Sunteți pe pagina 1din 34
STANDARD ROMAN PLANSEE CURENTE DIN PLACI SI GRINZI DIN BETON ARMAT SI BETON PRECOMPRIMAT STAS 10107/2 Februarie 1992 Indice de clasificare G 41 : _O2U 624.025.4:6997 Ss ‘ANDARD ROMAN : STAS 10107/2 i i Fébruarie 1992 f g Indite de clasificare G 41 xb _ 3 ;CRIPTORI TIT Consiructii civile, industriale si agricole PLANSEE CURENTE DIN PLACI S$! GRINZi BIN BETON ARMAT SI BETON PRECOMPRIMAT de calcul si aleatuire ‘rial, industrial and slabs and beams of reinforc requirements tural building. Cornmon floors, or prestressed co . Design Cons’ S, industriclles et agricoles. Planchers 4 dalles et poutres en béton armé et béton précontraint. Specifications de calcut Aprobtet de Directorul Gane: 1 februarie 1992 fa 31 julie 1991 cx are din intocuieste STAS 10107/2-77 La data aprobari iui standard, r jere i subject Of this standard approval there is no any he same sub international A la date d'approbation de la pré Norme internationale traitant du mi norme ii n'existe pas de Constructie, beton armat, beton precomprimat,plangee din placi si grinzi, proiectare, alcatuire ‘ITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str. J.L. Calderon 19 - 70248, Bucuresti tel.(01) 6111440 ¢ 11312 IRS A fax (01) 3120823 : 3. Reproducores sau utiizerea integralé sau parialé a prezentulu fandard in orice publicai $i prin orice procedau (electronic, ‘mecanic, fotecopiere, microfiimare etc.) este intertisa daci nu existd acordul seria al IRS. Edijiaa4a_ Responsabili proiectului: —_Institutul de Constructii Bucuresti Or. Ing. lon Stanescu : i Institutul de Cercetéiri in Constrictii Ing. Silvia Schnebii Colaboratori: Institutul de Cercetare si Tehnica de Calcul in Constructii~ IPCT S.A. ~ Bucuresti Institutul de Protectare PROIECT ~ Bucuresti Institutul de Proiectare CARPATI - Bucuresti Redactat final: Institutul Roman de Standardizare Ing. Magda Ionescu ; ih Standard roman nu contine neapérat totatatea prevederior necesare Pentru: cont sint rAspunzétori de aplicarea corecti a acestuia, ~ Este important ca utiizatorii standardetor romaine si se asigure cdi stn in Informatile referitoare la standardele romane (termenul de ‘in Catalogul standardelor romine gi in Buletinul Standardiasii tractare, Utiizatorii standardului Posesia utimei edit gia tuturor modifictiror, incepere a aplicari, moditicanite ete.) sint publicate Modificari dupa publicere Buletinul Standardiz’rii Ne modificzrii Nefan « Punctele modificate