Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal de predare-primire

ncheiat astzi, ......................... ............................................, intre:


........................................................................................................................, cu sediul in
............................................................, str. ........................., nr. ......................... ,
nregistrat la Registrul Comerului sub nr. ........................., CIF
.......................reprezentat de: ......................... ......................... .........................
Numit in continuare Vanzator:
Si:
societatea comercial / persoana fizic ...................................................... , avnd
CNP/CIF ..................................... adresa ..........................................................................
..................................... ..................................... .....................................
Telefon ..................................... numit in continuare Cumparator
Vanzatorul a preluat gratuit de la Cumparator urmtoarele echipamente :
..................................... ..................................... ..................................... ..............................
....... ..................................... .....................................
Predarea acestor echipamente s-a fcut pe baza cumprrii de catre Cumparator de la
Vanzator a urmtoarelor produse cu seriile :
Denumire Produs

Serie

Am primit

Am predat

_____________

_______________