18
8 1. Nestor, Cultu'Ya ceramicei linia'l'e n Moldova
in SCIV, II, 2, 1951, p. 20; Eugen op. cit., in
SCIV, XI, 1960, 2, p. 240; idem, in Dacia, N.S., III,
1959, p. 55.
www.cimec.ro
este n urma de numai prin care, prin caracterul
ei, se n grupa ceramicii liniare cu capete de note muzicale. de specia ceramicii
fine, prin boluri cu decorul caracteristic, se destul
de frecvent aceea cu n care prin formele vaselor prin decor nu se
poate deosebi totdeauna de categoria ceramicii a culturii
Din punct de vedere cronologic, cum s-a precizat n urma recente de la
Perieni, V arhegy (R. S. S. resturile etapei culturii
ceramicii liniare snt mai noi dect acelea ale culturii
139
mai vechi dect acelea
nnd culturilor
14
0 precucuteni, faza Larga- Jijia
141

*
n de culturilor a ceramicii liniare, neolitic
timpuriu i se mai pot atribui alte 17 puncte de descoperire situate n preajma a
a. Bazinul Bahluiului: Banu (Vatra Satului), (La Curtea Laturile
(La Cotnari (Podu lui (Curtea Buhu-
Hodora (Dealul Morii), Munteni (Fntna de la Rpa Ceairului).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Pietroi), Epureni (Dealu lui Dumnezeu),
(La Fntna Vechi (Terasa a Jijiei), (Marginea
satului), Mitoc (Malul Galben), (Dealul Horodiuca), (Movila
c. Moldovei Centrale: (La
d. Depresiunea (Sub
Resturile ceramice descoperite n aceste fiind adeseori puternic corodate, ele
nu pot fi atribuite cu culturii sau ceramicii liniare.
Neoliticul dezvoltat
Neoliticul dezvoltat este mult mai bine reprezentat, prin numeroase descoperiri
nnd culturilor precucuteni Cucuteni.
Cultura Precucuteni. Descoperiri din etapele acestei culturi s-au semnalat n 34 de puncte
(dintre care 2 nesigure), situate pe teritoriul a 31 de
a. Bazinul Bahluiului: (Movila (Dealul Hucului),
(La (Curtea Ciurchi), Popricani (Ciriteiul Mic), (Dealul

b. Cmpia ]ijiei Superioare: Crniceni (Pe Holm), (Dealul
reanca), Larga-Jijia (Movila (Dealul Picioroganului), M.
niceanu (La Ratie), Perieni la Vasile Terenteac), (Terasa
(Movila Stnei), (La Iaz, Gtu Lupului).
c. Sucevei: (Dealul Ruja ?), Talpa (Dealul din Mijloc).
d. Moldovei Centrale: (Dealul I),
(La Pod), (La (C.A.P. Ciocani), (Zarea ?),
13& M. op. cit., n Acta Arch.,
IX, 1958, 1-4.
140
I. Nestor, Raport despre sondajele de la V drhegy,
n Materiale, III, 1957, p. 59 urm.; Eugenia Zaharia,
Angaben ilber die Die Siedlung von
n Dacia, XI, 1967, p. 5 urm.
14
1
T. S. Passek, Ho6bl,e na meppumopuu
CCCP u 60npocbl,
.Me:w:8ypt!'tb!/, n SA, 1958, 1,
p. 38 urm. ; idem, Ha y
6 1958 eo8y, n KS, 84, 1961, p. 69 urm.;
idern, y c. (]).llo-
pewmu 6 M0.118a6uu, n MIA, 1960, p. 49
urrn.,fig. 3; idem,
nJle.MeHa /Io8necmpo6M, n MIA, 84, p. 200 urm.;
T. S. Passek E. K. op. cit.,
29
www.cimec.ro
Simila (Grla Similei, Simila-Brlad), Valea Satului (Dealul
(La
e. Depresiunea (Marginea a satului).
f. (La C.A.P. - protocucuteni), (Dealul
(La (Dealul Viei).
cum din a descoperirilor, majoritatea lor se ntre
Siret Prut, fiind n schimb mai rare n Sucevei regiunile subcarpatice.
Aceste n majoritatea cazurilor, snt situate pe terase inferioare sau chiar pe
grinduri martorii de eroziune din cuprinsulluncilor, ocupnd n genere o Numai
unele dintre din nalte, fiind situate pe promontoriile
ori pe marginile teraselor medii sau a cum este cazul la (Movila
la Perieni la Vasile Terenteac).
n stadiul actual al este dificil se precizeze ntre aceste tipuri
de cu sau de cro:nologice, corespunznd fa-
zelor din culturii precucuteniene
142
se poate afirma cele cteva resturi
de locuire din faza Larga-Jijia se ntlnesc numai n locurile cu joase
situate pe reliefuri nalte numai fazei Izvoare (Izvoare I
2
). Pe baza datelor existente,
s-ar putea presupune locuirea n general n faza Larga- Jijia n
cu relativ joase, ntr-o mai trzie, corespunznd etapei Izvoare (Izvoare
I
2
), s-a extins pe locurile mai nalte, caracteristice pentru din faza Cucuteni
A, a neoliticului dezvoltat.
Acestei culturi atestate pe teritoriul R. S. S. R. S. S. Ucrainene
143
i
o serie de fragmente din vase mici mijlocii, analoge n parte celor de la Traian
144
Larga- Jijia
145
, din de calitate dintre care unele snt decorate cu motive excizate
M. La Ratie Stnei), iar altele cu dungi incizate
spiralic, n asociere cu de puncte (n aproape toate n sau
cu Uneori este ntlnit decorul "n fagure"
Ciurchi, ori cu caneluri mai late sau mai nguste, asociate cu impresiuni
de M. ntr-un caz, o de vas are la un decor
din impresiuni de Nu lipsesc nici vasele mari de provizie, aco-
perite cu
culturi precucuteniene i mai fragmente de topoare plate din
precum o aproape cu decor incizat,
n de la (La
Cultura Cucuteni.Faza Cucuteni A. Cele mai multe dintre resturile de locuire din neoliticul dez-
voltat culturii cu de tip Cucuteni. n primul rnd, prin de supra-
s-au identificat foarte multe fazei Cucuteni A. Astfel, lista descoperirilor
din n Moldova s-a completat cu 148 de puncte din 114 repartizate n
felul :
a. Bazinul Bahluiului: Banu (Dealul Crucii, La (Rpa Strmbului),
(Cantonul C.F.R. nr. 38, Gugii, Livada de Stat), Bel-
(Dealul Scarchilor, Pe Huc), (La Bucium (Dealul Socola),
lU Pentru fazele culturii precucuteni vezi Radu Vulpe,
. Izvoare, p. 34 urm.; Hortensia Dumitrescu,
la problema originii culturii precucuteni, n SCI V, VIII,
1957, 1-4, p. 53 urm. ; VI. Dumitrescu, Quelques
remarques au sujet de la culture neolitique precucuteni
et de la station de Traian-Dealul Viei, n Dacia, N.S.,
XI, 1967, p. 39 urm.; Al. Alexandrescu, op. cit., n
SCIV, 1, 1950, p. 28 urm.; Eugenia Zaharia, op. cit.,
p. 5 urm.
143
T. S. Passek, mpunoAbCIWX noce-
Aenuu, in MIA, 10, Moscova, 1949, p. 28 urm.; S.
30
N. Bibikov, IloceAenue u ezo
ana'lenue 8A!I ucmopuu panneae.M.IIe8eAb'leCI'iUX
roza CCCP, n SA, XI, 1949, p. 127 urm.; idem,
PannempunoAbC/'ioe noceAenue na
J(necmpe, n MIA, 38, Moscova-Leningrad, 1953.
144 Hortensia Dumitrescu, Traian, in SCIV,
IV, 1953, 1-2, p. 55; idem, arheologic Traian,
Dealul Fntnilor, in Materiale, V, 1959, p. 195, fig. 6f2.
145 1. Nestor colaboratori, Valea ]ijiei,
in SCIV, III, 1952, fig. 8/14-15 fig. 9/1-3.
www.cimec.ro
Jijia-Bahlui 1), (Dealul spre
Brca II), Ciurea (Tinoasa, Zane), Cogeasca-Veche (La (Vatra satului, Pie-
din Valea Hainei), Cotnari (Dealul lui (n
Dealul (La Hrtop), (Dealul Cucuteni),
Dmbul Morii), (La Panta a Dealului
Coada Iazului, Sud de (Dealul Viei), Erbiceni (Iazul Ursului, Dealu La
Buci), (Dealul Boghiului), Nicolina), (Vatra satului-
Terasa de la La Holm, Movila din Prcovaci (La Sngeap), Podu-Iloaie (Dealul
Henciu), Polieni (La Odaie), Popricani (Dealul Vultur, Ciriteiul Mic), Proselnici (DealulBelcea),
(Sud-estul Dealului Buznei), Spinoasa (Poala Catargului, Pe Huc), Sprnceana (La
Via (Vatra satului), (Opinca), (Dealul Frasin ului, Dealul
Rufeni).
b. Cmpia ]ifiei Superioare: (Cotul (Dealul Ariilor), Belcea
(La Fntna Popii), (Via din Deal, Dealul Botcilor, La Odaie),
(Vatra satului), Bulbucani lui Roibu), (La Obser-
vator), Crasnaleuca (La Vest de sat), Doina (Valea Doinei), Dorohoi (Gura Urlei), Ghireni
(Lanu la Balta Dealu Livezii, La Hrtop), Horia (La (Marginea sa-
tului), Liveni-Vrnav (Vatra satului), (Rpa de la Mihail
niceanu (La Ratie), Mitoc (Malu Galben, La Pisc), Moara Jorei (Pe Grind), Nichiteni (Hrtopu
Livezii), (La Iaz), {Marginea a satului), Ripicenii Noi (Rpa la
turi), (La (Dealul Hodoroaia La Popan, Marginea
a satului), (Bulboana lui Strcea), Todireni de la
c. Sucevei: Baia Bra (La sud de sat), Butea (La La
rie), (La (Vatra satului),
(n Maxut (Vatra satului), Sagna (La Vie), Satu Nou (La vest
de sat), Strunga dealului Drmoxa, Marcaj 156), Talpa (Dealul din Mijloc?), Trzia
(marginea satului), Vascani (Vatra satului), (ntre ?).
d. Moldovei Centrale: Arsura (La Bereasa (Cracul La
pot), Brnova-Sanatoriu (Dealul Rusului), (Dealul (La
(Vatra satului, La Cimitir, I), Ghergheleu (Pru Luncii),
(Iazul Mucului), (La Moara de (Dealul Mare),
(n Poiana cu Cetate (La Cetate), Cuzii (Vatra satului), (Zarea
(La tirim).
e. Depresiunea (Cojocari 1), (Bzanul, Dealul Bul-
garului), (La Arie = tip = tip
(Marginea a satului, La =tip
(Vatra satului= tip Scndureni), (C.A.P. =tip Gu-
(La Fntna Mare), (Recea, Leaua I), (Dealul
Henciu I), Puricani (Rpa Fagului), Schineni (La
f. (La C.A.P.), Mera (Valea Merei), Piatra (Cozla), Pietroasa
(Dealul nalt), (La Tg. Ocna (Podei).
g. Cmpia Siretului: Unguri (Pietroasele).
din ca din acelea ale culturii Cucuteni, re-
giunile de ale Moldovei, precum cmpia cu caracter stepic din NE acestei provincii,
fiind n cu din regiunile de ale R.S.S. Moldove-
R.S.S. Ucrainene. lor n mare n regiunile din se
prin avantajele oferite de cele medii naturale deosebite pentru dezvoltarea culturii pri-
mitive a plantelor a vitelor, principale ale culturii cucute-
niene.
Din felul cum aceste snt localizate pe ele se n jurul
cu caracter depresionar din regiunile de cmpie unde se
31
www.cimec.ro
maxime de locuire, care snt mult mai rare n regiunile subcarpatice factorilor
locali mai favorabili.
din faza Cucuteni A snt bine delimitate ca ntindere, fiind concen-
trate pe restrnse sau mai largi dispuse n mai mult sau mai regulate,
n de forma terenului, cum o dovedesc ndeosebi de mare amploare
de la
148

147

n majoritatea cazurilor, aceste situate n preajma izvoarelor cu debit permanent,
promontoriile teraselor nalte sau de pe marginile Ripa Strmbului ;
Pe Huc; Cotnari, lui Hodora, Dealul
Calafat; Dealul ori izolate sub de holmuri, care flan-
luncile largi ale rurilor (Holm, Dealul Holm; Cotnari, Dealul Schineni,
Dealul
Prin lor n mod aceste snt
n mod natural pe trei laturi, iar n care face cu restul terasei,
sau cu printr-unul sau Asemenea au fost
identificate prin la:


Ele snt evidente n jurul altor cu dintre care putem cita Poiana
cu Cetate Erbiceni (Iazul Ursului), cu toate locurile respective nu au fost cercetate
prin arheologice.
Interesant este faptul n prezent s-au identificat din
pe locurile ocupate de precucuteniene, cu toate unele dintre acestea
din este drept foarte la o Dintre aceste
cu resturi de locuire din fazele precucuteni Cucuteni A : Popricani (Ciriteiul
Mic), M. (La Hatie), (Movila Stnei), Talpa (Dealul din Mijloc),
(Dealul 1), (La (Mar-
ginea a satului)
Lundu-se n a din precucuteni Cucuteni
A s-ar putea trage concluzia unor nendeajuns de bine cunoscute,
legate eventual de de de de diferite, culturii din
faza Cucuteni A au preferat pentru locurile nalte din preajma evitnd
fundurile cu umiditate mai Numai n cteva cazuri ei s-au instalat pe locu-
rile joase mai ales pe grindurile din largi, cum o dovedesc ndeosebi
de acest fel de la Nicolinei), (n Dealul Spinoasa
(Poala Dealului Catarg), precum alte dintre care aici pe acelea mai
importante de la: Belcea (Fntna popii), Jijia - Bahlui), Ciurea
(Tinoasa, Zane), (La (Iazul Mucului), Dorohoi (Gura Urlei),
Nicolina), (n Probabil din vreme
de hrtop, identificate n capetele din Butea (La Con-
(Dealul Ruja), Ghergheleu (Pru Luncii), Ghireni (La Hrtop), (Recea),
Puricani (Ripa Fagului).
n stadiul actual al cu privire la faza Cucuteni A, efectundu-se
arheologice cu n de numai n mod sporadic n acelea cu
este dificil se precizeze majoritatea acestor tipuri
corespund sau nu etapelor fazei Cucuteni A
149

14
8
Vl. Dumitrescu colaboratori, p. 498.
147 Vezi nota 20.
14
8
Adrian C. Florescu, asupra sistemului de
fortificare al cucuteniene din Moldova, n AM,
IV, 1965, p. 23 urm. unde se bibliografia relativ
la
148 Pentru a fazei de Cucuteni
A-B vezi M. Nouvelles fouilles
archeologiques a en Roumanie (dans le
nord de la Moldavie), in Alti del VI Congresso Internazio-
32
nale delle Scienze Preistoriche e Protoistoriche, II, Roma,
1965, p. 248; idem, Evolution de la civilisation de Cucuteni
a la lumi ere des nouvelles Jouilles archeologiques de Cucuteni-
in Rivista di Scienze preistoriche, XX, 1965,
Firenze, p. 169 urm.; idem, Cucuteni, 1966,
p. 33; Vl. Dumitrescu, op. cit. (II), n SCIV, XIV, 1963.
2, p. 290 urm. De asemenea M. Dinu, Faza Cucuteni
A- B n lumina noilor (manuscris) ; Atti1a Lasz16,
arheologice n Cucuteni A - B de la
n AM., IV, 1966, p. 7 urm.
www.cimec.ro
n cu avndu-se n vedere predominant a
rilor din faza Cucuteni A-B, nu ar fi exclus ca cel unele dintre cu
din faza Cucuteni A fazei A
3
n acest sens snt deja unele indicii n
Cucuteni A mai sus de la Spinoasa, ceva mai bine cunoscute n urma son-
dajelor efectuate n cuprinsul lor.
De altfel, din punct de vedere cultural, pe baza materialului ceramic cercetat (resturi
de pahare, castroane, capace, suporturi, vase binoclu etc.) se pot deosebi, cu oarecare greu-
tate, cele etape din fazei Cucuteni A, aspectelor de de
la Avndu-se n vedere specificul hazardul desco-
peririlor, este prematur se ncadreze cu precizie materialul descoperit, ntr-una sau ntr-alta
dintre cele faze ale culturii Cucuteni A.
Un criteriu pentru ncadrarea n faza mai veche, Cucuteni
A
2
, l constituie mai mare a speciei ceramice cu decor adncit, bine ndeosebi
n de pe de la
Decorul pictat tricrom, din faza Cucuteni A, se n mod prin
motive din Se decorul din ndeosebi pe ceramica
din unele recent identificate din Moldovei centrale
Poiana cu Cetate, sau cunoscute mai demult Rafaila), precum din
alte din Depresiunea
faze i o serie de unelte din silex (lame, gratoare, percutoare),
(topoare plate din sau din menilitice), os (sule
din pentru de sau pentru plasa de pescuit, mai rar
sfere de de utilizare precum mai multe figurine antropomorfe
zoomorfe. Dintre acestea din se un idol plat de tipul en violon descoperit la
(Dealul Boghiului), cu analogii n alte neolitice din din Moldova,
precum partea a unei figurine feminine din de la (Ripa Strm-
bului).
Faza Cucuteni A-B. n cu mare al din faza Cucuteni
A, descoperite prin din ultima vreme, cucuteniene din faza A-B
este mult mai mic, acestea fiind localizate cum :
a. Bazinul Bahluiului: (La (La Pe loturile
(La Hrtop, La Holm), (Dmbul Morii).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Observator), Dorohoi (Gura Urlei), Ghireni
(Iazul de Jos), (La Horia (La (Vatra satului),
(La Iaz-Pogoroaia), Ripicenii Noi (La Monument), (Dealul Calancea),
(Rpa Turcului), Todireni de la
c. Sucevei: Butea (La
d. Moldovei Centrale: (n Simila (Grla Similei).
e. Depresiunea (Marginea a satului).
f. Girov (La (La
Cele mai multe dintre din a culturii cucuteniene terasele
inferioare ale rurilor, care pot fi lesne folosite ca artere de Cteva dintre ele
au o mai fiind situate pe margini hrtopite de sau pe terase medii
sau mai pe scruntarele din lunci ori pe terasele joase, de
ale rurilor: (La Holm), (Todireni).
n a culturii cucuteniene se n genere, au o
mai dect acelea din faza Cucuteni A, cobornd terasele de Nu este exclus
ca coborre a din faza Cucuteni A-B pe o mai a reliefului
fie n cu o care fi putut favoriza o extindere a agriculturii a
vitelor, att pe terasele joase, ct n luncile rurilor.
Interesant este faptul majoritatea resturilor ceramice (vase cu gtul dezvoltat cu
corpul bombat, capace de tipul "coif suedez", suporturi, vase binoclu altele), descoperite
33
3-c. 361
www.cimec.ro
in cuprinsul din faza Cucuteni A-B, snt pictate n stilurile


Horia, Ripicenii Noi, tnult mai n stilurile
c.t
1
Todireni), Yu y
2
Butea) 8
2
(Butea, deci cele
mai multe dintre aceste etapei celor de la
(Dmbul Morii) caracterizate tocmai prin predominarea stiluri
150

mne ca prin viitoare se n ce de la (Holm)
unde s-au identificat stilurile y
1
, y
2
8
2
, cu analogii ndeosebi la Traian,
unei a doua etape din stilurilor fazei Cucuteni A-B, care ncepe se prin
efectuate n ultima vreme n Moldova
161

Din a culturii cucuteniene unele fragmente ceramice
speciei denumite Cucuteni c1s2.
Faza Cueuteni B. Descoperirile din faza Cucuteni B, ca cele din faza A,
snt de asemenea foarte numeroase. acestea din jurul mai
ntinse ale rurilor, care se uneori pe lungimi ce 3-4 km, mai ales n lungul
Jijiei al Bahluiului.
grupare n jurul este de principale, cultura plantelor
vitelor, practicate n jurul grindurilor al popinelor.
In cuprinsul unora dintre aceste din faza Cucuteni B se intilnesc alte resturi
de locuire din fazele anterioare, Cucuteni A A-B, ca de ex. la: Dorohoi (Gura Urlei),
(Dealul Hodoroaia), Todireni de la Butea (La
(La (Marginea a satului).
Din felul cum snt din faza Cucuteni B se pare acestea au un
caracter mai mult stepic, spre deosebire de acelea din faza Cucuteni A, a are
un caracter ubicuitar.
In ceea ce caracteristicile din faza Cucuteni B, se o
de concentrare a pe din ce n ce mai restrtnse, precum o ntre
mari, pe marginile rpoase ale teraselor sau acelea din
mai joase, care snt cu mult mai mici.
Dintre acestei faze, au fost cercetate prin
a. Bazinul Bahluiului: Aroneanu (La (Cantonul C.F.R. nr. 38,
Gugii, Livada Gostat), (La Dealul Hucului, Dealul Scarchilor,
Vatra satului), (La La La Curtea Bogonos (Dealul din
Mijloc), (Dealul Holrn), (Brca II), Ciurea (La Chihan, Zane), Cogeasca
Veche (La La (Vatra satului), Cotnari lui
(La Hrtop, La Holm), (Dealul Cucuteni)-,
(La Panta a Dealului Coada Iazului), Erbiceni (Pe
Pisc, Sub Pisc), (Dealul Hodora (Dealul Calafat, Dealul Morii,
(La Holm (Panta a dealului Holm, de deasupra
(Curtea (Vatra satului-terasa de la Marginea a
satului, Iazul Valea Ilenei, La- Polieni (La Odaie), (n
nime), Popricanii de Sus (Ciriteiul Mic, Coasta Delenilor), Prigorenii Mici (La Cimitir),
(Canton 28), Rediu (Via Teodorescu), (Dealul
tao VI. Dumitrescu, op. cit., SCJV, XIV, 1963, 2;
M. M. Dinu, arheologic
Cucuteni-Bdiceni, campania de din vara anului
1962 (raport in manuscris); M.
Nouvelles Jouilles archeologiques a Cucuteni-Bdiceni, p, 248;
idem, Evolution de la civilisation de Cucuteni, p. 169
urm. ; idem, Cucuteni, p. 17 urm.
Ul Pentru originea acestei specii cera-
mice, denumite in mod impropriu Cucuteni C de clare
H. Schmidt, a s'e vedea : 1. Nestor, Cu privire la periodi-
34
zarea etapelor trzii ale neoliticului din R.P.R., in SCIV,
X, 1959, 2, p. 247 urm.; idem, Zur Periodisierung der
Zeitstujen des Neolithikums in der
Volksrepublik, n Dacia, N.S., IV, 1960, p. 53 urm.;
C. T. O coRaRx nl!e.Men mpunollbcKoii KYIIb-
mypu co cmennbi.Mu n/le.Mena.Mu, in SA, 1961, 4, p. 186
urm.
162
H .. Schmidt, Cucuteni in der oberen Moldau,
nien, Berlin-Leipzig, 1932, p. 39 urm.
www.cimec.ro
(Dealul Srca (Cantonul C. F. R. 40, La La Sud de Valea Oilor),
Spinoasa (Poala Catargului), (Hrtopu Lingurarului), Tg. Frumos (Dealul Buznei),
Valea Lupului (Fabrica (Dealul Rufeni, Dealul Frasinului).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Dealul Ariilor), (La Bobu-
(La Curte, La Odaie), (Vatra satului), (Dealul Porcului), Crniceni
(Cimitirul Vechi), (Hrtopul Bodronului), Doina (Valea Doinei), Dorohoi (Gura
Urlei), ca (Vatra satului), Vlcelele de deasupra Htrtopului), Ghireni
(Iazul de Jos), (Vatra satului, La La (Marginea satului),
Iacobeni (Dealul Pe Grind), Liveni (La Btci), (La Miorcani
(Dealul Cotului), Mitoc (La Izvor, Cotu Mic), Movila (La Hrtop), Nichiteni (Hrtopu
Livezii, Prul Calului), (Vatra satului), (La Iaz, Cracalia), Popeni (n Islaz),
Popricanii de Jos (La 1), (Vatra satului), (Marginea a
satului), Rediu Mitropoliei (Marginea a satului), Ripicenii Noi (Ripa la
Podul Ripicenilor), (Dealul Punar), (Dealul Hodoroaia, Dealul Viei,
Hrtopul (La (Movila de Cimitir),
(La Burci, Bulboana lui Strcea, Dealul Boboc), (Dealul (La Capac),
Tudor Vladimirescu sat), (Dealul din Mijloc).
c. Sucevei: Butea (La Maxut (Vatra satului), Movileni (Marginea
a satului), (Dealul Strunga Dealului Dr-
moxa, n dreptul pietrei kilometrice nr. 23), (Vatra satului), Valea (Movila
la Boul Movilei), Vascani (La Vatra satului), din Vale (Vatra satului).
d. Depresiunea (Bzanul), (Marginea a
satului =varianta "Cucuteni C").
e. (La
(La NE de sat), (Podul Bisericanilor).
La acestea se alte descoperiri de din din Moldova, care n
cea mai mare parte snt un rezultat al sondajelor mai vechi sau mai noi din
Moldovei Centrale, Sucevei regiunea n de acestea, snt
mai bine cunoscute cu resturi de locuire din faza Cucuteni B, cercetate
prin arheologice: Vechi, Valea Lupului,
Tg. Ocna-Podei
Avndu-se n vedere a tuturor acestor din faza Cucuteni B
n Moldova, se o mai mare a lor n bazinul Bahluiului n Cmpia Jijiei
Superioare. masare a din faza Cucuteni B n regiunile depresionare ale ctm-
piei coincide cu o mai mare aici a resturilor de locuire de tip
(Gorodsk-Usatovo) a mormintelor cu ocru contemporane cu ele. Nu este de loc exclus ca
masare a n regiunea de la neoliticului n perioada de
trecere epoca bronzului fie n cu intensificarea vitelor cu dezvoltarea
plantelor.
n momentul de din faza Cucuteni B n centrul nordul
Moldovei nu spre sud depresinnea Elan-Horincea La rndul lor,
din regiunea depresiunile de pe
Valea Tg. Ocna cobornd spre
sud n promontoriile de la curbura din NE Munteniei.
n cuprinsul acestor s-au descoperit fragmente ceramice pictate n stilurile e:
din clasificarea lui H. Schmidt.
163
, cu motive spiralice, serpentiforme, sau n de buline
pe fondul necolorat sau colorat n alb, precum altele de tip Cucuteni C, decorate cu impre-
siuni de de unelte de plate) silex (percu-
toare, lame) de figurine antropomorfe, dintre care unele n mod sigur cu atribute masculine.
1aa Pentru aceste faze cf. Hortensia Dumitrescu, La IX- X, 1941-1944, p. 127 urm.
station prlhistorique de sur le Pruth, In Dacia,
35
www.cimec.ro
Avndu-se n vedere caracterul descoperirilor materialul fragmentar, este dificil se
ncadreze mai precis aceste descoperiri n fazele Cucuteni B
1
Cucuteni B
2
, determinate recent,
n urma din de pe de la
154
n general, par
fie mai materialele, care, caracteristicile de decor, fi atribuite
fazei Cucuteni B
1
, cum e cazul (Dealul Frasin), Popricani (La
*
Tot culturii Cucuteni i descoperiri, neprecizate ca
din cauza relei de conservare a speciei ceramice pictate :
a. Bazinul Bahluiului : (Pe lot urile Capu Rediului (La
Ciurea (Ripa Fntna de pe (La Cier), Cotnari (Podul de lemn, Via Veche),
(Fntna Cazacului), Erbiceni din Valea La Curtea Veche), Ga-
lata (Valea lui Hodora (Dealul Morii), (Ceairu lui Peretz, Valea Cacainei,
Dealul Plevnei), (La Damian), Rediu Aldei (Holmul cel Mare), (Dealul
Basaraba), (La Peste Dealul Spinoasa (Movila de la nordul
Haitei C.F.R., Podul de Fier), (Vatra Tg. Frumos (Dealul Beci), Valea
(Dealul Nucului).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La (Dealul Unchetea), Bo-
(Marginea a satului), Bodeasa (Fundul Bodesei), (Dealul
(La Salcmii lui Cinghine (Dealul La Hrtop),
Cobla (Girla la Stejari, La Temnic), (La (Vatra
satului), Dobrceni (La Hlboci), Dorohoi (Poala a dealului Beldiman),
(La Ghireni (Vatra satului, de la Balta lui Filip, Iazul de Jos, Coasta
n hotar cu Crasnaleuca), (Pe Scruntar), Hudum (Iazul Hudumului),
Hulub (Dealul Strahotin), (Pru Liveni (La Valea Cio-
coiului), (Boul Mihail (Sub
(n Mitoc (La Izvor, Prul Hrtopului, ntre Vii, Pru lui Istrate), Movila
(La Hrtop), Perieni (Ripa Porcului), Popricanii de Jos (La II), (Movila lui
La cele Movili, La Ripicenii Noi (Dealu Lipovanului), Slobozia-
(Dealul La Troian), Stnca (La (Bobeica, Prul Ioanei),
(Ominteanca), Ciuleienilor).
c. Sucevei: AI. 1. Cuza (Pe Holm), Bogata (Dealul Colacului), Bucecea (La
(Dealul Muchiosul), (La Bulhac), (Coasta
Fundu (La Beci uri), (La (Dealul
(Dealul Crucii), (La Temelii), Lozna (Sub Tioc, La Movileni
(La Movile), (SV de sat), Oboroceni (La La Salcmi) , (La Tufe),
(Fntna Popii), (Vatra satului, Dealul
(La
d. Moldovei Centrale: (La E de sat), Arsura Ruginosu 1),
Bereasa (La (Toflea, (Deasupra
(Dealul (Vatra satului), Grceni (Coada Plopilor),
(Podul (ntre Vii), Satu Nou (La est de sat).
e. Depresiunea (Ripa Onosoaei), (Dealul Voi-
Doniceasa (Piscicola Doniceasa), Horga (Vatra satului), (La
(Dealul 23 August (Dealul Cioranilor).
164
M. Nouvelles jouilles archeolo-
giques a p. 248; idem, Evolution de la
civilisation de Cucuteni ; idem, Cucuteni, p. 18 urm. ;
vezi de asemenea VI. Dumitrescu, op. cit., n SCIV, XIV,
1963, 2, p. 291 urm., care se mai poate
36
deosebi o a treia Cucuteni B,
Cucuteni B de la Valea Lupului. n realitate
corespunde fazei Cucuteni B?, neputndu-se
separa stratigrafic tipologie de descoperirile din
de pe de la Cucuteni-Biceni.
www.cimec.ro
f. (Dealul (Terasa
Dealul Doamna (Btca Doamnei), Grcina (Pe Balaur),
Piatra Slobozia (La Podiac), Slobozia Mielului Dealul Bielci
1), (La Vie), Valea (La (Podul Bisericanilor).
PERIOADA DE TRECERE DE LA NEOLITIC LA EPOCA BRONZULUI
Cultura Faza cu care se face trecerea de la neolitic la
epoca bronzului, este prin numeroase descoperiri de grupului
(Gorodsk-Usatovo), ca pe baza resturilor descoperite se face
alte de ordin cultural cronologic.
n prezent, n Moldova s-au identificat 75 de puncte n 63 de repartizate
naturale precum :
a. Bazinul Bahluiului: (La Cotnari (Panta a Dealului lui
(La Hrtop spre Doro-
(Panta a dealului Erbiceni (Dealul Vl-
celele (Dealul Miroslava), Hodora (La Holboca (Peste
Cantonul283), Miroslava (La (Dealul Piscu lui Toader ?) ,
Polieni (La (Sud de sat), Rediu Aldei (La Hrtop), (Dealul
Breazu - La Salcmi, Valea Ursulea), (La (Dealul
Srca (La Spinoasa (Dealul Catarg), (Panta a dealului
trgului), (La Odaie, Dealul Uricani (Panta a Dealului Uri-
cani?, Dealul Uricani), Valea Ursului (LaN de sat), (Vatra satului), (Dealul
Bucium).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Marginea a satului),
Crniceni (Cimitirul Vechi, Veche), Cobla (La Cetate), Cotu-Morii (Nord-vest de sat),
(Iazul Dorohoi (Bariera Epureni-Popricani (Dealul
(Ripa Spnzuratului), (n n Larga- Jijia
(Dealul Picioroganului), Mitoc (Cotul Mic), (Marginea
a satului), Perieni (Ripa Porcului), Popricanii de Jos (Sub muchia dealului), Ripi-
cenii Noi (Rpa la (Dealul Hodoroaia la Popan), (La
(Rpa la Burci).
c. Sucevei : (Dealul Muchiosu, Cotul , (Dealul
Tunica la Preventoriu), (Dealul (Dealul Crucii),
(La Tufe), (Vatra Satului).
d. Moldovei Centrale: (Cujba, Dealul (Ursoaia ?),
(La Dracseni (La Vie, La Tei), Secuia (Ponoare),
Simila (Girla Simila).
e. Depresiunea (La Fntna Mare), (Dealul
Henciu 1).
f. (Marginea satului) ( ?) , (Dealul Vrabie) ( ?).
Din lista acestor descoperiri cele mai multe dintre din faza
provin din regiunea a Bazinului Bahluiului a Cmpiei Jijiei Supe-
rioare. n ambele aceste regiuni culturii snt de obicei
pe marginile platformelor sau a teraselor nalte mijlocii mai rar pe contrapantele dealuri-
lor, ori chiar pe unele mai proeminente ale teraselor inferioare, la 30 m

au descoperite n Sucevei n acela
al Moldovei Centrale. Mai este n Culoarul Prutului, unde majoritatea
37
www.cimec.ro
acestor snt situate pe diferitele fragmente ale terasei inferioare, cum e cazul
de la n care s-au
165
, chiar pe unele stnci toltriene (Mitoc-Cotu
Mic).
Din de mai intense, nu se suficient acestor n
sudul Moldovei, cu toate la Stoicani situate n bazinul inferior al Pru-
tului, s-a identificat prin metodice aspectul cultural
156

ln cu aceste snt mormintele cu ocru din tumuli uneori chiar din
cimitire plane, dintre care prin metodice, s-au studiat mai bine tumulii
de la Vechi
157
,
158
, Holboca
1
5
9
Valea Lupului
160
, n sectorul nordic
al Moldovei, mormintele de la din centrul Moldovei, precum cimitirul plan de la
Stoicani
161
, din sudul acestei regiuni.
Problema dintre de tip grupul mormintelor cu
ocru a fost mai prin numai la
Stoicani in sudul Moldovei, precum ntr-o oarecare la Valea Lupului Uricani
1611
,
in apropiere de Pe baza datelor la Stoicani, s-a ncercat, pentru prima
o periodizarea culturii deosebindu-se etape, denumite recent
1 11163.
ln ceea ce materialul descoperit n grupului iden-
tificate prin fragmentele ceramice, care provin n mod din
vase lucrate din din care nu decorate cu
alveole, diferite impresiuni cu motive plastice.
Mai rare snt fragmentele de vase din cu decor pictat, descope-
rite n 19 Erbiceni (Dealul Holboca (Peste Miroslava (La Bul-
(Valea Ursulea), Spinoasa (Poala Catargului),
(Vatra satului), (Dealul Bucium), (Dealul Picioroganului),
Popricani (Sub muchia dealului), (Marginea a satului), Crniceni Veche},
Cotu Morii (NV de sat), (Rpa Spnzuratului), (n Mitoc
.(Cotu Mic), Ripicenii Noi (Rpa la (Ripa la Burci}, (Dealul
Muchiosul).
din specie este prin vase ntregi, de la
teni dintre care unul este pictat cu antropomorfe
164

Pe resturile de vase, n cuprinsul cercetate s-au mai gratoare, lame
de silex nepatinat, un topor din o mare, de
din gresie precum trei figurine antropomorfe cu corpul aplatisat, dintre
care una
156
Hortensia Dumitrescu, loc. cit., n Dacia, IX-X.
15
8 M. Irina Casan C. Mateescu,
op. cit., n SCIV, II, 1951, 1, p. 249 urm.
167
l. Nestor colaboratori, op. cit., n SCIV, 1, 1950,
1, p. 27 urm.; idem, op. cit., n SCIV, II, 1951, 1,
p. 64 urm.
158 ldem, op. cit., n SCIV, I, 1950, 1, p. 31 urm.
169
Idem, n SCIV, III, 1952, p. 94 urm. (capitol
redactat de VI. Zirra).
1
110
M. Dinu, op. cit., n Materiale, III, 1957, p. 173;
idem, op. cit., n Materiale, V, 1959, p. 248 urm.
Materiale, VI, 1959, p. 204 urm.
111
M. op. cit., n Materiale, I,
1953, p. 116 urm. p. 153 urm.
181
M. Dinu, op. cit., n Materiale, V, 1959, p. 252.
:.18
163 Aceste etape au fost semnalate pentru prima
pe baza stratigrafice n urma
din anul 1950 de la (SCIV, II, 1951, 1, p. 252).
Ele au fost apoi denumite 1 II (D. Ber-
ciu, la problemele neoliticului ... , p. 139 urm. ;
Gh. Bichir, Beitrag zur Kenntnis der jruhen Bronzezeit im
sudostlichen Transsilvanien und in der Moldau (im Lichte
der Grabungen von Cuciulata und n Dacia,
N.S., VI, 1962, p. 110 urm.; M. Florescu, op. cit., n
AM, II-III, 1964, p. 106 urm.; Petre Roman, Un nou
aspect cultural de la nceputul epocii bronzului (complexul
de la n SCIV, 17, 1966, 3, p. 460.
1
6
4
N. Zaharia, vase pictate din grupul
descoperite n raionul n AM, II-III, 1964,
p. 439 urm.
www.cimec.ro
EPOCA BRONZULUI
Epoca bronzului n Moldova, n cu neoliticul din regiune, a fost mai
nu demult erau cunoscute doar cultura Monteoru
166
mai multe desco-
periri de depozite obiecte izolate de bronz 18
6

n ceea ce cultura Monteoru, efectuate n sudul centrul Moldovei
erau cu totul insuficiente pentru caracteristicilor principalelor faze din ei.
La fel, descoperirile de obiecte de bronz erau tratate izolat, incadrndu-se de obicei n mod
larg n perioada de la epocii bronzului nceputul Hallstattului.
n schimb, prin de efectuate cu ncepere din 1949 tn
diferite de pe teritoriul Moldovei, au sporit mult cu privire la diferitele
grupuri culturale din epoca bronzului din regiune. Prin aceste de teren, pe
cultura Monteoru, mai de mult, au mai fost semnalate culturile: 11-
Schneckenberg
167
, 1
6
8 Noua 189, aducndu-se o serie de con-
deosebit de importante cu privire la ncadrarea lor precum
la etapele de dezvoltare la istoria acestor culturi. Dintre aceste
culturi, n ultima vreme grupul Noua s-a bucurat de o fiind mai intens
cercetat.
n de aceasta, pe baza datelor recent prin cu privire la descoperi-
rile de bronzuri din Moldova de la epocii bronzului, s-a se o serie
de asemenea descoperiri de obiecte de bronz, pentru vreme n Moldova,
mai mult se sincronizeze cu descoperirile din necropolele
contemporane cu grupul Noua din regiune
170

La rndul lor, arheologice efectuate n ultima vreme au sporit mult
rul descoperirilor din epoca bronzului din Moldova, contribuind la o mai a
1&5 Radu Vulpe Les fouilles de Poiana,
in Dacia, III- IV, 1927- 1932, p. 253 urm. ; Ecat.
La necropole de l'ge du bronze de
Poiana, n Dacia, V- V 1, 1935 .- 1936, p. 151 urm. ;
Radu Ecat. Vulpe, La station pnJhistorique de Perchiu
pres de n Dacia, 111-lV, 1927-1932, p. 157
urm.; Ecat. Vulpe. Les restes prehistoriques de
(dep. de Putna), n Dacia, VII- Vlll, 1937-
1940, p. 103 unu. ; M. op. cit.,
Dacia, VII- VIII, 1937-1940, p. 427 unn.; C.
op. cit., n BCMI, XXXI, 1938, 97, p. 29 urm.; Radu
Vulpe coHtboratori, n SCI V, I, 1950, 2, p. 48 urm.;
SCIV, II, 1951, 1, p. 180 urm.; SCIV, III, 1952,
p. 196 urm.); M. Florescu, la
etapelor timpurii ale culturii Monteoru din Moldova, n
AM, IV, 1966, p. 39.
1
88
M. la problema
epocii bronzului nceputului epocii jierului
n Moldova, n SCJ V, IV, 1953,3-4, p. 443 urm.
1
87
M. colaboratori, op. cit.
in SCIV, II, 1951, 1, p. 252 urm.; Gh. Bichir Eug.
Dogan, op. cit., n Materiale, VIII, 1962, p. 291 urm.;
Marilena Florescu, n AM, II-III, 1964, P- 105 urm.;
idem, n SCIV, XVI, 1965, 4, p. 649 urm.
188
Al. Vulpe Mihai op. cit., n Materiale,
VIII, 1962, p. 307 urm. ; Al. Vulpe, K 8onpocy o
nepuoouaalfuu 6ponaosozo seKa 8 llfoAoose, in Dacia,
N.S., V, 1961, p. 115 urm.; Marilena Florescu, op. cit.,
AM, IV, 1966, p. 39 urm.
1
8
8 M. op. cit., in SCIV, IV, 1953,
3-4, p. 443; Adrian C. Florescu, la
culturii Noua, in AM, II-III, 1964, p. 143 urm.;
idem, Des eUments sud-est europeenes sur le territoire de
la Republique Socialiste de Roumanie a la fin de l'dge de
bronze, n Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze
Preistoriche e Protoistoriche, Il, Roma, 1965, p. 438
urm. ; idem, Sur les problemes du bronze tardif carpato-
danubien et nord-auest pontique, n Dacia, N.S., XI, 1967,
p. 59 urm .. Vezi rapoartele preliminare de
de Ia (SCIV, III, 1952, p. 89 urm. SCIV,
IV, 1953, 1-2, p. 417), (SCIV, IV, 1953,
1-2, p. 23 urm., SCIV, V, 1954, 1-2, p. 19 urm.
Materiale, III, 1957, p. 169 urm.),
Ciritei (Materiale, VI, 1959, p. 360 urm.),
(1. T. Dragomir, Materiale, VI, 1959, p. 453 urm.
Materiale, VII, 1961, p. 151 urm.),
reasca (A. C. Florescu, Rugini!. D. Vicoveanu,
turile de la n Danubius, I, 1967).
170
M. Contributions au probleme
de la fin de l'dge du bronze el du debut de l'ge du fer en
Moldavie, n Nouvelles etudes d'histoire, 1, 1955,
p. 65 urm.; idem, Objets en bronze de la fin de l'dge
du bronze et du debut de l'ge du fer, decouverts dans
l'espace delimite par les Carpathes, le Danube inferieur
et le Pruth, n Bericht itber den V. Internationalen Kon-
gress jur Vor- und Frilhgeschichte, Hamburg, 1958,
p. 217 urm. ; idem, K 8onpocy o ZQ.JI,btumamcMii ,;;yArr
mype 8 MMoose n MIA, p. 151 urm.;
idem, Kone!f 6ponaosozo u nattQ.JI,a paHHe:HCMeanozo 6eKa 8
MoAooBe 8 C6eme noc.ae8nux apxeoAozuttecKux pac,;;onoK,
n Dacia, N.S., IV, 1960, p. 139 urm.
39
www.cimec.ro
tipului de diferitelor culturi ale epocii bronzului din regiune,
precum ntr-o la precizarea ariilor de ale acestor culturi n
respectiv. Astfel, prin aceste efectuate pe teritoriul a 229 s-au des-
coperit resturi de locuire din epoca bronzului n 284 puncte, marea majoritate a acestora
nnd culturii Noua, de la epocii bronzului.
n cu acestea, urmele de locuire din bronzul timpuriu mijlociu snt mult
mai numeroase. n cele ce se descoperirile din cele 3 faze ale epocii
bronzului, timpurie, mijlocie trzie, identificate prin aceste n cuprinsul diferite-
lor geografice ale Moldovei.
Bronzul timpuriu
S-au identificat 5 necropole cu resturi de din
vremea culturii 11-Schneckenberg :
a. Bazinul Bahluiului : Cotnari lui Erbiceni (Dealul (?), Hol-
boca (Cantonul 283).
b. Cmpia Jijiei Superioare : Probota (n Baie).
c. Sucevei: (Dealul Muchiosul) ( ?).
n aceste locuri, exceptnd Probota, s-au descoperit resturile unor de
situate n marginea platformelor sau a teraselor cu aspect de Din felul cum se
acestea se cu din faza imediat a grupului propriu-zis
1). n acest caz se poate presupune n a continuat se
dezvolte vitelor ca a locuitorilor, de cultura
a plantelor; caracteristicile privind dezvoltarea a triburilor locale din
cuprinsul acestor se vor putea preciza mai bine cu prilejul care se vor efec-
tua pe locurile respective. Cu acest prilej s-ar n de la Cotnari,
Probota n-au existat alte urme de locuire mai veche, grupului
1), cum snt indicii pentru de pe dealul Muchiosul, de la Cris-

pentru etapa II din aceste snt caracteristice vasele din
uneori cu gtul nalt decorate cu pe margine sau cu
de adnci ori pe maximul de arcuire, care snt n mai
cu acelea din etapa imediat
Bronzul mijlociu
Etapa bronzului mijlociu a fost mai intens n Moldova,
unele aspecte din ei, ndeosebi n urma arheologice de la Poiana
171
,

172
,
173
, din alte locuri
174

17
1 Vezi n nota 165, privind Poiana.
172
M. Florescu C. Buzdugan, op. cit., Materiale,
VII, 1961, p. 301; M. Florescu, Raport amplu asupra
turilor de la (manuscris) ; Gh. Bichir Eug.
Dogan, arheologice de la Mndrifca, n Materiale,
VIII, 1962, p. 291 urm.
173 M. Florcscu Gh. Constantinescu, Sondajul de la
n SCJ V, 11. 1967, p. 285 urm.
174 Gh. Bichir, de salvare de la Cuciulata, n
Materiale VII, 1961, p. 351 urm.; ibidem, n Materiale,
VIII, 1962, p. 283 urm.; Al. Vulpe, Descoperiri arheolo-
gice pe cursul mijlociu al Siretului (sondajele de la
fi [req-. n AM, I, 1961, p. 65 urm,
www.cimec.ro
Cultura Monteoru. Din a epocii bronzului resturile de locuire ale
culturii Monteoru, care au fost identificate prin n 23 de puncte din
22 :
a. Moldovei Centrale: (Vatra satului).
b. Depresiunea Elan-Horincea: Giurcani (Prul (Dealul Ciubu-
(Dealul ?), Rogojeni (Dealul Mare?), (Vatra satului?).
c. (La Cetate), (Dealul Bahana), (Dealul
Balica), (Marginea a satului), Li vada (Vatra satului),
Malu (La Mera (Valea Merei),
(Nordul satului, La Rupturi), Rpile (La Satu Nou-Panciu (La Drumul
Vechi), Tg. Ocna (Podei), (Docmana).
La acestea, se mai pot descoperirile de la Adjudul Vechi
(La cele multe) Ciorani (La tirim), semnalate tot prin n Cmpia
Siretului din sudul Moldovei.
Din enumerare a descoperirilor privind cultura Monteoru, n urma recentelor
descoperirile respective de provin numai din centrul sud-vestul
Moldovei, ndeosebi din regiunea din depresiunea Elan-Horincea n rama
a Moldovei Centrale. Multe dintre din regiunea
dintr-o veche a culturii Monteoru (Monteoru 1 C
3
). iar altele, mai la
fazelor mai noi ale acestei culturi, ca se preciza ntotdeauna cu exacti-
tate, pe baza resturilor ceramice culese, fazele le
acestei culturi, din regiunile amintite, snt de obicei situate
pe locuri dominante, pe margini de sau pe terase nalte, mai rar pe terase joase. n
schimb, cele necropole identificate prin aceste joase, fiind plasate
ntr-un caz pe terasa de iar n altul pe un grind din cuprinsul
Ca tip de n vremea culturii Monteoru, pe deschise se ntlnesc
altele, cu aspect de naturale cu marginile rpoase pe trei laturi fortificate probabil
n mai accesibile. Din acest punct de vedere par semnificative topicele de "ce-i
tate" date locurilor nalte, n care se resturile de locuire ale culturi
Monteoru.
Tot din par da teze resturile ceramice descoperite la
care snt decorate cu motive triunghiulare incizate, de un aspect deosebit, datorat probabil.
Pentru o ncadrare a acestor din
descoperiri se impune efectuarea unor pe locurile respective.
Acestei culturi i cteva identificate n :
:1.. Sucevei: Baia
b. (Dealul Runcu, Smida ?), Piatra
(Pietricica), (Dealul Viei).
Bronzul ttrziu
mult mai bine n cu cele anterioare ale epocii
bronzului, este prin dPscoperirile culturii Noua.
Cultura Noua. n 17 din 14 enumerate n pagina a fost
faza de nceput a acestei culturi, printre altele, de elemen-
telor de aspect m.
ns Adrian C, Florescu, op. c:il., n AM, U-Ul. p. l48; idem, op. cii., n Dacia, N.S., Xl,1967, :p. 59
www.cimec.ro
a. Bazinul Bahluiului: (Dealul Scarchilor, La (n ?),
Cogeasca Veche (La (La (Valea Nicolina), Holboca
(Peste (Ceairu lui Peretz), (Marginea a satului, Vatra satului,
La
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Cimitir), Probota (n "Baie"),
(Terasa
c. Sucevei: (Dealu lui
d. Depresiunea (Vatra satului?).
n prezent acestei culturi, ndeosebi n Bazinul Bahluiului n
depresiunea din preajma Piatra snt situate pe terasele inferioare
ale rurilor mai rar pe terasele medii, sau n e"t1prinsul interfluviilor. De altfel,
a din etapa timpurie a culturii Noua (Noua 1) a fost de
culturii grupului propriu-zis Noua (Noua II), care s-au instalat uneori chiar pe locuri,
cum este cazul cu din Bazinul Bahluiului.
Din de este dificil se precizeze pentru fiecare caz n parte resturile
de locuire au constituit sau nu movile plate n de (zolniki). Din
n timpul de asemenea au existat
la: Holboca (Peste (Ceairu lui Peretz), (Marginea a satului).
Aceste caracteristici, pe care le ca marele al oaselor de animale
din cuprinsul lor ne o orientare a triburilor locale, cu vitelor.
In ceea ce inventarul descoperit, o aparte ceramica din
de calitate care are o culoare sau este cu motive
incizate n de triunghiuri romburi precum cu de scurte
alungite oblic. de aceasta se specia din cu bruri
simple, crestate sau alveolate.
In cu aceste descoperiri fazei timpurii a culturii Noua (Noua 1),
din vremea culturii Noua propriu-zise (Noua II) snt cu mult mai numeroase, identifi-
cndu-se prin 175 de puncte de descoperire n 130 de din
Moldova:
a. Bazinul Bahluiului: (La (Dealul Hucului, Fntna Mocanului,
La Dealul Scarchilor, La (La Curtea (n
In Capu Rediului (La (Dealul Ciurea (Ripa
.fntna de pe Crlig (Vatra satului, La N de sat, Dealului Popa Ioan), Cogeasca Veche
(La Poarta La Cotnari (Ripa de la ruinele bisericii catolice,
lui (Vatra satului), (La Hrtop), (Vatra satului),
Dancu (Iazului (La sud de (ntre Lanurile Cogenilor),
Erbiceni (Iazul Spinoasei), (Curtea Vatra trgului), Hodora (La
Holboca (Peste (Cartierul Abator), (Terasa de la La
La Iazul Movila din Valea Ilenii, La Damian), (La
In Cantonului Silvic), Podu Iloaie (Dealul Henciu, Dealul Movila de la Drumul
Polieni (La Odaie), (n Popricanii de Sus (Coasta Ciriteilor
Mari), (Cantonul 28), Rusenii Noi (Valea Satului), Srca (La Spinoasa
(Poala Catargului), lui Gh. Lupu), (Hrtopu Lingurarului),
(Opinca), (La Odaie).
b. Cmpia ]ijiei superioare: (La Pod), (La Dealul Ariilor),
(Dealul Unchetea), de Sus (Valea Corogea), Bodeasa (Fundul Bodesei,
La Holm), Bulbucani Veche), (Podul spre La Salcmii lui
Coada Stncii (La Cotu Morii (La Dorohoi (Gura Urlei),
(Vatra satului), Vlcelele (Dealul Ghireni (La Hrtop),
Vechi (La (Dealu La Movila (Vatra satului?),
(La Hudum (Iazul Hudumului), (Pe Grind),
42
www.cimec.ro
Larga-Jijia Mitoc (Malu Galben), Movila (La Hrtop), Nichiteni
Prul Calului), (La Iaz), Popricanii de Jos (Coasta Popricanilor), Probota (n Baie),
(La Odaie, Marginea a satului), Ripicenii Noi (Ripa la Slobozia-
(Dealul Hodoroaia-La Popan), (Dmbul de la (Dealul
Boboc), (Terasa (Movila Jijiei), (Dealul
Viei).
c. Sucevei: Bra (La sud de sat), (Cotul
Popii), (Vatra trgului, In Maxut (Vatra satului),
(Dealul Dealul Bolocan), (Dealul din Vale (Vatra
satului), (La (La
d. Moldovei Centrale: Banca (La Canton), Brlad (Fabrica de Valea
La Podul de fier, Prodana, n Trestiana) Cozia (La (Vatra satului,
I, II), (La sud de sat), (Dealul
Miclea), (Dealul (Terasa (n
Podu (Dealul Balauru, Marginea a satului, La 2 km sud de sat), (La
Simila Simila-Brlad), Stroe Beloescu-Trestiana (La Tanacu (Piscu
Ulucilor), (La Vie), (La
e. Depresiunea II), Bozia (Dealul Cirja
de Jos (La Vrgolici), (La Arie),
Epureni (Florenta, La Iaz, II), (Lacul Recea, Barahoi II), Giurcani (Vatra
satului), G.A.S.), (La Harbuji), (La C.A.P., La sud-est de sat, Dea-
lul (Marginea a satului, Marginea a satului, Piscu lui
!sac), Meria (Chineja), Mihail (Dealul Cimitirului), (Marginea
a satului), Murgeni (Dealul Bisericii I, Sub Puricani (Ripa Fagului), Raiul-
(La Gura II), (La Schineni (La
(La (La de Jos), (Dealul
Trg (Valea Plopului), (La Pachete), 23 August (Prul Florenta, Dealul Cioranilor).
f. Magistralei), (Dealul Cuciur), Corbu (La sud
de sat), Doina (Teritoriul comunei), Marginea (Dealul (Ciritei),
Pietroasa (Dealul Bisericii).
g. Cmpia Siretului: Ghidigeni Brladului cu Prul Paraschiv).
In schimb, s-au semnalat mult mai necropole din vremea acestei culturi. Astfel,
n prezent, n de necropolele culturii Noua de la (Movila din Jijiei),
Piatra (Ciritei, Doina) Probota (n Baie), cercetate metodic prin arheologice,
s-au mai identificat morminte ale acestei culturi n :
a. Bazinul Bahluiului: Holboca (Movila de la Izvorul Pndarului), (Cartierul
Abator-Cmpul de (La (Vatra satului, Const.
Coroi), Valea Lupului (Cantonul pepinierei Drumurilor).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: Crniceni (Pe Holm), Iacobeni (Pe Grind).
c. Moldovei Centrale: (Vatra satului).
d. Sucevei: din Vale (Vatra satului).
Toate aceste descoperiri ale culturii Noua o foarte locuire n vremea acestei
culturi, la epocii bronzului, n ntreaga Din felul cum acestea snt repartizate
pe harta a Moldovei, o ocupare mai a regiunii de de silvo-
din Cmpia Jijiei Superioare din Bazinul Bahluiului, unde au existat prielnice
de dezvoltare a acestei culturi, a de era
vitelor.
La rndul lor, aceste descoperiri ale culturii Noua snt n cu cele cores-
din Transilvania, NE Munteniei, R.S.S. R.S.S. Deci,
din acest punct de vedere, marele de descoperiri ale grupului Noua din Moldova, ndeo-
43
www.cimec.ro
sebi dintre Siret Prut, o parte din marea arie de a triburilor culturii Noua
Sabatinovka, dintre Nipru
176

n ceea ce Moldova, n urma arheologice efectuate mai ales n cuprinsul
de la
177
,
178
, m, 1
8
0 n alte locuri, precum
n necropolele de la
181
Piatra (Ciritei)
182
, s-au adus o serie de
importante relativ att la structura ct n cu geneza
culturii materiale a triburilor ale acestei culturi. n cu
aceste probleme, prin recente s-a pus n aportul factorului din
grupul sruby la geneza culturii Noua, precum istorice provocate de naintarea
spre regiunile a acestor elemente
183
. Prin cercetarea depozitelor a
obiectelor izolate de bronz, de la epocii bronzului din Moldova, s-a determinat seria
de bronzuri Liteni, prin obiecte de bronz de origine
se sincronizeze serie de bronzuri cu descoperirile din
mormintele grupului Noua
184
n ceea ce din
identificarea prin a unor fragmente de tipare pentru turnat obiecte de bronz, din
sau din la Holboca (jud.
185
, precum descoperirea unor de bronz
brut la Bozia (jud. Brlad)
18
6 pentru vreme o activitate

Alte deosebit de cu privire la cultura Noua, au fost aduse cu
prilejul efectuate recent n Moldova.
Din acest punct de vedere, pe acestei culturi n Moldova,
s-a precizat marea majoritate a grupului Noua snt situate pe terenuri cu
joase : terase inferioare, grinduri, interfluvii hrtoape asemenea se ntlnesc mult
mai rar pe locuri mai nalte, margini de sau de terase medii. Desigur marea
a grupului Noua pe locuri joase, n preajma largi, cu
trebuie fi fost n cu dezvoltarea vitelor la triburile acestui grup,
care au practicat ntr-o agricultura n de aceasta se
caracterul de al cu din la care s-a folosit mai mult
stuful !ozia, materiale care prin incendiu au fost transformate n depuneri de mai
mult sau mai groase, prin din arderea tizicului, utilizat la foc
n locul lemnului, ca n toate regiunile de n care este vitelor.
n ceea ce materialul arheologic adunat cu prilejul
cteva topoare fragmentare de dintre care unele perforate, mai de bovine
piese foarte caracteristice pentru grupul Noua. De asemenea, printre obiectele de os
se mai o dintr-o de cal o cu lustru prin utilizare,
ambele provenind din de la Nichiteni (Prul Calului). Dintre uneltele de bronz care
pot fi atribuite, prin caracteristicile lor, grupului Noua, : o cu buton desco-
la (Ceairu lui Peretz)
187
depozitul de seceri cu crlig de la Ciorani (La


Pe aceste elemente de inventar, n genere numeroase, foarte pentru
1
78
Idern, op. cit., n Dacia, N.S., XI, 1967, p. 143.
177
SCIV, II, 1951, 1, p. 76; SCIV, III, 1952, p. 90
urrn.
17
8
SCIV, III, 1952, p. 75 urrn.; SCIV, IV, 1953,
1-2, p. 23 urrn.; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 21 urrn.;
Materiale, III, 1957, p. 209 urrn.
178
Adrian C. Florescu, D. Vicoveanu,
op. cit., in Danubius, I, 1967, p. 75 urrn.
180 I. T. Dragornir, op. cit., in Materiale, VI, 1959,
p. 453 urrn.; idern, in Materiale, VII, 1961, p. 151 urrn.
181
SCIV, III, 1952, p. 75 urrn.; SCIV, IV, 1953,
1-2, p. 23 urm.; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 19 urrn.;
Materiale, III, 1957, p. 203 urm.
182
A. I. M. op. cit.,
in Materifi'le, VI, 1959, :p. 360 urm,
183 Adrian C. Florescu, op. cit., in AM, II-III, 1964,
p. 171 urrn. ; idern, op. cit., n Dacia, N. S., XI, 1967,
p. 59 urm.
18' V ezi nota 170.
18
5
Vezi pl. LXI din lucrarea de
188 M. Dinu Cornan, Depozitul de obiecte de
bronz de la Bozia (raionul Brlad, reg. n AM,
II-III, 1964, p. 471, urm.
1
87
M. la problema
epocii bronzului nceputului epocii fierulu i n
Moldova, in SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 456, fig. 6.
1
88
Idem, Date noi relativ la descoperirile de obiecte de
bronz de la epocii bronzului nceputul H allstatt-
din Moldqva, n AM, II-III, 1964, :p. 251 urrn,
www.cimec.ro
grupul Noua este ceramica, prin numeroase fragmente de vase lucrate din
sau de culoare uneori cu exteriorul Acestea
provin ndeosebi din vase n de sac, nedecorate sau la partea cu
un bru n relief simplu, crestat sau alveolat, din cu sau cu buton pe
Pe acestea, altele, n mai mic, provin din vase bitronconice sau cu corpul rotunjit,
cu precum din cu marginile arcuite.
Unele dintre aceste forme ceramice se n perioada a Hallstatt-ului
timpuriu, din care motiv din de alte elemente caracteristice este dificil se
de formele vaselor ale grupului Noua, de la epocii bronzului. n
se descoperiri de pe teritoriul Moldovei, atribuite
epocii bronzului sau eventual nceputului Hallstatt-ului :
a. Bazinul Bahluiului: - Prul Gugii), (La Pepi-
Bogonos (Platoul de la SE de sat, Dealul din Mijloc), (Dealul Holm),
Cogeasca Veche (La Fntna Lungului), din Valea Hainei),
(Interfluviul Criva-Haina), (Marginea a satu-
lui), (Gosanu), Dancu (Marginea a satului), (Coada Iazu-
lui, La (Dealul Viei, Fntna Cazacului), Erbiceni (Dealul Cimitirului),
(La NV de (Valea Holboca (Cimitirul animalelor),
(Dealul cu (Valea Cacainei, Nicolina, Cartierul
(Dealul Munteni (Cartierul Valea (La
Popricanii de Sus (Dealului (Dealul Spinoasa (Conul de
la NV de Halta C.F.R.), (Vatra (Dealul Rufeni),
(Schitul
b. Cmpia ]ijiei Superioare': (La Coarnele Caprei (Iazu lui Pais),
Cotu Morii (Grindul de la Pod), Dorohoiului), Doina (Valea Doinei),
Focuri (Podu lui Grunzu), (Rpa Spnzuratului), (Marginea a
satului), (Terenul Gostat la SE de sat), (Holm), Larga- Jijia (Movila
Rediu (La (Rpa la Burci), (Movila
c. Sucevei: Al. 1. Cuza (La Holm), Butea (La (La
Podul Siretului), Secueni (La Srbilor), Strunga (n dreptul pietrei km nr. 23).
d. Moldovei Centrale: (Dealul
e. Depresiunea Bozia (La Doniceasa (Piscicola
Doniceasa), (Sud-vest de sat), M. (La drumul Drnceni-Rpi),
(La Uluci), (Rpa Frasinului).
f. (Piciorul Stncii).
Din enumerarea acestor descoperiri ncadrate n mod nesigur la epocii bronzului
sau nceputul Hallstatt-ului, majoritatea lor se n Bazinul Bahluiului,
acolo unde se ntlnesc cele mai multe resturi de locuire din vremea grupului Noua.
Numai n cuprinsul de la (La Iacobeni (Pe Grind)
(Dealul au fost semnalate unele resturi ceramice, care, prin carac-
teristicile lor, au putut fi atribuite culturii Noua. n celelalte datate la epocii
bronzului sau nceputul Hallstatt-ului, descoperirile de nu au cu formele carac-
teristice ale ceramicii din vremea culturii Noua. Aceasta nu exclude posibilitatea, avndu-se n
vedere caracterul de ca unele dintre ele grupului Noua.
PRIMA A FIERULUI
Prima a fierului n Moldova, deosebit de pentru pro-
ceselor de de din regiune, a fost mai n
mod inegal n
45
www.cimec.ro
Astfel, in 1948, in afara unor resturi de locuire din cuprinsul
getice de la Poiana
189
, a citorva descoperiri de bronzuri, dintre care mai este aceea
de la Rafaila (jud. Vaslui)
190
a pumnalului scitic de la Boureni (jud.
191
, aproape
nu se nimic mai mult cu privire la resturile de din
n schimb, cu incepere din 1949, in urma arheologice efectuate indeosebi n
hallstattiene de la
192
,
193
, Stoicani
194
,
195
,
Cozia, Cotnari
196
, precum in necropola de la
197
, a inceput se
intr-o oarecare unele aspecte de din Hallstatt-ul timpuriu, mijlociu
trziu de pe teritoriul Moldovei.
n genere, in stadiul actual al se cunosc ceva mai bine, in urma
efectuate, Hallstatt-ul timpuriu trziu din nordul Moldovei Hallstatt-ul mijlociu, ntr-o
oarecare cel tirziu, din sudul regiuni. n cu acestea, aspectele
Hal.lstatt-ului din centrul Moldovei, din de sint incomplet cunoscute, neputindu-se
etapele de ale culturii hallstattiene din regiune.
De asemenea, studiindu-se descoperirile de bronzuri din Hallstatt-ul timpuriu de pe teri-
toriul Moldovei, s-au ncadrat aceste descoperiri in seriile Rafaila Birlad,
fazelor Hallstatt-ului A
2
B-C din culturii hallstattiene
198
Cu acest prilej s-au pus
n cele mai vechi obiecte de fier din regiune, care sint contemporane cu seria
Birlad
199

n ceea ce Hallstatt-ul mijlociu tirziu, pe baza efectuate n ultima
vreme in Moldova s-au identificat aici elementele culturii Basarabi, la Poiana Stoicani
200

De asemenea, in urma din nordul Moldovei, s-a ajuns la concluzia formele de
din regiune, ca de altfel din restul carpato-
au durat mai mult, intilnindu-se aici n sec.III .e.n.
1101
n-a
exclus de schimb cu centrele in epoca cum o dovedesc in
primul rnd descoperirile de amfore dintre care unele de Chios de Thassos snt
atestate in nordul Moldovei
2
0
2

Tot n cu Hallstatt-ul trziu se pune problema pentru
s-au adus n ultima vreme unele indeosebi in urma arheologice de la
(jud. Vrancea)
203
a descoperirilor izolate de la Iacobeni-Dingeni (jud. )
204
,
(jud.
206
din alte locuri din Moldova. n fine, o
1BD Radu Ecat. Vulpe, op. cit., In Dacia, III -IV,
1927-1932, p. 277 urm.
uo V, Prvan, Getica, 1927, p. 390 pl.
19/2; C. Moisil, op. cit., tn BCMI, III, 1910, p. 173;
I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsjorschung n Rumii-
nien, tn 22. BerRGK, p. 137 urm. n. 547; M. Petrescu-
op. cit., In SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 461.
191 G. I. Brl!.tianu, Le poignard scythe de Boureni
(Moldavie), n Dacia, II, 1925, p. 417 urm.
m SCIV, II, 1951, 1, p. 72-73; SCIV, III, 1952,
p. 91 urm.
19
3 SCIV, III, 1952, p. 75 urm.; SCIV, IV, 1953;
1-2, p. 41 urm.; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 7 urm.;
Materiale, III, 1957, p. 209 urm.
1
84
M. de la Stoicani, in
Materiale, I, 1953, p. 13 urm.
186 M. arheologice n
din prima a jierului de la (r.
n SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 765 urm.
1
98
Adrian C. F1orescu Simeon Complexul de
traco-getice (sec. VI -III f.e.n.) de la
In Studii materiale, Suceava, 1969 p. 9 urm.
A. C. Florescu Gh. Melinte, Cetatea din
a doua a mileniului l .e.n. de la n
SCIV, XIX, 1968, 1, p. 129 urm.
18
7
Sebastian Morintz, epynna
46
B Mo118ose, n Dacia, N. S., 1957, 1, p. 117 urm.; idem,
op. cit., In Materiale, III, 1957, p. 219 urm.
1
98
M. op. cit., SCIV, IV, 1953,
3-4, p. 765; idem, op, cit., AM, II-III, 1964, p. 265.
188
Idem, Objets hallstattiens trouvls a Bfrlad, n Dacia,
N.S., II, 1958, p. 67 urm.; D. Berciu, Este o cale
n dijuziunea metalurgiei jierului?, n SCI V.
XIV, 1963, 2, p. 399 urm.
200
Al. Vulpe, Tracii ilirii la primei epoci a
jierului tn Oltenia, in SCIV, XIII, 1962, 2, p. 312 urm.
20
1 M. cultuYi fn
tn p,-ima a primului
mileniu .e.n., n a III-a, VI, 1960, 2,
p. 189 urm.
2oa O de Chios, descoperitil ocazional in 1955,
este reprodus!!. n lucrarea de (pl. CXL, fig. 29). Alte
resturi de amfore de Chios Thassos, inedite, au fost des-
coperite cu prilejul spturilor arheologice din 1960
1961 n de la conduse de
dltre Adrian C. Florescu.
103
Vezi nota 197.
2
" Simion Cazanul scitic de bYonz din secC!lele
V 1- V f.e.n. de la lacobeni-Dfngeni (r. reg. Suceava),
in AM, IV, 1966, p. 351 urm.
206
Anton Despre unele uYme scitice tl Moldova,
in Matwiale, I, 1953, p. 9 urm.
www.cimec.ro
pentru procesului de dezvoltare o identificarea
n Moldova a unor hallstattiene dintre care a fost prin numai
aceea de la
206

