Sunteți pe pagina 1din 6

Familie şi Moşteniri

Familie şi Moşteniri ORDINUL DE PROTECŢIE A VICTIMEI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE © Cristian Gânj 2012 Toate

ORDINUL DE PROTECŢIE

A VICTIMEI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

© Cristian Gânj 2012

Toate informaţiile conţinute în acest material reprezintă un sumar al legislaţiei publicate în Monitorul Oficial al României şi poate conţine opinii personale ale autorului. Acest material reprezintă o simplă prezentare adresată publicului şi colegilor jurişti în scopul exclusiv al informării . Acest material nu consituie consultaţie juridică sau sfat juridic profesional în înţelesul legii. Cristian Gânj îşi declină în mod expres responsabilitatea cu privire la orice acţiune sau inacţiune întemeiată sau derivată din lectura acestei prezentări.

O rdinul de protecţie reprezintă o măsură aflată la dispoziţia victimei violenţei în

familie şi poate fi solicitat în temeiul dispoziţiilor capitolului VII din Legea nr. 217 din 22 mai 2003, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată recent prin Legea nr. 25 din 9 martie 2012. Legea de modificare a intrat în vigoare începând cu data de 12 mai 2012 astfel încât de la această dată persoanele care sunt victime ale violenţei în familie pot uza de această măsură juridică în scopul protejării integrităţii lor fizice sau psihice ori a libertăţii personale faţă de agresor.

Ordinul de protecţie este o hotărâre judecătorească emisă de urgenţă prin care sunt luate măsuri imediate şi necesare în scopul de a proteja integritatea fizică şi psihică a victimei unui act de violenţă în familie.

Ce măsuri pot fi luate ?

Preluând din practica şi legislaţia statelor occidentale în materia combaterii violenţei în familie, legea română permite judecătorului să dispună prin acest ordin judecătoresc de protecţie una dintre următoarele măsuri:

a) evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;

c) limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima;

d) obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de

resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;

e) interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza sau le viziteaza periodic;

f) interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;

g) obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;

h) incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora

Prin aceeasi hotarare, instanta poate dispune şi:

– suportarea de catre agresor a chiriei si a intretinerii pentru locuinta temporara unde victima, copiii minori sau alti membri de familie locuiesc sau urmeaza sa locuiasca din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta familiala

– obligarea agresorului de a urma consiliere psihologica, psihoterapie,

sau poate recomanda luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii.

Cine este victimă a violenţei în familie ?

Pentru a avea acces la această măsură este necesar ca solicitantul să îndeplinească şi să probeze calitatea de victimă a violenţă în familie. Legea defineşte în articolul 2 (1) înţelesul juridic al conceptului de violenţă în familie menţionând în alineatul (2) faptul că reprezintă violenţă în familie şi „împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale”.

Modificările recente aduse prin Legea nr. 25 din 9 martie 2012 includ o enumerare a formelor sub care se manifestă violenţa în familie printre acestea regăsindu-se şi acţiuni sau inacţiuni cu caracter psihologic, social şi spiritual.

Noţiunea de membru de familie are un înţeles special şi completator faţă de legea civilă în general, cuprinzând în scopul aplicării acestei legi:

ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude;

sotul/sotia si/sau fostul sot/fosta sotie;

persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti sau dintre parinti si copii, in cazul in care convietuiesc;

tutorele sau alta persoana care exercita in fapt sau in drept drepturile fata de persoana copilului;

reprezentantul legal sau alta persoana care ingrijeste persoana cu boala psihica, dizabilitate intelectuala sau handicap fizic, cu exceptia celor care indeplinesc aceste atributii in exercitarea sarcinilor profesionale

Procedura de emitere a ordinului de protecţie.

Ordinul se emite de către instanţa de judecată în camera de consiliu la solicitarea victimei, a procurorului sau a reprezentantului unităţii administrativ – teritoriale locale cu atribuţii în domeniul violenţei în familie ori, cu acordul victimei, de către reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, acreditaţi conform legii. Victima poate renunţa la judecata cererii, inclusiv atunci când nu a fost introdusă de ea însăşi, legiuitorul lăsând în cele din urmă la aprecierea victimei dacă doreşte să fie emis sau nu ordinul de protecţie în favoarea sa.

Cererea adresată judecătoriei prin care se solicită emiterea unui ordin de protecţie este supusă unei condiţii de formă prezentate într-un formular definit în anexa la Legea nr. 25 din 9 martie 2012 publicată în Monitorul Oficial I nr. 165 din 13.III.2012 care poate fi descărcat de aici: http://www.ganj.ro/uploads/Publicatii/formular_cerere_217_2003.pdf

Ordinul de protecţie este executoriu iar la cererea victimei sau din oficiu atunci cand imprejurarile cauzei impun astfel, instanta va putea hotari ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea vreunui termen.

În caz de urgenţă deosebită, legea permite instanţei de judecată să emită ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi, pronunţându-se pe baza cererii şi a actelor depuse, fără concluziile părţilor.

Hotărârea este supusă numai recursului în termen de 3 zile de la pronunţare dacă s-a dat cu citarea părţilor şi de la comunicare dacă s-a dat fără citarea părţilor. Atât în primă instanţă cât şi recurs, participarea procurorului este obligatorie.

Punerea în executare. Consecinţa nerespectării.

Ordinul de protecţie se comunică Poliţiei Române şi se pune în executare de îndată de către sau, după caz, sub supravegherea poliţiei. În cazul în care ordinul judecătoresc nu este respectat de către cel împotriva căruia s-a emis poliţia are obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti situaţie în care agresorul va putea fi condamnat de către instanţa penală la o pedeapsă cu închisoarea între o lună şi un an fără posibilitatea de suspendare a executării.

Revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse.

Agresorul poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse, cererea sa soluţionându-se cu citarea părţilor şi a unităţii de poliţie. Revocarea se poate dispune de către instanţă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

agresorul a respectat interdictiile sau obligatiile impuse;

agresorul a urmat consiliere psihologica, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice alta forma de consiliere sau terapie care a fost stabilita in sarcina sa ori care i-a fost recomandata sau a respectat masurile de siguranta, daca asemenea masuri s-au luat, potrivit legii;

exista indicii temeinice ca agresorul nu mai prezinta un real pericol pentru victima violentei sau pentru familia acesteia

Cristian Gânj cabinet de avocat

Bd. Tutora No. 8, P2 Ap.1 - Iaşi -

Tel: + 4 0744 275 112 E-mail: office@ganj.ro

http://www.ganj.ro

membru al:

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Iasi