Sunteți pe pagina 1din 146

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI

Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învãþãmântul Preuniversitar

Curriculum pentru
educaþia timpurie a copiilor
de la 3 la 6/7 ani
Curriculum pentru educaþia
timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani