Sunteți pe pagina 1din 115

Subiectele pt examenul la disciplina DPI 1. Notiunea, particularitatile si istoricul DPI.

DPI- un ansamblu de NJ ce reglementeaza R privind crearea si valorificarea rezultatelor muncii intelectuale si a altor obiecte impuse conventional in obiectul acesteia. Particularitatile DPI: 1. PI au ca obiect reglementarea b-lor incorporale, ele fiind rezultate ale activitatii intelectuale. Aceasta se confirma in art.5(4) al L cu privind DA si a DC: DA nu depinde de D de proprietate asupra obiectului material, in c/e si-a gasit expresia opera respectiva. Procurarea unui asemenea obiect nu confera proprietarului acestuia nici unul din D-le acordate autorului de prezenta L. 2.specifice sunt si modurile de dobindire, precum si FJ ce stau la baza aparitiei D-lor s-ve asupra obiectelor concrete ale proprietatii intelectuale (ex.dobindirea DProprietate in generaluzucapiune, ocupatiunea. DA patrimoniale sunt protejate pe o anumita perioada de timp, iar cele morale nu se sting in genere); 3.DPI, spre deosebire de cele din cadrul DPI din DComun, sunt limitate in timp, durata protectiei carora depinzind in fond de obiectul concret al acestora (ex. marca- se protejeaza pe un termen de 10 ani din momentul inregistrarii ei si cu posibilitatea prelungirii termenului ei de protectie; invetiile- 20ani; operele- in DA pe toata viata+70ani dupa decesul autorului); 4.sunt limitate in spatiu- teritoriul St-lui c/e a recunoscut DProprietate; 5.o alta particularitate consta in posibilitatea de a folosi obiectele D-lor s-ve de c/e persoanele terte fara acordul titularului si fara a oferi careva remunerare acestor titulari. Istoricul DPI. Insasi conceptul de PI vine din LFr din sec XVIII, unde se baza pe teoria Dnatural c/e afirma ca: DA unui rezultat creative e/e un D natural si inalienabil ce reiese din insasi natura activitatii creative si E! independent de recunoasterea lui de c/e St. 1.Epoca Antica- totusi grecilor le apartine I L privind protectia creatiilor noi. Astfel, in sec VI i.e.n se protejau noile feluri de mincare. Astfel, daca un bucatar inventa un fel de mincare exceptionala, acesta devenea privilegiu lui si nimeni altcineva nu putea folosi aceleasi bucate decit dupa 1 an de la inventia felului respective. 2.Evul Mediu- Gettenburg inventeaza tiparul cu litere mobile. Astfel incit acest an e/e considerat de c/e doctrina a.n. DA- DPI. Prima L a DA- 1709, adoptata in Anglia Statutul reginei Angliei. L atribuia un D la copie al autorului asupra cartii sale pe o perioada de 21 ani, iar ulterior 28 ani. La nivel International Convetia de baza este Conventia de la Berna, pt
1

protectia operelor literare si artistice din 1886. in domeniul reglementarii asupra inventiilor I AN e/e adoptat 1823 c/e se intitula Statutul de monopol de exploatare pe un termen. I AI-l in acest domeniu 1883 Conventia de la Paris pt protectia produselor industriale. O alta Conventie 1967 Stolkholm Conventia privind instituirea OMPI. Pt combaterea pirateriei I-le au fost infiintate OIC prin acordul de la MMarakes 1994 si AAnexa nr.1na Acordului de infiintare Acordul TRIPS privind aspectele DPI legate de comert.

2. SDPI. Locul DPI in SD al RM. Elemtele constitutive ale PI: a.DA si DC; b.DP industriale. DPI nu e/e o ramura de D si nici o subramura de D, ci o institutie complexa nu numai prin inglobarea in sine a celor 2 institutii, precum sunt DA si DP industriale, c/e, la rindul lor sunt si ele complexe. Au comun urmatoarele aspecte c/e ne permit sa le inglobam in DPI: au un izvor comun de aparitie a obiectelor- munca creative; joaca un rol primordial in dezvoltarea stiintei si tehnicii, in dezvoltarea culturii generale a umanitatii. De aici rezulta si limitarea in timp a D-lor s-ve, dupa expirarea termenelor c/a obiectele devin omnis communes. Cit priveste sistema institutiilor juridice ale DPI, ea situeaza aceste institutii in mod succesiv, fapt c/e asigura o cale m. rationala de percepere a elementelor constitutive. Rationalismul consta in aceea ca DA contine notiuni generale, c/e se folosesc si in DP industriale, precum sunt D s-v de autor adicaD de a se numi autor al unui rezultat al activitatii intelectuale, D la nume, D-ri s-ve personale nepatrimoniale, D-ri s-ve patrimoniale, D de a valorifica rezultatul activitatii intelectuale, s.a. Acesta e/e factorul obiectiv, gratie c/a DA, ca element constitutiv al DPI, e/e situate pe prim plan. Factorul subiectiv, conditionat de cel obiectiv, e/e situarea pe prim plan a DA, datorita carui fapt se asigura o cale mai rationala de studiere si percepere a materiei DPI in intregime. DPI este parte din DCivil. 3. Izvoarele DPI. Criteriile clasificarii IDPI sunt: a)apartenenta la elemental constitutive al acestui D, adica se refera la DA/ Dpi/ dupa caz la ambele in acelasi timp; b)forta (efectul) juridica. Atit dupa forta jur, cit si dupa spatial de extindere (int/ int-le) al acestui effect, claseficarea izvoarelor se va efectua in cadrul f/i element constitutive al DPI. I. Izvoarele DA: A. interne: dat fiind ca una din particularitatile specifice ale DA consta in limitarea lor in spatiu prin hotarele St-lui, pe teritoriul c/a se exercita protectia. 1L privind DA si a DC- 02.07.2010; 2HGRM cu privire la aprobarea Regulamentului Agentiei de St pt DA- 02.04.2001; 3HGRM despre tarifele minime ale remuneratiei DA-12.06.2001; 4A Agentiei de St pt DA, in cf cu subpct. K al p.9 al Regulamentului, Agentia, asigura in limitele competentei sale, domeniul protectiei DA si DC, cu instructiuni si recomandari, in cf cu L in vigoare si Conventiile I-le la c/e RM e/e parte.
2

B. internationale: 1Conventia de la Berna cu privire la protectia operelor literare si artistice09.09.1886, a contribuit mult la solutionarea conflictelor dintre NJ E! in L diferitor St pina la adoptarea ei, a determinat contururile obiectelor protejate de Conventie, a extins protectia juridical a f/I din operele indicate pe teritoriul f/I St- membru, cu conditia ca aceasta opera se bucura de protectie pe teritoriul unuia din St-membre. In art.7 al Conv se stab durata protectiei juridice a operelor, limitele c/a se determina cu durata vietii autorului si de 70 ani dupa moartea acestuia, termenul incepind sa curga de la 1 ianuarie a anului in c/e a decedat autorul. RM a devenit parte a OMPI la 25.12.1991. Deci, la etapa elaborarii L privind DA si DC, Conv a avut o importanta deosebita. 2Conventia Mondiala Universala cu privire la DA, 06.09.1952 la Genea, revizuita la Paris in 1971. Operele publicate ale cetatenilor oricarui St Contractant, precum si operele publicate pt I data pe teritoriul unui asemenea St, se bucura in orice alt St Contractant de aceeasi protectie pe c/e un asemenea St o acorda operelor cetatenilor sai, publicate pt I data pe teritoriul sau. Operele nepublicate ale cetatenilor f/I St Contractant de aceeasi protectie pe c/e acest St o acorda operelor nepublicate ale cetatenilor sai. Din prevederile Conv rezulta ca ea prevede oferirea in f/e St Contractant regimul national operelor publicate in orice alt St Contractant precum persoanelor straine pe teritoriul St respective. 3Conventia Internationala pt protectia D-lor interpretilor, ale producatorilor de fonograme si ale organizatiilor de difuziune, Roma 26.10.1961. Aceasta a largit cu mult sfera de protectie a DA, largind si categoriile de subiecti, si categoriile de obiecte. D-le interpretilor, ale producatorilor de fonograme si ale organizatiilor de difuzare au fost numite DC si ele constituie o parte componenta a institutiei juridice DA. 4Conventia Mondiala Universala pt instituirea OMPI c/e in egala masura are insemnatate pt ambele elemente constitutive ale DPI. 5Conventia Culturala Europeana, Paris 19.12.1954, RM 24.05.1994, prevede diverse forme de elaborare si cooperare a St-membre ale Consiliului Europei in domeniul crearii, schimbului si protectiei valorilor culturale europene ca patrimoniu cultural communal St-membre. 6Acordul de parteneriat si cooperare dintre comunitatile europene si St lor member, pe de o parte, si RM pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 28.11.1994, RM 01.07.1998, in c/e se stipuleaza cooperarea dintre St-membre in domeniul L privind concurenta, protectia PI, comerciale si industiale. II. Izvoarele DPi: A. interne: 1LRM privind protectia inventiilor 07.03.2008; 2LRM privind protectia desenelor si modelelor industriale; 3LRM privind protectia soiurilor de plante; 4LRM privind marcile si denumirile de origine ale produselor; 5LRM cu privire la antreprenoriat si intreprinderi; 6LRM cu privire la patenta de intreprinzator; 7LRM privind protectia consumatorilor; 8LRM cu privire la comertul interior; 9LRM cu privire la secretul commercial; 10LRM cu privire la franchising; 11LRM cu privire la gaj; 12LRM cu folosirea si protectia emblemei Crucii Rosii; 13LRM cu privire la protectia concurentei; 14HGRM cu privire la statutul AGEPI; 15HGRM cu privire la decernarea Medaliei de Aur OMPI, Inventator remarcabil si Trofeul OMPI Intreprinderea novatoare. 16A AGEPI-Instructiuni cu privire la
3

redactarea si depunerea cererii de inregistrare a modelului de utilitate. B. internationale: 1Conventia de la Paris pt protectia proprietatii industriale, RM 25.12.1991 (Stockholm); 2Trataul de cooperare in domeniul brevetelor, Washington 19.06.1970, RM 25.12,1991; 3Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea depozitului microorganismelor in scopul asigurarii protectiei prin brevete, RM 25.12.1991; 4Aranjamentul de la Haga referitor la depozitul international al desenelor/ modelelor industriale; 5Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea i-la a marcilor; 6Tratat privind D marcilor, Geneva 28.10.1994, RM 01.08.1996; 7Conventia pt instituirea OMPI 14.07.1967 Stockholm; 8Tratatul de la Nairobi privind protectia simbolului olimpic, 26.09.1981; 9Aranjamentul de la Lisabona privind protectia indicatiilor locului de origine a produselor si inregistrarea lor i-la; 10Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea i-la a produselor si serviciilor in vederea inregistrarii marcilor; 11Conventia Culturala Europeana; 12Acordul de parteneriat si cooperare dintre comunitatile europene si St lor membre si RM; 13Conventia euroasiatica privind brevetele; 14Conventia sanitar-veterinara intre GRM si GRepublicii Bulgaria; 15Acord intre GRM si GRepublicii Bulgaria cu privire la colaborarea comercial-economica. 4. Principiile DPI: 1.libertatii activitatii de creatie- e/e prev in art.33 CRM libertatea creatiei artistice si stiintifice e/e garantata. Creatia nu e/e supusa cenzurii. Art32 oricarui cetatean ii e/e garantata liberatea gindirii, a opinii, precum si libertatea exprimarii in public prin cuvint, imagine/ prin alt mijloc posibil. Rezulta ca orice persoana poate aborda orice problema, orice tema pt a-si aplica asupra acestora capacitatile sale creative si a-si exprima liber viziunea proprie in orice forma posibila. In concordanta cu prevederile CRM si a L privind DA si DC: DA se protejeaza operele creatiei intelectuale in domeniul literaturii, artei si stiintei, exprimate intr-o anumita forma obiectiva ce permite a le reproduce, atit publicate cit si nepublicate, indifferent de forma, destinatia si valoarea f/I opere, precum si de procedeul de reproducere a ei. Art.40(3) al L: profesia omului de arta liber presupune o libertate maxima in alegerea regimului de munca si d odihna si a sferei de aplicare a capacitatilor sale intelectuale. De acelasi principiu sunt prevazute si in Lprivind brevetele de inventie, protectia deselor si modelelor industriale. 2.principiul egalitatii in D-ri a autorilor, a operelor obtinute, prin activitatea de creatie- sunt determinate modurile de dobindire a D-lor s-ve asupra operelor literare, stiintifice si artistice, asupra brevetelor de inventie, marcilor, desenelor si modelelor industriale, precum si N ce determina continutul D-lor s-ve asupra obiectelor proprietatii intelectuale, formele de exercitare si a mijloacelor de aparare a acestor Ds-ve.

3.principiul echitatii in reglementarea R de creare si valorificare a obiectelor proprietatii intelectuale deriva de la principiul egalitatii- obtinerea calitatii de autor si coauthor, si in N ce prevad exercitarea D-lor asupra operelor colective, si in N ce prevad remunerarea autorilor pt valorificarea operelor create, in N ce prevad formele si volumul de raspunderept incalcarea Dlor s-ve asupra obiectelor PI. 4.principiul imbinarii intereselor autorului cu cele ale societatii- libertatea exprimarii nu poate prejudicial onoarea, demnitatea/ D altei persoane la viziune proprie. Fiecare cetatean are obligatii fata de St si fata de societate, aceasta derivind nemijlocit din D-le si libertatile garantate. Respectul fata de D-le si interesele legitime, fata de demnitatea altor cetateni este obligatorie. Astfel, legiuitorul consacrind aceste prevederi a CRM, prevede in L cazurile in c/e DA se limiteaza la valorificarea operelor in interesele altor persoane si ale societatii fara acordul autorilor cu/ fara remuneratie.

5.principiul realitatii si garantarii D-lor prevazut de L- CRM prevede ca RM e/e un St democratic in c/e demnitatea omului, D-le si libertatile lui, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme si sunt garantate. Astfel, acestea sunt prevazute si in L privind DA si DC: a)consfinteste sistemul garantiilor juridice, ecce si sociale privind valorificarea si protejarea potentialului intelectual al autorilor si al titularilor de DC, ocrotirea D-lor lor personale (morale) si patrimoniale (ec-ce); b)D-le patrimoniale ale autorilor si titularilor de D sunt aparate in cf cu L salarizarii. Remuneratia de autor e/e scutita de TVA; c)in scopul protejarii D-lor patrimoniale ale autorilor si titularilor de DC contra inflatiei se procedeaza la indexarea tarifelor minimale de remuneratie a autorilor, stabilite pt crearea, editarea si prima interpretare in public a operelor, concomitent cu majorarea salariului minim; d)ocroteste operele autorilor c/e nu au ajuns la majorat. Autorul cu virsta intre 15-18 ani isi realizeaza D-le sale de sine statator: Incheie C, isi modifica operele/ autorizeaza modificarea lor, primeste remuneratia de autor. Un alt art. al L prevede ca omul de arta liber are D: indemnizatia pt incapacitatea de munca pe c/e o plateste asociatia autorilor al c/I membru e/e; la asigurarea cu pensii de St pt limita de virsta, in caz de invaliditate, in caz de pierdere a intretinatorului si in alte situatii prev de L. 6 .principiul stimularii morale si materiale a autorilor obiectelor PI se sintetizeaza nu numai din L consecrate PI dar si din L cu privire la conferirea titlurilor onorifice de artist al poporului, om emerit, in diverse domenii de creatie, cu privire la decorarea cu diferite semen de distinctie. La toate acestea se alatura conceptele si N moralo-etice, cf c/a persoanele ce
5

activeaza in domeniul activitatii creative se bucura de mare autoritate si recunostinta din partea societatii. 5. Statutul juridic al AGEPI. Statutul AGEPI. AGEPI e/e creat n baza art. 163 al Codului cu privire la tiin i inovare i HGRM "Cu privire la crearea ntreprinderii de St "AGEPI", prin fuziunea ntreprinderii de St AGEPI i Ageniei de St pt D-le de Autor, devenind succesorul lor de drepturi. Fondator al Ageniei este Guvernul. Agenia organizeaz i efectueaz protecia juridic a proprietii intelectuale pe teritoriul RM, sub form de proprietate industrial, DA si DC, are statut de ntreprindere de stat, i desfoar activitatea pe principiile autogestiunii i autofinanrii i se subordoneaz Guvernului. Agenia e/e PJ, dispune, n condiiile L, de balan autonom i de conturi bancare (inclusiv valutare), de tampil cu Stema de St a RM i cu denumirea sa, de formulare cu antet. n activitatea sa Agenia se cluzete de CRM, L n vigoare, decretele Preedintelui RM, hotrrile, dispoziiile i ordonanele GRM, de tratatele internaionale privind PI la c/e Republica Moldova e/e parte, de prezentul Statut. Agenia e/e independent n adoptarea de hotrri privind protecia juridic a obiectelor de PI. Aceste hotrri pot fi atacate n Curtea de Apel Chisinau, n arbitrajul specializat/ pe cale judiciar. Agenia elibereaz, n numele statului, titluri de protecie. Agenia reprezint RM n OMPI, n alte organizaii internaionale i interstatale pt protecia PI, ntreine i dezvolt relaii de colaborare i cooperare cu ele, precum i cu instituiile de profil din alte state. Agenia are urmtoarele funcii de baz: a)elaboreaz propuneri referitoare la politica de St i la cadrul normativ-legislativ privind protecia PI, precum i propuneri viznd perfecionarea L naionale n domeniu; b)organizeaz i gestioneaz sistemul naional de protecie a PI n cf cu L n vigoare a RM i cu tratatele internaionale la c/e RM e/e parte; c)elaboreaz propuneri privind dezvoltarea sistemului naional de protecie a PI; d)administreaz, pstreaz, dezvolt i comercializeaz bazele de date n domeniul proteciei PI prin schimburi internaionale i achiziii, asigur accesul, inclusiv automatizat, la bazele de date naionale i strine; e)elaboreaz, coordoneaz i execut programele de dezvoltare i acordurile de colaborare cu alte ri/ organizaii internaionale n domeniul su de activitate; f)elaboreaz i implementeaz programe de formare teoretic i practic i de perfecionare a specialitilor n domeniul PI; g)nregistreaz rezultatele cercetrilor tiinifice (obiecte ale PI) ale organizaiilor din sfera tiinei i inovrii;
6

h)elaboreaz i execut programe de implementare a proprietii intelectuale, de stimulare a activitii n sfera tiinei i inovrii; i)elaboreaz i aprob acte de procedur necesare executrii prevederilor L n domeniu; )organizeaz i particip la seminare, simpozioane, conferine, concursuri i expoziii naionale i internaionale n domeniul PI. n domeniul proprietii industriale Agenia: a)recepioneaz i supune expertizei cererile privind eliberarea titlurilor de protecie pentru obiectele Pi; b)gestioneaz registrele naionale de cereri i titluri de protecie acordate pt invenii, pt noi soiuri de plante, pt mrci de produse i servicii, pt denumiri de origine ale produselor, pt desene i modele industriale, pt modele de utilitate, pt topografii ale circuitelor integrate, pt alte obiecte ale Pi, registrele naionale ale contractelor de licen i cesiune, ale reprezentanilor, evaluatorilor i consilierilor n domeniul Pi; c)administreaz, conserv i completeaz Colecia naional de brevete prin achiziii i schimburi de informaie cu organizaii internaionale i oficii de proprietate intelectual din strintate; d)examineaz i nregistreaz contractele de licen, de cesiune, de gaj i de franchising al Dlor privind obiectele Pi; f)public i difuzeaz descrierile brevetelor de invenie; g)elaboreaz, public i difuzeaz Buletinul Oficial de Proprietate Industrial, revista de PI "Intelectus", alte publicaii n domeniu; h)organizeaz i certific activitatea reprezentanilor, consilierilor i evaluatorilor n domeniul Pi; i)acord solicitanilor, la cerere/ n mod planificat, servicii/ asisten de specialitate n domeniul Pi; j)verific i confirm, la cerere, calculele evalurii Pi n ntreprinderi, instituii i organizaii; k)efectueaz, la cerere, expertiza de domeniu a tematicii i rezultatelor tehnico-tiinifice. n domeniul proteciei dreptului de autor i a drepturilor conexe Agenia: a)asigur protecia drepturilor i intereselor legitime ale autorilor, titularilor DA i ai DC, precum i ale succesorilor lor de D pe teritoriul RM i peste hotare; b)acord asisten juridic autorilor i titularilor DA i ai DC, adopt msurile de rigoare pt prevenirea nclcrilor i restabilirea DD-lor violate; c) nscrie n Registrul de stat operele protejate de DA i DC; d) acumuleaz informaii i creeaz baze de date privind repertoriul de opere i listele autorilor din RM, ale cror D patrimoniale snt gestionate n mod colectiv;
7

e)elaboreaz i propune GRM spre aprobare tarifele minime ale remuneraiei de autor; f)monitorizeaz activitatea organizaiilor de administrare, pe principii colective, a D-lor patrimoniale; g)familiarizeaz cetenii altor ri cu lucrrile de valoare din sfera tiinei i inovrii, inclusiv din domeniul literaturii i artei, ale unor autori din RM; h)acord asisten specializat PF i PJ n vederea stabilirii de relaii contractuale pt valorificarea n ar i strintate a operelor protejate de DA i de DC; i)administreaz numai n baza unui contract ncheiat cu autorul/ cu succesorii lui n drepturi drepturile patrimoniale ale autorilor, titularilor DA i DC, precum i ale succesorilor lor de drepturi, c/e nu au transmis D-le lor patrimoniale altor organizaii de gestiune colectiv a D-lor patrimoniale; j)mediaz ncheierea de contracte i ncheie contracte cu PF/J strine (dac este autorizat expres n acest sens de autorul/ titularul D-lor) privind valorificarea peste hotare a creaiilor autorilor din RM, mediaz ncheierea de contracte i ncheie contracte cu titulari de drepturi strini (dac este autorizat expres n acest sens de ctre beneficiari) privind valorificarea pe teritoriul RM a creaiilor autorilor strini; k) apr DA i titularilor de DC strini n cazul valorificrii creaiei lor n ara noastr, dac St n c/e ei domiciliaz e/e parte la tratatele internaionale, la c/e e/e parte i RM/ dac ara noastr a ncheiat cu statul respectiv tratate bilaterale n domeniu; l)elaboreaz, n comun cu organizaiile interesate, contracte-model de autor i le aprob; m)elaboreaz, editeaz i difuzeaz buletine informative, instruciuni i materiale explicative viznd domeniul proteciei DA i DC; n)acord sprijin la constituirea i/sau la reorganizarea organizaiilor de administrare, pe principii colective, a D-lor patrimoniale; o)nainteaz, n modul stabilit, organelor abilitate propuneri privind aplicarea sanciunilor n cazul nclcrii DA i DC; p)nainteaz aciuni n IJ, att n numele unor autori/ titulari ai DA i DC (la solicitarea lor), ct i n numele Ageniei; q)ntocmete, n cf cu L n vigoare, P-V privind nclcarea DA i/sau conexe. Agenia are dreptul: a)s elaboreze i s aprobe mostre ale titlurilor de protecie i ale formularelor de acte; b)s ncheie contracte privind activitatea de baz, prestri-servicii, cercetri tiinifice, lucrri de experimentare i construcie, precum i alte contracte economice; c)s participe n calitate de fondator al ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor n domeniul su de activitate, s creeze filiale i reprezentane; d)s stabileasc structura intern organizaional i de producie, sistemul de retribuire i stimulare a muncii;
8

e)s acorde salariailor, n msura posibilitilor, ajutor material, s aloce mijloace pt ntremarea sntii salariailor, pt aciuni culturale, de instruire, tiinifice i sportive, n cf cu L n vigoare, precum i s participe la aciuni de binefacere; f)s treac la pierderi mijloacele fixe cu valoarea de pn la 10000 lei pe unitate, cu acordul directorului general, iar cu preul mai mare de 10000 pe unitate - cu acordul MF. Agenia are urmtoarele obligaii: a)s asigure integritatea i folosirea judicioas a bunurilor de stat transmise n gestiune; b)s asigure valoarea activelor proprii n mrime nu m.mic dect volumul capitalului statutar; c)s efectueze asigurarea social, medical i alte tipuri de asigurri obligatorii ale salariailor, s creeze condiii sntoase i productive de munc, s asigure securitatea muncii i antiincendiar, s respecte N de producie i sanitare, precum i protecia mediului ambiant; d)s achite la timp impozitele i alte pli, n modul i n mrimile stabilite de L. Agenia rspunde, n virtutea obligaiilor sale, cu bunurile ce-i aparin (ce i s-au atribuit) i c/e, cf LRM, pot fi urmrite. n scopul exercitrii funciilor ce i revin, Agenia utilizeaz, n cf cu L n vigoare, proprietatea de stat ce i-a fost transmis pt administrare economic, precum i patrimoniul dobndit, ca urmare a activitii economice. Agenia elaboreaz de sine stttor bugetul i programul de activitate, determin direciile i perspectivele sale de dezvoltare. Veniturile proprii se formeaz din ncasri pt expertiza cererilor, eliberarea titlurilor de protecie, meninerea n vigoare a titlurilor de protecie, cf conveniilor internaionale si LRM privind protecia PI, nregistrarea operelor protejate de DA i DC, comercializarea marcajelor de control, precum i din alte ncasri din prestarea serviciilor de specialitate i din activitile regulamentare. Agenia folosete mijloacele virate la conturile sale dup achitarea cu bugetul i creditorii, onorarea altor pli obligatorii stabilite, pt dotarea tehnic, crearea unui sistem automatizat i unui fond de informare brevetar i utilizarea acestora, pt salarizarea, detaarea, pregtirea i stimularea personalului. Pierderile Ageniei se acoper din contul beneficiului rmas la dispoziia Ageniei i din mijloacele de rezerv. Administrarea Ageniei se efectueaz de ctre directorul general, numit n funcie i eliberat din funcie de Guvern, la propunerea Preedintelui Academiei de tiine a Moldovei. Directorul general are 2 vicedirectori generali, numii n funcie i eliberai din funcie de Guvern, la propunerea directorului general. Structura i statutul Ageniei se aprob de Guvern, la propunerea directorului general. n absena directorului general, funciile acestuia le ndeplinete unul dintre vicedirectorii generali, fr remunerare suplimentar. Directorul general al Ageniei:
9

a) organizeaz activitatea Ageniei i e/e responsabil de buna ei desfurare; b) acioneaz fr procur, n numele Ageniei, o reprezint n R cu PF i PJ, att n RM, ct i n strintate, poate acorda mputerniciri de reprezentare vicedirectorilor i altor persoane din cadrul Ageniei; c) dispune de bunurile Ageniei n cf cu L n vigoare i cu prezentul Statut; d) emite ordine; e) angajeaz i elibereaz din funcie personalul Ageniei, aplic sanciuni disciplinare i msuri de stimulare; f) aprob schema de ncadrare a Ageniei, stabilete atribuiile i responsabilitatea vicedirectorilor i conductorilor de subdiviziuni; g) aprob atribuiile de serviciu pt salariai i regulamentele cu privire la subdiviziunile Ageniei. Patrimoniul Ageniei este proprietate de stat i se formeaz din: a) aportul n natur al fondatorului; b) investiii capitale; c) beneficiul obinut din executarea de lucrri, prestarea de servicii, comercializarea produciei, marcajelor de control, precum i din alte genuri de activitate economic; d) cote de amortizare; e) credite bancare i alte credite; f) taxe, inclusiv n valut; g) alte surse legale (inclusiv donaii i sponsorizri). Agenia exercit dreptul de posesiune, folosin i dispune de bunurile sale. Agenia monitorizeaz i prognozeaz indicii economici de dezvoltare a domeniului de activitate, ine evidena contabil, operativ i statistic, prezint, n modul stabilit, organelor respective dri de seam contabile i statistice centralizate i poart rspundere pentru veridicitatea lor. Termenul de activitate a Ageniei este nelimitat. Agenia i nceteaz activitatea n baza hotrrii de Guvern, prin reorganizare (fuziune, dezmembrare, transformare)/ lichidare. Agenia poate fi lichidat i prin hotrre judectoreasc. Structura AGEPI: Administraia; Departamentul invenii, soiuri de plante i modele de utilitate; Departamentul mrci, modele i desene industriale; Departamentul dreptul de autor i drepturi conexe; Departamentul juridic; Departamentul informatic i regie; Departamentul promovare i editur; Direcia economie i finane; Direcia resurse umane i cancelarie. 6. Notiunea si natura juridica a DA. DA poate fi definit in 2 sensuri:
10

1.obiectiv- un sir de NJ ce apar o data cu crearea, publicarea si valorificarea obiectelor DA; 2.subiectiv- totalitatea de D s-ve concrete ce apar o data cu crearea unei opera concrete in legatura cu un titular concret. DA=ansamblu de NJ ce reglementeaza R dintre autori si alti subiecti ce apar in legatura cu crearea si folosirea operelor de arta, literature si stiinta. Principiile DA: autorul sa poata ramine stapin pe exploatarea operei sale; societatea sa poata avea acces la opera autorului. Aceste 2 principii sunt intr-o strinsa legatura, iar L privind DA si DC urmareste stabilirea unui echilibru cit mai mobil intre ele. O data cu aparitia si dezvoltarea R comerciale ce aveau ca obiect de reglementare produsul creatiei intelectuale s-a propus ca el sa fie reglementat prin prisma mecanismului juridic al DProprietate, d/e un alt mechanism nu E! Insa cum s-a demonstrat mai tirziu DA dispune de anumite particularitati c/e fac imposibil reglementarea acestuia de c/e mecanismul juridic privind b-le corporale. Aceasta a generat opinii controversate privind natura juridical a DA: 1.DA- Dproprietate= cea mai personala, incontestabila si sacra dintre proprietate e/e cea a creatorului. 2.DA- Dclientela= D c/e fiind recunoscut acorda titularuluii o exclusivitate pe piata si respectiv un segment de clientela. Aceasta teorie e/e privita prin prisma stiintei, economiei. Astfel, DA e/e un D al personalitatiisustinuta teoria data de c/e Kant c/e spunea ca opera e/e o prelungire a personalitatii autorului, chiar si dupa moartea lui. DA are o natura complexa, c/e are 2 acceptiuni: 1.monista- c/e caracterizeaza sistemul anglo-saxon unde D morale si cele patrimoniale sunt legate indisolubil si prevaleaza aspectul economic; 2.dualista- characteristic sistemului continental, unde D morale si patrimoniale sunt divizate, iar cele patrimoniale sunt subordinate celor morale. 7. Domeniul de actiune a DA. DA se extinde asupra: a)operelor, indiferent de locul primei lor publicri, al cror titular al DA e/e o PF/ J din RM; b)operelor publicate pt prima dat n RM, indiferent de domiciliul/ de sediul titularului DA asupra respectivelor opere; c)altor opere, n cf cu tratatele internaionale la c/e RM e/e parte. Opera, de asemenea, se consider publicat pentru prima dat n RM dac a fost publicat n RM n decurs de 30 de zile de la data primei sale publicri peste hotare. 8. Corelatia dintre D s-v de autor si Dproprietate asupra suportului material al operei. n cf cu L, beneficiaz de protecie toate operele exprimate ntr-o anumit form obiectiv din domeniul literar, artistic i tiinific, indiferent de faptul dac acestea au fost/ nu aduse la cunotina publicului. Autorul beneficiaz de protecia DA asupra operei sale prin nsui faptul de creare a ei. Pt apariia i exercitarea DA nu e/e necesar nregistrarea operei, nici alt act de notificare/ alte formaliti. DA se constituie din D patrimoniale i D morale (personale nepatrimoniale). DA nu depinde de Dproprietate asupra obiectului material n c/e i-a gsit
11

expresie opera respectiv. Procurarea unui asemenea obiect nu confer proprietarului acestuia nici unul din D-le acordate autorului. D-le patrimoniale pot aparine autorului/ altei PF/J c/e deine, n mod legal, D-le respective (titularul de drepturi). Protecia DA se extinde asupra formei de exprimare, dar nu se extinde asupra ideilor, teoriilor, descoperirilor tiinifice, procedeelor, metodelor de funcionare/ asupra conceptelor matematice ca atare i nici asupra inveniilor cuprinse ntr-o oper, oricare ar fi modul de preluare, explicare/ de exprimare. 9. Termenele de protectie in DA. Regulile de calculare a acestor termene. D-le patrimoniale exclusive i D la remuneraie, n privina operelor, cu excepia unor D similare prevzute n privina operelor de art aplicat, se protejeaz pe tot timpul vieii autorului i timp de 70 de ani dup deces, ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui al decesului autorului. D-le patrimoniale asupra operei audiovizuale se protejeaz timp de 70 de ani, ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui al decesului ultimului dintre urmtorii coautori: realizatorul principal (regizorul-scenograf); autorul scenariului (scenaristul); autorul dialogului; compozitorul autorul operei muzicale (cu/ fr text) special create pentru aceast oper audiovizual. D-le patrimoniale asupra unei opere anonime/ aprute sub pseudonim, cu excepia celei de art aplicat, se protejeaz timp de 70 de ani, ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui al publicrii legale a operei. Dac autorul unei opere anonime/ aprute sub pseudonim i dezvluie identitatea/ dac identitatea lui, n decursul acestei perioade, devine cunoscut, se protejeaz pe tot timpul vieii autorului i timp de 70 de ani dup deces, ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui al decesului autorului. D-le patrimoniale asupra operei create n copaternitate, cu excepia operei de art aplicat, se protejeaz pe parcursul ntregii viei a fiecaruia dintre coautori i timp de 70 de ani, ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui al decesului ultimului coautor supravieuitor. Termenele de protecie a D-lor patrimoniale asupra operelor colective se stabilesc ca si la D-le patrimoniale asupra operei create in copaternitate, adica se protejeaza pe parcursul intregii vieti a f/a dintre coautori sit imp de 70 ani, incepind cu 1 ianuarie al anului urmator celui al decesului ultimului coautor supravietuitor. Totui, n cazul n c/e contribuiile coautorilor la opera colectiv snt determinate, durata proteciei D-lor patrimoniale ale f/a dintre acetia se stabilete se protejeaz pe tot timpul vieii autorului i timp de 70 de ani dup deces, ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui al decesului autorului. Dac opera a fost publicat n volume, serii, ediii/ episoade i termenul de protecie a DA ncepe din momentul cnd opera a fost adus legal la cunotina publicului, termenul de protecie va fi calculat pt f/e dintre aceste componente. D-le patrimoniale asupra operei de art aplicat se protejeaz timp de 25 de ani de la data crerii ei, cu excepia desenelor i modelelor industriale nenregistrate cf L privind protecia desenelor i modelelor industriale, create n scop industrial de reproducere, c/e se protejeaz timp de 3 ani de la data crerii lor. Dac termenul de protecie a D-lor patrimoniale asupra operei n ara de origine e/e mai mare
12

dect termenele de protecie prevzute de L, se aplic Normele Legii, iar dac acest termen e/e mai mic, se aplica NL rii de origine. La expirarea termenului de protecie a D-lor patrimoniale, opera intr n domeniul public. Operele intrate n domeniul public pot fi valorificate liber, cu condiia de respectare a drepturilor morale ale autorilor i ale altor titulari de drepturi, precum i de achitare a remuneraiei. D-le morale ale autorului snt protejate pe un termen nelimitat. Dup decesul autorului, protecia D-lor sale morale e/e exercitat de ctre motenitori i de organizaiile abilitate n modul corespunztor s asigure protecia D-lor autorilor. Astfel de organizaii asigur protecia D-lor morale ale autorilor i n cazul cnd acetia nu au motenitori/ n cazul de stingere a DA. 10. Simbolul ocrotirii DA. Prezumtia paternitatii. Se consider a fi autor, n absena unei probe contrare, PF sub al crei nume pt I dat e/e publicat opera. Cnd opera a fost publicat anonym/ sub un pseudonim c/e nu permite identificarea autorului, editura, al crei nume e/e indicat pe oper, se consider, n absena unei probe contrare, reprezentant al autorului, avnd n aceast calitate D s protejeze i s exercite DA. PF/J al crei nume/ denumire apare pe o oper audiovizual, videogram/ fonogram se consider, pn la proba contrar, productor al operei audiovizuale, videogramei/ al fonogramei respective. Pt a informa publicul despre D-le sale, titularul DA va folosi simbolul proteciei DA, c/e se va aplica pe f/e exemplar al operei i const din trei elemente: a)litera latin C inclus n cerc; b)numele sau denumirea titularului D exclusiv de autor; c)anul primei publicri a operei. Folosirea simbolului proteciei DA nu constituie o condiie pt a acorda operei protecia prevzut de L. Titularul D exclusiv de autor asupra unei opere publicate/ nepublicate poate s o nregistreze n registrele oficiale de stat n decursul termenului de protecie a DA. Persoanei a crei oper a fost nregistrat i se elibereaz un certificat de modelul stabilit. nsa acest certificat nu poate servi drept prezumie a paternitii. n caz de litigiu, Inst de Jud poate recunoate nregistrarea D prezumie a paternitii dac nu se va dovedi contrariul. nregistrarea de stat a operelor protejate de DA i de DC se efectueaz de AGEPI n conformitate cu regulamentul aprobat de ctre Guvern. 11. Notiunea, conditiile de protectie si trasaturile operei in DA. DA e/e o sintagma c/e defineste legatura ce se refera la protectia operelor de creatie. L cu privire la DA si DC reglementeaza R ce apar la crearea si valorificarea operelor literare, artistice si stiintifice (DA), a interpretarilor, fonogramelor, videogramelor si emisiunilor organizatiilor de difuziune (DC), precum si alte D c/e sint recunoscute in legatura cu activitatea
13

intelectuala din domeniul literaturii, artei si stiintei. Opera- rezultat al creatiei intelectuale originale in domeniul literaturii, artei si stiintei, indifferent de mijloacele de creare, de modul concret si de forma de exprimare, de valoarea si importanta acesteia. Opera de creatie- orice creatie intelectuala exprimata intr-o forma obiectiva. Opera e/e un bun nematerial, d/e ea e/e un rezultat al activitatii cognitive, iar creerul uman poate produce doar b-ri nemateriale. Cf art.5 din L distingem urmatoarele conditii de protectie si trasaturi ale operei: opera sa se refere la unele din domeniul de arta, literature/ stiinta- conditiile caracteristice creativitatii/ originalitatii operei, adica opera t/e sa fie create in laboratorul creativ al autorului. Opera t/e sa reflecte personalitatea autorului sis a nu o imite pe alta. Deci, o opera e/e originala atunci cind e/e create nemijlocit de c/e autor PF; nu e/e necesar ca opera sa fie numaidecit noua, cid oar sa fie tratata in mod personal de c/e autor; forma obiectiva de exprimare, adica opera t/e sa fie susceptibila de aducere la cunostinta publica prin reproduceri executive reprezentate/ orice alt mijloc. Atita timp cit ideile si imaginile autorului nu pot fi exteriorizate, dar sunt numai sub forma de inventii creative, ele nu pot fi percepute de terte persoane sin u necesita o protectie juridica. 12. Esenta activitatii creative in DA. Corelatia dintre creativitate, originalitate si noutate in DA Conditia caracterului creativ ceea ce inseamna ca opera t/e sa fie creata in laboratorul creativ al autorului. Opera t/e sa reflecte personalitatea autorului sis a nu emite pe alta opera. Deci, o opera e/e originala atunci cind e/e creata de c/e autorul PF. Originale sunt acele opere ale caror elemente de baza au fost create de insusi autorul operei. In viziunea noastra, elementele de baza reprezinta limbajul operei si sistemul de imagini, c/e constituie elementele structurale ale unei opera literare. Nu e/e necesar ca opera sa fie numaidecit noua, ci doar sa fie tratata in mod personal de c/e autor. 13. Categoriile de obiecte protejate prin DA. Clasificarea lor in dependenta de mai multe criterii. L privind DA si DC enumera urmatoarele obiecte ale DA: a)operele literare (povestiri, eseuri, romane, poezii); b)programele pt calculator c/e se protejeaz ca i operele literare; c)operele tiinifice; d)operele dramatice i dramatico-muzicale, scenariile i proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul filmului; e)operele muzicale cu/ fr text; f)operele coregrafice i pantomimele; g)operele audiovizuale; h)operele de pictur, sculptur, grafic i alte opere de art plastic; i)operele de arhitectur, urbanistic i de art horticol; j)operele de art aplicat; k)operele fotografice i operele obinute printr-un procedeu analog fotografiei;
14

l)hrile, planele, schiele i lucrrile tridimensionale din domeniul geografiei, topografiei, arhitecturii i din alte domenii ale tiinei; m)bazele de date; n)alte opere. Fr a prejudicia DA operei originale, de asemenea, se protejeaz prin DA operele derivate i integrante la baza crora stau una ori mai multe opere i/sau oricare alte materiale preexistente, i anume: a)traducerile, adaptrile, adnotrile, aranjamentele muzicale i orice alte transformri ale operelor literare, artistice/ tiinifice, cu condiia c constituie rezultate ale creaiei intelectuale; b)culegerile de opere literare, artistice ori tiinifice (enciclopediile i antologiile, compilaiile altor materiale/ date, indiferent dac snt ori nu protejate, inclusiv bazele de date), cu condiia c, din considerentul de selectare i sistematizare a coninutului lor, constituie rezultate ale creaiei intelectuale. Prin DA, de asemenea, se protejeaz ca atare i o parte component ori un alt element al operei (inclusiv titlul/ personajele operei) care reprezint n sine o creaie intelectual. Operele, precum i prile componente sau alte elemente ale operelor beneficiaz de protecie dac snt originale n sensul c reprezint prin sine nsei creaii intelectuale de autor. Nu se aplic alte criterii, cum ar fi caracteristicile de ordin cantitativ, calitativ/ estetic, pentru a determina dac aceste opere snt pasibile de protecie. Particularitatile specifice si clasificarea operelor literare. Elementele operei literare sunt: 1.tema- imprejurare a fenomenelor din viata, de unde scriitorul culege subiecte, insa aceasta imprejurare e/e insotita de intelectul creator al autorului; 2.materialul- selectat din viata cea de toate zilele si anume o totalitate de actiuni, evenimente, lucruri. Daca materialul selectat va servi doar ca izvor de informatii pt crearea altei opera, atunci aceste actiuni nu vor fi considerate incalcare a DA; 3.continutul ideologic al operei literare reflecta atitudinea civica si spirituala a autorului fata de realitatea ce ne inconjoara. Am putea spune ca ideologia operei presupune starea sufleteasca a autorului, c/e in mare masura e/e reflectata in actiunile personajelornsi in evenimentele descries in opera. De aceea ideologia poate fi protejata ca un element al operei, c/e totodata poate servi si izvor pt crearea altor opere; 4.imaginea artistica in opera literara- descrierea eroilor acestei opera, caracterul, actiunile, conflictele dintre ei. 5.limbajul operei e/e indisolubil legat de sistemul de imagini, d/e anume limbajul da posibilitatea de a imbraca imaginea intr-o forma obiectiva, c ear sublinia valoarea intelectuala a operei literare; 6.subiectul- folosirea lui fara autorizatia autorului ar duce la incalcarea DA si anume la plagiat; 7.titlul/ denumirea operei- cel c/e identifica opera, adica E! o legatura stilistica, artistica, dintre opera si titlu.
15

Particularitatile specifice si clasificarea operelor stiintifice. Opera stiintifica- domeniu al activitatii omenesti indreptate spre elaborarea si sistematizarea cunostintelor obiective despre realitatea inconjuratoare. Opera de literature se adreseaza sentimentelor, pe cind opera stiintifica c/e la fel se adreseaza sentimentelor, are menirea de a transmite informatii, intr-o forma cit mai inteligibila. Operele stiintifice pot fi: 1.scrise- opera c/e au o forma obiectiva de exprimare, au scopul de a familiariza publicul cu informatii utile pt cresterea lor profesionala (manuscrisele, cursurile de lectii, tezele de masterat, doctorat). Operele stiintifice orale au acelasi ca scop adica de a ridica nivelul profesional, insa ele nu au suport material, adica o forma obiectiva de exprimare (comunicarile stiintifice, lectiile, rostirile publice). Particularitatile specifice si clasificarea operelor de arta. Operele dramatice (dialogurile si monologurile personajelor cu forma de exprimare rostirea/ interpretarea publica) si muzical-dramatice, operele muzicale cu/ fara text (opera, baletul, uvertura, suita; elementele protejabile ale unei opera musicale: melodia- ansamblu de sunete ce urmeaza unul dupa altul la diferite inaltimi sonore, corelind unul cu altul intr-un mod anume prin c/e ele pot actiona asupra organelor de simt, cit si a spiritului. Melodia are urmatoarele elemente: armonia si ritmul- consecutivitatea si proportia in timp si spatiu; se instaleaza pe calea consecutivitatii sunetelor cu acelasi interval de sunete ce suna tare si incet, indiferent de lungimea sunetului. De aici rezulta ca L protejeaza aranjamentul musical, c/e poate fi: 1.aranjamentul- adaptare a unei opera deja scrise pt anumite voci, instrumente; 2.variatiaprelucrare a unei opera muzicale, prin c/e tema operei originale ramine recunoscuta; operatie muzicala prin c/e o nota e/e schimbata de un grup de note asemanatoare, se schimba ritmul si tonalitatea), coregrafia- arta prin c/e coregraful intruchipeaza sentimentele personajelor in figure si miscari ritmice, gesturi; pantomime- transpunerea unei teme poetice/ dramatice in limbajul gesturilor si al mimicii, ea stabilind caracterul original al operei; scenariile, proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul filmului, opera audiovizuala- opera c/e se constituie dintr-un sir de imagini coerente (insotite/ nu de sunete) ce produc impresia de miscare si c/e pot fi auzite/ vazute (cine-, tele-, video filme indiferent de genul lor (artistice, documentare, multiplicate), volum (de metraj scurt/ lung), interpretare (cu sunet, fara sunet, color/ alb-negru). Toate operele audiovizuale reprezinta o unire a mai multor opera de arta, literature/ stiinta intr-un tot intreg= opera cinematografica, c/e reprezinta o succesiune de imagini ce usnt puse in miscare de catre un aparat de proiectie. Specificul acestei opera e/e legatura ei cu suportul material), operele de arta plastica (operele de pictura, sculptura, grafica; de arhitectura, urbanistica si de arta horticola; operele de arta aplicata: operele fotografice/ operele obtinute printr-un procedeu analog fotografiei.
16

14. Reglementarea juridica a operei comune si colective; precum si a operei originare, derivate si integrante. Opera comuna. DA asupra unei opere create prin efortul comun a 2/ a mai multor persoane aparine coautorilor n comun, indiferent de faptul dac aceast oper constituie un tot indivizibil/ e/e format din pri. Fiecare dintre coautori i menine DA asupra prii create de el i are D s dispun de aceasta cum crede de cuviin, cu condiia c aceast parte are caracter de sine stttor. Se consider c o parte component a operei e/e de sine stttoare n cazul n c/e ea poate fi valorificat independent de alte pri ale acestei opere. Relaiile dintre coautori se stabilesc, de regul, n baza unui contract. n lipsa unui asemenea contract, DA asupra operei este exercitat n comun de toi autorii, iar remuneraia se mparte ntre ei proporional contribuiei fiecruia, dac aceasta poate fi determinat. n cazul n care contribuia fiecruia dintre coautori nu poate fi determinat, remuneraia se mparte n cote egale. n cazul n care opera nu poate fi divizat n pri de sine stttoare, coautorii pot exercita DA numai de comun acord. Opera colectiva- opera creata de mai multe PF- contributia carora formeaza un tot indivizibil, incit identificarea contributiei f/a e/e imposibila- din initiativa si sub conducerea unei PF/ J c/e urmeaza sa publice opera sub numele sau. PF/J la iniiativa, din contul i sub conducerea creia e/e creat i sub al crei nume/ denumire este publicat o oper colectiv (cum ar fi enciclopediile, dicionarele i alte culegeri similare, ziarele, revistele i alte publicaii periodice) beneficiaz de D-le patrimoniale asupra operei colective respective. Aceste persoane au D s-i indice numele/ denumirea ori s cear o atare indicare la orice valorificare a operei colective n cauz. n cazul n c/e contractul ncheiat ntre autori i PF/J nu prevede altfel, autorii operelor incluse ntr-o oper colectiv i menin D-le, asupra operelor proprii i pot dispune de ele independent de opera colectiv n c/e acestea snt incluse. Opera originala- opera elementele de baza ale carora, au fost create de insusi autorul operei, cu elementele de baza limbajul operei si sistemul de imagini. Fr a prejudicia DA operei originale, de asemenea, se protejeaz prin DA operele derivate i integrante la baza crora stau una ori mai multe opere i/sau oricare alte materiale preexistente, i anume: traducerile, adaptrile, adnotrile, aranjamentele muzicale i orice alte transformri ale operelor literare, artistice/ tiinifice, cu condiia c constituie rezultate ale creaiei intelectuale; culegerile de opere literare, artistice ori tiinifice (enciclopediile i antologiile, compilaiile altor materiale/ date, indiferent dac snt ori nu protejate, inclusiv bazele de date), cu condiia c, din considerentul de selectare i sistematizare a coninutului lor, constituie rezultate ale creaiei intelectuale. Operele derivate. Traductorii i ali autori ai operelor derivate beneficiaz de DA asupra traducerilor, adaptrilor, aranjrilor/ asupra altor transformri ale operei realizate de ei. Traducerea/ alt oper derivat poate fi realizat doar cu consimmntul autorului operei
17

originale. DA al traductorului/ al altui autor al unei opere derivate nu va prejudicia DA a crui oper original a fost tradus, adaptat, aranjat/ transformat n alt mod. DA al traductorului/ al altui autor al unei opere derivate nu constituie un impediment pt alte persoane de a efectua, cu consimmntul autorului operei originale, traducerea/ transformarea aceleiai opere. Opera integranta. Alctuitorul unei culegeri/ al altei opere integrante beneficiaz de DA asupra compilaiei i aranjrii materialelor dac aceast compilaie i aranjare constituie rezultatul creaiei sale intelectuale. O oper protejat de DA poate fi inclus ntr-o oper integrant doar cu consimmntul autorului/ al altui titular al DA asupra operei protejate. DA al alctuitorului nu va prejudicia drepturile autorilor niciuneia din operele incluse n opera integrant. Autorii operelor incluse n opera integrant au D s i valorifice operele lor independent de opera integrant, n cazul n c/e contractul de autor nu prevede altfel. DA al alctuitorului nu constituie un impediment pt alte persoane de a compila i aranja aceleai materiale pt a realiza noi opere integrante, cu condiia c au obinut consimmntul autorilor/ al altor titulari de D asupra operelor protejate pe c/e urmeaz s le includ n opera integrant. Culegerile ce includ diverse materiale informative (articole i informaii, comunicate i eseuri, diagrame, tabele) snt pasibile de protecie ca atare n cazul n c/e selectarea i aranjarea materialelor constituie rezultatul unei activiti intelectuale. Protecia nu se extinde asupra datelor numerice i nici asupra coninutului materialelor informative incluse n culegere. 15. Reglementarea juridica a operei create in timpul exercitarii obligatiunilor de serviciu. D-le morale asupra unei opere create ca urmare a ndeplinirii unei misiuni ncredinate de angajator/ ca urmare a ndeplinirii atribuiilor de serviciu (oper de serviciu) aparin autorului acestei opere. Autorul operei create in timpul exercitarii obligatiunilor de serviciu nu are D s interzic angajatorului su s o publice/ s o fac n alt mod accesibil pt public. n lipsa unor prevederi L/ a unor clauze contractuale contrare, n msura n care valorificarea operei e/e condiionat de misiunea ncredinat autorului de a crea aceast oper, D patrimonial asupra operei de serviciu aparine angajatorului. Cuantumul remuneraiei de autor pt f/e mod de valorificare a operei de serviciu se stabilete n contractul ncheiat ntre autor i angajator. La valorificarea operei de serviciu, numele autorului se indic n cazul cnd realmente acest lucru este posibil. Angajatorul, de asemenea, are D s cear indicarea numelui su la orice valorificare a operei de serviciu. 16. Reglementarea juridica a operei audiovizuale ca obiect al DA. Autori (coautori) ai operei audiovizuale snt: a)realizatorul principal (regizorul-scenograf); b)autorul scenariului (scenaristul); c)autorul dialogului;
18

d)compozitorul autorul oricrei opere muzicale (cu/ fr text) special creat pt opera audiovizual; e)operatorul; f)pictorul-scenograf; g)ali posibili autori c/e au contribuit n mod creativ la realizarea operei audiovizuale. Autorul unei opere create anterior c/e a fost inclus, dup transformare/ nemodificat, ntr-o oper audiovizual, de asemenea, e/e considerat coautor al acestei opere audiovizuale. n cazul n c/e contractul nu prevede altfel, ncheierea contractului de autor pt crearea operei audiovizuale atrage transmiterea, n schimbul unei remuneraii echitabile, de ctre autorii operei ctre productorul acesteia a urmtoarelor D exclusive de valorificare a operei audiovizuale: de reproducere, distribuire, nchiriere, demonstrare public, interpretare public, comunicare public, retransmitere prin eter, de punere la dispoziie n regim interactiv a operei, precum i de subtitrare i dublare a textului. Productorul operei audiovizuale are D s-i indice numele/ denumirea ori s cear o atare indicare la orice valorificare a operei. Autorii operei audiovizuale nu se pot opune publicrii operei audiovizuale, precum i utilizrii versiunii definitive a operei audiovizuale n ntregime/ a unei pri a ei. Ca excepie, n cazul n c/e autorii transmit D lor de nchiriere ctre productorii de opere audiovizuale, ei i menin, D la o remuneraie echitabil, asupra c/a prile vor conveni de comun acord, pt f/e nchiriere. Autorii unor opere muzicale, cu/ fr text, c/e transmit D lor de interpretare public i de comunicare public ctre productorii de opere audiovizuale, de asemenea, i menin D la o remuneraie echitabil pt f/e caz de interpretare public, comunicare public/ de retransmisie prin eter a operei n cauz. Fr permisiunea autorilor/ a altor titulari ai D-lor patrimoniale de autor i ai D-lor conexe asupra operei audiovizuale e/e interzis distrugerea variantei definitive a operei audiovizuale (a clieelor, fixrilor originale). oper audiovizual oper c/e const dintr-o succesiune de imagini coerente fixate, nsoite/ nu de sunete, producnd impresia micrii, destinat perceperii vizuale i auditive (n cazul n care imaginile snt nsoite de sunet) prin intermediul unui anumit dispozitiv; productor de opere audiovizuale PF/J din a crei iniiativ i pe a crei responsabilitate, inclusiv financiar, e/e creat opera audiovizual; punere la dispoziie n regim interactiv a pune la dispoziie o oper/ un obiect al DC prin intermediul mijloacelor cu sau fr fir, inclusiv prin internet ori prin alte reele de calculatoare, astfel nct oricare dintre membrii publicului s poat avea acces la acestea din orice loc i n orice moment ales n mod individual de ei; reproducere realizarea unuia ori a mai multor exemplare ale unei opera/ ale unui obiect al drepturilor conexe, fie direct/ indirect, temporar/ permanent, prin orice mijloc/ sub orice form, inclusiv n scopul de imprimare audio ori video i/sau al stocrii unei opere ori a unui obiect al DC pe suporturi materiale/ electronice; retransmitere difuzarea simultan, prin eter/ prin cablu, de ctre o organizaie de difuziune prin eter sau prin cablu a emisiunilor unei alte organizaii de difuziune prin eter/ prin cablu; comunicare public
19

transmitere prin eter, inclusiv prin satelit (teleradiodifuziune), prin cablu/ prin alte mijloace a imaginilor i/sau a sunetelor operelor ori a obiectelor drepturilor conexe, astfel nct imaginile/ sunetele s poat fi percepute de persoane c/e nu fac parte din cercul obinuit al unei familii i al cunoscuilor apropiai n locuri n c/e, fr actul de transmitere, ele nu ar putea percepe imaginile i/sau sunetele. Comunicarea semnalelor codificate reprezint o transmitere prin eter/ prin cablu (comunicare public) n cazul n care mijloacele de decodificare snt oferite publicului de ctre organizaia de difuziune prin eter sau, respectiv, de ctre organizaia de difuziune prin cablu ori cu consimmntul acesteia. Retransmiterea prin eter (redifuzarea)/ prin cablu c/e nu se efectueaz simultan cu comunicarea public original/ c/e include schimbri (dublri, subtitrri, inserri de reclame) se consider un nou act de comunicare public prin eter/ prin cablu; demonstrare public expunere a originalului/ a copiei unei opere, direct/ indirect, prin intermediul mijloacelor de proiecie a imaginii unei opere, prin slide-uri ori prin alte mijloace, pe ecran ori n alt mod similar (cu excepia comunicrii prin eter/ prin cablu), n c/e opera, copia sau imaginea ei e/e expus ntr-un loc public ori n orice alt loc din care poate fi perceput de persoane c/e nu fac parte din cercul obinuit al familiei/ al cunoscuilor apropiai. Demonstrarea public a operei audiovizuale presupune demonstrarea neconsecutiv a unor imagini izolate ale ei, dat fiind faptul c demonstrarea obinuit consecutiv a imaginilor unei opere audiovizuale constituie interpretare public; distribuire punere n circulaie, prin vnzare/ prin orice alt mod de transmitere n proprietate, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului ori a copiilor unei opere sau a unor obiecte ale drepturilor conexe, precum i oferirea public a acestora; interpretare public prezentarea operelor, interpretrilor/ a fonogramelor prin reprezentare scenic, recitare, cntec/ printr-o alt modalitate, att pe viu, ct i prin intermediul diferitelor dispozitive, mijloace/ procedee (cu excepia comunicrii publice), n locuri accesibile publicului ori n orice alte locuri n c/e operele, interpretrile/ fonogramele pot fi percepute de persoane c/e nu fac parte din cercul obinuit al familiei/ al cunoscuilor apropiai; nchiriere punere la dispoziie spre utilizare, pt o perioad limitat de timp i pentru obinerea unui avantaj economic/ comercial, direct/ indirect, a unei opera/ a unui obiect de DC. 17. Reglementarea juridica a operei de arhitectura, urbanizm si arta horticola ca obiecte ale DA Protecia oferit operelor de art aplicat (design) se extinde asupra aspectului exterior al obiectelor, stabilit prin astfel de caracteristici cum snt liniile, contururile, forma, texturile, indiferent de faptul dac obiectul e/e bidimensional/ tridimensional. Protecia oferit operelor de arhitectur se extinde asupra: a)obiectelor de arhitectur; b)proiectelor de arhitectur i a documentaiei tehnice elaborate n baza lor; c)proiectelor de complexe arhitecturale. D de transformare, adaptare i de alte modificri similare ale operei de art aplicat/ de arhitectur, nu se extinde asupra modificrilor ce nu produc schimbarea aspectului exterior al operei. Referitor la operele de art aplicat i de arhitectur: a)D la respectarea integritii operei, nu se
20

extinde asupra modificrilor ce nu produc schimbarea aspectului exterior al operei; b)odat cu transmiterea proiectelor de arhitectur i a proiectelor de complexe arhitecturale, n vederea nceperii lucrrilor de construcie, se epuizeaz D la divulgare; c)D la retractare nu se aplic. Opere de arhitectura sunt atit cladirile si edificiile, cit si interierul lor c/e fiind cumulate cu opera de arta horticula constituie proiect de arhitectura. Proiect de arhitectura- o parte a documentatiei de arhitectura necesara pt constructia cladirilor si edificiilor, ce tine de rezolvarea problemelor sociale, economice, ingineresti, antiincendiare, sanitaro-igienice, ecologice, precum s.a cerinte inaintate fata de obiect, necesare pt elaborarea documentatiei in proiectarea carora e/e necesara participarea arhitectorului. Deci, obectele de arhitectura le putem diviza in obiecte propriu-zise, adica constructii, edificii, gradini, parcuri, precum si diagramele/ graficele de arhitectura: desene, machete, fatade, proiecte prealabile. Autorii operei de arhitectura, urbanism si arta horticola se bucura de toate D-le morale si patrimoniale. Referindu-ne la D-le morale, putem evidential un moment privitor la Dmoral c/e poate fi limitat. Ex.in cazul cind o intreprindere de constructie nu a efectuat cf proiectului arhitectoral constructia, ci a intreprins careva schimbari in proiectul arhitectoral al cladirii deja construite, denaturind prin aceasta opera de arhitectura. D moral se considera limitat, d/e autorul proiectului arhitectoral nu poate cere modificarea proiectului ce va conditiona distrugerea cladirii construite cu modificarile intreprinse de intreprinderea de constructii. Aceste actiuni, economic, nu sint indreptatite si putem admite ca in cazul dat intreprinderea poate efectua careva schimbari/ modificari in graficul de arhitectura ce tin de obiectivele functionale ale cladirii. D moral permite autorilor operei de arhitectura, urbanism si arta horticola sa-si indice numele atit pe cladirea/ edificiul construit dupa proiectul lor, cit sip e graficile facute de ei. De asemenea, autorul e in D sa demonstreze public proiectul sau sis a-l publice, aceasta insa nu-I permite sa foloseasca acelasi proiect la constructia altor cladiri/ edificii. Prin urmare, din momentul incheierii contractului de licenta exclusive cu intreprinderea, autorul e/e lipsit de D exclusive de exploatare a operei de arhitectura, urbanistica/ arta horticola. 18. Reglementarea juridica a operei de arta plastica ca obiect al DA Autorul unei opere de art plastic are D s cear proprietarului operei s-i permit s reproduc opera (dreptul de acces). Concomitent, proprietarului nu i se poate cere expedierea operei autorului acesteia. Crearea i difuzarea unei opere de art plastic ce conine un portret se permit numai cu consimmntul persoanei reprezentate/ al succesorilor acesteia. n cazul fiecrei revnzri a operei originale de art, ulterioar primei cesionri de ctre autor a dreptului de proprietate, vnztorul e/e obligat s achite autorului/ succesorilor si o remuneraie n cuantum de 5% din preul de revnzare dac acest pre constituie cel puin 20 de salarii minime (D de suit). D de suit este inalienabil toat viaa autorului i trece exclusiv la succesorii legali/ testamentari ai autorului pt durata de protecie a DA. D de suit se aplic n toate cazurile de revnzare a unei
21

opere originale de art, c/e i implic, n calitate de vnztori, cumprtori/ intermediari, pe comercianii de opere de art, cum snt organizatorii de licitaii, saloane, galerii de art, magazine. Prin opere originale de art se neleg operele de art plastic/ grafic (imaginile, colajele, picturile, desenele, gravurile, tipriturile, litografiile, sculpturile, tapiseriile, articolele din ceramic, din sticl i fotografiile) dac acestea snt create personal de artist/ reprezint exemplare considerate opere originale de art. Exemplarele operelor originale de art c/e au fost executate ntr-un numr limitat personal de ctre autorul lor/ cu consimmntul acestuia (de regul, numerotate, semnate/ n alt mod autentificate de ctre acesta) snt considerate opere originale de art. D de suit, poate fi exercitat numai prin intermediul unei organizaii de gestiune colectiv a D-lor patrimoniale. n decurs de 3 ani de la data revnzrii, titularul D de suit/ organizaia de gestiune colectiv a D-lor patrimoniale, c/e reprezint interesele acestuia, are D s cear oricrui comerciant de opere de art, s prezinte informaia necesar pt a asigura plata sumelor datorate pt revnzare. Titularul dreptului de suit, c/e nu e/e cetean al RM i nu are domiciliu permanent pe teritoriul RM poate beneficia de respectivul D numai dac L rii al crei cetean e/e acord D de suit titularilor de D c/e snt ceteni ai RM. 19. Reglementarea juridica a operei de arta aplicata prin prizma LDA si L privind protectia desenelor si modelelor industriale Protecia oferit de L operelor de art aplicat (design) se extinde asupra aspectului exterior al obiectelor, stabilit prin astfel de caracteristici cum snt liniile, contururile, forma, texturile, indiferent de faptul dac obiectul e/e bidimensional/ tridimensional. D de transformare, adaptare i de alte modificri similare ale operei de art aplicat nu se extinde asupra modificrilor ce nu produc schimbarea aspectului exterior al operei. Referitor la operele de art aplicat: a)dreptul la respectarea integritii operei, nu se extinde asupra modificrilor ce nu produc schimbarea aspectului exterior al operei; b)odat cu transmiterea proiectelor de arhitectur i a proiectelor de complexe arhitecturale, n vederea nceperii lucrrilor de construcie, se epuizeaz dreptul la divulgare; c)dreptul la retractare nu se aplic. 20. Reglementarea juridica a operei fotografice ca obiect al DA Transmiterea D de proprietate asupra negativului/ asupra altei fixri similare a operei fotografice, n baza creia pot fi confecionate exemplare ale operei, are ca efect, dac n contract nu e/e prevzut altfel, transmiterea D-lor patrimoniale asupra operei, cu excepia D de suit. n lipsa unor prevederi contractuale contrare, opera fotografic ce conine imaginea persoanei la comanda creia a fost executat fotografia poate fi publicat, reprodus i pus la dispoziia publicului n regim interactiv de c/e persoana din imagine. Crearea, reproducerea, modificarea i distribuirea unei opere fotografice ce conine un portret se permit doar cu consimmntul persoanei reprezentate/ al succesorilor acesteia. n lipsa unei clauze contractuale contrare, consimmntul persoanei
22

reprezentate n opera fotografic nu e/e necesar: a)daca persoana reprezentat este model de profesie i/sau a primit o remuneraie pt a poza; b)dac persoana reprezentat e/e general cunoscut i opera fotografic a fost executat cu prilejul activitilor sale publice; c)dac persoana reprezentat constituie numai un detaliu al unei opere fotografice ce prezint un peisaj, un grup de persoane sau o manifestare public. 21. Reglementarea juridica a operelor nepublicate anterior intrate in domeniul public si a publicatiilor critice si stiintifice ale operelor intrate in domeniul public Protecia operelor nepublicate anterior intrate n domeniul public. Oricare persoan c/e, dup expirarea termenului de protecie a DA, n mod legal, public/ pune la dispoziia publicului prin orice mod o oper nepublicat anterior beneficiaz de o protecie echivalent cu cea a D-lor patrimoniale ale autorilor. Termenul de protecie a D-lor patrimoniale e/e de 25 de ani de la data la c/e opera a fost pt I dat, n mod legal, publicat/ pus la dispoziia publicului. Protecia publicaiilor critice i tiinifice ale operelor intrate n domeniul public Oricare persoan c/e, dup expirarea termenului de protecie a DA, editeaz o publicaie critic/ tiinific a unei opere intrate n domeniul public beneficiaz de o protecie echivalent cu cea a D-lor patrimoniale ale autorilor. Termenul de protecie a D-lor patrimoniale e/e de 30 de ani de la data la care publicaia a fost pt I dat editat legal. 22. Categoriile de opera excluse de la protectia DA Protecia DA, cf L, nu se extinde asupra: a)documentelor oficiale de caracter normativ, administrative/ politic (legi, hotrri judectoreti), precum i asupra traducerilor oficiale ale acestora; b)simbolurilor de stat i a semnelor oficiale ale statului (drapele, steme, decoraii, semne bneti); c)expresiilor folclorice; d)noutilor zilei i a diverselor fapte ce reprezint o simpl informaie. 23. Colectarea remuneratiei de autor pt valorificarea expresiilor folclorice si operelor intrate in domenul public Remuneraia se achit pt urmtoarele moduri de valorificare a operelor intrate n domeniul public i a expresiilor folclorice: a)interpretarea public i comunicarea public a unor asemenea opere muzicale i a expresiilor folclorice muzicale; b)revnzarea unor asemenea opere originale de art i a expresiilor folclorice artistice. Remuneraia se achit: a)organizaiei de gestiune colectiv a D-lor patrimoniale c/e i reprezint pe autorii i pe ali titulari ai DA asupra operelor muzicale pentru interpretarea public i comunicarea public a unor asemenea opere muzicale i a expresiilor folclorice muzicale; b)organizaiei de gestiune colectiv a D-lor patrimoniale D de suit, poate fi exercitat numai prin intermediul unei organizaii de gestiune colectiv a D-lor patrimoniale pt revnzarea unor asemenea opere originale de art i a expresiilor folclorice artistice. Pt stabilirea cuantumului remuneraiei i pt soluionarea eventualelor litigii n legtur cu achitarea acesteia se aplic
23

mutatis mutandis: ) Organizaia de gestiune colectiv stabilete cuantumul remuneraiei, precum i alte condiii de liceniere aplicabile modurilor de valorificare a obiectelor ale cror drepturi i-au fost delegate n gestiune, n baza negocierilor cu persoanele care au obligaia s plteasc remuneraia/ cu asociaiile c/e le reprezint. n cazul n c/e prile interesate nu pot conveni n privina cuantumului remuneraiei i a altor condiii de liceniere, oricare dintre pri poate apela la Comisia de mediere/ la Arbitrajul specializat n domeniul proprietii intelectuale, instituite de AGEPI. Cuantumul remuneraiei c/e se stabilete prin negocieri/ prin mediere nu poate fi mai mic dect tarifele minime ale remuneraiei de autor, aprobate de GRM/ prevzute de LDA si DC n cazul aciunilor de interpretarea public i comunicarea public a unor asemenea opere muzicale i a expresiilor folclorice muzicale; b) in cazul fiecrei revnzri, ulterioar primei cesionri de ctre autor a D de proprietate, vnztorul e/e obligat s achite autorului/ succesorilor si o remuneraie n cuantum de 5% din preul de revnzare dac acest pre constituie cel puin 20 de salarii minime (dreptul de suit). Dreptul de suit este inalienabil toat viaa autorului i trece exclusiv la succesorii legali sau testamentari ai autorului pentru durata de protecie a DA n cazul de revnzarea unor asemenea opere originale de art i a expresiilor folclorice artistice. Dup deducerea cheltuielilor aferente gestionrii drepturilor, remuneraia pt modul de valorificare se repartizeaz dup cum urmeaz: a)suma acumulat pt valorificarea operelor intrate n domeniul public va fi folosit pentru promovarea creativitii i pentru aprecierea realizrilor creative remarcabile, precum i pentru acordarea de ajutoare autorilor care, din motive de boal, vrst naintat sau din alte motive similare, au nevoie de sprijin financiar; b)suma acumulat pentru valorificarea expresiilor folclorice va fi folosit pentru susinerea activitilor de cercetare i conservare a folclorului, inclusiv pentru aprecierea realizrilor obinute n domeniul respectiv i n cel al interpretrii expresiilor folclorice. 24. Subiectii DA figura centrala in DA- autorul PF prin a c/I activitate creatoare a fost creata opera. Cf art9 (1) autor se considera a fi pina la proba contrarie- persoana sub numele caruia a fost adusa pt I data la cunostinta publicului. In DA se cunosc urmatorii autori: 1originari- autor ai operei c/e nu se afla in stare de dependenta fata de alte opera. 2derivati- autorii operelor ce pronesc de la 1/m.m opera preexistente. Crearea unei opera derivate e/e conditionata de permisiunea autorului originar ai operei, iar utilizarea operei derivate nu poate prejudicial D ultimului. In principiu, sub rezerva prejudiciului DA originar, autorul derivate dispune de aceleasi D de utilizare (valorificare). Alta clasificare: 1primari- autor nemijlocit; secundartitulari de D, personae ce dobindesc D patrimoniale in temeiurile L, A intre vii/ pe cauza de moarte: succesorii in D (mostenitori legali/ testamentari); cesionari conventionali a D patrimoniale/ pers ce dob DA prin C cu autorul.

24

25. Reglementarea juridica a copaternitatii (coautoratului) in DA Dreptul de autor asupra unei opere create prin efortul comun a dou sau a mai multor persoane aparine coautorilor n comun, indiferent de faptul dac aceast oper constituie un tot indivizibil sau este format din pri. Fiecare dintre coautori i menine dreptul de autor asupra prii create de el i are dreptul s dispun de aceasta cum crede de cuviin, cu condiia c aceast parte are caracter de sine stttor. Se consider c o parte component a operei este de sine stttoare n cazul n care ea poate fi valorificat independent de alte pri ale acestei opere. Relaiile dintre coautori se stabilesc, de regul, n baza unui contract. n lipsa unui asemenea contract, dreptul de autor asupra operei este exercitat n comun de toi autorii, iar remuneraia se mparte ntre ei proporional contribuiei fiecruia, dac aceasta poate fi determinat. n cazul n care contribuia fiecruia dintre coautori nu poate fi determinat, remuneraia se mparte n cote egale. n cazul n care opera nu poate fi divizat n pri de sine stttoare, coautorii pot exercita dreptul de autor numai de comun acord. 26. Autorii minori- subiecti distincti in DA statutul juridic al autorului ce nu a atins virsta de majorat e/e regl de CCRM c/e prevede ca pt persoanele ce nu au ajuns la majorat, tranzacttile se incheie de c/e parinti, infietori/ tutori. Autorul cuprins cu virsta intre 15-18 ani isi realizeaza Dle sale de autor de sine statator. 27. Reglementarea juridical a D-lor personal nepatrimoniale ale autorilor Autorul unei opere beneficiaz de urmtoarele drepturi morale: a)dreptul la paternitate dreptul de a fi recunoscut n calitate de autor al operei sale i dreptul de a pretinde o atare recunoatere, inclusiv prin indicarea numelui su pe toate exemplarele operei publicate sau prin referirea la numele su, dup cum se obinuiete, n cazul oricrei valorificri a operei, cu excepia cazurilor cnd acest lucru este imposibil i cnd lipsa obligaiei de a indica numele autorului decurge din alte prevederi ale prezentei legi; b)dreptul la nume dreptul autorului de a decide cum va figura numele su la valorificarea operei (numele adevrat, pseudonimul sau anonim); c)dreptul la respectarea integritii operei dreptul la protecia operei sale contra oricrei denaturri, schimonosiri sau a oricrei alte atingeri aduse operei, care prejudiciaz onoarea sau reputaia autorului; d)dreptul la divulgarea operei dreptul de a decide dac opera va fi adus la cunotina public, n ce mod i cnd; e)dreptul la retractarea operei dreptul autorului de a retracta opera sa din circuitul comercial, despgubind pe titularul dreptului de valorificare, dac acesta este prejudiciat prin exercitarea retractrii. Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunri sau cesiuni i snt imprescriptibile, chiar i n cazul n care autorul cedeaz drepturile sale patrimoniale. 28. Reglementarea juridica a D-lor patrimoniale ale titularilor de D s-ve de autor Autorul/ alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv s efectueze, s permit sau s interzic
25

valorificarea operei, inclusiv prin: a)reproducerea operei; b)distribuirea originalului sau a exemplarelor operei; c)nchirierea exemplarelor operei, cu excepia operelor de arhitectur i a operelor de art aplicat; d)importul exemplarelor operei n vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor confecionate cu consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor; e)demonstrarea public a operei; f)interpretarea public a operei; g)comunicarea public a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele- radiodifuziune), sau prin cablu; h)retransmiterea simultan i fr modificri, prin eter sau prin cablu, a operei transmise prin eter sau prin cablu; i)punerea la dispoziie n regim interactiv a operei; j)traducerea operei; k)transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificri ale operei, nu se ncadreaz n forma de exprimare a operei i pentru care nu pot fi stabilite sanciuni. Autorul sau alt titular al drepturilor patrimoniale exclusive de autor are dreptul la o remuneraie echitabil. Cuantumul i modul de achitare a remuneraiei de autor pentru fiecare caz i mod de valorificare a operei se stabilesc n contractul de autor sau n contractele pe care organizaiile de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale le-au ncheiat cu utilizatorii. Dreptul de distribuire se epuizeaz odat cu prima vnzare sau cu alt prim transmitere a dreptului de proprietate asupra originalului ori exemplarelor operei pe teritoriul RM. n cazul n care un autor a transmis sau a cesionat unui productor de fonograme sau de opere audiovizuale dreptul su de nchiriere a fonogramei sau a operei audiovizuale autorul i pstreaz dreptul la o remuneraie echitabil pentru fiecare nchiriere. Acest drept este inalienabil i se exercit numai prin intermediul organizaiilor de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Dreptul de retransmisie prin cablu se exercit exclusiv prin intermediul unei organizaii de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Suma remuneraiei de autor pentru dreptul de retransmisie prin cablu se stabilete lund ca baz orice tip de pli pe care operatorii reelei prin cablu le ncaseaz de la membrii publicului pentru serviciile corespunztoare, inclusiv pentru accesul tehnic, precum i pentru meninerea i deservirea tehnic a echipamentului utilizat pentru realizarea retransmisiei. Suma se stabilete pentru achitarea att a remuneraiei cuvenite autorilor sau altor titulari ai dreptului de autor pentru drepturile lor exclusive, ct i a remuneraiei echitabile cuvenite interpreilor i productorilor de fonograme. Pentru determinarea cuantumului remuneraiei, i pentru stabilirea altor clauze, precum i pentru soluionarea unor eventuale litigii ntre pri, se respecta urmtoarelor condiii: a)prile care determin cuantumul remuneraiei snt organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, i operatorii reelei prin cablu, pe de alt parte; b)indiferent de modul de determinare a cuantumului remuneraiei, acesta nu poate fi mai mic dect tarifele minime aprobate de Guvern. n cazul n care acordul dintre reprezentanii titularilor de drepturi nu conine alte prevederi, toate sumele remuneraiei: a)se acumuleaz de organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale care i reprezint pe autori i pe ali titulari ai dreptului de autor; b)dup deducerea cheltuielilor efective aferente gestionrii drepturilor, se repartizeaz n modul urmtor: n cazul emisiunilor de televiziune retransmise
26

prin cablu: productorilor de opere audiovizuale sau de videograme 15%, autorilor de opere audiovizuale, alii dect compozitorii i autorii de text pentru operele muzicale 25%, compozitorilor i autorilor de text pentru operele muzicale 20%, autorilor de opere literare 2,5%, autorilor de opere de art i fotografice 2,5%, interpreilor a cror interpretare este fixat pe fonogram 15%, interpreilor de opere audiovizuale 10%, productorilor de fonograme 10%; n cazul emisiunilor de radio retransmise prin cablu: compozitorilor i autorilor de text pentru operele muzicale 40%, autorilor de opere literare 10%, interpreilor 25%, productorilor de fonograme 25%. Organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale va transfera cotele remuneraiilor datorate categoriilor de titulari de drepturi pe care nu i reprezint, organizaiilor de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale sau altor organizaii care i reprezint pe respectivii titulari i care snt responsabile de acumularea i repartizarea ntre acetia a sumelor corespunztoare. 29. D-le suplimentare ale autorilor operelor de arta plastica Autorul unei opere de art plastic are dreptul s cear proprietarului operei s-i permit s reproduc opera (dreptul de acces). Concomitent, proprietarului nu i se poate cere expedierea operei autorului acesteia. Crearea i difuzarea unei opere de art plastic ce conine un portret se permit numai cu consimmntul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia. n cazul fiecrei revnzri a operei originale de art, ulterioar primei cesionri de ctre autor a dreptului de proprietate, vnztorul este obligat s achite autorului sau succesorilor si o remuneraie n cuantum de 5% din preul de revnzare dac acest pre constituie cel puin 20 de salarii minime (dreptul de suit). Dreptul de suit este inalienabil toat viaa autorului i trece exclusiv la succesorii legali sau testamentari ai autorului pentru durata de protecie a dreptului de autor. Dreptul de suit se aplic n toate cazurile de revnzare a unei opere originale de art, care i implic, n calitate de vnztori, cumprtori sau intermediari, pe comercianii de opere de art, cum snt organizatorii de licitaii, saloane, galerii de art, magazine. Prin opere originale de art se neleg operele de art plastic sau grafic (imaginile, colajele, picturile, desenele, gravurile, tipriturile, litografiile, sculpturile, tapiseriile, articolele din ceramic, din sticl i fotografiile) dac acestea snt create personal de artist sau reprezint exemplare considerate opere originale de art. Exemplarele operelor originale de art care au fost executate ntr-un numr limitat personal de ctre autorul lor sau cu consimmntul acestuia (de regul, numerotate, semnate sau n alt mod autentificate de ctre acesta) snt considerate opere originale de art. Dreptul de suit, poate fi exercitat numai prin intermediul unei organizaii de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. n decurs de 3 ani de la data revnzrii, titularul dreptului de suit sau organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, care reprezint interesele acestuia, are dreptul s cear oricrui comerciant de opere de art, s prezinte informaia necesar pentru a asigura plata sumelor datorate pentru revnzare. Titularul dreptului de suit, care nu este cetean al
27

Republicii Moldova i nu are domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova poate beneficia de respectivul drept numai dac legislaia rii al crei cetean este acord dreptul de suit titularilor de drepturi care snt ceteni ai Republicii Moldova. 30. Exceptiile si limitele de exercitare a D-lor s-ve de autor Criterii generale de aplicare a exceptiilor i limitrilor Excepiile i limitrile se aplic numai n cazurile n care nu contravin valorificrii normale a operelor i dac nu prejudiciaz interesele legitime ale autorilor sau ale altor titulari ai DA. Reproducerea temporar a operelor Fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor i fr plata remuneraiei de autor, se permite reproducerea temporar a operelor dac actele de reproducere: a)snt tranzitorii sau ocazionale; b)constituie o parte integrant i esenial a unui proces tehnologic; c)urmresc unicul scop de a facilita: transmiterea de ctre un intermediar n cadrul unei reele din tere persoane; utilizarea licit a unei opere; d)nu au o semnificaie economic de sine stttoare. Reproducerea operelor n scopuri personale. Copia privat Reproducerea unei opere publicate legal se permite fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, dar cu plata unei remuneraii compensatorii, atunci cnd reproducerea este fcut de o persoan fizic exclusiv pentru uz personal i dac nu urmrete obinerea vreunui avantaj comercial direct sau indirect. Dreptul la remuneraie compensatorie poate fi exercitat exclusiv prin intermediul unei organizaii de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Exceptii: a)reproducere a unei opere de arhitectur n form de cldire sau de construcie similar; b)reproducere a unei baze de date electronice; c)reproducere a unui program pentru calculator; d)reproducere integral a unei cri, partituri sau a originalului unei opere de art plastic; e)reproducere a unei opere audiovizuale n timpul interpretrii ei publice; f)reproducere a oricrei opere n baza unui exemplar sau dintr-o surs despre care persoana care reproduce opera cunoate sau, n virtutea unor circumstane concrete, are motive rezonabile s cunoasc c snt ilicite. Remuneraia compensatorie se achit de ctre persoanele fizice i juridice care produc sau import orice echipament (audio, videomagnetofoane, drivere pentru discuri) i suporturi materiale (suporturi pentru imprimarea sonor i/sau video, casete, discuri laser, compact-discuri) care pot fi utilizate pentru efectuarea unor atare reproduceri. Nu se achit remuneraie compensatorie n privina echipamentului i a suporturilor materiale destinate imprimrilor dac acestea: a)snt obiecte de export; b)au menire profesional i nu pot fi folosite n condiii casnice; c)snt importate de o persoan fizic exclusiv pentru uz personal. Remuneraia compensatorie: a)se achit de ctre productorii i importatorii echipamentului i suporturilor materiale destinate imprimrilor, organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, pn la punerea echipamentului sau suporturilor n circulaie (adic, pn a le include n reeaua de distribuire, imediat dup producerea sau importul acestora); b)se stabilete att pentru compensarea autorilor i a altor titulari ai dreptului de autor ale cror opere pot fi reproduse, ct i pentru compensarea interpreilor i
28

productorilor de opere audiovizuale, videograme i fonograme, ale cror interpretri, opere audiovizuale, videograme i fonograme, la rndul lor, pot fi reproduse n mod similar; c)se determin inndu-se cont de faptul dac titularii de drepturi asupra operelor audiovizuale, videogramelor sau fonogramelor au aplicat sau nu mijloace tehnologice. Pentru determinarea cuantumului remuneraiei i stabilirea altor clauze, precum i pentru soluionarea unor eventuale litigii ntre pri, urmtoarelor condiii: a)prile care determin cuantumul remuneraiei snt organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, pe de o parte, i persoanele fizice i juridice care snt obligate s plteasc remuneraia compensatorie, pe de alt parte; b)cuantumul remuneraiei convenite va constitui cel puin 3% din suma ncasat din vnzarea (revnzarea) echipamentului i a suporturilor. Productorii i importatorii, la punerea n circulaie a echipamentului i a suporturilor: a)vor informa organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, despre plata remuneraiei compensatorii i vor pune la dispoziia acesteia documentele necesare care indic numrul de uniti de echipamente i/sau de suporturi produse ori importate, precum i datele privind identitatea distribuitorilor care au pus sau prin intermediul crora au fost puse n circulaie echipamentul ori suporturile; b)vor transmite distribuitorilor care pun sau prin intermediul crora este pus n circulaie echipamentul i suporturile documentele ce confirm achitarea remuneraiei compensatorii ctre organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Distribuitorii oricrei pri componente a reelei de distribuie, inclusiv unitile comerciale (magazine, centre comerciale), care dein n scopuri comerciale echipament i suporturi trebuie s fac dovada, n temeiul documentelor confirmatoare cu semnificaie juridic, c remuneraia compensatorie a fost achitat pentru aceste echipamente i suporturi. Distribuitorii, la solicitarea organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, snt obligai s prezinte orice documente relevante i s dezvluie identitatea i datele de contact ale productorului, importatorului sau ale altei persoane fizice sau juridice din reeaua de distribuie care le-a furnizat echipamentele i suporturile. Distribuitorii care nu pot prezenta organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, documentele i/sau datele de contact, necesare pentru a verifica dac remuneraia compensatorie a fost achitat n modul corespunztor, snt ei nii obligai la plata acesteia. n cazul n care acordul dintre reprezentanii diferitelor categorii de titulari de drepturi remuneraia compensatorie: a)se acumuleaz, pentru toate categoriile de titulari de drepturi de autor i de drepturi conexe, de ctre organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale care este nvestit de ctre AGEPI cu aceste mputerniciri; b)se repartizeaz, dup deducerea cheltuielilor efective aferente gestionrii drepturilor, n modul urmtor: referitor la reproducerea operelor audiovizuale sau a videogramelor: autorilor 40%, interpreilor 30%, productorilor acestora 30%; referitor la reproducerea fonogramelor: autorilor 50%, interpreilor 25%, productorilor de fonograme 25%. Organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, dup deducerea cheltuielilor efective aferente gestionrii drepturilor, va transmite
29

cotele corespunztoare de remuneraie, datorate titularilor categoriilor de drepturi pe care nu i reprezint, ctre organizaiile de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale sau ctre alte organizaii care i reprezint pe titularii de drepturi n cauz. Remuneraia compensatorie se repartizeaz ntre autori i ali titulari ai dreptului de autor, interprei, productori ai operelor audiovizuale, videogramelor i ai fonogramelor, despre ale cror opere, interpretri, videograme i fonograme se poate presupune c au fost reproduse n modul prevazut. Reproducerea reprografic de ctre biblioteci, arhive i de alte instituii Se permite fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor i fr plata remuneraiei de autor, ns cu indicarea obligatorie a numelui autorului a crui oper este valorificat i a sursei de mprumut, reproducerea, n msur justificat de scopul urmrit: a)a unei opere publicate legal atunci cnd reproducerea se face de ctre biblioteci i arhive i nu urmrete obinerea unui avantaj economic sau comercial, direct sau indirect, ci pentru a nlocui exemplarele pierdute, distruse sau devenite inutilizabile ori pentru a pune exemplare la dispoziia altor biblioteci sau arhive similare n vederea nlocuirii, n coleciile lor proprii, a operelor pierdute, distruse sau devenite inutilizabile, dac obinerea pe cale obinuit a unor asemenea exemplare ale operei nu este posibil; b)a unor articole aparte i a altor opere cu volum mic sau a unor extrase de proporii reduse din opere literare publicate legal (cu excepia programelor de calculator) atunci cnd reproducerea se face de ctre biblioteci sau arhive pentru necesitile persoanelor fizice, care utilizeaz exemplarele astfel reproduse n scopuri private de studiu sau cercetare, i nu urmrete obinerea unui avantaj economic sau comercial, direct sau indirect; c)a unor articole aparte i a altor opere cu volum mic sau a unor extrase de proporii reduse din opere literare publicate legal (cu excepia programelor de calculator) atunci cnd reproducerea se face de ctre instituiile de nvmnt n scopuri de studiu sau de cercetare i nu urmrete obinerea unui avantaj economic sau comercial, direct sau indirect. n alte cazuri decit cele mentionate se permite, fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, dar cu plata unei remuneraii compensatorii, reproducerea reprografic a unei opere, exceptnd crile n ntregime i partiturile. Dreptul la remuneraie compensatorie poate fi exercitat doar prin intermediul unei organizaii de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Remuneraia compensatorie se achit de ctre: a)persoanele fizice sau juridice care produc sau import echipamentul (copiatoare, scannere) utilizat pentru reproducerea reprografic (redevene aferente producerii/importului de echipament); b)persoanele fizice sau juridice care utilizeaz echipamentul de reproducere reprografic n locuri publice (redevenele aferente utilizrii echipamentului). Remuneraia compensatorie: a)se achit de ctre productorii i importatorii de echipament organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, pn la punerea acestui echipament n circulaie (adic pn a fi inclus n reeaua de distribuie, imediat dup producerea sau importul acestuia); b)se stabilete att pentru remuneraia compensatorie a autorilor, ct i a editurilor, despre ale cror opere i, respectiv, publicaii se poate presupune c
30

