Sunteți pe pagina 1din 1

3. Tematica: CONTINUT TEMATIC AL CURSULUI: 1. Prezentarea tematica a continutului cursului si seminariilor, a modalitatii d e examinare, a bibliografiei; prelegere introductiva.

Problematica politicilor educa?ionale; politici educa?ionale ca politici publice . Delimitari conceptuale: politici educa?ionale, strategii, legi/ acte normative , masuri de implementare, plan de ac?iune, ?inte strategice etc. 2 ore 2. Elaborarea politicilor educa?ionale ca management strategic. Tipologia politi cilor 2 ore 3. Articularea cererii si ofertei educa?ionale prin formularea de politici educa ?ionale. Diagnoza problemelor strategice n domeniul educa?iei. Factorii interesat i si rolul lor in formularea politicilor publice. 2 ore 4. Analiza politicilor educa?ionale ca politici publice; articularea lor cu poli ticile sociale, economice, culturale etc. pe parcursul diferitelor cicluri de vi a?a ale individului. Op?iuni de politica educa?ionala: ntre eficien?a economica, performan?a ?i etica 2 ore 5. Designul politicilor si instrumente de politici 2 ore 6. Documente de politici: tipologie, specificitate, structura. 2 ore 7. Politici privind dreptul la educa?ie ?i egalitatea n educa?ie (echitate, inclu ziune ?colara, educa?ia pentru to?i, prevenirea abandonului ?colar) 2 ore 8. Politici de gestiune a sistemului educa?ional: reforma, schimbare ?i dezvolta re a sistemului ?colar, centralizare vs. Descentralizare 2 ore 9. Politici de asigurare a calita?ii n educa?ie 2 ore 10. Politici de formare a personalului didactic 2 ore 11. Politici curriculare 2 ore 12. Politici privind nva?area de-a lungul ntregii vie?i. 2 ore ca politica de facilitare a inser?iei pe pia?a muncii. 2 ore 13. Flexicuritatea 14. Comunicarea politicilor; sintezele de politici; planul de advocacy: focaliza re ?i promovare. 2 ore ar fi faine 8 ,9 12 chiar si 7 Sfarsitul conversatiei