Sunteți pe pagina 1din 18

Test de autoevaluare 1

T1. O matrice A R nxn admite o unica factorizare LDU dac i numai dac:
a) A GL (n) ; b) A[ k ] GL(k ) ; c) A GL (n) ; d) A este diagonal.
T2. Rezolvarea sistemului Ax = b, A R nxm , b R m (m > n) n sensul CMMP
revine la : a) a rezolva problema de minim: r * 2 = minn r 2 ;
xR

b) a rezolva problema de minim cu restricii liniare: x * 2 = minn x 2 ;


xR
Ax =b

c) a rezolva problema de maxim: r * = minn r


xR

d) a rezolva problema de maxim cu restricii liniare: x * 1 = minn x 1 .


xR
Ax =b

x (0) f ( x ( k ) ) x ( k ) f ( x (0) )
, k 2 reprezint relaia de
f ( x ( k ) ) f ( x (0) )
recuren, ce caracterizeaz irul aproximaiilor soluiei exacte x * n
metoda:
a) biseciei; b) coardei; c) secantei; d)
tangentei.
T4. n expresia polinomului de interpolare Newton de spea I se utilizeaz:
a) diferene divizate; b) diferente finite regresive; c) diferene centrate;
d) diferene finite progresive.
T5. Metoda puterii inverse presupune aplicarea metodei puterii directe matricii:
a) A ; b) A I n , R ; c) A 1 ; d) A * ;
T3. Expresia

x ( k +1) =

1 1 1

1 , determinat
T6. Polinomul carateristic corespunztor matricii A = 0 0
0 2 3

3
prin metoda Leverier este:
a) PA ( ) = 2 + 2 2 ;
b) PA ( ) = 2 + + 2 ;
c)
PA ( ) = 3 + 22 2 ;
d)
3
2
PA ( ) = + 2 2 .
4 1 5

T7. Dac A = 3 2 2 , atunci:


a) A = 10 ;
b) A = 13 ;
c)
6 1
3

A = 4 ; d) A = 12 ;
T8. Daca

xi 3 2 0 1 3
yi 91 23 1 1 73

, atunci L4 (1) este: a) 3; b) 4; c) 5; d) 6.

1
1
4

T9. Aplicnd factorizarea Cholesky matricii A = 1 4.25 2.75 se obine:


1 2.75 3.5

0 0
2

a) L = 0.5 2 0 ;
0.5 1.5 1

0 0
1

d) L = 1 0.5 1 ;
0 1 1

2 0.5 0.5

2
1.5 ;
b) L = 0
0
0
1

2 0 0

c) L = 0.5 1 0 ;
1 0 1

T10. Pentru a obine o eroare de = 10 2 pentru cea mai mic rdcin pozitiv a
ecuaiei x 3 3 x + 1 = 0 , utiliznd metoda biseciei este nevoie de:
a) 5 pai; b) 6 pai; c) 7 pai; d) 4 pai.
2 2 0

T11. Dac A = 2 1 2 atunci: a) ( A) D (1;2) ;


_
0 2 0

b) ( A) D (1;2) D ( 2;3) D (0;2) ; c) ( A) D ( 2;2) D (1;4) D (0;2) ;


d) ( A) = .
1

T12. Valoarea aproximativ a

x + 1dx

obinut prin aplicarea metodei trapezelor

este: a) 0,51; b) 0,83; c) 0,62; d) 0,75.


T13. Folosind metoda Jacobi pentru rezolvarea sistemului de ecuaii liniare
5 1 1
5
0

(0)
Ax = b , A = 1 6 1 , b = 4 , x = 0 obinem:
1 1 7
9
01
1

1,12381

( 2)
( 2)
( 2)
a) x = 1,04762 ; b) x = 0,6666 ; c) x = 1,02857 ;
1,04762
1,28571
0,97551

0,98939

d) x = 0,99592 ;
0,19995

T14. Pentru trei noduri echidistante avem urmtoarea aproximare:


3 f ( x0 ) + 4 f ( x1 ) f ( x 2 )
3 f ( x0 ) + 4 f ( x1 ) f ( x 2 )
a) f ( x0 )
; b) f ( x0 )
;
2h
2h
3 f ( x0 ) + 4 f ( x1 ) f ( x 2 )
2 f ( x0 ) 3 f ( x1 ) + 5 f ( x 2 )
; d) f ( x0 )
;
c) f ( x0 )
2h
3h
T15. irul Sturm asociat funciei f ( x) = x 3 3 x + 1 este:
a) f 0 ( x ) = x 3 3 x + 1; f 1 ( x) = x 2 + x; f 2 ( x ) = 2 x 3; f 3 ( x ) = 1;
( 2)

b) f 0 ( x ) = x 2 1; f 1 ( x ) = 3 x 2 2; f 2 ( x ) = x + 1; f 3 ( x) = 0;
c) f 0 ( x ) = x 3 3 x + 1; f 1 ( x ) = x 2 1; f 2 ( x ) = 2 x 1; f 3 ( x ) = 1;
d) f 0 ( x ) = x 3 + 3 x 1; f 1 ( x ) = x 2 + 2; f 2 ( x) = 2 x 1; f 3 ( x) = 0;

Test de autoevaluare 2
T1. Metoda lui Gauss de rezolvare numeric a unui sistem de ecuaii liniare
determin transformarea matricii sistemului ntr-o matrice: a) diagonal; b)
produs de matrice triunghiulare;
c) superior triunghiular;
d) inferior
triunghiular.
T2. Expresia polinomului de interpolare Lagrange pentru noduri echidistante este:
n
(t ) n C i (1) n i y i
yi
; b) Ln (t ) = n n
;
a) Ln ( x) = n ( x)
n! i =0
t i
i =1 n ( x i )( x x i )
c) Ln ( x) =

n (t )

(1) n i y i
;

n! i =0 t i
n

n (t )

C ni (1) n i yi
d) Ln (t ) =
t +i ;
(n + 1)! i =0
n

T3. Metoda puterii discrete const n construirea unui ir de aproximaii ale:


a) vectorului propriu corespunztor valorii proprii dominante;
b) valorii proprii dominante;
c) vectorului propriu corespunztor celei mai mici valori proprii;
d) celei mai mici valori proprii.
T4. Pentru aplicarea metodei aproximaiilor succesive unui sistem de ecuaii
neliniare: x = G ( x), G : D R n D, G C 1 ( D) este necesar ca:
a) M = 1 unde M = (mij ) i , j =1,m , mij = sup
D

g i
( x ) , G = ( g1 ,..., g n ) ;
x j

b) M 1 ; c) M < 2 ; d) M < 1 .
T5. Alegerea direciei de relaxare p k , k 1 , n metoda gradientului conjugat se
realizeaz astfel:

a) p k = r ( k 1) ;

b) p k = ek unde k este indicele celei mai

mari componente in valoare absolut a lui r (k ) ; c) p k este o combinaie liniar


a vectorilor r ( k 1) i p k 1 iar p k i p k 1 sunt A ortogonale; d) p k = r ( k )
T6. Termenul care aproximeaz cu o eroare de = 10 5 , soluia exact x * a
ecuaiei: x 3 + ln x 5 = 0 , din irul aproximaiilor succesive, este:
a) x ( 4 ) ; b) x ( 5 ) ; c) x ( 3) ; d) x ( 6 ) ; considernd x ( 0 ) = 1 .
x 2 4 6 8
, atunci y (2) este: a) 2; b) 0; c) 6; d) 3.
T7. Dac i
y i 3 11 27 50
T8. Prin aplicarea metodei lui

se obine: a) A ( 3)

= 0

1
2
1
1

16
4 1 2

Gauss, sistemului Ax = b , A = 1 2 5 , b = 12
20
1 3 1

2
4
4
1 0 1

( 3) 24
2 ( 3) 4
( 3)
, b = ; b) A = 0 1 1, b = ;
11
11
11
0 0 1
0
1

1 1

1
4
4 2
1
1 1 1

24

2
(
3
)
(
3
)
( 3)
(
3
)
, b = ; d) A = 0 1 1, b = 2 ;
c) A = 0 1

11
11
3
0 0 1
0 0 1

T9. Folosind metoda lui Jacobi pentru determinarea valorilior i vectorilor proprii n
0
1 1 3
1 1

2 3;
cazul matricii A = 1 3 1 , la pasul 2, se obine: a) J 2 = 1
3 1 1
0
3
2

0 1 0

b) J 2 = 1 0 1 ; c) J 2
1 1 1

T10. Pentru matricea A = 1


3

0
1 0

6
3

= I 3 ; d) J 2 = 0
3
3

2
0 1

3
3

1 3

3 1 vectorul propriu corespunztor valorii proprii


1 1

2
1
22
1

= 2 este: a) v = 1 ; b) v = 0 ; c) v = ; d) v = 0 ;
2
1
1
1
0

x 1 3 7 13
1
1
1
T11. Dac
, atunci f (3;7;13) este:
a)
; b)
; c)
;
y 2 5 12 20
24
24
26
1
;
d)
26
T12. Rdcinile reale ale ecuaiei x 5 5 x 4 + 16 = 0 sunt separate astfel:
a) x1 , x 2 (1,2), x3 (4, ) ; b) x1 (,1), x 2 (0,2), x3 (5, ) ;
b) x1 (2,1), x 2 (1,2), x3 (4,5) ; d) x1 (,0), x2 (0, ) ;
T13. Care este eroarea ce se comite n aproximarea valorii 130 , utiliznd formula
de interpolare Lagrange pentru funcia f ( x) = x i valorile: x0 = 100,

x1 = 121 i x3 = 144 : a) 1,4 *10 3 ; b) 1,5 * 10 2 ; c) 1,4 *10 2 ; d) 1,4 *10 2


3

T14. Valoarea aproximativ a integralei

x
0

dx utiliznd metoda dreptunghiurilor

~
~
~
~
(h=1) este: a) I = 9,25 ; b) I = 8,75 ; c) I = 8,50 ; d) I = 8,25 ;

T15. Direcia de relaxare corespunztoare pasului 2, n aplicarea metodei de relaxare


3
8 1 1

cu pai separai pentru Ax = b, A = 1 6 1, b = 14 este:


28
1 1 9

a) p 2 = e3 ; b) p 2 = e4 ; c) p 2 = e2 ; d) p 2 = e1 .

Test de autoevaluare 3
T.1: Formula de evaluare a erorii n aproximarea valorilor unei funcii prin polinomul
de interpolare Lagrange este:
sup f " ( x )
a) f ( x ) Ln( x ) sup f ' ( x ) n ( x ) ; b) f ( x ) Ln( x )
n ( x )
n!
[a , b ]
c) f ( x ) Ln( x ) sup
[a ,b ]

f (n +1)

(n + 1)!

n ( x ) ; d) f ( x ) Ln( x ) sup
[ a ,b ]

f ((xn))
2!

n (x )

T.2: Metoda Newton-Raphson este o generalizare a metodei:


a) biseciei; b) coardei; c) tangentei; d) aproximaiilor succesive
T.3: Dac A C nn , atunci:

n
n

a) ( A) G ( A) = U z C | z aii aij
j =1
i =1
j i

2
c) G ( A) ( A) ; d) ( A) (G ( A)) .

; b) ( A) = G( A) ;

T.4: Metoda Jacobi de rezolvare a unui sistem de ecuaii liniare utilizeaz urmtoarea
descompunere a matricii A=P-N, unde:
a) P=(D-L), N=R; b) P=D, N=L+R; c) P=(D-R), N=L; d) P=D, N=L-R.
T.5: erorile de metod se comit n procesul obinerii unui model:
a) fizic dintr-un model matematic; b) matematic dintr-un model fizic;
c) fizic dintr-un model discret; d) discret dintr-un model matematic.
5 2 2

P.6: Utiliznd metoda Gauss-Seidel pentru sistemul Ax=b, A = 1 6 1 ,


1 3 4

b = ( 3 2 8)

x (0 ) = (0 0 0 ) , x(2) este:

a) ( 0,6; 0,23; 2,02) ; b) (0,30; 0,72; 2,61) ; c) (1,1; 0; 0) ; d) (1,2; 1; 1) .


T

xi 3 2 0 1 3
, atunci f ( 1) L4 ( 1) este:
yi 91 23 1 1 73
a) 5; b) 6; c) -5; d) 1.
P.7: Dac

x2
1 1
+ y 1 = 0, D = ,1 ,1
P.8: Pentru sistemul de ecuaii neliniare 4
2 2 , irul
x 2 y = 0

aproximaiilor succesive este dat de relaiile recuren:

x n +1 = 2 1 y n
; b)
a)
y n +1 = x n2

x n +1 = 2 1 y n
; c)

y n +1 = x n2

x n +1 = y n

x n2 ; d)
y n +1 = 1
4

x n +1 = y n

x n2 .
y n +1 = 1 +
4

P.9: Coeficientul lui din expresia polinomului caracteristic asociat matricii A,


obinut prin metoda Leverrier este:
1 1 1

a) 0; b) 1; c) -2; d) -1, unde A = 0 0 1 .


0 2 3

P.10: Termenul din irul aproximaiilor soluiei exacte x* [9,10] a ecuaiei


x3+x=1000, obinut prin aplicarea metodei biseciei, ce realizeaz o eroare de
aproximare de 10-3 este:
a) x(8); b) x(9); c) x(10); d) x(7).
P.11: Ecuaia tangentei la Gf n punctul de abscis 0 este:
a) y = x + 1 ; b) y = x + 1 ; c) y = x 2 ; d) y = x + 2 , dac

xi 0 1 2 3 4
.
y i 1 4 15 40 85

2 1 0 0

1 2 1 0
P.12: Factorizarea Crout a matricii A =
este:
0 1 2 1

0 0 1 2

0 0
1 0 0 0
1

2
3

1 0
1
1 0 1 1

2
; b) L=Iu, U=diag(2,2,2,-1);
a) L =
; U =

0
0
0
2

0
0
1
0

3
1 0 1 2
1
3 2

0 0
2 0
1

3
4
0 0
1
1
0

2
3

0 ;
4
;U= 0 1
c) L =

0 1
0
3

3
0 0
0 1

0 1
0

0 0
0 1

2 0 0

3
0
1
2

4
d) L =
0 1

0 0 1

0
1

0
0 1

;U =

0 0
5

4
0 0

2
3

1
0

0
.
3

4
1

2 1 0 0

1 2 1 0
P.13: Soluia exact a sistemului Ax=b, unde A =
0 1 2 1

0 0 1 2

T
T
T
b = (1 0 0 1) este: a) (1 1 1 1) ; b) (0 1 1 1) ;

c) (1 1 1 1) ; d) ( 1 1 1 1) .
T

4 14 0

P. 14: Pasul 2 al metodei puterii directe aplicat matricii A = 5 13 0 ,


1 0 2

T
(0 )
considernd x = (1 1 1 1) este:

a) x (2 ) = (72 54 8) ; b) x (2 ) = ( 72 54 8) ;
T

c) x (2 ) = ( 8 54 72 ) ; d) x (2 ) = ( 72 54 8) .
T

P.15: Considernd c valorile funciei f sunt aproximate prin polinomul de interpolare


b
a+b
Lagrange determinat de nodurile: x0 = a, x1 =
, x3 = b , atunci f (x )dx se
2
a
aproximeaz prin:
( f (a ) + f (b )) ; b) (b a ) f (a ) + 4 f a + b + f (b ) ;
a) (b a )

6
2
2

(b a ) [ f (a ) + f (b )].
a+b
c) (b a ) f
; d)
3
2

Test de autoevaluare 4

T.1: Transformarea matricii unui sistem de ecuaii liniare prin metoda lui Gauss se
realizeaz prin nmulirea la:
a) stnga cu (n-1) matrici PE;
b) dreapta cu (n-1) matrici Hessenberg;
c) stnga cu (n-1) matrici ITE;
d) dreapta cu (n-1) matrici RE.
T.2: Matricea de iterare n metoda Gauss-Seidel, este:
1
a) GG S = D 1 (L + R ) ; b) GG S = (D + L ) R ;

c) GG S = (D R ) L ; d) GG S = (D L ) R .
1

f (x (k 1) )
, reprezint relaia de recuren din metoda:
f ' (x (k 1) )
a) secantei; b) tangentei; c) coardei; d) biseciei.
T.3: Relaia: x (k ) = x (k 1)

T.4: Pentru calculul recurent al unui polinom de interpolare Lagrange se poate folosi:
a) formula lui Gershgorin; b) formula lui Newton;
c) formula lui Jacobi; d) formula lui Aitkeen.
T.5: Dac A C nn , atunci:
n

i j =1

j =1

a) A 1 = max aij ; b) A 1 = max aij ; c) A 1 = max aij ; d) A 1 = min a ij .


j =1

i =1

i =1

j =1

P.6: irul lui Sturm asociat funciei f ( x ) = x 4 4 x 1 este:


a) f 0 (x ) = x 4 4 x 1 , f 1 ( x ) = x 3 + x , f 2 ( x ) = x 2 1 , f 3 ( x ) = 1 ;

b) f 0 (x ) = x 4 4 x 1 , f 1 ( x ) = x 3 1 , f 2 ( x ) = 3x 1 , f 3 ( x ) = 1 ;

c) f 0 (x ) = x 4 + 4 x 1 , f 1 ( x ) = x 3 + x , f 2 ( x ) = x 2 1 , f 3 ( x ) = 1 ;
d) f 0 ( x ) = x 3 x , f 1 ( x ) = x 2 + x + 1 , f 2 ( x ) = x 1 , f 3 ( x ) = 1 .

xi 1 2 7 13
, atunci: f(1;7;13) este:
yi 2 5 12 20
1
1
1
1
; b) ; c)
; d) .
a)
36
36
18
18
P.7: Dac

i =1

P.8: Direcia de relaxare corespunztoare pasului 3, n metoda de relaxare cu pai


4 2 1
9


separai pentru rezolvarea sistemului Ax=b, A = 2 6 1 , b = 5 i
1 1 5
6


0
(0 )
x = 0 este:
0

a) p3=e3; b) p3=e; c) p3=e2; d) p3=e4.

1
1
4

P.9: n factorizarea Cholesky a matricei A = 1 4,25 2,75 , matricea L este:


1 2,75 3,5

0 0
0 0
0 0
1
2 0 0
2
2

a) 1 1 0 ; b) 0,5 1 0 ; c) 0,5 2 0 ; d) 0,5 2 0 .


0,5 1,5 1
0,5 1,5 2
0,5 1,5 1
0,5 1,5 1

P.10: Utiliznd, eventual factorizarea Cholesky a matricei A din P.9, soluia exact a
4

sistemului Ax=b, b = 6 este:


7,25

T
T
T
T
a) ( 1 1 1) ; b) (1 1 1) ; c) ( 1 0 1) ; d) (1 1 1) .
P.11: Pentru a obine o eroare de = 10 3 pentru rdcina x* [2,3] a ecuaiei
x + 7 = (x 1) , prin metoda biseciei, este nevoie de:
a) 7 pai; b) 8 pai; c) 10 pai; d) 9 pai.
4

P.12: Coeficientul lui din expresia polinomului caracteristic asociat matricei


1 1 1

A = 0 0
1 , obinut prin metoda Leverrier, este:
0 2 3

a) -1; b) 1; c) -2; d) 0.

xi 0 1 2 3 4
, atunci y(2,5) este:
yi 2 5 3 1 6
a) -3,951; b) -3,937; c) -3,715; d) -3,875.