au fost reproduse n modul prevzut. Pentru determinarea cuantumului remuneraiei i stabilirea altor clauze, precum i pentru soluionarea unor eventuale litigii ntre pri, se va aplica urmtoarelor condiii: a)prile care determin cuantumul remuneraiei snt organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, pe de o parte, i persoanele fizice i juridice obligate s achite remuneraia compensatorie, pe de alt parte; b)cuantumul convenit al remuneraiei va constitui cel puin 3% din suma ncasat din vnzarea (revnzarea) echipamentului, iar n cazul remuneraiei nu va fi mai mic dect tarifele minime aprobate de Guvern. Productorii i importatorii, la punerea n circulaie a echipamentului: a)vor informa organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale despre plata remuneraiei compensatorii i vor pune la dispoziia acesteia documentele necesare ce indic numrul de uniti de echipamente produse sau importate, precum i datele privind identitatea distribuitorilor care au pus sau prin intermediul crora a fost pus n circulaie echipamentul; b)vor transmite distribuitorilor care pun sau prin intermediul crora este pus n circulaie echipamentul documentele ce confirm achitarea remuneraiei compensatorii ctre organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. n cazul n care productorii, importatorii sau distribuitorii nchiriaz sau transfer n alt mod dreptul lor de proprietate sau de posesie asupra unui echipament oricrui utilizator al unui asemenea echipament, vor transmite acestuia i documentele necesare. Distribuitorii oricrei pri componente a reelei de distribuie, inclusiv unitile comerciale (magazine, centre comerciale) care dein n scopuri comerciale echipamentul trebuie s fac dovada, n temeiul unor documente confirmatoare cu semnificaie juridic, c remuneraia compensatorie a fost achitat pentru acest echipament. Distribuitorii, la solicitarea organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, snt obligai s prezinte orice documente relevante i s dezvluie identitatea i datele de contact ale productorului, importatorului ori ale altei persoane fizice sau juridice din reeaua de distribuie care le-a furnizat echipamentele. Distribuitorii care nu pot prezenta organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, documentele i/sau datele de contact, necesare pentru a verifica dac remuneraia compensatorie a fost achitat n modul corespunztor, snt ei nii obligai la plata acesteia. n cazul n care acordul dintre reprezentanii autorilor i editurilor nu prevede altfel, remuneraia compensatorie acumulat de organizaia de gestiune colectiv, dup deducerea cheltuielilor efective aferente gestionrii drepturilor, se repartizeaz n cote egale autorilor despre ale cror opere i editurilor despre ale cror publicaii se poate presupune c au fost reproduse n modul prevazut. Alte excepii i limitri Snt permise fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor i fr plata vreunei remuneraii urmtoarele aciuni: a)utilizarea unor citate de proporii reduse n cadrul unei alte opere, n scop de cercetare sau de critic, cu condiia ca acestea s se refere la o oper sau la un alt obiect protejat care a fost deja pus, n mod legal, la dispoziia publicului, indicndu-se sursa i numele autorului, exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil; folosirea citatelor n conformitate cu practica
31

pertinent i n msura impus de un scop specific; b)utilizarea operelor ca material ilustrativ n publicaii, emisiuni sau n imprimri audio sau video de caracter didactic, cu condiia s se indice sursa i numele autorului, exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil, i n msura justificat de atingerea unui scop necomercial; c)reproducerea i distribuirea n pres, comunicarea public sau punerea la dispoziia publicului n regim interactiv a articolelor publicate legal cu privire la subiectele de actualitate economic, politic ori religioas sau a unor opere radiodifuzate ori televizate, sau a altor obiecte protejate de acelai caracter ori aduse la cunotina public n regim interactiv n cazurile n care astfel de utilizri nu snt interzise n mod expres i dac se indic sursa i numele autorului; d)utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate pentru relatarea evenimentelor curente, n msura justificat de scopul de informare i cu condiia s fie indicat sursa i numele autorului, exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil; e)utilizarea discursurilor publice i a extraselor din prelegerile publice, opere sau din alte obiecte protejate de caracter similar, n msura justificat de scopul de informare i cu condiia s fie indicat sursa i numele autorului, exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil; f)utilizarea n scopul securitii publice sau pentru a asigura derularea i reflectarea adecvat a procedurilor parlamentare, administrative sau judiciare; g)imprimarea operelor pentru utilizare temporar, realizat de organizaiile de difuziune la propriile instalaii i pentru propriile emisiuni. Asemenea imprimri vor fi terse i distruse dup ase luni, n afar de cele care au valoare documentar excepional, urmnd a fi pstrate n arhiva de stat; h)utilizarea operelor n folosul persoanelor cu deficiene vizuale, avnd legtur direct cu deficiena respectiv i fiind de natur necomercial, n msura justificat de o astfel de utilizare; i)imprimarea emisiunilor organizaiilor de difuziune de ctre instituiile sociale nonprofit, precum snt spitalele, cu condiia ca titularii de drepturi s primeasc o remuneraie echitabil; j)utilizarea operelor n timpul ceremoniilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de autoriti publice; k)utilizarea operelor, precum ar fi cele de arhitectur sau sculptur amplasate permanent n locuri publice; l)utilizarea operelor n scop de reclam a expoziiilor publice sau a vnzrilor de opere de art, n msura necesar pentru promovarea evenimentului, excluznd orice alte scopuri comerciale; m)utilizarea operelor cu scopul de a caricaturiza sau a parodia; n)utilizarea operelor n legtur cu demonstrarea sau reparaia unui echipament; o)utilizarea unei opere artistice sub forma unei machete sau a unui desen ori plan al unui imobil n scop de reconstrucie a imobilului respectiv; p)utilizarea, prin comunicare sau prin punerea la dispoziia publicului n regim interactiv, n scop privat de studiu sau de cercetare de ctre persoanele fizice, prin intermediul unor echipamente speciale din localurile instituiilor, a operelor i a altor obiecte protejate aflate n coleciile lor i care nu fac obiectul achiziionrii sau al licenierii; q)fixarea n form electronic a operelor intrate n domeniul public n scopuri de arhivare de ctre biblioteci, fr obinerea unui avantaj economic sau comercial, direct ori indirect. Utilizarea programelor pentru calculator i a bazelor de date. Decompilarea programelor
32

pentru calculator. n absena unor clauze contractuale exprese, achizitorul legal al unui program de calculator sau al unei baze de date nu trebuie s obin consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor pentru a le utiliza n conformitate cu destinaia acestora, inclusiv pentru a corecta erorile. Realizarea, n msura n care aceasta este necesar pentru utilizarea respectiv, a unei copii de rezerv de ctre o persoan care are dreptul s utilizeze programul de calculator nu poate fi mpiedicat prin contract. Persoana care are dreptul s utilizeze o copie a unui program de calculator poate, fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, s examineze, s studieze ori s testeze funcionarea programului n vederea identificrii ideilor i principiilor care stau la baza oricrui element al programului atunci cnd efectueaz oricare dintre actele de ncrcare, prezentare, rulare, transmitere sau stocare a programului pentru calculator pe care are dreptul s le execute. Consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor nu este necesar atunci cnd reproducerea codului i traducerea formei acestui cod snt indispensabile pentru obinerea informaiei necesare pentru asigurarea interoperabilitii cu alt program de calculator creat n mod independent de ctre ali autori, cu respectarea urmtoarelor condiii: a)aceste acte snt efectuate de liceniat ori de o alt persoan care are dreptul s utilizeze o copie a programului sau, n numele acestora, de ctre o persoan autorizat n acest scop; b)informaia necesar pentru realizarea interoperabilitii nu a fost anterior pus la dispoziia persoanelor (licentiate/ alta pers c/e are D sa utilizeze o copia a programului/ o pers autorizata in acest scop); c) aceste acte snt limitate la pri din programul original care snt necesare pentru realizarea interoperabilitii. Nu permit ca informaia obinut prin aplicarea programului pentru calculator: a)s fie utilizat n alte scopuri dect la realizarea interoperabilitii programului pentru calculator creat n mod independent; b)s fie transmis persoanelor tere, cu excepia cazurilor cnd aceasta este necesar pentru interoperabilitatea programului pentru calculator creat n mod independent; c)s fie utilizat pentru dezvoltarea, producerea sau comercializarea unui program de calculator similar n exprimarea sa ori pentru orice alt act care ncalc dreptul de autor. Utilizarea programelor pentru calculator de ctre autoritile publice va fi efectuat n temeiul licenelor unice negociate de Guvern cu titularii programelor pentru calculator, la un pre rezonabil, fr a prejudicia interesele titularilor de drepturi. 31. Notiunea, varietatile, elementele si continutul C-lui de autor Transmiterea drepturilor patrimoniale prin contracte de autor Autorii sau ali titulari ai dreptului de autor pot transmite prin contract de cesiune, dac prezenta lege nu prevede altfel, drepturile patrimoniale exclusive, precum i dreptul la remuneraie de autor. n urma unei asemenea cesiuni, titular de drepturi devine cesionarul. n cazul n care L nu prevede altfel, drepturile patrimoniale exclusive pot fi transmise, de asemenea, prin acordarea de licene exclusive sau neexclusive. Dac n contractul de licen nu se stipuleaz expres c licena este exclusiv, aceasta se consider neexclusiv. Licena exclusiv prevede transmiterea dreptului de valorificare a operei n limitele stabilite de
33

aceast licen numai liceniatului. Liceniatul, de asemenea, are dreptul, n limitele stabilite de licen, s permit sau s interzic valorificarea operei de ctre alte persoane. n cazul unei licene neexclusive, liceniatul poate, n limitele stabilite de aceast licen, valorifica opera ca i persoanele care au obinut dreptul de valorificare a acesteia. Liceniatul nu are dreptul s permit sau s interzic valorificarea operei de ctre alte persoane. 32. C-l de cesiune si C-l de licenta exclusiva si neexclusiva in DA Evidentiem 2 tipuri de contracte: -contract de transmitere a dr-lor de autor exclusive (licenta exclusiva) investeste o singura pers cointeresata in valorificarea unei opera de arta ,literature si stiinta cu dr exclusive de a valorifica opera in limitele tabilite de contract precum si dr de a permite sau interzice tertelor pers o asemenea vaorificare,si contract de transmitere a dr de autorneexclusive(licenta neexclusiva)investeste o pers cu dr de a valorifica aceasi opera de rind cu alte pers in acelasi mod si in limitele stab n contract. Detinatorul lientei neexclusive nu este in dr sa transmitadr obtinuteunei alte pers fara acordulexpres al cedentuluidaca in contract nu este direct specifiicat ce tip de contract este ,exclusive sau neexclusiv,acesta se va considera un contr de licenta neexclusiva. C de cesiune este conventia prin care autorul sau titularul drepturilor patrimoniale de autor transmite totalitatea sau o parte a drepturilor sale catre alta pers, in schimbul unui pret. C de cesiune este un contract numit prin care una din parti, denumita cedent, care poate fi autorul sau titularul dreptului de autor, cedeaza celeilalte parti, numita cesionar, pentru un timp limitat, unul sau mai multe drepturi patrimoniale asupra unor opere prezente in schimbul unui avantaj ec-ic.Obiect al cesiunii sunt acele obiecte ce intrunesc urmat conditii:-obiectul treb sa existe obiectul treb sa fie determinat sau determinabil,ob treb sa fie posibil,treb sa fielicit si moral.si trebuie sa fie in circuiul civi.Autorul sau succesurul este in dr sa incheie C de valorificare a operei pe un termen pe care si-l doreste,este valabil pe ot terit RM daca in C nu este specificat al teritoriu,forma scrisa. 33. Clauzele esentiale ale C-lui de autor Condiiile i forma contractului de autor Contractul de autor trebuie s fie ncheiat n form scris i s prevad modul de valorificare a operei (dreptul concret care se transmite prin acest contract), termenul de valabilitate, teritoriul de aciune a dreptului, cuantumul remuneraiei sau baza de calcul a acesteia pentru fiecare tip de valorificare a operei, condiiile i termenul de plat ale remuneraiei, precum i alte clauze pe care prile le consider eseniale. Contractul de autor privind valorificarea operelor n ziare i n alte publicaii periodice poate fi ncheiat i n form verbal. n cazul n care n contractul de autor lipsete clauza privind teritoriul pe care se exercit dreptul, dreptul transmis prin acest contract se exercit numai n limitele teritoriului RM. n cazul n care n contractul de autor care prevede acordarea unei licene nu este indicat termenul su de valabilitate, contractul de autor se consider ncheiat pe un termen de 3 ani de la data ncheierii, dac se refer la valorificarea unei
34

opere fr modificri, i pe un termen de 5 ani, dac se refer la valorificarea unei opere adaptate sau altfel modificate ori traduse. Clauzele contractului de autor care contravin prevederilor prezentei legi se consider nule i n locul acestora se aplic condiiile prevzute de prezenta lege. Orice clauze ale contractului de autor care l limiteaz pe autor de a crea n viitor opere pe o anumit tem sau ntr-un anumit domeniu se consider nule. n contractul de autor, remuneraia de autor se stabilete n cote procentuale din venitul obinut ca urmare a valorificrii n modul corespunztor a operei sau sub forma unei taxe forfetare, sau n conformitate cu tarifele remuneraiei aprobate de organizaiile de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, sau n oricare alt mod. Guvernul aprob tarifele minime ale remuneraiei de autor n procente sau sub form de taxe forfetare. 34. Mijloacele tehnologice de protectie si informatii despre gestiunea DA Msuri tehnologice de protecie. Snt interzise urmtoarele aciuni, indiferent de faptul dac are loc sau nu nclcarea, ntr-un mod sau altul, a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege: a)eludarea msurilor tehnologice de protecie a dreptului de autor i a drepturilor conexe n condiii n care persoana implicat o face cu bun tiin sau are motive rezonabile s tie c urmrete scopuri de eludare; b)producerea, importul, distribuirea, nchirierea, publicitatea pentru vnzare sau nchiriere ori posesiunea, n scopuri comerciale sau pentru prestarea serviciilor, a echipamentelor, produselor sau componentelor acestora care: snt promovate, fac obiectul publicitii sau snt comercializate n scop de eludare; au drept scop principal al utilizrii eludarea i/sau aceasta este rezultatul utilizrii lor; snt proiectate, produse, adaptate sau executate, n principal, cu scopul de a permite sau de a facilita eludarea. Fr a prejudicia protecia juridic, n lipsa msurilor voluntare ntreprinse de ctre titularii de drepturi, inclusiv a acordurilor dintre titularii de drepturi i alte pri implicate, persoanele care beneficiaz de excepiile i limitrile sau organizaia ai crei membri snt pot apela la Comisia de mediere, creia i pot cere s intervin i s asigure ca titularii de drepturi s le pun la dispoziie mijloacele la care se refer acea excepie sau limitare pentru a beneficia n msura necesar de acea excepie sau limitare, cu condiia c acetia au acces legal la opera protejat i/sau la obiectele drepturilor conexe i ale altor drepturi protejate de prezenta lege. Protecia juridic prevzut de prezentul articol se extinde att asupra msurilor tehnologice de protecie aplicate benevol de titularii de drepturi, inclusiv asupra celor aplicate n scop de implementare a acordurilor voluntare, ct i asupra celor aplicate n conformitate cu o hotrre arbitral sau cu o decizie judectoreasc. Exceptii: nu se aplic operelor sau obiectelor drepturilor conexe specificate care au fost puse, n baza unor clauze contractuale, la dispoziia publicului n regim interactiv. Informaia despre gestiunea drepturilor. Snt interzise urmtoarele aciuni efectuate intenionat i fr permisiunea necesar: a)nlturarea de pe opere sau de pe alte obiecte protejate ori modificarea pe acestea a oricrei informaii n form electronic despre gestiunea
35

drepturilor; b)distribuirea, importul n scop de distribuire, comunicarea public sau punerea la dispoziia publicului n regim interactiv a operelor, obiectelor drepturilor conexe sau ale altor drepturi protejate de prezenta lege, de pe care, fr permisiunea titularului de drepturi, a fost nlturat sau modificat informaia n form electronic despre gestiunea drepturilor, dac o asemenea persoan cunoate sau are motive rezonabile s tie c astfel provoac, permite, faciliteaz sau tinuiete o nclcare a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege. 35. D-le conexe. Clasificarea, termenul si semnul de protectie Pentru apariia i exercitarea drepturilor conexe nu este necesar respectarea vreunei formaliti. n absena unei probe contrare, persoana fizic sau juridic al crei nume sau denumire apare n mod obinuit pe o imprimare a interpretrii, pe o fonogram, videogram sau pe o imprimare a unei emisiuni se consider interpret, productor de fonogram sau videogram, respectiv, organizaie de difuziune prin eter sau prin cablu. Pentru a informa publicul despre drepturile lor, interpreii i productorii de fonograme sau videograme, organizaiile de difuziune prin eter sau prin cablu pot indica, pe fiecare exemplar sau ambalaj al fonogramei, videogramei, emisiunii, simbolul proteciei drepturilor conexe, care const din trei elemente: a)litera latin P inclus n cerc; b)numele sau denumirea titularului de drepturi conexe exclusive; c)anul primei publicri a interpretrii, fonogramei, videogramei, emisiunii. Drepturile interpretului se protejeaz n cf cu L dac: a)interpretul este cetean al RM; b)interpretarea a avut loc pe teritoriul RM; c)interpretarea a fost imprimat pe o fonogram sau videogram; d)interpretarea nu este imprimat pe o fonogram sau videogram, dar este inclus ntr-o emisiune a organizaiei de difuziune prin eter sau prin cablu. Drepturile productorului de fonograme sau videograme se protejeaz n conformitate cu prezenta lege dac: a)productorul de fonogram sau videogram este cetean al RM sau persoan juridic cu sediul permanent n RM; b)fonograma sau videograma a fost publicat pentru prima dat n Republica Moldova sau a fost publicat pe teritoriul rii n decurs de 30 de zile de la data primei ei publicri n alt ar. Drepturile organizaiei de difuziune prin eter sau prin cablu se protejeaz n conformitate cu prevederile prezentei legi dac organizaia respectiv are sediul permanent n RM i difuzeaz programe de la un transmitor amplasat pe teritoriul RM. Drepturile conexe ale interpreilor, productorilor de fonograme sau videograme i ale organizaiilor de difuziune prin eter sau prin cablu strine se protejeaz n conformitate cu prevederile tratatelor internaionale la care RM este parte. Drepturile interpretului se protejeaz timp de 50 de ani de la data interpretrii. Totui, dac n aceast perioad, imprimarea interpretrii a fost legal publicat sau comunicat public, drepturile interpretului se protejeaz timp de 50 de ani de la data efecturii celei mai vechi a respectivelor aciuni. Drepturile interpretului la paternitate, nume i la respectarea integritii interpretrii se protejeaz pe un termen nelimitat. Drepturile productorului de fonograme, se
36

protejeaz timp de 50 de ani de la data imprimrii fonogramei. Totui, dac n aceast perioad fonograma a fost legal publicat sau comunicat public, drepturile menionate se protejeaz timp de 50 de ani de la data efecturii celei mai vechi a respectivelor aciuni. Drepturile productorului de videograme, se protejeaz timp de 50 de ani de la data imprimrii videogramei. Totui, dac n aceast perioad videograma a fost legal publicat sau comunicat public, drepturile productorului de videograme se protejeaz timp de 50 de ani de la data efecturii celei mai vechi a respectivelor aciuni. Drepturile organizaiei de difuziune prin eter sau prin cablu, se protejeaz timp de 50 de ani de la prima difuzare a emisiunii de ctre asemenea organizaie. Termenele de protecie, ncep s curg de la 1 ianuarie al anului urmtor celui n care a avut loc aciunea cu semnificaie juridic, n temeiul creia se calculeaz termenul. Dac termenul de protecie a drepturilor patrimoniale asupra unui obiect al drepturilor conexe n ara de origine este mai mare dect termenele de protecie prevzute de prezenta lege, se aplic normele prezentei legi, iar dac acest termen este mai mic, se aplic normele legislaiei rii de origine. Drepturile conexe trec, n limitele prii rmase a termenelor de protecie, la succesorii n drepturi ai interpretului, productorului de fonograme, productorului de videograme i ai organizaiei de difuziune prin eter sau prin cablu. 36. Domeniul de actiune a D-lor conexe 37. Subiectii DC Subieci ai drepturilor conexe snt interpreii, productorii de fonograme, productorii de videograme i organizaiile de difuziune prin eter sau prin cablu. Drepturile conexe se exercit fr a prejudicia dreptul de autor. Pentru apariia i exercitarea drepturilor conexe nu este necesar respectarea vreunei formaliti. n absena unei probe contrare, persoana fizic sau juridic al crei nume sau denumire apare n mod obinuit pe o imprimare a interpretrii, pe o fonogram, videogram sau pe o imprimare a unei emisiuni se consider interpret, productor de fonogram sau videogram, respectiv, organizaie de difuziune prin eter sau prin cablu. Drepturile interpretului se protejeaz n conformitate cu prezenta lege dac: a)interpretul este cetean al Republicii Moldova; b)interpretarea a avut loc pe teritoriul Republicii Moldova; c)interpretarea a fost imprimat pe o fonogram sau videogram; d)interpretarea nu este imprimat pe o fonogram sau videogram, dar este inclus ntr-o emisiune a organizaiei de difuziune prin eter sau prin cablu. Drepturile productorului de fonograme sau videograme se protejeaz n conformitate cu prezenta lege dac: a)productorul de fonogram sau videogram este cetean al Republicii Moldova sau persoan juridic cu sediul permanent n Republica Moldova; b)fonograma sau videograma a fost publicat pentru prima dat n Republica Moldova sau a fost publicat pe teritoriul rii n decurs de 30 de zile de la data primei ei publicri n alt ar. Drepturile organizaiei de difuziune prin eter sau prin cablu se protejeaz n conformitate cu prevederile prezentei legi dac organizaia respectiv are sediul permanent n Republica Moldova i difuzeaz programe de la un transmitor amplasat pe teritoriul Republicii Moldova. Drepturile conexe ale
37

interpreilor, productorilor de fonograme sau videograme i ale organizaiilor de difuziune prin eter sau prin cablu strine se protejeaz n conformitate cu prevederile tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte. 38. Limitele de exercitare a DC Criterii generale de aplicare a exceptiilor i limitrilor Excepiile i limitrile se aplic numai n cazurile n care nu contravin valorificrii normale a operelor i dac nu prejudiciaz interesele legitime ale autorilor sau ale altor titulari ai dreptului de autor. Reproducerea temporar a operelor Fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor i fr plata remuneraiei de autor, se permite reproducerea temporar a operelor dac actele de reproducere: a)snt tranzitorii sau ocazionale; b)constituie o parte integrant i esenial a unui proces tehnologic; c)urmresc unicul scop de a facilita: transmiterea de ctre un intermediar n cadrul unei reele din tere persoane; utilizarea licit a unei opere; d)nu au o semnificaie economic de sine stttoare. Reproducerea operelor n scopuri personale. Copia privat Reproducerea unei opere publicate legal se permite fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, dar cu plata unei remuneraii compensatorii, atunci cnd reproducerea este fcut de o persoan fizic exclusiv pentru uz personal i dac nu urmrete obinerea vreunui avantaj comercial direct sau indirect. Dreptul la remuneraie compensatorie poate fi exercitat exclusiv prin intermediul unei organizaii de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Exceptii: a)reproducere a unei opere de arhitectur n form de cldire sau de construcie similar; b)reproducere a unei baze de date electronice; c)reproducere a unui program pentru calculator; d)reproducere integral a unei cri, partituri sau a originalului unei opere de art plastic; e)reproducere a unei opere audiovizuale n timpul interpretrii ei publice; f)reproducere a oricrei opere n baza unui exemplar sau dintr-o surs despre care persoana care reproduce opera cunoate sau, n virtutea unor circumstane concrete, are motive rezonabile s cunoasc c snt ilicite. Remuneraia compensatorie se achit de ctre persoanele fizice i juridice care produc sau import orice echipament (audio, videomagnetofoane, drivere pentru discuri) i suporturi materiale (suporturi pentru imprimarea sonor i/sau video, casete, discuri laser, compact-discuri) care pot fi utilizate pentru efectuarea unor atare reproduceri. Nu se achit remuneraie compensatorie n privina echipamentului i a suporturilor materiale destinate imprimrilor dac acestea: a)snt obiecte de export; b)au menire profesional i nu pot fi folosite n condiii casnice; c)snt importate de o persoan fizic exclusiv pentru uz personal. Remuneraia compensatorie: a)se achit de ctre productorii i importatorii echipamentului i suporturilor materiale destinate imprimrilor, organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, pn la punerea echipamentului sau suporturilor n circulaie (adic, pn a le include n reeaua de distribuire, imediat dup producerea sau importul acestora); b)se stabilete att pentru compensarea autorilor i a altor titulari ai dreptului
38

de autor ale cror opere pot fi reproduse, ct i pentru compensarea interpreilor i productorilor de opere audiovizuale, videograme i fonograme, ale cror interpretri, opere audiovizuale, videograme i fonograme, la rndul lor, pot fi reproduse n mod similar; c)se determin inndu-se cont de faptul dac titularii de drepturi asupra operelor audiovizuale, videogramelor sau fonogramelor au aplicat sau nu mijloace tehnologice. Pentru determinarea cuantumului remuneraiei i stabilirea altor clauze, precum i pentru soluionarea unor eventuale litigii ntre pri, urmtoarelor condiii: a)prile care determin cuantumul remuneraiei snt organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, pe de o parte, i persoanele fizice i juridice care snt obligate s plteasc remuneraia compensatorie, pe de alt parte; b)cuantumul remuneraiei convenite va constitui cel puin 3% din suma ncasat din vnzarea (revnzarea) echipamentului i a suporturilor. Productorii i importatorii, la punerea n circulaie a echipamentului i a suporturilor: a)vor informa organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, despre plata remuneraiei compensatorii i vor pune la dispoziia acesteia documentele necesare care indic numrul de uniti de echipamente i/sau de suporturi produse ori importate, precum i datele privind identitatea distribuitorilor care au pus sau prin intermediul crora au fost puse n circulaie echipamentul ori suporturile; b)vor transmite distribuitorilor care pun sau prin intermediul crora este pus n circulaie echipamentul i suporturile documentele ce confirm achitarea remuneraiei compensatorii ctre organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Distribuitorii oricrei pri componente a reelei de distribuie, inclusiv unitile comerciale (magazine, centre comerciale), care dein n scopuri comerciale echipament i suporturi trebuie s fac dovada, n temeiul documentelor confirmatoare cu semnificaie juridic, c remuneraia compensatorie a fost achitat pentru aceste echipamente i suporturi. Distribuitorii, la solicitarea organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, snt obligai s prezinte orice documente relevante i s dezvluie identitatea i datele de contact ale productorului, importatorului sau ale altei persoane fizice sau juridice din reeaua de distribuie care le-a furnizat echipamentele i suporturile. Distribuitorii care nu pot prezenta organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, documentele i/sau datele de contact, necesare pentru a verifica dac remuneraia compensatorie a fost achitat n modul corespunztor, snt ei nii obligai la plata acesteia. n cazul n care acordul dintre reprezentanii diferitelor categorii de titulari de drepturi remuneraia compensatorie: a)se acumuleaz, pentru toate categoriile de titulari de drepturi de autor i de drepturi conexe, de ctre organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale care este nvestit de ctre AGEPI cu aceste mputerniciri; b)se repartizeaz, dup deducerea cheltuielilor efective aferente gestionrii drepturilor, n modul urmtor: referitor la reproducerea operelor audiovizuale sau a videogramelor: autorilor 40%, interpreilor 30%, productorilor acestora 30%; referitor la reproducerea fonogramelor: autorilor 50%, interpreilor 25%, productorilor de fonograme 25%. Organizaia de gestiune colectiv a drepturilor
39

patrimoniale, dup deducerea cheltuielilor efective aferente gestionrii drepturilor, va transmite cotele corespunztoare de remuneraie, datorate titularilor categoriilor de drepturi pe care nu i reprezint, ctre organizaiile de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale sau ctre alte organizaii care i reprezint pe titularii de drepturi n cauz. Remuneraia compensatorie se repartizeaz ntre autori i ali titulari ai dreptului de autor, interprei, productori ai operelor audiovizuale, videogramelor i ai fonogramelor, despre ale cror opere, interpretri, videograme i fonograme se poate presupune c au fost reproduse n modul prevazut. Alte excepii i limitri Snt permise fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor i fr plata vreunei remuneraii urmtoarele aciuni: a)utilizarea unor citate de proporii reduse n cadrul unei alte opere, n scop de cercetare sau de critic, cu condiia ca acestea s se refere la o oper sau la un alt obiect protejat care a fost deja pus, n mod legal, la dispoziia publicului, indicnduse sursa i numele autorului, exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil; folosirea citatelor n conformitate cu practica pertinent i n msura impus de un scop specific; b)utilizarea operelor ca material ilustrativ n publicaii, emisiuni sau n imprimri audio sau video de caracter didactic, cu condiia s se indice sursa i numele autorului, exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil, i n msura justificat de atingerea unui scop necomercial; c)reproducerea i distribuirea n pres, comunicarea public sau punerea la dispoziia publicului n regim interactiv a articolelor publicate legal cu privire la subiectele de actualitate economic, politic ori religioas sau a unor opere radiodifuzate ori televizate, sau a altor obiecte protejate de acelai caracter ori aduse la cunotina public n regim interactiv n cazurile n care astfel de utilizri nu snt interzise n mod expres i dac se indic sursa i numele autorului; d)utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate pentru relatarea evenimentelor curente, n msura justificat de scopul de informare i cu condiia s fie indicat sursa i numele autorului, exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil; e)utilizarea discursurilor publice i a extraselor din prelegerile publice, opere sau din alte obiecte protejate de caracter similar, n msura justificat de scopul de informare i cu condiia s fie indicat sursa i numele autorului, exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil; f)utilizarea n scopul securitii publice sau pentru a asigura derularea i reflectarea adecvat a procedurilor parlamentare, administrative sau judiciare; g)imprimarea operelor pentru utilizare temporar, realizat de organizaiile de difuziune la propriile instalaii i pentru propriile emisiuni. Asemenea imprimri vor fi terse i distruse dup ase luni, n afar de cele care au valoare documentar excepional, urmnd a fi pstrate n arhiva de stat; h)utilizarea operelor n folosul persoanelor cu deficiene vizuale, avnd legtur direct cu deficiena respectiv i fiind de natur necomercial, n msura justificat de o astfel de utilizare; i)imprimarea emisiunilor organizaiilor de difuziune de ctre instituiile sociale nonprofit, precum snt spitalele, cu condiia ca titularii de drepturi s primeasc o remuneraie echitabil; j)utilizarea operelor n timpul ceremoniilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de autoriti publice; k)utilizarea operelor, precum ar fi cele de
40

arhitectur sau sculptur amplasate permanent n locuri publice; l)utilizarea operelor n scop de reclam a expoziiilor publice sau a vnzrilor de opere de art, n msura necesar pentru promovarea evenimentului, excluznd orice alte scopuri comerciale; m)utilizarea operelor cu scopul de a caricaturiza sau a parodia; n)utilizarea operelor n legtur cu demonstrarea sau reparaia unui echipament; o)utilizarea unei opere artistice sub forma unei machete sau a unui desen ori plan al unui imobil n scop de reconstrucie a imobilului respectiv; p)utilizarea, prin comunicare sau prin punerea la dispoziia publicului n regim interactiv, n scop privat de studiu sau de cercetare de ctre persoanele fizice, prin intermediul unor echipamente speciale din localurile instituiilor, a operelor i a altor obiecte protejate aflate n coleciile lor i care nu fac obiectul achiziionrii sau al licenierii; q)fixarea n form electronic a operelor intrate n domeniul public n scopuri de arhivare de ctre biblioteci, fr obinerea unui avantaj economic sau comercial, direct ori indirect. 39. D-le sui generic asupra bazelor de date. Subiectii. Exceptiile de la protectie Drepturile productorilor bazelor de date. Obiectul proteciei Productorul unei baze de date care dovedete c a fcut o investiie substanial din punct de vedere calitativ i/sau cantitativ n obinerea, verificarea sau prezentarea coninutului ei are dreptul s interzic extragerea i/sau reutilizarea coninutului integral sau a unei pri substaniale, evaluate calitativ i/sau cantitativ, a acelei baze de date. n prezentul capitol se folosesc noiunile: extragere transferul permanent sau temporar al coninutului integral sau al unei pri substaniale a coninutului bazei de date pe un alt suport prin orice mijloace sau n orice form; reutilizare orice mod prin care este pus la dispoziia publicului coninutul integral sau o parte substanial a acestui coninut al bazei de date, prin distribuirea de copii, prin nchiriere, prin transmitere on-line sau prin alte moduri de transmitere. Prima vnzare a unei copii de pe o baz de date pe teritoriul Republicii Moldova de ctre titularul dreptului sau cu consimmntul acestuia are ca efect epuizarea dreptului de control asupra revnzrii copiei respective. Dreptul poate fi transmis prin contract de licen. Dreptul se aplic indiferent de faptul dac baza de date sau coninutul acesteia snt sau nu pasibile de protecia dreptului de autor sau a altor drepturi. Protecia bazei de date prin dreptul nu va afecta drepturile existente n privina coninutului ei. Nu este permis extragerea i/sau reutilizarea repetat i sistematic a unor pri nesubstaniale din coninutul unei baze de date, nsoit de acte contrare unei exploatri legale a acelei baze de date sau care prejudiciaz nejustificat interesele legitime ale productorului bazei de date. Drepturile i obligaiile utilizatorilor legali ai bazelor de date Productorul unei baze de date, care este pus la dispoziia publicului n orice mod, nu poate s interzic unui utilizator legal al bazei de date s extrag i/sau s reutilizeze pri nesubstaniale din coninutul acesteia, evaluate cantitativ i/sau calitativ, oricare ar fi scopul utilizrii. Atunci cnd un utilizator legal al bazei de date are permisiunea de a extrage i/sau de a reutiliza doar o parte a bazei de date, prezentul alineat se
41

aplic numai prii respective. Orice clauz contrar prevederilor acestui alineat este nul. Utilizatorul legal al bazei de date, care este pus la dispoziia publicului n orice mod, nu poate efectua acte contrare unei exploatri normale a acestei baze de date sau care prejudiciaz nejustificat interesele legitime ale productorului bazei de date. Utilizatorul legal al bazei de date, care este pus la dispoziia publicului n orice mod, nu poate cauza prejudicii titularului dreptului de autor sau al drepturilor conexe asupra operelor sau a altor obiecte protejate cuprinse n baza de date. Excepii referitoare la drepturile productorilor bazelor de date Utilizatorul legal al bazei de date, care este pus la dispoziia publicului n orice mod, poate fr consimmntul productorului bazei de date s extrag i/sau s reutilizeze o parte substanial din coninutul acesteia n urmtoarele cazuri: a)la extragerea n scopuri personale a coninutului unei baze de date neelectronice; b)la extragerea n scopuri de studiu sau de cercetare, cu condiia de a indica sursa i n msura justificat de scopul necomercial urmrit; c)la extragerea i/sau reutilizarea n scop de asigurare a securitii publice ori n scop de asigurare a derulrii i reflectrii adecvate a procedurilor parlamentare, administrative sau judiciare. Termenul de protecie a drepturilor productorilor bazelor de date Dreptul se protejeaz timp de 15 ani, ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui de finalizare a bazei de date. n cazul n care baza de date este pus la dispoziia publicului n orice mod nainte de expirarea perioadei de 15 ani, termenul de protecie a dreptului productorului bazei de date expir dup 15 ani, calculai ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui cnd baza de date a fost pus pentru prima dat la dispoziia publicului. Orice modificare substanial, evaluat calitativ sau cantitativ, a coninutului unei baze de date, inclusiv orice modificare substanial rezultnd din acumularea completrilor, eliminrilor sau a schimbrilor succesive, care denot o nou investiie semnificativ, evaluat calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unui termen de protecie propriu bazei de date care rezult din aceast investiie. Beneficiarii de protecia drepturilor productorilor bazelor de date Dreptul se aplic bazelor de date al cror productor sau titular de drepturi este cetean al Republicii Moldova sau are domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova. Dreptul se aplic, de asemenea, persoanelor juridice constituite n conformitate cu legislaia Republicii Moldova, avnd sediul nregistrat, organele de conducere sau locul principal de desfurare a activitii pe teritoriul Republicii Moldova. n cazul n care o asemenea persoan juridic are doar sediul pe teritoriul Republicii Moldova, activitatea sa trebuie sa aib o legtur real i continu cu economia Republicii Moldova. Bazele de date realizate n alte ri se protejeaz n baza tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte. Termenul de protecie extins asupra bazelor de date elaborate n alte ri nu va depi termenul de 15ani. 40. Notiunea de plagiat, piraterie si contrafacere plagiat- insusirea Dla paternitate asupra operelor de gen literar, artistic si stiintific, integral/ partial, astfel prezentindu-le drept creatie
42

personala; piraterie- copiere neautorizata a unei opera protejate prin DA, precum si comercializarea neautorizata a operelor; contrafacere- actiunea de reproducere frauduloasa, precum si falsificarea exemplarelor de opera si fonograme. 41. Apararea D-lor subiective de autor si a DC. Metodele de aparare. Formele metodei jurisdictionale (penala, civila, administrativa) Orice persoan fizic sau juridic care are pretenii n privina valorificrii unui obiect al dreptului de autor, al drepturilor conexe sau al altor drepturi protejate de prezenta lege are dreptul s iniieze aciuni n instana de judecat competent ori s sesizeze alt autoritate pentru aplicarea msurilor, procedurilor i remediilor prevzute n prezentul capitol. Proceduri judiciare n privina nclcrii dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege pot fi iniiate: a)de titularii de drepturi sau de autoritile abilitate cu protecia drepturilor acestora; b)de alte persoane care beneficiaz de astfel de drepturi, n special de liceniai; c)de organizaiile de gestiune colectiv a dreptului de autor i/sau a drepturilor conexe; d)de organizaiile profesionale de aprare i de ali reprezentani ai titularilor de drepturi i ai liceniailor. Instanele de judecat i alte autoriti competente vor aplica msurile, procedurile i remediile prevzute n prezentul capitol ntr-o manier corect i echitabil, astfel nct s nu fie excesiv de dificile sau costisitoare i s nu impun limite de timp exagerate sau tergiversri neprevzute. Aplicarea acestor msuri, proceduri i remedii va fi una eficient i proporionat, nu va crea obstacole n calea comerului legal i va oferi protecie mpotriva folosirii lor abuzive. Probele La cererea prii care a prezentat probe rezonabile, acceptabile i suficiente n susinerea preteniilor sale i a precizat, n argumentarea acelor pretenii, elemente de prob care snt sub controlul prii opuse, instana de judecat competent poate dispune, sub rezerva de protecie a informaiei confideniale, ca aceste elemente de prob s fie prezentate de partea opus. n sensul prezentului alineat, instana de judecat va considera ca prob suficient un eantion rezonabil de exemplare ale unei opere sau ale unui alt obiect protejat de L. Dac nclcarea s-a comis la scar comercial, instana de judecat poate dispune, la cererea uneia dintre pri, prezentarea documentelor bancare, financiare sau comerciale care se afl sub controlul prii opuse, sub rezerva de protecie a informaiei confideniale. Msuri de asigurare a probelor nainte de examinarea unei aciuni n fond, la cererea uneia dintre pri care a prezentat probe rezonabile, acceptabile i suficiente n susinerea afirmaiilor sale precum c le snt nclcate drepturile sau c o astfel de nclcare este iminent, pentru asigurarea probelor, instana de judecat poate dispune, sub rezerva de protecie a informaiei confideniale, aplicarea de msuri provizorii prompte i eficiente. Msurile de asemenea pot cuprinde descrierea detaliat, cu sau fr luarea mostrelor, ori sechestrarea bunurilor ce constituie obiect al litigiului i, dup caz, a materialelor i echipamentelor utilizate la producerea i/sau distribuirea acestor bunuri, precum i a documentelor referitoare la acestea. Msurile pot fi ntreprinse, dac este necesar, fr s se
43

anune prtul, n special atunci cnd orice tergiversare ar putea cauza prejudicii ireparabile titularului de drepturi sau atunci cnd exist un risc vdit ca proba s fie distrus. Dac msurile snt ntreprinse fr ca cealalt parte s fie audiat, aceasta trebuie s fie informat imediat despre luarea msurilor. La cererea prii interesate, va avea loc o revizuire, care poate include i audieri, pentru a decide, ntr-un termen rezonabil dup notificarea msurilor, dac msurile trebuie modificate, revocate sau confirmate. Msurile prevzute pot fi dispuse sub rezerva depunerii de ctre reclamant a unei cauiuni sau a unei garanii echivalente, avnd menirea s asigure compensarea, a eventualelor prejudicii suportate de prt. Msurile pot fi revocate la cererea prtului, fr a i se afecta dreptul de a cere despgubiri, dac reclamantul nu a iniiat, n decurs de 20 de zile lucrtoare, proceduri care s conduc la examinarea cazului de ctre instana de judecat. n cazul n care msurile snt revocate sau decad din cauza oricrui act al reclamantului ori a omisiunii sale sau dac, ulterior, nu se constat nici o nclcare sau tentativ de nclcare a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege, instana de judecat poate decide ca reclamantul, la cererea prtului, s repare acestuia prejudiciile cauzate prin aplicarea acelor msuri. Dreptul la informare n contextul procedurilor privind nclcarea dreptului de proprietate intelectual i ca rspuns la cererea justificat a reclamantului, instana de judecat poate dispune ca informaia despre originea i reelele de distribuire a bunurilor i serviciilor care ncalc dreptul de autor, drepturile conexe sau alte drepturi protejate de prezenta lege s fie furnizat de violatorul drepturilor sau de oricare alt persoan n privina creia s-a constatat c: are n posesie bunuri contrafcute la scar comercial; utilizeaz, la scar comercial, servicii cu bunuri contrafcute; furnizeaz la scar comercial servicii utilizate n activiti de contrafacere; a fost indicat de ctre persoana ca fiind implicat n aciuni de producere, confecionare sau distribuire a bunurilor sau de prestare a serviciilor. Informaia cuprinde, dup caz: numele i adresele productorilor, distribuitorilor, furnizorilor, deintorilor anteriori ai bunurilor sau ai serviciilor, precum i ale vnztorilor angro i cu amnuntul; informaii despre cantitile de bunuri sau servicii produse, confecionate, livrate, primite sau comandate, precum i despre preul lor. Prevederile mentionate mai sus se aplic fr s afecteze alte prevederi legale care: permit titularului de drepturi s obin informaii mai detaliate; reglementeaz utilizarea n cauze civile sau penale a informaiilor comunicate n conformitate cu prezentul articol; reglementeaz rspunderea pentru abuzul de dreptul la informare; dau posibilitatea de a fi respins furnizarea de informaii care ar constrnge persoana s recunoasc participarea sa nemijlocit sau cea a rudelor apropiate la o nclcare a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege. reglementeaz protecia confidenialitii surselor de informare ori procesarea datelor de caracter personal. Msuri provizorii i de asigurare La cererea reclamantului, instana de judecat poate: s emit, n privina presupusului violator, o ncheiere cu scopul de a preveni orice nclcare iminent a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate
44