Aceste cu privire la perioada pe teritoriul Moldovei au fost comple-
tate prin sporind mult hallstattiene cunoscute pe
teritoriul Moldovei.
n cele ce se n ordine descoperirile din Hallstatt-ul tim-
puriu, mijlociu trziu.
Hallstatt-ul timpuriu. Din faza timpurie a Hallstatt-ului s-au identificat, n total, un
de 40 de n 34 de
a. Bazinul Bahluiului: (Livada Gostat ?), (La Dealul Hucului),
(La Ciurea (Ripa fntna de pe Zane, Baba-Nicula), Cogeasca Veche
(La Bedreag), (Valea (Sud de Dumbrava-Satu Nou
(Marginea a satului), (Crucea lui Ferentz), Munteni (Valea Rusenii Noi
(Valea Satului).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Marginea a satului, La Crni-
ceni (Pe Holm), Coada Stncii (La (Vatra satului), (Dealu la Movila
(Pe Grind), Liveni (La Btci, Valea Ciocoiului), Mihail
niceanu (La Ratie), Perieni la Vasile Terenteac), Ripicenii Noi (Ripa la
(Dealul Viei). (La Curte), (Movila Stnei, Dealul din Mijloc).
c. Sucevei: (Lisca), (La Izvoare), (Dealul
d. Moldovei Centrale: (La (La Islaz), (La
(La
e. Depresiunea (Barahoi II), Valea Lupului (Lotul

f. (La C.A.P.).
Pe baza acestei liste a descoperirilor hallstattiene timpurii din Moldova, cu toate lip-
surile ei, se poate deduce din a Hallstatt-ului, foarte probabil
n de ca se preciza mai n caracterul lor, snt masate
ndeosebi n cele regiuni depresionare cu aspect stepic din nordul Moldovei : Bazinul
Bahluiului Cmpia Jijiei Superioare. ntr-un mai redus se ntlnesc n lungul culoa-
relor rurilor din regiunile ale Moldovei Centrale, precum n micile
depresiuni Elan-Horincea, adiacente acestui n schimb, aceste snt mult
mai rare n Sucevei, n lungul culoarului Siretului, n precum
n Cmpia Siretului din sudul Moldovei. Interesant este faptul s-au
destul de numeroase in depresiunea Elan-Horincea, nu s-a putut identifica dect o
la (Rpa Frasinului), care fi Hallstatt-ului timpuriu.
la o parte aceste cu privire la descoperirilor hallstattiene tim-
purii pe teritoriul Moldovei, care este n mare parte n de intensitatea din
anumite regiuni, cum ar fi de exemplu acelea din nordul Moldovei, se impune concluzia
din vreme au fost n aproape Moldova, cu
lor se spre sud spre regiunile subcarpatice.
n ceea ce formele de teren pe care le aceste se n
majoritate snt situate, ca grupului Noua, pe terasele inferioare ale rurilor, n preaj-
ma larg deschise, care ofereau culturii Hallstatt-ului timpuriu
prielnice, att pentru vitelor, se pare de n ct pentru
agricultura
n cu aceste de care snt cteva hall-
stattiene timpurii situate n cuprinsul interfluviilor: (Dealul Hucului). Rusenii-Noi
(Valea Satului), (Vatra satului), (Dealul din Mijloc); pe grinduri: Iacobeni-
808
A. C. Florescu Simion Complexul de cettlJi lraco-getice .. p. 9 ur'm.
47
www.cimec.ro
(Pe Grind), ca pe terasele joase de (Marginea a satului)
Valea Lupului (Lotul care, de asemenea, ofereau prielnice pentru dezvol-
tarea vitelor, ndeosebi ntr-un mediu cu caracter stepic.
O C?-tegorie de hallstattiene timpurii, foarte mult din punct de vedere
numeric, este aceea a situate pe terasele medii nalte : Coarnele Caprei (Iazul lui
Pais), (La pe marginea Ciurea (Rpa fntna de pe
Cogeasca Veche (La Bedreag), (Valea ului), Perieni la Vasile Teren-
teac) (Rpa Frasin ului), precum n unele cazuri n cuprinsul hrtoapelor :Dumbrava-
Sa tu Nou (Marginea a satului) Liveni (La Btci). Este probabil izvoarele
bogate n iazurile din imediata apropiere a acestor au constituit puncte de
pentru instalarea lor pe acele locuri. De altfel, apei potabile n aceste locuri este
n unele topice locale : Fntna de pe (Ciurea) lazu lui Pais (Coarnele
Caprei).
Avndu-se n vedere principalele caracteristici ale hallstattiene timpurii, precum
de ale locuitorilor din cuprinsul lor, este drept, acestea din mai mult
presupuse dect documentate, pare ipoteza potrivit culturii hallstat-
tiene timpurii, cu tracii, nu pot fi de nici o cu cei ai grupului
Noua de la epocii bronzului.
n sprijinul acestei ipoteze, pe continuarea unor elemente de
in primul rnd din domeniul ceramicii, care se precizeze mai bine prin
viitoare, se mai poate invoca faptul cele mai multe hallstattiene timpurii se ntlnesc
in Bazinul Bahluiului n Cmpia Jijiei Superioare, unde se cea mai mare
a grupului Noua. Deosebit de aceasta, cu toate rezervele impuse de caracterul
lor sub de s-au putut identifica, pe baza analizei materialului ceramic desco-
perit n cuprinsul resturi de locuire de tip Noua de la epocii bronzului,
de altele din Hallstatt-ul timpuriu la: (Dealul Hucului), (Sud de
Rusenii Noi (Valea satului), (Vatra satului), Iacobeni (Pe Grind), Coada
Stncii (La (La
De asemenea, resturi de locuire au fost identificate n diferite puncte, mai
mult sau mai apropiate, de pe teritoriul sau din imediata lor
tate Cogeasca Veche, Rusenii Noi, Iacobeni-
Mihail
n felul acesta, comparndu-se, din punct de vedere topografic, de la
epocii bronzului nceputul Hallstatt-ului din Moldova, se unele rezultate ale
rilor arheologice din din vreme de la potrivit
locuirea timpurie pe cea mai veche grupului Noua de la
epocii bronzului, ntr-o pe loc : (Pe
(Movila din Jijiei), (Curtea sau n
Dintre resturile de din cuprinsul hallstattiene timpurii de pe
teritoriul Moldovei, identificate prin recente, se fragmente ceramice
din de calitate sau de culoare sau cu
brune ori Cele mai caracteristice dintre acestea provin din urne decorate cu
caneluri orizontale cu cu marginile ndoite spre interior,
decorate cu caneluri orizontale la partea din vase n de sac, de diferite
dimensiuni, cu sau bru n relief la partea n unele s-au resturi
de polonice, caracteristice pentru Hallstatt-ul timpuriu, att prin forma lor, ct prin decorul
de caneluri orizontale de la partea a Analogii apropiate pentru
pentru polonicele de acest tip se n descoperirile hallstattiene timpurii, din
Moldova R.S.S. n din regiune grupului

207
-
207
A. I. Meliukova, Hy.!l&myp&t Moscova, 1961, p. 35 urm.
nepuo8a 6 Mo.WaBuu, in MIA, 96,
48
www.cimec.ro
Ilallstatt-ul mijlociu. a Hallstatt-ului este numai prin 6
care provin din locuri :
a. Bazinul Bahluiului: Proselnici (Dealul Belcea).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Odaie), (Dealul Punar), (La
Ciocan).
c. Depresiunea (Vatra satului), (La Cimitir).
Cinci dintre aceste snt situate pe terase inferioare: (Vatra satului),
(La Odaie), (Dealul Punar), (La Ciocan) (La Cimitir),
iar cea de-a se pe o sub margine de Proselnici (Dealul Belcea).
Cu toate aproape toate aceste snt situate pe terase inferioare, ca acelea din
Hallstatt-ul timpuriu, avndu-se n vedere foarte mic al acestor desco-
periri din Hallstatt-ul mijlociu din Moldova, nu putem conchide acestei culturi
ar fi preferat pentru lor terasele inferioare. De altfel, hallstattiene mijlocii,
cunoscute mai de mult, de la Stoicani
208

209
(jud. Pocreaca
210
(jud.
snt situate pe forme de teren relativ nalte, cum ar fi de ex. terasa medie de pe dreapta
Prutului (Stoicani, sau pe promontoriile (Pocreaca).
Pe aceasta, atribuirea Hallstatt-ului mijlociu, ndeosebi pe baza fragmen-
telor ceramice din specia cu impresiuni de torques, trebuie fie
prin alte elemente de inventar, care fie descoperite cu prilejul
rilor viitoare de pe aceste locuri. De asemenea, nu ar fi de loc exclus ca unele dintre fragmentele
ceramice ncadrate n mod general n etapa alte crono-
logice culturale, tot Hallstatt-ului mijlociu.
n orice caz, n stadiul actual al pare mai a
descoperirilor de din Hallstatt-ul mijlociu pe teritoriul Moldovei, n cu
acelea Hallstatt-ului timpuriu trziu. se datoreze aceasta hazardului descoperi-
rilor, sau eventual unor alte cauze necunoscute? De asemenea, pare
a elementelor culturii Basarabi numai n sudul Moldovei (Poiana Stoicani),
unde a fost mai bine etapa Hallstatt-ului mijlociu, ndeosebi prin efec-
tuate la Stoicani, att n de pe ct n necropola din apropierea ei.
avndu-se n vedere acestui facies cultural mai la nord, pe teritoriul
R.S.S. la pe Nistrul mijlociu, nu ar fi de loc exclus ca elementele
acestei culturi fie semnalate n viitor n a Moldovei.
Hallstatt-ul trziu. spre deosebire de aceea a Hallstatt-ului mijlociu, este
mult mai bine prin numeroase descoperiri de deschise uneori
ndeosebi din de nord a Moldovei. Este drept uneori, din de dovezi mai
concludente, este dificil se atribuie cu Hallstatt-ului trziu descoperirile de
cu prilejul Din acest motiv, s-a ncercat, n posibilului,
se separe descoperirile hallstattiene trzii de acelea care s-ar putea eventual
La Tene-ului II.
Etapa Hallstatt-ului trziu, cu rezervele de rigoare, este prin 64 de desco-
periri de care provin din 54 de :
a. Bazinul Bahluiului: (Boaghea), Cotnari Cotu Morii (La NV de
sat), Erbiceni (Vatra satului la Curtea Veche), (La Pru),
(Vatra satului, Dealul Bursucului), (Vatra satului), (Valea Ursulea),
(n Zof), Tg. Frumos Schitului).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Str. Filimon Srbu), (La
(La n (Dealul Porcului), (Dealul
Picioroganului), (La Mi toc (La Izvor), Nichiteni (Prul Calului),
(Girla la Popricanii de Jos (La Probota (n Baie), (Rpa de
208 V ezi nota 194.
208
V ezi nota 195.
210
1. Nestor colaboratori, op. cit., in SCIV, III,
' c-361
1952, p. 45 urm. (capitol redactat de A. n
localitate s-au efectuat in 1966 sondaje de Adri4n
C. Florescu.
49
www.cimec.ro
la (La Rediu Mitropoliei (n Islaz, Marginea a satului),
(Terasa Prutului), (Dealul Dealul Hodoroaia),
(Vatra satului, Marginea a satului, Bobeica, Valea Ulmului, Prul Ioanei),
(Gostat-La (La Iaz).
c. Sucevei: Butea (La (La Soei), Fotin Enescu-Dumbrava
(Marginea a satului), (La (Cetatea (La
Temelii), Lunea (Cotul (La Fntnele), (Prul Bahnei),
Traian (La
d. Moldovei Centrale: Arsura (La NV de sat), (Dealul
Comarna (Vatra satului), Curteni (G.A.S.), 1, La
(La O soi (Terasa Prutului), Vaslui (Iazul
e. Depresiunea (Dealul Henciu Il), (La Arie,
Dealul Tocarului), (La Horga (Dealul Murgeni
(Dealul (La Cimitir).
Din felul cum snt repartizate pe harta Moldovei aceste descoperiri n Hal-
lstatt-ul trziu exista n general ca ocupe mai nalte, cum este
cazul cu acelea din Bazinul Bahluiului, Cmpia Jijiei Superioare, Sucevei Depresiunea
Elan- Horincea.
Cu toate n aceste regiuni de hrtoape, nu lipsesc
nici cu situate n cuprinsulluncilor pe terasele inferioare.
chiar n cuprinsul geografice, a celor tipuri de cu
sau precum predominarea aici a cu s-ar putea pune n
cu favorabile de locuire nu numai n ci
pe locurile mai nalte.
n schimb, n culuarele Prutului Siretului, majoritatea au
ocupnd lunea terasele inferioare, care nlesnesc pe acestor ape. De asemenea,
au cele mai multe dintre din Moldovei Centrale,
probabil faptului regiunile nalte, superioare ale dealurilor erau n
vreme
n genere, acestea cu sau nu snt de ntinderi mari,
au probabil depuneri nu prea groase, pe baza celor constatate cu prilejul de pe
holmul de la
211
sau de pe de la
212
.
n cuprinsul lor s-au numeroase fragmente ceramice, din de calitate
sau de culoare sau provenind din
uneori cu marginea spre interior, castroane, oale cu marginea
sau vase bitronconice sau n de sac cu marginile drepte Aceste
categorii de vase, de diferite dimensiuni, snt decorate cu plate sau alveolate,
uneori perforate de obicei arcuite n sus, butoni sau alternnd cu
mai frecvent cu bruri simple alveolate sau crestate. Speciile acestea ceramice snt asociate
uneori cu de amfore care prin caracterul lor la ncadrarea
a ceramicii hallstattiene trzii, cu care snt asociate.
A vndu-se n vedere analogiile acestor resturi ceramice de din Moldova,
cu speciile ceramice din de la (jud.
213
de la
Butuceni (r. Orhei) din R.S.S.
214
, precum asocierea lor n aceste cu
resturile de amfore tassiene, descoperirile de cu asemenea de caracter local
pot fi datate n sec. V -III .e.n. n sprijinul acestei a descoperirilor hallstattiene trzii din
nordul Moldovei, se mai pot invoca fibulele de bronz de fier descoperite de Hubert Schmidt
211
Vladimir Dumitrescu colaboratori,
Monografie 1954, p. 485.
212
ndeosebi cu prilejul recente din 1961-
1963. Resturile de locuire din vreme au fost sesi-
zate cu ocazia lui H. Schrnidt de pe CeU-
50
de la Cucuteni IH. Schmidt, op. cit., p. 45).
213 Material inedit n muzeul din
214
Material inedit din Institutului de istorie
din consultat lui G. D. Smir-
nov,
www.cimec.ro
la
215
, precum o alta de bronz n urma recente din
zarea de pe
2
16.
n de de tip deschis, deosebit de important este faptul n urma recu-
efectuate n a Moldovei, s-au identificat mai multe
rite cu val de din Hallstatt-ul trziu n parte eventual din perioada
toare a La Tene-ului, situate ntotdeauna pe locuri nalte. Dintre aceste cu analogii
n alte locuri de pe teritoriul noastre din regiunile vecine, mai bine cunoscute snt acelea
de la Cotnari, cercetate prin metodice. La Cotnari s-a identi-
ficat o mai mare, ca un fel de acropole, pe dealul de altele
din apropiere, din
217
De asemenea, cetatea de la
de pe dealul Bobeica, pe o de 22 hectare, a fost ea de
o alta ceva mai mare, pe latura a primei
218
La fel, cetatea de la
pe Dealul cu o de circa 7,5 ha, a fost ea puternic
n de aceste s-au mai semnalat la (Cetatea
(Dealul Arsura

219
. Acestea din insuficient cercetate, nu pot fi datate cu
n sec. V -III .e.n., ca de la Cotnari Din
acest punct de vedere, nu este de loc exclus, pe baza materialelor ceramice descoperite, ca unele
dintre ele dateze dintr-o mai timpurie, iar altele fi durat mai mult, n epoca
La Tene-ului inclusiv.
n ceea ce resturile de descoperite n acestea
se numeroasele fragmente ceramice provenind din vase lucrate cu mna, prezentnd
caracteristici de forme decor cu cele mai sus, din con-
temporane de tip deschis.
n cu aceste de pe teritoriul Moldovei, deosebit de
este constatarea din punct de vedere topografic ele snt situate la circa 50 km una de alta,
pe marginea a Sucevei pe latura a Moldovei
Centrale, la contactul cu cmpiile depresionare ale Jijiei Bahluiului. Deci, prin lor
ele snt orientate n genere est. n plus, cele grupe de de la SUn-
Cotnari, prin lor cele importante de acces
dinspre est spre vest, "Poarta Bucecei" "Poarta Trgului Frumos", care corespund cu
vadurile principale ale Prutului, de la de la Sculeni.
Pe baza de ordin general topografic cu privire la aceste
s-ar putea deduce construirea unora dintre ele ar fi fost n cu anumite presiuni
dinspre est, exercitate n vreme, direct sau indirect de
220
Pe de parte,
construirea acestor care foarte probabil au reprezentat nu numai locuri de
de refugiu n caz de atac sau din ci centrele unor uniuni tribale, ne
stadiul mai naintat de dezvoltare a locale, n snul n con-
istorice din se sociale dintre
restul Aceste sociale se att n importul de amfore
ct n importantul tezaur traco-getic de obiecte de aur, descoperit recent la (jud.

221
, nu departe de grupul de de la Cotnari probabil unui
216 H. Schmidt, op. cit., pl. 30, 17-18, 20.
218
O fi de bronz de tip Dux, cu
prilejul din 1963 pe se n
Muzeului de istorie a Moldovei.
217
Pentru descrierile acestor vezi p. 173, 182
urm. 200 n lucrarea de ntr-una din aceste
pe Dealul n 1967 - 1969 s-au efec-
tuat de Adrian C. F1orescu.
2
18
Adrian C. Florescu S. op. cit., n Studii
materiale, Suceava, 1969 p. 9 urm.; idem,_ Le pro-
bleme des etablissements fortifies hallstattiennes tardives de
la ?one orientale de la Roumanie, comunicare la cel de
al VII-lea Congres de pre- pro-
toistorice din 1966 de la Praga.
219
Aceste snt descrise succint la p. 289,
208, 310. 344 din lucrarea de
220
n cazul n care prin viitoare se
s-ar putea presupune incursiunile
scitice din regiune au avut o oarecare intensitate.
Pentru vezi studiile
lui A. I. Meliukova, op. cit., n MIA, 96, 1961.
2
21 Tezaurul ace sta inedit, n greutate de peste 2 kg,
se n Muzeului de istorie a Moldovei.
51
www.cimec.ro
tribal local. Desigur pentru unor asemenea probleme, de o
pentru gradului de dezvoltare a locale
din regiunile respective ale Moldovei, vor trebui efectuate nu numai n
sediile presupuse ale de uniuni tribale, ci n de tip deschis din
zona dintre ele, precum n necropolele acestor n
cu din a necropolelor, se o serie de tumuli att
n cuprinsul ct n apropierea lor
neputndu-se preciza, din de din ce vreme
*
n de descoperirile mai sus provenind din de tip deschis sau
mai snt altele, care, caracteristicile ceramicii, Hallstatt-ului trziu
eventual La Tene-ului II. Acestea din provin din
a. Bazinul Bahluiului: (La Cetate), Holboca (La
(Str. Ciurchi nr. 134), (Dealul
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Salcmi).
c. Sucevei: pe Deal), (Valea
d. Moldovei Centrale: Arsura (Dealul
Corbu (Dealul Timoftei), (Vatra satului), Satu Nou (La SE de sat).
e. Depresiunea (La (Bzanul),
(Rpa Baba lui Tudor), Bursuci (Valea Epureni (Fntna
(Pe Deal), (Vatra satului).
n acest caz, resturile de locuire care le pe acelea ncadrate
mai sus n Hallstatt-ul trziu, s-au nu numai n cu ci n altele,
de
Lista descoperirilor hallstattiene, pe baza recente din Moldova,
se mai cu o serie de alte descoperiri, provenind din
se preciza, pe baza caracterelor ceramicii, faza le :
- a. Bazinul Bahluiului: (Cantonul C.F.R. nr. 38, La Bucium (Gostat
, (Rpa din marginea a satului), Jijia-Bahlui 1),
Ciurea (Movila lui (La Crjoaia (La Cogeasca
Veche (La din Valea Hainei), Cotnari (La Via Veche,
lui (La Podul de Fier), (La Holm, La Cetate,
Ripa de la Curtea Dancu (Terasa spre Holboca), (Poala Dea-
lului (Valea Osnzenei), (Dealul Galata (Crucea
Vlcelele (Vatra satului), (Rpa Hlincea (ntre
Vii), Holboca (Peste Movila cea Mar:e), Holm (Panta a dealului Holm),
(Bariera Crlig, Cartierul Fabrica de Abator, Ceairu lui Peretz),
(Vatra satului, Movila din Valea llenii, La Damian), (Sub Pisc, Dealul
Munteni (Valea Picioru Lupului (Dealul Banilor, Prcovaci
(Vatra satului), Popricanii de Sus (Coasta Delenilor, Ciriteiul Mic), (Cantonul 28,
Sud-estul Dealului Buznea), (La Dealul Srca (La
Spinoasa (Poala Catargului), Sprnceana (La Via (Vatra satului,
dina lui Gh. Lupu), (Hrtopu Lingurarului), Uricani (Dealul Cimitirului), Valea Lupu-
lui (Fabrica (Dealul Bucium).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Odaie), (Malul Iazului),
(Marginea a satului), (Marginea a satului), (Dealul
Porcului), -Victoria (Dealul Stnca), Coada Stncii (Dealul Cotu Morii
(La (Iazul Dorohoi (Bariera Drislea (n Epu-
reni-Popricani (Dealul Cazacului), Epureni-Ungureni (Vatra satului), Ghireni de
la (Marginea a satului), (Vatra satului, La Horia
(La (La Leorda (Vatra satului), Mi toc (Pru lui Istrate),
52
www.cimec.ro
Moara ]orei (Pe Grind), Movileni (La Arie), (Cracalia, La Iaz), Plopenii Mari (La
Gostat), Plopenii Mici (La Grind), (La Movila lui Popricanii
de Jos (La 1, La II, Sub Muchia Dealului). Valea Ali-
mndrei), (Marginea a satului, La cele Movile). Rediu (n Ponoare),
(Vatra trgului, Cotul Podrigei), Tudor Vladimirescu sat), (La Capac).
c. Sucevei: Bucecea (La Darabani (La (La Curte),
Lespezi (Un km sud de trg), (300 m vest de palat). Roman (Lutliria de la Epis-
copie). Satu Nou (La E de sat), Valea (Movila la Boul Movilei, Dealul Movilei),
Roman (Dealu lui
d. Moldovei Centrale: Arsura Pribasca, Ruginosu 1, La
Banca (La Conac), (Vatra satului), Bereasa (La Gisca, La Brlad
(Podu Negru, Fabrica de Fundeana), (La
(Iazul Grceni (Coada Plopilor). Podu (Terasa dintre
Marginea a satului, de la Drumul La 2 km sud de sat). Simila
(Girla Similei), (Dealul Bisericii), (Vatra Satului), Valea Satului (Dealul

e. Depresiunea (Dealul (Deasupra
Izvoarelor), Epureni (Dealul Horgei), (Dealul Bisericii, Pe Dop, Valea Lupului),
Horga (Dealul (La C.A.P.), (Recea), (Marginea nord-
a satului), Murgeni (Dealul Bisericii II), (La N de sat), Rnceni (Vatra
satului), Schineni (Dealul Ciomaga), de Jos, 1
C.A.P.), 23 August (Dealul Cioranilor).
f. (Dealul (Nedeia), (Docmana),
(Dealul Cuciur).
Dintre aceste descoperiri, acelea din Bazinul Bahluiului din Depresiunea
Horincea se prin a .de pe terasele medii,
hrtoape. n schimb, n Cmpia Jijiei Superioare, Sucevei, Moldovei Centrale,
ca n Culoarele Prutului Siretului, cele mai multe dintre aceste au n
pe terasele inferioare. Neputndu-se stabili, de la caz la caz, faza
respective este imposibil se alte de ordin topografic, cu privire
la n care s-au descoperit asemenea resturi de locuire.
n fine, n de aceste descoperiri hallstattiene, neprecizate ca mai snt
altele, din despre care nu se poate afirma cu n toate cazu-
rile, sau nu Hallstatt-ului :
a. Bazinul Bahluiului: (Dealul (Iazul Glodului),
(Fundoaia la Drumul Florilor).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: Bold (Malul Galben), (Dealul Dresleuca, Bariera
Crniceni Veche), (Coasta Focuri (Podu lui
Grunzu). Popricanii de Jos (La II), (Movila de
cimitir), (Marginea a satului).
c. Sucevei: Hrtoapele (Moara Popii), (Vatra satului).
d. Moldovei Centrale: Banca (G.A.S.).
e. Depresiunea (La Podul Vechi), II),
(Ripa Baba lui Tudor), (Vatra satului).
Majoritatea acestor descoperiri, ndeosebi din Cmpia Jijiei Superioare Culoarul :Pru-
tului, provin din cu de pe terasele inferioare de
53
www.cimec.ro
A DOUA A FIERULUI
Cultura din cea de-a doua a fierului din Moldova a fost par-
nu cu intensitate peste tot. Cele mai importante la acestei
culturi pe teritoriul Moldovei au fost aduse n urma de mare amploare efectuate,
cu unele ntreruperi, ntre anii 1927-1940, 1949-1951 1968 n cunoscuta de la Poiana
(jud.

de Radu Vulpe cu Piroboridava
22
3. Alte descoperiri geto-
dacice din sudul Moldovei se cunosc n arheologice recente de la

a mai vechi, efectuate ndeosebi n fostele Covurlui Tutova, pre-
cum n preajma de la Poiana
225

n ceea ce centrul Moldovei, n de unele descoperiri mai vechi, din
turile de la

Calu (jud.

din efectuate n Depresiunea


o de pe
Btca Doamnei de la Piatra-Neamt, datnd din sec. I .e.n. -sec. I e.n., a studiere me-
a nceput n ultima vreme
229
: De asemenea, centrale a Moldovei i
importanta cu morminte de de la (jud. Vaslui),
care a fost sumar n anii 1931 1936, mai trziu prin ample, n 1949
2
ao.
n cu geto-dacice din La Tene-ul din sudul centrul Moldovei,
care snt mai numeroase mai bine studiate, acelea din nord snt mult mai cunoscute
insuficient cercetate. n regiune, n afara grupului de descoperiri de la Lunea Ciurei
2
31,


alte locuri din La Tene-ul II nceputul La Tene-ului
III, se foarte cu privire la resturile de locuire din La Tene-ul III.
n cele ce se descoperirile din La Tene-ul II III din Moldova, cunos-
cute prin recente de lundu-se n n mod deosebit, ca
acum, problema din aceste etape ale La Tene-ului geto-dacic.
La Tene-ul Il. n faza La Tene-ului II au fost incluse 72 de puncte de descoperire din
52 de n care s-a o din n genere cu cioburi pisate
pietricele ca degresant, n unele cazuri cu specia de tip bastarnic,
precum cu unele resturi de amfore Ca punct de reper n atribuirea ceramicii de
acestei etape, s-a avut n vedere descoperirea ceramicii de
223
Radu Ecat. Vulpe, op. cit., n Dacia, III- IV,
1927-1932, p. 351 ; Radu Vulpe,
de la Poiana n Moldova de jos, n
XXII, 1930, p. 297-310; Radu Vulpe
colaboratori, op. cit., n SCIV, I, 1960, 1, p. 47; idem,
Poiana, n SCI V, III, 1952, p. 209; Radu Vulpe
colabo. atori, Activitatea arheologic Poiana-
Tecuci, 1950, !n SCIV, II, 1951, 1, p. 177; Radu Vulpe,
La civilisation d.ace et ses probli!mes a la lumii!re des d.erni i!res
fouilles de Poiana, en Basse Moldavie, n Dacia, .N.S., I,
1957, p. 162.
223
Radu Vulpe, Piroboridava : arheolo-
gice istorice asupra de la Poiana n Moldova
de jos, 1931; idem, op. cit., n Dacia, N.S.,
I, 1957, p. 162 urm.
224
Nicolae Gostar, op. cit., n l\1/ateriale, VIII, 1962,
p. 508 urm.; idem, Apulum, V, 1965, p. 144 mm.
226
M. op. cit., n Dacia, VII-
VIII, 1937-1940, p. 427 urm. ; Corneliu Matcesru,
op. cit., n Raport MNA, 1942-1943, p. 52-53; Radu
colaboratori, op. cit., n SCIV, III, 1952, p. 210
urm.
218
C.
1929, p. 6 urm.
227 Radu Vulpe, op. cit., n Dacia, VII- VIII, 1937-
1940, p. 13 urm.
22s C. op. cit., n BCMI, 97, 1938, p. 5 urm.
2
29
A. I. M. op. cit.,
n Materiale, VI, 1959, p. 364 urm.; C. I. Za-
M. op. cit., n Materiale, VII,
1961, p. 339 urm.; Nicolae Gostar, Cetatea de
la Piatra Doamnei, n Omagiu lui P. Constan-
tinescu-! p. 81 urm.
230
Radu Vulpe, op. cit., n Materiale, I, 1953, p. 310
urm.; D. Tudor, Amfore elenistice descoperite n adncul
teritoriului R.P.R., n SRIR, partea I, 1954, p. 81 urm.
23
1 M. colaboratori,
arheologic in SCI V, VI, 1955, 1-2, p. 183
urm. (raport redactat de A.
232
Attila de la
(secolele IV-Il.e.n.) nAM, VI
233
Silvia Teodor Simion
rilor arheologice de la M la
culturii materiale geto-dacice din Moldova n secolele I 1 I
II .e.n., comunicare la cea de a II-a sesiune
a Muzeelor, decembrie 1965.
234
Silvia Teodor, Unele date cu privire la cultura geto-
din nordul Moldovei n lumina de la
n SCIV, 20, 1969, 1, p. 33 urm.
www.cimec.ro
la Lunea Ciurei, bine prin asocierea ei cu ceramica de tip bastarnic cu resturi
de amfore rhodiene
235
. Este drept n cazurile n care se numai specia
cu mna, de noi de tip Lunea Ciurei, este dificil ca aceasta se atribuie
cu n mod exclusiv fazei La Tene-ului II. se ncadrarea uneori
n mod vag a resturilor ceramice de acest tip n grupa Hallstatt-ului trziu - La Tene-ului II,
sau n La Tene II - La Tene III.
Dintre toate aceste descoperiri, pot fi atribuite La Tene-ului II
rele 72 de puncte din 52 de :
a. Bazinul Bahluiului: Cercu (La Jijia-Bahlui), Ciurea
(Baba Nicula, Tinoasa, Zane, Ripa Fntna de pe Lunea Ciurei), Crjoaia (La Bi-
Coada Stncii (La (Curtea (Valea
(La Poala dealului Coada Iazului), Holboca (Peste
(Curtea Ceairu lui Peretz, Bariera Crlig), (Opinca, Valea
Lupului), (Schitul
b. Sucevei: Hodungi (Cetatea ?).
c. Moldovei Centrale : Ars ura (Pribasca), (La Picior), (Dealul
(La Cimitir, La Meri, (La Goruni (La
Dadus), (Intre Vii, (Ripa Scnteia (Vatra satului),
(La Pru), (Muncelu).
d. Depresiunea (Cojocari II), Valea
Baba lui Tudor, Dealul Tocarului), Bursuci (La Pod), Epureni (Florenta),
(Sub (Pe Dop, Barahoi II), Ghireasca Oii), Horga (Dealul
Podul Horgii), (Marginea a satului), de Jos (Marginea
a satului), Meria (Chineja), Puricani (Ripa Fagu-
lui), (Ripa de la (Dealul Schineni (La
de Jos), (La Cimitir), (La NE de sat, C.A.P.),
(Teiul Butii, Vlcioaia), 23 August (Dealul Cioranilor).
e. Balanu (La Podul (Terasa Tro-
(Podu lui Mitache), (Vest de sat).
n de aceste descoperiri cu resturi de locuire din La Tene-ul II s-ar putea ca ace-
perioade mai alte 28 de puncte de descoperire pe teritoriul
28 de despre care nu avem certitudinea din vreme.
a. Bazinul Bahluiului: Bucium (Dealul Socola), (Brca 1), Crjoaia (La Bivo-
Crlig (Vatra satului), Cogeasca Veche (La Dancu (La
Gura (La (La (Dealul Bursucului),
(Piscul Bordeiului).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Malul Iazului), li veni (La
c. Sucevei: Butea (La podul Siretului),
d. Moldovei Centrale: Arsura (La NV de sat), Brlad (Fabrica de
Fundeana),
e. Depresiunea M. (Dealul Cimitirului), (La

f. (Dealul (Dealul Corbu (La sud de
sat), Gura (Ciortea), (Marginea a trgului), Rpile (La Slobozia
Mielului (Dealul Bielci).
Din lista de a din Moldova care pot fi atribuite La Tene-ului II, se
desprinde concluzia majoritatea acestora au fost identificate n Bazinul Bahluiului,
Moldovei Centrale, Depresiunea n regiunea n schimb,
s-au semnalat extrem de din vreme n Sucevei Culoarul
236
Radu Vulpe, Le probleme des bastarnes a la lumiere etudes d' histoire, 1955, p. 106 nota 2.
des decouvertes archeologiques en Moldavie, in Nouvelles
55
www.cimec.ro
Prutului. Curios este faptul ca m Sucevei, impopulat destul de bine n perioadele
anterioare, nu s-a putut descoperi n urma efectuate dect o La
Time II aceea De asemenea, n Cmpia Jijiei Superioare, n care se cunosc resturi
de locuire din Hallstatt-ul trziu, nu s-a identificat o din La Tene-ul II, cu toate
acest lucru este posibil, avndu-se n vedere necropola la Ichimeni (jud. Boto-
n orice caz, din regiune fiind bine se poate presupune
din vreme au fost aici mai numeroase. De altfel n Bazinul Bahluiului,
majoritatea identificate nu se n depresiunea ci n zona de contact
dintre aceasta Moldovei Centrale, sub denumirea de Coasta
deci ca o de rezolvat n viitor lipsa descoperirilor de tip Lunea Ciurei din
La Tene-ul II n Cmpia Jijiei Superioare n cea mai mare parte a Bazinului Bahluiului,
la Coasta
n ceea ce mai sau mai a din faza La Tene-ului
II, s-a constatat un procent aproape egal n celor tipuri de n
Moldovei Centrale n Depresiunea Elan-Horincea, unde cu
terasele inferioare, interfluviile poalele dealurilor, iar acelea cu podi-
hrtoapele pantele mai nalte ale dealurilor. n schimb, n Bazinul Bahluiului predo-
cu joase pe terasele inferioare n lunci, iar n regiunile subcarpatice
acelea cu La fel n Culoarul Prutului, singura ca
nnd sigur acestei perioade are
Dintre toate punctele mai sus cu resturi de locuire din La Tene-ul II, numai
la Arsura (Pribasca), (Dealul (La

(Dealul
Tocarului) resturile din La Tene-ul II erau asociate, n cuprinsul cu altele
Hallstatt-ului trziu. Pe acestea, pe teritoriul
n care snt semnalate mai multe din La Tene-ul II, se n puncte
diferite de acelea din La Tene-ul II, resturi de locuire trzie.
O concentrare mai mare de puncte cu resturi de locuire din La Tene-ulll a fost
n jurul Ciurea, unde, n urma s-au semnalat 5 din
vreme. O concentrare s-a constatat n sectorul
Lucrul este explicabil nu este exclus ca asemenea de
din La Tene-ul II se identifice n jurul altor din zona de contact dintre
Moldovei Centrale cmpia a Jijiei Bahluiului.
n stadiul actual al din de exceptnd n parte de la
Lunea Ciurei, nu se pot face alte cu privire la tipul caracteristicile acestor
Din datele pe care le avem n prezent n s-au folosit cu pre-
de tip deschis, n mod special. Deci, din acest punct de vedere se
o deosebire de perioada a Hallstatt-ului trziu din nordul Moldovei, n
care, de deschise, snt documentate altele puternic uneori
a fragmentelor ceramice din La Tene-ul II n cuprinsul unor din Hallstatt-ul
trziu, cum este cazul la Arsura sau chiar din La Tene-ul II la
nu este din de stratigrafice, pentru confirmarea ipo-
tezei respective din La Tene-ul II.
n cuprinsul din La Tene-ul II s-au descoperit numeroase fragmente ceramice
lucrate cu mna, de sau de import, de origine precum unele
resturi de amfore
Ceramica de este printr-o specie, n genere
printr-o de obicei de culoare sau
neuniform n asociere cu aceasta este o specie de
calitate mai mai ngrijit, dintr-o cu aspect cretos, cu mai
uneori cu lustru la exterior. Acestor categorii ceramice le numeroase fragmente de
2ae Vezi nota 235.
www.cimec.ro
vase cu marginea sau ori sau uneori pro-
venind ndeosebi din oale, vase n de sac, tipsii, mai rar fructiere,
ntruct categorie nu este bine n Moldova,
este greu se precizeze n n totaltitatea ei este de origine sau
de formele autohtone, de snt altele a origine ur-
se precizeze n viitor. Pentru acestei probleme este necesar se studieze
att formele ceramice hallstattiene trzii imediat anterioare grupului (sec.
V-III .e.n.), cu analogii n de la Butuceni, de pe teritoriul R.S.S.


ct ceramica din sec. 11-1 .e.n. de pe teritoriile nvecinate de la est de Prut.
Relativ la constatarea de arheologii sovietici cu pri-
vire la dintre descoperirile de din de la (r. Orhei.
R.S.S. cu analogii la Lunea Ciurd acelea din de la
Butuceni din regiune, precum n genere cu produsele culturilor nord-pontice


De asemenea, s-a constatat descoperirile de de la
apropieri de acelea ale grupului cunoscut sub denumirea de (sec. 1 .e.n.
-sec. 1 e.n.}
239

Nu ar fi nici ipoteza unor bastarne asupra ceramicii locale, att n
ceea ce formele, ct unora din marginile acestor vase.
O categorie aparte o constituie cteva resturi de vase din cu grafit, descoperite
n urma de la Lunea Ciurei.
Un deosebit interes l specia de calitate, de culoare cu
lustru, de tip bastarnic, cu analogii att n dintre Marea ct spre
est, la Nipru. Acestei categorii ceramice, care se ntr-un procent mai redus n
cu specia i o serie de fragmente din vase, cu deosebire din
chini oale cu n X cu marginile mai mult sau mai
Unele dintre aceste vase, lucrate n snt de culoare sau

din specie n Moldova n urma
rilor de la

Lunea Ciurei
241
, a fost pe teritoriul a 21 de n
25 de puncte:
a. Bazinul Bahluiului: Cercu (La Bahlui-Jijia), Ciurea
(Baba Nicula, Tinoasa, Zane, Lunea Ciurei), Coada Stncii (La (Curtea
(Poala Dealului Coada Iazului), Holboca (Peste
(Curtea Liveni (La (Schitul (Vatra
satului).
b. Sucevei: Hociungi (La Temelii).
c. Moldovei Centrale: Arsura (La Picior),
(La (Ripa (La Piriu).
d. Depresiunea de Jos).
e. : (Podu lui Mitache).
La acestea s-ar mai putea descoperirile de la (Malul nalt)
(La Cimitirul evreiesc), din Moldovei centrale
242
, Spinoasa din Bazinul Bahluiului
(Dealul din Sucevei
243
, identificate cu prilejul
precum din al Sucevei, unde s-au efectuat arheologice
244

237
G. B. Federov. n Hace.aenue VI, 1955, 1-2, p. 186 (raport redactat de A.
.Me;HCOypt!'l.?.JI,, in MIA, 89, 1960, p. 54 urm.
242
Material inedit provenit din efectuate
238
Ibidem, p. 51. in 1956-1958 de Dan Teodor.
239
Radu Vulpe, op. cit., n Materiale,. I, 1953, p. 428 243 V. Ursache, directorul muzeului din
urm. Roman.
240
Ibidem.
2
" Silvia Teodor, op. cit., in. SCIV, 20, 1969, 1, p. 33
241
M. colaboratori, tn SCI V, urm.
57
www.cimec.ro
Deci, majoritatea punctelor cu resturi ceramice de caracter bastarnic provin din
Moldovei Centrale din Coasta la contactul cu stepice dinspre nord,
unde n genere joase n lungul de numai n rare cazuri acestea
snt situate pe ca de ex. la Asemenea descoperiri, n redus,
nu lipsesc nici din : Sucevei, Culoarul Prutului, Depresiunea Elan-Horincea regiunea
a Moldovei. Probabil, din de nu au fost semnalate n prezent
resturi ceramice de acest tip mai la sud de Colinele Brladului, la
n cu relativ mare al din La Tene-ul II, n care se ntlnesc
resturi ceramice de tip bastarnic, necropolele din vreme cunoscute n prezent
pe teritoriul Moldovei snt extrem de numeroase. n de imp::>rtanta
la a cercetare a permis identificarea pe cale
a elementelor ceramice de caracter bastarnic, s-au mai semnalat n Moldova necropole
la Ichimeni (jud.

(jud. Vaslui)
216
.
n acest fel, prin completarea arheologice a Moldovei cu multe alte descoperiri
de caracter bastarnic, se aduc noi cu privire la teza extinderii bastarnilor
pe teritoriul Moldovei, de R. Vulpe att pe baza datelor izvoarelor scrise greco-
-romane, ct a dovezilor arheologice
247

De asemenea, lipsa, a din Moldova n vreme
poate indica eventual ea o supunere a autohtone de bastarni includerea
ei n cadrul unei uniuni de triburi mai mari, de bastarni. Aceasta nu
izgonirea locale de bastarni
24
B.
n sprijinul tezei daco-getice n vremea aici a bastar-
nilor se poate invoca cu resturi ceramice de tip bastarnic
cu aceea a monedelor dacice din Moldova
249
Triburile bastarne nu au adus
n n cultura din Moldova din R.S.S. ele
fiind n parte asimilate la de a
numai cu anumite elemente specifice lor (fibule La Tene, oale cu buza


se n primul rnd asocierea n cuprinsul din La Tene-ul
II a ceramicii de tip bastarnic cu specia de De altfel, cum s-a
n asociere a celor specii ceramice se intertribale dintre
bastarni, n urma acestora pe teritoriul Moldovei

251

Datarea ceramicii de tip bastarnic, implicit a bastarnilor pe teritoriul
Moldovei, este prin asocierea ei n cuprinsul bordeielor din de la Lunea
Ciurei cu numeroase resturi de amfore rhodiene, de culoare galben-razie, dintre care unele
au stampilate
252

Asemenea din amfore de Rhodos, stampilate, s-au mai descoperit n urma recu-
de la
Alte fragmente de amfore din categorie, au fost identificate, prin re-
la : Cercu (La tirim), Ciurea (Baba Nicula, Zane), (La Picior), Sofro-
(La Pru). de Jos).
acestor resturi de amfore prin schimburi, cum s-a mai
spus n adncul teritoriului Moldovei", desigur pentru are o
246 V ezi nota 235.
248
Dan Gh. Teodor, O La Time la
in a III-a, VIII, 1957, 2, p. 339
urm.
247
Radu Vulpe, op. cit., in Nouvelles etudes d'histoire,
1955, p. 103 urm.
2411
Istoria Romdniei, I, 1960, p. 244 (capitol
redactat de R. Vulpe) ;C. Daicoviciu, Pascu, V. Che-
T. Morariu, Din istoria I, Bucu-
1960, p. 26 urm,


C. Preda, Tezau1ul de la unele probleme
privind monedele geto-dace din Moldova, in AM, IV, 1966,
p. 137 urm.
250
G. B. Fedorov, op. cit., n MIA, 89, 1960, p. 54.
251
Ibidem.
252
D. Tudor, op. cit., n SRI R, partea I, 1954, p. 81
urm. ; M. colaboratori, op. cit.,
ii S<;:IV, VI, 1955, 1-2, p. 183 urm,
www.cimec.ro
semnificatie ntruct constituie dovezi de accentuare a diferentierilor social-
economice ale locale din epoca

'
Din punct de vedere cronologic aceste resturi de amfore, pe baza de pe
descoperite la Ciurea, care nume de (Aristodamus) de olari rhodieni
(Damokrates Damofilos), se la sec. III .e.n. apoi n continuare n sec. II
la nceputul sec. I .e.n., corespunznd n timp cu La TEme-ului II nceputul
La Hme-ului II!2
54
. Deci, ntre aceste limite cronologice bine precizate cu ajutorul amforelor
rhodiene se n timp ceramica de tip bastarnic. O cu trecerea la La Tene-ul III
propriu-zis, specia aceasta dispare cu totul pe teritoriul Moldovei, nemaintlnindu-se
n geto-dace din sec. I .e.n. - I e.n. Desigur ei trebuie n
cu ncetarea bastarnice n Moldova cu ncepere din prima a sec.
I .e.n., r;J. urma evenimentelor istorice din de la nordul de Jos, prilejuite
de triburilor getice naintarea spre vest a triburilor sarmate
255
, precum de luptele
cu romanii la sec. I .e.n. la de Jos
256

La Ti'me-ul III. n a La Tene-ului, n urma din
Moldova au fost ncadrate 55 de puncte de descoperire n preajma a 43 de Criteriul
pe baza s-a ncadrarea a acestor descoperiri a fost ceramica
de culoare sau olive, la din n majoritatea cazurilor
cu specia de cu mna. Ca punct de reper n atribuirea
ceramicii lucrate la fazei La Tene III, s-au avut n vedere ndeosebi speciile ceramice
de la Poiana

Piatra (Btca D::>amnei)
258
(Dealul
Brca I)
259
Fiind vorba numai de ceramica la
cu prilejul acestor a fost n mod exclusiv n La Tene-ul III, neputndu-se
separa, pe de criterii tipologice, pentru de nord a Moldovei, o categorie mai
veche de asemenea din La Tene-ul II, aceleia de la Poiana.
De asemenea, unele descoperiri de la din La Tene, prezen-
tnd strnse cu specia la din vremea provinciei
Dacia (sec. II-III e.n.), nu au putut fi ncadrate cu precizie numai n La Tene-ul III. Deci
n acest caz, ca pentru etapa a La Tene-ului II, se pot deosebi categorii
de descoperiri din La III, una alta mai mult sau mai
Din prima categorie fac parte descoperiri:
a. Bazinul Bahluiului: Banu (Dealul Crucii), (La (La
Brca I). Ciurea (Tinoasa, Lunea Ciurei), Cogeasca Veche (La Cotnari (Dealul
Sud), (La (Dealul Piscul Bordeiului), Spinoasa
(Poala Catargului).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (n (Dealul Armeneasca),
Rediu (n Ponoare).
c. Sucevei: Butea (La Homiceni (n (Dealul
(Fntna Hrzului).
d. Moldovei Centrale: Arsura (La NV de sat), (La Cimitir), Strimba
Podu (La Hrtop).
e. Depresiunea (Pe Dop, Barahoi II),
Valea Baba lui Tudor, Dealul Tocarului), Horinceni (La Arie), G.A.S.),
(La Fntna Mare), (Leaua I, Leaua II, (Dealul
fu Teiul Butii), 23 August (Dealul Cioranilor).
2
5
3
D. Tudor, op. cit., p. 87; idem, amfo-
relor stampilate n Moldova, Muntenia Oltenia, n
AM, V, 1967, p. 37 urm.
264
Vezi nota 250.
266
Radu Vulpe, op. cit., n Nouvelles etudes d'histoire,
1955, p. 109 urm.; G. B. Fedorov, op. cit.,
in MIA, 89, 1960, p. 54,
266 Radu Vulpe, op. cit., Nouvelles etudes d'histoire, I,
1955, p. 109 turn.
267
Nota 223.
258 A. 1. M. op. cit.,
in Materiale, VI, 1959, p. 364 urm.; N. Gostar, op. cit.
2
5
8
Material inedit, provenit din efec-
tuate in de N. Zaharia.
www.cimec.ro
, . f. (Podul Calu (Prul Calului). (n
Valea Popii, La Salcie). Doamna (Btca Doamnei), Livada (Vatra satului), Piatra
(Cozla), Satu Nou (La (La Tg. Ocna (Titelca), Valea (La
(Docmana), (La Izvor).
g. Cmpia Siretului: (Piscul Elenei), Tecuci Cmpul
La rndul ei, cea de-a doua categorie este prin desco-
periri, care nu pot fi at_ribuite cu La Tene-ului III :
a. Bazinul Bahluiului: Ciurea de la Canton, Zane), Crjoaia (La
Dumbrava-Satu Nou (Marginea a satului).
b. Sucevei: (La Soei), pe Deal).
c. Depresiunea (Vatra satului), de Sus (Via
Mihordea). (Vatra satului).
d. : (La
La acestea se descoperiri, care pot att la La Tene-ului IU,
ct eventual perioadei provinciei Dacia (sec. 11-111 e.n.).
a. Bazinul Bahluiului: (La (Dealul Brca 1), (n
Picioru Lupului Proselnici (Dealul Rediu- (Dealul
Breazu - La Salcmi). Rusenii Noi (Valea Satului), (Dealul
(Fundoaia de la Drumul Florilor).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Dealul (La
tura Veche), (La Iaz).
c. Sucevei: (La SV de sat), (Dealul
pe Deal).
d. Depresiunea Bursuci (Sud de sat), (Gura

e. La Horga), (n Girov
Mera (Valea Merei).
In ceea ce concluziile care se desprind din analiza tipurilor de a
pndirii lor n faza La Tene-ului III se iau n numai descoperirile care pot fi atri-
buite n mod sigur acestei faze. Din acest punct de vedere, pe baza efectuate, se
poate deduce o oarecare intensitate de locuire n faza La Jene-ului III n sectorul Coastei
din Bazinul Bahluiului, n Depresiunea Elan-Horincea, pe rama a Mol-
dovei Centrale n Regiunea In schimb, foarte descoperiri din
vreme provin din Cmpia Jijiei Superioare, Sucevii, precum din culoarul Cmpia
a Siretului.
In ceea ce zonele de locuire mai din La Tene-ul III, acestea snt repar-
tizate n mod inegal in nordul, centrul sudul Moldovei, n regiuni locuite mai mult sau mai
intens n faza a La Tene-ului II. In cu este
semnificativ faptul majoritatea din faza La Tene III din Bazinul Bahluiului se
n zona Coasta ca acelea din fazele anterioare, ale La Tene-ului II
Hallstatt-ului trziu. De asemenea, snt destul de numeroase din faza La Tene III
n Moldovei Centrale, locuit cu intensitate n faza La Tene-ului II. In schimb,
n regiunea din centrul Moldovei, pentru care avem foarte dovezi cu privire
la o locuire din faza La Tene-ului Il, a existat acum, in La Tene-ul III, o concentrare de
dintre care unele de tip oppidum, deosebit de importante pentru
social-economice culturale a triburilor geto-dacice din regiune a Moldovei.
In genere, acestea, n zonele de sau de mai locuire, n pro-
aproape egale formele joase de teren (terasele inferioare, mai cu cele de
interfluviile, ca poalele dealurilor), precum reliefurile inalte (terase inalte,
hrtoape) .
Toate identificate prin aceste snt deschise, neputndu-se preciza,
din de unele dintre ele au fost sau nu in mod artificial. De altfel,
60
www.cimec.ro
in cu din n prezent singura din
prin metodice, este aceea de pe Bitca Doamnei de
la Piatra
care prin caracteristicile ei de aproape
ntru totul dacice din
261
, att n ceea ce palisada zidul de
ct sanctuarele, un important centru strategic al unei uniuni tribale din
regiunea de mijloc a Moldovei subcarpatice.
acestei din sec. I .e.n. - sec.I e.n. s-a pus n cu im-
portante evenimente istorice din vreme, legate de extinderea a statului dac
spre est din vremea lui Burebista, precum de romanilor la nordul de Jos
la dacice inclusiv
262
. Pe de parte, fortificarea acestei dacice din Moldova,
sistemul dacice din cu palisade, ziduri de turnuri,
precum n cuprinsul ei a unui inventar arheologic, ilustrat ndeosebi prin
obiectele de fier, ne atit stadiul de dezvoltare destul de avansat
al dacice de la de cit nivelul inalt al culturii geto-dace din
vreme in centrul Moldovei.
Acest tip de din centrul Moldovei se de acela al
fortificate din Hallstatt-ul tirziu din nord-estul Moldovei. Astfel, n timp ce hallstat-
tiene trzii de tipul celor de la Cotnari se extind pe mari sint
in accesibile cu valuri de din La Tene-ul III
de la Btca Doamnei o pe margini cu citeva terase ame-
najate n de trepte, este in prima (sec 1. .e.n.) cu palisade, iar mai trziu,
n faza a doua (sec. 1. e.n.), cu ziduri de turnuri.Deci, din punctul de vedere al
tipului de dintr-o regiune de la Btca Doamnei
anumite caracteristici, prin care se cu dacice din perioada
dintre sec. I .e.n. sec. I e.n. din din SV Transilvaniei. n schimb,
cte in prezent, tipul acesta de din ca din
regiunea a Moldovei Centrale, se de acela al de
lemn din Transilvania Banat 263.
n istorice determinate de la de Jos mai de-
parte spre nord, n de sud a Moldovei, se pare centrul de greutate al
hallstattiene tirzii din NE Moldovei s-a deplasat n regiunile submontane ale Carpa-
Orientali din mijlocul Moldovei, preferate de daci pentru astfel de cu scop strategic.
n cu pare semnificativ faptul de la Btca
Doamnei imediat ncetarea bastarne din Moldova, din vremea
cum s-a mai sus, nu se cunosc n Moldova.
Dintre materialele descoperite prin efectuate in cuprinsul din
La Tene-ul III din Moldova, se n primul rnd ceramica din sau
la prin numeroase fragmente, provenind din
260
V ezi nota 258.
281 C. Daicoviciu A. Ferenczi, dacice din
1951, p. 48 urm.; C. Daico-
viciu, Cetatea de la Piatra Monografie arheo-
1954, p. 35 urm.
2
8
2
Istoria Romniei, I, 1960, p. 265, capitol redactat
de C. Daicoviciu, C. Daicoviciu. Die menschliche Gesell-
sc haft an der unteren Donau in vor-und nachromischer
Z eit, comunicare la al XI-lea Congres de
istorice, Stockholm, 21-28 august 1960, p. 120;
C. Daicoviciu, Pascu, V. T. Morariu,
op. cit., p. 28; T. D. Zlatkovskaia, Uniunea de triburi getice
de sub conducerea lui Burebista (sec. I .e.n.), in ARS,
1955, p. 15 urm.; Em. Condurachi, Coloniile
din Pontul sttng lupta lor impotriva cotropirii romane,
in scria ist. filoz. econ.-jur., II, 1950, 2-4,
p. 67 urm.; N. Gostar, Lupta de la gurile
impotriva romane, in U
a III-a, VII, 1961, p. 1-2. Pentru
din sec. II i.e.n. vezi H. Daicoviciu, Dacii,
1965, p. 78 urm.
283
M. Macrea colaboratori, Despre rezultatele cerce-
ntreprinse pe arheologic Sft. Gheorghe-
1950, in SCIV, II, 1951, 1, p. 285 urm.; Al.
Ferenczi, antice n Ciuc, in ACMIT, IV,
1932-1938; Nicolae Lupu, Cetatea de la
in Materiale, VIII, 1962, p. 477 urm.; Szekely Zoltn;
Zetevdra. ]elentes a Szekely Nemzeti Muzeum, Sf. Gheorghe,
1949.
61
www.cimec.ro
cu marginile arcuite spre interior uneori cu pe buza boluri, castroane cu
marginile uneori corpul rotunjit, fructiere cu marginile trase n
Fundurile acestor vase snt drepte sau profilate uneori cu umbo suport
inelar. n ceea ce decorul se disting motivele de linii lustruite dispuse n val, zigzag,
rombic, unghiular reticulat.
Tot din categoria ceramicii lucrate la fac parte unele fragmente din vase mari
de provizie (dolia). lucrate din mai mult sau mai
Vasele din categoria ceramicii fine lucrate la analogii cu ceramica
din geto-dacice bine cunoscute de la Poiana, Calu Piatra
(Cozla Btca Doamnei) din Moldova sau de la Bedehaza din Transilvania
264
De asemenea,
ei principale se n ceramica culturii de caracter dacic, din
de vest ale Ucrainei
265
. pare curios faptul din specie nu a
fost ca atare n NE Moldovei, cu toate n regiune s-au nu-
meroase
Din foarte date pe care le avem din nordul Moldovei cu privire la specie
se poate deduce geto-dacii au folosit tehnica a ceramicii lucrate la
numai din La Tene-ul III. Din acest punct de vedere este o deosebire de
de sud a Moldovei, unde, cum o dovedesc arheologice, ndeosebi cele de la
Poiana, specie era n La Tene-ul II
266
Deci, se o oarecare
ntrziere a folosirii olarului n regiunile de nord ale Moldovei, unde, cum s-a
mai nainte, a persistat mai vreme specia ceramicii lucrate cu mna, de hall-

La rndul ei, din specie printr-o de
culoare este ea destul de bine, ndeosebi prin fragmente din vase de
provizie de diferite forme, uneori cu decorate cu bruri alveolate
sau cu de impresiuni ovale, precum prin resturi de Din nefericire, cum
s-a mai sus, specie de nu poate fi
n toate cazurile cu certitudine n La Tene-ul III, mai ales cnd ea nu este cu ceramica
la
n cteva cazuri, de aceste categorii ceramice, lucrate la sau cu mna,
s-au ntlnit unele resturi sporadice de amfore, din de culoare sau
rozie cu nisip de culoare sau provenind din locali-
Banu (Dealul Crucii), (Brca I). Ciurea (Lunea Ciurei). Cogeasca Veche (La Po-
Spinoasa (Poala
Restul inventarului descoperit doar din cteva obiecte de fier, care nu
nimic caracteristic pentru a fi atribuite La Tene-ului III.
PERIOADA PROVINCIEI DACIA
(SEC. 11 III E. N.)
Unele dintre elementele caracteristice ale culturii geto-dacice din cea de-a doua a
fierului se n Moldova n sec. II III e.n., n perioada provinciei
Dacia. Spre deosebire de cultura din La Tene, aceasta a fost mult mai
cu toate cercetarea ei o pentru sta-
264 Kurt Horedt, de la Sf. Gheorghe-Bedehdza,
in Materiale, II, 1956, p. 19 urm.
266 n cu de arheo-
logii sovietici (M. 1. Pannec.aa.BIIH.CKal!
llofJnecmpoBbll 6 ceeme HOB&tX
fJaHH&tX, n KS, XLIV, 1952, p. 67 urm.) s-a
62
de C. Daicoviciu ea unei geto-
dacice mai vechi, din regiunile nord-estice, neputndu-se
atribui unei a dacilor in
regiune.
266 Radu Vulpe, op. cit., n Dacia, N.S., J, 1957, p. 156.
www.cimec.ro
diului de dezvoltare a dacice din Moldova n sec. II III e.n., precum a
ei cu triburile sarmatice cu lumea
n 1949 arheologice cu privire la pe teritoriul Moldovei
erau foarte limitate. Se doar unele sondaje mai mult sau mai metodice n
necropolele carpice de la (jud. Vrancea)
267
(jud. Vaslui)
26
8, precum
o de salvare, de un amator, ntr-un mormnt sarmatic descoperit la
Tecuci
269

Tot att de cercetate au fost necropolele de pe teritoriul roman din
sudul Moldovei. n regiune, n de unele sondaje limitate, din castrul roman de
la
270
, s-au foarte cu privire la perioada
Daciei de romani. se de ce, din de suficiente bazate pe
stratigrafice precise, resturile de din sec. III de pe teritoriul
Moldovei nu puteau fi bine ncadrate din punct de vedere cultural cronologic, fiind uneori
incluse n categorie cu cele culturii Sntana de din sec. IV
e.n. De altfel, a continuat uneori mai trziu, reluarea ar-
heologice din 1949 la cu care prilej s-au precizat pentru prima caracteristicile
culturii carpice de tip
271

Concomitent cu aceasta sondajele efectuate n 1949 la au permis se
identifice pe teritoriul Moldovei Centrale un aspect de care caracteristicile
pe care le a fost datat, n mod larg, ntre sec. 1 .e.n. sec. II e.n.
272

Cronologia, precum caracteristicile descoperirilor carpice, sarmatice ale grupului
cultural Sntana-Cerniahov s-au precizat mai bine n ultima vreme, n urma ar-
heologice efectuate ndeosebi n necropolele carpice de la
273
,
(Dealul
274

275
, ca n cuprinsul carpice de la
(jud.
276
, (jud.
277
, (jud.
278
, (jud. Vrancea)
2
7
9
,
(jud. Suceava)
280
(jud.
28
1.
287 Gr. de la staJiunea
in AArch, III, 1929, 3, p. 14 urm. 1. I. Neagu, Sta-
de la in AArch, III, 1930, 5-6,
p. 45 urm.
288 C. Cihodaru, op. cit., in AArch, 1931-1932, 7-8,
p. 50 urm.
289 I. Vendelin, Un tumulla Tecuci, in RPAN, II-IV,
1940, p. 103.
21o Gh. N ouvelles decouvertes dans le .. castel-
lum" romain de (pres de in Dacia, V- VI,
1935-1936, p. 341 urm.
271 Radu Vulpe, op. cit., n Materiale, I, p. 280 urm.
Cf. Gh. Bichir, Unele cu privire la necropolele
de tip din Moldova acestor necropole
cu lumea in SCIV, XII, 1961, 2, p. 254 urm.,
in care autorul precizeze cronologia descoperi-
rilor de la n sensul cele necropole, una
alta din sec. III e.n., iar
culturii Sintana-Cerniahov din sec.
IV e.n. (p. 262-263); Ion Vasile Ursache, Noi
date arheologice privind riturile funerare la carpodaci, in
SCI V, 1968, 19, 1968, 2, p. 211 urm.
272 Vladimir Dumitrescu colaboratori,
p. 558 urm. (capitol redactat de N. Gostar).
273 Sebastian Morintz Gh. Bichir, de la
in Materiale, VI, 1959, p. 487 urm.; Gh.
Bichir, La civilisation des Carpes (II e-I! l-e siecle de n.e.)
a la lumiere des fouilles archeologiques de Poiana
de el de n Dacia, N.S., XI, 1967,
p. 220. .
27
' Iulian Antonescu, de la
n Materiale, VI, 1959, p. 473 urm.; idem,
arheologice de la n Materiale, VII, 1961, .p. 449
urm.
276
n localitate s-au distrus, printr-o
mai multe morminte de n urne.
n 1962, printr-un sondaj condus de I. s-au desco-
perit urne de datind din prima
a sec. III e.n.; Ion Necropola de la
n AM, VI 1969, p 123 urm. Vezi
Gh. Bichir, op. cit., n SCIV, XII, 1961, 2, p. 254, nota 1.
27
8
n 1960--1962 conduse de V. Ursache
n 1963-1968 sub conducerea lui I. V. Urnche.
S-au dezvelit in prezent peste 520 morminte. Materi-
alul se n muzeul din Roman.
277 efectuate de I ulian Antonescu n 1961 .
Materialul se n muzeul din
278 R. Vulpe, in Izvoare, p. 314 nota 3; Gh. Bichir,
op. cit., n Dacia, N.S., XI, 1967, p. 177 urm.
27
9
Sebastian Morintz N. de la
n Materiale, VIII, 1962, p. 521 urm.
280 efectuate de Gr. Foit M. Buznea, 1960;
Gr. Foit, comunicarea la Sesiunea
a Institutului de arheologie, mai 1961, privind
de la
281 I. V. Palade, 1963-1968. Mate-
rialul se n muzeele din Brlad.
63
www.cimec.ro
n stadiul actual al arheologice, cu toate inerente unor asemenea
care snt ntr-o se poate considera s-a putut delimita mai
bine cultura de tip n secolul III e.n. eventual n secolul II e.n.,
pe baza unor considerente arheologice de ordin numismatic
282

n ceea ce problema descoperirilor sarmatice din Moldova, aproape
total n trecut, s-au n ultima vreme rezultate importante, ndeosebi prin
de la
283
, Probota (jud.
284
, (jud.
2
8
5

286
In urma
acestor s-a cobort data n Moldova n secolul III eventual
chiar n secolul II e.n., cum pare se prin descoperirile de la Probota
287
Vaslui s-au conturat, n genere, caracteristicile culturii sarmate din secolele II III e.n.,
inclusiv pe teritoriul Moldovei
288
n felul acesta este posibil se precizeze din ce n
ce mai bine n ce a constat contactul cultural dintre dacice
289

De asemenea, prin arheologice din castrul roman de la pe baza
s-a precizat folosirea lui n prima a sec. IV e.n.
290
, s-au adus
deosebit de valoroase cu privire la caracteristicile culturii romane din sudul Moldovei n sec.
II - IV e.n., precum relativ la ei att cu cultura din imperiul
roman, ct cu cea din restul Moldovei. S-au astfel unele date privind
problema produselor romane la dacii de pe teritoriul Moldovei.
n linii generale acesta este stadiul cu privire la unele probleme relativ la
perioada provinciei Dacia pe teritoriul Moldovei.
Prin efectuate n ultimul timp s-au completat n mod
relativ la n Moldova a dacice din Dat fiind spe-
cificul acestor ca lor n cuprinsul diverselor geo-
grafice ale Moldovei, snt n separarea cu a materialului dacic
din sec. II-III III, provenit din descoperite pe cale. Din acest motiv,
avndu-se n vedere mai mare pentru datarea materialelor carpice de tip
vom reda la nceput lista descoperirilor de din sec. III e.n. eventual a doua
a sec. II e.n., urmnd ca n continuare se prezinte lista cu resturi de locuire
care nu pot fi atribuite cu acestei perioade.
n ceea ce descoperirile din sec. III e.n. eventual din a doua a
sec. II e.n., prin efectuate recent n 46 de s-au identificat
51 de puncte cu resturi de locuire din vreme :
a. Bazinul Bahluiului: (n Cercu (La
Cogeasca Veche (La (Dealul Podul de Fier). (Str. Ciurchi nr.
134), (Marginea a satului), Popricani (Coasta Ciriteilor Mari),
(La Dealul (n Zof).
2
82 Bucur Mircea, numismatice la istoria
triburilor daco-getice din Moldova t.n a doua a
secolului al II-lea e:n., n SCIV, VII, 1956, 1-2,p. 159
urm.; Ion V. Ursache, Nouvelles donnees archeo-
logiques concernant les Carpo-Daces (comunicare la cel de
al VII-lea Congres de pre- proto-
istorice de la Praga, 1966) ; Gh. Bichir, Noi
la culturii materiale a carpilor, n SCIV, 16,
1965, 4, p. 675 urm.; idem, op. cit., in Dacia, N.S.,
XI, 1967, p. 177 urm.
283
M. Les principaux resultats
des fot4illes de n U a III-a, 3, 1957,
1-2, p. 18 urm. Vezi M. cola-
boratori, op. cit., n SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 27 urm.
:1114 Em. Zaharia N. Zaharia, Sondajul de salvare
din necropola de la Probota, n Materiale, VIII, 1962,
p. 599 urm. ; N. Zaharia Em. Zaharia, Sondajul
arheologic din 1960-1961 efectuat n necropola de nku-
de la Probota (r. (manuscris).
64
285
1. arheologice n regiunea satelor
n AM, 1, 1961, p. 295 urm.;
idem, Noi descoperiri sarmatice pe teritoriul Moldovei,
n AM, II-III, 1964, p. 312 urm.; Maria Cristescu,
Studiul antropologie al scheletelor din secolul III e.n.
descoperite la (r. reg. Suceava), in AM,
II-III, 1964, p. 329 urm.
286
E. Zaharia, op. cit., n Materiale, VI, 1959, p. 897
urm.
28
7 N. Zaharia Em. Zaharia, op. cit., Materiale, VIII,
1962, p. 599; Al. Andronic, Un mormnt sarmatic desco-
perit la Vaslui, n SCIV, XIV, 1963, 2, p. 347 urm.;
Gh. Bichir, op. cit., n SCIV, XII, 1961, 2, p. 268.
2
88
Istoria Romniei, I, 1960, p. 676 urm., capitol
redactat de 1. Nestor.
288
Ibidem.
zeo de la N. Gostar.
www.cimec.ro
b. Cmpia Jijiei Superioare: (Via din Deal), (Bariera Agafton),
Cotu Nou (La (Vatra satului), Dngeni (Vatra satului), Liveni (La
(La Hultur, Movila lui Probota (n Baie), Rediu (n Ponoare),
(Vatra trgului, La (La
c. Sucevei: Butea (La (La Neaga), (Marginea
a satului, La (Dealul (La
(Fntna Hrzului).
d. Moldovei Centrale: (Vatra satului-C.A.P., La Tufari); (La
(La Moara Veche), (Coasta (Terasa

e. Depresiunea Epureni (Sud de sat), (Barahoi 1),
(La SE de sat), (La Fntna Mare), Murgeni (Valea Rogojeni (Dealul
Mic), de Sus (La Mihordea), de Jos).
f. (La C.A.P.), (La Girov (Vatra Satului), Piatra

g. Cmpia Siretului: (La cele multe).
Tot secolului III e.n. ar putea mai descoperiri de
mai sigure ca datare:
a. Bazinul Bahluiului: Banu (Dealul Crucii), Bogonos (Vatra satului), (La Hr-
top), Cuza (Vatra satului), Ciurea (Movila lui (La
Srca (La
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Dealul Unchetea, La (La Movili),
(Dealul Porcului), Crniceni (Cimitirul Vechi), (Pe Scruntar),
penii (La Liveni (Valea Ciocoiului), Mihail (Sub Movileni
(La Arie).
c. Sucevei: Bra (La sud de sat), Lunea (Cotul
d. Moldovei Centrale: Brlad (Podul de Fier), Fundeana:),
(Valea (Dealul (Iazul Mucului),
potu lui Toader lvan), (G.A.S. "Unirea").
e. Depresiunea Bursuci (La S de sat, Valea Epureni
Il), (La La Harbuji), Murgeni (Dealul Bisericii Il), (Dealul
Raiu- (La (Dealul
Din fac parte probabil descoperiri de care au fost
ncadrate n mod provizoriu n sec. 11-111 e.n.
a. Bazinul Bahluiului: (La NV de sat), din Valea Hainei),
(n
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (n Probota (Dealul Unchetea, Dmbul
Colacului), (Cotul Podrigei).
c. Sucevei: (Vatra satului, n Oboroceni (La
(Prul Bahnei), (Vatra satului), (Vatra
satului).
d. Moldovei Centrale: (La (Balta
(Vatra satului).
e. (La Vatra satului), Calu-Piatra (Prul
Calului), (La Crucile drumului), Mera (Valea Merei), (Vatra satului), Piatra
Satu Nou (La (Terasa (La
(La
f. Cmpia Siretului: (Vatra satului), Lunea (Finta), (La
n fine, n ultima categorie de descoperiri, n cu pot fi incluse
n care s-a un material ceramic databil n mod nesigur n sec. III
sau IV e.n.:
65
6 - c. 361
www.cimec.ro
a. Bazinul Bahluiului: Capu Rediului (La (Valea
(Valea Osnzenei), Holboca (Cimitirul animalelor), (Vatra satului), (Bariera Crlig,
Curtea
b. Cmpia Jijiei Superioare: (Dealul Probota (n Baie),
(La Ciocan), (Dealul Horodiuc:a), (La Iaz).
c. Sucevei : (Ciorsaci), Al. 1. Cu.ca (Pe Holm), pe Deal).
d. Moldovei Centrale: Arsura (La Comarna (Vatra satului), Podu-
(Marginea a satului), (La
e. Depresiunea Doniceasa (Piscicola Doni-
ceasa), Ghireasca Recei), (Vatra satului), Rnceni (Vatra satului),
(La Cimitir).
f. (La
Cu toate de ncadrare a descoperirilor de dacice din aceas-
din cartarea acestora pe harta a Moldovei se pot trage unele
concluzii relativ la culturii dacice din n Moldova, precum
ntr-o oarecare cu privire la intensitatea de locuire din vreme n diferitele
geografice ale acestui teritoriu.
Pentru ca aceste concluzii pe ct mai mult posibil, realitatea cu privire
la aceste probleme de ordin topografic, s-au luat n n primul rnd descoperirile
certe de din sec. III e.n. apoi celelalte, a ncadrare mai

Pe baza tuturor acestor descoperiri se dacice din sec. 11-111 e.n.
snt pe aproape Moldovei, exceptnd regiunea
toare teritoriului roman, cu centrul la unde n prezent nu au fost
semnalate resturi de locuire din vreme.
n ceea ce a acestor descoperiri intensitatea lor, pe sub-
geografice, s-a ajuns la rezultate :
a. Bazinul Bahluiului: 29 descoperiri, dintre care 12 din sec. III, 7 din sec. III ( ?), 3
din sec. 11-111, 7 din sec. III sau IV.
b. Cmpia Jijiei Superioare: 3.5 descoperiri, dintre care 14 din sec.III, 10 din sec.III
(? ), 4 din sec. II-III S din sec. III sau IV.
c. Sucevei : 18 descoperiri, dintre care 7 din sec. III, 2 din sec. III (? ) , 6 din
sec. 11-111 3 din sec. III sau IV.
d. Moldovei Centrale : 20 descoperiri, dintre care 6 din sec. 1 II, 7 din sec. 1 II ( ? ) ,
3 din sec. II -III 4 din sec. III sau IV.
e. Depresiunea 23 descoperiri, dintre care 8 din sec. III, 9 din
sec. III ( ?) 6 din sec. III sau IV.
f. : 16 descoperiri, dintre care 4 din sec. III 11 din sec. 1-II eventual
II-III, 1 din sec. III sau IV.
g. Cmpia Siretului Inferior: 4 descoperiri, dintre care 1 din sec. III 3 din sec. 1-11
eventual 11-111( ?).
Din a descoperirilor de cu resturi de locuire din
Moldova din 142 puncte de descoperire, majoritatea snt din sec. III sec. 11-111
e.n., iar restul din sec. III ( ?), III sau IV eventual 1-11 e.n.
n general, din cartarea acestor descoperiri reiese o grupare mai mare a lor n Bazinul
Bahluiului Cmpia Jijiei Superioare (Cmpia n nord-estul Moldovei), n
Sucevii, inclusiv culoarele rurilor Suceava, Moldova Siret, n Moldovei Centrale
n Regiunea
Deosebit de semnificativ este mare al punctelor cu resturi de locuire
din sec. II-III III e.n. n regiunea din centrul Moldovei, unde ele
66
www.cimec.ro
pe acelea mai vechi, din La Tene-ui trziu. La: fel, se iau n rezultatele altar
snt frecvente descoperirile din vreme din Moldovei Centrale
29
1,
de unde se cunosc multe tezaure monetare romane din a doua a sec. II nceputul
sec. III e.n.
292
;
De asemenea gruparea descoperirilor de din sec. II -.III
e.n. n Sucevei Cmpia a Moldovei, regiune pentru care snt mai
dovezi din perioada a La Tene-ului trziu. Este de observat locuirea din sec.II -
III III din Bazinul Bahluiului nu se numai n zona de contact cu Mol-
dovei Centrale al Sucevei, ca n perioada a La Tene-ului III, ci se extinde
spre nord, stepice din Depresiunea Bahluiului. .
n stadiul actual al nu se poate preciza aceste ale resturilor
de locuire din Moldova snt, sau nu, n cu anumite deosebiri regionale sau cro-
nologice ale acestj_ culturi, eventual unor uniuni tribale.
Deosebit de important este faptul prin din ultima vreme s-a se
raporturile culturale cronologice dintre cultura din sec. I e.n. aceea
din sec. II-III e.n.
29
3.
n de aceasta, prin descoperirea unui relativ mare de dacice din
sec. II-III e.n. III e.n. n centrul nordul Moldovei, inclusiv Sucevei Cmpia ste-
a Jijiei, se aduce o completare la problema culturii dacice n nordul Mol-
dovei, pentru care nu demult nu existau dovezi arheologice. n felul acesta pe de o parte
se pentru sec. II e.n. ipoteza, cu pe baza descoperirilor monetare
romane, cu privire la n aceste regiuni a triburilor geto-dacice
294
, identificate p.e
de texte literare cu costobocii
295
, iar pe de parte, pentru sec. III e.n., ea se comple-
prin documentarea, pe cale a dacilor n nordul Moldovei.
Deci, pe baza unora dintre aceste descoperiri arheologice, se poate explica mo-
nedei romane din sec. II e.n. n regiunile nordice ale Moldovei n cu costobocii
296

n ceea ce neidentificarea descoperirilor dacice din sec. II-III III e.n. n
sudul Moldovei, aceasta corespunde cu lipsa de tezaure monetare romane din acest teritoriu
roman, exceptnd zona din jurul
297
.
n cu din pare ipoteza potrivit lipsa
tezaurelor monetare romane din cmpia a Moldovei s-ar datora aici a
sarmatice roxolane, care pentru schimbul de produse nu folosea moneda
298
n sprijinul
acestei ipoteze poate fi numai descoperirea de la
299

Cu toate acestea, pentru regiune, problema dacice,
care n La Tene-ul trziu a fost recent pe locul castrului roman de la
Tipul de din vreme din Moldova, identificat att pe taza
ndeosebi de la ct a este acela de
n n lungul
Majoritatea acestor au o ocupnd terasele inferioare ale rurilor
terenuri mai prielnice pentru vitelor, de ale
291 M. Em. Bold M. Dinu, op.
cit., III-a, 1, 1955, 1-2, p. 1 urm.;
M. M. Dinu Em. Bold, op. cit.,
III-a, 4, 1958, p. 1 urm.
282 Bucur Mitrea, La migration des Goths rejletee par
les tresors de monnaies romaines enfouis en Moldavie, in
Dacia, N.S., I, 1957, p. 231 urm. harta (fig. 1).
283 Gh. Bichir, Les Carpes a la lumiere des dernieres
decouvertes archeologiques de Moldavie, in Atti del VI
Congresso internazionale delle Scienze preistoriche e proto-
istoriche, III, Roma, 1966, p. 75
m Bucur Mitrea, op. cit., n SCI V, VII, 1956, 1-2,
p. 163.
296
N. Gostar, Ramura nordictl a dacilor, costobocii, In
Bul. Univ . .,V. Bolyai" Cluj, I, 1956, 1-2,
p. 195 urm.; I. I. Rusu, Les Costoboces, in Dacia, N.S.,
III, 1959, p. 341 urm.
288
BucurMitrea, op. cit., in Dacia, N.S., I, 1957, p. 165,
297 Ibidem, p. 164.
2 6
Ibidem; vezi V. V. Kropotkin, pUAtcKu.x
.Monem 6 Bocmo'lnoii EBpone, in VDI, 4, 1951, p. 243
urm.
288 I. T. Dragomir, arheologice pe valea Ctli-
(reg. in Materiale, III, 1957, p. 302, nr. 4.
67
www.cimec.ro
acestei precum pentru de n cu acestea, snt mai
. numeroase cu o mai situate pe terasele medii sau pe
n hrtoapele de pe marginile lor.
cu privire la sau mai a dacice din perioada
provinciei Dacia privesc att sigure din sec. II-III e.n., ct pe
acelea mai sigure din sec. II-III e.n. sau eventual din sec. III ori IV e.n.
Tipul de cu predominant se n etapa n vremea
culturii Sntana-Cerniahov, de la nceputul epocii (sec. IV e.n.). De altfel, n multe
cazuri, din cuprinsul cu provin resturi de locuire att din sec.
III sau II-III, ct din sec. IV chiar V e.n., cum se va vedea mai pe larg n capi-
tolul
Ceea ce aici n mod deosebit este faptul n vreme,
toare provinciei Dacia, majoritatea reliefurile joase, rupndu-se oarecum n
acest fel echilibrul dintre tipurile de nalte joase din perioadele anterioare ale
La Tene-ului II III.
Desigur n stadiul actual al cu privire la este greu
se cauzele de ordin social-economic politic care au contribuit ca locuirea geto-
dacilor, inclusiv a carpilor, fie cu pe formele de teren joase
ale teraselor inferioare ale rurilor. S-ar putea ca a
din vreme fi fost ntr-o oarecare de multiple, de
dintre de agricultori de
vite sarmatice de care modului lor nomad de
descris de Strabon de autori din antichitate, aveau pentru reliefurile
joase de pe ndeosebi din cuprinsul stepelor. n sprijinul acestei ipoteze pot fi
unele descoperiri de necropole sarmatice, nu numai din regiunile stepice, unde aceste des-
coperiri snt frecvente, ci din colinare ale Moldovei Centrale, cum este
cazul cu necropolele de la
300
Epureni
301
, precum cu mormntul sarmatic de la
Vaslui
302

cele trei necropole carpice de de la
(jud. din Sucevei, de la (jud. Vaslui), din Moldovei Centrale
cea de la de Sus (jud. Vaslui), din Depresiunea Elan-Horincea, identificate cu pri-
lejul efectuate pe teritoriul comunelor respective. De altfel, n genere,
mai mult sau mai o au alte necropole carpice de cercetate
prin dintre care mai importante snt acelea de la (jud. Vaslui),
(jud. Vrancea)
303
, (jud.
304
, Holboca
(jud. Pe acestea s-au mai identificat necropole morminte daco-carpice de
la H5 Comarna (jud.

Dochia (jud. m, Noi


(jud. Vaslui) as, (jud. Qubota (jud. Vaslui) '
09
, ca la
(jud. cunoscute de curnd
310

aoo Descoperire de N. Zaharia, 1958.
ao1 de N. Zaharia V. Palade, 1959.
Materialul se la muzeul din Brlad.
302 Al. Andronic, op. cit., in SCI V, XIV, 1963, 2,
p. 347 urm.
aoa Cf. Radu Vulpe, de la 1949,
in Materiale, I, 1953, p. 310 urm.; Gr. Noui
ale Muzeului de din n AArh,
III (1929), 3, p. 14 urm. (cap. A de la sta-
tiunea Gh. Bichir, Unele cu privire
la necropolele de tip din Moldova
acestor necropole cu lumea n SCIV, XII, 1961,
2, p. 253 urm.
acu 1. op. cit., n AM, VI, p. 123 urm.
305
Ecat. Vulpe, Raport asupra din comuna
din august-septembrie 1943, in Raport
M.N.A ., 1944, p. 37 urm.
30& 1. Nestor colaboratori, op. cit., n SCI V, III, 1952,
p. 44, capitol redactat de A.
1107
Vezi nota 276; C. Scorpan, Necropola de la
Dochia (r. Piatra reg. n AM, V, 1967,
p. 331 urm.
aoe Descoperire 1963; I. Io-

30& M. Em. Bold M. Dinu, op.
cit., p. 20.
31o 1.
www.cimec.ro
Deci, n total, se cunosc n Moldova 14 descoperiri mai vechi alte 6 recente, n
cu necropole de de tip dintre care 6 n Moldovei Centrale
_. Dochia, Comarna, Noi, Ciubota
l, 6 n Sucevei
carii- tirim), 2 n Bazinul Bahluiului Holboca), 1 n 1 n
Cmpia Siretului 1 n Depresiunea Elan-Horincea de Sus).
ca prin viitoare se precizeze n ce aceste necropole daco-
carpice pot fi ncadrate cultural cronologic n grupele sau
separate pe baza caracteristicilor de inventar pe care le n urma mai mult
sau mai ndelungate dintre carpi


Atribuirea acestor descoperiri, de necropole, vremii provinciei
Dacia, s-a n primul rnd pe de care, prin unele dintre caracteristicile ei,
a putut fie n ultima vreme de ceramica din sec. IV e.n., grupului
Sn tana de M
Trebuie snt n separarea cu din
punct de vedere cultural cronologic, a unor categorii de la
din sec. III IV. e.n. Astfel, vasele din deseori cu aspect cretos, de culoare
sau mai rar caracteristice pentru sec. al III-lea, nu pot
fi uneori separate de specia la din sec. IV e.n., cu care s-au
n de aceasta, specia cu mna, din din
vreme, se n genere, n cantitate n sec. IV e.n.
Din acest punct de vedere, un criteriu mai sigur de separare ntre descoperirile de cera-
din sec. III IV e.n. l constituie lipsa n descoperirile din sec. II-III III e.n. a eera-
micii lucrate la din care este foarte pentru
grupul Sntana de din sec. IV e.n. n schimb, n descoperirile din sec. II-
III III e.n., n locul acestei specii ceramice se n mod frecvent specia sau
la din mai mult sau mai
De asemenea, alte criterii pe baza au fost ncadrate unele descoperiri de
n sec. II-III III e.n. le constituie fragmentele ceramice lucrate la din
de obicei provenind din urne ndeosebi de tip din cu marginea
folosite uneori drept capace, din fructiere cu piciorul scund, cu marginile mai
trase cu corpul mai rotunjit, n cu formele mai vechi din La Time,
precum din unele mici, cu de tip carpic. n schimb, resturile ceramice din cas-
troane funduri de vase, mai mult sau profilate cu suporturi inelare, precum
din alte forme de vase, prin caracteristicile lor de pot att sec. III ct sec.
IV e.n.
Din punct de vedere al unele dintre resturile ceramice din sec. II-III
III e.n. snt decorate cu dungi de lustru dispuse orizontal, vertical, n zigzag n
sau cu benzi de linii adncite orizontal ori precum cu dungi n relief.
Pe din sec. II-III III e.n., tot att de
importante pentru atribuirea dacise perioadei provinciei Dacia
snt unele resturi de vase de tip sarmatic fragmentele de amfore romane descoperite in
cuprinsul
n ceea ce resturile ceramice de tip sarmatic, cu prilejul deocam-
nu s-au putut identifica dect zoomorfe, dintre care una ntr-un mediu carpic
la alta n cuprinsul din sec. IV e.n. de la (Dea-
lul
Tot prin recente au fost semnalate 3 necropole sarmatice, dintre care
de la n Bazinul Bahluiului una la (jud. Vaslui) n
Moldovei Centrale.
au Gh. Bichir, op. cit., In SCIV, XII, 1961, 2, p. 260 urm.
www.cimec.ro
In felul acesta, lista descoperirilor de necropole sarmate din Moldova datate n sec. II
III se cu alte 6 descoperiri din centrul nordul Moldovei.
Din acest punct de vedere, se cun'JSC pe teritoriul Moldovei 19 des-
coperiri de necropole morminte sarmate din sec. 11-111 e.n., dintre care 3 n Bazinul Bah-
luiului Holboca
3
12, 5 n Cmpia Jijiei Superioare Dngeni,

313
, 2 n Culoarul Prutului (Probota
314
, 5 n
Moldovei Centrale Vaslui)
315
, 1 n Depresiunea
(Epureni) 3 n Cmpia Siretului Tecuci)
316

Din a necropolelor sarmate din Moldova, n
prezent cele mai multe urme sarmatice provin din cmpia din nord-estul Moldovei,
acolo unde s-au semnalat resturi de locuire din vremea provinciei
Dacia. De asemenea, se mai necropolele mormintele sarmate snt bine repartizate
n regiunea a Moldovei Centrale n Cmpia Siretului din sudul Moldovei,
de unde provin ceva mai descoperiri de acest fel. mai redus al acestor
descoperiri n Moldovei Centrale lipsa a acestora n regiunea
din mijlocul Moldovei s-ar putea fie n att cu pentru regiunile de
a acestor nomade, ct eventual cu stadiul de dezvoltare
a triburilor carpice din parte a Moldovei. In ceea ce cmpia din sudul Moldovei,
n teritoriul roman, prin caracterul ei stepic putea constitui o cale
de acces pentru aceste nomade, n drumul lor spre Cmpia Din acest punct
de vedere, este de ca prin viitoare descoperirilor
sarmatice n regiune.
In stadiul actual al pe baza acestor descoperiri sarmatice ncepe se
din ce n ce mai bine att problema caracteristicilor culturii sarmate pe teritoriul Mol-
dovei, ct aceea a contactului dintre carpi. Astfel, n urma arheologice
mai mari de la Probota, s-au precizat mai bine att ritualul inventarul
funerar din necropolele sarmate din Moldova, ct cronologia ntr-o aspectul
etnic al de pe acest teritoriu (roxolani alani).
Studiindu-se atent att aceste elemente caracteristice ale culturii sarmatice din Moldova,
ct acelea din Muntenia, se poate spera se contureze eventual variantele
acestei culturi din regiunile respective. Din acest punct de vedere snt apropieri mai mari de
grupa dintre Prut Nistru, ale caracteristici se oglindesc ndeosebi n necro-
pola de la Bocani, din R. S. S.
317
, mai bine dect n grupele sarmatice mai
estice
318
sau dintre Tisa
319
In cu nu trebuie se
din vedere n primul rnd stadiul de dezvoltare a lo-
cale dacice (costoboci carpi) cu care triburile de au venit n contact n
mai multe rnduri prin incursiunile lor, pentru o de timp mai sau mai ndelun-
31Z Ve2i corpus-ul descoperirilor din lucrarea de
313 I. op. cit., n AM, I, 1961, p. 299 urm.;
idem, op. cit., in AM, 1964, II-III, p. 311, pentru Dngeni
La s-a efectuat un sondaj de
I. n 1963. Descoperirea de la este ntm-

3H Pentru Probota vezi nota 284. La o
descoperire din 1956 a fost de un
mic sondaj ale rezultate snt prezentate n corpus-ul
de
316
Vezi notele 271, 300, 302 (pentru
Vaslui). Cf. J. op. cit., in AM, II-III, 1964,
p .. 312 (pent.ru Descoperirile de la
snt In corpi.ts-ul acestei
3
16
Gh. Untaru S. Morintz, Mormnt sarmatic desco-
perit n n SCIV, XIII, 1962, 1, p. 157
urm. ; vezi nota 269,
70
317
G. B. Fedorov, [( Bdnpocy o cap.MamcKoii KY.ttb-
mype 8 MoA8aBuu, n IMFAN, 4 (31), 1956, p. 49
urm.; Gh. Bichir, op. cit., SCI V, XII, 1961, 2, p. 261,
nota 3, pentru datarea acestei necropole n sec. III e.n.
318 M. I. Vizamtina, cap.MamuB na me-
pumopuu YKpaincbKoi PCP, n VIII, 1953,
p. 56 urm. ; I. V. ApxeoAozu'l.ecKue uccAe8o-
Banrm ompH8a (1951-1953),nMIA, 60, 1,
1959, p. 39 urm.; K. F. Smirnov, Repartition des
tribus sarmates en Europe Orientale, n V Congres
1 nternational des Sciences Prehistoriques el Protohistori-
ques, Roma, 1962, Moscova, 1962.
31
8
Parducz Mihaly, der Sarmatenzeit Un-
garns, 1-III, n Arch Hung, XXV (1941); XXVIII
. (1944); xxx (1950).
www.cimec.ro
mai mult sau mai reciproc
320
se oglinzilor
de metal, a perlelor de coral a altor obiecte de origine din necropolele carpice,
precum a cu de tip carpic n unele morminte sarmatice din Moldova, Muntenia
R. S. S.
321
n de necropole, cum s-a mai
sus, snt foarte dovezi arheologice n din Moldova relativ la contactul dintre
cultura acestea provin numai din dacice nu din cele sar-
matice, care n prezent nu au fost identificate. De altfel, cum se problema
sarmatice este nefiind nici chiar n regiunile din nordul
Negre, mai intens populate de
n cu pare atribuirea de la Bocani sarma-
pe baza caracteristicilor de ordin economic (n primul rnd cultural,
ea putnd fi mai curnd pe seama dacilor, care n au venit n contact direct
cu
322

n fine, n ceea ce Moldova, cu toate incursiunile cultura car-
mai trziu, la venirea instalarea aici a
cum o dovedesc unele elemente caracteristice ale ceramicii de tip carpic din cuprinsul
unor de tip Sntana-Cerniahov
323
Deci, cum s-a n repetate rnduri, nu
poate fi vorba de o a carpilor n imperiul roman la 295, cum ne intor-
Aurelius Victor 3
24

n vremea provinciei Dacia, dacii au venit n contact nu numai cu
unele elemente caracteristice ale culturii sarmatice, ci cu altele de tip roman, care spre deo-
sebire de cele sarmatice snt mult mai ntlnindu-se n numeroase mor-
minte de pe aproape tot teritoriul Moldovei. n cu care a preocupat
n trecut ndeosebi pe V. Prvan
326
R. Vulpe,
326
, s-au adus valoroase de
Gh. prin mai vechi din castrul roman de la
327
, care au fost
continuate n 1962 de N. Gostar n punctul denumit Troianul.
Prin arheologice din acest castru s-au adus dovezi n plus cu privire la teritoriul
roman din sudul Moldovei, scotndu-se mai mult n rolul acestui castru, care a continuat
fie folosit, cum s-a mai sus, n vremea iui Constantin cel Mare, n scopul asi-
romane din nordul Dobrogei.
De asemenea, prin semnalarea unei tabere romane vremelnice pe din
geto-dacice de pe Btca Doameni de la n care au avut loc
sistematice
328
, se romanii n timpul dacice, poate
mai trziu, nu s-au limitat numai la teritoriul roman propriu-zis din sudul Moldovei, ci s-au
extins mai la nord, n mijlocul Moldovei, ocupnd temporar unele puncte strategice, cum
este cazul la
320 Gh. Bichir, op. cit., n SC/V, XII, 1961, 2, p. 267
urm.
321
Ibidem.
322 R. Vulpe, Izvoare, p. 314, nota 3; Gh. Bichir, op.
cit., n SC/V, XII, 1961, 2, p. 268.
323 Gh. Diaconu, Spiitsarmatische Elemente in der S:t-
ana de Tschernjachow-Kultur, n Dacia, N.S., X,
1966, p. 357 urm.
3
U Pentru : Aurelius Victor, Caesares,
39, 43: Carporum natia translata omnis in nostrum salum;
V. Prvan, Getica, p. 242; R. Vulpe, op. cit., in Materiale,
l, p. 498, nota 116; I. Nestor, Vom dem Abzug der Romer
aus Dakien bis zur slawischen Einwanderung, in Rapports,
II la X/ lme Congres International des Sciences Historiques,
Stockholm, 21-28 Aout 1960, p. 131; idem, in Istoria
Romniei, voi. I, 1960, p. 646.
325 V. Prvan, Castrul de la Poiana drumul roman
prin Moldova de Jos, n AAR, II, t. XXXVI (1913-1914),
n. 4, p. 93 urm.; idem, inceputurile romane la
gurile 1923, p. 129 urm. Vezi
C. Daicoviciu, Problema n Dacia, in AI SC.
voi. III, 1936-1940, Sibiu, p. 217 idem, Din nou
despre formarea limbii poporului romn, in Tribuna,
Cluj, VI, nr. 26 (282) din 28 VI 1962.
326 R. Vulpe, Piroboridava, La station protohistorique
el daco-romaine de Poiana dans la Moldavie inferieure, in
RA, XXXIV, 1931, p. 238 urm.; 1 stari a Ron:tniei, J,
1960, p. 517 (capitolul redactat de R. Vulpe); Radu et
Ecat. Vulpe, op. cit., in Dacia, III-IV, 1927-1932,
p. 351.
327 Gh. op. cit., in Dacia, V- VI, 1935-1936,
p. 431.
328 A. I. M. op. ci!.,
in Materiale, VI, 1959, p. 364 urm .. ; N. Gostar, op. cit.,
n Omagiu lui P. .. p. 81-86.
71.
www.cimec.ro
Alte istorice importante cu privire la raporturile dintre autohtoni romani
pe teritoriul Moldovei au fost aduse tn ultima vreme prin numismatice ale lui
B. Mitrea. Studiindu-se tezaurele monetare romane din Moldova n a doua a sec. II
nceputul sec. III e.n., n cu literare cu rezultatele cerce-
arheologice, s-a ncercat se reconstituie istoria dacilor (costoboci n special carpi)
din cea de-a doua a sec. II e.n. din sec. III e.n., la care au avut aceste monede,
tezaurizate n urma a de triburi produse de
n regiunile de nord ale Negre
329

n fine, prin ultimele din Moldova, s-au adus unele date n plus cu privire
la produselor romane pe teritoriul Moldovei. Cele mai multe dovezi arheologice
de caracter roman snt procurate de resturile de amfore din de culoare alb-
sau galben-rozie, caracterizate prin : gtul nalt zvelt, marginea la exterior,
oval-arcuite uneori cu corpul bombat la partea
alungit, spre fundul de simplu sau
cu un suport inelar mai mult sau mai accentuat.
Nefiind studiate n mod special dect foarte amfore romane din vreme
din Moldova, este dificil se precizeze atelierele din care provin, precum cronologia lor.
n cu problema acestor amfore se poate doar presupune unele
dintre ele snt produse n Moesia Inferior, iar altele n din nordul Negre
330
apoi ajunse n Moldova prin intermediul centrelor romane din sudul Moldovei; nu ar fi
exclus ca unele dintre ele din provincia Dacia.
La fel, din punct de vedere cronologic, n stadiul actual al cerceUhilor, nu pot fi separate,
n toate cazurile, resturile de amfore din vremea provinciei Dacia de acelea
grupului Sntana de ndeosebi cnd snt asociate pe loc
cu urme de locuire din sec. II-III IV e.n. Din acest motiv se iau n n primul
rnd resturile de amfore romane provenind din care mai mult sau mai
sigur numai din perioada provinciei Dacia, urmnd ca celelalte, din
cu urme de locuire din vreme, precum din perioada grupului Sn-
tana de fie cu rezerva de rigoare.
Astfel, prin recente, s-au descoperit resturi de amfore romane din perioada
provinciei Dacia n numeroase dintre care
din Moldova :
a. Bazinul Bahluiului : Bogonos (Vatra satului) din Valea Hainei).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Dealul ?), Hudum (Iazul
Hudumului), Liveni (La (La Iaz).
c. Sucevei: (Dealul
d. Depresiunea Epureni II), Giurcani (Dealul
(La Harbuji), (Sud-est de sat), (Marginea a satului),
Murgeni (Valea Dealul bisericii II), (Gura I, La
n de aceste descoperiri ,mai aici cu resturi de
amfore romane, care nu pot fi atribuite cu perioadei pro-
vinciei Dacia, ntruct provin din cuprinsul unor cu urme de locuire att din
vreme ct din sec. IV e.n. :
a. Bazinul Bahluiului: (La NV de sat), Ciurea (Movila
lui (Str. Ciurchi 134), (n Popricani (Dealul Vultur, Coasta
Ciriteilor Mari), Srca (La (n Zof).
b. Cmpia ]ijiei Superioare : Movileni (La Arie).
c. Sucevei: Bra (La sud de sat).
328
B. Mitrea, op. cit., in SCIV, VII, 1956, 1-2, p. 171 ;
idem, op. cit., in Dacia, N.S., 1957, 1, p. 234 urm.
72
3
3
0 1. B. Zeest, KepaMu'leCitaJI, mapa Bocnopa, in
MIA, 83, Moscova, 1960, p. 33 pl. XXXVIII/94.
www.cimec.ro
d. Depresiunea (La C.F.R.), (La Arie),
Giurcani (Prul Horinceni (La Arie}, (Leaua 1, Leaua II), (Dealul
Chiliana), (Prul Belciugului), (Dealul Bozasca), (La
n de aceste descoperiri de amfore romane, datate cu mai sau mai
se mai cunosc altele, cu datare din Moldovei
Centrale, precum din regiunea
331
, de unde provin unele exemple mai
bine datate, cum snt acelea de la
3
3
2
La acestea se mai pot amforele ntregi
descoperite la (jud. 333 Holboca
334
,
Deci, pe teritoriul Moldovei s-au asemenea amfore n destul de mare. Cele
mai multe descoperiri din vremea provinciei Dacia provin din sudul Moldovei,
ndeosebi din depresiunea relativ bine Elan-Horincea, n preajma teritoriului
roman din sudul Moldovei.
n genere, este de ca acest fel de descoperiri fie mai frecvente n
de sud a Moldovei, care a fost n mai cu lumea de altfel ca teritoriile
vecine de la dintre Prut Nistru, unde a fost destul de
cum ne-o descoperirea mormntului sarmatic de la
s-a n de nord a Moldovei, cum o dovedesc
descoperirile de amfore romane n acest teritoriu, ndeosebi din Cmpia a Moldovei,
care cum s-a mai sus, nu pot fi datate cu n toate cazurile, numai
n perioada provinciei Dacia.
Tot acestor cu romanii se n Moldova a altor obiecte
de identificate cu prilejul recente. Din
categorie de obiecte fac parte : cazanul de bronz cu verticale pe margine, descoperit
la (jud. Vaslui) n Moldovei Centrale
335
, fibula de argint de tipul cu balama
(Charniereinrichtung) din tezaurul de monede imperial-romane de la Oboroceni (jud.
din Sucevei
336
pandantivul de bronz reprezentnd o descoperit
la (jud. din Bazinul Bahluiului
337

de resturile de amfore obiectele mai sus provenite din
snt altele, cunoscute mai de mult sau mai recent, toate urmnd fie incluse ntr-un studiu
special cu privire la romane de pe teritoriul Moldovei
338

Din toate aceste date ntre Prut, n imediata a celor
centre de din Transilvania Dobrogea, s-au prin
economice culturale, destul de multe produse romane, ndeosebi n de
sud a Moldovei. mai mare a produselor romane n a Mol-
dovei este n cu teritoriul roman de aici, inclus imediat dacic,
la Hadrian, n sistemul de organizare a provinciei Moesia Inferior
339
apoi supravegheat
de armatele romane din Dobrogea prin castrului de la n prima
a sec. al IV-lea e.n.
n lumina acestor la care s-a ajuns pe baza datelor epigrafice procurate de
din Corint
340
, precum a rezultatelor n urma arheologice
din castrul de la problema n sudul Moldovei, n mai de
331
C. op. cit., n BCMI, XXXI, 1938, 97,
p. 126 (Podoleni).
332
S. Morintz N. op. cit., n Materiale,
Vlll, 1962, p. 524.
333
Descoperire din 1954; materialul
se la Muzeul din Piatra

Sanie, mici depozite de amfore romane
descoperite tn Moldova, in SCIV, 19, 1968, 2, p. 345 urm.
336 Vezi p. 325 din prezenta lucrare.
D. Mitrea Em. Zaharia, Descoperirea mcnetar<J
de la Oboroceni (r. reg. sa
In AM, V, 1967, p. 81 urm.
337 Vezip. 174 pl. XVI/27din prezentalucrare.
338 Studiu In de N. Gostar.
338
Istoria Romniei, 1, 1960, p. 518 urm. (capitol
redactat de R. Vulpe).
MO Annee epigraphique, 1934,2; c. Daicoviciu, op. cit.,
in AISC, III, 1936-1940, p. 219; idem, Dacia capta,
tP. Klio, 38, 1960, p. 180.
73
www.cimec.ro
mult de V. Prvan
341
, ncepe fie din ce n ce mai bine, prin noi dovezi
de ordin epigrafic arheologic. n cu aceste noi date privind romanizarea teritoriului
din sudul Moldovei, se mai bine n din ce n ce mai mare a pro-
duselor romane la triburile geto-dacice din restul Moldovei.
PERIOADA DE TRECERE LA FEUDALISM
(sec. IV-X)
n care a avut loc procesul de formare a poporului a limbii romne,
ncepe fie din ce n ce mai bine prin arheologice efectuate n ultimii
20 de ani n numeroase necropole de pe teritoriul noastre. n cadrul acestor
executate n parte n colaborare cu antropologi etnografi, o a
fost studierii istoriei Moldovei din aproape total n trecut.
n acest scop, s-au n Moldova o serie de sondaje arheologice, prin care s-a
istoriei locale a ei cu popoarele migratorii din
vreme, ndeosebi cu cu vechii germani cu slavii, care au nrurit mai mult dezvol-
tarea a acestei
Este drept aceste cu toate rezultatele importante pe care le-au dat, snt
la nceput, punndu-se accentul mai mult pe studierea necropolelor din sec. IV V e.n.
a din sec. IV -X.
n lucrarea de bazndu-se pe identificarea prin a numeroase
din sec. IV -X, vom ncerca acestor descoperiri pentru
perioadei respective. n acest scop, la nceput vom lua n principalele rezultate
n urma att a ct a necropolelor din vremea culturii Sntana
(sec. IV e.n.) din etapa imediat (sec. V e.n.). n continuare,
pentru problema slavilor pe teritoriul Moldovei, ne vom baza numai pe
datele din ntruct n prezent lipsesc dovezi concludente cu privire la
necropolele din vreme.
Cultura din sec. IV-V
Cultura Sntana de astfel cele importante ne-
cropole, de la Cerniahov
342
, din regiunea Kiev, Sntana de
343
, nu departe de Trgu-
a constituit constituie obiectul a numeroase ndeosebi cu privire la locul
de formare a ei. De asemenea, tot n cu
s-au mai pus n alte probleme privind cronologia, variantele locale dezvol-
tarea precum a diferitelor grupuri din marea
arie de a acestei culturi.
Din nefericire, n stadiul actual al arheologice cu privire la cultura Sntana
de nu pot fi rezolvate n ntregime aceste diferite probleme, ntruct accentul
s-a pus mai mult pe cercetarea necropolelor mult mai pe studierea
341
V. Prvan, Castrul de la Poiana drumul roman
prin Moldova de jos, extras din AA R, seria a II-a. M.em.
Ist., XXXVI, 1913, p. 93 urm.
312
A. A. Ilo.rt.JI noepe6a.a&nr.tx ypn, n SA,
X, 1948, p. 53 urm.; V. P. Petrov,
74
(no .Mamepua.aa.M B. B.
6 1900-1901 ee), n MIA, ll6, 1964, p. 53.
343 Kovacs, A Marosszentannai nepvdndorldskori
temeto, n Dolg. Cluj, III, 1912, 2, p. 250 urm.
www.cimec.ro
Pe de parte, cercetarea necropolelor din vremea acestei culturi a fost
se opiniilor cu privire la locul de formare a culturii Cerniahov, care este
plasat fie la nord de Marea de Jos
344
, fie ntre Prut Niprul Mijlociu
345
sau n regiunea a R. S. S. Ucrainene, la zona de contact dintre culturile
Przeworsk 346.
De asemenea, tot din de suficiente n necropole, inter-
pretarea etnice a culturii Sntana de
Relativ la mult s-au exprimat puncte de vedere deosebite,
unii considernd pe culturii Sntana de de origine
sau n timp ce snt de ei un amestec de germanice
getice, sarmatice slave, n mai mult sau mai
cu romanii, predominnd elementele getice n vest cele sarmatice n est
347

n ceea ce a culturii Cerniahov, nu trebuie supra-
apreciat rolul cum s-a uneori ndeosebi n vechea istoriografie dar
nici subapreciat, negndu-se lor n geneza grupului Cerniahov, sau limitndu-1 numai
la preluarea acestei culturi ei n perioada maximei lor politice. Mai
mult n stadiul actual al lundu-se n att dovezile arheologice,
ct datele izvoarelor scrise, se se n pentru regiunile vestice ale
culturii Cerniahov, n care se includ teritoriile Moldovei Munteniei, rolul triburilor germane
de taifali-lacringi de cele gotice, care le la geneza grupului Sntana de
Cerniahov din aceste teritorii m. Desigur, n judecarea acestei dificile probleme a etnicului
culturii Sntana de nu trebuie se din vedere complexitatea factorilor
etnici din diferitele regiuni ale ariei de a acestei culturi, care ntr-o mai
mult sau mai au contribuit la geneza diferitelor variante din aria ei de
pndire.
Din punct de vedere cronologic, majoritatea autorilor snt de cultura Cerniahov
din sec. III-IV e.n., mai timpuriu n est, mijlocul sec. III e.n., mai
trziu, la sec. III e.n. apoi n sec. IV e.n., la vest de Prut, pe teritoriul
noastre
349
.
n cu este datarea nceputurilor culturii Cerniahov
n sec. II e.n., pe baza unor descoperiri monetare din vreme, n culturii Cer-
niahov dintre Prut Nistru 35o.
344
Istoria Romniei, I, 190, p. 687, capitol redactat
ceI. Nestor; I. Nestor, op. cit., n Rapports, II, n XI
Congres International des Sciences Historiques, Stockholm,
21-28 Aout 7960, p. 131.
345
G. B. Fedorov, op. cit., n MIA, 89, 1960, p. 163.
348
Gh. Diaconu, A A ngaben iiber die
Taifalen, in Dacia, N.S., VII, 1963, p. 301 urm.
347
Pentru diferitele teorii cu privire la
a purtl!.torilor culturii Sntana de
vezi lucr1!.ri n care este biblio-
grafia : I. Nestor, op. cit., n Rapports . .. ,
p. 130; idem, n Istoria Romniei, I, 1960, p. 687 urm.;
B. Mitrea, n SCIV, IV, 1953, 1-2,
p. 234; B. Mitrea Const. Preda, Necropole din sec. al
IV-lea e.n. n Muntenia, 1966; M. A. Tihanova,
0 .IWX:IMI>HblX ttepHRXOBCX:OU x:y.a&mypr.t, n
SA, 4, 1957, p. 168 urm. p. 192 urm.; Radu
Vulpe, Izvoare, p. 315 urm.; L. A. Golubeva, CoBe-
UfaHue, nOCB.RUfifHHOe npo6.ae.Ma.M 'lepHI!XOBCX:OU Ky.a&-
mypb! u ee po.au B ucmopuu c.aaB.RH, In SA,
4,1 957 p. 274 urm.; G. B. Fedorov, O oByx o6p.Roax
no<!pe6eHU.R B ttepHRXOBCX:OU x:y.a&mype (no nO.M.RfflHU-
X:Q.M Mo.aoaBuu), n SA, 3, 1958, p. 234 urm.; M. A.
Tihanova, op. cit., n MIA, 89, 1960, p. 161 urm.;
idem, Rezultatele problemele principale ale
arheologice din sud-vestul U.R.S.S., referitoare la primul
mileniu al e.n., in SCIV, X, 1959, 2, p. 379; A. A.
Smonovici, 06 eouHcmBe u paa.aU'lU.RX na.M.RfflHU/1:06
ttepHI!XOBcx:oii x:y.a&mypb!, n SA, XXIX-XXX,. 1959,
p. 106; Gh. Diaconu, preliminare asupra
nectopolei dela din secolele III-IV e.n., in
SCIV, XI, 1960, 1, p. 65; idem, Necropola din
secolele III -IV e.n., 1965; Ion
cu privire la cultura Sntana de
Cerniahov pe teritoriul Republicii Socialiste Romnia,
n AM, IV, 1966, p. 251 urm.
348
V ezi nota 34 7.
348
Istoria Romniei, I, 1960, p. 685, 688, capitol re-
dactat de I. Nestor; M. A. Tihanova, op. cit., p. 180;
L. A. Golubeva, op. cit., n SA, 4, 1957, p. 276; G. B. Fe-
dorov, op. cit., n MIA, 89, 1960, p. 167; Radu Vulpe,
Izvoare, p. 310 urm.; I. Nestor, op. cit., n Rapports ...
p. 130 urm. ; Bucur Mitrea, Problema geto-
dacice tn Muntenia n secolul al IV-lea e.n., In SRIR,
I, 1954, p. 116; Gh. Diaconu, op. cit., n Dacia, N.S.,
VII, 1963, p. 301 urm.
G. B. Fedorov, op. cit., n MIA, 89, p. 67.
www.cimec.ro
acestei culturi, pus pe seama invaziei hunilor
351
, care a unele
evidente de distrugere prin incendii a din de la hm1ta a
silvostepei 3
52
, nu poate fi plasat dect sec. IV e.n. Din acest punct de vedere,
se n ce este prelungirea acestei date finale uneori la
nceputul sec. V e.n., cum s-a presupus pentru unele din regiunea Nistrului
353

Relativ la cronologia descoperirilor din grupul Sntana de de pe
riul Romniei, s-au adus dovezi concludente n ultima vreme pentru ncadrarea lor la
sec. III e.n. ndeosebi n sec. IV e.n., de cnd marea majoritate a acestor descope-
riri
354

O n n ultima vreme, este aceea a ':ariante
regionale ale culturii Cerniahov, din Tihanova pe baza analizei
turilor de din necropolele de pe Nistrul Mijlocm, Pragunle
Niprului, Nistru, regiunea Volinia
356

n felul acesta, cu toate obiectiile inerente care se pot face unei asemenea n
stadiul actual al s-a scos'n faptul n marea arie de a cultur_ii
Sntana de de la Don n vestul Transilvaniei, de la Bugul nordle
Vistula la de Jos, snt deosebiri regionale,
unor istorice locale, n de care se eventual procesul de
de dezvoltare a diferitelor grupuri ale acestei culturi. Pe de parte, prin strnse
dintre acestor grupuri, n cadrul uniunilor temporare de triburi nenrudite, agricole
nomade, constituite, lui G. B. Fedorov, ndeosebi pentru lupta mpo-
triva romanilor, se caracterul unitar al acestei culturi
356

cum s-a contactul barbarilor cu lumea nu s-a limitat numai
la ciocniri militare, ntruct snt dovezi suficiente despre comer-
ciale economice prin care s-a exercitat asupra lor
357
. se pre-
obiectelor de import romane din necropolele culturii Sntana de
niahov, precum descoperirile monetare romane din aria de a acestei culturi
368

n cu se n faza mai veche, de constituire a cul-
turii Sntana de s-a exercitat din centrele de la nordul
Negre, iar ntr-o mai trzie, perioadei de nflorire a acestei culturi,
este pe seama cu centrele romane mai att din
vestul sud-vestul Europei, ct din Orientul Apropiat
359

n ceea ce teritoriul noastre, lundu-se n a vizi-
de sub Atanarich de se majoritatea importurilor
romane din prima a sec. al IV-lea e.n.
360

O cu privire la cultura Cerniahov, n ultima vreme
de unii arheologi sovietici, este aceea relativ la organizarea a
acestei culturi, etapei de cu uniuni tribale intertribale,
mai mult sau mai durabile
361
analiznd cauzele interne externe care au con-
tribuit la dezvoltarea de din cadrul culturii Cerniahov,
au ajuns la concluzia n societate, n care erau dezvoltate ndeosebi
3
61 Istoria Romniei, 1, 1960, p. 694, capitol redactat
de 1. Nestor; 1. Nestor, op. cit., in Rapports .. . , p. 134;
G. B. Fedorov, op. cit., n SCIV, X, 1959, 2, p. 377; idem,
op. cit., in MIA, 89, 1960, p. 168.
:u;z G. B. Fedorov, op. cit., in MIA, 89, p. 168.
363 M. A. Tihanova, op. cit., in SA, 4, 1957, p. 180:
D. T. o aamupo6Ke 'tepHRX06CKOU KY.t!bmypw,
in SA, 3, 1963, p. 97 urm.
36
' Istoria Rom4niei, 1, 1960, p. 685, capitol redactat
de 1. Nestor; 1. Nestor, op. cit., in Rapports .. . , p. 131;
Gh. Diaconu, op. cit., in SCIV, XI, 1960, 1, p. 61.
366 M. A. Tihanova, op. cit., in SA, 4, 1967, p,l68
76
urm. 'i harta de la p. 170; L. A. Golubeva, op. cit.,
p. 274 urm., unde se diferitele asupra
principalelor variante regionale ale culturii Cerniahov.
36& G. B. Fedorov, op. cit., in MIA, 89, p. 160.
367
Ibidem, p. 158.
368 V. V. Kropotkin, op. ci., in VDI, 4, 1951, harta;
E. A. Simonovici, op. ci, in SA, XXIX-XXX, 1959,
p. 98.
368 E. A. Simonovici, op. cit., p. 98.
380
Istoria Romniei, I, 1960, p. 687, capitol redactat
de I. Nestor.
Ul G. B. Fedorov, op. cit., in SCIV, X, 1959, 2, p. 383,
www.cimec.ro
al au existat premisele de limitele
schimbului n sau ntre diferite, precum folosindu-se moneda
pentru schimburile externe
382
.
Tot n cu s-a scos n materiale
sociale, n izvoarele scrise n datele descoperirilor arheologice, precum
marea primitive transformarea ei n sau
383
.
Nu autorii sovietici snt de acord asupra stadiului de
din vremea culturii Cerniahov
364
.
n fine, n ceea ce a grupului Sntana
de s-a pus un accent deosebit pe studierea ritului funerar. Cu acest prilej,
pe de o parte s-a scos n acestui factor pentru determinarea
etnice a acestor iar pe de alta s-a deosebirile n ritualul
funerar nu snt ntotdeauna de deosebiri etnice
885
.
De asemenea, s-a biritualismul culturii Cerniahov, ca o caracteris-
a acestei culturi
366
, deosebindu-se mai multe variante ale mormintelor de
3
6
7.
Din punct de vedere etnic nu un consens general relativ la acest biritualism.
n cu ritualul a fost pus pe seama locale
dacice
368
, sau n cu unele germanice
369
, iar n ceea ce
ritualul s-au exprimat unele ndoieli el s-ar fi transmis grupului Cernia-
hov numai prin
370
, ntruct acest rit era practicat de
371
, iar
asupra din nordul Negre a fost pentru a determina mai pro-
funde n a
372

Pe de parte, trebuie avut n vedere posibilitatea ca unele dintre mormintele
de din sec. IV e.n. din regiunea fi localnicilor sau
urmnd ca acestea fie deosebite arheologic de restul mormintelor
de ale grupului Sntana de


n continuare, n lucrarea de introducere n care snt prezentate
pe scurt principalele probleme privitoare la cultura Sntana de ne inte-
n mod deosebit concluziile care se desprind din cercetarea a carac-
teristicilor numeroaselor ale acestei culturi de pe teritoriul Moldovei, identificate prin
arheologice.
Din nefericire, dintre acestea, foarte au fost cercetate n mod special prin
metodice. Astfel, pe mai mari de la V echi3
74

la care s-a ajuns n urma neolitice de pe locurile respective, s-au
mai efectuat unele sondaje de o mai mare sau mai ntindere la (Pe Cuha)
376
,
362 Ibidem, p. 382 urm.
383
Ibidem, p. 383; Geza Bak6, Date privind structura
culturii Sntana-Cernea-
hov din Transilvania, n SCIV, 19, 1968, 1, p. 78; Ion
op. cit., n AM, IV, 1966, p. 252 urm.
364
E. A. Smonovici, op. cit., p. 98, unde se
polemica dintre V. V. Kropotkin M. I. Braicevski.
386 M. A. Tihanova, op. cit., p. 192.
368
G. B. Fedorov, op. cit., n SA, 1958, 3, p. 234
urm.
387 E. A. Smonovici, op. cit., p. 87 urm.
888
G. B. Fedorov, op. cit., in SA, 1958, 3, p. 237;
Istoria Romniei, I, 1960, p. 692 urm., capitol redactat
de I. Nestor.
888
Vezi nota 346.
170
G. B. Fedorov, op. cit., tn SA, 1958, 3, p. 242 ;
Berta Stjernquist, SI M RIS on Cultural Connections of
Scania in the Roman Iron Age, n Acta Archaeologica
Lundensia, 4, 1955, 2, p. 68.
371 Istoria Romniei, I, 1960, p. 690,. capitol redactat
de I. N estor.
372 I. recenzia lui G. B. Fedorov,
O 86yx o6pR8ax noepe6enuR 6 ttepuRX06C1Wu
n SCI V, XII, 1961, 1, p. 170 urm.
873 Istoria Romniei, I, 1960, p. 690 693, capitol
redactat de I. Nestor.
374 I. Nestor colaboratori, op. cit., n SCIV, II, 1951,
1, p. 61, 67 urm.
m Ibidem, p. 68 urm.; idem, n SCIV, III, 1952,
p. 93.
871 M. colaboratori, op. cit.,
n SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 172 urm.
77
www.cimec.ro
(La

Dancu (Marginea a satului)


3
78, (Dealul
riei379), (Fabrica de Abator)
380
,

etc.
De altfel, tot att de cercetate prin au fost acestui grup cultural
din Muntenia
382
Transilvania
383
. Din aceste motive snt date relativ la caracte-
risticile acestor din
n ceea ce lor n acest de
mai intense din Moldova, s-au identificat aici cele mai multe ale culturii
de tip Sntana de
Astfel, prin arheologice efectuate n ultima vreme n Moldova s-au iden-
tificat resturi de locuire Sntana de n 386 de puncte din 219
:
a. Bazinul Bahluiului: (Movila (Cantonul C.F.R. 38, La
La SE de sat, Gugii, Livada de Stat),
(Dealul Hucului, Fntna Mocanului, Vatra satului, La (La
La La La Curtea Pe loturile (La
NV de sat, Marginea a satului), Bogonos {Platoul de la SE de sat), (La
(In n Jijia-Bahlui I), (Brca
II, La Ciurea (La Chihan, Zane, Ripa Fntna din Cogeasca Veche (Fn-
tna Lungului, La Poarta (Boaghea, Vatra satului),
(Vatra satului), Cotnari lui (Dealul La
N de C.F.R.), (Ripa de la La Hrtop), (Terasa de la
nord-estul Dealului Cucnteni), (n Cuza- (Valea
Dancu (Iazu lui Marginea a satului, Terasa spre Holboca), (La
La - poala Dealului Coada Iazului, Sud de
(Dealul Viei), (ntre Lanurile Cogenilor, Panta a Dealului Cogeasca),
Erbiceni (Dealul Cimitirului, din Valea La Curtea Veche, La Zecime),
(1,5 km NE de Galata (Valea lui (Ripa
(Valea Nicolinei), Hodora (La Holboca (Peste Movila cea Mare, La
Canton 283), Holm (Panta a Dealului Holm), Nicolina, Cartierul
Ceairu lui Peretz, Crucea lui Ferentz, Str. Aurel Vlaicu 43, Cartierul Salhana la
P. Nicolau, Fabrica de Abator, Str. Ciurchi nr. 51 134, Str. Smrdan), (Mar-
ginea a satului, La La La Holm, Movila din Vatra satului-
terasa de la Iazul La Damian), (Dealul Dealul
Fntna lui Munteni (Cartierul (In Cantonului Silvic), Prcovaci
(Vatra satului), Podu Iloaie (Dealul Henciu, Terasa Bahluiului), Polieni (La Odaie, La
Popricanii de Sus (Dealul Vultur, Coasta Ciriteilor Mari, Dealu lui
boieni (Sud-estul Dealului Buznei, Sud de sat, Cantonul C.F.R. 28), (Dealul
Breazu la Salcmi, Dealul Via Teodorescu?), Rusenii Noi (Valea Satului, Sub
m Idem. op. cit., in SC/ V, VI, 1955, 1-2, p. 177
urm.
378 Ibidem, p. 180 urm.
379
N. Zaharia, Em. Zaharia S. op. cit., n Ma-
teriale, VII, 1961, p. 461 urm.
380
1. AFzarea de tip Sntana de de la
Fabrica de in AM, VII (sub tipar).
381
1963-1968 ; 1.
3
82
D. Berciu, E. S.
rul arheologic Verbicioara, in SCIV, II, 1951, 1, p. 243; B.
Mitrea, in SCIV, IV, 1953, 1-2,
p. 228 urm. ; Vlad Zirra Margareta Tudor,
arheologice din sectorul n SRI R, I, 1954, p. 309
urm. ; 1. Vlad Zirra, D. Berciu Margareta
Tudor, arheologice din sectorul Radu- In
SRI R, I, 1954, p. 414 465; G. M. Ionescu,
Descoperiri arheologice n raionul Giurgiu, n SCI V, V,
78
1954, 1-2, p. 327 urm.; 1. T. Dragomir, op. cit., in
Materiale, III, 1957, p. 307 urm.; C. Preda,
de la Alexandria, in Materiale, VII, 1961, p. 209 urm.;
B. Mitrea Angelcscu, de salvare de la
in Materiale, VII, 1961, p. 495 urm.;
B. Mitrea, Sebastian Morintz C. Preda,
de salvare tle la n Materiale, VIII, 1962, p. 516
urm.
383
K. Horedt, arheologic n SCI V,
VI, 1955, 3-4, p. 660 urm. (pentru
Iernut, Uioara) ; 1. Tzigara, Din activitatea
muzeelor noastre, Cluj, 1955, p. 107-115; Szekely Zoltan,
Sonda.fele executate de Muzeul din Sf.. Gheorghe n 1956,
in Materiale, V, 1959, p. 212 urm.; idern,
arheologice de la Porumbenii Mici, in Materiale, VI, 1959,-
p. 529 urm.; idem, executate de Aiuzeul din
Sf. Gheorghe, n Materiale, VII, 1961, p. 183 urm.
www.cimec.ro
(Dealul n dosul Cimitirului), (Dealul La
Peste Srca (La Valea Oilor, La Sud de Valea Oilor),
Spinoasa (Poala Catargului, Movila de la nordul haitei C.F.R.), Sprnceana (La Via
(Vatra satului, lui Gh. Lupu, Panta a Dealului
(Vatra Coasta Hindeiului, n Zof), Tg. Frumos (Terasa
Schitului), Uricani (Dealul Cimitirului), Valea Lupului (Dealu la Fabrica
Valea Ursului (La N de sat), (Dealul Rufeni, Panta a dealului
Dealul Vultur), (Schitul
b. Cmpia Jijiei superioare: (La Pod), (La Odaie, Dealul din
(n la Rai), (Marginea a satului, Marginea a
satului), (Via din Deal, La Bodeasa (La Movile), (Bariera Agaf-
ton, Bariera Dealul Dresleuca, Str. Prului, Dealul (La
(Prul Fortuna), (Podul spre n La Salcm ii
lui La Movili), Crniceni (Cimitirul Vechi, Veche), Coada
Stncii (La Dealul (Vatra satului), (La Doro-
hoiului, Vatra satului, Iazul (Vatra satului), Dngeni (Vatra satului),
Doina (Valea Doinei), Dorohoi (Dealul Va taman ului), (Coasta
Epureni-Popricani (Dealul Dealul Cazacului), (Vatra satului), Focuri (Podu
lui Grunzu), Ghireni (Dealul Balta Dealu Livezii, de la Coasta
Iazul de Jos), (La La Pe Scruntar), (n Hudum
(Iazul Hudumului), (Dealul Terenul Gostat la E de sat, Pe Grind,
Movila de sub Deal), Ichimenii Mari (La Iaz), (La (Interfluviul Mile-
tin-Prul Leahu, La Veche, La Cimitir, La Dodolea, Dealul Picioroganului, Dealul
Struna), Leorda (Vatra satului), Liveni (La La Btci), Mihail (Sub
Miorcani (Dealul Cotului), Mitoc (La Izvor, Malu Galben, Izvorul Satului, Cotu Mic),
Moara Jorei (Pe Grind), Nichiteni (Prul Calului), (n Marginea a
satului), (Girla la Cracalia), (Movila lui La Cotul Nou,
Popeni (Coasta Popenilor), (n Baie), (Dealu
Lipovanului), (La Odaie, La cele movile, Marglii?a a satului),
(Dealul Calancea), (Dealul Dealul Hodoroaia la
Dealul Hodoroaia la Popan, Marginea a satului), (Marginea a satu-
lui, La (Gostat la La (La
Ominteanca), Todireni de la (La Capac),
Ciuleienilor).
c. Sucevei : Bra-Roman (La S de sat), (Prul Strcea), Brehue
(Marginea a satului), Butea (Dealul Darabani (Iazul
nimei, La (Albia, Gostat), Bariera
Fotin-Enescu-Dumbrava (Marginea a satului), (La podul Siretului),
(La Temelii), Lespezi (Un km S de trg), Lozna (La
(La (La Fntnele), (Vatra sa-
tului, Dealul n (Dealul Mare), (La
Rpi), Satu Nou (La E de sat), (La Izvoare), Strunga (Piatra de marcaj 152, n
dreptul pietrei Km 23, Marcaj 156), Topile (La Topile), Unghiu (Fntna Popii), Valea
(Dealul Movilei), (Vatra satului), din Vale (Vatra satului),
deni (La
d. Moldovei Centrale: Arsura (La NV de sat, Ruginosu 1, La Banca
(La Pod), lui Enache), Bereasa (La Gisca),
Brlad (Podu Negru, Valea Valea (Pe Pru la Bozieni
(Vatra satului), (Toflea, (Dealul Dealul
Fundeana), (Valea
Curteni (G.A.S., La Odaie), (Vatra satului la C.A.P., Iazul La Tufari,
lui Mantu, 1-C.A.P. ,,1 Mai," II),
79
www.cimec.ro
(La Gologofta (Vatra satului), (La G.A.S. lui Toader
Ivan), Lunea (Vatra satului), (La (C.A.P.),
(La (n Perieni (Valea (Dealul Balauru),
(Dealul Vasluiului), Satu Nou (Sud-est de sat), (Movila Faurului, Muncelu),
Scnteia (Vatra satului), (Vatra satului), Tanacu (Chiscu
Ulucilor).
e. Depresiunea (Cojocari II), (Bzanul, Dealul
(La Arie), (Brezina 1, Brezina II, ana 1, ana II,
(La C.F.R.), Bozia (Sub Dealul Nucului),
Cirja de Sus (Brsana), Cirja de Jos (La (Peste (Pe
Dop, Barahoi 1, Barahoi II), Giurcani (Argeaua, Prul Horga (Vatra satului, Podul
Horgei), Horinceni (La Arie), G.A.S.), (La (Fntna
Mare, Pe Piscu lui Isac), Leaua 1, Leaua II), Meria (La
M. (La drumul Drnceni-Rpi, Rpa (Dealul Henciu
II, Vatra satului), (La est de sat, Dealul Chiliana), (Vatra satului),
Elan (La nord de sat), (Prul Belciugului), (Vatra satului), (La
(Dealul Bozasca), (Vatra satului), (Valea Hrtopului),
de Jos, La (Vatra satului, La Valea Grecului
(La nord de sat), Valea Lupului (Lotul
f. (La (Vatra satului), Doina (Pe teritoriul
comunei), Hrtop (La Piatra (La
Pietroasa (Dealul Bisericii), (La (La NE de sat).
g. Cmpia Siretului: Tecuci {Cmpul de Bradu (La Schit).
La acestea se mai 34 de puncte cu resturi de locuire din sec. IV ( ?) e.n. din
29 de :
a. Bazinul Bahluiului: Ciurea (Movila lui Baba Nicula), (Vatra
Satului Nou), (Dealul Bursucului), (Valea Cacainei, M-rea -n
Cmpul de Munteni (Valea (Dealului (Iazul
Glodului), (Dealul Frasinului, Sud de sat).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Marginea a satului), Ghireni (Balta
lui Filip), (Ripa Spnzuratului), Larga- Jijia Mihail
(La hatie), Perieni (Vatra satului - la curte), (Scruntarul din lunea Prutului), Stn-
(La Salcmi), Stolniceni (Pe Scruntar), (Gura
c. Sucevei : Dara bani (Panta a iazului Nimerceni (La
(Vatra satului), Traian (La
d. Moldovei Centrale: Osoi (terasa Prutului), (Terasa dintre
Ciocani), Schitu-Duca (La Nord-est de sat), Trzii (Vatra satului).
e. Depresiunea (La Marginea a satului),
(La Uluci).
Din aceste liste a descoperirilor de de tip Sntana de identificate
prin recente, se desprinde concluzia locuirea din sec. IV e.n.
torilor acestei culturi a fost foarte pe teritoriul Moldovei. Urmele ei au fost semnalate
aproape pretutindeni, att n cmpiile depresionare regiunile colinare nalte, ct n
depresiunile subcarpatice.
n ceea ce intensitatea de locuire, pe geografice, este
toarea:
1. Bazinul Bahluiului : 144 descoperiri, dintre care 132 din sec. IV e.n. 12 din sec.
IV ( ?) e.n.
2. Cmpia ]ijiei Superioare: 112 descoperiri, dintre care 102 din sec. IV e.n. 10 din
sec. IV ( ?) e.n.
3. Sucevei: 43 descoperiri, dintre care 39 din sec. IV e.n. 4 din sec. IV
( ?) e.n.
80
www.cimec.ro
4. Moldovei Centrale: 53 descoperiri, dintre care 49 din sec. IV e.n. 4 din
sec. IV ( ?) e.n.
5. Depresiunea 56 descoperiri, dintre care 52 din sec. IV e.n.
4 din sec. IV ( ?) e.n.
6. 9 descoperiri din sec. IV e.n.
7. Cmpia Siretului : 3 descoperiri din sec. IV e.n.
Deci, din pe geografice, a punctelor cu resturi
de locuire din sec. IV e.n., cele mai multe descoperiri provin din cmpia nord-
a Moldovei (Bazinul Bahluiului Cmpia Jijiei Superioare), Moldovei Centrale,
Sucevei Depresiunea Elan-Horincea. apoi, ca descoperirile din
Culoarul Prutului Depresiunea n fine, n mult mai redus snt descoperirile
de acest fel din Regiunea Cmpia Siretului Inferior.
aceste deosebiri n intensitatea de locuire din diversele geo-
grafice ale Moldovei snt ntr-o n de caracterul mai mult sau mai
amplu al din regiunea se de exemplu de ce n Cu-
loarul Prutului n Cmpia Siretului Inferior, regiuni foarte prielnice pentru din
vreme, din cauza s-au identificat ale grupului
Sntana de n schimb, n cmpia a Moldovei, foarte bine stu-
s-au cele mai multe ale acestei culturi. De asemenea, n ceea ce
Moldovei Centrale, pe cele 53 de descoperiri mai S:J.S, mai trebuie
de peste 20 de puncte cu asemenea resturi de locuire, identificate cu prilejul
altor datate n general n sec. III-IV
384
La fel, acestor descoperiri
de acest fel din Colinele Tutovei Cmpia Siretului Inferior cu alte descoperiri,
semnalate prin din 1939
385
. n fine, n urma mai vechi efectuate
n regiunea din centrul Moldovei, nu s-a semnalat nici o din
vreme, iar prin anterioare din Colinele Tutovei Sucevei nu s-a iden-
tificat nici un punct cu resturi de locuire culturii Sntana-Cerniahov. n ultima vreme
au fost semnala te aici asemenea descoperiri
3
8
6

n general, se poate trage concluzia cele mai multe descoperiri provin din regiunea
dintre Siret Prut, fiind n cu descoperirile unde, prin
recente dintre Prut Nistru, s-au identificat numeroase cteva necropole
din vreme
387
. Din acest punct de vedere este important de amintit constatarea frec-
grupului Sntana-Cerniahov din cmpia a Moldovei, Sucevei,
Moldovei Centrale Depresiunea Elan-Horincea coincide cu aceea a din
perioada imediat provinciei Dacia. n schimb, n Regiunea Sub-
din centrul Moldovei, puternic n sec. II-III e.n. mai nainte, n La Tene-ul
trziu, de daci, s-au semnalat, prin recente, foarte descoperiri de
ale culturii Sntana-Cerniahov. Cu toate acestea aici sint cazuri n care, n cuprinsul
snt asociate resturile de locuire din sec. IV e.n. cu acelea din sec. II-III e.n.
Asupra acestei probleme a atras M. A. Tihanova, aproape pretutin-
deni n regiunea Nistrului culturii Cerniahov snt precedate de acelea ale culturii dacice
de tip

n ceea ce teritoriul Moldovei, asociere a resturilor de locuire
din cultura Sntana-Cerniahov cu altele culturii dacice din sec. II-III e.n. s-a
ntlnit n cuprinsul :
a. Bazinul Bahluiului: (La NV de sat), (n Ciurea (Movila.
lui Cogeasca Veche (La (Str. Ciurchi nr. 134). Popricani (Dealu
1
Vultur, Coasta Ciriteilor Mari), (La Srca (La (n Zof)
384 M. Em. Bold M. Dinu, op.
cit., n a III-a, 1955, 1-2, p. urm.;
idem, n a III-a, 1958, IV, p. 1 urm.
386
M. op. cit., n Dacia, VII-
VIII, 1937-1940, p. 427 urm.
38
8
D. Gh. Teodor 1. arheologice n
Sucevei, n AM, V, 1967, p. 324 urm.
387 G. B. Fedorov, op. cit., n MIA, 1960, 89,
p. 66.
388 M. A. Tihanova, op. cit., n SA, 1957, 4, p. 179.
81
www.cimec.ro
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Via din Deal), (Dealul
Li veni (La Mihail (Sub veni (Cotul Podrigei),
(La (Gura
c. Sucevei: Bra (La S de sat), (Vatra satului).
d. Moldovei Centrale: (Vatra satului- C.A.P.).
e. Depresiunea (La C.F.R.), (La Fntna
Mare), (La
f. (La Piatra (La
g. Cmpia Siretului: (La cele multe), (La
Deci, cele mai multe de acest fel se ntlnesc n din cmpia
a Moldovei, acolo unde se multe resturi de locuire din sec. IV e.n., precum altele
din sec. 11-111 e.n. n cu acestea din cele din sec. IV e.n. snt
mai numeroase. Pe de parte s-ar putea, ca prin viitoare din cuprinsul
din sec. IV e.n., se descopere alte resturi de locuire, din sec. 11-111 e.n., pe
cele identificate deja prin de sporind astfel
din vreme.
Din toate aceste date cu privire la resturilor de locuire din sec. IV e.n.
pe teritoriul Moldovei, se desprinde concluzia culturii Sntana de
n primul rnd agricultori de vite, au preferat pentru lor regiunea dintre
Siret Prut, intens n perioada de diferitele ale dacilor.
n schimb, regiunile subcarpatice i-au atras ntr-o foarte ele fiind mult mai
propice pentru greu accesibile din punct de vedere al S-ar
putea eventual ca la acestea fi contribuit n continuare a puterii carpilor
n acest important centru de locuire din mijlocul regiunii subcarpatice
Concomitent, n regiunea dintre Siret Prut, puterea carpilor sec. III
e.n. n urma presiunii neamurilor germanice (taifali a conflictelor cu romanii, au
profitat a s-a extins asupra
din parte a teritoriului Moldovei.
Tipul de din sec. IV e.n. culturii Sntana de este
n general cu acela al din perioada imediat
provinciei Dacia. Astfel, acestei culturi, ca acelea din sec. II-III e.n., snt ntinse
n lungul pantelor domoale ale teraselor, paralel cu Marea ma-
joritate a acestor din Moldova. joase, fiind situate pe terasele inferioare ale
rurilor sau uneori pe grinduri martori de eroziune n cuprinsul luncilor. n cu
acestea, mai snt care o relativ mai de obicei pe marginile
joase, n hrtoape foarte rar pe resturi de terase medii.
Cele mai multe dintre cu se n Cmpia a Moldovei, .
Moldovei Centrale, Depresiunea n Cmpia Siretului.
cu mai n majoritate se n Sucevei, regiune carac-
prin reliefuri dominante, precum n unele sect,oare ale cmpiei din NE Moldovei
din Moldovei Centrale.
n genere a acestor a depins de factorii geografici locali, prielnici pentru
asigurarea mijloacelor de a acestor care se ndeletniceau n primul rnd
cu agricultura vitelor. a corespunde unor
cauze mai complexe de ordin economic politic, n cu din acea vreme dintre
autohtoni, pe nu pe
Relativ la aceste se pun o serie de probleme care privesc ndeosebi
structura cronologia lor. Din nefericire, n stadiul actual al cerce-
din Moldova cu privire la cultura Sntana de aceste probleme nu pot
fi rezolvate definitv, formulndu-se doar, pe baza principalelor rezultate unele
ipoteze de lucru, care fie verificate completate cu prilejul viitoare.
82
www.cimec.ro
Astfel, n ceea ce problema numerice a ntinderii mari a acestor
care ating uneori 6-700 m n lungime chiar mai mult, de 50-60 m, a fost
pe seama probabile a agriculturii extensive
389
, precum a
n urma succeselor n dezvoltarea de
390

Prin practicarea agriculturii extensive, determinate att de gradul de a
uneltelor de pentru lucratul ct de caracterul din perioada
culturii Sntana de de origini diferite, n amestec
unii cu ntre ei prin interese economice
391
, au ntemeiat ntinse, de
relativ n genere, la una la
n de dezvoltare locuitorii acestor
ntinse pe de cteva hectare, nu mai erau prin de rudenie, ca n
ci prin acelea de prin interese comune, economice, caracteristice pentru
o mai a
392
, care se presupune s-a trecut aproximativ n
n teritoriile neocupate de romani
393
acestea considerate de
Karl Marx ca "primele uniuni sociale ale unor oameni liberi, prin rudenia de snge'',
se Marx, prin dualismullor, "ntre proprietatea asupra
a familiilor"
394

Din aceste n faza lor de nceput, n care se include perioada
culturii Sntana de parte nu numai apele,
ci solul arabil, din care o parte se redistribuia periodic membrilor acestei mpie-
dicndu-se prin aceasta neegalitatea dintre ei
395

Pe de parte, cum a Engels, tretuie n vedere
n urma la triburile germanice din comunitatea s-a dezvoltat aceea de
sau Relativ la aceasta Engels spunea : "Aceste s-ar fi abia
multe secole, cnd celor ce parte din ele a ajuns att de mare, nct, n con-
de de atunci, n comun nu ar mai fi fost ogoarele
atunci n comun, s-ar fi n felul ntre individuale rt
curs de formare ... " 398.
n cu desfacerea vechilor gentilice n care au durat mult,
este problema gentilice a terito-
riale ulterioare produse prin trecerea la
397

Ceea ce ne aici, din punct de vedere arheologic, este faptul trecere
la forma de corespunde cu a din vremea
culturii Sntana de pe teritoriul Moldovei din regiunile nvecinate dinspre
est nord-est. acestei culturi snt cu
n regiunile prielnice pentru vitelor. Terenurile pentru erau
situate, cu probabilitate, n continuare, pe pantele din spatele iar
n cea mai mare parte n luncile rurilor sau n jurul iazurilor din acestor n ceea
ce acestea puteau fi situate att n spatele n regiunile de silvo-
ct n cuprinsul luncilor, n zonele stepice.
n de agricultura de sporirea a familiilor din
a att ca ntindere ct ca
n stadiul actual al din Moldova, n ntregime nici o
din vreme, nu se pot trage concluzii mai ample cu privire la structura acestor
Din sondajele efectuate, majoritatea un singur strat
38
8
Istoria Romdniei, 1, 1960, p. 685 urm.,capito1
redactat de 1. Nestor; R. Vulpe, op. cit., In Materiale, 1,
1953, p. 498.
380 Istoria Romdniei, 1, 1960, p. 688 p. 690, capitol
redactat de 1. Nestor.
381 G. B. Fedorov, op. cit., n MIA, 89, 1960, p. 160.
392
Ibidem.
3
83
Istoria Romniei, 1, 1960, p. 799, capitol redactat
de C. Daicoviciu, Em. Petrovici Gh.
au K. Marx Fr. Engels, Opere, ed. val. XXVII,
p. 694.
986
Istoria Romdniei, 1, 1960, p. 802, capitol redactat
de C. Daicoviciu, Em. Petrovici Gh.
3
88
Ibidem.
317 H. H. Stahl, op. cit., p. 19 urm.
83
www.cimec.ro
de ceea ce n genere, o locuire de pe terenul respectiv. De altfel,
constatare este pentru cele mai multe ale culturii Cerniahov de pe
teritoriul U.R.S.S. 398.
n cuprinsul acestor n urma din Moldova, ca din restul ariei de
a culturii Sntana de s-au identificat att de
ct bordeie sau semibordeie, de mici dimensiuni, n interior sau la exterior cu
vetre simple, lutuite pe o de
399
De asemenea, au fost descoperite cuptoare cu
pentru ars ceramica, la Vechi
400
, (Pe Cuha)
401

(Dealul 402.
n ceea ce planul din cuprinsul pe baza son-
dajelor efectuate se poate deduce acestea erau uneori grupate, iar alteori izolate mai dis-
neputndu-se preciza lor n planul avndu-se n vedere
rezultatele de la din alte ale culturii Cerniahov, pe teritoriul
U.R.S.S., se poate presupune aceste erau dispuse n mai multe de-a lungul

Din punct de vedere economic, curtea erau n proprietatea
a membrilor ca lot urile de arabil, periodic,
de care proprietatea asupra a arabil
403.
culturii Sntana de din Moldova, ca din restul teritoriului
Romniei, se n general n sec. IV e.n., cnd a avut loc cea mai mare extindere a
acestei culturi, care corespunde n timp cu a la vest de Prut, pe
teritoriile Moldovei, Munteniei Transilvaniei. Nu ar fi exclus ca nceputurile acestor
dateze ceva mai nainte de sec. III e.n., de cnd, pe baza recente, se
cele mai vechi descoperiri de morminte de ale grupului Sntana
de din Moldova Muntenia 404.
Relativ la data a acestor n general la sec. IV e.n., n
cu invaziile hunilor
405
, se precizeze prin viitoare ea se poate
prelungi uneori la nceputul sec. al V-lea, cum s-a presupus pentru unele
ale culturii Cerniahov de pe teritoriul U.R.S.S.
406
. Dar chiar n cazul n care se
mai mare a culturii Cerniahov dincolo de limitele sec. IV e.n. pentru unele
zone mai retrase de pe teritoriul Moldovei, nu se prin aceste cazuri izolate constatarea
potrivit necropolele culturii Sntana de au fost
n genere la sec. al IV-lea, o cu nfrngerea emigrarea n urma
evenimentelor provocate de invazia hunilor
407
n sprijinul acestei s-a invocat, pe drept
cuvnt, tezaurul de la Valea (jud. Harghita) din sud-estul Transilvaniei, cu podoabe
de argint de tip Sntana monede de aur argint, dintre care ultimele de la
408

398 M. A. Tihanova, op. cit., n SA, 1957, 4, p. 172,
unde se cu mai multe straturi de
pe malul drept al Niprului. n de aceasta, ar fi sem-
nalate nivele de locuire. Cf. E. A. Rikman, JHu,!UUJa
ByaewmcKoeo ce.IIUUJa, In MI A, 82, p. 303 urm.
39
9
1. Nestor, op. cit., In SCIV, II, 1951, 1, p. 67; idem,
op. cit., n SCI V, III, 1952, p. 93; M.
op. cit., n SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 173 p. 181; I. T.
Dragomir, de la n Materiale, VI,
1959, p. 453 urm. ; idem, arheologice de la
In Materiale, VII, 1961, p. 158 urm.;
N. Zaharia, Em. Zaharia S. Sondajul arheologic
de la - Dealul n Materiale, VII,
1961, p. 462; I. T. Dragomir, arheologice la
Tg. (r. Bujoru, reg. n Danubius, 1967, I,
p. 41 urm.
400 1. Nestor, op. cit., n SCIV, II, 1951, 1, p. 67 urm.
84
401
M. colaboratori, op. cit., n
SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 172 urm.
402 N. Zaharia, Em. Zaharia S. op. cit., n Mate-
riale, VII, 1961, p. 463 urm. fig. 4.
403 Istoria Romniei, 1, 1960, p. 802, capitol redactat
de C. Daicoviciu, Em. Petrovici Gh.
404 V ezi nota 344 .
406 Istoria Romniei, 1, 1960, p. 694, capitol redactat
de 1. Nestor; G. B. Fedorov, op. cit., In MIA, 89, 1960,
p. 168; I. Nestor, op. cit., n Rapports, II, n XI-eme Con-
gres . .. Stockholm, 1960, p. 134.
406 M. A. Tihanova, op. cit., n SA, 1957, 4, p. 180,
407 Pentru vezi Istoria Romniei, l, 1960,
p. 694, capitol redactat de J. Nestor.
408 I. Nes tor, op. cit., Rapports, II, n X Ieme Congres ...
... Stockholm, 1960, p. 134; idem, Istoria Romniei, I,
1960, p. 694.
www.cimec.ro
O mai mult ntruct a fost mai bine este aceea a necro-
polelor culturii Sntana de de pe teritoriul noastre
409

n ceea ce teritoriul Moldovei, cele mai importante necropole ale acestei culturi,
cercetate metodic, n prezent snt acelea de la Izvoare (Dealul
410
, Erbiceni
(Dealul Cimitirului)
411
, (Dealul Balaurul)
412
, Iacobenii Vechi (Pe Grind)


Cu prilejul acestor s-a atestat pe de o parte biritualismul culturii Sntana de
Cerniahov, iar pe de parte caracterul amestecat al acestei culturi, constituite din elemente
dacice, gotice, sarmatice romane. Diversitatea aceasta de elemente c1,1lturale corespunde unui
amestec etnic, dovedit pentru Moldova, pe cale
414

n de necropolele amintite, cercetate metodic, prin arheologice
recente au mai fost semnalate morminte de ale acestei culturi pe terasele inferioare
de la (La nord de C.F.R.) Holboca (Cantonul nr. 283) n Bazinul Bahlu-
iului ; (La Cimitir, Dealul Struna) n Cmpia Jijiei Superioare; (La
n Culoarul Prutului de la (La Tufari) n Moldovei Centrale. Aceste
din morminte fiind mai mult sau mai distruse, n urma ilor ocazionale nu
ne pot oferi date mai precise cu privire la ritual ndeosebi la inventarul lor. semnalarea
lor, precum a contemporane cu ele din apropiere, pentru pro-
blema geografice a necropolelor culturii Sntana de de
le Din acest punct de vedere, corobornd datele acestor cu acelea ale
metodice efectuate la Izvoare, Erbiceni, n alte locuri se
pot trage unele concluzii, care fie verificate completate cu prilejul
viitoare.
Astfel, pe baza celor constatate la Erbiceni (Dealul Cimitirului), Holboca (Cantonul
nr. 283) (La Cimitir), se poate deduce necropolele respective se aflau pe
teraselor, n situate pe muchia terase. n schimb, necropola
de la (Dealul Balauru) se pe pantele teraselor, n spatele care se
de la poalele pantei O cu cimitirul n spatele
este aceea de la (R.S.S. unde necropola podul terasei, iar
marginile ei de vest, est sud
41
P.
n celelalte din Moldova, nefiind indicii suficiente, este greu se precizeze
necropolelor Sntana de de contemporane cu ele. n
cu nu ar fi exclus se descopere alte n care necropola nu fie
pe loc n imediata apropiere a cum ar fie cazul necro-
polei de la Izvoare, care se s-ar afla la o este drept cam mare, de 2 km
de de pe Dealul
416

Acestea snt, pe scurt, unele. dintre problemele care se pun n cu
necropolele culturii Sntana de att n urma sondajelor, ct
a arheologice efectuate n Moldova.

Kovacs Istvan, A Marossze.ntannai nepvdndorldskori


n DolgCluj, III, 1912, p. 250 urm.; B. Mitrca
op. cit., n SRI R, l, 1954, p. 105 urm.; Radu Vulpe,
Tzvoare, p. 4,3-47 p. 276 urm.; Bucur Mitrea
C. Preda, Necropole din secolul al IV-lea e.n. n Muntenia.
410 Radu Vulpe, Izvoare, p. 276 urm.
411
Anton Emilia Zaharia Dan . Teodor, op.
cit., n Materiale, VI, 1959, p. 536 urm.; Em. Zaharia
N. Zaharia, Un mormnt din epoca la Erbiceni,
n AM, I, 1961, p. 211 urm.; D. Gh. Teodor Em.
Zaharia, Sondajele de la Spinoasa Erbiceni, n Materiale,
VIII, 1962, p. 38 urm.
412
N. Zaharia. Em, Zaharia V. Palade, Sondajul din
necropola de la nceputul epocii de la
n Materiale, VIII, 1962, p. 591 urm.
413
Material inedit provenind din
n 1962 de 1. la Iacobenii Vechi. Pentru
Sondajul din necropola de
tip Sn!ana de de la - n AM,
VI, 1969, p. 137 urm.
414
Olga Necrasov Maria Cristescu, Caracterizarea
a unui schelet de la Erbiceni de la
sec. IV e.n., n AM, I, 1931, p. 219 urm ., n care se men-
cu probabilitate tipul nordica-alpin.
416
E. A. Rikman, op. cit., n MIA, 82, 1960, p. 303.
416
Radu Vulpe, Izvoare, p. 347. Avndu-se n vedere
faptul necropolele culturii Sntana-Cerniahov
snt de obicei apropiate, va trebui se verifice n ce
ntre necropola de pe Dealul Izvoarelor
de pe Dealul nu este eventual o
mai din vreme.
85
www.cimec.ro
n ceea ce materialul arheologic descoperit cu prilejul acestor ne inte-
aici numai acela provenit din care n cea mai mare parte din
ntr-o foarte din unelte obiecte de
Ceramica, prin caracteristicile ei, poate fi n categorii :
1. Vase poroase lucrate cu mna;
2. Vase lucrate la reprezentate prin speciile din sau
din din de aspect
3. Vase romane de import.
Specia cu mna, de este foarte rar uneori,
din cauza fragmentare de conservare, nu poate fi cu precizie din punct de vedere
cultural cronologic. Dintre fragmentele mai caracteristice se deosebesc doar unele margini
funduri de oale. n de acestea, o aparte o de tip dacic, des-
cu ocazia de la
n schimb, specia sau cu galbene ori brune, la este
foarte bine n toate punctele de descoperire cu resturi de locuire din vremea culturii
Sntana de semnalate cu prilejul acestor Specia aceasta, cu
puternice n ceramica de caracter dacic, este dintr-o com-
bine uniform cu lustru sau slip la exterior.
de categorie n cuprinsul unor ale culturii Sntana de
din Moldova ntr-o mai specia cu
aspect cretos, pentru perioada provinciei Dacia. Numeroasele
fragmente ale speciei ceramice provin din formele de vase caracteristice culturii Sntana
de : castroane, oale, cupe, urcioare, La fel decorul acestor
vase este cu acela pe ceramica culturii Sntana de fiind
constituit n genere din dungi orizontale n relief sau adncite, din benzi de puncte dispuse
unghiular asociate uneori cu caneluri, din imprimate, ori din benzi de dungi lustruite,
simple verticale sau n zigzag, ori pe benzi roate. carac-
teristicile de decor, un loc aparte pare o mai multe fragmente de
vase descoperite la - str. Ciurchi
411

De asemenea, se n mod deosebit varianta din ameste-
cu ndeosebi prin fragmente de pahare, castroane ulcioare, cu
firnis negru lucios ornamentate cu dungi orizontale n relief, oblice striate impresiuni
de puncte, cercuri concentrice rozete caneluri alte motive decorative
418
n
genere, resturile de vase acestei categorii ceramice nu snt prea numeroase, n com-
cu acelea ale speciilor din sau de aspect De obicei, ele
fac parte din vase imitate acelea din exceptnd forma de pahar conic,
care este numai pentru
4
1
9
. ntruct categoria cera-
de culoare este numai n vremea culturii Sntana de
se ei n o unei
nordice, dinspre regiunile Vistulei Balticii, unde ceramica de culoare este foarte
din epoca La Tene
4
2o.
n de categoriile acestea ceramice din sau se mai
ntlnesc din ndeosebi sau de aspect
de culoare
417
lui N. Gostar, care a cercetat materia-
lul adunat anterior a efectuat un mic sondaj pe acest
loc n 1962, acest material ceramic, cu analogii n regiunea
a R. S. S. Ucrainene, s-ar
data la sec. III e.n., putnd fi pus in cu
neamul germanie al vandalilor, a in
regiune se poate deduce din izvoarele scrise. n cazul n
care se aparte <J. acc:;stui ceramic,
se nu poate fi pus mai curnd pe
seama taifalilor, Gh. Diaconu, le-ar
mormintul de de la Mari (cf. Dacia,
N.S., VII, 1963, p. 301 urm.).
418
Pentru caracteristicile acestei specii ceramice vezi
Radu Vulpe, Izvoare, p. 293 urm.
411 Ibidem, p. 313.
42 Ibidem, :p. 294 313,
www.cimec.ro
Specia din de culoare deschis, nchis, sau galben-
de mai veche, din La Tene perioada provinciei Dacia, cnd
este foarte este n vremea culturii Sntana de prin
mai resturi ceramice. Acestea provin n cea mai mare parte din oale cu marginile ngro-
vase de provizie (dolia) ntr-o mai din castroane alte forme de vase,
cu fundul simplu sau cu suport inelar uneori cu din cu
longitudinale. Unele dintre aceste resturi de vase snt decorate simplu cu dungi n relief
sau adncite orizontal foarte rar
Specia de culoare sau din de aspect
boabelor de a nisipului din ei, este mult mai
n cu categoria din ntlnindu-se n cantitate aproape cu
ceramica din
421
Majoritatea fragmentelor ceramice ale acestei specii provin
din oale cu corpul rotunjit cu marginile uneori cu o
spre interior. de acestea, se intilnesc destul de des resturi de vase de provizie
(dolia) cu bilateral, precum foarte rar, fragmente din ulcioare
Resturile acestei categorii ceramice sint de obicei neornamentate, exceptind vasele de provizii
decorate cu benzi de dungi adincite orizontal precum unele oale cu dungi adin-
cite pe
Specia aceasta de aspect este culturii Sintana de
ntlnindu-se numai n complexele acestei culturi. Din acest motiv
poate fi ca o directoare pentru identificarea culturii Sntana de
se n viitor problema acestei tehnici a
ceramicii lucrate la de origine ncetarea culturii Sntana de
Cerniahov. din punctul de vedere al formei vaselor, se se
acum, cu unele de ordin morfologic, n noua de preparare a pastei, unele
tipuri principale de vase de mai veche cum ar fi de exemplu acelea de oale
de dolia.
n fine, ultima categorie aceea a vaselor romane de import, este
printr-un relativ mare de resturi de amfore din de culoare
n amestec cu boabe de nisip de culoare uneori cu de mica.
fragmentele mai caracteristice se pare tipul cel mai frecvent de este
acela de cu buza gtul nalt strmt, cu longitudi-
nal cu fundul conic terminat simplu sau cu o concavare. de acesta se mai
tipul de cu gtul zvelt larg, cu mici corpul bombat spre
partea care se printr-o Aceste tipuri de amfore, deco-
rate cu dungi adncite orizontal sau cu caneluri orizontale, snt bine reprezentate n descoperirile
de necropole din aria de a culturii Cerniahov
422
Pe teritoriul Moldovei
resturi de amfore romane de import au fost descoperite, cu prilejul recente, n
54 de puncte din :
a. Bazinul Bahluiului: Gugii, Livada Gostat, La
(Dealul Hucului, Dealul Bogonos (Platoul de la SE de
sat), (La Capu Rediului (La Ciurea (Rpa Fntna de pe
Cogeasca Veche (Poarta Cotnari (La Hrtop),
Cuza (Valea (Poala Dealului
(Ripa Holboca (Peste (Cartierul Abator, Str. Aurel Vlaicu),
Munteni (Cartierul Podu Iloaie (Dealul Henciu), Popricani (DP.alu lui
Dealul Vultur), (Dealul (Dealul Srca (Sud de Valea
Oilor), Spinoasa (Poala Catargului), Tg. Frumos Schitului), (Dealul
Rufeni).
421 Ibidem, p. 276 urm.
4
22
Relativ la descoperirea de amfore romane vezi
G. B. Fedorov, op. cit., In MIA, 89, 1960, p. 117, unde pe
lista descoperirilor se principalele carac-
teristici ale tipurilor de amfore de pe teritoriul dintre Prut
Nistru, precum cronologia lor.
www.cimec.ro
b. Cmpia jijiei Superioare: (La Pod), (Dealul din
(Dealul Unchetea), (La Via din Deal), (Podul spre
(Coasta (Dealul Porcului), Crniceni Veche),
Epureni-Popricani (Dealul Cazacului), Ghireni (Dealul Balta de la
(La Pe Scruntar), (Pe Grind), Liveni (La Mitoc
(Cotu Mic), Nichiteni (Prul Calului), (Cotul Podrigei), Slobozia (Dealul
Hodoroaia, Dealul (La
c. Sucevei : Bra (La Sud de sat), Dara bani (Iazul
(La Valea (Dealul Movilei).
d. Moldovei Centrale: Brlad (Valea (C.A.P.), Osoi (Terasa
Prutului).
e. Depresiunea (Barahoi 1, Pe Dop),
(Leaua Il), (C.A.P.), M. (La drumul Stolniceni-Rpi), (Vatra
satului), (Vatra satului), (Valea Hrtopului), (La Valea
Grecului (La N de sat), Valea Lupului (Lotul
f. Sub : (La (Vatra satului), Piatra (La
Pietroasa (Dealul bisericii).
g. Cmpia Siretului: Bradu (Schit), (La cele multe), Tecuci
(Cmpul de A via (La
Pe aceste resturi de amfore descoperite, se mai pot
care, din cauza asocierii lor cu un material ceramic caracteristic, nu pot fi atribuite cu
secolului IV e.n. : Ciurea (Baba Nicula), Rusenii Noi (Valea Satului)
(Dealul Frasinului) din Bazinul Bahluiului (La Uluci) din Depresiunea

De asemenea, nu ar fi exclus ca unele dintre descoperirile de amfore, atribuite sec. IV
e.n, pe baza materialului ceramic dateze dintr-o mai ales cnd
pe locul descoperirii respective snt unele resturi de locuire mai veche.
n orice caz, pe baza acestei a fragmentelor de amfore romane, descoperite n
urma recente, se o mai mare a lor n cmpia din nord-estul
Moldovei, tocmai acolo unde au fost identificate cele mai multe resturi de locuire din
vremea culturii Sntana de
423
n cu acestea, resturile de amfore
din sec. IV e.n. din de sud a Moldovei snt ntr-un mai redus
424
, spre deosebire
de perioada provinciei Dacia, cnd majoritatea descoperirilor de
amfore romane provine din regiune. se datoreze n amfore-
lor romane, caracteristice sec. 11-111 IV, din de nord de sud a Moldovei
numai hazardului descoperirilor, sau eventual altor cauze? n cu
s-ar putea presupune n sec. IV e.n., o cu n de nord a
Moldovei a culturii Sntana de destul de mult de
cultura se fi intensificat importurilor de amfore romane n
regiune.
nestudiindu-se n mod special aceste variante de amfore romane, este dificil
se precizeze locurile lor de producere
425
Avndu-se n vedere descoperirea numeroaselor
423
n de resturile de amfore n textul
de mai sus mai pot fi amintite descoperirile de la Valea
Lupului- La (M. Dinu, op. cit., n
a III-a, 1, 1955, 1-2, p. 79) n bazinul Bahluiului;
- Pe Cuha (M. colabo-
ratori, op. cit., n SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 176) n Cmpia
Jijiei Superioare Podoleni (C. op. cit., n BCMI,
XXXI, 1938, 97) n
424
Pe nsturile de amfore mai sus,
se mai cunosc cteva exemplare provenind de la Tg. Ne-
- Cimitirul evreiesc Vechi (M. Petrescu-
Em. Bold M. Dinu, op. cit., n

III, 1, 1955, 1-2, p. 23 32); Teilor
(R. Vulpe, op. cit., n Materiale, I, p. 289). n schimb,
cu prilejul din fostele Covurlui
(M. op. cit., n Dacia, VII- VIII.
1937-1940, p. 427 urm.) Tutova (C. Mateescu, op.
cit., n Raport MNA, 1944, p. 52 urm.), nu au fost
semnalate descoperiri de acest fel.
4
2
6 Pentru problema importurilor romane
din aria de a culturii Cerniahov din nordul
Negre, vezi E. A. Smonovici, op. cit., n SA, XXIX-
XXX, p. 98 urm,
www.cimec.ro
resturi de amfore ntr-unul din cuptoarele de la Crniceni (jud. distrus prin de
din nu ar fi exclus ca pe amforele romane de import fi existat
o de vase de acest tip.
Tot din categoria obiectelor romane de import cu prilejul acestor mai
fac parte unele fragmente de pahare conice de ornamentate la exterior cu
concave de iar pe gt cu dungi mate orizontale
426
. Fragmente de asemenea
pahare de s-au cu prilejul din de tip Sntana de
Cerniahov de la (Dealul
n ceea ce restul materialului descoperit cu ocazia recente din
Moldova, mai fac parte cteva unelte obiecte de dintre care unele nu pot fi atribuite
cu culturii Sntana de ntruct tipurile respective de obiecte,
durnd mai mult, nu snt caracteristice numai pentru
Acestei din categorii i n primul rnd cteva unelte de fier, lut ars
descoperite n cuprinsul cu resturi de locuire din sec. IV e.n., sau uneori
n mod izolat. Dintre acestea se un de plug din fier, cu resturi
ceramice din sec. IV e.n. la Hu;;i (La o de tip, de la
(Dealul ; seceri de fier, dintre care una din cuprinsul
unei din sec. IV e.n. de la (Ripa o alta mai
ca datare, de la (La Pod); un de fier de la
(Str. Ciurchi nr. 134) ; un suvac de fier de la (Marginea a satului) ; patru
de lut ars ntregi fragmentare, dintre care trei cu o datare mai de la
(Str. Ciurchi nr. 134), Ghireni (Dealu Livezii), (La una cu datare
de la Cuza (Valea trei fus1iole de dintre care mai sigur
ca datare de la (Str. Ciurchi nr. 134) Dancu (Marginea a satului) ,
una de la (Valea Nicolinei), problematic, n fine, trei de gresie
descoperite la (Str. Ciurchi nr. 134), (SE de sat) (Gostat). n
de aceste ustensile, n cuprinsul din sec. IV e.n. din marginea de est a satului Dancu
s-au mai numeroase de care o activitate de atelier pentru
prelucrarea fierului, n vederea uneltelor necesare din regiunea

Spre deosebire de aceste unelte, a ncadrare este de cele
mai multe ori cele fibule de bronz de tipul cu piciorul ndoit pe dedesubt, desco-
perite n cuprinsul din sec. IV e.n. la Dancu (Marginea a satului)
(Dealul pot fi atribuite cu mai culturii Sntana de
niahov.
Fibulele de acest tip snt caracteristice ndeosebi pentru sec. IV e.n. au o foarte mare
din nordul Negre n Germania
427
Pe teritoriul noastre se cunosc
numeroase exemplare de fibule de acest tip, n unele morminte ntlnindu-se cte una, pe ambii,
umeri, ritualul portul gotic
428
n ceea ce teritoriul Moldovei, se cunosc cazuri
similare la Erbiceni 429.
428
Pentru unele ale paharelor romane de
provenind din import, a se vedea Radu Vulpe,
1 zvoare, p. 301, nota 1, unde se cteva descoperiri
de asemenea pahare n Muntenia, l'ngaria, Cehoslovacia
R. S. S. G. B. Fedorov, l.JepnRX06cKaR
Ky.!!&mypa, n MIA, 82, 1960, p. 253 urm.
m Vezi R. Vulpe, de la din 1949,
In Materiale, 1, p. 437, nota 62, n care discutndu-se ori-
ginea acestui tip de se el
epocii romane trzii nu La Time-ului Ill, cum s-a
de Max Ebert, pe baza
a descoperirii de la de Olbia. Pentru acest
tip de vezi G. B. Fedorov, op. cit., n MIA, 89,
1960, p. 144, pl. 36, tipurile V (1) V(2); A. K. Ambroz,
(/Ju6y.!!bt 10ea eBponeuc,;ou <tacmu CCCP, II 6. iJo n.a.
- IV Moscova, 1966, tabl. 16.
428
Istoria Romniei, 1, 1960, p. 690, capitol redactat
de 1. Nestor.
429
n mormntul 16, distrus n parte, se In
dreptul cte o Pentru tipul fibulelor
vezi D. G. Teodor Em. Zaharia, Sondajele de la
Spinoasa Erbiceni, in Materiale, VIII, 1962, p. 40
fig. 5/9.
89
www.cimec.ro
De asemenea, dintre obiectele de pot fi considerate ca datnd din vremea cul-
turii Sntana de cele cteva tubulare, rotunde bitronconice, din
de de culoare rozie sau descoperite la (str. Ciurchi nr. 134),
Rusenii Noi (Sub (La precum o de calcedonie
de la (Movila
Tot acestei culturi i un fragment de pieptene de os, lucrat din trei prinse
cu nituri de bronz pe mnerul plat de cvasi descoperit n cuprinsul
din sec. IV e.n. de la (Fabrica de
430
forma mnerului, exemplarul de la
o a acestui tip de pieptene. Cele mai multe piese au placa mnerului
de simplu sau cu umeri laterali. Exemplare ale acestor din
variante, foarte pe teritoriul Romniei, snt bine cunoscute n Moldova, ndeosebi
n urma descoperirilor din necropolele de la Izvoare
43
1, Erbiceni (Dealul Cimitirului)
432
, Tru-
(Pe Cuha)
433
din alte locuri.
Recent la Brlad (Valea s-au descoperit cteva ateliere pentru producerea acestui
tip de pieptene, cuprinznd piese din corn de cerb n diferite faze de prelucrare
434

Acestea snt principalele rezultate cu prilejul recente din Moldova
n cuprinsul din sec. IV e.n., culturii Sntana de Din
prezentarea lor marea a acestei culturi pe teritoriul Moldovei, precum
n intensitatea de locuire din diferitele naturale ale acestui teritoriu. Spre
deosebire de perioada imediat provinciei Dacia (sec. II-III e.n.),
locuirea din vremea culturii Sntana de sec. III ndeosebi sec.
IV a fost mult mai' n de nord a Moldovei. locuire a fost
mai n de sud a Moldovei, ndeosebi n culoarul de trecere din Cmpia
Siretului, foarte slab n regiunea din mijlocul Moldovei, n impor-
tantul centru de locuire din La Tene-ul III n vremea provinciei
Dacia inclusiv.
De asemenea, din analiza materialului ceramic a celorlalte piese ale culturii Sntana de
descoperite cu ocazia acestor s-au identificat elementele de
(fragmente de urne din sau din vase de
provizie (dolia), din toate lucrate la precum de oale lucrate
cu mna din de altele de (resturi de
de tip sarmatic) (fragmente de amfore pahare de
Numai cercetarea a unor ale culturii Sntana de
de pe acest teritoriu se va putea constata n ce n aria de a acestei culturi
de pe teritoriul Moldovei pot fi deosebite variante locale, elementelor carac-
teristice ale culturii materiale din aceste Tot cu acest prilej se va putea ncerca se
n ce aceste elemente culturale de origini diferite corespund la deosebiri
etnice .. ln cu s-a constatat diversitatea elementelor culturale, n
care acelea de origine corespunde cu amestecul etnic stabilit pe cale
ca fiind constituit din elemente mediteranoide, nord-est baltice alpine, predo-
minnd acelea autohtone (mediteranoide) n necropolele de la Sntana de
425

Un rol n geneza acestei culturi 1-au avut 43
6

ln ceea ce elementelor sarmate n cuprinsul din vremea acestei.
culturi, nu snt dovezi suficiente. ln de cteva acelea nu ndeajuns de
430
Pentru general a acestui tip de piep-
tene vezi R. Vulpe, de la din 1949,
in Materiale, I, 1953, p. 295, nota 21.
431 Radu Vulpe, Izvoare, p. 299 urm.
432
D. G. Teodor Em. Zaharia, op. cit., in ."'fateriale,
VIU, 1962, p. 40, fig. 5/1.
,
433
M. colaboratori, op. cit.,
in SCIJ', VI, 1955, 1-2, p. 179 fig. 9.
434
V. Palade, Atelierele pentru lucrat piepteni de os,
din secolul al IV-lea e.n. de la Drlad- Valea n AM,
IV, 1966, p. 261 urm.
436 Istoria Romdniei, 1960, I, p. 679 urm., capitol
redactat de 1. Nestor; Olga Necrasov Maria Cristescu,
op. cit., in AM, 1, 1961, p. 221 urm.
438 Istoria Romniei, 1, 1960, p. 679 urm., capitol
redactat de 1. Nestor; G. B. Fedorov, op. cit., in MIA,
89, 1960, p. 172.
www.cimec.ro
concludente, nu s-au putut determina alte resturi de de origine
ndeosebi ceramica, care fiind nu permite reconstituirea a formelor vaselor.
n schimb, elementelor de pe teritoriul Moldovei n
vreme este n mod sigur prin descoperirile din necropolele culturii Sntana de
de la Izvoare 43
7
din regiunea de la Erbiceni
438
din cmpia a Moldovei
de la
439
din Moldovei Centrale.
Cultura din sec. V-VI
Etapa invaziei hunilor gepizilor pe teritoriul Republicii
Socialiste Romnia, este mult mai prin descoperiri arheologice pe teritoriul Mol-
dovei. Astfel, nainte de cel de-al doilea mondial se doar descoperiri
importante de morminte din sec. V e.n., unul la (jud.
440
altul la N.
cescu - Roman
441
Dintre acestea, mormntul de la descoperit n 1811 sau 1812,
cu cavou din blocuri de cu un bogat inventar, a foarte probabil, unui nobil
hun ngropat cu calul
442
, iar acela de la Roman, descoperit n 1933, datnd din
prima a sec. V e.n. mai modest ca inventar, a resturile unei femei
rite de origine eventual
443
, ca mormntul .. princiar" contemporan de la
Chiojdu din 444.
n de aceste descoperiri de morminte, nu se mai nici o sau
din vreme pe teritoriul Moldovei.
Ulterior, n perioada de 1949, descoperirilor arheologice din sec. V-VI
e.n. din Moldova a sporit ntr-o oarecare ca pe baza lor se contura
mai precis aspectele de din etapa Dintre acestea, o
aparte o descoperirea a diademei de aur n stilul .,cabochon" de
la (jud. din prima a sec. V e.n., care, de descoperirile de mor-
minte de la Roman, constituie o din Moldova
din vremea invaziei hunilor
445

De asemenea, interes descoperirea de la
448
Boto-

447
, ca descoperirile de morminte din sec. V e.n. de la Valea Lupului (Fabrica
(Dealul cu prilejul arheologice de pe locurile
437 R. Vulpe, Izvoare, p. 42 urm. p. 276 urm.
438
Anton Emilia Zaharia Dan G. Teodor,
op. cit., in Materiale, VI, 1959, p. 336 urm.; Em. Za-
haria N. Zahari:t, op. cit., in AM, J, 1961, p. 211
urm.; D. G. Teodor Emilia Zaharia, op. t., in Mate-
riale, VIII, 1962, p. 38 urm.
4
3
9
N. Zahu.ria, Em. Zaharia V. Palade, op. cit., in
Materiale, VIII, 1962, p. 591 urm.
440
Al. l'dobescu, Opere complete, IV, 1919, Mormntul
mongolic de la p. 304 urm.; Istoria Romdniei,
I, 1960, p. 702 urm., capitol redactat de I. Nestor.
Pentru privind tezaurul de la vezi
\Vilhelm Griinhagen, Der Schatzjund 1!0n Gross Bodungen,
In Kommission des Deutschen Archii-
ologischen Instituts zu a. M., Romisch-Germa
nische Forschungen, Band 21, Berlin 1954.
441
VI. Dumitrescu, Une tombe de l'epoque des migrations
des peuples pri!s de Roman (Moldavie), In RIR, IV, 1934,
p. 76 urm.; Istoria Romdnili, I, 1960, p. 704, capitol
redactat de I. Nestor.
us Istoria Romdniei, I, 1960, p. 702, capitol redactat
de I. Nestor.
U3 I. Nestor, op. cit., Rapports, II, XIeme Congres .. .
Stockholm, 1960, p. 135; idem, Istoria Romdniei, I, 1960.
p. 703.
U
4
C. C. Giurescu, Mormntul germanie de la Chiojdu,
In RI R, V- VI, 1935-1936, p. 333 urm.
446
Adrian C. Florescu, J(uaoe.Ma ua aoJ!omou nJ!acmun-
anoxu nepeceMnUJf. napooo9, nauoenna.JI, 9 Byxaenu, In
Dacia, N.S., IV, 1960, p. 561 urm.; idem, O descoperire
din perioada invaziei hunilor tn nordul
Moldovei, In Omagiu lui P. p. 127
urm.
448
D. Teodor, V. I. Mitrea,
arheologice la M lor la
terea culturii materiale locale din secolele V- VI din M ol-
dova, In Carpica, 1, 1968, p. 233 urm.
447
Dan Gh. Teodor Gr. Foit, 'descoperiri-
lor de la pentru secolelor V VI n
Moldova (in manuscris) ; M.
Considerations sur le probleme des periodes de la eul-
ture materielle en Moldavie du VI- au x- siecle,
in Revue Rqumaine d'Histoire, 2, 1967, p. 184 urm.
111
www.cimec.ro
respective, precum cercetarea, prin sondaje, a de la (Dealul
(jud. de la (jud. Suceava).
La Valea Lupului (Fabrica din cele morminte descoperite n 1952
datate n sec. IV e.n., unul, de pe locul de la epocii bronzului
448
, prin carac-
teristicile lui (orientarea V-E, lipsa ceramicii, cu capetele cercei de bronz,
dintre care unul cu poate fi ncadrat n sec. V e.n., prin analogie cu
peririle din mormintele de la (Dealul In acest din
loc, prin arheologice din 1960--:-1962 s-au dezvelit 22 morminte de
adnci, cu scheletele ntinse pe spate, orientate de obicei V-E mai rar NV -SE, cu inventar
constituit din piese de (fibule, cercei, ace
catarame de bronz, fragment de de metal alb, discuri perforate de lut ars
de de os chihlimbar), precum unele obiecte de fier de nepreci-

449

n de aceste morminte, cercetate metodic, cu prilejul de pe Dealul
au mai fost descoperite altele, care din nefericire au fost distruse de
unele de
Dintre obiectele din mormintele acestei necropole, deosebit de importante din punct de
vedere cronologic snt fibule de bronz cu capul triunghiular piciorul rombic, decorate
cu adncituri rombic, ambele descoperite ntr-un mormnt, n care erau dispuse
moda cte una n dreptul Varianta aceasta de de origine
din regiunea cu analogii n prezent pe teritoriile Ungariei, Slovaciei,
Niprului Mijlociu Crimeii, din sec. V e.n.
450

Pe acest tip de unei variante a tipului II din clasificarea lui
Parducz
451
, pentru ncadrarea a necropolei de la snt importante cele-
lalte obiecte din inventarul mormintelor acestei necropole. Astfel, cele variante de cercei
de bronz, dintre care una cu butoni poliedrici alta cu capetele tipuri-
lor I II din clasificarea lui Parducz
452
, fragmentul de din metal alb cu decor radial
n relief
453
, perlele mici de de culoare cafenie aproape n
de boabe de mei mai mari sferice, de de culoare cu puncte
galbene
454
, acul de bronz cu capul
455
catarama de bronz cu bucla
456
snt n
cea mai mare parte de origine datnd ntre sec. IV mijlocul sec. V e.n.
Deci, pe baza tuturor acestor piese, necropola de pe Dealul de la poate
fi n prima a sec. V e.n., n vremea invaziei hunilor.
Mormintele acestei necropole, caracterizate prin adncimea mare a gropilor, prin orien-
tarea V-E a scheletelor cu craniile normale sau deformate n de turn
448
M. colaboratori,
in SCIV, V 1954, 1-2, p. 250 urm. fig.
11/1-4 (raport M. Dinu); ibidem, p. 250, S3
prima a fierului, se considera p3 atun:;i
cultura Noua, in loc de epocii bronzului.
449
Emilia Zaharia N. Zaharia, la
terea culturii materiale din secolul al V-lea e.n. din Moldova
n lumina de la in AM, VI, p. 167
urm. ; idem, Rezultatul din
necropola din sec. IV- V e.n. de la
(manuscris).
4
50
M. Parducz, zur Geschichte
der Hunnenzeit in Ungarn, in ActaArch, XI, 1959, 1-4,
p. 374 urm. ; Ioachim Werner, zur
logie des Attila Reiches, Miinchen, 1956, p. 21 pl. 49/5.
461
M. Parducz, op. cit., n ActaArch, XI, 1959, 1-4,
p. 374 urm.
U
2
Ibidem, p. 376. plrerea autorului tipul I,
cu analogii n sudul. U.R.S.S. Caucaz, s-a introdus in
92
Ungaria dinspre est, ca tipul Il, care cum a
J. Werner are origine eventual bos-

453
Pentru acest tip de tot de origine
vezi M. Parducz, op. cit., p. 373. Autorul, bazn-
du-se pe lui J. Werner 1. Covrig, pe
scurt problemele legate de originea, cronolo-
gia a acestui tip de de la
cimitirul de la Csongrad, Werner,
tipului Cmi-Brigetio.
454
M. Parducz, op. cit., in Acta Arch, XI, 1-4,
1959, p. 366, in care se perle similare din
mormntul nr. 6 de la B::>drogmonostorszeg.
455
Ibidem, p. 372, in care se analogii din unele
morminte de la Bodrogmonostorszeg Bandul de Cmpie.
456 Pentru acest tip de vezi M. Parducz,
op. cit., p. 377 urm., n care snt exemplare
din bronz, fier os, pe baza analogiilor de
la Kerci, tipul acesta de este caracteristic
pentru sec. IV nceputul sec. V e.n.
www.cimec.ro
sau de tip "aymaras"
457
prin inventarul lor lipsit de se deosebesc de
mormintele din necropolele culturii Sntana de n parte de acelea ale
Deci, din acest punct de vedere se n ritualul
din sec. V e.n. de acele ale sec. IV. n ce n aceste de ritual se
deosebiri etnice este greu se precizeze numai pe baza arheologice.
Pentru aceasta este necesar se apeleze la studiul antropologie al scheletelor descoperite
n necropola de pe Dealul de la
458
au fost studiate defor-
craniene (de M. Cristescu), neputndu-se preciza ele corespund unor
categorii sociale din cadrul sau eventual unor triburi diferite
459

n orice caz, prin caracteristicile principale ale ritualului de nmormntare mormintele
acestea se deosebesc de acelea ale grupului Sntana de prin unele detalii,
cum ar fi de exemplu obiceiul de a se introduce fibule n mormnt, cte una n dreptul
moda se poate deduce este n continuare, o
n poate cu o de cum s-a mai sus,
s-a presupus probabil mormintele "princiare" de la Roman Chiojd, precum
alte descoperiri de morminte de pe teritoriul Romniei din vremea invaziei hunilor.
pare fie prin relativ mare de obiecte de origine
din inventarul mormintelor necropolei de la lor aici n prima
a sec. V e.n., nfrngerea de huni, poate fi n sensul
unei componente germanice de origine care, de huni de alte elemente
etnice, a fondul local, contribuind la geneza unui grup cultural nu ndeajuns de
bine precizat pe teritoriul Moldovei. n de aceasta, contrastul dintre inventarul
cios al mormintelor de la acela bogat al mormintelor de la Roman
460
se prin accentuarea sociale din a militare, n
care se aflau hunii supuse de ei.
Paralel cu cercetarea a necropolei din sec. V e.n. de pe Dealul de
la s-au efectuat n cuprinsul de pe loc, din spatele necro-
polei, aducndu-se unele cu privire la locuirea din perioada ntre
sec. I-IV e.n. eventual, n parte din sec. V e.n.
4
61.
Pe baza resturilor ceramice din cuprinsul culturii Sntana de
de pe acest loc, datate ntr-o trzie a sec. IV e.n. eventual, n parte, n sec. V e.n.,
este prematur se precizeze, din cauza caracterului restrns al acestor
cum pe drept cuvnt s-a de cei care au acolo, ceea ce sec.
V e.n. aici ultima a culturii Sntana de sau eventual este
n cu o a altei culturi neprecizate.
Relativ la interes sondajele efectuate recent n de
la (jud. Suceava
462
). n urma din care snt n continuare,
s-au identificat n de bordeie, care, caracteristicile inventarului ceramic,
snt ulterioare culturii Sntana de M mai vechi dect aspectul
din nordul Moldovei, datnd probabil din a doua a sec. V e.n. sau eventual sec.
V- VI e.n. Majoritatea resturilor ceramice din provin din oale lucrate cu mna,
cu pe ambele dintr-o de culoare cu
pietricele n Pe categorie se mai
specia ceramicii nisipoase, care este printr-un mult mai restrns de
fragmente. n de aceste bordeie din sec. V- VI e.n., s-a aici o de
din sec. IV e.n., ei, n mod sigur culturii Sntana de M
457
O. Necrasov, M. Cristescu S. Antoniu,
asupra practicii artificiale a craniului a modi-
morjologice consecutive, n XIII, 1967,
1, p. 35 urm.
468
Ibidem.
459
Ibidem.
480
Istoria Romniei, 1, 1960, p. 702 704, capitol
redactat de 1. N estor.
461 V ezi nota 449 de mai sus.
462
efectua, te n anii 1962-1969 de
D. G. Teodor Gr. Foit.
93
www.cimec.ro
n urma acestor se poate deduce resturile ceramice din
sau de aspect din cuprinsul acestei pot fi considerate ca derivnd din
speciile ceramice ale culturii Sntana de n orice caz, prin
predominarea speciei ceramice lucrate cu mna, care oarecum se n
cu specia de la se de de la (Dealul
Bratei, probabil unei variante, care, n stadiul actual al
din Moldova, pare fie ceva mai trzie dect descoperirile din prima a sec. al V-lea e.n.
din necropola de la Din acest motiv presupunem ca ncadrarea
a de la n a doua a sec. V e.n. sau eventual sec. V-VI,
cu toate spre deosebire de necropola de la (Dealul lipsesc aici
n prezent elemente mai sigure de datare.
n cazul n care se datare a resturilor de locuire din de la Boto-
ar rezulta ca n culturii materiale din sec. V-VI e.n. din nordul Moldovei se
deosebi etape, dintre care una mai veche, din prima a sec. V e. n., cores-
necropolei eventual n parte de la (Dealul o
alta mai din a doua a sec. V e.n. eventual sec. V-VI e.n., prin
de la
Acestea snt unele din principalele rezultate ale sondajelor din Moldova cu
privire la perioada att de a sec. V-VI e.n.
Datele acestor snt completate ntr-o oarecare prin rezultatele
terilor arheologice recente de pe teritoriul Moldovei.
Astfel, prin aceste de s-au identificat resturi de locuire din sec. V
eventual V-VI n 12 din Il
a. Bazinul Bahluiului: (n (Bariera Crlig, Str. Ciurchi nr. 134),
(Dealul (n Cantonului silvic).
b. Cmpia Jijiei Superioare: Crniceni (Cimitirul Vechi), Nichiteni (Prul Calului).
c. Moldovei Centrale: Osoi (Terasa Prutului).
d. Depresiunea : (La Arie), (Brezina II).
e. :
n de acestea, au mai fost identificate 8 din 8 cu
resturi de locuire din sec. IV-V sau eventual sec. V ( ?) :
a. Bazinul Bahluiului : Cogeasca Veche (La (Poala Dealului
gari _...,. La
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Dealul (La Movile),
Focuri (Podu lui Grunzu), (La
c. Depresiunea (Barahoi II), (Vatra satului).
La Nichiteni (jud. n punctul denumit La Prul Calului din Cmpia Jijiei Supe-
rioare, s-a semnalat o cu morminte de care din sec. IV con-
eventual n sec. VI, cum o n primul rnd o de bronz cu placa
prezentnd analogii apropiate n de la Soporul de Cmpie
463

Tot din vreme mai alte descoperiri de obiecte izolate din Bazinul
Bahluiului, dintre care din de descoperite la (Brca II)
(n Zof), iar cea de-a treia o constituie un pieptene bilateral de os, fragmentar, des-
coperit la (Bariera Crlig)
4
64.
Dintre toate aceste descoperiri, n lucrarea de ne n primul rnd acelea care
constau din a ncadrare n sec. V sau eventual V-VI e.n., n
48
3 D. Protase, arheologic Soporul de Cmpie,
in Materiale, VIII, p. 534, fig. 7.
484 Piepteni bilaterali s-au la vezi
S. Morintz C. Preda, de la in Mate-
114
riale, V, 1959, p. 168, fig. 4/3; Anton Tocik, Nove nalezy
z Doby Stahovania Narodov na Juhozdpadnom Slovensku,
in Studijne zvesti, Nitra, 1962, p. 217.
www.cimec.ro
mod exclusiv pe caracteristicile ceramicii, este provizorie, urmnd fie
prin viitoare. Cu acest prilej se va preciza n ce este atribuirea
de la Crniceni, Osoi secolului V e.n., iar a acelora de la Mogo-
Lunea secolelor V-VI e.n. De asemenea, tot prin aceste se va
mai bine ncadrarea a resturilor de locuire din de la
datate n mod nesigur n sec. IV-V sau V ( ?) e.n.
considernd n bloc aceste descoperiri de mai mult sau mai
sigure din sec. V V-VI e.n., se desprinde concluzia cele mai multe dintre din
au fost identificate n de nord a Moldovei numai n cu
totul redus n restul teritoriului din de sud a acestei regiuni, lipsind cu totul n cmpia
a Siretului, unde, de altfel, exceptnd teritoriul roman de la s-au foarte
resturi de locuire din sec. III IV e.n.
n stadiul actual al este dificil se precizeze cauzele li se
chiar lipsa n secolele amintite din "Cmpia" "Colinele" joase din
sudul Moldovei. se datoreze faptului regiunea constituind un
culoar principal de trecere pentru neamurile n dinspre prezenta
pentru o locuire mai de In caz afirmativ, s-ar pune n cu
aceasta capului de pod de la n prima a sec. IV e.n., pentru
rarea teritoriului roman din Dobrogea.
Din punct de vedere topografic, din cele 11 datate n sec. V eventual V-VI
e.n., 9 snt situate pe terase inferioare Crniceni, Osoi, sali
cmpii joase numai 2 pe margine de De asemenea,
cele 8 atribuite sec. IV-V sau V ( ?) se pe terase inferioare locuri mai joase.
Deci, din a din sec. V V-VI n mod sigur
aproape toate snt situate pe locuri joase numai n cazuri cu totul rare locuri cu
ceva mai Din acest punct de vedere, se o cu
din perioada culturii Sntana de care,
cum s-a mai sus, ocupau cu terenuri joase.
Mai mult marea majoritate a din sec. V V- VI, precum din sec.
IV- V eventual V ( ?), se pe locuri cu din perioada
culturii Sntana de Este posibil ca continuitate de locuire
n cuprinsul n sec. IV V sau V- VI e.n. sau lipsa de continuitate pentru
unele dintre din aceste secole fie n cu procesul complicat istoric, etnic
social-economic care a avut loc n nfrngerii n urma
produse de invazia hunilor. n aceste istorice, de la sec. IV e.n. din prima
a sec. V e.n., n prin invazia hunilor este posibil ca o parte a
autohtone din regiunile mai retrase, mai greu accesibile, precum
altele din locuri mai deschise, de o mai cu terenuri bune pentru agricul-
fi continuat pe locurile anterioare, n timp ce marea majori-
tate din zonele expuse fi vechile durnd altele noi
465

Tipul de caracteristic pentru din vreme pare fi fost bordeiul,
cum o dovedesc de la din Moldova, precum
de la Bratei Soporul de Cmpie din Transilvania. Bordeiele de la nu prea
adnci cu cuptoare din lespezi de n de ntr-unul din se asea-
cu semibordeiele din perioada din sec. VI-VII e.n. Prin
aceste caracteristici de la se apropie mai mult de din faza
Suceava, datndu-se mai curnd n sec. V- VI dect n prima a sec. V e.n.
n sprijinul acestei s-ar putea invoca faptul n de la pre-
specia cu mna, spre deosebire de de la Bratei unde

65
I. Nestor, op. cit., tn Rapports, II, Xflme Stockholm, 1960, p. 134; idem, Istoria Romdniei, 1, 1960, p. 700.
95
www.cimec.ro
specie este foarte rar fiind n schimb categoria la din
cu sau lustru, ori cu aspect de ciment
466

Pentru celelalte recent identificate prin este specia
ceramicii nisipoase lustru, la care este prin fragmente pro-
venind ndeosebi din forme de vase : a) oale borcane din cu nisip, pietri-
cele scoici n cu marginea decorate pe
cu o n relief, iar pe corp cu alte dungi adncite orizontal sau
b) vase de provizie (dolia) cu marginile rotunjite, decorate cu benzi de dungi adin-
cite sau n zigzag. categorie din este
mai bine prin descoperirile de din de la datate n sec. V
e.n., precum n unele din mormintele necropolei de la Nichiteni, care pe baza fibulei cu
pot fi atribuite celei de-a doua a sec. al V-lea nceputului sec. al
VI-lea. Avndu-se n vedere asocierea acestei categorii ceramice n unele descoperiri cu specia
sau cu aspect de ciment, din ceramica culturii Sntana de
din sec. IV e.n., precum cantitatea de cu mna din aceste
descoperiri, cum este cazul la Bratei, s-ar putea presupune, la noi dovezi, descoperirile
n care specia cu la se cu n prima
a sec. V e.n. n felul acesta s-ar putea deosebi , pe baza ceramicii, faze n
culturii materiale din sec. V VI e.n. pe teritoriul Moldovei, dintre care una mai
veche, de la sec. IV prima a sec. V, n care ceramica
la din cu sau lustru ori cu aspect de ciment, cu unele evidente
n ceramica grupului Sntana de o alta mai din sec. V- VI, carac-
printr-o mai mare a ceramicii grosolane lucrate cu mna, care se va generaliza
n etapa a culturii slave de tip
n ceea ce specia precum aceea cu aspect de ciment,
ambele bine documentate la Bratei, au fost identificate n unele din Moldova, ndeosebi
la atestndu-se prin aceasta lor aici n.mod sigur cel pentru
prima a sec. V e.n. n ce aceste categorii ceramice au fost utilizate mai
trziu n Moldova, n sec. V-VI e.n., este greu se precizeze, din de cerce-
speciale. La aceasta se mai poate dificultatea din faptul unele din
din sec. V VI e.n., aflndu-se pe locurile mai vechi, din sec. IV e.n., ale
grupului Sntana de este greu se separe n toate cazurile cu certitudine
resturile ceramice care provin din vase lucrate din sau cu aspect de ciment din
sec. V sau eventual V-VI e.n., de acelea din sec. IV e.n., din care au derivat.
n de care este elementul cel mai caracteristic pentru din sec. V
sau V- VI e.n. identificat cu prilejul recente din Moldova, s-au mai tot
cu ocazia acestor obiecte din sec. V e.n. : un fier de plug, cu analogie la
Bni.tei
467
, n cuprinsul de la un pieptene bilateral de os, la Crlig
468
,
din dintre care una mai mare de la (n Zof), de culoare
cu buline cu analogii n necropola de la o alta mai de la
(Dealul Brca II), de culoare cu o n
relief,
466 Pentru aceste categorii ceramice de la Bratei vezi
Eugenia Zaharia, Sondajele de la Bratei din 1959, Materiale,
VIII, p. 623 urm.; idem, de la Dridu .. . ,
p. 79 urm.
467 Ibidem, p. 627, fig. 7/3.
468 Pentru unele cronologia acestui tip
de pieptene vezi Dorin Popescu, arheologice n
Transilvania, in Materiale, II, 1956, p. 78; S. Morintz
C. Preda, de la n Materiale, VI
1959, p. 169, unde se accentueazl'l asupra
96
deosebite pe care o are peiptenului bilateral de
os n complexul Sntana de din sec. IV
e.n., problema att a vechimii acestui
tip de pieptene n sec. IV e.n., ct a datl'lrii
ntregului complex de la ntr-o ceva mai
dect sec. IV e.n., avndu-se n vedere faptul
acest tip de pieptene se n mo_d curent ncepnd
cu sec. V e.n. ; M. op. cit., n AE, 85, 1958, p. 34;
idem, op. cit., n ActaArch, XI, 1-4, 1959, p. 366, n care
se tipul acesta de pieptene este comun n desco-
peririle de morminte gepide din Cmpia Ungariei.
www.cimec.ro
Acestea snt principalele rezultate care se pot desprinde din analiza material
documentar relativ la sec. V eventual V-VI e.n., provenit n urma recentelor
arheologice din Moldova. n stadiul actual al din regiune, avndu-se n
vedere caracterul n genere limitat al arheologice din necropolele din
perioada nu poate fi vorba ntotdeauna de concluzii definitive, ci mai mult de ipo-
teze de lucru, care fie verificate cu prilejul viitoare. este cazul,
n primul rnd, cu ncercarea de periodizare a culturii materiale din vreme n
etape, dintre care una mai veche, din ultimele decenii ale sec. IV e.n. din prima
tate a sec. V e.n., o alta mai n general n sec. V-VI.
Prima din aceste etape corespunde invaziei hunilor, i se
ncetarea n mare parte a culturii Sntana de
Din vreme, pe mormntul hunic de la cel presupus ostrogotic
de la Roman, descoperite mai demult, diadema de aur de la precum o
serie de necropole, identificate prin recente, dintre care mai importante
par fie acelea de la Nichiteni:
De asemenea, s-a presupus tot hunilor pe teritoriul Moldove
s-ar fi construit de Atanaric valul de la


Unele descoperiri de din vreme situate pe locul altora mai" vechi, apar-
culturii Sntana de pot constitui, cum s-a mai sus, o
nu la hunilor mai ales n cazul n
care n aceste snt prezente forme de (ndeosebi ceramica) derivate din
acelea ale culturii Sntana de


Pe de parte, nu orice de origine de caracter hunic, din
vreme poate fi n mod exclusiv pe seama hunilor, ntruct piesele de acest fel puteau fi
foarte bine vehiculate prin din solda hunilor sau din calea lor4
71
De altfel,
prin s-a probabil care se utilizau fibule
pentru cum se prin descoperirile din necropola de la n
care snt multe elemente de de origine introduse aici
probabil prin filiera
de elementele de de origine pe
teritoriul Moldovei n special prin huni sau s-au n continuare ntr-o
insuficient altele, locale, de mai veche, derivate din grupul cultural
Snt ana de Acestea din prin analogie cu cele descoperite la Bratei,


pot constitui, cu rezerva de caracterul
limitat al arheologice pentru perioada din Moldova, dovezi relative
la locale n Moldova n vremea invaziei hunilor, cu toate
provocate de invazie n n felul acesta, se poate
ca prin intensificarea arheologice din necropolele din
vreme din Moldova se unele relativ la pentru care, n izvoa-
rele scrise, exista doar a lui Zosimos potrivit Theodosius I a
obligat n 381 pe carpo-daci, care cu un grup de sciri (germani) au atacat imperiul,
se la nord de


De asemenea, n cu unele pot fi aduse prin
antropologice. Din acest punct de vedere, este
n necropola de la a scheletelor cu craniile nedeformate, de acelea cu
tipuri de (n de turn de tip "aymaras").
46
9
Radu Vulpe, Despre valul din Moldova de Jos
,.Zidul" lui Atanarik, n SCIV, 1, 1950, 2, p. 163 urm.;
idem, Le vallum de la Moldavie injirieure et le ,.mur"
d' A thanaric, Gra venhage, 1957.
7 - c. 361
470
Istoria Romdniei, 1, 1960, p. 704, capitol redactat
de J. Nestor.
411
Ibidem.
472
Ibidem.
473
Ibidem, p. 700.
97
www.cimec.ro
Nu n ce n aceste deosebiri de ordin antropologie din necropola de la
se o diversitate lucru de altfel posibil, avndu-se n vedere com-
plexitatea din perioada n orice caz, din punct de vedere istoric,
hunilor, ca a altor neamuri n nu exclude, ci din contra presupunerea
unei agricole supuse
474

. A doua din culturii materiale din n mod provi-
zoriu n sec. V- VI, corespunde gepizilor de pe teritoriul unei
a Daciei
476

n ceea ce teritoriul Moldovei, la o parte ipoteza relativ la eventualitatea
n nordul Moldovei a luptei din 249 e.n. dintre gepizi, la Galtis, Auha,
precum limitei de est a extinderii gepizilor pe teritoriul Moldovei, prin identi-
.ficarea de unii a rului Flutausius, citat de Jordanes, cu Siretul, n loc de Olt, cum pare
fie mai probabil
476
, nu au fost puse n alte. din izvoarele scrise relativ la
extinderea gepizilor pe acest teritoriu. n de aceasta, pe baza descoperirilor arheologice
s-a restrns ntinderea teritoriului ocupat de gepizi numai la o parte a Transilvaniei.
Deci, prin identificarea rului Flutausius cu Oltul, n loc de Siret, din lipsa mate-
rialelor arheologice de caracter gepidic din Moldova
477
descoperirile arheologice din
sec. V-VI e.n. de la din alte locuri, datnd mai mult sau mai
sigur din vreme n Moldova, nu pot fi puse n n nici un caz, cu gepizii.
Pentru ncadrarea lor snt necesare mai multe materiale arheologice,
provenind din descoperiri nchise. Din acest punct de vedere, nu numai ceramica
cu mna, ci cea la precum alte elemente caracteristice de inventar.
pe baza din de la se ceva mai
bine specia cu mna ntr-o mai aceea
la Prin caracteristicile ei, specia cu mna se n parte de
ceramica ri din vremea culturilor Sntana de
(sec. IV e.n.) (sec. VI-VII). Din nefericire, nu se n Moldova
dect superficial categoria aceasta din prima a sec. V e.n., de cnd
necropola de la din inventarul cu totul n prezent ceramica.
Din acest motiv nu se n ce ceramica cu mna din de la Boto-
categorie din prima a sec. V e.n.
Pe de parte, unele dintre fragmentele ceramice lucrate la din de la
nu snt suficient de concludente pentru a putea fi atribuite, cu
acestei perioade.
acestor cauze, precum faptului din izvoarele scrise nu se pot desprinde
istorice cu privire la teritoriul Moldovei n ntre mijlocul
sec. V e:n. acela al sec. VI e.n., snt att n ceea ce ncadrarea
a acestor descoperiri, ct relativ la a culturii
respective. n cu din nu ar fi exclus ca resturile acestea de eul-
474
Vezi pentru Istoria Romniei, 1,
1960, p. 701, caFito1 redactat de 1. Nestor.
476
n cu problema extinderii r,.cpide
in Dacia s-au explimat diferite de teza
potrivit s-ar fi exercitat asupra
intregii Dacii n perioada 454-566 (C. Daicoviciu, La
Transylvanie dans l'antiquiti, 1945, p. 207).
Tot astfel 1. Nestor, n capitolul Vom dem Abzug der
Romer aus Dakien bis zur s!awischen Einwanderung, p. 135,
din Raports, II, Congres Stockholm, 1962, redactat cu
C. Daicoviciu, ocuparea n etape a unei a
Transilvaniei de gepizi, cu ncepere de la
sec. V e.n., neexcluznd ipoteza unei i politice
militare a acestora asupra daco-romane.
K. Horedt, n capitolul Gepizii din tratatul de Istoria
98
Romniei, p. 709, gepizii au fost prea
pentru extinde asupra ntregii
Dacii, cum a lordancs. n fine, C. Daicoviciu
(Din Istoria Transilvaniei, I, 1960, p. 40) pune la
gepizilor n Transilvania, ntruct
centrul puterii lor era n afara Daciei, pe cursul mijlociu
al Tisei la Sirmium n sud-estul Panoniei.
478
K. Horedt, Lupta de la Galtis A uha, n Omagiu
lui Constantin Daicoviciu, 1960, p. 287 urm.; Istoria
Romniei, 1, p. 705 (K. Horedt).
477
lui M. Parducz de la Budapesta,
unele resturi ceramice lucrate la din fin-nisi-
descoperite la (Valea Nicolinei)
(Dealul caracteristicile
ccramicii gepide.
www.cimec.ro
fi locale dintr-o imediat
slavilor pe teritoriul Moldovei.
De rezolvarea acestei probleme depinde precizarea substratului cultural etnic de
slavi n momentul lor pe acest teritoriu.
Cultura din sec. VI-X
Perioada ntre sec. VI X o ntruct n
vreme, n urma daca-romane cu slavii a treptate a acestora
din de localnici, s-a procesul propriu-zis al poporului limbii
romne
478

Cu pe care o pentru problema
etnogenezei poporului romn, n istoriografia din trecut nu i s-a acordat
cercetarea limitndu-se numai la interpretarea izvoarelor scrise a datelor de ordin ling-
vistic. A. D. Xenopol, ncercnd trateze problema a fost acuzat de N.
ca fiind "diletante n literatura n al teoriei slaviste n literatura


La rndul ei, cercetarea a acestei probleme a fost aproape total
De abia n ultimii 20 de ani, o cu avntul luat de arheologice n dome-
niul ornduirii feudale, s-a dat pentru prima n studierii
resturilor de din sec. VI-X e.n.
n cadrul acestor arheologice efectuate pe aproape tot teritoriul Romniei, un
loc important l acelea din Moldova, ale rezultate ne aici n mod
deosebit.
n ceea ce istoricul acestor din Moldova, primele des-
coperiri mai importante de resturi de locuire din sec. VII-X s-au n 1951 cu prilejul
arheologice efectuate n cuprinsul de la Hlincea de

Interesul
deosebit pe care-I prezentau aceste descoperiri a justificat pe deplin nceperea unor
arheologice metodice pe locul respectiv. n acest scop s-au efectuat aici metodice din
1952 n 1954 inclusiv, sub conducerea unui colectiv de arheologi de la Muzeul de
istorie a Moldovei de la Institutul de arheologie al Academiei
481

Alte importante pentru acestei probleme s-au de arheo-
logii Muzeului de istorie a Moldovei la Spinoasa (Poala Catargului) n jud. n
anii 1956-1958
482
, un sondaj preliminar din 1953, la (La Islaz) n jud.
Vaslui, n anul 19584sa.
478
Pentru vezi Istoria
Romniei, I, 1960, p. 775 urm. (C. Daicoviciu, Em.
Petrovici Gh. ; C. Daicoviciu, op. cit., Tribuna,
VI, 26 (282) din 18.VI.1962; idem, Zur Frage der Entste-
hung der rumanischen Sprache des rumiinischen Volkes,
n Nouvelles etudes d'histoire, 1960, p. 91
urm. ; idem, La formation du peuple roumain el de sa langue,
1959.
479
Cf. Al. Grccu, Bulgaria n nordul n veacu-
rile al IX-X-!ea, n SCIM, I, 1950, p. 223.
480
Aceste descoperiri provin din de suprafa-
executate de N. Zaharia n 1951.
4
81 M. colaboratori,
n SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 312 urm.;
idem, arheologic Hlincea-I in SCTV, V, 1954,
1-2, p. 233 urm.; idem, n SCIV, VI, 1955, 3-4,
p. 687 urm.
4
82 B. Mitrea colaboratori, arheologic
Suceava-Cetatea n SCIV, V, 1954, 1-2, p. 315
(raport Trifu Martinovici) ; Anton Dan G. Teodor,
Raport asupra sondajului din de la
Spinoasa, n Materiale, V, 1959, p. 485 urm.; Anton
Emilia Zaharia Dan G. Teodor, Sondajul din 7957
de la Spinoasa-Erbiceni, n Materiale, VI, 1959, p. 531
urm. ; D. G. Teodor Em. Zaharia, Sondajele de la
Spinoasa Erbiceni, n Materiale, VIII, 1962, p. 35 urm.
4
8
3
M. Em. Zaharia, Sondajul
arheologic de la n Materiale, VIII, 1962, p. 52
urm.
99
www.cimec.ro
n de aceste deosebit de importante au fost arheologice din
de la Suceava (La Curtea Drumul

efectuate cu
ntrerupere ntre anii 1953 1963 de arheologii de la Institutul de arheologie al Aca-
demiei n colaborare cu de la Muzeul de istorie a Moldovei, precum acelea din 1963,
din cuprinsul de la Lozna
485
, executate n cadrul Muzeului de istorie a Moldovei.
Paralel cu arheologice s-au efectuat n Moldova numeroase n
vederea necropolelor din perioada secolelor VI-X e.n.
486

Pe baza tuturor acestor s-a se o serie de deosebit de
cu privire la locuirea din secolele VI-X e.n. de pe teritoriul
Moldovei. Astfel, pe resturilor de din
vreme, s-au date valoroase cu privire att la periodizarea culturii materiale din
rile secolelor VI- X e.n., ct n cu caracteristicile culturii materiale din
fiecare a etapei respective.
n ceea ce necropolele din vreme, cu toate nu s-a
se cerceteze nici una, s-au semnalat cteva prin unele descoperiri
din centrul Moldovei
487

n lucrarea de ne n primul rnd din sec. VI - X identificate
prin pentru a ncadrare s-a seama de princi-
palele rezultate ale arheologice att din Romnia, ct din vecine.
n stadiul actual al cu privire la periodizarea culturii din sec. VI-X din Mol-
dova, aproape toate descoperirile de din sec. VI-X din acest teritoriu pot fi nca-
drate n cele etape principale ale culturii materiale din 1)
Nezvisko (sec. VI-VII e.n.) 2) Hlincea (sec. VII-VIII e.n.), determinate pe baza cerce-
arheologice din ultima vreme din Moldova
4
8
8
.
O n stabilirea culturii materiale de pe teritoriul Moldovei
pentru intervalul cuprins ntre sec. VI nceputul sec. X recente
din situate n puncte din Suceava: La Parc (sec. VI-
VII); Curtea (sec. VII) Drumul (primul nivel de la sec.
VII nceputul sec. VIII ; nivelul al doilea din sec. VIII- IX nivelul al treilea din sec.
IX-X)489.
Prin recente din aceste puncte de la Suceava, pe de o parte s-au verificat
rezultatele de ordin cronologic cultural ndecsebi n urma de la
Hlincea Spinoasa, iar pe de alta s-a cobort data descoperirilor slave din Moldova la sfr-
sec. al VI-lea. n ceea ce data a resturilor de locuire de la
Suceava, insuficient pe baza descoperirilor din cel de-al treilea nivel de locuire de
la Drumul ea a fost mai bine n urma arheologice la Hlincea,
Spinoasa cum se va expune mai jos.
484 Mircea D. Matei, la ceramicii
slave de la Suceava, n SCIV, X, 1959, 2, p. 409 urm.;
idem, noce./leHUR B Cy'laBe, n Dacia, N.S.,
1960, IV, p. 375 urm.; idem, Die slavischen Siedlungen
von Suceava (Nordmoldau, n SlA, X, 1, 1962,
p. 149 urm. ; D. G. Teodor, Contribution archeologique
a la civilisation slave de la haute epoque sur le territoire situe
entre les Carpathes Orientaux et le Pruth, n Alti del V 1
Congresso Internazionale delle scienze preistoriche e proto-
istoriche, Roma, 1962.
485 D. G. Teodor 1. Mitrea, arheologice n
de la Lozna-Dorohoi, n AM, IV, 1966,
p. 279 urm.
486
Pentru rezultatele unora din aceste
cu privire la perioada dintre sec. VI X vezi N. Zaharia,
op. cit., n SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289/XI 291/XXI;
idem, op. cit., n SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 897 urm.;
M. Em. Bold M. Dinu, op. cit.,
100
n a III-a, 1, 1955, 1-2, p. 23-24, 33,
38; A. Florescu, op. cit., n a 111-a, 1,
1955, 1-2, p. 53, 56 62.
487
Pentru Vutcani, D. Gh. Teodor. Fibula
de tip 2 C, J. Werner, din desco-
n 1958, este de 1. Nestor,
n L'etablissement des Slaves en Roumanie a la lumii!re de
quelques decouvertes archeologiques recentes, n Dacia, N.S.,
V, 1961, p. 438, nota 19.
488
M. op. cit., n Revue roumaine
d'histoire, 2, 1967, p. 184. Autorul pe
aceste faze, alte mai vechi:
(sec. V- VI), despre care este vorba n capitolul anterior
d n prezenta lucrare faza fibulei digitate
de la lui Ferentz eventual nceputului etapei
la care se face n acest
capitol.
488
Vezi nota 484.
www.cimec.ro
n de mai bine cunoscute din aceste etape din culturii ma-
teriale de pe teritoriul Moldovei, este posibil mai fi existat alte urme slave dintr-o
mai veche dect acelea din etapa de la mijlocul sec. VI e.n., cum pare
sugereze fibula de bronz aurit, mai de mult la pe
locul denumit Crucea lui Ferentz, de la poala dealului Galata, mai ales fibula
pe loc cu prilejul sondajului din 1964
490
1. Nestor, care a postulat pentru
prima n Moldova a unor resturi de locuire mai vechi dect acelea de la


fibula de la Crucea lui Ferentz, grupei II A Werner
cu analogii mai apropiate la Dinogetia, o a unor proto-
tipuri mai vechi germanice
492
concluzie, la care a ajuns autorul pe baza studiului
asupra fibulelor digitate din Peninsula impune
remanierea fi bulelor slave de J. Werner, precum restructurarea opiniei
relativ la n a acestui tip de exclusiv dintr-un centru ant din bazinul
Niprului Mijlociu
493

Pe de parte, unor resturi de locuire pe teritoriul Moldovei, anterioare
etapei din sec. VI-VII, pare cu att mai cu ct s-au descoperit recent
la (jud. Olt) n Muntenia, urme de locuire mai vechi dect acelea de la Mon-
teoru494. 1. Nestor, aceste din resturi de locuire prin caracteristicile ceramicii,
att pentru problema largii a tipului Praga variantelor lui n
sec. VI e.n., ct pentru teza relativ la dezvoltarea sub mediului autohton, a
ale ceramicii slave din cultura Hlincea
495

Cu alt prilej, 1. Nestor a scos n ceramicii de la cu aceea a
culturii subliniind rolul culturii n ceea ce transmiterea ceramicii
de la cu decor de linii orizontale sau slavilor
timpurii, care nu au preluat aceste elemente de decor direct din ceramica romana-
ci din aceea a culturii locale din

opinie este
de Mircea Matei cu prilejul analizei ceramicii slave de la


Deci, pe baza acestor considerente, pare destul de probabil se identifice n Moldova
resturi de locuire de la mijlocul din a doua a secolului al VI-lea, anterioare
4
9
0 a fost pentru prima
de N. Zaharia, M. Em. Zaharia,
op. cit., in VII, 1956, 2, p. 8, fig. 3. Ea a fost
apoi in mod din punct de vedere
morfologic stilistic, de 1. Nestor, op. cit., Dacia, N.S.,
V, 1961, p. 438 urm. n sondajul executat de D. G. Teo-
dor n 1964 Ia Crucea lui Ferentz s-a descoperit o a doua
de tip.
4
9
1 1. Nestor, op. cit., in Dacia, N.S., V, 1961, p. 433.
4
BZ 1. Nestor, Les donnees archeologiques et le probleme
de la formation du peuple roumain, n Revue roumaine
d'histoire, 3, 1964, p. 383 urm. Vezi A. Pet1e
Fibulele digitale la Histria, n SCIV, 16, 1965, 1, p. 8:l
(partea I), SCIV, 16, 1965, 2, p. 275 urm.,
(partea a care acest tip de fibule este un produs
al unor ateliere romana-bizantine; D. G. Teodor, La
population autochtone dans les regions est-carpatiques de la
Roumanie pendant le V-eme-X-eme siecles de n.e., Ia Al
VII -lea Congres international de pre- protoistorice,
Praga, 1966; M. op. cit., n Revue
roumaine d'histoire, 2, 1967, p. 184.
4
93
1. Nestor, op. cit., Al XVII-lea Congres, Praga, 1966.
494
Ibidem, p. 448; idem, op. cit., ln Rapports, II,
XIlme Congres, Stockholm, 1960, p. 295, nota 75.
495 1. Nestor, op. cit., in Dacia, N.S., V, 1961, p. 448.
M. tipul Praga propriu-zis are o arie de
pndire la sudul Germaniei occidentale, Boemia,
Moravia, Slovacia de vest sudul Poloniei, n timp ce
tipul inrudit J itomir-Corceak este caracteristic pentru
regiunile de pe Valea Pripetului de pe cursul mijlociu al
Niprului, prezentnd analogii n ceramica din
zarea de Ia cimitirul de de
la Mohteoru (M. SCIV, XI, 190, 1, p. 159
urm.). De asemenea, M. este
teza relativ la dezvoltarea pe baze locale a celui mai vechi
aEpect Hlincra I - Luka din complexe de
tipul Montecru (ibidem, p. l3). autoare,
ar putea fi eventual numai
pentru cultura din teritoriile de nord ale care
a fost continuu de triburiie siave din
tate, din sud-vestul U.R.S.S. nu pentru cultura
din regiunea inferioare, unde
a fost culturii locale (ibidem,
p. 163 urm.). n ceea ce ne
snt dovezi ne n unei locale din
a doua a sec. VI la nceputul sec. X. Din
acest motiv sntem de acum diferitele aspecte
ale culturii materiale din mai
curnd etape ale unui proces de mai din
acest n cursul factorul local a exercitat o
asupra elementului slav.
49
6
1. Nestot op. cit., n Rapports, II, XI-eme Congres,
Stockholm, 1960, p. 138, nota 75.
m Mircea D. Matei, op. cit., STA, X, 1, 1962, p. 170.
101
www.cimec.ro
acelora datate cu ajutorul fibulei din bordeiul2 de la la sec. al VI-lea
n prima a sec. al VII-lea.
Din nefericire, de sondajele efectuate n prezent pe locul de-
numit La Crucea lui Ferentz nu au dus la identificarea aspectului de de
la mijlocul secolului al VI-lea. Prin de pe acest loc au fost descoperite resturi cera-
mice lucrate cu mna, de din faza de altele mai trzii
lucrate la roata decorate cu dungi adncite orizontal, de aspect local, care prin
caracteristicile tehnicii pastei decorului par a fi de tip protodridu. n de aceste resturi
ceramice lucrate la roata mai snt alte cteva, executate n dintr-o
mai de aspect de nisip col-
uneori cu bobul negru, care tot fazei Alte materiale ceramice
de acest fel au fost cu prilejul sondajului efectuat pe acest loc n 1964 de D. Teo-
dor, cnd au fost date la semibordeie din etapa din care unul con-
o a tipului de
Avndu-se n vedere urmele clare de locuire de pe acest loc, se poate spera ca prin
viitoare se aici altele mai vechi dect acelea semnalate, a
coboare eventual mijlocul sec. al VI-lea e.n., cnd
se n timp fibula de la Crucea lui Ferentz. atunci, chiar aceste resturi
de locuire, identificate recent aici, de cele cunoscute mai de mult, din secolele XI-XII,
secolelor VI-VII, care: cum se a fost o locuire n etapa
Hlincea, de cnd cunoscuta din apropiere, de pe mal al
Nicolinei, ntre poala a dealului satul Hlincea. Ca aceasta din.
din dreptul Crucii lui Ferentz, n mare parte n sa
prin pentru tot o fiind pe terasa
a Nicolinei, la nivel cu de la Hlincea. De asemenea, ea a avut n
al Nicolinei, iar n spate probabil de pe promontoriu! dealului Galata.
Tot n secolul al VI-lea al e.n., dintr-o etapei mai
resturile ceramice lucrate la dintr-o de aspect
nisip, din de la Rediu- (Via Teodorescu), care prin caracteristicile ei de
apropieri de ceramica la a grupului analiz:;tt recent mai
de V. Teodorescu
498