P.13: Dac

4 14 0

P.14: n aplicarea metodei puterii inverse, matricii A = 5 13 0 , considernd


1 0 2

T
(1)
(0 )
x = (1 1 1) , x este:
a) x(1)= (0,055; -0,055; 0,472), iar r0=-0,472;
b) x(1)= (-0,055; -0,055; 0,472), iar r0=-0,472;
c) x(1)= (-0,055; 0,055; 0,472), iar r0=0,472;
d) x(1)= (-0,055; 0,055; -0,472), iar r0=0,472.
P.15: Dac

xi 2 4 6 8
, atunci, folosind metoda trapezelor pentru fiecare
y i 3 11 27 50
8

interval de interpolare,

y(x ) este:
2

a) 130; b) 128; c) 127; d) 129.

Test de autoevaluare 5
T1. Pivotarea parial are ca prim etap, la fiecare pas: a) alegerea elementului
n valoare absolut cea mai mic, de pe coloana n discuie;
b) alegerea
elementului n valoare absolut cea mai mare, de pe coloana n discuie;
c) alegera elementului n valoare absolut cea mai mare, aflat sub poziia
pivot, de pe coloana n discuie; d) alegerea elementului n valoare absolut
cea mai mare aflat deaspupra poziiei pivot, de pe coloana n discuie.
T2. pentru ca metoda Jacobi de relaxare a unui sistem de ecuaii liniare s fie
convergent este necesar ca:
a) (G J ) = 1 ; b) G J > 1 ;
c) G J

< 2 ; d) G J

< 1.

T3. Numrul rdcinilor reale ale unei funcii polinomiale reale f este egal cu:
a) numrul rdcinilor derivatei funciei respective;
b) diferena dintre
numrul de variaii de semn ale lui ( f i (a ) )i i cel al variaiilor de semn ale lui
( f i (b) )i unde ( f i )i este irul Sturm asociat; c) numrul rdcinilor complexe
ale lui f d) numrul variaiilor de sem din irul lui Rolle asociat lui f .
T4. O condiie necesar n asigurarea convergenei metodei este
T5. Pentru determinarea matricii de transformare, ntr-un pas oarecare al metodei
Jacobi de aproximare a valorilor proprii, este esenial calcularea urmtoarei
a qq a pp
a qq + a pp
sgn(t )
; b) =
; c) =
;
cantiti:
a) =
2a pq
2a pq
t + t 2 +1
d) =

sgn(t )
t t 2 +1

T6. Aplicnd metoda Gauss-Seidel sistemului de ecuaii liniare Ax = b ,


57

0
16
4 1 2
30
( 0)

6
A = 1 2 5 , b = 12 , x = 0 se obine:
b)
a) x ( 2 ) = ;
5
0
10
1 3 1
3


15
2

( 2)
x = 1 ;
3

T

1
59
59 6 4
( 2)
c) x ( 2 ) =
1
; d) x =
.
2
30
30 5 15
2 3 4

T7. Dac A = 0 5 0 atunci:


1 3 1

b) ( A) D (1;4) {5} D (2;7) ;


a) ( A) [ 5,5] ;
c) ( A) D (1;4) D ( 2;7) ;
d) ( A) D (5;1) D (1;4) D ( 2;7)
T8. Rdcinile separate ale ecuaiei x 3 3 x + 1 = 0 :

a) x1 (2,1), x 2 (0,1), x3 (1,2) ; b) x1 (3,2), x 2 (1,1), x3 (2,3) ;


c) x1 (1,1), x 2 (2,3), x3 (3,4) ; d) x1 (0,1), x 2 (1,2), x3 (2,3) ;

x2
+ y 1 = 0
1 1
T9. Sistemul de ecuaii neliniare 4
, D = ,1 x ,1 este rezolvat
2 2
x 2 y = 0
prin metoda aproximaiilor succesive. Atunci, M este:
a) 0,51; b) 0,82; c) 0,71;
d) 0.61.

xi 0 10 20
y i 0 100 60
a) 88,3; b) 87,3;
T11. Dac utilizm metoda
3 3

Ax = b , A = 2 1
3 3

30
, atunci y (15) este:
10
c) 86,3;
d) 89,3.
lui Gauss pentru a rezolva
9
0

1 , b = 1 , atunci:
4
5

0 1 3
0
1 1

1
5
, b3 = ; b) A3 = 0 1
a) A3 = 1 0
3

0 1 1
1
0 0

T10. Dac


1 1 3
1

5
, b3 = 0 ;
c) A3 = 1 1
1
3


0 0 1
3

sistemul de ecuaii liniare:

0
3
1
5
, b3 = ;
3
3
1
1
1

1 0 3

3
5
, b3 = 0 ;
d) A3 = 0 1
3

0 0 1

1 1 1

T12. Fie matricea A = 1 1 1 . Atunci, J 1 este:


1 1 1

1
1
1

0
0

1
2
2
2

1
1
1

a) J 1 =
b) J 1 =
0 ;
1 0 ;
2
2
2
0
0

0
0
0 1

1
1
1
1

0
0

2
2
2
2

1
1
1
1

c) J 1 =
d) J 1 =
0 ;

0 .
2
2
2
2
0
0

0
1
0
1

xi 0 10 20 30
, atunci: f (10;20;30) este:
y i 0 100 60 10
a) -0,05; b) 0,05; c) -0,5; d) 0,5.
2
1
dx , utiliznd metoda dreptunghiurilor este:
T14. Valoarea aproximativ a
x
+
1
0
a) 0,1; b) -0,1; c) -1; d) 1.
T15. Dac direcia de relaxare corespunzptoare pasului 2, n aplicarea metodei de
Ax = b ,
relaxare
cu
pai
separai
sistemului
0
3
8 1 1
(0)

A = 1 6 1, b = 14 , x = 0 , este p 2 = e2 , atunci n r ( 2)
0
28
1 1 9

componentele se comporta astfel:


a) se anuleaz componenta 3;
b) se anuleaz componenta 2;
c) se anuleaz componentele 1 i 2;
d) se anuleaz componentele 2 i 3.

T13. Dac

Test de autoevaluare 6
T.1: x (k ) x *

x (k ) x (k 1) reprezint o evaluare a erorii:

1 G
a) iniial ntr-o metod iterativ; b) pas cu pas, ntr-o metod iterativ;
c) pas cu pas, ntr-o metod direct; d) iniial, ntr-o metod de relaxare.
T.2: O matrice poate fi factorizat Cholesky dac matricea este:
a) simetric; b) antisimetric;
c) simetric i pozitiv-definit; d) antisimetric i negativ-definit.
T.3: Direcia de relaxare n metoda gradientului conjugat la pasul k este:
a) r (k 1) ; b) A ortogonal cu p k 1 ;

c) combinaie liniar ntre r (k 1) i p (k 1) ;


d) A ortogonal cu p k 1 i combinaie liniar ntre r (k 1) i p (k 1) .
T.4:

P ( f ; x 0 ,..., x n ) = y 0 + f ( x0 ; x1 ,...; xi )( x x 0 )...( x xi 1 )

reprezint formula

i =1

polinomului de interpolare:
a) Lagrange; b) Newton de spea 1;
c) Newton pentru noduri neechidistante; d) Newton de spea a 2-a.
T.5: Metoda puterii inverse presupune aplicarea metodei puterii pentru:
a) A-1; b) A; c) A 1 Iu ; d) A Iu
6 2 1 1

0
2 4 1
P.6: Descompunerea Doolitle a matricei A =
este:
1 1 4 1

1 0 1 3

0
0
0
0
1
6 2 1
1

2
1
1
0
0

0
1

3
3 ;

1
U
=
;
a) L = 1
0
0
0 0 37 9
6

10
10
1 1

0 0 0
37
6 10

0
0
0
1
1
1
6 2
1

10 2
1
1
0
0

3
3
3
3

1
37
9 ;
b) L = 1
; U =
0 0
1
0

6

5
10
10
1 1

9
191
0

0 0

37
74
6 10

2
c) L = 1

0
1
2
3
1
3

1 1

0
0
1

3 6

0
0
1
1
0
37

U
=

0 ;
5 10

10

0 0
9

1
6

10

0
0
0

5
1
T
; d) L=I4 i U=A

P.7: Pentru sistemul cu matricea de la P.6, soluia este:


T
T
a) x = (1 1 1 1) ; b) x = (1 1 1 1) ;
8

7
T
T
c) x = (0 1 1 1) ; d) x = (1 1 0 1) ; unde b = .
5

1

P.8: Dac
2 1

1 2
0 1

GG-S este matricea de iterare din metoda Gauss Seidel, aplicat sistemului:
0 x1 1

1 x 2 = 0 , atunci GG S este:
2 x3 1

a) 0,6; b) 0,7; c) 0,5; d) 0,4.


P.8: Valoarea aproximativ a

(x + 8)dx obinut prin metoda trapezelor este:


4

a) 50; b) 40; c) 30; d) 25.


4 14 0

P.10: Pasul 2 al metodei puterii directe aplicat matricei A = 5 13 0


1 0 2

T
(0 )
considernd x = (1 1 1) este:

a) x (2 ) = (72 54 8) ; b) x (2 ) = ( 72 54 8) ;
T

c) x (2 ) = ( 8 54 72 ) ; d) x (2 ) = ( 72 54 8) .
T

xi 0 1 2 3 4
atunci y(0) este:
y i 1 4 15 40 85
a) 1; b) -1; c) -2; d) 2.
P.11: Dac

1
1
1

0
1 , obinut prin
P.12: Polinomul caracteristic asociat unei matrice A = 0
0 0 2 3

metoda Souriau-Fadeev este:


a) PA ( ) = 3 2 + 2 ; b) PA ( ) = 3 22 + 2 ;

c) PA ( ) = 3 + 22 2 ; d) PA ( ) = 3 22 + 2 .
P.13: S se determine eroarea care se comite n calculul lui 130 , folosind un
polinom de interpolare pentru f ( x ) = x i nodurile x0=100, x1=121, x2=144.
a) 1,8 10 3 ; b) 1,7 10 3 ; c) 1,3 10 3 ; d) 1,4 10 3 .
P.14: Aplicnd metoda aproximaiilor succesive pentru a aproxima soluia x* [3,4] a

ecuaiei x = (5 x ) unde x(0)=3, se obine:


a) x(1)=3,55; b) x(1)=3,52; c) x(1)=3,65; d) x(1)=3,62.
3

P.15: Care este direcia de relaxare p1 n situaiautilizrii metodei gradientului


4 1 1
4
0conjugat pentru sistemul Ax=b, A = 1 10 2 , b = 9 i x (0 ) = 0 :
1 2 5
2
0T
T
T
a)
p1 = (1 0 0 ) ; b)
p 2 = ( 4 9 2 ) ; c)
p 2 = (0 0 0 ) ; d)
p1 = (4 9 2 ) .
T

Rspunsuri:
Testul 1
T1:b T2:a T3:b T4:d T5:c
P6:d P7:a P8:c P9:a P10:b
P11:c P12:d P13:a P14:b P15:c
Testul 2
T1:c T2:b T3:a T4:d T5:c
P6:b P7:a P8:c P9:d P10:d
P11:c P12:c P13:d P14:b P15:c
Testul 3
T1:c T2:c T3:a T4:b T5:d
P6:b P7:a P8:c P9:d P10:b
P11:a P12:d P13:c P14:a P15:b
Testul 4
T1:c T2:d T3:b T4:d T5:a
P6:b P7:b P8:a P9:c P10:b
P11:d P12:a P13:b P14:c P15:d
Testul 5
T1:c T2:d T3:b T4:c T5:a
P6:d P7:b P8:a P9:c P10:d
P11:c P12:d P13:a P14:d P15:b
Testul 6
T1:b T2:c T3:d T4:c T5:a
P6:b P7:a P8:c P9:b P10:a
P11:c P12:c P13:d P14:a P15:b

S-ar putea să vă placă și