de prezenta lege ori s interzic, sub rezerva aplicrii unor sanciuni pecuniare repetate, continuarea pretinselor nclcri ale dreptului vizat, ori s cear prezentarea unor garanii destinate s asigure despgubirea titularului de drepturi; n aceleai condiii, s emit o ncheiere n privina unui intermediar ale crui servicii snt utilizate de o ter persoan care ncalc dreptul de autor, drepturile conexe sau alte drepturi protejate de prezenta lege, inclusiv n privina intermediarilor ale cror calculatoare i servicii de telecomunicaii snt utilizate de o ter persoan care comite o astfel de nclcare; s dispun sechestrarea sau confiscarea bunurilor presupuse c ncalc dreptul de autor, drepturile conexe sau alte drepturi protejate de prezenta lege, n scop de prevenire a introducerii sau rspndirii acestora n reelele de comer. n cazul unei nclcri comise la scar comercial, atunci cnd reclamantul demonstreaz existena unor circumstane susceptibile s compromit compensarea prejudiciilor, instana de judecat poate s dispun msuri provizorii precum snt sechestrarea bunurilor mobile i imobile ale presupusului violator, inclusiv blocarea conturilor bancare i a altor active ale acestuia. n acelai scop, instana de judecat poate cere prezentarea documentelor bancare, financiare sau comerciale ori accesul la informaia relevant. Pentru a se pronuna n privina msurilor instana de judecat poate s cear reclamantului s prezinte probe concludente pentru a se asigura n deplin msur c el este titularul de drepturi i c drepturile sale au fost nclcate sau c o atare nclcare este iminent. Msurile vor fi ntreprinse, dup caz, fr ca prtul s fie anunat, ndeosebi cnd orice tergiversare ar cauza un prejudiciu ireparabil titularului de drepturi. n acest caz, prile vor fi informate imediat despre luarea msurilor. La cererea prtului va avea loc o reexaminare, incluznd i audieri, pentru a decide, ntr-un termen rezonabil dup notificarea msurilor, dac msurile urmeaz s fie modificate, revocate sau confirmate. Instana de judecat poate dispune msurile cu condiia ca reclamantul s depun o cauiune sau o garanie echivalent, avnd menirea s asigure repararea, a eventualelor prejudicii cauzate prtului. Msurile pot fi revocate la cererea prtului dac reclamantul nu a iniiat, n decurs de 20 de zile lucrtoare, proceduri care s conduc la examinarea cazului de ctre instana de judecat. n cazul n care msurile snt revocate ori decad din cauza oricrui act al reclamantului sau a omisiunii acestuia, ori dac, ulterior, nu se constat nici o nclcare sau tentativ de nclcare a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege, instana de judecat poate s-l oblige pe reclamant, la cererea prtului, s repare eventualele prejudicii cauzate prin aplicarea acelor msuri. Msuri de corecie Fr a-l scuti de plata oricror despgubiri datorate titularului de drepturi n urma nclcrii i fr compensare de orice gen, instana de judecat poate dispune, la cererea reclamantului, s fie ntreprinse msuri n privina bunurilor considerate ca provenind din nclcarea dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege i, dup caz, n privina materialelor i echipamentului care au servit la crearea sau confecionarea acelor bunuri. Asemenea msuri prevd: retragerea provizorie din circuitul comercial; retragerea definitiv din
45

circuitul comercial; confiscarea i distrugerea. Instana de judecat poate dispune ca msurile date s fie ntreprinse din contul violatorului numai dac nu snt motive pentru a se proceda altfel. La examinarea cererii de aplicare a msurilor de corecie se va respecta principiul proporionalitii ntre gravitatea nclcrii i remediile dispuse, precum i interesele terelor persoane. Asigurarea executrii hotririi judectoreti Dac prin hotrre judectoreasc s-a constatat o nclcare a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege, instana de judecat poate, n vederea asigurrii executrii acestei hotrri, s emit o ncheiere prin care violatorul s fie somat s nceteze orice aciune ce constituie o nclcare a drepturilor menionate. O ncheiere similar poate fi emis, de asemenea, n privina intermediarului ale crui servicii snt utilizate de o ter persoan care ncalc dreptul de autor, drepturile conexe sau alte drepturi protejate de prezenta lege, inclusiv n privina intermediarilor ale cror calculatoare i servicii de telecomunicaii snt utilizate de o ter persoan care comite o asemenea nclcare. Nerespectarea ncheierii va antrena, dup caz, aplicarea unei sanciuni pecuniare repetate pentru a asigura executarea acesteia. Msuri alternative La cererea persoanei pasibile a fi subiectul msurilor prevzute, dac aceasta a acionat neintenionat sau din neglijen, instana de judecat poate dispune, n locul aplicrii acestor msuri, ca persoana respectiv s plteasc persoanei lezate despgubiri pecuniare dac aplicarea msurilor prevzute i-ar cauza un prejudiciu disproporionat i dac pentru partea lezat despgubirea pecuniar pare a fi rezonabil i satisfctoare. Despgubirile n cadrul procedurilor judiciare iniiate n privina nclcrii dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege, persoanele pot solicita instanelor de judecat sau altor organe competente, dup caz, recunoaterea drepturilor lor, constatarea nclcrii acestora i repararea prejudiciului prin stabilirea unor despgubiri. Instana de judecat, la stabilirea despgubirii, va ine cont de necesitatea: restabilirii situaiei existente pn la violarea dreptului i a ncetrii aciunilor care comport violarea dreptului sau creeaz pericolul violrii lui; recuperrii pierderilor, inclusiv a beneficiului ratat, suportate de partea lezat; perceperii profitului obinut ilegal de persoana care a violat drepturile; achitrii unei compensaii de la 500 pn la 500 000 lei pentru dreptul nclcat. Atunci cnd violatorul a comis o nclcare neintenionat sau neavnd motive rezonabile s cunoasc acest lucru, instana de judecat poate stabili despgubiri sub form de taxe forfetare, cum ar fi cel puin suma remuneraiei sau a tarifului pe care ar fi datorat-o violatorul dac ar fi fost autorizat prin licen s valorifice dreptul n cauz. Titularul de drepturi lezat n drepturile protejate de prezenta lege poate revendica i repararea material a prejudiciului moral. Persoana culpabil de violarea dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege poart rspundere n conformitate cu legislaia civil, contravenional i penal. Pentru violarea drepturilor morale, autorul sau titularul drepturilor conexe are dreptul s cear, prin judecat, de la persoana care le-a violat: introducerea rectificrilor cuvenite n oper i publicarea n pres sau anunarea ntr-un alt mod despre
46

restabilirea dreptului violat; interzicerea publicrii operei sau ndeplinirea cerinei de a nceta distribuirea ei i de a confisca exemplarele publicate; repararea material a prejudiciului moral. Instana de judecat are dreptul s pronune hotrrea privind sechestrarea i confiscarea tuturor exemplarelor operelor, ale fonogramelor sau videogramelor presupuse a fi contrafcute, precum i a materialelor i echipamentelor destinate pentru confecionarea i reproducerea acestora. Organul de urmrire penal, n cazul n care dispune de suficiente probe privind violarea dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege, este obligat s ntreprind msurile cuvenite pentru a depista i a sechestra: exemplarele de opere, de fonograme i de videograme presupuse a fi contrafcute; materialele i echipamentele destinate pentru confecionarea i reproducerea exemplarelor contrafcute; bonurile i alte documente care pot servi drept probe ale aciunilor de nclcare a prezentei legi. Organele vamale au dreptul s rein exemplarele operelor, fonogramelor i ale videogramelor introduse n ar sau scoase din ar ilegal. n cazul n care aceste exemplare ale operelor, fonogramelor i ale videogramelor au fost recunoscute contrafcute, instana de judecat poate aplica fa de violator oricare din msurile prevazute. Cheltuieli de judecat La depunerea cererii n cauzele privind dreptul de autor, drepturile conexe sau alte drepturi protejate de lege, persoanele se scutesc de achitarea taxei de stat. Aceasta urmeaz s fie ncasat, n modul i mrimea stabilite de legislaie, de la persoana recunoscut vinovat de violarea dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege. Cheltuielile de judecat rezonabile i proporionale i alte cheltuieli suportate de partea care a avut ctig de cauz, de regul, vor fi ncasate de la persoana care a pierdut procesul, cu excepia cazului cnd spiritul de echitate nu permite acest lucru. 42. Apararea juridico-civila. Coraportul dintre art.11 CC si mijloacele de aparare civile din L 139/2010 Art.11 CCRM prevede ca apararea Dcivile se face prin: recunoasterea D; restabilirea situatiei anterioare incalcarii D si suprimarea actiunilor prin c/e se incalca D/ se creaza pericolul incalcarii lui; recunoasterea nulitatii AJ; declararea nulitatii A emis de o autoritate publica; impunerea la executarea obligatiei in natura; autoapararea; repararea prejudiciilor; incasarea clauzei penale; repararea prejudiciului moral; desfiintarea/ modificarea RJ; neaplicarea de c/e IJ a A ce contravene L emis de o autoritate publica. 43. Organizatiile de gestiune colectiva- scopul, atributiile, D-le si O-le 44. Infiintarea si functionarea organizatiilor de gestiune colectiva. Licenta extinsa si licenta obligatorie nfiinarea organizaiilor de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Autorii, interpreii, productorii de fonograme, productorii de videograme, precum i ali titulari ai dreptului de autor i ai drepturilor conexe pot, din proprie iniiativ, nfiina organizaii de gestiune colectiv a drepturilor lor patrimoniale (denumite n continuare organizaii de gestiune colectiv).
47

Organizaiile de gestiune colectiv au statutul de persoane juridice i se nfiineaz prin liber asociere i nemijlocit de titularii dreptului de autor i/sau ai drepturilor conexe, care fie devin membri ai acestor organizaii, fie le deleag mputerniciri printr-un contract n form scris. Se admite nfiinarea organizaiilor de gestiune colectiv a drepturilor ctorva categorii de titulari de drepturi privind un anumit drept sau a organizaiilor de gestiune colectiv a mai multor drepturi n interesul unei categorii de titulari ai drepturilor de autor, precum i nfiinarea organizaiilor de gestiune colectiv a diferitelor drepturi i n interesul diferitelor categorii de titulari de drepturi. Organizaiile de gestiune colectiv i desfoar activitatea n conformitate cu prezenta lege, cu alte acte normative relevante ale Republicii Moldova, n baza statutelor proprii i, n limitele mputernicirilor care le-au fost delegate de titularii dreptului de autor i/sau ai drepturilor conexe, funcionnd potrivit reglementrilor privind asociaiile fr scop lucrativ. Organizaia de gestiune colectiv i desfoar activitatea dac: este nregistrat ca organizaie n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare; este avizat n calitate de organizaie de gestiune colectiv de ctre AGEPI. AGEPI avizeaz o organizaie de gestiune colectiv n modul stabilit de Guvern dac aceasta ntrunete urmtoarele condiii: majoritatea membrilor organizaiei sau majoritatea titularilor de drepturi care, n alt mod, i-au ncredinat n gestiune drepturile lor snt titulari de drepturi care au cetenia Republicii Moldova sau care au domiciliul, iar n cazul persoanelor juridice sediul, pe teritoriul Republicii Moldova i la aceasta se pot asocia ali titulari de drepturi care doresc acest lucru, n conformitate cu statutul respectivei organizaii; a ncheiat acorduri de reprezentare reciproc a intereselor cu organizaii similare care i reprezint pe titularii de drepturi din strintate sau, cel puin, ntreprinde toate aciunile necesare pentru ncheierea unor asemenea acorduri; are capacitatea de a gestiona, pe principii colective, drepturile patrimoniale corespunztoare, inclusiv dispune de personal i de mijloace tehnice adecvate; dispune de mecanisme adecvate de acumulare, distribuire i de plat a remuneraiei de autor sau a remuneraiei cuvenite titularilor de drepturi conexe; garanteaz un tratament egal titularilor de drepturi i utilizatorilor atunci cnd este vorba de aceleai condiii obiective; statutul i alte regulamente ale organizaiei corespund prevederilor prezentei legi i altor acte normative relevante ale Republicii Moldova, precum i tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte. Organizaia de gestiune colectiv care depune la AGEPI o cerere de eliberare a avizului trebuie s prezinte, toat informaia i actele necesare AGEPI pentru ca aceasta s adopte o decizie n privina respectivei cereri. n cazul n care mai multe organizaii au depus cereri de eliberare a avizului n privina gestionrii acelorai categorii de drepturi ale acelorai categorii de titulari de drepturi, AGEPI va elibera aviz acelei organizaii care ntr-o msur mai mare ntrunete condiiile stipulate. Decizia de eliberare a avizului unei organizaii de gestiune colectiv, cu indicarea drepturilor i a categoriilor titularilor de drepturi asupra crora se extinde gestiunea colectiv, se public n Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Pn la soluionarea eventualului litigiu n legtur cu adoptarea de AGEPI a deciziei privind
48

refuzul de eliberare a avizului, organizaia de gestiune colectiv care a depus contestaie sau titularii de drepturi pe care i reprezint, pentru a putea revendica plata remuneraiei ce i se cuvine, vor prezenta, ntr-un termen rezonabil de la depunerea contestaiei, toate actele necesare, care i atest pe titularii pe care i reprezint i drepturile pe care le are n administrare, organizaiei de gestiune colectiv care dispune de avizul privind gestionarea acelor drepturi i a acelor categorii de drepturi la care se referea cererea de eliberare a avizului. Gestiune colectiv extins (licen extins). Efectele unei licene eliberate utilizatorilor de ctre organizaia de gestiune colectiv n numele titularilor de drepturi, membri ai acesteia sau care, n alt mod, i-au ncredinat n gestiune drepturile, se extind, de asemenea, asupra titularilor de drepturi care nu au calitatea de membru al acestei organizaii i nici nu i-au ncredinat, n vreun alt mod, drepturile n gestiune, cu condiia c acetia nu i-au retras drepturile din repertoriul organizaiei de gestiune colectiv, cu referire la urmtoarele drepturi: dreptul de interpretare public, de comunicare public prin eter sau prin cablu (cu excepia comunicrii publice prin satelit, atunci cnd aceasta nu este simultan cu tele-, radiodifuzarea terestr efectuat de aceeai organizaie de difuziune), precum i dreptul de retransmisie prin eter i dreptul de a pune la dispoziia publicului n regim interactiv operele muzicale i fragmentele din operele muzicaldramatice; dreptul de reproducere a operelor sub form de fonograme, n cazul n care titularii de drepturi vizai au transmis anterior unui productor de fonograme dreptul la o asemenea reproducere; dreptul interpreilor de a pune la dispoziia publicului n regim interactiv interpretrile lor imprimate pe fonograme; dreptul autorilor i al productorilor de fonograme de a pune la dispoziia publicului n regim interactiv operele i fonogramele lor. n cazul gestiunii colective extinse, titularii de drepturi care nu snt membri ai organizaiei de gestiune colectiv i nici nu i-au ncredinat, n alt mod, n gestiune drepturile lor pot notifica, n form scris, organizaiei de gestiune colectiv, nu mai trziu dect cu 3 luni nainte de sfritul anului calendaristic, despre faptul c i retrag drepturile din sistemul de gestiune colectiv. O astfel de retragere a drepturilor i produce efectele ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui n care s-a fcut notificarea. Gestiune colectiv obligatorie (licen obligatorie). n conformitate cu prevederile prezentei legi, pot fi exercitate exclusiv prin intermediul unei organizaii de gestiune colectiv avizate de AGEPI urmtoarele drepturi: dreptul la remuneraie compensatorie, asupra creia prile vor conveni de comun acord, pentru reproducerea reprografic; dreptul autorilor i al altor titulari ai dreptului de autor i ai drepturilor conexe la remuneraie compensatorie, asupra creia prile vor conveni de comun acord, pentru executarea unei copii private de pe operele lor i/sau de pe obiectele drepturilor conexe; dreptul la remuneraie echitabil, asupra creia prile vor conveni de comun acord, rezervat autorilor i interpreilor dup cesionarea dreptului lor exclusiv de nchiriere productorilor de fonograme, videograme sau de opere audiovizuale; dreptul interpreilor i al productorilor de fonograme la remuneraie echitabil, asupra creia prile vor conveni de comun acord, pentru fiecare caz de interpretare i
49

comunicare public a fonogramelor publicate n scopuri comerciale; dreptul autorilor i al altor titulari ai dreptului de autor i ai drepturilor conexe la retransmiterea, simultan i fr modificri, prin cablu a operelor, interpretrilor i fonogramelor lor; dreptul de suit. Organizaia de gestiune colectiv nu are dreptul s desfoare activitate comercial sau s valorifice operele i obiectele drepturilor conexe care i-au fost ncredinate n gestiune. Posibilele pretenii patrimoniale ale titularilor dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, naintate utilizatorilor, care se refer la modul de valorificare a operelor sau a obiectelor drepturilor conexe prevzutw de licen, se examineaz i se soluioneaz de ctre organizaia de gestiune colectiv care a eliberat licena respectiv. Atribuiile, drepturile i obligaiile organizaiilor de gestiune colectiv Organizaia de gestiune colectiv exercit, n numele titularilor de drepturi pe care i reprezint i n limitele mputernicirilor acordate de acetia, iar n cazurile pentru care se prevede gestiunea colectiv obligatorie i n numele celor pe care nu-i reprezint, urmtoarele atribuii: elibereaz utilizatorilor licene pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, drepturile asupra crora le-au fost ncredinate n gestiune de titularii de drepturi sau snt exercitate n virtutea legii; negociaz cu utilizatorii cuantumul remuneraiei pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, precum i alte condiii de liceniere; acumuleaz remuneraia stipulat, n licenele eliberate i/sau pe cea care este datorat n virtutea dreptului la o remuneraie echitabil (drept din gestiunea sa); repartizeaz remuneraia acumulat, o achit la timp i, pe ct este posibil, echitabil i proporional cu valoarea i valorificarea real a operelor i obiectelor drepturilor conexe corespunztoare; i reprezint pe titularii de drepturi, inclusiv pe cei strini (n persoana organizaiilor de gestiune colectiv din ara corespunztoare), n instanele de judecat i n cadrul altor proceduri legale, precum i n organele i organizaiile de stat, n legtur cu drepturile transmise de acetia sau de prezenta lege n gestiune i efectueaz orice alte acte juridice necesare pentru protecia i asigurarea drepturilor respective, inclusiv n nume propriu; asigur exercitarea drepturilor membrilor si n strintate prin ncheierea acordurilor de reprezentare reciproc a intereselor cu organizaii similare de gestiune colectiv din strintate; ntreprinde orice alte aciuni n limitele mputernicirilor care i-au fost delegate de ctre titularii dreptului de autor i ai drepturilor conexe. Organizaia de gestiune colectiv are dreptul s cear utilizatorilor de opere i/sau de obiecte ale drepturilor conexe prezentarea rapoartelor privind operele valorificate (identificate dup titularii de drepturi), a altor documente i informaii referitoare la orice mod de valorificare, ce corespunde unui drept care cade sub incidena gestiunii respectivei organizaii, precum i a altei informaii necesare pentru calcularea, acumularea i repartizarea remuneraiei. Organizaia de gestiune colectiv are, n interesele titularilor dreptului de autor i ai drepturilor conexe, urmtoarele obligaii: s utilizeze remuneraia acumulat exclusiv pentru repartizarea i plata ei titularilor dreptului de autor i ai drepturilor conexe. Totui, organizaia are dreptul s rein din remuneraia acumulat
50

cheltuielile efective aferente gestionrii drepturilor, precum i sumele destinate unor fonduri speciale create de organizaie, cu condiia c ntemeierea acestora a fost autorizat fie de titularii de drepturi, fie, n cazul titularilor de drepturi strini, de organizaia de gestiune colectiv care i reprezint; s repartizeze, dup deducerea sumelor menionate, remuneraia acumulat i s efectueze pli regulate, proporional cu valorificarea real a operelor i/sau a obiectelor drepturilor conexe; s prezinte titularilor dreptului de autor i ai drepturilor conexe, concomitent cu plata remuneraiei, dri de seam cu privire la valorificarea drepturilor lor. n cazul gestiunii colective extinse, titularii dreptului de autor i ai drepturilor conexe care nu snt membri ai organizaiei de gestiune colectiv i care nu i-au ncredinat, n vreun alt mod, n gestiune drepturile lor i nici nu i-au retras, drepturile din repertoriul respectivei organizaii au dreptul la aceeai remuneraie care li se cuvine titularilor reprezentai de aceasta pentru anumite modaliti de valorificare a anumitor categorii de opere sau de obiecte ale drepturilor conexe, precum i la excluderea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe din licenele eliberate utilizatorilor de ctre aceast organizaie. Organizaia de gestiune colectiv are dreptul s redistribuie sumele remuneraiei acumulate de la utilizatori, care, n decurs de 3 ani de la data ncasrii lor la contul su, nu au fost revendicate, prin adugarea lor la sumele care urmeaz a fi repartizate titularilor de drepturi sau n alt mod stabilit ce ine cont de interesele titularilor de drepturi i care nu contravine legislaiei n vigoare. Stabilirea tarifelor. Soluionarea litigiilor Organizaia de gestiune colectiv stabilete cuantumul remuneraiei, precum i alte condiii de liceniere aplicabile modurilor de valorificare a obiectelor ale cror drepturi i-au fost delegate n gestiune, n baza negocierilor cu persoanele care au obligaia s plteasc remuneraia sau cu asociaiile care le reprezint. n cazul n care prile interesate nu pot conveni n privina cuantumului remuneraiei i a altor condiii de liceniere menionate, oricare dintre pri poate apela la Comisia de mediere sau la Arbitrajul specializat n domeniul proprietii intelectuale, instituite de AGEPI. Cuantumul remuneraiei care se stabilete prin negocieri sau prin mediere nu poate fi mai mic dect tarifele minime ale remuneraiei de autor, aprobate de Guvern sau prevzute de L. Monitorizarea activitii organizaiilor de gestiune colectiv Monitorizarea activitii organizaiilor de gestiune colectiv este exercitat de AGEPI. n acest scop, organizaiile de gestiune colectiv prezint AGEPI: statutul i regulamentele lor, cu toate modificrile i completrile la acestea; acordurile bilaterale i multilaterale ncheiate cu organizaiile de gestiune colectiv strine; hotrrile adunrii generale; bilanul anual, rapoartele anuale privind remuneraia achitat, cu specificarea pentru fiecare titular al drepturilor de autor i al drepturilor conexe n parte, rezultatele auditului intern i extern, n cazul efecturii lui; informaia referitor la persoanele mputernicite s le reprezinte; alte documente indispensabile pentru a verifica corespunderea activitii organizaiei cu prevederile L i ale altor AN. AGEPI efectueaz o dat pe an controlul general al activitii organizaiei de gestiune colectiv. Totui, n perioada dintre dou controale generale anuale, AGEPI are dreptul s efectueze controale speciale n baza
51

sesizrilor naintate de titularii de drepturi, inclusiv de membrii organizaiei, i de utilizatori, sau parvenite din alte surse relevante, care conin informaii ce produc dubii rezonabile cu privire la corespunderea activitii organizaiei cu prevederile prezentei legi, ale altor acte normative relevante i ale statutelor proprii. n cadrul controalelor efectuate de AGEPI, organizaia de gestiune colectiv controlat este obligat s pun la dispoziia AGEPI orice documente i informaii solicitate i s prezinte copii de pe acestea, dac snt solicitate. n urma fiecrui control, AGEPI ntocmete acte de control n care indic, atunci cnd e cazul. Organizaia de gestiune colectiv este obligat s examineze actul de control i s informeze AGEPI, n termenele stabilite, despre msurile ntreprinse pentru anihilarea nclcrilor n cazul depistrii lor. Dac n urma controlului se constat c organizaia de gestiune colectiv nu mai ndeplinete condiiile ori nu activeaz n conformitate cu prezenta lege i cu alte acte normative relevante, AGEPI atenioneaz organizaia n privina neregulilor constatate, acordndu-i un termen rezonabil pentru a aduce activitatea sa n concordan cu legislaia n vigoare. n cazul n care organizaia de gestiune colectiv nu se conformeaz acestei dispoziii, AGEPI poate solicita suspendarea activitii acesteia n conformitate cu prevederile legislaiei privind asociaiile obteti. 45. Notiunea D de brevet in sens obiectiv si subiectiv D de brevet- un titlu de protectie ce confera titularului D exclusive de exploatare a inventiei pe o perioada de 20ani. Dreprul de brevet - n sens subiectiv este o msur de conduit oferit de legislaia n vigoare titularului brevetului, n limitele cruia el poate exploata invenia pe o perioad limitat i de a interzice oricrei persoane s fabrice/utilizeze invenia sa. D de brevet n sens obiectiv constitue un ansamblu de norme juridice ce reglemeteaz relaiile sociale ce apar intre titularii de invenii i ceilali n procesul exploatrii ei. Brevetul- titlul de protecie: metod de stimulare a activitii inventative; stimuleaz creterea economiei prin mbogirea patrimoniului tehnologic al societii; protejeaz dr-le titularilor de brevet; mijloc de a opri concurena prin invenia n cauz pe o perioad de timp limitat; folosete pentru a proteja pieele de contafacere a produselor. 46. Esenta brevetarii. Sistemele de acordare a brevetelor de inventie cunoscute in lume Se cunosc 3 sisteme de acordare a brevetelor: 1.formal- n care nu se realizeaz examinarea de fond. 2.executrii n fond- se exmineaz obligatoriu n fond. 3.mixt- reftect 2 aspecte: realizarea exminrii de fond; -eliberarea brevetelor pe rspunderea proprie a solicitantului. Esena brevetrii: -stimuleaz inovaiile; -contribue la activizarea economiei; -caracterizeaz intensificarea activitii inovative la nivel naional; -brevetul reprezint un mijloc de valorificare a inveniei oferind titularuli dr. De a interzice oricrei persoane s utilizeze invenia sa. Brevetul de invenie are ca scop, nemijlocit de a opri concurena pentru invenia n cauz, pe o
52

perioad de timp limitat. -Brevetele sunt folosite pentru a proteja pieele de contarfacere a produselor. 47. Notiunea si conditiile de brevetabilitate a inventiei Brevetul se acorda pt orice inventie avind ca obiect un produs/ un procedeu din orice domeniu tehnologic, cu conditia ca inventia sa fie noua, sa implice o activitate inventive si a fie susceptibila de aplicare industriala. Invenia brevetabil- reprezint orce rezultat de creaie, relizat de ctre o persoan, a crui esen const n aflarea modurilor tehnice concrete de a soluiona problema aflat n sfera activitii practice. Condiiile: 1)Noutatea: -nu a fost cunoscut n stadiul aterior, adic nu a devenit accesibil publicului oriunde n lume pn la data de depozit sau data de prioritate. Excepii- divulgri neopozabile- o divulgare a inveniei nu va fi luat n considerare dac a survenit n intervalul de 6 luni naintea datei de depozit a cererii de brevet i dac este o urmare direct sau indirect: a)unui abuz evident n privina solicitantului ori a predecesorului su n drepturi; b)faptului c solicitantul ori predecesorul su n drepturi a expus invenia la o expoziie internaional. O expoziie se consider internaional dac este organizat n mod oficial, dac la ea particip productori din mai multe state i dac informaia despre aceast expoziie a fost adus la cunotin publicului n modul corespunztor. Prevederile se vor aplica numai dac solicitantul, la depunerea cererii de brevet, va declara c invenia a fost expus efectiv i va prezenta un certificat care s confirme aceast declaraie n termenul i n condiiile stabilite de Regulamentul privind procedura de depunere i examinare a cererii de brevet de invenie i de eliberare a brevetului, denumit n continuare Regulament, aprobat de Guvern. 2)Activitatea inventive- O invenie este considerat c implic o activitate inventiv dac, pentru un specialist n domeniu, ea nu rezult n mod evident din cunotinele cuprinse n stadiul tehnicii. n cazul n care stadiul tehnicii cuprinde i documentele: coninutul cererilor de brevet depuse la AGEPI. 3)Aplicabilitatea industrial- O invenie este considerat ca fiind susceptibil de aplicare industrial dac obiectul ei poate fi fabricat sau utilizat n oricare dintre domeniile industriale, inclusiv n agricultur. Aplicabilitatea industrial a unei secvene sau a unei secvene pariale a unei gene va fi dezvluit n cererea de brevet. 48. Obiectele inventiei brevetabile Obiect al inventiei brevetabile poate fi: un produs; un procedeu (metoda); aplicarea unui produs sau procedeu. Drept inventii pot fi: Produse: dispozitive, substante, tulpini de microorganisme, culturi de plante, produse farmaceutice si fitofarmaceutice. Dispozitive: masini, aparate, instrumente, mecanisme, piese de masini, utilaje, agregate, instalatii, circuite si aparate electrotehnice si electronice, sisteme de comanda si de protectie, echipamente cu dotare soft, combinatii de tip algoritm /program/structura fizica, algoritm /program-proces, elemente de constructie, mobilier, obiecte de uz casnic, jucarii. Substante: substante chimice si biologice, cu exceptia celor care exista in natura
53

si asupra carora nu s-a actionat printr-un efort creator. Acestea pot fi: 1Compusi individuali, la care se refera in mod conventional compusii macromoleculari si obiectele de inginerie genetica (plasmide, vectori, molecule recombinante de acizi nucleici si fragmente de acizi nucleici); 2Compozitii (amestecuri, solutii). 3Produse obtinute prin transformare nucleara. Tulpinile de microorganisme, culturi celulare de plante sau animale pot fi: Tulpini individuale de microorganisme, culturi celulare de plante sau animale. Consortii de microorganisme, culturi celulare de plante sau animale. Produse farmaceutice si fitofarmaceutice: 1Medicamente orice substante sau compozitii avand proprietati de profilaxie sau de tratament al bolilor umane sau animale, precum si orice substante sau compozitii administrate oamenilor sau animalelor pentru stabilirea unui diagnostic sau pentru restabilirea sau modificarea functiilor organice. 2Produse fitofarmaceutice - substantele active si preparatele care contin una sau mai multe substante active, prezentate in forma livrata utilizatorului destinate pentru: a proteja plantele sau produsele de origine vegetala impotriva oricaror organisme daunatoare sau sa previna actiunea acestora; a exercita o actiune asupra proceselor vitale ale plantelor, cu conditia ca acestea sa nu fie substante nutritive, adica regulatori de cresterea a plantelor; a asigura conservarea produselor vitale, cu conditia ca aceste substante sau produse sa nu faca obiectul unor reglementari speciale privind agentii de conservare; a distruge plantele daunatoare; a distruge parti din plante, sa franeze sau sa previna o crestere nedorita a plantelor. Procedee activitati care au ca rezultat obtinerea sau modificarea unui produs (procese tehnologice, procese computerizate, procese biologice sau genetice) Metode - activitatile care au rezultate de natura calitativa (masurare, analiza, reglare, control, diagnosticare sau tratament medical, metode computerizate, combinatii algoritm/program-proces). La inventiile care au ca obiect aplicarea unui produs, procedeu sau metoda se refera aplicarea acestora conform unei destinatii noi, cu conditia ca aceasta sa nu rezulte in mod evident din proprietatile cunoscute ale produsului, procedeului sau metodei aplicate. Aplicarea unei substante in scopuri farmaceutice se considera utilizare medicala a acestei substante. In acest caz aplicarea pentru prima data a substantei anterior cunoscute (naturale sau sintetizate) se va considera prima utilizare medicala a acestei substante. Aplicarea a doua sau ulterioara a substantei anterior cunoscute (naturale sau sintetizate) in alte scopuri terapeutice si cu un alt rezultat se va considera a doua utilizare medicala a acestei substante. 49. Creatiile ce nu se considera inventii si inventiile excluse de la brevetabilitate Nu se acord brevete, cf L, pentru: a)inveniile a cror publicare sau exploatare este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele duntoare sntii i vieii oamenilor, animalelor, plantelor, i care snt de natur s aduc atingeri grave mediului, cu condiia ca aceast excepie s nu fie generat numai de interzicerea, printr-o dispoziie legal, a exploatrii
54

inveniei; b)soiurile de plante i rasele de animale; c)procedeele esenial biologice de obinere a plantelor sau a animalelor; aceast dispoziie nu se aplic procedeelor microbiologice i produselor obinute prin aceste procedee; d)inveniile avnd ca obiect corpul uman n diferite stadii ale formrii i dezvoltrii acestuia, precum i simpla descoperire a unuia dintre elementele lui, inclusiv secvena ori secvena parial a unei gene. Nu se acord brevete, n special pentru: a)procedeele de clonare a fiinelor umane; b)procedeele de modificare a identitii genetice a liniei germinale a fiinelor umane; c)utilizarea embrionilor umani n scopuri industriale sau comerciale; d)procedeele de modificare a identitii genetice a animalelor de natur s le produc suferine fr a aduce un beneficiu medical substanial oamenilor sau animalelor, precum i pentru animalele rezultate din astfel de procedee. 50. Formele de protectie a inventiilor. Natura juridica a brevetului de inventie, inclusiv de scurta durata. Certificatul complementar de protectie. Termenele de protectie Brevetul de invenie- reprezint rezultatul unui pact social n temeiul cruia societatea recunoate inventarului un dr. Exclusiv de exploatare a inveniei pe o durat limitat de timp. -asigur calitatea de autor al inveniei i dr. De valorificare exclusiv a inveniei de ctre titularul brevetului de autor. -Certific prioritatea titularului de brevet asupra inveniei. -Contract prin care inventatorul se oblig s fac public invenia sa n folosul societii. Durata de valabilitate a unui brevet este de 20 de ani, termenul ncepnd s curg de la data constituirii depozitului naional reglementar la Agenia de Stat penru Protecia Proprietii Industrile. Certificatul suplimentar pentru produsele farmaceutice: -Este eliberat de ctre Agenie -Ofer un termen complementar de protecie a inveniei echivalent cu termenul care s-a scurs de la data de depozit, pn la data autorizrii acestei comercializri, dar care nu v-a depi 5 ani -Pe durata valabilitii lui titularul este obligat s plteasc anual taxe legale de meninere n vigoare Hotrirea de eliberare a certificatului se public n Buletinul oficial i se nscrie n registul naional al brevetelor de inveie. Brevetul de invenie de scurt durat se acord pentru orice invenie care este nou, implic o activitate inventiv i este susceptibil de aplicare industrial. Se consider c o invenie implic o activitate inventiv, dac ea prezint un avantaj tehnic sau practic. Nu se acord brevete de invenie de scurt durat pentru inveniile care se refer la: a.un material biologic; b.substane i/sau procedee chimice sau farmaceutice. Certificatul complementar de protectie.Titularul unui brevet ce produce efecte n Republica Moldova, al crui obiect este un produs medicamentos sau un produs fitofarmaceutic (brevet de baz), pentru care s-a eliberat o autorizaie de lansare pe pia, poate s obin, n conformitate cu condiiile prevzute n prezenta lege i n Regulament, un certificat complementar de protecie, denumit n continuare certificat, pentru prile brevetului de baz care corespund autorizaiei. Certificatul produce efecte la expirarea duratei legale a brevetului de baz, pentru o perioad
55

egal cu perioada cuprins ntre data de depozit a cererii de brevet i data eliberrii primei autorizaii, redus cu 5 ani. Durata certificatului nu poate depi 5 ani de la data expirrii duratei legale a brevetului de baz. n limitele proteciei acordate de brevetul de baz, protecia acordat de certificat se extinde numai asupra produsului care face obiectul autorizaiei i asupra oricrei utilizri a acestui produs ca produs medicamentos sau fitofarmaceutic, autorizate pn la expirarea certificatului. Cererea de acordare a certificatului se depune la AGEPI n termen de 6 luni de la data eliberrii autorizaiei. Dac autorizaia a fost eliberat nainte de acordarea brevetului de baz, cererea va fi depus n termen de 6 luni de la data acordrii brevetului. Cererea se consider a fi depus dup plata taxei stabilite. Condiiile de acordare a certificatului Certificatul este acordat n cazul n care s-a depus o cerere i dac, la data depunerii acesteia, snt ndeplinite urmtoarele condiii: produsul este protejat printr-un brevet de baz n vigoare n RM; produsul este obiectul unei autorizaii valabile de lansare pe pia n calitate de produs medicamentos sau fitofarmaceutic; produsul nu a constituit anterior obiectul unui certificat n RM; autorizaia este prima autorizaie de plasare pe piaa RM a produsului n calitate de produs medicamentos sau fitofarmaceutic. n cazul n care snt ndeplinite condiiile, AGEPI adopt hotrrea de acordare a certificatului i introduce datele despre certificat n Registrul naional de brevete de invenie. Meniunea privind hotrrea de acordare a certificatului se public n BOPI. Titularul mai multor brevete care se refer la unul i acelai produs nu poate obine dect un singur certificat pentru produsul n cauz. Totui, cnd dou sau mai multe cereri care se refer la acelai produs, aflate n curs de examinare, provin de la doi sau mai muli titulari de brevete diferite, fiecare dintre aceti titulari poate obine un certificat pentru acest produs. 51. S-tii D-lui de brevet. Corelatia dintre inventator, solicitant si titular al Ds-v asupra brevetului de inventie Dreptul de a depune o cerere de brevet. Orice persoan fizic sau juridic poate solicita un brevet prin depunerea la AGEPI a unei cereri de brevet. O cerere de brevet poate fi depus de mai muli solicitani. Dreptul la brevet Dreptul la brevet aparine inventatorului sau succesorului n drepturi al acestuia. n cazul n care dou sau mai multe persoane au creat aceeai invenie independent una de alta, dreptul la brevet aparine persoanei a crei cerere de brevet are cea mai veche dat de deposit. Inveniile salariailor Dac inventatorul este salariat, n lipsa unei clauze contractuale mai avantajoase pentru el. Inveniile create de salariat fie n virtutea ndeplinirii unui contract de munc ce prevede o misiune inventiv care corespunde funciilor sale, fie n cadrul efecturii unor studii sau cercetri care iau fost ncredinate n mod explicit aparin unitii. n toate aceste situaii, inventatorul beneficiaz de o remuneraie suplimentar stabilit prin contract. n cazul unui contract de cercetare ncheiat ntre dou sau mai multe uniti, inveniile aparin unitii care a comandat cercetarea, n lipsa unei clauze contrare. Inveniile create n alte condiii dect cele prevzute
56

aparin salariatului. Exceptie: n cazul n care invenia este creat de salariat fie n exercitarea funciilor sale, fie n domeniul activitilor unitii, fie prin cunoaterea i utilizarea tehnicii, a mijloacelor specifice ale unitii sau datelor existente n unitate, fie cu asistena material a unitii, unitatea are dreptul s-i atribuie invenia sau s beneficieze, n totalitate sau n parte, de drepturile acordate de brevetul ce protejeaz invenia salariatului su. n acest caz, remuneraia inventatorului se va stabili prin contract. Inventatorul i unitatea se vor informa reciproc n scris n mod obligatoriu asupra crerii i asupra stadiului realizrii inveniei i se vor abine de la orice divulgare ce poate prejudicia exercitarea drepturilor de ctre fiecare parte. Partea care a ignorat aceste obligaii trebuie s repare prejudiciile cauzate celeilalte pri, inclusiv beneficiul ratat, conform legii. Dac, unitatea, n termen de 60 de zile de la data la care a fost informat n scris de ctre salariat despre invenia creat, nu va depune o cerere de brevet, nu va cesiona dreptul la depunerea cererii oricrei alte persoane sau nu-i va da inventatorului o dispoziie n scris privind pstrarea n secret a inveniei, dreptul la brevet va aparine salariatului. n cazurile cnd brevetul aparine salariatului, unitatea are dreptul preferenial la licen neexclusiv pentru exploatarea inveniei. n cazul n care unitatea a obinut un brevet pentru invenia creat, salariatul are dreptul preferenial la o licen neexclusiv gratuit pentru exploatarea inveniei. n cazul n care prile nu au ajuns la un consens asupra cuantumului remuneraiei cuvenite salariatului, el va fi stabilit de instana judectoreasc, n funcie de aportul fiecrei pri la invenia creat i de valoarea comercial a acesteia. Procedura de creare i de utilizare a inveniilor salariailor este stabilit n Regulamentul privind obiectele de proprietate industrial create n cadrul exercitrii atribuiilor de serviciu, aprobat de Guvern. Cererea de brevet depus de o persoan nendreptit Dac, pn la acordarea de ctre AGEPI a brevetului, printr-o hotrre judectoreasc rmas definitiv se stabilete c persoana ndreptit s obin un brevet este alta dect solicitantul, aceast persoan, n termen de 3 luni de la data la care hotrrea menionat a rmas definitiv, poate: a)s continue, n locul solicitantului, procedura referitoare la cererea de brevet ca pentru o cerere proprie; b)s depun o nou cerere de brevet pentru aceeai invenie; n acest caz, cererea iniial va fi considerat de AGEPI ca fiind retras; c)s cear respingerea cererii de brevet. Dreptul inventatorului Inventator (autor al inveniei) este persoana fizic care, prin munca sa creatoare, a realizat invenia. Dreptul de autor al inveniei este un drept personal inalienabil, imprescriptibil i protejat fr termen. n cazul n care invenia a fost creat n comun de mai multe persoane, fiecare dintre ele are calitatea de coautor i dreptul de inventator aparine fiecreia n parte. Nu se consider inventator persoana fizic care, la realizarea inveniei, a acordat inventatorului asisten tehnic, organizatoric sau material ori care a contribuit doar la perfectarea cererii de brevet, la obinerea brevetului sau la exploatarea inveniei. Inventatorul are dreptul s fie menionat n cerere, n brevet i n publicaiile AGEPI cu privire la cerere i la brevet. Inventatorul are dreptul s renune la menionarea numelui su n cerere, n brevet i n
57

publicaiile AGEPI cu privire la cerere i la brevet prin depunerea la AGEPI a unei cereri n scris. 52. Exploatarea brevetului de inventie de cotitulari Brevetul i acord titularului dreptul exclusiv de exploatare a inveniei pe ntreaga durat de protecie a lui. Brevetul i acord titularului, dreptul de a interzice terilor care nu au acordul su efectuarea, pe teritoriul RM, a urmtoarelor aciuni: a)fabricarea, oferirea spre vnzare, vnzarea, folosirea, importul sau stocarea n aceste scopuri a produsului care constituie obiectul brevetului; b)folosirea procedeului care constituie obiectul brevetului sau, n cazul n care un ter tie sau este evident din circumstane c folosirea procedeului este interzis fr acordul titularului de brevet, oferirea procedeului spre folosire; c)oferirea spre vnzare, vnzarea, folosirea, importul sau stocarea n aceste scopuri a produsului obinut direct prin procedeul care constituie obiectul brevetului. n cazul n care exist mai muli titulari ai unui brevet, raporturile privind exploatarea inveniei protejate prin brevet se stabilesc printr-un acord ncheiat ntre acetia. Dac un asemenea acord nu exist, fiecare titular are dreptul s exploateze invenia dup propria voin, s acioneze n instan orice persoan care exploateaz invenia brevetat fr acordul cotitularilor, ns nu are dreptul s renune la brevet fr a-i anuna pe cotitulari, precum i s ncheie contracte de licen i s cesioneze brevetul fr acordul acestora. 53. Inventiile salariatilor Inveniile salariailor Dac inventatorul este salariat, n lipsa unei clauze contractuale mai avantajoase pentru el. Inveniile create de salariat fie n virtutea ndeplinirii unui contract de munc ce prevede o misiune inventiv care corespunde funciilor sale, fie n cadrul efecturii unor studii sau cercetri care i-au fost ncredinate n mod explicit aparin unitii. n toate aceste situaii, inventatorul beneficiaz de o remuneraie suplimentar stabilit prin contract. n cazul unui contract de cercetare ncheiat ntre dou sau mai multe uniti, inveniile aparin unitii care a comandat cercetarea, n lipsa unei clauze contrare. Inveniile create n alte condiii dect cele prevzute aparin salariatului. Exceptie: n cazul n care invenia este creat de salariat fie n exercitarea funciilor sale, fie n domeniul activitilor unitii, fie prin cunoaterea i utilizarea tehnicii, a mijloacelor specifice ale unitii sau datelor existente n unitate, fie cu asistena material a unitii, unitatea are dreptul s-i atribuie invenia sau s beneficieze, n totalitate sau n parte, de drepturile acordate de brevetul ce protejeaz invenia salariatului su. n acest caz, remuneraia inventatorului se va stabili prin contract. Inventatorul i unitatea se vor informa reciproc n scris n mod obligatoriu asupra crerii i asupra stadiului realizrii inveniei i se vor abine de la orice divulgare ce poate prejudicia exercitarea drepturilor de ctre fiecare parte. Partea care a ignorat aceste obligaii trebuie s repare prejudiciile cauzate celeilalte pri, inclusiv beneficiul ratat, conform legii. Dac, unitatea, n termen de 60 de zile de la data la care a fost informat n scris de ctre salariat
58

despre invenia creat, nu va depune o cerere de brevet, nu va cesiona dreptul la depunerea cererii oricrei alte persoane sau nu-i va da inventatorului o dispoziie n scris privind pstrarea n secret a inveniei, dreptul la brevet va aparine salariatului. n cazurile cnd brevetul aparine salariatului, unitatea are dreptul preferenial la licen neexclusiv pentru exploatarea inveniei. n cazul n care unitatea a obinut un brevet pentru invenia creat, salariatul are dreptul preferenial la o licen neexclusiv gratuit pentru exploatarea inveniei. n cazul n care prile nu au ajuns la un consens asupra cuantumului remuneraiei cuvenite salariatului, el va fi stabilit de instana judectoreasc, n funcie de aportul fiecrei pri la invenia creat i de valoarea comercial a acesteia. Procedura de creare i de utilizare a inveniilor salariailor este stabilit n Regulamentul privind obiectele de proprietate industrial create n cadrul exercitrii atribuiilor de serviciu, aprobat de Guvern. 54. Notiunea depozitului national reglementar al brevetului. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cererea de brevet Depozit naional reglementar- cererea de brevet de invenie ce este nsoit de: cererea de brevet(propriu-zis), descrierea inveniei, desene explicative, rezumatul. Cererea de brevet va conine: a)solicitarea de acordare a brevetului; b)descrierea inveniei; c)una sau mai multe revendicri; d)desene la care se fac referiri n descriere sau n revendicri; e)un rezumat; f)o procur, dup caz. Cererea de brevet este supus plii unei taxe de depunere. Cererea de brevet trebuie s satisfac condiiile prevzute de Regulament. In cazul n care invenia se refer la un material biologic reproductibil, cererea de brevet poate conine, dup caz, actul prin care se confirm depozitul acestui material biologic la o autoritate de depozit, care se prezint odat cu depunerea cererii de brevet sau n termen de 2 luni de la data de depozit a acesteia. n cazul n care solicitantul este reprezentat de un mandatar autorizat, cererea de brevet va conine procura de reprezentare, care se prezint odat cu depunerea cererii de brevet sau n termen de 2 luni de la data de depozit a acesteia. Cererea de brevet va conine menionarea inventatorului i date care s permit stabilirea identitii acestuia. n cazul n care solicitant nu este inventatorul nsui sau el nu este unicul inventator, cererea va conine o declaraie a solicitantului prin care acesta desemneaz inventatorii i indic originea dreptului la brevet. n cazul n care, n scopul stabilirii datei de depozit, descrierea inveniei a fost nlocuit cu o referire la o cerere anterioar solicitantul va prezenta la AGEPI, n termen de 4 luni de la data de depozit a cererii de brevet coninnd referirea, o copie certificat a cererii nregistrate anterior i, dup caz, traducerea acesteia. Dac cererea anterioar a fost depus de o persoan alta dect solicitantul, se va anexa documentul care confirm dreptul solicitantului de a depune cererea. 55. Procedura de eliberare a brevetului de inventie in RM. Opozitia, contestatia si observatiile tertilor Opoziia n termen de 6 luni de la data publicrii meniunii privind
59

hotrrea de acordare a brevetului, orice persoan poate face opoziie la acordarea brevetului prin depunerea unei cereri n acest sens la AGEPI. Opoziia se examineaz n termen de 3 luni n cadrul subdiviziunii AGEPI care a adoptat hotrrea. Opoziia va fi fcut n scris i se va baza pe urmtoarele motive: a)obiectul brevetului nu este brevetabil; b)brevetul nu dezvluie invenia suficient de clar i complet pentru ca un specialist n domeniu s o poat realiza; c)obiectul brevetului depete coninutul cererii aa cum a fost depus sau, dac brevetul a fost acordat pe baza unei cereri divizionare ori a unei noi cereri, obiectul brevetului depete coninutul cererii iniiale aa cum a fost depus. Opoziia depus are efect suspensiv. Opoziia nu va fi luat n considerare dect dup plata taxei stabilite. n cazul n care subdiviziunea AGEPI care a adoptat hotrrea de acordare a brevetului constat c cel puin unul dintre motivele opoziiei este mpotriva acordrii brevetului, se va revoca hotrrea respectiv. n caz contrar, opoziia se va respinge. n cazul n care AGEPI constat c, lund n considerare modificrile aduse de solicitant pe parcursul procedurii de opoziie, brevetul i invenia care face obiectul acestuia: a)satisfac cerinele prezentei legi, se va decide meninerea n vigoare a hotrrii de acordare a brevetului, cu operarea modificrilor de rigoare, cu condiia ndeplinirii cerinelor prevzute de Regulament; b)nu satisfac cerinele prezentei legi, se va revoca hotrrea de acordare a brevetului. n cazul n care un brevet a fost modificat, AGEPI va publica, dup plata taxei stabilite, un nou fascicul de brevet coninnd, n forma modificat, descrierea, revendicrile i, dup caz, desenele. Contestaia. Orice hotrre luat de subdiviziunile AGEPI poate fi contestat la Comisia de contestaii a AGEPI de ctre orice persoan care este afectat de hotrre. Contestarea are efect suspensiv. Contestaia se va depune n form scris, n termen de 2 luni de la data expedierii hotrrii, i va conine motivele contestrii. Contestaia se va considera depus numai dup plata taxei stabilite. Examinarea contestaiei. n cursul examinrii contestaiei, care se desfoar conform prevederilor Regulamentului i Regulamentului privind Comisia de contestaii a AGEPI, prile vor fi invitate, ori de cte ori este necesar, s depun, ntr-un termen fixat de comisie, observaiile lor asupra notificrilor care le snt adresate sau asupra comunicrilor primite de la celelalte pri. Dup examinarea contestaiei, Comisia de contestaii fie va adopta o hotrre definitiv asupra acesteia, fie va remite cazul spre reexaminare subdiviziunii AGEPI care a adoptat hotrrea contestat. Hotrrea Comisiei de contestaii a AGEPI se public n BOPI. Orice hotrre adoptat de Comisia de contestaii a AGEPI, n termen de 2 luni de la data comunicrii, poate fi atacat n instana judectoreasc conform prevederilor CPC. Eliberarea brevetului n cazul cnd nu au fost fcute opoziii mpotriva acordrii brevetului, sau cnd opoziia depus a fost respins, AGEPI elibereaz brevetul persoanei ndreptite, cu condiia plii taxelor stabilite, i public n BOPI meniunea privind eliberarea brevetului. Eliberarea brevetului nu poate fi refuzat i un brevet nu poate fi revocat pe motiv c vnzarea produsului brevetat sau obinut printr-un procedeu brevetat este supus unor restricii prevzute de legislaia naional. Dat a eliberrii brevetului este data la
60

care meniunea privind eliberarea lui este publicat n BOPI. Componena datelor pentru publicare se stabilete de AGEPI. Brevetele eliberate se nscriu n Registrul naional de brevete de invenie. n cazul n care taxele stabilite pentru eliberarea brevetului nu au fost achitate dup publicarea meniunii privind hotrrea de acordare a brevetului n condiiile Regulamentului, brevetul nu se elibereaz. Meniunea privind stingerea drepturilor se nscrie n Registrul naional de brevete de invenie i se public n BOPI. 56. procedura de brevetare in strainatate (calea nationala si internationala). Rolul AGEPI in procesul de dobindire a brevetului de inventie pe cale internationala Cererea internaional. Solicitantul unei cereri internaionale care dorete s obin un brevet n Republica Moldova va depune la AGEPI, n termen de 31 de luni de la data de depozit a cererii internaionale sau, dac a fost revendicat o prioritate, de la data prioritii, o cerere care s conin solicitarea explicit sau implicit a deschiderii fazei naionale, o copie de pe cererea internaional i traducerea n limba moldoveneasc a cererii internaionale, certificat n modul corespunztor. n cazul n care traducerea documentelor cererii internaionale nu este depus la AGEPI la data deschiderii fazei naionale sau n termen de 2 luni de la aceast dat, cererea internaional se consider ca fiind retras. Publicarea unei cereri internaionale va produce efectele proteciei provizorii, de la data publicrii traducerii cererii internaionale n limba moldoveneasc. Cererea eurasiatic. Cererile eurasiatice depuse conform Conveniei eurasiatice pot face obiectul procedurilor n faa AGEPI. n asemenea proceduri se aplic prevederile Conveniei eurasiatice i ale Instruciunii de aplicare a Conveniei eurasiatice. n cazul unor divergene ntre prevederile Conveniei eurasiatice i cele ale prezentei legi, vor prevala prevederile Conveniei eurasiatice. Una i aceeai invenie dezvluit ntr-un brevet eurasiatic i, respectiv, ntr-un brevet naional, provenind de la acelai solicitant, care au aceeai dat de depozit sau, dac a fost revendicat o prioritate, aceeai dat de prioritate, nu poate fi protejat simultan prin ambele brevete. Brevetul acordat de AGEPI va nceta s produc efecte dup acordarea brevetului eurasiatic, de la data expirrii termenului pentru depunerea unei opoziii privind acest brevet eurasiatic sau, dac a fost formulat o opoziie, de la data la care, n urma examinrii opoziiei, a fost luat hotrrea de meninere a brevetului eurasiatic. Oficiul naional AGEPI, este oficiul naional n domeniul proteciei proprietii intelectuale i unica autoritate care acord pe teritoriul RM protecie juridic inveniilor, n condiiile L. n conformitate cu prezenta lege, AGEPI are urmtoarele atribuii: a)coordoneaz realizarea politicii de protecie a inveniilor n Republica Moldova; b)elaboreaz proiecte de acte legislative i de alte acte normative n domeniul proteciei inveniilor, aprob instruciuni, formulare-tip i alte acte de procedur necesare aplicrii L; c)recepioneaz i examineaz cererile de brevet n vederea acordrii i eliberrii, n numele statului, a titlurilor de protecie pentru invenii; public cererile de brevet i fasciculele de brevet; d)ine Registrul naional de cereri de brevet de invenie, Registrul naional de cereri de brevet de invenie de scurt durat,
61

Registrul naional de brevete de invenie i Registrul naional de brevete de invenie de scurt durat; e)editeaz Buletinul Oficial de Proprietate Industrial al Republicii Moldova, denumit n continuare BOPI, i public n el date referitoare la cererile de brevet, la brevete i la certificatele complementare de protecie; f)este oficiul receptor pentru cererile internaionale i cererile eurasiatice depuse de ctre solicitanii naionali n conformitate cu prevederile PCT sau ale Conveniei eurasiatice; g)deine i administreaz Colecia naional de brevete prin achiziii i schimburi de informaii cu organizaiile internaionale i cu oficiile de brevete din strintate; h)ia parte la aplicarea msurilor de asigurare a probelor n caz de nclcare a drepturilor prevzute de lege; i)exercit i alte atribuii prevzute de lege. AGEPI reprezint Republica Moldova n Organizaia Mondial a Proprietii Intelectuale, precum i n alte organizaii internaionale, interguvernamentale i interstatale pentru protecia proprietii industriale, ntreine cu ele relaii de cooperare multilateral i bilateral n domeniu. 57. Notiunea si clasificarea prioritatii inventiei. Revendicarea prioritatii Dreptul de prioritate O persoan care a depus, conform prevederilor legale, o cerere de brevet de invenie, de model de utilitate, de certificat de utilitate sau de certificat de autor n sau pentru un stat parte la Convenia de la Paris sau membru al Organizaiei Mondiale a Comerului ori succesorul su n drepturi beneficiaz, n scopul depunerii unei cereri de brevet pentru aceeai invenie, de un drept de prioritate pe o perioad de 12 luni de la data de depozit a primei cereri; ziua depozitului nu este cuprins n termen. Dreptul de prioritate va fi recunoscut pentru orice depozit care are valoarea unui depozit naional reglementar, conform legislaiei naionale a statului n care a fost constituit sau conform acordurilor bilaterale ori multilaterale sau conveniilor regionale. Dreptul de prioritate poate fi transmis prin cesiune. Transmiterea unui drept de prioritate se face n scris, cedentul decznd din dreptul de prioritate referitor la prima cerere. Revendicarea prioritii Solicitantul care vrea s beneficieze de prioritatea unei cereri anterioare trebuie s depun o declaraie de revendicare a prioritii, o copie a cererii anterioare i, dup caz, o traducere a acesteia n limba moldoveneasc, precum i s achite taxa stabilit pentru fiecare prioritate revendicat. Pentru o cerere de brevet se pot revendica prioriti multiple, chiar dac ele provin din state diferite. Se pot revendica, dup caz, prioriti multiple pentru aceeai revendicare de brevet. Dac snt revendicate prioriti multiple, termenul de prioritate se calculeaz de la data celei mai vechi prioriti. n cazul n care se revendic una sau mai multe prioriti pentru o cerere de brevet, dreptul de prioritate va acoperi doar elementele cererii de brevet care snt cuprinse n cererea sau n cererile a cror prioritate a fost revendicat. n cazul n care anumite elemente ale inveniei pentru care se revendic prioritatea nu snt cuprinse n revendicrile formulate n cererea anterioar, prioritatea poate fi recunoscut cu condiia ca documentele cererii anterioare s dezvluie clar aceste elemente. Prioritatea revendicat ntr-o cerere de brevet ca urmare a expunerii inveniei, la o expoziie organizat ntr-un stat parte la Convenia
62

de la Paris sau membru al Organizaiei Mondiale a Comerului poate fi recunoscut de la data prezentrii inveniei la expoziie. Aceasta se aplica numai n cazul n care cererea de brevet a fost depus n termen de 6 luni de la data expunerii inveniei la expoziie. Termenul de 6 luni nu va prelungi termenul de prioritate 12 luni. Solicitantul sau succesorul n drepturi al acestuia are dreptul s revendice ntr-o cerere ulterioar o prioritate a unei cereri anterioare depuse la AGEPI pentru aceeai invenie dac revendicarea prioritii se face n termen de 12 luni de la data de depozit a cererii anterioare (prioritate intern). n acest caz, cererea anterioar se consider retras. Prioritatea se revendic odat cu depunerea cererii sau n termen de 2 luni de la data de depozit a cererii de brevet i se justific prin documentul de prioritate. Documentul care justific revendicarea prioritii, copia cererii anterioare, certificat de autoritatea la care aceast cerere a fost depus, i, dup caz, traducerea acesteia se depun de ctre solicitant n termen de 16 luni de la data de depozit a cererii anterioare sau, dac exist mai multe cereri anterioare, de la cea mai veche dat de depozit a cererilor respective. Documentul care justific revendicarea prioritii, i certificatul eliberat de administraia expoziiei n cauz se depun de ctre solicitant odat cu cererea de brevet sau n termen de 3 luni de la data de depozit a acesteia. n cazul n care solicitantul revendic un drept de proprietate ce aparine altei persoane, pentru recunoaterea prioritii este necesar depunerea la AGEPI a unui act juridic care confirm transmiterea sau a unei autorizaii din partea cedentului, din care s rezulte c solicitantul are dreptul s revendice prioritatea primului depozit. Documentele menionate se depun odat cu revendicarea prioritii sau n termen de 16 luni de la data prioritii primei cereri. Nerespectarea termenelor are ca efect nerecunoaterea prioritii revendicate. Corectarea sau suplimentarea unei revendicri a prioritii Solicitantul poate cere corectarea sau suplimentarea unei revendicri a prioritii referitor la cererea de brevet n termen de 16 luni de la data de prioritate sau, n cazul n care corectarea sau suplimentarea conduce la modificarea datei de prioritate, n termen de 16 luni de la data de prioritate modificat, fiind aplicat termenul care expir mai devreme, cu condiia ca cererea de corectare sau de suplimentare s fie depus la AGEPI n termen de 4 luni de la data de depozit a cererii de brevet. Depunerea cererii, este supus plii unei taxe stabilite. n cazul n care taxa nu este pltit, se va considera c cererea nu a fost depus. Dac cererea este depus dup ce solicitantul a cerut publicarea anticipat a cererii, se va considera c ea nu a fost depus, cu excepia cazului cnd aceast solicitare a fost retras pn la finalizarea pregtirilor tehnice pentru publicare. n cazul n care corectarea sau suplimentarea revendicrii prioritii conduce la modificarea datei de prioritate, orice termen calculat de la data de prioritate aplicat anterior, care nc nu a expirat, se va calcula de la data de prioritate modificat. Restabilirea dreptului de prioritate n cazul n care se revendic prioritatea unei cereri anterioare ntr-o cerere de brevet ulterioar, care a fost depus dup expirarea termenului dar nu mai trziu dect dup 2 luni de la expirarea acestui termen, AGEPI poate restabili dreptul de prioritate dac, odat cu depunerea cererii de brevet, solicitantul a
63

prezentat o cerere de restabilire a drepturilor i un demers care confirm faptul c diligena cerut de circumstane a fost exercitat sau c nerespectarea termenului a fost neintenionat. Cererea de restabilire a drepturilor, se depune n termen de 2 luni de la data expirrii perioadei de prioritate, dar nu mai trziu de finalizarea pregtirilor tehnice pentru publicarea cererii n cauza. Cererea de restabilire a drepturilor va fi nsoit de plata unei taxe stabilite; n caz contrar, se va considera c aceast cerere nu a fost depus. n cazul n care copia cererii anterioare nu a fost prezentat la AGEPI n termenul 16 luni de la data de deposit a cererii anterioare. AGEPI poate restabili dreptul de prioritate sub rezerva ndeplinirii cumulative a urmtoarelor condiii: a)solicitantul a prezentat, n acest sens, la AGEPI un demers pn la expirarea termenului de 16luni; b)solicitantul a prezentat la AGEPI o confirmare a demersului prezentat la oficiul care a nregistrat cererea anterioar, care atest c copia cererii anterioare a fost solicitat ntr-un termen ce nu a depit 14 luni de la data de depozit a acestei cereri anterioare; c)copia certificat a cererii anterioare a fost prezentat la AGEPI n termen de o lun de la data la care oficiul unde a fost nregistrat cererea anterioar a eliberat solicitantului copia respectiv. 58. D-le conferite prin cerera de brevet dupa publicarea acesteia (protectia provizorie a inventiei) Durata brevetului de invenie este de 20 de ani, ncepnd cu data de depozit a cererii de brevet de invenie. Durata unui brevet de invenie de scurt durat este de 6 ani, ncepnd cu data de depozit a cererii de brevet de invenie de scurt durat. Titularul de brevet poate prezenta la AGEPI o cerere de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de scurt durat pentru o perioad de cel mult 4 ani, cu condiia c titularul va solicita la AGEPI efectuarea cercetrii documentare referitoare la invenia care face obiectul brevetului i va achita taxa respectiv de prelungire, dar nu mai devreme de un an i nu mai trziu de 6 luni nainte de expirarea termenului de valabilitate a brevetului de scurt durat. Pentru produsele medicamentoase i cele fitofarmaceutice, care fac obiectul unui brevet de invenie, se poate obine o protecie complementar. Drepturile conferite prin cererea de brevet dup publicarea acesteia Cererea de brevet, ncepnd cu data publicrii ei i pn la eliberarea brevetului, asigur solicitantului, cu titlu provizoriu. Persoana fizic sau juridic care a exploatat invenia n perioada de 20/6 ani va plti titularului de brevet, dup obinerea brevetului, o compensaie bneasc rezonabil. Cuantumul compensaiei se stabilete prin acordul dintre pri, innd cont de buna-credin a persoanei care a exploatat invenia, sau de ctre instana judectoreasc, n cazul imposibilitii de a fi stabilit pe cale amiabil. Efectele cererii de brevet se consider nule n cazul n care cererea de brevet a fost retras de ctre solicitant, precum i n cazul n care ea a fost retras sau respins conform prevederilor L. Prevederile expuse nu se aplic brevetelor de invenie de scurt durat.
64

59. Conditia unitatii inventiei. Conditia dezvaluirii inventiei. Revendicarile Unitatea inveniei Cererea de brevet trebuie s se refere numai la o singur invenie sau la un grup de invenii legate ntre ele astfel nct s formeze un singur concept inventiv. Cererea de brevet care nu ndeplinete condiia de baza poate fi divizat de ctre solicitant, din proprie iniiativ sau la cererea AGEPI, prin depunerea unei cereri divizionare, pn la luarea unei hotrri asupra cererii de brevet. Cererea divizionar poate fi depus numai pentru elementele care nu depesc coninutul cererii iniiale aa cum a fost ea depus. Cererile divizionare snt considerate a fi fost depuse la data de depozit a cererii iniiale i vor beneficia de drepturile de prioritate ale acesteia. Dezvluirea inveniei Invenia va fi dezvluit n cererea de brevet ntr-o manier suficient de clar i complet, astfel nct s poat fi realizat de ctre un specialist n domeniu. n cazul n care invenia se refer la un material biologic reproductibil la care publicul nu a avut acces, snt ndeplinite numai dac solicitantul dovedete printr-un act c, anterior datei de depozit a cererii de brevet sau de prioritate recunoscut, materialul biologic a fcut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internaional sau la o autoritate de depozit desemnat de Guvern. Revendicrile trebuie s defineasc obiectul pentru care se cere protecia. Revendicrile vor fi clare, concise i vor fi susinute de descrierea inveniei. Revendicrile determin ntinderea proteciei juridice acordate de brevet prin fiecare element inclus n revendicarea independent sau prin echivalentul lui, cunoscut pn la data de depozit, iar dac este invocat prioritatea pn la data prioritii inveniei protejate prin brevet. Descrierea i desenele pot fi folosite numai n scopul interpretrii revendicrilor. Este exclus interpretarea limitat sau extensiv a revendicrilor (folosind descrierea i desenele n scopul identificrii ideii inventive generale). Dac cererea conine exemple de realizare sau de aplicare a inveniei ori de aplicare a rezultatelor inveniei, revendicrile nu vor fi interpretate doar n raport cu aceste exemple. n special, faptul c produsul sau procedeul include elemente suplimentare care lipsesc n exemplele dezvluite n cerere i lipsa n exemple a elementelor care nu contribuie la obinerea rezultatului sau nu posed avantajele declarate sau inerente nu va conduce la excluderea produsului sau a procedeului din sfera proteciei juridice, determinate de revendicrile inveniei. 60.D-le morale ale autorilor inventiilor si D-le patrimoniale ale titularilor de brevete Drepturile conferite de brevet Brevetul i acord titularului dreptul exclusiv de exploatare a inveniei pe ntreaga durat de protecie a lui. Brevetul i acord titularului, dreptul de a interzice terilor care nu au acordul su efectuarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a urmtoarelor aciuni: a)fabricarea, oferirea spre vnzare, vnzarea, folosirea, importul sau stocarea n aceste scopuri a produsului care constituie obiectul brevetului; b)folosirea procedeului care constituie obiectul brevetului sau, n cazul n care un ter tie sau este evident din circumstane c folosirea procedeului este interzis fr acordul titularului de brevet, oferirea procedeului spre folosire; c)oferirea spre vnzare, vnzarea, folosirea, importul sau
65

stocarea n aceste scopuri a produsului obinut direct prin procedeul care constituie obiectul brevetului. n cazul n care exist mai muli titulari ai unui brevet, raporturile privind exploatarea inveniei protejate prin brevet se stabilesc printr-un acord ncheiat ntre acetia. Dac un asemenea acord nu exist, fiecare titular are dreptul s exploateze invenia dup propria voin, s acioneze n instan orice persoan care exploateaz invenia brevetat fr acordul cotitularilor, ns nu are dreptul s renune la brevet fr a-i anuna pe cotitulari, precum i s ncheie contracte de licen i s cesioneze brevetul fr acordul acestora. Interzicerea exploatrii indirecte a inveniei Un brevet i acord titularului, dreptul de a interzice terilor care nu au acordul su livrarea sau oferirea spre livrare, pe teritoriul Republicii Moldova, unei persoane alta dect persoana ndreptit s exploateze invenia brevetat, a mijloacelor referitoare la un element esenial al acelei invenii, pentru punerea n aplicare a acesteia, n cazul n care terul tie sau este evident din circumstane c aceste mijloace snt apte i destinate punerii n aplicare a inveniei respective. Cele expuse nu se aplic n cazul cnd mijloacele de punere n aplicare a inveniei snt produsele aflate la moment n comer, cu excepia cazurilor cnd terul incit persoana creia i se efectueaz livrri s comit urmatoarele aciuni interzise: a)fabricarea, oferirea spre vnzare, vnzarea, folosirea, importul sau stocarea n aceste scopuri a produsului care constituie obiectul brevetului; b)folosirea procedeului care constituie obiectul brevetului sau, n cazul n care un ter tie sau este evident din circumstane c folosirea procedeului este interzis fr acordul titularului de brevet, oferirea procedeului spre folosire; c)oferirea spre vnzare, vnzarea, folosirea, importul sau stocarea n aceste scopuri a produsului obinut direct prin procedeul care constituie obiectul brevetului. Dreptul inventatorului. Inventator (autor al inveniei) este persoana fizic care, prin munca sa creatoare, a realizat invenia. Dreptul de autor al inveniei este un drept personal inalienabil, imprescriptibil i protejat fr termen. n cazul n care invenia a fost creat n comun de mai multe persoane, fiecare dintre ele are calitatea de coautor i dreptul de inventator aparine fiecreia n parte. Nu se consider inventator persoana fizic care, la realizarea inveniei, a acordat inventatorului asisten tehnic, organizatoric sau material ori care a contribuit doar la perfectarea cererii de brevet, la obinerea brevetului sau la exploatarea inveniei. Inventatorul are dreptul s fie menionat n cerere, n brevet i n publicaiile AGEPI cu privire la cerere i la brevet. Inventatorul are dreptul s renune la menionarea numelui su n cerere, n brevet i n publicaiile AGEPI cu privire la cerere i la brevet prin depunerea la AGEPI a unei cereri n scris. 61. Limitele de exercitare a D-lor s-ve de catre titularii brevetelor. Epuizarea D-lor. D de folosire anterioara si posterioara Limitarea efectelor brevetului Drepturile acordate de brevet nu se extind asupra: a)aciunilor efectuate ntr-un cadru privat i n scopuri necomerciale; b)aciunilor efectuate n scopuri experimentale n privina obiectului inveniei brevetate;
66

c)preparrii extemporaneu o singur dat n farmacie a unui medicament, conform reetei medicale, precum i asupra aciunilor cu privire la medicamentul astfel preparat; d)folosirii obiectului inveniei brevetate la bordul navelor strine aparinnd rilor membre ale tratatelor internaionale privind inveniile la care Republica Moldova este parte care intr, temporar sau accidental, n apele Republicii Moldova, cu condiia ca invenia s fie folosit exclusiv pentru necesitile navei; e)folosirii obiectului inveniei brevetate n construcia sau n operarea vehiculelor terestre sau aeriene ori a altor mijloace de transport aparinnd rilor membre ale tratatelor internaionale privind inveniile la care Republica Moldova este parte, ori n construcia pieselor accesorii pentru aceste vehicule, cnd aceste mijloace de transport ptrund, temporar sau accidental, pe teritoriul Republicii Moldova. Folosirea specificata se admite cu condiia de a nu aduce atingere ntr-un mod nejustificat exploatrii normale a inveniei protejate prin brevet i de a nu leza nejustificat interesele legitime ale titularului brevetului, innd cont de interesele legitime ale terilor. n caz contrar, titularul brevetului are dreptul la o despgubire material proporional cu prejudiciul suportat prin folosirea neautorizat a inveniei. Epuizarea drepturilor Drepturile acordate de un brevet nu se extind asupra aciunilor privind un produs protejat de brevetul n cauz, efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, dup ce acest produs a fost plasat pe pia n Republica Moldova de ctre titularul brevetului sau cu acordul expres al acestuia. Protecia prevzut nu se extinde asupra materialului biologic obinut prin reproducerea ori multiplicarea unui material biologic comercializat sau oferit spre vnzare pe teritoriul Republicii Moldova de ctre titularul de brevet sau cu acordul acestuia, cnd reproducerea sau multiplicarea rezult n mod necesar din utilizarea pentru care materialul biologic a fost lansat pe pia, cu condiia ca materialul obinut s nu fi fost folosit ulterior pentru alte reproduceri sau multiplicri. Prin derogare de la cele expuse, vnzarea sau orice alt form de comercializare a materialului pentru reproducerea plantelor de ctre titularul brevetului sau cu acordul acestuia unui fermier, n scopuri de exploatare agricol, implic autorizarea fermierului de a folosi produsul recoltei sale n scopul reproducerii sau multiplicrii de ctre el nsui pentru folosire personal. Prin derogare de la cele expuse, vnzarea sau orice alt form de comercializare a animalelor de prsil sau a altui material de reproducere animal de ctre titularul brevetului sau cu acordul acestuia unui fermier implic autorizarea fermierului de a folosi materialul protejat n scopuri agricole, cu excepia folosirii comerciale; aceasta include i folosirea animalelor sau a altui material de reproducere animal n scopul desfurrii activitii sale agricole. ntinderea proteciei acordate de brevet sau de cererea de brevet este determinat de coninutul revendicrilor. Descrierea i desenele se vor folosi pt interpretarea revendicrilor. n perioada de pn la acordarea brevetului, ntinderea proteciei acordate de cererea de brevet este determinat de revendicrile cuprinse n cerere aa cum a fost ea publicata. Brevetul, aa cum a fost acordat sau modificat n procedurile de opoziie, de limitare sau de nulitate, determin retroactiv ntinderea proteciei conferite de cererea de brevet n
67

msura n care aceast protecie nu este extins. Protecia acordat de un brevet referitor la un procedeu care constituie obiectul brevetului se extinde asupra produselor obinute direct prin procedeul brevetat. Protecia acordat de un brevet referitor la un material biologic avnd caracteristici specifice, ca rezultat al inveniei, se extinde asupra oricrui material biologic obinut pe baza celui brevetat prin reproducere sau multiplicare, ntr-o form identic sau diferit i avnd aceleai caracteristici. Protecia acordat de un brevet referitor la un procedeu ce permite producerea unui material biologic avnd caracteristici specifice, ca rezultat al inveniei, se extinde asupra materialului biologic direct obinut prin numitul procedeu i asupra oricrui alt material biologic derivat din materialul biologic direct, obinut prin reproducere sau multiplicare ntr-o form identic sau diferit i avnd aceleai caracteristici. Protecia acordat de un brevet referitor la un produs ce conine sau reprezint o informaie genetic se extinde asupra oricrui alt material n care este ncorporat produsul i n care este cuprins i i exercit funcia informaia genetic, cu excepia corpului uman, n diferite stadii de formare i dezvoltare, i a elementelor acestuia. Dreptul bazat pe utilizarea anterioara a inveniei Orice persoan care a utilizat cu bun-credin invenia pe teritoriul Republicii Moldova sau a fcut pregtiri reale pentru utilizarea inveniei pn la data de depozit sau, n cazul cnd a fost revendicat o prioritate, pn la data de prioritate a cererii de brevet n baza creia este acordat brevetul are dreptul s continue personal aceast utilizare sau s utilizeze invenia n limitele i/sau n volumul planificat n timpul pregtirilor, n unitatea sa ori pentru necesitile acesteia, fr plat i fr s depeasc volumul de producie existent sau planificat la data de depozit sau de prioritate. Dreptul utilizatorului anterior, nu poate fi transmis pe parcursul vieii utilizatorului ori prin succesiune legal sau testamentar dect mpreun cu unitatea sau cu partea unitii n care a avut loc utilizarea ori s-au efectuat pregtirile pentru utilizare. 62. Transmiterea D-lor subiective asupra cererii de brevet si brevetului de inventie. Licenta obligatorie Transmiterea i constituirea drepturilor Cererea de brevet i brevetul pot fi transmise sau pot constitui obiectul unor drepturi reale. Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului i drepturile ce decurg dintr-o cerere de brevet sau dintr-un brevet pot fi transmise n totalitate sau n parte. Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licen, exclusiv sau neexclusiv, ori prin succesiune legal sau testamentar. Cererea de brevet sau brevetul deinut de o ntreprindere pot fi transmise independent de vnzarea ntreprinderii. Vnzarea ntreprinderii n totalitate implic transmiterea cererii de brevet i/sau a brevetului, cu excepia cazurilor cnd, conform legii, exist o clauz contrar sau cnd aceasta reiese evident din circumstane. Dispoziia n cauz se aplic obligaiei contractuale de vnzare a ntreprinderii. Prin contractul de licen solicitantul sau titularul de brevet (liceniar) transmite dreptul de exploatare a cererii de brevet sau a brevetului oricrei alte persoane (liceniat), rezervndu-i dreptul de proprietate asupra lui. n cazul n care exist mai muli liceniai pentru o cerere de
68

brevet sau pentru un brevet, licenele acordate pot fi numai neexclusive sau exclusive limitate. Contractul de licen poate conine clauze referitor la plata redevenelor de ctre liceniat. Nu se admite, conform legii, includerea n contractul de licen a practicilor sau a condiiilor care pot constitui o folosin abuziv a drepturilor de proprietate intelectual, avnd un efect prejudiciabil asupra concurenei pe piaa respectiv, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii de ctre liceniat a informaiei tehnice liceniarului, condiii care s mpiedice contestarea validitii sau includerea unui pachet obligatoriu de condiii ale licenierii. Transmiterea prin cesiune sau prin licen se va executa n scris i va fi semnat de ctre prile la contract, cu excepia cazului cnd transmiterea rezult dintr-o hotrre judectoreasc; n caz contrar, transmiterea nu este nscris la AGEPI. Transmiterea d-lor nu va afecta d-le obinute de teri pn la data transmiterii. Orice transmitere sau modificare efectuat de solicitant sau de titular referitor la o cerere de brevet sau la un brevet la demersul uneia dintre pri se nscrie n Registrul naional de cereri de brevet de invenie sau n Registrul naional de brevete de invenie, publicnd n BOPI informaia respectiv. Orice transmitere a drepturilor referitor la o cerere de brevet sau la un brevet va produce efecte pentru teri numai din data publicrii n BOPI a meniunii transmiterii nscrise la AGEPI. Drepturi reale. Un brevet, independent de unitatea titular, poate s fac obiectul unui gaj sau al unui alt drept real. Drepturile expuse, la cererea uneia dintre pri i cu condiia achitrii taxei stabilite, se nscriu n Registrul naional de brevete de invenie. Meniunea cu privire la aceste drepturi se public n BOPI. Licena obligatorie Instanele judectoreti pot acorda oricrei persoane interesate o licen obligatorie pe motiv de lips sau de insuficien de exploatare a brevetului, la o cerere depus la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la eliberarea brevetului, fiind aplicat termenul care expir cel mai trziu, n cazul n care titularul brevetului nu a exploatat brevetul pe teritoriul Republicii Moldova sau nu a fcut pregtiri efective i serioase n acest scop. La stabilirea faptului de lips sau insuficien de exploatare a brevetului nu se va face nici o distincie ntre produsele de origine autohton i cele importate. Licena obligatorie va fi acordat numai n cazul n care persoana interesat s-a strduit s obin autorizarea de la titularul de brevet n condiii i n modaliti comerciale rezonabile i, cu toate eforturile sale, nu a reuit s fac acest lucru ntr-un termen rezonabil. n cazul acordrii licenei obligatorii, titularul brevetului va fi avizat imediat despre aceasta. Licena obligatorie poate fi acordat n cazul survenirii unei situaii excepionale naionale, n alte circumstane de extrem urgen, sau n caz de utilizare public n scopuri necomerciale. n cazul tehnologiilor de semiconductori, licena obligatorie poate fi acordat numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practic ce a fost determinat, n baza unei proceduri judiciare sau administrative, ca fiind anticoncurenial. Licena obligatorie poate fi acordat unui titular de brevet de invenie sau unui titular de brevet pentru soi de plant care nui poate aplica invenia ori soiul de plant protejat (al doilea brevet), fr s aduc atingere unui
69

alt brevet (primul brevet), cu condiia ca invenia sau soiul de plant revendicat n cel de-al doilea brevet s presupun un progres tehnic important, de un interes economic substanial n raport cu soiul de plant i cu invenia revendicate n primul brevet. Instana judectoreasc poate ntreprinde toate msurile necesare pentru verificarea existenei unei astfel de situaii. n cazul licenei obligatorii n favoarea unui brevet de invenie sau unui brevet pentru soi de plant, titularul primului brevet va avea dreptul la o licen reciproc n condiii rezonabile pentru exploatarea inveniei brevetate ori a soiului de plant protejat. Condiiile aplicabile licenelor obligatorii Odat cu eliberarea licenei obligatorii, instana judectoreasc va preciza tipul utilizrilor acoperite de licen i condiiile ce urmeaz a fi respectate. Se vor aplica urmtoarele condiii: a)ntinderea i durata exploatrii vor fi limitate de scopurile pentru care aceasta a fost autorizat; b)exploatarea va fi neexclusiv; c)exploatarea va fi netransmisibil, cu excepia transmiterii mpreun cu partea de unitate sau de active nemateriale care beneficiaz de aceast exploatare; d)exploatarea va fi autorizat n principal pentru aprovizionarea pieei interne, cu excepia cazului cnd exploatarea este permis pentru a remedia o practic considerat ca anticoncurenial n urma unei proceduri judiciare sau administrative; e)instana judectoreasc poate, n baza unei cereri motivate, s decid ncetarea aciunii autorizaiei n cazul n care circumstanele care au condus la acordarea licenei au ncetat s mai existe i este clar c nu vor reaprea, cu condiia ca interesele legitime ale persoanelor astfel autorizate s fie protejate ntr-o manier adecvat. Instana judectoreasc va fi abilitat s refuze ncetarea aciunii autorizaiei n cazul n care circumstanele care au condus la aceast autorizare risc s se produc din nou; f)deintorul licenei va plti titularului de brevet o remuneraie adecvat, stabilit n raport cu valoarea economic a autorizaiei i, eventual, cu necesitatea de a remedia o practic anticoncurenial; g)n cazul unei licene obligatorii n favoarea unui brevet dependent sau unui brevet pentru soi de plant, exploatarea autorizat n raport cu primul brevet va fi netransmisibil, cu excepia cazului cnd al doilea brevet a fost de asemenea transmis. Valabilitatea juridic a oricrei hotrri privind autorizarea unei exploatri i orice hotrre referitoare la remuneraia prevzut n raport cu o astfel de utilizare vor putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau al altei revizuiri independente de ctre o autoritate superioar. Hotrrea instanei judectoreti de acordare a licenei obligatorii sau, dup caz, de ncetare a aciunii acesteia se comunic la AGEPI de ctre titularul licenei. Meniunea privind hotrrea instanei se nscrie n Registrul naional de brevete i se public n BOPI. Dac titularul licenei obligatorii, n termen de un an de la data obinerii acesteia, nu a ntreprins nici o aciune efectiv i serioas pentru exploatarea inveniei, licena obligatorie poate fi anulat prin hotrrea instanei judectoreti. Valabilitatea licenei obligatorii nceteaz n orice caz dac titularul licenei nu a nceput exploatarea inveniei n termen de 2 ani de la data obinerii acesteia.

70

63. Incetarea D-lor acordate prin brevetul de inventie Stingerea drepturilor acordate de brevet. Drepturile acordate de brevet se sting n cazul n care: a)expir durata legal de protecie 20/6ani; b)titularul renun la brevet- Titularul brevetului poate s renune la brevet, depunnd n acest sens o declaraie n scris la AGEPI. Brevetul nu poate face obiectul unei renunri dect n totalitatea sa. Renunarea la brevet produce efecte numai dup nscrierea ei n Registrul naional de brevete de invenie. Meniunea privind renunarea se public n BOPI. Titularul are obligaia, concomitent cu depunerea cererii scrise la AGEPI, s comunice n scris inventatorului intenia sa de a renuna la brevet. n acest caz, inventatorul, n termen de 3 luni de la data la care titularul i-a comunicat intenia sa de a renuna la brevet, are dreptul preferenial de a obine brevetul pe numele su; c)taxele de eliberare i de meninere n vigoare a brevetului nu au fost achitate la timp. Stingerea drepturilor pe motiv de neplat la timp a taxei anuale sau, dup caz, a taxei suplimentare se consider ca avnd efect de la data expirrii termenului stabilit pentru plata taxei anuale. AGEPI public n BOPI meniunea privind stingerea drepturilor acordate de brevet. 64. Notiunea, termenul si conditiile de protectie a brevetului de inventie de scurta durata Brevetul de invenie de scurt durat se acord pentru orice invenie care este nou, implic o activitate inventiv i este susceptibil de aplicare industrial. Se consider c o invenie implic o activitate inventiv, dac ea prezint un avantaj tehnic sau practic. Nu se acord brevete de invenie de scurt durat pentru inveniile care se refer la: un material biologic; substane i/sau procedee chimice sau farmaceutice. Durata unui brevet de invenie de scurt durat este de 6 ani, ncepnd cu data de depozit a cererii de brevet de invenie de scurt durat. Titularul de brevet poate prezenta la AGEPI o cerere de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de scurt durat pentru o perioad de cel mult 4 ani, cu condiia c titularul va solicita la AGEPI efectuarea cercetrii documentare referitoare la invenia care face obiectul brevetului i va achita taxa respectiv de prelungire, dar nu mai devreme de un an i nu mai trziu de 6 luni nainte de expirarea termenului de valabilitate a brevetului de scurt durat. 65. Apararea D-lor subiective asupra brevetelor de inventie. Metodele de aparare. Formele metodei jurisdictionale (penala, civila, administrativa) Eliberarea brevetului. n cazul cnd nu au fost fcute opoziii mpotriva acordrii brevetului, sau cnd opoziia depus a fost respins, AGEPI elibereaz brevetul persoanei ndreptite, cu condiia plii taxelor stabilite, i public n BOPI meniunea privind eliberarea brevetului. Eliberarea brevetului nu poate fi refuzat i un brevet nu poate fi revocat pe motiv c vnzarea produsului brevetat sau obinut printr-un procedeu brevetat este supus unor restricii prevzute de legislaia naional. Dat a eliberrii brevetului este data la care meniunea privind eliberarea lui este publicat n BOPI. Componena datelor pentru publicare se stabilete de AGEPI. Brevetele eliberate se nscriu n Registrul naional de brevete de invenie. n cazul n care taxele stabilite pentru
71

eliberarea brevetului nu au fost achitate dup publicarea meniunii privind hotrrea de acordare a brevetului n condiiile Regulamentului, brevetul nu se elibereaz. Meniunea privind stingerea drepturilor se nscrie n Registrul naional de brevete de invenie i se public n BOPI. Meninerea n vigoare a brevetului Pentru meninerea n vigoare a brevetului se pltesc taxe anuale i a certificatului se pltesc pentru fiecare an calculat de la data de depozit a cererii de brevet i pentru fiecare an de valabilitate a certificatului n modul stabilit de regulamentul cu privire la taxe. Taxa de meninere n vigoare a brevetului se pltete dup publicarea meniunii privind hotrrea de acordare a brevetului i se consider efectiv pltit dac aceast plat s-a efectuat n termenul stabilit. n cazul n care taxa de meninere n vigoare a brevetului nu a fost pltit n termenul stabilit, ea poate fi pltit ntr-un termen de 6 luni de la data expirrii termenului prescris pentru plat, cu condiia achitrii unei taxe suplimentare. Brevetul eliberat unei persoane nendreptite n cazul n care un brevet a fost eliberat unei persoane nendreptite, persoana recunoscut, printr-o hotrre judectoreasc rmas definitiv, ca fiind ndreptit la brevet, poate, fr a aduce prejudicii oricror altor drepturi sau aciuni, s revendice transmiterea brevetului pe numele su n calitate de titular. n cazul n care persoana este ndreptit numai n privina unei pri a brevetului, ea poate s revendice, ca brevetul s-i fie transmis n calitate de cotitular. Drepturile pot fi aprate n justiie n termenul de prescripie stabilit conform legii, care ncepe s curg de la data la care meniunea privind acordarea brevetului a fost publicat n BOPI. Depunerea unei cereri n instana judectoreasc va face obiectul nscrierii n Registrul naional de brevete de invenie. O copie autentificat a hotrrii judectoreti va fi prezentat la AGEPI de ctre persoana interesat. Meniunea privind hotrrea instanei judectoreti se nscrie n Registrul naional de brevete de invenie. Hotrrea menionat produce efecte pentru teri de la data publicrii n BOPI. Efectele schimbrii titularului de brevet. n cazul schimbrii titularului de brevet, licenele i orice alte drepturi se vor stinge din momentul nscrierii persoanei ndreptite la brevet n Registrul naional de brevete de invenie. Dac, pn la depunerea cererii n instana judectoreasc, titularul brevetului sau titularul licenei a exploatat invenia pe teritoriul Republicii Moldova sau a fcut pregtiri efective i serioase n acest scop, el poate continua aceast exploatare, cu condiia c va solicita o licen neexclusiv de la noul titular de brevet nscris n Registrul naional de brevete de invenie. Asemenea solicitare se va efectua n termenul prevzut de Regulament. Licena va fi acordat pentru o perioad i n condiii rezonabile. Cele expuse nu se aplic n cazul n care titularul de brevet sau titularul de licen a acionat cu rea-credin n momentul cnd a nceput exploatarea inveniei sau pregtirile n acest scop. Nulitatea brevetului. Brevetul poate fi declarat nul, n totalitate sau n parte, din urmtoarele motive: obiectul brevetului nu este brevetabil; brevetul nu dezvluie invenia suficient de clar i complet pentru ca un specialist n domeniu s o poat executa obiectul brevetului depete coninutul cererii aa cum a fost depus sau, dac brevetul a fost eliberat pe baza unei cereri divizionare sau a unei cereri
72