Din de nu se geneza acestei. specii ceramice pe teritoriul
Moldovei, neputndu-se preciza n ce ea s-a dezvoltat pe baza locale din etapa
cum pare probabil, a suferit sau nu, ndeosebi n de sud a Mol-
dovei, ceramicii romana-bizantine, cum se presupune pentru specia la
a grupului


n sprijinul cu lumea' mai pot fi invocate fibula de bronz de
tip romana-bizantin de la

cteva monede de bronz surfrapate, din vre-
mea lui Justinian de la (La Salcmi)
501
, alte locuri. O a doua de bronz
de tip a fost n mod izolat n stratul de al de la
ceava, cu prilejul efectuate acolo n 196!5
2
n ceea ce moneda
498
V. Teodorescu, Despre cultura n
lumina arheologice din nord-estul Munteniei
(regiunea n SCIV, 15, 1964, 3, p. 485 urm.
De asemenea vezi VI. Zirra, la problema
autohtone pe teritoriul
n regiune (a d.Jua a sec. III e.n.-
sec. VII e.n.). comunicare la pe a arheolo-
gilor din Romnia, 1961; Valeriu Leahu, Raport asupra
arheologice efectuate fn 1960 la Nou,
n arheologice n 1963, p. 42 urm.
499
Vezi Margareta Constantiniu P. 1. Panait,
turile de la Noi, din 1960, n arheologice
n 1963, p. 98.
6
C
0
recent de
Coman, se n arheologice de la Murgeni.
6
Cl Determinarea monedei de la s-a de
B. Mitrea de la Cabinetul numismatic al Institutului
de arhecl::;gie al Academiei. Moneda de la a fost
n
D. Gh. Teo9or.
www.cimec.ro
de bronz de la J ustinian, din 547/8, de la este a doua din vreme
. n prezent pe teritoriul Moldovei
503
.
acestor monede bizantine departe n nordul Moldovei, ajunse aici prin
schimburi sau pe alte larga a monedelor bizantine de bronz n
de nflorire a lor din vremea lui Justinian
504
Poate tot n acest fel, nu ntotde3;una
clar, se fi aici alte monede bizantine de bronz din sec. VII, cunoscute mai
de mult din descoperirile de la Cudalbi
505
Movileni
506
(jud.
n orice caz, identificarea resturilor de la pe teritoriul Moldovei
ntruct prin analogie cu descoperirile de din
grupul ele pot constitui dovezi relativ la cultura din vremea
aici a slavilor.
n cu nu se n ce cultura este
prin unele elemente de ale ceramicii slave lucrate cu mna
507

acestor probleme este mai n Moldova Transilvania, cer-
mai numeroase, spre deosebire de Muntenia, unde, n urma mai
intense din sec. VI VI-VII, reiese din ce n ce mai clar, pe baza studierii tipului de
a ceramicii, autohtonilor, precum n ce a constat contactul lor cu slavii
608

l<'aza Pe teritoriul Moldovei, etapa de locuire din sec. VI e.n., ates-
numai din punct de vedere arheologic, o
alta mai bine arheologic, n genere sub denumirea de
mai intens
509
fazei Suceava
I a din periodizarea culturii materiale de la Suceava de M. Matei, a fost pe
baza ceramicii ndeosebi a fibulei digitate din cuprinsul unui bordei, la sec. VI
n prima a sec. VII
610
n parte ea a fost cu etapa Monteoru,
astfel marea de de la care ncepe aproximativ n
vreme cu etapa n a doua a sec. VII inclusiv
511

Complexele arheologice de la (inclusiv Suceava-Parc) apar-,
acestor etape, snt foarte apropiate ntre ele prin tipul de
512
n
schimb, ele se deosebesc n parte, ntruct ceramica din necropola de la nu
numai se apropie prin cac-ateristicile ei de de aceea de la
dar o pe aceasta din
513

603 Dan Gh. Teodor, Elemente bizantine
in Moldova n secolele VI -XI, in SCIV, 21, 1970, 1, p.
112 urm. nota 76.
50
' Iri mia Dimian, Cteva descoperiri monetare bizant:ne
pe teritoriul R.P.R., n SCN, I, 1957, p. 203 urm.
1;0
6
ldem, op. cit., p. 190 urm., pentru 28 de exemplare
de la Anastasius 1 (491-518) Justin (518-527).
606 Ibidem, p. 194 urm., pentru 26 de monede de
la Tiberiu II Constantin (578-587) Mauriciu Tiberiu
(582-602).
507 Pentru problema exercitate de localnici
asupra ceramicii slave lucrate cu mna, recent
de Vlad Zirra, vezi Margareta Constantiniu P. 1. Pana.it,
op. cit., arheologice n 1963, p. 103
urm.
608
Pentru vezi V. Teodorescu,
Despre cultura I n lumina
arheologice din nord-estul Munteniei (regiunea
n SCIV, XV, 1964, 4, p. 485 urm.; idem, La cu/ture
(V-eme- VI-eme sii!cle de n.e.), comu-
nicare la Al VII-lea Congres de pre-
istorice protoistorice, Praga, 1966 ; VI. Zirra Gh.
Cazimir, Unele rezultate ale arheologice de pe
cmpul Boia din cartierul Militari, in arheolo-
gice din 1963, p. 71; Valeriu Leahu, op. cit.,
n arheologice n 1963, p. .43;
N. Constantiniu P. P. Panait, op. cit., n
gice n 1963, p. 98; D. Teodor. La
autochtone dans les regions est-carpathiques de la Roumanie
pendant le V-eme - X-i!me siecle de n.e., cJmunic:j.rea
la Al V II -lea Congres de preistorice
,;i protoistorice de la Praga, 1966.
609 V ezi nota 484 de mai sus.
610 Pentru cronologia de la
vezi Mircea D. Matei, op. cit., StA, X, 1962, 1, p. 167;
M. Unele concluzii istorice pe baza eera-
micii din sec. VI-XII, in SCIV, VIII. 1957, 1-4, p.
268, nota 9; Mircea D. Matei, op. cit., n SCIV, X, 1959,
Z. p. 428 urm.; Ion Nestor; op. cit., in Dacia, N.S., V.
1961, p. 434, nota 12; 1. Ne:.tor, Slavii pe teritoriul R.P.R-.
n lumina documentelor arheologice, in SCIV, X, 1959, 1.
p. 51 urm. ; Maria Slavii pe teritoriul R. P. R.
n secolele V l- l X n lumina arheologice, in
SCIV, X, 1959, 1, p. 66.
611
Pentru raportul cronologic dintre descoperirile
slave de la vezi 1.
Nestor, op. cit., In Dacia, NS, V, 1961, p. 436 urin,
612
Ibidem, p. 436.
613 Ibidem, p. 437.
103
www.cimec.ro
Pe de parte, considerndu-se ceramica de la Monteoru este
cu aceea din a doua a sec. VII de la Curtea Drumul
(Suceava I b din periodizarea lui M. Matei)
514
, se poate deduce data ei corespunde
eventual, n parte, cu aspectul de la nceputul culturii Hlincea
515
Deci, pe baza aces-
tor ar rezulta etapei Monteoru i-ar corespunde resturi de locuire nu numai din
etapa ci eventual de la nceputurile culturii Hlincea.
Aproximativ din vreme cu descoperirile de locuire de la Suceava Parc)
n parte de la Monteoru, resturile de locuire din sec. VI-VII de pe teritoriul actual
al (Dealul Mihai Curtea Veche, Fundeni, Ciurel,
Nou,

Valea de Mizil
517
, unele descoperiri din Dobrogea
518
, pre-
cum numeroase sau necropole de tip din "perioada a Tran-
silvaniei
519

Din regiunile vecine cu cele mai caracteristice descoperiri din etapa
Suceava snt cele de la Nezvisko pe Nistru! Superior din regiunea a R.S.S. Ucrai-
nene 52o. De asemenea, tot etape i cu o serie de desco-
periri slave timpurii din zona de a R.S.S. n special dintre
Nistru datate n general n sec. VI-VIII sau VI-VII
521

n stadiul actual al din Moldova, caracteristicile culturii mate-
riale din etapa snt cunoscute mai bine n urma efectuate n
unea Astfel, n ceea ce tipul de caracteristic pentru de la
este pe care o are n cuprinsul terasei inferioare de pe dreapta p-
rului Cacaina. ntinderea a acestei nu a fost Din cele constatate
cu prilejul efectuate pe locul respectiv o parte din
zare a fost prin deranjamentele provocate de locuirea din sec. XV XVI
522

Tipul de caracteristic pentru este acela de bordei rectangular
cu simpli, urme de chirpic, cu podeaua cu o de ntr-unul
din
523
n prezent s-au dezvelit 20 asemenea n de la dis-
puse n la intervale nu prea mari. Din acest punct de vedere, cel att ct se cunoa-
6
U Pentru vezi Mircea D. Matei, op. cit.,
SIA, X, 1962, 1, p. 168.
616
Pentru acest aspect determinat pentru prima
de Maria pe baza studiului ceramicii din
de la Hlincea, datat n sec. VII nceput sec.
VIII, vezi M. Slavii de pe teritoriul R.P.R.
elementului romanic n Moldova pe baza
datelor arheologice, n SCIV, IX, 1958, 1, p. 77 urm.
518 Valeriu Leahu, op. cit., arheologice n
1963, p. 34 urm.; M. Constantiniu P. 1.
Panait, op. cit., arheologice n 1963,
p. 79 urm.
11
7
Victor Teodorescu Vasile Dupoi, Din
arheologice in V alea com. Vadul raio-
nul Mizil, regiunea comunicare la a IV-a Sesiune
de a muzeelor, 1968.
618
Ultimul nivel de locuire de la Histria, datat prin
monede de la Focas Heraclios; Mircea D. Matei, op. cit.,
SIA, p. 167; A. Petre, Ilpe8eapume.n.bnbre cee8enuR
e c6JUJU c xponoAoeueu .MOZUAbnuKa 6 IlRmpa
in Dacia, N. S., VI, 1962, p. 215 urm.; comunicare
in manuscris la Seminarul romno-bulgar de arheologie
din oct. 1962 de la autor, slavii au
n Dobrogea Peninsula In sec. VII,
imperiului romano-bizantin. La care
au urmat comunicare, Gh. a consi-
derat ca slavilor aici In sec. VI In
primul rnd in din interior, unele
s-au amestecat cu autohtonii, nu In pontice
locuite cu de
519
Istoria Romniei, I, 1960, p. 785, capitol redactat
de C. Daicoviciu, Em. Petrovici, Gh. C. Daico-
viciu, op. cit., n Tribuna, VI, 26 (282), din iunie 1962.
52
Dan Gh. Teodor, lund n
aproape de identitate a caracteristicilor
formelor ceramice de tip Praga din ambele complexe,
propune denumirea de
"
21
G. B. Fedorov, rop. cit., n MI A, 89, 1960, p. 180
urm., In care se 30 de asemenea descoperiri
pe teritoriul R. S. S. dintre care mai im-
portante snt acelea din depunerile inferioare ale
tilor de la Alcedar din de la Lo-
patna, 1 Cobusca Veche. Ultimul strat cu
resturi de locuire timpurie din de la
Alcedar din de la Lopatna a fost
distrus In mare parte prin deranjamentele din sec. IX-
XI. Autorul determine epoca cultura din
fiecare inclusiv din aceea timpurie,
cu ajutorul metodei statistice. Pentru descoperirile din
vreme, semnalate prin de
din R. S. S. vezi G. B. Fedorov, op. cit.,
J!ti!n&!e aanucKu, T. VI, 1957.
522
Mircea D. Matei, op. cit., In SIA, X, 1962, 1,
p. 150.
52
3 Ibidem, p. 152 urm. Anton Emilia Zaharia
Dan Teodqr, op. cit., n VI, 1959, p. 534.
www.cimec.ro
n prezent la este o deosebire de de la Hlincea, n care
snt dispuse n grupuri mici mult ntre ele.
Pe baza descoperirilor de la s-au precizat caracteristice ale
culturii materiale slave timpurii din Moldova, pentru care acum cele mai apropiate ana-
logii provin din de la Nezvisko. Analizndu-se tehnica de lucru formele ceramice
lucrate cu mna, din etapa s-a determinat componenta a culturii
tive, la baza aspectul Jitomir-Korceak contemporan cu tipul Praga propriu-zis
524

Prin acestei variante a ceramicii slave de pe teritoriul Moldovei mai la est n
regiunea Niprului se includ aceste teritorii n aria de a ceramicii slave timpurii. n
acest fel, prin marea a acestei ceramici, precum prin celelalte caracteristici comune
ale culturii slave timpurii cu privire la tipul de unelte, rit funerar se
oarecum unitatea culturii slave timpurii din zona de de la limita dintre
aceasta se pare, I.I. nu att prin economice
politice, ct mai curnd prin originea a slave de pe teritoriul respectiv
525

De asemenea, cu prilejul studierii fibulelor digitate de pe teritoriul Romniei regiu-
nilor vecine, s-a ncadrat din punct de vedere cultural cronologic varianta acestui tip de
de la care de ceramica de aspect Jitomir-Korceak constituie
un element deosebit de pentru datarea acstui complex cultural sec.
VI n prima a sec. VII
526
n sprijinul acestei a mai fost o
de bronz pentru ureche, de la Suceava-Parc, cu analogii la Martinovka n alte des-
coperiri de pe Niprul Mijlociu
527

Dintre celelalte elemente de inventar ale acestei culturi, descoperite la
se mai cteva unelte de fier (gresii pentru
pietre de de lut ars (fusaiole), precum unele din sti-
sau lut
528

Pe baza acestor descoperiri de la este dificil, se recon-
stituie, n dezvoltarea a culturii de pe
teritoriul Moldovei. de rezultatele din aproxi-
mativ din vreme din R.S.S. se p::>ate deduce de
ale din Moldova n etapa de altfel ca mai nainte aceea,
au fost agricultura vitelor, confirmndu-se n acest fel, prin arheo-
logice, transmise de istoricii bizantini cu privire ndeosebi la


de acestea se mai ndeletnicea cu pescuitul vnatul, precum cu
caracterizate prin progrese evidente n cu perioada exceptnd eera-
mica, care este n regres, predominnd specia cu mna din


6
2
4 Pentru acest tip de pe teritoriul
noastre, denumit astfel pentru prima n 1946 de
ceh Ivan Borkovsky, vezi Mircea D. Matei,
op. cit., n SCIV, X, 1959, 2, p. 428 urm.; idem, op.
cit., SlA, X, 1962, 1, p. 167; 1. Nestor, op. cit., n SCIV,
X, 1959, 1, p. 57; Maria op. cit., n SCIV, X,
1959, 1, p. 64; idem, n cu
slavilor pe teritoriul R.P.R., n SCI V, XI,
1960, 1, p. 159.
626
1. 1. H 6onpocy o e8un-
cm6e cJta611H, HccJte8oiJaHu"' no apxeoJtozuu CCCP,
Leningrad, 1961, p. 208.
626
1. Nestor, op. cit., n Dacia, N. S., V, p. 437, nota 12.
627
Ibidem, p. 435.
528
M. D. Matei, Al. Andronic, T. Martinovici, D.
Gh. Teodor, M. Nicorescu Gr. Foit, arheologic
Suceava, 1960 (manuscris).
6
29
Cf. G. B. Fedorov, op. cit., n MIA, 89, 1960,
p. 203, urm. Autorul, n sprijinul tezei slavii din
vreme se ocupau cu agricultura,
dovezi : n terenuri bune
pentru ; vasele mari de provizie, vesela mare
mijlocie de agricultori, gropile
de provizii, resturile de cereale carbonizate (mei gru),
rotunde, veche de agricultori din vremea
culturii Cemiahov uneltele pentru agricul-
constituite din de fier pentru plug,
precum din din corn de cerb sau ren pentru
n ceea ce vitelor,
snt oasele de animale domestice descoperite
tn cuprinsul slave timpurii din R. S. S. Moldo

6
30 Ibidem, p. 205 urm. autor este
slavii din sec. VI- VII nu au cunoscut roata
olarului cuptorul de ars vasele, intrucit snt dovezi
de folosirea rot,ii olarului n descoperirile slave cele mai
timpurii din nordul vestul regiunii ponticc, unde in-
culturii bizantine a fost (ibidem, p. 209).
105
www.cimec.ro
Stadiul n general dezvoltat al uneltelor de la din etapa
n special n domeniul agriculturii, a contribuit la o acumulare de surplusuri, ceea ce a dus
la im social-economice
531

Din punct de vedere arheologic, acest proces al social-economice din etapa
se destul de pregnant n descoperirile din unele morminte din marea ne-
de rla care prin inventarului lor se au apar-
tribale
632
. Structura din a militarP,
gradului de dezvoltare a autohtonilor a slavilor din etapa
este aceea a uniunilor de agricole la baza marea
familie

.
Din punct de vedere cultural etnic slavilor n vremea culturii
este bine pe teritoriul Moldovei. n ce complexele de la ca
acelea de la Monteoru, pot fi atribuite cu cum s-a presupus de
M.

este dificil se precizeze, ntruct cum s-a de I. Nestor, din
lui Procopius cum reiese din datele arheologice, este deo-
sebirea att de (pentru sec. VI- VII) dintre sclavini
636
. De asemenea, n stadiul
actual al cnd se din ce n ce mai mult t.eza culturale
slave pentru etapa nu este ipoteza att de timpurii a sla-
vilor de cei vestici apoi mai trziu sudici
636
. Aceasta cu att mai mult, cu
ct nu o pentru o asemenea timpurie a slavilor. n
cu a tripartite a sla vilor, nu
numai la aspecte culturale deosebite, ci la lingvistice, se presupune doar
procesul respectiv s-a cristalizat mai trziu, la limita dintre mileniul I II, o cu accen-
tuarea unor deosebiri de ordin cultural, economic, social politic n marea arie de
dire a diferitelor grupuri de triburi slave
637
.
n fine, o n curs de este aceea a autohtone
de slavi cu prilejul lor n sec. VI-VII pe teritoriul Moldovei. n sta::liul actual
al cum s-a mai sus, a contactului slavibr cu autoh-
tonii n perioada a putut fi mai bine n regiunea de la nordul
de Jos, n aria de a complexului unei mixte
ve63B.
Semnificativ este faptul n regiune nu se n pre-
zent nici un complex slav din sec. VI- VII e.n. de cultura

Pe de
parte, ceramica la de din regiune
analogii n de tip din Transilvania
510
.
Pornindu-se de la aceste se presupune att tehnica lucrului la a
vaselor, ct decorul n val nu au fost preluate de slavii timpurii de la ceramica romana-
ci probabil de la aceea a culturilor locale din n care
531 Ibidem, p. 205.
532
' Istoria Romniei, I, 1960, p. 750, capitol redactat
de M.
533 Ibidem, p. 748; n volum, p. 802, capitol
redactat de C. Daicoviciu, Em. Petrovici Gh.
G. B. Fedorov, op, cit., n MIA, 89, 1960, p. 225.
534
Maria op. cit., in SCIV, XI, 1960, l, p. 160.
636 1. Nestor, op. cit., n Dacia, N. S., V, 1959, p. 447;
idem, La penetration des slaves dans la Peninsule Balca-
nique et la Grece continentale. Considerations sur les recher-
ches historiques et archtologiques, I, n Revue des etudes
sud-est europeennes, T. I, 1963, l-2, p. 41 urm.
538 Pentru aceast problem vezi Maria op.
cit., n SCIV, X, 1959, l, p. 65; idem, op. cit., in
XI, 1960, l, p. 163; Istoria Romniei, 1960, p. 739, capitol
106
redactat de M. Mircea D. Matei, op. cit., n SCI V,
X, 1959, 2, p. 432; idem, op. cit., n SIA, X, 1962, l
p. 171 ; 1. Nestor, op. cit., n SCI V, XI, 1960, l,
p. 57; idem, op. cit., n Dacia, N. S., V, p. 4-!7, nota 52.
637
Vezi nota 525.
638 Pentru vezi nota
I: ::-<estor, Arheologia perioadei de trecere la feudalism pe
teritoriul R.P.R., n Studii, XV, 1962, 6, p. 1435; V.
Teodorescu, op. cit., in SCIV, XV, 1964, 4, p. 485 urm.
63
9
1. Nestor, op. cit., in Studii, XV, 1962, loc. cit.
uo 1. Nes tor, op. cit., in Rapports, II, X l-eme Congres,
Stockholm, 1960, p. 136; idem, op. cit., in SCIV,
X, 1959, l, p. 54.
www.cimec.ro
cultura a avut un anumit rol
541
. n schimb, s-a considerat din Moldova
de la din alte locuri este n sensul aici, ca la Nezvisko pe
Nistrul Superior din regiunea a R.S.S. Ucrainene, complexele slave timpurii nu
din punct de vedere cultural, elemente ale culturii locale, care au fost atestate
prin ulterioare
542
Pe de parte s-a presupus, pe baza des-
coperirilor slave timpurii din Moldova, elementele autohtone ar fi n regiu-
nile montane ale Moldovei
5
41.
Deci, problema contactului slavilor timpurii cu de pe teritoriul Moldovei
s-a pus n mod diferit de Muntenia, n sensul n timp ce n Moldova
a fost mai n Muntenia cultura locale a fost mai
de cultura a noilor Aceasta nu a exclus posibilitatea n
Moldova a unor ele_mente ale culturii locale din vremea fazei
Astfel, cu prilejul primelor rezultate ale arheologice de la
s-au pus n n mod unele fusaiole din lut ars, care, deosebindu-se
prin material unele detalii tehnice de celelalte, au fost considerate ca produse indigene nu
slave
544
. De asemenea, analizndu-se ceramica timpurie de la s-a pre-
supus factorului local s-a manifestat n domeniul ceramicii slave lucrate la
din sec. VII, nu numai din regiunea ci din de la est de
la Nistru, n care este cultura slavilor timpurii
545
Nu n tot
acest teritoriu a fost cultura cum s-a afirmat, ci numai n de nord.
De asemenea, la din sec. III nu III-IV, iar al doilea
nivel de locuire de acolo, din sec. V- VI, este nedocumentat
546

Acestea snt principalele probleme privitoare la de pe teritoriul Moldovei,
care se desprind din cercetarea din sec. VI-VII de la Datele
nute n urma metodice din cu privire la autohtoni slavi se
n parte, cu acelea rezultate din efectuate n ultima vreme
teritoriul Moldovei.
Astfel, prin de recente s-au identificat puncte cu resturi de locuire
mai mult sau mai sigure din etapa n din Moldova :
a. Bazinul Bahluiului: Banu (Dealul Crucii), (Cantonul C.F.R. 38),
(La (Curtea Crucea lui Miroslava (La
(n Cantonului Silvic).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Canton).
c. Sucevei: (La Curte), (Dealul
d. Depresiunea C.F.R.) (Vatra
satului).
e. Gura (Ciortea), (Marginea a trgului).
Dintre aceste descoperiri cinci fazei Miroslava,
iar celelalte probabil din vremea culturi. Deci, deo-
descoperirilor sigure din etapa identificate prin
este redus. n total, prin alte se cunosc 14 descoperiri din
vreme pe teritoriul Moldovei, dintre care 12 snt descoperiri de iar de
fibule digitate, izolat. acestor este extrem de mic de cele 385 de
sigure 34 ndoielnice din sec. IV e.n. culturii Sntana de
hov. De altfel, o s-a ntlnit pe teritoriul R. S. S. unde
de cele 233 de ale culturii Cerniahov se cunosc doar 30 de slave din sec. VI-
IX, dintre care se pare mai de din sec. VI-VII
547
;
6
41 I. Ncstor, op. cit., in Rapports, II, X Congres,
Stockholm, p. 138; M. D. Matei, op. cit., n SIA, X,
1962, 1, p. 170, nota 75.
"
42
I. Nestor, op. cit., n Studii, XV, 1962, p. 1435 de
n Revue roumaine d'histoire, 1964, 3, p. 338 unn.
643 Dan G. Teodor, op. cit., n Alti ... Roma, 1966.
544 Mircea D. Matei, op. cit., n SIA, X, 1962, 1, p. 156.
646 Ibidem, p. 170.
648 Ibidem, p. 174, nota 50.
64
7
G. B. Fedorov, op. cit., n MIA, 89, 1960, p. 189.
107
www.cimec.ro
a de tip Cerniahov din R. S. S. s-a pus n
att cu invaziile hunilor, avarilor altor nomade, ct mai ales, cu
uneltelor pentru lucratul la slavii timpurii, recte a de plug de fier,
care a permis se lucreze mai vreme sol, mpiedicndu-se prin aceasta
necesitatea dese
548
n sprijinul acestei teze se grosimea mai mare a depu-
nerilor arheologice n din sec. VI-IX din R. S. S. desi-
gur din suprapunerea resturilor de locuire din diferite etape ale acestei perioade
549

n schimb, n cazuri, din s-au stabilit pe locurile
rilor mai vechi din vremea culturii Cerniahov, care n genere se prin depuneri
arheologice indicnd o locuire de mai
660

n linii generale, interpretare a fenomenului de a slave
timpurii din R. S. S. de considerabil de mare al apar-
culturii Cerniahov pare fie pentru teritoriile de dincoace de Prut. De
asemenea aici, pe locurile unora dintre din etapa s-au identificat
resturi de locuire mai veche, din vremea culturii Sntana de Mira-
slava) sau din etapele culturilor Hlincea Miroslava,
protodridu Dridu (Miroslava). Din de pe locurile res-
pective, nu se poate preciza ct de a fost locuirea timpurie n cuprinsul acestor
din Moldova.
Din punctul de vedere al geografice, descoperirile cu prilejul
terilor acelea rezultate din efectuate la
provin din de nord a Moldovei.
De asemenea, aproape toate descoperirile din sec VI-VII din regiune se ntl-
nesc n zona de dintre Prut care ofereau att localnicilor ct noilor
prielnice de dezvoltare de de Aici
snt concentrate n zona de contact, cu caracter depresionar, dintre cmpie sau
Astfel, de la Banu, Miroslava snt situate la limita
a depresiunii Bahluiului Sucevei, iar acelea de la
se la contactul dintre Cmpia Jijiei Superioare Sucevei. Dintre acestea
din de la mai ca datare, prin ei pe care
o pe marginea Sucevei constituie o de toate celelalte
cunoscute, care snt situate pe terenuri joase. La rndul ei, de la
se la contactul dintre Sucevei lunea Siretului. n fine, cele
de la care cu probabilitate fazei snt situate la
limita zonei depresionare Elan-Horincea Moldovei Centrale.
a din etapa identificate4>rin
n zona de este prin pe care le de la Suceava-
Silvia Marinescu), cercetate prin
precum Vutcani de unde provin fibule digitate din sec.
VI-VII. Astfel, de la Suceava se la contactul Sucevei cu lunea Sucevei,
aceea de la la limita Moldovei Centrale lunea a Bahluiului,
iar de la n marginea Sucevei spre Depresiunea
Deci, din cartarea tuturor descoperirilor din etapa cunoscute n
prezent n zona din de nord a Moldovei, pentru din
au fost preferate zonele de contact ntre cmpiile depresionare sau lunci
sau dealuri n categorie de de se
de la singura din vreme n prezent n Cmpia Jijiei Superioare,
ntruct este n marginea masivului de dealuri
din mijlocul Cmpiei Moldovei.
648
Ibidem.
648
Ibidem.
ij
60
Ibidem,
www.cimec.ro
a din Moldova in zona de corespunde
cu din vreme din R. S. S. unde, cum
s-a de G. B. Fedorov, slavii timpurii au ocupat pentru lor silvostepa,
concentrndu-se n special n sectorul dintre Nistru n schimb, n acest teritoriu
lipsesc aproape cu totul slave timpurii din regiunile stepice cuprinse ntre Nistrul
Superior de Jos, care n cea mai mare parte au fost ocupate de
nomade
551
se de Fedorov faptul sedentare de agricultori
s-au concentrat n zona de din centrul nord-estul R. S. S.

552
este constatarea n aceste din regiuni s-a evitat stepa

553
, cum n teritoriile vecine din nord-estul Moldovei nu a fost n
vreme cmpia a Jijiei Superioare.
Prin toate aceste se slavilor timpurii din R. S. S.
din Moldova pentru locuirea n zonele de
n ceea ce Muntenia, necropola de la se ntr-o de
contact a cmpiei cu colinele ca de la n schimb, majoritatea
din sec. VI-VII din Muntenia snt situate cu n luncile rurilor din
Cmpia n cu nu este ntru totul potrivit
slavii timpurii au ocupat pentru lor mai nti cmpia mai accesi-
bile
554
. cum s-a mai sus, pe baza datelor n prezent
au preferat n primul rnd regiunile de de contact ale cmpiei cu relie-
furile mai nalte Din aceste motive, precum din alte considerente de ordin
istoric, conchidem nu este o ntmplare faptul n etapa. ca
n cele ale culturii Hlincea I, a fost mai n Moldova. La aceasta a
contribuit desigur contactul mai strns permanent al slavilor din regiune cu cei
de la est de Prut
555
Pe baza datelor arheologice de care dispunem n prezent
se poate deduce aceste se realizau prin mai lesnicioase de acces din lungul
culoarului Bahluiului dintre Prut "Poarta de la Tg. Frumos", precum pe drumul dintre
vadurile de la "Poarta Bucecei". De altfel, acestor de acces mai impor-
tante le corespund de cu resturi de locuire din etapa timpurie
n cea trzie inclusiv, de pe teritoriile Suceava.
O este aceea a tipului de din etapa
identificat att prin de la Suceava, ct prin recente. n
cu pe baza datelor de care dispunem, n urma efectuate
att n Moldova, ct n R. S. S. aproape toate cu
resturi de locuire timpurie joase de pe terasele de primele trepte
ale teraselor inferioare din preajma izvoarelor, avnd n smrcoase, iar n spate
pantele ale dealurilor. Aceste prin lor n cuprinsul terenurilor arabile
de cernoziom, de ape au oferit propice n primul rnd pentru practi-
carea agriculturii vitelor apoi pentru vnat pescuit.
n ceea ce dimensiunile lor, din de suficiente nu se pot aprecia
dect n mod aproximativ. Din acest punct de vedere, seama de de la
care a fost metodic mai intens, se pare ntinderea lor a fost mai dect
aceea a din etapa a culturii Hlincea. n cu
credem nu este nici faptul din etapei par
fie distribuite n apropiate mai mult sau ma regulate, n timp ce acelea din vremea
culturii Hlincea snt constituite n grupuri mici, izolate unele de altele extinse pe
mari. n cu a n cuprinsul se poate presupune
de tip adunat din sec. VI-VII corespund marilor familii patriarhale, iar acelea
651 Ibidem, p. 182.
652
Ibidem.
663
Ibidem.
654 M. op. cit., n SCIV, X, 1959, 1, p. 67.
666 M. op. cit., n SCIV, XI, 1960, 1, p. 160
urm.
109
www.cimec.ro
de tip din vremea culturii Hlincea dtorva familii patriarhale din perioada de deza-
gregare a de la n care a avut loc trecerea
a teritoriilor arabile n proprietate
Relativ la din cuprinsul acestor identificate prin nu se
pot da nici un fel de Cel mult, avndu-se n vedere rezultatele de la
precum din unele din R. S. S. se poate presupune
a fost semibordeiul cu de ntr-unul din
Din acest punct de vedere prin datele arheologice din Moldova R. S. S.
se inexacte contradictorii relative la caracterul
al slave din textele bizantine ale lui Procopius Mauricius.
caracteristicile au avut n vedere n primul rnd grupurile de slavi de la
de Jos, care deseori prin incursiunile lor
556

n fine, n ncheierea capitolului respectiv privitor la etapa o
aparte o resturile de vase descoperite prin n cuprinsul din
Analizndu-se aceste resturi s-au .putut deosebi n mod clar categorii
ceramice:
a) Specia cu mna din de culoare la interior
sau uneori la exterior, n nisip o cantitate
mai mare sau mai de exterioare un aspect
neregulat. Forma este borcanul cu fundul avnd marginea
umerii categorie este aproape pretutindeni n
cuprinsul din sec. VI-VII cercetate n prezent prin sau
b) Specia la roata din mai n genere de
culoare cu specia mai sus n ei nisip cu bobul
mai mic Miroslava, Crucea lui a!'ociate uneori cu
Forma este de borcan cu mai
cu mai prezentnd uneori la exterior urme clare de netezire, dispuse
vertical sau oblic. categorie este mai slab n
cuprinsul din etapa
c) Specia la roata din de calitate mai de cu-
,loare n interior de obicei la exterior la interior,
n nisip o cantitate mai mare de care-i dau un aspect
Borcanele din au mai marginea mai
mult sau mai umerii categorie este mai slab

Prima din aceste categorii ceramice prin caracteristicile ei de se nca-
n grupul ceramicii slave timpurii din etapa
Cea de a doua categorie ntr-o din punctul de vedere al teh-
nicii pastei al grosimii vaselor, este mai nefiind exclus ca ea fi
rezultat din contactul dintre cei-amica de tip slav timpuriu aceea
n fine, ultima categorie bine de cele specii anterioare, conti-
. prin caracteristicile tehnicii pastei, ceramicii locale lucrate la de aspect
. din sec. V- VI.
Cultura Hlincea. Cele mai multe urme de locuire din sec. VI-X de pe teritoriul Moldovei
culturii Hlincea, astfel de M. nivelul cu asemenea resturi de
locuire din de cercetat prin metodice
557
ntruct
cele mai apropiate analogii pentru descoperirile culturii Hlincea, n ceea ce tipul de
668 G. B. Fedorov, op. cit., in MIA, 89, 1960, p. 188.
6
67
lVi. colaboratori,
in SCIV, IV, 1953, 1-2, P: 312 urm.;
' idem, in SCIV, V, 1954, 1-2, p. 233 urm.; idem, in
SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 687 urm ; M. Petrcscu-Dlm-
110
Slovanske sidliskd v iW:oldavskej oblasti Rumunska,
in SlA, VI, 1958, 1, p. 209 mm.; Maria op. cit.,
in SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. 271; idem, op. cit., in
SCIV, X, 1959, 1, p. 68 urm.; 1. Ncstor, op. cit., in
SCIV, X, 1959, 1, p. 55 urm.
www.cimec.ro
ceramica de caracter slav, se considerau proveneau din de
la de la vest de Nipru, metodic de Goncearov
558
, cultura
din a fost tot de M. Hlincea - Luka-Raiko-
55
9
Uneori n literatura de specialitate din s-a mai folosit
denumirea de pentru cultura Hlincea, subli:p.iindu-se prin aceasta unele ase-
dintre aceste culturi
560
Din acest punct de vedere, cu toate deosebirile semnalate
ntre descoperirile de tip puse pe seama unor triburi
slave diferite, o serie de comune care dovedesc un fel de
apropiat o monumentele respective unor triburi slave deo-
sebite 56
1
. n acest sens s-a folosit numele de pentru cultura Hlincea 66
2

Elementele cu caracter slav culturii Hlincea au analogii n teritoriul cuprins
ntre Nipru Tisa precum ntre regiunea a R. S. S. Ucrainene
nord-estul Bulgariei
563
n ceea ce teritoriul noastre, ele au fost identificate
n centrul nordul Moldovei ntr-o oarecare prin unele comune ale eera-
micii, n centrul sud-estul Transilvaniei
564
De asemenea, au fost se"mnalate pe terito-
riul Munteniei
565

Este probabil, cum s-a presupus, n arie de a elementelor
de caracter slav fi existat mai multe variante regionale. O asemenea
cu unele analogii n Europa s-ar putea fie n Transilvania
566
Tot spre Europa
snt orientate descoperirile din necropolele tumulare din sec. VIII -:-IX de la
din nord-vestul Transilvaniei, cu analogii n Ungaria Moravia
667

n schimb, cultura din necropolele de de la Satu Nou Castelu din
Dobrogea, precum din mormintele de din necropola de la Histria,
unii elemente slave sudice
568

n lucrarea de ne n mod deosebit cultura Hlincea de pe teritoriul Moldovei,
prin metodice efectuate n cuprinsul de la ( 1951-
1954), Spinoasa Suceava-Drumul (1956-1957) (1958).
Pe baza acestor efectuate n n necropole s-au pus n
culturii Hlincea, precum caracteristicile ale culturii materiale.
Astfel, n ceea ce s-au deosebit trei faze n acestei cul-
turi, dintre care una timpurie, prin cu mna 569, o alta mijlocie,
prin asocierea vaselor lucrate cu mna cu acelea executate cu roata o
trzie, n care ceramica la
570
Primele faze au fost stabi-
6o8 V. K. Gonciarov, Pa!iKoBezpwe zopoouUJe, Kiev,
1950.
6o
9
Maria op. cit., n SCIV, IX, 1958, 1, p. 76.
660 Idem, op. cit., in SCI V, X, 1959, 1, p. 67, nota 4.
Autoarea propune denumi>ea de in
loc de pe care o improprie,
intrucit descoperirile din complexele Hlincea 1 sint in
cu acelea de tip de
la vest de Nipru nu cu cele nrud-ite, dar nu identice,
de tip de la est de Nipru.
6
6
1 D. T. f(.o numanuJt npo ,n,umonucnux
ciBepRn, n Apxeo,n,oeiR, VIII, Kiev, 1953, p. 38.
562 M. Petrescu-Dm la
problema nceputurilor jeudalismului n 111 oldova, n
III, 2, 1956, 1-2, p. 1 unn.; 1. Nestor, op.
cit., n SCIV, X, 1959, 1, p. 56; 1. 1. op. cii.,
HccMooBanuR no apxeo,n,oeuu CCCP, Leningrad, 1961,
p. 207; D. T. op. cit., n VIII,
Kiev, p. 38 ; J. Vj a ro va, C,n,aBRno-6a.teapcKomo ceAUUJe
Kpaii ce.1o Il onUiw Cul!ucmpencKo, Sofia, .1956.
663
Maria op. cit., n SCI V, X, 1959, 1, p. 69
661
Istoria Romniei, 1, 1960, p. 741 urm., capitol
redactat de M.
66
6 Eugenia Zaharia, de la Dridu. Contribu-
la arheologia istoria perioadei de formare a poporului
romn, 1967, p. 142.
568 Ibidem, p. 741 urm.
56
7 Cf. M. Macrea, Necropola de la in
Materiale, V, 1959, p. 519 urm.; M.
de la n Materiale, VII, 1961 p. 519, urm.;
idem, Hypeanb!U .Moeu,n,bnuK c mpynoco:"HC:"Heenue.M 8
n Dacia, N.S. III, 1959, p. 525 urm.
568 Ibidem, p. 746.
66
9
. M. op. cit., n SCIV, IX, 1958, 1, p. 77
unn.
670 M. op. cit., in Revue roumaine
d'histoire, VI, 1967, 2, p. 186, care admite trei faze ale
cultur;i Hlincea.
111
www.cimec.ro
lite pe baza de la Lozna
571
, iar ultima n urma acelora de la
Hlincea, Spinoasa, Suceava-Drumul
Din punct de vedere cronologic, faza timpurie a culturii Hlincea, aspec-
tului de la n parte cu descoperirile de la Curtea din primul
nivel de locuire de la Drumul (faza Suceava 1 b), a fost
sec. VII nceputul sec. VIII, pe baza caracteristicilor ceramicii lucrate cu mna,
considerate ca fiind mai apropiate de acelea ale fazei de descoperirile din a
doua a sec. VII de la Curtea din Suceava, dect de cele ale ceramicii
din etapa mijlocie a culturii Hlincea. Astfel, borcanele din lucrate cu mna,
cu umerii decorate numai cu alveole pe marginea mai mult sau mai
ntr-o formele de borcane din grupul Jitomir-Korceak din etapa

La rndul ei, faza mijlocie a culturii Hlincea, celui de-al doilea nivel de
locuire de la Drumul (=faza Suceava 1 c), a fost n sec. VIII
prima a sec. IX, atit pe baza caracteristicilor culturii materiale, ct prin analogie
cu descoperirile ale grupului
572
Acestea din
cum s-a snt datate prin stratigrafice, precum prin monedelor arabe
de la sec. IX n prima a sec. XI, descoperite n depunerile imediat
din unele dintre ele, locuirii din perioada Rusiei kieviene. Deci,
pe baza tuturor acestor date, s-a admis limita a fazei mijlocii a culturii Hlincea
este pe la mijlocul sec. IX.
Prin ncadrare a fazei mijlocii a culturii Hlincea s-a presupus limita
a acestei faze, pe baza descoperirilor de la Spinoasa
5
73
574

intr-o oarecare de la Suceava
575
, n Moldova din a doua a sec. IX
prima a sec. X. n sprijinul acestei a fazei Hlincea trzie, s-au invocat
stratigrafice din de la potrivit ceramica Hlincea trzie
la roata din unui cuptor s-a putut izola de specia
la de ceramica de tip Dridu, din sec. X-XI, dintr-un alt cuptor, precum
asocierea ceramicii de tip Hlincea trzie de la cu un pandantiv din metal alb, din a
doua a sec. IX prima a sec. X, a utilizare a fost
prin analogie cu pandantivele nrudite din mormintele arpadiene
5
7
6

Alte rezultate n urma arheologice din mai sus amintite
snt n cu tipul de de din etapa Astfel, n ceea ce
s-a stabilit, ndeosebi pe baza mai intense de la Hlincea
Spinoasa, aproape toate snt deschise de tip n lung
la 2 km pe locurile joase, bune pentru vitelor, din preajma tere-
nurilor a din cuprinsul acestor de tipul
are forma de semibordei rectangular, ntr-unul din de
opus care pare fi fost n trepte, cu un cuptor pentru copt din
de la sau construit din pietre lipit cu lut. Pe aceste cup-
toare, dintre care unele, construite din pietre, se uneori n afara avnd
de de s-au mai folosit, cu ncepere din faza mijlocie a culturii Hlincea,
vetrele portative din lut ars. n cuprinsul semibordeielor s-au mai identificat
671
La n prezent s-au efectuat numai
nu cum s-a afirmat de M.
op. cit., SCIV, XI, 1, 1960, p. 161; D. Teodor
Ion Mitrea, arheologice n
de la Lozna-Dorohoi, in AM, IV, 1966, p. 279 urm.
672 M. op. cit., in SCIV, VIII, 1957, 1-4,
p. 272; idem, op. cit., in SCIV, IX, 1958, 1, p. 77 urm.;
idem, op. cit., n SCIV, XI, 1960, 1, p. 164.
67
3
Anton Dan Teodor, op. cit., n Materiale, V
1959, p. 485 urm.; Anton Emilia Zaharia Dan
112
Teodor, op. cit., n Materiale, VI, 1959, p. 531 urm.;
D. G. Teodor Em. Zaharia, op. cit., n Materiale, VIIl,
1962, p. 25 urm.
6
74 M. Em. Zaharia, op. cit.,
n Materiale, VIII, 1962, p. 47 urm.
676 Mircea D. Matei, op. cit., n SCIV, X, 1959, 2,
p. 409 urm.
676 M. Em. Zaharia, op. cit.,
n Materiale, VIII, 1962, p. 55 urm.
www.cimec.ro
de la iar uneori gropi rotunde, care, prin analogie cu cele constatate
n de la Tiszalok-Razompuszta, unde s-au identificat urmele picioarelor imprimate
pe fundul lor, nu ar fi exclus fi servit pentru
677
Alte gropi mai mari sau mai
mici, cu de obicei n resturi menajere, s-au n preajma
de tipul acesta de n de semibordei, cu analogii spre est
inclusiv n aria de a culturii dintre Nipru Don, s-au mai sem-
nalat la Hlincea ndeosebi la Spinoasa de cu acelea
din de la Poiana pe Nistru
578
n genere, cum s-a mai sus,
din cuprinsul acestor ale culturii Hlincea nu snt dispuse n ci grupate cte
sau trei, la un loc, la intervale de obicei mari unele de altele. a
lor n planul este n cu pe plan social economic
din cadrul uniunilor de triburi din perioada de trecere de la orinduirea comunei primitive la
aceea prin de de tip semipatriarhal-semifeudal
579

n de trecere la n care apar premisele perioadei
timpurii a feudalismului, culturii Hlincea erau locuite de mai multe familii patriar-
hale, organizate n cadrul
n ceea ce cultura din cultura Hlincea, s-a studiat n mod special eera-
mica, accentundu-se n mod repetat asupra principalelor caracteristici, att n ceea ce pri-
tehnica pastei formele de vase, ct decorul. Astfel, relativ la faza timpurie acul-
turii Hlincea, s-a ea: se printr-o de
cu mna, din de obicei cu care dar n timp deo-
sebiri de ceramica din etapa
680
de specie
s-a o alta mai bine la roata cu micro-
n i borcane decorate uneori cu alveole pe marginea
mai mult sau mai n
581
, care prin caracteristicile lor de se apropie
mai mult de acelea ale etapei anterioare
n ceea ce faza miJlocie a culturii Hlincea, s-au deosebit pentru aceasta
categorii de vase, dintre care una cu mna dintr-o de obicei cioburi
pisate o alta la roata dintr-o ndeosebi cu nisip micro-
Pe s-au mai folosit uneori scoici pisate granule de cal-
car 58
2
De asemenea, relativ la repertoriul formelor de vase s-a constatat acesta este mai
bogat, fiind constituit de oale de tip slav, precum din castroane semisferoidale,
necaracteristice slavilor, cu analogii la nomade seminomade
683
Nu numai
repertoriul formelor, dar decorul vaselor din este mai variat, ntlnindu-se,
de alveole, benzi de linii adncite orizontal sau
684

n fine, s-a considerat n faza trzie a culturii Hlincea ceramica se n
genere, printr-o specie mai la n mod frec-
vent cu benzi de dungi adncite orizontal sau De asemenea, s-a
de categorie se n continuare, ntr-o mai
specia cu mna din de veche
Tot n cu cultura Hlincea s-au mai alte probleme, dintre care
una relativ la geneza acestei culturi, iar alta privitoare la atribuirea ei
n ceea ce geneza culturii Hlincea, s-au exprimat puncte de vedere deosebite
de I. Nestor M. Astfel, n timp ce I. Nestor cultura aceasta s-a dez-
677 Meri Istvn, Beszdrnol6 a TiszalOk-Rdzompusztai
es Turkevemerici dsatdsok credmenyerol, in AE, 79, 1952,
1, p. 60.
678 Pentru Poiana de pe Nistru, G. B. Fedorov, op.
cit., in MIA, 89, 1960, p. 192.
67
9
Pentru vezi Istoria Romdniei, I,
1960, p. 751, capitol redactat de M.
680 Mircea D. Matei, op. cit., n SIA, X, 1962, 1, p. 158.
8 - c 361
681 Ibidem, p. 165.
682 M. op. cit., in SCIV, IX, 195R, 1, p. 74.
683 Maria op. cit., in SCI V, IX, 1958,
1, p. 74, 78 urm.; idem, op. cit., in SCIV, XI, 1960,
1, p. 161.
684 M. op. cit., in SCIV, X, 1959, 1, p. 69;
Mircea D. Matei, op. cit., in SIA, X, 1962, X, 1962, 1,
p. 166.
113
www.cimec.ro
voltat pe baze locale, dintr-un fond arhaic de tip Praga de factori externi de
unele curente interne slave "
585
, M. cultura Hlincea este strns de cultura
nceputurile ei fiind puse pe seama unui nou val slav n drum spre
Peninsula provocat probabil de expansiunea Kaganatului hazar, precum de depla-
sarea spre vest a bulgarilor
686
Cu toate acestea, nici M. nu respinge cu totul teza
lui 1. Nestor relativ la geneza culturii Hlincea, ea ar putea fi numai
pentru nordul recte al Moldovei, nu pentru regiunea Inferioare
587

n realitate, n stadiul actual al cu privire la cultura Hlincea, nu poate fi
cel pe baza analizei ceramicii, pe de o parte dezvoltarea a ceramicii de
de tip slav din cea mai veche n vremea cul-
turii Hlincea inclusiv, iar pe de alta contactul acestei ceramici cu alta de
de Prin interpretare nu se exclude posibilitatea introducerii aici a
altor elemente ceramice de caracter neslav, cum ar fi acelea puse pe seama unor
noroade seminomade.
Tot att de a fost problema etnice a culturii Hlincea.
n cu unii au fost de poate fi vorba de slavii
588
,
n timp ce au considerat constatate au fost
stabilite exclusiv pe cale ndeosebi numai pe baza analizei ceramicii nu
pe alte considerente, lingvistice istorice
589

De altfel, n acest sens, s-a precizat ulterior de unul din primei teze, a
timpurii a slavilor pentru sec. VII nceputul sec. VIII
nu este vorba dect de deosebiri relativ la aspectul culturii materiale, nu de ordin
lingvistic, care nu se cunosc n ce stadiu s-ar fi aflat n epoca
590

n stadiul actual al problema culturii Hlincea fie n
de datele arheologice n ultima vreme. Din acest punct de vedere, nce-
puturile culturii Hlincea pot fi coborte n etapa din secolele VI- VII,
cu care strnse iar ei se n secolul VIII e.n. aceasta,
n secolele VIII-X, n vremea etapei Hlincea trzie din clasificarea
se etapa protodddu, care precede cultura Dridu din secolele X - XI.
n ceea ce cultura Hlincea, n ei, etapa
aici separat, o de nceput, insuficient o alta bine cores-
punznd culturii Hlincea propriu-zise.
n cele ce se rezultatele n urma din Moldova
n cuprinsul
n total, prin aceste s-au identificat 91 de puncte de descoperire cu resturi de
locuire din vremea culturii Hlincea, dintre care numai snt ndoielnice ca ncadrare

Primei faze a culturii Hlincea, de unii n urma de la
Hlincea, se i doar de pe terasa a Pru-
lui Ciric de la de prin de din 1953.
Nu n ce unele din atribuite etapei trzie, ca de exemplu
acelea de la (Cantonul C.F.R.) (Dealul sau chiar
fazei mijlocii a culturii Hlincea, din clasificarea numai acestor etape sau
eventual nu pot fi ncadrate cel n parte n faza timpurie a culturii Hlincea. n
de ncadrat din punct de vedere cultural cronologic, snt
resturile de de tip slav lucrate cu mna descoperite n cuprinsul de la
686 I. Nestor, op. cit., n SCIV, X, 1959, 1, p. 57.
r
86
M. op. cit., n SCIV, XI, 1960, 1, p. 163.
687
Ibidem.
688
M. op. cit., n SIA, VI, 1958,
1, p. 209 urm.; Maria op. cit., in SCIV,
114
IX, 1958, 1, p. 78; M. op. cit., n SCIV, XI,
1960, 1, p. 161 urm.
68
8
I. Nestor, op. cit., n SCIV, X, 1959, t, p. 56;
Mircea D. Matei, op. cit., n SCIV, X, 1959, 2, p. 432.
68
Cf. Istoria Romniei, I, 1960, p. 740, nota 1, capitol
redactat M.
www.cimec.ro
Miroslava (La (Crucea lui Ferentz). Numai ce se vor efectua speciale
pentru o mai precizare a caracteristice ale fazei timpurii a culturii Hlincea,
se va se cu resturile de locuire ale acestei faze. Din aceste
motive, n stadiul actual al este prematur se unele cu privire
la locuirea din faza timpurie a etapei Hlincea 1.
Nu lucru se poate spune despre cea de a doua a culturii Hlincea,
i 60 de puncte de descoperire, identificate prin n 51 de
din Moldova :
a. Bazinul Bahluiului: - Prul Gugii),
Ciurea (Dealul Lunea Ciurei), Cogeasca Veche (La Fntna Lungului), (La
Hrtop), Cuza (Valea Dancu (Iazu lui (La
Coada Iazului), Erbiceni (Curtea Veche), - Gura (La Hlincea (Poala
a dealului Marginea a satului), Holboca (La
(La (n (Dealul Spinoasa (Podul de Fier),
lui Gh. Lupu, Panta a dealului Valea Ursului (La nord
de sat), (Dealul Rufeni), (Schitul
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (n la Rai), (La
(n - La (La Podul spre (La
Cobla (La Cariere), Cotu Morii (La Perieni (Vatra satului la Terentiac, Rpa Porcului),
Popricanii de Jos (Rpa din Cot), Rediul Mitropoliei (Marginea a satului),
(Marginea a satului), (Dealul din Mijloc).
c. Sucevei: (Dealul Ruja), (Pru Leahu),
(Albia ?), Oboroceni (La din - Moldovenii (Dealul Fotin
Enescu - Dumbrava (Marginea a satului).
d. Moldovei Centrale: Arsura Banca (G.A.S.), Bereasa (La
La (Iazul La Meri, 1), (La (La
Osoi (Terasa Prutului), Poiana cu Cetate (La Cetate, Poiana la
e. Depresiunea Bursuci (Nord de sat), (La
(Vatra satului).
f. (Todoscanu), Rpile (La
La acestea se mai pot cu resturi de locuire ale culturii Hlincea
de la Ciurea (Movila lui Osoi (Terasa Prutului), n care au fost semnalate
urme mai sigure ale culturii Sntana de
Deci, descoperirilor din a culturii Hlincea din Moldova, identificate
prin este relativ mare n cu acela al descoperirilor din etapa
Suceava mic de acela al din vremea culturii Sntana de
Cerniahov.
n general, de mai sus pentru cu mult mai mic al din etapa
de acela din vremea culturii Sntana de snt valabile
pentru etapa a culturii Hlincea. Spre deosebire de etapa
in vremea culturii Hlincea snt mult mai numeroase cazurile n care pe locurile
se altele mai vechi, din sec. IV e.n., culturii Sntana de
Astfel, n 21 de cu resturi de locuire culturii Hlincea
s-au fragmente ceramice din vremea culturii Sntana de
a. Bazinul Bahluiului: (La -
Prul Gugii), Ciurea (Zane), (La Hrtop), Cuza (Valea Dancu (lazu
lui (La Coada Iazului), Erbiceni (Curtea Veche), Holboca (La
lui Gh. Lupu), Valea Ursului (La N de sat), (Schitul

b. Cmpia jijiei Superioare: (n la Rai), (La
(La Podul spre
c. Sucevei: Fotin Enescu - Dumbrava (Marginea a satului).
115
www.cimec.ro
d. Moldovei Centrale: (Iazul (La
(La
e. Depresiunea (Vatra satului).
La acestea se mai pot cu resturi de locuire ale culturii Hlincea de la
Ciurea (Movila lui Osoi (Terasa Prutului), n care au fost semnalate urme
mai sigure ale culturii Sntana de
n de aceste descoperiri, n cuprinsul de pe terasa Prutului de la Osoi
au mai fost identificate resturi de locuire din sec. V-VI, care s-au mai semnalat la
(n Cantonului silvic), nu departe de La cu resturi de locuire
din vremea culturii Hlincea, de pe teritoriul comune. De asemenea pe teritoriul
cu descoperiri ale culturii Hlincea de la Cogeasca Veche (La Fntna Lungului)
(Coada Iazului, La La s-au resturi de locuire din
sec. IV-V sau eventual V ( ?) e.n. n punctele La de la Cogeasca Veche La
de la
Din felul cum snt cu resturi de locuire culturilor Sntana-
Cerniahov Hlincea, cea mai mare parte dintre aceste provin din Bazinul
Bahluiului, unde s-au identificat 13 din vremea culturii Hlincea, dintre care 12
resturi de locuire din sec. IV una mai tot din sec. IV e.n.
Toate aceste snt situate n zona de sau n imediata apropiere a acesteia.
n cu acestea, cu mult mai numeroase snt din restul Moldovei
cu urme de locuire culturilor Hlincea Sntana de Astfel, se cu-
nosc 4 asemenea n Cmpia Jijiei Superioare, 1 n Sucevei, 4 n Moldo-
vei Centrale, dintre care una cu resturi nesigure din sec. IV e.n. 1 n Depresiunea Elan
Horincea. Dintre acestea, unele snt situate n zona de Fotin
Enescu, iar altele n luncile rurilor din Vale, 1
Osoi).
n stadiul actual al din de este dificil se precizeze n
cuprinsul din faza a doua a culturii Hlincea a existat n toate cazurile o locuire pro-
din vremea culturii Sntana de sau uneori pe locurile respective
snt numai ale acestei culturi. Ceea ce aici este faptul majoritatea
cu resturi de locuire din vremea culturii Sntana de din
a culturii Hlincea se n zona de sau n imediata apropiere a acesteia numai
se n luncile rurilor. De aici se poate trage concluzia din faza a doua
a culturii Hlincea s-au stabilit cu pe locurile culturii Sntana de
niahov din zona de numai n aceea de lipsind cu totul n zona
de din nordul Moldovei, n care a existat o locuire n vremea
culturii Sntana de Deci, din acest punct de vedere din faza culturii
Hlincea, cu n zona de se deosebesc de acelea ale culturii Sn-
tana de care att regiunile de ct cele cu caracter stepic.
a din vremea culturilor Sntana de
ahov Hlincea trebuie n cu economice n mpreju-
istorice din cele importante etape ale perioadei prefeudale.
Astfel, n ceea ce dezvoltarea se poate presupune n urma perfec-
uneltelor agricole n vremea culturii Hlincea, cum o dovedesc
unele descoperiri din R.S.S. trecndu-se la o cultivare mai a acelo-
arabile, s-a limitat fixndu-se cu n zonele de sil-
care ofereau mai prielnice att pentru locuire, ct pentru practicarea prin-
cipalelor agricultura vitelor. se probabil locuirea mai nde-
n aceste zone n vremea culturii Hlincea, pe care o ntlnim la est de Prut.
n schimb, n economice istorice deosebite, din vremea culturii Sntana-Cerniahov,
cum s-a mai sus, au fost mult mai numeroase de mai
fiind situate att n ct n
116
www.cimec.ro
concluzii n ceea ce cu a din faza a
doua a culturii Hlincea n zonele de sau din imediata a lor se desprind
din felul cum snt repartizate geografic celelalte din vreme n care nu au
fost semnalate urme de locuire ale culturii Sntana-Cerniahov. Astfel, din cele 60 de
din a culturii Hlincea, identificate prin recente, numai 6 snt si-
tuate n afara zonei de dintre acestea 4 snt n lunea Prutului
tii din Vale, Cotu Morii iar 2 la contactul cmpiei stepice cu silvostepa
(Erbiceni Spinoasa).
Tot n cu din faza a doua a culturii Hlincea este de re-
marcat faptul din totalul de 60 de 24 se n Bazinul Bahluiului, 12 n
Moldovei Centrale, 13 n Cmpia Jijiei Superioare, 6 n Sucevei, 3 n Depresiunea Elan
Horincea numai 2 n regiunea Deci, majoritatea din
identificate prin n prezent snt situate n Bazinul Bahluiului, Mol-
dovei Centrale Cmpia Ji}iei Superioare.
Cea mai mare concentrare de din cuprinsul acestor geografice este aceea
din zona de contact, cu caracter depresionar, din jurul cu prelungire n lungul culoarului
Bahluiului "Poarta" Trgului Frumos. n rest, n Moldovei Centrale
Cmpia Jijiei Superioare, snt n relativ mare, snt dispersate
zonele de Spre deosebire de acestea din unele din a
culturii Hlincea, din Culoarul Prutului Sucevei, n n ceea ce pre-
lor cu altele din zona de contact cu Cmpia Jijiei Superioare, constituie o
grupare aparte n lungul culoarului dintre
La rndul lor, aceste zone de concentrare a din vremea culturii Hlincea
corespund n parte cu cele de slab documentate, din etapa ante-

Prin lor de din etapele Hlincea
snt situate n lungul de Bucecea-Suceava Poarta Trgului
Frumos, dinspre est valea Siretului.
Avndu-se n vedere se poate presupune triburile slave folosind aceste
au dinspre est n de nord a Moldovei, grupndu-se n jurul celor
centre din zonele depresionare ale Bahluiului ale Bucecea-Suceava, sau dispersndu-se
n celelalte regiuni de de deal ale Moldovei Centrale n parte sudice. .
Aici au locuit n deschise de tipul care, cum s-a mai nainte,
ocupau mult mai mari dect n etapa faptului
n urma stadiului de dezvoltare din perioada s-a trecut de la tipul de
sat adunat la acela caracterizat prin grupuri de cte 2 sau 3
toare unor familii patriarhale din perioada de trecere la
Aceste ca n perioada erau amplasate n mijlocul terenurilor fertile
din preajma a
Marea lor majoritate se situate pe terasele inferioare ale rurilor numai cteva
margini de joase, hrtoape sau poala dealurilor. Dintre acestea din 8 se
n Bazinul Bahluiului Ciurea, Cuza Rediu
Aldei, Valea Ursului), 3 n Cmpia Jijiei Superioare (Cobla, Perieni cu 2 puncte de
descoperire), 3 n Sucevei Oboroceni, Fotin Enescu-Dumbrava), 6 n Po-
Moldovei Centrale (Arsura, cu 3 puncte de descoperire Poiana cu Cetate cu
puncte), 1 n Depresiunea Elan-Horincea 1 n (Oituz).
La acestea se mai poate de la care de asemenea este
pe teren prin de la poala dealului n genere, aceste ca
celelalte de pe terasele inferioare, n majoritatea cazurilor au deosebindu-se de
acestea din doar din punct de vedere morfologic. Avndu-se n vedere faptul aproape
din total al din vremea culturii Hlincea se pe asemenea forme
117
www.cimec.ro
de teren, mai accidentate dect cele ale teraselor inferioare, se poate deduce necesitatea folosirii
pentru a acestor locuri din care ofereau prielnice de
de
Tipul de caracteristic pentru deschise de tip din vremea culturii
Hlincea este tot semibordeiul, ale att n ceea ce structura ct
dispunerea lui n planul au fost precizate ndeosebi cu prilejul de la Hlin-
cum s-a mai sus.
de aceste deschise de tipul n prezent pe teritoriul Moldovei
nu s-au mai identificat altele de tipul care dateze din
Etapa protodridu. Caracteristicile culturii materiale din au fost stabilite
ndeosebi n urma de la Spinoasa
n ceea ce de la Spinoasa, snt indicii n cuprinsul ei au existat
faze de locuire, djntre care cea mai este prin semibordeie de
precum prin ceramicii lucrate la decorate cu benzi de linii
orizontale sau Deci, nu poate fi ca fiind
numai cu nivelul al doilea de locuire de la Drumul fazei a
doua a culturii Hlincea
59
1.
deosebit de s-au putut face la Spinoasa, att n ceea ce
lor n planul ct relativ la cuptoarele de
copt din interiorul din afara Dintre acestea din se unul
de la cu cu pietre care erau fixate suporturi de lut ars
592

Spre deosebire de Spino_asa, n de la a fost identificat numai un singur
nivel de locuire
593
, care la rndul lui a fost urmat de un altul, cu resturi de locuire din sec.
X-XI, n cu cultura de tip Dridu.
Tipul de din din etapa protodridu de la nu a fost precizat.
. Foarte caracteristice pentru snt cuptoare, dintre care unul probabil
de de cu fundul care se deosebesc
prin lor de cuptoarele descoperite n de la Hlincea Spinoasa
594

Cercetarea acestor ndeosebi a aceleia de la Spinoasa, unde s-au efectuat
mai mari, a permis se contureze unele din caracteristice ale culturii mate-
riale din etapa protodridu, care face trecerea cultura de tip Dridu
propriu-zis. Cu acest prilej, un accent deosebit s-a pus pe analiza ceramicii, deosebindu-se
toarele specii : cu mna din mai la roata
cu benzi de linii orizontale sau adncit, foarte la
cu dungi lustruite, n cantitate
695

Rezultatele asupra acestor categorii ceramice corespund cu consta-
potrivit n etapa protodridu, n care se face trecerea ceramica mai
a sec: X, vasele lucrate la roata n timp ce acelea lucrate cu mna snt
mai rare
596
De asemenea, prin chiar n mai redus a ceramicii lucrate cu mna
din se teza relativ la caracterului mai vechi al culturii slave,
recte al ceramicii, n
597

n cu din s-a ncercat se att la Spi-
noasa, ct la categoria de de aceea la roata
de Dridu, aceasta din prezentnd unele locale de
691
Pentru sincronizare vezi l\1. D. Matei,
op. cit., n SLA, X, 1962, 1, p. 172, nota 13.
682
Anton Emilia Zaharia Dan Teodor, op.
cit., in Materiale, VI, 1959, p. 533, fig. 3/2.
693
M. Em. Zaharia, op. cit.,
i? Materiale, VIII, 1962, p. 52 urm.
m Ibidem, p. 52, fig. 6 p. 53.
68
6
Dan G. Teodor jlj!)laria, op. cit., in .jl.f(ltcrjale!
VIII, 1962, p. 36 urm. pentru Spinoasa M. Pctrescu-
Em. Zaharia, op. cit., n Materiale, VIII,
1962, p. 47 urm. pentru
696 Nota 569 de mai sus.
697 I. Nestor, op. cit., n SCIV, X, Hl59, 1, p. 60
urm. autor, a caracteristicii
culturii slave" arhaice poate fi cel la
mijlocul ;x:. t:.n,
www.cimec.ro
aceea a culturii Dridu propriu-zise din sec. X-XI. La fel, s-a ncercat ncadrarea
a resturilor ceramice cu dungi lustruite
598

Aceste rezultate ale arheologice din etapei protodridu de la Spinoasa
se cu acelea n urma efectuate n ultima vreme
n Moldova.
Astfel, cu prilejul acestor au fost identificate 78 de puncte cu resturi de locuire
din etapa protodridu n 68 de :
a. Bazinul Bahluiului : (Cantonul C.F.R. 38). Jijia-
Bahlui), (La Iaz). Ciurea (Zane, Movila lui Crjoaia (La
Cogeasca Veche (La Fntna Lungului), (La Hrtop), (n
Cuza (Valea (Sud de Erbiceni (Dealul Cimitirului),
Dancu (Iazu lui Hlincea (Poala a Dealului Holboca (Movila cea
Mare), (Valea Cacainei, Bariera Crlig), Miroslava (La (La
(n Rediu Aldei (La Hrtop), Spinoasa (Poala Catargului, Podul de Fier),
lui Gheorghe Lupu). (1 km NE de sat), Valea Ursului (La nord
de sat), (Dealul Rufeni).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Dorohoi (Poala a Dealului
Beldiman), Ghireni (La Izvor), (La Dodolea), Mitoc (La Izvor), Popricanii de
Jos (Ripa din Cot).
c. Sucevei: (Dealul Ruja), (Albia). Oboroceni (La
din Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea a satului).
d. Moldovei Centrale: Arsura La NV de sat), Banca (La
Chira), (Vatra satului), Bereasa (La Brlad (Prodana, Podul de Fier),
Bozieni (Vatra satului), (La Islaz, La Meri, 1), Osoi (Terasa Prutului),
(Marginea a satului), Poiana cu Cetate (La Cetate, Poiana de la
(La Pru). .
e. Depresiunea M. (ntre M.
ceanu), (La 1, II, Brezina 1,
Bozia (Dealul Nucului, Sub (Deasupra Izvoarelor), (Vatra
satului), (Peste Epureni 1, II, La Iaz), Giurcani (Prul
Argeaua), (Dealul Murgeni (La G.A.S.), (Gura
1), (Vatra satului), (La (Vatra satului).
f. Oituz (Piciorul Rpile-Gura (La
Deci, din de a descoperirilor din etapa protodridu 27
provin din Bazinul Bahluiului, 23 din Depresiunea Elan-Horincea, 16 din Moldovei
Centrale, 6 din Cmpia Jijiei Superioare, 4 din Sucevei 2 din
n cu descoperirile din vremea culturii Hlincea, se lor
mai mare, n etapa protodridu, n de sud a Moldovei. Din acest punct de vedere este
semnificativ faptul n Depresiunea Elan-Horincea descoperirilor a crescut de la 3,
cte erau cunoscute n faza a doua a culturii Hlincea, la 23 n etapa protodridu. Pe de
parte, asemenea descoperiri, spre deosebire de acelea din etapa nu au fost semnalate
n Cmpia Jijiei Superioare. In schimb, s-au ntlnit, ca n faza a doua a culturii Hlincea,
unele resturi de locuire din etapa protodridu n pe valea prin care se
face ntre Moldova sud-estul Transilvaniei. pe baza
efectuate se de din etapa protodridu, dintre care una n zona
a Bahluiului, n jurul n care se locuirea din fazele anterioare,
o. alta mai pentru prima n Depresiunea Elan-Horincea. ntre
5
9
3 Dan G. Te-Jdor Em. Zaharia, op. cit., n Materiale,
VIII, 1962, p. 38; Maria Corn op. cit., SCI V, X, 1959,
l;p. 73. Autoarea admite sec. IX-X pentru p11.trunderea
ceramicii de tip

a altor elemente sud-


la nord de I. Nestor, Contributions ar-
chtfologiques au probleme des proto-roumains. La civilisation
de Dridu, n Dacia, II, 1958, p. 375 urm. :pentru perio-
dizarea acestei specii ceramice vezi Maria
Cu privire la culturii n sec.
IX--X, in SCIV, XIV, 1963, 1, p. 108 urm,
l\9
www.cimec.ro
aceste centre cu resturi de locuire mai se interpune o de dispersiune a acestei
locuiri din Moldovei Centrale.
Din felul cum se pe aceste descoperiri, o destul de
a lor, din nordul n sudul Moldovei, exceptnd regiunea dintre Siret
precum Cmpia Siretului, ambele mai cercetate.
n general, ele snt asociate cu resturi ceramice tipice ale culturii Hlincea (Cuza
Dancu, Perieni, din Vale, Bereasa, Poiana cu Cetate,
I, Bozia, Giurcani), n cuprinsul
de tip din regiunea de sau de n cazurile n care au fost semnalate
resturi ceramice numai aspectului protodridu (Crjoaia, Holboca,
Dorohoi, Ghireni, M. Mitoc,
Banca, Epureni), nu este exclus ca prin intensificarea se iden-
tifice ulterior altele din vremea culturii Hlincea. ncercare de separare
a resturilor ceramice de tip protodridu de restul ceramicii culturii Hlincea punerea
lor pe seama: elementului un interes deosebit pentru problema originii poporu-
lui a limbii romne, n ceea ce etapa autohtonilor cu slavii.
Din acest punct de vedere, nu pare fie lipsit de nici faptul n
vreme, sec. VIII-X, ceramica la cu decor de linii
orizontale sau n valuri adnci te este relativ frecvent n cu specia de aspect
slav. S-ar putea ca n fenomenul acesta de generalizare a ceramicii lucrate la
de caracter autohton de a speciei ceramice de tip slav, lucrate cu mna,
se reflecte o a procesului culturii materiale a slavilor de autohtoni.
n lumina acestor de ordin arheologic istoric vor trebui revalorificate rezultatele
principalelor arheologice din sec. VIII-X din Moldova, n primul rnd de la