noi depuse, obiectul brevetului depete coninutul cererii iniiale aa cum a fost depus protecia conferit prin brevet a fost extins; titular al brevetului nu a fost persoana ndreptit la brevet sau, n cazul inveniilor salariailor. n cazul cnd motivele de nulitate afecteaz doar o parte a brevetului, nulitatea se va manifesta n limitarea corespunztoare a acestui brevet, prin modificarea revendicrilor, descrierii sau desenelor. Nendeplinirea uneia sau mai multor condiii de form privind o cerere de brevet nu poate constitui motiv de nulitate a brevetului, n totalitate sau n parte, dect n cazul cnd nulitatea este rezultatul unei intenii frauduloase. Efectele brevetului snt considerate ca fiind nule de la nceput, n msura n care brevetul, n tot sau n parte, a fost declarat nul. Efectul retroactiv al nulitii brevetului nu aduce atingere: hotrrilor n aciunile privind nclcarea drepturilor, care au intrat n vigoare anterior hotrrii de nulitate; contractelor ncheiate anterior hotrrii de nulitate, n msura n care ele au fost executate anterior acestei hotrri. Totui, poate fi revendicat, pe motive de echitate, rambursarea sumelor, pltite n virtutea contractului, ntr-un cuantum justificat de circumstane. Aciunea n nulitate a brevetului poate fi iniiat oricnd pe durata valabilitii brevetului i poate fi fondat doar pe motivele specificate mai sus. Orice persoan poate iniia n instana judectoreasc o aciune n nulitate a brevetului. Aciunea n nulitate a brevetului poate fi iniiat chiar dac drepturile acordate de brevet s-au stins ori dac titularul a renunat la brevet. Aciunea n nulitate a brevetului eurasiatic pe teritoriul Republicii Moldova se iniiaz n conformitate cu prevederile Conveniei eurasiatice, Instruciunii de aplicare a Conveniei eurasiatice, precum i ale legislaiei naionale. Hotrrea de nulitate a brevetului, n totalitate sau n parte, este comunicat la AGEPI de ctre persoana interesat. Meniunea privind nulitatea se nscrie n Registrul naional de brevete de invenie i se public n BOPI. Renunarea la brevet Titularul brevetului poate s renune la brevet, depunnd n acest sens o declaraie n scris la AGEPI. Brevetul nu poate face obiectul unei renunri dect n totalitatea sa. Renunarea la brevet produce efecte numai dup nscrierea ei n Registrul naional de brevete de invenie. Meniunea privind renunarea se public n BOPI. Titularul are obligaia, concomitent cu depunerea cererii scrise la AGEPI, s comunice n scris inventatorului intenia sa de a renuna la brevet. n acest caz, inventatorul, n termen de 3 luni de la data la care titularul i-a comunicat intenia sa de a renuna la brevet, are dreptul preferenial de a obine brevetul pe numele su. Limitarea brevetului. La cererea titularului de brevet, depus la AGEPI i supus plii taxei stabilite, brevetul poate face obiectul unei limitri, cu condiia ca brevetul, n forma modificat, s respecte cerinele de protecie. Limitarea se face prin modificarea descrierii, revendicrilor sau desenelor. Cererea de limitare nu poate fi prezentat n perioada cnd este formulat o opoziie sau cnd o procedur de nulitate se examineaz n instan. Cererea de limitare poate fi depus numai cu acordul persoanei care beneficiaz de un drept real nscris n Registrul naional de brevete de invenie sau pe al crei nume a fost fcut nscrierea. n cazul cnd, n urma procedurii privind nulitatea brevetului, se constat c, innd cont de modificrile prezentate de
73

titular, motivele de nulitate nu snt contrare meninerii brevetului, se va lua hotrrea de limitare a acestuia. Dac se va constata c modificrile nu snt admisibile, cererea de limitare se va respinge. n cazul cnd brevetul este modificat, AGEPI public, dup plata taxei stabilite, un nou fascicul de brevet coninnd, n form modificat, descrierea, revendicrile i, dup caz, desenele. 66. Asigurarea respectarii D-lor s-ve asupra brevetului. Actiunea privind incalcarea D-lor si actiunea de declarare a neincalcarii D-lor Aciunea privind nclcarea drepturilor. Orice persoan fizic sau juridic, autoritile interesate care au pretenii fa de aplicarea unei cereri de brevet sau a unui brevet ce cauzeaz un prejudiciu direct sau indirect unui produs natural sau fabricat, contrar originii acestui produs, snt n drept s iniieze o aciune n instana judectoreasc pentru interzicerea utilizrii cererii de brevet sau a brevetului. Snt n drept s iniieze o aciune privind nclcarea drepturilor acordate urmtoarele persoane: solicitantul sau titularul de brevet; orice alt persoan autorizat s utilizeze invenia brevetat, n special liceniaii; alte persoane fizice sau juridice care snt n drept s reprezinte titularul de drepturi. n cazul n care obiect al litigiului este un brevet de scurt durat, instana de judecat va suspenda procesul pn la prezentarea copiei de pe raportul de documentare, ntocmit de AGEPI la solicitarea titularului brevetului sau a persoanelor tere interesate. Examinarea aciunii va fi suspendat pn la soluionarea definitiv a chestiunii privind valabilitatea brevetului. Iniierea unei aciuni privind nclcarea drepturilor decurgnd dintr-un brevet eurasiatic se efectueaz n conformitate cu prevederile Conveniei eurasiatice, Instruciunii de aplicare a Conveniei eurasiatice, precum i ale legislaiei naionale. Aciunea de declarare a nenclcrii drepturilor. Orice persoan poate iniia o aciune contra titularului brevetului sau beneficiarului licenei exclusive n scopul constatrii faptului c activitatea economic pe care o desfoar aceast persoan sau pentru care s-au fcut pregtiri efective i serioase nu aduce atingere drepturilor. Dac poziia titularului n acest caz nu satisface persoana sau dac titularul nu i-a determinat poziia n termen de 3 luni, persoana n cauz este n drept s intenteze o aciune n instana judectoreasc competent privind stabilirea faptului de nenclcare a drepturilor. Valabilitatea brevetului nu poate fi contestat ntr-o aciune de declarare a nenclcrii drepturilor. Msuri de asigurare a probelor pna la intentarea aciunii. Orice persoan ndreptit care a prezentat elemente de prob suficiente pentru a-i sprijini afirmaiile conform crora drepturile sale snt nclcate poate cere instanei judectoreti sau altor autoriti competente, pn la iniierea unui proces mpotriva aciunilor ilegale, aplicarea de msuri provizorii pentru asigurarea probelor relevante, sub rezerva asigurrii proteciei informaiilor confideniale i a depunerii unei cauiuni sau a unei garanii echivalente corespunztoare, necesare reparrii prejudiciilor care ar putea fi cauzate prtului n cazul n care nu va fi constatat existena unei nclcri. n vederea lurii msurilor de asigurare a probelor, instana judectoreasc este n drept: s cear descrierea
74

detaliat a produselor n litigiu; s pun sechestru pe produsele n litigiu; s pun sechestru pe materialele i instrumentele utilizate la producerea i/sau distribuirea produselor n litigiu, precum i pe documentele referitoare la ele. Procedura de aplicare a msurilor de asigurare a probelor se desfoar de ctre instana de judecat sau de ctre alte autoriti competente n conformitate cu prevederile respective ale Codului de procedur civil. Msurile de asigurare a probelor vor fi realizate cu participarea executorului judiciar, care va putea fi asistat de un reprezentant al AGEPI i de un ofier de poliie. Asigurarea probelor n cazuri de urgen. Msurile de asigurare a probelor pot fi stabilite fr a-l audia pe prt dac orice ntrziere poate cauza o daun ireparabil titularului de drepturi sau dac exist riscul de distrugere a probelor. ncheierea instanei judectoreti va fi adus imediat la cunotin prii afectate. ncheierea cu privire la msurile de asigurare a probelor poate fi atacat n instana judectoreasc. Prezentarea i asigurarea probelor n cadrul aciunii privind nclcarea drepturilor. Dac o parte prezint dovezi c preteniile sale snt fondate i informaii precum c anumite probe se afl n gestiunea prii opuse, instana judectoreasc va ordona ca aceste probe s fie prezentate ntr-un numr suficient i rezonabil, sub rezerva asigurrii proteciei informaiei confideniale. n cazul n care nclcarea drepturilor este comis la scar comercial, instana poate ordona suplimentar prilor prezentarea de documente bancare, financiare sau comerciale. n cazul n care o parte la proces refuz nemotivat accesul la informaiile necesare sau tergiverseaz cu reacredin prezentarea acestor informaii, fapt ce mpiedic soluionarea litigiului, instana judectoreasc se pronun n privina admiterii sau respingerii aciunii n baza informaiilor prezentate, inclusiv a plngerii sau a preteniei prezentate de partea lezat prin mpiedicarea accesului la informaii, cu condiia oferirii posibilitii de audiere a prilor referitor la preteniile sau la elementele de prob ale acestora. La examinarea cazurilor de nclcare a drepturilor titularului de brevet, n cazul cnd obiectul brevetului este un procedeu de fabricare a unui produs, instana judectoreasc poate ordona prtului s demonstreze c procedeul utilizat pentru fabricarea unui produs identic este diferit de procedeul brevetat. n procesul probaiunii se va ine cont de interesele legitime ale prtului n privina asigurrii secretelor de fabricare i comerciale. n cazul n care prtul nu prezint elementul de prob, orice produs identic fabricat fr acordul titularului de brevet va fi considerat, pn la proba contrarie, a fi fabricat prin procedeul brevetat n urmtoarele circumstane: dac produsul fabricat prin procedeul brevetat este nou; dac exist o probabilitate substanial c produsul identic a fost fabricat prin procedeul brevetat i titularul brevetului nu a reuit, n pofida unor eforturi rezonabile, s stabileasc ce procedeu a fost de fapt utilizat. Dreptul la informare. Dac n procesul examinrii unui litigiu se constat c snt nclcate drepturile decurgnd dintr-o cerere de brevet sau dintrun brevet, instana judectoreasc poate cere ca informaiile privind originea i reelele de distribuire a produselor sau a serviciilor care ncalc un drept asupra inveniei s fie furnizate de prt i/sau de orice alt persoan care: a fost gsit n posesia produselor contrafcute destinate
75

comercializrii; a fost gsit beneficiind, n scop comercial, de servicii cu produse contrafcute; a fost gsit prestnd, n scop comercial, servicii cu produse utilizate n activiti de nclcare a drepturilor; Informaiile dup caz: numele i adresa productorului, distribuitorului, furnizorului, ale deintorilor anteriori ai produselor sau ale prestatorilor de servicii, precum i ale vnztorilor angro i cu amnuntul prezumtivi; date despre cantitile de produse fabricate, livrate, primite sau comandate, precum i despre preul produselor sau serviciilor respective. Cele expuse se aplic fr a aduce atingere altor prevederi legale care: acord titularului dreptul de a primi informaii mai detaliate; reglementeaz utilizarea n cauzele civile sau penale a informaiilor comunicate n conformitate cu L; stabilesc rspunderea pentru abuz de dreptul la informare; ofer posibilitatea de a refuza prezentarea de informaii ce ar constrnge persoana s recunoasc propria sa participare ori participarea rudelor sale apropiate la o nclcare a unei cereri de brevet sau a unui brevet; reglementeaz protecia confidenialitii surselor de informare sau procesarea datelor cu caracter personal. Msurile de asigurare a aciunii privind nclcarea drepturilor. Dac s-a constatat faptul sau iminena nclcrii drepturilor decurgnd dintr-o cerere de brevet sau dintr-un brevet, instana judectoreasc poate, la cererea titularului de brevet, s adopte unele msuri de asigurare a aciunii privind nclcarea drepturilor mpotriva prtului i/sau intermediarilor, cum ar fi: s pronune, cu titlu provizoriu, o ncheiere de interzicere a oricror aciuni ce constituie nclcare a drepturilor sau s permit continuarea aciunilor, cu condiia depunerii unei cauiuni suficiente s asigure despgubirea titularului de brevet; s pun sechestru pe produsele suspectate de a nclca un drept decurgnd dintr-o cerere de brevet sau dintr-un brevet pentru a preveni introducerea lor n circuitul comercial; s pun, cu titlu provizoriu, sechestru pe orice proprietate a prtului, inclusiv s dispun blocarea conturilor bancare, prezentarea documentelor bancare, financiare sau comerciale, dac nclcarea a fost comis la scar comercial i exist riscul de nerecuperare a prejudiciilor. Msurile de asigurare a aciunii privind nclcarea drepturilor pot fi stabilite, fr a-l audia pe prt dac orice ntrziere poate cauza un prejudiciu ireparabil titularului de brevet sau dac exist riscul de distrugere a probelor. Decizia instanei va fi adus imediat la cunotin prii afectate. Msuri corrective n cazul n care se stabilete c a avut loc o nclcare a drepturilor, instana judectoreasc poate ordona, la cererea reclamantului, luarea de msuri referitor la produsele despre care s-a constatat c ncalc un drept decurgnd dintr-o cerere de brevet sau dintr-un brevet i, dup caz, referitor la materialele i instrumentele care au servit la crearea i fabricarea acestor produse. Printre aceste msuri vor figura, n special: retragerea provizorie a produselor din circuitul comercial; retragerea definitiv a produselor din circuitul comercial; sau distrugerea produselor care aduc atingere cererii de brevet sau brevetului. Msurile menionate se realizeaz din contul prtului, cu excepia cazului cnd exist motive temeinice care se opun acestui lucru. La examinarea cererii de aplicare a msurilor corective, instana judectoreasc se va conduce de
76

principiul echitii, lund n considerare gravitatea nclcrii, remedierile ordonate, precum i interesele persoanelor tere. Asigurarea executrii hotrrii judectoreti n cazul n care a fost emis o hotrre judectoreasc de constatare a nclcrii drepturilor decurgnd dintr-o cerere de brevet sau dintr-un brevet, instana judectoreasc, la cererea titularului de drepturi, poate lua msuri de asigurare a executrii hotrrii mpotriva prtului, prin care acesta va fi somat s nceteze orice aciune ce constituie nclcare a drepturilor titularului. n acest scop, instana judectoreasc poate cere depunerea de ctre prt a unei cauiuni sau a unei garanii echivalente corespunztoare. Titularul de drepturi poate cere dispunerea acestor msuri i mpotriva intermediarilor ale cror servicii snt utilizate de un ter la nclcarea drepturilor decurgnd dintr-o cerere de brevet sau dintr-un brevet. Msurile de alternativ. n cazul n care prtul a acionat neintenionat sau din impruden, el va fi obligat de instana judectoreasc, la cererea persoanei interesate, s achite unele despgubiri pecuniare, n locul msurilor de asigurare a respectrii drepturilor prevzute de prezentul capitol, dac aplicarea msurilor n cauz i-ar fi cauzat pagube disproporionale i dac despgubirea pecuniar l satisface pe reclamant. Despgubirile La cererea prii lezate, prtul care a nclcat drepturile decurgnd dintr-o cerere de brevet sau dintr-un brevet cu bun-tiin sau avnd motive rezonabile de a ti acest lucru va achita titularului de drepturi despgubirile pentru prejudiciile pe care acesta le-a suportat n mod real din cauza nclcrii drepturilor sale. La stabilirea despgubirilor: se va ine cont de toate aspectele semnificative, cum ar fi consecinele economice negative, inclusiv beneficiul ratat, suportate de partea lezat, orice profit obinut ilegal de prt i, dup caz, de alte aspecte, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului de drepturi din cauza atingerii aduse drepturilor sale; sau poate fi fixat, ca alternativ, o sum unic pe baza unor elemente, cum ar fi, cel puin, valoarea redevenei sau ncasrile care ar fi fost datorate n cazul n care prtul ar fi cerut autorizaia de a utiliza cererea de brevet sau brevetul. n cazul n care a comis o nclcare din netiin sau fr a avea motive rezonabile de a ti acest lucru, prtul este obligat s recupereze beneficiile ratate sau pagubele aduse titularului de drepturi, stabilite conform L. Publicarea hotrrilor judectoreti. n cadrul aciunilor privind nclcarea drepturilor decurgnd dintr-o cerere de brevet sau dintr-un brevet, instana judectoreasc competent poate s ordone, la cererea reclamantului i din contul persoanei care a nclcat dreptul protejat, msuri corespunztoare n scopul difuzrii informaiei despre hotrrea judectoreasc, inclusiv afiarea i publicarea integral sau parial a hotrrii. Instana judectoreasca competent poate ordona, de asemenea, din contul persoanei care a nclcat dreptul protejat, msuri suplimentare de publicitate corespunztoare mprejurrilor speciale, inclusiv o publicitate de mare amploare. IJ va remite la AGEPI o copie a hotrrii judectoreti. 67. Notiunea, clasificarea si conditiile de protectie a desenului/ modelului industrial. Desenele si modelele industriale neprotejabile. Termenul de protectie. Marcajul de
77

avertizare desen sau model industrial aspectul exterior al unui produs sau al unei pri a lui, rezultat n special din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii i/sau ale materialelor i/sau ale ornamentaiei produsului n sine; desen sau model industrial nregistrat desen sau model industrial protejat, n condiiile L, pe baza cererii de nregistrare depuse pe cale naional sau internaional; desen sau model industrial nenregistrat desen sau model industrial protejat n conformitate cu L, fr depunerea cererii de nregistrare; mandatar autorizat persoan fizic, atestat i nregistrat n modul stabilit, care reprezint interesele persoanelor fizice i juridice naionale ori strine i care acord asistena necesar n domeniul proteciei proprietii industriale; prioritate drept acordat unei cereri de nregistrare de a fi prima n timp n limitele termenului stabilit; produs orice articol obinut printr-un proces industrial sau artizanal, care poate conine i elemente concepute spre a fi asamblate ntr-un produs complex, ambalaje, aranjamente, simboluri grafice i caractere tipografice, cu excepia programelor de calculator; produs complex produs compus din multiple elemente ce pot fi nlocuite de o manier care s permit dezasamblarea i reasamblarea lui. Protecia juridic a desenelor i a modelelor industriale ntrunete aspectele referitoare la existena, dobndirea, aria de aplicare, meninerea n vigoare a drepturilor i la mijloacele de respectare a acestora, precum i la exercitarea drepturilor dobndite. Pe teritoriul Republicii Moldova snt recunoscute i protejate: desenele sau modelele industriale nregistrate i confirmate prin certificatul de nregistrare a desenului sau modelului industrial (denumit n continuare certificat de nregistrare) n condiiile prezentei legi; desenele sau modelele industriale internaionale nregistrate conform Aranjamentului de la Haga privind nregistrarea internaional a desenelor i modelelor industriale, adoptat la 6 noiembrie 1925 (denumit n continuare Aranjamentul de la Haga); desenele sau modelele industriale nenregistrate n cazul n care au fost fcute publice n conformitate cu L. Desenele i modelele industriale protejate prin prezenta lege beneficiaz i de protecia acordat aceleiai persoane sau, cu consimmntul ei, unei alte persoane n conformitate cu legislaia privind drepturile de autor, cu ncepere de la data la care au fost create sau fixate sub orice form. Recunoaterea drepturilor prevzute n prezenta lege nu prejudiciaz i nu exclude protecia acordat aceleiai persoane sau, cu consimmntul ei, unei alte persoane prin alte dispoziii legale privind proprietatea intelectual, n special cele referitoare la mrci, indicaii geografice, brevete de invenie, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate i concurena neloial. Conditiile de protectie. 1Poate fi protejat n calitate de desen sau de model industrial aspectul exterior al unui produs sau al unei pri a acestuia, rezultat n special din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii i/sau ale materialelor i/sau ale ornamentaiei produsului n sine. Obiectul proteciei poate fi bidimensional (desen industrial) sau tridimensional (model industrial), precum i o combinaie a acestora. Se asigur protecie pentru desenul sau modelul industrial numai dac acesta este nou i are un caracter individual. 2Noutatea. Se consider c un desen sau un model industrial este
78

nou dac nici un desen sau model industrial identic nu a fost fcut public: n cazul unui desen sau model industrial nregistrat, nainte de data de depozit sau, dac a fost invocat prioritatea, naintea datei de prioritate a desenului sau a modelului industrial pentru care se solicit protecie; sau n cazul unui desen sau model industrial nenregistrat, nainte de data la care desenul sau modelul industrial pentru care se solicit protecie a fost fcut public pentru prima oar. Desenele sau modelele industriale snt considerate identice dac elementele lor caracteristice difer ntre ele numai n detalii nesemnificative. 3Caracterul individual-Se consider c un desen sau un model industrial are caracter individual dac impresia global pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferit de impresia produs asupra unui asemenea utilizator de orice alt desen sau model industrial fcut public: n cazul unui desen sau model industrial nregistrat, nainte de data de depozit sau, dac se revendic o prioritate, nainte de data de prioritate; sau n cazul unui desen sau model industrial nenregistrat, nainte de data la care desenul sau modelul industrial pentru care se solicit protecie a fost fcut public pentru prima oar. Pentru evaluarea caracterului individual trebuie s se ia n considerare gradul de libertate a autorului n elaborarea desenului sau modelului industrial, inndu-se cont de natura produsului i de caracteristicile sectorului industrial sau artizanal. 4Produsele complexe- Dac este parte component a unui produs complex, desenul sau modelul industrial aplicat la produs sau ncorporat n el va fi considerat nou, avnd caracter individual, numai n cazul n care snt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: partea component, odat ncorporat n produsul complex, rmne vizibil pe durata utilizrii normale a acestuia; caracteristicile vizibile ale prii componente ndeplinesc ele nsele condiiile privind noutatea i caracterul individual. Utilizare normal nseamn utilizare de ctre beneficiar. 4Dezvluirea-se consider c un desen sau un model industrial a fost fcut public dac a fost expus sau a fost publicat, utilizat, comercializat sau dezvluit n alt mod, cu excepia cazurilor n care aceste aciuni nu puteau deveni cunoscute n mod rezonabil i n cursul normal al activitii unor persoane fizice sau juridice din Republica Moldova, specializate n domeniul respectiv: n cazul desenului sau modelului industrial nregistrat, nainte de data de depozit sau, dac este invocat prioritatea, nainte de data de prioritate; sau n cazul desenului sau modelului industrial nenregistrat, nainte de data la care a fost dezvluit pentru prima oar. Un desen sau un model industrial nu se consider fcut public dac a fost dezvluit unui ter n condiii de confidenialitate explicite sau implicite. In cazul desenului sau modelului industrial nregistrat, nu se consider c s-a produs o dezvluire dac desenul sau modelul industrial pentru care este revendicat protecia a fost fcut public: de ctre autor, de succesorul su n drepturi sau de un ter, ca urmare a informaiilor oferite de autor sau a aciunii ntreprinse de acesta ori de succesorul lui n drepturi sau n urma unui abuz fa de autor sau de succesorul lui n drepturi; n cursul perioadei de 12 luni precedente datei de depozit sau datei de prioritate dac se invoc prioritatea. Desenele i modelele industriale neprotejabile Desenul sau modelul industrial determinat exclusiv de o
79

funcie tehnic nu poate fi protejat. Nu poate fi protejat un desen sau un model industrial care trebuie reprodus n mod necesar n forma i la dimensiunile exacte pentru a permite ca produsul n care este ncorporat sau la care este aplicat s fie conectat mecanic ori amplasat n interiorul, n jurul unui alt produs sau pe el astfel nct fiecare dintre produse s i poat ndeplini funcia. Prin derogare de la cele expuse, un desen sau un model industrial nou i individual poate fi protejat dac permite multiple asamblri sau conexiuni n cadrul unui sistem modular constituit din produse interschimbabile. Snt neprotejabile desenele sau modelele industriale care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri. ntinderea proteciei. Protecia conferit desenului sau modelului industrial se extinde asupra oricrui desen sau model industrial care nu produce asupra utilizatorului avizat o impresie vizual global diferit. Pentru stabilirea ntinderii proteciei trebuie s se in cont de gradul de libertate a autorului n elaborarea desenului sau modelului industrial. ntinderea proteciei unui desen sau unui model industrial nregistrat este determinat de ansamblul elementelor reproduse n reprezentrile grafice incluse n Registrul de desene i modele industriale nregistrate i publicate n BOPI. O descriere care explic reprezentrile grafice nu afecteaz ntinderea proteciei desenului sau modelului industrial n sine. Un desen sau un model industrial nregistrat este protejat pe parcursul unei perioade de 5 ani, ncepnd cu data de depozit. Certificatul de nregistrare poate fi rennoit pentru mai multe perioade de cte 5 ani, pn la maximum 25 de ani de la data de depozit. Un desen sau un model industrial nenregistrat este protejat pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data la care a fost fcut public pentru prima oar n Republica Moldova. Certificatul de nregistrare poate fi rennoit la cererea titularului sau a oricrei alte persoane autorizate n mod expres de acesta, cu condiia achitrii taxei de rennoire. Rennoirea poate fi limitat la unele dintre desenele sau modelele industriale incluse n certificatul de nregistrare multiplu. Cererea de rennoire trebuie depus i taxa de rennoire achitat n decursul a 6 luni nainte de expirarea perioadei de valabilitate. Termenul de depunere a cererii de rennoire i de achitare a taxei de rennoire poate fi prelungit cu 6 luni, sub rezerva achitrii unei taxe. Rennoirea intr n vigoare n prima zi de la data de expirare a nregistrrii, fapt care se consemneaz n Registrul de desene i modele industriale nregistrate. AGEPI public n BOPI datele despre rennoire. Marcajul de avertizare Titularul poate aplica pe produs un marcaj de avertizare constnd din litera D, nscris ntr-un cerc, nsoit de numele su ori de numrul certificatului de nregistrare. Lipsa marcajului de avertizare nu produce efecte juridice. 68.Cererea de inregistrare a desenului/ modelului industrial. Conditiile pe c/e t/e sa le intruneasca. Cererea de inregistrare multipla Cererea de nregistrare a desenului sau a modelului industrialvCererea de nregistrare a desenului sau a modelului industrial se depune la AGEPI de ctre persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. Cererea se depune pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, n limba moldoveneasc.
80

documentele anexate la cerere se prezint n limba moldoveneasc. n cazul n care documentele anexate snt perfectate n o alt limb, traducerea lor n limba moldoveneasc se prezint n termen de 2 luni de la data depunerii cererii. Cererea se depune pe orice cale acceptat de AGEPI, n conformitate cu prevederile unui regulament, aprobat de Guvern. Reprezentarea-Nimeni nu este obligat s fie reprezentat n faa AGEPI. Persoanele fizice i/sau juridice care nu au nici domiciliu, nici sediu principal i nici ntreprindere industrial sau comercial efectiv i funcional n Republica Moldova trebuie s fie reprezentate n faa AGEPI, n orice procedur desfurat n cadrul AGEPI, cu excepia depunerii cererii. Persoanele fizice i/sau juridice, n cadrul procedurilor desfurate la AGEPI n conformitate cu prezenta lege pot fi reprezentate numai de mandatari autorizai, n special n domeniul desenelor i modelelor industriale. Mandatarul autorizat activeaz n conformitate cu un regulament, aprobat de Guvern. Persoanele fizice i/sau juridice care au domiciliu, sediu principal sau ntreprindere industrial ori comercial efectiv i funcional n Republica Moldova pot fi reprezentate n faa AGEPI i de un angajat al lor. Persoana care reprezint interesele solicitantului sau ale titularului trebuie s depun la AGEPI o procur, semnat de solicitant sau titular, ce urmeaz a fi inclus n dosar. Cererea de nregistrare a desenului sau modelului industrial trebuie s conin: solicitarea nregistrrii desenului sau modelului industrial; datele de identificare ale solicitantului; reprezentrile grafice ale desenului sau modelului industrial, prezentnd detaliat, n ansamblu aspectul exterior al produsului, care s poat fi reproduse; indicarea produselor referitor la care se preconizeaz integrarea sau aplicarea desenului sau modelului industrial. Cererea de nregistrare a desenului sau modelului industrial poate s conin: menionarea autorului sau o declaraie, pe proprie rspundere a solicitantului, care s ateste c autorul a renunat la dreptul de a fi menionat; informaii care s permit identificarea mandatarului autorizat sau unui alt reprezentant; informaie referitor la prioritate; clasificarea, conform anexei la Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificrii internaionale a desenelor i modelelor industriale din 8 octombrie 1968 (denumit n continuare Clasificarea Locarno), a produsului referitor la care se preconizeaz integrarea sau aplicarea desenului sau modelului industrial; solicitarea amnrii publicrii. La cerere se anexeaz: procura, n cazul depunerii cererii prin mandatar autorizat sau prin alt reprezentant; actele de prioritate ale desenului sau ale modelului industrial n cazul invocrii prioritii; descrierea desenului sau modelului industrial, dup caz; dovada de plat a taxei sau documentul de acordare a nlesnirilor, dup caz. Alte condiii de completare i depunere a cererii de nregistrare a desenului sau modelului industrial se stabilesc ntr-un regulament, aprobat de Guvern. Cererea de nregistrare a desenului sau modelului industrial, constituie depozitul. Informaia specificat i documentele specificate, se depun la AGEPI odat cu cererea sau n termen de 2 luni de la data de depozit. Cererea de nregistrare multipl Mai multe desene sau modele industriale pot fi incluse ntr-o cerere de nregistrare multipl. O astfel de cerere poate conine pn la 100
81

desene sau modele industriale. Cu excepia produselor ornamentale, poate fi depus o cerere de nregistrare multipl dac produsele referitor la care se preconizeaz integrarea sau aplicarea desenelor sau modelelor industriale fac parte din aceeai clas a Clasificrii Locarno. Cererea de nregistrare multipl impune plata unei taxe suplimentare. n cazul cererii de nregistrare multiple, solicitanii i autorii trebuie s fie unii i aceiai pentru toate desenele sau modelele industriale consemnate n cerere. Fiecare dintre desenele sau modelele industriale la care se refer cererea de nregistrare multipl poate fi tratat independent de celelalte. Un desen sau un model industrial poate s fac, independent de celelalte, obiectul unei rennoiri, s fie pus n aplicare, s fac obiectul unor licene, al unei executri silite sau al altor drepturi reale. 69. Procedura de inregistrare a modelului/ desenului industrial Examinarea respectrii condiiilor de forma privind depunerea cererii n termen de 2 luni de la data de depunere a cererii, AGEPI verific respectarea condiiilor de form privind depunerea cererii i a documentelor anexate. Prin procedura de examinare se verific: respectarea n cerere a condiiilor necesare acordrii unei date de deposit; b) ntrunirea n cerere a celorlalte condiii. Dac se constat c n cerere se respect condiiile privind acordarea datei de depozit, AGEPI nscrie datele referitoare la aceast cerere n Registrul cererilor de nregistrare a desenelor sau modelelor industriale i notific solicitantul despre admiterea cererii. Dac, se constat c n cererea i/sau n documentele anexate la ea exist neregulariti care pot fi remediate, AGEPI invit solicitantul n acest scop. Dac solicitantul se conformeaz invitaiei AGEPI n termen de 3 luni de la data depunerii cererii, acesta din urm acord ca dat de depozit data la care neregularitile constatate au fost remediate. n acest caz, AGEPI nscrie datele referitoare la cerere n Registrul cererilor de nregistrare a desenelor i modelelor industriale i notific solicitantul despre admiterea cererii. Dac remedierile nu se efectueaz n termenul menionat i dac solicitantul nu face un demers n vederea prelungirii lui, dar nu mai mult dect cu 3 luni, pltind taxa, cererea se consider nedepus, fapt despre care este notificat solicitantul. Dac solicitantul se conformeaz invitaiei AGEPI n termen de 3 luni de la data notificrii, cererea de nregistrare se public n BOPI. Dac remedierea neregularitilor constatate nu se efectueaz n termenul menionat i solicitantul nu face demers pentru prelungirea lui, dar nu mai mult dect cu 3 luni, pltind tax, cererea se consider retras, fapt despre care este notificat solicitantul. Dac n cerere clasificarea produsului lipsete sau este indicat greit, AGEPI va clasifica, potrivit Clasificrii Locarno, produsul pentru care se preconizeaz integrarea sau aplicarea desenului sau modelului industrial. Dac cererea multipl nu ndeplinete condiiile prevzute, solicitantul este obligat s o divizeze, constituind cte o cerere pentru fiecare grup de desene sau modele industriale care ndeplinete condiiile prevzute, n termen de 3 luni de la data notificrii. n cazul n care solicitantul nu divizeaz cererea n termenul acordat i nu va face un demers pentru prelungirea lui, dar nu mai mult dect cu 3 luni, pltind tax, AGEPI va examina numai primul grup de desene sau de modele industriale, respingndu-le pe celelalte.
82

Dac neregularitile se refer la invocarea prioritii i pot fi remediate, dar solicitantul nu le remediaz n termenele prevzute, dreptul de prioritate asupra cererii se pierde. Cererea de nregistrare inclus n Registrul cererilor de nregistrare a desenelor i a modelelor industriale se public n BOPI n cel mult 6 luni de la data de depozit i dac este pltit taxa de publicare, dup caz. Elementele cererii care se public snt stabilite ntr-un regulament, aprobat de Guvern. Publicarea poate fi amnat, la cererea solicitantului, pentru cel mult 30 de luni, perioad calculat de la data de depozit sau de la data prioritii invocate. Observaiile terilor n termen de 3 luni de la data publicrii cererii de nregistrare n BOPI, terii pot prezenta n scris la AGEPI observaii motivate privind nregistrarea desenului sau a modelului industrial fr s plteasc tax. Observaiile motivate pot fi luate n considerare la examinarea de fond a cererii. Opoziia n termen de 3 luni de la data publicrii cererii de nregistrare n BOPI, persoanele interesate snt n drept s se opun nregistrrii desenului sau modelului industrial pentru urmtoarele motive: desenul sau modelul industrial nu ndeplinete prevederile art.6 ori contravine ordinii publice sau bunelor moravuri; desenul sau modelul industrial ncorporeaz, fr acordul titularului, o oper protejat n conformitate cu legislaia privind drepturile de autor sau orice alt drept de proprietate industrial protejat; solicitantul nu a depus cel dinti cerere de nregistrare. Opoziia argumentat trebuie s se prezinte n scris la AGEPI. Ea se consider depus numai dup achitarea unei taxe. n cursul examinrii opoziiei, AGEPI verific dac aceasta ndeplinete condiiile de depunere i dac solicitantul a exprimat punctul su de vedere, apreciaz argumentele prilor. Examinarea opoziiei poate fi suspendat: cnd se bazeaz pe o cerere de nregistrare a desenului i modelului industrial, pn la emiterea unei hotrri definitive referitoare la aceast cerere; cnd desenul sau modelul industrial opus face obiectul unei aciuni n anulare, pn la soluionarea definitiv a cauzei; la cererea motivat a unei pri. n cazul n care, la examinarea opoziiei, se constat c toate desenele i modelele industriale din cerere sau doar o parte din ele nu snt pasibile de nregistrare, opoziia se satisface pentru desenele i modelele industriale respective. n caz contrar, opoziia se respinge. Examinarea de fond AGEPI verific dac exist temeiuri pentru respingerea cererii innd cont de rezultatele examinrii opoziiei. AGEPI are dreptul s cear solicitantului informaii suplimentare pe care le consider necesare n legtur cu identitatea solicitantului sau autorului, cu depozitul constituit sau cu ndeplinirea condiiilor de protecie. Informaia se prezint de ctre solicitant n termen de 3 luni de la data solicitrii i nu trebuie s schimbe esena desenului sau a modelului industrial. Dac solicitantul nu ndeplinete aceast condiie n termenul menionat i nu face un demers pentru prelungirea lui, dar nu mai mult dect cu 3 luni, cu achitarea taxei, cererea se consider retras n cazul n care examinarea de fond nu este posibil, fapt despre care solicitantul este notificat n termen de o lun de la data adoptrii hotrrii. Dac desenul sau modelul industrial corespunde prevederilor, AGEPI verific dac desenul sau modelul industrial solicitat nu se afl n conflict cu un desen sau un model industrial anterior avnd aceeai
83

destinaie. Condiiile de verificare a desenului sau modelului industrial privind ndeplinirea celorlalte condiii i termenele examinrii n fond se stabilesc ntr-un regulament, aprobat de Guvern. Cererea de nregistrare a desenului sau modelului industrial nu va fi respins nainte ca solicitantului s i se permit retragerea sau modificarea ei ori prezentarea, n termen de 2 luni de la data comunicrii informaiilor obinute n procesul examinrii de fond, unor argumente n favoarea nregistrrii desenului sau modelului industrial. Rezultatele examinrii de fond snt expuse ntr-un raport de examinare a cererii de nregistrare a desenului sau a modelului industrial. n urma examinrii de fond a cererii de nregistrare i pe baza raportului de examinare, AGEPI va adopta una dintre urmtoarele hotrri: a)privind nregistrarea desenului sau modelului industrial dac se constat c desenul sau modelul industrial corespunde condiiilor de acordare a proteciei; b)privind respingerea cererii pe motivele menionate de L. Dac n cererea de nregistrare multipl doar o parte din desenele sau modelele industriale corespunde condiiilor de acordare a proteciei, asupra acestei pri se adopt hotrre de nregistrare, iar asupra desenelor sau modelelor industriale care nu corespund condiiilor de acordare a proteciei se adopt hotrre de respingere. Hotrrile AGEPI trebuie s fie argumentate. Ele nu se pot ntemeia dect pe motivele sau pe dovezile asupra crora prile au avut posibilitatea s se expun. AGEPI comunic solicitantului hotrrea de nregistrare a desenului sau a modelului industrial ori hotrrea de respingere a cererii n termen de o lun de la data adoptrii i o public n BOPI. Hotrrea privind cererea de nregistrare a desenului sau a modelului industrial poate fi contestat n Comisia de contestaie a AGEPI de a crei competen ine soluionarea extrajudiciar a litigiilor din domeniul proprietii intelectuale. Contestaia se depune de ctre pri n termen de 2 luni de la data expedierii hotrrii sau de ctre teri n termen de 30 de zile de la publicarea datelor. Contestaia are un efect suspensiv. Contestaia trebuie prezentat n scris i trebuie s fie argumentat, considerndu-se depus numai dup achitarea unei taxe. n decursul examinrii contestatiei, Comisia de contestaie invit prile, ori de cte ori este necesar, s prezinte, n termenul acordat, observaii referitor la comunicrile prezentate de celelalte pri sau de Comisia de contestaie. n caz de divergene cu caracter normativ, Comisia de contestaie va aplica normele CPC. n urma examinrii contestaiei, Comisia de contestaie emite una din urmtoarele hotrri: meninerea n vigoare a hotrrii contestate; anularea total sau parial a hotrrii contestate; reexaminarea hotrrii contestate; orice alt aciune care decurge din procedura de examinare. Comisia de contestaie poate trimite dosarul spre reexaminare, stabilind un termen n care s fie informat despre rezultatele reexaminrii. Dac apar motive ntemeiate, necunoscute la momentul examinrii cazului n Comisia de contestaie, persoana interesat poate depune, n termenul stabilit conform procedurii, o nou contestaie n comisie. Acest drept l au i persoanele care nu au tiut sau care nu au putut s tie despre examinarea contestaiei iniiale, precum i persoanele lezate n drepturi i interese prin hotrre a Comisiei de contestaie, care dispun de motive
84

ntemeiate pentru soluionarea obiectiv a cauzei. Hotrrea Comisiei de contestaie intr n vigoare la data adoptrii i poate fi atacat n instan judectoreasc n termenul stabilit de legislaia de procedur civil. Aciunea hotrrii Comisiei de contestaie atacate n instan judectoreasc poate fi suspendat n conformitate cu Legea contenciosului administrativ. nainte de eliberarea certificatului de nregistrare, AGEPI va anula hotrrea adoptat: n temeiul unei hotrri judectoreti; n baza hotrrii Comisiei de contestaie. nainte de eliberarea certificatului de nregistrare, AGEPI poate revoca din oficiu hotrrea adoptat dac au aprut motive ntemeiate care mpiedic eliberarea certificatului. nregistrarea desenului sau modelului industrial. Eliberarea certificatului de nregistrare Dup adoptarea hotrrii de nregistrare a desenului sau modelului industrial, n cazul n care nu a fost depus nici o contestaie mpotriva nregistrrii sau contestaiile depuse au fost respinse, AGEPI introduce datele privind nregistrarea n Registrul de desene i modele industriale nregistrate i, n termen de 3 luni de la data nregistrrii, va elibera certificat de nregistrare titularului, contra unei taxe, fapt care se public n BOPI. n cazul mai multor titulari, certificatul de nregistrare se elibereaz numai unuia dintre ei, i anume celui care figureaz primul pe list, n cazul n care nu exist alte prevederi, ceilali titulari avnd dreptul la cte o copie de pe acest certificat. Dac titularul i autorul snt persoane diferite, cel de-al doilea are dreptul la o copie de pe certificatul de nregistrare. n cazul expirrii termenului de procedur n faa AGEPI avnd ca urmare direct pierderea drepturilor aferente cererii de nregistrare sau certificatului de nregistrare, solicitantul sau titularul poate fi restabilit n drepturi la cerere. AGEPI, la cererea solicitantului sau a titularului, va admite restabilirea n drepturi dac se constat c nendeplinirea n termen a avut loc n pofida lurii tuturor msurilor de bun-credin cerute de mprejurri sau n situaie de for major. Restabilirea n drepturi se efectueaz cu condiia depunerii unei cereri n acest sens n decursul a 12 luni de la data expirrii termenului de ndeplinire a aciunii corespunztoare, achitrii taxei, ndeplinirii procedurii omise i prezentrii actelor care certific situaia de for major. Restabilirea n drepturi nu are loc dac, pn la solicitarea restabilirii, o alt persoan a obinut deja dreptul la un desen sau la un model industrial identic. n caz de neprezentare a cererii de rennoire a certificatului de nregistrare sau n caz de neplat a taxei de rennoire, termenul suplimentar de 6 lunise scade din perioada de 12 luni (revalidarea certificatului de nregistrare). n cazul restabilirii n drepturi, solicitantul sau titularul nu poate invoca drepturile mpotriva unui ter care, de bun-credin, pe parcursul unei perioade cuprinse ntre pierderea drepturilor asupra cererii sau asupra nregistrrii desenului sau a modelului industrial i publicarea informaiei despre restabilirea n aceste drepturi, a comercializat produse n care este integrat sau crora li s-a aplicat un desen sau un model industrial ce intr n sfera de protecie a unui desen sau a unui model dreptul asupra cruia a fost restabilit. Terul care cade sub incidena poate formula, n termen de 2 luni de la data publicrii informaiei despre
85

restabilirea drepturilor, o contestaie mpotriva hotrrii de restabilire n drepturi a solicitantului sau a titularului desenului sau modelului industrial, cu condiia achitrii unei taxe. 70. D-le s-ve asupra desenelor si modelelor industriale Dreptul asupra desenului sau modelului industrial aparine autorului i/sau succesorului lui n drepturi. E/e considerat autor al desenului sau al modelului industrial persoana fizic ce le-a realizat prin munca sa creatoare. n cazul n care mai muli autori au creat mpreun acelai desen sau model industrial, dreptul asupra acestora le aparine n comun. Modul de exercitare de ctre autori a drepturilor lor se stabilete n contract, ncheiat ntre ei. n cazul n care mai muli autori au creat, independent unul de altul, desene sau modele industriale identice, dreptul asupra desenului sau modelului industrial nregistrat aparine persoanei a crei cerere are cea mai veche dat de depozit sau cea mai veche dat de prioritate dac este invocat prioritatea. Dac dou cereri de nregistrare a unor desene sau modele industriale identice au aceeai dat de depozit, dreptul preferenial asupra desenului sau modelului industrial se acord persoanei care dovedete c a fost prima care a solicitat nregistrarea. Desenele i modelele industriale create de salariai n exercitarea atribuiilor de serviciu sau n executarea unei sarcini ncredinate n scris de patron (desen sau model industrial de serviciu) aparine patronului dac contractul ncheiat ntre ei nu prevede altfel. n cazul crerii unui desen sau model industrial de serviciu, autorul are dreptul la o remuneraie corespunztoare beneficiului obinut din utilizarea desenului sau modelului industrial de ctre patron sau beneficiului prezumat. Remuneraia se pltete n cuantumul i n condiiile stipulate n contractul ncheiat ntre autor i patron. Dac desenul sau modelul industrial a fost creat pe baza unui contract de cercetare tiinific sau de experimentareproiectare, drepturile ce decurg din crearea lui se stabilesc prin acest contract, autorul avnd dreptul la o remuneraie n cuantumul i n condiiile de plat stabilite n contractul ncheiat ntre el i patron. n cazul unui desen sau model nregistrat, autorul este obligat s informeze n scris patronul, n termen de o lun de la data elaborrii, despre crearea desenului sau modelului industrial de serviciu. Dac, n decursul a 60 de zile de la data la care autorul a informat patronul despre elaborarea desenului sau modelului industrial de serviciu, cel de-al doilea nu va depune cerere i nu va cesiona unei alte persoane dreptul de a o depune, autorul este n drept s depun cerere i s nregistreze desenul sau modelul industrial n numele su. n acest caz, patronul are dreptul preferenial la licen neexclusiv n vederea utilizrii desenului sau modelului industrial. n cazul n care patronul obine certificat de nregistrare, autorul are dreptul preferenial la o licen neexclusiv gratuit n vederea utilizrii desenului sau modelului industrial. n cazul n care prile nu au convenit asupra cuantumului remuneraiei autorului ori asupra preului licenei, cuantumul sau preul urmeaz s fie stabilite de instana judectoreasc n funcie de aportul fiecrei pri la crearea desenului sau modelului industrial, precum i n funcie de valoarea comercial a desenului sau modelului industrial. Patronul i
86

autorul snt obligai s se informeze reciproc n scris asupra stadiului de elaborare a desenului sau modelului industrial i s se abin de la orice dezvluire ce ar putea s prejudicieze fiecare parte n exercitarea drepturilor sale. Partea care a nclcat aceste obligaii trebuie s repare prejudiciile cauzate celeilalte pri, inclusiv profitul ratat, n conformitate cu legislaia n vigoare. Revendicarea dreptului asupra desenului sau modelului industrialPn la demonstrarea contrariului, persoana pe al crei nume este nregistrat desenul sau modelul industrial (titularul) sau, pn la nregistrare, persoana n al crei nume a fost depus cererea de nregistrare a desenului sau modelului industrial (solicitantul) este considerat a fi ndreptit s acioneze n orice procedur n faa AGEPI i n faa altor autoriti. Dac un desen sau un model industrial nenregistrat este dezvluit ori revendicat de o persoan nendreptit ori dac un desen sau un model industrial nregistrat a fost depus sau nregistrat pe numele unei astfel de persoane, persoana ndreptit n temeiul articolelor menionate, fr s aduc atingere unor alte drepturi sau aciuni, poate revendica s fie recunoscut drept titular legitim al desenului sau al modelului industrial n cauz. Aciunile menionate se prescriu pe o durat de 3 ani de la data publicrii n cazul unui desen sau al unui model industrial nregistrat i, respectiv, de la data dezvluirii n cazul unui desen sau unui model industrial nenregistrat. Aceast prevedere nu se aplic dac persoana care nu are dreptul asupra desenului sau modelului industrial a acionat cu rea-credin n momentul n care desenul sau modelul industrial i-a fost prezentat, dezvluit sau ncredinat. n cazul unui desen sau al unui model industrial nregistrat, n Registrul cererilor de nregistrare a desenelor i modelelor industriale i n Registrul de desene i modele industriale nregistrate se consemneaz urmtoarele: faptul c s-a iniiat o procedur legal; hotrrea judectoreasc sau orice alt act care finalizeaz procedura; orice modificare a titularului desenului sau al modelului industrial nregistrat, care rezult din hotrrea judectoreasc sau din orice act care finalizeaz procedura. Contestatarul este obligat s comunice AGEPI, n termen de 10 zile, orice hotrre judectoreasc. Dac, are loc schimbarea complet a titularului unui desen sau al unui model industrial nregistrat, licenele i celelalte drepturi acordate de titularul iniial se consider nule i se sting n momentul nscrierii persoanei ndreptite n Registrul de desene i modele industriale nregistrate. Dac, nainte de nscrierea n Registrul de desene i modele industriale nregistrate a iniierii procedurii legale a utilizat desenul sau modelul industrial n Republica Moldova ori se pregtea n mod serios i efectiv n acest sens, titularul desenului sau modelului industrial nregistrat sau un liceniat l poate utiliza n continuare cu condiia s solicite, n termen de 3 luni, o licen neexclusiv noului titular nscris n Registrul de desene i modele industriale nregistrate. Licena trebuie acordat pentru o perioad rezonabil i n condiii rezonabile. Aceast prevedere nu se aplic dac titularul desenului sau al modelului industrial nregistrat ori liceniatul a acionat cu rea-credin n momentul n care a nceput s utilizeze desenul sau modelul industrial, sau licena ori se pregtea pentru o astfel de exploatare. Drepturile autorului n cazul desenului sau al modelului industrial nregistrat: autorul are
87

dreptul de a fi menionat n aceast calitate n documentele de procedur la AGEPI, n Registrul cererilor de nregistrare a desenelor i modelelor industriale, n Registrul de desene i modele industriale nregistrate i n certificatul de nregistrare; se vor meniona toi coautorii dac mai multe persoane au creat mpreun acelai desen sau model industrial; autorul are dreptul s renune la menionarea numelui su n documentele de procedur la AGEPI, n Registrul cererilor de nregistrare a desenelor i modelelor industriale, n Registrul de desene i modele industriale nregistrate, precum i n certificatul de nregistrare ori s anuleze meniunile din aceste registre i din certificat. Autorul poate s-i apere drepturile n instan judectoreasc mpotriva oricrei persoane care i lezeaz drepturile. nsuirea calitii de autor, constrngerea la coautorat, dezvluirea, pn la revendicarea dreptului, a desenului sau a modelului industrial fr consimmntul autorului constituie nclcare a drepturilor acestuia i se pedepsesc n conformitate cu legislaia n vigoare. Drepturile conferite de desenul sau de modelul industrial. Desenul sau modelul industrial nregistrat confer titularului dreptul exclusiv de a-l utiliza i de a interzice oricrui ter utilizarea sa fr acordul titularului. Prin utilizare se nelege n special fabricarea, includerea ntr-o ofert, introducerea pe pia, importul, exportul sau utilizarea propriu-zis a unui produs n care a fost integrat ori cruia i s-a aplicat desenul sau modelul industrial n cauz, precum i depozitarea produsului respectiv n scopurile menionate anterior. Desenul sau modelul industrial nenregistrat nu confer titularului dreptul de a interzice activitile dect dac utilizarea contestat rezult din copierea desenului sau modelului industrial protejat. Utilizarea contestat nu se consider ca provenind din copierea desenului sau modelului industrial protejat dac rezult dintr-o munc de creaie independent realizat de un autor despre care se poate afirma n mod justificat c nu cunotea desenul sau modelul industrial dezvluit de titular. Dispoziiile mentionate se aplic provizoriu n egal msur unui desen sau unui model industrial care face obiectul publicrii ncepnd cu data publicrii i pn la nregistrarea desenului sau modelului industrial, cu excepia cazurilor cnd cererea de nregistrare a fost respins sau retras. n cazul mai multor titulari, raporturile privind utilizarea desenului sau a modelului industrial protejat se stabilesc prin contract, ncheiat ntre ei. Dac nu exist un astfel de contract, fiecare titular are dreptul s utilizeze integral desenul sau modelul industrial, la latitudinea sa, s intenteze proces n legtur cu nclcarea dreptului su exclusiv mpotriva oricrei persoane care utilizeaz desenul sau modelul industrial fr autorizaia cotitularilor, ns nu are dreptul s ncheie contracte de licen i s efectueze orice cesiune a drepturilor fr acordul cotitularilor, s renune la dreptul asupra desenului sau modelului industrial fr a-i anuna pe acetia. 71. S-tii D-lui s-v asupra desenelor si modelelor industriale autorul desenului/ modelului industrial, titularul si succesorii.
88

72. Limitele de exercitare a D-lor s-ve asupra desenelor si modelelor industriale. Epuizarea D-lor. D de folosinta anterioara Limitarea drepturilor conferite de desenul sau de modelul industrial Drepturile conferite de desenul sau de modelul industrial nu se exercit n cazul: aciunilor efectuate cu titlu privat i n scopuri necomerciale; aciunilor efectuate n scopuri experimentale; aciunilor de reproducere n scopuri didactice sau bibliografice, cu indicarea sursei; echipamentelor mijloacelor de transport, nmatriculate ntr-o ar ter, care ptrund temporar pe teritoriul Republicii Moldova; importului n Republica Moldova de piese i accesorii n vederea reparrii vehiculelor; executrii de reparaii la vehiculelor; g)calamitilor, catastrofelor, epidemiilor i altor situaii excepionale. Utilizarea specificat se admite sub rezerva ca ea s nu aduc atingere ntr-un mod nejustificat utilizrii normale a desenului sau modelului industrial protejat i s nu lezeze nejustificat interesele legitime ale titularului dreptului asupra desenului sau modelului industrial, innd cont de interesele legitime ale terilor. n caz contrar, titularul este n drept s cear compensarea corespunztoare a pierderilor suportate prin utilizarea neautorizat a desenului sau modelului industrial. Nu constituie nclcare a drepturilor asupra desenului sau modelului industrial aciunile autoritilor publice n cazul n care acioneaz cu bun-credin n cadrul administrrii L. Epuizarea drepturilor Drepturile conferite de desenul sau de modelul industrial nregistrat sau nenregistrat nu trebuie s se extind asupra activitilor privind un produs n care a fost ncorporat sau cruia i se aplic desenul sau modelul industrial ce intr n ntinderea proteciei desenului sau modelului industrial nregistrat ori nenregistrat dac produsul a fost introdus pe pia n teritoriul Republicii Moldova de ctre titularul desenului sau modelului industrial nregistrat sau nenregistrat ori cu acordul lui. Dreptul, ntemeiat pe utilizare anterioar, asupra desenului sau modelului industrial nregistrat Orice ter poate beneficia de un drept ntemeiat pe utilizare anterioar n cazul n care poate demonstra c, nainte de data de depozit sau, dac se invoc prioritatea, nainte de data de prioritate, ncepuse s utilizeze cu bun-credin n Republica Moldova sau inteniona i fcea pregtiri serioase i efective n sensul unei astfel de utilizri un desen sau un model industrial care intr n ntinderea proteciei unui desen sau unui model industrial nregistrat i care nu constituie o copie a acestuia din urm. Dreptul ntemeiat pe utilizare anterioar ndreptete terul s utilizeze n mod gratuit desenul sau modelul industrial n scopurile pentru care ncepuse s l utilizeze sau pentru care se pregtise s l utilizeze nainte de data de depozit sau, dac se invoc prioritatea, nainte de data de prioritate aferent desenului sau modelului industrial nregistrat, fr a mri volumul de producie sau fr a plti royalty. Dreptul ntemeiat pe utilizare anterioar nu ofer posibilitatea de a acorda terului o licen de utilizare a desenului sau a modelului industrial n cauz. Dac terul este o ntreprindere, dreptul ntemeiat pe utilizare anterioar nu poate fi transferat dect mpreun cu acea parte din activitatea persoanei juridice n cadrul creia s-a utilizat desenul sau modelul industrial ori au avut loc pregtirile pentru o astfel de utilizare.
89

73. Transmiterea D-lor s-ve asupra desenelor si modelelor industriale Drepturile cu privire la desenul sau la modelul industrial pot fi transmise integral sau parial prin cesiune, contract de licen i prin succesiune. Un desen sau un model industrial poate face obiectul unor msuri de executare silit ori al unor drepturi reale. Drepturile transmise prin contract produc efecte pentru teri i condiioneaz modificarea statutului juridic din momentul nscrierii contractului n Registrul cererilor de nregistrare a desenelor i modelelor industriale i n Registrul de desene i modele industriale nregistrate. Datele despre transmiterea drepturilor se public n BOPI. Contractul de licen Prin contract de licen, titularul desenului sau al modelului industrial (liceniarul) transmite dreptul de a utiliza desenul sau modelul industrial oricrei alte persoane (liceniat), rezervndu-i dreptul de proprietate asupra lui. Licenele pot fi exclusive i neexclusive. Prin licen exclusiv, liceniarul acord liceniatului dreptul exclusiv de utilizare a desenului sau modelului industrial, renunnd prin contract la dreptul de a acorda licene unor teri pentru acest desen sau model industrial pe acelai teritoriu. Liceniarul poate s-i pstreze dreptul de a utiliza n continuare desenul sau modelul industrial (licen parial) ori s renune la orice utilizare a lui (licen total). Prin licen neexclusiv liceniarul transmite dreptul de utilizare a desenului sau a modelului industrial (licen parial sau total), rezervndu-i att dreptul de a-l utiliza independent, ct i dreptul de a acorda licen neexclusiv oricrei alte persoane. Licena poate fi acordat solicitnd sau nu liceniatului s plteasc venituri liceniarului. Nu se admite, conform legislaiei n vigoare, includerea n contractul de licen a practicilor sau a condiiilor care pot constitui o folosin abuziv a drepturilor de proprietate intelectual, avnd un efect prejudiciabil asupra concurenei de pe piaa respectiv, cum ar fi transmiterea obligatorie de ctre liceniat a informaiei tehnice liceniarului, condiii care s mpiedice contestarea validitii sau pachetul obligatoriu de condiii ale licenierii. Fr s aduc atingere dispoziiilor contractului de licen, liceniatul nu poate iniia o procedur referitor la nclcarea dreptului asupra desenului sau modelului industrial dect cu consimmntul titularului. Posesorul unei licene exclusive poate iniia o astfel de procedur n cazul n care titularul desenului sau al modelului industrial nu a iniiat el nsui n termen adecvat o asemenea aciune. Pentru a obine repararea prejudiciului cauzat, orice liceniat are dreptul de a interveni n instan judectoreasc n cadrul aciunii privind nclcarea drepturilor, iniiate de titularul desenului sau al modelului industrial. 74. Stingerea D-lor asupra desenelor si modelelor industriale 1.Caducitatea- n cazul n care certificatul de nregistrare nu este rennoit sau termenul de 25 de ani calculat de la data de depozit a expirat, AGEPI introduce n Registrul de desene i modele industriale nregistrate meniunea c nregistrarea desenului sau modelului industrial a rmas fr efect din data expirrii ultimei perioade de protecie de 5 ani, fapt care se public n BOPI. 2.Renunarea90

Titularul poate renuna total sau parial la dreptul asupra desenului sau modelului industrial nregistrat, prin depunere la AGEPI a unei cereri de renunare. Cererea se consider depus dup achitarea unei taxe. AGEPI nregistreaz renunarea i public informaia de rigoare n BOPI n termen de 4 luni de la data depunerii cererii de renunare. Renunarea produce efecte dup consemnarea sa n Registrul de desene i modele industriale nregistrate. Dac unul dintre titulari renun la dreptul asupra desenului sau modelului industrial nregistrat n ntregime, certificatul de nregistrare continu s fie valabil, rmnnd n posesia celorlali titulari. Dac toi titularii renun la dreptul asupra desenului sau modelului industrial nregistrat n ntregime, acetia snt obligai ca, odat cu depunerea la AGEPI a cererii de renunare, s notifice autorul despre renunare. n acest caz, autorul are dreptul preferenial la obinerea certificatului de nregistrare pe numele su dac va depune o cerere n acest sens n decursul a 3 luni de la data cnd titularul l-a notificat despre renunare. Prevederile expuse se aplic i cererii la care s-a adoptat hotrre de nregistrare a desenului sau modelului industrial, dar nc nu s-a eliberat certificat de nregistrare. Poate face obiectul unei renunri pariale desenul sau modelul industrial a crui form modificat ndeplinete condiiile de protecie i a crui identitate se pstreaz. Renunarea poate fi consemnat n Registrul de desene i modele industriale nregistrate numai cu acordul titularului, n limitele unui drept nscris n registru. Dac n acesta este nscris o licen, renunarea poate fi consemnat numai dup ce titularul aduce dovada faptului c l-a informat pe posesorul de licen despre intenia sa de renunare. nscrierea n registrul nominalizat se face la expirarea termenului prevzut ntr-un regulament, aprobat de Guvern. Dac s-a intentat o aciune de revendicare a dreptului asupra unui desen sau a unui model industrial nregistrat n conformitate cu art.15 i 16, orice renunare solicitat n aceast perioad va fi nscris n Registrul de desene i modele industriale nregistrate numai cu acordul persoanei care a intentat aciunea. 3.Nulitatea-Persoana interesat poate depune la Curtea de Apel Chiinu o cerere de anulare a desenului sau a modelului industrial nregistrat n baza motivelor menionate. Cererea de anulare trebuie argumentat i prezentat n scris. Ea se consider depus numai dup achitarea unei taxe. Hotrrea de anulare a desenului sau modelului industrial nregistrat se nscrie n Registrul de desene i modele industriale nregistrate n momentul n care devine irevocabil. 75. Notiunea si clasificarea prioritatii asupra desenelor si modelelor industriale. Revendicarea prioritatii Persoana care a depus cerere de nregistrare a unui desen sau model industrial ori a unui model de utilitate n unul dintre statele pri la Convenia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaiei Mondiale a Comerului ori succesorul su n drepturi beneficiaz, la depunerea n AGEPI a cererii de nregistrare a unui desen sau a unui model industrial pentru acelai desen sau model industrial ori pentru acelai model de utilitate, de un drept de prioritate pentru o perioad de 6 luni ncepnd cu data de depozit a primei cereri, ziua
91

depozitului nefiind cuprins n termen. Se recunoate ca invocare a dreptului de prioritate orice depunere de cerere echivalent unei depuneri naionale conforme, efectuate n temeiul legislaiei naionale a statului n cauz ori n temeiul unor acorduri bilaterale sau multilaterale n domeniu. Prin depunere naional conform se nelege orice depunere de cerere considerat suficient pentru a stabili data la care a fost depus cererea, indiferent de soluionarea ei ulterioar. Dac prima depunere de cerere s-a realizat ntr-un stat care nu este parte la Convenia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaiei Mondiale a Comerului, se aplic numai dac statul n cauz, conform constatrilor publicate, acord, pe baza unei depuneri de cerere la oficiu, un drept de prioritate supus anumitor condiii, avnd efecte echivalente celor prevzute n lege. Se consider ca prim cerere de nregistrare a crei dat de depozit va fi punctul de unde ncepe curgerea termenului de prioritate o cerere ulterioar de nregistrare depus la AGEPI pentru acelai desen sau model industrial ori pentru acelai model de utilitate ca i cererea anterioar, cu condiia ca, la data de depunere a cererii ulterioare, cererea anterioar s fi fost retras, abandonat sau respins fr a fi supus unei inspecii publice i fr a lsa s subziste drepturi valabile i cu condiia ca cererea respectiv s nu fi constituit deja temei de revendicare a unui drept de prioritate. Astfel, cererea anterioar nu mai poate fi folosit pentru revendicarea dreptului de prioritate. Prioritatea poate fi stabilit pe baza ctorva cereri depuse anterior, respectndu-se pentru fiecare din ele termenul i condiiile prevzute de L. Cererea de nregistrare multipl care nu ndeplinete condiiile de depozit multiplu poate fi divizat de solicitant n cteva cereri, prin repartizarea n aceste cereri a desenelor i modelelor industriale enumerate n cererea multipl. Cererile divizionare pstreaz data de depozit a cererii multiple i, dup caz, data prioritii acestei cereri. Solicitantul poate s divizeze din proprie iniiativ cererea multipl n cteva cereri, repartiznd n aceste cereri desenele i modelele industriale enumerate n cererea multipl. Cererile divizionare pstreaz data de depozit a cererii multiple i, dup caz, data prioritii acestei cereri. Prioritatea de expunere Dac solicitantul cererii de nregistrare a desenului sau a modelului industrial a dezvluit produsele n care a fost integrat desenul sau modelul industrial ori crora li s-a aplicat desenul sau modelul industrial respectiv n cadrul expoziiilor internaionale, el poate beneficia de dreptul de prioritate ncepnd cu data primei dezvluiri a produselor, cu condiia s depun cererea n termen de 6 luni de la data primei dezvluiri a produselor respective. O expoziie se consider internaional dac este organizat n mod oficial, dac la ea particip productori din mai multe state i dac informaia despre aceast expoziie a fost adus la cunotin publicului n modul corespunztor. O prioritate de expunere nu prelungete termenul de prioritate. Invocarea prioritii Solicitantul care dorete s beneficieze de dreptul de prioritate a unei cereri anterioare trebuie s invoce aceast prioritate i s prezinte actele care justific invocarea prioritii, nsoite de o traducere a lor n limba moldoveneasc. Solicitantul care dorete s beneficieze de dreptul prioritii de expunere trebuie s invoce aceast prioritate i s prezinte dovada, eliberat de organul abilitat,
92

c a expus n cadrul expoziiei produsele n care a fost integrat desenul sau modelul industrial ori crora li s-a aplicat desenul sau modelul industrial respectiv, nsoit de o traducere n limba moldoveneasc. Actele care justific invocarea prioritii pe baza cererii anterioare, nsoite de o traducere a acestora n limba moldoveneasc, sau dovada prezentrii n cadrul expoziiei a produselor n care a fost integrat desenul sau modelul industrial sau crora li s-a aplicat desenul sau modelul industrial i o traducere a dovezii n limba moldoveneasc se depun n termen de 3 luni de la data de depozit. Transmiterea dreptului de prioritate Dreptul de prioritate poate fi obiectul unui contract de cesiune. n cazul n care solicitantul invoc un drept de prioritate care aparine unei alte persoane, la cererea de nregistrare a desenului sau a modelului industrial se anexeaz contractul de cesiune sau orice alt document din care s rezulte c solicitantul are dreptul s invoce prioritatea n baza primei cereri. n acest caz, persoana care a depus cererea i a cedat dreptul de prioritate unei alte persoane decade din dreptul de prioritate conferit de prima cerere. Contractul de cesiune a unui drept de prioritate se depune n form scris odat cu depunerea cererii sau n termen de 3 luni de la data invocrii prioritii. n caz contrar, prioritatea invocat nu se recunoate. 76. Notiunea, particularitatile, functiile si conditiile de protectie a marcii marc- orice semn susceptibil de reprezentare grafic, care servete la deosebirea produselor i/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice; marc colectivmarc utilizat de ctre o asociaie de fabricani, productori, prestatori de servicii sau comerciani ori de ctre alte organizaii similare pentru a desemna produsele i/sau serviciile lor; marc de certificare (de conformitate) - marc utilizat pentru a certifica anumite caracteristici ale unui produs i/sau serviciu; marc notorie - marc larg cunoscut n Republica Moldova la data depunerii unei cereri de nregistrare de marc sau la data prioritii revendicate n cerere, n cadrul segmentului de public vizat pentru produsele i/sau serviciile crora li se aplic marca, fr a fi necesar nregistrarea sau utilizarea mrcii notorii n Republica Moldova pentru a fi opus; solicitant - persoan fizic sau juridic ori grup de persoane fizice i/sau juridice n numele creia/cruia este depus o cerere de nregistrare a unei mrci; mandatar autorizat - persoan fizic atestat i nregistrat n modul stabilit, care reprezint interesele persoanelor fizice i juridice naionale sau strine i acord acestora asistena necesar n domeniul proteciei obiectelor de proprietate industrial; cerere internaional - cerere de nregistrare internaional a mrcii, depus conform Aranjamentului de la Madrid, Protocolului referitor la Aranjament sau conform ambelor acte, dup caz; nregistrare internaional nregistrare a unei mrci conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament. Registru internaional - colecie oficial, inut de Biroul Internaional, care conine date referitoare la nregistrrile internaionale a cror nscriere este prevzut de Aranjamentul de la Madrid, de Protocolul referitor la Aranjament sau de Regulamentul comun,
93

indiferent de suportul pe care aceste date snt pstrate; Regulament comun- Regulamentul comun de aplicare a Aranjamentului de la Madrid i a Protocolului referitor la Aranjament; rile Uniunii - ri crora li se aplic Convenia de la Paris i care snt constituite n Uniunea pentru Protecia Proprietii Industriale. Protecia juridic Drepturile asupra mrcii snt dobndite i protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin: nregistrare n condiiile L; nregistrare internaional conform Aranjamentului de la Madrid privind nregistrarea internaional a mrcilor din 14 aprilie 1891, denumit n continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind nregistrarea internaional a mrcilor din 27 iunie 1989, denumit n continuare Protocolul referitor la Aranjament; recunoaterea mrcii ca fiind notorie. AGEPI, este oficiul naional n domeniul proteciei proprietii intelectuale i unica autoritate care acord pe teritoriul Republicii Moldova protecie mrcilor n condiiile L. AGEPI: elaboreaz proiecte de acte legislative i de alte acte normative n domeniul mrcilor, instruciuni, alte materiale necesare aplicrii prezentei legi; recepioneaz i examineaz cererile de nregistrare a mrcilor, nregistreaz i elibereaz, n numele statului, certificate de nregistrare a mrcilor, public date oficiale n Buletinul Oficial de Proprietate Industrial al Republicii Moldova, denumit n continuare BOPI; asigur completarea i pstrarea coleciei naionale de mrci; ndeplinete atribuiile oficiului de origine pentru cererile de nregistrare internaional a mrcilor avnd ca ar de origine Republica Moldova, depuse de ctre solicitanii naionali sau strini, n conformitate cu prevederile Aranjamentului de la Madrid i ale Protocolului referitor la Aranjament; ine Registrul naional al cererilor de nregistrare a mrcilor i Registrul naional al mrcilor; examineaz i nregistreaz contractele de licen, de cesiune, de gaj i de franchising privind drepturile asupra mrcilor; exercit i alte atribuii prevzute de lege. AGEPI reprezint Republica Moldova n Organizaia Mondial a Proprietii Intelectuale, n alte organizaii internaionale i interstatale pentru protecia proprietii intelectuale, ntreine cu ele relaii de cooperare n domeniu. Pot constitui mrci orice semne susceptibile de reprezentare grafic: cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, combinaii de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, n special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum i orice combinaii ale acestor semne, cu condiia ca ele s poat servi la deosebirea produselor i/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Titular al mrcii este persoana fizic sau juridic ori grupul de persoane fizice i/sau juridice n numele creia/cruia marca este protejat n conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobndite prin nregistrarea mrcii n Registrul naional al mrcilor se confirm prin titlul de protecie - certificatul de nregistrare a mrcii. Drepturile asupra mrcii pot fi dobndite individual sau n coproprietate n indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor n coproprietate asupra mrcii se stabilete prin acordul ncheiat ntre coproprietari. n caz contrar, litigiul se soluioneaz de instana de judecat competent. Functiile marcii. Marca indeplineste mai multe
94

functii: 1Functia de diferentiere a produselor- Marca individualizeaza produsele aflate pe piata, punind pe producator la adapost de situatia ca marca sa fie utilizata de concuretii sai. Sub acest aspect, marca devine un instrument de atragere a clientelei prin aprecierea de care se bucura in rindul cumparatorilor. Incepind prin a diferentia subiectele de marca, ajunge sa diferentieze obiectele sau subiectul material al drepturilor respective, fenomen numit obiectivizarea marcii. Astfel, functia de diferentiere a producatorului a devenit o functie de diferentiere si identificare a produselor. 2Functia de concurenta- Contribuind la individualizarea produselor unui anumit producator si fiind un semn exterior al valorii lor, marca permite orientarea optiunii cumparatorului catre produse care au dobindit o buna reputatie. Astfel, unele marci au ajuns sa se identifice cu produsul. Acest mecanism consolideaza functia de concurena, functie care s-a simplificat pina la denaturare odata cu dezvoltarea publicitatii, deoarece marca a devenit un mijloc de presiune asupra cererii, prin diferentierea artificiala a produselor combinate cu publicitatea excesiva. De la diferentierea produselor unor intreprinderi s-a ajuns la diferentierea marcilor aceleiasi intreprinderi pentru acelasi produs, ca urmare a multiplicarii modelelor, titlurilor, paletei coloristice sporindu-se vinzarea in jurul marcii diversificate. Abuzul publicitar tinde sa suplineasca diferentierea obiectiva cu diferentierea subiectiva. 3Functia de garantie a calitatii-Este indisolubil legata de functia de concurenta. Cu ajutorul marcii, consumatorul ajunge sa identifice un anumit produs pe care il prefera datorita calitatilor sau modului de prezentare. Marca devine pentru consumator o garantie a calitatii constante a unui anumit produs, fara ca aceasta garantie sa fie de natura juridica. Prin marca se stabileste o legatura intre producator si consumator. Nementinerea calitatii de catre producator nu atrage o sanctiune juridica, ci determina cumparatorul sa-si reorienteze optiunea catre alte produse. In unele domenii (moda, cosmetice) unele marci devin un adevarat simbol al calitatii. In mod obisnuit, consumatorul nu are la dispozitie elementele necesare spre a constata singur calitatea produselor aflate pe piata, fiind informat numai pe cale publicitara. Astfel, diferentierea produselor in mod obiectiv, pe baza calitatii, se transforma in diferentiere subiectiva, bazata pe credinta cumparatorului, ceea ce il face sa prefere o anumita marca cu convingerea ca ea corespunde unei calitati superioare. 4.Functia de organizare a pietii- In interactiunea dintre productie si consum, marca apare ca un instrument de organizare a pietii, ca mijloc de corelare a cererii si ofertei. Aceasta functie se reflecta in special asupra distributiei, prin reducerea rolului distribuitorului la simplul atribut al aprovizionarii, fie prin transformarea sa intr-un responsabil al calitatii produsului. Noile forme de distributie (autoserviri) reflecta faptul ca marca se vinde singura, astfel incit distribuitorii si-au creat marci proprii ori revendica exclusivitatea marcii producatorului pe piata. Cerintele economice si comerciale au transformat marca in principalul instrument al marketing-ului. 4Func]ia de monopol-Functia de concurenta si organizare a pietii se transpune in anumite conditii intr-o functie de monopol, fiind sprijinita in acest sens de functia de reclama. Tendinta proliferarii artificiale a marcilor producatorilor ai aceea de
95

asigurare a exclusivitatii distribuirii au condus la transformarea concurentei stimulatoare in concurenta de monopol. Multiplicarea marcilor aceluiasi producator pentru acelasi tip de produse, fara sa existe o diferentiere obiectiva, devine cu timpul o frina a productiei. Crearea de prea multe varietati limiteaza randamentul marcilor, ceea ce determina o slabire a marcii. Producatorul tinde sa pretinda exclusivitatea distributiei si sa influenteze pretul. Functia de monopol influenteaza si structura cererii, care devine tot mai complexa, orientindu-se spre produse inutile. Marca ajunge sa denatureze concurenta, consolidind un privilegiu nejustificat pentru marcile mari. 5Functia de reclama- Pentru consumator marca ajunge sa devina un simbol legat direct de reputatia unui produs, astfel incit ceea ce se impune cumparatorului este in primul rind marca in raport de provenienta sau calitatea produsului. Aceasta functie a aparut prin detasarea marcii de produsul destinat sa-l individualizeze. Forta reclamei tine de insasi originalitatea marcii, de impresia pe care o produce asupra consumatorului. Prin forta de atractie pe care a dobindit-o, marca devine un element autonom al schimbului comercial, depasind stadiul de element accesoriu al produsului. 6Functia de protectie a consumatorului- Pentru consumator marca presupune o calitate constanta de aceea este important sa E! o informare corecta a consumatorului, astfel incit sa fie protejat impotriva inselaciunii. 77. Sistemele de dobindire a D-lor s-ve asupra marcii E! 3 sisteme de dobindire a D-lor s-ve asupra marcii: declarative, atributiv si mixt. nregistrarea mrcii confer titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mrcii este n drept s interzic terilor s utilizeze n activitatea lor comercial, fr consimmntul su: un semn identic cu marca pentru produse i/sau servicii identice cu cele pentru care marca este nregistrat; un semn care, din cauza identitii ori similitudinii cu marca nregistrat i identitii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn i de marc, genereaz riscul de confuzie n percepia consumatorului; riscul de confuzie include i riscul de asociere ntre semn i marc; un semn identic ori similar cu marca pentru produse i/sau servicii diferite de cele pentru care marca este nregistrat cnd aceasta din urm a dobndit un renume n Republica Moldova, iar persoana ter, n urma folosirii semnului, fr motive justificate, profit de caracterul distinctiv ori de renumele mrcii sau le aduce atingere acestora. Titularul mrcii poate cere s fie interzise urmtoarele aciuni ale terilor: aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum i utilizarea lui n calitate de ambalaj, n cazul mrcilor tridimensionale; oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor n aceste scopuri sau, dup caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; importul sau exportul produselor sub acest semn; utilizarea semnului pe documentele de afaceri i n publicitate; multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului. Dreptul exclusiv asupra mrcii produce efecte pentru teri ncepnd cu data publicrii n BOPI sau cu data nscrierii n Registrul internaional a datelor referitoare la nregistrarea mrcii. Totodat, poate fi cerut o despgubire rezonabil, n limita prejudiciului cauzat, pentru
96

acele fapte, svrite dup publicarea cererii de nregistrare a mrcii, care vor fi interzise dup publicarea nregistrrii mrcii. Instana judectoreasc sesizat s se ocupe de cazul respectiv nu poate s decid n fond atta timp, ct datele referitoare la nregistrarea mrcii nu au fost publicate. Titularul mrcii poate plasa alturi de marc un marcaj de avertizare n form de litera R, nscris ntr-un cerc, sau un text care indic faptul c marca este protejat n RM. 78. Clasificarea marcilor in dependenta de diferite criterii 1Dupa modul de reprezentare grafica: verbala-o denumire, un slogan, scrise cu character standard; figurative- element graphic care nu contine litere/ cifre; combinata- denumire scrisa cu o grafica deosebita si/ in culori/ o denumire insotita de un element graphic; tridimensionala- marca constituita din forma produsului/ ambalajului/ orice alt semn specific tridimensional c/e permite identificarea unui produs/ serviciu. 2Dupa solicitanti: individuala- a carei solicitant e/e PF/J; colectiva- se utilizeaz pentru a deosebi produsele i/sau serviciile membrilor unei asociaii (unui grup de persoane) de produsele i/sau serviciile altor persoane; de certificare- marca a c/I solicitant e/e o pJ legal abilitata sa exercite exclusive controlul produselor si serviciilor in ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie. 79. Marcile colective si marcile de certificare Mrcile colective se utilizeaz pentru a deosebi produsele i/sau serviciile membrilor unei asociaii (unui grup de persoane) de produsele i/sau serviciile altor persoane. Pot solicita nregistrarea unei mrci colective asociaiile de fabricani, de productori, de prestatori de servicii, de comerciani, care, n temeiul legii, au capacitatea, n nume propriu, s fie titulari ai unor drepturi sau obligaii de orice natur, s ncheie contracte sau s ntocmeasc alte acte juridice, s intenteze aciuni n instanele judectoreti, precum i persoanele juridice de drept public. Prin derogare pot constitui mrci colective, semnele sau indicaiile ce pot servi n comer la desemnarea originii geografice a produselor i/sau serviciilor. O marc colectiv nu autorizeaz titularul s interzic unei persoane tere utilizarea n comer a unor asemenea semne sau indicaii, cu condiia ca ea s le foloseasc n activitatea industrial sau comercial n conformitate cu uzanele loiale. n special, o asemenea marc nu poate fi opus unei persoane tere autorizate s utilizeze o denumire geografic. Solicitantul unei mrci colective va prezenta regulamentul de utilizare a mrcii colective odat cu depunerea cererii de nregistrare a mrcii sau n termenul stabilit n Regulament. Regulamentul de utilizare a mrcii colective specific persoanele autorizate s utilizeze marca, condiiile de afiliere la asociaie, precum i condiiile de utilizare a mrcii, inclusiv sanciunile, n cazul n care acestea exist. Regulamentul de utilizare a unei mrci collective va autoriza orice persoan, ale crei produse i/sau servicii provin din zona geografic respectiv, s devin membr a asociaiei care este titulara mrcii. Regulamentul de utilizare a mrcii colective se public odat cu cererea de nregistrare. n afara motivelor de respingere a unei cereri de nregistrare a mrcii prevzute
97

n prezenta lege, cererea de nregistrare a mrcii colective se respinge dac regulamentul de utilizare a mrcii colective contravine ordinii publice sau bunelor moravuri. Cererea de nregistrare a mrcii colective se respinge i n cazul cnd exist riscul inducerii n eroare a consumatorului n ceea ce privete caracterul sau semnificaia mrcii i mai ales cnd aceasta nu este perceput ca fiind marc colectiv. Cererea nu se respinge n cazul cnd solicitantul, prin modificarea regulamentului de utilizare a mrcii colective. Titularul mrcii colective va comunica AGEPI orice modificare operat n regulamentul de utilizare a mrcii colective. Modificarea nu este nscris n Registrul naional al mrcilor n cazul cnd regulamentul de utilizare a mrcii collective sau cnd implic un motiv de respingere. Modificarea regulamentului de utilizare a mrcii colective va avea efect ncepnd cu data nscrierii meniunii respective n Registrul naional al mrcilor. Privind drepturile liceniailor se aplic oricrei persoane autorizate s utilizeze o marc colectiv. Titularul unei mrci colective poate cere, n numele persoanelor autorizate s utilizeze marca, compensarea prejudiciului suportat de acestea n urma utilizrii neautorizate a mrcii. n afara motivelor decderii din drepturi, specificate n prezenta lege, titularul mrcii colective este declarat deczut din drepturi n urma unei cereri depuse la Curtea de Apel Chiinu sau a unei cereri reconvenionale ntr-o aciune de aprare a drepturilor, depuse la aceeai instan, n cazul cnd: titularul nu ia msuri adecvate n vederea prevenirii unei utilizri a mrcii, incompatibile cu condiiile de utilizare prevzute de regulamentul de utilizare a mrcii colective; modul n care titularul a utilizat marca a generat riscul inducerii n eroare a consumatorului; modificarea regulamentului de utilizare a mrcii colective a fost nscris n Registrul naional al mrcilor, cu excepia cazului cnd titularul mrcii, printr-o nou modificare a regulamentului de utilizare a mrcii colective, se conformeaz acestor prevederi. n afara motivelor de nulitate prevzute n prezenta lege, marca colectiv este declarat nul n urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chiinu, sau a unei cereri reconvenionale ntr-o aciune de aprare a drepturilor, depuse la aceeai instan, n cazul cnd marca a fost nregistrat contrar prevederilor, cu excepia cazului cnd titularul mrcii, printr-o nou modificare a regulamentului de utilizare a mrcii colective, se conformeaz acestor prevederi. Mrcile de certificare (de conformitate) pot fi nregistrate la AGEPI de ctre organismele de certificare, acreditate pentru efectuarea certificrii conformitii produselor sau serviciilor n condiiile Legii nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformitii produselor. Nu pot solicita nregistrarea unei mrci de certificare persoanele juridice, altele dect cele menionate, care fabric, import sau vnd produse ori presteaz servicii. Sub rezerva dispoziiile L se aplic n egal msur mrcilor de certificare. Solicitantul, odat cu depunerea cererii de nregistrare a unei mrci de certificare sau n termenul stabilit n Regulament, va prezenta: regulamentul de utilizare a mrcii de certificare; autorizaia sau documentul din care s rezulte desfurarea legal a activitii de certificare ori, dup caz, dovada nregistrrii mrcii de certificare n ara de origine. Regulamentul de utilizare
98

a mrcii de certificare specific persoanele autorizate s utilizeze marca, elementele i caracteristicile care vor fi certificate prin marc, modul n care organismul de certificare va verifica aceste caracteristici i va supraveghea utilizarea mrcii, sanciunile pentru nclcarea regulamentului, taxele care vor fi pltite pentru utilizarea mrcii, procedurile de reglementare a litigiilor. Utilizarea unei mrci de certificare va fi deschis oricrei persoane care ofer produse sau presteaz servicii conforme caracteristicilor stipulate n regulamentul de utilizare a mrcii de certificare i care respect prevederile acestuia. Titularul mrcii de certificare va autoriza persoanele ndreptite s utilizeze marca pentru produsele sau serviciile care posed caracteristicile stipulate n regulamentul de utilizare a acestei mrci. Dac persoana ndreptit s utilizeze o marc de certificare nu respect regulamentul de utilizare a acestei mrci, titularul poate s retrag autorizaia de utilizare a mrcii sau s aplice alte sanciuni prevzute de regulament. n afara motivelor de respingere prevzute pentru cererea de nregistrare a unei mrci individuale, cererea de nregistrare a unei mrci de certificare va fi respins, precum i normelor legislaiei privind certificarea. O marc de certificare nu poate fi obiectul unui contract de cesiune sau de gaj i nici obiectul unei executri silite. n cazul dizolvrii persoanei juridice titular a mrcii de certificare, aceast marc poate fi transmis altei persoane juridice n condiiile stabilite de lege. Marca de certificare poate fi anulat printr-o decizie emis de instana judectoreasc, la cererea oricrei persoane interesate, n cazul n care marca nu ntrunete condiiile stabilite de L.n cazul n care o marc de certificare a ncetat s mai fie protejat, ea nu poate fi depus spre nregistrare i nu poate fi utilizat n alte scopuri n decurs de 10 ani de la data ncetrii proteciei. Taxele prevzute de L pentru mrcile colective se aplic i mrcilor de certificare. 80. Similaritatea marcilor si similaritatea produselor pe care se aplica marcile 81. D-le s-ve asupra marcii 81. D-le s-ve asupra marcii exista 3 prerogative:-folosirea exclusive,-dr de a interzice folosirea marcii- dr dea dispune folosirea marcii. Dreptul conferit de nregistrarea mrcii.nregistrarea mrcii confer titularului dr exclusiv asupra acesteia. Titularul mrcii este n dr s interzic terilor s utilizeze n activitatea lor comercial, fr consimmntul su: a) un semn identic cu marca pentru produse i/sau servicii identice cu cele pentru care marca este nregistrat; b) un semn care, din cauza identitii ori similitudinii cu marca nregistrat i identitii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn i de marc, genereaz riscul de confuzie n percepia consumatorului; riscul de confuzie include i riscul de asociere ntre semn i marc; c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse i/sau servicii diferite de cele pentru care marca este nregistrat cnd aceasta din urm a dobndit un renume n Republica Moldova, iar persoana ter, n urma folosirii semnului, fr
99

motive justificate, profit de caracterul distinctiv ori de renumele mrcii sau le aduce atingere acestora. Titularul mrcii poate cere s fie interzise urmtoarele aciuni ale terilor a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum i utilizarea lui n calitate de ambalaj, n cazul mrcilor tridimensionale b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor n aceste scopuri sau, dup caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn c) importul sau exportul produselor sub acest semn; d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri i n publicitate; e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului n scopurile menionate. Dreptul exclusiv asupra mrcii produce efecte pentru teri ncepnd cu data publicrii n BOPI sau cu data nscrierii n Registrul internaional a datelor referitoare la nregistrarea mrcii. Totodat, poate fi cerut o despgubire rezonabil, n limita prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, svrite dup publicarea cererii de nregistrare a mrcii, care vor fi interzise dup publicarea nregistrrii mrcii. Instana judectoreasc sesizat s se ocupe de cazul respectiv nu poate s decid n fond atta timp, ct datele referitoare la nregistrarea mrcii nu au fost publicate. Titularul mrcii poate plasa alturi de marc un marcaj de avertizare n form de litera R, nscris ntr-un cerc, sau un text care indic faptul c marca este protejat n Republica Moldova. Este asimilat utilizrii effective a) utilizarea mrcii sub o form care difer prin elemente ce nu schimb caracterul distinctiv al mrcii n forma n care aceasta a fost nregistrat; b) aplicarea mrcii pe produse sau pe ambalajul acestora n Republica Moldova exclusiv n scopul exportului. 82.Subiectii dreptului subiectiv la marca.Limitarea dreptului subiectiv.Epuizarea dreptului Titular al mrcii este pers fiz sau jur nat sau straini ori grupul de pers fizice i/sau juridice n numele creia/cruia marca este protejat n conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobndite prin nregistrarea mrcii n Registrul naional al mrcilor se confirm prin titlul de protecie certificatul de nregistrare a mrcii. Dr-le asupra mrcii pot fi dobndite individual sau n coproprietate n indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor n coproprietate asupra mrcii se stabilete prin acordul ncheiat ntre coproprietari. n caz contrar, litigiul se soluioneaz de instana de jud competent. Limitarea dreptului exclusiv Dr exclusiv nu se extinde asupra elementelor mrcii care, n conformitate cu prezenta lege, nu pot fi nregistrate independent n calitate de mrci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiia folosirii loiale a acestor elemente i respectrii intereselor legitime ale titularului mrcii i ale terilor. Dr exclusiv asupra mrcii nu-i permite titularului s interzic unui ter s utilizeze n activitatea sa industrial sau comercial, n concordan cu practicile oneste: a) propriul su nume sau adresa sa; b) indicaiile referitoare la specia, calitatea, cantitatea, destinaia, valoarea, originea geografic, timpul fabricrii produsului sau prestrii serviciului, la alte caracteristici ale acestora; c) marca, n cazul cnd este necesar de a indica destinaia unui produs i/sau serviciu, n special n calitate de accesoriu ori de pies detaabil. Epuizarea dreptului conferit de
100