Acest proces complex al culturii materiale slave de localnici este mai evi-
dent pentru secolele IX-X, celui de-al treilea nivel de locuire de la Drumul
6
9
9.
Toate locurile cu descoperirile din etapa protodridu, ca majoritatea celorlalte din fazele
anterioare, ale etapelor Hlincea, se n zona silvostepei, ocupnd cu predi-
joase, n special terasele inferioare de mai rar pantele de la poalele
dealurilor sau marginile joase n cuprinsul unor terenuri bune pentru
vitelor din preajma locurilor a respective, pe baza
celor constatate la Spinoasa snt de asemenea de tipul dispersat, fiind constituite
din grupuri mici de semibordeie sau de de Deci, din punct de vedere al
din faza trzie a etapei Hlincea se n genere, caracteristici ca n
fazele anterioare ale etapei Hlincea.
n de aceste este foarte posibil mai fi existat n Moldova n
etapa protodridu unele de tipul cum ne-o
descoperirile de asemenea de la Fundul (La Baranca Alba-
eventual Poiana cu Cetate (La Cetate). efectuate n 1967 - 1969 la
Fundul au confirmat aici, la punctul a unei asemenea
De asemenea, n apropiere, pe Nistrul superior n R.S.S. au fost semnalate
cercetate mai multe de acest tip &co. Avndu-se n vedere a acestor
pentru inceputurile feudalismului, se impune ca ele fie nu numai depistate in mod
sigur pe teritoriul Moldovei, dar cercetate prin metodice.
n ceea ce cultura din vreme, cel mai important element, des-
coperit cu prilejul este tot ceramica, care, pe baza caracteristicilor ei, poate fi
in categorii :
688
Mircea D. Matei, op. cit., SLA, X. 1962, 1, p. 170.
800
D. A. CJ11l6!lHcroue IX-X 66.
na meppumopuu Ce6e:pnQii, B'!/roo6unw
1
in KS., S3, 1954,
p. 86 urm. ; G. B. Fedorov, FopoauUfe Erou.May!fw
in KS., L, 1953, p. 104 urm.
www.cimec.ro
a. Specia cu mna, din cu n prin
fragmente din borcane tipsii, dintre care unele decorate cu alveole pe margine.
b. Specia la roata din mai de culoare n
rior la exterior, cu uneori cu foarte
ndeosebi prin fragmente de borcane cu mai n sens vertical
la exterior cu benzi de linii orizontale sau n valuri adncite, att pe umerii proemi-
ct pe corp. categorii i o tipsie, din mai bine
nisip.
c. Specia la roata sau cu mai mare, din mai
de culoare la interior la exterior, nisip mai
pietricele sau scoici pisate, prin fragmente de borcane cu sau mai
avnd marginea buza oblic sau umerii
Vasele de acest tip snt netezite la exterior decorate cu dungi de linii orizontale ori n valuri
adncite, iar uneori cu scurte impresiuni ovale pe sau chiar cu alveole pe
Prima dintre aceste specii ceramice, care prin caractristicile de a pastei,
decor continuarea arhaice a ceramicii de tip slav, este ntr-un
redus de fragmente ceramice ea se n de la Spinoasa (Poala Catargului),
(La Islaz) Brlad (Prodana) cercetate prin precum n de la
I Jijia-Bahlui) din alte locuri identificate prin a
se avea pentru acestea din numai etapei protodridu.
n schimb, cea de-a doua specie n genere cu prima n ceea
ce pastei de aceasta prin tehnica a lucrului
la prin formele mai evoluate ale vaselor prin caracteristicile decorului, este mult mai

n fine, cea de-a treia specie prin ei constituie specia de tip
protodridu, care precede imediat pe aceea a culturii Dridu propriu-zise. Foarte caracteristic
pentru specie de tip protodridu este pasta n care micro-
snt rare.
n n ceea ce ceramica se poate admite se
folosirea pastei argilo-nisipoase n locul aceleia cu o cantitate mai mare sau mai
de din etapele anterioare Hlincea. O aparte
un fragment dintr-o margine de borcan de la Holboca (Movila cea Mare), care cu toate
forma grosimea vaselor slave de acest tip din cultura Hlincea,
n ceea ce pasta, se prin adaos de nisip n special de
vasului snt mai n cu aceia ai borcanelor cu
din a culturii Hlincea. De asemenea, decorului constnd din alveole
imprimate pe buza borcanelor din ca la (La constituie o
a anumitor elemente de decor de origine ntruct
din categorie prin unele din ei de lucru, decor, precede
pe aceea a culturii de tip Dridu, ea a fost cu denumirea
de protodridu
601
n prezent, din de speciale, este dificil se n ce
cum categorie de tip protodridu ceramicii locale
de aspect sau nisipos la din etapa De asemenea,
problema din exercitate asupra acestei specii ceramice.
se cele mai apropiate analogii pentru specie provin
din din sec. VII-VIII de la Bezid din centrul ardelean ooz, pre-
cum din necropolele de la Izvorul din Muntenia
603
Nu ar fi exclus ca
80
1 Atit identificarea cit denumirea acestei specii
ceramice se lui 1. Nestor, care a examinat
materialul respectiv din Moldova, la Institutul de arheo-
logie al Academiei.
Cf. Szekely Contributie la
n sec. VII-VIII n sud-estul Transilvaniei, in SCIV,
XIII, 1963, 1, p. 47 urm.
80
3 Bucur Mitrea, Unele probleme tn cu ne-
cropola de la (r. Giurgiu), in SCIV,
18, 1967, 3, p. 475.
121
www.cimec.ro
a ceramicii lucrate la din Moldova sud-estul Transilvaniei din vreme fie
n cel n parte, cu o Sntana de care a fost
deja la ceramica de la Bezid
604
Este vorba n primul rnd de specia
la din sau pe seama elementului

Aceste n cu preliminarele culturii Dridu pe teritoriul Moldovei vin
n sprijinul tezei autohtonismului acestei culturi n regiunea
605
. n felul
acesta, prin rezultatele recente din Moldova, s-au adus unele la
terea fondului cultural autohton din perioada cu slavii, cnd
de s-a accentuat procesul gentilice ale locale,
trecndu-se n cele din secolul al X-lea, la ornduirii feudale.
FEUDALISMUL (sec. X-XVIII)
Din documentare n vremea ornduirii feudale au existat numeroase
rurale pe teritoriul Moldovei
606
. Din nefericire, n trecut, nici una dintre aceste
nu a fost prin arheologice. Asemenea au nceput abia n anii regi-
mului democrat popular, o cu avntul luat n de arheologia
ndeosebi n urma de mare amploare de la Suceava, al
arheologiei feudale rezultatelor acestor pentru stadiu-
lui de dezvoltare a din acest teritoriu, ca
din restul a fost n repetate rnduri, n ultima vreme, de istoricii
607

Trebuie cu toate succesele nregistrate n ultima vreme de arheo-
logia problema rurale, att de pe teritoriul Moldovei, ct
din restul a preocupat mai pe arheologi, care concentrat eforturile ndeosebi
asupra medievale, a a unor monumente istorice. A vnd u-se
n vedere problemei satului, ndeosebi din perioada feudalismului timpuriu,
pentru studiul originii poporului a limbii romne sos, aceea, din perioada feudalismu-
lui dezvoltat trziu, n vederea a de locuire din
diversele etape ale acestei perioade, s-au identificat prin numeroase asemenea
pe teritoriul Moldovei.
n cele ce prezentarea stadiului cu privire la satul medieval
din Moldova n perioadele feudalismului timpuriu, dezvoltat n parte trziu, se va
n ce arheologice la unora dintre problemele pri-
vitoare la acest tip de din Moldova.
Etapa feudalismului timpuriu
rurale din vreme de pe teritoriul Moldovei pot fi ncadrate din punct
de vedere cultural cronologic n cinci etape, determinate pe baza
arheologice din ultima vreme de la Hlincea din alte locuri din acest teritoriu :
a. Dridu (secolele X-XI)
604
Szekely Zoltan, op. cit., n SCIV, XIII, 1963, 1, p. 53.
806
Pentru vezi I. Nestor, Arheo!ogia
perioadei de trecere la feudalism pe teritoriul R.P.R., n
Studii, XV, 1962, 6, p. 1436 urm.; idem, Les donnees
archiologiques el le probleme de la formation du peuple
roumain, in Revue roumaine d'histoire, 3, 1964, p. 414
urm.
1.22
808 Documente nainte
de cel Mare, I, 1931;
vechi din jud. constatate documen-
tar ntre anii 1400 si 1504, in Studii, 1, 1948, p. 20 unn.
607 Istoria Ro";dniei, Il, 1960, p. 18 urm., capitol
redactat de Pascu Feudalismul
timpuriu, in Studii, XV, 1962, 6, p. 1447 urm.
tos J. Nestor, op. cit., p. 383 urm.
www.cimec.ro
b. (secolele XI-XII).
c. Secolul XII.
d. Secolele XII- XIII.
e. Secolele XIII-XIV.
Pornindu-se de la datele descoperirilor de la Hlincea, s-a deosebit de M.
faza Hlincea II, n secolele XI-XII
609
apoi n secolele X-XII
610
.
acestei faze a fost ulterior mai bine precizat prin efectuate la
Prodp.na-Brlad, care au permis stratigrafice mai clare.
n de aceasta, prin de la Hlincea Lunca-Dorohoi, s-au procurat alte
date cu privire la rurale din secolele XII-XIII XIII-XIV.
Pentru social-economice culturale a n
aceste etape ale feudalismului timpuriu pe teritoriul Moldovei va trebui se ia n
alte cu privire la satul medieval din att de pe teritoriul
noastre, ct din vecine
611

Cultura Dridu. Din punct de vedere arheologic, feudalismul timpuriu de pe teritoriul
Moldovei, ca din regiunea ncepe cu cultura Dridu, bine n
ultima vreme, ndeosebi n urma de la Dridu din Cmpia Munteniei efectuate de
1. Nestor Eugenia Zaharia
612
. n ceea ce denumirea de Dridu, acestei culturi
de 1. Nestor, s-au formulat unele de M. care a propus numele
de cultura
Pe baza efectuate la Dridu, ca la Ileana Podari
613
Bucov n Muntenia
614
,

616
, Hlincea
616
Spinoasa
617
n Moldova, Kalfa n centrul R.S. S.
618
Bila n R. S. S.
619
, precum n cuprinsul unor dintre
Balcani, s-au o serie de date relativ att la originea,
cronologia culturii Dridu, ct n ceea ce caracteristicile
culturii materiale, ritului funerar al acestei culturi.
Astfel, n cu culturii Dridu, s-a constatat ea se la nord de
pe teritoriile Munteniei, Moldovei, Olteniei Transilvaniei, precum
mai departe spre est la SE de Tiraspol, pe malul stng al Nistrului, spre nord, la
Bila, pe cursul superior al Prutului, care este, de altfel, punctul cel mai nordic unde
au fost semnalate n prezent resturile acestei culturi
620
Cele mai apropiate analogii provin
60
9
M. colaboratori, op. cit., n
SCJ V, IV, 1953, 1-2, p. 329 n SCJ V, VI, 1955, 3-4,
p. 692.
610
Maria op. cit., n SCIV, VIII, 1957, 1-4,p. 270.
611
011epx:u no ucmopuu pyccx:oii 8epe6nu X-XIII
66., sub acad. B. A. Rbakov, n Tpy8M Focy8ap-
cm6ennoeo ucmopu11ecx:oeo .wyaeR, voi. 32, Moscova, 1956.
n acest volum A. V. Uspenskaia M. V. rfhner se
ndeosebi de din Rusia Veche (cf. Al.
Andronic, rece11zia la acest volum n SCJ V, X, 1959, 1,
p. 206 urm.
812
Pentru rezultatele acestor de mare am-
ploare efectuate n anii 1956-1959, vezi 1. Nestor, Con-
tributions archeologiques au probleme des proto-roumains.
La civilisation de Dridu, n Dacia, N. S., II, 1958, p. 371
urm.; I. Nestor Eugenia Zaharia, Sondajele de la
Dridu, n Materiale, V, 1959, p. 547 urm.; idcm,
turile de la Dridu, n Materiale, VI, 1959, p. 593 urm.;
idem, n Materiale, VII, 1961, p. 561 Materiale, VIII,
1962, p. 661 urm. ; vezi monografia de Eugenia
Zaharia, de la Dridu. la arheologia
istoria perioadei de formare a poporului romdn, Bucu-
Edit. Academiei, 1967.
813
Vlad Zirra, feudale timpurii la Ileana-
Podari, n Materiale, V, 1959, p. 501 urm.
814
M. de la Bucov, in
Materia!e, V, 1959, p. 495 urm.; idem, n Materiale,
VI, 1959, p. 567 urm.; n Materiale, VII, 1961, p.
541 urm. ; Maria la
culturii n lumina de la Bucov,
n SCJ V, X, 1, 1959, p. 81 urm.
615 N. Gostar, op. cit., in Materiale, VIII, 1962, p.
507; D. Gh. Tecdor, Descoperirile arheologice de la
n Danubius, I, 1967, p. 129 urm.
8
18 M. colaboratori,
n SCJV, IV, 1953, 1-2, p. 313 urm.;
idem, n SCI V, V, 1954, 1-2, p. 240 urm. SCJ V,
VI, 1955, 3-4, p. 692 urm.
817
Anton Dan Teodoru, op. cit., n Materiale,
V, 1959, p. 491; Anton Emilia Zaharia Dan
Teodoru, op. cit., n Materiale, VI, 1959, p. 536; Dan G.
Teodor Em. Zaharia, op. cit., n Materiale, VIII, 1962,
p. 38.
8
1
8
Maria Die bulgarische Herrschaft
der Donau des IX und X Jh. im Lichte der ar-
Forschungen, n Dacia, IV, 1960, N. S., p. 407.
819
Materialul ceramic de tip Dridu de la Bila se
la Muzeul de istorie din
820
Pentru aceast11. a culturii Dridu vezi
l\1. op. cit., n [)(lf:ia, N. S, IV, 1960, p. 406 urm.

www.cimec.ro
de la sud de din Dobrogea la Balcani
6
21. Elemente izolate ale acestei culturi
au mai fost semnalate n SE Slovaciei
622
unii chiar la sud de Balcani
623

Deci, arealul acestei culturi este destul de ntins la nord de nu numai
pe teritoriul Romniei, ci n unele din R. S. S. din sud-vestul
R. S. S. Ucrainene, n care era kievean
624

ntruct cele mai multe ale acestei culturi au fost semnalate n Muntenia, s-a
presupus ar fi fost aici n vremea culturii Dridu o din
punct de vedere economic politic 6
2
5.
O mult n ultima vreme este aceea relativ la originea culturii Dridu,
n cu care s-au formulat teze contradictorii. Potrivit primei dintre aceste teze,
de 1. Nestor, cultura Dridu s-a dezvoltat pe o docu-
prin descoperirile arheologice din sec. V-VIII, complexelor Bratei-Mo-
(faza trzie)
626
a doua la nceput
de M. la geneza acestei culturi au participat elementele protobulgare sud-slave
bizantine, la care ulterior altele de
627

de problema originii culturii Dridu se printre
altele, diferite date ceramicii cu decor lustruit din cultura Dridu. Din
acest punct de vedere, n timp ce 1. Nestor ea poate fi n cu ceramica
din sec. IV e.n. din regiunea
628
, M. origine
a ceramicii nu poate fi ntruct, pe faptul o asemenea
specie n sec. V VI e.n., snt deosebiri de ntre aceste
categorii ceramice
629
n ultimul timp, M. ea la
originea acestei specii ceramice trebuie avut n vedere fondul local, romano-bizantin
630
Din
purtate cu privire la originea acestei specii ceramice din cultura Dridu, se poate
considera
n cu aceasta, nu trebuie s;i. se din vedere faptul specia
cu decor lustruit, indiferent de originea ei sau se ntr-un pro-
cent redus n complexele de locuire ale culturii Dridu. n schimb, pentru
este specia din la roata cu repede sau mai
Or, categorie pe baza descoperirilor recente de resturi de vase de
tip protodridu din sec. VIII-X e.n. din estul Transilvaniei din Moldova, precum a altora
mai vechi din sec. V-VIII, din grupele poate fi
ca fiind de origine n cu aceasta, deosebit de semnificative
snt recentele ale ceramicii de tip protodridu din Moldova.
n cu problema originii culturii Dridu este aceea a etnice
a ei. Pentru acestei probleme, deosebit de pentru studiul
etnogenezei poporului romn, trebuie n vedere, cum pe drept cuvnt s-a
pentru regiunile cu nu numai ceramica, ci restul inventarului, tipul
de ritul funerar
631
n felul acesta, aplicndu-se metoda diagnosticului
s-a ncercat se identifice elementele etnice care au participat la geneza culturii Dridu
633

621 M. op. cit., n Dacia, N. S., IV, 1960,
p. 397; I. Nestor, op. cit., n SCI V, X, 1959, 1, p. 59: Gh.
colaboratori I, 1967, passim.
622 M. op. cit., In Dacia, N. S., IV, 1960, p.
407, unde se localitatea Streda nad Bodnogom.
623
M. Problema genezei culturii
(Dridu) n sec. IX -XI, raport prezentat
la Seminarul romno-bulgar din 1962,
824 M. op. cit., n Dacia, N. S., IV, 1960,
p. 408, care limita dintre cultura
cultura din epoca statului kievean
corespunde cu spre NE E a primului stat bulgar.
815 1. Nestor, op. cit., In SCIV, X, 1959, 1, p. 59;
idem, op. cit., n Studii, XV, 1962, 6, p. 1437.
818
Ibidem, p. 1436.
124
627 Nota 618 de mai sus.
82
8 1. Nestor, Contributions archeologiques au probleme
des protoroumains. La civilisation de Dridu. Note preli-
minaire, n Dacia, N. S., II, 1958, p. 381 urm.
629
M. op. cit., n Dacia, N. S., IV, 1960,
p. 397, De>ta 13.
830 Nota 623 de mai sus.
831
M. op. cit., n SCIV, VIII, 1957,
1 - 4, p. 288; M. op. cit., n Dacia, N. S., IV, 1960,
p. 413.
632
n acestei metode vezi 1. Nestor, op. cit.,
n Dacia, N. S., II, 1958, p. 371 urm. Eugenia Zaharia,
op. cit., p. 165; Dan Gh. Teodor, la
culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, in SCIV, 19, 1968, 2,
p. 275.
www.cimec.ro
Din acest punct de vedere, n ceea ce regiunile s-a dovedit caracterul
predominant al acestei culturi
833
, precum ei cu fondul cultural al
bulgarilor bizantinilor
834
Mai mult n aria de a culturii din
acest s-a ncercat se cultura Dridu din Dobrogea Cmpia
de descoperirile de la Bucov, din regiunea a Munteniei
836
lucru poate fi
valabil pentru alte regiuni ale cum ar fi de exemplu Moldova, in care se unele
ale culturii Dridu sau n Transilvania, unde acestei culturi, n urma
maghiarilor, a fost ca fondul etnic se de cel de
dincoace de 836.
Aceste deosebiri n culturii materiale de pe teritoriul noastre
sint n de istorice diferite din perioada in care a avut loc procesul
elementelor slave la nord de
O este aceea a cronologiei fazelor de ale culturii Dridu
propriu-zise. n cu cronologia acestei culturi s-a discutat nceputurile ei se pot
data n sec. IX, cum s-a presupus pe baza unor istorice arheologice relativ
la ipoteza protobulgarilor la nord de
637
, sau numai din a doua a
sec. X
638
, cum din asocierea resturilor de locuire ale culturii Dridu cu monedele bizantine.
Relativ la pe baza arheologice la Dridu cultura
Dridu, deplin din a doua a sec. X din sec. XI, nefiind
posibilitatea ca nceputurile ei se coboare in prima a sec. X, cum par
s-o indice unele descoperiri de cimitire de din Muntenia Dobrogea
839

Mai mult descoperirile recente de la Bezid din SE Transilvaniei in ultima
vreme din Muntenia, precum dintr-o lierie de din Moldova, acestea din
cercetate prin o mai veche in acestei culturi; din
secolele VIII-X, cum s-a mai sus, protodridu a ncadrare cul-
fie mai bine prin viitoare. Cu acest prilej
se va stabili cronologia etapelor de ale culturii Dridu din Moldova, precum
sincronizarea lor cu descoperirile din carpato-balcanic
640

n ceea ce culturii Dridu, pe baza efectuate in Muntenia
s-a constatat toate sint de tip deschis locurile joase de pe cursul apelor sau de
pe marginea lacurilor, neputindu-se preciza erau protejate n spate de precum
cu de tipul Cele mai interesante n acest
sens au fost prilejuite de cea mai intens de la Dridu
641

din cuprinsul acestor de tipul semibordeielor, cu un cuptor simplu
de lut sau de intr-un sau al colibelor de erau grupate cite 5-6 la un
loc, la mari ntre ele, in mod de un cuptor de pine
642
Semibor-
deiele din faza I au de obicei vetre deschise, spre deosebire de cele din faza a 11-a,
intr-unul din cu cuptor
643

833 I. Nestor, op. cit., in Dacia, N. S., II, 1958, p. 382;
M.' op. cit., in Dacia, N. S., IV, 1960, p. 397
urm. Eug. Zaharia, de la Dridu, p. 106.
834 M. op. cit., n Dacia, N. S., IV, 1960, p. 413,
urm.; vezi I. Nestor, op. cit., n Studii, XV, 1962,
6, p. 1437, care din punct de vedere al culturii
materiale .,nu se poate face o cu
atit mai construi un contrast ntre poporul romn
cel sud-slav al bulgarilor, ale destine au fost
strns legate chiar n balcanic".
835 M. op. cit., in SCIV, X, 1959, 1, p. 93;
idem, op. cit., n SCIV, XI, 1960, p. 159 urm.
838 I. Nestor, op. cit., n Studii, XV, 1962, 6, p. 1 437.
837 M. op. cit., n SCIV, VIII, 1957,
1-4, p. 275 urm.; Maria op. cit., n SCIV, X,
1959, 1, p. 82; idem, op. cit., n SCIV, XI, 1960, 1,
p. 164; idcm, op. cit., in Dacia, N. S., IV, 1960, p. 397;
idem, Cte privire la culturii fn
sec. IX -XI, n SCIV, XIV, 1963, 1, p. 119.
838 I. Nestor, op. cit., in SCIV, X, 1959, 1, p. 61;
idem, op. cit., n Dacia, N. S., II, 1958, p. 372 376;
A. Grecu, op. cit., in SCIM, I, 1950, 1, p. 231 urm.
83
9
I. Nestor, op. cit., n Studii, XV, 1962, 6, p. 1436
urm.
uo n cu problema fazelor prealabile ale
culturii Dridu vezi I. Nestor, op. cit., in Studii, XV, 6,
p. 1436; M. op, cit., p. 107 urm.; Dan Gh. Tecdor,
op. cit., p. 272 urm.
8U Eugenia Zaharia, op. cit., p. 151 urm.
842 Ibidem, p. 75.
843
Ibidem.
125
www.cimec.ro
Dintre elementele de din cuprinsul acestor cea mai
este ceramica, care, cum s-a mai sus, a provocat numeroase n
cu originea speciei cu decor din linii lustruite
644

Indiferent de care nu este pentru cul-
tura Dridu deplin este marea cantitate a ceramicii locale, din cu nisip, re-
ndeosebi prin borcane lucrate la roata cu sau mai decorate
cu benzi de linii aplicate peste benzile de linii strnse orizontale nu ntre ele, ca
n etapa a culturii din etapa protodridu
645

O asemenea specie a fost recent pe teritoriul Moldovei, ndeosebi
n urma arheologice de la de la Spinoasa
646
.
Prin descoperirile din cuprinsul culturii Dridu din Muntenia s-a ajuns la con-
cluzia agricultura a fost de a acestei culturi n Cmpia
647

n schimb, n zona de contact dintre dealuri cmpie snt dovezi, cum este cazul la Bucov,
au fost mai dezvoltate vitelor dect agricultura
648

n fine, s-a luat n ritul funerar al culturii Dridu, ca
se la un consens general. Astfel, n timp ce M. nu s-a descoperit
nici un cimitir care fi atribuit n mod sigur
649
, 1. Nes-
tor caracteristic pentru cultura Dridu ar fi ritualul
650
Din acest punct de vedere
mormintele de din necropolele de la Sultana pe puse pe seama
mnilor de 1. Nestor
651
, snt considerate de M. ca unei
protobulgare, ca altele de la Istria "Capul Viilor", Blandiana, din alte descoperiri,
caracterizate, autoare, printr-un amestec de elemente culturale sud-slave romanice,
vehiculate la nord de de protobulgari
652

Pe baza acestor date, privitoare la cultura Dridu, cu tot caracterul contradictoriu al
unora dintre ele, se poate sesiza pe cale ceea ce s-a numit
de 1. Nestor "nceputul procesului prin care simbioza se
n ultima a etnogenezei
653

Din n prezent cu privire la n acest
proces de a culturii la nord de pe factorii locali au avut
un rol din sec. IX-X, bizantine, din vreme, atestate prin diverse desco-
periri de obiecte monede
654
Aceste par fi avut un rol mai activ n zona ponto-
fi fost mai intense n restul teritoriului, unde de altfel cultura Dridu
n formele ei caracteristice, este mai slab
n ceea ce teritoriul Moldovei, s-a ncercat se dovezi sufici-
ente, pentru sec. X e.n., culturi, prin nu prea rigide, dintre care una
n nord o alta n sud centru
655

De asemenea, s-a necunoscndu-se la data a culturii
Dridu, n istorice din perioada paralel cu extinderea culturii
844
n cu aceste pe literatura
mai sus, vezi B. Mitrea, arheologic
Satu-Nou, necropola timpurie nr. 1, n Materiale,
VII, 1961, p. 556, care avnd n vedere att
ct deosebirile n n ritul funerar de la nordul
sudul ipoteza care
ceramica de tip ar documenta pe
protobulgari la nord de Dunre. Din aceste motive,
autor ar fi vorba mai curnd de o
la nord de Dunre.
846
Pentru caracteristicile acestei specii ceramice vezi
1. Nestor, op. cit., in Dacia, N. S., II, 1958, p. 381; Maria
op. cit., n SCIV, X, 1959, 1, p. 84.
848
Pentru ceramica de la vezi M. Petrescu-
Em. Zaharia, op. cit., n Materiale, VIII,
1962, p. 54 urm.
12!)
847
1. Nestor, op. cit., n Dacia, N. S., II, 1958, p. 375.
848
Maria op. cit., n SCIV, X, 1959, 1, p. 81
urm.; idem, op. cit., n Dacia, N. S., IV, 1960, p. 395
unn.
849
Maria op. cit., n SCIV, X, 1959, 1, p. 75.
850
1. Nes tor, op. cit., n SCI V, X, 1959, 1, p. 62,
nota 1.
861
Ibidem.
8
6
2
vi. op. cit., n Dacia, N. S., IV, 190, p. 412.
863
1. Nestor, op. cit., n SCIV, X, 1959, 1, p. 62.
864
n ceea ce descoperirile monetare vezi
Irimia Dimian, op. cit., n SCN, I, 1957, p. 198 urm.;
Maria op. cit., n Dacia, N. S., IV, 1960, p. 418.
8
66 Maria op. cit., n SCIV, IX,
1958, 1, p. 82; idem, op. cit., in Dacia, N. S., IV, 1960,
p. 407 urm., n care autoarea a la
www.cimec.ro
Dridu, o parte a slave din Moldova a fost iar o alta, sub presiunea pece-
negilor, s-a retras spre nord, pe Prut Nistru! superior, intrnd n statului de
Halici
656

Din datele acestea cu privire la cultura Dridu n mod limpede complexitatea
problemelor acestei culturi. Pentru a se o ct mai de de la care
se pentru problemelor legate att de procesul de formare, ct de sem-
a acestei culturi, se impune intensificarea arheologice
la nord de n acest scop, vor trebui alese pentru cele mai reprezentative
identificate prin
cele mai multe ale culturii Dridu, identificate prin
provin de pe teritoriul Moldovei.
n cele ce vom toate aceste descoperiri de scoatem
n lor pentru problema culturii Dridu de pe teritoriul
Moldovei.
Astfel, n prezent, cultura Dridu pe teritoriul Moldovei a fost n 26 de
puncte din 24 de :
a. Bazinul Bahluiului : Jijia-Bahlui II), Holm (Panta nord-
a dealului Holm), Miroslava (La (Dealul
lui Gh. Lupu), Valea Ursului (La nord de sat), (Schitul
b. Moldovei Centrale: Brlad (Podul de Fier, Prodana).
c. Depresiunea (Cojocari II), 1), Bozia
(Sub Epureni (Dealul Horgei, 1), Giurcani (Prul (Marginea
a satului), (Dealul (Marginea a
satului), Murgeni (G.A.S.), (Gura (Vatra satului), Stu-
(Dealul Bozasca), (Vatra satului).
d. Malu (La
e. Cmpia Siretului: (Valea lui Tuluc), (Terasa Siretului).
La aceste descoperiri se mai pot acelea de la (La n Bazinul Bah-
luiului de la Slobozia (Dealul n Cmpia Jijiei Superioare, caracterizate
printr-o de aceea a culturii Dridu.
. n fine, s-ar putea ca tot culturii Dridu mai alte puncte din
n care s-au resturi ceramice atribuite cu mai acestei culturi :
a. Bazinul Bahluiului: Jijia-Bahlui 1), Holboca (Peste
Rediu Aldei (La Hrtop).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: Ghireni (La Hrtop).
c. Depresiunea (Vatra satului), Murgeni
d. (Marginea a satului), Oituz (n
Deci, n total, n prezent, pe teritoriul Moldovei s-au semnalat prin
36 de puncte de descoperire cu resturi de locuire ale culturii Dridu, dintre care 26 snt sigure
10 ndoielnice. la aceste 26 se mai cele 3 puncte n care s-au efectuat
(Spinoasa, n prezent pe teritoriul Moldovei se
cunosc 29 de descoperiri sigure ale culturii Dridu.
Cele mai multe locuri de descoperire ale acestei culturi, identificate prin
provin din de sud a Moldovei, ca n faza imediat a etapei protodridu.
Astfel, din cele 26 de puncte cu descoperiri sigure ale culturii Dridu din Moldova, 18 snt
n de sud a Moldovei, cum 2 din Moldovei Centrale, 14
din Depresiunea Elan-Horincea, 1 din Cmpia Siretului 1 din Deci, cele mai
multe din descoperirile culturii Dridu se n Depresiunea Elan-Horincea.
Cultura Dridu a fost n mod sigur n regiunea din mijlocul
656
Maria op. cit., n SCI V, IX, 1958, 2, p. 402 urm.
1, p. 82; G. B. Fedorov, op. cit., n SCIV, X, 1959,
127
www.cimec.ro
Moldovei, la Malu, n preajma Oituz, precum mai sigur, n regiune,
la Oituz.
n ceea ce de nord a Moldovei, cultura Dridu a fost n
Bazinul Bahluiului, n opt puncte cu descoperiri sigure, n Cmpia Jijiei Superioare n alte
puncte, dintre care unul sigur cu resturi ceramice de Dridu altul ndoielnic.
Deci, ca n etapele anterioare, cu resturi de locuire de caracter protodridu,
cultura Dridu a fost cu n Bazinul Bahluiului. De asemenea, pentru
Cmpia Jijiei Superioare, n care snt descoperiri ale culturii de aspect protodridu,
se descoperiri destul de rare culturii Dridu.
Din acest punct de vedere este o mare deosebire de cultura Sntana de
niahov, cnd a existat o locuire n stepele Jijiei de pe Prutul Mijlociu.
S-ar putea ca foarte slaba mpopulare a acestei regiuni stepice, din perioada sec. VI-XI e.n.,
locuirea din sec. IV e.n., fie n pe de o parte cu aproape
a regiunii respective n urma evenimentelor istorice provocate de invazia hunilor, iar pe
de alta cu din vremea autohtonilor cu slavii, pentru stabilirea
n zona de a Moldovei R. S. S. care oferea mai bune de
securitate sedentare de agricultori de vite.
acestor resturi de locuire ale culturii Dridu n de nord a Moldovei,
uneori n forme clasice ca n Cmpia cum este cazul cu descoperirile de la Spinoasa,
din alte locuri, face presupunerea a fost pe
tot teritoriul Moldovei, cu toate n prezent snt dovezi n Cmpia Jijiei Su-
perioare lipsesc cu totul n Sucevei. presupunere este prin faptul
resturi ale culturii Dridu au fost semnalate, cum s-a mai sus, dincolo de
teritoriul Moldovei, n sud-vestice ale R. S. S. Ucrainene, spre nord la Bila,
spre E la SE de Tiraspol
657

n ceea ce teritoriul Moldovei, ca n etapa protodridu culturii Dridu
se n Depresiunea Elan-Horincea Bazinul Bahluiului snt cu totul rare n
Moldovei Centrale.
se n de zonele de culturii Dridu, spre
deosebire de acelea ale etapei protodridu, au fost identificate n regiunea de propriu-
din sudul Moldovei care din punct de vedere geografic o
continuare a Cmpiei Romne, unde, cum se a existat o locuire n vremea
culturii Dridu. n schimb, probabil din motivele mai sus Cmpia Jijiei Superioare
a fost aproape total
n de aceasta, n regiunea de a Moldovei, pe de in-
tensitate de locuire din etapa protodridu cultura Dridu din regiunile amintite, s-a mai
constatat n destul de numeroase cazuri o asociere, n cuprinsul a resturilor
de locuire culturilor Hlincea Dridu. Astfel, n din
lui Gh. Lupu), Valea Ursului (La nord de sat) (Schitul n
Bazinul Bahluiului (Vatra satului) din Depresiunea Elan-Horincea, s-au aso-
ciate resturi de locuire ale acestor culturi.
n cu acestea, mult mai numeroase snt cazurile n care resturile culturii
Dridu din regiunea. de a Moldovei snt pe locuri, de altele din
etapa protodridu. Astfel, n prezent se cunosc 11 descoperiri de acest fel, care provin din
:
a. Bazinul Bahluiului: Miroslava (La
b. Moldovei Centrale: Ars ura Brlad (Podul de Fier, Prodana).
c. Depresiunea Bozia (Sub Epureni 1), Giurcani
(Prul (Dealul Murgeni (G.A.S.), (Gura Hulu-
(Vatra satului).
m M. op. cit., n Dacia, N. S., IV, 1960, p.406 urrn.
128
www.cimec.ro
La acestea se mai pot patru descoperiri, n care cultura Dridu nu
este n mod sigur : Jijia-Bahlui I) Rediu Aidei (La Hrtop)
n Bazinul Bahluiului, (Vatra satului) n Depresiunea Elan-Horincea Oituz (n Hu-
n
Semnalarea acestor descoperiri n cuprinsul sub rezerva ve-
viitoare, o att pentru problema de locuire din
sec. VIII-XI a elementelor autohtone, ct pentru complexe de
ordin social-economic cultural, n istorice din vreme de de la
etapa protodridu la aceea n care s-a ncheiat procesul de cristalizare al culturii
de tip Dridu (sec. X-XI), prin asimilarea slavilor de autohtoni, a n
vreme a primit un nou impuls din partea bizantine, prin din nou la
a n sec. X, n urma nfrngerii protobulgar
668

O care se desprinde din studiul culturii Dridu, identificate prin
n Moldova, este aceea relativ la tipul de din vremea acestei culturi. In
cu s-a constatat culturii Dridu snt nefortificate,
deschise, ca majoritatea din vremea culturii Hlincea. De asemenea, ca acestea
din ele snt situate de obicei pe terasele inferioare ale rurilor, pe pantele joase de la
poala dealurilor, pe n hrtoapele scunde numai n mod cu totul pe
terasele medii. Astfel, din cele 34 de descoperiri de resturi de locuire ale culturii Dridu, n care
se includ 8 mai sigure, 21 provin de pe terasele inferioare, 8 de pe poala dealurilor,
3 de pe scunde 2 din hrtoape. In ceea ce acestea din de la
ele se n regiunile muntoase de pe valea
Majoritatea culturii Dridu, n genere ca acelea ale etapei Hlincea I, snt
situate de obicei tot n terenurile fertile, din preajma apelor care ofereau locuito-
rilor prielnice pentru practicarea agriculturii a vitelor.
Pornindu-se de la aceste nu este exclus ca n Cmpia cu tot . ca-
racterul ei actual stepic, fi existat unele n preajma culturii Dridu,
mai ales n luncile din lungul apelor.
De asemenea, din felul cum snt repartizate teritorial culturii Dridu pe teritoriul
Moldovei, s-ar putea presupune, la proba contrarie, o oarecare a lor din punctul
de vedere al de n sensul n timp ce n regiunile fertile din zonele depre-
sionare ale Elanului Bahluiului ar fi predominat agricultura, n submuntoase
ale din centrul Moldovei se fi dezvoltat mai mult In spri-
jinul acestei ipoteze, relativ la deosebirile culturii Dridu din Moldova, din punct de
vedere al predominante, s-ar putea invoca cele constatate n Muntenia, unde, cu
deosebire n urma de la Dridu Bucov, au fost descoperite gropi de bucate de un
tip foarte evoluat, necunoscut n lumea
869

In ceea ce ntinderea acestor din datele n prezent n urma
din Moldova este prematur se unele chiar n cazul n care n cu-
prinsul snt asociate resturile de locuire din culturile Dridu Hlincea. In
cu pe baza celor constatate n urma de la Dridu s-ar
putea cel mult presupune satele respective erau de tip cu grupuri de
de obicei semibordeie, mai mult sau mai ntre ele. Deci, din acest punct de
vedere, tipul de caracteristic culturii Dridu apare ca o continuare a aceluia din etapele
protodridu Hlincea.
In ceea ce resturile de descoperite prin n cuprinsul
acestor n de un frumos din corn de cerb, de la nu s-au
868 n cu aceast1!. problem1!. vezi 1. Nestor,
arheologice n legtlturtl cu problema formtlrii
poporului romdn. Raport in manuscris la Comisia pentru
9 - c. 361
studiul form1!.rii poporului a limbii romne.
868
Eugenia Zaharia, Stlptlturile de la Dridu, p. 7
urm.
129
www.cimec.ro
dect fragmente ceramice, care caracteristicile de a pastei, de
decor, pot fi clasificate n categorii principale:
a. Specia la roata cu din de culoare
sau n miez sau rozie la exterior, mult nisip, o cantitate
mai mare sau mai de bcabe de uneori scoici pisate n
ei. specie este mai bine prin fragmente de oale cu gtul mai
mult sau mai scund, marginea sau cu buza rotunjit
la exterior sau oblic, precum cu umerii Vasele de acest
tip, cu sau mai snt decorate pe treimi din lor cu benzi
de linii orizontale mu n val adncit, ultimele suprapunndu-se de obicei peste primele, ca
unele fascicule de dungi verticale adnci te. La. cu tura a fost
specia din de caolin dobrogean, prin unele fragmente ceramice
de la Holm (Dealul Holm), provenind din oale decorate la fel cu acelea din prima categorie.
b. Specia la mai dintr-o mai
de culoare n interior la exterior, prin fragmente de
oale cu acelea din categoriile anterioare.
c. Specia la roata cu din bine
prin cteva fragmente de vase cu buza rotunjit cu corpul sferic, de-
corate cu motive de dungi lustruite. Vasele din categorie au fost semnalate n
culturii Dridu cercetate prin la Spinoasa, Hlincea precum n
altele descoperite prin de la Miroslava (La (Vatrasatului)
(Gura
Prima dintre aceste categorii ceramice, la roata cu din ce-
sau n interior, prin ei poate fi n Moldova, cel
n parte, ca o continuare a speciei locale de tip protodridu, mai mult sau mai
n ei de ceramica a culturii Dridu, cu care uneori se la iden-
titate, nu numai n sudul Moldovei, ci chiar n nordul acestei provincii. n cu
specie sint cele cteva fragmente de vase din caolin, cu cele mai multe
analogii n Dobrogea.
La rndul ei, cea de-a doua categorie cu prima, la roata
cu mai probabil, n parte, ceramicii slave. Din acest punct
de vedere, s-ar putea presupune aspectul ntr-o oarecare deosebit al ceramicii culturii
Dridu din anumite teritorii ale Moldovei, care din acest motiv pare mai curnd de
ceramica Dridu fie n printre altele, cu aici mai
vreme a ceramicii slave.
n fine, ultima categorie aceea cu lustru, n Moldova, ca n restul
teritoriului prin ei n complexele culturii Dridu poate fi
ca
660

Aceste cteva n cu resturilor de locuire din din
vremea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, identificate prin recente din
provincie, fie verificate prin metodice din principalele locuri de desco-
perire.
Etapa A doua din dezvoltarea culturii materiale feudale
timpurii de pe teritoriul Moldovei, asupra sntem mai este aceea iden-
prin din de la Hlincea
661
ndeosebi de la (jud.
662

8
8 Ibidem, p. 79 urm. pentru privind originea
acestei specii ceramice. n cu
vezi M. op. cit., in Dacia, N. S., IV, 1960, p.
413, care specie
la nord de o cu extinderea statului bulgar,
in sec. IX-X, nu in mod exclusiv protobulga-
rilor, ca n sec. VIII, ci slavilor meridionali
130
cu care au venit in contact protobulgarii.
881 M. colaboratori,
in SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 314 urm.; in
SCIV, V, 1954, 1-2, p. 239 urm.; in SCIV, VI, 1955,
3-4, p. 692 urm.
8
8
% Dan G. Teodoru, arheologice de la
in Materiale, VIII, 1962, p. 723 urm.
www.cimec.ro
ntrudt caracteristicile culturii materiale din au fost mai bine precizate la
stratigrafice mai clare, pare denumirea de
neni etapei respective. Mai mult ntruct pe baza datelor la
s-a conturat destul de exact aspectul culturii materiale din etapa este
posibil se identifice resturile acestui aspect n cuprinsul de la Hlincea.
n urma din de la de pe malul drept al prului
iosu1, s-au adus unele cu privire att la tipul de de ct la unele
din caracteristicile culturii materiale ale locuitorilor acestei Astfel, n
ceea ce caracteristicile s-a constatat se tipul de
n locuri joase n preajma apelor precum n de semibor-
deie rectangulare, cu cuptoare de ntr-unul din
663
cu
privire la acestor n planul nu se pot face, intrucit prin
turile limitate din 1959 de la s-au descoperit numai asemenea
De asemenea, interes privind caracteristicile culturii materiale
descoperite n de la n cu de o deo-
s-a bucurat ceramica. Aceasta a fost mai bine deosebindu-se trei categorii de
vase : borcane, castroane, lucrate la dintr-o de culoare
calie sau cu uneori cu nisip n
664
n timp ce
borcanele, prin forme decor, au analogii n Dobrogea, Cmpia Munteniei Transilvania,
reprezentnd tipuri evoluate din vasele culturii de tip Dridu, castroanele ndeosebi
snt puse pe seama nomade din sec. XI-XII, se presupune li se dato-
ncetarea feudale timpurii de la
665

Dintre acestea din de lut, muiate forme de metal, cum o do-
vedesc n mod clar exemplarele descoperite la sau de metal n asociere cu cele
de lut de la Dinogetia, au fost discutate mai mult
666
Vasele acestea de lut de tronco-
sau la interior cu marginale per-
forate pentru suspendat, au fost n sec. X-XIII pe un teritoriu vast, din nordul
Caucazului n Ungaria Iugoslavia, unele dintre ele, foarte la
nndu-se n Ungaria chiar n sec. XIV
667
n ceea ce teritoriul noastre, s-au
descoperit destul de multe vase de acest tip n Dobrogea, Moldova, Transilvania Banat
668
,
nelipsind nici din Muntenia. Dintre acestea, n Moldova au fost semnalate circa 30 de desco-
periri n Bahluiului Jijiei Inferioare, Brladului, Prutului Mijlociu, precum n coli-
nele Tutovei
669
. n cu aceste descoperiri, o o aceea de la
unde numai ntr-un singur semibordei au fost date la 30 de asemenea vase,
dintre care unele gravate cu schematice de cai, servind probabil pentru anumite
ritualuri magice legate de cailor, de a pecenegilor cumanilor
670

Din punct de vedere cronologic, se admite durata acestei forme de vas, care n genere
a fost n uz timp de trei secole, a variat de la o regiune la alta, ea mai devreme n
Dobrogea, sec. X, mai mult n Transilvania Banat, unde
se n sec. XIII
671
. n schimb, pe teritoriul Moldovei de vas se
pe baza de la Hlincea n sec. XI-XII, fiind
663 Ibidem, p. 725 urm.
664 Ibidem, p. 726 urm.
666 M. op. cit., n SCIV, VIII, 1957,
1-4, p. 267 urm.
666 Petre Diaconu, Cu privire la problema
de lut n epoca feudald timpurie (sec. X -XIII), n SCIV,
VII, 1956, 3-4, p. 421 urm.; M. op.
cit., in SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. 288; Dan G. Teodor,
Cteva n cu de lut descoperite
la n SCIV, XIV, 1963, 1, p. 197 urm.
667 Petre Diaconu, op. cit., n SCIV, VII, 1956, 3-4,
p. 424 436.
668
Ibidem, p. 424.
6
68
Dan G. Teodor, op. cit., In SCIV, XIV, 1963,
1, p. 202 (dup11. de la N. Zaharia).
67
0 Petre Diaconu, op. cit., in SCIV, VII, 1956, 3-4,
p. 424 434 Dan G. Teodor, op. cit., n SCIV, XIV,
1963, 1, p. 200, care studiaz11. n mod special aceste repre-
zent11.ri animaliere, incercind si!. explice originea semnifi-
lor.
on Petre Diaconu, op. cit., n SCIV, VII, 1956, 3-4,
p. 425 urm.
131
www.cimec.ro
apoi cu de metal, cum o descoperirile de asemenea vase de
la din sec. XIII de la de la sec. XIV
672
Pornindu-se de la
datare a. de lut din Moldova, s-a considerat recent tipul acesta de vas ar putea fi
pus aici mai curnd pe seama cumanilor din etapa lor n urma contactului cu

673
Pentru elucidarea acestei probleme este necesar se
prin viitoare, pecenegilor aici se reduce la perioada sec. X-XI sau
eventual se dincolo de anul 1064, cnd se n general, au fost
de uzi
674

n ceea ce restul inventarului descoperit n de la din el
mai fac parte cteva unelte ntregi fragmentare de fier, corn, lut ars ardezie, un vrf de
de fier o de bronz din fire torsionate, precum o cantitate de resturi mena-
jere, constnd din oase de' mamifere de precum din cochilii de melci sau
valve de
Toate aceste descoperiri de la completate n parte cu acelea de la Hlincea,
constituie dovezi concludente cu privire la de ale locuitorilor din de
la agricultura vitelor, de care mai practicau vnatul, pescuitul
culesul. ndeosebi acelea legate de metalurgia fierului a ceramicii, snt
slab dezvoltate, separndu-se treptat de
n istorice de la est de procesul de feudalizare al
favorizat prin economice, politice culturale cu
675
Kievul,
cel acum, n centrul sudul Moldovei, o n valului de
pecenege cumane. Din punct de vedere etnic, pe baza cu grupul Dridu, att n
ceea ce tipul de de ct unele forme ale ceramicii
de cultura de tip nu poate fi dect unei
autohtone, n contact cu valul migratoriu pecenego-cuman. n ce exista o
ntre veche dm vreme din Moldova contem-
din Transilvania, care ar fi n sec. XI-XII dinspre Transilvania
n Moldova, se din punct de vedere arheologic
676

Acestea snt principalele rezultate la care s-a ajuns n Moldova, prin de la
Hlincea cu privire la etapa Cu tot caracterul
restrns al acestor ele contribuie la unora din caracteristicile cul-
turii materiale vechi din sec. XI-XII.
n ceEa ce caracteristicile din Moldova din epoca res-
sntem ceva mai bine informa arheologice efectuate n ultima
vreme n regiune. .
Astfel, prin acest gen de s-au identificat resturi de din etapa
n 45 de puncte din 37 de de pe teritoriul Moldovei:
a. Bazinul Bahluiului: (La (La
Jijia-Bahlui II), (La Ciurea (Dealul Mamelonul din
C.F.R., Lunea Ciurei), Cogeasca Veche (La Cuza (Valea Dancu
(Iazu lui Hlincea (Panta a dealului Marginea a satului),
(Bariera Crlig, Cartierul Nicolina), Miroslava (La Podu Iloaie (Dealul Henciu),
(1 km NE de sat), (Schitul
872 Dan G. Teodor, op. cit., n SCIV, XIV, 1963, 1,
p. 202.
8
7
3
Ibidem. Dupll. Petre Diaconu (op. cit., n SCIV,
VII, 1956, 3-4, p. 431) atribuirea acestor de
lut din Moldova pecenegilor este ntruct iz-
voarele literare relative la lor ;r.ici snt
confuze.
674
Cf. Istoria Romniei, II, 1962, p. 68, capitol redactat
de Pascu, unde se admite lor
pe teritoriul noastre s-a la
132
sec. XI; P. Diaconu, Les Petchenegues du Bas-Danube
au xe siecle, n Dacia, N. S., XI, 1967, 269-270.
875
Corina Nicolescu, Aspecte ale culturale
cu de jos n sec. X -XIV, in SMIM, V, 1962,
p. 52.
876
n cu cf. Maria
op. cit., SCIV, IX, 1958, 1, p. 84 Eugenia
Zaharia, Dridu ... , p. 16S.
www.cimec.ro
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Marginea a satului), Hudum (Hudumu
Vechi, Iazul Hudumului), (La Veche), Rediu Mitropoliei (n Islaz), Slobozia.-
(Dealul Hodoroaia).
c. Moldovei Centrale: Arsura (La Bereasa (La (Cujba),
(La (La Islaz, Iazul La Meri, lui Mantu), Lunea
(Vatra satului), (Ripa Scnteia (Vatra satului).
d. Depresiunea : (Podu Vechi), (Valea Lupului),
G.A.S.), (Piscu lui Isac), (Leaua 1), (Dealul Bum-
(Vatra satului), Sipeni (Vatra satului), (Vatra satului).
e. Pietroasa (Dealul bisericii).
Tot acestei etape i mai probabil alte 6 descoperiri din
de pe teritoriul Moldovei :
a. Bazinul Bahluiului : Ba nu (La
b. Cmpia ]ijiei Superioare: Leorda (Vatra satului), Popricanii de Jos (Coasta Poprica-
nilor).
c. Sucevei: Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea a satului).
d. Depresiunea (Barahoi 1), Murgeni (G.A.S.).
Deci, n de pe teritoriul Moldovei se cunosc 51 de puncte de
descoperire cu resturi de locuire din etapa (sec. XI-XII), dintre care 45 snt
sigure 6 ndoielnice ca
Majoritatea acestor locuri de descoperire semnalate prin asemenea provin din
zona de din centrul sudul Moldovei, ca n etapele anterioare protodridu Dridu.
Astfel, din cele 45 de locuri cu descoperiri sigure din etapa numai 3 snt din
nordul Moldovei (Hudum n Slobozia n iar
restul de 42 snt situate n cum 18 n Bazinul Bahluiului, 3 n Cmpia
Jijiei Superioare, 11 n Moldovei Centrale, 9 n depresiunea 1
n Deci, majoritatea acestor descoperiri se n sectoare silvoste-
pice, dintre care unul n Centrul Moldovei, cuprinznd zona a Bahluiului a
Jijiei Inferioare, precum partea de NE a Moldovei Centrale, un altul n sudul
Moldovei, localizat n Depresiunea
Aceste n ceea ce ariile de ale din etapa
snt valabile pentru descoperirile mai sigure ale acestei etape. n acest caz,
din cele 6 descoperiri localizate n n:umai una se n nordul Moldovei
(Leorda), restul de 5 ntlnindu-se n centrul sudul Moldovei.
n cu din etapa este semnificativ faptul
n Cmpia Jijiei Superioare snt destul de rare din vreme, de altfel
ca n etapele anterioare ale culturilor Dridu Hlincea. La rndul lor, din
regiune, datnd din etapele Dridu se tot n la con-
tactul acesteia cu Sucevii numai n mod cu totul n stepa
cum este cazul cu descoperirea de la constatare cu privire la slaba
locuire din sec. X-XII n Cmpia a Jijiei Superioare nu poate fi pe seama hazar-
dului descoperirilor, ntruct regiunea este destul de bine prin
terile arheologice. Din acest punct de vedere, problema cauzelor depopu-
acestei regiuni stepice n a doua a mileniului 1 la nceputul celui de al II-
lea mileniu, discutate n parte n capitolul anterior relativ la etapa Dridu, precum ale
ei n perioada feudalismului dezvoltat. n ceea ce lipsa din
etapa n Cmpia din sud-estul Moldovei, mai prin
se probabil, n parte, caracterului ei de de trecere pentru popoarele n
Ceea ce aici n mod deosebit este suprapunerea ariilor de a
feudale timpurii din zona a Moldovei n etapele Dridu n
cu cum s-a mai nainte, din a
feudalismului timpuriu se n centrul sudul Moldovei, fiind cu totul rare in
133
www.cimec.ro
nordul acestei provincii. Din acest punct de vedere se o a de
locuire n zona din centrul sudul Moldovei n sec. X-XII,
etapelor Dridu n schimb, slaba locuire n zona din nordul
Moldovei n sec. XI-XII, de altfel ca n etapa Dridu, face, sub rezerva
rilor viitoare, din punct de vedere arheologic, ipoteza acestei
regiuni n sec. XI-XII dinspre Transilvania
677

O pentru problema de locuire din perioada
n cea timpurie inclusiv n zona din centrul sudul Moldovei o pre-
descoperirea de la I II, Miroslava (La (Schitul
din Bazinul Bahluiului, precum de la Murgeni (G.A.S.) (Vatra satului)
din Depresiunea Elan-Horincea, n care resturile de locuire din etapa se
n asociere cu altele din etapele anterioare ale culturilor Dridu Hlincea. Deci, n cazurile
respective, este n mod sigur continuitatea de locuire n cuprinsul
se preciza, din de arheologice, intensitatea de locuire
din aceste diferite etape. n de acestea, nu ar fi exclus ca n alte cazuri n care au fost
semnalate resturi de locuire de tip Hlincea protodridu sau numai de tip protodridu,
de altele din etapa ca de exemplu la Dancu (Iazu lui
(1 km NE de sat) n Bazinul Bahluiului sau (La Meri) n Moldovei Cen-
trale, fie identificate prin viitoare urme sigure din vremea culturii Dridu.
Tipul de din etapa este nefortificat, ca n etapa a culturii
Dridu. De asemenea, de acest tip, n de se pare nu prea ntinse, n genere
ca acelea ale culturii Dridu, spre deosebire de culturii Hlincea, snt situate n locuri
de asemenea joase n cuprinsul luncilor pe terasele inferioare ntr-un mai restrns
pe promontoriile de la poala dealurilor. Deci, din acest punct de vedere, se o conti-
nuitate a tip de
La fel, din a acestor identificate n prezent n preajma
terenurilor fertile, a apelor, se poate deduce de ale locuitorilor
din etapa au fost ca n etapele anterioare ale culturilor Dridu Hlincea,
agricultura vitelor, de care se mai practica vnatul, pescuitul culesul.
Din cele descoperite n cuprinsul din etapa se mai poate deduce
locuitorii se mai ndeletniceau cu unele se preciza, din de
suficiente, ct de avansat era procesul acestora de n
cu nu se ct de dezvoltat era fierului,
despre care n genere se presupune s-a primul de
678

Cele cteva unelte de fier descoperite la Hlincea neanalizate din punct
de vedere al lor chimice, snt neconcludente. n schimb, sntem mai bine in-
asupra ceramicii, ilustrat prin resturi de vase caracteristice, lucrate
la din sau mai cu nisip uneori micro-
n Din aceste categorii de cu treceri gradate de la una
la alta, snt lucrate principalele forme de vase din etapa : borcanele
identificate prin de din Moldova.
Borcanele, cu mai sau mai din n interior
sau la exterior, se prin marginile mai mult sau mai
n prin buza sau oblic ori umeri
ca prin decorul care din benzi de dungi adncite orizontal sau impresiuni
n de alveole, benzi din decor aplicat prin funduri
8
7
7
indeosebi de
este teoretic de Maria in SCIV, IX,
1958, 1' p. 84.
8
7
8
Cele trei cuptoare pentru reducerea minereurilor
de fier, de la Birlad, in Istoria Romaniei,
134
II, 1962, p. 60, ca datind din sec. X sau XII, sint mai
noi, din sec. XII-XIII, cum s-a de
cei care le-au descoperit; pentru aceasta vezi Dan Teodor,
V. Palade Eug. arheologice de la
Prodana.Bfrlad (manuscris).
www.cimec.ro
La rndul lor, cazanele de lut ars, lucrate modelele de metal, cum s-a mai
sus, din categorii de de culoare la interior pe ambele
se att prin marginea la exterior spre interior, ct prin
decorul de caneluri sau de benzi suprapuse uneori peste cele orizontale. Dintre
fragmentele ceramice acestor forme de vas, se n mod deosebit unul dintr-o
margine la interior de partea a vasului,
descoperit la (La care se pare fie unic n prezent n aria de
a cazanelor de lut ars de pe teritoriul noastre.
Prima din aceste forme de vas, aceea de borcan, prin unele de
a pastei, forme decor, se apropie de formele de borcane din etapa
a culturii Dridu. Astfel, n ceea ce tehnica pastei, specia mai cu nisip
n argilei, are analogii directe cu ceramica din
a culturii Dridu. Formele borcanelor, care au umerii buzele rotunjit
spre exterior, se ntlnesc n ambele etape, Dridu ca decorul con-
stituit din benzi de striuri suprapuse uneori peste altele de dungi orizontale, din
scurte oblice din motive imprimate cu Pe aceste
prin care se continuitatea unor elemente caracteristice ale borcanelor din etapele Dridu
snt unele prin care se n mod pregnant eera-
mica acestor etape. Astfel, foarte pentru ceramica etapei
este n a unei mari de La rndul lor marginile
ale borcanelor din etapa cu buza frecvent la interior, snt
mai evoluate n cu acelea ale borcanelor culturii Dridu. n ceea ce decorul,
n ceramica etapei ornamentul din fascicule de scurte dungi verticale,
att de caracteristic pentru ceramica culturii Dridu. n fine, nu putem ncheia
trecere n a deosebirilor produselor ceramice din etapele
Dridu a lipsa speciei cu lustru n etapa
precum n relativ mare a resturilor de de lut din
pentru moment snt n explicarea lipsei n etapa a speciei
ceramice att de pentru etapa a culturii Dridu, nu
lucru se poate spune despre problema de lut din etapa
care a fost mai bine cum s-a mai sus. Forma aceasta de vas, de origine
eventual a fost n de Hlincea
n mai multe locuri de descoperire din sec. XI-XII n Moldova, dintre care pot fi enumerate:
a. Bazinul Bahluiului: (La (La II (conflu-
Jijia-Bahlui), (Marginea a satului), (Bariera Crlig), Miroslava
(La
b. Cmpia ]ijiei Superioare: Hudum (Iazul Hudumului).
c. Moldovei Centrale: (La Islaz), Lunea (Vatra satului).
d. Depresiunea Elan-Horincea: (Leaua 1), Sipeni (Vatra satului).
Din cartarea acestor descoperiri vasul n de are n Moldova, n
genere, aproape ca descoperirile de de tip se
mai mare a acestei forme de vas n regiunea din centrul
sudul Moldovei, precum lipsa ei n zona din nordul-estul sud-estul acestei provincii.
Deci pe cale se poate deduce vasele de lut n de snt caracteristice
sedentare nu nomade. Indiferent au fost folosite de sau de pecenegii
ori cumanii sedentari, ele au fost imitate modelele de metal ale nomazilor,
cum ne ndeosebi decorul unora dintre de lut din de la
Deci, n concluzie, din analiza descoperirilor cunoscute n prezent, etapei
pe de o parte, ndeosebi pentru centrul sudul Moldovei, continuitatea
de a unor forme de din etapa a culturii Dridu, iar
pe de alta, unor elemente noi, introduse prin contactul cu pecenegii eventual
135
www.cimec.ro
cumanii. n ceea ce cu din Transilvania, din
de lipsesc dovezile concludente pentru
Secolul al XII-lea. A treia din dezvoltarea culturii materiale feudale timpurii
din Moldova a fost ndeosebi pe baza din sectorul nordic al
de la
679
Cele mai multe caracteristice resturi arheologice din
provin dintr-o de la baza solului brun din A, precum din alte diferite locuri
din A B ale acestui sector. n ceea ce coliba nu s-a putut
preciza nimic n cu forma dimensiunile ei, ntruct resturile constituite
din pietre sparte de din lut amestecat cu nisip paie,
oase de animale ndeosebi snt mai mult sau mai risipite, iar n
interiorul nu a fost nici o de par. n de aceste resturi de
locuire, n cuprinsul colibei mai erau fragmente ceramice feudale timpurii, dintr-o vreme
mai mult sau mai care din cauza stratigrafice dificile nu au putut
fi separate cu certitudinea. Ulterior, prin de la Prodana II,
se caracteristicile ceramicii din sec. XI-XII XII-XIII s-a putut
separa mai bine ceramica sec. XII, care, prin de decor, este
n parte de ceramica din sec. XIII-XIV de la Hlincea. Astfel, vasele din
lucrate la roata dintr-o cu nisip uneori microprun-
n se prin margini cu buza mai mult sau
mai n prin a unui prag pe proeminent, ca
prin fundurile
La rndul ei, se de specia de la
Dinogetia. n ceea ce cu ceramica de la Ciugud,
din alte locuri din Transilvania se mai bine prin cerce-
viitoare
880
specia aceasta a fost prin numai
la De asemenea, a mai fost prin arheologice n
toarele din bazinul Bahluiului: (Valea Nicolinei), (Cartierul Frumoasa),
(Dealul (Vatra
Deci, n prezent se cunosc trei cu resturi de locuire din vreme
in Moldova. Ca n etapele anterioare, din sec. XII snt situate n zona
a Moldovei. Cu toate lor este redus, pare semnificativ faptul toate
aceste snt localizate in nordul Moldovei, ntre Coasta a in regiunea
cu foarte resturi de locuire din sec. X-XI XI-XII, care n schimb n
centrul sudul Moldovei. Din nefericire, n stadiul actual al nu se
ceea ce corespunde arheologic secolului al XII-lea n centrul sudul Moldovei sau, cu alte
cuvinte, nu putem preciza ceea ce aici etapa precednd imediat
etapa Prodana II.
Tipul de este ca n etapele anterioare ale timpuriu de pe
teritoriul Moldovei. La fel resturile ceramice din cuprinsul acestor se cu
acelea din de la Hlincea.
Secolele XII-XIII. Etapa sec. XII-XIII, a fost deter-
pe baza de la Hlincea Brlad-Prodana. La Hlincea, n sector A,
s-a dezvelit o de care la baza solului iluvionat. Deci, din punct
de vedere stratigrafic aici se poate deosebi o mai de o alta mai veche. De asemenea,
tot pe cale s-a precizat stratul Prodana II, care, pe baza unui cercei filigranat
de argint a altor elemente de inventar, se n sec. XII-XIII sst. aici, ca la
pentru sec. XI-XII s-a conturat mai precis, stratigrafice
878
M. colaboratori,
in SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 313 urm.
in SCIV, V, 1954, 1-2, p. 242.
880
Ibidem, in SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 316 urm.;
SCIV, V, 1954, 1-2, p. 241.
881
Dan G. Teodor, V. Palade Eug.
turile arheologit;e de la Prodana-Brlad (manuscris).
www.cimec.ro
mai favorabile, cultural al etapei sec. XII-XIII, pentru
prima n urma de la
Tipul de este att Ia ct la Prodana, fiind situat n ambele
cazuri pe terasele de ocupnd o mai mare sau mai n de te-
renul respectiv. n ceea ce tipul de Ia s-au sem-
nalat resturi de de iar la Prodana semibordeie cu vetre deschise,
dintre care unul a servit ca atelier pentru reducerea minereurilor de fier, n cuprinsul lui
trei cuptoare pentru asemenea
6
8
2

Caracteristicile ceramicii din etapa au fost mai bine prin
de Ia Prodana. Cu acest prilej s-au deosebit specii de vase, lucrate la roata dintre
care una mai veche, de cu din ceramica de tip Dridu
n parte eventual cu n ceramica secolului al XII-lea, o alta de origine
cu analogii n ceramica din Cmpia Dobrogea, care se acum pentru
prima n feudale timpurii din Moldova. Prima din aceste specii,
printr-o de culoare este prin borcane cu
una sau castroane tronconice capace, iar a doua, dintr-o de culoare
sau cu lustru la exterior, prin amfore urcioare cu gura
683
Aceste
categorii de vase au fost identificate la Hlincea, ndeosebi specia ceramicii
cu lustru, din primul moment.
Pornindu-se de la aceste caracteristici ale ceramicii sec. XII-XIII, s-a ncercat se
ncadreze, din punct de vedere cultural cronologic, alte descoperiri de corespun-
prin recente din Moldova.
n total, prin aceste s-au identificat resturi de asemenea n
de de la Hlincea Prodana, n alte 24 de puncte din 21 de
din Moldova :
a. Bazinul Bahluiului: Jijia-Bahlui II), Ciurea (Dealul
Ripa fntna de pe Corjoaia (Pe pru-vatra satului}, Miroslava (La Hlincea
(Marginea a satului), (Vatra
b. Cmpia ]ijiei Superioare: Hudum (Iazul Hudumului), Larga- Jijia (Ghiolu la Bulhac),
Popricanii de Jos (Ripa din Cot), (Grindul de la Pichet), (Dealul
c. Sucevei : (Dealul Crucii}, Lunea (Cotul
d. Moldovei Centrale: Arsura Ruginosu 1, Ruginosu II),
(Vatra satului), Brlad (Prodana), (La Islaz), (La Perieni
(Valea (Ripa (La
S-ar putea ca aspect descoperiri sigure din sec
XII-XIII: (La (Dealul n Bazinul Bahluiului,
(Prul Strcea) n Sucevei Giurcani (Prul n Depresiunea Elan-Horin-
cea.
n de acestea, s-au mai identificat resturi ceramice datate mai sigur n sec.
XII-XIII sau eventual XIII n 12 puncte din 10
a. Bazinul Bahluiului: (Cartierul Frumoasa), Spinoasa (Movila de la nordul haitei
C.F.R.), (Schitul
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Ciocan).
c. Sucevei : Moldoveni (n Prul Bahnei).
d. Moldovei Centrale: Brlad (Podul Negru, Cetatea de Satu Nou-
Pocreaca (La SE de sat), Tanacu (Piscul Ulucilor).
882
Pentru Hlincea vezi rapoartele de in
SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 313 urm.; in SCIV, V, 1954,
1-2, p. 242; in SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 692 (resturile
acestea de locuire sint datate aici in sec. XIII-XIV).
iar pentr\1 Prodana Pan G. Teodor, Eug.
op. cit. (manuscris).
883
Dan G. Teodor, Le haut jeodalisme sur le terri-
toire de la Moldavie a la lumiere des donnees archlolo-
giques, ln Dacia, N. S., IX, 1965, p. 330-331.
137
www.cimec.ro
e. Depresiunea Bozia (Sub (Marginea
a satului).
n fine, la acestea din se mai pot certitudine, 39 de descoperiri
de timpurie, cu datare (sec. XI-XIII) din 36 de loca-
din Moldova :
a. Bazinul Bahluiului: Banu (Dealul Crucii), (Cantonul C.F.R. nr. 38),
(La Dealul (La Jijia-Bahlui III),
(La Iaz), Ciurea (Baba-Nicula), Cogeasca Veche (Poarta Erbiceni
(Dealul Cimitirului), Holboca (Cimitirul animalelor), (Crucea lui Ferentz), (n
Cantonului silvic). ;
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La (Bariera Agafton),
(Podul spre La (Terasa Prutului), (Marginea
a satului), (Dealul din Mijloc).
c. Sucevei: Alba (La Darabani (Coada Iazului
(Dealul Cotoc), (Dealul Hrtoapele (La Moara popii), Bogota
(Dealul Colacului).
d. Moldovei Centrale,: Banca (La (Fntnile Bereasa
(La (Dealul 1), (La G.A.S.),
(Marginea a satului).
e. Depresiunea Doniceasa (Piscicola Doniceasa), Duda (La Iaz),
(Marginea a satului), (Recea), de Jos).
Pentru problemele privind din sec. XII- XIII
se iau n numai descoperirile mai mult sau mai sigure din sec. XII-XIII
nu acelea nesigure, datate n sec. XI-XIII.
Astfel, n ceea ce din sec. XII-XIII, identificate prin
s-a constatat, ca pentru etapele anterioare ale feudalismului timpuriu,
masare de descoperiri n centrul sudul Moldovei o mai a lor n nordul
acestei provincii. din vreme snt situate n regiune ocu-
pnd de obicei joase pe terasele inferioare n cuprinsul luncilor. De asemenea, ele
n cmpiile cu caracter stepic din nord-estul sudul Moldovei. n general,
se de ca n etapele anterioare ale feudalismului timpuriu,
n bazinul inferior al Bahluiului, n preajma acestuia cu Jijia, n Depresiunea
Elan-Horincea la contactul cu Moldovei Centrale, precum ntr-o mai
n rama a Sucevei, la contactul cu Cmpia Jijiei Superioare. S-ar putea ca
aceste trei ale din sec. XII-XIII rezulte din cercetarea mai
n regiunile respective. pare pentru a feudalis-
mului timpuriu lipsa din cuprinsul Cmpiei stepice din NE Moldovei, care a fost
intens n ultima vreme, att prin ct prin arheologice. n
schimb, lipsa n prezent a unor descoperiri din vreme, n regiunea dintre
Siret, n care se include Cmp al lui din depresiunea
culoarul de la Piatra
684
, se cu probabilitate att prin mai
grele de locuire masive, ct caracterului mai limitat al
arheologice din regiune.
Resturile ceramice din vreme n cuprinsul unor se asociate cu altele
din etapele Hlincea, Dridu, din sec. XII, ceea ce poate constitui indicii de con-
tinuitate de locuire. Asemenea cazuri se ntlnesc n mai mare n zona de contact dintre
Coasta depresiunea de pe cursul inferior al Bahluiului.
din acest punct de vedere este de la unde s-a putut
ntr-o oarecare topografia resturilor de locuire din sec. VII-XII. a
fost n de la Ciurea (Dealul De asemenea, n de
884
C. Ctmpul lui Toponimie veche din 1943.
138
www.cimec.ro
la Jijiei cu Bahluiul), Miroslava (La (Schitul
diceni) din bazinul Bahluiului Giurcani (Prul din Depresiunea Elan-Horincea s-au
de acestea altele culturii Dridu.
Deci, pentru 9 din cele 10 snt dovezi relativ la continuitatea de lo-
cuire, cu unele ntreruperi din sec. VIII n sec. XIII.
n ceea ce cultura din etapa resturile ceramice identificate
prin la speciile cu aspect nisipos, mai mult sau mai com-
rozie sau cu lustru, cu analogii mai mult sau mai apro-
piate n ceramica de la Hlincea Prodana.
Specia prin caracteristicile ei, pare fie o continuare a ceramicii din
etapele anterioare ale feudalismului timpuriu, ca se preciza n prezent, din
de speciale, ce a preluat din ceramicii de tip Dridu,
eventual din sec. XII. Din acest motiv este dificil se exact n ce a constat
n fondului local eventual exercitate asupra acestui
fond, n urma raporturilor cu Rusia statul din Halici, ct a cu Tran-
silvania Ungaria. Tot att de este pentru problema
cu cmpia Dobrogea, de unde s-a extins prin schimburi ceramica cu lustru
de origine n aria de a culturii materiale din sec. XII-XIII. Numai
acestor probleme se va putea preciza cultura din vreme din
Moldova nu anumite variante regionale, teritoriilor sudice locuite
de brodnici mai trziu brladnici
885
, sau acelor regiuni n care au fost mai active att
ungurilor, cumanilor, Rusiei kievene Haliciului, ct aceea din zona
din Dobrogea. Tot cu prilejul acestor se vor mai bine
stadiului de dezvoltare a locale, despre care, n genere,
se externe din acest a cunoscut un oarecare avint, frnat
mai apoi prin marea invazie a
Secolele XIII-XIV. Ultima din rurale din feudalismul timpu-
riu de pe teritoriul Moldovei este mai bine n prezent prin arheologice
din de la Lunca-Dorohoi. Din punct de vedere cronologic, etapa aceasta
poate fi n a doua a sec. XIII prima a sec. XIV, ntruct, prin
caracteristicile culturii materiale, imediat aceea din sec. XII-XIII precede
etapa nceputului feudalismului dezvoltat (sec. XIV -XV).
n stadiul actual al din de la se pare
resturile de locuire din sec. XIII-XIV snt mai frecvente n al Nicolinei din
sectoarele central nordic, precum pe treapta de terasa din imediata
pe dreapta Nicolinei n sectorul central al acestei rurale. ntr-o mai
sub de ele se ntlnesc pe prelungirile pantei de vest a Dealului
din sectorul nordic. n genere, aceste resturi de locuire, constnd din urme de colibe
(lipituri, pietre mai multe gropi de vetre simple, de
resturi de cu un cuptor mic de redus minereul de fier, zac ntr-o depunere
de culoare
686
Dintre acestea se n mod deosebit de redus
minereul de fier, att prin lui ct prin faptul n interiorul lui, pe
de care erau masate la exterior s-a un fragment dintr-un tub
de lut ars, provenind de la foalele prin care se activa arderea din interiorul cuptorului cu un
curent de aer rece 687.
885
n cu problema brodnicilor vezi Istoria
Romniei, II, 1962, p. 114 Pascu) ; K. Horedt, Con-
la istoria Transilvaniei sec. IV -XIII, Cluj,
1958, p. 151 (inclusiv harta de rAspindire a brodnicilor,
fig. 31, p. 151); C. Cihodaru, op. c:it., in SC.5Ia,<i, XIV,
1963, 2, p. 224 urrn.
686
1\1.. colaboraton,
Hlincea-Ia;i, In SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 313 urrn.; idern,
n SCJ V, V, 1954, 1-2, p. 240 urrn.; idern, n SCIV,
VI, 1955, 3-4, p. 694.
88
7
Pentru acest cuptor vezi 1\1..
colaboratori, op. cit., In SCTV, V, 1954, 1-?, p. 694
urm. fig. 5. prin cuptor este
b. Istoria Romniei, II, 1962, p. 61, fig. 27.
139
www.cimec.ro
n ceea ce cerarnica din sec. XIII-XIV, n s-au
deosebit specii lucrate la roata -
a. de aspect cu nisip cu n
pastei;
b. n interior sau la exterior, mai
pe externe, cu nisip n
c. cu lustru la exterior cu nisip n
Forma de vas cea mai frecvent este aceea de borcan, cu marginea
cu buza sau cu un nceput de la interior. Vasele
de acest tip snt decorate uneori cu motive din linii simple sau chiar cu benzi n val, supra-
puse peste benzi de linii orizontale ca n cerarnica culturii Dridu.
n genere, cerarnica acestei etape, prin caracteristicile ei de forme decor,
are pe de o parte cu speciile cerarnice ale etapelor anterioare ale feudalisrnului tim-
puriu, iar pe de alta o a unora din aceste specii, care se vor continua
apoi, n forme mai evoluate, n cerarnica din perioada feudalisrnului
dezvoltat. Din acest punct de vedere este specia de aspect
n de la n de s-au mai alte obiecte
de fier lut ars, care din cauza de ordin stratigrafic, nu pot fi atribuite
n toate cazurile cu n mod exclusiv sec. XIII-XIV. constatare este
nu numai pentru descoperirile de asemenea obiecte din sectorul nordic al unde
locuirea a fost mai n perioada feudalisrnului timpuriu, ci n aceea din sectorul cen-
tral, unde peste resturile de locuire din vreme s-au suprapus altele din perioada
feudalisrnului dezvoltat (sec. XIV -XV XV -XVI).
O cu aceea din sec. XIII-XIV de la a mai fost
prin la Baia
888
, Suceava (Platoul cimitirului actual cimitirul vechi din
spatele Mitropoliei)
889
, Piatra (Curtea
890
Lunea Dorohoi-
891

n ceea ce sec. XIII-XIV, alte date relativ la armele uneltele din
vreme au rezultat din de pe Btca-Doarnnei de la Piatra
692
,
precum din descoperirile de arme de pe valea prului (corn.
jud. Suceava) de pe locul de la (jud. Suceava)
893

n fine, de o s-au bucurat n ultima vreme descoperirile de tezaure
de obiecte de precum cele monetare din care au fost studiate n
cu istorice din vremea Din acest punct de vedere un deosebit
interes l tezaurul de obiecte de de rnonede de la din
ultimii ani ai sec. XIII
894
, precum descoperirile monetare din sec. XIII de la
de Jos
896
Hlincea
898
, din sec. XIV de la Bosia
89
7 Oancea
698
Att aceste
descoperiri, ct celelalte de arme mai sus de la Btca-Doarnnei,
au fost puse pe seama invaziei ncercndu-se se docurnenteze, cu
88
8
Dan Gh. Teodor Em. Zaharia, arheo-
logice la istoria Baia (manuscris), in care se pre-
zintll. rezultatele din 1958, ocazionate de
turi din acel an, pe locul fostei episcopii
catolice.
88
8
efectuate de Dan Gh. Teodor in 1962.
Material inedit.
880
de la Dan Gh. Tecdor, prin
care se raportul preliminar intocmit de C.
a.-heologic Piatra in SCIV, VI,
1955, 3-4, p. 837; Anton Ioana
Mihai op. cit., in Materiale, VI, 1959,
p. 365 urm.
881
D. Gh. Teodor, Eug. V. Spinei, Cercetdri
arheologic;e la J-unca-Dorohoi in AM, VI, 1969, p. 187-212.
140
882 C. Scorpan, L'ensemble arheologique de Btca Doam-
nei, ia Dacia, N. S., 1965, p. 441 urm.
8
83
Al. Vasilescu, Drumurile n lumina noilor
descope1'iri at'heologice din Suceava, in Studii
mateYiale, 1, 1969, Suceava, p. 43-65.
89
' Dan Gh. Teodor, Obiectele de podoabd din tezaurul
feudal timpuriu descoperit la in AM, II-III,
1964, p. 343 urm. ; Octavian Iliescu, Monede din tezaurul
descoperit la in AM, II-III, 1964, p. 363 urm.
6&6 Octavian Iliescu, Monede din secolele
XIII- XIV pe teritoriul Republicii Populare Ro-
mdne, preliminarll in SCN, III, 1960, p. 263.
888
Ibidem.
8

7
Ibidem.
0
8
8 Ibidem.
www.cimec.ro
ajutorul unora din ele, precum a datelor toponimice, drumurile din nordul Mo-
dovei
699
Mai mult n ceea ce monedele s-au scos n
rolul lor n economia Moldovei n a doua a sec. XIII, n perioada de inflorire econo-
a statului Hoardei de Aur
700
n de moneda este foarte
probabil se fi n regiunea de la est de mai puternic de
alte produse, care fie identificate prin viitoare.
Tot cu acest prilej va trebui se pe cale stadiul de dez'-
voltare a locale din vremea invaziei pentru
a se mai bine rolul lor in procesul de feudalizare a Moldovei.
Acestea snt citeva din problemele principale relativ la descoperirile arheologice din etapa
sec. XIII-XIV de pe teritoriul Moldovei. n de acestea, s-a pus s-a discutat proble-
ma inceputurilor din Moldova, in etapa
70
1, deosebit de
care nu poate fi aici, intrucit cadrul de
n ceea ce rurale din vreme, pe descoperirile de la Hlincea-
au mai fost identificate, prin 26 de puncte cu resturi ceramice din a
doua a sec. XIII eventual inceputul sec. XIV n 25 din
Moldova:
a. Bazinul Bahluiului: Jijia-Bahlui II), Cotnari lui
Cuza {Valea Hlincea (Marginea a satului), (Vatra tirgu-
lui), (Peste (Poligonul de tragere), (Schitul
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Vatra satului), Dorohoi (Poala a dealului
Beldiman), (La Odaie), (La Curte).
c. Sucevei: Baia (Episcopia Dealu (La Cimitir?),
Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea a satului), Lunea (Cotul
(La Rpi).
d. Moldovei Centrale: lui Enache), Curteni (La Odaie).
e. (Vatra satului), (La Doina-Girov (Pe teritoriul
comunei), Piatra
La acestea s-ar mai putea eventual descoperirile de la Vechi (La
din Sucevei (La Podul Balanului) din
Din de a din a doua a sec. XIII ince-
putul sec. XIV, identificate prin se cunosc din
vreme pe teritoriul Moldovei. Ele se ntlnesc att ntre Siret Prut, ct ntr-o
mai la vest de Siret, n regiunea din centrul Moldovei,
cum o dovedesc cele cteva descoperiri de din vreme. n ceea ce
Cmpia a Jijiei Superioare, se de ca n etapele ante-
rioare ale perioadei feudale timpurii, exceptnd sectorul sudic, la contactul cu bazinul Bahlu-
iului. Deci, se pentru fixarea n regiunile silvostepice.
De asemenea, tipul de este Numai la Cuza (Valea
(Schitul Lunea (Cotul resturile de locuire din
au fost n asociere, n cuprinsul cu altele din perioadele anterioare ale
feudalisinului timpuriu. Din acest punct de vedere este o deosebire de celelalte etape ale
acestei perioade, pentru care erau mai multe dovezi de continuitate de locuire n cuprinsul
constatare relativ la ntreruperea locuirii n cele mai multe
la etapei anterioare (mijlocul sec. XIII) fie prin viitoare.
6
99
Al. Vasilescu, op. cit.; Dan G. Teodor, Tezaurul
feudal timpuriu de obiecte de podoabiJ, descoperit la
in AM, 1, 1961, p. 245 urm.
700 Nota 695 de mai sus, p. 140.
701 M. D. Matei, Unele probleme n cu ncepu-
turile la Suceava, in SCIV, XI, 1960, 1,
p. 111 urm. ; Al. Andronic, Contributions de recherches
archlologiques a l'histoire de la ville ]assy, in Dacia, N. S.,
IX, 1965, p. 463 urm.; Al. Andronic Eug.
arheologice pe teritoriul n anii
1956-1960, n AM, II-III, 1964, p. 409 urm.; Al.
Andronic, Eug. M. Dinu, arheologice
de la Curtea din n AM, V, 1967,
p. 169 urm.
141
www.cimec.ro
Cu acest prilej, se vor completa, prin date arheologice, scrise relativ la istoria
acestei regiuni n perioada marii invazii a De asemenea, se va problema
dintre aceea din Transilvania n perioada
Relativ la din studiul ceramicii, de acela al altor ele-
mente de ar putea aduce unele resturile de
din a doua a sec. XIII nceputul sec. XIV, identificate prin
snt numeroase, fiind constituite aproape exclusiv din fragmente de vase,
care n genere, caracteristici cu acelea ale speciilor ceramice contemporane
din de la Hlincea.
n cu acestea, snt mai numeroase resturile de locuire din sec. XIV, n special
din prima a acestui secol, identificate prin n 32 de puncte din
toarele 27 de din Moldova:
a. Bazinul Bahluiului: Holboca (Peste Movila cea Mare, La (Ceairu
lui Peretz, Cartierul (Panta a dealului
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Cartierul La (Dealul
Stnca), Cotu-Morii (Gostat la pod), (Vatra satului), Dorohoi (Panta a Dea-
lului Beldiman), Guranda (La (n Hudum (Iazul Hudumului),
(Marginea a satului), Perieni (Vatra satului la Vasile Terenteac),
(La Temelii), (La Odaie), (La Ciocan), ( Grindul de la Pichet),
(Dealul
c. Sucevei: Al. 1. Cuza (Pe Holm), Baia (Biserica Episcopia
Darabani (Panta dinspre nord-vestul iazului (n (n
(Dealul Roman de la Episcopie).
d. Moldovei Centrale: Epureni (La Iaz).
e. Depresiunea Elan- Horincea: (Marginea a satului).
Din lista de a acestor descoperiri de o mpopulare mai a
Moldovei cu ncepere din prima a sec. XIV, n social-economice politice
care au premers formarea statului feudal de sine al Moldovei, distrugerea domi-
Hoardei de Aur la vest de Nistru, n urma ungaro-polono-lituaniene din
anul 1362
702

Aproape toate aceste descoperiri de se n de nord a
Moldovei, ca n fazele anterioare ale feudalismului timpuriu, una (Epureni) fiind
n a acestei regiuni. n de aceasta, se unele slabe con-
de ndeosebi n regiunea Baia, Suceava, de-a
lungul principalelor de
Majoritatea din ca acelea din etapele anterioare ale feuda-
lismului timpuriu, se tot n regiunea de n cu acestea mult mai
snt din Cmpia din nord-estul Moldovei,unde
cu culoarele apelor sau terenurile din apropierea masivului
Cozancea. Ele se ntlnesc pe terasele din culoarul Prutului, care ofereau prielnice
de de Din acest punct de vedere pare fi fost mai
locuirea din a Moldovei dintre Siret Prut, regiune mai mult
de drumuri comerciale transversale. La fel, ntre Siret cu toate drumu-
rile de cu Transilvania, pe Moldovei, Oituzului,
masive rurale din vreme este foarte redus. Deocam-
din de speciale, este prematur se precizeze n ce
mpopulare a de sud a Moldovei etapa la nceputul
feudalismului dezvoltat inclusiv este n cu provocate de invazia
sau eventual cu . alte evenimente istorice.
702
C. D. Smirnov, Ha ucmopuu Cmapoeo OpxeR, in
lfafJecmuR Mo11iJafJcKoeo AKaiJeMuu HayK
142
CCCP, 4 (70), 1960, p. 77 urm. Vezi
C. Cihodaru, op. cit., n XIV, 1963, 2.
www.cimec.ro
Relativ la credem nu trebuie pierdut din vedere faptul invazia
din nordul Moldovei, s-a cu ntre Siret
iar ntoarcerea lor est a avut loc prin de sud a Moldovei
703
,
tocmai prin regiunile n care se foarte resturi de locuire att din vremea
acestor invazii, ct aceea, n prima a sec. XIV inclusiv. De asemenea,
pare constatarea singurele cu o continuitate de locuire din feudalis-
mul timpuriu chiar din etapa la nceputul feudalismului dez-
voltat inclusiv au fost identificate n prezent numai n a Moldovei.
Astfel, n de de la unde asemenea resturi de locuire au fost
mai bine precizate prin arheologice, s-a mai semnalat prin o
zare cu resturi de locuire din sec. XII-XIV la (Schitul o alta din
sec. XIII-XIV la Lunea (Cotul
Tipul de din etapa de nceput a feudalismului dezvoltat se caracteri-
prin pe terasele inferioare de pe joase
hrtoapele de la poala dealurilor, ca n fazele anterioare ale feudalismului timpuriu peri-
oadei prefeudale.
n ceea ce ntinderea acestor precum caracteristicile din
cuprinsul lor, din de speciale, exceptnd cele de la Hlincea,
concludente, nu se pot face
La fel n ceea ce caracteristicile culturii materiale din rurale ale
fazei respective. n cu singurul element de inventar, din
identificate prin este ceramica, ndeosebi prin fragmente de oale
borcane lucrate la roata de picior, din de culoare sau
sau de calitate mai cu granule de
n Dintre aceste forme de vase, oalele borcanele au deseori marginile eva-
zate, iar buza cu o mai mult sau mai
Unele dintre vase snt cu din longitudinal au fundurile
plate mai mult sau mai profilate.
Decorul acestor vase de obicei din benzi de dungi adncite orizontal sau
caneluri nguste pe .
n genere, ceramica din de olarii din mediul rural, este mai eva-
n cu speciile din perioada feudalismului timpuriu.
Feudalismul dezvoltat
Ultima din rurale care interes din punct de vedere
arheologic este aceea a feudalismului dezvoltat, ntre mijlocul sec. al XIV-lea a doua
a sec. al XVIII-lea. Pe baza arheologice efectuate n medievale
din vreme se pot aduce valoroase relativ la caracteristicilor
din diferitele faze ale feudalismului dezvoltat, precum a lor cu centrele
urbane mai mult sau mai apropiate. n ceea ce caracteristicile lor, pe o
serie de probleme privind structura, de locui-
torilor culturii materiale, se mai pot preciza altele, deosebit de importante,
n cu de de la o la alta, n stadiul
garilor de agricultori, ca cu dezvoltarea de De asemenea, pe cale arheo-
se poate culturii asupra satelor, sesizndu-se efectele
n lumea ndeosebi n satele din imediata apropiere a
lor. n cu din n anumite cazuri este posibil se cu
ajutorul acestor procesul de constituire a cum s-a ncercat recent,
703
Istoria Romdniei, II, 1962, p. 119, fig. 45 (harta marii invazii n Europa).
143
www.cimec.ro
intr-o oarecare pentru '104. '
05
Tot cu ajutorul
arheologice se pot procura unele dovezi privind dintre conducerea bise-
rica
708
In fine, cercetarea la identificarea de
sate, atestate documentar deseori mai tirziu.
Acestea sint citeva din problemele cu privire la satul medieval, la a rezolvare
pot aduce datele arheologice. acestor
pentru satului medieval de pe teritoriul noastre a fost in repetate
rinduri in ultima vreme indeosebi, cu prilejul primei sesiuni de arheologie
din mai-iunie 1963 de la Suceava
707

Cu pe care o cercetarea a satului medieval
romnesc, in prezent s-au speciale in acest domeniu, accentul
punindu-se mai mult pe cercetarea centrelor urbane (Baia
708
, Siret 70
9
, Suceava no, 7
11

712
), a de (Suceava
713
,
714
, Cetatea
715
, Roman-Gi-
701 N. Zaharia, M. Em. Zaharia,
op. cit., VII, 1956, 2, p. 1 urm.; Al. Andronic,
op. cit., in AM, 1, 1961, p. 271 urm.; idem, op. cit.,
Dacia, N. S., IX, 1965, p. 463 urm.
706 P. 1. Panait, arheologice pe de
din in arheologice n Bucu-
p. 139 urm. ; idem, la
satului n sec. XV pe teritoriul de azi al
In arheologice tn
701 Gh. Cantacuzino, Unele probleme istorice privind
medievale muntene tn lumina arheolo-
gice de la Cernica, in SCIV, XIV, 1963, 2, p. 384.
707 N. Constantinescu, op. cit., in Dacia, N. S., VIII,
1964, p. 265 urm., in care se in mod sintetic,
pentru prima stadiul arheologice cu
privire la satul medieval romnesc, in
timp problemele de metodologie de
ale acestor
708 Dan G. Teodor Em. Zaharia, Date noi arheologice
privitoare la istoricul trgului Baia (manuscris). Cu incepere
din 1967 efectuate sub conducerea lui D. Gh.
Teodor de la Institutul de istoric arheologie din
in colaborare cu muzeul din Fl!.lticeni. Rezultatele inedite.
708 Stela Cheptea, arheologice de la Siret
din 1963 (manuscris). Cu ncepere din 1968
efectuate de Institutul de arheologie din
Rezultate inedite.
710 1. Nestor colaboratori, Suceava, n
Materiale, IV, 1957, p. 252 urm. ; idem, arheo-
logic Suceava, in Materiale, V, 1959, p. 607 (sector
capitol redactat de Olteanu) ; T. Martinovici
Olteanu, Suceava, Materiale, VI, 1959, p. 687
urm. ; V. colaboratori, arheologic
Suceava, Materiale, VII, 1961, p. 609 urm.( sector
raport semnat de M. Matei M. Nicorescu) ; M. Matei
colaboratori, arheologic Suceava. Sectorul
Materiale, VIII, 1962, p. 746 urm.; T. Martinovici,
la ceramicii din a doua
a secolului al XV-lea de pe teritoriul Sucevei, n Materiale,
IV, 1959, p. 361 unn.; Gh. Diaconu, asupra
ceramicii descoperite la Cetatea n Materiale,
VI, 1959, p. 925 urm. ; idem, la
culturii medievale de la Suceava n veacurile X V- X VI,
Materiale, VI, 1959, p. 913 urm.; idem,
la vechiului trg al Sucevei n vremea marilor
asedii otomane polone din secolul al XV-lea, n SMIM,
I, 1956, p. 268 urm.; M. D. Matei, arheologice
la istoria Suceava, 1963; idem, Die
graue J(eramik von Suceava und einige
144
Probleme des 14. und 15. Jh. in der Moldau, in Dacia,
NS, VI, 1962, p. 357 urm.; El. Busuioc, Ceramica
din Moldova la secolului XIV, comu-
nicare n manuscris la Sesiunea de
arheologie 1963; idem, Ceramica
de uz casnic, din secolul al XIV-lea de la Suceava
(partea a 11-a), in SCIV, XV, 1964, 2, p. 205 urm.;
M. D. Matei, Unele probleme n cu nceputurile
la Suceava, n SCIV, XI, 1960, 1,
p. 107 urm.; idem, Zur Ausdehndung der Stadt Su-
ceava, im XIV-XVI. ]h., in Dacia, N. S., V, 1961,
p. 521 urm.; Nicorescu Mrioara, Noi descoperiri de
din secolele X V- X VI la Suceava,
n AM, IV, 1966, p. 317 urm.
7
11 Al. Andronic, op. cit., n AM, 1, 1961, p. 272
urm.; Al. Andronic Eug. op. cit., in AM,
11-111, 1964, p. 414 urm.; Al. Andronic, Eug.
Stela Cheptea, arheologice n n
anii1961-1967 (n manuscris).
712
Al. Andronic, E. Gh. Melinte, Princi-
palele rezultate ale arheologice de la in
Revista Muzeelor, II, 1965, numl!.r special, p. 456.
713
K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii, 1913;
1. Nestor colaboratori, Suceava, n SCI V, III,
1952, p. 423 urm.; idem, Suceava, n SCIV,
IV, 1953, 1-2, p. 335 urm.; B. Mitrea colaboratori,
op. cit., n SCIV, V, 1954, 1-2, p. 257 urm.; idem,
arheologic Suceava-Cetatea n SCI V,
VI, 1955, 3-4, p. 735 urm.; 1. Nestor colaboratori,
op. cit., in Materiale, IV, 1957, p. 239 urm.; idem, op.
cit., in Materiale, V, 1959, p. 593 urm.; Trifu Martinovici
Olteanu, op. cit., in Materiale, VI, 1959, p. 679
urm. ; V. colaboratori, op. cit., in Materiale,
VII, 1961, p. 617 urm.; Al. Andronic Gh. Arion,
Suceava. Cetatea de Scaun, n Materiale, VIII,
1962, p. 747 urm.
714
Gh. Diaconu N. Constantinescu, Cetatea
Monografie 1960.
716 K. A. Romstorfer, Schloss und einige Klos-
teranlagen in seiner Umgebung, in Jahrbuch der Bukowiner
Landesmuseums, VII, 1899, p. 12 extras, 1899, p. 9);
1. Minea, N. ing. Gh. Cojoc, Din trecutul
In cu campania de
turi din vara anului 1939, in CI, XVII, 1943, p. 141
urm. ; D. Constantinescu, Campania de din anul
1940 de la Cetatea n ACMI, 1943,
1946, p. 115 urm. ; idem, Asupra din anul
1942 de la Cetatea n p. 136
www.cimec.ro
716) de (Roman m, Brlad
718

719
), a (Suceava 7
20
,
721, Vaslui
7
22, Piatra 723,
724
) (Palatul
726
) a
unor monumente istorice de caracter religios (Putna
726
,
727
, Galata
728
, Dragomirna 7
211
,
73,
731
, Slatina
732
,
733
, Hangu
734
,
735
).
n de acestea, s-au bucurat de o oarecare unele aspecte privind dezvoltarea
feudale
736
a uneltelor de
737
, precum tezaurele de obiecte medie-
vale de
738
, sau monetare
739
.
urm.; B. Mitrea colaboratori, ap. cit., n SCIV, VI,
1955, 3-4, p. 797 urm.; N. Constantinescu, Date noi
n cu Cetatea n SCIV, XI, 1960, 1,
p. 81 urm.; idem, Din nou problema
in SCIV, XIV, 1963, 1, p. 217 urm.
no Lucian Principalele rezultate istorice ale
arheologice din cetatea de la
(r. Roman), n SCIV, XVII, 1966, p. 405 urm.; idem,
Cetatea de la Roman n lumina arheologice,
n Revista II, 1965, special, p. 454;
M. D. Matei L. Problemes historiques cancer-
nani la forteresse du temps des et l'etablissement
urbain de Roman, n Dacia, N.S., X, 1966, p. 291 urm.;
idem, Nouvelles donnees du probleme de l'apparition des
fortifications des villes moldaves au Moyen Age, n Dacia,
N.S., XI, 1967, p. 231 urm.
717
Ibidem.
718
Mircea D. Matei, de salvare din Cetatea
de de la Brlad, In Materiale, VII, 1961, p. 647
urm. ; idem, Date noi n cu Cetatea de de la
Brlad, in SCIV, X, 1959, p. 117 urm.
718
C. Cihodaru, Note desprecetatea n
XIV, 1963, 1, p. 99 urm.; L. Cu privire
la localizarea in SCIV, 18, 1967, 2, p. 351
urm. ; idem, Noi arheologica-istorice n
cu cetatea in SCIV, 19, 1968, 1, p. 81 urm.
7
2
K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii, 1913,
p. 15 urm. ; I. Nestor colaboratori, op. cit., in SCJ V,
III, 1952, p. 431; B. Mitrea colaboratori, op. cit., n
SCI V, V, 1954, 1-2, p. 290 urm.; ibidem, n SCI V,
VI, 1955, p. 768 urm.
721
N. Zaharia, M. Em. Zaharia,
op. cit., in VII, 1956, 1-2, p. 21 urm.; AI.An-
dronic Eug. op. cit., n AM, II-III, 1964,
p. 414 urm.; idem, Curtea din n lumina
recentelor descoperiri arheologice, n Omagiu lui P. Constan-
p. 247 urm.; AI. Andronic, Eug.
M. Dinu, arheologice de la Curtea
din in AM, V, 1967, p. J69 urm.; Al. Andronic,
Principalele rezultate ale arheologice de la Curtea
din In Revista Muzeelor, IV, 1967, 6,
p. 552 urm.
732
Al. Andronic, Eug. FI. Banu,
de salvare de la Vaslui, n Materiale, VIII, 1962, p. 95
urm. ; Al. Andronic, I. FI. Banu, ar-
heologic de la Vaslui, in Materiale, VIII, 1962, p. 797 urm.
723
C. op. cit., n SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 819
urm.
724
Vezi nota 712.
726
Gh. Diaconu, arheologic Bicaz.
Palatul Cnejilor, in Materiale, VI, 1959, p. 78 urm.;
idem, in Monografia Bicaz, voi. I (manuscris).
728
I. Nestor colaboratori, op. cit., Materiale, IV,
1957, p. 265 urm.; idem, arheologic Suceava,
in Materiale, V, 1959, p. 611 (capitolul Putna,
redactat de N. Constantinescu).
10 - c. 861
727
Radu Heitel, arheologice efectuate la
tirea n Mitropolia Moldovei Sucevei, XXXVIII,
1962, 5-6, p. 327 urm.
72
8
efectuate de Dir. Mon. Ist. n 1962 (Eug.
n 1963-1964 (Vlad Zirra Gh. Cantacuzino).
Rezultate inedite.
7
28
efectuate de Dir. Mon. Ist. in 1963
(Vlad Zirra). Vezi arhitect Ioana Grigorescu Neculai
Diaconu, Prezentarea unor elemente noi cu ocazia
de la Dragomirna,
n Sesiunea a Dir. Mon. Ist., ianuarie 1963,
p. 71 urm.
730
efectuate de Dir. Mon. Ist. in 1963 (Radu
Heitel P. Diaconu). Vezi.comunicarea din nota 729.
73
1 efectuate de Dir. Mon. Ist. in 1963 (N. N.
M. Gr. Ionescu P. Diaconu), rezultate inedite.
Vezi comunicarea din nota 729.
732
efectuate de Dir. Mon. Ist. n 1963 (VI.
Zirra Corina Nicolescu). Rezultate inedite.
733
Adrian C. Florescu Marilena Florescu,
in Materiale, VI, 1959, p. 72 urm.; idem, n Mono-
grafia Bicaz, voi. l (manuscris).
734 Emilia Zaharia Nec. Zaharia, Biserica de la Hangu
(manuscris) ; idem, in Monografia Bicaz, voi. l (ma-
nuscris).


Emilia Zaharia Nec. Zaharia, In
Materiale, VI, 1959, p. 70 urm.
738 Trifu Martinovici, metalurgiei pe teri-
toriul de Scaun de la Suceava, SCJ V, XII, 1961,
2, p. 315 urm.; Olteanu, din Moldova
n secolul al XVII-lea, n SMJM, III, 1959, p. 101
urm. ; Corina Nicolescu, Ceramica din secolele
X- XV n lumina ultimelor arheologice, in
SCI A, VI, 1959, 2. p. 102; idem, La ceramique
roumaine emaillee de Moyen-,ige, a la lumiere des
dernieres recherches, n Byzantinoslavica, XXI, 1960, 2,
p. 260 urm. ; Mircea D. Matei Olteanu, Noi date
cu privire la dezvoltarea n Suceava
n SCIV, XII, 1961, 1, p. 121 urm.; Nicorescu,
Date noi privitoare la cartierul din Suceava,
in SCIV, XIII, 1962, 1, p. 81 urm.
7
3
7 Olteanu, op. cit., SMIM, III, 1959, p. 101
urm., n care autorul uneltele de
pentru fiecare n parte, figurndu-le in
1- VII; Vasile la problema uneltelor
de arat din Moldova n perioada n AM, IV,
1966, p. 293 urm.
738
C. Moisil, Monede podoabe de la veacului
al XV-lea (Tezaurul din jud. Putna). in BSNR,
XIII, 1916, 27; N. Constantinescu Gh. Untaru, Podoabe
f3udale descoperite la Olteni (r. in SCIV, X, 1959,
2. p. 499 urm. ; Eugenia Obiecte de podoabil
din tezaurul medieval de la Cotul Morii, Popricani
n AM, I, 1961, p. 283 urm.


Al. Andronic N. Tezaurul de monede
descoperit la in VIII, 1,
145
www.cimec.ro
n ceea ce satul medieval din perioada feudalismului dezvoltat, s-au efectuat
unele n Muntenia, Oltenia, Moldova Transilvania, dintre care mai importante snt
acelea de la Zimnicea, Coconi, Hlincea, Cernica
740

Dintre acestea ne aici n mod deosebit pentru Moldova acelea de la
unde locuirea a continuat, aproape ntrerupere, din sec. VII-VIII n sec. XVIII.
n de aceste pe teritoriul Moldovei s-au mai efectuat unele n
de la
741
,
742
,
743
,
744
,
745
, Lunca-Dorohoi
748
, precum
n necropolele de la Traian
747
, Piatra
748
,
748
,
7
50
,
751

752
. Cele mai importante rezultate s-au
tot la unde, speciale, de o ntindere ceva mai mare, s-a
incercat se delimiteze zonele de locuire din diferitele etape ale feudalismului dezvoltat,
n continuarea acelora din perioadele a feudalismului timpuriu, precum necropola
din sec. XV.
Pe aceste prin recente din Moldova s-au identificat nume-
roase sate medievale din sec. XIV -XVIII, completndu-se n mod harta
a din perioada feudalismului dezvoltat din regiune.
n cele ce se listele de sate medievale din vreme din Moldova,
identificate prin precum concluziile care se desprind din analiza
a caracteristicilor lor in principalele faze ale feudalismului dezvoltat, corespun-
fazelor din periodizarea acestei etape a feudalismului de pe teritoriul noastre
753

Faza de inceput (sec. XIV -XV). Caracteristicile satelor medievale din
a feudalismului dezvoltat de pe teritoriul Moldovei, unei a de
diviziunii sociale a muncii7
54
, snt cunoscute. La
s-au unele descoperiri n sectorul central al n lunea mai ales
pe terenul alunecat sub de terase dinspre sud, precum n necropola din imediata
apropiere, n care s-au descoperit 15 morminte din prima a sec. XV.
din din vreme de la snt prea pentru ca pe
baza lor se preciza, n linii generale, caracteristicile ale locuin-
1957, p. 222 urm.; Oct. lliescu M. Dinu, Tezaurul
monetar din secolul al XV-lea de la (r. n
VIII, 2, 1957, p. 342 urm.; Grigore Foit, Un
tezaur monetar din secolele XV -XVII, descoperit la Suceava,
in SCN, 1960, p. 511 urm.; Eugenia Tezaurul
de monede anepigrafe de de la Alexandru cel Bun
descoperit la n AM, II-III, 1964, p. 495 urm.;
O. lliescu Gr. Foit, Un tezaur de monede
din prima a secolului al X V -lea, descoperit la
Suceava, in AM, V, 1967, p. 145 urm.
74 1. Nestor colaboratori, Raport sumar asupra
campaniei de . arheologice de la Zimnicea, n
SCIV, I, 1950, 1, p. 100 urm.; Corneliu Mateescu,
de salvare arheologice la V
imprejurimi, n SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 449 urm.;
P. 1. Panait, de la Noi 1960 (sec-
torul n arheologice n
1963, p. 126 urm.; N. Constantinescu, asupra
satului fortificat din n secolele XIV -X V,
in SCIV, XIII, 1962, I, p. 59 urm.; M. Petrescu-
colaboratori, SCIV,
IV, 1953, 1-2, p. 331 ; idem, arheologic Hlincea-
SCIV, V, 1954, 1-2, p. 242 urm.; N. Constanti-
nescu, arheologic Bicaz, Materiale, VI, 1959, p. 72
(pentru ; Gh. Cantacu-
zino, op. cit., SCIV, XIV, 1963, 2, p. 361 urm.
7
U M. Em. Zaharia, Sondajul
arheologic de la in Materiale, VIII, 1962, p. 56
urm.
146
742
efectuate in 1963 (I. Rezultate
inedite.
743 M. colaboratori,
arheologic in SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 177.
744
D. Tudor, R. Vulpe colaboratori,
teni, n SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 422.
746
efectuate n 1959-1960 (M. Nicorescu).
Material inedit n col. Muzeului din Suceava.
748
Vezi nota 691.
14
7
H. Dumitrescu, arheologic Traian, in
SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 471 urm.; H. Dumitrescu
VI. Dumitrescu, de la Traian-Dealul Fntni-
lor, in Materiale, VI, 1959, p. 175.
7
4
8
A. I. M. op. cit.
n Materiale, VI, 1959, p. 370; C. 1.
de la n Materiale, VII, 1961,
p. 348.
748 R. Vulpe, Izvoare, p. 50 urm.
760 1. de salvare de la (in
manuscris).
161
ldem, de salvare de la in Materiale,
VIII, 1962, p. 736 urm.
762 M. colaboratori, op. cit.,
SCIV, V, 1954, 1-2, p. 245.
7
63 Pentru aceste etape ale feudalismului dezvoltat
vezi Pascu, Periodizarea ornduirii feudale, 1962, p. 15
urm.
7
54 Ibidem.
www.cimec.ro
din etapa cum s-a ncercat recent prin de la de


In schimb, arheologice sntem ceva mai bine in-
asupra zonelor de ale satului medieval din Moldova din a
feudalismului dezvoltat. Astfel, prin aceste au fost identificate 135 de puncte cu res-
turi de locuire din a doua a sec. XIV prima a sec. XV n
95 de din Moldova:
a. Bahluittlui: Aroneanu (Vatra satului),
Gugii), (Dealul Nucului, La La (La (La
Jijia-Bahlui II III), (La
chi Dealul Brca II, La Ciurea spre Dealul Movila
lui Crjoaia (Vatra satului), Cotnari (Vatra satului, La Via Veche, Podu lui
(Fntna Cazacului, Dealul Viei), Erbiceni (Vatra
satului-Curtea Veche), (La NV de (Valea Nicolinei), Hlincea (Poala
a Dealului Marginea a satului), Hodora (Dealul Morii), Hol-
boca (Peste Cantonul 283), Holm (Panta a dealului Holm, Panta a
dealului Holm), (Dealul Bursucului), (Vatra satului), (Cartierul Fru-
moasa, Str. Horia, Ceairu lui Peretz, Valea Cacainei, Curtea Miroslava (La Bul-
1\junteni (Cartierul Polieni (La Odaie), Podu lloaie (Movila de la drumul
Proselnici Nedeieni), (Peste Srca (La
gari (Poligonul de tragere, Panta a dealului (Hrtopu Lingurani-
lui), (Dealul Rufeni), (Schitul
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La La Pod), (La
Marginea a satului, La Curte), (Cartierul La
(n Dorohoi (Depoul C.F.R.), Drislea (n Epureni-Popricani (Dealul Caza-
eului), Ghireni (La Hrtop, Dealul Livezii), Guranda (La (n
Hudum (Iazul Hudumului), Iacobeni-Dngeni (La (La Larga
(Ghiolu la Bulhac, (La Dodolea), Liveni (La Btci), (La
Iaz), M. (Sub (In Perieni la Vasile
Terenteac), (Cracalia, La Iaz), (La Temelii), Rediu Mitro-
poliei (n Islaz), Slobozia (Dealul Dealul Horodoaia), (La Ciocan,
Marginea a satului, Vatra satului, (Ripa de la Burci,
Horodiuca), Todireni de la (Dealul La
(Dealul din Mijloc, Valea Ciuleienilor). .
c. Sucevei : Baia (Biserica Episcopia Buciumeni (Ripa Sngerei-
lor), Darabani (Panta a iazului Ripa Buciu-
menilor), Fotin Enescu-Dumbraya (Marginea a satului), (n
(La Temelii), Lisaura (Cmpu Lisaurei, Vatra satului), Lunea (Cotul Nimerceni
(La (Dealul Biserica ,Veche), (Dealul
Roman (Str. Jora), (La Rpi), (Marginea a satului, La
Strunga (Marcaj 156), (La Pichet), Valea Glod ului (La Pruni), (La
d. Moldovei Centrale: Arsura Bereasa (La (Vatra
satului, La Islaz, 1), (C.A.P.), (La (La
e. Depresiunea (La (Podul
(La
f. Hrtop (La Piatra (La
Din cartarea acestor puncte de qescoperire cu resturi de locuire din a doua
a sec. XIV prima a sec. XV din Moldova o a
7
66 Margareta Constantiniu, de la
Noi 1960. Sectorul n arheo-
logice n 1963, p. 97 urm. ; Margareta Constan-
tiniu, P. I. Panait, Ioana Cristache-Panait,
arheologic n arheologice n
II, 1965, p. 75 urm.; P. I. Panait, Contri-
la satului n sec. X V pe teritoriul de azi
al comunicare prezentata. la Sesi-
unea .de arheologie
1963.
147
www.cimec.ro
lor n cu acelea din perioada (sec. XIII-XIV). Deci, din acest punct
de vedere se o mpopulare mai a Moldovei n faza de nceput a feudalis-
mului dezvoltat, n urma social-economice politice din etapa
Cele mai multe descoperiri de din vreme se de asemenea n
tatea de nord a Moldovei, ca n fazele anterioare ale feudalismului timpuriu. Astfel, din acest
teritoriu provin 117 descoperiri, dintre care 52 n Bazinul Bahluiului, 45 n Cmpia Jijiei Su-
perioare 24 n Sucevei. n schimb, din de sud a Moldovei se cunosc deo-
numai 14 descoperiri din vreme, dintre care 8 din Moldovei Centrale,
3 din Depresiunea 3 din Regiunea
n aria de a descoperirilor de din a Moldovei se consta-
de rurale n regiunea Baia, Suceava, de-a lungul
drumurilor comerciale din fiind la nceput n
este dificil se precizeze dintre aceste rurale centrele urbane
respective. Ceva mai bine din acest punct de vedere este gruparea de rurale
din jurul ncercndu-se se pe cale dintre Trgul
centura de sate din jurul lui, din identificate n
prezent prin : Aroneanu, Hlincea, Miroslava, Munteni,
756

Cele mai multe din a feudalismului dezvoltat se ntlnesc n
regiune de ca n fazele anterioare ale feudalismului timpuriu, fiind mai
numeroase n sectorul stepic al Cmpiei Jijiei Superioare, unde se de obicei
n lungul n jurul masivului n schimb, probabil
mai intense, precum altor cauze de ordin fizico-geografic, economic
eventual de acestor este mult mai redus n a
Moldovei, ca de altfel n etapa a sec. XIII-XIV. n cu
interes constatarea potrivit pe baza datelor arheologice de care
dispunem n prezent, continuitatea de locuire, n cuprinsul din sec. XIII-
XIV XIV -XV este numai n a Moldovei, n puncte
de descoperire :
a. Bazinul Bahluiului: Holboca (Peste (Ceairu lui Peretz), Lunea (Cotul
(Peste (Panta a dealului
(Dealul Rufeni), (Schitul
b. Cmpia jij1"ei Superioare: (Cartierul La Guranda (La
Hudum (Iazul Hudumului), Perieni (Vatra satului la Vasile Terenteac), (La
Temelii), (La Ciocan).
c. Sucevei: Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea
a satului), (n (La Lunea (Cotul Nimerceni
(n (La Rpi), Valea Glodului (La Pruni).
Numai n din aceste puncte de descoperire, la Lunea (Cotul
(Schitul snt dovezi de locuire aproape din etapa cu slavii
la nceputul perioadei feudalismului dezvoltat inclusiv. n rest, snt din prima
a sec. XIV n prima a sec. XV inclusiv. destul de mare
al punctelor cu resturi de locuire de la feudalismului timpuriu nceputul feudalis-
mului dezvoltat din a Moldovei constituie o a
acestei regiuni la nceputul feudalismului dezvoltat, n perioada care a urmat constituirea
statului medieval de sine al Moldovei la centralizarea lui.
Att n regiune, ct n cea se tipul de cu pozi-
se pare, de o ntindere nu prea mare. Astfel, din cele 135 de 94 se
situate pe terasele inferioare de 15 n hrtoapele deschise de pe marginile podi-
768
N. Zaharia, M. Em. Zaharia, cit., AM, I, 1961, p. 272.
op. cit., VII, 1956, 2, p. 12; Al. Andronic, op.
148
www.cimec.ro
16 pe scunde, iar restul de zece se pe terase medii alte forme
variate de teren.
n ceea ce resturile de provenite din rurale identificate
prin n Moldova, se ceramica, care unele cu specia
ceramicii de uz casnic din vreme din Moldova, de o mai
cu unele din sau polono-baltic
757
n de
aceasta, unele dintre aceste produse au n rurale, cum o dovedesc resturile
ceramice de de la (La Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea
a satului), Hlincea (Poala a dealului Guranda (La Perieni
(Vatra satului la Vasile Terenteac), Proselnici Nedeieni), Slobozia (Dealul
caracterizate printr-o uniform de culoare
sau precum altele decora te cu motive de la (n
Miroslava (La Lunea (Cotul n genere, decorul acesta
din benzi nguste de linii verticale sau de cu brad, cu analogii apropiate n Europa
este des ntlnit pe ceramica din vreme din centrele urbane din
a Moldovei, fiind mai frecvent pe ceramica din rurale din
regiune 758.
n fine, prin caracteristicile ei, ceramica ndeosebi specia
din sec. XIV -XV, este mai din punctul de vedere al tehnicii pastei mai
ca forme decor, n cu ceramica din etapele anterioare ale feudalismului
timpuriu de pe teritoriul Moldovei. n stadiul actual al cu privire la cate-
gorie este dificil se mai n ce mai
veche a ceramicii din perioada timpurie, precum maniera n care se
ceramicii asupra ceramicii rurale contemporane. n
mediul rural este prin piesele de diademe din argint aurit descoperite n necropola
din prima a sec. XV de la
769
, precum prin inelele de argint
lucrate n tehnica filigranului, din din apropiere
760
Prin
la Hlincea a acestor piese de de import sau eventual produse de locali
din mediul se sociale dintr-o o din
vreme, n preajma dovedite ca atare documentar arheologic n prima
a sec. XV
7
61.
Faza mijlocie (see. XV -XVII). Tot att de cercetate prin metodice
snt din Moldova din etapa mijlocie a feudalismului dezvoltat, care s-a
n luptei pentru centralizarea statului (a doua a sec. XV)
ale otomane (a doua a sec. XVI). n stadiul actual al cerce-
snt ceva mai bine cunoscute din Moldova din a doua a
sec. XV de la nceputul sec. XVI, mai ales de la prin
care s-au dezvelit n ntregime bordeie cu o de circa 14 m
2
, n inte-
rior cu vetre, precum cu banchete de la acestor
762
Alte. bordeie
de acest tip au mai fost identificate cu prilejul sondajelor de la
763
,
764
,

785
n alte locuri de pe teritoriul Moldovei.
Att tipul de cu interioare, ct inventarul lor, constituit dintr-o
de calitate, n mare parte de culoare din mai multe unelte de fier,
snt n cu progresul economic general din etapa n urma intensifi-
757 Cf. Elena Busuioc, op. cit., comunicare
la Sesiunea de arheologie
1963.


Ibidem.
758 M. colaboratori, op.
SCIV, V, 1954, 1-2, p. 244,
780 Ibidem.
781 Cf. Al. Andronic, op. cit., AM, I, 1961, p. 278.
782 M. colaboratori, op. cit.,
SCIV, V, 1954, 1-2, p. 245.
7&a M. Em. Zaharia, op. cit.,
Materiale, VIII, 1962, p. 56 urm,
784 Vezi nota 742.
m Vezi nota 74S.
149
www.cimec.ro
culturii cerealiere, n uneltelor agricole
788
Din acest punct de
vedere calitative n din sec. XV -XVI se n ansam-
blul .de economice din vremea lui cel Mare
787
De asemenea,
economiei la .sate, ca urmare a produselor agricole n
a sporit varietatea produselor artizanale la sate, a activitate
s-a restrns, din acest motiv, tot mai mult la agricole
768

din m.ediul rural n a doua a sec. XVI n primele
decenii ale sec. XVII, n otomane ale regimului nobiliar, este mai
pe baza arheologice. Din acest motiv nu snt bine precizate
caracteristice ale ceramicii rurale din vremea
n ultima vreme, cu privire la rurale din a feudalis-
mului dezvoltat (sec. XV -XVII) au sporit ntr-o oarecare att prin efectuate
n de la
769

770
, ct prin recente de
pe teritoriul Moldovei. Astfel, cu prilejul acestor au fost identificate 144 de puncte
de descoperire cu resturi de locuire din a doua a sec. XV prima a
sec. XVI n 109 din Moldova.
a. Bazinul Bahluiului: (La (Pe loturile
Jijia-Bahlui 1 III), (La Dealul Brca II, La Ciurea
(Dealul Ripa fntna de pe Crjoaia (La Crlig (Dealul lui Popa
Ioan), Cotnari (Vatra satului, lui Podul de lemn),
(Valea Osnzenei), (Curtea Holm (Panta a dealului Holm),
(Dealul Bursucului, Vatra satului), (Ripa Hlincea
Nicolinei), (Str. Elena Doamna, Cartierul Teatrul "V. Alecsandri", Curtea
Cartierul Str. C. Negri, Str. Horia, Cartierul Abator), (Iazul
Munteni (Cartierul (n Cantonului Silvic), Podu Iloaie (Dealul
(n Popricanii de Sus (Coasta Ciriteilor Mari), Proselnici N edeieni),
(La sud-estul Dealului Buznei - G.A.S., Cantonul nr. 28), (Dealu lui
(Dealul Juganului), (La Peste Srca (Sud de Valea
Oilor), Spinoasa (Dealul Catarg), (Poligonul de tragere), (Vatra
Un km NE de sat), Tg. Frumos Schitului), Uricani (Dealul Cimitirului),
(Dealul Frasinului, Dealul Rufeni).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (Cotu Dealul (La Curte,
Marginea a satului), (Cartierul (La
(La Crniceni Veche), Co.tu Morii (La Dorohoi (Vatra trgului),
(Iazul Vechi (La Guranda (La
Hlipiceni-Slobozia (Moara Veche), Hudum (Iazul Hudumului), Iacobeni-
(Movila de sub deal), Ichimenii Mari (La Iaz), Li veni (Valea Ciocoi ului),
(La Iaz), (n Marginea a satului), Perieni (Terasa de la
(Valea Alimndrei), (La Odaie), Rediu (La
Slobozia (Dealul (Bobeica, Vatra satului la Sandovici, Prul Ioanei),
(Ripa de la Burci, Grindul de la Pichet, Dealul Boboc), (Marginea a
satului), (Valea
c. Sucevei : Baia (Biserica .. Episcopia Butea (La podul Siret ului),
Buciumeni (Ripa Sngereilor), Darabani (La (n (Ceta-
tea Smirodava), (La podul Siretului), (La Homiceni (n
te); (n (La Temelii), Lunea (Cotul (300 m
788
Cf. Martinovici, op. cit., in: Materiale, IV,
1957, p. 368; P. 1. Panait, comunicarea de la Sesiunea
de arheologie de la 1963.
7
87
Pentru vezi Trifu Martinovici,
op. cit., Materiale, IV, 1957, p. 368.
788
Istoria Rom6niei, II, p. 449 (B.
; Trifu Martinovici, op. cit., n Materiale, IV,
1957, p. 369.
7
8
9
M. colaboratori, op. cit.,
SCIV, V, 1954, l-2, p. 242 urm.
77
0 N. Constantinescu, n Monografia Bicaz, voi.. I
(manuscris).
www.cimec.ro
vest de palat), Nimerceni (La (n Mare),
(La Rpi, La Strunga (Prul (Marginea a
satului, Vatra satului, La (La Magda), (La (La

d. Moldovei Centrale: Bereasa (La La Gisca), Brlad (Cetatea
de Cinematograful Victoria), (Dealul
(Dealul (Vatra satului, I), (La N de sat),Lichi-
(La Moara de (Terasa Coasta Podu
(La NE de sat spre Mireni, de la drumul Cuzii (Gostat), Scnteia
(Vatra satului), (Muncelu), (Terasa
e. Depresiunea (Bzanul), Epureni (Florenta),
dina G.A.S.), (Dealul de Jos).
f. (La (Vatra satului), Piatra (Liceul Petru
(La NE de sat).
Din a punctelor de descoperire cu re3turi de locuire din sec. XV -XVI,
s-a identificat, pe cale un de aproape egal cu acela din
sec. XIV -XV. De asemenea, probabil caracterului inegal al cele
mai multe dintre aceste descoperiri se n a Moldovei. Astfel, din totalul
de 144 de descoperiri, 114 provin din 85 de din nordul Moldovei,' cum ur-
51 n Bazinul Bahluiului, 36 n Cmpia Jijiei Superioare 27 n Sucevei. n
schimb, din a Moldovei se cunosc numai 30 de asemenea desco-
periri n 24 de dintre care 20 n Moldovei Centrale, 6 n Depresiunea
Elan-Horincea 4 n n cu descoperirile de rurale ale
etapei anterioare din regiune, se o a lor n Moldovei
Centrale, urmnd ca prin viitoare, mai intense, se identifice alte din
vreme, att aici ct n celelalte geografice din sudul Moldovei.
Din rurale din sec. XV -XVI, o mai mare dispersiune a
lor n cu acelea din secolul anterior. n mod ele se n lungul
secundare, unde se aflau n mai Astfel, ele snt frecvente n bazinele Bahlu-
iului, Jijiei, Prutului Mijlociu, Brladului n parte, a Siretului, Moldovei unde
s-au efectuat mai Ele se ntlnesc n regiunea n stepa propriu-
din NE Moldovei, de asemenea la limitele zonei n teritorii
nelocuite anterior, n documente ca situate "n pustie"
771

Locuirea din ca din aceea a sec. XIV -XV,
uneori n cuprinsul Cele mai multe resturi de locuire din sec. XIV -XV
XV -XVI provin de asemenea din a Moldovei. Astfel, au fost identi-
ficate n prezent 32 de cu asemenea dovezi de locuire din a doua
a sec. XIV n prima a sec. XVI; dintre acestea 15 snt din Bazinul
Bahluiului, 7 din. Valea Jijiei, 2 din Culoarul Prutului 8 din Sucevei. n schimb,
numai situate n Moldovei Centrale, provin din a Moldovei.
Deci, cu tot relativ mare al din Moldovei Centrale, din
vreme snt foarte cazuri de continuitate de locuire n sec. XIV -XV
XV -XVI n cuprinsul constatare, cu tot caracterul ei relativ,
efectuate n prezent n subunitate poate constitui un
indiciu cu privire la o roire a din regiune n sec. XV -XVI
77
'A.
ln majoritatea cazurilor, rurale din vreme din Moldova se
ate pe terasele interfluviile rurilor mai in cuprinsul hrtoapelor din marginile
7
71 Pentru diferite ale cuvntului "pustie"
din documente vezi H. H. Stahl, la studiul
satului romnesc, voi. 1, 1958, p. 106 urm. Vezi
Const. C. Giurescu, !nttlniYea lui Guillebert de Lannoy
cu Alexandru cel Bun, n RIR, 1934, voi.. IV, p. 287
772
Pentru problema roirii n medie-
vale din vezi H. H. Stahl, op. cit., voi. 1,
p. 199 urm.
151
www.cimec.ro
rilor. Numai cteva dintre aceste mai nalte pe terase medii,
n preajma izvoarelor cu Astfel, din total al acestor 102 snt
situate pe terasele inferioare, 13 n hrtoape, 17 pe 2 pe terase medii, iar 10 snt
incerte n ceea ce pe care o
Din cultura a epocii respective, cu prilejul se
n mod deosebit ceramica, care, prin caracteristicile ei de forme decor
un progres de speciile ceramice din etapa
773
Astfel, din punct de
vedere al tehnicii pastei, pe categoria se ntl-
frecvent specia sau cu nisip, de calitate, din care snt lucrate
vasele cu n schimb, mai rare snt vasele din caolin, acoperite cu
verzui sau brune. Majoritatea fragmentelor ceramice provin din oale cu marginile evazate
mai de acelea de tip din sec. XIV -XV, cu o
pe a buzei. n cu acestea, mai numeroase snt fragmentele
de talere, capace alte forme de vase. Decorul acestora din benzi de
dungi adncite orizontal, motive aplicate pe umeri uneori din impresiuni rotunde
unghiulare dispuse circular sau n serii orizontale, precum din verzui sau brune.
Nefiind categorie n mediul rural din perioada este
dificil se precizeze n ce ea are cum pare probabil, cu unele produse
ceramice din vreme. Se doar uneori o de
n cuprinsul unor rurale, ca de exemplu la (La vest de palat)
(n Cantonului Silvic). La aceste produse ceramice de
se mai pot resturile de cahle din cu motive geometri-
ce sau cu de figuri de la Cotnari (Vatra satului), cu decor
n solzi de la Popricanii de Sus (Coasta Ciriteilor Mari) sau cu verde de la
(La Temelii), precum din alte locuri. Este de ca, prin viitoare,
produselor ceramice n primul rnd n rurale din
centrelor urbane medievale de pe teritoriul Moldovei.
Din a feudalismului dezvoltat mai fac parte 131 de puncte de descoperire
cu resturi de locuire din a doua a sec. XVI prima a sec. XVII din
98 de din Moldova :
a. Bazinul Bahluiului: Aroneanu (Vatra satului), (Movila
(La (La La (La La Curtea
Bogonos (Dealul din Mijloc), (La Cercu (La tirim),
Jijia-Bahlui II III), Crjoaia (La Cogeasca Veche (La
Cotnari (Vatra satului, Podu lui (n (Curtea
La Cetate), (Poala dealului la (Vatra
satului nou), Dumbrava (Marginea a satului), (ntre lanurile Cogenilor,
Valea Osnzenei), Galata (Dealul Hlincea
(Poala a Dealului Marginea a satului), cu Vii-
(Curtea Cartierul Teatrul "V. Alecsandri" - str. Elena Doamna,
str. Horia, Str. C. Negri, Hala, Dealul Plevnei, Cartierul Nicolina), (La Holm,
Movila din Munteni (Cartierul Proselnici Nedeieni, Dealul Belcea),
Rediu Aldei (Holmul cel Mare), (Dealul Basarab), (Dealul La
(Dealul Srca (La Sud de Valea Oilor), Tg. Frumos
tea Schitului).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: de Sus (Valea Corogea), (La
Cotu Morii (La Dersca, (n Dorohoi (Depoul C.F.R.), Drislea
(n (Pe Holm), Epureni-Popricani (Dealul Cazacului), Ghireni (Vatra
satului, Dealu Livezii), (Vatra satului), Iacobeni- (Pe Grind),
7
7
3
Trifu Martinovici, op. cit., Materiale, IV, 1957,
p .. 39 urm.; Elena Busuioc, Ceramica de uz comun -
din prima jumdtate a m:olu/ui al XV-lea
la Suceava, n SCIV, 17, 2, 1966, p. 299 urm.; idem,
SCIV, 18, 3, Hl67, p. 492 urm.
www.cimec.ro
penii (La veche), Mitoc (Pru lui Istrate), Nichiteni (Prul Calului),
(Marginea a satului), Plugari (n Cot), Popeni (Coasta Popenilor), Popricanii de
Jos (n Rpa din Cot), Vatra satului), (La Temelii),
(La Odaie), Ripicenii Noi (La Izvor), Slobozia (Dealul Stn-
(Vatra satului), (Rpa de la Burci, Horodiuca, La Ominteanca),
Todireni de la (Dealul (Movila Stnii),
(La Iaz).
c. Sucevei: Al. I. Cuza (Pe Holm), Baia (Biserica Bogata (Dealul
Colacului), Darabani (Iazul (Vatra trgului, n
Coasta (La Movileni
(La Movili), (Dealul Bolocan), Roman (Str. ]ora), (La
(Dealu lui
d. Moldovei Centrale: Arsura Banca (La Canton), Brlad
(Podul Negru), (Deasupra Curteni (La Odaie,
C.A.P.), (La Cimitir, Iazul La Meri, I),
(La N de sat), (Muncelu), Tanacu (Chiscu Ulucilor), Vaslui (Biserica Sf. Ioan).
e. Depresiunea Bursuci (La Pod), (Barahoi II,
Dealul Bisericii), (La (Piscu lui !sac), (Leaua I), Mn-
(Dealul Chiliana), Murgeni (Vatra Trgului), Rnceni (Vatra satului), de Sus
(Via Mihordea), (La (La Cimitir).
f. (n Cut (La
acestor descoperiri este foarte apropiat de acela al descoperirilor din etapele
anterioare ale feudalismului dezvoltat de pe teritoriul Moldovei. De asemenea, probabil tot
mai intense din a Moldovei, majoritatea punctelor de
descoperire cu resturi de locuire din vreme se n regiune. Astfel, din cele
131 de puncte cu asemenea descoperiri, 102 snt n a Moldovei, dintre care
52 n Bazinul Bahluiului, 35 n Cmpia Jijiei Superioare 15 n Sucevei. de
acestea, numai 29 provin din a Moldovei, dintre care 15 snt din
Moldovei Centrale, 12 din Depresiunea 2 din n general,
punctelor cu resturi de locuire din vreme din geografice mai sus
nu mult de acela al descoperirilor din sec. XIV -XV
XV -XVI din teritorii.
Punctele de descoperire din sec. XVI-XVII, cu o incomplet documen-
din punct de vedere arheologic, se ntlnesc, ca acelea din etapa a sec. XV-
XVI, n regiunile de de precum n depresiunile submuntoase. La fel,
cele mai multe cazuri de continuitate de locuire n cuprinsul din sec. XV-
-XVI XVI-XVII, se tot n de nord a Moldovei, unde n prezent
s-au identificat 22 de cu resturi de locuire din aceste etape, dintre care 11 n
Bazinul Bahluiului, 9 n Cmpia Jijiei Superioare 2 n Sucevei. la acestea
se mai 11 descoperiri, dintre care 9 n Bazinul Bahluiului 2 n Cmpia
Jijiei Superioare, cu resturi de locuire din sec. XV XVI-XVII, total al acestor
descoperiri din a Moldovei este de 33. n schimb, din a
Moldovei se cunosc doar 4 asemenea cazuri de continuitate de locuire de la sec. XV -XVI la
sec. XVI-XVII, n Moldovei Centrale. De altfel, a fost
pentru Moldovei Centrale n ceea ce continuitatea de locuire de la sec.
XIV -XV la sec. XV -XVI. Acest fapt constatat arheologic, cu tot caracterul lui de probabi-
litate datorit hazardului descoperirilor, se impune fie verificat prin arheologice
viitoare completat pe cale
Din punctul de vedere al geografice, cele mai multe se situate tot pe
terasele inferioare de n hrtoape joase mult mai pe pe terasele
medii. Astfel, din cele 131 de puncte cu resturi de locuire din vreme, 89 se pe
www.cimec.ro
terasele inferioare de 15 n cuprinsul hrtoapelor numai 20 pe marginile
nalte, una pe terasa medie, iar alte 6 snt neprecizate din acest punct de vedere.
Relativ la ceramica din rurale din a feudalismului dezvoltat
sntem mai fiind dificil din acest motiv se precizeze caracteristicile ndeosebi
pentru cea de-a doua a sec. XVI. n schimb, este ceva mai bine ceramica
din sec. XVII. n lucrarea de avndu-se n vedere unele ale ceramicii
din sec. XVI-XVII, prin care ea se de aceea din etapa a sec. XV -
-XVI, precum din cea a sec. XVII-XVIII, s-a ncercat, pe baza acestui element
de inventar, se identifice locurile cu asemenea resturi din sec. XVI-XVII.
este att prin vase din de culoare cenu-
ct prin altele din de culoare sau (caolin).
Resturile acestea provin din oale, ulcele, castroane talere. Decorul lor din
linii adncite orizontale de mai mult sau mai regulate, cane-
luri orizontale, motive sgrafitate sau pictate cu culori de
precum prin sticloase de culoare portocalie sau verde.
de categorie de care este cea mai se
mai ntlnesc unele resturi sporadice de sau de import. Dintre fragmen-
tele ceramice de se ndeosebi acelea de la Aroneanu (Vatra satu-
lui), (La (La Odaie) (Ripa de la Burci) din alte
din care provin fragmente de acest fel lucrate ngrijit din decorate cu
cu motive pictate cu sau La acestea se mai
mai multe resturi de cahle sau cu motive florale, geometrice n
de solzi, precum unele decorative de perete, descoperite la (La
(Dealul n alte cteva rurale medievale de pe teritoriul Moldovei.
n ceea ce ceramica de import din medievale din se
distinge n mod deosebit aceea de la (La Odaie), cu analogii n de
tip Iznik (Niceea), n cuprinsul de la Suceava
774