marc Titularul unei mrci nregistrate nu poate cere interzicerea utilizrii de ctre alte pers a acestei mrci pe produse i/sau servicii care au fost plasate pe piaa RM de el nsui ori cu consimmntul su. Aceste prevederile nu se aplic n cazul cnd titularul are motive temeinice s se opun comercializrii produselor sau prestrii serviciilor, n special cnd starea acestora este modificat sau alterat dup plasarea lor pe pia. 83.Motivele absolute si relative de refuz la inregistrarea marcii Motive absolute de refuz Se refuz nregistrarea: a) semnelor care nu ndeplinesc condiiile: cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, combinaii de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, n special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum i orice combinaii ale acestor semne, cu condiia ca ele s poat servi la deosebirea produselor i/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.b) mrcilor care snt lipsite de caracter distinctiv; c) mrcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaii ce pot servi n comer pu a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaia, valoarea, originea geografic, timpul fabricrii produsului sau prestrii serviciului, alte caracteristici ale acestora; d) mrcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaii devenite uzuale n limbajul curent sau n practicile comerciale loiale i constante; e) semnelor constituite exclusiv din forma impus de nsi natura produselor sau din forma produsului necesar pentru obinerea unui rezultat tehnic, sau din forma care confer valoare esenial produsului; f) mrcilor care snt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri ori prejudiciazimaginea i interesele statului; g) mrcilor care pot induce n eroare consumatorul n ceea ce privete originea geografic, calitatea ori natura produsului i/sau a serviciului; h) mrcilor care conin reproduceri sau imitaii de steme, drapele i embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevierea lor, denumiri depline sau abreviate de organizaii i i interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanie i de marcare, decoraii i alte semne de distincie care, n lipsa autorizaiei autoritilor competente, trebuie refuzate n conformitate cu art.6 ter din Convenia de la Paris pentru protecia proprietii industriale din 20 martie 1883, denumit n continuare Convenia de la Paris; i) mrcilor care conin reproduceri de insigne, de embleme sau de ecusoane, altele dect cele protejate conform art.6 ter din Convenia de la Paris, i care prezint un interes public deosebit, cu excepia cazurilor cnd nregistrarea este autorizat de autoritile competente; j) mrcilor care conin semne de nalt valoare simbolic, n special simboluri religioase; k) mrcilor care conin ori snt constituite: - dintr-o indicaie geografic menit s identifice vinuri sau alte produse alcoolice; sau - dintr-o desemnare identic ori similar cu o indicaie geografic sau cu o denumire de origine protejat pe teritoriul RM, n cazurile cnd produsele nu au originea corespunztoare indicaiei geografice sau denumirii de origine, chiar dac originea adevrat a produsului este indicat, ori dac indicaia geografic sau denumirea de origine este utilizat n traducere ori este nsoit de expresii cum ar fi de genul, de tipul,
101

de stilul, imitaie sau de o expresie similar, precum i n cazul cnd mrcile snt solicitate pentru produse neacoperite de indicaia geografic sau de denumirea de origine protejat n msura n care aceste produse snt comparabile cu cele pentru care indicaia geografic sau denumirea de origine este protejat ori n msura n care utilizarea mrcii solicitate, fr un motiv justificat, ar permite s se obin un profit nemeritat din reputaia indicaiei geografice sau a denumirii de origine protejate Indicaiile geografice i denumirile de origine protejate pe teritoriul R M pot fi incluse n marc doar n cazul n care solicitantul deine dreptul de utilizare a indicaiei geografice sau a denumirii de origine protejate. Indicaiile geografice ale altor state vor fi admise pentru utilizare n cadrul mrcii n cazul n care aceast utilizare nu contravine prevederilor prezentei legi i exist nregistrarea n ara de origine. Indicaiile geografice i denumirile de origine protejate incluse n marc vor constitui elementele neprotejate ale mrcii. Motive relative de refuz a) este identic cu o marc anterioar nregistrat pu produse i/sau servicii identice; b) este identic ori similar cu o marc anterioar i, din cauza identitii ori similitudinii produselor i/sau serviciilor pe care le desemneaz cele dou mrci, exist riscul de confuzie pu consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioar; c) este identic ori similar cu o marc anterioar i este solicitat spre nregistrare pentru produse i/sau servicii care nu snt similare cu cele pentru care marca anterioar este nregistrat, n cazul cnd marca anterioar se bucur de renume n RM i dac utilizarea mrcii solicitate, fr un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mrcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora. O marc este refuzat la nregistrare, de asemenea, n cazul cnd agentul sau reprezentantul celui care este titularul mrcii respective n una din rile Uniunii solicitnregistrarea acesteia pe propriul su nume, fr autorizaia titularului, cu excepia cazului cnd agentul sau reprezentantul i justific aciunile. O marc este refuzat la nregistrare i n cazul cnd: a) drepturile, decurgnd dintr-un semn folosit n circuitul comercial, au fost dobndite pnla data de depozit a cererii de nregistrare a mrcii sau, dup caz, pn la data prioritii invocate n sprijinul cererii, n cazul n care acest semn confer proprietarului dreptul de a interzice utilizarea unei mrci ulterioare; b) aduce atingere unui drept anterior, c) aduce atingere unui drept anterior ce ine de imaginea sau de numele unei personaliti notorii n RM. Natura produselor i/sau serviciilor pu care se solicit nregistrarea mrcii n nici un caz nu constituie un obstacol la nregistrarea acesteia. 84.Procedura de eliberare a certificatului de inregistrare a marcii.Opozitiile,contestatiile, si observatiile tertilor. n termen de o lun de la data depunerii cererii de nregistrare, AGEPI examineaz ndeplinirea condiiilor prevzutede legislatie pu atribuirea unei date de depozit. n urma examinrii efectuate AGEPI: a) atribuie dat de depozit, n cazul n care se constat c cererea de nregistrare a mrcii ntrunete condiiile de acordare a unei date de depozit; b) notific solicitantului iregularitile constatate i-i acord pentru remedierea lor un termen de 2
102

luni de la data depunerii cererii n cazul n care se constat c cererea de nregistrare a mrcii nu ntrunete condiiile de acordare a unei date de depozit. n urma notificrii AGEPI: a) atribuie data de depozit la data la care au fost remediate toate iregularitile n cazul n care solicitantul remediaz iregularitile constatate n termenul prescris; b) consider cererea de nregistrare nedepus, fapt care este notificat solicitantului, n cazul n care acesta nu remediaz iregularitile constatate n termenul prescris. AGEPI nscrie n Registrul naional al cererilor de nregistrare a mrcilor datele referitoare la cererea creia i-a fost atribuit data de depozit, fapt care este notificat solicitantului. n termen de o lun de la data nscrierii datelor referitoare la cerere n Registrul naional al cererilor de nregistrare a mrcilor, AGEPI examineaz dac cererea de nregistrare a mrcii ndeplinete celelalte condiii de depunere, prevzute de lege i de Regulament. n urma examinrii efectuate AGEPI: a) accept cererea n vederea publicrii n cazul cnd constat c cererea ntrunete condiiile prevzute de legeb) notific solicitantului iregularitile constatate i-i cere s le remedieze n termenele prevzute de Regulament Dac, n urma notificrii fcute solicitantul nu remediaziregularitile constatate n termenele prescrise, cererea se consider retras, fapt care este notificat solicitantului. Nerespectarea dispoziiilor ce in de revendicarea prioritii atrage pierderea dreptului de prioritate privind cererea. Observaiile terilor. n termen de 3 luni de la data publicrii cererii de nregistrare a mrcii, orice pers fiz sau jur, precum i orice grup de fabricani, productori, prestatori de servicii, comerciani sau consumatori poate prezenta n scris la AGEPI observaii motivate privind necesitatea de a refuza nregistrarea mrcii. Persoanele care prezintobservaii nu dobndesc calitatea de parte n cadrul procedurilor desfurate la AGEPI. Observaiile specificate snt notificate solicitantului care, n termen de 2 luni de la data notificrii, va putea s-i expun punctul de vedere. n cazul n care solicitantul nu-i va expune punctul de vedere n termenul menionat, observaiile vor fi examinate n baza materialelor existente. Opoziia. n termen de 3 luni de la data publicrii cererii de nregistrare a mrcii, titularul unei mrci anterioare sau al unei mrci recunoscute notorii, titularul unui drept anterior cu privire la propriul nume sau imagine, la o indicaie geografic sau la o denumire de origine protejat, la un desen sau model industrial protejat sau titularul unui drept de autor, precum i orice alt pers interesat, poate formula o opoziie la nregistrarea mrcii. Opoziii la nregistrarea mrcii pot fi formulate, de asemenea, n termen de 3 luni de la data publicrii modificrilor n cererea de nregistrare a mrcii, n cazul cnd aceste modificri se refer la reproducerea mrcii sau la lista de produse i/sau servicii. Opoziia argumentat va fi prezentat n scris la AGEPI. Opoziia se consider depus numai dup achitarea taxei stabilite. Pers care a formulat opoziia poate prezenta, n termen de o lun de la data depunerii acesteia, dovezi i argumente suplimentare n susinerea opoziiei. Opoziiile menionate n prezentul articol snt notificate solicitantului care, n termen de 2 luni de la data notificrii, va putea s-i expun punctul de vedere. n cazul n care solicitantul nu-i va expune punctul de vedere n termenul
103

menionat, opoziiile vor fi examinate n baza materialelor existente. Contestarea deciziilor privind cererile de nregistrare a mrcilor. Orice decizie privind cererile de nregistrare a mrcilor poate fi contestat de ctre pri n termen de 2 luni de la data primirii ei sau de ctre persoanele tere care dein informaia referitor la nregistrarea mrcii n termenul cuprins ntre data emiterii deciziei i data nregistrrii mrcii. Contestaia are un efect suspensiv. Contestaia se depune la AGEPI i se soluioneaz de ctre Comisia de contestaii n conformitate cu regulamentul acesteia, aprobat de Guvern. Contestaia, prezentat n scris i argumentat, se consider depus numai dupachitarea taxei stabilite. Comisia de contestaii emite hotrri i ncheieri conform competenei. 85.Procedura de inregistrare a marcii in strainatate(calea nationala si internationala)Rolul AGEPI in procesul de inregistrare pe cale international Prevederile prezentei legi se aplic mutatis mutandis i nregistrrilor internaionale, conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, care au ca ar de origine sau care i extind efectele n RM, cu excepia cazurilor cnd aceste acte prevd altfel. Cererea internaional Cererea in conform Aranjamentului de la Madrid pu o marc nregistrat n Registrul naional al mrcilor sau cererea internaional al Protocolului referitor la Aranjament, dup caz, pentru o marc avnd ca ar de origine RM, depus spre nregistrare sau nregistrat n Registrul naional al mrcilor, se depune la Biroul Internaional al Organizaiei Mondiale de Proprietate Intelectual, denumit n continuare Biroul Internaional, prin intermediul AGEPI. Cererea in poate fi depus de orice pers fiz sau jur care are n RM o ntreprindere industrial sau comercial efectiv i funcional ori, n lipsa acesteia, i are aici domiciliul, ori, n lipsa acestora, este cetean sau resortisant al RM. Cererea int care trebuie s se bazeze pe o marc nregistrat, depus la AGEPI pn la data nregistrrii mrcii, va fi considerat depus la AGEPI la data nregistrrii mrcii n Registrul naional al mrcilor. Cererea in va fi perfectat n conformitate cu prevederile Regulamentului comun i va conine meniuni speciale referitoare la rile asupra crora se solicit extinderea teritorial a proteciei ce rezult din nregistrarea in. Taxele pentru cererea in. La depunerea cererii in se vor achita urmtoarele taxe: a) la AGEPI pentru recepionarea, verificarea, examinarea i transmiterea cererii la Biroul Internaional; b) la Biroul Internaional pentru nregistrarea mrcii, conform prevederilor Aranjamentului de la Madrid i/sau Protocolului referitor la Aranjament. Taxele specificate pu cererea in menionat se vor achita la data nregistrrii mrcii n Registrul naional al mrcilor. Taxele prevzute pot fi achitate direct sau pot fi transferate la Biroul Internaional prin intermediul AGEPI. n cazul neachitrii taxelor, cererea in se consider nedepus. Procedura de verificare a cererii internaionale la AGEPI Procedura int este reglmentata de aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea int a marcilor1899.Prima etapasevrealizeaza depozitul si inregistrarea marcii la AGEPI2 depunerea cererii
104

intACEPI,3dupa depunerea cererii int AGEPIverificam corespunderea cererii int cu registrul cererilor nt la AGEPi.4 expediaza cerere int catre biroul int ONPI.5 Biroul transmite cererea in tarile desemnate de catre solicitant care o examineazasi se pronunta asupra acceptarii sau respingerii conf legislat nat.La expirerea 5 ami de inregistrare inrmarca din tara desemnata devine independent de marca tarii de origine. n termen de o lun de la data recepionrii, AGEPI examineaz i verific documentele cererii in n vederea respectrii i a corespunderii datelor cererii cu cele nscrise n Registrul naional al mrcilor sau, dup caz, n Registrul naional al cererilor de nregistrare a mrcilor. Dac cererea corespunde prevederilor prezentei legi i ale Regulamentului comun, AGEPI semneaz cererea, indicnd data depunerii cererii la AGEPI, i expediaz un exemplar al acesteia pe adresa Biroului Internaional, iar un alt exemplar solicitantului, drept confirmare a depunerii cererii. Dat a nregistrrii internaionale al Aranjamentului de la Madrid sau, dup caz, Protocolul referitor la Aranjament, avnd ca ar de origine RM, va fi considerat data la care cererea internaional a fost depus la AGEPI, cu condiia ca aceasta s fie primit de Biroul Internaional n termen de 2 luni de la data respectiv. n caz contrar, dat a nregistrrii internaionale va fi data la care cererea internaional a fost primit de Biroul Internaional. Dac, snt depistate greeli sau inexactiti a cror corectare necesit consimmntul solicitantului, n particular concretizarea listei de produse, AGEPI le notific solicitantului i l invit s remedieze greelile sau inexactitile ntrun termen rezonabil. 86.Marca notorie.Procedura de recunoastere a notorietatii a unei marci n cazul apariiei unui conflict referitor la o marc care este larg cunoscut n RM, pers interesat poate depune o cerere de recunoatere a notorietii mrcii la Curtea de Apel Chiinu. Cererea de recunoatere a notorietii trebuie s se refere la o singur marc. Cererea de recunoatere a notorietii mrcii va conine: a) o reproducere a mrcii i descrierea acesteia; b) indicarea datei de la care se solicit recunoaterea notorietii mrcii. La cerere se anexeaz: a) documentele ce conin informaii privind titularul sau utilizatorul mrcii; b) lista produselor i/sau serviciilor crora li se aplic marca; c) documentele ce demonstreaz gradul de cunoatere a mrcii n cadrul segmentului de public vizat pentru produsele i/sau serviciile crora li se aplic marca; d) documentele ce confirm nceputul i durata utilizrii mrcii; e) documentele ce conin informaii privind aria geografic de utilizare a mrcii n RM. Mrcii notorii i se acord protecie juridic n conformitate cu legea. Durata proteciei mrcii notorii este nelimitat. Condiiile de perfectare i de depunere a cererii de recunoatere a notorietii mrcii se stabilesc n Regulamentul privind recunoaterea notorietii mrcilor de produse i/sau servicii, aprobat de Guvern. Nu poate fi recunoscut notorie marca care a devenit larg cunoscut n cadrul unui anumit segment de public dup data prioritii invocate n susinerea unei mrci identice sau similare pentru produse i/sau servicii identice sau similare depuse pe numele unui alt solicitant.
105

87.Notiunea si clasificarea prioritatii marcii.Revendicarea prioritatii Dreptul de prioritatec Orice pers care a depus reglementar o cerere de nregistrare a unei mrci ntr-un stat sau pentru un stat parte la Convenia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaiei Mondiale a Comerului, dup caz, ori succesorul de drepturi al acestei persoane beneficiaz, la depunerea n AGEPI a cererii de nregistrare a aceleiai mrci pentru produse i/sau servicii identice cu sau cuprinse n cele pentru care a fost depus cererea, de un drept de prioritate pentru un termen de 6 luni, ncepnd cu data de depozit a primei cereri de nregistrare a mrcii. Dreptul de prioritate va fi recunoscut pentru orice depozit care are valoarea unui depozit naional reglementar, conform legislaiei naionale a statului n care a fost constituit sau conform acordurilor bilaterale ori multilaterale. Va fi considerat ca prim cerere, a crei dat de depozit va fi punctul de plecare al termenului de prioritate, o cerere ulterioar, depus la AGEPI, pentru aceeai marc pentru produse i/sau servicii identice cu cele dintr-o prim cerere anterioar cu condiia ca, la data de depozit a cererii ulterioare, cererea anterioar s fi fost retras, abandonat sau respins fr s fi fost supus examenului public i fr s fi lsat s subziste careva drepturi valabile, precum i snu fi constituit nc temei de revendicare a dreptului de prioritate. Cererea anterioar nu va mai putea constitui, n acest caz, temei pu revendicarea dreptului de prioritate. n cazul cnd primul depozit al cererii a fost efectuat ntr-un stat care nu este parte la Convenia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaiei Mondiale a Comerului, se aplic doar n msura n care legislaia statului respectiv acord, n baza unui prim depozit efectuat la AGEPI, dreptul de prioritate n aceleai condiii i avnd aceleai efecte ca cele prevzute n prezenta lege. Efectul dreptului de prioritate Prin efectul dreptului de prioritate, data de prioritate se consider ca dat de depozit a cererii de nregistrare a mrcii n scopul stabilirii anterioritii drepturilor. Prioritatea de expoziie n cazul n care solicitantul i-a prezentat, sub marca depus, produsele i/sau serviciile n cadrul unei expoziii internaionale, la depunerea cererii de nregistrare a mrcii el poate invoca dreptul de prioritate, ncepnd cu data primei prezentri a produselor i/sau serviciilor la expoziie, cu condiia depunerii cererii de nregistrare n termen de 6 luni de la data primei prezentri a produselor i/sau serviciilor sub marca respectiv. O expoziie se consider in dac este organizat n mod oficial, dac la ea particip productori i prestatori de servicii din mai multe state i dac informaia despre aceast expoziie a fost adus la cunotin publicului n modul corespunztor. Invocarea prioritii. Solicitantul care dorete s se prevaleze de dreptul de prioritate este obligat s dea o declaraie de prioritate odat cu depunerea cererii de nregistrare a mrcii sau n termen de 2 luni de la data de depozit a cererii i s prezinte, n termen de cel mult 3 luni de la aceast dat, documentele care confirm legitimitatea unei astfel de cerine, cu condiia achitrii taxei stabilite. Actele care confirm legitimitatea invocrii dreptului de prioritate vor fi nsoite de o copie a cererii iniiale i de o traducere a acesteia n limba
106

moldoveneasc sau, n cazul prioritii de expoziie, de dovada prezentrii n expoziie a produselor sau serviciilor sub marca a crei nregistrare este solicitat. n cazul n care se invoc cteva prioriti n aceeai cerere, taxa se achit pentru fiecare prioritate invocat. 88.Transmiterea drepturilor subiective asupra marcilor(cesiune, licenta,franciza,gaj,aport la constituirea capitalului social a unei societati comerciale)Transmiterea drepturilor.Drepturile asupra mrcii pot fi transmise integral sau parial prin cesiune, prin contract de licen, precum i prin succesiune. Marca poate face obiectul unui gaj, al altor drepturi reale, precum i al unei executri silite. Drepturile ce rezult din aplicarea prevederilor produc efecte pentru teri i condiioneaz modificarea statutului jur al mrcii din momentul nscrierii datelor respective n Registrul naional al cererilor de nregistrare a mrcilor sau n Registrul naional al mrcilor, cu condiia achitrii taxelor stabilite. Datele privind transmiterea dr-lor se publicn BOPI. Deciziile privind nscrierea cesiunii sau licenei n Registrul naional al cererilor de nregistrare a mrcilor sau n Registrul naional al mrcilor pot fi contestate la AGEPI de ctre pri n termen de 30 de zile de la data lurii deciziei sau de ctre persoanele tere n termen de 30 de zile de la publicarea datelor. Contractul de cesiune i transferul Prin contract de cesiune a drepturilor asupra mrcii, titularul unei mrci (cedent) transmite drepturile sale asupra mrcii unei alte pers (cesionar). Drepturile asupra mrcii pot fi transmise prin cesiune oricnd pe durata proteciei mrcii. Marca, independent de transferul ntreprinderii, poate fi cesionat pu toate sau pu o parte din produsele i/sau serviciile pentru care este nregistrat. Transferul ntreprinderii n totalitate implic cesiunea mrcii. Excepie fac cazurile cnd exist un contract ce prevede altfel sau cnd acest fapt rezult clar din circumstane. Dispoziia n cauz se aplic obligaiei contractuale de transfer al ntreprinderii. Fr a aduce atingere celor expuse, contractul de cesiune a mrcii va fi perfectat n scris i semnat de prile contractante, cu excepia cazului cnd cesiunea rezult dintr-o hotrre jud. n caz contrar, cesiunea este nul. AGEPI va refuza nregistrarea contractului de cesiune n cazul cnd este evident c, n urma cesiunii, marca va genera riscul inducerii n eroare a consumatorului, n special n ceea ce privete natura, calitatea i originea geografic a produselor i/sau a serviciilor pentru care este nregistrat, cu excepia cazului cnd cesionarul accept s limiteze nregistrarea mrcii la produsele i/sau serviciile n privina crora nu va exista riscul inducerii n eroare. n cazul n care o marc este nregistrat pe numele agentului sau al reprezentantului celui care este titularul mrcii respective n una din rile Uniunii fr autorizaia titularului, acesta are dr s ceara transferul nregistrrii n favoarea sa, cu excepia cazului cnd agentul sau reprezentantul i justific aciunile. Contractul de licen Marca poate face obiectul licenelor exclusive sau neexclusive pentru toate sau pentru o parte din produsele i/sau serviciile pentru care este nregistrat. Prin contract de licen, titularul mrcii nregistrate (liceniar) transmite dr de utilizare a acesteia oricrei alte pers (liceniat), rezervndu-i dreptul de proprietate asupra
107

mrcii. Licena poate fi acordat liceniatului, solicitndu-i-se sau nu s plteasc venituri liceniarului. Contractul de licen va include clauza ca produsele liceniatului, dup calitatea lor, snu fie inferioare celor ale liceniarului i c liceniarul va exercita controlul ndeplinirii acestei clauze. Nu se admite includerea n contractul de licen a practicilor sau a condiiilor ce pot genera o folosin abuziv a drepturilor asupra mrcii, avnd un efect prejudiciabil asupra concurenei pe piaa respectiv, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii de ctre liceniat a informaiei tehnice liceniarului, condiii care s mpiedice contestarea validitii ori prezentarea unui pachet obligatoriu de condiii ale licenierii. Titularul mrcii poate invoca drepturile conferite prin nregistrarea mrcii mpotriva liceniatului care acioneaz contrar prevederilor contractului de licen privind durata acestuia, forma n care marca nregistrat poate fi folosit, teritoriul pentru care poate fi aplicat marca ori privind calitatea produselor furnizate sau a serviciilor prestate de liceniat. Fr a aduce atingere clauzelor contractului de licen, liceniatul poate iniia o procedur deaprare a drepturilor asupra mrcii doar cu consimmntul titularului acesteia. Titularul unei licene exclusive poate iniia o astfel de procedur n cazul n care, dup somaie, titularul mrcii nu a intentat el nsui o asemenea aciune n termenul prescris. Pu a obine despgubirea prejudiciului suportat, orice liceniat este n drept s intervin n cadrul aciunii de aprare a dreptului la marc, iniiate de titularul mrcii.Franchisingul este o modalitate noua de transmiterea dr de marca.In RM aceasta modalitate a fost recunoscuta odat cu adptarea Legii cu privire la franchising 1997 Contractul de franchising o parte nunita franchiser se oblige sa-I acorde ceilalte parti-franchisi o recompense,dr de a folosi in activitatea sa de antreprenoriat un complex de dr exclusive,iar cealalta parte se obligade a folosi aceste dr strict conf conditiilor .Dr care pot fi transmise dr la productie sis au comercializare,-dr la producerea marfurilor,-dr la comercializare,-dr la prestarea serviciilor in nume sau sub marca franchiseruluu- dr la primirea ajutorului ethnic. Gajul.este o modalitate de transmitere a dr la macra.gajul esteo modalitate de garantare a executarii unei obligatiuni in al carui temei creditorul are dr de a fi satisfacut,cu preferinta fata de ceilalti creditori ,inclusiv statul din valoarea bunurilor sau dr-lor patrimoniale date in gaj,in cazul in care debitorul nu executa obligatiunea garantata prin gaj.Transmiterea dr la marca se franchisingace prin succesiune.Succesiunea se infaptuieste in virtutea legii sau prin testament. 89.Stingerea dreptului subiectiv asupra marcii Decderea din drepturile asupra mrcii Titularul mrcii este deczut din drepturile asupra mrcii n urma unei cereri de decdere din drepturi, depuse la Curtea de Apel Chiinu, sau a unei cereri reconvenionale ntr-o aciune de aprare a dr-lor, depuse la aceeai instan, dac: a) n decursul unei perioade nentrerupte de 5 ani, fr motive justificate, marca nu a fcut obiectul unei utilizri efective n RM pu produsele i/sau serviciile pu care a fost nregistrat; totodat, nimeni nu poate cere ca titularul s fie deczut din drepturi dac, n perioada de la expirarea termenului indicat pn la depunerea
108

cererii de decdere din drepturi sau a cererii reconvenionale, marca a fcut obiectul unui contract de cesiune sau de licen ori obiectul unei nceperi sau a unei reluri de utilizare real; cu toate acestea, dac nceperea sau reluarea utilizrii mrcii a avut loc cu 3 luni nainte de depunerea cererii de decdere sau a cererii reconvenionale, termenul respectiv ncepnd cel mai devreme la expirarea perioadei nentrerupte de 5 ani de neutilizare, utilizarea nu este luat n considerare n cazul cnd pregtirile pu nceperea sau pentru reluarea utilizrii au intervenit numai dup ce titularul a aflat c cererea de decdere sau cererea reconvenional ar putea fi depus; b) prin activitatea sau prin inactivitatea titularului, marca a devenit denumire uzual n comerul cu un produs i/sau cu un serviciu pentru care a fost nregistrat; c) n urma utilizrii mrcii de ctre titularul acesteia sau cu consimmntul lui, marca poate induce n eroare consumatorul, n special n ceea ce privete natura, calitatea sau proveniena geografic a produselor i/sau a serviciilor pentru care a fost nregistrat. n cazul n care motivul decderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele i/sau serviciile pentru care marca a fost nregistrat, titularul este declarat deczut din drepturi numai pentru produsele i/sau serviciile respective. Decderea din drepturi produce efecte juridice de la data rmnerii definitive a hotrrii Curii de Apel Chiinu. 90.Apararea dreptului subiectiv asupra marcii. Metodele de aparare. Formele metodei jurisdictionale.Cunoastem 2 forme de aparare: jurisdictionala si nejurisdictionala Metode Civile(repararea prejudiciului moral)dare e mai numita si concurenta neloiala.actiunea ce ine de incalcarea unei obligattt.Pe plan int protectia dr la marca e infaptuita de legislat int conv de la paris 1883-orice produs care poarta in mod illicit o marca va fi sechestrat la import sau in acee tari ale Uniunii in care aceasta marca are protectie legala. Administrative (amenda) CCA prevede fabricarea, folosirea, importul, exportul, oferirea sau vinzare a obiectului proprietatii intelectuale fara autorizatia detinatorului titlului de protectie-se prevede amenda + confiscarea produsului obtinut in mod illicit prininselarea clientilor-amend Penale contrafacerea este un fenome destul de actual,cel mai des sunt contrafacute marcile notorii care sunt cunoscute de marea majoritate,adca cele care au un renume pe piata ec-ca.CP RM nu contine un art aparte care sa sanctioneze anume contrafacerea unei marci straine sunt stabilite prevederi generale sub incidenta careia se refera si dom protctiei intelectuale. Infractiuni ce cad in dom dr penal sunt producerea,importul,exportul,stocare,oferite spre vinzare sau vinzarea unor marfuri cu mentiuni false privind originea si caracteristicile marfurilor,precum si numele producatorului dau vinzatorului cu scopul de ai adduce n eroare pe alti vinzatori sau beneficiari. Legea cu privire la protectia consumatorilor care ptevede ras material,rasa dm,sar penala(sub forma de confiscare a produselor)cit si repararea prejud moral pu diferite actiuni considerate ca fiind iligale.

109

91.Notiunea si protectia jur a denumirilor de origine a produselor si indicatiilor geografice Denumirea de origine a produsului- este denumirea unei regiuni,localitati,a unui loc determinat, in cazuri exceptionale a unei tari care serveste la desemnarea unui produs ca fiind originar din aceasta regiune si a carei calitate si caracteristici sint in mod exclusive datorate mediului geografic si a carei producere si preparare are loc in aria geografica respective. Indicatia geografica -este indicatia ce serveste la identificarea unui produs ca fiind originar dintr-o tara ,teritoriu, regiune sau localitate a unei tari in cazul in care o calitate,un renume sau o alta anumita caracteristica pot fi atribuite in mod esential acestei regiuni geografice. Se respinge sau se anuleaza inregistrarea unei marci care contine o indicatie geogarfica,pentru produse cae nu sint originare din teritoriul respective,daca folosirea acestei indicatii in marca pentru astfel de produse este de natura sa induca in eroare consumatorul in privinta locului adevarat de origine a produsului.Indicatiile geografice omonime pot fi folosite in cazul in care sint differentiate una de altaasigurind un tratament echitabil producatorilor respective si prevenind o eventuala inducere in eroare a consumatorului. 92. Caietul de sarcini.Pu a beneficia de o denumire de origine protejat sau de o indicaie geografic protejat ori pu a fi recunoscut ca specialitate tradiional garantat, un produs trebuie s fie conform condiiilor stabilite ntr-un caiet de sarcini, omologat printr-o decizie a autoritii competente. Caietul de sarcini pentru o denumire de origine sau pu o indicaie geografic trebuie s conin: a) denumirea de origine sau indicaia geografic solicitat spre nregistrare; b) denumirea i descrierea produsului, inclusiv, dac este cazul, a materiei prime, precum i principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice i/sau organoleptice ale produsului; c) delimitarea ariei geografice. d) elemente care s ateste c produsul provine din aria geografic delimitat.e) descrierea metodei de obinere a produsului i, dac este cazul, a metodelor locale, loiale i constante, de obinere a acestuia, precum i descrierea elementelor referitoare la ambalaj, dac solicitantul constat i justific necesitatea ambalrii produsului n aria geografic delimitat, pu a pstra calitatea, pentru a garanta originea sau pentru a asigura controlul; f) elemente care s justifice, dup caz: - legtura dintre calitatea sau caracteristicele produsului i mediul geografic,- legtura dintre o calitate specific, reputaie sau alte caracteristici ale produsului i originea sa geografic,g) denumirile i adresele autoritilor competente sau ale organismelor abilitate s verifice respectarea prevederilor caietului de sarcini, precum i precizarea misiunii lor; h) orice reguli specifice de etichetare a produsului n cauz; i) oricare alte eventuale cerine, stabilite de lege, ce trebuie respectate. Caietul de sarcini pentru o specialitate tradiional garantat trebuie s conin: a) denumirea specialitii tradiionale garantate, n una sau mai multe limbi, precum i o meniune ce arat c grupul solicitant cere nregistrarea cu rezervarea denumirii b) descrierea produsului agricol sau alimentar, cu indicarea principalelor proprieti fizice, chimice, microbiologice sau
110

organoleptice ale acestuia; c) descrierea metodei de producie aplicate de productori, inclusiv, dac este cazul, descrierea naturii i a caracteristicilor materiei prime sau a ingredientelor utilizate, a metodei de preparare a produsului agricol sau alimentar; d) elementele eseniale care definesc specificitatea produsului i, dac este cazul, sistemul de referin utilizat; e) elementele eseniale care atest caracterul tradiional al produsului,f) exigenele minime i procedurile de evaluare a specificitii produsului. 93.Denumirea de firma.Structura interna.Subiectii dreptului la denumirea de firma Denumirea de firma-nume propriu care individualizeaza un agent economic de alt agent ec-ic. Srtuctura interna:-denumirea concreta-indicarea completa/prescurtata a formei organizatoricojur -indicarea genului principal de activitateDe ex.Itrepr. Indiv./prenumele a cel putin a unui posesor Subiectii denumirii de firma :-cetatenii RM,care indeplinesc conditiile p/u a se ocupa cu activitatea de intreprinzator-cet . straini si apatrizii-pers. jur-uniuni de intreprinderi Denumirea de firma individualizeaza un agent de alt agent,iar marca un produs de alt produs.D de firma este verbala,iar marca-verbala,figurative,combinataD de firma are o perioada nelimitata,iar marca-10 ani D de firma se inregistreaza la Canera Inreg. De Stat,iar marca la AGEPI D de firma o persoana jur reprezinta o singura firma ,iar marca-o persoana jur poate inregistra mai multe marci 94.Limitele legale la alegerea denumirii de firma La alegerea denumirii de firma trebuie sa se tine cont de anumite limite:1.sa se bazeze pe principiile veridicitatii -exclusivit statorniciei 2.nu poate folosi firma care: -coincide/se aseamana cu firma altei intreprinderi contine denumirea oficiala a ststului,a organelor sale,a APL ori indica direct ori indirect ca interprinderea apartine acestor organe - nu contine datele stipulate expres de lege(denumirea concreta,indicarea completa sau abreviata a formei organizatorico-juridica,indicarea genului de activitate principal al pers. jur, -contine date ,semen grafice a caror utilizare e interzisa de legislatia RM 95. Reprezentantii in proprietatea industriala. PF/J cu reedin permanent n RM i gestioneaz afacerile n domeniul proteciei obiectelor de proprietate industrial personal sau prin reprezentani. Pers fiz domiciliate n strintate i pers jur strine sau reprezentanii autorizai ai acestora i gestioneaz afacerile din domeniul proprietii industriale prin intermediul reprezentanilor, dac tratatele internaionale la care RM este parte nu prevd altfel. n RM reprezentantul n proprietatea industrial este pers fiz atestat i nregistrat n Registrul reprezentanilor n domeniul proprietii industriale n modul stabilit de AGEPI). Activitatea reprezentantului const n reprezentarea pers-lor fiz i jur na i strine n condiiile prevzute
111

de contractul de mandat sau de un alt contract cu un coninut analogic i procura legal de reprezentare i n acordarea asistenei necesare acestora n domeniul proteciei obiectelor proprietii industriale (invenii, desene i modele industriale, modele de utilitate, soiuri de plante, mrci, topografii de circuite integrate etc.) Poate dobndi calitatea de reprezentant pers care ndeplinete urmtoarele condiii a) este cetean al RM; b) are domiciliu n RM; c) dispune de diploma de studii superioare (licena);d) are o practic de cel puin 3 ani n domeniul proteciei proprietii industriale ori are studii superioare n acest domeniu; e) a susinut examenul n faa Comisiei de atestare a reprezentanilor n domeniul proprietii industriale din cadrul AGEPI; f) cunoate limba de stat;g) nu este recunoscut incapabil sau cu capacitatea de exerciiu limitat. Reprezentanii i exercit atribuiile conform principiilor bunei credine, onestitii, ncrederii i confidenialitii.Asupra reprezentanilor nu se admit nici un fel de presiuni din partea autoritilor publice, organizaiilor (asociaiilor) obteti i politice, agenilor ec-ci sau oricror altor persoane. Reprezentantul poate s-i desfoare activitatea profesional ca antreprenor, fr a se constitui ca pers jur sau constituindu-se ca pers jur pu prestarea serviciilor n domeniul proprietii industriale, precum i n calitate de salariat al unei instituii, organizaii sau ntreprinderi cu orice form de organizare juridic. Reprezentantul, care lucreaz n calitate de antreprenor nenregistrat ca pers jur, i desfoar activitatea n baza contractelor privind prestarea serviciilor n domeniul proprietii industriale, ncheiate cu clienii. Reprezentantul, care s-a angajat ntr-o ntreprindere, profilat pe prestarea serviciilor n domeniul proprietii industriale, activeaz n baza contractelor ncheiate de ntreprindere. Reprezentantul, care s-a angajat ca lucrtor permanent sau temporar n instituii, organizaii ori ntreprinderi cu alte profiluri, activeaz conform obligaiilor sale de serviciu prevzute n contractul de munc. n instanele de jud, pu aprarea dr-lor i intereselor clientului, reprezentantul poate beneficia, conform mputernicirii acestuia, de un avocat sau consilier juridic.

96.Notiunea si conditiile de protectie a soiurilor de plante. soi grup de plante aparinnd unui singur taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care, indiferent dac corespunde pe deplin sau nu condiiilor de acordare a proteciei prin brevet, poate fi: - definit prin expresia caracterelor rezultnd dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumit combinaie de genotipuri; expresia caracterelor materialului soiului de acelai tip poate fi variabil sau invariabil, gradul de variabilitate fiind determinat de genotip sau de combinaia de genotipuri; - distinct fa de orice alt grup de plante prin expresia a cel puin unuia dintre caractere; - considerat ca o entitate, avnd n vedere proprietatea sa de a fi reprodus fr vreo modificare; categorii ale soiului clona, linia, hibridul. Protecia juridic a soiuluiDr-le asupra unui soi snt obinute i protejate pe teritoriul RM prin acordarea unui brevet pentru soi de plant (denumit n continuare
112

brevet) de ctre Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual n conformitate cu prezenta lege i actele normative subordonate legii, precum i cu tratatele internaionale la care RM este parte. ntinderea proteciei juridice prin brevet este determinat de ansamblul caracterelor eseniale ale soiului, expuse n descrierea oficial a acestuia. 97. Notiunea si conditiile de protectie a topografiilor circuitelor integrate Prin topografie a unui circuit integrat, se intelege dispunerea tridimensionala, oricare ar fi expresia ei, a unor elemente, dintre care cel putin unul este un element activ, si a tuturor interconexiunilor circuitului integrat sau a unei parti din ele ori o astfel de dispunere tridimensionala pregatita pentru un circuit integrat destinat fabricarii.Prin circuit integrat se intelege un produs, sub forma sa finala sau sub o forma intermediara, destinat sa indeplineasca o functie electronica, in care elementele, dintre care cel putin unul este un element activ, si interconexiunile, in totalitate sau partial, fac parte integranta din corpul sau suprafata unei piese material. Pot beneficia de protecia unei topografii, pers fiz i jur rezidente n RM. Pers fiz i jur nerezidente n RM beneficiaz de drepturile oferite de prezenta lege n condiiile prevzute de conveniile in la care RM este parte, iar n lipsa acestora - pe baz de reciprocitate. Persoanele ndreptite s obin protecia legal a unei topografii ntrein relaii cu Agenia personal sau prin reprezentantul, autorizat printr-o procur, care activeaz n conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern. Persoanele fiz i jur nerezidente n RM ntrein relaii cu Agenia numai prin reprezentantul n proprietate industrial din RM. Dreptul la protecia unei topografii aparine creatorului ei sau succesorului n drepturi al acestuia. n cazul n care exist mai muli creatori, dreptul la protecia topografiei aparine acestora n comun, dac contractul ncheiat ntre ei nu prevede altfel. n cazul n care topografia a fost creat de un salariat n cadrul obligaiilor de serviciu sau executnd o sarcin concret/ ncredinat n scris (topografie de serviciu), dreptul la protecia topografiei aparine sau creatorului, sau unitii, conform contractului ncheiat ntre creator i unitate. Dac topografia a fost creat de o persoan la comanda unei alte pers, dreptul la protecia topografiei aparine pers indicaten contractul ncheiat ntre ele. Dreptul asupra topografiei este recunoscut i protejat pe teritoriul RM prin nregistrare, n condiiile prezentei legi, la Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual, denumit n continuare Agenie, i eliberare a certificatului de nregistrare.4) Snt protejate, n condiiile prezentei legi, topografiile originale, adic cele create n urma efortului intelectual al creatorilor, dac n momentul crerii ele nu snt cunoscute pentru creatorii de topografii i fabricanii de circuite integrate. 98.Notiunea si particularitatile know- how-lui.Noiunea de secret comercial Prin secret comercial se neleg informaiile ce nu constituie secret de stat, care in de producie, tehnologie, administrare, de activitatea financiar i de alt activitate a agentului ec-ic, a cror divulgare (transmitere, scurgere) poate s aduc atingere intereselor lui. Informaiile ce constituie secret comercial snt proprietate a agentului antreprenoriatului sau se afl n posesia, folosina sau la
113

dispoziia acestuia n limitele stabilite de el n conformitate cu legislaia. Cerinele fa de informaiile ce constituie secret comercial Informaiile ce constituie secret comercial trebuie s corespund urmtoarelor cerine: a) s aib valoare real sau potenial pentru agentul antreprenoriatului; b) s nu fie, conform legislaiei, notorii sau accesibile; c) s aib meniunea ce ar corespunde cu desfurarea de ctre agenii antreprenoriatului a msurilor respective necesare pentru pstrarea confidenialitii lor prin aplicarea sistemului de clasificare a informaiilor date, elaborarea regulamentelor interne de secretizare, marcarea corespunztoare a documentelor i altor purttori de informaie, organizarea lucrrilor secrete de secretatiat; d) s nu constituie secret de stat i s nu fie protejate de dreptul de autor i de brevet;e) s nu conin informaii despre activitatea negativ a persoanelor fizice i juridice care ar putea atinge interesele statului. Divulgarea secretului comercial Prin divulgare a secretului comercial se neleg aciunile intenionate sau din impruden ale funcionarilor publici, demnitarilor de stat, lucrtorilor agentului economic, precum i ale altor persoane care dispun de informaii ce constituie secret comercial care le-au fost ncredinate sau le-au devenit cunoscute n legtur cu serviciul sau munca lor, ce au condus la dezvluirea prematur, folosirea i rspndirea necontrolat a acestora. Ce canale de scurgere a know- how-luiexista acum in RM:concurecta neloiala,spionajul ec-c mituire,angjarea pu obiectul unor infractiuni secret comercial 99. Reglementarea juridica a secretului comercial.Cerinele fa de informaiile ce constituie secret comercial Informaiile ce constituie secret comercial trebuie s corespund urmtoarelor cerine:a) s aib valoare real sau potenial pentru agentul antreprenoriatului; b) s nu fie, conform legislaiei, notorii sau accesibile; c) s aib meniunea ce ar corespunde cu desfurarea de ctre agenii antreprenoriatului a msurilor respective necesare pentru pstrarea confidenialitii lor prin aplicarea sistemului de clasificare a informaiilor date, elaborarea regulamentelor interne de secretizare, marcarea corespunztoare a documentelor i altor purttori de informaie, organizarea lucrrilor secrete de secretatiat; d) s nu constituie secret de stat i s nu fie protejate de dreptul de autor i de brevet;e) s nu conin informaii despre activitatea negativ a persoanelor fizice i juridice care ar putea atinge interesele statului. Divulgarea secretului commercial Prin divulgare a secretului comercial se neleg aciunile intenionate sau din impruden ale funcionarilor publici, demnitarilor de stat, lucrtorilor agentului economic, precum i ale altor pers care dispun de informaii ce constituie secret comercial care le-au fost ncredinate sau le-au devenit cunoscute n legtur cu serviciul sau munca lor, ce au condus la dezvluirea prematur, folosirea i rspndirea necontrolat a acestora. 100.Notiunile si formele concurentei neloiale.Reglementarea juridical aacesteia. concurenta neloiala - actiunile agentului economic de a obtine avantaje neintemeiate in activitatea de intreprinzator, ceea ce contravine legislatiei cu privire la protectia concurentei, aduce sau
114

poate aduce prejudicii altor agenti economici sau poate prejudicial reputatia lor in afaceri; Art 8. Concurenta neloiala (1) Agentului economic i se interzice sa efectueze acte deconcurenta neloiala, inclusiv: a) sa raspindeasca informatii false sau neautentice care pot cauzadaune unui alt agent economic si (sau) pot prejudicia reputatia lui b) sa induca in eroare cumparatorul privitor la caracterul, modul si locul fabricarii, la proprietatile de consum, la utilitatea consumului,la cantitatea si calitatea marfurilor; c) sa compare neloial in scopuri publicitare marfurile produse saucomercializate de el cu marfurile altor agenti economici; d)sa foloseasca neautorizat, integral sau partial, marcacomerciala, emblema de deservire a altor obiecte ale proprietatiiindustriale, firma unui alt agent economic, sa copieze forma, ambalajulsi aspectul exterior al marfii unui alt agent economic; e)sa obtina nelegitim informatii ce constituie secretul comercialal unui alt agent economic, sa le foloseasca sau sa le divulge. Agentii economici, asociatiile lor, precum si organizatiile obstesti ale intreprinzatorilor si consumatorilor sint in drept sasolicite AGEPI aparare impotriva concurentei neloiale. 101.Organizatiile nationale si internationale imputernicite cu promovarea proprietatii intelectuale 1Organizatii Nationale: ASDAC, APOLO, uniuni de creatie, serviciul vamal, procuratura, organelle de politie; 2Organizatii Internationale: OMPI, OMC, OMV

115