Tot din import provine un fragment dintr-o de la (Movila Stnei), din
cu motive florale.
Faza tirzie a feudalismului dezvoltat (sec. XVIII). din Moldova din a
doua a sec. XVII prima a sec. XVIII, din vremea
feudale a sociale, n regimului turco-fanariot
775
, au fost
tot att de cercetate ca acelea din etapele anterioare ale feudalismului dezvoltat. n
de unele descoperiri, prilejuite de efectuate la n alte cteva
locuri, nu s-a n mod special n Moldova nici o din vFeme. n schimb,
se cunosc ceva mai bine caracteristicile satului medieval muntean din sec. XVII-XVIII pe
baza arheologice de la Cernica de efectuate att n de
cu satul din documente, ct n necropola din
jurul bisericii
776
Prin de la Cernica s-au adus unele deosebit
de valoroase relativ la problema structurii social-economice a satului feudal muntean din
vreme
777

n Moldova, prin recente, s-a se identifice resturi de locuire din
trzie a feudalismului dezvoltat n 224 de puncte din 135 de loca-
:
77
' Pentru categorie de import vezi
Corina Nicolescu, Raporturile ceramicii din Mol-
dova cu ceramica din nord-estul Mdrii Negre. Comunicare
n manuscris la Sesiunea de arheulo-
gie 1963; idem, Ceramica otomand
de I znik din secolele X VI- X V II gdsitd n Moldova, n
AM, V, 1967, p. 169 urm.; Al. Andronic, Ceramica
154
descoperitd la n SCIV, 19, 1968, 1, p. 159-
168.
77
5 Pentru caracteristicile acestei perioade vezi
Pascu, op. cit.
778
Gh. Cantacuzino, op. cit., SCIV, XIV, 1963, 2, p.
366 urm.
777
Ibidem.
www.cimec.ro
a. Bazinul Bahluiului: Banu (Vatra satului, Dealul Crucii), (Ripa Strmbului),
(Dealul la Vatra satului), Bogonos (Platoul de la SE de sat), Capu
Rediului (La (Dealul spre La Ciurea
(Movila lui Dealul La Chihan, Poiana din marginea Mamelonul
din C.F.R., de la canton, Baba Nicula, Piciorul Grani, Zane), Cogeasca
Veche (La (Boaghea, Vatra satului), Cotnari lui
La Via Veche, Dealul Dancu (Iazu lui Marginea a satu-
lui), (Poala Dealului la La (Valea Osnze-
nei), Erbiceni (Vatra satului la Curtea Veche, Dealul Cimitirului), Galata (Valea lui
Valea via (La Pru),
(Vatra satului), (Curtea Valea Nicolinei, La Hlincea
Nicolinei, Marginea a satului), Holboca (Peste Cantonul nr. 283), Holm
(Panta a dealului Holm), (Dealul Bursucului, Vatra satului), (Va-
tra satului), {Curtea Cartierul Teatrul "V. Alecsandri" - Elena Doamna,
Ceairu lui Peretz, Crucea lui.Ferentz, Nicolina, Cartierul Dealul Plevnei,
Bariera Crlig, Cartierul Frumoasa, Dealul Cimitirului, Valea Cacainei, Str. Aurel
Vlaicu, Cartierul Abator, La Nicolau, Cartierul Ciurchi, Str. Ciurchi nr. 51 134),
(Vatra satului, La Miroslava (La {Dealul Sub pisc),
Munteni (Valea (La n cantonului silvic, Pe Pru), Prcovaci
(Vatra satului, La Sngeap), Prigorenii Mici (La Cimitir), Popricanii de Sus (Coasta Ciriteilor
Mari, Coasta Delenilor), (Dealul Breazu- La Salcmi, Via Teodorescu), Sco-
(n dosul cimitirului, Dealul J uganului), Srca (La La Slobozia
Deleni (Vatra satului), Sprnceana (La via (Poligonul de tragere,
Vatra satului, Panta a dealului trgului), (Vatra
(Vatra satului-Opinca, ntre vii), (La Odaie)., Uricani (Dealul Cimitirului),
Valea Lupului (Fabrica (Dealul Rufeni).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Odaie), (Cotul La
de), (n la Rai), Bodeasa (Fundul Bodesei), de Sus (Dealul Botcilor,
Valea Corogea), (La Cartierul (La Vatra satului),
(Prul Fortuna), (n La salcmii lui La
(Dealul Stnca), Cobla (Girla la Stejari), (Vatra satu-
lui), (Hrtopul Bodronului), Dorohoi (Vatra trgului), (Iazul
Epureni-Popricani (Dealul Epureni-Ungureni (Vatra satului), (Marginea
a satului), Guranda (La (La Hrtop, La Iacobeni-
Dngeni (La (La Larga- Jijia (Movila Moara Potn-
genilor), (Interfluviul Miletin-Pru Leahu, La Dodolea, Dealul Picioroganului),
Leorda (Vatra satului), M. (Sub Miorcani (Dealul Cotului), Movileni
(Vatra satului), (n Perieni (Terasa de la Vatra satului la
Vasile Terenteac, Hrtopul din (Cracalia, La Iaz), Plopenii Mici (Terasa
Jijiei), (La La Hultur, La Popricanii de Jos (Coasta Popricanilor,
Sub Muchea dealului), (Vatra satului, Valea Alimndrei), Rediu Rediu-
Mitropoliei (n Islaz), (Dealul (Bobeica, Vatra satul1li,
La Marginea a satului, Dealul Prul Ioanei),
(Ripa de la Burci, Grindul de la Pichet),, (Terasa
(Valea
c. Sucevei: (La Bra (La sud de sat), Bogata (Dealul
Colacului), Butea (La podul Siretului), Darabani (Coada Iazului
(Pru Leahul, La cimitir}, (La Soei), (La (La Curte),
Lespezi (Un km sud de trg), (300 m vest de Palat), Oboroceni (Reduta la Silitri,
La Salcmi), (n Dealul Bolocan}, Topile (La Topile), (La Magda),
(La Vadul
155
www.cimec.ro
d. Moldovei Centrale: Arsura Ruginosu I), Brlad (Cinematografu 1
Victoria, Podu Negru). Brnova (Poiana Schitului), Pe pru la
rie), (Dealul (Vatra satului, La Islaz, lui Mantu,
II), Laza (C.A.P.), (Dealul Stroia), Poiana cu Cetate
(Biserica Veche), (Ripa (La Scnteia (Vatra satu-
lui), (Vatra satului), de Jos (La Hrtop), Valea Satului (Dealul
penilor), (La tirim).
e. Depresiunea (La Arie), I), Epureni
(La Iaz), (Valea (Pe Dop), (n M.
(Dealul cimitirului), 23 August (Dealul Mihoani).
f. (Podului Mitache), (La
(Nedeia).
g. Cmpia Siretului: Olteni (Vatra satului), (La
Din de a punctelor cu resturi de locuire din sec. XVII-XVIII,
identificate prin arheologice, n prezent se cunosc mai bine, ca
n etapele anterioare, din a Moldovei, mai
intense efectuate n regiune. Astfel, din cele 224 de descoperiri, 187 provin din
toarele din nordul acestei provincii: 100 din Bazinul Bahluiului, 67 din Cmpia
Jijiei Superioare 20 din Sucevei. n de sud a Moldovei se cunosc numai
37 de descoperiri n 23 n Moldovei Centrale, 8 n Depresiunea
4 n 2 n Cmpia Siretului.
Din punct de vedere al formelor de teren pe care snt situate aceste se
majoritatea se de asemenea pe terasele inferioare de dintre ele ocupnd
ceva mai nalte, pe margini de joase n cuprinsul hrtoapelor.
de etapele anterioare ale feudalismului dezvoltat, pro-
centual, este dublat uneori chiar aproape triplat, cum este cazul n Cmpia Jijiei Superioare.
Se de asemenea o de amplasare a n cadrul reliefurilor ceva mai
nalte, pe cmpurile cu aspect de pe pante n hrtoapele din rama
Pe acestea s-au mai semnalat alte 121 de puncte cu resturi de locuire
din feudalismul trziu (a doua a sec. XVIII) ; dintre acestea 40 snt situate n Ba-
zinul Bahluiului, 36 n Cmpia Jijiei Superioare, 13 n Sucevei, 13 n Moldovei
Centrale, 13 n Depresiunea 6 n
ntruct aceste descoperiri, n text, nu un interes deosebit din punct
de vedere arheologic, nu au fost luate n n mod special, prezentndu-se doar
lista lor.
a. Bazinul Bahluiului: (La (n (Dealul
Holm). Ciurea (Lunea Ci urei, Tinoasa), Crjoaia (Vatra satului), Bucium ( Gostat
Cotnari (Vatra satului), (Interfluviul Criva-Haina, Valea Cuza
(Vatra satului, Valea (Coada Iazului), (Dealul Viei), Galata
(Crucea (Dealul Hlincea (Poala a dealului
Hodora Mircea), (Cartierul Frumoasa, Ceairu lui Peretz, Str. George
Enescu, Nicolina, Cartierul Moara de Vnt, Cartierul Abator), (Valea Ilenii,
Marginea a satului, Iazul La Miroslava (La
(Piscul Bordeiului, Dealul Munteni (Cartierul Podu Iloaie (Terasa Bahluiu-
lui), Polieni (La Odaie), (Dealul Valea Ursulea), (Dealul
n dosul cimitirului), Spinoasa (Conul de de la nordul C.F.R., La
Podul de Fier).
b. Cmpia ]ijiei Superioare: (La Pod), (Marginea a satului,
Dealul Unchetea), (La Curte), (Movila din jos de sat), (n
La (Vatra satului), Cotu Morii (Grindul de la pod), (Vatra satului),
Ghireni (Iazul de Jos), (Ripa spnzuratului), Hudum (Hudumul Vechi), Iacobeni-
156
www.cimec.ro
(Terenul Gostat -la E de sat), Larga- Jijia
(Vatra satului-La Han, La vest de sat, La Liveni (Valea Ciocoiului),
(La M. (La Ratie), (n Mitoc (La Pisc, ntre Vii),
(Marginea a satului), Popricanii de Jos (La Il), (Mar-
ginea a satului), Rediu-Mitropoliei (In Islaz), Ripiceni (La
(Dealul Hodoroaia, Marginea a satului, Hrtopul Stnca (Marginea
a satului), (Vatra satului, Marginea a satului, Coasta Rediului),
(Dmbul de la
c. Sucevei: Darabani (Iazul la Cotul (Gostat),
Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea a satului), (Dealul Tunica-La Preventoriu),
(La podul Siretului), (Dealul Cotoc), (La sud-vest de
sat), Oboroceni (La Sagna (La Vie), Satu Nou (La est de sat), Secueni (La Bu-
Srbilor); (La Izvoare), Valea (Dealul Movilei).
d. Moldovei Centrale: Banca (La Conac), Bereasa (La Gsca, La
Brlad (n Trestiana, Valea Curteni (La Odaie), Lunea (Vatra satului),
Podu de la drumul Terasa dintre
(Terasa Vaslui (Biserica Sf. Ioan).
e. Depresiunea Bursuci (Valea Epureni (Fntna
denilor), (Sud-vest de sat, Valea Lupului, Barahoi 1), Giurcani (Argeaua,-
(Pe M. (La drumul Drnceni-Rpi), (La est de
sat), (Vatra satului), (La (Vatra satului), Valea
Lupului (Lotul
f. (La Horga), (La crucile drumului), Hrtop (La Cni-
(La Ratec;;), Unguri (Pietroasele), (La Izvor).
Dintre resturile de din descoperite cu prilejul
terilor, se n primul rnd fragmentele de oale, castroane, talere,
ulcioare, capace alte forme de vase de sau lucrate din
sau mai mult sau mai
decorate cu dungi adncite orizontal sau caneluri nguste orizon-
tale, benz! de scurte linii incizate vertical, orizonta
1
e de impresiuni aplicate cu
verzi, albe, sau precum prin dungi de
sau Spre deosebire de perioadele anterioare, produsele
sau de import snt mai frecvente n mediul rural. n de fragmentele ceramice,
cu ocazia s-au resturi de cahle cu decor geometric sau floral, adeseori cu
verzi sau albe 'la (Marginea a satului), (Crucea lui Ferentz),
Cotnari Ciurea (Piciorul Grani), (La (La
; decorative cu decor n relief verzi, galbene sau albastre, la Prigo-
renii Mici (La Cimitir), (La conducte pentru la (Rpa Spn-
zuratului), (La Odaie) ; de lut la (Valea Aroneanu (Vatra
satului) (Crucea lui Ferentz), diferite fragmente din vase de precum lulele
de lut de tip otoman, ntregi fragmentare, la (300 m vest de palat),
(La Curte), Ciurea (Movila lui (Crucea lui Ferentz), Galata (Valea lui
n numeroase alte locuri. n mediul rural a acestor obiecte de
de import este pentru unor aspecte ale structurii
social-economice a satului medieval din Moldova n trzie a feudalismului dezvoltat.
NCHEIERE
n lucrarea de s-au inclus 1299 de puncte cu resturi de locuire din
identificate n 542 de din Moldova cu prilejul recente, accentundu-se
asupra aduse de aceste la problema satului din istoria veche medie a
157
www.cimec.ro
Moldovei. n acest scop, s-a avut n vedere stadiul de cercetare a problemelor privind
din perioadele acestui lung interval de timp, precum datele publicate sau inedite
ale de din Moldova, efectuate mai de vreme sau mai recent,
atit de colaboratorii muzeelor, ct de unii locali.
n cele ce concluziile care se desprind n cu
din Moldova, din paleolitic la feudalismului dezvoltat (prima a sec.
XVIII), pe baza studiului arheologic al descoperirilor din de acest fel, mai sus

paleolitice de a sporit mult n NE centrul Moldovei (179
de descoperiri n 121 neidentificndu-se n prezent nici o cu urme de
locuire ln genere, in se o urcare a de
pe terasele joase pe reliefuri ceva mai nalte, probabil att de factorii fizico-
climatici, ct de istorice. Astfel, cele cteva din paleoliticul inferior (clacto-
nian levalloisian) snt situate pe terasele joase de la rurilor din preajma Prutului.
terase joase au fost ocupate de din vremea paleoliticului mijlociu
(musterian), dintre care unele s-au extins pe terasele medii sau pe margini de ln schimb,
majoritatea din paleoliticul superior, ndeosebi aurignacianului mijlociu
trziu (gravettian), se pe promontoriile teraselor mai nalte ale
spre vest n regiunile depresionare ale
mezolitice (5 descoperiri sigure 1 n 6 din tarde-
noisian att formele joase de teren, n Bahluiului culoarul Prutului, ct unele
dominante din cmpia a Moldovei.
Numeroasele din neolitic (456 de descoperiri sigure 131 ndoielnice),
pe aproape ntreg teritoriul Moldovei, snt situate pe forme de teren mai joase sau mai nalte,
altitudinea lor. variind nu numai de la o la alta, ci uneori chiar n fazele
culturi. Astfel, n protoneolitic (6 descoperiri ndoielnice, n 5 ele se de obicei
pe marginile nalte ale ln schimb, n neoliticul timpuriu, majoritatea
culturilor. (77 de descoperiri n 55 de ceramicii liniare (24 des-
coperiri n 21 de se n locuri joase, pe grinduri pe terasele de numai
unele dintre ele fiind amplasate pe cmpuri ceva mai nalte, n ca n zone colinare.
De obicei ele se cmpiile depresionare n preajma silvostepei snt mai rare n
depresiunile subcarpatice. Extinderea acestor pe mari este n cu felul
nomad de cultivare a plantelor, determinat de caracterul primitiv al uneltelor. La fel n
faza precucuteni (34 de descoperiri n 31 de din neoliticul dezvoltat, majoritatea
joase, fiind situate pe terase inferioare sau pe grinduri martori de
eroziune din cuprinsul luncilor. ln cu acestea, foarte au o
ocupnd terasele medii sau promontoriile din marginile ntruct din faza
Izvoare I
1
se ntlnesc numai n locuri joase, iar cteva din faza Izvoare I
2
se
pe terenuri mai nalte, se poate presupune, la proba contrarie, o extindere
n a din din De abia n faza Cucuteni A (146 de des-
coperiri n 114 se folosirea pentru a locurilor mai nalte de pe
promontoriile teraselor de pe marginile precum de pe holmurile att din regiunea
de ct din cmpia cu caracter stepic din NE Moldovei, grupndu-se de obicei n
jurul a cmpiilor cu caracter depresionar. Numai n extrem de cazuri
dn a culturii Cucuteni au cnd snt situate pe grindurile din cuprinsul
largi. Rar pe loc au fost constatate resturi de din fazele precucuteni
Cucuteni A, ntruct majoritatea din faza precucuteni snt situate pe locuri
joase, iar cele mai multe din faza Cucuteni A nalte.
Spre deosebire de de din faza Cucuteni A, majoritatea acelora din faza
Cucuteni A-B (23 de descoperiri n 21 de au o cobornd terasele
inferioare de doar cteva dintre ele fiind situate pe terase mai nalte sau pe marginile
158
www.cimec.ro
hrtopite ale ln continuare, faza Cucuteni B este prin foarte multe desco-
periri de (127 de descoperiri sigure n 88 de la care se mai alte 132
de descoperiri mai sigure, care, ca n faza Cucuteni A, snt att pe locuri
joase, ct pe altele mai nalte, din jurul largi. Aceste localizate n regiuni
cu caracter mai mult stepic, spre deosebire de acelea din faza Cucuteni A, snt mai frecvente
n bazinul Bahluiului n Cmpia Jijiei Superioare.
concentrare de n cmpia a Moldovei se n vremea
culturii (75 de descoperiri n 63 de a mormintelor cu ocru
din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului, fiind probabil n cu
mai prielnice din regiune pentru dezvoltarea vitelor, precum a
plantelor. Astfel, n de ale culturii din re-
giune, precum din Sucevei al Moldovei Centrale cu marginile
platformelor ale teraselor nalte mult mai rar unele proeminente ale teraselor
inferioare, exceptnd culoarul Prutului, pentru care snt caracteristice cu
ln bronzul timpuriu (5 descoperiri n 5 mijlociu (22 de descoperiri n 20 de
se pe reliefuri nalte, terase sau margini de ca
n perioada de de la neolitic la epoca bronzului, n timp ce n bronzul trziu ele
cu terasele inferioare. din bronzul timpuriu (cultura II-Schnec-
kenberg) trziu (culturile Noua) au de recte n bronzul trziu,
de a locuitorilor fiind vitelor, spre deosebire de acelea din bronzul
mijlociu (ndeosebi din cultura Monteoru), care snt ntinse, uneori cu aspect de
ndeletnicindu-se n cu vitelor cultivarea plan-
telor. ln ceea ce grupului Noua, care snt foarte numeroase (193 de descoperiri
sigure n 148 de 66 ndoielnice n 58 de cele mai multe snt situate n
cmpia din NE Moldovei, prielnice de dezvoltare a vitelor.
Rareori aceste snt situate pe terasele mai nalte sau pe marginile
Tipul de n de cu pe terasele inferioare din preajma
largi, de la epocii bronzului predomine n Hallstatt-ul timpuriu
(40 de descoperiri n 34 de de fiind tot vitelor. Cele mai
multe din au fost identificate n zona cu caracter stepic din Bazinul
Bahluiului Cmpia Jijiei Superioare, ca majoritatea grupului Noua, fiind mai
rare in restul Moldovei. Aceste caracteristici ale hallstattiene timpurii, ca
de a locuitorilor, vitelor, unor elemente de de tip
Noua n cuprinsul acestor ale Hallstatt-ului timpuriu constituie dovezi evidente de
etnica-culturale dintre acestor culturi hallstattiene timpurii aceia ai
grupului Noua. La fel, n Hallstatt-ul mijlociu, vreme din care s-au identificat n prezent
foarte (5 descoperiri n 5 locuirea nu s-a limitat numai la terasele
inferioare, ci s-a extins pe cele mai nalte, ca pe promontoriile in stadiul actual
al fiind greu de precizat raportul numeric dintre aceste tipuri de
ln schimb, pentru perioada a Hallstatt-ului trziu, mai bine
prin arheologice (65 de descoperiri sigure n 54 de 175 de desco-
periri ndoielnice n 153 de snt dovezi evidente pentru snt preferate
locurile mai nalte din Cmpia a Moldovei, Sucevei Depresiunea Elan-
Horincea, n timp ce n culoarele Prutului Siretului, ca n Moldovei Centrale,
majoritatea joase, n lunci pe terasele inferioare.
ln genere din vreme par nu ntinderi mari, spre deo-
sebire de acelea cu valuri din sec. V -III .e.n. de pe identificate
n prezent la Cotnari, n alte locuri din a Moldo-
vei. Aceste din amplasate n zona de contact a Sucevei Moldovei
Centrale cu cmpia din nord-estul Moldovei orientate E, locuri
de de refugiu n cazul atacurilor sau nefiind deloc posibili-
tatea ca ridicarea lor fie n cu presiunea dinspre est, direct sau indirect
139
www.cimec.ro
de n timp ele pot fi considerate ca centre ale unor uniuni tribale, ilus-
trnd, prin descoperirile stadiul mai naintat de dezvoltare a
traco-getice, n cadrul se sociale.
S-au identificat numeroase resturi de locuire din La Tene-ul II (72 descoperiri sigure n
52 28 descoperiri ndoielnice n 28 III (55 descoperiri sigure n 43
32 descoperiri ndoielnice n 30 de care snt pe aproape tot
teritoriul Moldovei.
din La Tene-ul II provin n cea mai mare parte din Bazinul Bahluiului (Coasta
Moldovei Centrale, Depresiunea Elan-Horincea regiunea
numai n cu totul redus din Sucevei Culoarul Prutului. Se lipsa,
n prezent, a acestor n Cmpia Jijiei Superioare n Cmpia Bahluiului n
preajma Coastei n schimb, se mai mari de din
vreme n jurul dintre care una n mica despresiune a Nicolinei, la Ciurea, o a doua
n sectorul precum asocierea n unele locuri
dintre hallstattiene trzii si acelea din La Tene-ul II.
Moldovei Centrale Depresiunea Elan-Horincea cu
este aproape egal cu acela al de n timp ce n Bazinul Bahluiului
Culoarul Prutului cu de pe terasele inferioare de
iar n nalte.
n La Tene-ul II, spre deosebire de Hallstatt-ul trziu, lipsesc de
ceea ce o a puterii autohtone, prin supunerea ei de
bastarni, a n Moldova n sec. I .e.n., n urma evenimentelor
istorice din vreme de la de Jos.
n cuprinsul cercetate s-au resturi ceramice de tip Lunea Ciurei, lucrate
cu mna, de precum altele lucrate de asemenea cu mna, de tip bastar-
nic. Acestea din snt de culoare cu lustru, sau au analogii n
Nipru snt asociate uneori cu resturi de amfore
Majoritatea fragmentelor ceramice de tip bastarnic provin din joase mai rar nalte,
situate n Moldovei Centrale Coasta
Pentru faza a La Tene-ului III, se o oarecare intensitate de locuire
n Coasta n Depresiunea Elan-Horincea la contactul cu ca n regiunea sub-
o mai a n Cmpia Jijiei Superioare, Sucevei,
Culoarul Cmpia a Siretului. Multe dintre din vreme situate n
Coasta n Moldovei Centrale pe locuri, joase sau mai
nalte, n aproape egale, pe acelea din La Tene-ul II chiar din Hallstatt-ul trziu.
n regiunea unde se cunosc din La Tene-ul II, se
acum o concentrare de dintre care unele de caracter oppidan, cum este
cazul pe Btca Doamnei de la Piatra care o
pentru stadiului avansat de dezvoltare a
triburilor geto-dacice de la E de Tipul acesta de din La Tt'me-ul
III, deosebit prin caracteristicile lui de acela hallstattian trziu ntlnit n Moldovei,
apare imediat ncetarea bastarnice n Moldova, n istorice determinate
de la de Jos.
n ceea ce resturile de din La Tene-ul III, se ceramica
la care se acum pentru prima n nordul Moldovei> excep-
tnd cmpia din nord-estul acestei regiuni, unde nu a fost
Din vremea provinciei Dacia (sec. II-III e.n.) numeroase puncte
de descoperire cu resturi de locuire (51 descoperiri sigure n 46 de 35 descoperiri
ndoielnice n 32 n aproape ntreaga exceptnd teritoriul roman
din sud cu centrul la
mai mari de asemenea probabil unor uniuni tribale, au
fost constatate n cmpia din nordul Moldovei n Sucevei, pentru care snt
160
www.cimec.ro
dovezi tn La Tene-ul thziu, n Moldovei Centrale, de unde provin multe tezaure
monetare romane din a doua a sec. II e.n. de la nceputul sec. III e.n., precum
n regiunea n care pe acelea din La Tene-ul trziu. Prin descoperirea
unui mare de dacice din sec. II-III III e.n. n nordul centrul Moldovei,
pe de o parte se pentru sec. II e.n., ipoteza pe datele descoperirilor monetare
romane relativ la aici a triburilor geto-dacice, recte a costobocilor, iar pe de alta,
pentru sec. III e.n., se de ordin arheologic privitoare la carpii din
regiune. De asemenea, prin neidentificarea descoperirilor geto-dacice din
vreme n sudul Moldovei, ceea ce corespunde cu lipsa descoperirilor monetare romane din
acest teritoriu, exceptnd zona din jurul se ipoteza privind aici
a sarmate roxolane, care nu folosea moneda pentru schimburile de produse.
Majoritatea din vremea provinciei Dacia, ca acelea din sec.
IV e.n., au joase, ocupnd terasele inferioare n preajma cmpurilor prielnice pentru
vitelor. De asemenea, necropolele sarmate carpice, contemporane
cu aceste snt situate ele pe reliefuri joase. a carpice,
precum a necropolelor carpice sarmate din vremea provinciei Dacia, a
fost probabil de economice politice dintre triburile carpice sedentare
sarmate n trecere. Prin aceste se culturale reciproce
dintre carpi documentate ndeosebi prin descoperirile din necropole carpice sau
sarm a te.
Prin recente s-au procurat noi dovezi potrivit cultura
n primul rnd prin caracteristicile ceramicii lucrate la a venit n con-
tact prin economice culturale att cu produsele sarmate, ct cu cele de tip roman,
ultimele ilustrate ndeosebi prin resturile de amfore romane, mai numeroase n
dect n cea a Moldovei. Att prin aceste dovezi, ct prin altele de ordin arheo-
logic numismatic, se nu s-a limitat numai la teritoriul roman din
sudul Moldovei, ci s-a extins mai spre nord, ntre Prut.
Inceputurile perioadei de trecere la feudalism, culturii Sntana-Cerniahov
(sec. IVe.n.), snt foarte bine ilustrate pe teritoriul Moldovei printr-un de 419
identificate prin recente. Aceste snt aproape pretutindeni pe
teritoriul Moldovei, att n zona ct n cmpiile cu caracter stepic. Cele mai
multe dintre ele se n cmpia a Moldovei, n Sucevei Moldovei
Centrale, n culoarul Prutului, ca n Depresiunea regiuni mai mult sau
mai locuite n perioada provinciei Dacia (sec. II- III e.n.). In
schimb, aceste snt mai numeroase n regiunea din centrul Moldovei,
intens n sec. II-III e.n. n La Tene-ul trziu, precum n Cmpia Siretului Infe-
rior, probabil mai restrnse. n genere, majoritatea din vremea
acestei culturi se ntre Siret Prut, fiind n cu descoperirile cores-
de dintre Prut Nistru. n mare a culturii Sntana-
Cerniahov ntre Siret Prut poate constitui un indiciu cu privire la puterii carpilor
sec. III e.n. n urma extinderii aici a militare politice a
Pe de parte redus al acestor n regiunea s-ar putea fie
n cu n continuare a puterii carpilor n acest important centru de locuire
Deseori snt folosite pentru sec. IV e.n. din Moldova puncte
locuite n perioada provinciei Dacia, ndeosebi n cmpia a Mol-
dovei, de unde provin cele mai multe descoperiri cu resturi de locuire din sec. II-III IV
e.n. Tipul de din sec. IV e.n., ca acela din perioada a set. II-III e.n.,
se prin din lungul teraselor inferioare de din cmpia nord-
a Moldovei, din Moldovei Centrale, din Depresiunea ca din
Cmpia Siretului. Numai unele din cmpia a Moldovei, din Moldove
Centrale, precum cele mai multe din Sucevei, au o mai pe margin:
161
Il - c. 861
www.cimec.ro
de foarte rar pe terase medii. Majoritatea ca necropolele contemporane
cu ele, caracterizate printr-un amestec cultural etnic, de asemenea reliefuri joase,
fiind amplasate pe pantele teraselor din sau din spatele a celor
mai multe a necropolelor din Moldova culturii Sntana-Cerniahov se
prin mediului natural, prielnic pentru de ale acestei cul-
turi, precum prin alte cauze mai complexe, de ordin economic politic, n cu do-
din vreme. n ceea ce a acestor
trebuie avut n vedere att agricultura de gradul de
nare a uneltelor agricole de caracterul ct de sporirea a familiilor
din a care se presupune s-a trecut n a demo-
militare, n teritoriile neocupate de romani. Resturile de identificate
cu prilejul n necropolele culturii Sntana-Cerniahov, se caracteri-
att prin elementele de ct prin altele de
este dificil se precizeze varianta din Moldova a culturii Sntana-
Cerniahov i aceste descoperiri.
Spre deosebire de etapa culturii Sntana-Cerniahov, aceea care a sec. V-VI
e.n., invaziei hunilor gepizilor, este mult mai n
de descoperirile de morminte de la N. Valea Lupului de
de la cercetate mai mult sau mai prin sondaje
arheologice, se mai cunosc cteva identificate prin a datare n sec.
V sau V-VI e.n., n mod exclusiv pe baza ceramicii, este provizorie, urmnd fie
prin viitoare. Majoritatea acestor terasele inferioare din
a Moldovei, fiind amplasate pe locurile mai vechi, din sec. IV e.n. Aceste
se ntlnesc n redus n a Moldovei lipsesc
cu totul n cmpia a Siretului, care, prin caracterul ei de culoar de trecere,
pentru o locuire mai Continuitatea de locuire n cuprinsul
n sec. IV V sau V- VI, a prin forme de derivate din
acelea ale culturii Sntana-Cerniahov, face ipoteza relativ la pe
locuri, a autohtone, n nfrngerii n urma
produse de invazia hunilor. Din punct de vedere cronologic, pe baza descoperirilor arheologice,
ndeosebi ceramice, se pot deosebi etape n culturii materiale din vreme.
Prima dintre acestea, de la sec. IV nceputul sec. V e.n., invaziei
hunilor, se att prin elemente locale de aspect cimentos,
la derivate din cultura Sntana-Cerniahov, identificate recent care
fie mai bine precizate, ct prin altele de origine n Moldova
prin huni sau (fibule de bronz cu capul triunghiular piciorul rombic, cercei de
bronz, din de Cea de-a doua n a doua a
sec. V prima a sec. VI, gepizilor pe teritoriul unei
a Daciei, se printr-o mai mare a ceramicii grosiere lucrate cu
mna, care, prin ei, se de categoriile ceramice lucrate cu mna din
vremea culturilor Cerniahov (sec. IV e.n.) (sec. VI- VII e.n.). n ceea ce
specia sau cu aspect de ciment, la
n cuprinsul unor din vreme, cu toate snt de ncadrare cul-
nu ar fi exclus locale dintr-o imediat ante-
slavilor pe teritoriul Moldovei.
Perioada sec. VI-X, n care s-a procesul poporului a limbii romne,
n urma ndelungate a daco-romne cu slavii a treptate a
acestora din de localnici, este mult mai bine n Moldova, att prin son-
daje arheologice, ct prin numeroase Prin aceste s-au
date relativ la caracteristicile ale culturii materiale din princi-
palele etape ale acestei perioade.
162
www.cimec.ro
Prima slavilor n sec. VI, istoric, este mai
mult dect arheologic. Astfel, resturile de locuire identificate n pre-
zent prin pe locul de descoperire a fibulei digitate de la (Crucea lui Ferentz),
nu de la mijlocul sec. VI e.n., cnd se n timp fibula ci cel mai
curnd din etapa imediat (sec. VI- VII). De asemenea, descoperirile de
la din cu nisip, de la Rediu-Tatar, cu analogii n grupul
pe locul respectiv, nu snt suficiente pentru
problemei genezei lor.
Mai bine este etapa de la sec. VI din prima
tate a sec. VII. Acesteia i 15 descoperiri din cmpia a Moldovei,
Sucevei Depresiunea Elan-Horincea, toate fiind situate pe locuri joase, n cuprinsul teraselor
inferioare de avnd n mocirloase, iar n spate dealuri Majori-
tatea acestor ca cele dintre Prut Nistru, se n zona silvoste-
la contactul dintre cmpiile depresionare sau lunci sau dealurile
spre deosebire de Muntenia, unde cele mai multe ale autohtone,
de slavi, se n lungulluncilor din Cmpia Resturile de locuire din aceste
din zona de a Moldovei se prin cu slavii de la est de Prut,
stabilite probabil prin vadurile principale ale acestui ru de la Tg. Frumos
Bucecea, cum din gruparea pe a din vreme n jurul
Suceava. din vreme, constituite din mai mult sau mai
regulate de semibordeie cu vetre de ntr-unul din snt de tip adunat, cores-
marilor familii patriarhale. Din punct de vedere al culturii materiale n cuprinsul
lor, de ceramica cu mna, din cu de aspect slav, s-a iden-
tificat o alta la din cu nisip care poate fi
pe seama autohtone.
Etapa sub denumirea de cultura Hlincea ntre sec. VII-
VIII, este mult mai bine prin numeroasele descoperiri de din Moldova.
Faza timpurie a acestei culturi printr-o folosire a
ceramicii lucrate cu mna, este slab n schimb, din faza mijlocie a acestei
culturi numeroase de tipul din Bazinul Bahluiului, Moldovei
Centrale Cmpia Jijiei Superioare, care se aproximativ n zone ca
acelea din etapa n lungul de a slavilor, dinspre
Prut. n multe cazuri aceste s-au stabilit pe locurile altora mai vechi, din sec. IV
chiar V- VI e.n. din zona de Spre deosebire de din sec. IV e.n., acelea
din cultura Hlincea snt mai numeroase, mai ndelungate a
terenuri, ca urmare a uneltelor agricole. Aceste situate cu pe
locuri joase, n mijlocul terenurilor fertile din preajma
mai mari ca n etapa tipului de cu grupuri mici de
cteva unor familii patriarhale din perioada de la

n ceea ce cultura din epoca pe ceramica cu
mna, de aspect arhaic, de tip slav, cu specia mai veche din faza s-a
putut identifica o alta, la roata care prin de forme
decor poate fi pe seama elementului n prezent specie
cu analogii mai apropiate la Bezid (sec. VII-VIII e.n.) din sud-estul Transil-
vaniei, a fost n mai multe din faza mijlocie a culturii Hlincea din Mol-
dova, din nordul n sudul acestei provincii, exceptnd regiunea dintre Siret
Cmpia Siretului. Este foarte probabil ca fenomenul de generalizare a acestei
specii ceramice lucrate la de caracter autohton, n timp de
a ceramicii de tip slav, lucrate cu mna, procesului culturii materiale a
slavilor de autohtoni. Procesul acesta este mai evident n etapa proto-
dridu, din sec. VIII-X, n care se face trecerea cultura de tip Dridu.
163
www.cimec.ro
pe baza de la Spinoasa este printr-un
relativ mare de descoperiri de (40 de descoperiri sigure n 32 de
7 descoperiri ndoielnice n 6 dintre care numai cteva pot fi socotite de tipul
tilor (Fundu Baranca-Alba eventual Poiana cu Cetate). acestea,
pe terenuri joase, n silvostepa din Bazinul Bahluiului, Moldovei Centrale,
Depresiunea Elan-Horincea se n zonele depresionare, unde se
o mai mare a din Ele tipului de
prezentnd caracteristici cu acelea ale din etapa
Din punct de vedere al culturii materiale, acum este mai ceramica
la roata de ceramica precum ceramica de caracter protodridu,
care, prin caracteristicile ei de decor, specia din
cultura Hlincea precede imediat pe aceea a culturii Dridu, fiind
mai larg n nordul Moldovei. Aceste n cu preliminariile culturii Dridu n
Moldova, care vin n sprijinul tezei autohtonismului acestei culturi n regiunea
fie verificate completate prin viitoare.
n perioadei feudale timpurii din Moldova s-au deosebit, prin recente,
cinci etape: Dridu (sec. X-XI), (sec. XI-XII), sec. XII, sec. XII-
-XIII sec. XIII-XIV.
Etapa Dridu (sec. X-XI), astfel cultura Dridu, este printr-un
relativ mare de deschise de tip (27 de descoperiri sigure 8 ndoiel-
nice), dintre care majoritatea provin din zona de din Depresiunea Elan-Horincea
valea Bahluiului, fiind caracterizate prin lor din preajma terenurilor fertile, de
ape Ele nu lipsesc din Cmpia Jijiei Superioare, nici din
stepa din sudul Moldovei. n ele se deseori pe locurile
mai vechi din fazele mijlocie trzie ale culturii Hlincea. Asocierea, n unele cazuri, pe
locuri, a resturilor de locuire de caracter protodridu cu altele de tip Dridu este foarte semnifi-
pentru problema genezei variantei culturii Dridu la nord de ct a continui-
de locuire a elementului autohton din regiune n sec. VIII-XI. n cu
aceste probleme, un interes deosebit l ceramica la roata cu
care specia de tip protodridu, mai mult sau mai n
ei de cultura Dridu. de aceasta se ceramica la roata mai
din care n parte ceramicii slave, doar de
ceramica culturii Dridu. n fine, specia cu decor de linii lustruite, prin pre-
ei n complexele culturii Dridu, poate fi ca
Etapa (sec. XI-XII) este printr-un relativ mare de
(45 de descoperiri sigure 6 ndoielnice), n cea mai mare parte fiind localizate n silvostepa
din centrul sudul Moldovei, lipsind aproape cu totul n Cmpia Jijiei Superioare, ca n
culturile anterioare Dridu Hlincea. n genere, slaba locuire n sec. XI-XII din
stepa din nordul Moldovei, de altfel ca n sec. X-XI, face ipoteza privind
mpopularea acestei regiuni n etapele respective dinspre Transilvania. In schimb, suprapunerea
ariilor de a feudale timpurii din silvostepa din centrul sudul Moldovei,
n vremea culturii Dridu a etapei (sec. XI-XII), poate fi n spri-
jinul tezei de locuire din aceste regiuni n fazele respective ale feudalismului
timpuriu.
Tipul de prin caracteristicile sale, pe acela din etapa La
fel n ceea ce de ale locuitorilor, neputndu-se preciza ct de avansat
era procesul de continuitate este prin
cteva elemente caracteristice ale pastei, formelor decorului unor vase de de
care se intilnesc, acum, pentru prima formele de cazane lucrate modelele de metal
introduse la prin contactul cu valul migratoriu peceneg sau
eventual cuman, n acestor nomazi.
164
www.cimec.ro
Etapa sec. XII este numai prin cinci descoperiri din din zona silvoste-
din nordul Moldovei, a analogii n descoperirile din R.S.S. Moldo-
R.S.S. Att pe baza ceramicii, ct a altor elemente de inventar
caracteristice, ca de exemplu fusaiole de ardezie de tip Ov:ruci unele piese de
de argint, din de la Hlincea tezaurul de la se poate deduce cul-
turii statului kievian n perioada expansiunii lui spre vest.
Etapa sec. XII-XIII este printr-un mai mare de puncte cu resturi de
locuire (24 descoperiri sigure 12 ndoielnice), care se de asemenea n silvostepa
din centrul sudul Moldovei, fiind situate de obicei pe terasele inferioare de In
unele din aceste puncte, ndeosebi din zona de contact dintre Coasta depresiunea de
pe cursul inferior al Bahluiului, snt dovezi de continuitate de locuire, cu unele ntreruperi,
din sec. VIII n sec. XIII inclusiv.
n ceea ce ceramica n aceste puncte, se specia de
cu neprecizate, precum aceea cu lustru de origine

Etapa sec. XIII-XIV este prin mai multe descoperiri de (26
puncte de descoperire), majoritatea aflndu-se n silvostepa din de nord a Moldovei.
Asemenea snt mai rare la vest de Siret, la lipsesc n Cmpia Jijiei
Superioare, exceptnd sectorul sudic, la contactul cu bazinul Bahluiului. n cu
acestea, mai numeroase snt punctele cu resturi de locuire din prima a sec. XIV
(32 descoperiri), etapei care a premers formarea statului de sine al Mol-
dovei. mpopularea mai n sec. XIII-XIV a regiunii dintre Siret precum
a sudului Moldovei, s-ar putea fie n cu marea invazie
Ceramica din se continund n forme mai evoluate
specia din faze
1
e anterioare ale feudalismului timpuriu.
n faza de nceput (a doua a sec. XIV prima a sec. XV),
prin foarte multe puncte cu resturi de locuire (135 de descoperiri), se o mpopulare
mai a Moldovei, n urma social-economice politice din etapa
Majoritatea din vreme joase n silvostepa din de nord
a Moldovei, uneori pe locurile din etapa concentrndu-se n regiunea
Baia, Suceava,
Pe specia de uz casnic, mai de aceea din
etapa se mai n unele o categorie de
cu decor
Faza mijlocie a feudalismului dezvoltat (sec. XV -XVII) este printr-un
mare de (275 de descoperiri, dintre care 144 din sec. XV -XVI 131 din sec.
XVI-XVII). Majoritatea din vreme, identificate prin se
tot n a Moldovei. Ele de obicei terenurile joase mai pe cele
nalte, ntlnindu-se att n ct n ca n depresiunile submuntoase, fiind
amplasate uneori pe locurile mai vechi din etapa sau n altele noi, men-
n documente ca locuri "pustii".
Din punctul de vedere al culturii materiale, pe ceramica de culoare
sau din sec. XV -XVI, cu unele de produsele ceramice
se o specie, de precum unele resturi de cahle. La fel
n sec. XVI-XVII, ceramica mai bine este uneori n, cuprinsul
unor cu resturi sporadice de sau de import, cu analogii
la Iznik (Niceea), precum cu unele fragmente de cahle sau de decorative.
Faza trzie a feudalismului dezvoltat este mai bine prin numeroase descoperiri
de (224 de puncte), n cea mai mare parte provenind din de nord a
Moldovei. Aceste de obicei terasele inferioare de mai marginile
joase, ca hrtoapele.
165
www.cimec.ro
Cultura din este att prin resturi ceramice de caracter
rural, ct prin altele de sau de import, mai frecvente acum n
cu produsele similare din celelalte etape ale feudalismului dezvoltat.
de acestea din se mai ntlnesc resturi de cahle, decorative, conducte
de de lut, vase de lulele de lut, produse sau de import, care
un real interes pentru unor aspecte ale structurii social-economice a
satului medieval din trzie a feudalismului dezvoltat.
Pe acestea, s-au mai identificat alte 121 puncte cu resturi de locuire din a doua
a sec. XVIII.
www.cimec.ro
II. Corpus-ul descoperirilor de din Moldova
BAZINUL BAHLUIULUI
1. Aroneanu (jud.
a) La Pe marginea a platoului situat la NV de sat s-au cules mai multe fragmente ceramice
corodate, cu slabe urme de culturii din faza Cucuteni B, precum cteva Iame fragmen-
tare, din silex negricios
1
.
Cercetare N. Zaharia, 1960.
b) Vatra satului. n jurul lui Aron m nvecinate, n raza unor ale
solului, s-au adunat resturi de vase din sec. XVII (pl. I/1,4-7,10).
Numeroasele de cahle din de culoare sau de cele mai multe
ori cu gardinile scunde, iar decorate cu motive florale sau n solzi (pl. 1/2-3,8,9,11). Acest tip
de cahle este n general ntlnit n din sec. XVII att n cuprinsul ct n nordul Moldovei. Un
foarte mic dintre aceste fragmente, diferind prin grosimea mai mare a prin verde nchis,
ar putea unei perioade imediat anterioare sec. XVII.
Att fragmentele ceramice lucrate ntr-o dccorate n mod deosebit, ct cahle-
lor in mare, scot n strnse ale acestei rurale cu medieval
Singurul obiect metalic pc acest loc este o de fier (pl. I/12).
Cercetare N. Zaharia, 1960.
2. Danu corn. (jud.

a) Dealul Crucit (D. Pc un promontoriu tabular situat n marginea a Dealului Crucii, la
dintre satul Banu Iazul Cucuteni, aproape de care duce din C.F.R. Cucuteni
spre Cogeasea Veche, s-au cules fragmente ceramicc din neoliticul dezvoltat (faza. Cucuteni A), din La ,Time-u! III
(pl. I/13, 18), probabil din sec. III e.n. (pl. 1/14-16). probabil din etapa (sec. VI- VII), din pe-
rioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII, pl. I/17). precum din perioada feuda.lismului dezvoltat (sec. XVII-
XVIII).
1
Alte fragmente ceramicc din faza Cucuteni B au fost
llescoperite n 1950 de Al. Obreja, la circa 100 m S
de de salcmi, la 1,5 km SE de sat. Pentru
cercetarea monumentului vezi Alex. Lapedatu,
lu.i Aran din in BCMI, 1909, p. 5
urm.
2
n punctele n textul de s-au mai
identificat alte resturi de tip pe panta
a Dealului Crucii, la 2,5 km SE de sat (N. Zaharia,
de efectuate n Moldova n cursul
anului 1954, n SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 37 b). n
ceea ce locuirea din epoca
pe panta a Dealului Crucii, este mai probabil
perioadei provinciei Dacia
(sec. III e.n.).
167
www.cimec.ro
Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 37 b.
b) Vatra satului. n vatra satului, pe piscul dealului din dreptul bisericii, s-au fragmente ceramice caro-
date unei faze neprecizate a neoliticului timpuriu.
Alte fragmente ceramice din sec. XVII- XVIII s-au descoperit n sectorul dinspre marginea a satului
(pl. I/19-22).
Cercetare N. Zaharia, 1954-1956, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 37 d(pentru perioada
c) La Pe panta a Dealului Crucii, n dreptul hrtopului situat la 1 km SE de sat, s-au
descoperit citeva fragmente ceramice neo1itice din faza Cucuteni A, precum altele din perioada timpurie
(sec. XI-XIII).
Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 37 c.
3. corn. Scobinti (jud.
a) Movila La 3 km nord-est de sat, n jurul movilei denumite pe marginea
lui, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (precucuteni de tip Izvoare, pl. I/24-27), de la nceputul
epocii (cultura Sntana. de sec. IV e.n.) din perioada feudalismului dezvoltat (sec.
XVII, pl. I/28)
3
fragmente de topoare plate din reutilizate mai trziu drept unelte de tiere
(pl. I/23), au fost descoperite pe loc cu o mare de calcedonia (pl. I/29).
Cercetare N. Zaharia, 1953-1954, SCI V, VI, 1955, 1-2, p. 290, XIII, 1; SCI V, VI, 1955, 3-4, p. 900, 17.
b) Dealul

La 500-600 m sud-vest de Movila pe pantele hrtopite ale Rusului,


s-au descoperit paleolitice documentate prin lame de silex alb patinat, care tehnica de
desprindere paleoliticului superior.
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 290, XIII, 3; AM, 1, 1961, p. 28, 24 b.
c) Rpa Strmbului &. la circa 6 km nord de pe ,muchia 'a (Dealul
n dreptul Iazului Strmbu, s-a descoperit o din faza Cucuteni A, din care s-au
cules resturi ceramice corodate, o de topor plat din precum o frag-
cu suport plat (pl. CLVI/1).
La circa 200 m nord de n lungul la poalele deal, aproape de malurile Iazu-
lui Strmbu, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCI V, VI, 1955, 1-2, p. 290, XIII, 4.
4. (jud.
a) Cantonul C.F.R. nr. 38. Pe terasa din stnga in dreptul cantonului C.F.R. nr. 38.
s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A
B, pl. II/1-2,4), din Hallstatt, de la nceputul epocii (cultura Sintana de pl. II/
3,5-10), din etapele protodridu, precum din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII,
pl. II/11).
Semna.lare 1. 1950. Cercetare N. Zaharia, 1955.
b) La Pe terasa a la sud de sat de C.F.R., spre ripa la estul
liniei ferate, s-a descoperit o din care s-au cules fragmente ceramice neoliticului timpuriu
3
Pe aceste resturi de locuire, pe locul respectiv
s-au mai altele din paleolitic din vremea culturii
ceramicii liniare (ibidem, p. 900, 17). Pentru ceramica
vezi Eug. Betracktungen iiber die Linear-
bandkeramik auf dem Gebiet der Rumiiniscken Volksrepu-
blik und der angrezenden Gebiete, n Dacia, N.S., III, 1959,
p. 44.
4
n acest punct la primele s-au descoperit
resturi de unelte de silex din paleoliticul superior, N. Zaha-
168
ria, Descoperiri paleolitice n Moldova efectuate ntre anii
1952-1957, in AM, I, 1961, p. 28, 24 b. Eronat s-a afir-
mat despre n acel punct a elementelor neolitice
(op. cit., n SCIV, VI, 1955, 1-2. p. 290, XIII, 3), care se
In punctul Ripa Strmbului.
6
n prelungirea acestei este aceea
anterior sub denumirea Dealul (op. cit., In SCIV,
VI, 1955, 1-2, p. 290, XUI, 2).
www.cimec.ro
(cultura pl. Il/13). epocii bronzului (cultura Noua, pl. 11/12, 14), Hallstattului (pl. II/15). incepu-
tului epocii (cultura Sntana de pl. II/16-20; III/1-11; IV/2-3). Pe partea
uneori a unora dintre aceste fragmente, se urmele unei cu neregulate, probabil de la -
- sec. IV e.n. (pl. III/9). Resturile de amfore snt lucrate din de culoare uneori
decorate cu benzi orizontale adncite n trepte (pl. III/8-10; IV/1).
Perioada este prin cteva resturi de vase din etapa protodridu (pl. IV/4).
n continuare, perioadei feudale timpurii i resturi ceramice din sec. XII- XIII (pl. IV /5- 6).
Din perioada feudalismului dezvoltat snt fragmente de vase din sec. XV-XVI XVII (pl. IV/7-9), iar
din feudalismul trziu resturi de oale din sec. XVIII.
Cercetare N. Zaharia, 1955.
c) Sud-est de sat. Pe terasa din stnga Ia sud-est de sat, s-a descoperit o din care
s-au adunat cteva fragmente ceramice de la nceputul epocii (sec. IV e.n.).
Majoritatea acestor fragmente au cu firnis sau cu slip negru provin
din vase din (pl. IV/10-13,15-16; Vjl; CLVI/2).
Un fragment de dolium din cu margine mult spre interior,
datat n sec. IV e.n. (pl. IV/14).
Pe loc s-a o cute de gresie (pl. IV/17).
Cercetare N. Zaharia, 1955.
d) Bahlui-Ptrtul Gugii. Pe conului de situat pe terasa a Bahluiului, la
acestuia cu Piriu! Gugii, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A B,
pl. V /3), de Ia epocii bronzului eventual din Hallstatt, de la nceputul epocii (sec. IV e.n.,
pl. V/2). din cultura Hlincea (pl. V/4) din perioada feudalismului (sec. XIV-XV).
Cercetare N. Zaharia, 1955 Leon, 1959.
e) Li vada de stat. De pe cu tractorul n li vada de stat, pc terasa
a s-au adunat cteva unelte lame fragmentare din silex, paleoliticului superior
(pl. V/5) probabil neoliticului (pl. V/6-8), precum fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni
A, pl. V/9, B), din Hallstatt-ul timpuriu ( ?) (pl. V /10-14) de Ia nceputul epocii (cultura Sin-
tana de sec. IV e.n.).
Cercetare N. Zaharia. Leon, 1955.
5. (jud.
6
a) La La cira 2 km sud-est de sat, intre viile de pe panta a dealului Hucu, n apropierea
s-a.u descoperit cteva. fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (culturile a ccramicii liniare)
dezvoltat (fazele Cucuteni A B), de la nceputul epocii (sec. IV e.n.) din perioada. tim-
purie (sec. XI-XIII).
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCI V, VI, 1955, 1-2, p. 289, XII, 2.
b) Dealul Hucului. La 5 km sud-est de sat, pe interfluviului determinat de Bahluiului
cu Prul Hucu, s-au descoperit cteva lamelare de silex patinat din paleoliticul superior, precum fragmente
ceramice neoliticului dezvoltat (din fazele precucuteni, pl. V/15 Cucuteni B, pl. V/16), epocii
6
Ceramica pc teritoriul acestei
comune, anterior prin sondajele lui
reanu N. Bcldiceanu,este n Al, VII, 1896,
p. 111 (materialul arheologic adunat de Gr. ;
in Arh. st. Buc., Min. Instr. Publ. Dir. II, Dos. 38/1897,
fii. 46, se de Gr.
N. Beldiceanu n 1895, iar la p. 15 se Ia unele obiecte
neolitice de la ajunse n
C. Moisil, Privire asupra preistorice ale
Romdniei. preistorice din Moldova ii Dobrogea,
in BCMI, UI, 14, 1911, fasc. 12, p. 172; idem, Produsele
industriei preistorice, n BCMI, IV, 1911, fasc. 13. n AI.
XXV, XV se prezentarea de Gr.
reanu la din 1906 a unor obiecte de la
vezi Raport MNA, 1915(1916), 12. Asupra
se 1. VI. Dumitrescu, n ED,
IV, 1930, p. 260, fig. 1. Vezi BSRG, LIX (1940),
p. 354, nota 1. n bibliografie snt mai multe
movile, printre care Movila lui Andrei la est
de sat, care a fost n 1892 de Gr.
reanu N. Beldiceanu (Al, VI, 1895, p. 54 urm.)
Movila Domei (Gest., V, p. 359 urm., n manuscris).
169
www.cimec.ro
bronzului (cultura Noua, pl. V/17 -18; CLVI/3-6), Hallstatt-ului timpuriu (pl. V/19), nceputului epocii
(sec. IV e.n.) perioadei fcudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. V/20).
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 18 a; AM, I, 1961, p. 28, 26.
c) La Fntna Mocanului. La nord-vest de sat, pe Dealul Bosie, n locul denumit La Fntna Mocanului s-a
descoperit o din care s-au cules fragmente ceramice de la epocii bronzului (cultura Noua, pl. VI/1-2)
de la inceputul epocii (sec. IV e.n.).
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XII, 6.
d) La La 1 km vest de sat, pe locul denumit La n dreptul unei vechi, s-au descoperit
mai multe deosebit de mari bine din jurul s-au adunat fragmente ceramice de la
epocii bronzului (cultura Noua, pl. VI/3-8; CLVI/7,10-14; CLVII/2) dintre care cteva o mai
veche de faza (pl. CLVI/8-9), din Hallstatt-ul timpuriu (pl. CLVI/15), din La Tene-ul
III (pl. CLVII/1,3) dintre care unele vopsite n alb, din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. CLVII/4,
sec. XVII).
Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 18 b.
c) Dealul - La
7
n marginea a satului, pc panta dealului Hucu, n locul denumit La
ca n din marginea a satului, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura
de la nceputul epocii (cultura Sntana de pl. VI/9-19,21-23; CLVII/5-6)
din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII) dezvoltat (sec. XVII-XVIII).
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 27.
f) Dealul Scarchilor. Pe marginea unui segment din terasa a Bahluiului, denumit Dealul Scarchilor,
situat la circa 3-4 km sud-est de sat, Boroiului, s-a descoperit o din care s-au cules mai multe
fragmente ceramice neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. VII/1-7,9, B, pl. VII/8);
epocii bronzului (culturile pl. VII/10, Noua, pl. VII/11).
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XII, 4.
g) La La circa 0,5 km vest de Dealul Scarchilor, pe locul denumit La n Valea Morii, pe
unui delimitat de pante abrupte mocirloase, s-a descoperit o din care s-au adunat fragmente
ceramice de la epocii bronzului (cultura Noua, pl. VII/12), din La Tene-ul III sau eventual sec. II- III
e.n. (pl. VII/13-14), din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI- XII, pl. VII/15-17,22) dezvoltat (sec. XV
XVI-XVII, pl. VII/18-21), ca din perioada feudalismului trziu (sec. XVIII).
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCI V, VI, 1955, 1-2, p. 289, XII, 5.
h) Pe Huc
8
n viile de pe muchia a Dealului Hucu, situat in.marginea a satului, la tera-
samentul drumului de fier care taie poala acestui deal, s-a descoperit o cu foarte multe resturi ceramice din
neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. VII/23). dealului este cu de lipituri arse, rezultate
din
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XII, 2.
i) Vatra satului. n jurul elementare, au pus n un sol
n care snt incluse fragmente ceramice dintr-o din faza Cucuteni B. Alte cteva fragmente
culturii Sntana de (sec. IV e.n.) perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).
Pe precizate de noi, vechi mai un punct de descoperire la Movila lui Andrei
a localizare nu s-a putut preciza.
Cercetare N. Zaharia, 1953.
6. ('0111. Erbiceni (jud.
a) La Pc terasa din stnga Bahluiului, la poala Dealului n cuprinsul unei pepl!uere
situate la circa 1 km sud de sat, prin de desfundare a terenului s-a descoperit o din care s-au cules
numeroase fragmente ceramice neoliticului dezvoltat (faza precucuteni, pl. VIII/1-7 de tip Cucuteni C
(pl. VIII/8-9), perioadei de de la neolitic la nceputul epocii bronzului (cultura pl.
7
Punct prezentat r.nterior ca apa! satului
(N. Zaha!a, op. cit., n SCIV, VI, 1955,3-4, p. 901, 27);
ulterior satul a fost nglobat cartier al comunei
170
8
C. Moisil, op. cit., n BCMI, ianuarie-martie, 1909,
p. 116-117; idem, op. cit., n BCMI, III, 1910,4, fasc. 12,
p. 172.
www.cimec.ro
VIII/10), epocii bronzului sau eventual Hallstatt- ului (pl. VIU/Il), Inceputului epocii (pl.
VIII/12) perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII).
Pe loc s-a descoperit partea a unei de de (pl. VIII/14).
Cercetare N. Zaharia, 1955.
b) La n din punctul denumit La situat pe terasa a Bahluiuluila circa 1/2 km
est de sat, s-au descoperit de cremene din paleoliticul mijlociu fragmente de oase de mamifere, printre
care de mamut. Din de la terasei, s-au cules ceramice neoliticului dezvol-
tat (fazele Cucuteni A, A-B B, pl. VIII/15-16, 20, 24), nceputului epocii (cultura Sntana de
Cerniahov, sec. IV e.n., pl. CLVII/7 -9) perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. VIII/23 sec. XVI-
XVII, pl. VIII/22).
Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 30, 29.
c) La n ripa din vatra satului, la vest de s-au descoperit fragmente ccramice de la
epocii bronzului sau eventual de la nceputul liallstatt-ului (pl. IX/1). de la nceputul epocii
(cultura Sntana de sec. IV e.n., pl. IX/2-4), precum din perioada feudalismului timpuriu (sec.
XI-XII, pl. IX/5) dezvoltat (sec. XVII, pl. IX/6).
Cercetare N. Zaharia, 1955.
d) La Curtea Pe terasa a Bahluiului, ntre Erbiceni, pe
spre la poala Dealului pc locul denumit la Curtea s-au cules numeroase
fragmente ceramice neoliticului timpuriu (un n de calapod din pl. CLVII/
10) dezvoltat (faza Cucuteni B; pl. IX/9). epocii bronzului (cultura Noua, pl. IX/10). nceputului epocii
(cultura Sntana de .. Cerniahov, pl. IX/8, 11, 13; CLVII/11-12, 14; CLVIII/1-18). precum pe-
rioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII, pl. CLVII/13).
Cercetare N. Zaharia Emilia Zaharia, 1955.
e) Pe Laturile Pe terasa a Bahluiului, aproape de movila n marginea a
satului, au gropi de bordeie dintr-o de depuneri fiind de-
ranjate. Din s-au cules cteva fragmente ceramice neoliticului timpuriu
pl. IX/15) dezvoltat a culturii Cucuteni) nceputului epocii (cultura Sntana de
sec. IV e.n., pl. IX/17-21,23-24; CLVII/15 CLIX/1). se ntinde la sud de
sat, pe dreapta Podu loc pe care s-au descoperit fragmente ceramice cucuteniene din faza A-B
(pl. X/1), de la nceputul epocii (sec. IV e. n., pl. X/2-3), precum din ptorioada feudalismului dezvoltat
(sec. XV -XVI).
Cercetare N. Zaharia, 1955.
7. Bogonos, corn. (jud.
9
a) Vatra satului. n anului 1954, o n perimetrul de a noii
generale, s-a descoperit o datnd din sec. III e.n. Fragmentele adunate snt lucrate pintr-o
de culoare iar pe lor se o probabil prin des-
compunerea materiilor organice din interiorul amforei (pl. X/5-7).
Alte vase similare au in situ n peretele unui
Cercetare A. N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 19 a.
b) Platoul de la SE de sat. De pe platoul din marginea a satului, pc poala a dealului
Coroiu, ca din apropierea generale, s-au cules fragmente ceramice care epocii bronzulIi sau
eventual nceputului Hallstatt-ului, nceputului epocii (sec. IV e.n., pl. X/4), precum perioadei feudalismu-
lui dezvoltat (sec. XVII-XVIII).
n apropierea acestui punct, n 1944 s-a dezvelit un mormnt din complexul tumularc cu ocru,
iar n 1949 s-a efectuat un sondaj.
Cercetare A. N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 19 b.
9
ntr-una din movilele de pc teritoriul satului s-a des-
coperit un mormnt din grupa
cu ocru (M. R,aport asupra
arheologice din <.rJVurlui Tutova, n SCI V, 1,
1950, 2, p. IlO urm.).
171
www.cimec.ro
c) Dealul din Mijloc. La circa 2,5 km nord de sat, pe un promontoriu cuprins ntre Prul o
loc denumit Dealul din Mijloc, la nord de Dealul Horincea, s-a descoperit o din care s-au cules numeroase
fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura pl. X/10,12) dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. X/13; XI/1-11).
n cuprinsul unor pete de s-au numeroase sfere de lut ars, de (pl.
CLXXXIII/5-6). Diametru! acestor piese ntre 0,06 0,10 m dintre ele circa 20 s-au masate
ntr-un singur loc. Un percutor numeroase fragmente Iamelare de silex uneori cu sau
trie, descoperite pe loc de asemenea neoliticului.
Alte fragmente de vase epocii bronzului sau eventual Hallstatt-ului timpuriu (pl. X,/8-9'
11, 15-16; Xll/1), ca perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII, pl. X/14).
Cercetare M. SCIV, l, 1950, 2, p. 114 N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1-2, 1955,
p. 290, XVII.
8. corn. Miroslava (jud.
a) Dealul Holm (D.
10
La 1,5 km nord-vest de sat, sub poala a Dealului
Bahluiului s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. XII/2), de la
epocii bronzului sau eventual de la n"eputul Hallstatt-ului, precum din perioada trzie (sec.
XVIII).
Pe s-au descoperit foarte multe oase de animale ndeosebi de caba.line.
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 38 a..
b) La 11. La circa 1 km nord de sat, Intr-o sub poala Dealului n dreptul unor
canale vechi In Bahluiului, s-au cules fragmente cera.mice nceputului epocii (pl.
XII/6-11) de resturi de amfore din altele din etapa cu resturi de
vase din cu pietricele cioburi pisate (pl. XII/3-4), precum din perioada feudalismului dezvoltat
(sec. XV, pl. XII/5), ca din sec. XVII.
Pe loc s-a descoperit un fragment de (pl. XII/12).
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 288, VI.
c) Bahluiului. ntr-o ravinare in Ba.hluiului, Ia est de sat, in dreptul unei girle care nain-
spre Dealul Uricanilor, n argilele Ioessoide, Ia 2,5 m sub nivelul solului actual s-au descoperit mari
ati pice de silex slab patinat, probabil din paleoliticul final mai xhulte oase de animale, dintre care unele calcinate,
masate n jurul unei vetre de foc, cu pietre urme de
Cercetare N. Zaharia, 1955.
9. Podu lloaie (jud.
a) La NV de sat. Pe terasa din stnga la nord-vest de sat la 0,5 km de cantonul
C.F.R. situat la vest de Valea la s-au cules mai multe fragmente ceramice probabil sec. II-III
(pl. XII/16, 20-21,25-26; CLIX/3,6) inceputului epocii (cultura Sntana de sec. IV
e.n.: pl. Xll/13-15,17-19, 22-24, 27; CLIX/2,4-5; Xlll/1).
Cercetare N. Zaharia, 1954.
b) Marginea a satului. n sectorul sudic al satului s-a descoperit o din care s-au cules fragmente
ceramice de la nceputul epocii de tip Sntana de (sec. IV e.n.). Toate fragmentele sint
provin din vase lucrate din'
Cu ocazia temeliilor casei Const. s-au descoperit morminte de lnhu-
cu schelete n
Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI. 1955, 3-4, p. 900, 20, b.
10
Prin anterioare n acest punct s-au desco-
perit resturi ceramice din sec. IV e.n. (N. Zaharia, op.
cit., n SCI V, VI, 1955, 3-4, p. 903,38 b),
tieri dintr-o
172
11 Unele resturi ceramice cucuteniene din faza Horo
de la Ripa dinspre Bahluiului (rp.
cit., In SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 38 b.) par a

www.cimec.ro
c) Rpa din marginea a satului. Pe pantele rpii din marginea satului, n dreptul viaductului care tra-
linia s-au descoperit fragmente ceramice hallstatt-iene atipice corodate.
Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 20 a.
10. rom. (jud.
Pc o n marginea a satului, la circa 200 m nord de Prul
la o de 20-25 m, s-a descoperit o cu val care, n sectoarele mai bine
ating adncimi de 3 m. Forma acestei este cu diametru! mic de 128 m orientat
V-E; nu se poate preciza lungimea diametrului mare, perpendicular pe prului, deoarece n acest sector pantele
snt rpoase lipsesc indiciile ar fi existat vreo fiind pe locuitorilor, au
nivelat terenul distrugnd pe o lungime de 116 m, din inima valului o cantitate de
de Actualmente valul se mai pe 160 m lungime.
n locuitorilor din marginea a satului, Prul cu ocazia diverselor
s-au descoperit schelete n cu pe corp acestora, urme de
n cuprinsul s-a descoperit un gratoar cu partea din silex patinat, paleoliti-
cului superior, precum mai multe resturi de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A; pl. XIII/2-5; CLIX/
/7-8).
Numeroase snt fragmentele de vase din Hallstatt-ul trziu sau eventual din La Time-u! II de tip Poiana
(pl. XIII/6-8,10,12; XIV/2; CLIX/9-11).
Secolului III e.n. i o cu urme de vopsea provenind de la un vas sarmatic
19

alte cteva fragmente de vase din' (pl. XIII/9,11; XIV/1).
Din perioada (cultura Hlincea) este o margine de borcan.
Perioada feudalismului dezvoltat e prin mai multe fragmente de vase din sec. XV XVII
probabil un lucrat din fier (pl. XIII/13).
n cuprinsul s-a mai descoperit o de bronz cu decor incizat (pl. XIV/14), un fragment
de topor-ciocan din cu de precum lipituri de vetre,
pietre oase de animale.
Cercetare N. Zaharia, 1957.
11. corn. (jud.
a) In Pe panta spre sud a cmpului din marginea a satului, pe o
de circa 300 m, s-au cules numeroase fragmente ceramice, oase crestate unui topor-ciocan de la
epocii bronzului (cultura Noua, pl. XIV/4-13) de la nceputul epocii (cultura Sntana de
bov (pl. XV/1-4,6,8,10,14-15,20; XVI/2-4,6-8,10) urne din sau
Foarte multe din resturile ceramice descoperite n unele de
prin care se la sec. IV n sec. V e.n. (pl. XV/5,12-13,16-19, 21; XVI/5, 17-18).
Resturile de amfore snt din sau (pl. XV/7,9,11; XVI/1,12).
Pe loc s-a descoperit un mic de plug, lucrat din fier (pl. XV/22) cu oarecare analogii la
Bratei n Transilvania
13
, precum o gresie de de cu lungi pe din
opuse.
Cercetare N. Zaharia, 1960.
b) In Pe interfluviului cuprins ntre iazuri, la 1 km sud-vest de sat, n dreptul satului
loc denumit n s-au descoperit fragmente ceramice epocii bronzului (faza
Noua cu elemente de (pl. XVI/15), secolului III e.n. (tip uneori cu urme de
12 Pentru prima a de acest fel, vezi
C. Cihodariu, pentru fixarea unei pre-
istorice a Daciei preistorice din Vaslui),
in AArh, 1931-1932, 7-8, p. 51 Vulpe, n Materia-
le, I, 1953, p. 374, fig. 241.
13
Pentru analogii vezi Eugenia Zaharia, Sondajele de
la Bratei din 1959, n Materiale, VIII, 1962, p. 627, fig.
7f3.
173
www.cimec.ro
culoare pl. XVI/11,13-14; CLX/5,10), nceputului epocii (sec. IV e.n., pl. XVI/9, 16, 19;
CLX/1 - 4,7 -9), precum de la secol, din care este o din
cu semne incizate (pl. CLX/6).
Cu ocazia de executate ulterior, n cuprinsul acestei s-a un pandantiv
de bronz reprezentind masca unei (pl. XVI/27) u. Acest pandantiv, cu inelul de suspensie rupt din
vechime, este lucrat masiv prin turnarel. metalului ntr-un tipar se apropie de tipurile in Ungaria n
R.S.S.
Cercetare N. Zaharia, 1960.
12. (jud.
1
5
a) Dealul Socola. Pe Dealul Socola, n dreptul locuitorului Const. Mitrofan, n apropierea drumului
care duce spre Schitul s-a descoperit o din care s-au cules fragmente ceramice cu urme de
culturii Cucuteni din faza A (pl. XIV/3) altele probabil La II de tip Lunea
Ciurei. Numeroase lipituri provin din ai
Semnalare I. Gugiuman, 1952. Cercetare N. Zaharia, 1954.
b) Costat n taluzul de pe stnga n dreptul agricole de stat,
ntr-o depunere de sol s-au descoperit cteva fragmente de vase mari hallstattiene, precum
din perioada feudalismului trziu (sec. XVIII).
Cercetare N. Zaharia, 1955.
13. Capu Rediului, eom. Rediu (jud.

La Pe un monticul situat pe panta a Dealului Breazu, la 1 km sud-est de sat, s-au descoperit
lamelare de silex patinat din paleoliticul superior, precum fragmente ceramice care neoliticului dezvoltat
a culturii Cucuteni), epocii bronzului (cultura Noua, pl. XVI/21, 26), sec. III sau IV e.n.
perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 2, a.
14. Cereu, eom. Birnova (jud.
La 1
7
La vest de sat, n preajma unor case izolate, ca la sud-est de cimitirul satului Zane, s-au cules
fragmente ceramice, dintre care unele din La Il, lucrate cu mna din sau precum
cteva fragmente de amfore analoge celor descoperite la Lunea Ciurei, n asociere cu fragmente ceramice d e
tip bastarnic (pl. XVI/20, 22), precum cu altele din sec. III e.n., din urne de tip din galben-razie,
acoperite cu o culoare (pl. XVI/23, 25), din pet:ioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII, pl. XVI/24).
este la 1/2 km est de punctul n care s-a efectuat sondajul de la Lunea Ciurei.
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 39.
14 unele analogii pe un
descoperit n Ungaria considerat ca provincial-roman
(Parducz M., A szarmatkor emlorkei Magyareszgon, Il,
n ArhHung., XXVlli, p. 67 pl. LIII/13 a, b).
16 De pe teritoriul acestei comune provine o sabie
de la epocii bronzului (I. Nouvelles
contributions sur l'ge du bronze en Roumanie, n Dacia,
II, 1925 M. la problema
epocii bronzului nceputului epocii fierului
n Moldova, n SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 463 fig. 12).
Tot n cuprinsul acestei comune se o
descoperire mai veche (N. N. Un topor neolitic
de dimensiuni particulare, n Muzeului
174
de istorie ... , fasc. 7, 1936, p. 76 urm.)
10
n jurul satului s-au mai alte desco-
periri comunei Rediu-Tatar (N. Zaharia,
M. Em. Zaharia, arheologi-
ce n mprejurimi, n VII, 1956,
2, p. 34, 45-48; N. Zaharia, op. cit., n AM, l, 1961,
p. 31, 35). puncte neincluse n textul acestei
17
La limita a acestei s-au descoperit
resturi de din neoliticul timpuriu (cul-
tura din secolul IV e.n. (N. Zaharia,
arheologice executate de colectivul Muzeului de
din n anul 1953 n cuprinsul Moldovei, n SCI V,
VI, 1955, 1-2, p. 287 urm.
www.cimec.ro
15. corn. (jud.
a) Jijia-Bahlui 1. Pe o de la poala a Dealului Doamnei
din podul terasei inferioare a Jijiei, aproape de acesteia cu Bahluiul, n stnga
pe proprietatea locuitorului Petrache Miron s-a descoperit o din care s-au adunat numeroase fragmente cera-
mice neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. XVII/!), Hallstatt-ului (pl. XVII/2,4; CLIX/12 -13,15),
La II de tip Lunea Ciurei (pl. XVII/3) cu elemente bastarnice, nceputului epocii (sec. IV e.n.),
perioadei prefeudale (etapa protodridu, pl. CLIX/14,16-19,20 -23; CLXI/1-7), precum altele care
analogii cu ceramica din cultura Dridu (sec. X-XI).
Pe loc, n cuprinsul unui bordei distrus prin s-au descoperit mai multe din gardinile
unor vetre.
Cercetare N. Zaharia Em. Zaharia, 1956.
b) ]ijia-Bahlui II. Pe a unui martor de eroziune, desprins din terasa
de pe dreapta Jijiei, la. nord de acesteia cu Bahluiul, la. poala a. Dealului Doamnei, pe proprietatea.
locuitorului Mihai Lungu, s-au descoperit fragmente ccra.mice din perioada. feudalismului timpuriu (sec. X-XI, pl.
XVII/5-8; CLXI/10-19; sec. XI-XII n parte, probabil din sec. XII-XIII: fragmente de borcane,
pl. XVII/9,13-14,16,20-21; CLXI/20-:.:!3,25) resturi de cazane caracteristice (pl. XVII/10-12,15,25; CLXI/24,
28), precum resturi de vase din sec. XIII-XIV (pl. XVII/23).
Din perioada feuda.Iismului dezvoltat snt citeva resturi de vase analoge celor de Ia. Suceava., Piatra
alte cunoscute n sec. XV (pl. XVII/19,22,24; CLXI/31, 34-35), sec. XV-XVI sec. XVI-XVII
(pl. XVII/17-18,26-32; CLX/11-16; CLXI/26, 32-33).
n cuprinsul acestei s-a. descoperit un fragment dintr-un obiect de fier a. utilizare este
(pl. XVII/33) foarte multe oase, printre care de
Cercetare N. Zaharia Emilia Zaharia., 1956.
c) ]ijia-Bahlui III. Sub panta. din dreapta. n dreptul unei rpi care taie terasa
a. Jijiei, la. 300 m sud-est de ogorul locuitorului ntre ravine care din Dealul Doamnei,
s-au descoperit mai multe fragmente cera.mice din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI- XIII, pl.XVII/36), cu
elemente analoge cu cele descoperite la Hlincea. precum cu cele rezultate din de la. din Tran-
silvania la, din perioada. feuda.lismului dezvoltat (sec. XV, pl. XVII/34-35, 37-40; CLXI/29-30, sec. XVI
XVII).
Este de amintit cele trei descoperite la. trei etape distincte de Iocuire n succesiune
dintre cele trei puncte n care ,snt documentate aceste centre de locui re nu 300-500 m.
Acest fapt o locuire ntre secolele IX- XV chiar mai trziu.
Cercetare N. Zaharia Emilia Zaharia., 1956.
16. l:om. Miroslam (jud.
a) La (Valea Bobocului). La. circa. 2 km sud-vest de sat, pe panta a Dealului
n punctul denumit La. mai ales n jurul s-au cules cteva fragmente ceramice neoliticu-
lui timpuriu dar prin n a. unor La Time-ului III (pl.
CLXIII/1), perioadei feuda.Iismului timpuriu (sec. XI-XII) dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CLXIII/2).
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXIV/1.
b) Dealul - spre Pe panta a. Dealului n apropierea
izvoarelor, s-au cules fragmente cera.mice neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), epocii bronzu-
lui (cultura Noua. ) perioadei feuda.lismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).
Pc loc s-a. descoperit o margine de o de minereu de fier, cu
Cercetare N. Zaharia, 1953.
c) Dealul Brca (Brsanul) I. La circa 2 km sud-vest de sat, pe a. Dealului Brsanul, numit in
mod curent Dealul Brca, s-a. descoperit o foarte n resturi arheologice. Aceasta. este pe marginea
19
Const. Preda, arheologice de la n Materiale, VI, 1959, p. 846, fig. 20/3, p. 848, fig. 22.
175
www.cimec.ro
e ntre care, prin pantele rpcase de pe cele trei laturi, i unei
dominnd adiacente.
Fragmentele ceramice descoperite n cuprinsul acestei ndeosebi La Time-ului II ( ?) La Tene-
ului III (cu forrtJ.e de vase de tip Poiana Calu tipului getic resturi de amfore de import, pl. XVIII/
1-17; CLXIL/1-15,17; XIX/1-12,14-33, 35).
n complex s-au descoperit cteva fragmente ceramice cu datare putnd La Tene-
ului III dar eventual perioadei provinciei Dacia (sec. II- III e.n.; pl. Xl X/13,34; CLXII/16, 18).
Pe loc s-au cteva de pietre de de lucrate din tufuri vulcanice, o
mare de lut, precum numeroase fragmente de lipituri de perete. n urma unor repetate n cuprinsul
acestei s-au descoperit cteva de cu decor ocelar, o precum resturi de
urne de oase umane calcinate.
Cercetare N. Zaharia, 1953, SCI V, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXIV, 6.
d) Dealul Brca Il. La circa 300-400 m E de din punctul denumit Brca I, pe podi-
n ca deasupra marginilor ripoase ale dealului, s-au descoperit cteva fragmente ceramice
neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A cu n maniera benzii nguste, pl. XX/1- 2 din faza Cucu-
teni B), inceputului epocii (cultura Sintana de pl. XX/3-5), precum perioadei
feudalismului dezvoltat (sec. XV XV -XVI).
Cercetare N. Zaharia, 1953-1956, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXIV, 7.
e) La Iaz. n dreptul unor ale Brca, spre limita a vetrei fostului iaz, Ia
circa 500 m sud de sat, n unui de drenaj, s-au descoperit foarte multe fragmente ceramice
corodate. Unele dintre acestea provin din vase lucrate dintr-o cu neoliticului timpu-
riu (cultura a ceramicii liniare) 1
9

n din s-au descoperit cteva resturi de vase perioadei
prefeudale (etapa protodridu, pl. XX/9) din perioada feudalismului .timpuriu (sec. XI-XIII, pl. XX/10).
Dintre cele cteva unelte de silex, pe loc, se gratoare pe vrf de o
(pl. XX/6-8), probabil neolitice.
Cercetare N. Zaharia,.l953-1955, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXIV, 2.
f) La
2
0, La circa 2 km sud-vest de sat, pe Dealul Recea, in locul denumit la situat un
izvor, s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt, de la nceputul epocii (sec. IV e.n.) probabil
dintr-o imediat precum din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV -XV XV- XVI,
pl. XX, 12-19, 24-26).
Cercetare N. Zaharia, 1953-1955, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXIV, 3.
17. Ciurea (jud.
a) spre
21
La vest de C.F.R. Ciurea, n marginea dinspre (Dealu lui
de pe ogoarelor s-au cules numeroase fragmente ceramice perioadei feudalismului dezvoltat
(sec. XIV-XV, pl. XX/20,22-23, 27-33).
Cercetare N. Zaharia, 1954.
b) b) Dealul
22
Pe poala a dealului n Fabricii de parchete, deasupra
rilor din preajma Sturzoaei s-a descoperit o din care s-au cules fragmente ceramice din perioada pre-
n Aceste descoperiri snt de Eug.
Betrachtungen ilber die Linearbandkeramik auf dem Gebiet
der Volksrepublik und der angrenzenden ge-
biete, in Dacia, N.S., III, 1959, p. 43.
2
0 punct i alte dou descoperiri
publicate anterior ca puncte aparte (SCIV, VI, 1955, 1-2,